הִ רְ הוּרֵ י לֵ ב - חסות

‫ִה ְר ה ּו ֵר י ֵל ב‬
‫חורין ‬
‫קובי ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 1‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 2‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י ֵל ב‬
‫ ‬
‫קובי חורין‬
‫ ‬
‫כתבים‪ ,‬מחשבות והרהורים‬
‫מראשית שנת ‪2014‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 3‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫כתובתנו באינטרנט‪www.hassut-chorin.co.il :‬‬
‫דואר אלקטרוני באינטרנט‪[email protected] :‬‬
‫נדפס בישראל תשע"ה • ‪Printed in Israel 2015‬‬
‫סידור‪ ,‬עימוד והדפסה‪:‬‬
‫א‪ .‬אורן הפקות דפוס בע"מ‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 4‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י ֵל ב‪ — :‬כתבים‪ ,‬מחשבות והרהורים מראשית שנת ‪:2014‬‬
‫‬
‫פתח דבר‬
‫‪2014 01‬‬
‫‬
‫‪02‬‬
‫‬
‫‪03‬‬
‫‬
‫‪04‬‬
‫‬
‫‪05‬‬
‫‬
‫‪06‬‬
‫‬
‫‪07‬‬
‫‬
‫‪08‬‬
‫‬
‫‪09‬‬
‫‬
‫‪10‬‬
‫‬
‫‪11‬‬
‫‬
‫‪12‬‬
‫‬
‫‪13‬‬
‫‬
‫‪14‬‬
‫‬
‫‪15‬‬
‫‬
‫‪16‬‬
‫‬
‫‪17‬‬
‫‬
‫‪18‬‬
‫‬
‫‪19‬‬
‫‬
‫‪20‬‬
‫‬
‫‪21‬‬
‫‬
‫‪22‬‬
‫‬
‫‪23‬‬
‫‬
‫‪24‬‬
‫‬
‫‪25‬‬
‫‬
‫‪26‬‬
‫‬
‫‪27‬‬
‫‬
‫‪28‬‬
‫‬
‫‪29‬‬
‫מועדים לשמחה ‪ season greetings‬‬
‫בא ְד ַמת נֵ כָ ר ‬
‫ּ ְפזו ֵּרינו ַ‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‬
‫‪ networking‬רישות בין לקוחות וחברים ‬
‫שבת "שירה"‪ ,‬פרשת "בשלח" ‬
‫חו ֶּּבזה בגלבוע ‬
‫אריאל ‬
‫ְּב ִר ְש ּ ֵפי ַה ְּבכִ י ‬
‫ּבוּרוּת היא עוֹ נִ י ‬
‫טוסקנה ברמות ‬
‫ערב בנות ‬
‫ללא גלוטן — ד"ר דיוויד פרלמוטר ‬
‫עיניים בורקות ‬
‫דרום אדום ‬
‫מארדי גרא ‬
‫עץ דובדבן ו‪ ...‬שמחה ‬
‫אבנים חמות ‬
‫אבטליון ‬
‫סרוגות ‬
‫ניו זילנד‪ ,‬ורסאנו ‬
‫בני נצרים ‬
‫זלפה ‬
‫ירושלים של זהב ‬
‫עדן על המים ‬
‫מעלה אדומים ‬
‫אופק אביב ‬
‫שולחן ערוּך ‬
‫כורם ויוגב ‬
‫פקקים בתנועה ‬
‫פיקניק בפארק הכרמל ‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪46‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪55‬‬
‫‪57‬‬
‫‪59‬‬
‫‪61‬‬
‫‪64‬‬
‫‪66‬‬
‫‪69‬‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪77‬‬
‫‪.indd 5‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 6‬קובי חורין‬
‫‬
‫‪30‬‬
‫‬
‫‪31‬‬
‫‬
‫‪32‬‬
‫‬
‫‪33‬‬
‫‬
‫‪34‬‬
‫‬
‫‪35‬‬
‫‬
‫‪36‬‬
‫‬
‫‪37‬‬
‫‬
‫‪38‬‬
‫‬
‫‪39‬‬
‫‬
‫‪40‬‬
‫‬
‫‪41‬‬
‫‬
‫‪42‬‬
‫‬
‫‪43‬‬
‫‬
‫‪44‬‬
‫‬
‫‪45‬‬
‫‬
‫‪46‬‬
‫‬
‫‪47‬‬
‫‬
‫‪48‬‬
‫‬
‫‪49‬‬
‫‬
‫‪50‬‬
‫‬
‫‪51‬‬
‫‬
‫‪52‬‬
‫‬
‫‪53‬‬
‫‬
‫‪54‬‬
‫‬
‫‪55‬‬
‫‬
‫‪56‬‬
‫‬
‫‪57‬‬
‫‬
‫‪58‬‬
‫‬
‫‪59‬‬
‫‬
‫‪60‬‬
‫‬
‫‪61‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫היצ'קוק ‬
‫פסגת חן ‬
‫סוסים בכפר ‬
‫עשרים ואחת ‬
‫נפטון ‬
‫עמוד אש‪ ,‬עמוד ענן ואיה העשן הלבן? ‬
‫חלבונים ‬
‫ַעכְ ְּב ָרא ‬
‫סורמלו ‬
‫אלוף בצלות ואלוף שום ‬
‫בתי משען ‬
‫צוּק איתן — שלושה היבטים ‬
‫יחי‪ ,‬יחי‪ ,‬יחי ‬
‫לשיר זה כמו להיות ירדן ‬
‫ס ּו שף ‬
‫ָ‬
‫וְ נָ ַשל גויים רבים ִמ ּ ָפנֶ יך ‬
‫הדבורה מאיה מעל הכנרת ‬
‫קדימון ל־‪ Provence‬‬
‫‪81‬‬
‫‪83‬‬
‫‪85‬‬
‫‪87‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫‪93‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97‬‬
‫‪103‬‬
‫‪105‬‬
‫‪108‬‬
‫‪113‬‬
‫‪116‬‬
‫‪118‬‬
‫‪121‬‬
‫‪124‬‬
‫‪127‬‬
‫‪ ,Point Rouge‬מרסייל ‬
‫יתגדל ויתקדש — ערה"ש תשע"ה ‬
‫לְ ַצ ֵחר ַּכ ֶצ ֶמר אוֹ ְד ִמים ‬
‫רחליקה קירידה התרסה נשכנית מרוככת ‬
‫מסופוטמיה ‬
‫בריאות‪ ,‬העיקר הבריאות ‬
‫ָסלוּף מאפה תימני ‬
‫"לֶ ְך לְ ָך" [בראשית] ‬
‫רוזה ‬
‫בחירות האמצע ‬
‫הרוכבת הקטנה ‬
‫אני בעננים ‬
‫שום דבר אינו מובטח ‬
‫האורב ‬
‫ֵ‬
‫‪130‬‬
‫‪134‬‬
‫‪137‬‬
‫‪140‬‬
‫‪143‬‬
‫‪147‬‬
‫‪153‬‬
‫‪155‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪160‬‬
‫‪162‬‬
‫‪164‬‬
‫‪167‬‬
‫‪.indd 6‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪7‬‬
‫רוכבי הגֵ ִיהינוֹ ם ‬
‫‬
‫‪62‬‬
‫‪ 40 TOP‬‬
‫‬
‫‪63‬‬
‫מי יבנה יבנה לי בית בתל־אביב ‬
‫‬
‫‪64‬‬
‫הפ ִריץ להיכל העצמאות האמריקאי ‬
‫‪ 65‬מוֹ ְש ֶקה ווֶ ולבָ לֶ ה — מאחוזת ּ ָ‬
‫נפתלי — איילה שלוחה ‬
‫‬
‫‪66‬‬
‫‪2015 67‬‬
‫‬
‫‪68‬‬
‫‬
‫‪69‬‬
‫‬
‫‪70‬‬
‫‬
‫‪71‬‬
‫‬
‫‪72‬‬
‫‬
‫‪73‬‬
‫‬
‫‪74‬‬
‫‬
‫‪75‬‬
‫‬
‫‪76‬‬
‫‬
‫‪77‬‬
‫‬
‫‪78‬‬
‫‬
‫‪79‬‬
‫‬
‫‪80‬‬
‫‬
‫‪81‬‬
‫‬
‫‪82‬‬
‫‬
‫‪83‬‬
‫‬
‫‪84‬‬
‫‬
‫‪85‬‬
‫‬
‫‪86‬‬
‫‬
‫‪87‬‬
‫‬
‫‪88‬‬
‫‬
‫‪89‬‬
‫‬
‫‪90‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫שורה אחרונה ‬
‫שלג על עירי ‬
‫מדינאות אחרת ‬
‫חמישה לילות בטבת ‬
‫‪ Yuja Wang‬‬
‫אדון קונפינו ‬
‫עציץ עם פרח אדום ‬
‫בחלוף כ־‪ 140‬יום ‬
‫יוֹ בֵ ל ומחצה — ט"ו בשבט ‬
‫יוליה בנמל ‬
‫תהום נְ ִשיָ ה ‬
‫עגורים ‬
‫פורים בדולב ‬
‫יברך השם יתברך ‬
‫לא חציר העם ‬
‫בנג'מין פייס ‬
‫חיוך ושאר רוח ‬
‫לא רק ִּב ִּיבי ‬
‫היה לי חבר‪ ,‬היה לי אח ‬
‫הת ֶפר ‬
‫ֶש ֶקף — ניחוח בזיליקום ליד קו ֶ‬
‫שלושים ומעלה בצל ‬
‫כ"ח באייר — העיר שחוברה לה יחדיו ‬
‫מוכר מכוניתך‪ ,‬אח שלי? ‬
‫ַחזַ ק ונִ ְת ַחזַ ק ‬
‫‪168‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪174‬‬
‫‪178‬‬
‫‪180‬‬
‫‪182‬‬
‫‪185‬‬
‫‪187‬‬
‫‪189‬‬
‫‪191‬‬
‫‪193‬‬
‫‪195‬‬
‫‪197‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪202‬‬
‫‪205‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪211‬‬
‫‪217‬‬
‫‪219‬‬
‫‪221‬‬
‫‪226‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪231‬‬
‫‪234‬‬
‫‪.indd 7‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 8‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪9‬‬
‫פתח דבר‬
‫ב‬
‫"לצ ֵחר ַּכ ֶצ ֶמר אוֹ ְד ִמים" בחנוכה ‪ 2013‬הופק‬
‫חנוכה ‪ 2011‬יצא לאור ַ‬
‫"ש ְר ַע ּ ִפים" ובקיץ ‪" 2015‬הרהורי לב"‪ .‬ימים יגידו אלו חידודי לשון יֵ צאו‪,‬‬
‫ַׂ‬
‫אי"ה‪ ,‬לאור במהלך ‪.2017‬‬
‫גם את הרהורי ליבי‪ ,‬כמו את ספרי הקודמים‪ ,‬אני מקדיש לחלי היקרה לי‪.‬‬
‫לא תמיד אני ראוי לאהבתה ולמסירותה‪ .‬שפתיים תישק‪ .‬כבר מראש הריני מודה‬
‫להגהות‪ ,‬לתמיכה‪ ,‬לתבונה ולסבלנות המתבקשת‪.‬‬
‫ּ‬
‫הסיפוֹ ֶרת האישית אותה אני מתאר ראויה אך הכבדה בנושאי‬
‫חלי מעירה לי כי‬
‫ביטוח מיותרת ומייגעת‪ .‬כאשר אני מתאר משהו אותו אני חוֹ וה אני מכוון לקהל‬
‫מסוים ספציפי וכאשר הכתיבה הינה קצרה ניתן בקלילוּת לדלֵ ג על הנראה מיותר‪,‬‬
‫שמים או לא מובן‪.‬‬
‫ַמ ִ‬
‫חלק מאמרי נשלח לעיתים לקוראים ְספוּרים במייל‪ ,‬התגובות מעודדות והארות‬
‫והערות מתקבלים בתודה‪ ,‬נלקחים בחשבון ובדרך כלל מיושמים‪.‬‬
‫גם לאותם המכריזים כי איני בענף הנכון אני מודה בחיוך מוּחמא‪ ,‬אם כי אני‬
‫חוֹ לֵ ק על קביעתם שכן יכולתנו לבוא לידי ביטוי בענף הביטוח הינה ברת חשיבות‪.‬‬
‫אנו מקדישים רבות למניעת עיוותים במקצוענות ובמיומנות ולהעברת הלפיד‬
‫למיכל‪ ,‬חדו ֵּרי אמונה בהצלחת כולנו‪.‬‬
‫הרהורי ליבי לבִ יתי היקרה מיכל־ורדית‪ ,‬לכלותיי ָּ‬
‫ולבנַ י אודליה‬
‫בנוסף מוקדשים‬
‫ֵ‬
‫ואודי‪ ,‬מיכל ודני‪ ,‬לששת נכדינו ונכדותינו נכון לרגע זה‪ ,‬מעיין‪ ,‬עידו וגיא הירושלמים‬
‫ולשחר‪ ,‬נֹגה ועמית בנות תל־אביב‪.‬‬
‫אחרונה חביבה הינה אחותי פרופ' תלמה חורין־רוזנטל‪.‬‬
‫לכולכם באהבה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫ב‬
‫קובי חורין‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫‪.indd 9‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 10‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪11‬‬
‫מועדים לשמחה ‪s eason greetings‬‬
‫‪ 01‬‬
‫ש‬
‫‪01.14‬‬
‫מש חורפית משכרת‪ .‬חלום‪ .‬קרולינה החתולית מצטנפת על שטיח‬
‫הכניסה לבית מגורינו ֵערנית כדי מנוסה ממחלקי העיתונים המשליכים‬
‫הידיעות המרעישות אל פתח ביתנו‪ .‬הקטנות של אודיס' המגיעות לארוחת ערב‬
‫שבת כאשר אמא אודליה בתורנות בבית החולים משתעשעות ואחר שמיצו תאוות‬
‫האגרסיה בגזירת עיתונים ודפי ציור‪ ,‬פיזור כתמי טוּש על כל משטח אפשרי הן‬
‫משתלטות על כל תחילת שיחה מתבקשת‪ .‬אנו מעלים את מנתחי איכילוב על‬
‫השולחן ושחר פוצחת ב־‪ quiet‬מתמשך ואינסופי‪ .‬אני‪ ,‬כסנגור השטן מעלה אפשרות‬
‫שתפוח האדמה החם הזה אינו אלא בידיעת הנהלת בית החולים אף בהסכמה‬
‫שבשתיקה אלא שמנהל בית החולים‪ ,‬פרופ' ברבש לא יכול לאשר זאת כלפי משרד‬
‫הבריאות והציבור‪ .‬עוד בימי ההשבתות תוארה הרפואה הפרטית והוזכרה האפשרות‬
‫לבצע טיפולים במתחם בתי החולים כדי שהמוסד הרפואי לא יתרוקן בשעת צהרים‬
‫מוקדמת‪ ,‬הוא יוכל ליהנות מהכנסות האשפוז והטיפול הרפואי‪ ,‬הצוות והמנתח‬
‫יבואו על שכרם אם באמצעות התשלום הכולל או בעצם פיצולו‪ ,‬המומחים נשארים‬
‫בתחום בית החולים ובא לציון גואל‪ .‬תלמה‪ ,‬אחותי [פרופ' לרפואה] מאשרת כי‬
‫הייתה ידיעה בשתיקה ואודי המתמחה בקרדיולוגיה באיכילוב מחמיר ומקביל‬
‫השערורייה לדרגת שוחד או הפרת אמונים לצד חמדנות מכוערת‪ .‬לתקשורת יש‬
‫ניסיון רב בהעלאה על המוקד ולהערכתי גם במקרה זה הוצג ּ ַפן יחיד ובאופן ִשטחי‬
‫אך המספק את צימאון הלינץ' וחדוות התלייה‪ .‬חלי ועמית מצחקקות כאשר עמית‬
‫מנצח‪ .‬סבתא מדגדגת את ביטנה של הקטנה‬
‫יושבת על ברכיה של סבתא בחיוך ֵ‬
‫בשער ראשה וזו מתמוגגת בצחוק מתגלגל‪.‬‬
‫ֵ‬
‫נֹגה שגם לה זכויות לתשומת לב מסבתא‪ ,‬שורטת את חלי בחיבת חתול מתחת‬
‫לשולחן ולוחשת שסבתא תנחש מי זו תוך רמיזה כי זו החברה הכי טובה שלה‪ .‬דניס'‬
‫אינם עימנו לעת שהותם בצפון הארץ אך בוודאי עוד נשכיל להארותיו החכמות‬
‫של דני העוסק בייעוץ לחקיקה בתחום טוהר המידות‪.‬‬
‫המועד הבא לסבוסב [סבתא וסבא] עם עידו ונֹגה נקבע למחצית ינואר בתקווה‬
‫שלא נחווה סופת שלגים בדרכנו‪ .‬רכס ברקן על הגלבוע עשוי להתאים הפעם‪.‬‬
‫התיאום אינו קל שכן הוא מותנה בעיקר בפעילויות המגוונות של נכדינו ושל‬
‫הוריהם‪ .‬ימי הולדת בצד טיולים מתוכננים מבעוד מועד‪ ,‬אירועי תרבות לצד חוגי‬
‫העשרה‪ ,‬הצגות ומופעים מוסיקליים‪ ,‬ביקורי חברים‪" ,‬על האש" וכאלה‪ .‬הקטנים‬
‫נהנים מתשומת הלב המוענקת להם באהבה בימים אלו וזמן רב קודם למועד הם‬
‫מסתקרנים לדעת מה יהיה ביום הכיף ובאיזו מידה יהיה חלקם ייחודי יותר מאשר‬
‫לקודמיהם‪ .‬נֹגה ביטאה התחשבות יפה בציפיות עידו למכוניות מתנגשות ואנו‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫ש‬
‫‪.indd 11‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 12‬קובי חורין‬
‫מתחבטים‪ .‬חלי מדגישה כי נסיעות ארוכות אינן משאת נפש לקטנים‪ .‬באשר ֵאלַ י‪,‬‬
‫תנו לי רק לגמוא חבלי ארץ‪ .‬בכל אחת מעונות השנה מתגלה נוף אחר‪ ,‬פריחות‬
‫בעבוֹ תוֹ ת אהבה‬
‫שונות וגוונים אחרים בוהקים מה גם שזו הזדמנות לחזק שורשיהם ַ‬
‫וחברוּת שלא יִ נתקו במהרה‪.‬‬
‫סוף השבוע המשפחתי ישוּלב הפעם עם קייטנת סבתא חלי‪ .‬הקטנות צוחקות‬
‫שאם יש קייטנה סבא בורח לחו"ל‪ .‬אם חשבתי שאינם מבחינים בהיעדרי נראה‬
‫שיש שמלַ ִּבים את אש התמיד‪.‬‬
‫אווירת סוף השנה מבוטאת ְּב ֵריש גְ לֵ י‪ .‬הכל חגיגי‪ ,‬המודעוֹ ת למופעים ולארוחות‬
‫דשנות מפורסמות על כל גבעה ותחת כל עץ רענן‪ .‬איני מניח כי החוגגים יודעים‬
‫ֵ‬
‫אפילו מי בעד ומי נגד‪ .‬לא צריכים יפה ְוחנוּן להבין מהותם של כריסטמס וסילבסטר‪.‬‬
‫ברוב המקרים נראה כי סתם יש סיבה למסיבה בלי חשיבות למשמעותה‪ .‬מטוסי‬
‫אוליגרכים נוחתים בארץ‪ .‬אתה רואה בכניסה לבתי עסק נורות צבעוניות‪ ,‬הילולה‬
‫זוהר גם דמוי‬
‫בפתחי בתי העסק‪ .‬פה ושם ֵ‬
‫בשער ו"ערימות" של טובין ומשקאות ִ‬
‫לברך את חברינו בני הדת הנוצרית בבריאות טובה ובאיחולים לשנה‬
‫אשוח וזה הזמן ֵ‬
‫החדשה‪ .‬מועדים לשמחה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 12‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪13‬‬
‫‪ 02‬‬
‫ל‬
‫בא ְד ַמ ת ֵנ כָ ר‬
‫זּור ינו ַ‬
‫ּפְ ֵ‬
‫‪01.14‬‬
‫יאו וג'יל כותבים בהמשך ל־‪ You Tube‬אותו הפצתי לקרובינו בחו"ל כי‬
‫ויסבו עימנו בליל הסדר במחצית‬
‫ישקלו בחיוב להגיע לארץ האבות ֵ‬
‫וש ִפ ַיעת המים‬
‫נופי הארץ ְ‬
‫הסמ ַדר‪ִ ,‬יפי ֵ‬
‫אפריל‪ .‬מידי פעם אני ַמ ְר ִעיף עליהם ֵריחות ָ‬
‫ּ‬
‫בחודשי החורף ְּב ַפן השגריר שבי‪ .‬כבר הסכנתי כי אנו כאן והם שם ואפילו גַ ָבה לא‬
‫שיקסעס? גם את‬
‫ערלים‪ .‬מילא גברים אבל‬
‫ֶ‬
‫אזקוף כאשר ילדיהם יתחתנו עם ֵ‬
‫הילדים אנו מאבדים מתורת משה‪ .‬זו לא רק היהדות‪ .‬גם שוּרות הלוֹ ִּבי היהודי‬
‫בממשל האמריקאי מתרוקנות והצעירים אינם מקבלים את הוויתנו כמובנת מאליה‪.‬‬
‫לטהר ולהלבין החלטותיהם‬
‫הם חסרים את רמת המחויבות שחשו הוריהם‪ ,‬חלקם כדי ֵ‬
‫לחיות שם‪ ,‬בניכר‪ ,‬בגולה הדוויה‪.‬‬
‫ליאו‪ ,‬בן דודה ראשון שלי‪ ,‬נולד במינכן אחר שהוריו המנוחים הועסקו במפעל‬
‫עורות ודרו בגטו שבלי בליטא‪ .‬בת דודתי האהובה‪ ,‬אחותו של ליאו־לייבלה‪ ,‬רות‪,‬‬
‫מגורי המשפחה לאחר השואה‪ .‬ליאו‪,‬‬
‫נפטרה והובאה למנוחות בוונקובר‪ ,‬עיר‬
‫ֵ‬
‫פסיכיאטר לילדים החי בניו יורק‪ ,‬מרצה נודע ומפרסם מאמריו‪ .‬גִ 'יל‪ ,‬רעייתו‬
‫הקסומה והאנרגטית‪ֵ ,‬אם לאמילי‪ ,‬שסיימה לימודי משחק בתיאטרון ובקולנוע‬
‫בפריז ולג'וֹ ש ההרפתקן שמחפש דרכו ככתב הניו יורק טיימס ברוּאנדה ובסביבותיה‪,‬‬
‫עוסקת בפסיכו־תראפיה‪ .‬הניו יורקרים ואנו שומרים על קשר הדוק והנה אפשר‬
‫שיגיעו בהרכב מלא אלא אם ניחשף לפיגועי טרור מתגברים ומאיימים‪ .‬גם קרוב‬
‫אחר‪ֵּ ,‬בן‪ ,‬מנהל מחלקות ניתוחי חזה בבית חולים בניו יורק עשוי להגיע‬
‫משפחה ֵ‬
‫ּ‬
‫באביב הקרוב‪ֵ .‬בן יכול היה בקלות להשתלב כאן מנטאלית‪ ,‬תרבותית וחברתית‪.‬‬
‫השכְ לְ ָתנִ יִ ים מנמקים למה לא‪ .‬למרות זאת את ֵּביתם הנוסף‬
‫אדם חם ורגשני‪ִ .‬‬
‫לימי פרישה רכשו ֵּבן וג'ודי בפניקס אריזונה עם מזג אויר המשוּל לישראלי ועם‬
‫תפוזים בחצר חווילתם‪ .‬ליבו של ֵּבן אכן ָּכ ֵמ ַה לכאן אך עם כל הקשר למסורת‬
‫והרצון עודני חסר את ילדיו דיויד וג'ורדן ואת ג'סיקה הכלה הסינית היפהפייה‬
‫כריעם‬
‫והמעודנת‪ .‬הצעירים אינם מגיבים לסרטונים הנשלחים גם אליהם‪ .‬היומיום ַמ ַ‬
‫בעבודתם ובעיסוקיהם‪ .‬לא אזכיר את סיר הבשר כי טעמתי מבישוליהם ולהבא‬
‫אחמוק מהם‪ .‬התבשילים של חלי עדיפים מאוֹ ת מונים‪ .‬אלה‪ ,‬תן להם לִ ְש ּבוֹ ַע‬
‫מנקניקיה ומהמבורגר עם צ'יפס‪ .‬ג'ודי התעקשה שנתארח בביתם לארוחת בוקר‬
‫אמריקאית‪ .‬אל תתפתו‪ .‬אמנם לונג איילנד אבל‪ ...‬וַ ותרו‪ .‬לזכותה של ג'ודי שהיא‬
‫מתמידה להשקיע במניות מפעלים ישראלים בתבונה‪ .‬היא גם יודעת היכן הכי כדאי‬
‫לקנות במרחבי מנהטן‪ .‬בקיאותה בדילים ובאופציות מעוררת השתאות המכבדת‬
‫בקיאותה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫ל‬
‫‪.indd 13‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 14‬קובי חורין‬
‫ליאו וג'יל רחבי לב ומזמינים למסעדות הווילאג' שם הם דרים‪ .‬בישוליהם‬
‫בבית מתמצים במיקרו ובפרקולטור‪ .‬השאר טבול במרטיני יבש עם זית לאנינֵ י‬
‫החך‪ .‬חניה אין ומכונית אינה דרושה‪ .‬התחבורה הציבורית ברמה מעולה ולעיתות‬
‫ֵ‬
‫חופשה‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬שוכרים מכונית‪ .‬בדרך כלל הדיווחים על חופשותיהם אינם‬
‫בשמורות הטבע אלא בארצות אחרות ובאיים קסומים‪ .‬בימים כתיקונם עשוי ד"ר‬
‫ליאו קרון לרכוב על אופניו בשדרה החמישית ממקום מגוריו בווילאג' לסביבות‬
‫מדוֵ וש‬
‫ה־‪ 80‬כתובת מרפאתו‪ .‬ז'קט מתנופף ברוח‪ ,‬עניבה מהודרת ורופאנו היקר ַ‬
‫תוך שריקות עזות מאוֹ שר לעקיפת פקקי התנועה הסבוכה וים המוניות הצהובות‪.‬‬
‫בשיבתו‬
‫לפן אלי מבית קפה בבֵ ירוּת ִ‬
‫ג'וש‪ ,‬אגב‪ ,‬בנם של ליאו וג'יל‪ ,‬התפרע כאשר ִט ֵ‬
‫עם יפהפייה מקומית להקניט אותי בסוג העראק המובחר אותו הוא לוגֵ ם‪ .‬יירוּט‬
‫ִּ‬
‫משבית מש ּובַ ת נעוריו אחר אישומו בריגול‪.‬‬
‫השיחה על ידי כוחות הביטחון היה‬
‫מי היה מאמין שהוא מטלפן רק להשוויץ?‬
‫כרגע הם במינוס של כ־‪ 30‬עם רוחות של כ־‪ 50‬צלזיוס עטופים בשמיכות של‬
‫שלג ואנו עם פלוס ‪ 14‬על החוף ובבריכה‪.‬‬
‫קרובים נוספים לנו ברחבי ארצות הברית‪ .‬חלקם שולחים אלינו ביטויי דאגה‬
‫לקורות אותנו‪ ,‬מעטים מברכים בשאפו להישגינו בהיי טק ובפרסי נובל‪ ,‬יש‬
‫המאחלים לנו בריאות טובה בסמוך להגעת ילדיהם לביקור במסגרת "תגלית" או‬
‫גורם מארגן אחר‪ .‬בעבר הייתה חוֹ רה לי ישיבתם שם אך עם יד על הלב‪ ,‬ל ּו היו‬
‫הורי מגיעים לאמריצ'קה תחת פלשתינה איני יודע כיצד הייתי נוהג‪ .‬אלא מאי?‬
‫בשיבְ תם שם‪ .‬שום דבר אינו גדל על העץ ולבטיהם אינם‬
‫איני מאבחן היתרונות ִ‬
‫מפגְ עים‪ ,‬מוֹ ראי ִמזגֵ י האוויר מהלכים אימים‪ ,‬הצפות‬
‫שונים מלבטינו אנו‪ .‬גם בהם ַ‬
‫שאשמע גזעני‪ ,‬מצב כלכלי‬
‫וצּ ונאמים‪ ,‬שריפות בקליפורניה‪ ,‬השינוי הדמוגרפי בלי‬
‫ַ‬
‫שאינו פשוט‪ ,‬הירידה במעמד היבשת בעולם‪.‬‬
‫הורי דֹב‪ָ ,‬שם ‪ ,Dave‬כאשר ירדו לפילדלפיה והקימו מינימרקט קטן בשכונת‬
‫שחוּמי גוון היו נשדדים לעיתים תכופות‪ .‬רעייה ויצחק כבר אינם עימנו וקארן‬
‫ודייב ִעם אדם וסטייסי מקפידים לשלוח אלינו בירכות העונה‪ .‬סטייסי מלמדת‬
‫ילדי בית הכנסת אידישקייט ודוברת בזכות מדינת ישראל‪ .‬סרטונַ י זוכים לתפוצה‬
‫המרחיבה את הדעת‪.‬‬
‫לייזר במונטריאול בחודשי הקיץ ובפלורידה בחודשי החורף הקרים‪ .‬שמיעתו‬
‫כבדה עליו וכאשר המכשירים מצפצפים לו הוא מרחיקם כך שגם את צלצולי‬
‫הטלפון תוך התעניינות בשלומו אינו שומע‪ .‬הישיש היקר רכש עבור ישראל‬
‫אמבולנס לזכר אשתו רחל עליה השלום והוא מתנחם כי עכשיו היא מתרוצצת‬
‫על גלגלים וסירנה עם האנרגטיות האינסופיות שלה מבית חולים למשנהו להציל‬
‫חיי אדם‪ ,‬כפי שפעלה כאחות בימי ֶחלדה‪.‬‬
‫איני נדרש אך לקרובי משפחתי היקרה שם ובארצות אחרות‪ .‬הרי אנו‬
‫מעורבים ופוגשים תושבי ארצות שונות מכל העולם‪ .‬מדושנוּת העונג אינה‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 14‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪15‬‬
‫נשמעת כאשר אתה יורד לשורשי איכויות החיים‪ .‬מוקירינו מאירופה מבטאים‬
‫ימי אנטישמיות‪ ,‬מהשפעה מוסלמית‬
‫מא ֵ‬
‫חשש מהמוצאות‪ ,‬אינם משתחררים ֵ‬
‫במרסיי נאמד בכמחצית‬
‫גוברת‪ ,‬ממצב כלכלי נחוּת מאשר היה‪ .‬שיעור המוסלמים‬
‫ֵ‬
‫ית ָתה‪ .‬אנו‬
‫האוכלוסייה המקומית ופעילות הכנופיות בכל רחבי העיר מטילה ִח ְ‬
‫ֵערים למספר יהודי צרפת הרוכשים נכסיהם בארץ‪ .‬מספר העולים משם לארץ‬
‫עולה‪ .‬אין זו רק סיבת הלבנת כספים לאור שיעורי המיסוי הגבוהים ָשם אלא גם‬
‫בניית ֵּבית מקלט לימים יבואו‪ .‬גִ י ומיש ּו עשו עלייה ומחלקים ימיהם בין הנָ וֶ ה‬
‫שרכשו בתל־אביב ליד החוף לבין ילדיהם שנותרו במרסיי‪ .‬לקראת ספטמבר‬
‫נפקוד אותם בצרפת‪ ,‬בביתם שעל המים ואולי נפליג ביכטה הצנועה שלהם‪ .‬על‬
‫ותר‪ .‬אין לי סבלנות לשבת עם חכה כאשר על הקרס מפרפרת תולעת‬
‫הדיג נוַ ֵ‬
‫מפתה‪.‬‬
‫בהולנד מבטאים בגלוי אשר חושבים עלינו‪ .‬בברלין‪ ,‬על אף מספרם הרב של‬
‫הישראלים שומעים גם קיטעי שיטנה‪ .‬המשטרה מגלה רגישות רבה לטיפול‬
‫בנושא אך אי אפשר לטאטאו מתחת לשטיח‪ .‬הכתבות הכלכליות על התפתחות‬
‫הסטארטאפים בברלין מעידות גם על ביורוקרטיה רבה‪ .‬תמיכת משרדי הממשלה‬
‫לניצני ההיי־טק מוזכרת כנדיבה יותר בישראל‪ .‬נכון שהמיסוי שם גבוה יותר והנטו‬
‫קטן אך יוקר המחייה גורם לייאוש להיות יותר נוח‪ .‬לא כל הסקנדינבים מצדדים בנו‬
‫ֵ‬
‫ולאו דווקא מסיבות כלכליות‪ ,‬באוקראינה אירועי פגיעה ביהודים שכיחים ושלו ֵּחי‬
‫קהילות חב"ד מצטנעים בדלת אמותיהם‪ .‬היום צליפות החרמות הכלכליות הופכות‬
‫להיט שאינו בר כיבוש‪ .‬זה התחיל באירופה וגולש לארה"ב‪.‬‬
‫חברינו הנמצאים בפעילות עסקית או כשליחים באפריקה מתארים נוחות חיים‬
‫מפנקת אך כאשר הם מתארים את רמת החיים‪ ,‬הבריאות והחינוך של בני המקום‬
‫בארצות בהן הם שוהים אזי נותר לקוות כי כאשר היבשת תתעורר הם יהיו בחזרה‬
‫כאן עימנו בלא פגע‪.‬‬
‫שחר חבֵ ֵרנו ניצל מפיגוע טרור בקניה‪ .‬הוא מנהל רשת בתי קפה בבעלות‬
‫ישראלית וקרן רעייתו היקרה חוקרת שינוי במעמד האישה המקומית וקידום‬
‫זכויותיה ועצמאותה‪ .‬קרן בפני קבלת הדוקטורט והתקציב העומד לרשותה נאמד‬
‫בעשרות מיליוני דולר‪.‬‬
‫אחר‪ ,‬מושיק‪ ,‬מנהל חברת בניה בבעלות ישראלית ב־‪ Accra‬בגאנה ואשת‬
‫חבר ֵ‬
‫חיקו האהובה‪ ,‬שרהלה‪ ,‬בונה ִמרקם יחסיה עם בנות ישראל הכְ ֵשרות במקום‪ ,‬כאשר‬
‫הנשים המקומיות מהוות כוח עבודה זול ומשמשות אותן בבתיהן המרווחים‪ .‬קצב‬
‫החיים שם שלֵ ו והרוֹ גַ ע מעצבן את הטמפרמנט הישראלי‪ .‬זוכרים את תוחלת החיים‬
‫דוהר בג'יפ אחרי‬
‫שם? ואצלנו? מתוך תיאורי המקום הם מפרטים כי אף אחד לא ֵ‬
‫צבוֹ ע שרודף אחרי סייח זברה אומלל‪ .‬הקסם טבוּע באנשים‪ ,‬בחופים הזהובים‪,‬‬
‫בדקלים ובעצי הקוקוס‪ ,‬בצמחיה הטרופית‪ ,‬במנהגים השבטיים שנשמרים בקנאות‬
‫ספל הפורצת מהכנסיות‪.‬‬
‫ובשירת הגוֹ ּ ֶ‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 15‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 16‬קובי חורין‬
‫לא כולם באוסטרליה ובניו זילנד סופרים כבשים כדי להירדם‪ .‬מידי פעם אנו‬
‫קוראים על פגיעה במצבות בבתי ִקבְ ֵרי יהודים ועל התאנוּת חבורות מתגודדות‪.‬‬
‫כולנו מכירים את "לי זה לא יקרה" אך ההליכה ברחוב מחייבת מבטים זהירים גם‬
‫לאחור וגם לצדדים‪ ,‬גם אם השכנים אוהדים ומבטאים אדיבות מכניסת אורחים‪.‬‬
‫ראשי עננה ליום בו מי מילדינו יצאו "רק" לתקופת‬
‫בצד כל אלו מרחפת על‬
‫ִ‬
‫השתלמות קצרה‪ .‬איך אמרו הגששים? כבר חוזרים‪ ,‬איך שבועז (בן השלוש) יסיים‬
‫חוק לימודיו באוניברסיטה‪.‬‬
‫עד אז‪ ,‬נארח כל בן משפחה שיגיע לארצנו הקדושה‪ ,‬נראה לו המיטב בחזה מתוּח‬
‫ובראש מוּרם‪ .‬את חברינו הישראליים שהתקשו כאן ורווח להם שם אנו מקבלים‬
‫בחיוך ובסבר פנים יפות בביקוריהם בארץ‪ .‬אולי הם יתעשתו וישובו‪ ,‬אולי ילדיהם‪.‬‬
‫ג'יל אמרה לי בשהות קודמת בארץ כאשר הראיתי לה את כפר ורדים ואת‬
‫סטף ורטהיימר בהקמת יישוב ברוחו בחבל תפן כי היא מקנאה‬
‫היִ סוּד והיזמות של ֶ‬
‫בביטוי שורשי ואהבת הארץ‪ .‬היא עצמה‪ ,‬כך אמרה‪ ,‬אינה מרגישה שום שייכות‬
‫ִרגשית לניו יורק בה קבעה מגוריה אלא נוֹ חוּת‪.‬‬
‫בפיגוע בתאומים היא צפתה מגג ביתה‪ .‬למי ששכח לא היה זה הפיגוע היחידי בעיר‪.‬‬
‫אנחנו‪ ,‬כפי ששר יגאל בשן בשיר "שמיים"‪ ,‬נשארים בארץ‪.‬‬
‫‬
‫ש ֵּכ ן — "כאן השמים הם שלי‬
‫ כאן אני מרגיש כמו שאנ י‬
‫ רוצה לחיות‪ ,‬רוצה להיות‬
‫‬
‫שמשתנות‬
‫ בין התקוות ִ‬
‫‬
‫ כאן השמים הם שלי‪...‬‬
‫ [‪]...‬‬
‫ "כאן השקיעות הכי זורחות‬
‫ כאן הזריחות הכי שוקעות‬
‫ בין הכנרת למדבר‬
‫ תמיד הייתי מחובר‬
‫ רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר‪"...‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 16‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪17‬‬
‫‪ networking‬רישות בין לקוחות וחברי ם‬
‫‪ 03‬‬
‫א‬
‫‪01.14‬‬
‫חת לחודש נפגשים לאחרונה מספר מחברי המועדון המסחרי והתעשייתי‪,‬‬
‫שבפברואר יחוג שבעים וחמש שנה להיווסדו [‪ ,]1938‬במשרדי רינה ואבי‬
‫דגני‪" ,‬גיאוקרטוגרפיה"‪ ,‬חברי המועדון‪ .‬החברים מבקשים להציג מרכולתם‬
‫ושירותיהם הן בפני המשתתפים והן בפני חבריהם או לקוחותיהם של חברי‬
‫המועדון‪ .‬סך הקשרים העסקיים והחבריים המצטבר של הכלל אינו בא לידי ביטוי‬
‫ובמסגרת השם המחייב ראוי לנצל טיב‪ ,‬איכות ומגוון היחסים‪ .‬אחרי הכל אין זו‬
‫אך ִּבימה להרצאות‪ .‬במרץ ‪ 1995‬יסדנו מפגשים בין לקוחותינו אנו למטרות חשיפה‬
‫עסקית בין החברים‪ .‬לאחר מפגש מספר ‪ 132‬הורדנו הילוך ֵּ‬
‫שכן נוצר תא חברתי‬
‫מגובש אך לא זו הייתה מטרתנו מה גם שלקוחות חדשים צעירים לא כל כך התערו‬
‫מפאת הפרשי גילאים‪ .‬המפגשים התקיימו בבתי חברים ומפרט ארכיון מפגשינו‬
‫ומרצים‬
‫וסיורינו "בבימת החברותא" מתואר בקפידה עם תאריכים‪ ,‬שמות מארחים ַ‬
‫באתר "חסות־חורין"‪.‬‬
‫גם במועדון המסחרי גילאים בוגרים מהווים רתיעה וועדת הרישוּת מאפשרת‬
‫היבט אחר‪ ,‬מעשי יותר‪.‬‬
‫בין החברים המשתתפים מציגה עצמה משפטנית מומחית ומבקשת שנפנה‬
‫אחר ניהול סניפי בנק‬
‫אותה ללקוחותינו לרווחתם‪ .‬כמוה העוסקת בהשקעות ַ‬
‫מעל ‪ 20‬שנה‪ ,‬אוצרת אמנות שבעבר ניהלה מפעל לרשתות לשימוּש חממות‬
‫חקלאיות‪ ,‬בעלי חברה המתמחה בנושאי אבטחת וארגון מערכות‪ ,‬קביעת תקני‬
‫לקדם‬
‫בטיחות ועוד המצהיר כי הוא רוצה ביזנס‪ ,‬מנהלת מחלקה בבנק השואפת ֵ‬
‫שניהל ושיווק מוצרי תרופות‬
‫היכרויות עסקיות תוך ביטוי הקשר האישי‪ ,‬אדם‬
‫ֵ‬
‫ומנהל עסקי של חברות בארץ ובעולם‪ ,‬עבדכם בכל ענפי הביטוח והפיננסים אחר‬
‫צבירת ניסיון ומיומנות רבֵ י שנים‪ ,‬מנהלת מערך קהילתי‪ ,‬עוסקת בייצוג ובשיווק‬
‫מוצרים מסין מהודו אולי אף מכּ וּש‪ ,‬אנשים בעלי ניסיון ניהולי להם יכולת ורצון‬
‫לתרום מכישוריהם וכמובן מארחינו ידועני השם בענפי הסיקור ומשאלי דעת‬
‫חרדה לאיכות חיים ירוקים‪,‬‬
‫הקהל‪ ,‬זוג חביב שחזרו מפעילותם בארה"ב‪ ,‬היא ֵ‬
‫הוא איש ניהול בכיר ועוד‪.‬‬
‫על קפה‪ ,‬סנדוויצ'ים מעוררי ֵחך‪ ,‬עוגיות ברוחב לב‪ ,‬מציגים עצמם המשתתפים‪,‬‬
‫מבטאים ִמתאם ציפיותיהם‪ ,‬מפרטים בקצרה הישגים או פעילות הראויה לציוּן‪,‬‬
‫מאוויים‪ ,‬תחביבים וביטויי עניין בחיים אישיים ועוד‪ .‬מידי מפגש‪ ,‬אחד החברים‬
‫מפרט לעומק רב יותר על פועלו ומכאן מתחייבות פגישות אישיות בין החברים‬
‫ֵ‬
‫בהמשך הזמן תוך בחינת שיתוף פעולה אפשרי‪ ,‬תוך העברת כתובות מסחריות‬
‫מפרגנות ללקוחותיהם‪ ,‬וניצול קשרים אישיים תוך הרחבת מעגלים‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫א‬
‫‪.indd 17‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 18‬קובי חורין‬
‫נתאר כי לאדם יש‬
‫אין ספק שזו דרך שיווקית ראויה ככל שמתמידים בה‪ֵ .‬‬
‫בשירותי משמע במכפלת עשרים חברים‪,‬‬
‫חמישה לקוחות העשויים למצוא עניין‬
‫ַ‬
‫כדוגמא‪ ,‬הריני נחשף בפני מאה לקוחות פוטנציאליים והמכפלה אמורה להמשיך‬
‫גם ללקוחותיהם הם‪ .‬פירמידה במובן חיובי ביותר‪ .‬שום פרסום לא יהווה תחליף‬
‫לאפקטיביות זו‪.‬‬
‫הנה אני חושף אישה צעירה שניהלה בצרפת ואחר עלייתה לארץ בנק צרפתי‬
‫כאן למנהלת השקעות שניהלה מערכי בנקאות בארץ‪ ,‬ללקוחות אפשריים העולים‬
‫החדשים מצרפת‪ ,‬בעלי הון ורכוש‪ ,‬למתווך מקרקעין המתמחה במכירת ובהשכרת‬
‫בתי איכות באזור מבוקש‪ ,‬לאיש צעיר החי בלונדון כרגע ומייצג ישראלים בפני‬
‫מוסדיים המפצלים פיזור כספיהם‬
‫מערכי ההשקעות של קרדיט ‪ ,swiss‬לרבות ָ‬
‫ויידרש גם‬
‫בעולם כדי השגת תשואה ֵמרבית‪ ,‬בעל הון מצרפת שהשתקע בארץ‬
‫ֵ‬
‫בפן הבינלאומי‪.‬‬
‫לנושאי הון ומיסוי ּ ַ‬
‫אחר‬
‫הריני מקשר בין איש אשכולות העוסק באקטואריה לבין משתתף ֵ‬
‫האחר‪ ,‬בפרט בנושא ספציפי‬
‫שידיעותיו של הראשון הינן בעלות ערך רב לעיסוקי ֵ‬
‫נדרש‪.‬‬
‫מה ישווה למערכת כזו ּ‬
‫ישתפו חבריה פעולה מעבר למפגש‬
‫ולפֹארוֹ תיה‪ ,‬כל עוד ַ‬
‫הנעים והאינטימי‪.‬‬
‫במועדון המסחרי‪ ,‬מעבר למפגשי ימי השישי‪ ,‬מתקיימים מפגשי ֶדסקים‬
‫חברתיים בעלי אופי לאמנות‪ ,‬ליצירה ותרבות‪ ,‬להעשרת מידע בתחומים טכנולוגיים‬
‫חדשניים‪ ,‬יזמות והחלפות מידע בתחומי קריירה‪ .‬אופן חשיבת הרישוּת יכול לבוא‬
‫לידי ביטוי גם בין חברי הדסקים הללו והנה נפתח צורך הנותן משמעות עסקית‬
‫כאשר ניסיונו של כל חבר בוגר רב ובעל עניין למשנהו ולמכפלות אותם שאינם‬
‫חברי המועדון‪ .‬קשרים‪ ,‬פיתוח עסקי‪ ,‬תוצאות‪ .‬להצגת שימך ועיסוקך על כּ וֹ סית‬
‫או בארוחת המועדון בשישי לא יכול להיות אימפקט זהה ומעשיר כמוצג לעייל‪.‬‬
‫בשישי הקרוב‪ ,‬ערב שבת "שירה"‪ ,‬פרשת "בשלח"‪ ,‬ירצה בפני חברי המועדון בוז'י‬
‫הרצוג‪ .‬החום שיוקרן בפועל בין חברי ועדת ה־‪ networking‬יבטא קירבה ממשית‬
‫שונה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 18‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪19‬‬
‫שבת "שירה"‪ ,‬פרשת "בשלח "‬
‫‪ 04‬‬
‫א‬
‫‪01.14‬‬
‫ת פרשת "בשלח" קוראים בשבת "שירה" הסמוכה לט"ו בשבט‪ ,‬יום חג‬
‫לאילנות וחג גם למשרדנו "חסות־חורין" שנוסד בחג זה ב־‪ַ — 74 .1940‬עד‬
‫שנים במובן הנצח‪.‬‬
‫דמיינו את פרעה מחזיק בידו חמנייה צהובה‪ ,‬תולֵ ש את עלֵ י הכותרת ומתחבט‬
‫העברים או ִאם לעצור בעדם‪.‬‬
‫אם לשלח את ַעם ִ‬
‫מחד‪ ,‬יאללה‪ ,‬נִ ַפ ֵטר מהצרה הזו ומהנודניקים שהיכו אותנו ב־דצ"ך וב־עד"ש ועוד‪,‬‬
‫ַ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫רכמות ומחליט בשלילה‪.‬‬
‫מתכ ְ‬
‫ַהיְ נ ּו ֵּכן ומאידך‪ ,‬וואללה מה נעשה בלעדיהם? פניו ַ‬
‫שני העמודים החביבים שמלווים את המנוסה הם ענן ֵואש‪ .‬האחד מסתיר והשני‬
‫וחורך‪.‬‬
‫ֵמאיר ֵ‬
‫שירת הים הינה גוּלת כותרת בשפה עשירה‪ .‬אין מדובר רק בהצלת העם אלא‬
‫גם בגילוי כבוד ריבונו‪.‬‬
‫א‬
‫ "סוס ורוכבו רמה בים‪...‬‬
‫ ימינך ה' נאדרי בכוח‪...‬‬
‫בלעמוֹ ארץ"‬
‫ נטיית ימינך ִת ֵ‬
‫ומריַ ם וחברותיה מלוות אותו בתוּפים‬
‫הערב ִ‬
‫לסל בקולו ֵ‬
‫מס ֵ‬
‫דמיינו את קובי פרץ ַ‬
‫ובמחולות‪ .‬ריטה כבר מפיקה את הגִ רסה בפרסית‪.‬‬
‫ּ‬
‫כצ ִפיחית‬
‫במן שטעמו ַ‬
‫כבר אז היה ברור שגלוטן מזיק והלחם שאזל מוחלף ָ‬
‫ִּבדבָ ש‪.‬‬
‫לבצקים אלא‬
‫העם‬
‫מקטר ומתלונן‪ ,‬עד היום‪ ,‬ואלוהים מוצא פתרונות לא רק ֵ‬
‫ֵ‬
‫ּ‬
‫השליו ולמים המרים‪ֶ .‬פטל לא היה בנמצא להמתיקם וכיוון שתשובה עם‬
‫גם לבשר ְ‬
‫נוֹ ֵֶּבל ֶאנרג'י לא היו פנויים לקידוחים אזי משה מכה בסלע ומפיק הימנו ֵמי־צוּר‪.‬‬
‫פרשה אחת ובה העם יוצא‪ ,‬חוצה את הים בחרבה‪ ,‬מלווים אותו שני עמודים‪,‬‬
‫חסר לנו? עמלק‪ .‬אי אפשר בלי‪ .‬משה‬
‫ַמ ְש ִּביעים אותו ָמן‪ְ ,‬שליו‪ ,‬מים ותמרים ומי ֵ‬
‫מניף ידיו בכבדות‪ ,‬הניצחון לנו‪ .‬אלוהים הנאדר בכוח‪ ,‬מבטיח כי זֵ כר עמלק לא‬
‫יימחה ומתחייב להלחם בו לנצח‪ .‬לא עתידנות? זה מפרשת השבוע לא מדוִ ד‬
‫ּ ָפ ִסיג‪.‬‬
‫ראו את משה ְּכבַ ד הלשון עומד בכנסת ישראל ומתמקח עם דרעי ועם האח ֶּבנט‪,‬‬
‫עם זו ַּעבי ועם אביגדור‪ .‬אדלשטיין מכה בפטיש היו"ר ומנסה להרגיע את הרוחות‪.‬‬
‫ּבוּז'י מרחיב דעת קהלו‪ ,‬מירי רגב מתלהמת וטיבי לוקח מרחק שלא ישפכו עליו‬
‫עוד פעם תה חם‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 19‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 20‬קובי חורין‬
‫גם לביבי יש חמנייה צהובה ִעם עלי כותרת‪ .‬גם הוא תולש מידי פעם עלה‬
‫לשחרר או לִ בְ נות? גם וגם‪.‬‬
‫וניחוֹ ח הנרות באפו‪.‬‬
‫ֵ‬
‫את עמודי הענן והאש מחליפה כיום ִּכיפת ברזל בניצוחו של גַ נץ ורוח אלוהים‬
‫לרחף על פני המים‪.‬‬
‫מוסיפה ֵ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫‪.indd 20‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪21‬‬
‫‪ 05‬‬
‫ב‬
‫חּוּבֶ זה בגלבוע ‬
‫‪01.14‬‬
‫וקר יום בהיר‪ .‬החברה להגנת הטבע קוראת לנו להגיע לטיול חורפי‬
‫בשלוחת ברקן במרומי רכס הגלבוע‪ .‬בנוסף לתצפיות הנוף מוּצע לנו‬
‫המשמש‬
‫לאסוף עלֵ י ֶחלְ מית‪ ,‬צמח הבר בעל הפרחים הורודים סגולים ופיריו‬
‫ֵ‬
‫למאכל‪ ,‬חו ֶּּבזה‪ ,‬ממנו נכין לביבות‪ .‬חובזה לא מצאנו ופריחת האירוסים צפויה אך‬
‫בעוד כחודשיים ימים אך תלוליות האדמה התחוּחות העידו על נוכחות החֹלֶ ד‪ ,‬היונק‬
‫המכרסם המסורבל שאפרכסות אוזניו ועיניו מנ ּווַ נות והינו נִ יזון משרשי הצמחים‪.‬‬
‫קיפצו‬
‫השמש חלְ קה לנו מחיבתה ומחוּמה‪ ,‬עופות דא ּו מעל עמק יזרעאל ונֹגה ִועידו ּ ְ‬
‫לשמחני‬
‫שיחי סירה קוצנית וקטפו מעלֵ י השו ָּמר הריחניים כדי מוֹ ללם ַ‬
‫ודילגו מעל ֵ‬
‫בניחוֹ חם‪.‬‬
‫סער‪ ,‬מדריכת החברה להגנת הטבע‪ ,‬הפליאה בחיבתה לחי ולצומח וכל תולעת‬
‫וחזזית‪ ,‬שיבטן מצוי ופקעות רקפת זכו להסבר מפורט תוך תשומת לב ֵמרבית‬
‫לקטנטנים‪ .‬נֹגה האנרגטית שיתפה פעולה והתריעה על זוחלים ושבלולים בעוד‬
‫עידו קלט את הנושא והכריז כי משעמם לו‪.‬‬
‫סער מציעה לעמוד אל מול בעלי הכנף הדוֹ אים על ִמשטח סלעי‪ ,‬לפרוש ידיים‬
‫לצדדים‪ ,‬לחוּש את זרמי הרוח הקלילה בינות לאצבעות‪ ,‬לעצום עיניים ולדמיין‬
‫מעוֹ ף‪.‬‬
‫הרקפות זוכות לתשומת לב מיוחדת והילדים בוחנים האבקנים תוך ֵהסבר ציו ִּרי‬
‫על הפרייתם‪.‬‬
‫עוד בנקודת המפגש הקבוצתי למרגלות הגלבוע מזהה נֹגה את עצי האקליפטוס‬
‫ועידו מבטא בקיאותו בעצי התמר‪ .‬הכל בגווני ירוק רענן‪ .‬ממרומי ההר משתקפות‬
‫בוה ֶקת‪ .‬הנוף הציורי מותיר רישומו וטיילים‬
‫בריכות גידוּלי הדגים כמשטחי זכוכית ֶ‬
‫רבים משוטטים בשבילֵ י השמוּרה המרהיבה‪" .‬תנו ִּכיף לאדום"‪ ,‬צוהלת ַסער‪ ,‬כדי‬
‫הקניית סימוּן השביל לחובבי הטבע לימים יבואו‪.‬‬
‫נפרדנו בחיוך ִמ ַסער הנאה ושמנו פעמינו לפינת החי בבית השיטה תוך נסיעה‬
‫בפינות טבע מרשימות במורד ההר בואכה בית אלפא‪ .‬לנחש ּ‬
‫הבוֹ אה אותו לוטפים‬
‫הילדים היה קר והוא נותר מכו ּ‬
‫ּרבל בכלובו המחומם‪ .‬תרנגולים חו ֵּמי נוצות קראו‬
‫קריאות גבר‪ ,‬טווסים פרסו נוצות בגווני טורקיז וציווחו בעליזותם‪ֵ ,‬יעלים שוטטו‬
‫באי הגן‪ .‬זוג החמורים נער בציפייה לטעום משקית‬
‫חופשיים בפארק ושימחו ֵ‬
‫ּ‬
‫התפוּצ'יפס שנִ זללה על ידי התאוותניים המורעבים שלנו‪ .‬התוכים הירוקים שרקו‬
‫ביחד עם סבא והאוֹ גרים נבעתו מהזיוּף‪ִ ּ .‬פסלֵ י המתכת הפזורים בגן הצביעו על‬
‫שוּעל ועל ּ ִפילון‪ ,‬על כריש אימתני כחול ועל דחליל וצמד השקנאים פער את מקורו‬
‫באר כמה דגים ביכולתם לבלוע אם רק יתנו להם‪ .‬הקטנים שרים במכונית בלא‬
‫כדי ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:05‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 21‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 22‬קובי חורין‬
‫הפסק "אה‪ ,‬אהה‪ ,‬עוד לא אהבתי די‪ ,‬הרוח והשמש על פני"‪ .‬יום הכיף הזה נמשך‬
‫בצפייה באתר הסקי שבגלבוע תוך צהלת הקטנים לזיהוי המוֹ עדים המחליקים‪.‬‬
‫השניצלונים והצ'יפס אמורים להשביע זמנית רעבון ואנו משיבים נכדינו לבתי‬
‫הוריהם בירושלים הבנויה ולסבתא צילה בשוֹ הם‪ .‬עוד יום חווייתי תוך תכנון הבא‬
‫עלינו לטובה‪ ,‬צעדות האביב‪.‬‬
‫בטח נתחיל בבִ תרוֹ נות רוחמה ובבארי עם פריחת הכלניות ומרבדיהן במסגרת‬
‫"דרוֹ ם אדוֹ ם"‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 22‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪23‬‬
‫‪ 06‬‬
‫י‬
‫אריאל ‬
‫‪01.14‬‬
‫נעמו לך אריק רגבי עפרך‪ .‬גבעת הכלניות תאדים עוד יותר בגווניה‪ .‬כל‬
‫רשתות וכתבי המדיה מתבטאים‪ .‬אנשים מאותרים‪ ,‬למי ִחיֵ יך‪ ,‬אל מי‬
‫קרץ‪ .‬עם ישראל מחפש קירבה וחום‪ ,‬אולי התרפקות‪ .‬כל ביטוי מקבל מימדים‬
‫מוקצנים‪" .‬אחרי מוֹ ת" אנו מתמחים ב"קדוֹ שים"‪ .‬פינת "ארץ נהדרת" וטוּביה‬
‫מככבים‪ .‬כמה הומור‪ ,‬כמה בדחנות? אותם ששמרו נאמנות בלא סייגים נשמעים‬
‫חדשות לבקרים ובצילם גם אותם שביקרו ומחו‪ ,‬אותם שנִ יאצו אותם שביטאו חשש‬
‫ומוֹ רא‪ .‬אותם שחשו מאוּימים בצילו‪.‬‬
‫לא קל להיות מנהיג במדינה כשלנו‪ .‬נדרש עור פיל לפחות למראית עין‪ ,‬נוקשוּת‬
‫ויכולת ִתמרוּן בין כוחות הבעד והנגד‪ ,‬מעל הכל תבונה מדינית‪ ,‬עורמה ופיקחות‪.‬‬
‫גם לי משהו צנוע באמתחת מימים של פעם‪ .‬ב־‪ 1965-6‬שימשתי כקצין קשר‬
‫בבית הספר לחי"ר‪ .‬בסיס ההדרכה ִהכשיר בין יתר קורסי חילות הרגלים‪ ,‬צלפים‪,‬‬
‫סיירים ומפקדי תול"ר [תותח ללא רתע]‪ ,‬קורסי מפקדי פלוגות [מ"פיים] וקורס ייחודי‬
‫למפקדי גדודים [מג"דים]‪ .‬מפקד הקורס דאז היה ראש מה"ד של צה"ל‪ ,‬אלוף מישנה‬
‫אריאל שרון‪ .‬כקצין קשר ִמנהלת התרגיל לא הייתה כל ִמגבלת ציוד לא בכמות‬
‫ולא בטיב‪ .‬מכשירים הוצאו מניילונים‪ ,‬סוללות ישר מהמפעל וכבִ ילֵ י שדה [ח־‪]10‬‬
‫מעטיפות נייר חדיש‪ .‬כמה דם ירקנו כדי לקבל בימים כתיקונם מכשירים מסוג‬
‫נחוּת‪ .‬לימין מפקד התרגיל המסכם‪ ,‬שכלל פעילוּת "ירוקים"[רגלים]‪ ,‬שריונאים וחיל‬
‫האוויר‪ ,‬עמדו בגאון ְשמות תוֹ אר ְּ‬
‫כבריל — בר־כוכבא‪ ,‬ברוכין — אדן‪ּ ,‬בוֹ ְרקה בר־לב‪,‬‬
‫דני מט וכ ּולִ י סגן מישנה בגיל עשרים‪ִ .‬חיל ורעדה‪ .‬הגנרלים נראו כקיסרים רומאיים‬
‫עטורי זֵ רי דפנה בתהילותיהם‪ .‬שמו של כל אחד מהם נישא בפי כל בדחילו ורחימו‬
‫וגבורותיהם על כפיים‪ .‬חוויה שנחרתת‪ .‬ההוא מה־‪ .101‬כמעט סיפורי הגבורה על‬
‫אבו ג'ילדה‪.‬‬
‫ביבי מספיד מעל גלי האתר אך הוא נשמע כמי שכפאו ֵשד‪ .‬הוא מפרט מעללים‬
‫צבאיים אך נמנע מלהזכיר את ראשות הממשלה‪ .‬בעיתונות מספרים באיזו אנושיות‬
‫ואכפתיות התייחס שרון ללבוּשם הקליל של אנשי אבטחה אמריקאים בימי סוּפוֹ ת‬
‫וקור‪ .‬כשלילי רעייתו‪ ,‬תוֹ אר‪ ,‬מעירה לו שמפקדם אינו מ"פ אצלו השיב כי ל ּו היה‬
‫משרת תחת פיקודו היה מרתקו לחודש ימים‪.‬‬
‫חזוּת האיכר ביארה האחיזה באדמה‪ ,‬הקשר החם לבעלי החיים‪ .‬פיגועי הטרור‪,‬‬
‫להבדיל‪ ,‬גרמו לו לצער רב‪ .‬נראה כי הוא היה מוכן להרחיק לכת אך גם מבית וגם‬
‫ממול התגלעו קשיים‪.‬‬
‫רבים מגיעים לחלוק כבוד אחרון מצוידים בפרח ובזיכרון‪ ,‬נאחזים בדמות‬
‫החזקה‪ ,‬שותפים פוליטיים שהותירו מחלוקות בצד ורבים שחשו חובה וצורך‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫י‬
‫‪.indd 23‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 24‬קובי חורין‬
‫תקרא‬
‫"ראש הממשלה האחד עשר‪ ,‬שר‪ ,‬אלוף ומצביא"‪ ,‬כך הכרוז‪ .‬עיר הבה"דים ֵ‬
‫על שמו‪ ,‬דרך נוף חדשה תוכשר על ידי קק"ל ותעבור ליד גבעת הכלניות‪ .‬שרית‬
‫שרה את אנחנו שנינו מאותו הכפר לנעמי שמר‪ .‬קצ'א מתאר דפוסי חשיבה לצד‬
‫דפוסי לוחמה‪ ,‬חזון‪ ,‬העזה ואומץ לב‪ ,‬רעוּת ואחוות לוחמים היוצרת שותפוּת גורל‪.‬‬
‫זַ ִּ‬
‫מביש מבַ כה כי לימדוֹ להילחם אך גם לימדוֹ להתנַ ֵחל‪ .‬שדות קרב לצד שדות בנייה‪.‬‬
‫עם זאת "התנתקת מעימנו‪ ,‬התנתקנו מעימך… מאבי ההתנחלות הפכת לאבי‬
‫ההתנתקות"‪.‬‬
‫ּ‬
‫גלעד דובֵ ר באיפוק כי "‪...‬מחזיק בידך‪ ,‬מלטף את פניך‪ְ ,‬פנֵ י אבא גוֹ וֵ ע‪ ,‬חזרת‬
‫הביתה‪."...‬‬
‫שעורר כלפיו‪ .‬העם‬
‫גם אם אריאל המנוח שנוי במחלוקת‪ ,‬אין ספק בגלי האהדה‬
‫ֵ‬
‫רוצה מנהיג ואבא‪ ,‬דמות סמכותית המקנה בטחון‪.‬‬
‫השבעה שמתי פעמי לגבעת הכלניות‪ .‬אין זה רק שרון‪ .‬זהו פרק‬
‫לאחר תום ִ‬
‫בתולדות עמנו‪ .‬הדרך עטויה ַשלמות של ירוק‪ .‬השילוט המיותם מעיד על ַהכוונת‬
‫שדרוֹ ת לדוֹ רוֹ ת‪,‬‬
‫רכבים למגרש החנייה מבוקר יום הלוויה‪ .‬לצידי כביש ‪ ,334‬בין ֵ‬
‫שיחי צבר ופרדסים עמוסי פרי זהוב לעייפה‪ .‬מאגר‬
‫פזורות חממות‪ ,‬דיר כבשים‪ֵ ,‬‬
‫נוסך ֵשם אופטימי‪ .‬מכוניות ספורות חונות למרגלות‬
‫"שמחה" של ֵמי מקורות ֵ‬
‫ִ‬
‫הגבעה‪ .‬הפרחים האדומים טרם פרחו‪ .‬מרבדיהם יככבו עוד מעט קט בכל האזור‪.‬‬
‫ְשבָ כָ ת הצבר מערבית לאחוזת הקברים סקרנית לבואם של העולים לפקוד החלקות‬
‫של לילי ושל אריק‪ .‬ליד ספסל העץ המיותם תיבת עץ ובה ִמ ּ‬
‫קבץ פרחים מתת‬
‫מילדי שער הנגב‪ .‬קיברה של לילי עטור בפרחי אמנון ותמר בגוונֵ י כחול וצהוב‪.‬‬
‫על תלולית עפרו של אריק פזורים זֵ רי פרחי ציפורן ורדרדים‪.‬‬
‫מברך בברכת בוקר טוב ומודד גדר הברזל התכולה‪.‬‬
‫קרב בצעדים נמרצים‪ֵ ,‬‬
‫גלעד ֵ‬
‫הייה שלום האלוף‪.38166 .‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 24‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪25‬‬
‫‪07‬‬
‫ה‬
‫ּבְ ִר שְ ּפֵ י ַה ּבְ כִ י‬
‫‪01.14‬‬
‫יא מגיעה למשרדנו מגונדרת ומפורכסת בטעם רעשני וזועק‪ .‬זו אינה‬
‫פרובוקציה לשמה אך יש בהופעתה משום קריאת ִתגָ ר לתשומת לב‬
‫צבעונית ובוהקת‪.‬‬
‫משוררת‪ ,‬פואטית רומנטית‪ ,‬בעלת זכויות בבתי הסופרים ובהקניית ערכים‬
‫הצמא לרוּחניות‪ ,‬לחריזה ולתיאור מילולי ללא חסך‬
‫כתובים לקהלנו המתעניין‪ֵ ,‬‬
‫עם עומק ומשמעות‪.‬‬
‫ּ‬
‫אני זוכר את קירות חדרה הצבועים סגלגל‪ ,‬את ְכחוֹ ל הים הנשקף למרחוק מחלון‬
‫ביתה‪ ,‬את שאוֹ ן רחוב אלנבי עם האוטובוסים הישנים והמפייחים‪.‬‬
‫לשני ל־אי בי אם‪ .‬אדם גדל מידות‬
‫האב הקים אימפריית מערכי מחשב ונחשב ֵ‬
‫וגוף‪ ,‬דעתן‪ ,‬תקיף ולאישה נשא את בת העיר שבלי (שאוליי) בליטא‪ .‬אישה חמה‪,‬‬
‫לבורא‪ .‬המשוררת מדגישה בפני על ִק ְרבת‬
‫מעודנת‪ ,‬שלאחרונה השיבה נשמתה ֵ‬
‫משפחת אימה עם משפחת אימי‪ .‬הם אריסטוקרטיית ממון‪.‬‬
‫שני אחיה ביארו לה כי כדאי שלעת נישואיה הרכוש לא יהיה רשום על‬
‫שמה כדי שלחתן המיועד לא יהיו מחשבות ָאוֶ ן‪ .‬הם ישמרו על זכויותיה‬
‫ברוחב ליבם מכל ִמשמר‪ .‬הבעל המיועד כבר אינו עימנו אך את הנכסים אין‬
‫ממהרים להשיב‪.‬‬
‫הבת‪ַּ ,‬בבת עין ויפת מראה קרויה על שם דמות מהמיתולוגיה הספרותית‬
‫הרוסית‪ .‬אישה פיקחית‪ ,‬ממולחת‪ ,‬בטחונה העצמי מופגן‪ ,‬היא עצמה מוּחצנת‪.‬‬
‫הבן‪ ,‬זקוק לתמיכה‪ ,‬מקוּדם ומוֹ עסק בענפי הספורט‪.‬‬
‫עתה מתבררת התמודדות בנושאי רכוש והון‪ ,‬זכויות ואולי נישוּל‪ .‬אפשר‬
‫לגשר‪ .‬אחרי‬
‫שמדובר באי הבנות ובאינטרפרטציה של זרוּיוֹ ת עליהן אולי עוד ניתן ֵ‬
‫הכל המדיה רוחשת ולוחשת ולאיש לא יתאימו כותרות מבעיתות ומרעישות ואף‬
‫לא אחד מהאחים לא יטען כי אין לו אחות‪.‬‬
‫משרדי האחים בו יכלה לסייע בתרגום‬
‫לה עצמה‪ ,‬היה מוּקצה חדר בבניין‬
‫ֵ‬
‫ובכתיבה‪ .‬בתמימותה ראתה אך טוב ואך את שומרי טובתה‪.‬‬
‫בחן‪ ,‬בגוון‬
‫לופף מילותיו ֵ‬
‫משורר‪ ,‬כאמן וכצייר‪ ,‬רואה ֵצל הרים כאנשים‪ ,‬הריהו ֵ‬
‫ובצליל‪ .‬מוּזה מהווה הילת זוהר מעל ראשו והמילים מתנגנות ונֶ ֶהגות מאליהן‪.‬‬
‫עתה אין יותר מקום לחזיונות אלא להתעשתות‪ ,‬לקבלת החלטות ריאליות‬
‫ולעמוד נכוֹ חה מול יריבות עוינת‪ ,‬מאיימת‪ ,‬חוֹ מסת‪ .‬עכשיו עליה לדאוג לגוֹ זליה‬
‫שמי‬
‫למגננה‪ .‬טיפות הרירים אינן גִ ֵ‬
‫ולעתידה היא‪ .‬כל בר דעת יבין מתי עליו להיכנס ִ‬
‫ברכה ואין הכרח להגיש לחי שנייה בציפייה לחיבוק‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫ה‬
‫‪.indd 25‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 26‬קובי חורין‬
‫המרוויחים העיקריים מיידית הם נושאי גלימות המשפט והצדק‪ֵ .‬עינֵ י ֵאלת‬
‫הצדק מכוסות וכף המאזניים בידיה מעוטרת במשקולות הטוהר והשמירה על‬
‫זכויות הנחמס‪.‬‬
‫ניחשף פעם נוספת למלחמת גוג ומגוג ּ ְפנים משפחתית‪ ,‬משפחה מאושרת‪,‬‬
‫הנה‬
‫ֵ‬
‫מגובשת‪ ,‬מקובלת חברתית‪ ,‬בעלת ֵע ֵּ‬
‫מס ֵמא ומעביר מי‬
‫רכי מוּסר אך האין משהו ַ‬
‫על דעתם?‬
‫אחר יעודד בוררות ופסק הדין יבוטא אחר‬
‫כבוד השופט ירוּם הוֹ דוֹ יקרא לגישוּר‪ֵ ,‬‬
‫שנים בהן תהא התכתשות‪ ,‬מדון‪ ,‬קרע‪ ,‬יריבות ונֶ תק משארי בשר ודם‪ִ .‬ר ְש ּ ֵפי ַה ְּבכִ י‪.‬‬
‫לך‪ ,‬ריבָ ה יקרה‪ ,‬היי אופטימית‪ .‬הכאב הוא ַּבר חלוֹ ף‪ .‬נכונו לך שנים של אושר אך‬
‫במדמנת חיים ועצבוּת אלא ִהתלי‬
‫אל תאפשרי לאיש לכַ בות נֵ ֵרך‪ .‬אל תהיני לשקוע‬
‫ֵ‬
‫באילנות‪ ,‬חגם חגגנו זה עתה‪ .‬לכי בלא עכבות אחר צפוּנוֹ ת ליבך‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 26‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪27‬‬
‫‪ 08‬‬
‫נ‬
‫ּבּורּות היא עֹו ִנ י ‬
‫‪01.14‬‬
‫שיאנו מר שמעון פרס נשא השבוע דבריו בכנס המכון למחקרי בטחון‬
‫לאומי ‪ INSS‬במעמד אורחים מארה"ב‪ ,‬מאוסטרליה‪ ,‬מצרפת‪ ,‬מאנגליה‬
‫ומגרמניה ובפני חברי המכון ואורחיו‪.‬‬
‫אורחים? ג'יין הארמן‪ ,‬חברת קונגרס זו פעם תשיעית‪ ,‬שמשפחתה נספתה‬
‫בשואה והריהי בין השאר יועצת ל־‪ ,CIA‬דן ְשפירו שגריר ארה"ב בישראל‪ֶ ,‬דניס‬
‫רוֹ ס מיודענו‪ ,‬גנרל קרטרייט‪ ,‬סגן הרמטכ"ל האמריקאי שלא קם ממושבו לרגע והיה‬
‫צמוד בהתמדה לתרגום הסימולטני כבוֹ ר סוּד שאינו מאבד טיפה‪ ,‬הלורד גראהם‪,‬‬
‫שקה פישר‪ ,‬שר החוץ הגרמני לשעבר‪ ,‬אנשי מחקר ובטחון עם או‬
‫סטיבן האדליי‪ ,‬יוֹ ֶ‬
‫בלי ִאצטלה‪ ,‬אנשי רוח ותרבות‪ ,‬עיתונאים לרבות תום פרידמן מהניו יורק טיימס‬
‫ועוד רבים וטובים‪.‬‬
‫פרס רואיין על ידי פרופ' איתמר רבינוביץ' אך נשא את אש הלפיד בדרכו‬
‫העצמאית והייחודית ועורר השתאות וחיוך על פני קהל שומעיו‪.‬‬
‫עשרות שנים היה פרס‪ ,‬בתיאורו‪ ,‬עובד מערכות ממסדיות וממשלתיות‪.‬‬
‫הייתה לו סמכוּת‪ ,‬אדמיניסטרציה רבה שעמדה לרשותו ומעל מחצית הזמן היה‬
‫עסוק בתככים [את חלקם רקח הוא עצמו] ופישוּרם‪ ,‬בפתרון אי הבנות‪ ,‬מאבקי כוח‬
‫ובהרגעת רוּחות אחר דברים שהוצאו מהקשרם ועלבונות‪ .‬כיום‪ ,‬במשרתו הנחשקת‪,‬‬
‫האדמיניסטרציה מצומצמת‪ ,‬כמעט ואין סמכויות והכל זורם במישרין ומתנהל על‬
‫ֵמי מנוּחות אם כי באנרגיה המוּאצת שלו ובהערכת כל העולם ואשתו כאל פילוסוף‬
‫המאה הקודמת‪ ,‬הנוכחית‪ ,‬אולי גם הבאה‪.‬‬
‫הימים ִהשתנו‪ ,‬הוא אומר‪ .‬מעמד המדינה ִהשתנה‪ .‬הגלובליזציה היא המֹלֶ ך‬
‫החדש‪ .‬היא המכתיבה ומתעניינת בצורכי ורצונות היחיד‪ .‬היא יוצרת מערכת נורמות‬
‫והחלטות‪ .‬אין לה ואינה צריכה רוב פרלמנטרי‪ .‬גם לקרקע ולטריטוריה אין עוד‬
‫משמעות בעידן הטילים והסייבר‪ .‬הללו חוצים את העומק הזה‪ .‬הכל מתבצע ממרחק‬
‫ובדיוק רב‪ .‬הסייבר מתגלה כמהפכה גדולה יותר מאשר גילוי אבק השריפה והיכולת‬
‫לפעול עימו אינה מוגבלת‪ .‬פרס עוקץ וסונֵ ט ברמיזות ומבטא כי הממשל של היום‬
‫לרצות האזרח‪ ,‬לעמוד לימינו‪ ,‬לספק מלוא מאוויו‬
‫אינו יכול עוד לשלוט אלא ַ‬
‫להתברך‪ .‬אנו רוכשים ידע המהווה עושר‪.‬‬
‫ולשרתו‪ .‬באיכויות הדור הצעיר יש אך‬
‫ֵ‬
‫ּבוּרוּת אינה אלא עוני‪.‬‬
‫אין יותר מלחמות כיום‪ .‬הן פסו מן העולם‪ .‬כיום יש טרור שהורס את העולם‬
‫המפגעים מעזה ומסיני‪.‬‬
‫ועימו צריך להתמודד‪ .‬מצרים אפילו נחרצת מעימנו כנגד ַ‬
‫העולם השתנה אך הויכוח נשאר‪ .‬ומה? נעניש את העולם? אובמה אומר כי‬
‫יוצאים למלחמה רק אם יש תוצאה ַמזהרת ולא ניצחון מזהיר‪ .‬אמריקאים יושבים‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫נ‬
‫‪.indd 27‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 28‬קובי חורין‬
‫שלושים שנה באפגניסטן ובעצם ִשחררו את הרוסים שחזרו לבתיהם שמחים וטובי‬
‫לב‪ .‬עמים הפכו לתאים מלאכותיים‪ .‬אין מומחה שיודע אל נכון מה קורה בפועל‬
‫באיראן‪ .‬יש דלוּת ויש בריחת מוחות‪ .‬האחים המוסלמים הרוויחו בחירות והפסידו ַעם‪.‬‬
‫‪ 60%‬מהערבים צעירים מגיל ‪ .26‬לבוגרי אוניברסיטאות אין תעסוקה והם מובטלים‪.‬‬
‫המטבע הבאמת חשוב הוא יֶ ַדע ולא כסף‪.‬‬
‫בארץ היינו מוכנים לטכנולוגיות כיוון שהמוסדות האקדמאיים כהאוניברסיטה‬
‫העברית בירושלים‪ ,‬מכון ויצמן למחקר ברחובות והטכניון בחיפה קמו לפני הקמת‬
‫המדינה‪ .‬יתרון הידע הוא אדיר‪ .‬לישראל שטח אדמה קטן‪ .‬יש לנו שני אגמים‪ .‬האחד‬
‫ּוחי ִמפלס יומיומיים‪.‬‬
‫הוא ים מוות והשני בקושי מתקיים עם דיו ֵ‬
‫הממשות הגלובלית הולכת בלי דגלים‪ .‬העולם הערבי יכול ללכת כמונו ובדרכנו‪.‬‬
‫יש לנו כשרון חוּץ מאשר להיות ַעם‪ .‬זה יקרה כיוון שאין לנו אלטרנטיבה‪ .‬באמצעות‬
‫ההייטק יצא יותר לחם‪ .‬מאז הירושימה אין פצצות גרעיניות‪ .‬יש ניסויים ויש‬
‫כאיוּם‪ .‬בדאבוס אנו כוח של ממש‪.‬‬
‫סכסוכים אך איש לא השתמש בפצצה אלא ִ‬
‫באו"ם‪ ,‬שם יש רוב למדינות ערביות ולנציגי מדינות עוכרי יהדות וישראל אנחנו‬
‫כלום‪ .‬אנו עם נחוּש ונאוֹ ר ולפיכך נתגבר‪.‬‬
‫השיטה הקלאסית מחייבת מנהיגוּת חזקה‪ .‬אין מנהיגות חזקה‪ .‬העולם מלא ִעם‬
‫אנשים מוּכשרים ואין עוד תפקיד למנהיג בנוסח הישן‪ .‬ככל שיהיה מאצ'ו לא יוכל‬
‫לפתור בעייתיות של טיל או של טרוֹ ר‪ .‬אי אפשר לסיים אפליות ואין צורך באספות‬
‫ַעם כאשר יש ‪ .TV‬מראיין מרחיב בשאלות‪ ,‬אינו מותיר זמן לתשובה ולבסוף נבחר‬
‫לכהונה מי שנראה יותר טוב ו"עוֹ בר את המסך"‪.‬‬
‫הנהגה מחייבת רצון טוב‪ .‬יש תקציבים אינסופיים אבל אין כספים‪ .‬למנהל אסור‬
‫ל"שם‬
‫לפגוע באדם ַואל לוֹ לעלוב בקליינט‪ .‬הוא צריך מוצרים טובים‪ .‬הרגישות ֵ‬
‫טוב" פרמננטית יותר מאשר ִהתנסוּת‪ .‬פרס אמר ּ‬
‫לפוּטין בדאבוס כי סטאלין ולנין‬
‫גרמו להרבה אבידות חיים‪ .‬לפייסבוק כיום מעל מיליארד משתמשים [כ־‪200-150‬‬
‫מיליון בכל יבשת] בלי הרג‪ .‬הילדים של היום אינם קשוּבים להוריהם מהדוֹ ר הישן‪,‬‬
‫שבאו מעולם מלא שנַ אות ומלחמות‪ .‬הצעירים של היום הם מנהיגי המחר והם‬
‫צריכים הזנה אחרת‪ .‬המחשב הינו מהיר ומדוייק אך הוא טיפש‪ .‬האדם איטי ואינו‬
‫מדוייק אך הוא חושב וחכם‪ .‬הקשר החשוב הוא בין האדם לבין המחשב‪ .‬חשוּב‪,‬‬
‫מסכם פרס‪ ,‬שנהיה מדינה יהודית‪ .‬זה עולה ביוקר אבל זה כדאי‪.‬‬
‫פורס ִמשנתו לפיה צריך לבנות ֵאמון כתרבות‪ .‬זה צריך‬
‫שר החינוך ַשי ִפירון ֵ‬
‫להיות ערך עליון‪ .‬אנו חיים בעולם של פחדים ושל ִאיוּם וה־‪ trust‬הינו מחויב‬
‫מציאות‪ .‬כשיש פחד לא עוסקים בזהוּת‪ ,‬נוצרת נפש ריקה ומתפתחת אלימות‬
‫ַּ‬
‫והחברה‬
‫לנפץ את הפחד ולהפסיק לדבר בשפה מאיימת או אז‬
‫מתבהמת‪ .‬חובה ּ ֵ‬
‫נוֹ צר "אדם ַרך ַּכ ָקנֶ ה [ותרן וסלחן] ואל יְ ֵהא ָק ֶשה ָּכ ֶא ֶרז" קשה ומוּקשה‪ .‬זהו תהליך‬
‫ממושך‪ .‬זה יותר טשולנט מאשר אבקת מרק נמס‪ .‬אם יוּסרו המחיצות בין ִמגזרים‬
‫יהיה דיאלוג ויהיה עמוּד ִשדרה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 28‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪29‬‬
‫פרופ' יורם יובֵ ל טוען שצריך לשים לב לאחדוּת גוֹ רל יהודי מול תפיסה מאיימת‬
‫ש"בכל דור ודור עומדים לכלוֹ ֵתנו" ולאחדוּת מטרה הדרושה להקמת עם יהודי‬
‫לספק מאוויים‪.‬‬
‫שיהיה חופשי בארצו‪ .‬אנו בעידן חדש‪ ,‬עידן של צריכה וראוי ּ ֵ‬
‫ספק היא שאם אתה רוצה להיות לגמרי בטוח בכל אתה‬
‫היכולת שלנו לחיות ִעם ֵ‬
‫מס ֵּכן את בריאותך הנפשית‪ .‬תפקיד המרדים‪ ,‬אומר יובֵ ל‪ ,‬אינו להרדים‪ .‬כל אחד‬
‫ַ‬
‫יכול לעשות ֵּכן‪ .‬עליו לשמור על פעילות תקינה של כל האורגנים בגוף במהלך‬
‫לעורר את המנותח‪.‬‬
‫הניתוח ובסופו ֵ‬
‫בספק הוא מאבד אמונה ֵואמוּן‪ .‬יותר בני הדת הנוצרית מאשר‬
‫כאשר ַעם חי ֵ‬
‫יהודים בארה"ב מאמינים שאלוהים נתן את ארץ ישראל ליהודים‪.‬‬
‫נתן שצ'רנסקי מבאר כי אין מלמדים בארצות זרות זהוּת יהודית ציונית‪ .‬טקס בר‬
‫המצווה הופך לתשלום חוב לסבא ולסבתא ובתום הטקס שב הצעיר להיות חופשי‪.‬‬
‫הכרחי לחזק ערכים יהודיים‪ ,‬להכיר ההיסטוריה היהודית המפוארת‪ ,‬ללמוד ִספרוּתה‬
‫הגדל של‬
‫פרי התפילות‪ .‬אין זה סוד לגבי נתוני האחוּז ֵ‬
‫ולהכיר את ֵספר הספרים ִוס ֵ‬
‫הפוחת של הדור הצעיר בדת‬
‫המתבוללים בארה"ב‪ ,‬של נישואי התערובת ולעניין‬
‫ֵ‬
‫בכללה ובמדינת ישראל‪ .‬אפילו "תגלית" ממצה מאגר הצעירים היהודיים הרוצים‬
‫להגיע לביקור בארץ‪ ,‬חינם‪ ,‬ופונה למאגר "רחוקים מיהדות"‪.‬‬
‫גם ד"ר יהודה בן־מאיר וגם ד"ר חליל שקאקי מציגים נתוני מחקרי דעת‬
‫קהל כל אחד בקהלו‪ .‬בשתי האוכלוסיות יש רוב של מעל ‪ 60%‬לנכונות וכמיהה‬
‫מבוטאת סקפטיוּת‬
‫להסדר של שלום ופתרון שתי מדינות לשני העמים‪ .‬עם זאת‬
‫ֵ‬
‫לאפשרות להשיג הסדר קבע מוסכם בתוך חמש השנים הקרובות‪ .‬האוכלוסייה‬
‫הפלשתינאית מתנגדת לחזרה לטרור וללוחמה אך שומרת על זכוּתה לשוב לחממת‬
‫מוסדות האו"ם‪ .‬שתי האוכלוסיות רוצות בטחון‪ ,‬רוצות איכות חיים ולמלא הצרכים‬
‫הבסיסיים בכללם חינוך ובריאות‪ .‬איש אינו רוצה לחיות בתנאי עוני ובייאוש‪ .‬הכל‬
‫ישען היום על ידע ועל רוח — איכות אנושית‪.‬‬
‫ֵ‬
‫יאיר לפיד הינו הדובר האחרון להרצאות שני ימי הכנס ומזכיר כי אין להתעלם‬
‫מהחרמות שבפתח‪ .‬זהו "אקטיביזם ללא מאמץ"‪ ,‬תהליך אמיתי שיש לו אפקט‬
‫ֶּ‬
‫הקממבר להתאחר‪ .‬ההשלכות עלולות‬
‫כלכלי אמיתי‪ .‬זה לא שההאטה תגרום ליבוא‬
‫להיות כבדות מנשוא‪.‬‬
‫האם התקווה והעתיד אכן בפתח? הזמן פועל לטובת מי שמשכיל לנצל אותו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 29‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 30‬קובי חורין‬
‫‪ 09‬‬
‫ק‬
‫טוסקנה ברמות ‬
‫‪02.14‬‬
‫רה לך שדברים מאבדים פרופורציה? כולם רוצים ומקווים לטוב ולפתע‬
‫מישהו מחליק והתוצאה הופכת לבאוּשים?‬
‫מידי שנה נופשת משפחתנו המגובשת על נשותינו‪ ,‬ילדינו וילדיהם‪ .‬כולם‪ .‬שניים‬
‫או שלושה לילות של כיף מסביב לסוף שבוע‪ .‬מספר המטיילים הולך ורב‪ ,‬כן ירבוּ‪.‬‬
‫הקושי הגדול ביותר‪ ,‬עד לאחרונה‪ ,‬הינו תיאום זמן הוֹ לֵ ם הנוֹ ח לכולם‪.‬‬
‫תלמה‪ ,‬אחותי‪ ,‬עסוקה בכנסים ובמחקרים המשתלטים על יומנה היקר‪ .‬מאוויֵ י‬
‫חלי ומאוויי הם הפחוּתים בסולם החשיבוּת‪ .‬ברי לנו מתי לא‪ .‬למיכל [ורדית] ילדתנו‬
‫יש לוח זמנים המוכתב הן על ידי לימודיה והן על ידיי אירועי חבריה וחברותיה‬
‫לפישרוֹ‬
‫ובנוסף לדרישות עומסי עבודתה עימנו הריהי מעורבת במיזם שאיני יורד ִ‬
‫ולחיקרוֹ אך נראה שחשיבותו בעיניה רבה‪.‬‬
‫ִ‬
‫לאוּדיס' [אוּדי ואוֹ דליה] תורנויות בבתי החולים בהם הם עובדים לצד בחינות‪,‬‬
‫מאמרי מחקר‪ ,‬מילוּאים‪ ,‬חגיגות הנכדות בבתי האולפנה שלהן‪.‬‬
‫לדניס' [דני ומיכל סגלית] עומסי עבודה לא מן העולם הזה במשרדים הממשלתיים‬
‫מטעמם הם מועסקים וכמובן שגם לילדיהם פעילויות אין סופיות ומחויבויות‬
‫לאירועי חבריהם לגנים ולבית הספר‪.‬‬
‫הן למשפחות אוּדיס' ולמשפחות דניס' ימי טיולים קבוצתיים וחבריים‬
‫פרע ולכל אחד מהם מחויבות גם למשפחה האחרת וגם‬
‫למ ֵ‬
‫המתוכננים מזה זמן ַ‬
‫שם יש הורים‪ ,‬אחים ואחיות‪ ,‬ילדיהם ו… לא נגמר‪.‬‬
‫עתה מתייחסים לעונה‪ .‬עכשיו קר אחר כך חם ולח ולכל אחד רגישות שונה‪.‬‬
‫יש קלילים יותר המורגלים בחיי אוהל וטבע ויש שלינה על החוף תגרום להם‬
‫לדו ֵּדי שינה [לא טעיתי‪ .‬הגשש] ולמכאובֵ י צלעות ורעייתי היקרה ואנוכי מצדדים‬
‫ממרום גילנו בנוֹ חוּת‪.‬‬
‫בילינו מספר פעמים נפלאות ב"נופי הבשן" בקיבוץ להבות הבשן‪ ,‬צפונית‬
‫מזרחית לעמק החולה‪ ,‬שם הועמדו לרשותנו מספר וילות צמודות עם רחבת דשא‬
‫ענקית‪ ,‬בריכת שחייה בקרבת איזור המגורים‪ ,‬שמורות הטבע בשכנוּת מרתקות‬
‫וה"על האש"‪ ,‬אחר קניית פרודוקטים משותפת‪ ,‬יוצר עינוּג וחדווה‪.‬‬
‫לס ּ ֵפי החדרים‬
‫היינו בעבר במלון "אגמים" באילת‪ ,‬שם תעלות המים מגיעות ִ‬
‫והגונדולה שמשלימה תמונת ונציה משיטה משקאות קלים להרוותך‪.‬‬
‫לפני שנים ספורות הרחקנו נדוד לפרובאנס בצרפת ולאור מספר הטיילים‪ ,‬נֹגה‬
‫עוד תפסה טרמפ ֶברחם אימה‪ ,‬נעזרנו בשני ִר ֵּ‬
‫כבי מיני ואן‪.‬‬
‫לשיֵ יט בזמנו הוא ולכל‬
‫זה חיוני‪ ,‬מקטין אפשרויות מתחים ומאפשר לכל הרוצה ַ‬
‫אשר ידבנו ליבו‪ ,‬על פי המלצות‪ ,‬מפות או עזרי ה־‪.gps‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫ק‬
‫‪.indd 30‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪31‬‬
‫מתכונת כזו מחייבת להשתכן באחוזה כפרית בסביבתה הקרובה יש חיים‪,‬‬
‫מסעדות וחנויות מזון לצד אירועי תיור והפעלות קטנטנים‪ .‬בריכה או חוף ים‬
‫רצויים אף הם‪.‬‬
‫הוריה המנוחים של חלי‪ ,‬סבא יעקב וסבתא הלה‪ ,‬שאינם עימנו עוד‪ ,‬לקחו לפני‬
‫שנים את יוסי‪ ,‬אחיה של חלי‪ ,‬את ִּביתו קארין ואותנו ִעם ילדינו‪ ,‬נכדיהם‪ ,‬לחופשה‬
‫משפחתית באוסטריה‪ ,‬על צלע הר שלֵ יו‪ ,‬פרות רועות בכָ ֵרי המרעה ומלחכות עשב‬
‫רענן ופעמונים על צוואריהן וכל הפוסע מולך בשבילי היערות מברכך בחיוך נעים‬
‫באיחולֵ י ֶאלוֹ ַה‪" .‬גְ ִריס גוֹ ט"‪ .‬מעצבנים הרגוּעים האלה‪ .‬אין להם לא פוּאד ולא ֶּבנט‬
‫ובוודאי לא ג'ון ֶקרי גם לא מחמוד עבאס‪ ,‬מחמל הנפש "מיודענו"‪.‬‬
‫ברוח זו הסענו את ילדינו בהיותם רכֵ י שנים לראות עולם‪ .‬התחלנו עם אנגליה‬
‫כדי ּב ֵאר מהוּתה של הגירה לאוסטרליה ולאמריקה למי שלא היה מקוֹ רב למלוכה‬
‫או לכמוּרה‪ .‬אחוזת ֶצ'רצ'יל ְּ‬
‫בבלֶ נְ ַהיִ ים‪ ,‬המקום הראוי לכך‪ ,‬הותירה את רישומה‪.‬‬
‫לאזור הפלישה‬
‫לשכִ יוֹ ת חמדת פריס המשכנו ֵ‬
‫ומעבר ְ‬
‫במועד אחר נסענו לצרפת ֵ‬
‫השמד ומתי בעלות הברית מצאו לנכון להגיב ולהביא‬
‫בנורמנדי כדי הבֵ ן מתי ֵהחל ְ‬
‫המלחמה לידי סיוּמה‪ .‬שש שנים לקח להן‪ ,‬לבעלות הברית ולעמנו אבדו שישה‬
‫מיליון‪ .‬עדיין יש המעלים בתעתועיהם כמיהה לכַ לותנו‪.‬‬
‫השאנְ ז ֶאליזֶ ה והתנצלה במתיקות שובבית‬
‫מיכל הקטנה חבטה במתכוון בהולכי ַ‬
‫ּנפפת‪ .‬בנסיעה הממושכת היא הייתה אחראית על‬
‫ב־"פארדון" בעגה מקומית מאו ּ ֶ‬
‫בחירת בתי המלון‪ .‬לקרוא בגיל שש בצרפתית לא ידעה אך היטיבה לספור כוכבים‪,‬‬
‫מיוּמנוּת שנזקפת לזכותה גם כיום‪ .‬דני המלומד שהיה לפני אירוע בר המצווה היה‬
‫כמסיֵ יע לנהג ועל אוּדי הוּטלה משימת קביעת התפריט ובחירת‬
‫אמוּן על הניווט ַ‬
‫מצרכי המזון להשבעת רעבון ומיקום הט ּוזִ יג [קומזיץ] או המסעדה‪.‬‬
‫לאשר ספגו צעירינו אין תחליף ואין מחיר‪.‬‬
‫גם לטוסקנה הרחקנו וגמאנו מאות קילומטרים ויותר במיני ואן אדום עד אשר‬
‫במי בריכה ליד אחד האגמים המרהיבים ביופיים ואני‪,‬‬
‫כשך ֵ‬
‫לש ֵ‬
‫ילדינו שבעו וביכרו ַ‬
‫ִאם ארצה‪ ,‬פטרו אותי‪ ,‬אמשיך לשוטט כאוות נפשי ולהרחיק נדוֹ ד כל עוד אשוב‬
‫לקחתם בתוֹ ם מסעותיי‪.‬‬
‫התחלנו במפרץ הקסוּם של פוֹ רטוֹ ִפינו ונפלאה דרכנו בינות מטעי כרמי‬
‫גפנים‪ ,‬מגדלי סן ג'מיניאנו‪ ,‬שריד לימי הביניים‪ ,‬שם גם הגלידה הותירה רישוּמה‪,‬‬
‫פירנצה הייחודית וכל אלו לצלילי השפה המתנגנת והמוסיקה הקולחת‪ ,‬המאכלים‬
‫המשובחים והאנשים הכֹה לבביים‪.‬‬
‫אוּדיס שחוו לאחרונה בילוי עם ילדותיהם באזור אקזוטי חשו שהתרומה לילדות‬
‫כסדרם וכל תשומת הלב והחוויות והחו"ל‬
‫ענקית ומפצה על ריבוי התורנויות בימים ִ‬
‫מעשירות ובעיקר טוֹ וֹ ת ריגושיהן ומדברות על הצפוי חודשים לפני ומבטאות‬
‫עומק ההתנסות חודשים אחרי‪ .‬כמה הזדמנויות יש לצעירינו לראות אוכלוסיות‬
‫מלוכסני עיניים‪ ,‬לשמוע הגיות וניבים לא מובנים ועל מרפסת חדרך משתובבים‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 31‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 32‬קובי חורין‬
‫קופיפים הסוחבים את משקפיך בגיחוך מופגן? גם הזוגיות נושאת ּ ִפיריה‪ .‬זה‬
‫מפ ְע ּ ֵפ ַע ומבַ ְע ֵּב ַע‪.‬‬
‫מוּטמע‪ַ ,‬‬
‫באוגוסט הקרוב יחגגו תלמה ודניס' עשוֹ רים עגולים‪ ,‬לא אותם עשורים והנה‬
‫יש הסוברים כי זו סיבה למסיבה לתפוס איזה אי אקזוטי קטן בנֵ יכר הים תיכוני‪ .‬גם‬
‫חלי ואני‪ ,‬כפי שמתבטא אודי בחיוך עוקצני‪ ,‬כבר לא ילדים‪ .‬הטווח לקוֵ וי תוחלת‬
‫החיים מתקצר גם עבורנו‪.‬‬
‫כיום‪ ,‬נוסף לקביעת העיתוי והמיקום גם גורם כלכלי‪" .‬עלוּת מול תועלת" יש‬
‫מתבטאים‪ .‬הואיל וילדינו בגרו וכל ָתא משפחתי משתתף בעלויות הכספיות של‬
‫ָתאוֹ הוא‪ ,‬גם זה מימד הראוי להתייחסות‪ .‬נשמעות הערכות‪ ,‬מבוטאות מחשבות‬
‫וכל שיוחלט יתקבל בהבנה‪ֵ .‬פ ִמילִ יקרטיה‪.‬‬
‫צילומי אתרים בטוסקנה וביוון מעטרים צגֵ י המחשבים‪ ,‬הייתה שהציעה גם‬
‫פתרון שוויצרי מפתה‪ ,‬גם גבול טרייאסט עלה על מפה אך הרוח המנשבת היא‬
‫שתקבע היכן ומתי נפליג או נמריא או נתוּר ברכבינו‪.‬‬
‫תלמה מפנטזת ודומעת‪ ,‬יש מתלבטים‪ ,‬אחרים מתלהבים אך אינם ממהרים‬
‫לשתף את הקטנים עדיין לבל יתאכזבו במקרי קבלת החלטה שונה‪.‬‬
‫הכל לגיטימי‪ .‬החשוב הוא הביחד‪ ,‬הגיבוש וה"נִ פנוּף על האש" כאשר הקטנים‬
‫ישתובבו בלא ְמ ָצ ִרים‪ .‬הקטנים יזכרו חוויותיהם‪ .‬גם ה"גדולים" לא יִ וַ תר ּו אדישים‪.‬‬
‫ספיגת תרבות‪ ,‬עוד מילה או שתיים בלעז ותחושת החוץ תורמות כמו גם ברק‬
‫העיניים של המצביעים בעד‪ .‬בוודאי יהיו נמנעים כמו גם הסוברים אחרת והמצדדים‬
‫שאין הכרח להרחיק לקצווי תבל והנוף מעל הכנרת קסוּם אף הוא‪ .‬ימים יגידו‪.‬‬
‫עכשיו נראה מתי תבשיל נסיעת הגחמות שלי למרוקו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 32‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪33‬‬
‫‪ 10‬‬
‫ב‬
‫ערב בנות ‬
‫‪02.14‬‬
‫נות זה אחרת‪ .‬בנים ידברו בלי סוף על כדורגל‪ ,‬על מכוניות ספורט‬
‫נחשקות‪ ,‬על חתיכות‪ ,‬על הכנף החדשה בדגם המשוּפר של המטוס‪ ,‬על‬
‫בוז'י ועל ביבי בלא הפסק‪ .‬כמה אפשר? בארבעה משפטים אפשר למצות כל נושא‬
‫שמועבר בפנים מרצינות‪ ,‬במצח חרוּש קמטים ובהבעת חשיבות‪ .‬ידוע לכל כי אנו‬
‫הרי גורל‪.‬‬
‫הבנים עוסקים בנושאים ֵ‬
‫הבנות‪ ,‬מאידך‪ ,‬העוסקות בנושאים פעוטי הערך והמשקל כההיא שהוסיפו לה‬
‫והאחרת שקיצרו לה‪ ,‬ובאותה נשימה על הרמונט עליו הבעל עוד לא יודע שכן הוא‬
‫במרוץ במונקו או עם הג'יפ היוקרתי במדבר גוֹ ִּבי‪.‬‬
‫עדיין עם המאזראטי ֵ‬
‫הן עוסקות בילדים ובנכדים‪ ,‬בבישול ובאפייה‪ ,‬בצנונית הדיאטטית‪ ,‬בסדנת‬
‫המיצים באלומות‪ ,‬בבריאות של ההוא‪ ,‬בטיפול בהורים המתבגרים או בבעל‬
‫הממ ֵּכר‪ ,‬במנצח הצעיר והשרמנטי‬
‫המזקין‪ ,‬בתכנון החופשה הבאה‪ ,‬בסרט הרומנטי ַ‬
‫המהמם‪ ,‬כפי שציינתי קודם לכן בעיקר בזוּטוֹ ת‪ .‬ומה‬
‫בא ַיתי טיראן ַ‬
‫בפילהרמונית‪ִ ,‬‬
‫רע ברכילות צהובה ופאפארצ'ית מציצנית?‬
‫לשיח ולשוּח וזה לא מסתיים‪ .‬נגמר? נדמה לך‪ .‬ליד סף הדלת הכל‬
‫הן יכולות ִ‬
‫"נד ֵּבר"‪.‬‬
‫כאילו מתחיל מחדש וההמשך ליד דלת המכונית בחניה‪ .‬ואיך הן מסיימות? ַ‬
‫הן רק מתניעות את האוטו והן נזכרות בעוד מידע חשוב וקופת חברות הסלולאריים‬
‫מצלצלת‪.‬‬
‫ערב לאוזן‪ִ ,‬מתנגן‪,‬‬
‫אלא מאי? הרבה יותר נעים להקשיב לנימת הקולות‪ .‬רך‪ֵ ,‬‬
‫מצחקק בהבנה ובתמיכה והבעל עודו עם הבקעת השער ִואמו של השופט בבֵ יתר‪,‬‬
‫בקטמון או בבני יהודה‪.‬‬
‫חבורת נשים היוצאת לסופ"ש זו חדווה בפני עצמה‪ .‬מעבר ל"אז את שומעת‬
‫שולינקה" [שייקה אופיר] הן ישתחררו‪ ,‬ישירו בצוותא‪ ,‬יחייכו בלא הפסק‪ ,‬יפרגנו‪,‬‬
‫יתעניינו בקווי השיער החדשים‪ ,‬בקרם ובליפסטיק‪ ,‬בבגד החדש בו יבחינו בעוד‬
‫אני כלל לא אבחין בו‪ .‬כאשר החמאתי לזוגתי על לבוש נאה חייכה בהבנה סלחנית‬
‫כי הוא כבר מעל שנה ברשותה‪ .‬אהבל‪ .‬לְ מה כבר אפשר לצפות ממני?‬
‫כאשר הן ביחד‪ ,‬הצוותא בהעדר הבעלים עושה להן רק טוב‪ .‬האם אנחנו כל כך‬
‫מגבילים? מאיימים במבט נוקב כאשר אמירה אינה מוצלחת? מבטאים זלזול שאינו‬
‫במקומו והמילים נעתקות? האם אכן צדק פרופסור היגינס באמירותיו הפוגעניות‬
‫והמרושעות שבוטאו מרוּמה של התנשאוּת?‬
‫ואיך יבלו מספר גברים בחופשה בהעדר נשותיהם? הישיבה תהיה ליד דלפק‬
‫הבירה‪ ,‬הפיצוחים ישירו הללויה‪ ,‬כל חצאית שתעבור בסביבה תזכה למבט חודרני‬
‫עם ציפייה‪ ,‬יאוזכרו כיבושין בין אם היו או שמא רק נחזו‪ ,‬המניות והנאסד"ק יטלו‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 33‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 34‬קובי חורין‬
‫מקום של כבוד גם בין ה"מבינים" להם אין שם אפילו נגיעה‪ ,‬מעטים יעיזו להזכיר‬
‫את שיחת מנהל סניף הבנק מהיום שקדם או את נזיפת המנהל שאינו מגלה אהדה‬
‫יתירה או הערכה ליגיע כפיך ובכלל‪ ,‬מה הוא מבין הנפוּח הזה?‬
‫הן תתיפייפנה ותיראינה במיטבן והם ישבו עם זִ יפי זקן‪ ,‬פרוּעי שיער‪ ,‬מיוּזעים‬
‫בתנוחת מאצ'ו מהמערבונים ובכל זאת‪ ,‬בלי להעליב‪ ,‬אינם פאול ניומן גם לא‬
‫דקפריו או קלוני‪.‬‬
‫ַ‬
‫כשהן חוזרות מחופשתן הן נינוֹ חוֹ ת ומחייכות‪ ,‬מבט של עליצות ִעם מזיגה של‬
‫שאנטי והם‪ ,‬מתוחים עצבניים ורוטנים‪ .‬זורקים את חולצותיהם המוכתמות לארגז‬
‫הכביסה וישקעו בכורסת הארצ'י ַּב ֶנקר שלהם ו‪ ...‬יירדמו בנחירות קולניות‪ .‬להן‬
‫יש להשלים את הנערם בכיור‪ ,‬להשליך את הבקבוקים הריקים‪ ,‬לזרוק את קרטוני‬
‫שליחי הפיצרייה‪ ,‬לנגב המאפרות ולאוורר הריחות שהצטברו מחלון שלא נפתח‬
‫משך כל ימי העדרן ו‪ ...‬לטלפן לבנות להתעדכן‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 34‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪35‬‬
‫‪ 11‬‬
‫ג‬
‫ללא גלוטן — ד"ר דיוויד פרלמוטר ‬
‫‪02.14‬‬
‫ורו התזונה החדש של ארה"ב לא טעם מהחמין‪ ,‬תבשיל השבת של חלי‪,‬‬
‫אחרת לא יכול היה ד"ר דיוויד פרלמוטר להתבטא נחרצות בגנוּת תפוחי‬
‫ג‬
‫האדמה‪.‬‬
‫מהגלוטן נפרדנו מזה זמן "בזכוּת" הצליאק של חלי‪ .‬עכשיו הולך גם התירס‬
‫בדרך כל בשר‪.‬‬
‫כנוירולוג שהתמקד בהשפעות תזונה על המוח ועל מחלות הקשורות במוח‬
‫הוא קורא להדיר ממזוננו גלוטן ופחמימות מזיקות ולהמירן בשומנים בריאים‬
‫שהם "דלק ַעל" למוח‪.‬‬
‫סוכר גבוה מייצר דלקות וכאשר הן פוגעות עם זרימת הדם בעצבים במוח הן‬
‫יכולות לגרום לפרקינסון‪ ,‬לטרשת נפוצה‪ ,‬אפילפסיה‪ ,‬אוטיזם‪ ,‬אלצהיימר ודיכאון‪.‬‬
‫ישין‪ .‬הכל נובע מהקשר בין רמת הסוכר‬
‫בטח יש באמתחת עוד מיני ַמ ְר ִעין ִּב ִ‬
‫בדם למוח‪ .‬עלייה ברמת הסוכר מייצרת סיכון משמעותי להתפתחות דמנציה‪.‬‬
‫פרוסת הלחם מהחיטה המלאה הינה חלק מ"קבוצת הטרור" התוקפת את המוח‪,‬‬
‫כך פרלמוטר‪.‬‬
‫לקבל מספר עמודי שער במוסף שבועי נחשב‪ ,‬צילום ענק כנערת האמצע תוך‬
‫ביאור כי תהנה מברוקולי עם כורכום ואומגה ‪ .3‬שומנים‪ ,‬מאידך‪ ,‬מבַ ֵאר הגוּר ּו הם‬
‫"האהבה הסודית" של המוח‪ .‬הפכנו לחברה עם פוביה משוּמן ותשוקה לפחמימות‪.‬‬
‫אל גַ עת במאפים מקמח לבן‪ ,‬בדגני הבוקר‪ ,‬בגלידות רחמנא ליצלן‪ ,‬בכל‬
‫סוגי העמילן לרבות תירס ובטטות‪ ,‬בנוּדלס ובפסטות‪ ,‬בפיצות‪ ,‬בכל הממתיקים‬
‫ותחליפיהם למיניהם‪ ,‬במוצרי סויה‪ ,‬בקטשופ‪ ,‬במשקאות קלים ומאידך נַ ּ‬
‫רבה באורז‬
‫פרא ובקינואה‪.‬‬
‫אחר שאובד הטעם ורק מהמוצע גובר הדיכאון‪ ,‬מורה לנו ֵּ‬
‫רבנו להפעיל את‬
‫גופנו המיוסר והמורעב לפחות שש פעמים בשבוע‪ ,‬לפחות מחצית השעה בכל‬
‫פעם לרבות אימוני כוח ומתיחות‪ .‬פרלמוטר מותח אותנו? מצלמה נסתרת? אימוני‬
‫כוח? על בסיס קינואה ושמן קוֹ קוּס?‬
‫העינוי אינו מסתיים בזה‪ .‬אינו מניח לנפשך הדואבת‪ .‬עתה יוּמלץ לך‪ ,‬כאשר‬
‫ממש קר לך כי מידי פעם תצוּם ‪ 72-24‬שעות ברציפות אך ְרוֵ וה מים בלבד‪ .‬אל‬
‫תמתיק‪ .‬הצומות יעודדו הזרמת "דלק על" למוח‪ .‬מי בכלל רוצה בנסיבות אלו‬
‫להאריך את תוחלת החיים‪ .‬פרלמוטר מרעיש בטובו של הכולסטרול והשפעתו‬
‫החיובית על המוח‪ ,‬על ריכוז ורהיטות‪ ,‬תקומת לב‪ ,‬הסקת מסקנות והארכת תוחלת‬
‫החיים‪ֵ .‬ה ַסקת מסקנות? אתה רואה? העדר הפחמימות והעלייה בכולסטרול כבר‬
‫עשו לך טוב‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 35‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 36‬קובי חורין‬
‫המדען הנכבד מבסס אמריו על מחקרים ומצטט את היפוקרטס באומרו‪" :‬תנו‬
‫לרפואה להיות המזון שלכם ולמזון שלכם להיות הרפואה שלכם"‪ .‬גם הוא לא טעם‬
‫מהטשולנט של חלי‪ ,‬גם לא מהחומוס של אבו חסן ביפו‪.‬‬
‫לצד הפלפלים והקישואים מתיר לנו דיוויד בחסדו גם כוס יין אדום‪ ,‬קצת‬
‫מנגו ומעט גזר‪ .‬איני רואה ברשימת הטובין והמתכון המנצח את החומוס‪ .‬האחרים‬
‫צידדו בו‪.‬‬
‫ובהיצרות היקף מותני‬
‫כבעל ניסיון בעליות ובמורדות משקלי‪ ,‬כמו גם בהתרחבות ֵ‬
‫אני ממילא כבר פחות נחשב‪ .‬חטאי לא יסולחו אבל איך אכן מרגילים את ילדי‬
‫יתברכו ואת ילדיהם ושילשיהם להימנע מפחמימות‪ ,‬למעט התבשיל האגדי של חלי‬
‫כדי שיוותרו להם חיוך ותקווה‪ ,‬להימנע מגלוטן‪ ,‬מדגני בוקר‪ ,‬מהתירס‪ ,‬מהפיצות‬
‫ומהבורקסים‪ ,‬מהסוכר ומתחליפיו‪ ,‬מהמלח לסוגיו?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 36‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪37‬‬
‫‪ 12‬‬
‫ת‬
‫עיניים בורקות ‬
‫‪02.14‬‬
‫עודות מחצית השנה של מעיין ושל שחר‪ ,‬נכדותינו‪ ,‬מסבות נחת‪ .‬בראש‬
‫ובראשונה לחריצות ולשקדנות הגברברות הצעירות בכיתות ב' ו־א'‬
‫בהתאמה‪ ,‬המעידות על נכונות ועל משמעת עצמית [לרבות של ההורים מן הסתם]‬
‫למבנֵ י התעודות וההערות האישיות של המורות המחנכות בוודאי בהתייחס‬
‫אך גם ִ‬
‫לתעודות להן זכיתי אני בימי ֶחלדי‪ .‬לתעודת שחר צורפה חוברת צבעונית המתארת‬
‫פעילויות בית סיפרה המעוררות כבוד‪.‬‬
‫ביקור בפארק שרון הזכור כמזבלת "חירייה" יותר מאשר כאתר מיחזור‪ ,‬עוד‬
‫בפן האקולוגי ביקור בשפד"ן [טיפול בשפכים]‪ ,‬פעילות משותפת עם ילדי טייבה‪,‬‬
‫בחינוך לאחווה ולסובלנות ונגד גזענות בין גוון עור בהיר לבין גוון עור כהה תוך‬
‫ביטוי פניית ילד ממוצא אתיופי המתאר חברויות ועוד‪ .‬מעורר התפעלות והשתאות‪.‬‬
‫באחד האמשים‪ ,‬בין תורנות אודי באיכילוב לבין תורנות אודליה בוולפסון‪ ,‬אחר‬
‫שהציגה שחר בפנינו התעודה הנזכרת לעייל‪ ,‬בשעת בין הערביים‪ ,‬הביטה בי הקטנה‬
‫טראח‪ .‬מאיפה זה נחת?‬
‫והפציצה בשאלת הקוֹ רה בסוּריה‪ַ .‬‬
‫בקשיבוּת‪ ,‬בתשומת‬
‫כאשר אני מרחיב באריכות תוך הקפדה על נכונוּת לשמוע ַ‬
‫לב ובהבנה לנאמר שואלת שחר ואם הן שתי קבוצות יריבות מדוע שלא יחלקו‬
‫את המדינה לשניים במקום להרוג‪ ,‬ליצור מעמד פליטים של כמעט חמישית‬
‫מאוכלוסיית המדינה‪ ,‬לגרום לכמעט מחצית מהתושבים להפוך לנזקקי סעד? עוד‬
‫לא בת שבע‪ .‬רק במאי ימלאו לה‪ .‬לא זכאות אוטומטית לתואר ראשון במדעי‬
‫ולדלות מי שוחח עימה בנושא‪ ,‬אם בבית הוריה או שמא‬
‫המדינה? נִ סיוני לדובב ְ‬
‫בבית הספר העלה חרס‪ .‬הקטנה הנידה בראשה בשלילה‪ .‬מאיפה זה בא לה?‬
‫אני מנסה להרים הכפפה ולהעלות קרנֵ נו בתיאור טיפולים רפואיים‪ ,‬בבית חולים‬
‫שדה לצד ניתוחים בבתי חולים בצפון הארץ‪ ,‬בהעברת תרופות וביגוד לפני החורף‬
‫המקפיא לחסרי גג ותזונה הולמת‪.‬‬
‫יום אחד ההשקעה ההומנית הזו תבשיל ותיתן פירותיה‪ .‬בת גילה של שחר‬
‫בספרה שיראה אור או ברשתות החברתיות‪ ,‬אם וכאשר תוכל לבטא‬
‫בסוריה תכתוב ִ‬
‫עצמה‪ ,‬שוּקרן [תודה] בכתובים לרופא שהציל את חייה והתייחס בחביבות אנושית‬
‫האשפוז בצפת או בנהריה‪ .‬לחייל‬
‫נרגשת לאימא שלה שליוותה אותה בשהוּת ִ‬
‫הישראלי שחייך אליה במעבר הגבול‪ ,‬לנהג האמבולנס שאיחל לה החלמה ולאימא‬
‫שלה בריאות ואינש אללה [אם ירצה השם] שיהיה טוב‪ .‬לחייל שהניח ארגזים עם‬
‫שאמן מתקשה להזינם ולהשביעם‪.‬‬
‫סימילק לתינוקות של בית רבן ִ‬
‫שחר מביטה בי בעיניה הגדולות והכחולות ואינה מעכלת‪ .‬סבא‪ ,‬היא שואלת‪,‬‬
‫אתה מתכוון לערבים ששונאים אותנו ורוצים להכריתנו? מיהם המעורבים הניצים?‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫ת‬
‫‪.indd 37‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 38‬קובי חורין‬
‫משתנֵ ק ודובֵ ר על עלוואים‪ ,‬על סוּנים ועל ִשיעים‪ ,‬על כּ וּרדים ועל אינטרסים‬
‫אני‬
‫ַ‬
‫איראניים ורוּסיים‪ .‬וואלה נסחפתי‪ .‬אני ממשיך להתפתל ולתאר עמדות כוח וכאשר‬
‫הקטנה מתעייפת ומגלה סימני לֵ יאוּת היא חומקת לאחיותיה וחלי שלי אומרת לי‬
‫כי אף פעם לא ראתה עיניים כה ּב ְורקוֹ ת‪.‬‬
‫מצעירוֹ ת הבית‪ ,‬חזרה אלי עם שני ספרים כדי להקריא לי ולהפגין‬
‫כאשר פרשה ְ‬
‫הישגיה‪" .‬עם אותיות הדפוס אני מסתדרת אך עם אותיות הכְ תיב עודני מתקשה"‪.‬‬
‫(בכיתה א' מלמדים כבר אנגלית‪ ,‬בכיתה ג' ערבית ובכיתה ו' — סינית‪ .‬באיזה מנהרת‬
‫זמן היינו אנו?)‬
‫נו‪ ,‬אז הקריאי לי מהכתב‪ .‬הלאט לאט הולך ומתגבר ואז אני חוזר כדי הבנת‬
‫הנקרא ושוב מציע לקטנה שאקריא אני לבל תתמקד במאמץ חיבור האותיות לכדי‬
‫העקבית ולחייה מאדימות ואני ֵמ ֵיצר‬
‫הברות ומילים‪ .‬אני מחמיא להבנה ולהתמדה ִ‬
‫כי רנו ַּאר לא מנציח את סוֹ מקה במכחולו‪ .‬נוצרת ברית לאשר ַחלָ קנו‪.‬‬
‫במנטרת הימים האחרונים ובלחנֶ יה‪" :‬היום‪ ,‬יום שישי‪ ,‬היום‬
‫נֹגה מתנגנת ברקע ַ‬
‫יום שישי‪ ,‬מחר שבת‪ ,‬מחר שבת‪ ,‬שבת קודש"‪ ...‬לפרקים השיר מקבל גיוונים‬
‫יצירתיים כ"היום יום שבת‪ ...‬מחר שישי"‪ ...‬ולאחר מכן "היום רביעי"‪ ...‬וגו'‪.‬‬
‫רוויתי נחת‪ .‬ירדתי לקומת המחשב בבית מגורינו והשמעתי ברקע מוסיקה‬
‫קלאסית ומחול‪ .‬הבנות הצטרפו חרישית והתרפקו‪ .‬עמית נותרה למעלה והתפנקה‬
‫עם תוּת שדה עסיסי‪ ,‬ממתק מן הטבע‪ .‬לשאלתי אם הן מבכרות ג'אז ניסו הקטנות‬
‫לגלות מה אני מעדיף לשמוע‪ .‬העברנו לערוץ הג'אז‪ ,‬זפזפנו למחול ולאופרה‪ ,‬שוב‬
‫אל הקלאסית ואל הג'אז וחוזר חלילה‪ .‬בערוץ ‪ mezzo‬ראינו מנצחי תזמורת אחדים‪.‬‬
‫אחד היה מצחיק כאשר שערו הדליל התנופף והוא ניסה לסדרו כזבוב טורדן‪.‬‬
‫את ארוחת הצהרים ליוותה מוסיקה מלודית צרפתית וספרדית שגרמה לבנות‬
‫לרחף בריקודי ובהבעות ידי מנצח על תזמורתו‪.‬‬
‫ֵ‬
‫היום היה לי כיף להיות סבא‪ .‬חלי מוסיפה כי לא פחות נפלא היה לראות גם‬
‫את פני קורנות ובורקות ביחד עם הבנות‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 38‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪39‬‬
‫‪ 13‬‬
‫ד‬
‫דרום אדום ‬
‫‪02.14‬‬
‫הסגלית שלו‪ ,‬חופשים בים המלח‪ .‬זכו ביושר עוד באוגוסט‬
‫ני ומיכל‪ֶ ,‬‬
‫שעבר אך רק עתה התפנו‪ .‬כולו וויקאנד‪ .‬חמשוּש יעני‪.‬‬
‫איפה יהיו הקטנים? אלו אפשרויות עולות בדעתך? אצל סבתא חלי‪ .‬אני‬
‫בסביבה כנושא כלים‪ ,‬עגלה ובוּסטר למושבו של גיא‪ ,‬נהג לעת מצוֹ א‪ .‬סתם אחד‬
‫שמסתובב שחו ַּח בתקווה שלא יבחינו בי ולבל יעמיסו עלי משימות אין סופיות‬
‫ומ ְת‪...‬‬
‫כמו תחזיק את הקטנצ'יק‬
‫ומתארכות ִ‬
‫המתארכות ִ‬
‫לשתי דקות ִ‬
‫ֵ‬
‫ּ‬
‫עפים"‪,‬‬
‫"ש ְר ִ‬
‫לקראת סוף השבוע‪ ,‬בחמישי‪ ,‬קבלתי מהמו"ל את ִס ְפ ִרי‪ ,‬פרי ֵע ִטי‪ַ ,‬‬
‫לחברי הקרובים‪ .‬בו ביום אנו עולים ירושלימה להביא‬
‫ועתה עלי להפיץ עותקים‬
‫ַ‬
‫הקטנים אלינו למישוֹ ר החוף‪ .‬לא סתם ניקדתי חלק מההברות בקריצה לנכדים‪ .‬אני‬
‫מקווה שטעויות הניקוד אינן מרוּבוֹ ת‪.‬‬
‫למוֹ תר לציין כי כל נכד ונכדה זוכים לעותק לימים יבואו‪ ,‬גם לאותם שטרם חוּו‬
‫קריאה‪ .‬חלק נִ ַּיכר מכתיבתי הינו בעבורם בציפייה שימצאו עניין בעתיד‪.‬‬
‫אני נותן בשמחה עותק לנכדתי הבכורה מעיין‪ ,‬תלמידת כיתה ב'‪ ,‬וסיבכתי אותה‬
‫לאללה‪" .‬אבל סבא"‪ ,‬היא שואלת בתמיהה‪" ,‬מה‪ ,‬לא רק סופרים יכולים לכתוב‬
‫ספר?" מה עונים? סוֹ ֵפר בוודאי אינני‪ .‬אוֹ צר מילותיי עשיר בגין קריאה מרוּבה אך‬
‫התחביר‪ ,‬יש להניח כי פה ושם אינו מדויק אף שגוּי‪" .‬ילדתי" אני משיב‪ִּ ,‬‬
‫"כתבי‬
‫פתך עשירה‪ ,‬דמיונֵ ך‬
‫תיחשבי כסוֹ פרת‪ְ .‬ש ֵ‬
‫גם ַאת סיפור ואם הוא יפורסם גם את ַ‬
‫שוגֶ ה בשוֹ שנים"‪.‬‬
‫ּ‬
‫שמך"‪ .‬בגב‬
‫"ספרי לסבא והוא יכתוב ִב ֵ‬
‫סבתא שהגתה הרעיון מאיצה במעיין ַ‬
‫סיפרך תוּדפס תמונתך שיש להניח כי תסגיר את גילֵ ך‪ ,‬עלמתי הסופרת‪ .‬אני מציע‬
‫למעיין שתבקש מההורים כתובת ֵמייל עצמאית ואז נתכתב ישירות והיא משיבה‬
‫כי עד אז כדאי שאשלח לה את כתבי ישירות באמצעות הדוֹ ַאר‪ .‬בינתיים‪ ,‬היא‬
‫והחנוּן היא רואה‬
‫מתמ ֵצית במשחקים‪ .‬את היפה ְ‬
‫מבארת‪ ,‬גישתה למחשב של אבא ַ‬
‫בסמארטפון של אמא‪.‬‬
‫בס ּיפוֹ רת טמוּן בהעברת מידעים או חלקיהם‪ .‬כזכור‪ ,‬הריני בן לדוֹ ר שלא‬
‫החשוב ִ‬
‫ִהרבה ֵּ‬
‫לדבר ובוודאי שלא בהרחבה‪ .‬הם ניסו לחסוך מעימנו ְּכ ֵאב אם כי לא ניתן‬
‫להסתיר החסר לאורך זמן‪.‬‬
‫מעיין מנסה להבין איך אני‪ ,‬סבא‪ ,‬מדפיס הרבה עותקים ואם זה אומר שיש‬
‫לי כל כך הרבה חברים ו‪ ...‬בכלל‪ ,‬מה אתם הייתם שואלים? "כמה עמודים יש‬
‫בספר?" מקשה הקטנה‪ ,‬מדפדפת ומוסיפה "י ּו המון‪ .‬אף פעם לא קראתי ספר כל‬
‫כך ארוך"‪ .‬אני ּפוֹ ֵרס בפניה לבקשתה את עוצמת הכתיבה‪ ,‬ההגהות האינסופיות‪,‬‬
‫ספק הן לגבי המילה והן לגבי‬
‫שינויי הנוסח המתחייבים‪ ,‬הבדיקה במילון כאשר יש ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫ד‬
‫‪.indd 39‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 40‬קובי חורין‬
‫העימוּד והעריכה‪ ,‬בית הדפוס המשוּכלל‪ ,‬הכנת העטיפה בנפרד‪ ,‬הכריכה‪,‬‬
‫הניקוּד‪ִ ,‬‬
‫תהליך ממוּשך המחייב סבלנות וכאשר מוּכן המאפה בצאתו מהתנוּר ההתרגשות‬
‫גוברת יֵ ש ש ש‪.‬‬
‫בבוקר שישי אנו מדרימים‪" .‬אדום" היווה קוד מאיים לעת נפילת רקטה או טיל‬
‫או סתם צינור מעוֹ ֵפף בעוטף עזה‪ .‬המוּשג "אדוֹ ם" היווה קונוטציה‬
‫לאובדן חיים והרס‪ .‬עתה הושאל הגוון וצוֹ ַרף ל"דרוֹ ם אדוֹ ם" כדי יצירת חווית‬
‫התמזגות עם יְ ִפי הטבע והפריחה‪ ,‬תקוֹ ות וסיכוּי‪ֵ .‬היבט חיובי‪.‬‬
‫אנו חולפים בדרכנו על פני חוות שיקמים ולשמאלנו גבעת הכלניות‪ .‬אני מתחיל‬
‫להזכיר את אריק שרון ומעיין מהסה אותי ומתקנת "אריאל"‪ .‬וואו‪ .‬לשאלתי מי היה‬
‫האיש מאריכה החסוּדה בידיעותיה‪ .‬כאשר ִס ַפרתי לאוּדי שנהג במכונית השנייה‪,‬‬
‫ּ‬
‫בשיפ ּולֵ י הגבעה‬
‫אישר כי גם שחר ידעה‪ .‬סיפרו להם בבית הספר‪ .‬מכוניות רבות חנו‬
‫ואנשים רבים באו לחלוק כבוד‪ ,‬סקרנות ועניין‪.‬‬
‫בארי‪ .‬מרבדי כלניות פורחות‬
‫אנו מגיעים לשוֹ ֵקדה‪ ,‬מושב מזרחית לקיבוץ ֵ‬
‫נִ גלים לעינינו‪ .‬הן הקדימו השנה כמו גם הרקפות והשקדיות‪ .‬עלייה לרגל לכלנית‪.‬‬
‫המון מכוניות‪ַ ,‬הכְ וונה מאורגנת ואנו מתפלחים קרוב ככל הניתן למרכז האירועים‬
‫ברמי הקול שהותקנו‬
‫והיצירה לילדים‪ .‬שושנה דמארי מקבילה פנֵ ינו בשירה הידוע ֵ‬
‫במקום‪ִ .‬צבעי אדום נפרשים ואנו עם הקטנים בעוד גַ יִ א צמוד לעגלתו וסבא‪ ,‬סבוּש‪,‬‬
‫סבִ יקו הוא המוביל‪ .‬רמפת מדרגות לישיבת רכיבה על אוּכף הגמל ממנו נחסכת‬
‫הד ּ‬
‫רבוּקוֹ ת והתקיעה‬
‫ְּב ִריכָ ה [ירידה על ברכיים] תכופה‪ ,‬התר את שבילי המקום‪ ,‬פינת ַ‬
‫ילדי קהלו וקציר מחיאות‬
‫בשופר עם מנחה המכַ וֵ ון לשירי פורים מסורתיים בשיתוף ֵ‬
‫כפיים מעודדות למשתתפים הנחבאים בסומק אחר הופעתם ככוכבי הכלניות‪ ,‬ד ּוכנֵ י‬
‫מכירת מזון במחירים ִסמליים כדי מימוּן נסיעה לפולין מטעם "אולפנת צבייה"‬
‫ובשיתוף המועצה המקומית שהשקיעה רבות באספקת תפוזים לבאים‪ ,‬בלהקת‬
‫רקדניות ג'אז בכיתות א' עד ג' ו־ד' עד ו' במגווני סגנון צרפתי‪ ,‬אפריקאי‪ ,‬הודי‪,‬‬
‫יפני‪ ,‬ברזילאי ועוד ולכל ריקוד מותאמת תלבושת אופיינית למקור‪ .‬הרקדניות‬
‫הקטנות מרטיטות מריגוּש ואתה מבחין מיד מי אינטליגנטית דיה ולמי קצביוּת‬
‫ראויה על פי העיכּ וס‪ .‬אמהות גֵ אות חוגגות עם מצלמות הסמארטפונים ברוחו של‬
‫סטיבן שפילברג‪ .‬הכרוֹ ז מכריז על יציאת הסיור הרכוּב על אופניים בכל רבע שעה‬
‫בשדות החיטה הירוקה והכלניות האדומות‪ .‬די מרעיש המנחה המעצבן הזה אם כי‬
‫הריהו עושה מלאכתו נאמנה מה גם שקהל רבבות גוֹ ֵדש את האתר בלא הפסק‪.‬‬
‫דלפק "תיירות" המפתה להתיישבות במרחב האזור מציג צילומים‪ ,‬מחירי בתי‬
‫מגורים ועלוֹ נֵ י פרסום על תצוגת אומנויות מעשה ידי תושבים‪ ,‬בתי מאכל אף‬
‫סדנת בישול אצל רוֹ ֵדד‪.‬‬
‫אל הגמל שהקריב את סוף השבוע לשמח את ַרכֵ י השנים חברו סו ֵּסי ּפוֹ נִ י‬
‫וסוּסי רכיבה‪.‬‬
‫לפינת היצירה ביקוש רב‪ .‬עלים שנשרו ויבשו מודבקים על קרטונים‪ ,‬מותזים‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 40‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪41‬‬
‫ספריי‪ ,‬מכחולים עם צבעי מים‪ ,‬הכנת כתרים לראשי הצעירים עם פיסות בד‬
‫בעי ֵ‬
‫ִצ ֵ‬
‫ּ‬
‫צבעוניות‪ .‬מנַ ֵפ ַח ומעצב הבלונים המוארכים גדול מכולם‪ .‬אתה מתבקש לקחת פתק‬
‫עם מספר ולהמתין לתורך‪ .‬הלה יוצר במיומנות ובזריזות פרחים צבעוניים אדמוניים‬
‫לבנות‪ ,‬רובה "רמבו" לעידו בגווני כחול ושחור‪ ,‬קרני אור לראשי קטנטנים עולצים‬
‫ולא תאמין‪ ,‬שעה ומחצה בתור עם סבלנות בלתי מוסברת‪.‬‬
‫אני מוביל את עגלת גיא הלוך וחזור ב"שאנז אליזה" של המקום במגמה‬
‫ויישמר רגוּע‪ .‬ילד נוח‪ .‬הוא מתעורר עם חיוך ועד שהוא מרגיש‬
‫שיקלוט‪ ,‬ייהנה‬
‫ֵ‬
‫בחסר כלשהו הוא מתוֹ ק ראוּי לציון‪.‬‬
‫להורי נכדי אך היו אלה שלוש השעות הארוכות בחיי‪ .‬גיא נרדם ואני‬
‫אל תספרו ֵ‬
‫מתרץ כי אקח אותו למכונית תוך דאגה לנוחיותו ולבל אטרטר אותו מידי‪ .‬אהה‪ ,‬סוף‬
‫ֵ‬
‫כל סוף אוּכל לחלֵ ץ עצמותי במכונית ולשמוע את ננה מושקורי עד יַ ְחבְ רו כוחותינו‪.‬‬
‫הנה אוּדי מרחוק‪ .‬האיש נראה שחוּק מעייפות אך ממוּקד מטרה‪ .‬עידו מתבקש‬
‫לאתר חלקת אדמה לפיקנוּק זריז עם חומוס ונקניק ובקינוּח תו ֵּתי שדה המשתלבים‬
‫ֵ‬
‫ּ‬
‫בענפי השיחים‬
‫הקיבוּל‪ .‬עידו מבחין‬
‫בגווני הרקע‪ .‬איזה רעבון‪ .‬לא תאוּמן יכולת‬
‫ֵ‬
‫היבשים ושואל את אודי אם לקוֹ ְששם כפי שהו ַּטל עליו לפני כשנה בעדוּלם כאשר‬
‫אודי רקח את תבשיל ּ‬
‫ייקה‪.‬‬
‫הפוֹ ֶ‬
‫למתחם התחנה לפסטיבל שוקולד‪ .‬חלי ואודליה מרעיפות‬
‫למחרת הילדים ִ‬
‫אהבתן גם ִאם פה ושם חלק מהקטנים מחליפים מהלומות קלילות ומיתממים‬
‫בעיניהם‪ .‬על כביש הטיילת‪ ,‬לא רחוק‪ ,‬מטחי יֶ ִרי‪ .‬הקהל מקבל המידע מקרובי‬
‫משפחה מודאגים שקראו ב־‪ ynet‬או ששמעו ברדיו‪ .‬התקשורת פורחת כשיש‬
‫אקשן‪ .‬לולא היה הירי ליד התחנה להבות השדרנים היו מסתפקות בהודעת גרידא‪.‬‬
‫דניס' עם שוּבם מחופשתם ואוּדיס' מתכנסים בביתנו לארוחה קלילה תוך‬
‫תיאורים של ביטויי כיף הן מים המלח‪ ,‬הן מהכלניות והן ממרו ֵּחי השוקולד שדבק‬
‫בכל חלקת בגד ועור טובה‪.‬‬
‫מעיתונות הבוקר שלמחרת‪" :‬עבריין צעיר מיפו‪ ,‬המו ַּּכר למשטרה נוֹ רה למוות‬
‫למתחם התחנה ההוֹ מה"‪ .‬ידיעה‬
‫בטיילת בתל־אביב בעת שנהג במכוניתו סמוּך ִ‬
‫נוספת‪" :‬אזעקת "צבע אדום" נשמעה (בשישי) במועצה האזורית חוף אשקלון‬
‫ורקטה התפוצצה בשטח פתוח‪ .‬כשעתיים לאחר מכן נשמעה שוב אזעקת "צבע‬
‫אדום"‪ ,‬הפעם באזור המועצה האזורית אשכול ופיצוץ עז נשמע"‪ .‬אמריקה ורסאנו‪.‬‬
‫קריקטורה בעיתון הבוקר הראתה איור מכונית משטרה בשיקגו‪ ,‬עירו של אל‬
‫למשנהו "וואלה הפכנו להיות כמו‬
‫קפונה‪ ,‬ליד פצוע ירי ואחד השוטרים אומר ִ‬
‫תל־אביב"‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 41‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 42‬קובי חורין‬
‫‪ 14‬‬
‫א‬
‫מארדי גרא ‬
‫‪02.14‬‬
‫ת מורטון קם (‪ )85‬יליד מנצ'סטר‪ ,‬שמעתי לראשונה מנגן על סקסופונו‬
‫במועדון הג'אז "בר ברים" בדרומה של תל־אביב לפני כיובֵ ל שנים‪ .‬כאשר‬
‫ימי ראשון ברחוב מנדלי‪ ,‬בית‬
‫ולמקצביה היו מתקיימים מפגשי ֵ‬
‫נחשפתי למוסיקה ִ‬
‫מועדון התיאטרון דאז‪ִ ,‬עם מלווין קלר וקוני רייף‪ .‬הייתי בשרות צבאי סדיר וכאשר‬
‫מהאלתוּרים‪.‬‬
‫הזדמנה חופשה שתאמה המועד מצאתי עצמי מתנוֹ ֵעע בקצב ונהנה ִ‬
‫ֶמל היה מסביר ומדגים קטעי נגינה וקוֹ ני היה משמיע תקליטים ומוֹ חה זיעה ניגרת‬
‫וורר‪ .‬זה מה היה בשנת ‪ .1964‬באותן שנים התוודעתי לדני גוטפריד‪,‬‬
‫ומא ֵ‬
‫בהעדר מזגן ַ‬
‫לאלי מגֵ ן‪,‬‬
‫פסנתרן [שיזם וניהל משך כ־‪ 20‬שנה את פסטיבל הג'אז בים האדום באילת]‪ֵ ,‬‬
‫קונטר ַ ּבס [כאשר הוא מנגן בפילהרמונית הוא עונד על חליפתו השחורה עניבת פרפר‬
‫נגן‬
‫ַ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫הבטנוּן‪ ,‬מצביעה על מערכת יחסים‬
‫— ַפ ִפיוֹ ן]‪ ,‬ונגינתו על ְכלי המיתרים הגדול‪ַ ,‬‬
‫גידי צווארו נמתחים והעוויות פניו על פי המלודיקה מעידה על‬
‫מיוחדת עם הכלי‪ֵ .‬‬
‫עוצמת רגשותיו‪ .‬לאהרל'ה קמינסקי‪ ,‬שעודני זוכר את מחלפות שיערו המתולתל‬
‫שהנותר בהן ג ּולַ ח‪ ,‬מתוֹ ֵפף מיתולוגי‪ .‬גם דני וגם אהרל'ה מתקרבים ל־‪ .75‬אהרלה‬
‫במסעי הנגינה‬
‫מסביר כי מערך התופים המודרני או ַּחד ע"י "מהנדס ייעול" שכן‬
‫ֵ‬
‫"מארש" ומתופף נוסף היה חוגֵ ר תוף‬
‫ברחובות היה תוף להקשת מוסיקת צעידה — ַ‬
‫מצלתיים‬
‫אחר גדול היקף סביב ְּכ ֵרסו‪ .‬משתי צלחות נחושת גדולות‪ ,‬היה מפיק נגן ִ‬
‫צלילים מתכתיים בעוד היה נוֹ קשן האחת לרעוּתה בעוֹ ז‪ .‬החיבור חסך בכוח אדם‬
‫וכיום נַ גָ ן יחיד מפעיל בארבעת גפיו את כל מערך ההקשה והקצב‪ .‬גם אלברט‬
‫הנושף בקלרינט‬
‫פיאמנטה בגיל דומה‪ ,75 ,‬והם כולם במיטבם‪ .‬אלברט אדם מוכשר‬
‫ֵ‬
‫ולנופף בידיו למי מהנגנים על המאזינים‬
‫ובסקסופון ומאד נהנה להפעיל קהלו‬
‫ֵ‬
‫למחוֹ א ַּכף ומתי‪.‬‬
‫ברוּחו הטובה הוא מסביר לשומעיו כי נהוּג להחמיא אחר כל קטע סולו גם אם‬
‫הנַ גָ ן לא התעלה על עצמו ולא היה ראוי לו‪ .‬חסר המנוח הזה מתרוצץ על הבמה‬
‫ושם הלהקה משתנה‬
‫מצד לצד כנשוּך נחש וכנער נִ ְצחי‪ .‬הנגנים והרפרטואר מוּכרים ֵ‬
‫תיקרא‬
‫חליפות על פי ֵשם מזמין הנגנים לאירוע‪ .‬יהא דני המזַ ֵמן והלהקה לעת מצוא‬
‫ֵ‬
‫להקת גוטפריד ואם אלברט הקורא בשער תהא זו להקת פיאמנטה וכד'‪ .‬לא בכְ ִדי‬
‫שרי תרבות־‬
‫גילאי הנגנים‪ .‬הכל התאים‪ .‬זה היה גם גיל הקהל הפעם‪"ִ .‬ק ֵ‬
‫ציינתי את ֵ‬
‫ֵרעוּת" מזַ ֵמן אירועיו ומגיעים ראשוני הפלמ"ח‪ ,‬חברי האגודה לרפואה ולמשפט כך‬
‫שאלי מגֵ ן שהינו בן כ־‪ 65‬ייחשב כינוּקא ואני אחד מהצעירים באוּלם המוֹ פעים‪.‬‬
‫ֵ‬
‫חלי לא התגברה על הרעיון ונִ בצרה‪ .‬תחת זאת נסעה לכותל להנחת תפילין של‬
‫ולמצוות‪ .‬חלק מהקהל נעזר בהליכונים‪,‬‬
‫בן משפחה האמור בשבת לעלות לתורה ִ‬
‫ישנם ְספוּרים הרכוּבים על מסוֹ עים חשמליים‪ .‬באחד המפגשים הקודמים ישוב אחד‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫א‬
‫‪.indd 42‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪43‬‬
‫המשתתפים כפוף כשבלול ושייקה גביש [אלוף פיקוד הדרום] בא לברכו ולדרוש‬
‫בשלומו‪ .‬הישיש מזדקף‪ ,‬אוסף שארית כוחותיו ואת עצמותיו הגרומות‪ ,‬קם‪ ,‬עומד‬
‫בדום מתוח ומצדיע למפקדו לשעבר‪ .‬לרבים זו מסגרת חברתית מבורכת‪.‬‬
‫חדרי במלון על רכס הכרמל‪ ,‬מעל רחוב הפנורמה‬
‫מפרץ חיפה נשקף ממרפסת ִ‬
‫"יפה נוֹ ף"‪ ,‬במסגרת סוף שבוע המוקדש למוסיקת ניו־אורליאנס לרבות תיאור‬
‫ֵ‬
‫התמודדות הנותרים בעיר הצבעונית עם "קתרינה" — ההוּריקן ההרסני שתבע קרוב‬
‫לאלפיים קורבנות אדם והותיר רבים ללא קורת גג‪.‬‬
‫מורטון מנגן בערב שישי‪ ,‬ניסים ימיני הלבוש ז'קט אדום מגוחך שר לוּאי‬
‫"ס ְצ'מוּ" הגדול‪ .‬האחרים יופיעו במהלך‬
‫ארמסטרונג ומחקה את קולו הצרוּד של ַ‬
‫ימי הסמינר‪.‬‬
‫מפגש סוף השבוע מעלה הרצאות מעשירות במידע על היסטוריה‪ ,‬נתונים‬
‫סטטיסטיים‪ ,‬גיאוגרפיה‪ ,‬מעורבוּת ספרדים‪ ,‬פורטוגזים‪ ,‬צרפתים‪ ,‬אפריקאים‪ ,‬חלקם‬
‫כעבדים או כאותם ששוחררו‪ .‬נשמעת עדוּת חיה של ביולוג אקדמאי שהוזמן על ידי‬
‫אוניברסיטה נחשבת לחקור יתושים בבִ יצוֹ ת המיסיסיפי ונקלע עם בני משפחתו‪,‬‬
‫רעייתו וילדיו הרכים למוֹ ראות‪.‬‬
‫למעט דילוּל ֵשיער מוּעט‬
‫אותות הזמן והשנים אינם ניכרים בנגנים שהזכרתי ֵ‬
‫והפיכתו לבהיר גוון‪.‬‬
‫מתופף באצבעותיו ובכפות‬
‫מורטון מפליא בנגינתו בסגנון הדיקסילנד והקהל‬
‫ֵ‬
‫המקצב וזו תקופת‬
‫ידיו‪,‬‬
‫מתנוע ַע וחיוך שביעות רצון נסוך על פניו‪ .‬זו המוסיקה‪ ,‬זה ִ‬
‫ֵ‬
‫ההיחשפות לטונים הנפלאים מימי עבר‪.‬‬
‫ֵ‬
‫מח ְצ ֵצר‪ ,‬נגני‬
‫נחום פרפרקוביץ'‪ ,‬יליד ריגה‪ּ ,‬פוֹ ֵרט על הפסנתר‪ ,‬אברהם ֶפלדר ַ‬
‫הטו ּּבה‪ ,‬הטרומבון והתופים‪ ,‬ע ּולֵ י הימים‪ ,‬משתלבים עם הבוגרים וז'אק סאני (‪)85‬‬
‫על הקלרינט מרעיף חיוכיו ושולח אותות ומופתים מתי למחוא כפיים למי מהנגנים‬
‫בתום כל קטע סולו ִואלתוּריו‪ .‬ז'אק‪ ,‬יליד אלג'יר‪ ,‬שומר גחלת הג'אז המסורתי זכה לנגֵ ן‬
‫במוסד האולטימטיבי‪ ,‬הפרזרבישון הוֹ ל עם להקת "אולימפיה" שאינה קיימת עוד‪.‬‬
‫התקשורת בין הנגנים כוללת תנועות יד מעודדות ומחמיאות‪ ,‬הבלחות צחוק‬
‫כמזהי ִאלתוּר יצירתי ותקיעות כף ַס ְח ַּבקיוֹ ת של שותפים פעילים להפנינג‪ .‬מידי‬
‫ֵ‬
‫פעם יורדת הלהקה אל רצפת האולם ומקיפה הקהל בצליל ובקצב כנהוג במצעדי‬
‫הג'אז בארץ המקור‪ .‬פלדר הנמרץ‪ ,‬אגב‪ ,‬הקים וניהל להקות ביג בנד‪ ,‬מצטחק‬
‫ב"צניעותו" כי אומרים שמקור הג'אז בניו אורליאנס אך אין זה אפשרי שכן הוא‬
‫עצמו יליד אודסה‪.‬‬
‫את מופע "המערב הפרוע" של שלמה גרוניך אל תחמיצו‪ .‬חוויית מקצוענות‬
‫קוראי אמליץ ועם חלי אחווה המופע‬
‫מלוטשת ברמה גבוהה ביותר ומהנה‪ .‬לכם‬
‫ַ‬
‫תיאורי החיוורים‪ .‬מיכל אדלר גרוניך מפליאה‬
‫לבל תיגַ רע הנאתה בהסתמך על‬
‫ַ‬
‫בשליטתה ובנגינתה על מספר מפוחיות פה [מה־‪ dna‬של משפחת אדלר]‪ ,‬והצעירות‬
‫דקיקות הגִ זרה‪ ,‬כרמל בנגינתה על כינור ובשירתה ומאיה בשירתה‪ ,‬שתיהן מפליאות‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 43‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 44‬קובי חורין‬
‫במקצב‪ ,‬סתיו המתופף רב הקסם‪ ,‬גַ ל עלֵ י הגיטרות ומעל כולם המושל בכיפה‬
‫ִ‬
‫בנוכחותו המושקעת‪ ,‬גרוניך‪ ,‬המצביעה על כשרון‪ ,‬דיוק ודקדקנות והבאת המוסיקה‬
‫בעיבודו ובביצועו לשלֵ מות‪.‬‬
‫שלוש פעמים‪ ,‬לפני ימי "קתרינה"‪ ,‬בקרתי בניו אורליאנס‪ ,‬פעמיים במסגרת‬
‫כנסים מקצועיים בתחומי ביטוחי החיים‪ .‬הרובע הצרפתי המוּכר והמתוּייר‪ ,‬שסגנון‬
‫בנייתו ועיטור ּ ִפרזוּל המרפסות ספרדי דווקא‪ ,‬ממוּקם במקום גבוה מעל פני הים‬
‫ולפיכך לא נפגע בעת קריסת הסכרים שתוכננו לעוצמת הוּריקן פחוּתה מאשר‬
‫בהירי וכהי גוון‪ ,‬גם‬
‫אירע בפועל‪ ,‬אך אפשר שהפער בהבדלי המעמדות‪ ,‬בפרט בין ֵ‬
‫אם אין ההכללה במקומה‪ ,‬הועמק‪ .‬המרצים מתארים אוכלוסיה מקומית ענייה לה‬
‫הממשל והרשות‬
‫לא היו אמצעי תחבורה או דרכי מילוט כאשר בוטאו התרעות ִ‬
‫המקומית לנטישת העיר‪ .‬הצילומים המלווים השיחות קשים לצפייה ומזכירים‬
‫במרקעים ובצילוּמי העיתונות דאז‪ .‬העיר נפרסת לרוחב‬
‫נשכחות לאשר צפינו ִ‬
‫כאשר מסביב לגרעין שכבת העוני נבנֵ ית טבעת היקפית של בני המעמד הבינוני‬
‫השחור הנעטף ע"י בני המעמד האמיד הלבן‪ .‬המתח בין המעמדות בא לידי ביטוי‬
‫תכוּף גם באלימות ובפשיעה‪.‬‬
‫אחת ההרצאות‪ ,‬בלי קשר לאסון הטבע‪ ,‬מוליכה אותנו ממוסיקת הבלוּז דרך‬
‫ספל אותה אימצה הכנסייה כדי מתן תחושת עונג ושמחה למאמינים‬
‫שירת הגוֹ ּ ֶ‬
‫הנאספים לתפילות‪ ,‬מוסיקת הג'אז במעלה המיסיסיפי הארוך והרחב‪ ,‬הבלוּז של‬
‫ֶממפיס‪ ,‬הקנטרי של נשוויל והרוֹ ק של שיקגו‪.‬‬
‫אנו שומעים על גילוי הודו המערבית על ידי קולומבוס מלפני מעל ‪520‬‬
‫שנה‪ ,‬תיקוני הניווט והאיתור של אמריגו‪" ,‬חלוקת" אמריקה הדרומית בין דוברי‬
‫הפורטוגזית לדוברי הספרדית‪ ,‬הצרפתים בקנדה המזרחית ודחיקת רגליהם על ידי‬
‫האנגלים במורד הנהר לניו אורליאנס‪ .‬עושר המטבחים המקומיים ומקורו מוזכר‬
‫כראוי להתכבד בו‪.‬‬
‫שירי ְרטינה‪ ,‬קיטוּר ועצבוּת תוך מתן‬
‫הבלוז נקשר לעבדים האפריקאים בשירם ֵ‬
‫שרד ּו בהם‬
‫תקווה לעתיד טוב יותר‪ .‬הם מחו במילות זימרתם על ַא ְדנוּת אדוניהם ָ‬
‫וניצלו אותם‪ ,‬על האהובה הנחשקת שמתעלמת מחיזוריהם‪ ,‬על ההיא שברחה ואת‬
‫הדומ ַע בקול ִּבכְ יו‪ ,‬על מצוקה וכמיהה לשחרור‬
‫כוכבי השמים שיוריד לה המזַ ֵמר‬
‫ֵ‬
‫מפתחים שירים לעגניים לבני הגזע "הנחוּת"‪ ,‬מתפתחים‬
‫ולחרוּת‪ .‬כאשר הלבנים ַ‬
‫ֵ‬
‫גם שירי לעג עצמי של השחורים על עצמם‪ .‬הם מורחים על פניהם משחות צבע‬
‫כהות עוד יותר‪ ,‬שפתותיהם מודגשות בלבן בוהק וידיהם עדויות כפפות לבנות‪.‬‬
‫כאן מתפתחת מוסיקת הרגטיים‪ ,‬הז'אנר השכלתני במוסיקה האפרו אמריקאית‪.‬‬
‫הג'אז נולד בנסיבות נגינה המלווה הצעידה — המארש ועתה נוסף החופש המתיר‬
‫האלתור‪ .‬מחוץ למערכת ולנגנים הסדירים מתווספים באין מונֵ ע או חוסם‬
‫נגינת ִ‬
‫נגני ה־‪ second line‬ככל שיֹאבו‪.‬‬
‫מעיין אללה‬
‫ב‪,‬‬
‫דוא‬
‫ב‬
‫כא‬
‫ובביטויי‬
‫איטי‬
‫כבד‪,‬‬
‫בצעד‬
‫מוסיקת הלוויה מתחילה‬
‫ֵ‬
‫ֵ‬
‫ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 44‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪45‬‬
‫ירחמו ומיד לאחר טקס הקבורה‪ ,‬מתבהרים השמים ומתחיל מסע של ַח ְפלַ ת‬
‫להיפרד‪.‬‬
‫צלילים‪ִ ,‬מקצב ואלכוהול‪ ,‬דרך נאותה‬
‫ֵ‬
‫גם אם אינך מזהה ממרפסת חדרך מסגדים וכנסיות במורד הכרמל בואך לעיר‬
‫תיש ַמע כבר בשעת בוקר מוקדמת‪ ,‬לפני עלות השחר‬
‫התחתית קריאת המואזין ַ‬
‫ומאוחר יותר צלצולי פעמוני הכנסיות‪.‬‬
‫וצמרות העצים נעות ברוח הנעימה‪ .‬העורבים סועדים‬
‫הכחול של המפרץ מרגיע ְ‬
‫במקורם ובליבם את הנותר בצלחות אורחי המלון וציפורים‪ ,‬בעלי כנף במעופן‬
‫ובניתוריהן נוחתות על מעקי המרפסות‪.‬‬
‫נראה כי שפתם העברית של עובדי המלון בקבלה‪ ,‬בפאב ובחדרי האוכל הינה‬
‫שפתם השנייה ואדיבותם ונכונותם לסייע לאורחים ראויים לציון‪.‬‬
‫ב־‪ mezzo‬שרה חיננית בערבית מלווה בסיטאר‪ ,‬כלי מיתרים הודי‪ ,‬בחליל צד‬
‫ההולם ריקוד הדבקה ובכינור‪ .‬העורך המוסיקלי מגַ וֵ ון ועובר בחדוּת לפרדריך שופן‪.‬‬
‫דני גוטפריד ַמרצה על ערש הג'אז וארבעת המוסיקאים אותם הזכרתי יפליאו‬
‫כשם דבר‪ .‬אלי מגן הפורט על הקונטרבס‬
‫מלחנֵ י בני גודמן הנודע והזכור לטוב ֵ‬
‫ַ‬
‫מפזֵ ם להנאתו‪ ,‬ארשת פניו שונה ממבעו בזמן‬
‫עוצם עיניו בריכוז ובחיוך נוגה‪ַ ,‬‬
‫נגינתו עם הפילהרמונית‪.‬‬
‫ד"ר עתי ציטרון‪ ,‬איש החוּג לתיאטרון מאוניברסיטת חיפה צובֵ ע בתאוותנות‬
‫שטופה מבנה ומהוּת קרנבל המארדי גרא‪ ,‬יום השלישי השמן‪ ,‬ימי תאוות הבשרים‬
‫ומגבלה‪ ,‬התחפושות‬
‫למיניהם‪ ,‬היום בו הכל מוּתר ומצביע על פרדוקסים‪ ,‬על היתר ִ‬
‫ולש ַגרת היומיום וליום התענית‪ ,‬חגיגיות‬
‫והליברליוּת לפני החזרה לשמרנות ִ‬
‫הנמשכת מהלילה השניים עשר‪ ,‬ראשית ינואר משך כחודשיים ימים עד ראשית‬
‫מרץ‪ .‬ימים שהם הרבה יותר מחגיגה צבעונית משגעת של מוסיקה‪ ,‬אלכוהול‪,‬‬
‫תחפושות‪ ,‬ארוטיקה ו‪ ...‬אלימות‪.‬‬
‫למי שלא יורשה להופיע ב־‪ mardi gras‬יש גם ‪[ lundi‬שני] בשכונות ובפרוורים‬
‫עם בגדים מרהיבים‪ ,‬תחפושות מוּשקעות שההכנות נמשכות ממחרת הקרנבל ועד‬
‫לשנתו הבאה‪.‬‬
‫מסכות ונציה‪ ,‬אפילו‬
‫בסוד? שאף אחד לא ישמע? זו תקופת הקרנבלים בברזיל‪ֵ ,‬‬
‫קעי המסורת הפרסית בלי פגיעה בכבודה של מגילת אסתר‪.‬‬
‫מר ֵ‬
‫ה"עד לֹא ידע" שלנו ִ‬
‫ַ‬
‫ממיטבם‪ .‬נראה שהם נהנים לא פחות מקהלם‪.‬‬
‫הנגנים המענגים אותנו נותנים ֵ‬
‫מסבים להם עונג ִוצחקוּקים‪ִּ ,‬כחכּ ו ֵּחי גרון וחיוך‪,‬‬
‫התיאום במעברים והאלתוּרים ֵ‬
‫לה ְּביַ ַחד‪ ,‬למוסיקה המשובחת וליצירתיות המתאפשרת‬
‫ַצ ּ ְ'פחוֹ ת ואהבה משותפת ַ‬
‫לכל נגן בתורו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:06‬‬
‫‪.indd 45‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 46‬קובי חורין‬
‫‪ 15‬‬
‫ב‬
‫עץ דובדבן ו‪ ...‬שמחה ‬
‫‪03.14‬‬
‫זמן קיום מצוות ביקור חולים אני שואל את תלמה אחותי "מה להביא‬
‫לך? מה דרוש?" והיא משיבה ספונטנית‪" :‬עץ דובדבן [‪]out of the blue‬‬
‫ו‪ ...‬שמחה"‪ .‬על אדן חלון חדרה במחלקה עומדת יונה ומציצה לפנים החדר‪ .‬האומנם‪,‬‬
‫תמהה‪ ,‬שמעה נכונה‪ ,‬דובדבן?‬
‫יום הולדתי חל בשישה במרץ וחלי‪ ,‬רעייתי ואנוכי בדרכנו למספר פגישות‬
‫בירושלים במגמה לסיים היום באווירת השוּק הצבעוני וההוֹ מה במחנה יהודה‪.‬‬
‫לשוק ְיחבְ רו אלינו חברינו הטובים אריאלה ושלמה‪ .‬בדרך כלל תלמה הראשונה‬
‫לברך עוד לפני יקיצת הציפורים‪ .‬אין זה חשוב אם אנו כבר ֵערים‪ .‬היא הראשונה‬
‫לגזירת הסרט‪ .‬הפעם היה "דוֹ ם שתיקה"‪ .‬אנו מטלפנים מהדרך ותלמה משיבה בקול‬
‫למל‪ .‬סברנו כי הערנו אותה ולאחר כמחצית השעה בכניסה לירושלים עיר‬
‫וממ ֵ‬
‫סתוּר ַ‬
‫קודשנו ניסינו בשנית‪ .‬צליל ה"תפוּס" היה ממושך כך ששמחנו שחזרה לעיסוקיה‬
‫התכופים ולשיחותיה הממושכות עם עכברי מעבדתה באוניברסיטה‪.‬‬
‫בצהרי היום‪ ,‬זמן קצר אחר פגישתנו עם חברינו היקרים מגיעים הטלפונים‬
‫הבהולים לסלולרי של חלי על פיהם יש להבהיל את תלמה לחדר מיוּן‪ .‬אודי [מתמחה‬
‫בקרדיולוגיה באיכילוב] ממתין לאמבולנס‪ .‬המיוּן גדוש ומלא ומאבטחים גבוהי קומה‬
‫מפצירים לבל יִ ּ‬
‫צבא הקהל על המיוּן וכי רק בן משפחה יחיד יצטרף לליווי המאושפז‬
‫בגלל הצפיפות‪.‬‬
‫תלמה במצב המוגדר כ"קריטי"‪ .‬ממצב מתמשך של חוסר תזונה מספקת‬
‫מתפתח זיהוּם‪ ,‬רמות הסוכר וחמיצות הדם עולות ומתחייב טיהור הדם כדי איזון‬
‫הרמות‪ .‬אפשר של ּולֵ א נוכחותו האקטיבית של אודי הייתה עודנה במיוּן במסדרון‪.‬‬
‫אחותי מועברת למחלקת טיפול נמרץ כללי לאיזון‪ ,‬בדיקות אינטנסיביות‪ ,‬צילומים‪,‬‬
‫ביקורת ומעקב עד ליציאה ממצב חירום‪.‬‬
‫שתלֵ ח" בברכות ליום הולדתי וכשאיני משיב משאיר לי‬
‫"מ ַ‬
‫הסלולרי שלי ִ‬
‫במענה חבר כי בטח הריני חוגג כנדרש וכמצופה‪ .‬חלק מהברכות מיוּעדות גם‬
‫לחלי שהקדימה ביומיים באדר ב' אך התאחרה בארבע שנים‪.‬‬
‫היא‪ָּ ,‬‬
‫הב ָרה‪ ,‬ילידת ‪[ 1950‬מהמאה הקודמת] ואני מ־‪ ,1946‬הבציר הטוב‪,‬‬
‫יציר‪ ,‬על פי מנין ירחי הלידה‪ ,‬תום ‪[ WWII‬מלחמת העולם השנייה]‪.‬‬
‫מאז שעות הבוקר אני מתעטש‪ ,‬מתנזל ומשתעל ונשיפת אויר ריאותיי יוצאת‬
‫בשוֹ בל של שריקה‪.‬‬
‫ב‬
‫אחותי הינה אדם פעיל‪ over ,‬פעיל‪ ,‬כל העולם על כתפיו‪ .‬מכירים כאלה? והנה פתאום‪,‬‬
‫בתקווה שזמנית‪ ,‬גם האסרטיבי והאנרגטי הופך עלה נידף‪ .‬מחמיא שפציינטים‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 46‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪47‬‬
‫פונים אליך ותולים בך כל יהבם לשבט או לחסד‪ .‬למחקרים באוניברסיטה יש זמן‬
‫למממנים וגם את עכבר הניסוי אי אפשר להפקיר או לדחות‪ .‬עכבר‪,‬‬
‫קצה כמתחייב ַ‬
‫עכבר אבל לא פרייר‪ .‬יש ַמסטרנטים‪ ,‬הכנת בחינות‪ ,‬יש הכנת כנסים בינלאומיים‪,‬‬
‫הגהות למאמרים טרם פרסומם‪ ,‬וועדות מקצועיות‪ ,‬הכנת הרצאות עדכניות לפאנל‬
‫הקרוב בקצווי תבל‪ .‬מה הלאה?‬
‫חברה קרובה דואגת לתפילות שבת להחלמה בבית הכנסת בקריית ארבע‪,‬‬
‫אחרים מבטאים דאגה‪ ,‬סימפטיה‪ ,‬התעניינות בדבקות וביטויי אהדה‪.‬‬
‫מיכל מעלה פניות לאר ּוכָ ה שלימה לדודתה האהובה‪ .‬קשר הדוק ומיוחד נרקם בין‬
‫השתיים‪ .‬גם הבנים והכלות מגלים נוכחות אינטנסיבית‪.‬‬
‫חברים למדע הרפואה‪ ,‬קולגות מעריצים באים לבקר בפנים חרו ֵּשי קמטים‪.‬‬
‫דאגה אמיתית ואכפתיות‪.‬‬
‫השחרור מבית החולים אינו מאפשר מעבר ישירות הביתה‪ .‬מתחייבים שמירה‬
‫ומעקב מסביב לשעון‪ .‬מלונית ההחלמה של "פאלאס מדיקל" מהווה פתרון הולם‪,‬‬
‫ובוהק‪ ,‬עם צוות‬
‫למתחם בית החולים‪ .‬מבנה מהודר‪ ,‬נקי ֵ‬
‫יעיל ונגיש בסמיכות ִ‬
‫דיא ֶטטיקנית הכֹה דרושה עתה כדי בניית מרכיבים חיוניים או לחילופין‬
‫רפואי‪ֶ ,‬‬
‫איסור מזונות אחרים‪ ,‬פיזיותרפיסטית שתסייע לשיבה לפעילות פיזית מתבקשת‪,‬‬
‫מעקב אחר נטילת תרופות כפי הצורך‪ ,‬ארוחות מסודרות בזמנים נתונים‪ ,‬ליווי‬
‫ועין בוחנת‪.‬‬
‫אם היה צריך להגיע למצב כזה כדי להסכים לקבל מכשיר טלפון סלולרי‬
‫לראשונה בחייך ולהתחייב ברצינות למעקב בדיקות דם ואינסולין‪ ,‬דייני‪.‬‬
‫נידחות אחת‬
‫עתה עלינו לאיֵ יש ִמשרת ָש ַרת מזונות כיוון שאופציות חיצוניות ְ‬
‫לאחת על הסף‪ .‬איזכור דיור מוגן נִ דחה על הסף במבט מקפיא מרוגז‪ .‬אמירוֹ ת על‬
‫הקטנת קצב העבודה וקבלת חולים נדחקות לקרן זווית‪ .‬רק הנסיעה לכנס בפולין‬
‫בסוף החודש הנוכחי אפשר שתבוטל‪.‬‬
‫תלמה התחזקה וחוזרת לעצמאות תפקודה‪ .‬עתה היא נהנית לארח בארמון‬
‫המדיקל ונראה לי כי יש רשימת מעקב לאותם שטרם הגיעו לחלות פניה‪.‬‬
‫לצער את נכדינו והתחבטה אם למנוע הגעתם אך ביארתי כי‬
‫בתחילה לא רצתה ֵ‬
‫תמהים ויבואו על אפה ועל לבטיה‪.‬‬
‫אוהבים‪,‬‬
‫הם‬
‫להערכותיה‪.‬‬
‫אין השיקול נתון‬
‫ֵ‬
‫ניסיתי לטלפון לחנוך את הסלולרי ו‪ ...‬נעניתי‪ .‬הו ֵּריי‪" .‬דני הראה לי איך" אמרה‬
‫כמתנצלת‪ .‬הירושלמים שם אצלה והיא מתארת כי אתמול היו גם התל אביביים‬
‫והיא מאושרת‪" .‬קצת כואב לי הראש" אומרת ואני מצחיק אותה ב"אם כך‬
‫החלמתך שלימה"‪.‬‬
‫עכשיו‪ ,‬משהשמחה כבר במעונה עלי לחפש עץ דובדבן לבקשתה‪ .‬אם לא אמצא‬
‫עץ או שיח נסתפק בציור‪ ,‬בשירת הסאקורה או לפחות בצנצנת קונפיטורה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 47‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 48‬קובי חורין‬
‫אנו מתחילים עידן חדש‪ .‬לוח זמנים משפחתי גדוּש בפנינו‪ .‬יום המתנות לילידי‬
‫הדגים והטלה‪ ,‬אורחינו מניו יורק ומוונקובר לקראת ימי הפסח‪ ,‬שבוע הנופש‬
‫ב"רמות" והיד נטויה‪ .‬פורים שמח‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 48‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪49‬‬
‫‪ 16‬‬
‫ב‬
‫אבנים חמות ‬
‫‪03.14‬‬
‫"שרעפים" כתבתי על וואפה בחמאם מלון "כרמים" ועתה מכהנת ויולטה‪,‬‬
‫זהובת שיער‪ ,‬נמוכת קומה ואלוהים ופוּטין יודעים מנין האוֹ ן והאנרגיה‪.‬‬
‫ויולטה עלתה מחצי האי ְקרים‪ ,‬מעיר הנמל סבַ סטוֹ פוֹ ל אשר לחוף הים השחור‬
‫בקרים ומבטאים שביעות רצון מהמהפך של פוטין שכן‬
‫ב־‪ .1991‬הוריה עדיין שם‪ְ ,‬‬
‫השכר והפנסיות ברוסיה גבוהות יותר משמעותית‪ .‬מעל עשרים שנה שקבעה‬
‫מגוריה באילת לחוף הים האדום‪ .‬עורה צח ובהיר‪ .‬אינה נחשפת לשמש האילתית‪.‬‬
‫הואיל וזכינו בטיפולי ‪ spa‬כמתנת רשת "ישרוטל" וחביב החמאם אינו בנמצא‬
‫החלטתי לנסות בעוז ליבי את מסלול אבנֵ י הבזלת החמות‪ ,‬שיטת עיסוי אינדיאנית‬
‫"עוטף את גופך בחוֹ ם‬
‫יחד עם שמני מרפא ריחניים‪ ,‬עיסוּי הקסם‪ ,‬כמובטח‪,‬‬
‫ֵ‬
‫וברכּ וּת‪ "...‬הלכתי בעיניים עצומות כצאן המוּבל לטבח אל הבלתי נודע והופתעתי‬
‫לטובה‪ .‬כאילו פירקה ופרקה ויולטה את עצמות השלד שלי וחיברה מחדש‪ .‬היא‬
‫לחצה ומעכה‪ָ ,‬סכָ ה ומשחה גופי בשמן ומוסיקת הרקע המרגיעה אמוּרה להסיח‬
‫שמימיים‪ .‬אני אמנם מבַ ֵּכר את שירתה של ננה‬
‫את הדעת ולהשרוֹ ת רוֹ גַ ע ושלווה ֵ‬
‫מושקוּרי אך נכנע בלא מרי‪.‬‬
‫לחיקו כל אשר ֵּ‬
‫איבד‬
‫התאב להחזיר ֵ‬
‫לשאלתי מבארת הסיגלית חששה מפוּטין ֵ‬
‫בעודו ֵער לחולשת אירופה המאוחדת וארצות הברית‪ .‬מה יש להם להתערב? מתי‬
‫יפסח גם עליהם כאשר תוּבן‬
‫יבינו שרעבונו‪ ,‬שאינו יודע גבולות‪[ ,‬תרתי משמע] לא ַ‬
‫רפיסוּתם? האם סנקציות הן הנשק הסודי החדש?‬
‫שאל את ויולטה מבעד לכרית ולפתח‬
‫לת ֵ‬
‫חדר הטיפולים מואפל ואני מנסה ַ‬
‫הנשימה הצר‪ ,‬מבטי לרצפה ומידי פעם אני מגניב מבט לקטנה החיננית הזו משתאה‬
‫מעוצמת לחיצותיה‪ .‬הריהי מתרצה‪ ,‬מפשירה ושפתה קולחת‪ .‬אנו דוברים על בני‬
‫משפחתה ברוסיה‪ ,‬באמריקה ובארץ‪ ,‬על חייה באילת ובישראל‪" .‬מנין עוצמת‬
‫הכוח?" אני שואל והיא "מניסיון"‪ ,‬מצטנעת במבוכה‪ .‬אבנים חמות‪ ,‬היא מבארת‪,‬‬
‫מוציאות האנרגיות השליליות מהגוף‪" .‬אבל אני‪ ,‬אין לי" אני מתגונן‪" ,‬הכל אצלי‬
‫חיובי" במבט זחו ַּח ובחיוך שביעות רצון אווילית‪ .‬אינה קונה את הקשקוש השדוּף‬
‫שלי‪" .‬תראה איך תרגיש מחוּזק בתום הטיפול"‪ .‬אמת ניתנת להיאמר‪ ,‬חוויית עונג‪.‬‬
‫אנו מתפנקים באילת‪ .‬לחלי מגיע ניתוק מהציוויליזציה וממחויבותיה‪ .‬כולם‬
‫במלון שלנו רק מפנקים ומפנקים כמו בפרסומת של קרן מור‪ .‬חדר משודרג‪ ,‬יוסף‬
‫הגרוזיני מציע בארוחת הבוקר בבדיחותא קפה חזק עם קוניאק ולדוברי הצרפתית‬
‫ּ ֶפרנו או ריקארד‪ .‬הוא זוכר את הקפה דל השומן של חלי והנאווה בטרקלין מחייכת‬
‫בחיוך מזמין (אם כי לפני שנים ספורות "העיפה" את אודי ואותי וכאשר "הברחתי"‬
‫בירה אל מחוץ למתחם החרימה את הכוס הצוננת כעובדת המסלול האדום במכס)‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 49‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 50‬קובי חורין‬
‫ממרפסת חדרנו עדיין נשקף דגל הלאום שלנו הפרוּש בנמל שהיווה כרקע‬
‫לצילומי אניית הטילים והתחמושת שנתפסה על ידי "אריות הים" שלנו‪.‬‬
‫בצד המזרחי מתנופף ברוח דיגלה של ירדן ואני תמה כיצד יגיבו בני משפחתי‬
‫היקרה מניו יורק בהגיעם לימי הפסח כאשר אתייר עימם במפגשי הגבולות בין‬
‫ירדן לרמה הסורית ולאורך החזית הלבנונית‪ .‬ימים יגידו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 50‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪51‬‬
‫‪ 17‬‬
‫ח‬
‫אבטליון ‬
‫‪03.14‬‬
‫לי הכירה את מינה לפני שנים רבות‪ ,‬שנות השרות הצבאי‪ .‬בת כפר סירקין‬
‫דאז‪ ,‬חיוך רחב‪ ,‬צמה קלוּעה ורוחב לֵ ב‪ַ .‬עמי‪ ex ,‬אישה‪ ,‬חישב איך לחלץ‬
‫את האנייה ‪ ,zenobia‬שהפליגה תחת דגל יוגוסלבי וטבעה ליד חופי לרנקה עמוסת‬
‫מטען משאיות מרצדס ומיכלי ביצים "טריות" המיועדים לסוריה‪ .‬החוק הבינלאומי‬
‫למחלֵ ץ‪ .‬מהוּת הביטוח לוֹ התבקשתי כלל סיכונים אינסופיים‬
‫מותיר כל הנישלֶ ה ַ‬
‫מה גם שבעיר הנמל הקפריסאית שרצו בה בעת כוחות עוינים לנו מבני פלשתין‬
‫לרבות בני "כוח ‪ "17‬שנטשו את אדמת לבנון או שוּלחו הימנה‪ .‬עמי רתם גם את‬
‫שיטוּר חיל הים כדי לגונֵ ן ולסייע ובמידת הצורך לחלֵ ץ‪ .‬שלושת הברוקרים שנדרשו‬
‫לנושא חברו לאותו חדר חיתוּם בלונדון בהתניית ה"חתם" כי בכל רגע נתון יועמד‬
‫לכל דרישת סוקרי הללוידס' מסוֹ ק לחוג מעל אתר החילוץ והמשייה על חשבון‬
‫המבוטח‪ ,‬דרישה שבהעדר יכולת כּ ימוּת כספית תקציבית לנעלם ִאיְ ינה [ ַאיִ ן]‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫דרכיהם של מינה ושל עמי נפרדו ונותרו ארבעה צאצאי פרי בטן מוכשרים‪,‬‬
‫כל אחד בדרכו‪.‬‬
‫אחד הצעירים מעריך שירותינו‪ ,‬את יעילותם הוכחנו‪ ,‬והעתקת מקום מגוריו‬
‫לאבטליון גררה את חלי ואותי ליפי האזור וצפייתו על בקעת בית נטופה‪ .‬הצעיר‬
‫בנה ביתו על צלע הר ובָ ִרי כי לא ניתן לבנות במורד שלפני ביתו ולחסום בפניו‬
‫נוף קדומים מהפנט‪ .‬לפחות לא לגובה‪ .‬היישוב גובֵ ל בהתיישבות ערבית ישראלית‬
‫והמה‪ֵ ,‬דרי עראבה‪ּ ,‬בוֹ נֵ י היישוב‪.‬‬
‫משך הבנייה מתארך ואני מוצא עצמי נוסע פעם נוספת למקום בהתניית קפה‬
‫שחור — ּ‬
‫"בוץ"‪ .‬כוס קטנה‪ ,‬מים חמים‪ .‬גם אספרסו הולך‪.‬‬
‫דן מנהל שיווק ב"איטונג"‪ ,‬חברת חומרי בנייה ידועת ֵשם ומוניטין וברקורד‬
‫"עברו" יירשם גם ּב ְשלן‪ַּ .‬בר‪ ,‬אשת ֵחיקו ֵואם שני ילדיהם‪ ,‬עובדת באינטל בחיפה‪.‬‬
‫אמ ַיתי‪ ,‬הכירה‬
‫את מינה‪ ,‬אימו‪ ,‬אנו פוגשים מידי פעם‪ ,‬כאשר את חבֵ רה לזוּגיות‪ִ ,‬‬
‫בתמיכתה ובהפנייתה של חלי‪ֵּ ,‬בן קיבוץ אוּשה שהתאלמן מטוֹ בְ שי‪ ,‬בת משפחתה‪.‬‬
‫ימנעו מסגרת חיי שיתוף‬
‫לשארי בשרך ַעין גדולה בהיבטי רכוש והם ְ‬
‫גם בקיבוץ יש ֵ‬
‫מ"ידועה בציבור"‪ .‬אוֹ שרו של אבא מקבל חשיבות ִמ ְשנית אם בכלל‪ .‬מצידם שאבא‬
‫ותר בבדידות ַמזהרת כל עוד "זכויותיהם" עלולות להיות מאוּימות או ממוּמשות‬
‫יִ וַ ֵ‬
‫אחר‪.‬‬
‫ידי‬
‫על‬
‫ֵ‬
‫כל הדר במבנה מגורים צמוד קרקע מחויב על ידי מבטחיו במערך אזעקה מחובר‬
‫למוקד‪ .‬העבודה משתהה‪" ,‬טופס ארבע" אינו בהישג יד עדיין אם כי העבודות בפנים‬
‫הבניין הסתיימו זה מכבר והנותר מחיֵ יב "הלבשת" מדרגות חיצוניות‪ ,‬הוספת אדמה‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫ח‬
‫‪.indd 51‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 52‬קובי חורין‬
‫וגינוּן בעוד מערכי המערכת כבר הותקנו בפועל אך טרם ניתן לחברם‪ .‬הכלבה‬
‫לחודר שלא ברשוּת כי מוּטב שיעבור‬
‫הנוהמת בת השבע‪ ,‬אנרגטית ונובחת ומבארת ֵ‬
‫לבית השכן‪" .‬זהרה" חושפת מלתעותיה המשכנעות למקרה שטרם הוּבנה‪ .‬הנתוּנים‬
‫על פריצוֹ ת באזור מצדיקות דרישת המבטח אלא שאין היישוב בבחינת ִמכְ לָ לָ א‪.‬‬
‫החדירה לבתי הוותיקים קלילה בעוד המתיישבים החדשים מוּגנים בדלתות מתכת‬
‫ובפתחי אלומיניום מתוּגברים ומעוּבים‬
‫כבדות‪ ,‬בתריסי גלילה מתכתיים‪ ,‬בחלונות ִ‬
‫ומה וכיצד תסייע מערכת מאושרת על ידי הגורמים הסורקים אם לא ניתן יהא‬
‫ּלקי המשכנתאות יהא צנוּע בשלבי‬
‫להפעילה? ייזכר כי רכושם של הצעירים מו ֵ‬
‫הבראשית‪.‬‬
‫אבטליון הינו יישוב כפרי קהילתי‪ ,‬פלורליסטי‪ ,‬ליברלי הממוקם על רכס הרי‬
‫יודפת ומשקיף לנוף עוצר נשימה מעל בקעת בית נטופה וכרמי זיתים בגובה‬
‫כ־‪ 450‬מ' מעל פני הים‪ .‬יישוב הכולל מעל ‪ 85‬בתי אב ומתוכנן אחר גמר הרחבתו‬
‫לכשלוש מאות משפחות ויותר‪[ .‬אבטליון היה אב בית דין טרם ֵימי ִהלל ושמאי ואפשר‬
‫כי היה בן למשפחת גֵ רים‪ ,‬גר צדק מבני בניו של סנחריב]‪.‬‬
‫בני הדודים מעראבה הסמוכה הם כאמור הבונים והמפתחים האזור‪ .‬כוחות‬
‫שיטור ושב"כ מסיירים ומאבטחים ושער ה"עיר" סגור ומסוגר אלא באישור המזמין‪.‬‬
‫גם כדי צאתי אני נשאל לזהותי וכמעט מוכן להציע ערבוּת אישית כדי פתיחת‬
‫השער אם יש לה ערך כלשהו‪.‬‬
‫בלי יותר מידי סופרלטיבים‪ .‬סע ליודפת ולאבטליון‪ .‬אחר כך כתוב אתה איך‬
‫זה לנסוע בתוך תמונה‪ .‬אבטליון‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 52‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪53‬‬
‫‪ 18‬‬
‫מ‬
‫סרוגות ‬
‫‪03.14‬‬
‫יכאל הינו עלם מקסים‪ ,‬חייכן ואהוב בן למשפחה מיוּחסת‪ .‬חלקם חרדים‬
‫ואישה לא תלחץ כף ידו של גבר המושיטה לשלום‪ ,‬חלקם מזרם הכיפות‬
‫הסרוגות‪ ,‬מיעוּטם חזר בשאלה‪ .‬אפשר שיש מתלבטים בהווייתם‪ .‬משפחתו של‬
‫נערנו גרה בסמיכות לישובי הרשות הפלשתינאית ולתושבי הישובים השכנים יש‬
‫מערכת של שכנוּת טובה בשעות יום ומערכת עוינת בשעות חשיכה‪ .‬בשעות האור‪,‬‬
‫בני הכפרים עשויים להיות מועסקים על ידי בני היישוב הדתי ומכאן להביא פיתם‬
‫ולחמם לבני משפחותיהם‪ ,‬בשעות העלטה והאופל‪ ,‬עלולים בני עוולה מאותו הכפר‬
‫לנגֵ ַח‪ ,‬לפגֵ ַע‪ ,‬ולהרע‪ .‬המזיקים חשים כי הם נלחמים מלחמת דת אידיאולוגית ומידי‬
‫מיידי אבנים‪ּ ,‬בוֹ זְ ֵקי שמן על הכביש העקלקל בסמוך לפיתוליו כדי‬
‫פעם הריהם ֵ‬
‫ּ‬
‫ד'ב ְרזלֵ י "נינג'ה"‬
‫גרימת החלקה ואובדן שליטה תוך ניקוב צמיגים בסייעתא ַ‬
‫דוקרניים‪.‬‬
‫מיכאל חצוי‪ .‬הוא "מת" על העיר הגדולה‪ ,‬חמודותיה ומחמדיה אך מחויב‬
‫למסורת בית אבא ומכבדה‪ .‬הנחת תפילין עם קריאת ה"גבר"‪ ,‬עמל כפיים במישור‬
‫החוף במסגרת היי־טק כאביו מולידו‪ .‬חלק מחבריו בישיבות ההסדר‪ ,‬חלקם בסיירת‬
‫המירב‪ .‬אינו בר פלוגתא עם מהלכים פוליטיים‬
‫למצות ֵ‬
‫הכי הכי ובוער בעצמותיו ַ‬
‫אך עליו להוכיח הוויתו‪ ,‬שייכותו והריהו נקרע פיזית מחד בעיתות אימון ונפשית‬
‫מאידך בהתוויית הדרך ועתידו‪ .‬הוריו יביעו דאגה אם אינו בהליכי "חילוּן" והוא‬
‫ייקרא על ידי הרבנים וחבריו כדי לא להיבדל בפניהם‪ .‬אדם‬
‫ישתתף בעצרות להן ֵ‬
‫נעים הליכות‪ ,‬אדיב ואינך חש בביטויי לבטיו‪ .‬כבוד נסיכותו פנימה‪.‬‬
‫כאשר הוא עימנו‪ ,‬כלֵ י הגשת התקרובת חד פעמיים וכלפי הוריו הוא דבק‬
‫כשר המוּתרים‪ .‬עצמאית‪ ,‬מעט‬
‫הה ֵ‬
‫במערך ַּכשרות ומוודא מראש מה מידת וסמכות ֵ‬
‫שונה‪ .‬באמונתו יחיה‪ .‬אני מניח כי עם חבריו הלוחמים הראייה תהיה מתירנית יותר‪,‬‬
‫לאו דווקא כדי להיות יעני אחד מהחברה‪.‬‬
‫הדרך אל היישוב עדוּיה גווני ירוק של פריחה בעונת שנה זו לצד ִּב ּ‬
‫צבוּצי פרחים‬
‫צבעוניים‪ .‬פסטורליה שעלולה להיות מוּעבת על ידי בני זדון‪ .‬בנֵ י ובנות המקום‬
‫אורח בסבר פנים יפות‪ ,‬אוהבות וחייכניות‪ .‬אהבת האדם‬
‫מקבלים כל ֵהלֶ ך ועובֵ ר ַ‬
‫בצלמו ובדמותו‪ .‬אין אלו מבטים שכיחים בעירנו‪ .‬אצלנו אפשר שתמצא חומרנות‪,‬‬
‫חשדנות‪ ,‬ציניות‪ ,‬תועלתיות ושם יראת שמים ואהבת אדם באשר הוא‪.‬‬
‫מ‬
‫אולפנת בנות מהווה בית ואכסניה לנערות ממשפחות חלקן מוגדרות כנסמך‬
‫ל"מצוקה"‪ ,‬נתמכי משרדי והסעד והרווחה ומצידו האחר של היישוב יקב המפיק‬
‫עסיס כרמי הגפנים‪ .‬בשבת ובחג יישמעו תפילות וברכות‪ ,‬רננות וזמירות מגרונות‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 53‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 54‬קובי חורין‬
‫ניחרים בקול נישא ובעזוז‪ .‬והקטנים? תומכים וחובקים איש את אחיו ואח את‬
‫אחותו‪ ,‬קטנים כגדולים בדבוּקה מגוּבשת ומלוּכדת‪.‬‬
‫רוב הבוגרים עובדים בערים השכנות החל במודיעין ומערבה במישור החוף‪.‬‬
‫הנשים עובדות ומסייעות בנטל הפרנסה ומופקדות על הבית ועל חינוך הילדים‪,‬‬
‫באופן המבַ טא בטחון וחיזוק אוהב ֵּ‬
‫לרכי השנים‪ .‬כאשר המשפחה המורחבת נפגשת‪,‬‬
‫וואלה‪ ,‬באמת כ־"שמחת בית השואבה"‪ .‬כולם תומכים בכולם והקטנים נתמכים‬
‫ובאים לידי ביטוי‪.‬‬
‫כאשר מי מהם נוהג אחרת הם מבטאים תמיהתם אם אין האחר "סוטה" מהדרך‬
‫בה חונכו‪ .‬בגדילתם הם כבר מפרשנים הלכות והילכות‪ ,‬בקיאים בתלמודו של עם‪,‬‬
‫בפירוש ובפרשנות‪ ,‬בהגייה ובהגוּת‪.‬‬
‫פגוש אותם כיחידים‪ ,‬משוחררים ממוֹ רא ייחוּסם‪ ,‬אתה מתפעל ומתפעם‪ .‬איכות‪,‬‬
‫ושמנה האמיתית‪ .‬אנו מרגישים בזכות ִעם ביטויי‬
‫איכות‪ .‬ליגה‪ ,‬ליגה‪ .‬זו ָסלתה ַ‬
‫ֶחסר וצימאון‪ .‬ילדינו אנו יחמקו ומבחינתי יחמיצו‪ .‬הביחד בעזרת השם יוצר משהו‪.‬‬
‫שום מפץ גדול או קטן לא יעיב ולא יפגום באמת החברתית‪ ,‬המסורתית‪ ,‬הדתיוּת‬
‫והאמונה אותה לא ניתן להסיג או לחלוק על קיומה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 54‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪55‬‬
‫‪ 19‬‬
‫א‬
‫ניו זילנד‪ ,‬ורסאנו ‬
‫‪03.14‬‬
‫ם אינך בקי בנהיגה בצד שמאל הכביש קח לך נהג או סע בתחבורה‬
‫ציבורית‪ .‬על כביש ישר‪ ,‬נִ ַיחא‪ ,‬תהיה בנתיב והנה מגיעה פנייה או כיכר‬
‫לא עלינו‪ .‬גם לא בטוח מה כישוריו וניסיונו של אותו הנוֹ הג מוּלך‪ .‬אולי גם הוא‬
‫מרעננה?‬
‫שני זוגות חברים יצאו לדרך ִּבים‪ַּ ,‬בם‪ּ ,‬בוֹ ם‪ ,‬לא בדיוק אבל בערך…‬
‫ניו זילנד‪ ,‬מדינת איים בדרום האוקיאנוס השקט‪ ,‬כ־‪ 1,600‬ק"מ דרומית מזרחית‬
‫לאוסטרליה‪ .‬אפילו הרי החושך לא מגיעים לכאן‪ .‬למה? שלֵ ו מידי‪ ,‬רגוּע‪ .‬צבא של‬
‫רבבת חיילים [עשרת אלפים] בלבד‪ ,‬כעשרים טנקים‪ ,‬עוד כמה סירות פטרול וזהו‪.‬‬
‫דרגת הרמטכ"ל נקראת רב "דגוּל מרבבה"‪ .‬במה יש להם להתעסק? כמה תרגילי‬
‫סדר אפשר לעשות בשרוּת צבאי? כמה עצים אפשר לסייד?‬
‫תוחלת החיים שם [על פי נתוני אטלס אנציקלופדי של העולם בעריכת אורן נהרי‬
‫מ־‪ ]2005‬מקום ‪ 24‬בעולם ואנו בישראל מקום ‪ 9‬בעולם אם כי דומני שירדנו או‬
‫עלינו למקום ‪ 4‬בעולם‪ .‬הלחץ בו אנו החיים והמתח עושים לנו טוב‪ .‬מחזקים ַת'לֵ ב‪.‬‬
‫שני הזוגות נוסעים להנאתם טוֹ בֵ י לב‪ ,‬רגועים‪ ,‬נהנים איש מחברת רעהו‪.‬‬
‫אין ג'וֹ ן ֶקרי גם לא אבו מאזן‪ִּ ,‬ב ִּיבי אינו מכַ כֵ ב ולא מתעסק אם חלב בשקית או‬
‫בקרטון ועדיף לסילבן שיספור עימם כבשים‪.‬‬
‫הצפיפות לקמ"ר בישראל גבוהה פי עשרים מאשר בניו זילנד‪ 300[ .‬ביחס ל־‪15‬‬
‫בהתאמה] וזה עוד לפני שלפיד מפחית את המע"מ ממחירי הדירות החדשות‪.‬‬
‫אף אחד מהנוסעים או מהנהג לא יודע ואינו זוכר מה הגיע מאיפה אבל עצמות‬
‫נשברות ונסדקות וחזון העצמות היבשות נותר בבחינת חזון‪ .‬שוטרי ענף התנועה‬
‫האדיבים מרגיעים כי יש אינסוף תאונות בגין נוהגי נהיגת ימין או שמאל‪ ,‬מגלים‬
‫הבנה ומעמידים את שני הנהגים המעורבים למשפט‪.‬‬
‫הוצאות רפואיות ממוּמנוֹ ת על ידי הממשלה ועכשיו נותר לקבל טיפול רפואי‬
‫מיוּמן ותכוּף‪ ,‬להתקפל ולשוב הביתה ככל הניתן מוקדם‪.‬‬
‫התאונה אינה מתרחשת בעיר מחוז הומה אלא בקצה קצהו של אחד האיים‬
‫משגֵ ע‪.‬‬
‫ולך תגיע משם קודם כל לציוויליזציה‪ .‬לא כל כך רלוונטי עד כמה הנוף ַ‬
‫א‬
‫המבַ ֵטח הפועל בנחישות על פי חוות דעת רופא תעופתי מצמיד פרמדיק לליווי‬
‫בטיסה ארצה ובינתיים‪...‬‬
‫חורק בייחוד העצמות מה גם שעתה נמתין‬
‫האשפוז בבית החולים מתמשך‪ ,‬הכל ֵ‬
‫להגעתו של פרמדיק שיגיע לקצה העולם‪ .‬לוגיסטיקה‪ .‬ויזות‪ ,‬מקומות בביזנס‪,‬‬
‫עיתויֵ י טייס‪ ,‬חניית ביניים בהונג קונג והכל חייב להיות מתואם ולתקתק‪ .‬הטלפונים‪,‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 55‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 56‬קובי חורין‬
‫המסרונים‪ ,‬המיילים וה־‪ whatsapp‬בקצב מסביב לשעון מה גם שלהבדל השעות‬
‫יש מה לומר‪ .‬ב־ולינגטון זה ‪ 11‬שעות קדימה‪ ,‬כלומר‪ ,‬עשר בבוקר בירושלים‪ ,‬זה‬
‫תשע בערב שם‪ .‬בהונג קונג‪ ,‬שנשמע לך כי היא מעבר לסיבוב‪ ,‬ההבדל הוא ‪ 6‬שעות‬
‫קדימה‪ .‬עשר בבוקר אצלנו זה ארבע אחר הצהרים שם‪.‬‬
‫מעין חדר מצב ומנַ וֵ וט הקרבות והמאבקים‪ ,‬השיחות‬
‫חברי היקר מקים לו ֵ‬
‫ִ‬
‫והתקשורת מסביב לשני השעונים המקומיים שם וכאן‪ .‬הוא מגיע למומחי רפואה‬
‫לא ֵמת המידעים ולנסות לצמצם שהותו במדינת האיים ולחזור הביתה‪.‬‬
‫מכל גוון כדי ַ‬
‫אחר שובו‪.‬‬
‫אני מקווה שימי האקשן האלה לא יחסרו לו ַ‬
‫עדיין אין אנו יודעים על נכויות והשלכות רפואיות עתידיות אך בעת כתיבת‬
‫בפתחה של טיסה בת ‪ 12‬שעות לארץ‪.‬‬
‫שורות אלו אנו ִ‬
‫‪ LY 076‬מהונג קונג תנחת לקראת ‪" .23:00‬לא סופי"‪.‬‬
‫ברוכים הבאים‪ .‬שלא יכאב‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 56‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪57‬‬
‫‪ 20‬‬
‫א‬
‫בני נצרים ‬
‫‪03.14‬‬
‫חברי‪ִ ,‬הכרתם‪ .‬האחרים אפשר שקראו עליו בכתבי‪ .‬רוּת‪,‬‬
‫ת נֹעם חלקכם‪ַ ,‬‬
‫נֹעם וילדיהם יוצאי הישוב "נצרים" וכיום תושבי "בני נצרים"‪ ,‬ההתיישבות‬
‫ההמשכית‪ ,‬דרומית לרצועת עזה על גבול מצרים‪ ,‬צפונית לחולות חלוּצה‪ .‬אתה‬
‫עומד שם על הרמפה ורואה הבזקי אש‪ ,‬תימרות עשן וגיחות מסוקים מצריים‬
‫ְּ‬
‫'יאד‪ .‬את מיקומו של בית מגורי המשפחה היה‬
‫המזַ נבים‬
‫במחבלי חמאס או בני גִ ַ‬
‫התורן הגבוה עליו התנופף בגאון דגל ישראל גדול מידות אלא‬
‫קל לזהות בשל‬
‫ֶ‬
‫למפרש ובכך הכריעו את הכף להקטין מעט‬
‫שרוחות המדבר העזות הפכו את הדגל ִ‬
‫גובהו‪.‬‬
‫יוצא "מגֶ לן" ושלושת הבאים קציני‬
‫אנשים צנועים‪ ,‬אוהבי אדם וארץ‪ .‬הבן הבכור ֵ‬
‫חי"ר‪ .‬הגדול במילואים‪ ,‬השני בקבע בנחל החרדי‪ ,‬השלישי מפקד מחלקה בבא"ח‬
‫[בסיס אימונים חטיבתי] "כפיר"‪ .‬חלק מכלל הצעירים שומרים על מצוות‪ ,‬חלק מעט‬
‫ֵמקל‪ .‬הבנות שומרות על קלה כבחמורה‪.‬‬
‫ה"התנתקות" הטריחו עצמם רות ונֹעם והגיעו לבית מגורינו ברמת אביב‬
‫טרם ִ‬
‫ה"עוטף" האמינו כי‬
‫כדי להשמיע אמריהם כנגד ההתנתקות בימים שעוד תושבי‬
‫ֵ‬
‫רוע הגזירה יבוטל‪.‬‬
‫קדם לביקורם אצלנו ביקור שלנו וההגעה מאזור החניה לישוב בוצעה ב"ספארית"‬
‫צבאית ממוגנת‪ .‬הדגלים שהיו מונפים על גגות בתי הישובים הערביים בדרך בצבעי‬
‫צהוב וירוק לא היו ביטויי אהדה או שיוּך לקבוצות כדורגל‪ .‬אחר הפינוי היה גרעין‬
‫שעבר זמנית למגורי הסטודנטים באריאל בסיוע ראש העיר דאז‪ ,‬רון נחמן ז"ל‪ .‬היו‬
‫שקבעו שם את ביתם‪ ,‬אחרים נדדו ל"יבוּל" עד המעבר לבתים טרומיים זמניים‬
‫בישוב הקבע "בני נצרים" והשלמת בניית בתי הקבע‪ .‬אני בקרתי ביישוב פעמים‬
‫ספורות כדי לחלות פניהם תוך ביטוי סקרנותי‪ .‬סוף העולם ימינה‪ .‬אפילו שמאלה‬
‫לא מיהר להגיע לכאן‪ .‬באחד מביקורי עוד הסתופפו ליד עמדת ה"זקיף" בשער‬
‫היישוב סודנים אחדים שחצו את הגבול‪ ,‬כל עוד ניתן היה‪ ,‬בהמתינם ל"הסעה"‬
‫לאזור התחנה המרכזית בתל־אביב‪.‬‬
‫צעירי המשפחה החלו לבנות בריכת שחייה שבינתיים בנייתה התעכבה‪ .‬נֹעם‬
‫התגאה להראות לי האזור החקלאי המתעבה ובו אפילו מטע אתרוגים בלב הדיונות‬
‫החוליות‪.‬‬
‫מידי פעם אנו משוחחים אלא שעכשיו הרב מבקש לשמוע ולא להשמיע‬
‫והריהו קשוב לקלוט דעות אחרות‪ ,‬אמיתות בשונה מ"האמת האחת" בשפת‬
‫תלמידיו‪ .‬בלשונו הוא‪" ,‬התחלתי להיגמל מלרצות להשמיע לאחרים דברים‬
‫שאינם נשמעים"‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫א‬
‫‪.indd 57‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 58‬קובי חורין‬
‫נעם רוצה לגַ ֵשר על פערים ולבחון כיצד ניתן להקנות כלים לאהבת אדם‬
‫ולאחדוּת‪ .‬איני יודע אם הוא בוחן כליות ולב או באם תוהה הוא ומתחבט בדרכו‪.‬‬
‫ְ‬
‫אחת לשבוע הוא עולה ירושלימה לישיבת "מרכז הרב"‪ ,‬ישיבה "גבוהה" לאחר‬
‫לימודי תיכון‪ .‬אחדים מתלמידיה נפגעו בפיגוע שאירע שם בעבר‪ .‬האיש נעים‬
‫ההליכות ועדין הנפש מרגיש שייכוּת‪ ,‬שליחוּת‪ ,‬תכלית והוויית חיים‪ .‬הריהו חלק‬
‫בלתי נפרד מהקניית הערכים לתלמידי הישיבה הצעירים‪ ,‬בני גילאי התיכון‪ .‬הוא‬
‫למשרה מלֵ אה‪ .‬הוא נטוע במרכז הרב כעל פלגי מים‪ .‬כאן שורשיו‬
‫ישוב לכאן ִ‬
‫ותפארתו‪ .‬יוּבן כי לא יהפוך עורו ולא יפתח חברבורות ואני תקווה כי המציאות‬
‫בצדקת הדרך הריהם נכס צאן ברזל‪.‬‬
‫לא ִתטפח על פניו‪ .‬התוֹ ם והאמונה ִ‬
‫הבוקר נכתב בעיתונות כי על "חורבות" נצרים הישנה יוקם בית חולים במימוּן‬
‫טורקי לרווחת תושבי עזה‪ .‬ישראל ניאותה‪ ,‬במסגרת הסכם ה"סוּלחה" המסתמן‬
‫בעקבות מבוכת ה"מרמרה" להעברת חומרים נדרשים לבנייתו‪.‬‬
‫אנו בלובי מלון "רמדה רנסאנס" בירושלים לקפה של בוקר ולשיחה בת שעה‬
‫קלה‪.‬‬
‫בצ ֵידי כביש מספר ‪ 1‬והכשרת‬
‫רק לראות ההתקדמות בחציבת הסלעים ִ‬
‫המשטחים להרחבת הדרך המלכותית לבירת ארצנו מרחיבים לא רק את הכביש‬
‫חברי כנסת‪ ,‬לוביסטים‪,‬‬
‫רוחש תיירים עם תגֵ י ֵשם ושיוּך‪ֵ ,‬‬
‫אלא את ליבי‪ .‬לובי המלון ֵ‬
‫נשו ֵּאי פנים ו‪ ...‬נֹעם ואני‪ ,‬עבדכם‪.‬‬
‫האיש היקר הזה שואל ואני בהבלי פי‪ ,‬מדבר על מסורת ועל אמונה‪ ,‬על כישלוני‬
‫בהקניית מנהגי בית אבא לילדי ולילדיהם‪ ,‬על הצורך בשלום‪ ,‬על האדם כאדם בלי‬
‫קשר לדתו ולאמונתו‪ ,‬על סובלנות‪ ,‬על מצוות כיבוד אב‪ ,‬על ילדוּת‪ ,‬על בית סבא‬
‫שלא הכרתי‪ ,‬על כליה ובריחה מהדת במתכונתה והוא‪ ,‬הרב‪ ,‬מחייך וצמא לעוד‪.‬‬
‫עודני סבור כי ביטלתי זמנו של איש חינוך ראוי המגלה פתיחוּת‪.‬‬
‫נֹעם כותב לי טרם כניסת השבת כי גם הוא אינו יכול לשמש שופר לבניו וכי‬
‫פגישתנו הותירה אותו בצימאון ובחקר לעוד‪ .‬הוא מציין כי החרדים מנסים להתנגד‬
‫חסר להערכתו‬
‫לש ֵמר לצד העברת "תכנים משמעותיים"‪ .‬ומה ֵ‬
‫לכל שינוי כדי ַ‬
‫בשיחתנו? עתיד ותכני המדינה לימים יבואו וכיצד תשכיל החברה הישראלית‬
‫לעמי העולם‪ ,‬כמקום‬
‫לש ֵמר צביונה ולהביאה לפסגות כאור ֵ‬
‫לבנות את מדינתנו‪ַ ,‬‬
‫שיהווה משיכה‪ ,‬כתפארת לעם‪ .‬שבת שלום‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 58‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪59‬‬
‫‪ 21‬‬
‫ד‬
‫זלפה ‬
‫‪04.14‬‬
‫רומית מזרחית לקיבוץ גבעת עוז‪ ,‬ליד צומת מגידו‪ ,‬שוכן כפר מוסלמי‬
‫בשם זלפה שש ּויַ ך ב־‪ 1996‬למועצה המקומית מעלה עירון‪ .‬ל ּולֵ א הגבול‬
‫עם הרשות הפלשתינאית המשכו של כביש ‪ 66‬מוליך אותך לג'נין‪ .‬הכפר הוּקם‬
‫לפי מסורת תושביו באמצע המאה ה־‪ 17‬והועבר למדינת ישראל בעקבות הסכמי‬
‫שביתת הנשק עם ירדן ב־‪.1949‬‬
‫כארבעת אלפים נפש חיים בכפר הקטן‪ .‬הם מגדירים עצמם כפלשתינאים‬
‫מ־‪ ,1948‬בפרט בביקוריהם בחו"ל‪ .‬הגדרתם בדלפקי ההגירה כישראלים בעלי‬
‫תעודת זהות כחולה מעוררת ספיקות בעוד כלפי מעמד ה"פליטים" יש סלחנוּת‬
‫רחמנִ ית‪.‬‬
‫ּ‬
‫מקוֹ ר ופירוּש ֵשם הכפר אינו נגזר מזִ לְ פה ִש ְפ ַחת לֵ אה שניתנה ליעקב אלא מקווה‬
‫מים בגין ִּ‬
‫הביצות שהיו בסביבה בתקופות קדומות‪ .‬על פי מקורותיו וידיעותיו של‬
‫חברי שהינו ּבוֹ ר סוּד‪ ,‬לתושבי העיירות השכנות אוּם אל־פחם ויעבד‪,‬‬
‫אוּרי ַטל* ִ‬
‫ולתושבי הכפרים זיתא וקבלאן היו חלקות אדמה רבות בעמק ג'נין‪ ,‬בעמק יזרעאל‬
‫ובגבעות הסמוכות ולצורך עיבוד האדמות ושמירת היבולים בעונה החקלאית הוקמו‬
‫מחנות ארעיים של בני משפחות מבעלי הקרקע‪ .‬מחנות אלה הפכו במהלך הזמן‬
‫לכַ ְפרירים ובהמשך לישובי קבע‪ .‬שמות המשפחות בזלפה כשם ארבע החמולות‬
‫הגדולות של אום אל־פחם — מחאג'נה‪ ,‬אע'באריה‪ ,‬מחאמיד וג'בארין‪ .‬חמולות‬
‫אחרות בכפר הן ביאדה‪ ,‬דיואן‪ ,‬ג'מעא וקבלאן‪.‬‬
‫ומפ ֵרט אורי‪,‬‬
‫על פי נתוני ִמפקד האוכלוּסין של המנדט הבריטי מ־‪ ,1931‬מוסיף ַ‬
‫המפקד הישראלי מ־‪1961‬‬
‫מנתה אוכלוסיית הכפר ‪ 198‬נפשות שגרו ב־‪ 43‬בתי אב‪ִ .‬‬
‫מסכם ְמנִ יַ ית ‪ 480‬תושבים‪.‬‬
‫רבים מהצעירים מתפללים במסגדי הכפר ושומרים על דת ועל מסוֹ רת תוך‬
‫כיבוד ההורים ובני המשפחה‪ .‬מוחמד‪ ,‬הצעיר אותו פגשתי‪ ,‬יהיה חאג'‪ .‬הוא יעלה‬
‫הפן החיובי והערכי של הדת‬
‫לרגל למכה "כמו אבא‪ .‬זו חובה" הוא אומר ומתאר את ּ ַ‬
‫הקוראת לאחוות האדם‪ ,‬לשוויון‪ ,‬לסובלנות ולחמלה‪ .‬מילים כדורבנות ההולמות כל‬
‫דת וכל מסגרת חברתית אך תמיד יהיה קומץ שמניעיו יהיו שונים‪.‬‬
‫מוחמד מתעניין בהיסטוריה ומשוחח על מגמות התפשטות והשתלטות של‬
‫מנהיגים לאוּמות שהיו מפוארות ומעט מאד נשאר מזה לצד חללים רבים שאבדו‬
‫חייהם ִּב ְדמי הקרבות‪.‬‬
‫ד‬
‫* בסוף אפריל יצא לאור סיפרו של אורי טל "ארץ ישראל במקורות ערביים מימי הביניים‬
‫(‪ — )1514-634‬אסופת תרגומים" בהוצאת יד בן־צבי‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 59‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 60‬קובי חורין‬
‫הבחור הגיע לבית מגורינו להתקין שיש נִ זָ ק ומתאר על כוס קפה מהביל כי אם‬
‫פעם למשפחה היו עשרה ילדים ויותר הזוגות הצעירים מתאימים עצמם לנוהגי‬
‫החברה הישראלית ושלושה עד ארבעה ילדים הם המירב‪ .‬הוא דובֵ ר על רמת ִמחייה‪,‬‬
‫על עלוּיות דיוּר‪ ,‬בריאות ובעיקר חינוך‪.‬‬
‫מוחמד סיפר על הפרופ' לספרות מכפרם שכתב ספר על ההפרדה בברטעה בין‬
‫תקופת ההפרדה לבין האיחוד לאחר "ששת הימים"‪ִ .‬ס ּ ַפרתי לו על ִספרו של דוד‬
‫גרוסמן ועל היכרותי את הכפר‪ .‬הוא מפליג על מהפכי מצרים וכי א־סיסי בעצם‬
‫יהא ממשיכו של מו ַּּבארּך‪ .‬לשאלתי לגבי מעמד האחים המוסלמים והכפייה הדתית‬
‫שם כמו גם בארצות ובדתות אחרות הגיב כי המנצלים עוצמה וכוחנוּת שוגים ואך‬
‫יוצרים ניכּ וּר והסתייגות וריחוק מהאלמנטים היפים של הדת ומהמסורת‪.‬‬
‫ולשם פתרון מצוּקת‬
‫מבטא הצעיר בניסוח מעוּדן וזהיר ֵ‬
‫את תחושת הקיפוח ֵ‬
‫הדיור הריהו מציע בניית עיר חדשה לצעירים ערביים‪ .‬בכפר לא נותרו מספיק‬
‫אדמות אם כי ביישובים ערביים אחרים כבר בולטים בתים בני חמש ושש קומות‪.‬‬
‫צעירי הכפר‪ ,‬מה אומר מוחמד לחבריו בכפרו בשפתם‪,‬‬
‫איני יודע כיצד דוברים ֵ‬
‫מה חושבים בני המשפחה ועד כמה נהגֵ יית שיטנה אך בעצם ההבנה כי חינוך‬
‫מעודד‪ .‬שאלות‬
‫גורם‬
‫ֵ‬
‫הצעירים חיוני והשאיפה ללימודים אקדמאים גוברת יש משום ֵ‬
‫רבות לא נשאלו‪ .‬אחרי הכל הייתה זו אתנחתא קלה‪ .‬אולי תינתן לי הזדמנות לברך‬
‫שתגבר הפתיחוּת‪.‬‬
‫את חאג' מוחמד בתקווה ִ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 60‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪61‬‬
‫‪ 22‬‬
‫ע‬
‫ירושלים של זהב ‬
‫‪04.14‬‬
‫שרים וארבע מעלות בירושלים‪ ,‬מעבר חד מחמש מעלות בניו יורק‪ .‬חורף‬
‫נוראי עבר על קרובי משפחתנו היקרים בארצם של הדוד סם ואובמה‪.‬‬
‫בן דודתי היקר לִ יאוֹ עם גִ 'יל רעייתו הנאווה והאנרגטית‪ ,‬אמילי ִּביתם המצודדת‬
‫ובנם ג'וֹ ש נוחתים בארצנו לקראת חג חרותנו‪ ,‬זֵ כר ליציאת מצרים בטיסת קונקשן‬
‫מאיסטנבול‪.‬‬
‫למחרת הגעת היקרים לנו‪ ,‬מובילנו דני בכורנו במסע "גולני" רגלי ממלונם‬
‫למתחם‬
‫ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים עיר קודשנו לכיוון העיר העתיקה ומשם ִ‬
‫הקוסם לקטנים ולגדולים‪ .‬דני מגיע עם‬
‫ה"תחנה" המשוּפץ והמוּשקע‪ ,‬אתר מלהיב‬
‫ֵ‬
‫הסגלית‪ ,‬עם מעיין ועידו ועם ִמנשא לגיא החייכן‪ ,‬חלי מיכל ואנוכי מגיעים‬
‫רעייתו ֶ‬
‫מעיר החוף שלנו לפתח המלון‪ .‬חלי מביאה עימה חולצות ופריטי לבוש נוספים‬
‫ויישלַ ח מאוחר יותר ישירות‬
‫שכן ִמטען אורחינו לא הגיע בטיסת טורקיש איירווייס ַ‬
‫למלון כהבטחת המוביל התעופתי‪.‬‬
‫ומהלכים במורד רחוב אגרון‪ .‬ליד המלון היוקרתי‬
‫אנו חוצים את גן העצמאות ַ‬
‫שעתיד להיפתח בימים הקרובים אנו מתעכבים מעט‪ .‬רשת ‪ WA‬וולדורף אסטוריה‬
‫תנהל המלון המפואר שנבנה על יסודות מלון פאלאס שנבנה ב־‪ 1928-9‬ביוזמת‬
‫ֵ‬
‫ובמימוּן המועצה המוסלמית שבראשותו של המוּפתי של ירושלים חאג' אמין אל‬
‫חוסייני‪ .‬אגפים מודרנים נבנו בנוסף‪.‬‬
‫מתחם ממילא המרשים עם שכִ יוֹ ת החמדה והפסלים המוצבים לאורכו הוא‬
‫תחנתנו הבאה‪ .‬עידו אוחז בידי ואני מנסה לעניינו בחלק מהיצירות‪ .‬ליד ּ ִפ ְסלֵ י‬
‫התרנגולים אני מקרקר כתרנגול הודו והצעיר מביט בי בהשתאות ומנסה כוחו‬
‫בקרקוּר דומה‪.‬‬
‫ִ‬
‫קרבים למרגלות חומת העיר העתיקה עליה נעפיל ונתרשם מבנייתה מימי‬
‫אנו ֵ‬
‫הביזנטינים‪ .‬יופייה של העיר ניבט דרך חרכי החומה‪ .‬השמש מאירה לנו פניה ואנו‬
‫צופים מעל‪ ,‬ממבט ציפור במעופה‪ ,‬על רובעים ושכונות‪ ,‬על שרידי ימים קדומים‪,‬‬
‫ימינו אנו ומשה מונטיפיורי מביט באורחינו ובנו‬
‫המשנה‪ ,‬ימי בית שני ועל ֵ‬
‫ימי ִ‬
‫בהנאה גלויה מטחנתו המשופצת ִּביְ ִמינו‪ ,‬יְ ִמין משה‪ .‬כיפתו רחבת המידות של בית‬
‫הכנסת המשוּחזר "החוּרבה" ברובע היהודי בולטת‪ ,‬כמותה מבני כנסיות ומסגדים‪.‬‬
‫ים של בתי תפילה‪ .‬הדורמיציון נשקף מצידה הדרומי של החומה ומזרחית לו בעמק‬
‫נראים בתי הכפר סילואן ועיר דוד‪ .‬עידו ומעיין רצים לפנינו בחדווה מתדיינים‬
‫ונחבטים מי יגיע ראשון‪.‬‬
‫אנו שמים פעמינו במורד הכביש העוקף את הרובע היהודי ממזרח לבתי‬
‫הישיבות והמדרש אל רחבות הכותל‪ .‬רחבת נשות הכותל הינה חדשה יחסית‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫ע‬
‫‪.indd 61‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 62‬קובי חורין‬
‫ומאפשרת תפילה לקהל המעורב מהתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות‪ .‬לפני‬
‫שבע עשרה שנה חגגנו לג'וש את ברוּת מצוותיו לא רחוק מכאן‪ ,‬מעבר לפינה‬
‫בעזְ ַרת הנשים‪.‬‬
‫לאורך הקיר הדרומי‪ .‬חלק מהבנות ניגשו לחוֹ ות את ִקרבת הכותל ֶ‬
‫ממעיין שרצתה לכתוב פתק ולהטמינו בין אבני הקיר ההיסטורי נמנעה הזכות‬
‫על ידי עבדקן נבער שביאר כי אין לכתוב בשבת‪.‬‬
‫הבנים ניפנו לרחבת הגברים‪ .‬משמאל לכניסה תחת קשת אחת‪ ,‬נשים בתפילתן‬
‫ומעבר למחיצת בד מפרדת‪ ,‬תחת הקשת הסמוכה‪ ,‬חתן בר מצווה‪ .‬השירה והריקוד‬
‫מאפשרים לעוברים ושבים להשתתף בשמחתם ולברכם ביום חגם‪ .‬צילומי חגיגת‬
‫מאבְ ֵט ַח גברתן‪ .‬עידו חובש כיפת בד בכניסה ויד‬
‫בר המצווה נמנעת מלִ יאוֹ על ידי ַ‬
‫קרבים לגעת ולחוּש בקדוּשת הכותל‪ .‬את ליאו אני ַמפנה לאולמי התפילה‬
‫ביד אנו ֵ‬
‫הפנימיים‪ .‬מחזה מרגש כדי צפייה בפני המתפללים‪ .‬הזקנים שבהם נראים כחלק‬
‫מציורי העיירה היהודית של פעם‪ .‬בצאתנו עידו הולך ברוורס כדי לא להפנות את‬
‫לתיֵ יר אבני הכותל מקרוב‪ .‬הוא זוכר את יום חגו‬
‫גבו למקום הקדוש‪ .‬גם ג'וש בחר ַ‬
‫ומשמעו‪.‬‬
‫אחר שספגנו מקדוּשת המקום והיום פנינו לסמטאות השווקים הססגוניים‪,‬‬
‫ההוֹ מים והתוֹ ְססים‪ .‬עיני אורחינו היו קרועות לרווחה‪ .‬אמילי חשה צורך לצלֵ ם‬
‫אפה‪ .‬מיוחד היה להביט בפני‬
‫כל שמלה‪ ,‬נעל‪ ,‬סוכריות גומי שקופות ומגשי הכנַ ֶ‬
‫המהלכים ובפרטי לבוּשם‪.‬‬
‫ַ‬
‫מגג ההוֹ ספיס האוסטרי שוב ניתן ליהנות מנוף קדוּמים ומהאדריכלות המגוונת‬
‫עטרת כוהנים מתנופפים בתזכורת מתריסה‪.‬‬
‫של הבנייה הישנה המרתקת‪ִ .‬דגלי ֶ‬
‫שוטרי מג"ב ניצבים בכל פינה ועיקוּל‪ .‬אנו מוותרים על השטרוּדל האוסטרי הנמכר‬
‫האגָ די‪.‬‬
‫למטגני הפלאפל ַ‬
‫על ידי נזירות הבית בקפטריה וממתינים בתור בלתי נתפס ַ‬
‫טועם והשאר משביעים נפשם‬
‫גם עידו ומעיין ממתינים בתור בסבלנות‪ .‬ליאו ֵ‬
‫והלוהט‪ .‬הצעירים זוללים ברעבתנות חצאי מנות‬
‫במאכל החומוס העממי הטעים‬
‫ֵ‬
‫עם טחינה ניגֶ ֶרת‪.‬‬
‫ירידה במדרגות הצרות של הכנסייה הקופטית מובילה אל אחד מבורות המים‬
‫שמי החורף‪ .‬מחוץ לכנסיה ניצבים צלַ ֵמי צלבֵ י עץ אותם נושאים‬
‫הנִ קווים ממי גִ ֵ‬
‫המאמינים לאורך דרך הייסורים‪ ,‬דרך הדולורוסה‪ .‬ג'יל מצלמת את ליאו מניף ידיו‬
‫הצלָ ִמים בתנוחת הצלוּב ולשונו משתרבבת‪ disgrace .‬היא מפטירה כלפי‬
‫על אחד ְ‬
‫אישה באי נוֹ חוּת מחויכת‪.‬‬
‫אנו ברובע הנוצרי וחוצים דרך מבואת הכנסייה האתיופית‪ ,‬בה יְ שוּבים אנשי‬
‫דת ישישים‪ ,‬לכנסיית הקבר‪ .‬השמש עתה יוקדת והתור לכניסה פנימה אינסופי‪.‬‬
‫הרחבה והדרך גדושות בתיירים מאמינים החשים את גודל שעת ביקורם‪ ,‬כמו גם‬
‫סקרנים החוֹ וִ ים אתרים חשובים בעיר‪.‬‬
‫היציאה משער יפו תובילנו אל ִמתחם תחנת הרכבת הישנה ששוּפץ‪ .‬מקום‬
‫הוֹ לם לארוחת צהרים ולגמיעת מים ו‪ ...‬עראק להשיב את נפשנו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 62‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪63‬‬
‫מעיין ועידו צעדו בסך את כל הדרך כגיבורים ולפיכך הם סיימו את מסע‬
‫ה"כּ ו ְּמתה" בהצטיינות יתירה‪ .‬גיא הקטן והמתולתל רכב לחילופין על זרועות אמא‪,‬‬
‫כת ַפי‪ .‬סבא היה הגמל והקטנצ'יק שפך מידי פעם מים‬
‫על ִמנשא אבא וקצת גם על ֵ‬
‫שהסבו לי דווקא נעימות מרעננת מה גם שלא היו אלו זרמים‬
‫קרירים על ראשי ֵ‬
‫פושרים או חמימים מאזור חלציו‪.‬‬
‫ּ‬
‫ובעיבוּרה של עיר‬
‫יום מדהים בניצוחו של דני ובניהוּלה של מעיין בעברה‬
‫קדומה‪" .‬ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור"‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 63‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 64‬קובי חורין‬
‫‪ 23‬‬
‫מ‬
‫עדן על המים ‬
‫‪04.14‬‬
‫עגל הבנות הרוקדות משך תשומת ליבנו‪ .‬מילוֹ ת השירים בגדוּלת השם‬
‫יתברך‪ְּ .‬‬
‫הכלֵ יזמרים ניגנו בלהט ודבוּקת המחוֹ ללוֹ ת ִהפליאה בעוצמת‬
‫הפיזוּז והכִ רכּ וּר‪.‬‬
‫ִּ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫כּ‬
‫דפי‬
‫אוהב‪ ,‬רוֹ גַ ע וחיוּך וֹ בֵ ש והפקיד בידיה ֵ‬
‫אבי הכלה העתיר על ִביתו חוֹ ם ֵ‬
‫תפילה אותה נשאה תוך מלמוּל שפתיה חרש‪.‬‬
‫חברותיה הקרובות ניגשו לחבקה והיא שמה ַּכף ידה הענוגה על ראשיהן וכאילו‬
‫נשאה ברכה לרווחתן ולהיותן עצמן בקרוב תחת חוּפה וקידושין‪.‬‬
‫חיים־יעקב ופוּעה הוֹ בילו את אייל בנם אל החופה הנושאת בגאוֹ ן דגל ישראל‪.‬‬
‫הורי הכלה‪.‬‬
‫זו החוּפה תחתיה נישאו ֵ‬
‫בחן ובנוֹ ַעם והמברכים‪ ,‬כל‬
‫רבני אלקנה וכפר ורדים ניהלו את טקס הנישואין ֵ‬
‫אחד בתורו‪ ,‬ביטאו בקולם את התרגשותם מהכבוד שנפל בחלקם‪.‬‬
‫המוסיקה שליוותה ההפוּגוֹ ת בטקס ִהקפיצה את הבנות בריקוד בפנים משוּלהבות‬
‫השכוֹ ל וגם את הרגע‬
‫שצבָ א על שפת האגם חיֵ יך בזוכרו גם את ְ‬
‫ובנִ ַיע‪ .‬הקהל הרב ָ‬
‫המיוּחל של הקמת התא המשפחתי החדש‪.‬‬
‫ֵאם החתן‪ ,‬פוּעה‪ ,‬עימנו שנים ספורות‪ ,‬שכלה את צביקה נפתלי‪ ,‬בנה‪ ,‬בתאונה‬
‫בדמי ימיו‪ .‬אייל ושירה הערב נשוּא גאוותה וגאוות אישה‪.‬‬
‫מחרידה ִ‬
‫ּ‬
‫וחיבוּקים‬
‫שמחתנו‪ִּ .‬בירכּ וֹ ת מזל טוב‬
‫עתה נעלה את ירושלים על ראש‬
‫ֵ‬
‫תומכים‪.‬‬
‫מחיצה מפרידה ברחבת הריקודים באוּלם למרגלוֹ ת התזמורת בין הבנים לבין‬
‫הבנות‪ .‬הבנים במעגליהם‬
‫במקצב והבנות בלַ הט בלתי מו ַּּכר לי‪ .‬נמוּכת‬
‫מתנוע ִעים ִ‬
‫ַ‬
‫קומה הפליאה בקפיצות ובלהטים‪ ,‬קטנטונת אחרת לבוּשה ַמחלצות באדום ולבן‬
‫הפליאה בעדינות ובגמישוּת גֵ וה‪.‬‬
‫בחן‬
‫את תשומת ליבי משכה שחוּמת גוון בשמלה ירקרקת זַ יִ ת שרקדה ֵ‬
‫מעיני‬
‫ובשירת מילוֹ ת הזמירות‬
‫לבור א עולם‪ .‬כמה יופי ואיזה תוֹ ם ניבט ֵ‬
‫ֵ‬
‫הקהלים‪.‬‬
‫אין זה מסוג החתונות להן אנו החילוניים מוּרגלים‪ .‬השמחה שלֵ מה והבנות‬
‫חובקות את הכלה כאשר לחייה בוערות באדמו ִּמית חיננית‪.‬‬
‫נישאת על כסא אותו‬
‫למגזר הבנים והריהי ֵ‬
‫הבנים מובילים את הכלה ִ‬
‫מנִ יפים לגובה אל מוּל חתנה‪ ,‬אייל‪ ,‬גם הוא ישוּב על כסא ּמוגבה והריקוד של‬
‫הזוג תוך אחיזתם יד חתן ביד כלתו עובֵ ר אל מעבר למחיצה אל ִמקצה הנשים‬
‫הצעירות‪.‬‬
‫המרקדים מישהו מעבר לגיל שלושים לכל היותר‪ .‬איזה לַ הט‪.‬‬
‫בין‬
‫אין‬
‫ַ‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫מ‬
‫‪.indd 64‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪65‬‬
‫ולר ֵקד לצידה‪.‬‬
‫הירקרקה מפליאה בזריזותה ובנות אחרות מבקשות ִקרבתה ַ‬
‫פועה מחייכת תוך שיחה נלהבת עם חברותיה גם אם לאחר מכן תעיד על‬
‫"עדן על המים"‪.‬‬
‫"מעוֹ פפוּתה"‪ .‬זוג נאה‪ֵ .‬‬
‫ולהורי הכלה והחתן‪.‬‬
‫רוב אושר ובריאות לזוג הנישא‬
‫ֵ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 65‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 66‬קובי חורין‬
‫‪ 24‬‬
‫ה‬
‫מעלה אדומים ‬
‫‪04.14‬‬
‫נסיעה באוטובוס מתל־אביב לכיוון מעלה אדומים הוסיפה לי נְ ָפכִ ים להם‬
‫לא הייתי ֵער בעת נהיגתי תכוּפוֹ ת באותו מסלול‪ .‬גם היישובים הישראלים‬
‫וגם היישובים הערביים מבטאים רישומיהם ביתר ְש ֵאת‪ .‬מעבר לריכוז המבט‬
‫קרן אף מעבר לקירות האבן‬
‫ומס ֵ‬
‫באספלט השחור בזמן נהיגה הכל נראה נרחב יותר ַ‬
‫החוצצים‪ .‬תבליטי ההרים מותירים רישומיהם והנוף משתלֵ ַח ומתנגֵ ן בלא סייגים‪.‬‬
‫בהגדרת מטרות המועדון המסחרי והתעשייתי שנוסד ב־‪ 1938‬ואך לאחרונה חגג‬
‫שבעים וחמש שנה להיווסדו כמודפס במכונת כתיבה של פעם‪ ,‬מימים אין זוכר ובין‬
‫היתר צויין "פיתוח יחסי ידידות בין חבֵ רים ומקום ליצירת במה חופשית להביע‬
‫את דעתו של ציבור התעשיינים‪ ,‬הסוחרים ואנשי המקצוע החופשי על בעיות‬
‫כלכליוֹ ת‪ ,‬מדיניוֹ ת ונושאים חברתיים במדינה‪ "...‬כך במקור‪" .‬השנים הראשונות היו‬
‫שנים קשות" כותבת אורלי אברהמי‪ ,‬הנשיאה הנוכחית‪" ,‬ניצני ההתאגדוּת ואיחוּד‬
‫הכוחות של הסוחרים והתעשיינים ביישוב היהודי החלו על רקע הקשיים הכלכליים‪,‬‬
‫הגזירות והמדיניוּת המגבילה והמחמירה של המנדט הבריטי אשר היוו מכה מכרעת‬
‫לסוחרי הארץ‪ ,‬זאת לצד מאורעות הדמים‪ ,‬מעשי הטרור והאלימות נגד היישוב‬
‫היהודי בארץ ישראל‪"...‬‬
‫אירועי יום השישי של המועדון שהונהגו ב־‪ 1940‬היו לליבת הפעילות החברתית‬
‫במועדון וממשיכות להוות קרקע פורייה ליצירת קשרים עסקיים ופרטיים כאחד‪.‬‬
‫מעבר לכישורים‪ .‬מפגשי ימי השישי מהמאה‬
‫נראה כי הו ַּּכר שקשרים מרחיבים דעת ֵ‬
‫הקודמת התרחבו לדסקים בנושאי נטוורקינג‪ ,‬אמנות ותרבות‪ ,‬סקרנות‪ִ ,‬מחשוּב‪,‬‬
‫עיסקי חברים וסיורים במפעלים ראויים ברחבי‬
‫מדע וסייבר בבתי מגורי או בתי‬
‫ֵ‬
‫הארץ‪.‬‬
‫הפעם אנו במעלה אדומים ששמה ניתן לה על שם היישוב המקראי הקדוּם‪.‬‬
‫כשלושים מחברינו עולים לעיר בת כארבעים אלף נפש‪ ,‬עיר מודרנית ויפהפייה‬
‫ונופי מדבר יהודה הניבטים מכל זווית ואתר מדהימים ביופיים ונראים כיצירת‬
‫ֵ‬
‫אמנות‪ .‬עיר שאני עובר תחתיה ִּב ַיעף לעיתים מזומנות וזו לי פעם ראשונה שזכיתי‬
‫לראותה וכבוֹ דה של בת מלך פנימה‪.‬‬
‫הס ְפ ַתח מתקיים במוזיאון הצייר משה קסטל‪ .‬המוזיאון משקיף על נופה‬
‫ִ‬
‫ש"דגה" את לב הצייר ִברשתה‬
‫המ ְפעים של ירושלים ובִ להה‪ ,‬רעייתו של הצייר ָ‬
‫ַ‬
‫עוֹ דנה שרה בקול ַמרטיט את "הי ּו לילות‪ ,‬אני אותם זוכרת‪ "...‬ולכל מילה והברה יש‬
‫צליל עם יכולת הפיתוי שכבשה את ליבו של משה‪ ,‬שמשפחתו גורשה מקסטיליה‬
‫בספרד בגירוש הידוע לפני מעל חמש מאות ועשרים שנה‪.‬‬
‫בהליכי בניית המוזיאון רב הרושם "מתיר" משה לבלהה רעייתו וכותב בכתב‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫ה‬
‫‪.indd 66‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪67‬‬
‫ידו "נותן אני אור ירוק לבנות את הארמון במעלה אדומים‪ ,‬ה"טאג' מהאל" שלנו‬
‫במהירות האפשרית"‪ .‬איזה זוג נאהבים יתבטא כך היום? נשיאנו שמעון פרס מכביר‬
‫בעושר שפתו על השימוש באותיות הקדומות באומנות הבזלת ומכתב ז'בוטינסקי‬
‫מע ֵטר את דוקומנטציית המוזיאון בגוונֵ י שפתו במלאת לצייר תשע עשרה שנים‪.‬‬
‫ַ‬
‫ּ‬
‫היסודות לעיר נוֹ צקו ב־‪ 1975‬במישור אדומים‪ ,‬ההכרה הרשמית בוטאה ב־‪1977‬‬
‫וב־‪ 1991‬הוכרזה כעיר‪.‬‬
‫הכיכרות ממוספרים כדי להקל על התמצאותך ושמות הרחובות אינם על שמות‬
‫אישים אלא על שמות נחלים‪ ,‬אבני החושן כאודם ופיטדה‪ ,‬צמחי שדה כמרווה‬
‫וערבה‪ ,‬כלי נגינה תנכיים כנבל ועוגב‪ ,‬מיצדים כמצודות שהתקיימו במדבר יהודה‬
‫בימי בית שני כהרודיון והורקניה‪ ,‬נופי סלע כגון הצור והאבן ועוד‪.‬‬
‫ההצעות והתוכניות לחבר את העיר לירושלים באמצעות בנייה ישראלית בשטח‬
‫‪ E-1‬טרם הגיעו לידי הבשלה‪.‬‬
‫פחות מעשרה קילומטר‪ ,‬מרחק כעשר דקות נסיעה מירושלים והרינו בפארק‬
‫תעשייתי המכיל כ־‪ 250‬מפעלי תעשייה‪ ,‬מוסכי שרות ובתי מלאכה ואנו בדרכנו‬
‫ל־‪ soda stream‬ואיך מגדיר המנכ"ל דניאל בירנבוים בכתבו‪" :‬קבוצת מטורפים‬
‫המדגמנת הידוענית שזקפה גֵ וה בגאון‪.‬‬
‫מישראל משגעת את עולם המשקאות"‪ .‬גם ַ‬
‫מנהל המפעל‪ ,‬ירון חיים‪ ,‬מקביל פנינו בחיוך כובש ומלוֵ ונו לאורך קווי היצור‪,‬‬
‫החל מניפוח הבקבוק עבור דרך יצוּר שבבי‪ ,‬מכבשי כוח בלהט ובחום התנורים‪,‬‬
‫בקרות האיכות ומדידות המביאות לאפס ליקויים‪ ,‬מילוי הגז‪ ,‬הביקבוּק‪ ,‬האריזה‬
‫ולגימת הבועות בצימאון לרוויה‪.‬‬
‫קצת מספרים? תפדאל‪ 1.3 .‬מיליון בקבוקים באפריל שנה שעברה‪,2013 ,‬‬
‫ערך שוק מעל מיליארד דולר‪ .‬כאלף עובדים מתוכם כ־‪ 650‬מתושבי השטחים‬
‫ואין מספקים מלוא התצרוכת והביקוש ומפעל נוסף ייבנה בלהבים ויעסיק כאלף‬
‫עובדים מהפזורה הבדואית ברהט ובסביבתה‪.‬‬
‫ומבדק עדכני אחת‬
‫פועלי השטחים עוברים סינון שב"כ טרם קבלתם לעבודה ִ‬
‫לשישה חודשים‪ .‬אם כשל מי מהעובדים או מי מבני משפחתו‪ ,‬חראם‪ .‬הלך עליו‪.‬‬
‫למה? כי השכר החודשי המקובל במפעלי הרשות נאמד בכ־‪ ₪ 1,200‬ואילו בסודה‬
‫סטרים‪ ,‬המוחרמת על ידי חלק מהעולם ה"נאור" כ־‪ ₪ 7,500‬נטו ועוד קרן פנסיית‬
‫מבטחים‪ .‬זה למה‪ .‬אתה הבנת את זה ברוך? מעל פי ֵשש‪ .‬המדינה ה"גזענית" שלנו‬
‫גורמת לרווחה ויוצרת שקט‪ .‬המפעל מאובטח ומצולם ולא נמסר על אף אירוע‬
‫פח"ע או חבלה ביצור‪.‬‬
‫מכאן אנו בדרכנו לטכנולוגיה מתקדמת לגידול צמחים ותבלינים בשיטה‬
‫הידרופונית‪ .‬המבטא של בעלי המפעל‪ ,‬בנצי‪ ,‬מפתה אותי לשאול מאיזה חלק‬
‫מארצו של פוטין הגיעה משפחתו ומה מסתתר אחר קרים ושטחי הערים הנלוות‬
‫המככבים בחדשות‪ .‬בנצי חומק באדיבות כי אינו יודע דבר וחצי דבר מעבר לידיעותיי‬
‫שלי‪ .‬מקור משפחתו הוא ממוסקבה‪ .‬בנצי חוסך את כליית שורשי הצמחים אותם‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 67‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 68‬קובי חורין‬
‫הוא מגדל ואחר חיתוך וקיטוּם ראוי מניב הצמח פי שלוש ויותר גידולים ללא מים‬
‫עודפים תוך ניקוי וביעור מזיקים‪.‬‬
‫הביקור מסתיים בשיחה עם בני‪ ,‬מנכ"ל העירייה‪ ,‬המתאר חזון‪ ,‬אופטימיות‪,‬‬
‫תיאור על הפשרת שטחי בנייה נוספים לעוד ארבע מאות בתי אב בתיאור רשימת‬
‫ממתינים שלא תאוּמן‪" .‬זו תהיה העיר הכי עשירה בישראל בתוך שנים ספורות"‪.‬‬
‫אפילו הזבל‪ ,‬נושא הקרוב לליבי‪ ,‬מרוֹ קן בעיניים אופטיות ממוחשבות כאשר רק‬
‫הנהג מפעיל מנופי הריקוּן ורכב עוקב שוטף‪ ,‬מחטא ומבַ ֵשם את הפחים הייחודיים‬
‫שהוזמנו במיוחד מאירופה‪.‬‬
‫קראת ידידי שורות מספר שאיני יודע ָמ ֵהן משרות על סקרנותך אך בפעם‬
‫הבאה שתרד בכביש מספר אחד לכיוון יריחו וים המלח אתה צפוי להקיף את פנים‬
‫היישוב הלכה למעשה‪ .‬אם זמנך לא יהיה בידיך יהא עליך להיזכר באשר קראת עד‬
‫כאן‪ .‬כדאי לך‪ .‬את הנוף הנשקף לא תראה מהכביש‪ .‬רוצה עוד נוף? היכנס לכפר‬
‫ייחרת בזיכרונך‪.‬‬
‫אדומים ְוצפה לעבר ואדי קלט‪ .‬גם ממנו לא ניתן להתעלם והוא ֵ‬
‫רוצה עוד סיור? הצטרף למועדון וחווה עימי את אינטל בקריית גת‪ .‬איך תגיע‬
‫לשם אחרת?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 68‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪69‬‬
‫‪ 25‬‬
‫מ‬
‫אופק אביב ‬
‫‪04.14‬‬
‫וריס הינו "אח" שלי מימי חברותנו בעבר במסדר "הבונים החופשיים"‪.‬‬
‫הוא ֶוצ'לָ ה רעייתו היפה ָשכְ לו את חיים בנם בלוחמה בג'נין‪ .‬על ִקברו‬
‫בחלקה הצבאית בקרית־שאוּל נכתבה שורת שיר יפה על דמעות של מלאכים‪.‬‬
‫המשפחה עלתה לארץ מאיסטנבול וזִ קני המשפחה עודם דוברים עברית עילגת‬
‫במבטא כבד בעוד השפה הטורקית היא השלטת‪.‬‬
‫מוריס מנהל את בית המסחר המשפחתי לבִ יגוּד בדרומה של תל־אביב־יפו לצד‬
‫המש ְּכרים‪ .‬עיקר המרכולת מיוּבא ממתפרות‬
‫ניחוֹ חוֹ ת הבוּרקס וריחות התבלינים‬
‫ַ‬
‫בטורקיה‪ .‬הקשרים העסקיים לא נפגעו גם בימי החרם הארדוּאני‪ .‬חיוכו של מוריס‬
‫מזמין ברוחב ליבו‪ .‬חיוכה של ֶצ'לה ממש כובֵ ש‪.‬‬
‫"אחי" מיד‬
‫כל שינוי בהיקף מותנַ י מזַ ֵמן אותי להצטייד ֶברכש ההולֵ ם את מידותי‪ִ .‬‬
‫ומבאר בלעג מר נוהגי פקחי העירייה הפותחים את הבוקר בהדבקת‬
‫מזמין לקפה‬
‫ֵ‬
‫"כרטיסי הביקור" שלהם על שימשת חלון מכוניתו‪.‬‬
‫שכר העבודה בטורקיה נמוך מאשר בארץ‪ ,‬איכות העבודה סבירה כך שמוריס‬
‫מבצע הזמנות גם עבור רשתות מקומיות‪ .‬עלויות שכר העבודה בארץ ביחס לשכר‬
‫המשולם בארצות פחות מרווחות גרמו להעברת מירב העבודות שמרכיב השכר בהן‬
‫גבוה לארצות זרות‪ .‬ענף הטכסטיל הינו אחד מהם וכמעט שאינו פועל עוד בארץ‬
‫אלא כסחר יבוא‪ ,‬כמעצב‪ ,‬כמשווק או בסחר יצוא‪.‬‬
‫כדי לספק‬
‫בסמוך לגבול עם סוריה ֵ‬
‫לאחרונה‪ ,‬מספר מוריס‪ ,‬נפתחו מתפרות ָ‬
‫והרשע בארצם‪,‬‬
‫ימי מלחמת הזדון ֶ‬
‫מא ֵ‬
‫תעסוקה לפליטים שברחו אל מעבר לגבול ֵ‬
‫מלחמת גוג ומגוג הנמשכת זה כבר כשלוש שנים וגבתה עד כה מעל מאה וחמישים‬
‫אלף חללים מתועדים בעוד ההערכות נאמדות במעל מאתיים עשרים אלף חלל‪,‬‬
‫בקברי אחים המוניים‪ ,‬מעל חמש מאות אלף פצועים‪ ,‬מלחמה‬
‫חלקם קבורים ִ‬
‫שהותירה מעל חמישה מיליון פליטים חסרי קורת גג בסוריה רבתי וחמישה מיליון‬
‫פליטים נוספים בארצות הגובלות וזאת מאוכלוסייה הנאמדת בכעשרים ושניים‬
‫מיליון נפש‪ .‬שבעים אחוז מרופאי סוריה ברחו מגבולות המדינה השסועה‪ .‬בתי‬
‫מרפאות אך ורק את נאמני המשטר‪ .‬בלתי‬
‫החולים והמרפאות שעודן פועלות ַ‬
‫מזוהים לא יוכלו להיעזר בם ולהירפא‪.‬‬
‫אנו יודעים‪ ,‬אם כי במוּצנע‪ ,‬כי ממשלתנו מעבירה סימילק ודומיו לתינוקות‬
‫למג'דל‬
‫מעבר לגבול הסורי‪ ,‬בית חולים שדה בניהול אל"מ ד"ר סלמאן זרקא דרומית ַ‬
‫שאמס‪ִ ,‬מגדל השמש הדרוזית ותחנת הגבול ליד מחנה האו"ם בקונייטרה הישנה‪,‬‬
‫מחיֵ יב או לניתוח מועברים‬
‫קולטים פצועי מלחמת האזרחים והנזקקים לטיפול ַ‬
‫לבתי החולים בצפת ובנהריה‪ ,‬פוריה ורמב"ם‪ ,‬או לכל מקום אחר כדי הצלת חיים‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫מ‬
‫‪.indd 69‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 70‬קובי חורין‬
‫ציוותי רפואה רבים גויסו במסגרת קבע ומילואים‪ .‬חלקם מוקפצים בטיסות ממרכז‬
‫הארץ על פי הדחיפות והצורך‪ .‬במקרים מורכבים מפנים הרופאים הסוריים עצמם‬
‫אל בית החולים הישראלי‪.‬‬
‫כאלף פגוּעים כבר טוּפלו בארץ במסירות אנושית ודבֵ קות‪ ,‬כארבע מאות מהם‬
‫במתחם הצבאי‪ ,‬אך ספק אם תשמע על כך במסדרונות היכלי האוּמות המאוּחדות‪.‬‬
‫קוראי‬
‫אחר פרסום מיקום בית החולים נורו עליו מהצד הסורי פגזים ונותר לך‬
‫ִ‬
‫לדמיין רופאים וחיילים ישראליים‪ ,‬אחיות וסגל גוררים עימם פצועים סוריים‬
‫לבונקר להגנתם‪.‬‬
‫סיטואציה סוריאליסטית במשמעות החוֹ רגת מהמקובל בין ארצות ניצוֹ ת‪.‬‬
‫חדר מיון‪ ,‬מחלקת טיפול נמרץ‪ ,‬חדרי ניתוח‪ ,‬מכונת רנטגן‪ ,‬מכשיר אולטרה‬
‫סאונד‪ ,‬תרופות והכל בתוך מבני קונטיינרים ומבנים מתועשים‪.‬‬
‫שם קוד המבצע הסודי בראשיתו היה "תכלת ארגמן" וד"ר זרקא מצטחק כי‬
‫ילדיו התעלקו עליו כאשר שוחח בטלפון בשעות לא שעות בבֵ יתו בפקיעין עם‬
‫תכלת‪ .‬מי זאת תכלת ּב ּ‬
‫אבא‪ ,‬שאלו‪ ,‬אימא יודעת?‬
‫הנרפאים שבים לארצם השסוּעה או למחנות הפליטים בירדן ובטורקיה עם חיוך‬
‫של עוד קצת תקווה וללא פחד‪ .‬אצלם‪ ,‬הם אומרים‪ ,‬האויב מבית והמלחמה בחצרם‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 70‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪71‬‬
‫‪ 26‬‬
‫ֵי‬
‫שולחן ערּוך ‬
‫‪04.14‬‬
‫ש בחג סממנים מאיימים ומחייבים‪ .Fuck off .‬לשולחן הסלון שתי ַּכנפות‬
‫הארכה‪ .‬הכַ נפות מאוכסנות בחדר המרחב המוּגן בקומת המרתף‪ .‬מוּטל‬
‫עלי לסחוב שני לוּחות קרש כבדים כדי הרכבתם‪ .‬עבדים היינו לא רק לפרעה‪ .‬רגל‬
‫השולחן התומכת ִק ְּבלה עווית ואינה ממלאה ייעוּדה כמצוּפה‪ .‬דרוש מהנדס כדי‬
‫הסדרת האיזוּן המשקלי ול ּו זמנית לְ ערב או שניים ייחודיים‪ .‬לעיתים אני מבַ ֵצע‬
‫המו ַּטל עלי בכניעה וקללות ברוסית עסיסית ניתזות משפתי‪ Fuck off .‬כבר‬
‫מימי המילואים העליזים‪ .‬כאשר מספר האורחים‬
‫אמרתי? יש עוד כמה פנינֵ י לשון ֵ‬
‫המוזמנים רב מקיבוֹ לת המוארך‪ ,‬מבחינתי חלק מהאוּשפיזין יוּכל לחבור בהשתתפות‬
‫פעילה מרחבת גינת החצר שלנו‪ .‬חלי‪ ,‬אשת ֵחיקי‪ ,‬לא תקבל פתרון הגיוני קל‬
‫ליישום ותחפש לוגיסטיקה מוּרכבת ומסוּבכת‪ .‬יש!!! לאורנה חברתנו ושכנתנו‬
‫מרחק ת"ק פרסה מבית מגורינו יש אופציות להארכה‪ .‬היי‪ ,‬של השולחן‪ .‬בל תיסטה‪.‬‬
‫פתח‪ְ ,‬קלִ יל משקל‪ ,‬השני‪,‬‬
‫כס ַ‬
‫שני לוּחות שולחנות מתברגים ומוארכים‪ .‬האחד‪ִ ,‬‬
‫ככַ ֶספת בנק‪ .‬שמונה גלילי מתכת מוברגים כארבע רגלֵ י שולחן לכל יחידה בנפרד‪.‬‬
‫ּבו ַּצע‪ .‬מה יכול הייתי לעשות כאשר עיקר הנֵ טל על זוגתי בעוד ניהול ליל הסדר‬
‫לחלֵ ק הקריאה בין המסוּבין אחר אבחנה בה אני לוקה אפילו בין ָמרוֹ ר לבין‬
‫הינו ַ‬
‫ַּכרפס‪.‬‬
‫יגיל‪ ,‬אישה האדמוני של אורנה‪ ,‬מסייע בידי כדי העמסת המטען על ִרכבי‬
‫הכוֹ ֵר ַע תחת הנֵ טל‪ .‬עלי אין איש ָחס‪ .‬יגיל מצביע על פטנט שמאפשר השכבת‬
‫כסאות במכוניתי‪ .‬מעל שנתיים הרכב בבעלותי ולא ידעתי האפשרויות הגלוּמות‪.‬‬
‫עתה אני מציע בגאוניותי המ ּוצנַ עת לתכנן מי יֵ שב היכן‪ .‬מה יצא לי? קבעתי‬
‫שניים בקצוות‪ ,‬בראשי השולחן ולאורך דופן אוֹ ִּ‬
‫רכית אחת ִשבעה מסובין ומנגד‬
‫ִתשעה‪ .‬אל תתחיל ללעוג‪ .‬גם חלי תמכה בסימטריה אבל עלי לתכנן ישיבת‬
‫השמים יד‬
‫קטנטנים ליד הוריהם‪ ,‬דוברי אנגלית מול אורחינו האהוּבים‪ ,‬אותם ַ‬
‫לפינוי ולהגשה‪ .‬לא פשוט‪ .‬תגובתה הראשונית של בעלת הבית הייתה כי כל אחד‬
‫יבחר את מקומו‪ּ .‬בוּל ִשיט‪ .‬אני המארח ואני אקבע‪ .‬המלצתי מחייבת‪ .‬ומה? בעל‬
‫רטט‪ ,‬מתקן‪ ,‬מאיֵ יר ומתפשר עם אילוצים‪,‬‬
‫מש ֵ‬
‫הבית זה רק לשלֵ ם מיסי ארנונה? אני ַ‬
‫בטיח‪ .‬חלי סונטת בי כי‬
‫ומסיט שמאלה וזהו נקבע‪ .‬איזה נקבע ואיזה ִ‬
‫מזיז ימינה ֵ‬
‫ותשעה ממול אינם מהווים הקבלה‬
‫ִשבעה מצד אחד‪ ,‬בלי קשר לראשי השולחן‪ִ ,‬‬
‫מקוּבלת‪ .‬וואלה זאת עם הסימטריה‪ .‬אבל ברור לי כי הלך עלי‪ .‬השקעתי הראויה‬
‫להערכה יורדת לטמיון‪ .‬חלי מתקנת ואני כדי שמירת ְשלום בית ַמ ִּ‬
‫רכין ראשי וצריך‬
‫ליישם ולהציב הכיסאות‪.‬‬
‫עתה‬
‫ֵ‬
‫כסא התינוק מוּשכן במקומו‪ ,‬המושבים ההדוּרים יותר לאורחים החשובים‪ ,‬ההוא‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫ֵי‬
‫‪.indd 71‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 72‬קובי חורין‬
‫ליד ההיא והכול מו ַּשת מחדש‪ .‬עכשיו מתחיל הסיפור מי ייעלֵ ב ממיקוּמו ביחס‬
‫מבטי חמלה לרפיסוּתי‪.‬‬
‫לאחר‪ .‬לפחות הרעיון היה שלי גם אם היה עם ֵ‬
‫ֵ‬
‫יאללה מה הסיפור הזה עם הסימטריה כאשר ממילא השולחן מלא כל טוב‬
‫בוחן את ההקבלה‪ .‬שטויות‪ .‬והרי כולם ְּכ ֵמהים‬
‫ממשמני הארץ ומטוּבה? מי בכלל ֵ‬
‫ִ‬
‫ה"כּ‬
‫עורך"‪ .‬נפשם של הקרואים נוֹ ַקעת‪ .‬ארבעים‬
‫להגיע לאחר וֹ ֵרך" לקראת "שולחן ֵ‬
‫שנה הם הולכים במדבר כדי לנגוס כּ וּפתאות ה"קניידלאך"‪ .‬הצחקנו אותם‪ .‬היה‬
‫שהתוּו דרכם על פי ה־‪ waze‬ועכשיו מה? דגים‬
‫ומן‪ ,‬עמו ֵּדי אש וענן ִ‬
‫להם ְשלָ ו ָ‬
‫ממולאים עם נֵ זר גזר על הראש? יעני בשביל הצבע? ומה עם הטעם? מה רע‬
‫בחריימה?‬
‫להתרפק על כריות ההסבה‪ ,‬לשאוֹ ף‬
‫הדשנה בא לך להתפנק‪,‬‬
‫אחרי הארוחה‬
‫ֵּ‬
‫ֵ‬
‫הורי הקטנים‬
‫משהו קליל ריחני מנרגילה או ממשהו המוּתר בינתיים רק בקולוראדו‪ֵ .‬‬
‫ה"הגַ דת לבִ ינְ ָך" לא כל כך מרשים אותם‪ .‬מה להם ולרבי ַטרפון‬
‫עסוקים בהרגעתם‪ִ .‬‬
‫ולרבי אליעזר בן עזריָ ה?‬
‫"צפוּן" בפתח‪ .‬עשיתי תרגילי מלכודת מראש‪ .‬החבאתי שקיות עם דמויי‬
‫לחצרים‪ ,‬לרבות בין עלֵ י עציץ‬
‫אפיקומן בחמישה שישה מקומות בבית ומחוּצה ֵ‬
‫המרווה וה"ממזרים" הקטנים גילו והיקשו על מיקוח הפדיון‪ .‬הקטנים האלה כבר‬
‫בסיפורי ההגדה‬
‫מפעילים מל"טים וסייבר וקורעים לך ולי את הצורה‪ .‬כאן בעצם‪,‬‬
‫ֵ‬
‫נולד ונרקם הטרוֹ ר הראשוני‪" .‬תג מחיר"‪ .‬הקטנים לא נתנו לי מנוֹ ח מראשית‬
‫הערב ותיאמו עמדות ביניהם כאילו ג'ון קרי ומרטין אינדיק מסייעים בידיהם‬
‫ומחפשים מוֹ צא‪ .‬ל ּו ידעו כי חלי הכינה להם ספרים אפשר כי כוח המיקוח‬
‫שלהם היה מאוּיין‪ .‬מה 'כְ ּ ַפת לי? בכלל החמדנים השיילוקים האלה כבר בגיל‬
‫לתת ַמ ָתת לסבא ולסבתא‪ .‬לא מתאים? יש להם הורים‪ .‬אשכרה‬
‫שהם צריכים ֵ‬
‫הורים מסוּרים ורחבי לֵ ב‪.‬‬
‫אני קורא בזריזות עד ל"ובְ כֵ ן ַוא ַמרתם זֶ בח ֶפסח"‪ .‬משמרות הרבנות היו שוקלים‬
‫פסילת רישיוני כמנהל הסדר‪ .‬כל אחד מהמשתתפים קורא בתורו ִאם בעברית־‬
‫ארמית או באנגלית קריאה‪.‬‬
‫"חד גַ דיָ א‪ "...‬כל משתתף בזמירות ובלחנים ממסורת בית הוריו‪ .‬מהירות ההגייה‬
‫ַ‬
‫מעבר למהירות הקול‪.‬‬
‫וש ַחט לתוֹ ָרא‪ "...‬מרשימה ֵ‬
‫של "ואתה ַהשוחט ָ‬
‫לפרק הקונסטרוקציות השולחניות‬
‫אני כבר חסר מנוח ומתכנן מתי אוּכל ֵ‬
‫ולהחזיר עטרה ליושנה ושלווה לארמונותיי‪ .‬יוק‪ .‬האמריקאים אכן טסים לשווארמה‬
‫באיסטנבול ואני? אנא אני בא? זוכרים? המתנחלים‪ ,‬ילדינו רכי השנים‪ ,‬מתנחלים‪.‬‬
‫טוב ונעים להם‪ .‬שבת אחים ואחות גם יחד וכאלה‪.‬‬
‫אוּדי‪ ,‬תפס תורנות‪ ,‬אני כאמריטוס כבר לא יכול להתפלֵ ַח ל"מילואים"‬
‫אך לפחות לאחרים יש מוצא‪" .‬לונה פארק"‪ .‬מקפיצים אותי בכל פעם "רק‬
‫לשנייה" מהמחשב לכִ רטוּס באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:07‬‬
‫‪.indd 72‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪73‬‬
‫כמה טוב שבני ישראל יצאו ממצרים‪ .‬בשעה טובה‪ .‬בשנה הבאה בירושלים הבנויה‪.‬‬
‫אין זו בדיחה‪ .‬נוצות ההומור שלי מרוטות‪ .‬עכשיו תורם להתחיל להרים הכפפה‪.‬‬
‫שם מנהל הסדר יכתיב מי‪ ,‬מה‪ ,‬מו‪...‬‬
‫בפתחנו‪.‬‬
‫חג שמח‪ .‬חול המועד ִ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 73‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 74‬קובי חורין‬
‫כורם ויוגב ‬
‫‪ 27‬‬
‫ת‬
‫‪04.14‬‬
‫קופת הפריחה מלבבת‪ .‬אביב הגיע פסח בא‪ .‬פרחים בכל צבעי הקשת‬
‫יוצרים תחושה שאולי גם אתה מלַ בלֵ ב‪ .‬בעונה כזו לא רק האלרגיות באות‬
‫לידי ביטוי אלא גם תחושת היופי‪ ,‬הגוונים‪ ,‬תכוֹ ל השמים כל אלו מטעינים המצברים‬
‫שבנו‪.‬‬
‫הבית בו אנו דרים מוּקף בעצי חורש וגווני הירק מזכירים‪ ,‬להבדיל‪ ,‬את לוּח‬
‫ּ‬
‫טמבוּר‪ִ .‬צבעם של העלים הטריים ירוק בהיר‪ ,‬עץ החרוּב בן‬
‫קוֹ ֵדי הצבעים של‬
‫מגדל את תרמיליו הירוקים הניצבים אנכית כאשר השחורים‬
‫שלוש העשורים ֵ‬
‫הכהים יבשו ונשרו למרגלותיו‪ .‬בלילה עטלפי הפירות נתלים על ענפי העץ במהופך‬
‫במקביל לפרי המתקתק‪ .‬פרחי ההיביסקוס נפתחים בורוד‪ַ ,‬ד ּב ִורים‪ ,‬דבוֹ רוֹ ת ופרפרים‬
‫מעופפים בליקוט צוּף‪ ,‬כמוהם צוּפיוֹ ת אפוֹ רות וצוּפים בגווני טורקיז וכחול ובעלי‬
‫באבְ ָחה ַשרקנית‪.‬‬
‫אברה נוספים‪ ,‬חלקם בציוץ‪ ,‬חלקם ִ‬
‫בוהק ועלי הגפן המשתרגים על קיר‬
‫פריחת הבוּגוֹ נוויליה משרה אדום סגולי ֵ‬
‫החזית בירוקם הרענן‪ .‬אתמול גילינו‪ ,‬כמידי שנה‪ַ ,‬הנַ ַצת אשכולות של כדוריות‬
‫קטנטנות שיבשילו לענבים ואם הצפרים לא יתענגו על עסיסם ולא יכלו בהם כל‬
‫חלקת אשכול מתקתקה‪ ,‬נעשה זאת אנו‪ .‬אני מצביע בגאווה על הגילוי בפני נכדינו‪.‬‬
‫קרני השמש הנעימה לוטפות ניצני עץ הלימון‪ ,‬עציצי הנענע‪ ,‬המרווה והלימונית‪,‬‬
‫אף הם גודשים ביופיים‪ִ ּ .‬פריים של עצי הזית יזכו לעדנה בחול המועד סוכות‪.‬‬
‫השדות בגווני צהוב וסגול‪ ,‬מחפורות חול דקיק מעידות על פעילוּת נמרצת‬
‫מזמנֶ ת לגבירותיהן‬
‫של עדת הנמלים והחוגלות והצוצלות נוהמות בקריאת תיגר ֶ‬
‫הנאוות כדי הפריית דור האפרוחים החדש‪.‬‬
‫ואיך בקלאסיקה של הגבעטרון‪:‬‬
‫ת‬
‫ "ים השיבולים שמסביב‬
‫ על גליו לשוּט יצא הרוח‪.‬‬
‫ אלף חיוכים אלי שלח האביב‪,‬‬
‫ שמש חביבה יצאה לשו ַּח‪.‬‬
‫על המיתרים המפיקים צלילי זהב‪,‬‬
‫הם המזמרים אל מול התכלת‪.‬‬
‫אלף מלאכים השרים שלום לסתיו‬
‫נושקים ומלטפים פצעי שלכת‪".‬‬
‫המש ְּכרים מהם אנו מתבשמים ניתן רק לדמיין‪ .‬תחושת כּ ֵורם ויוֹ גֵ ב‪.‬‬
‫את הריחות‬
‫ַ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 74‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪75‬‬
‫‪ 28‬‬
‫ב‬
‫פקקים בתנועה ‬
‫‪04.14‬‬
‫דרך כלל אין חלי ואנוכי נופשים בסופי שבוע או בחגים באתרי הנופש‬
‫המקובלים‪.‬‬
‫המחירים יקרים‪ ,‬התורים מעצבנים ומעל הכל הפקקים‪ .‬בדרך כלל אין בי‬
‫לאיד למעט בדבר אחד שאינו בר כיבוש או שליטה והוא טוּר המכוניות‬
‫שמחות ֵ‬
‫לאיד לא‬
‫"ש ֵמ ַח ֵ‬
‫המשתרך או תקוּע ממול‪ ,‬בנתיב הנגדי‪ .‬אני יודע שעל פי ִמ ְשלֵ י ָ‬
‫יִ נָ ֶקה"‪.‬‬
‫כאשר אני יורד לחוף מינרל אני יוצא לפני שבע בבוקר ותוך שעה ומחצה אני‬
‫בבריכת המינרלים והגופרית ובים המלוח‪ .‬בבוקר שישי האחרון‪ ,‬ימי חול המועד‬
‫פסח ארכה נסיעתי כשעתיים‪ .‬תנועה אמנם לא מפו ֶּקקת אך רוכבי האופנים על‬
‫ומאחורי דבוּקוֹ ת אחדות רכבים מגֵ נים עם שילוט על ֵמרוּץ לזכר יקיר‬
‫כביש ‪443‬‬
‫ֵ‬
‫שנפל‪.‬‬
‫ממעלה אדומים בואכה בקעת יריחו כמויות רבות של מכוניות עם מספרי רישוי‬
‫של הרשות הפלשתינאית‪ .‬רובן חדשות מבהיקות‪ .‬המוניוֹ ת בצבעי הצהוב של ניו‬
‫יורק‪ ,‬משאיות אירופאיות חדישות וחלק מהנוסעים בבגדים המסורתיים הבולטים‬
‫בעיקר אצל הנשים‪.‬‬
‫מיריחו גל מכוניות נוסף מצטרף לירידה לים המלח‪ .‬עד המחסום שליד דרגות‪,‬‬
‫לפני קיבוץ מצפה שלֵ ם‪ ,‬הם מוּרשים בנסיעה בלא כל ִּבקורת‪ .‬חלקם לחופי "קליה"‬
‫לעין פשחה‪ ,‬עשרות רבות לכיוון דרגות‬
‫או "ביאנקיני"‪ ,‬חופים מוּסדרים‪ ,‬אחרים ֵ‬
‫ובהעדר היתרי מעבר דרומה הם מחנים המכוניות בשוּלי הכביש‪ ,‬חוצים מעקי‬
‫הבטיחות וממשיכים רגלית במורד המדרון לכיוון מפרצוני הים‪ .‬שעת הבוקר‬
‫המוקדמת היא לקראת תשע‪.‬‬
‫מגרשי החניה של חוף מינרל מלאים לעייפה ובכל חלקת אדמה פנויה פזורים‬
‫אוהלים‪ .‬גם בתוך מתחם החוף‪ ,‬דבר שאינו מקובל ושכיח‪ ,‬אוהלים כאותו מספר‬
‫שהפגין למען צדק חברתי בשדרות רוטשילד בעירי הלבנה‪ .‬בבריכת הגופרית‬
‫נשמעות לצד העברית צרפתית‪ ,‬רוסית וערבית משלנו‪ ,‬לא מהרשוּת‪ .‬החוף‬
‫המוסדר צפוף ועדיין פזורים כסאות ספורים פנויים‪ .‬בצאתי‪ ,‬כאילו כל העם‬
‫מגיע לכאן‪ .‬אירועי אביב מביאים מסות של ישראלים עם משפחות‪ ,‬חברים‪,‬‬
‫ילדים וההמולה רעשנית והומה‪ .‬בצידי האוהלים צידניות ופריטי לבוש ושיר‬
‫בצל‪ .‬חגיגה‪ .‬רוברט בבריכה מספר בקול רם ונישא כי‬
‫המעלות מזמר על ‪ֵ 30-29‬‬
‫הצ ּ ָפרים השחורות‬
‫לכאן צריך להגיע בחורף ובימי שישי ואז הכל מר ּווַ ח ורגוּע‪ִ .‬‬
‫נחות ממעופן ליד ברזי המקלחות בתקווה להרוות צימאונן‪ .‬גם הן אינן מורגלות‬
‫בהמולה ובשאוֹ ן הגובֵ ר‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 75‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 76‬קובי חורין‬
‫מקץ כשעה ומחצה אני מתחיל לעשות דרכי חזרה‪ .‬הנופים והדרך משרים עלי‬
‫אוירה של כאילו הכל חולֵ ף כחלק מסרט‪.‬‬
‫עתה כמויות המכוניות החונות בשולי הדרך כבר יותר מכפול והשמחה חודרת‬
‫לגרוני לאור הזדחלות התנועה ממול‪ ,‬בנתיב הנגדי‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 76‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪77‬‬
‫‪ 29‬‬
‫ק‬
‫פיקניק בפארק הכרמל ‬
‫‪05.14‬‬
‫שרים מיוחדים ואמיצים נוצרו בין בנֵ י משפחות מנצוּר מג'דיידה ובני‬
‫משפחות חוֹ רין מתל־אביב ומירושלים‪ .‬עבוֹ תות של כמיהה לאחווה‬
‫ולרעוּת מזה ארבעה דורות‪ .‬הדור הרביעי של התל־אביבים ה"דרומים"‪ ,‬דובֵ ר עברית‬
‫ֵ‬
‫הג'דיידים ה"צפונים" דוֹ בֵ ר ערבית‪ .‬אחרי דקוֹ ת ספוּרוֹ ת של‬
‫והדור המקביל של ֵ‬
‫ביחד‪ ,‬הכדוּר והבלוֹ נים‪ ,‬הבמבה‪ ,‬החומוס והזעתר יוצרים שפה של חבטות‪ ,‬הערכות‬
‫מח ֵּבק עם צחוֹ קים‪ .‬דקוֹ ת‪.‬‬
‫ושיתוף ַ‬
‫המנצורים מזמינים לטבילת נכדתם בכנסייה האורתודוקסית‪ ,‬אנו מתנצלים‬
‫השם" בעגה אשכנזית ואנו‬
‫"בעזרת ֵ‬
‫על פגיעה בכנסייה העתיקה בשלומי‪ֵ ,‬הם ֵ‬
‫ב"אינשאללה" בהדגשי היגוי גרוניים‪ .‬הם "ברוך השם" ואנו "אלחמדוללה"‪.‬‬
‫המפגש הקרוב נקבע לשבת בראשית חודש מאי‪ ,‬השלוֹ שה בו‪ ,‬חי לעומר‪ ,‬פרשת‬
‫ֶאמֹר (ויקרא)‪ .‬הפרשה עוסקת בהקרבת קורבן שתאוּפשר אך ורק על ידי אדם‬
‫יסקל באבנים עד‬
‫מוּשלם ונקי כפיים‪ .‬אם‬
‫ולה ֵ‬
‫להירגֵ ם ִ‬
‫יימצא מקלֵ ל‪ ,‬אחת דתו‪ֵ ,‬‬
‫ֵ‬
‫מיתה‪.‬‬
‫העשרה שלנו‬
‫התוודענו‪ ,‬נדים ואני‪ ,‬לפני יותר מיוֹ בֵ ל שנים‪ ,‬בהיותנו בגילאי ֵ‬
‫ראמה‪ ,‬צפונית מזרחית לכרמיאל‪ .‬אבותינו‪ ,‬אליאס ודניאל‪ ,‬שעברו ל"מזרח‬
‫בכפר ֶ‬
‫הנצח"‪ ,‬זִ כרם לברכה‪ ,‬אללה ירחמם‪ ,‬נפגשו במסגרת אחוות "הבונים החופשיים"‬
‫ולנו הצעירים דאז הו ַּתר לנַ גֵ ב צלחות של חומוס מחוץ להיכל בו התקיים הטקס‬
‫אחר‪ ,‬אותו הזכרתי לאחרונה‬
‫העתיק‪ ,‬המסתורי והייחודי הנשמר בקפידה‪ .‬מפגש ֵ‬
‫ּ‬
‫בנבי שו ֵּעייב‪ ,‬בטקס‬
‫אחי המסדר הדרוזים ִ‬
‫בנסיבות אחרות‪ ,‬היה המפגש עם ֵ‬
‫העלייה לקבר יתרו‪ ,‬ליד כפר חיטים‪ .‬חוויה לא שכיחה ולא נשכחת ליאפי תל־‬
‫אביבי עוּל יָ מים‪ .‬מאז הספקתי להיות "אח" מעל "לב" שנים‪ ,‬שנֵ י בני‪ ,‬דני ואודי‬
‫הפכו ל"אחי"‪ ,‬נדים סיים לאחרונה כהונת "הנשיא הגדול" של המסדר בארץ‪,‬‬
‫ול"אחינו"‪ .‬רק כאמל של שאדיה‬
‫בניו‪ ,‬אליאס ושאדי הצטרפו והפכו ל"אחיו"‬
‫ֵ‬
‫במ ְריו‪.‬‬
‫עודנו ִ‬
‫הכל קרה וקורה כאן‪ ,‬אצלנו בארצנו אך מספר התיירים לארץ אינו מגיע‬
‫לארבעה מיליון נופשים לשנה כאשר לספרד או לסין‪ ,‬להבדיל‪ ,‬כשישים מיליון‪.‬‬
‫באגרול? תאמרו היסטוריה?‬
‫מה יש להם שאין לנו? מה מושך כל כך בטאפס או ֶ‬
‫עבר? העבר הוא אצלנו ואני מקווה שגם העתיד‪.‬‬
‫עשרים וחמישה נפש ניפגש בפארק הכרמל‪ ,‬יומיים לפני יום עצמאותנו‪.‬‬
‫התפרעויות וַ ָנדליות מעיבות ומחפירות תחת "מותג" "תג מחיר" מותירות אותנו‬
‫מבוישים ונכלמים‪ .‬בהיכלי הבונים החופשיים אין דוברים על נושאים העלולים‬
‫לפגוֹ ם בהרמוניה ולפיכך פוליטיקה ודת הינם מחוץ לגבולות המוּתר‪ .‬גם אצלנו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ק‬
‫‪.indd 77‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 78‬קובי חורין‬
‫הרגישוּת נשמרת אם כי לעיתים אני מרשה לעצמי חריגה אך ורק עם נדים שמוכן‬
‫לסלוח להווייתי ברגישותו ובעדינותו‪.‬‬
‫תחזית מזג האוויר מצביעה על התחממות עד שרבי משמע לא נשכון לבדנו‬
‫בפארק‪ .‬המנצורים יקדימו איפוא ויתחמו גבול התנחלות מוצלת לשני השבטים‪.‬‬
‫ִּברזיית המים בסמיכות מהווה יתרון רב שימושי‪.‬‬
‫ּרשלִ ים אל־קו ְּדס ויתרתנו מגוש דן‪ .‬ההכנות לבשרים על האש‪,‬‬
‫דניס' יתנהלו מאו ַ‬
‫לסלטים ולמילוי מאוויי הקטנים בעיצומן‪.‬‬
‫הקטנטנים משתי העדות יהיו מן הסתם עם טיטוּלים ואני חושש שבעוד שנים‬
‫ספורות גם חלקנו הבוגרים‪ .‬חלי סבורה שהיא כבר לא תחליף אותי כאישה אך‬
‫באותה נשימה מצחקקת בארסיות כי אפשר שתחליף לי‪...‬‬
‫"ויהי ערב ויהי בוקר‪ ...‬ויִ שבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה‪."...‬‬
‫בשעה היעוּדה אנו בנקודת הציון למפגש‪ .‬אנו עם נשותינו‪ִּ ,‬ב ֵיתנו‪ ,‬בנֵ ינו וכלוֹ ֵתינו‪,‬‬
‫בהמיית לב ובציפייה‪.‬‬
‫ַט ֵפנו‪ ,‬נכדינו ונכדותינו‪ ,‬סלֵ ינו על כתפינו‪ֵ ,‬‬
‫הציוד והמנשאים הנִ לווים יאפשרו את יציאת מצרים או את השיבה אליה‪.‬‬
‫לירושלמים דרך ארוכה יותר ואם אינם נמים שנת ישרים ואם אין ההורים‬
‫ומפ ְּ‬
‫לבלים בעיניהם התמימוּת‪ֵ ,‬עיני‬
‫מבחינים‪ ,‬עידוֹ ומעיין מחליפים מהלוּמוֹ ת ַ‬
‫הצדיקוּת‪ .‬נֹגה מפזמת את שירתה ומתכוננת למופע השבת שלה בפני קהלה‬
‫היוקדת‪ִ .‬אם הספרדייה‬
‫בפארק‪ .‬אין לה מורא זאת והאנרגיות מלַ ּבוֹ ת את האש ֶ‬
‫תסיים את ריקוד הפלמנקו בקריאת "אוֹ לֶ ה" נֹגה תסיים הפעם ב"וואללה"‪ .‬שחר‬
‫רסם‬
‫תצטנֵ ף במעוֹ דנוּת עד אשר תדע מי בעד מי‪ .‬אין פה נגד‪ .‬עמית הקטנה תכַ ֵ‬
‫ַ‬
‫בבשרה של בננה ּב ֵשלה ותצפה למעדן שלאחר מכן ואילו גיא הירושלמי‪ ,‬חייכן‬
‫בערנוּת ובתשומת לב‪.‬‬
‫בלתי נִ לאה ובחכמתו משקיף על הקורה ֵ‬
‫למזלה של מעיין עידו התחלף עם שחר מבעוד יום כך שלפחות סימנים כחולים‬
‫נחסכים הימנה בדרך הלוך‪.‬‬
‫ווֶ אג' הביט בי בחשדנות‪ .‬שנה ושמונה חדשים ומפעיל חופשי את הסמארטפונים‬
‫ולקצבו‪ .‬אחר כך‬
‫מר ֵקד לצליליו ִ‬
‫ומאתר בקלילות את השיר אותו הוא אוהב ומיד ַ‬
‫ֵ‬
‫הוא מתיישב מאחורי הגה המכונית שברשות אביו‪ַּ ,‬כ ַמאל‪ ,‬מסיט המראות‪ ,‬מסובב‬
‫את הגה המכונית הדוממת בליווית שאגות צווחניות‪ ,‬צוֹ ֵפר מידי פעם ומפליג אל‬
‫ותרז‪ ,‬משוחרר מעכבות וממלא‬
‫עולמות טמירים‪ .‬נדים בן השש‪ ,‬ילדם של אליאס ֶ‬
‫הבלונים במים כדי יצירת פצצות נוזלים המהוות יתרון מוּסף ביום שרבי‪ .‬גם אחותו‬
‫במי הרחם‪.‬‬
‫ותרז שוקדים על הנֵ צר הנוסף המשתכשך ֵ‬
‫חברה אלינו בעוד אליאס ֶ‬
‫ומארם התאומות כמו גם אחותם שתחוֹ ג עשרה אביבים בתוך ימים‬
‫מאיה ַ‬
‫ספוּרים‪ ,‬בנות כאמל ושאדיה‪ ,‬מעוּדנות ונאוֹ ת‪ ,‬נשמעות להוריהן בנימוּס וחוֹ לקוֹ ת‬
‫ַּ‬
‫מתב ֵדח בהומור תוך הצבת הגחלים על‬
‫כבוד לסבתא ֵה ַיאם ולסבא נדים‪ .‬שאדי‬
‫הנרגילה העוברת מפה לפה וריח התפוח נישא באוויר‪ .‬נדיה‪ ,‬רעייתו המקסימה‬
‫שומרת על התינוק החדש בעריסתו‪ .‬הקפה המעולה המבושל לא מזכיר את חיקויי‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 78‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪79‬‬
‫ה"הפוּך" וה"נֵ ס" למיניהם‪ .‬כאן יש ארומה ונוכחות אישיותית‪ .‬גם לעראק מבית־לחם‬
‫לח ִּיכי‪ ,‬תפקיד רב משמעות וטעם‪ .‬נדים עם מים וקרח כשאני‪ ,‬הלוגם‬
‫היה‪ ,‬לפחות ִ‬
‫השת ְּ‬
‫אכנֵ ז ִוהתוַ וזְ בֵ ז‪.‬‬
‫"נקי"‪ ,‬צוחק כי הוא‬
‫ַ‬
‫התקרובות עם הלאבנה והזיתים מכבישת הבית נפרסות על השולחן המתקפל‬
‫שהוּבא מבעוד מועד ֵּ‬
‫והכ ָרה בפעילות מסביב להפחת הרוח בגחלי הפחמים‪ .‬אוּדי‬
‫ועידוֹ מנפנפים במרץ רב‪ .‬עידו אוהב לעזור לאודי ולהיות במחיצתו מה גם שאודי‬
‫אמר לו בהזדמנות קודמת כי הוא‪ ,‬עידו‪" ,‬תותח"‪ .‬גם אם הצעיר לא בדיוק הבין‬
‫ואס ָּכלָ ה ושאדיה קוֹ ֶצצת כמוּפקדת‬
‫מהות הביטוי הוא היה נפוּח מחשיבות‪ .‬סלטים ְ‬
‫על הכנת ּ‬
‫הטב ּולֶ ה הריחני הזכוּר לטוב‪ֵ .‬היאם מגישה סיר ענק עם עלי גפן וקישואים‬
‫קור ִאי היקר‪ ,‬כי‬
‫מחלֶ קת מג'אדרה ויוּבן‪ְ ,‬‬
‫ממולאים על הכנתם שקדה בליל אמש‪ַ ,‬‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫קבאב‪ ,‬עוד‬
‫מקומם של שניצל או‬
‫ייפקד‪ .‬עוד שיפוּד פרגית ועוד גלילת ַ‬
‫גפילטה ִ‬
‫ֶ‬
‫נקניקיה שהקטנים חומדים ובולסים ובשרי צ'וריסו‪.‬‬
‫החום הרב לא כל כך מורגש מה גם שמידי פעם מגיעים משבי רוּח רעננה‪.‬‬
‫סלט הקינוֹ אה של חלי זכה גם הוא ליחס של כבוד‪ .‬הנרגילה נטענת כבר בפעם‬
‫סופר‪.‬‬
‫השלישית או הרביעית‪ ,‬מי בכלל עוד ֵ‬
‫הסגלית‬
‫הקטנים שבתחילה לא הבינו מי הוא מי התיישבו בדבוּקה בניצוח מיכל ֶ‬
‫והכינו רבידי גומי צבעוני‪ .‬הכדורים נשלפים והריצה והבעיטות מגבירים את תיאבון‬
‫הקטנים מפעילותם ואת של הגדולים מהמבטים העוקבים אחריהם‪ .‬הבלונים‬
‫הצבעוניים שנו ּּפח ּו עפים ברוח ואותם הנוחתים על שיח דוקרני מתנפצים בקול‬
‫הריאוֹ ת‪.‬‬
‫רועם וביבבת פליטת אויר ֵ‬
‫ֵ‬
‫השיחות קולחות על עבודה ועל משפחתיות‪ ,‬על החיים ועל החשיבות של‬
‫הביחד‪ .‬מישהו מחייג לקליבלנד ַואליס היפה‪ִּ ,‬ביתם של ֵה ַיאם ונדים‪ ,‬צוֹ פה בנו‬
‫ממרחקים‪ ,‬משוחחת עם כל הנוכחים ועיניה ָּכלוֹ ת כאשר מראים לה את עושר‬
‫מבאר בגאוות אב‬
‫התקרובת ורבגוניותה‪ .‬דומה כי עצב נסוּך על פניה אך נדים ֵ‬
‫תחל לימודי רפואה והבן הצעיר נחשב‬
‫"פולני" בלתי מוסתרת כי הבת הבכורה ֵ‬
‫מדלֵ ג בקלילות ועובר את יכולות וכישו ֵּרי הוריו‪ .‬רק בעוד‬
‫למחוּנן‪ .‬הדוֹ ר הצעיר ַ‬
‫כשנה ומחצה היא תבוא לביקור מולדת בג'דיידה ועד אז מידי יום ביומו מתנהלות‬
‫בסקייפ‪ .‬גם אנו נבוא להקביל פניה באהבה‪ .‬באחד המפגשים לפני מעל‬
‫השיחות ַ‬
‫המ ִסיק‪ ,‬הייתה אליס אמוּנה על הכנת ּ‬
‫הטבוּלה והקפה‪ .‬השיחה‬
‫עשרים שנה‪ ,‬בעת ָ‬
‫עם אליס מתארכת‪.‬‬
‫הקרבים אתה רואה נחילי ילדים היוצאים כל אחד‬
‫לשמע הרינגטונים הצורמים ֵ‬
‫מפינת הפיקנוּק שלו ונערכים לקבלת פני אוטו הגלידה והשלגונים‪ .‬איזו התלהבות‪.‬‬
‫כאילו ְּ‬
‫שבלי הליקוּק אין היום יום ראוי‪.‬‬
‫המים בתחתית צנצנת הנרגילה מבעבעים והגחלים עוברים סיבוב נוסף‪.‬‬
‫אינך מרגיש איך חולפות ִּב ַיעף ֵשש שעות בנועם‪ .‬פקחי השמוּרה עוברים עם‬
‫נגרר ומחלקים שקיות ניילון לאיסוף שאריות מזון וזבלים‪ .‬הפארק אחרי הכל‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 79‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 80‬קובי חורין‬
‫ייראה אחרת ביום המחרת ולא כמו בצילומי הפאפראצים שמחפשים להראות‬
‫המפקנֵ ק המכוער‪ .‬גם הקטנים אוספים הכוסות שעפו ברוח במתחם‬
‫במוֹ פתים את ַ‬
‫ִה ַּ‬
‫תכנסו ֵּתנו‪ .‬אנו ֵערים לעומס התנועה המצפה לנו בדרכנו חזרה‪ .‬פלחי האבטיח‬
‫הצונן נאכלים בתיאבון רב‪.‬‬
‫ווֶ אג' הקטן בא ונותן לי כאפה עם חיוך מתרצה‪.‬‬
‫ולפרידה‪.‬‬
‫המנצורים נשארים לחפלה ממושכת וחלקנו נערך להתקפלות ֵ‬
‫הנה אנו שוֹ עטים ושוב הירוק בעיניים‪ ,‬הצמחייה עבוֹ תה והים הכחול ניגלה‬
‫במורד מבית אורן מערבה‪ .‬יום חשוב‪ .‬יום שנזכור‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 80‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪81‬‬
‫‪ 30‬‬
‫ה‬
‫היצ'קוק ‬
‫‪05.14‬‬
‫ורינו המנוחים היו חברים בעלי מכנה אידיאולוגי משותף ברוּחו ובאוֹ רו‬
‫של זאב ז'בוטינסקי‪.‬‬
‫תאב דעת כי בטרום נעורינו הייתי רופא והיא אחות הנתונה‬
‫היא מספרת לכל ֵ‬
‫ּ‬
‫למרוּתי בחצר בית הוריה המרווַ ח ב"לֵ ב העיר" דאז‪ ,‬בשדרות רוטשילד בקרבת רחוב‬
‫שוקל צעדי בחשש‬
‫הרצל‪ .‬הואיל וטרם הגשתי מועמדותי לנשיאוּת המדינה אני ֵ‬
‫בפרץ החקירות והכתבים‪ ,‬הפפראצים‬
‫ובאיזו מידה יעמדו בני משפחתי לימיני ֶ‬
‫לאיד וחלקם עשוי לפרגֵ ן ולתמוך‪ .‬אני גם מעריך מי יסרוק‬
‫והסקרנים‪ ,‬חלקם ישמח ֵ‬
‫כל פיסת מידע ופרסום אותה ישמור לעיתוי הולֵ ם ביום פקודה‪ .‬אמנם טרם הוגשה‬
‫שמר עורפי אך מי יודע מה יצוּץ אחר‬
‫תלונה והתיישנות בת מעל שישים שנה ְת ֵ‬
‫ביצוּע הנחיות היועץ המשפטי לממשלה או ועדת טירקל רחמנא ליצלן‪ .‬היעמוד לי‬
‫לזכוּת הטיעוּן כי מנהג רופא באחות או בחולה חלושה הינן בבחינת פיקוּח נפש?‬
‫ומה אם נילי הג'ינג'ית תיזכֵ ר באיזו ערגה ליטפתי צמותיה ולחייה המנוּמשוֹ ת ליד‬
‫ארגז החוֹ ל בגן הילדים? עלֵ ינו להיערך‪ .‬מוטב שנטפח פרחי הגינה בחזית בית‬
‫הצלָ מים יעוּטו עלי ועל הסובבים אותנו בבואנו‬
‫מגורינו ואולי גם נסייד משהו כאשר ַ‬
‫ובצאתנו‪ .‬לפנות בוקר‪ ,‬בהכניסי את עיתוני היום ובהוציאי שקיות הזבל הנצבר‪,‬‬
‫לא אוּכל עוד להלֵ ך ֵיחף עם מכנס קצרצר אלא יהא עלי לענוד עניבה כיאה לרום‬
‫המעמד‪ .‬ראיתם מועמד יוצא לפנות בוקר ול ּו לחצריו לא מטוּפח? בדרך כלל הנהג‬
‫כבר ממתין במכונית השרד המבהיקה וחלקם יוצא עם ז'קט החליפה על מתלה‬
‫בפנים חתומות מלאי חשיבות‪.‬‬
‫אביבה היא אדם נעים הליכות‪ ,‬מעודנת ושברירית אך למראית עין‪ ,‬אמנית שחלק‬
‫ולהדים‪ .‬היא נאחזת בזיכרון ובמוֹ רשת בית הוריה‪,‬‬
‫מציוריה פרי מכחולה זכה לתהוּדה ֵ‬
‫ברקעי מחויבותה לעיר האבות‪ ,‬בתיאור סיפור אהבת בני משפחות יֹפה לארץ ישראל‪,‬‬
‫תוך היבט על ייסורים ורעב‪ ,‬מגיפות ופרעות‪ ,‬אהבה שהאירה דרכם גם בצוֹ ק העיתים‪.‬‬
‫השורו ַּתיִ ים האחרונות שאוּלות מכריכת סיפרה אותו כתבה בשקידה על חברון‪.‬‬
‫ְּ‬
‫אחיה‬
‫מתנכלים לה באות לידי ביטוי וחששה הולך וגובֵ ר‪.‬‬
‫תחושותיה כי שני ֵ‬
‫הקרב אף הוא לגיל‬
‫האחד‪ ,‬לדבריה‪ ,‬כוחני‪ ,‬חמדן ומרוּשע ובאשר לאח "הצעיר"‪ֵ ,‬‬
‫ישישוּת‪ ,‬אינה נוטה להרחיב‪.‬‬
‫לתקשר עם‬
‫היא גרה בהיכל השן שלה כנסיכת אגדות בצריח המגדל וממעטת ַ‬
‫ֵדרי הבית המשותף שאינם מבינים ואינם קשוּבים לרוחה‪.‬‬
‫כאשר מערכת המחשב שלה תקינה והשרת עונה לציפיותיה הריהי משרבטת‬
‫מילותיה בחן‪ ,‬לעיתים בכאב‪ ,‬לעיתים בהתרפקות אך נאחזת בהתמדה ובעקביות‬
‫ואינה מרפה משורשים עמוקים‪ ,‬מבית אבא לוֹ היא הייתה בבת עין‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ה‬
‫‪.indd 81‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 82‬קובי חורין‬
‫יום אחד היא בתחושה שמנעול דלת דירתה אינו תקין‪ ,‬היא מחליפה בחדש ושוב‬
‫אינו פועל כשורה‪ .‬האם יש יד מכוונת? בפעם אחרת מישהו מציץ לפרטיותה‪ .‬היא‬
‫מדלֶ ת אמותיה ותגן על רכושה בגופה‪ .‬יש‪ ,‬היא יודעת‪ ,‬כי ָמאן ְדהו חומד‬
‫לא תצא ָ‬
‫יצירות אומנותה‪ .‬היא תסרב לפועלים הבאים לשפץ ותמנע מהם כניסה לחזקתה‪.‬‬
‫מוראי שווא? הרואה היא ֵצל הרים כאנשים? אולי יש דברים‬
‫האם היא מפתחת‬
‫ֵ‬
‫בגו ואין אלו תעתועים? האפשר כי מי מתעמר ומנסה לשגע אותה ומחפש לאתר‬
‫עליה מידעים מסמכים שיזכוהו בעתיד‪ ,‬בערוב ימיה?‬
‫היצ'קוק‪ ,‬אחרי הכל‪ִּ ,‬ביֵ ים אירועים אפשריים‪ .‬לא הכל יד דמיון‪ִ .‬מסתורין מכוון‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 82‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪83‬‬
‫‪ 31‬‬
‫ש‬
‫פסגת חן ‬
‫‪05.14‬‬
‫נים רבות שאנו מכירים בהערכה הדדית‪ .‬שנינו באים מאותו הכפר‪ ,‬כפר‬
‫הביטוח‪ .‬ברוך ניהל את סניף הפניקס בחיפה‪ִ ,‬פרגֵ ן והיפנה אלַ י בחברוּת‬
‫לקוחות כ"דפי זהב" ו"עורק"‪ .‬קבלתי זאת כמחמאה‪ .‬שום תמורה לא רצה לפועלו‪.‬‬
‫אין היום דברים כאלה‪.‬‬
‫הוא על הכרמל‪ ,‬אנו בעיר גוש דן‪ִ .‬התראוּת בתכיפוּת‪ ,‬חיוכים וחיבוקים‪ ,‬שמחות‬
‫משפחתיות ולמגינת ֵּ‬
‫ליבנו גם ימי יגוֹ ן ותוּגה‪ .‬ליווינו את הילדים מילדוּת דרך נערוּת‬
‫לבגרוּת וזו עלתה מעלה מעלה‪.‬‬
‫לאחל בירכות חג‪" .‬המנוי אינו מחובר" מודיע המענה של‬
‫בערב הפסח טלפנתי ֵ‬
‫ֶּבזק‪ .‬יואב‪ ,‬הבן‪ִ ,‬ע ֵּ‬
‫אחר ברמת חן שבנווה שאנן‪" .‬פסגת חן"‪.‬‬
‫דכן כי אבא עבר לדיור ֵ‬
‫ברי לך‪ ,‬אם אתה מכיר אותי‪ ,‬כי היומן נפתח‪ ,‬מתואמים תאריך ושעה וזהו‪ .‬אין‬
‫ממחלף מנהרות הכרמל הדרך קצרה והנוף‪ ,‬חבל על הזמן‪.‬‬
‫שינויים‪ֶ .‬‬
‫יש לי ּ ִפ ּ‬
‫רפורי בטן בהביטי על המפרץ‪ .‬ימי היותי קדט בביה"ס לקציני ים בעכו‬
‫עבוֹ ר דרך בני האמצעי‪ ,‬אוּדי‪ ,‬ששירת כקצין מכונות ראשי של צוללת‪ .‬לא אסטה‬
‫בתיאורי ההתפרחחות של נער שמגיע בחופשת "אפטר" קצרצרה לנמל חיפה‬
‫ֵ‬
‫הסמטאות המקיפות שעריו‪ .‬אני דובֵ ר על לפני יותר מחמש ויובֵ ל שנים‪.‬‬
‫ולפיתויי ִ‬
‫העשרה‪.‬‬
‫גיל ֵ‬
‫בדלפק הקבלה למבנה המרשים והמהודר מחייכת אלי גבירה שמיד מאשרת כי‬
‫ברוך הודיעה טלפונית כי הוא מצפה לבואי‪ .‬חדר ‪ .1013‬המעלית מימין‪.‬‬
‫רמי הקול של מקלט הטלוויזיה מעידים על האזנת קשב לתוכניות הבוקר‪.‬‬
‫ֵ‬
‫אני מצלצל וחש בהלמות ליבי‪ .‬ברוך פותח את הדלת בצהלה ובחיוך מקובלים‬
‫הה ֵּיכר של האיש היקר‪" .‬יש לי המון לספר לך" הוא שח ומתחיל‬
‫ואופייניים‪ ,‬סימני ֵ‬
‫בטקס הכנת הקפה‪ .‬אחר הצגת וסקירת ילדיו ונכדיו בגאווה פולנית אני מתאר‬
‫את יוצאי חלצי‪ .‬לשנינו יש נחת אלא שהיעדרה של שרה רעייתו האהובה מעיב‬
‫וחסרונה ניכר בו‪.‬‬
‫מספר שנים לא התראינו ולשנינו יש רבות להשלים‪.‬‬
‫ברוך מפסיק את שטף דיבורו ומראה לי מר ּווַ חוּת דירת מגוריו והנוף הנשקף‬
‫ומחלפי מנהרות הכרמל‪ְּ .‬כחוֹ ל ֵמי‬
‫מהחלונות‪ .‬אנו כמרחפים מעל הגראנד קניון ֶ‬
‫המפרץ מהווה מסך של רוֹ גַ ע‪.‬‬
‫לספר על יואב ועל יעל‪ ,‬על שלומית ועל ענת‪ ,‬הילדים‪ ,‬הנכדים‪,‬‬
‫ברוך חוזר ּ ֵ‬
‫החתנים והכלה ואנו עוברים לענף הביטוח‪ ,‬מתרפקים על ימי עבר ומתקשים ֵּ‬
‫לעכל‬
‫את ההיום‪ .‬ברוך מספר איך ביאר בפניו דוד חכמי כאשר ניהל את הפניקס והיה‬
‫בעליו כי המבוטח צריך להרגיש בית חם ואוזן קשבת ויש לטפל בו גם אם לא‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ש‬
‫‪.indd 83‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 84‬קובי חורין‬
‫שמלאה טופסי‬
‫כל אמוֹ ת הכיסוי הביטוחי מוּמשוּ‪ .‬הוא מוסיף על אישה צעירה ִ‬
‫הצטרפות לתוכנית לביטוח מנהלים‪ ,‬השאירה אותם במכוניתה ונפטרה מדום לב‪.‬‬
‫חכמי כיבד את המסמך אף כי לא הגיע לידי הפניקס ולא הופקה פוליסה ושילם‬
‫יורשי עמיצור שפירא מנרצחי מינכן‬
‫מלוא סכום הביטוח ליורשיה‪ .‬אני הזכרתי כי‬
‫ֵ‬
‫לא היו זכאים לפיצוי בגין מעשי איבה על פי ביטוח הנסיעות לחו"ל וחכמי שראה‬
‫ממרפסת דירת מגוריו ברחוב הוברמן את מסע הלוויה היוצא מרחבת היכל התרבות‬
‫הורה לשלם את מלוא דמי הביטוח‪ .‬היחידי מה"יא" שמשפחתו פוצתה‪ .‬העולם‬
‫היום נראה אחרת‪ .‬הרחבנו על חברים משותפים‪ ,‬על מנהלים של אז‪ ,‬על סוכנים‬
‫של היום‪ ,‬על טרוניות המבוטאות‪ ,‬לא תמיד מוצדקות‪ .‬כתבה ב"הארץ" מתריעה‬
‫כי הפניקס לא משלמת גִ מלת סיעוד לחולה פרקינסון אך לא מוזכר בכתבה כי לא‬
‫התפקוד‪.‬‬
‫המחלה מהווה עילה לפיצוי אלא יכולת ִ‬
‫שעתיים חולפות ִּב ַיעף‪ .‬ברוך מלוֵ וני לרחבת הכניסה לבית המפואר ובדרך קד‬
‫לדרי ולדרות הבית הנִ ְקרים על דרכנו‪ .‬טוב לו פה‪ .‬את ערבי השבתות‬
‫קידות פולניות ֵ‬
‫והחגים הוא מבלה אצל הילדים ברוטציה‪ .‬הוא מיישר את כיפתו הסרוגה‪ ,‬נאנח‬
‫ושוב מזכיר את שרה ואת נפלאות חייהם המשותפים‪ .‬החיוך חוזר אל פניו‪ ,‬הוא‬
‫מתלוצץ עם "נערות" אחדות בגיל גבוּרוֹ ת‪ ,‬שמונים ומעלה‪ ,‬ומבטיח כי בבואו בפעם‬
‫הבאה לתל־אביב נתראה שוב‪.‬‬
‫אחת לחודש הוא נוסע ברכבת לתל־אביב‪ ,‬צבי חבֵ רו אוסף אותו מהתחנה‬
‫ושניהם מתרועעים ומשיחים‪.‬‬
‫איש יקר‪ .‬חבר יקר‪.‬‬
‫ובכן‪ ,‬נפתיעו‪ .‬נקיים מפגש חלק מבוגרי הפניקס‪ .‬התקרובת הצנועה תהיה ְּכ ֵשרה‪.‬‬
‫אני מקווה שמשרדנו הצנוע יכיל הבאים לְ חלות את פני ברוך אחרת נשקול אולם‬
‫אירועים בהילטון‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 84‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪85‬‬
‫‪ 32‬‬
‫ר‬
‫סוסים בכפר ‬
‫‪05.14‬‬
‫כיבה על סוסים מזכירה את מפגשי אסקוט עם גבירות הדוּרוֹ ת חבושות‬
‫כובעים פומפוזיים‪ ,‬גברים אלגנטיים‪ ,‬מכוניות יוקרתיות ולהגֵ י החברה‬
‫הגבוהה באנגליה‪ ,‬ימי האימפריה הבריטית‪ ,‬במבטאי אוניברסיטאות היוקרה "אוקס־‬
‫ברידג'" [אוקספורד וקיימברידג']‪ .‬לחלק מהצופים יש עניין רב בלראות ולהיראות‬
‫במיטב המחלצות ועם מלווים תמירים וזקופי קומה ובנות לְ וָ יָ ה כובשות כשכל‬
‫השאר אינו אלא תפאורת רקע חברתית מעמדית‪.‬‬
‫הסוסים עליהם גדלנו בנעורינו‪ ,‬בשנות החמישים של המאה הקודמת‪ ,‬היו‬
‫ַּ‬
‫המככְ בים בסרטי המערב הפרוע או בהמות המשא שבעליהן חילקו לחם מהמאפיות‪,‬‬
‫חלב ממיכלי פח‪ ,‬נפט או קרח לארגזי קירור להם לא היה חיבור לחשמל‪ ,‬ימי‬
‫פתיליות וטרום המקררים‪.‬‬
‫אורוַ ות הסוסים "גורדון" שהייתה על גדת הירקון בתל־אביב עירנו‪ ,‬להבדיל‪,‬‬
‫יִ ְיתרה לחלוטין פומפוֹ זיוּת אך הבליטה נערות חטוּבוֹ ת גֵ ו לבושות מכנסי רכיבה‬
‫נערית שחורה‪ ,‬לעיתים נושאות שוט קטנטן ביד ומיד ידעת‬
‫הדוּקים‪ ,‬חבושות קסדה ִ‬
‫לזהות אצולה וגַ בהוּת לֵ ב או פשטוּת בגובה העיניים וצניעוּת‪ .‬גם סוסי גורדון היו‬
‫צנועים וצנוּמים‪ ,‬שרידים לגוררי עגלות המשא‪.‬‬
‫אם הצפנת לאחוזת "וֶ רד הגליל" התוודעת לקהל רוכבים ממוצא אירופאי או‬
‫אנגלו סקסון שחווה הספורט היוקרתי מבית‪.‬‬
‫ידיד משפחתנו שרכש סוסה ערבייה אצילית ְּ‬
‫שיכנה בחווה פרטית בגבול כפר‬
‫שמריהו־רישפון ודומה שזכתה ליחס לו רבים‪ ,‬לא רק הולכי על ארבע‪ ,‬היו ְּכ ֵמהים‪.‬‬
‫באירועי ספורט הרכיבה בגוון ה"סוסיאדה" התחרו רוכבים על מעבר משוּכוֹ ת‬
‫כמו גם בהליכת צעידה מסוגננת ִוקצבית או דהרה המותירה רושם והערכה‪.‬‬
‫מספר החוות הולך ורב‪ .‬במקומות ישוב כפריים ובקיבוצים מתפתח ענף עיסוּק‬
‫אחרים‬
‫לרבות רכוש ֵ‬
‫מכניס‪ .‬חלקן של החוות מהוות ִמשכּ ן ומלוֹ ן לסו ֵּסי רכיבה ַ‬
‫שמר על כושרם וחיטובם‬
‫הזוכים לתזונה‪ ,‬לניקיון‪ ,‬להברשה ולהנעה מתמדת כדי ֵ‬
‫מאווררים‬
‫של ה"דיירים" המיוּחסים‪ .‬גורל בעלי החיים ָש ַפר אם הוּתקנו באוּרוות ַ‬
‫כדי הפגת החום והברחת זבובים טורדניים‪.‬‬
‫טפנו לוֶ רד הגליל ישבנו על גבות הסוסים והוּבלנו‬
‫כאשר נסענו בעבר עם ֵ‬
‫כשיירת ְּכסילים על ידי מוֹ ביל מיוּמן והנחמה והעליצות המשתאה היו במבט העל‬
‫על נופי ימת הגליל‪ ,‬הכנרת‪ .‬ליטפנו ברכּ וּת את נושאינו לבַ ל יתפסו סירוב נִ רגן או‬
‫רוגז ולבַ ל ישליכונו אפיים ארצה‪.‬‬
‫לחוות ג'וֹ קי ברישפון לקחנו את נכדינו לרכּ וֹ ב על סוסה נמוכת קומה‪ ,‬ספק פוני‬
‫גבוהה‪ ,‬מבוגרת‪ .‬ג'סיקה אפורת הגוון ולִ בנַ ת הזנב הייתה נינוֹ חה וסוֹ בלנית‪ .‬ומדוע‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ר‬
‫‪.indd 85‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 86‬קובי חורין‬
‫לא? חציר טרי‪ִ ,‬קרצוּפים‪ ,‬אויר צח‪ ,‬חברת בני מינה נעימה וטיולים לפרקים עם‬
‫קטנטנים על אוכפה‪.‬‬
‫ההיצע בחוות "סוסים בכפר" כך שההמתנה בתור‬
‫בכפר סירקין הביקוש גובֵ ר על‬
‫ַ‬
‫ללוח זמנים קבוע ותדיר נמשכת חודשים‪ .‬יש המנקים האורוות וחצרי ה־‪,menagerie‬‬
‫את שבילי הגישה ונערים ונערות גרו ּ ִּפים פועלים בשרות החווה בציפייה לתגמוּל‬
‫רכיבה קצר בתמוּרה ל"עבודות השירות" שלהם‪ .‬אתה יוצא כרוכב יחיד או עם‬
‫קבוצה מוּלכת בינות לפרדסי ומטעי הכפר‪ .‬גם על אדמות המשק היו פעם גידולים‬
‫חקלאיים‪ .‬יש כיום עיסוקים מכניסים יותר‪ .‬המודעוּת גברה והנוכחוּת ִעם ולְ יד בעלי‬
‫החיים ַמ ְרגעת מאירועי היום־יום‪ .‬כאן מדברים על ִר ְתמה ועל ֶרסן‪ ,‬על בגד ועל‬
‫תוצאות‪ ,‬על מקום התחרות או התצוגה בשבת הקרובה ואיזו סוסה חובקת פרי בטן‪.‬‬
‫איש לא יהין להזכיר כאן את גִ ֵזרי הדין שהוטלו לאחרונה על שוֹ ֵעי המדינה וממשלתה‪.‬‬
‫בימי חמישי אני מחוּיב לתפקיד רם ונישא‪ .‬אני לוקח את שחר נכדתי מבית‬
‫סיפרה בתום חוג ההתעמלות‪ ,‬בדרך היא סופרת באנגלית עד מאה כאשר הפרינציפ‬
‫כבר הוּבן‪ ,‬צובעת בשפה זו את כל צבעי הקשת ואם נותר זמן הרינו משחקים‬
‫בתרגילי חשבון עם מספרים ארוכים או קצרים בלא מורא‪ .‬העיקרון של אלף ועוד‬
‫אלפיים אינו שונה ממיליון ועוד שניים‪.‬‬
‫את פנינו בחווה מקבילים במאוֹ ר פנים והקטנה תופסת גובה וראש‪ .‬היא חובשת‬
‫הקסדה המתאימה למידת ראשה היפה ומטפסת בשמחה על גבה של הסוסה‬
‫שהוקצתה לה‪ ,‬אחת הבנות מוליכה את החיה ואיבאן מנחה ומורה‪ ,‬מטיף ומלַ ֵמד‪.‬‬
‫המסלול בתחילת הרכיבה הינו בינות לעצי פרי ושבילי הכפר‪ ,‬שפעם אכן היה כפרי‪,‬‬
‫ולאחר מכן מתבצעים תרגילי היציבה והשליטה בתוך ִמתחם המנאג'‪ ,‬סלאלום בין‬
‫עמודים ובקבוקים‪ ,‬השלכות חישוקי פלסטיק וחניתות לכיוון מטרות נייחות‪ ,‬זריקת‬
‫כדור בכוונת "בול־פגיעה" תוך הסטת גוף הרוכב או הרוכבת במקרה דנן‪ ,‬ושליטה‬
‫על שרירי אחיזה וביטול תחושות פחד המגבירות בטחון עצמי‪ .‬הסוסה מרגישה‬
‫מיידית מי המנַ וֵ וט דרכיה ונתיבותיה ומידת השליטה בה‪ .‬עיניה של שחר נוצצות‬
‫והיא בוחנת מזוויות עיניה אם סבא ראה את הקליעות אחת לאחת‪.‬‬
‫הנערות הצעירות המסייעות מטאטאות שבילי ּ ְפנים האורוות‪ ,‬אחרות מברישות‬
‫ומסרקות שער הסוסים וזנבותיהם‪ .‬מידי פעם נשמעות קריאות צהלה הן של‬
‫הסוסים והן של הרוכבים‪.‬‬
‫הזמן המוּקצה חולֵ ף‪ .‬הקטנה מחליקה מהסוסה בחוסר רצון וליאוּתה מעמל‬
‫יוֹ מה מורגש‪ .‬בפניה עוד השלמת שיעורי בית הספר ליום המחרת‪ .‬עליה לקרוא‬
‫סיפור ולהשיב לשאלות ַמנחות‪.‬‬
‫הערב יורד ועפעפיה של שחר נעצמות‪ .‬היא מתכרבלת במושב האחורי במכונית‬
‫ונשימותיה כבדות וסדוּרוֹ ת‪ .‬היא בטח חולמת על סבא או שמא על הסוסה בציפייה‬
‫ליום החמישי בשבוע הבא‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 86‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪87‬‬
‫‪ 33‬‬
‫ע‬
‫עשרים ואחת ‬
‫‪21.05.14‬‬
‫שרים ואחת — מספר מיוחד עבורי המשתלב במסכת חיי‪ .‬מספר הבית‬
‫בו נולדתי וחייתי עד לנישואי היה רחוב פיארברג ‪ ,21‬הספרות האחרונות‬
‫במספרי הטלפון במשרדנו המשפחתי כמו גם בבית הורי היה ‪.21‬‬
‫מספרי הרישוי של מכוניותי טומנות בחוּבן את ה־‪ .21‬אף פעם לא בקשתי‬
‫מספרים מפנקים הנוחים לזיכרון ולמוּשא משיכת מבטי קנאה אלא השילוּב בספרות‬
‫המשמעותיות‪ .‬גם הסלולארי שלי מסתיים בספרות אלו אך השניים האחרונים‪,‬‬
‫המכוניות והסלולארי הריהם מבחירה‪.‬‬
‫מספר הצוות אליו אנו משוייכים באשכול "דן" בפניקס אינו אלא ‪ ,21‬כמוהו‬
‫גם‪ ,‬בלי קשר אלא מקרי‪ ,‬מספר מסלול הנחיתה החדיש בנתב"ג‪.‬‬
‫לדלֶ ת אמותיי הריני מחייך כממתיק‬
‫כאשר אני פוגש במספרים אלה מחוץ ָ‬
‫סוד משותף‪.‬‬
‫הרב משמעי ביותר הריהו יום היכרותי את חלי‪ .‬היה זה ב־‪ 21‬במאי לפני ארבעים‬
‫ושלוש שנה‪.‬‬
‫חלי בדרכה לעיר קודשנו לסייע לירושלמים שלנו עם ילדיהם‪ ,‬נכדינו‪ .‬הם‬
‫מחכים לסבתא ולתבשיליה ומתקיים ריטואל קבוע‪ .‬ראשית האיסוף מהגנים‬
‫ומבית הספר‪ ,‬עבור דרך פינת המתיקה והגלידות בחנות הכל בו הקטנה ליד הבית‪,‬‬
‫משחקי הגינה‪ ,‬השיחות המרנינות בבית‪ ,‬גמר הכנת השיעורים‪ ,‬ההצקות וההרבצות‬
‫ההדדיות שהן חלק בלתי נפרד בין עידו לבין מעיין‪ ,‬הנכדה הבכורה‪ .‬הקטנצ'יק‬
‫בן השנה ומחצה עוד נהנה מימי חסד‪ .‬הואיל ולשונו קולחת ודיבורו שוטף נראה‬
‫שמהר מאד יתייחסו גם אליו‪ ,‬אל החייכן‪ ,‬כאל שווה בין שווים‪ ,‬משמע גם הוא‬
‫בסבב‪.‬‬
‫עלול לחטוף ֶ‬
‫אחר הארוחה לה סבתא אחראית על פי ה־‪ schedule‬בהמשך הערב ואחר ליקוק‬
‫בחנח ּונֵ י "יאמי‪ ,‬יאמי" מצפה רחצת האמבטיה‪ .‬יומה של סבתא בירושלים‬
‫האצבעות ִ‬
‫הוא היום היחידי לגביו יש היתר לקטנים להירדם בסלון‪ .‬מוּתשים אך מרוּצים‪.‬‬
‫הורי הזאטוטים‪ ,‬יכולים להשלים עומסי עבודות במשרדי מעסיקיהם‬
‫דני ומיכל‪ֵ ,‬‬
‫ולש ֵמר‬
‫הממשלתיים או לפגוש חברים בלא המוּלת ושאוֹ ן הטף‪ ,‬או לנפוש בכיף ַ‬
‫זוגיותם אם באירוע כלשהו על כוס קפה‪ ,‬שווארמה עסיסית או בסרט‪ .‬ככל שיֹאבוּ‪.‬‬
‫כאשר חלי חוזרת לבית מגורינו במישור החוף דקות לפני סינדרלה היא אמורה‬
‫להיות ממו ֶּטטת אך אינה מראה זאת‪ .‬בבוקר המחרת אני רואה את עוצמת החוויה‬
‫והיא קורנת ומאושרת מהאהבה ההדדית המוחזרת לה‪.‬‬
‫הלילה כאשר תשוב אל ֵחיקי תמצא זֵ ר ורדים ענק לכבוד היום החגיגי‪ ,‬העשרים‬
‫ואחת‪ .‬יום ההיכרות‪ .‬כבר ציינתי בעבר כי יום זה משמעי בעינינו יותר מאשר יום‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ע‬
‫‪.indd 87‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 88‬קובי חורין‬
‫נישואין הנבחר אחר תיאום עם אולם פנוי ועם רבנית‪ ,‬עם זמן הולם יאה ובהתחשב‬
‫במתי הדודה שולה תוכל להגיע מאוסטרליה‪.‬‬
‫געי ההיכרות יש ִשכְ רוֹ ן מבוּשם משלהם‪ .‬איני חסיד של גורלות וכוכבים‬
‫לר ֵ‬
‫ִ‬
‫ופשר‪.‬‬
‫וכאלה אך למקריות ולאקראיוּת יש תפקיד ֵ‬
‫זוכרים כי המאה הנוכחית הינה המאה העשרים ואחת? עם הפנים קדימה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 88‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪89‬‬
‫‪ 34‬‬
‫מ‬
‫נפטון ‬
‫‪06.14‬‬
‫על יובֵ ל שנים אנו מכירים‪ .‬היינו צוערים כאשר בית הספר לקצינים שכן‬
‫בכפר סירקין‪ .‬את נעוריו בילה בחוף הים ובבתי המשפט בעודו ֵגדל בדירה‬
‫צנועה בן למשפחה בת שש נפשות ברחוב גאולה בדרומה של תל־אביב‪ .‬את מפקד‬
‫בה"ד ‪[ 1‬בסיס הדרכה — ביה"ס לקצינים] דאז‪ ,‬מאירקה פעיל‪ ,‬לימים היסטוריון‪ ,‬פגשתי‬
‫לאחרונה עם מלווה תומך‪ .‬הוא אחז בידי בידו הרועדת ולא הירפה‪" .‬נכון שהייתי‬
‫בסידר?" הוא חוזר ושואל‪ .‬כיום אני חולף ליד המחנה אחת לשבוע עם שחר נכדתי‬
‫ֵ‬
‫הרוכבת על סוסים באחת החוות בחלק הכפרי של מזרח היישוב והזיכרונות עולים‬
‫וצפים‪ .‬עצם ההשתתפות בקורס המאתגֵ ר הבונה ומעצב מנהיגות‪ ,‬מעורבוּת לוחמי‬
‫השייטת הבוגרים‪ ,‬גרירת הדאוֹ נים וקשירתם בכבל למטוסי הסטירמן הצהובים‬
‫לצוער‬
‫במסלולי הטיס בשבתות בבסיס‪ ,‬משפט הקדטים בהנחיית מפקד בית הספר‬
‫ֵ‬
‫שפילח וופלה מה"גזלֶ ן"‪ ,‬מפקדי המחלקות והפלוגות הראויים לחיקוי ומסיבת‬
‫הסיום הייחודית תוך התהדרות ִּבבְ נות הלוויה‪ ,‬לאותם ששפר עליהם גורלם‪.‬‬
‫דלעיל התהדר באותות הכושר והקלע ובכומתה‬
‫מהרישא ֵ‬
‫הצוער המוכשר ֵ‬
‫ֵ‬
‫ימי טוֹ הר ועדנת חשיבות‪.‬‬
‫ייחודית וניכר היה שהוא דורש רבות מעצמו‪ .‬היו אלה ֵ‬
‫ועיקש בשוּם ֵשכל והוא‬
‫הוא לוחם ומוכיח‪ .‬כמשפטן הוא קנה מעמד לוחמני ֵ‬
‫יכול להרשות לעצמו לנפוש כארבעה חודשים מידי שנה בשיוּט בין גלֵ י הימים‬
‫משגרת חייו‪ .‬אנו‬
‫ובטרקים במחוזות נעלמים‪ .‬שום דבר לא אמור למנוע ממנו ִ‬
‫ֶ‬
‫חולפים איש על פני רעהו על החוף ומנידים ראשנו לשלום‪ ,‬לעיתים בניד קל‪,‬‬
‫לעיתים תוך קידה "פולנית" אף כי מוֹ צא שנינו אינו מהתפוצה הנזכרת‪.‬‬
‫עורך הדין המלומד‪ ,‬שהתמחה אצל עו"ד אמנון גולדנברג במשרד ש‪ .‬הורוביץ‪,‬‬
‫בעל תואר שלישי מאוניברסיטת לונדון‪ ,‬לבוש בקפידה גם על שפת המים‪ ,‬שומר‬
‫על גזרתו‪ ,‬שני סעיפים עליהם אין אני מקפיד ובוודאי שלא על החוף‪ .‬יש ימים‬
‫ומ ְצחיית כובעו מו ֶּסטת לכיוון השמש לבל‬
‫בהם הוא לובש ווסט ספורט אלגנטי ִ‬
‫תיפגע בהירות עורו‪.‬‬
‫לאבי המנוח היה חבר‪" ,‬אח" במסדר "הבונים החופשיים"‪ ,‬פרופ' נחום סלוּשץ'‪,‬‬
‫ארכיאולוג יהודי וחוקר ספרות עברית שהתמקד אקדמית ביהדות צפון אפריקה‪,‬‬
‫בבתי התפילה‪ ,‬בזיקות ובצביון הדתי והמסורתי ובכלל מחקריו חקר את האי ג'רבה‬
‫ויהדות תוניס‪ .‬כנער קראתי את סיפרו "האי ּ ֶפליא" [הוצאת "דביר" ‪ ]1957‬בעניין‬
‫העברים‪ ,‬עדה יהודית‬
‫ובסקרנות‪ .‬השלטון והאוכלוסייה המוסלמית כיבדו את בני ִ‬
‫השומרת על מגילת יוחסיה "מבני צדוק הכוהנים" שהגיעו לתוניסיה עם הפיניקים‪,‬‬
‫יוצאי הערים צוֹ ר וצידוֹ ן‪ .‬עד לימי מהפכת האביב יכלו ישראלים לדהור ברוכבם‬
‫על ג'יפים בארץ המרתקת ולהתרשם משרידי הבנייה המפוארת מימי האימפריה‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫מ‬
‫‪.indd 89‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 90‬קובי חורין‬
‫הרומית‪ִ .‬מ ָשם‪ ,‬מתוּניס‪ ,‬מוֹ צא משפחת חבֵ ִרי‪ֵ .‬שם משפחתו ע ּובְ ַרת ומעיד על‬
‫נשגבות‪ .‬אביו‪ ,‬אלברט אברהם‪ ,‬היה מזכיר בבית המשפט המחוזי בעירנו תל־אביב‪.‬‬
‫מעורבותו במשפטי הצמרת יוצאת לאור הן בעקביות‪ ,‬בנחישות טיעוניו והן‬
‫בנתוני ְשכר ִטרחתו תוך בחינת ההכרח החוּקי באשר למעמד המע"מ‬
‫הנגזר‪ .‬לא מן הנמנע כי חלה כלפיו ִהתאנוּת‪ ,‬צרוּת עין‪ ,‬קינאה‪.‬‬
‫מהמילייה‬
‫הוא מתעב טייקונים‪ ,‬אם כי לא בהכללה גורפת‪ ,‬אפילו שהם חלק ִ‬
‫החברתי שלו וחלקם נמנים על לקוחותיו‪ .‬הוא מגנה ואינו חוסך שיבטו מאותם‬
‫שבציניות מסדרים את המסכנים ולוקחים להם את כספם‪ .‬הם מגיעים לפסגת‬
‫העולם רק כשהם לוקחים מאחרים‪ .‬זה שהוא עימם בפרמיירות אינו הופך אותו‬
‫לחלק מהם‪ .‬אינו פילנתרופ כפי שהוא מעיד על עצמו‪ ,‬אף לא רובין הוד אך אטימוּת‬
‫לחוּלשות הסבל של הזולת מקוממת אותו‪" .‬האושר"‪ ,‬הוא אומר‪ ,‬נמצא עם האנשים‬
‫הפשוטים"‪ .‬אדם רגיש‪" .‬אי אפשר לעצור אותי"‪ ,‬הוא מוסיף‪" ,‬לעולמים"‪ .‬אורך‬
‫הנשימה‪ ,‬הסבלנות והדקדקנות הן מילות מפתח באורחותיו‪ .‬הוא דאג לזכויותיו של‬
‫ורושם לזכותו את חיוב הדירקטורים ונושאי‬
‫לנגוצקי תוך סימפטיה כנגד עוֹ שקו‬
‫ֵ‬
‫המשרה בבנק צפון אמריקה‪.‬‬
‫ִ‬
‫שקי ציבור יחזירו כספים שלקחו באיגרות‬
‫עצמו אדם אמיד אך הוא מעדיף שעוֹ ֵ‬
‫חוב במקום מתן תרומות למטרות חברתיות שאינן‪ ,‬לדבריו‪ ,‬אלא בבוּאת התחסדוּת‪.‬‬
‫בפתחה של חציית אוקיאנוסים‪ .‬ל ּו היה ֵאל בוודאי היה בר תחרות‬
‫שוב הריהו ִ‬
‫לנפטוּן‪ֵ ,‬אל הים במיתולוגיה הרומית‪.‬‬
‫הפלגה מהנה יוסי ושיבה בטוחה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 90‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪91‬‬
‫‪ 35‬‬
‫ה‬
‫עמוד אש‪ ,‬עמוד ענן ואיה העשן הלבן? ‬
‫‪06.14‬‬
‫ְשכִ ינה עבדה בערב שעות נוספות בקריית הוותיקן‪ִ ּ .‬פרקי היום בברית‬
‫הישנה‪ ,‬בברית החדשה ובקוראן‪ .‬אולי יצליח האפיפיור היכן שהתקשו‬
‫אחרים‪ .‬אולי יארע נֵ ס בחסות רוח הקודש‪ .‬אינשאללה‪ ,‬בעזרת השם יתברך‪ֶ ּ .‬פרס‬
‫המריא עם רבנים‪ ,‬עבאס מיודענו‪ ,‬אבו מאזן בלוויית אימאמים בברכת הנייה ובגיבוי‬
‫שרי ממשלת האחדות החדשה והכנסייה תיוצג ברוב ַעם במגרש הביתי‪ .‬תפילות‬
‫בעברית‪ ,‬בערבית ובלטינית‪ .‬רומא גועשת ורוחשת‪ .‬הדתות והמאמינים זקוקים‬
‫להתגלוּת‪ .‬גם חמסה‪ ,‬אם לא תועיל בוודאי לא תזיק‪ .‬פרנציסקוס קורא בשם הבן‬
‫ורוח הקודש כי העולם הוא ירושה אותה קבלנו מאבותינו ובה במידה אינה אלא‬
‫הלוואה ופיקדון מילדינו הכמהים להגיע לשחר השלום‪ .‬מחייב לא?‬
‫ב"הארץ" של בוקר המחרת פורסם רק צילום קטנטן במרכז כתבה בנושא‬
‫שונה‪ ,‬ב"ידיעות אחרונות" עוד מילים ספורות על אחדות אבל עשן לבן לא ראיתי‬
‫כשם כנסייה‪.‬‬
‫והבשורה נותרת רק ֵ‬
‫בספרה החדש מי שגה היכן ובאיזה עיתוי‪ .‬בדיעבד זה כל כך‬
‫הילארי מבארת ִ‬
‫שת ַּב ֵחר בו‪ .‬נראה ִאם וכאשר‬
‫קל מה גם שהיא מרימה להנחתה במסלול שאפשר ִ‬
‫שרביט הנשיאות יהיה בידיה כיצד היא תפעל וכיצד תתבטא‪ .‬גם אמריקה מפוּלגת‪.‬‬
‫היריבות בין הדמוקרטים לרפובליקנים מעבירה אותם על דעתם‪ .‬ל ּו ידעת מה מידת‬
‫ניגודי האינטרסים בין גו ֵּפי הביוּן האמריקאים ומספרם בארצות הברית לצד מידות‬
‫כיפוּפי הידיים והכְ פיפ ּויֹות לא היית מאמין‪ .‬אגלי זיעה קרה כבר נוטפים ממצחך‬
‫ההן יוצא הלאו‪ .‬שיקולי קבלת ההחלטות לוקחות בחשבון כיצד יגיב ציבור‬
‫ומתוך ֵ‬
‫הבוחרים ביום פקודה‪ְ .‬ר ִעיית חשבון‪ .‬ב־ע' על משקל שונה‪.‬‬
‫ּ ֶפרס מקבל ִּב ַּ‬
‫ירכת נתניהו לצאתו‪ .‬לִ קחי עבר נלמדים‪ .‬בכל דרך אחרת הוא‬
‫ומ ְמרום שנותיו וניסיון חייו לא ירצה שיְ רנְ נו על זִ קנתו ביחס לבחרוּתוֹ ‪.‬‬
‫יהיה נִ לעג ִ‬
‫גם הוא סוֹ ֵפר את ִמנין הימים עד לסיוּם המשמרת‪ .‬בעוד כחמישים יום אינו שם‪.‬‬
‫היפהפה ביפו‬
‫הוא יִ רצה לסיים זאת בשלום ואז להתפנות ללשכתו במכונו‪ ,‬במרכז ֵ‬
‫עם המוֹ תג המחייב "מרכז פרס לשלום"‪ .‬הכחול של הים נשקף מחלונות הבית‬
‫לנופף איש לרעהו לשלום‪.‬‬
‫המרשים‪ .‬גם פוּאד שוכֵ ן לא רחוק‪ .‬השניים יוכלו לפחות ֵ‬
‫הקטרוּג והשנאות‪ ,‬החתרנוּת‬
‫לפרס גם לא באה בקלוּת‪ .‬אמנם רמת ִ‬
‫המשרה הזו ֶ‬
‫ִ‬
‫וניחוחות ְּ‬
‫הבאוּשים עלתה פלאים אך אינה ייחוּדית לארצנו הקדושה‪ .‬לכל מדינה‬
‫חורשי מזימות החושפים שלדים בארון‬
‫יש‬
‫מדינה‬
‫ובכל‬
‫משלה‬
‫ל‬
‫ירק‬
‫ֵ‬
‫יש ועדת ִט ֶ‬
‫ומלתעות‪ .‬אני חש מבוכה לעיתויי הגילויים‪ .‬אחת נזכרת באשר קרה לפני ט"ו שנים‬
‫ומועמד צריך להצטדק‪ .‬אין אישום בפלילים אך הוא כבר סרח‪ .‬המתלוננת שנֵ יעורה‬
‫שישלֵ ם‬
‫ישמש בכהונה הרמה‪ .‬אינה מסכימה‪ַ .‬‬
‫משנתה מכריזה ופוסקת כי הוא לא ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫ה‬
‫‪.indd 91‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 92‬קובי חורין‬
‫אחר טוען ליחס מחפיר וקיפוּח ואף הוא ַמבְ איש‪.‬‬
‫בראשו‪ .‬כמעט אמרה על גופתה‪ֵ .‬‬
‫למשרה ציבורית ִמתגלה כאבן נֶ גף‪ .‬הציבור תוהה אם היה או לא היה‬
‫המועמדוּת ִ‬
‫אך בסלונים כבר מצביעים באצבע מרשיעה‪ .‬ציפייה לפרסום וחשיפת הצהרות הון‬
‫ארבעים ושמונה שעות לפני בחירות לנשיאות‪ ,‬כולל תיאור משכנתאות‪ ,‬הלוואות‪,‬‬
‫אופני החזרים ותכולת כספות‪ .‬הסאגה תימשך גם לאחר בחירת המועמד המקובל‬
‫על רוב חברי הכנסת‪ .‬חקירת חבר כנסת‪ ,‬שר‪ ,‬מועמד‪ ,‬ימים לפני כאשר חשדות‬
‫לכדי טובות הנאה‬
‫ממנפים אותם ֵ‬
‫ומידע נחקרו לפני שנה‪ .‬ומה עם הקשרים ואיך ַ‬
‫בין אם ישירוֹ ת לבין אם דרך חברה משפחתית או ֵברי קירבה?‬
‫דמי לא יחרץ‪ ,‬גם לא‬
‫למועמד לנשיאוּת בצרפת נתפר תיק בניכר‪ .‬לא נמסר על ֵ‬
‫על פלילים אך הנשיאות הפריחה כנפיה אל מעבר להרי החושך‪.‬‬
‫מועמד לרמטכ"לות עיגל פינות ואימץ סמטה לרכושו‪ ,‬מועמד למפכ"לות אימץ‬
‫ֵחיקה של גבירה תמירה‪ .‬גם כאן לא קרה דבר ובני משפחות‪ ,‬חברים‪ ,‬נאמני חצר‬
‫נותרים עם אף ארוך ומבוּיש‪ .‬היה עליו לספר בגילוי‪ .‬לְ מי? למה? איני ֵמקל ראש‬
‫אבל העיתוי מותיר צלקות של תמיהה‪ .‬יש‪ ,‬להבדיל‪ ,‬מורשעים המשלמים אשר נגזר‬
‫לעין‬
‫הצידקה נחשפה ֵ‬
‫עליהם‪ .‬כל אחד מהם התבטא כי ִצדקתו תצא לאור אך לא ִ‬
‫משור ֵרי חצר שרו להם בקול זמיר כי ֵהמה "זכאים" והחברה‬
‫השמש אלא גְ נוּתם‪.‬‬
‫ְ‬
‫החילונית ומוסדותיה הגזעניים מתאנים להם‪ .‬גם לקלון מסתבר יש תפוּגה‪.‬‬
‫בשבת הקרובה יאמר יהוה אל משה‪ ,‬בספר במדבר‪ ,‬לשלוח אנשים שיתוּרו את‬
‫מייעד לבני ישראל‪" .‬וראיתם ‪ִ ...‬אם העם היושב עליה החזק‬
‫ארץ כנען אותה הוא ֵ‬
‫הר ֶפה‪ ,‬המעט הוא אם ָרב; ומה הארץ אשר הוא יושב בה‪ ,‬הטובה היא אם ָר ָעה‪.‬‬
‫הוא ָ‬
‫וכמו בכל חברה מתוקנת‪ ,‬דמוקרטית‪ ,‬גם כאן יש שני היבטים‪ .‬המצדדים מבטאים‬
‫"זָ בַ ת ָחלָ ב ו ְּדבַ ש ‪ָ ...‬עלֹה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוּכל לה‪ ."...‬המת'נגדים חוששים‬
‫כי "לא נוּכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו‪ ...‬ויוציאו ַּ‬
‫דיבת הארץ רעה ‪ ...‬ארץ‬
‫אוכלת יושביה"‪ .‬והעם? כמו העם‪" :‬למה יהוה מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול‬
‫יימה"‪.‬‬
‫מצר ָ‬
‫וטפינו יהיו לבז‪ ,‬הלוא טוב לנו שוב ָ‬
‫נשינו ּ ֵ‬
‫בחרב‪ֵ ,‬‬
‫זה בעצם המקור להעלאת ֵאדי הקיטור ברוּח שיחות סלוֹ ני ימי השישי‪.‬‬
‫שני עמודים ליוו את בני ישראל במדבר‪ ,‬עמוד ענן להנחותם יומם ועמוד אש‬
‫כמהים‪.‬‬
‫להאיר דרכם בלילה‪ .‬אפשר שצבע הענן היה בהיר אך לעשן לבן עודנו ֵ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 92‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪93‬‬
‫‪ 36‬‬
‫ל‬
‫חלבונים ‬
‫‪06.14‬‬
‫יציר כפיו של סבא גֶ ּ ֶ'פטו היה מתארך האף ואצלי עשויה להתארך הלשון‪.‬‬
‫צבי ינאי כותב לתאומיו‪ ,‬דניאל ויעל‪ ,‬כי בעוד כארבעים שנה ניאלץ לאכול‬
‫סטייק עסיסי לעת גידוּל קצב הצמיחה של‬
‫מנות חרקים‪ ,‬תולעים וזבובים במקום ֵ‬
‫אוכלוסיית העולם בצד השינוי בתוחלת חיינו והצורך ביצירת מקורות מזון‪ .‬אנו‬
‫נזכה בלשון ְּכזו של הלטאה‪ ,‬משפחות הצפרדע לרבות הקרפדה והאילנית‪ ,‬לשון‬
‫המשתלחת כדי ֵציד חרקים בעוד גזע האדם הנחוּת ימתין עוד עשרות אולי אף‬
‫מאות שנים בהנחה ובתקווה שמשפחות הצפרדעים יותירו לו זבובים עתירי חלבון‪.‬‬
‫אין צורך במרחבים כדי לגדל אוכלוסיות עצומות של חרקים שמשך גידולם‬
‫קצר וכמעט שאין הם מזהמים את האטמוספירה והקרקע בעוד הפוטנציאל החלבוני‬
‫שלהם אדיר‪.‬‬
‫לגרש זבובים טורדניים‬
‫לנופף בידי הארוכות כדי ֵ‬
‫עכשיו יוּקל לי‪ .‬לא אצטרך עוד ֵ‬
‫או יתושות צמאות דם המזמזמות באוזן כאילו להכעיס בהתגרות ובהתרסה אלא‬
‫ֵּ‬
‫לח ִּיכי‪ .‬האם אתם מבינים כי שתי תולעי משי מכילות כמות‬
‫אשרבב לשוני ויערבו ִ‬
‫סטייק במשקל מאה גרם? איזו פרסומת תחליף‬
‫חלבונים גדולה פי עשרה ממנת ֵ‬
‫את "אדום‪ ,‬אדום" של שייקה מהגשש? לא רק לקצב נאמר "שלום‪ ,‬שלום"‪.‬‬
‫אני זוכר מילדותי בראשית שנות החמישים של המאה הקודמת את ִמתקפת‬
‫הארבה‪ .‬בני העדה התימנית היו מטגנים או צולים את המעופפים שכִ ילו שדות‬
‫לחיך‪ֵ .‬הרגל ותו לא‪ .‬סוויטש בראש‪ .‬איך הולכים חגבים‬
‫ערב ֵ‬
‫הירק למאכל תאווה ֵ‬
‫עם צ'ילי או ווסאבי או סתם רוטב חמוץ מתוק? יוצאי תפוצת פולין בטח יוסיפו‬
‫סוכר כהרגלם‪.‬‬
‫צבי ינאי כיהן כמנכ"ל משרד המדע‪ ,‬ערך את כתב העת "מחשבות" בנושאי‬
‫מדע‪ ,‬תרבות ואמנות‪ .‬פרופ' אסא כשר תיאר כי השכלתו שקולה כנגד כחמישה‬
‫תארים אקדמאיים שנִ יִ ים אם כי השכלתו הפורמלית הסתכמה בעשר שנות לימוד‬
‫בלבד‪ .‬צבי נפטר בסוף שנת ‪ 2013‬ועתה פורסם אגד מכתביו לילדיו‪ ,‬מקצתם פורסם‬
‫בגיליון מגזין "מרחיב דעת‪ ,‬מעורר מחשבה" אליבא ד'עורכיו‪.‬‬
‫ל‬
‫אפילו ההטעמה ל"אמאלה ג'וק" תישמע שונה‪ .‬הרתיעה תוחלף בגילוי‪.‬‬
‫אמתין לבסטה החדישה ב"מחנה יוּדה" עם תגרן הקורא בקול ניחר לרכוש‬
‫מרכולתו בגוון זבובים טריים מגידול טבעי ללא חומרים משמרים‪ ,‬כימיקלים‬
‫ותרסיסי הדברה‪ .‬לאהרוני כבר יש ורסיות עם מרציפן‪ ,‬דבש‪ ,‬קינמון ושוקולד מריר‪.‬‬
‫הכל בראש‪ ,‬מה? ילך נפלא עם יין סוביניון צונן‪.‬‬
‫וההכשר? בד"צ או מבית יוסף?‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 93‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 94‬קובי חורין‬
‫מעבר לעתידנות הפיקנטית‪ ,‬נעבור למדעים‬
‫ובשולי הנאמר בשישים שניות על‪ֵ ,‬‬
‫העשויים לאפשר לנו לצלוח את החיים ללא בעיות בריאות כמו סכרת‪ ,‬לחץ דם‬
‫גבוה‪ ,‬ומחלות לב‪.‬‬
‫פרופ' דוד היבר‪ ,‬מייסד ומנהל המכון לתזונה אנושית באוניברסיטת ‪UCLA‬‬
‫בקליפורניה ממליץ על הוצאת שומן וסוכר מהתזונה ולהרבות בחלבון‪ .‬כאשר רוב‬
‫הקלוריות תהיינה מהחלבון נרגיש שוֹ בַ ע‪ .‬כאשר אנו ממעטים באכילת חלבון הגוף‬
‫אוגר שומן תחתיו ואז אובדת מסת השריר‪ .‬פרופ' היבר ממליץ על אגוזים ועל סויה‬
‫באם הנך טבעוני ובכל מקרה מחייב בפעילות גופנית יום יומית שתפחית את רמת‬
‫המתח בגוף ותפחית את נטיית הגוף לאגור שומן‪.‬‬
‫אל תתקנא באותם שנראים רזים מבחוץ‪ .‬חלקם שמנים מבפנים וחסרים מסת שריר‪.‬‬
‫בריאות טובה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 94‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪95‬‬
‫‪37‬‬
‫פ‬
‫ַע כְ ּבְ ָר א‬
‫‪06.14‬‬
‫טכנאי המזגנים‬
‫עמיים בשנה‪ ,‬בשלהי האביב והסתיו‪ ,‬אנו מזמינים את‬
‫ֵ‬
‫האמוּנים עלינו הן למשרדנו והן לבית מגורינו לנקות מסננים‪ ,‬לטעון גז‬
‫בעיתוֹ ת פקודה‪ .‬בדרך כלל הליקוי יארע כאשר מתארחים‬
‫באם נגוֹ ז‪ ,‬לבל יַ כזיבו ִ‬
‫לרצות‪ .‬כאילו‬
‫לחלות ואותם ַ‬
‫בדלֶ ת ַאמוֹ תיך אורחים מכובדים את פניהם אתה רוצה ַ‬
‫ָ‬
‫המבאס המוּכר לכולנו ובמיוחד ברגעים קריטיים‪.‬‬
‫להכעיס המצב‬
‫ֵ‬
‫מח ֵטא תעלות‬
‫אמנם בהכירי מהנדס מיוּמן הוא הציע בטוּבו שישלח אלי חומר ַ‬
‫ושרץ אפשריים‪ .‬אריה ידידי‪ ,‬עימו נדדתי ברחבי‬
‫המיזוג בהן להערכתי מקנֵ ן כל חרק ֶ‬
‫אוקראינה וברלין‪ ,‬בטח שכח‪ .‬הוא שמח כי בנו בעל ההשכלה המשפטית מנהל את‬
‫ומסיר ממנו אחריות ונראה שמפריח גם את זיכרונו‪.‬‬
‫בית העסק ֵ‬
‫הטכנאי המסוּר שפקד את עליית גג ביתנו גָ לָ ה אוזניה הרגישות של חלי רעייתי‬
‫שוקק חיים‪ .‬הנה אדם רגיש שיודע להעריך בית חם ואוהב‪ .‬שישה נכדים‬
‫כי ביתנו ֵ‬
‫והיד עודנה נטוּיה‪ .‬אהה‪ ,‬מכַ ְח ֵּכח הטכנאי בגרונו‪ .‬אתם גרים בכפר בפאתי חורשה‪.‬‬
‫נו? אז? ֵּכיף לנו‪ .‬מלא צפרים‪ ,‬עטלפי ּ ְפרי העושים בזים לפנות ערב‪ ,‬צוּפיות‪,‬‬
‫תוכים ירוקים‪ ,‬עורבים צווחניים והכל בגוונים אינסופיים של ירוק‪ .‬עצי זית‪ ,‬חרוב‬
‫שפירותיו ניצבים‪ ,‬לימון ועוד‪.‬‬
‫את קרולינה‪ ,‬החתולה שאימצה אותי‪ ,‬גירשתי מעל פני כאשר הצעתי לה שניצל‬
‫דמי הכחוֹ ל‪ .‬אני יודע שלא התכוונה‬
‫פרגית מכף ידי והיא נשכה אותי עמוקות עד זוב ִ‬
‫ולקוּת ראייתה ובטעות וכיוצא באלה אבל שיניה החדות קרעו בבשרי המעוּדן‪ .‬מידי‬
‫יום‪ ,‬אגב‪ ,‬היא מתייצבת בפתח ביתנו בראש מורכן כמבטאה חנופה מתנצלת‪ .‬שחר‪,‬‬
‫אחת מנכדותיי‪ ,‬שרחמיה נכמרו על החתולה‪ ,‬במקום על סבא שוֹ ֵתת הדם‪ ,‬הציעה‬
‫שאהיה כלפיה רחוּם וחנוּן‪.‬‬
‫"היא לא התכוונה" אמרה‪" .‬היא כבר שנים אחדות אצלכם ולא פגעה באף אחד‪,‬‬
‫לא בכם ולא בנו הנכדים אפילו שמושכים לה בזנבה המרוט ועידו השובב מרעיש‬
‫להפחידה"‪.‬‬
‫הטכנאי מצטחק ומבאר כי אין אנו אפילו בכיוון‪ .‬קטנים כאלה‪ ,‬הוא אומר‪,‬‬
‫שחרטומם מחוּדד וזנבם אפוֹ ר‪ .‬בעבר גילינו אחדים בגין סימני החיים שהותירו‬
‫בקומת הקרקע ליד מסתור הגבינות שזזו וחשבנו שזהו‪ .‬סברנו לתומנו שהבינו כי‬
‫אין לחדור לטריטוריה שלנו והנה יש דורות המשך‪.‬‬
‫עיישה" [סוף‬
‫מ‬
‫דה‬
‫נדיק‬
‫א‬
‫במלכודות‬
‫"מלכודת דבק" פסק המומחה‪" .‬נקניק‬
‫ֶ‬
‫ַ‬
‫וגֶ ֶ‬
‫הסיפור]‪ .‬איך אפשר אני מוחה‪ .‬במה חטאו? אפילו אינם מרעישים וזוהי מלכודת‬
‫מוות אכזרי‪ .‬לנגד עיני חלפה תמונה מילדותי כאשר בעלת המכולת ברחוב‬
‫פיארברג‪ ,‬הגברת ּפו ּ ְּפקין‪ֵ ,‬שם של מרוּשעת מספרי דיקנס‪ ,‬הייתה מטביעה אפוֹ רים‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫פ‬
‫‪.indd 95‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 96‬קובי חורין‬
‫כאלה שנצודו במדפי מזונות ומצרכי המכולת בחביונות עץ‪ ,‬כאלה בהן אוכסנו‬
‫בעבר דגים מליחים וזיתים כבושים‪ .‬התקשיתי לראותם מפרפרים ומנסים בשארית‬
‫כוחותיהם לטפס ולהיאחז ברגליהם הקטנות במעלה החבית ולשאוף עוד טיפות‬
‫אוויר אחרונות‪.‬‬
‫למלֵ ט נפשותיהם‪.‬‬
‫ומה עכשיו? העכברונים המסכנים יידבקו למלכודת ולא יוכלו ַ‬
‫אכזרי‪ .‬חלי בשלה בהחלטיות‪ .‬לא רוצה כאן עכברים‪ .‬מחלות וריבוי וכל מיני אמירות‬
‫שבכלל טרם נבחנו או נחקרו מדעית‪" .‬אולי נגַ ֵדל?" שאלה בציניות‪" .‬לאחותך היקרה‬
‫יש עשרות דורות של עכברים לצורכי מחקריה הרפואיים ואתה? מה אתה רוצה‬
‫לחקור? תכנה אותם בשמות חיבה אישיים? תוציא אותם לטיול באוויר הצח? ומה‬
‫הלאה?"‪" .‬לא רוצה" פסקה בנחרצות‪.‬‬
‫ּ‬
‫לפרוֹ ת‬
‫העכְ ְב ָרא המסכן? מנין יהיה לו כֹח ְ‬
‫בכלל‪ ,‬תהיתי‪ ,‬ממה הוא מתקיים שם ַ‬
‫ולִ ְר ּבוֹ ת‪.‬‬
‫לתרץ את יְ ִפי הנפש כאשר אני יודע שהצודקת גם‬
‫האמת היא כי יותר קל ֵ‬
‫תפעל ותכרית את הרע מקרבנו‪" .‬חבל"‪ ,‬ניסיתי באקורד מיוּסר ובראש שמוּט‪" ,‬אני‬
‫אהיה שם לבדי"‪" .‬מה זה שם?" רטנה בחוסר סבלנות‪" ,‬על מה אתה מקשקש?" "בגן‬
‫העדן" אני משיב‪ ,‬כדפוּק עם קבלות‪ .‬ברוך דיין האמת‪ .‬הלך עליהם‪.‬‬
‫מקץ ימים ספורים עולה אודי האמיץ לעליית הגג לבחון הנתפסים‪ .‬לא עכברים‬
‫שהכשר הבד"צ של הנקניק לא‬
‫ולא יער‪ .‬או שהטכנאי ראה צל הרים כעכברים או ֵ‬
‫סיפק‪ .‬השלום‪ֵ ,‬אפוֹ א‪ ,‬שב לשרור במעוננו‪.‬‬
‫לא לאורך ימים‪ .‬כאשר התבדחתי כי חבל על ִציקי המצקצק (שחר החליטה‬
‫על קוצי‪ ,‬יעני קוץ בת‪ )...‬ואני חש בדידות‪ ,‬הזעיקה בעלת הבית גגן מוסמך עם‬
‫סולם ארך רגליים ושילחה אותו לפעולה קרקעית על גג ביתנו‪" .‬אצלכם דווקא די‬
‫מסודר ונקי"‪ ,‬פוסק המומחה‪" ,‬אבל אצל ה"דוּ" שלכם הלך כל גג הרוח‪ ,‬הוא פרוץ‬
‫וענפי העץ בגינתם פרצו להם דרך‪ ,‬משם יכול לטפס כל בעל חי אפשרי"‪ .‬אולי‬
‫עלי להתפייס עם קרולינה ולהתוות דרכה לסעודה דשנה‪ .‬גם הגגן פרס מלכודות‪,‬‬
‫ויתקין רשת ושבָ כָ ה אך היטיב לבאר כי תהא עמידה רק בפני חולדות‪ ,‬אם תבואנה‪.‬‬
‫ומי יתקע כף לידי כי עכברא לא יכרסם את הרשת? ימים יגידו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 96‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪97‬‬
‫‪ 38‬‬
‫ל"‬
‫סורמלו ‬
‫‪07.14‬‬
‫א מארגן יותר שום דבר‪ .‬כלום‪ .‬ייפול העולם‪ ,‬לא מתקרב לעניין הזה"‪.‬‬
‫כך הכרזתי אחרי שארגנתי טיול לקבוצות חברים למרוקו ולרוסיה‪.‬‬
‫החברה יודעים שאני מארגן דקדקן עד לעייפה והם בהתלהבותם נרשמים‪ִ .‬מכסות‬
‫מתמלאות וכאשר מגיעים ִרגעי הפורמליות והתשלום‪ ,‬נזכר אחד ִּ‬
‫שביתו עומדת‬
‫אחר ליקט מיידעים שאולי לא יתאים לו‪,‬‬
‫להינשא בסמיכות‪ ,‬נשבע בהן ִצ ְדקי‪ֵ ,‬‬
‫אחר‪ ...‬אם אינך עושה רישום‬
‫שלישי שכח להיוועץ ברעייתו והיא עדיין בחו"ל‪ֵ ,‬‬
‫יתר לצד שיבְ רון הלב אתה אוכל אותה והאירוע המוחי או הלבבי בשער‪.‬‬
‫אין לי בעיה לתכנן לוגיסטית מסלול‪ִ ,‬מנהלה‪ ,‬תחליף לרכב במידה ויתקלקל‬
‫ימזֵ ג כראוי בחום של ארבעים ויותר צלזיוס‪ ,‬לוחות זמנים‪ ,‬בתי חולים‪,‬‬
‫או לא ַ‬
‫נתיבי טיסה‪ ,‬ציוּות חדרי מלון והכל בחסדי שמים דופק כמו שעון‪ .‬הקושי הוא‬
‫עם הנרשמים שמבטלים‪ ,‬אותם שדוחים‪ ,‬שמבקשים לשלֵ ם בסוף‪ ,‬נושרים ואז‬
‫כסה הנקבעת עם ספקי התיירות המחיר מתייקר ולא ניתן לפנות‬
‫למ ָ‬
‫מה? מתחת ִ‬
‫למועמדים פוטנציאלים ברגע האחרון‪ .‬לא יפה‪ .‬אפשר שיֵ עלבו שלא פניתי‬
‫אליהם קודם לכן‪ .‬והכל כל כך בטוח‪ .‬גם ההוא שדיבר בוודאות על עוד שני‬
‫זוגות שבכלל באותו זמן לא היו בארץ‪ .‬הרצון הוא טוב‪ .‬אין לי ספק אבל זהו‪.‬‬
‫זה גוזֵ ל ים של זמן ולבסוף אני מסבסד כמו טמבל ֵהפרשים‪ .‬האצילות מחייבת‪.‬‬
‫לא עוד‪ .‬בשום אופן‪.‬‬
‫"קתדרה" מארגנת סיור בירושלים עם דביר‪ ,‬נכדו של אברהם סורמלו הגדול‪.‬‬
‫אנו מתמוגגים מכל רגע וכמונו גם שאר המשתתפים את מרביתם לא הכרנו‪ .‬אנו‬
‫חוצים סמטאות ורחובות נחלת שבעה‪ ,‬עולים מערבה במעלה מדרחוב בן־יהודה‪,‬‬
‫נכנסים לנחלאות‪ ,‬לשכונות קטנטנות על שמו של משה מונטפיורי כמזכרת משה‬
‫וכאוהל משה ומתפעמים מבתים ומשכונות אותן לא הכרנו‪ .‬דביר עושה את זה‪.‬‬
‫"כולם היו בנאי — חוץ מסורמלו" שהיה אקסמפלר מיוחד‪ ,‬אינטליגנטי והתוצאה‬
‫מבדרת מה גם שהיא מצביעה על ֵּביתם של סימון ומואיז הקטן‪ .‬מתחת לעץ התות‬
‫מרווה סורמלו הצעיר צימאוננו בכוסיות קטנות של עראק לכבוד ולזכר סבו‪.‬‬
‫חלי מביטה בי בעיני הקסם שלה ויודעת כי אלו רגעים בהם חולשתי גוברת‬
‫ועיקשותי מתמוססת‪" .‬אישי היקר והאהוב"‪ ,‬אומרת זוגתי בקול מפתה מתקתק‬
‫"אני יודעת שלא תרצה לארגן אבל חברינו מוכרחים ליהנות מהחוויה הזו"‪ .‬המלכודת‬
‫נפרשת‪ .‬התמרדותי קיצונית בחיזוק עצמי לבל אפול בפח הנטמן‪" .‬בשום אופן לא"‪,‬‬
‫תת ֵאם ואני אעשה את‬
‫זה גובל בהתאכזרות עצמית‪ .‬טוב‪ ,‬אומרת‪ ,‬אתה רק תכתוב‪ַ ,‬‬
‫עוצם ַת'שניה‪.‬‬
‫עוצם עין אחת‪ּ ,‬פוֹ קחה‪ֵ ,‬‬
‫כל השאר‪ .‬אתקשר ואציע‪ ,‬הכל עלי‪ .‬אני ֵ‬
‫צדקת נפש‪...‬‬
‫יודעת‬
‫שנק‪.‬‬
‫גרוני‬
‫עובדים עלי‪ִ .‬תחמוּן בשער‪ ,‬הרי זה ברור‪.‬‬
‫ֶ‬
‫נִ‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫"ל‬
‫‪.indd 97‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 98‬קובי חורין‬
‫אתקשר ל"קתדרה" אני מציע ואברר מתי הם מקיימים מועד ב'‪ .‬הנה‪ .‬אני כבר‬
‫שאלתי באשר לחברת אוטובוסים‬
‫בתוך התהליך‪ .‬פנִ ייתי במייל לא נענֵ ית גם לא ֵ‬
‫ופרטי סורמלו‪ .‬אפילו כתבתי כי אדאג לכעשרים נוסעים‪ .‬בדרך‬
‫עימם הם עובדים‬
‫ֵ‬
‫כלל הם ְּכרויים ומשיבים בתוך שעות ספורות אך הפעם נאדה‪.‬‬
‫לאתר מיידעים‪ .‬גוּגל מסגיר את סורמלו ששמח לפנייתי‪.‬‬
‫זה כבר הופך לאתגר ֵ‬
‫הוא מפרט בפני מגוון אפשרויות לרבות מוֹ פע סיפורי הסב בתל־אביב עם או בלי אמן‬
‫ולרדתו‬
‫נוסף‪ .‬דביר‪ ,‬הלוֹ ַקל פטריוט לירושלים שונא לצאת מתחום המושב הירושלמי ִ‬
‫לשפלה ולמישור החוף הוא קורא ַה ְש ּפלה‪ .‬בכלל‪ ,‬הוא אומר‪ ,‬כי מי שסבא שלו לא‬
‫נולד בירושלים לא נחשב ירושלמי‪ .‬הבחור מפרט תמחיר ומתנֶ ה בקיבולת ֵמרבית בת‬
‫ארבעים וחמישה משתתפים‪ .‬קבוצות משתרכות ופותחות רווחים ורם הקול התלוי‬
‫על כתפו עושה מלאכתו נאמנה אך ֵּבינות לבתים לא ניתן להפריע מנוחת הדרים‪ .‬יש‬
‫שעייפו מהסתופפות הטיילים הסקרנים‪ ,‬בתי הכנסת מתמלאים מתפללים‪ .‬מלא בתי‬
‫בעגָ ה מהבית‪ .‬יהודים לבושי חג בדרכם‬
‫כנסת קטנים‪ .‬לכל ֵעדה ארון קודש משלה ָ‬
‫לבית התפילה לקבל השבת מברכים ב"שבת שלום"‪ .‬נערות לבושות בבגדים תואמים‬
‫ושער ראשן אסוף בקפידה ממהרות אף הן בטוֹ פפות חגיגית‪.‬‬
‫ְ‬
‫מה נשאר? לתאם מועד‪ .‬עודני אוסף מידע‪.‬‬
‫ישיוֹ ם במסגרת בימת החברותא שלנו בצענו עם חברת אוטובוסים‬
‫את סיורי ִש ִ‬
‫מראש העין‪ .‬היה עונג לעבוד עם הנהג הדייקן שהוקצה לי בזמנו וניסיתי לפנות‬
‫אליהם גם הפעם בתקווה שהחברה עוד פועלת‪ .‬מנהל השיווק‪ִ ,‬ח ַירק בירר‪.‬‬
‫ורמי‬
‫זכרו אותנו‪ .‬האיש תיאר אוטובוסים חדשים‪ ,‬ממוזגים עם מיקרופונים ֵ‬
‫קול תקינים אחר שהקשיתי‪ .‬גם נהג בקשתי אחראי וזהיר‪ .‬ארבעים וחמישה‬
‫מעיני‪ .‬הובטח בכתב‬
‫מבוטחי על האוטובוס כאשר על ההגה נהג מורשע ידיר שינה ֵ‬
‫ַ‬
‫כל שבקשתי ונקבע מחיר "במיוחד עבורי" לאור ניסיון העבר‪ .‬איני שקט‪ .‬אני‬
‫"אפק" ליד ראש העין לראות את האוטובוסים בעיניים‪.‬‬
‫נוסע לפארק התעשייה ֵ‬
‫קובעים איתי בתום יום עבודה לקראת פיזור עובדי אורנג'‪ .‬לירן האחראי מטעם‬
‫החברה מתחייב בפני על אוטובוס חדש ותקין ככל שביקשתי ונהג רציני בלא‬
‫גיליון הרשעות‪.‬‬
‫ומה נשאר? לתאם מועד‪.‬‬
‫חלי מחייכת‪ .‬מ"קתדרה" עדיין אין כל מענה‪ .‬הגבעה אינה עונה‪.‬‬
‫לסמן ולבחון זמנים‪ ,‬מקצבים‪ ,‬מקום שירותים‬
‫אני מוצא עצמי נוסע ללטרון ֵ‬
‫ונטילת ידיים‪ ,‬ממשיך לירושלים עיר קודשנו במהירות מוגבלת לבית אגרון ושוב‬
‫תפ ֵעל פעם נוספת מחציבת הסלעים כדי הכשרת המסלולים‬
‫ומ ּ ַ‬
‫מודד לוחות זמנים ִ‬
‫הנוספים ומהחול הנערם המוּצא ממחפורת מנהרת הרכבת‪.‬‬
‫איך נראית עד עתה פעילותי במסגרת ְמרי מוחלט תוך אמירה כי "אפילו אם‬
‫ייפול העולם"? גבר‪ ,‬גבר‪ .‬רונית רצתה שאארגן גם חו"ל וגם פעילויות בארץ אחר‬
‫שנסעה ִעמנו למרוקו אך עשיתי לה שריר של מאצ'ו קשוח‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:08‬‬
‫‪.indd 98‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪99‬‬
‫סתם ככה‪ ,‬בשביל להעביר את הזמן ניסחתי משהו‪ .‬צריך להכין חומר לחלי‬
‫כדי שתארגן‪ ,‬תגייס‪ ,‬תיגבה ותוציא גחמותיה לאור‪ .‬פרויקט שלה‪ .‬אני רק מהצד‪...‬‬
‫תיאמתי תאריך אפשרי לשריין רק כדי שלא יסחבו אותו הימנה מתחת לאף‪.‬‬
‫וב"זמזֵ ם שקד‪ ,‬שקד‬
‫בשל ומתוּבל ב"אני וסימון ומואיז הקטן"‬
‫ְ‬
‫עכשיו כשהניסוח ֵ‬
‫זה כמו אישה" אני משגֵ ר ניסוי ותהייה‪ .‬תשובות ראשוניות מגיעות ב־‪no time‬‬
‫לרשוּם ואם אפשר להביא עוד כמה זוגות חברים ו‪...‬‬
‫ִ‬
‫אנו מוגבלים בארבעים וחמישה משתתפים ואיני רוצה להגזים עם אוֹ בר בוקינג‪.‬‬
‫ייעלבו אחר כך‪ .‬חיוכה של חלי גובֵ ר‪ .‬לאנחותיי מתוך השוונג היא מצחקקת וכבר‬
‫אינה מסתירה כי ידה שוב על העליונה‪.‬‬
‫יאללה לשלב הבא‪ .‬כסף‪ .‬מחצית מהעלות הניגביית על ידי "קתדרה"‪ .‬אשר‬
‫יגורתי בא‪ .‬שיק אחד או שניים‪ .‬יש השואל אם יוכל להביא ביום האירוע ואני מסביר‬
‫כי אני משלם לספקים‪ ,‬מסבסד ואיני רוצה לעסוק בכסף ביום ובזמן הנסיעה‪ .‬שום‬
‫דבר לא זז ומתחיל גל תזכורות‪ .‬אדם קרוב לי מתנצל בגלל המונדיאל‪ִּ ,‬ביתם של‬
‫בני זוג אחר בדיוק מגיעה מחו"ל בהפתעה‪ ,‬בנה של חברתם נוסע לחו"ל באילוּץ‪.‬‬
‫מה יש להם לכל אלה?‬
‫למבקשים להביא מזוּגות חבריהם אני מקצה בשלב זה אישור לזוג אחד לכל‬
‫אחד‪ .‬אין תגובה‪.‬‬
‫אני מתכנן תכנים לדרך מלטרון לירושלים ובחזרה‪ .‬תריסר מחברינו מאזור‬
‫מכבים ומודיעין יחברו אלינו באתר ההנצחה "יד לשריון"‪.‬‬
‫אני מקבץ לחלי רשימות יתרות להמשך טיפולה בנושא הגבייה‪ .‬הדואר בימים‬
‫אלה בעיצומי האטה וכמו להכעיס מה שמגיע מתקבל בטפטוף‪ .‬מעטים משיבים‬
‫שהפקידו ישירות לחשבוננו אך לא מעבירים את מסמך השיוּך‪ .‬האחרון שלא שילם‬
‫ירד כאשר הסיבה אינה חשובה‪ .‬זהו‪ .‬הכל הופקד‪ .‬תם ונשלם‪ .‬חשבת? מה פתאום‪.‬‬
‫בינתיים אנו מבכים את שלוש הצעירים הנִ ספים ב"אמצע התמוז"‪ .‬אני נשאל‬
‫לגבי המצב הביטחוני בירושלים‪ .‬איפה נחלאות ואיפה שוּעפת‪.‬‬
‫זוג שיורד יום קודם לאירוע מבאר כי קיבלו אחריות להחלטתם‪ ,‬הם לא יוכלו‬
‫להצטרף אך אינם מוכנים שאחזיר להם את כספם‪ .‬אני מתעקש והם מורים לי‬
‫להעביר לקרן המלגות לזכר הורינו‪ .‬הם תרמו לאות הוקרה גם בעבר לקרן‪ .‬זוג‬
‫אחר מחליט לשהות את כל סוף השבוע בירושלים ואם כך הם זכאים להחזר עלות‬
‫הנסיעה‪ .‬גם הם דוחקים בי לבל אעשה כן אך זה לא בא בחשבון‪ .‬זוג נוסף מאשר‬
‫השתתפות‪ .‬כלים שלובים‪ .‬גברת נכבדה מודיעה על דלקת ריאות חריפה ואם לא‬
‫אמצא נוסע אחר במקומם הם יספגו את העלות‪ .‬לא מצאתי‪" .‬בעלי איתי לטוב‬
‫ולרע" השיבה כשהצעתי כי יגיע עם בן או בת ליוויה מה גם שאנו מצפים למוצא‬
‫פיו שישכילנו בדרך‪.‬‬
‫אני מוודא עם סורמלו הצעיר כי הוא בקו הבריאות‪ ,‬כי גרונו אינו ניחר וכי‬
‫העראק עליו סוּכם כבר במקרר‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 99‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 100‬קובי חורין‬
‫לאשר לי מה גם שהם טרודים באספקת‬
‫למנהל חברת האוטובוסים כבר נשבר ֵ‬
‫"ס ֵמס אלי‬
‫רכבים ללוויה הממלכתית במודיעין ומבחינתם הזמנתי סגורה ומוּסדרת‪ַ .‬‬
‫"וא ַס ֵמס אליך את שם הנהג ומספר הסלולרי‬
‫מבעוד יום בצהרים" אומר לי חירק ַ‬
‫שלו"‪ .‬שעתיים לפני יציאתנו לנקודת ההתכנסות מטלפן אלי גנאדי הנהג ורווח לי‪.‬‬
‫"תגיד"‪ ,‬הוא שואל‪" ,‬בטוח שם בירושלים?"‬
‫יוסי‪ ,‬אחיה של חלי‪ ,‬מבַ ֵּכר גם הוא את המשחק אך הרווחנו גם את עופרה וגם‬
‫את נוגה המחותנת העתידית‪ ,‬אישה נאה ומעודנת‪ .‬רותי רעייתו‪ ,‬גיסתנו‪ ,‬מוסיפה‬
‫להדהים‪ .‬הכל זורם אצלה בחיוך ובקלילות‪.‬‬
‫קרבה‪ .‬מעלות החום היוקד אינן חסות עלינו‪ .‬חלי ואני יוצאים‬
‫שעת ה"שין" ֵ‬
‫לנקודת המפגש ומגיעים זמן מה לפני השעה הנקבעת‪ .‬אני לא מאמין‪ .‬חלום‬
‫הבלהות שגרם לפרפורי בטן נגוז כלא היה‪ .‬האוטובוס חונה בצל‪ ,‬גנאדי הנהג‬
‫שמאחר‬
‫מאודסה ישוּב בתא המטען‪ ,‬חברינו ניצבים כמעט בדום מתוח‪ .‬חבר אחד‪,‬‬
‫ֵ‬
‫ֶ‬
‫כרוני כדרך הווית חייו מטלפן בבדיחותא לחבר אחר דייקן שכבר נמצא במקום‬
‫לאחר כי קובי לא מחכה‪ .‬יקירה אחרת שמחוגים אינם ממעייניה‬
‫ומודיעו לבל יהין ֵ‬
‫מושכת בכנף שרוול חולצתי שארשום שהיא הקדימה והגיעה לפני הזמן‪ .‬בעלה‬
‫של רבקה הנאווה בא עם פרצוף מיוסר שיפסיד את המשחק‪ .‬היא הכריחה אותו‬
‫אז הוא יחפש לחמוק לאיזו קו ָּּבה באזור ולמצוא מסך‪ .‬כמעט קדוש‪ ,‬קדוש‪ ,‬קדוש‬
‫ה' צבאות‪ .‬ראבאק‪ .‬אני מעדכן אותו מתי והיכן ימתין לנו האוטובוס‪.‬‬
‫הזמן רץ ורק אלי וזהבה חסרים‪ .‬האחרונים לרמת אביב‪ .‬אני מטלפן על פי‬
‫הרשימה שבידי ואלי החליט להצטרף אלינו בלטרון אך שכח לעדכן אותי‪ .‬יאללה‬
‫גנאדי‪ ,‬לדרך‪.‬‬
‫זוג מתנשף עם לחיים סמוקות מתדפק על דלת האוטובוס בראשית נסיעתו‪.‬‬
‫גנאדי מנסה לפטור אותם כי זו נסיעה פרטית והם בשלהם‪ .‬רבקה ויוסי שאת‬
‫בואם רשמתי בחרו להמתין במכוניתם הממוזגת אך לא ִעדכנו איש‪ .‬חמקו לתחת‬
‫גפנם ותאנתם‪.‬‬
‫ללטרון אנו מגיעים על הדקה‪ .‬איך לא? כולה נסענו מחצית השעה וחברינו רצים‬
‫מאימת‬
‫ליטול ידיים כי כך כתבתי‪ ,‬ללַ ֵקק שלגונים על מקלון ולהרוות צימאונם ֵ‬
‫החום‪.‬‬
‫אני עושה הפסקה בתיאורי ומקריא לחלי אשר נכתב עד כאן‪ .‬היא מתפקעת‬
‫מצחוק אך מעירה כי היא עזרה בגיוס משתתפים אחר התכווצויות הנרשמים‬
‫המתלהבים‪ .‬עלי לשנות אשר כתבתי‪.‬‬
‫מלטרון בואכה ירושלים אני מזמין את יאיר‪ ,‬פרופ' שפירא אל המיקרופון‪ ,‬אחר‬
‫תיאום מוקדם כמובן‪ .‬יאיר הוא שהקל עלינו במשמעת המים הצה"לית בסוף שנות‬
‫השישים של המאה הקודמת‪ ,‬מינכ"ל את סורוקה ואת אסותא הישנה ובנה והקים‬
‫את היכלה המפואר של אסותא החדשה‪ .‬לשונו של יאיר אינה חפה מלבטא בגלוי‬
‫עמדותיו הנחרצות‪ .‬הוא מבטא הערכה לחריצותה ופעלתנותה של שרת הבריאות‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 100‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪101‬‬
‫וחורץ כי "כלום לא יצא מזה"‪.‬‬
‫אך את הוועדה הוא מכתיר כ"תיאטרון בובות" ֵ‬
‫יאיר מוסיף כי המוצע על ידי האוצר אינו אלא סכום מזערי שלא יפתור דבר מה‬
‫גם שיחולק למספר פעימות‪ .‬אני דואג לאסותא ַאשדוד המוקם בהנחת יסוד של‬
‫הכנסות משר"פ באישור מוקדם של משרד הבריאות והנה שוב שומטים את השטיח‬
‫מתחת לרגלי היזמים‪ .‬אני מקווה שגורלו לא ידמה לגורל בית הסוהר החדיש אותו‬
‫בנה לבייב אחר קבלת כל אישור והסכמה אפשריים ואז לאחר ההתנגדויות בתום‬
‫הבנייה הממשלה נאלצה לרכוש מהיזם את המבנה המוגמר‪.‬‬
‫התנועה משתרכת בעצלתיים‪ .‬דביר ממתין לנו וכמוהו חברינו הנאספים אלינו‬
‫תישמע גם צפירת כניסת שבת‬
‫אל מול בית אגרון‪ .‬עד כאן שבת הגדול‪ .‬תיכף ַ‬
‫המלכה‪ .‬כולם מחייכים‪ .‬על זוג או שניים יומלץ להשתתף במועד נוסף כדי להשלים‬
‫אשר החסירו שכן הם ְּ‬
‫ליבנו ביניהם אשר לא הספיקו במהלך השבוע החולף‪.‬‬
‫רוח מענגת קרירה הנעימה לנו את מהלך הסיור וחוּמה של השמש היוקדת‬
‫נשכח‪ .‬טקס העראק בתום הסיור ליד בית הכנסת של יוצאי יאנינה ובמרחק נגיעה‬
‫מבתי מגוריהם של סימון ומואיז הקטן בצל עץ התות עליו קישר יוסי בנאי כי ראה‬
‫מתמ ֵמש‪.‬‬
‫עפיפון אדום על חוט‬
‫ַ‬
‫באחד הסיפורים אותם סיפר דביר בפעם קודמת תיאר את סבו מגיע אחר ֶסבב‬
‫ומקיץ אך לקראת‬
‫השוכרה לפנות בוקר נופל על מיטתו כאבן שאין לה הופכין ִ‬
‫שעות הערב‪ .‬לאשה הפולניה הנוהג הנפסד הזה נמאס אך ידעה כי דיבור ישיר עם‬
‫הגרוזיני שלה לא ישפיע ולא ישנה התנהגותו‪.‬‬
‫גברת סורמלו ידעה אל נכון שבדרכו הביתה‪ ,‬אישה אברהם היקר עובר דרך‬
‫בית הקברות והחליטה לעשות מעשה‪ .‬התעטפה בסדין לבן וחיכתה לבואו לחלקות‬
‫הקברים‪ .‬לקראת הנֵ ץ השחר מתקרב סורמלו בהתנדנדות מוּכרת‪ .‬היא יוצאת‬
‫לקראתו במחול אינדיאני מלווה בשאגות של רוח רפאים אך ניד בפניו לא זע‪,‬‬
‫אפילו לא עצר הליכתו‪ .‬היא שואלת בקול חיקוי גברי אם אינו מפחד מרוחו של‬
‫ל"שד" כהאי לישנא "איך אפחד‪,‬‬
‫השד הגדול‪ .‬סורמלו מפטיר בלי למצמץ ומשיב ֵ‬
‫ֵ‬
‫ָ‬
‫הרי אני נשוי לבִ יתך"‪.‬‬
‫גנאדי כבר ממתין בנקודת המפגש אותה קבענו‪ .‬אני מציע לו עראק‪ .‬קפה הוא‬
‫רוצה‪" .‬מה 'כפת לך"‪ ,‬אני‪" ,‬הדרך בחזרה היא בירידה"‪ .‬אם חלק לי כבוד עד עכשיו‬
‫נראה כי עתה החל לפקפק בהערכתו‪.‬‬
‫לעו"ד רוני אילן אי אפשר להכתיב דבר‪ .‬הוא מהנהן בראשו בחברוּת אמיצה‬
‫התזָ ה לעבודת הדוקטורט‬
‫והשאר קולֵ ח בלא שליטה‪ .‬בפעם הבאה אולי יספר על ֶ‬
‫שלו‪ .‬אז מה "אח" שלי‪ ,‬חדשנות בנושאי אישוּת או אולמרט?‬
‫תורו של יוסי מגיע‪ .‬במזל לא נותר במכוניתו הממוזגת ברחבת החנייה‬
‫ברמת אביב‪ .‬כאשר ביבי וברק היו מועמדים לראשות הממשלה הם שכרו שרותי‬
‫אסטרטגים פוליטיים מארה"ב‪ .‬יוסי עושה זאת בארצות האיחוד האירופי‪ .‬יוסי‬
‫מתחיל בהרצאתו המלומדה וצפירה מטה אותו לנושאים זרים‪ .‬כשני קילומטרים‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 101‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 102‬קובי חורין‬
‫לפני שער הגיא אני מזמין את רבקה רעייתו המצודדת ללבוש כסותה של יפה‬
‫ולזמר את "באב אל וואד" ואת "אל נא תֹאמר לי שלום"‪.‬‬
‫ירקוני ֵ‬
‫הרינו נפרדים בלטרון מחברינו בנֵ י מודיעין‪ ,‬מכבים והסביבה וממשיכים אל‬
‫עבר מישור החוף‪ .‬הגעתנו לתחנה הסופית ברמת אביב מוקדמת מהמתוכנן בדקות‬
‫ספורות‪.‬‬
‫חיבוקים‪ ,‬תודות‪ ,‬נשיקות ועוד מחזור חיבוקים מחוּדש‪ .‬יאללה‪ ,‬מתי הפעם‬
‫הבאה? אתה מוכרח‪ .‬אתה גדול ואני‪ ...‬כמו ב־"יֵ ש חור בדלי" — "לא מארגן יותר‬
‫שום דבר‪ .‬כלום‪ .‬ייפול העולם‪ .‬לא מתקרב לעניין הזה"‪ .‬חלי מבליחה חיוך‪.‬‬
‫האמת? כאשר זה מסתיים בהצלחה‪ ,‬מגיעים המיילים‪ ,‬הטלפונים והחיזוקים‪ .‬זה‬
‫מתעשת בנוקשות עיקשת‪" .‬לא מארגן‪"...‬‬
‫אמנם נעים ומחמיא אך אני‬
‫ֵ‬
‫ואם לא הספקת או נבצר ממך ונפשך חושקת לזמזֵ ם שקד וללגום עראק מתחת‬
‫לעץ התות פנה נא ל"קתדרה"‪ .‬הם קבעו את ה־‪ 15‬לאוגוסט אך אלַ י עדיין לא‬
‫השכילו לפנות‪.‬‬
‫אנו בפתחה של פרשת "בלק" [במדבר] ומכאן לא רק בלעם המברך‪ ,‬לא רק אתון‬
‫מפוקחת אלא גם "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל‪"...‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 102‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪103‬‬
‫‪ 39‬‬
‫א‬
‫אלוף בצלות ואלוף שום ‬
‫‪07.14‬‬
‫שועט על האיילון [כביש ‪ 20‬בכיוון תל־אביב דרום] וצפירה עולה ויורדת‬
‫ני ֵ‬
‫בסכלותי‬
‫בצ ֵדי הדרך המהירה ואני ִ‬
‫נשמעת‪ ,‬נהגים ממושמעים עוצרים ִ‬
‫מגביר מהירות בדרכי לאתר בנייה אותו אני מבַ ֵט ַח בשכונת נווה דקלים בראשון‬
‫לציון מערב‪ .‬במקום להתפתות ולהיסחף לזרועות סירונית [בתולת ים] נגזר עלינו‬
‫להישמע לקולות צורמניים של סירנות‪.‬‬
‫קרב ל־‪ 94‬אוגוסטים‪ ,‬לדרוש‬
‫אני מטלפן מהדרך לאריה חברי הטוב‪ ,‬שגילו ֵ‬
‫בשלומו בעיתות הצבעים האדומים‪ .‬הלה משיב לצלצול הטלפון בקול נכאים‬
‫הנשמע כאילו הריהו בפתח "מעלות קדושים" אך אחרי מילות ִּביד ו ַּח אחדות‬
‫לצ חק וּק וגובר‬
‫אני מעלה ַּב ת שחוֹ ק על שפתיו‪ .‬זה מתחיל בחי וּכוֹ ן‪ ,‬עובר ִ‬
‫בשיחנו על חרדות היירוט כי כאיש חיל האוויר‬
‫לצחוק מתגלגל‪ .‬הוא מבאר לי‬
‫ֵ‬
‫הבריטי‪ ,‬מימים אין איש זוכר‪ ,‬בשירותו באירופה ובאפריקה‪ ,‬הצינורות האלה‬
‫שמייצרים בעזה או בסוריה אינם מרתיעים אותו‪ ,‬וחוץ מזה‪ ,‬הוא מוסיף‪ ,‬אין‬
‫בבית מגוריו‪ ,‬מבתי השיכון התלת קומתיים מראשית שנות החמישים של‬
‫המאה הקודמת‪ ,‬לא ִמ קלט ולא ממ"ד אף לא ממ"ק‪ .‬אם יש באחת מכניסות‬
‫הבית המוארך מחסנון הרי שלא ישמש אלא לכלֵ י המנקה וחצרן המדשאה‬
‫באחור י הבית ותו לא‪.‬‬
‫ֵ‬
‫אחרי מילות נימוס ורוֹ גַ ע הוא עובר לנימה הפואטית האופיינית לו‬
‫ומחניף בדרכו כי דקות לפני שטלפנתי הוא העלה בדעתו כי היה עלי להיות‬
‫"אלוּף העורף" כיוון שאני דובר לכל אדם בפסיכולוגִ ית לוגית מרגיעה‪ .‬לא‬
‫רק שתכונה זו לא יוחסה לי עד כה אלא שאוּכל לצטט אחדים שיחלקו על‬
‫הקביעה המדעית‪ .‬כבר היה שווה להתקשר לאריה הקובנאי‪ ,‬חברי היקר‪ .‬אני‬
‫מצטחק כי אפילו לתואר אלוּף בצלות ואלוּף שום איני ראוי‪ .‬אולי אלוף‬
‫העראק‪ .‬ביאליק עוד התפלפל בבדיחוּתא בכתיבתו על אנשי הארץ הלא‬
‫נודעת‪ ,‬אם זכורני נכונה‪" ,‬מרו ָּּב ָעם ָעגֹל ומרו ָּּבע ִעיג ּולָ ם‪ ...‬ימינם שמאלם‬
‫ושמאלם ימינם"‪ .‬בן שיחי מתפקע מצחוק ומספר לי כי אתמול‪ ,‬השמונה‬
‫ביולי‪ ,‬התכנסו ספונטנית אחדות מחברותיה הקרובות של פלורט‪ ,‬ממנה‬
‫התאלמן לאחרונה‪ ,‬לחוג את יום הולדתה‪ .‬אריה מפרט בערגה כי הניח ורד‬
‫אדום על השידה בחדר האורחים בדירת מגוריו הצנועה ליד פסל הברונזה‬
‫של שו ּּפן‪ ,‬מתחת לתמונתה של רעייתו שבוודאי מנגנת עתה על פסנתר‬
‫השרת במרומי הרקיע ולכבודה הרימו כוס יין‬
‫מוזהב ומנעימה למלאכי‬
‫ֵ‬
‫צרפתי משובח בלוויית גבינה ראויה ברוח המסורת האצילית המחייבת‪ .‬אריה‬
‫חש בחסרונה ובדידותו מעציבה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫א‬
‫‪.indd 103‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 104‬קובי חורין‬
‫שוב נשמעות צפירות‪.‬‬
‫הנכדות התל־אביביות אצלנו והן רצות למקלט הבית כלמודות נוהלי ההתרעה‪.‬‬
‫צריך לשמש דוגמא ואל לי לזלזל ולטעת בהן ספק‪ .‬אינן מפוחדות הקטנות ומבשרות‬
‫כי הנה נשמע "בום"‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 104‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪105‬‬
‫‪ 40‬‬
‫כ‬
‫בתי משען ‬
‫‪07.14‬‬
‫משרד ותיק [מ־‪ ]1940‬אנו מבטחים בני ארבעה דורות‪ .‬טבעי כי על‬
‫לקוחותינו יימנו גם רבים בני גיל בוגר‪ .‬גם את אותם שכבר אינם מבוטחי‬
‫אחר מעבר לבתי אבות‪ ,‬בתי הורים‬
‫רכוש וחבויות אלא בביטוחי בריאות וסיעוד ַ‬
‫או מחלקות סיעודיות אנו זוכרים וחולקים להם כבוד ויקר‪ .‬חלקם עוֹ דם וחלקם‬
‫האחר נמנו על מקבלי שירותינו עשרות בשנים‪ .‬למותר לציין כי רבים מבַ ְּכרים‬
‫ֵ‬
‫פרטיותם בבתי מגורים בלִ וויית עזרה צמודה‪ .‬יש שיעשו כן מטעם כלכלי‪ ,‬בין אם‬
‫ֶחסר לבין אם חסכון‪ ,‬יש שלא ייאוֹ ת ּו להכיר בעובדה כי בגרו ועצמאותם מוּעמת‬
‫והריהם כאותו קטנצ'יק המכסה את עיניו ומשוכנע כי אינו נראה‪.‬‬
‫אחת למספר שבועות אני מבקר ֵדרי הבתים הנזכרים לעייל‪ ,‬מנסה להנעים את‬
‫לרשוּת‪ .‬החיוך‬
‫זמנם‪ ,‬להטות אוזן ולהקשיב לפניות או לטרוניות ולהעמיד עצמי ְ‬
‫עם בואי כבר עושה גם לי טוב‪.‬‬
‫המשען יושבות פיליפיניות שנטלו הפוּגת‬
‫המפגש אינו קל‪ .‬באכסדרת בתי ִ‬
‫צהרים‪ ,‬חלקן משוחחות טלפונית עם הבית במנילה‪ ,‬מתעניינות בשלום הבעל וכיצד‬
‫לומדים ומתפתחים הילדים‪ ,‬בריאות ההורים וכהנה‪.‬‬
‫ציינתי אמנם "יושבות" שכן מירב הדרים הן נשים אך כמיעוט יש גם "יושבים"‪,‬‬
‫בני המין הגברי‪ .‬חלקן עם חברות‪ ,‬חלקן בסמיכות למטופלים עליהם הן מופקדות‪.‬‬
‫גם בני ֵעדוֹ ת אחרות עוסקים בעבודת קודש זו לרבות דוברי ערבית‪.‬‬
‫באגפים אחרים מתנהלות שיחות עם ַמ ְרצים‪ ,‬מוּשמעת מוסיקת נוסטלגיה‬
‫המזכירה נשכחות וימי עלוּמים‪ ,‬תרגילי התעמלות מתוּנה‪ ,‬משחקי פיתוח זיכרון‬
‫המפזֶ זת למקצב הסמבה מותירה ערגה‪ .‬אך‪,‬‬
‫ואירועי חברה‪ .‬בלונדינית חטוּבת גוף ְ‬
‫היו ימים‪ .‬המגוון נרחב והזמן חולֵ ף‪.‬‬
‫כבר בכניסה לחצרי הבית יש הישוּבים על ספסל או בכיסא גלגלים‪ ,‬אחדים‬
‫קרב ובא‪ ,‬חלק עם בני‬
‫לעזר לצידם‪ ,‬חלק בבדידות ַמזְ הרת הבוחנים כל ֵ‬
‫עם הליכון ֵ‬
‫משפחה‪ ,‬ילדים‪ ,‬נכדים משועממים אחדים מצוידים בתבונה במשחק‪ ,‬בכדור אפילו‬
‫בקורקינט‪.‬‬
‫אותם שהינם חברותיים יותר ואינם מוּפנמים יתר על המידה יוצרים חברויות‬
‫וקושרים ֵרעים לשיחה‪ ,‬להחלפת דעות‪ ,‬לרכילויות קלילות אף לדברי להג‪ .‬לא אחת‬
‫מד ֵּכא ובן משפחתו לידו‪ ,‬כאילו ממלא‬
‫ערפילי ַ‬
‫יֵ יראה אדם בוֹ הה בחלל עם דוֹ ק ּ ִ‬
‫כפית‪ ,‬שקוע בעמודי סיפרו‪ ,‬לעיתים אוזניות תחוּבות‬
‫ִמכסת חובתו בתורנות נִ ּ ֵ‬
‫לאוזניו‪.‬‬
‫הבית הזה מהווה כתובת אחרונה אם באגף אחד או במחלקה אחרת אך לא נראה‬
‫כי עשויים להיות שינויים מרחיקי לכת‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫כ‬
‫‪.indd 105‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 106‬קובי חורין‬
‫תוחלת החיים לילודים חדשים אמנם מתארכת ואילו איכוּת וטיב הרפואה‬
‫והתרופות וזמינותם משפרת ומקלה כל עוד היכולת הכלכלית לדיור ולרפואה‬
‫מתאפשרת‪.‬‬
‫גם סגֶ ל העוֹ בדות והעובדים מגוון‪ .‬רבים דוברי רוסית וערבית‪ .‬העבודה מפרכת‬
‫ומחייבת מאמץ‪ ,‬קשב וסבלנות‪ ,‬התעסקות עם רחיצת דיירים וניקיונם‪ ,‬טיפולי‬
‫היגיינה מתחייבים בתכיפות אף שמירה כי הדיירים לא יחליקו במקלחת או חלילה‬
‫יפלו ממיטותיהם‪ .‬לא קל ואניח כי גם התמורה אינה גבוהה אך אין עבודה שאינה‬
‫מכבדת את העוסקים בה‪.‬‬
‫מפ ַאת ִצנעת וכְ בוד היקרים לנו‪.‬‬
‫מזעיר שיתואר להלן בד ּויִ ים ְ‬
‫השמות לגבי חלק ֵ‬
‫ורדה ל‪ .‬שקועה בקריאת ספר עב כרס באנגלית או באיטלקית‪ ,‬בעיתון‬
‫באנגלית ומדירה רגליה מפטפוטי ְסרק‪ .‬היא רוצה להספיק‪ ,‬לדבריה‪ ,‬כמה‬
‫שיותר‪ .‬היא תמיד ֵערנית בקפידה למראה וחיוכיה מחזקים את המבקר‬
‫תחזקת אך נעזרת בהליכון‬
‫ומשרים תחושת נוחות במחיצתה‪ .‬פיזית היא ִמ ַ‬
‫ַ‬
‫אם כי בחופשיות יתר‪ .‬צלילוּת מחשבותיה ולשונה הינן מעלה‪ .‬עד לפני‬
‫לפרוג'יה באיטליה‪ ,‬מרחיבה עושר‬
‫שנים אחדות הייתה נוסעת אחת לשנה ּ ֶ‬
‫משען‪ ,‬נאות אפיקה‬
‫שפתה‪ ,‬פוקדת חוג מכריה אולי גם אוהביה‪ .‬‬
‫שרה ק‪ .‬מתמידה בהאזינה למוסיקה המוכרת לה מילדותה‪ ,‬לחנים‬
‫אותם ניגנה בצעירותה על כינור ופסנתר ולצליליה חוללה עם‬
‫מחזריה ומאהביה בעלומיה‪ .‬היא מתנועעת על פי המקצב ועכִ ירות‬
‫ראייתה הקשה עליה מונעת קריאתה לה הייתה רגילה‪ .‬היא מקבלת‬
‫פני בשמחה גלויה‪ ,‬זוכרת את בני משפחת אימי ומעלה זיכרונות‬
‫בתיאוריה בעיניים‬
‫מבית הוריה בשבלי‪ ,‬שאוליי‪ ,‬ליטא‪ .‬שרה מפליגה‬
‫ֶ‬
‫מתלחלחות על ִּביתה האהובה‪ ,‬אילנה‪ ,‬ובני משפחתה המורחבת‪ .‬‬
‫אחוזת בית‪ ,‬רעננה‬
‫‬
‫לחני כ‪.‬מ‪ .‬מלאו לאחרונה תשעים שנה‪ .‬חיוּתה הינה שם דבר ולגימת‬
‫הוויסקי שלה אך משפרת אורחותיה‪ .‬לי היא שומרת ְּ‬
‫אבסינט בפריזר‬
‫ומוודאה עד כמה אני כשיר לנהיגה‪ .‬היא עצמאית ויוצרת‪ ,‬מציירת ומפסלת‪,‬‬
‫נוסעת ומפזזת בצלילוּת ראויה לציון ולחיקוי‪ .‬לאחרונה שבה ממסע בן‬
‫חודשיים ימים כדי להיפרד מבני משפחתה באמריקה הדרומית‪ .‬אתמול‬
‫אירחנו אותה בנמל יפו אחר שביארה כי אזעקות אינן מרגשות אותה‪.‬‬
‫חני אדם חזק‪ ,‬ביקורתי ומצויה ברזי העיתונות הכלל עולמית תוך ביטוי‬
‫המפלות את ישראל לרעה‪ .‬היא‪ ,‬פרופ' לגנטיקה‪,‬‬
‫חרונה על המדינות ַ‬
‫צוחקת בספרה כי קראה מחקר בפורטוגזית המצטט מפרסומיה ומחקריה‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 106‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪107‬‬
‫לתקן עיוותיו וליישר הדורים‬
‫האקדמאים‪ .‬היא פנתה אל כותב המאמר כדי ֵ‬
‫מדעיים והלה נדם‪ .‬הוא התנצל כי לא שיער שעודנה עמנו‪.‬‬
‫מגדלי הים התיכון‪ ,‬בת־ים‬
‫‬
‫אמונה נ‪ ,.‬אף היא ציירת‪ ,‬מספרת פעם אחר פעם על ההכרה והפרסים‬
‫הבינלאומיים בהם זכתה‪ .‬זיכרונה החל לבגוד בה‪ .‬היא משוכנעת כי מגוריה‬
‫במקום הנוכחי זמניים ושבה ומספרת את התקשרותה עם המקום מאז‬
‫הקמתו במסגרת קבוצת אמנים‪ .‬נוחה לה דאגתה של עורכת הדין המסייעת‬
‫בידיה אך היא מבטאה חשש כי היא מבוֹ דדת ומנטרלת אותה‪ .‬היא חוששת‬
‫מבני משפחתה המתנכלים לה ואינם מעריכים אומנותה וכישרונותיה‪ .‬איני‬
‫משען‪ ,‬נ‪ .‬אפיקה‬
‫יודע של מי רמת הפרנויה גבוהה יותר‪ .‬‬
‫שלמה ש‪ .‬שרוי ביגונו ובדידותו בבית מגוריו‪ .‬מאיש חברה מבוקש ורב‬
‫פעלים אינו משיב לטלפונים ואך מחכה למשיח צדקנו או לשליח השדוף‬
‫ההוא עם המגל והחרב‪ .‬נמאס לו‪ .‬אינו מוצא טעם כאשר רוב חבריו והיקרה‬
‫לו מכל כבר שם‪ ,‬בזוהר הרקיע‪ .‬אני מגיע אליו בעצבות ומשתדל לגרום לו‬
‫לצחוק מתגלגל‪ .‬זִ קני חיל האוויר בו שירת עדיין משחרים לפתחו‪.‬‬
‫הופיין‪ ,‬ר‪ .‬אביב‬
‫‬
‫איני מתחרה באחות תרזה אך אני חש בשליחות המצופה ובעיני המתחייבת‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 107‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 108‬קובי חורין‬
‫‪ 41‬‬
‫ע‬
‫צּוק איתן — שלושה היבטים ‬
‫‪07.14‬‬
‫ל אף הפסקה‪ ,‬המתנה‪ֶ ּ ,‬פסק זמן להצטיידות הומניטרית‪ ,‬שוב נשמעת‬
‫אזעקת "צבע אדום"‪ ,‬מכוניות עוצרות בצידי הדרכים ואנשים ממושמעים‬
‫ומבַ צעים המוּצע על ידי פיקוּד העוֹ רף‪ .‬יש מנוּסים היוצאים עם שמיכה או מצע‬
‫כלשהו להשתטח עליהם בעיקר מחשש מפגַ ֵעי רסיסים‪ .‬מיילים נידחים עם הסבר‬
‫כי "לעת שרוּת מילואים‪ ,"...‬תנועת הרכבים דלילה יותר‪.‬‬
‫במ ְר ֶש ֶתת‬
‫ומרעיו‪ ,‬מגרעין השומר הצעיר של פעם‪ ,‬מוסיפים להתכתב ִ‬
‫נחום ֵ‬
‫בגנוּת או בזכוּת‪ ,‬בביקורת על ממשלת ימין שאך מחרחרת מדון ושנַ אות‪ .‬יגאל‬
‫מרחיב משנתו מא ּ‬
‫ֹלבני‪ ,‬ניו יורק‪ ,‬עד כמה ראיית האסלאם קיצונית‪ .‬הוא מפרט כי‬
‫יימהל‪ ,‬יהיה יהודי‪ ,‬ייטבֵ ל‪,‬‬
‫בראייתם כל יילוֹ ד הריהו פוטנציאל להיותו מוסלמי‪ .‬אם ֵ‬
‫ילך בדת ישו ויפקוד הכנסייה‪.‬‬
‫כאשר מעבירים מפות ותרשימים‪ ,‬מעגלים גרפיים וסטטיסטיים שוב תו ַּאר‬
‫הנקודה הזעירה של ישראל באזור הבלתי יציב ועדיין לא יוּבן כיצד העולם ה"נאוֹ ר"‬
‫נופל ִברשתם ומגנה בדרך כלל את ישראל המקיימת את זכות התגובה‪ .‬אנו תמהים‬
‫ֵ‬
‫המפגעים‬
‫איך הייתה מגיבה מדינה ריבונית למטח בן אלף ויותר רקטות וטילים ַ‬
‫בנפש וברכוש אזרחיה ונתיניה‪ .‬למה אלף? איך אנגליה הייתה מגיבה לשלושה‬
‫מטחי ירי? רוסיה למטח יחיד וכמוה ארצות הברית של אמריקה?‬
‫תחנו ולא‬
‫לפ ֵ‬
‫עד כה ב"צוּק איתן"‪ ,‬טרם נגררנו לפרובוקציות אותן החמאס מניח ִ‬
‫רק שאין נשמעים גינויים אלא שמבוטאות תמיכות לצד המלצות להגיע להסדר‬
‫הפסקת אש‪ .‬מרקל ואובמה החלטיים‪ּ ,‬פוּטין משמיע אמירה "מאוּזנת" ואף הוא‬
‫קורא אנמית לצדדים לסיים הלוחמה‪ .‬ארדואן שוב מסתבך בלשונו וחושף ּ ַפן נוסף‬
‫יהודי ארצו‪ .‬אמירוֹ ת‬
‫של עליבות קנאית‪ .‬הוא כמעט מתסיס לבוא חשבון גם ִעם ֵ‬
‫אלו מסוכנות גם אם עיתוי האמירה מכוון לבחירות הצפויות והתמיכה בו רבה על‬
‫אף מתנגדיו‪.‬‬
‫חגי מציע לנחום שיקוּם ויתנַ ֵערה‪ .‬לא הכל בשליטת הימין אם כי נוכחותו‬
‫הקואליציונית ניכרת‪ .‬גם אבו מאזן לכוּד על ידי תומכיו ולא על ידי מתנגדיו‪ .‬ארנון‬
‫קופץ לרגע למשרדנו כדי לבשר שאמנם שלושת בניו חיים בלונדון אבל שוּמה‬
‫עלינו לצאת למלחמת חורמה יבשתית גם במחיר של אלף הרוגים מחיילינו‪ .‬אתה‬
‫הבנת אותו ברוך? ואת אחות שלי?‬
‫גם כאן וגם שם הרוב רוצה שקט ולא מעניינות אותו גחמות נושאי הדגל‬
‫והשררה‪ .‬שמונה עשרה אלף לוחמי חמאס חמושים מתוך ‪ 1.8‬מיליון נפש מהווים‬
‫אחוז אחד בלבד‪ .‬נוסיף מנהיגות ומנהלה נגיע לשני אחוז‪ .‬לא רק שהעם חושש‬
‫לבטא מחאתו גם המערך המדיני המתון כביכול נוטה מטעמים פוליטיים להקצין‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫ע‬
‫‪.indd 108‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪109‬‬
‫שיידרש לתת דין וחשבון‬
‫עמדות‪ .‬העם בעזה הוא שבחר בהנייה כמנהיגו והוא‬
‫ֵ‬
‫לעמו על סיבות ותוצאות החורבן וההרס‪ .‬ילדים וזקנים מוצבים לשמור על ארסנל‬
‫ַ‬
‫תחמושת בהבנה שלא נפגע בחפים מחטא‪ ,‬עוון ופשע ואצלנו אלו מהווים מטרות‪.‬‬
‫האם ישכילו תושבי עזה לשאול מה קרה כאן ביום שאחרי שוֹ ך הקרבות?‬
‫"ומה?" ישאלו המתלהמים משלנו‪" ,‬לכמה זמן נגרום לשקט? ניכנס בהם אחת‬
‫ולתמיד"‪ .‬כבר היינו ב"אחת ולתמיד" וכבר "קרענו להם ַת'צוּרה"‪ .‬הבלים‪ .‬ישראל‬
‫השקולה לא תפעל בפזיזות ולא תמהר לסכן חיילינו‪ .‬היא גם לא תחפש לבַ זוֹ ת את‬
‫הנואל‪ .‬גופים אחרים שיתפסו‬
‫החמאס אלא לשמור על כבוד מנהיגיו על אף ּ ִפשעם ָ‬
‫מקומם עלולים להיות קיצוניים עוד יותר‪ .‬מקורם הלא מהאחים המוסלמים‪ .‬הכל‬
‫בשם אללה הרחמן והרחום‪.‬‬
‫אנו מרוויחים דו שיח והבנה משותפת עם מצריים בנשיאותו של ַא־סיסי‬
‫המבַ טא תיעובו מהחמאס כפי התנגדותו לאחים המוסלמים ולקנאות הדתית‪ .‬אין‬
‫זו עדיין כלפינו אהבת מרדכי‪.‬‬
‫נחום מוסיף לשמור על ֵחרוּת קדושת זכותו להתבטא גם אם אין דעתו מקובלת‪,‬‬
‫גם לא על ידי חלק מחבריו משכבר ימי האידיאולוגיה של אז‪.‬‬
‫שכנינו ברמת אביב רצים למרחבים מוּגנים אם בבתיהם אם במתקנים הציבוריים‬
‫והודעות נשמעות על תחילת הפעילות הקרקעית‪ .‬עשר בלילה‪ .‬המראיינים די‬
‫"חופרים" בשאלות על הגדרת יעדים ומטרות ואם נגררנו או אוּלצנו‪.‬‬
‫מס ְּכנים חייהם כדי הגנה על מדינה ועל ַּבית וניסוחי התחקירנים‬
‫חיילי צה"ל ַ‬
‫מייגעים ומתישים‪ .‬הם בפריחת עשייה בכל תקופת ֵאש‪.‬‬
‫מרואיינים ספורים מרהיבים עוז לא להתנבא ומציינים כי כבר תקופה ארוכה‬
‫שאינם בסוד העניינים‪ .‬בינתיים המנהיגות זוכה לשבחים על הבלגה‪ ,‬רצינוּת ושיקול‬
‫דעת‪.‬‬
‫זהו‪ .‬בעוד יום יומיים יגיעו צילומי ההרס‪ .‬הפגנות מחאה יתקיימו בכל עיר ֵואם‬
‫ורק סטטיסטיקאים יַ שוו כמה הפגינו ב"עופרת יצוקה"‪ ,‬ב"עמוד ענן" וכמה עכשיו‪.‬‬
‫*‪* * ‬‬
‫"ביתנו פתוח בפניכם לרווחה"‪ ,‬כך אני לרות ולנֹעם מבְ נֵ י נצרים‪ ,‬הדרום של הדרום‬
‫בעוטף רצועת עזה‪ ,‬מזרחית לחוֹ לִ ית ולכֶ רם שלום‪ .‬אני מדמיין את נֹעם עומד על‬
‫ובהבזקים‪.‬‬
‫בהקים ֵ‬
‫בה ֵ‬
‫הרמפה‪ ,‬מערבית לישוב‪ ,‬צופה ֵ‬
‫הלה ממהר להשיב במייל‪:‬‬
‫"תודה על ההתעניינות‪ .‬אנחנו ב"ה בסדר‪ .‬שומעים קצת את המלחמה‪ ,‬את הירי‬
‫של צה"ל‪ .‬היו כמה נפילות לא מוּתרעוֹ ת‪ .‬חיים יותר את המצב מאשר במרכז הארץ‬
‫ובצדדים מסויימים גם יותר מחלק מהדרום‪ .‬בצבא יש לנו שני בנים ביו"ש וחתן‬
‫בעזה‪ .‬גם ּבֹעז [האח] כאן לא רחוק מאתנו‪( .‬את חטיבת השריון בה הייתי ּ ֵפרקו לפני‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 109‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 110‬קובי חורין‬
‫ארבעה חודשים ושלחו את רוב האנשים הביתה)‪ .‬כנראה שבנצרים [לפני התנתקות‬
‫‪ ]2005‬השתתפנו בשמירה על המדינה טוב יותר מאשר היום"‪.‬‬
‫כעבור זמן קצר מוסיף נֹעם במייל נפרד‪:‬‬
‫"אני מרגיש כארי בסוּגר‪ .‬לא יודע מה לעשות בעת כזו בשביל המדינה‪ .‬העורף‬
‫שלנו בישוב די חזק‪ .‬קבעתי עם מישהו בקיבוץ קרוב לבוא לבקר‪ ,‬לא שהוא צריך‬
‫מקרב ומחזק את שני הצדדים‪ .‬תפקיד העורף בימים אלו זה לא‬
‫אותי אבל מפגש ֵ‬
‫רק לשמוע כל כמה דקות עדכון חדשות‪ .‬העורף צריך לא רק להחזיק מעמד אלא‬
‫לחזֵ ק את האוּמה‪ .‬לדעתי — גם על ידי מפגשי קירוב‪ .‬אולי בימים אלו של תגבורת‬
‫לקשר אותי עם כמה מאלו איתם נפגשנו לפני תשע שנים‪[ ,‬רביערב‬
‫לאומית‪ ,‬תצליח ֵ‬
‫‪ ,13.07.2005 ,112‬רחשי לב לקראת ההתנתקות] כשהייתי צעיר יותר וחכם פחות‪...‬‬
‫החיבור בימים אלו‪ ,‬ההקשבה‪ ,‬חשובים מתמיד‪ .‬אנחנו היום יותר מרגישים שאנחנו‬
‫בסירה אחת‪"...‬‬
‫וכל המוסיף גורע‪.‬‬
‫והנה קול קורא נוסף הימנו‪:‬‬
‫"אשמח לקרוא ‪ /‬לשמוע ממישהו שדווקא מרחוק יש לו מה לומר לי בעת‬
‫הזאת‪ ,‬לשתף אותי בדעתו או בהרגשתו ביחס לעת בה אנו חיים בחודש האחרון‬
‫ובכלל‪.‬‬
‫בברכת הצלחה לחיילינו במשימותיהם וחזרת כולם בשלום"‪.‬‬
‫*‪* * ‬‬
‫אני מתרחק מהרשתות החברתיות כנשוּך נחש‪ .‬מיכל שחיה את הפייסבוק כרבים‬
‫מבני דורה הראתה לי בדחילו ורחימו אשר פרסמה ַאלִ יס‪ ,‬בת חבר קרוב ויקר לי‪,‬‬
‫ערבי בן העדה הנוצרית הדר בצפון הארץ‪ .‬אנו ביחסים מאד קרובים ואני מקווה‬
‫כי אנו יכולים לדבר בגילוי לב‪.‬‬
‫חברי‪ ,‬מתנהלים על ֵמי מנוחות בקליבלנד‪,‬‬
‫של‬
‫היפה‬
‫חייה של ַאלִ יס‪ִּ ,‬ביתו‬
‫ִ‬
‫המיליֶ ה החברתי‬
‫לרצות את ִ‬
‫אוהיו‪ ,‬ארצות הברית‪ .‬אני מקווה שפועלה לא נבע כדי ַ‬
‫שלה בשכנוּת למגוריה ולהצביע על מעוֹ רוּתה וכי ילדיה לא יצטרכו לשלם מחיר‬
‫ה"הזדהות"‪ .‬פרסום סרטון צילומי פגועים בעזה‪ ,‬מה גם שכתבתי לעייל כי חלקם‬
‫דווח על ידי ה־‪ BBC‬הלונדוני כשאוּל מאשר פורסם בעבר מקרבות סוריה ומעמוד‬
‫ענן אינו תורם לרוֹ גַ ע וליציבות אלא להתססה‪ .‬זה ביטוי אקטיבי של נקיטת עמדה‪.‬‬
‫בפגוּעים אך כבר דנו בשאלה היכן המבוגרים הפגועים‪ ,‬הלוחמים‬
‫איני ֵמקל ראש ְ‬
‫המסתתרים מאחורי ילדים וזקנים‪ .‬אליס הייתה מצפה מהממשל האמריקני כי יגיב‬
‫אם יִ יָ ֵרה מטח טילים על קליבלנד ויסכן את אישה ואת ילדיה‪.‬‬
‫הדרך היחידה לפתור סכסוכים או אי הבנות צריכה להיות בדיבור ובשיח אך‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 110‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪111‬‬
‫בוודאות שלא ביֶ רי‪ .‬לא חשובה דתם‪ ,‬גזעם או מינם של נפגעים‪ .‬הסיטואציה קשה‬
‫ולתתם‬
‫גם בלי ליבוי יצרים‪ .‬כל הורה מוכן לקטוף גם כוכבים משמיים למען ילדיו ִ‬
‫סיכוי לעתיד טוב יותר‪ ,‬חינוך‪ ,‬בריאות טובה ומזון להשביעם‪ .‬אף ֵאם לא באמת רוצה‬
‫שילדיה יהיו שאהידים גם ִאם היא מכריזה או נאלצת להכריז אחרת‪ .‬הגעה להסכמות‬
‫מתחייבת‪ .‬המצב הנוכחי אינו מוביל אלא להרס ולאובדן חיים‪ ,‬לפציעות פיזיות‬
‫ולטראומות נפשיות‪ .‬ישראל כבר שילמה בדם "חי" [‪ ]18‬מלוחמיה ובמעל מאה‬
‫פצועים עד כה לא כולל אזרחים‪ .‬ככל שהקרב יימשך המספרים יאמירו‪ .‬הידברות‬
‫צריכה לבטא גמישות מחשבתית ולא התחפרות המשקפת אמוציות ואגו הגורמים‬
‫אחר תוך פיתוח והתפתחות‪ ,‬תוך הטבה‬
‫לדי שני העמים יזכו לעתיד ֵ‬
‫לאובדן‪ .‬יַ ֵ‬
‫מיידית באיכות חיים‪ ,‬רווחה כלכלית וראיית אופק ורוד השונה מהותית מהקיים‪.‬‬
‫אך לפני ימים כתב אלי חבֵ רי‪ ,‬אביה של ַאליס‪ ,‬ברגישות כי הוא תקווה ותפילה‬
‫כי הענן השחור יפוג במהרה‪.‬‬
‫אגב‪ ,‬בצילומי מפגשי המנהיגים הערביים נושקים הגברים על לחיי עמיתיהם‬
‫חברי אנו נושקים שלוש פעמים‪ ,‬משמאל‪ ,‬מימין‬
‫פעמיים‪ ,‬משמאל ומימין‪ .‬עם ִ‬
‫ההם בקטאר מחסירים או שמא אנו בג'דיידה מוסיפים‪.‬‬
‫ומשמאל‪ .‬עכשיו עלי ללַ ֵּבן אם ֵ‬
‫בלי קשר להיות ִמנהלת החמאס עצמה מפוּלגת‪ ,‬נפש מדינאי העולם הערבי‬
‫נקעה מהשתלחות הקיצוניים‪.‬‬
‫ל ּו ידעת ַאליס יקירה ואהובה על פעילות הומניטרית של ישראל בבית החולים‬
‫שדה ברמת הגולן למען פצועים סוריים המגיעים לקבלת טיפול בהפניית רופאים‬
‫סוריים‪ ,‬על הקמת בית חולים צבאי במחסום ֶארז במבואות עזה כדי ַט ּ ֵפל בפצועים‬
‫פלשתינאים מהרצועה‪ ,‬שכן פורסם שבית החולים "שיפא" מלא על גדותיו‪ ,‬יש ֶחסר‬
‫במיטות‪ ,‬בתרופות ובמכשור מתקדם ואילו קלגסי החמאס מונעים הגעת תושבי‬
‫הרצועה לקבלת טיפול מהאויב הציוני‪ ,‬על אספקת תרופה יקרה הקשה להשגה‬
‫לילדה חולה במחלה ממארת מעזה‪ ,‬על אספקת מזון‪ ,‬חשמל ומצרכים נדרשים‬
‫ימי‬
‫מא ֵ‬
‫מידי יום‪ .‬ל ּו ידעת יקירה על אספקת שמיכות לפני בוא החורף לפליטים ֵ‬
‫הלוחמה הפנימית בסוריה‪ ,‬על אספקת סימילק לילדיהם הרכים בשנים‪ .‬טיפולים‬
‫רפואיים ניתנים בארצנו לבני משפחות מהרצועה‪ ,‬מהגדה‪ ,‬וממדינות ערב ִעמן אין‬
‫לנו קשרים דיפלומטיים פורמליים‪ .‬עצרנו מעבר חומרי בנייה ומתכת אחר שהוברר‬
‫כי במקום לבניית בתי מגורים‪ ,‬מרפאות ומוסדות לימוד לרווחת תושבי הרצועה‬
‫שימשו חומרים אלו לבניית מנהרות תופת‪.‬‬
‫דובר החמאס‪ ,‬סאבר אבו זוהרי‪ ,‬מורה להקפיד רק על צילומי נשים וילדים‪.‬‬
‫וההדים עושים את שלהם‪ .‬הסעודים שואלים היכן צילומי הפעילים או‬
‫בת הקול ֵ‬
‫צילומי הפגיעות של מטותיהם‪ .‬אפשר שזו שאלת התרסה‪ .‬החמאס מנע‪ ,‬לידיעה‪,‬‬
‫יציאת אזרחים מאזורים שהותרעו על ידי צה"ל כמועמדים להפגזה בגין פעולות‬
‫טרור אקטיביות‪ .‬התושבים אינם אלא בני ערובה בידי החמאס‪.‬‬
‫תמונות הזוועה שפורסמו יעוררו את דעת הקהל לאו דווקא נגד ישראל אלא נגד‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 111‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 112‬קובי חורין‬
‫להוות מגן אנושי‪ .‬לתושבים‬
‫מנהיגויות שאינן בוחלות לחייב ילדים ואזרחים תמימים ַ‬
‫ולדיירים אין יכולת להתבטא אך הם כותבים ומצייצים ברשתות החברתיות‪ ,‬אותם‬
‫שפיוּת ושקט לחייהם‪.‬‬
‫שיש להם אומץ לעשות כן‪ ,‬להשיב ִ‬
‫לחם עד טיפת הדם האחרונה" נשמעים הקולות מאל ג'זירה‪ ,‬אבל רגע‪ ,‬סליחה‪,‬‬
‫"נִ ֵ‬
‫טיפת הדם של מי? המנהיגים נחבאים במקומות מוגנים והעם?‬
‫זה לא קל ַאלִ יס אהובה‪ .‬שמחתי לשמוע מאבא על התפתחות והצלחת ילדייך‬
‫הורי ילדי עזה היו שמחים להתגאות בהישגי ילדיהם תחת נְ ִהי‬
‫בלימודיהם‪ .‬גם ֵ‬
‫תמרורים על אובדנם‪.‬‬
‫"עוטף" עזה‪,‬‬
‫כאשר תגיעי לארץ‪ ,‬יקירה‪ ,‬אהיה מוכן לקחת אותך ליישובי‬
‫ֵ‬
‫לאוניברסיטה באריאל שבשומרון שאחוז הסטודנטים הערביים שם גבוה‪ ,‬כמו בכל‬
‫האוניברסיטאות והמכללות בארץ‪ .‬גם להר בנטל מעל קונייטרה אקח אותך‪ ,‬אולי‬
‫יאפשרו לנו גם להיכנס לבית החולים הצבאי המטפל בפצועים הסוריים ומפנה את‬
‫המקרים המורכבים לבתי החולים בצפון הארץ במימוּן המדינה היינו אזרחיה‪ .‬ברי‬
‫לי שלא תוכלי לפרסם רשמייך בפייסבוק‪.‬‬
‫אני מקווה שלא צפו באשר שלחת‪ ,‬אליס‪ ,‬גופים העוינים למדינת ישראל‬
‫ולחילופין אנשי הביטחון שלנו שבסמכויותיהם למנוע ממך ומילדייך כניסה‬
‫לגבולות המדינה‪.‬‬
‫כרגע העולם עוד לא החל לגנות אותנו אך סביר שהגל הזה יגיע במהרה‪ .‬אותו‬
‫עולם שלא מצא לנכון להגיב לנעשה בסוריה‪ ,‬בעירק‪ ,‬בתימן‪ ,‬בלוב ובאפגניסטן‬
‫ואינו ער דיו לקשיים המאיימים על המשטרים בירדן ובמצריים המנסים לשמור‬
‫על יציבות במזרח תיכון בלתי יציב‪ .‬בוא נא‪ ,‬עולם‪ ,‬בוא וראה נא גם אתה מציאות‬
‫מזווית אחרת‪.‬‬
‫ארדואן ירד מהפסים לגמרי‪ ,‬אסד מוכתר פעם נוספת לנשיאות ואצלנו במעלה‬
‫אדומים‪ ,‬מעסיקים במפעל של "סודה סטרים" כ־‪ 650‬פלשתינאים מיריחו ומהסביבה‬
‫בשכר הגבוה פי שישה מהמשולם בשטחי הרשות לרבות קרן פנסייה‪ ,‬וישראל‬
‫"המרושעת" פועלת בקשר הדוק ובתיאום עם הרשות הפלשתינאית בנושאי בטחון‬
‫ובשמירה על הראיס‪ .‬עולם הזוי‪.‬‬
‫ּ ִפרסי נא בשלום ילדייך ובשלום ֵאלי אישך היקר‪ .‬זִ כרי אליס כי חופש‪ ,‬שוויון‬
‫ואחווה‪ ,‬סממני חברי מסדר הבונים החופשיים ברוח המהפכה הצרפתית‪ .‬היוו ַּכר להוויית‬
‫חפ ֵצי חיים וקיוּם‪.‬‬
‫אישיותך בבית בו גדלת וכי כולנו תומכים בשלום‪ֵ ,‬‬
‫יאללה‪ ,‬תבוא פה‪ ,‬חברי היקר והאהוב‪ ,‬אבא של ַאליס‪ ,‬ננַ גֵ ב חומוס אצל אבו‬
‫חסן ביפו או שתבַ ֵּכר שניצל פולני בנמל יפו‪.‬‬
‫אוהב אותך אח שלי‪ ,‬גם את אליס‪ ,‬אפילו שמעדה הפעם‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 112‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪113‬‬
‫‪ 42‬‬
‫נ‬
‫יחי‪ ,‬יחי‪ ,‬יחי ‬
‫‪07.14‬‬
‫צר לגאון מווילנה‪ ,‬כבוד הנשיא ראובן (רובי) ריבלין‪ ,‬מצהיר ומוכתר‬
‫בתקיעת חצוצרות ושופרות ובקריאות "יחי‪ ,‬יחי‪ ,‬יחי"‪.‬‬
‫נאומי הנשיא התשיעי היוצא והעשירי הנכנס‪ ,‬ראויים להיכנס לפנתיאון ול ּו‬
‫אפשר היה להרחיב ּ ִפרקי התנ"ך הייתי ממליץ להוסיפם לספר הספרים‪ .‬האחד‬
‫בחזונו‪ ,‬בראיית המדע ובהיבט המפוקח אל הקהילייה העולמית‪ ,‬השני ברגישותו‬
‫ובנשיאת פניו לחברה ולעם‪ .‬ליטבק‪ .‬משלנו‪.‬‬
‫חוף הצוּק בשישי בבוקר רגוע כבכל יום ואנשים צועדים או מתמכרים לקפה‬
‫לתכול הרקיע לוודא כי אין פסים ָתמירים‬
‫של שחרית‪ .‬מידי פעם שולחים מבט ְ‬
‫של יירוט‪ .‬מטוסים ומסוקים הממריאים משדה דב זוכים למבט מהורהר‪ .‬בריכת‬
‫האוניברסיטה גודשת המתארחים בחצריה ולקראת צהרי היום בהישמע אזעקת‬
‫הצבע האדום המצילים מנחים לכיוון המרחב המוגן ואנשים‪ ,‬נשים וטף נשמעים‬
‫והולכים במתינות‪ ,‬ברוגע‪ ,‬בלא ביטויי חרדה או פאניקה‪ .‬דקות‪ ,‬לאחר הישמע‬
‫ארבעת היירוטים‪ ,‬חוזר הקהל לעיסוקיו‪ִ ,‬אם לשחייה‪ִ ,‬אם לחדרי הכושר‪ ,‬אם‬
‫לעריסות ההתחרדנות בשמש היוקדת‪ .‬הצעירות החטובות תמיד מושכות תשומת‬
‫לב בוחנת‪.‬‬
‫שיחות נשמעות בביטויי הימור‪ ,‬גם אם נאמרות בחשיבות רבה‪ ,‬מה יחליטו‬
‫משתתפי הקבינט‪ .‬עד כמה אכן תחול הפוּגה שתאפשר בין היתר לבני דת האסלאם‬
‫סיום הרמדאן‪ ,‬חודש הצוֹ ם מזריחת השמש ועד לשקיעתה‪ ,‬בחג ה"עיד אל פיטר"‬
‫מהלך ימים ספורים שאפשר שיורחבו על אף הקולות המתלהמים תוך המשך‬
‫חיסוּל המנהרות שאותרו והשמדת מבנים שמולכדו לרבות אותם בהם נמצאים‬
‫אמצעי לחימה‪ .‬התחפרות בעמדות ובמנהרות מונעת משני הצדדים מוּכנוּת והסכמה‬
‫למוּצע‪ .‬כתבי הטלוויזיה מראים את השווקים ההומים בעת ההפוגה‪ ,‬אך גם את‬
‫החוזרים לבתיהם מהם ברחו לקחת פריטי לבוש לילדיהם ואויה אין בית‪ .‬אולי‬
‫קנאי החמאס? האם חיוכי שביעות הרצון‬
‫הצופים בחורבות יפעילו עתה לחץ על ֵ‬
‫של משעל מהסוויטות הנשיאותיות שלו בקטאר יחווירו? האם ייטלו על עצמם‬
‫מנהיגי הזרוע הצבאית של החמאס אחריות ממעבה מתחמי עזה תחתית?‬
‫חברי ‪ Al G. Brown‬מטורונטו‪ ,‬שוהה בארץ בקיבוץ לביא ומשרתת‬
‫פנינה‪ ,‬נכדת ִ‬
‫כ"חייל בודד" בבסיס צה"ל באילת‪ .‬אנו מחליפים שיחות ומיילים‪ .‬השבת בפתח‪.‬‬
‫במוצאי השבת נמשיך‪.‬‬
‫במועדון הג'אז "שבלול" בנמל תל־אביב מופיעים אלברט פיאמנטה‪ ,‬ניסים‬
‫ימיני המפליא על התופים‪ ,‬איגור חודרובסקי על הפסנתר ונגן קונטרבס ישראלי‬
‫שאת שמו לא קלטתי‪ .‬שישי לפנות ערב‪ ,‬והלהקה מנגנת מיצירות בני גודמן‪,‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫נ‬
‫‪.indd 113‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 114‬קובי חורין‬
‫צ'ארלי פארקר‪ ,‬ג'ון קולטריין ואחרים‪ .‬המקום "מפוּצץ"‪ ,‬הקהל מתמוגג ובעלי‬
‫המועדון מרגיע את השואלים כי המבנה בנוי בתקנֵ י "מרחב מוגן"‪ .‬פיאמנטה (‪)76‬‬
‫המוחמאת‪ ,‬מתנועעת‬
‫מפלרטט בסקסופון עם קטיה‪ ,‬אורחת נאה ומצודדת והיא‪,‬‬
‫ֵ‬
‫בקצב סוחף בלהט‪.‬‬
‫שתיים עשרה‬
‫בשעת ליל מאוחרת נמסר על הפסקת אש "הומניטרית" בת ֵ‬
‫שעות‪ ,‬מהלך השבת‪ ,‬אך הפעילות לאיתור המנהרות והריסתן עד היסוד תימשך‪.‬‬
‫שבויים רבים משני גדודים מרכזיים של החמאס בידי צה"ל‪ .‬מפקדי החמאס בזים‬
‫לשבויים מהם היה מצופה להילחם עד טיפת דמם האחרונה‪.‬‬
‫עמוס ידלין‪ ,‬ראש אגף המודיעין לשעבר והעומד בראש המכון למחקרי בטחון‬
‫לאומי ליד אוניברסיטת תל־אביב‪ ,‬ה־‪ ,INSS‬מסביר כי פיתוח כלכלי של עזה‪,‬‬
‫שיסיט את תושבי האזור למסלול חיובי יותר‪ ,‬יקטין תמיכה בטרור‪ .‬הפתרון המדיני‪,‬‬
‫לדבריו‪ ,‬לעולם יהיה עדיף אלא שהוא לא יצלח ללא עמדות יתרון צבאיות והבנתו‬
‫של הצד השני כי עימות צבאי לא יקדם את מטרתו המדינית‪ .‬קיימת א־סימטריה‬
‫בתכלית העימות ובהגדרת ה"ניצחון"‪ :‬חמאס יכול לטעון ששיבש את ִשגרת החיים‬
‫בישראל כולה‪ ,‬פגע בכלכלתה ובקשרי החוץ שלה ולא הוּבס‪ .‬לנוכח אי השוויון‬
‫ביחסי הכוחות הצבאיים‪ ,‬אי־תבוסה היא מבחינתו ניצחון‪ .‬אך אירוני הוא ש"כיפת‬
‫הברזל" המגנה על הזרוע הצבאית של חמאס היא האוכלוסייה האזרחית של עזה‬
‫— אותה חמאס הציב על גגות הבתים ובסמיכות פושעת לאתרי הירי ולמקומות‬
‫המסתור והמחבוא המוגנים של מפקדיו‪.‬‬
‫ישראל נהנית מלגיטימציה בינלאומית גבוהה יחסית לפחות בקרב בעלות‬
‫בריתה‪ ,‬אף בעולם הערבי‪ .‬היא נתמכת בהפרות הבוטות של חמאס את הפסקת‬
‫האש ההומניטרית המאפשרת לתושבי הרצועה להצטייד במים ובמזון‪ .‬שר החוץ‬
‫המצרי מטיל על החמאס את מלוא האחריות לפגיעה באזרחים‪ .‬חמאס‪ ,‬אחרי הכל‬
‫אינו אלא אויב חלש בוודאי ביחס לחיזבאללה‪ .‬זה בא לידי ביטוי בכוח האש‪ ,‬בכמות‪,‬‬
‫בעצמת ראשי הקרב וביכולת הדיוק‪ .‬חיזבאללה ניזון מתמיכה כלכלית גדולה‪ ,‬גם‬
‫אם התדלדלה זמנית‪ ,‬ומגיבוי מדיני ופוליטי מצד איראן וסוריה בעוד צינורות ההזנה‬
‫של חמאס נסתמו‪ .‬לחיזבאללה יש חשיבות אסטרטגית אזורית עליה איראן לא‬
‫יכולה לוותר ומה ולמי יש לעזה להציע?‬
‫גם דמשק‪ ,‬גם טהרן וגם מצרים בוחנות ולומדות אופן התנהלותנו‪ ,‬מוטיבציית‬
‫ב"תיקו אסטרטגי" מול חמאס יקרין חולשה‬
‫חיילינו והעורף‪ .‬סיום המערכה ֵ‬
‫ישראלית על חזיתות נוספות‪ .‬התועמלנים העזתיים טוענים כי המצב ברצועה כל‬
‫כך גרוע שאינם פוחדים מהמכות הצבאיות או מהכיבוש הישראלי‪ .‬איני יודע עד‬
‫כמה הערכה רברבנית זו מייצגת את תושביה האזרחים של הרצועה מה גם שהם‬
‫כבר ֵערים להרס ולחורבן שהביאו מנהיגיהם על בני עמם בניקלוּת פנאטית בשם‬
‫הדת‪ ,‬בשם אללה ובשם נביאו‪.‬‬
‫בשיתוף מצרים‪ ,‬מדינות ערב המתונות והקהילה הבינלאומית‪ ,‬ניתן יהיה‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 114‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪115‬‬
‫להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה ולוודא פיתוח כלכלי באזור ואת ההסרה‬
‫ההדרגתית של המצור מעל האזור‪ .‬אלה‪ ,‬בשילוב עם מניעת התעצמות ופירוז‪ ,‬יהיו‬
‫גורמי המפתח לייצוב הרצועה ולהחזרתה לכיוון התפתחות תהליך חיובי‪ .‬הדרך‬
‫להסדר מדיני היא הדרך היחידה ואין בילתה‪ .‬אני תקווה שגם הצד השני רואה זאת‬
‫בפיקחות‪ .‬שיקום כלכלי לכל האזור יביא לרווחה חברתית‪ ,‬תרבותית‪ ,‬השכלה אחרת‬
‫לצעירים‪ ,‬בריאות טובה‪ ,‬דיור מודרני‪ ,‬מרכיבים שיהיה להם על מה לוותר כאשר‬
‫חברי שינודו בראשם‬
‫גחמות קיצוניות בשמה של הדת יגביהו עוּף‪ .‬אני מזהה את ַ‬
‫לתמימותי אך זו הזדמנות למוצא לפתרון סכסוך ממושך ואיני מהסבורים כי עלינו‬
‫להמתין עוד ארבעה דורות עד שתבשיל האווירה ותוכשר הקרקע‪.‬‬
‫פרס אומר כי הוא נפרד מתפקידו כנשיא אך לא מחובתו כאזרח‪" .‬הייתי נשיא‬
‫אוהב את עמו"‪ ,‬אמר‪" ,‬ומעתה אני אזרח מאוֹ הב בעמו"‪" .‬בימים אלה"‪ ,‬כותב‬
‫יוסי ורטר‪" ,‬כשהשיח הציבורי רווי שנאה ואלימות‪ ,‬התלהמות וחוסר סובלנות‪...‬‬
‫כניסתו של ריבלין הבית"רי לבית הנשיא צריכה להיות ברכה לכל שוחרי הדוּ־קיום‪,‬‬
‫הדמוקרטיה‪ ,‬הערכים האוניברסליים‪ ,‬השוויון בפני החוק והליברליזם הצרוּף‪ ,‬הוא‬
‫יבקש להראות‪ ...‬הדרך המוסרית שבזכותה הצביעו בעדו‪ ...‬למעשה כמעט חברי‬
‫כל הסיעות‪ "...‬רוּבי מתחיל בביקורי תנחומים במשפחות השכוֹ ל‪ ,‬באיחולי החלמה‬
‫לפצועים בסעדו מיטות חוליים ויחל בהתוויית דרכו‪.‬‬
‫יחי נשיא מדינת ישראל‪ .‬יחי‪ ,‬יחי‪ ,‬יחי‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 115‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 116‬קובי חורין‬
‫‪ 43‬‬
‫ב‬
‫לשיר זה כמו להיות ירדן ‬
‫‪07.14‬‬
‫אכסדרת מלון "כרמים" בקריית ענבים ַמפנים אותנו אחר כבוד לסדנת‬
‫יין בחנות היינות של המלון‪ .‬אנו אמנם צרכנים אך אין אנו מהמבינים‪,‬‬
‫יודעי דבר או המבחינים בשנת הבציר‪ ,‬באזורי הגידול ובעפיצוּת [מרירוּת וחריפוּת]‬
‫לחכִ י‬
‫[ב־"עין" נכון?]‪ .‬בנוסף ליתר מגבלותיי אני גם שמרן ואם מצאתי ִמתאם הולם ֵ‬
‫וללשוני‪ ,‬דיֵ יני‪ .‬אני מזמין טלפונית ולא שמעתי טענות או טרוניות לא מרעייתי‪,‬‬
‫לא מילדינו גם לא מאורחינו‪ .‬הנכדים יעוו פניהם רק מהמחשבה אפילו אם התוצר‬
‫הינו מיקב שאטו מארגו [‪ ]Chateau Margaux‬בבורדו בצרפת‪ .‬הזמן בידינו מה גם‬
‫שתמיד סירבתי להשתתף בהרצאות עם חשיבות מוּפגנת של יודעי הדבר שבדרך‬
‫כלל אני קשוּב באוזן חשדנית לקידום המכירה של מוּצר מוּכוון שאינו אלא ה־‪best‬‬
‫תרשם‬
‫לה ַ‬
‫וקדש‪ .‬נכנסנו על קצות בהונותינו רק ִ‬
‫ראה ֵ‬
‫‪ַ of the best‬והדיל לא יחזור‪ֵ .‬‬
‫ולה ַירשם‪ .‬צעירונת יפהפיה מהממת עם משקפים רחבים במסגרת שחורה‪ִ ,‬ק ְּבלה‬
‫ֵ‬
‫"ס ָּבבה" בהיגוי קצרצר ומתנגן‪ .‬אני שואל אם היא מכירה‬
‫פנינו בחיוך מתוק בקריאת ַ‬
‫את הקטע המצחיק של מיקי קם עם ה"סבבה" אך אפילו לא שמעה את ִש ְמעה‪.‬‬
‫אמירתי כי בטח מיקי קם העתיקה ממנה ההיגוי החמיאה לה בחיוך סמוּק‪.‬‬
‫"ושמך?" אני שואל ומוסיף "ומאין בארץ?" והיא‪" ,‬קודם תגידו מי אתם ומאין‬
‫ִהנכם"‪ .‬ובכן‪" ,‬אנו חלי וקובי ממישור החוף‪ ,‬ואת?" הקטנה מזדקפת בכיסאה‪,‬‬
‫"היי‪ ,‬זו את מהשיר של‬
‫מישירה מבט ואומרת "אני ירדן מבית הכרם‪ ,‬ירושלים"‪ֵ .‬‬
‫ציטטה שירים אחרים הנוגעים‬
‫נעמי שמר?" גם על שירה לא שמעה ולא ידעה אך ְ‬
‫במימיו‪ .‬אני מצטט הבית הראשון בשיר שכן צעירותה יוצרת עדיין חסם לבית השני‬
‫ובוודאי לירידת מימיו לים המוות בבית השלישי‪:‬‬
‫ב‬
‫"לשיר‬
‫זה כמו להיות ירדן‪:‬‬
‫אתה מתחיל למעלה בצפון‬
‫צונן‪ ,‬צעיר‪ ,‬שוצף ומתחצף‬
‫אתה שומע ציפורים בסבך‬
‫וכל אחת מהן‬
‫ציפור גן עדן‬
‫כי לשיר‬
‫‬
‫זה כמו להיות ירדן"‪.‬‬
‫[מילים ולחן‪ :‬נעמי שמר; שירה‪ :‬מירי אלוני]‬
‫‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 116‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪117‬‬
‫ומה את עושה כאן? מה תפקידך בכוח?" "אני מהמועדפות"‪ ,‬ציחקקה‪" ,‬עדיף‬
‫לצר או למלא דלק"‪ .‬מסתבר שהקטנה‬
‫למ ֵ‬
‫כחיילת משוחררת לעבוד כאן מאשר ַ‬
‫"סומליה" שונים ועברה הרצאות בתחום אך מגמת פניה ללמוד אמנות‪.‬‬
‫למדה קורסי ֶ‬
‫צמאים עם גרונות ניחרים‪ ,‬אם כי‬
‫בבוא השעה היעודה נפגשנו ארבעה זוגות ֵ‬
‫ּבוֹ ַאר לנו מראש כי הסדנא תהא פרלימינרית עם מספר טעימות מצומצם‪ .‬בטח‪,‬‬
‫איך לא? הרי זו חנות יינות ויֵ ין החודש אותו מקדמים הפעם הינו מיקב ‪.Ella‬‬
‫אני מתבדח עם אחד העובדים במלון כי הוא ראוי לתוספת שכר עבור השלווה‬
‫והשאנטי‪ .‬אני חושש כי אינו מבין מה אני רוצה מחייו אך הוא מחייך באדיבות‬
‫ובנימוס‪.‬‬
‫אנו "מזַ ּ ְפזפים" בין תחנות הרדיו במכונית בדרכנו תל־אביבה והפרשנים ַמרצים‬
‫הבנותיהם למודות הניסיון והמראיינים כדרכם מפגינים ידיעותיהם הם בחוסר קשב‬
‫מופגן‪ .‬כל הרוגע אותו צברנו ביום אחד של התרעננות מתפוגג‪ .‬קלטות יוסי בנאי‬
‫מהוות תחליף ראוי‪ ,‬מעודדות ומשיבות רוּחנו‪ .‬הוא שר על ערגתו ל"חולות" בלא‬
‫צורך להיות נביא כי "האיש ההוא היה אבי"‪ ,‬על "חצי חיוך על כוס קפה‪ ,‬מגבעת‬
‫קש אני ניגש‪ ,‬שיחה קלה‪ ,‬אני שלה‪ ,‬נשים‪ ,‬נשים‪ "...‬ועל אותה מארגו יפת העיניים‬
‫ש"נפנפה את כל שמלותיה ועמדה להיניק חתולה"‪.‬‬
‫אלון בן דוד מחזיר אותנו אל קרקע המציאות ומודיע כי אנשי החמאס בשג'עייה‬
‫[סג'עייה] חיסלו ביֶ רי עשרים מפגינים שמחו נגד פעילויות החמאס אחר שבמסגרת‬
‫ההפוגה ההומניטרית ראו את החורבן ואובדן בתיהם‪.‬‬
‫האחד אלוהינו והאחד נביאנו עד כה ברצועה מסכם מעל אלף וחמש מאות‬
‫הרוגים‪ ,‬מעל שמונת אלפי פצועים‪ ,‬כארבע מאות אלף תושבים שהפכו לחסרי‬
‫קורת גג ולפליטים‪ .‬הטלוויזיה המצרית קוראת בהתרסה ובבוז לחאלד משעל‬
‫שיהיה גבר‪ ,‬שיטוס לקהיר מסוויטת הפאר שלו בקטאר והמצרים יפתחו במיוחד‬
‫עבורו את מעבר רפיח ויכניסו אותו לרצועה‪ .‬התושבים המקומיים בוודאי יקבלו‬
‫ומריח אבק השריפה הנישא באוויר‪.‬‬
‫אותו בכבוד גדול‪ .‬אין טוב ממראה עיניים ֵ‬
‫כולם מנסים להעריך איך מכל הרע הזה עושים טוב‪ ,‬היינו איך מעזה יצא מתוק‪.‬‬
‫בנאי מוסיף "אבל אני שר להעביר את הזמן‬
‫כמו ששר אותו משורר‬
‫להעביר בשיר שלא משאיר סימן‬
‫שרק שולח מן חיוך מסמיק לוֹ ועובֵ ר‪."...‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 117‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 118‬קובי חורין‬
‫‪ 44‬‬
‫ג‬
‫סּו שף ‬
‫‪08.14‬‬
‫מצוֵ ַוח כתו ִּּכי כל הברה נאמרת‪.‬‬
‫דלו הקטנים‪ .‬מגַ יא סו ּ ְּפרו תלתליו והוא ַ‬
‫מישהו אומר ‪ for sure‬והקטנצ'יק בן השנתיים מחרה אחריו‪ .‬עידו חובש‬
‫מצנפת הס ּו שף ומסייע לסבתו ְּצ'קה בהכנת השניצלים במחבת בידו השמאלית‬
‫ייח ְרכו‪ .‬מעיין הקסומה שוקדת על ציוריה‬
‫בוחש בסיר אפונה וגזר לבל ַ‬
‫ובימנית ֵ‬
‫ומצ ַּב ַעת‪.‬‬
‫ומדפיסה חופשית במחשב ציורי הבסיס אותם היא מעתיקה ַ‬
‫ההודעה על הקצין השבוי מעיבה‪ .‬הנה החמאס קיבל את מבוקשו בקֹרבן למוֹ לֶ ך‪.‬‬
‫יירגע‪ .‬מיכל ורדית הביאה עוגיות טעימות להפליא לקינוּח‪ .‬תלמה‬
‫אולי עכשיו ַ‬
‫מדוּשנת עונג מנוכחות השבט הירושלמי‪.‬‬
‫מאזכרים את כתבת "הרעים לטייס" של גדעון לוי‪ ,‬שעוד אף פעם לא זכה לכזה‬
‫ַ‬
‫ּ‬
‫רייטינג‪ ,‬את צילומי הילדים בפייסבוק של ַאליס מקליבלנד‪ ,‬אוהיו ואת נאצות ֶבלה‬
‫[ד"ר פייס לזניק] מניו־יורק על ה"טבח" בעזה‪ .‬הנרי‪ ,‬אישה‪ ,‬דפק לה את השכל עם‬
‫שמאלניות בלתי נתפסת‪ .‬אבא שלה היה צריך לרדת משערי שמים ולהפליק לה‪.‬‬
‫אחיינה‪ ,‬דיוויד‪[ ,‬רנטגנולוג] משיב לה אפיים בפייסבוק בנימוס אריסטוקרטי מעוּדן‪.‬‬
‫בשש של אחר הזריחה‪ ,‬הוא‬
‫מס ֵּכם עם עידו כי למחרת‪ ,‬בבוקר השבת ֵ‬
‫אני ַ‬
‫מתלווה אלי לצעידתי על החוף‪ .‬עודנו מתלבט אך חיוכו מבטיח‪ .‬סבתא מספרת‬
‫כי הרומיאו הקטן הזה מסתכל לה בלבן של העיניים ואומר לה כי היא המתנה הכי‬
‫ייפית‪ .‬אם לא היה רק בן שש הייתי רואה בו יריב‪ .‬הוא לוקח צלוחית עוגיות ללא‬
‫ֵּכ ִ‬
‫גלוטן ומגיש לסבתא ולוחש על אוזנה‪" :‬בשבילֵ ך"‪ .‬היזהרו בנות ירושלים מחלקלקות‬
‫לשונו ועומק מבטיו‪ .‬ידו נטויה‪ .‬הזהרתי‪.‬‬
‫דני מציע שאם אכן נַ ִּ‬
‫שכים קום שלא נעיר את הנמים‪ .‬ויהי ערב ויהי בוקר שבת‬
‫ו‪ ...‬אזעקה‪ .‬כולם מתכנסים במקלט‪ .‬דני מזכיר כי ביקש שנצא בשקט ואנו עוד‬
‫להתכ ֵּ‬
‫ַּ‬
‫רבל במיטת ההורים ולשוב לישון אחר השהוּת‬
‫מפעילים אזעקה‪ .‬עידוֹ דוֹ מבַ ֵּכר‬
‫המתחייבת במקלט ואילו חלי ואני יוצאים ליַ ֵיחף על חוף הצוּק‪ .‬מגרש החנייה די‬
‫מלא‪ .‬שני צעירוני אחר שרות צבאי מתחבקים‪ ,‬מתרפקים ומחליפים רשמים על‬
‫"החברה" ומוצאותיהם ועל הדר‪ ,‬הקצין השבוי‪ .‬איזה באסה‪ ,‬שניהם מקוננים‪.‬‬
‫בן [ד"ר פייס] מבטא במייל מלונג איילנד השתתפותו ִעמנו‪ .‬ג'ודי רכשה מוצרים‬
‫מתוצרת ישראל כדי תמיכה בעם היושב מחו ּּפר בציוֹ ן‪ .‬הם חשבו להגיע לארץ‬
‫באוקטובר ובטח מחפשים הניסוח ההולם לדחייה‪.‬‬
‫פיליפ [פרופ' סקול] כותב לי מבריטני כי מצב יהודי צרפת לא משהו והממשלה‬
‫אינה החלטית ונחרצת במדיניותה אך אינו מבין את היהודים שעולים בימים אלה‬
‫לארץ‪ .‬להחליף את הנצפה בצרפת במציאות בארץ? אין מקום אחר? כאילו רומז‬
‫על מן הפח את הפחת‪ .‬מצא למי לכתוב אמירוֹ ת ברוח זו‪ .‬דרגתו האקדמית אינה‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫ג‬
‫‪.indd 118‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪119‬‬
‫מחסנת מפחדיו הלגיטימיים עבור רעייתו ובנותיו‪ .‬הם כולם יודעים כי רק אנו‬
‫ומפלט ביום פקודה‪ .‬הכתבות על ריבוי‬
‫בישראל עשויים להוות עבורם ערי ִמקלט ִ‬
‫המסגדים באירופה לא יותירו לו אפשרויות רבות‪ .‬אחרי השתלחויות ארדואן גם‬
‫והח ָרמוֹ ת להן קרא אפשר שיגבר זרם עלייה גם משם‪.‬‬
‫ביהודי טורקיה ַ‬
‫גם בבריכת האוניברסיטה עולם כמנהגו‪" .‬שבת שלום בצוֹ ק העיתים והנסיבות"‬
‫שמאחל לי קצ'וּל‪.‬‬
‫כפי‬
‫ַ‬
‫עד עכשיו‪ְ ,‬טפוּ‪ ,‬טפו‪ ,‬טפו‪ ,‬חמסה‪ ,‬חמסה‪ ,‬חמסה‪ ,‬עוד לא נשמעה שום ג'אננה‪.‬‬
‫אוּדיס' ודניס' על נשותיהם וטפם הולכים לבריכת האוניברסיטה‪ .‬בטלוויזיה‬
‫סקי עצמאים שקורסים‪ ,‬משפחות המבקרות יקיריהם הפצועים שעדיין‬
‫סוקרים ִע ֵ‬
‫מאושפזים בבתי החולים בדרום והנה שלושה חיילים שהוכרזו כבמצב קשה‬
‫מתאוששים ויוצאים מכלל סכנה‪.‬‬
‫בערוץ הג'אז נשמעים צלילי הקסם של ‪ Pat Metheny‬ו־‪ Charlie Haden‬ב־‪Has‬‬
‫‪ gone away‬עיבוד מעודן לעולם נפלא לארמסטרונג‪.‬‬
‫והטם ַטם מתריעים כי צעירינו חוזרים מהבריכה‪ .‬החום משפיע‬
‫תו ּ ֵּפי המלחמה ַ‬
‫והטפ ּו לא עמד להם לאורך זמן‪ .‬עמית לא חברה שלי וגוערת בי‬
‫וכוחן של החמסה ְ‬
‫ַ"די"‪ ,‬נֹגה עצובה כי מישהו לא היה קשוּב לדבריה במלוא תשומת הלב לה ציפתה‪,‬‬
‫מעיין מקופחת‪ ,‬גיא מחייך ועידו רץ לתפוס מקומו לעזור בהכנת ארוחת הצהרים‪.‬‬
‫גם מעיין ושחר נעתרות לשימת יד‪ .‬אני מציע ומוזג לאושפיזין יין לבן יבש או‬
‫אדום "מירון" או עראק‪" .‬ומה להציע לאדוני?" אני שואל את הס ּו שף והזאטוט‬
‫בלא למצמץ "עראק"‪ .‬הצעתי לו לטבול הזרת בכוסי ולטעום‪ .‬הוא מנסה‪ ,‬מעווה‬
‫מתכ ְּ‬
‫פניו ורוטן "מגעיל"‪ .‬פנֵ י מיכל ִאמו ַּ‬
‫רכמות‪ .‬מאוחר יותר ניסה ביוזמתו בשנית‬
‫"איכְ ס"‪ .‬נֹגה מתרצה ומפוייסת‪ ,‬עמית מזדחלת כחתולה‬
‫והתגובה הייתה כבראשונה‪ִ .‬‬
‫מתפנקת מתחת לשולחן‪ ,‬מעיין יורדת להתנחל במחשב וחלי שוב טורחת ומבארת‬
‫בצ'יק‪ ,‬במיוחד בעזרתו של הס ּו שף‪ .‬שחר ומעיין ממלאות קערת אורז‬
‫כי הכל ִ‬
‫מצחקק עם אודי כי מהבטון היצוק הזה אפשר‬
‫ואפונה ומהדקות האוורירי‪ .‬אני ַ‬
‫לד ּ ֵפן מנהרות‪ .‬עידו מסיים הכנת השניצלים ואני מציע לו לגוון עם פרוּרי ּ ַפרמז'ן‬
‫ַ‬
‫מעל‪ .‬חלי מכינה כגיבוי גם נִ תחי סלמון ברוטב לימון ושום‪ .‬עידו מוודא כי כולם‬
‫טעמי מעשי ידיו להתפאר‪.‬‬
‫יש ְּבחו את ֵ‬
‫ַ‬
‫תלמה ומיכל־ורדית אינן מצטרפות‪ .‬כל אחת מהן שרוּיה בעיסוקיה היא‪ .‬גיא‬
‫הקטן כבר מבטא עייפות אך כולו חיוכים‪ .‬הוא נראה לי איטלקי קטן‪ .‬האושר‬
‫התמידי אופף אותו בחינניות שמחייבת לנשקו והוא מתרפק בהנאה גלויה‪" .‬קובי"‬
‫נפף אחרי ומושך לי בבגד הים בעודי שוטף כלים‪.‬‬
‫הוא ַ‬
‫מא ּ ֵ‬
‫ּ‬
‫קודשנו‪ .‬מעיין‬
‫לעיר‬
‫לחזרה‬
‫ולהיערך‬
‫קלאות‬
‫הפ‬
‫את‬
‫לארוז‬
‫מתחילים‬
‫הירושלמים‬
‫ֵ‬
‫ַ‬
‫לפרידה ומחצית הקרטיב שבידה הענוגה נופל לה‪ ,‬עידו הקומדיאנט עושה‬
‫נושקת ֵ‬
‫עצמו כבוכה לעת הפרידה‪ .‬הזהרתי אתכן בנות‪ ,‬זוכרות?‬
‫בנות אוּדיס' משתלטות ומנטרלות לי את ערוצי הג'אז וחלל קומת המרתף‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 119‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 120‬קובי חורין‬
‫רוחש בסיפורי ילדוּדים או בעצם נכַ דוּדים‪ .‬עמית הקטנה והוריה אוּדי ואוֹ דליה‬
‫ֵ‬
‫חמקו לשעת מנוחת צהרים‪ .‬הם ישובו‪ ,‬הם מבטיחים‪ .‬לפחות בזמן הביניים חמקנו‬
‫אנו מהופעה מתוכננת נוספת של נֹגה‪ .‬לנסיכה הצעירה אין מורא קהל והיא יודעת‬
‫מילות שירים על פה בעוד שחר מתנועעת בקצב עם מימיקת מילות השירים‪.‬‬
‫כששחר חשה כי הקהל מוריד קשב היא קוראת להפסקת "פרסומות"‪.‬‬
‫אני מזַ ּ ְפזֵ ּפ בין ערוצי הדיווח‪" .‬רק" ִשבעים מטחי יֶ רי היום‪ ,‬השבת‪ ,‬אבל "הם‬
‫נחלשים"‪ .‬ראשי מועצות מזהירים כי אם לא נסיים מלוא המוּטל עלינו נִ פגש באותן‬
‫ותשאוּל בעוד שנה ומחצה‪ .‬הקבינט מכריז כי כוחות צה"ל יתחילו‬
‫זוויות שידור ִ‬
‫נדחית‬
‫בנסיגה חד צדדית כהיערכות שונה‪ .‬בלי "הסדרה"‪" .‬תמונת הניצחון" לחמאס ֵ‬
‫בינתיים‪.‬‬
‫שר הביטחון‪ ,‬הרב הראשי לצה"ל ורֹאשת אכ"א בדרכם לבית משפחת גולדין‪,‬‬
‫בית הורי הדר הקצין שנישבה‪ .‬הדר הוכרז כחלל‪ .‬מנין הרוגי צה"ל עלה ל־ס"ד —‬
‫שישים וארבעה‪ ,‬הי"ד‪ .‬שבוע רוגֵ ע‪ ,‬אינשאללה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 120‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪121‬‬
‫‪ 45‬‬
‫ש‬
‫וְ ָנ שַ ל גויים רבים ִמ ּפָ ֶנ יָך ‬
‫‪08.14‬‬
‫למה נקדימון‪ ,‬חברנו מזכיר לנו חלק ממורשת עזה מימי הקמת המדינה‪.‬‬
‫כאשר בן־גוריון קיבל חוות דעת האמריקאים לסיפוח עזה‪ ,‬בעוד המצרים‬
‫השכילו להבין ממה תרחק נפשם במאי ‪ 1949‬הוא נימק מחשבתו בחשיבוּת חוף‬
‫הנושק אליה‪ ,‬באדמתה הטובה להקמת כפרי דייגים שיניבו ערך ִמשקי וביטחוני‪,‬‬
‫הים ֵ‬
‫ייצוב הפרדה בין ישראל למצריים ממנה צפויה סכנה צבאית חמורה ביבשה ובים‬
‫ואם לא ישראל‪ ,‬אזי תוכל ירדן לזכות ברצועה ועלולה לדרוש יצירת מסדרון יבשתי‬
‫מהרצועה לירדן‪ ,‬שיעבור בשטח ישראל‪.‬‬
‫שרת‪ ,‬שבדרך כלל נטה לכבד דעתו של בן־גוריון גילה כוח התנגדות‬
‫משה ֵ‬
‫שרת נימק את התוספת האנושית ברצועת עזה שתגדיל את המיעוט הערבי‬
‫רב‪ֵ .‬‬
‫בארץ ישראל בכשלוש מאות נפש‪ ,‬על ידי חיבור עזה יתבעו רבים לחזור למקומות‬
‫בשרת והגדיר את‬
‫יגאל ידין תמך ֵ‬
‫שאותם עזבו והם יתיישבו בכל דרום הארץ‪ֵ .‬‬
‫סיפוח הרצועה כ"אסון"‪.‬‬
‫בסוף אפריל ‪ 1956‬ספד דיין‪ ,‬הרמטכ"ל דאז‪ ,‬לאחד מאותם נערים שעזבו את‬
‫הצפון כדי לסייע בהגנת נחל עוז ונרצח‪ .‬על קברו הרענן של רועי רוטנברג אמר‬
‫שטמה המלווה וממלאת חיי‬
‫המ ֵ‬
‫משה דיין בין השאר‪" :‬אל נֵ ַירתע מלראות את ַ‬
‫מאות אלפי ערבים היושבים סביבנו ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו‪.‬‬
‫דורנו‪ .‬זו ברירת חיינו — להיות נכונים‬
‫נסב את עינינו פן תיחלש ידנו‪ .‬זו גזירת ֵ‬
‫אל ֵ‬
‫וחמושים‪ ,‬חזקים ונוקשים‪ ,‬או כי תישמט מאגרופנו החרב ויכּ רתו חיינו"‪ .‬דיין‪ ,‬גם‬
‫כשר חוץ‪ ,‬רצה להמיר את החרב בשלום אך תמיד זכר אשר אמר בהספדו לרועי‪:‬‬
‫"רועי — האור שבליבו עיוור את עיניו ולא ראה את ְּברק המאכלת‪ .‬הערגה לשלום‬
‫האורב‪ .‬כבְ דו שערי עזה מכתפיו ויכלו‬
‫החרישה את אוזניו ולא שמע את קול הרוצח ֵ‬
‫לו"‪ .‬פואטי‪ .‬היש חדש תחת השמש?‬
‫ואתחנַ ן בספר דברים‪ .‬הנה ישראל נקרא לשמוע‬
‫בשבת הקרובה נקרא את פרשת‬
‫ַ‬
‫שתם את הארץ"‪ .‬ה' מדבר בהר "מתוך‬
‫החוקים והמשפטים "למען תחיו ובאתם וִ ִיר ֶ‬
‫האש‪ ,‬הענן והערפל‪ ,‬קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לוחות אבנים"‪..." .‬ונָ ַשל‬
‫גויים רבים ִמ ּ ָפנֶ ָ‬
‫והחיוִ י והיבוסי‪ִ ,‬שבעה‬
‫והפריזי ִ‬
‫הח ִיתי והגִ רגָ שי והאמורי והכנעני ּ ְ‬
‫יך‪ִ ,‬‬
‫ָ‬
‫תחנֵ ם"‪ .‬אין אנו דוברים על‬
‫גויים רבים ועצומים ִמ ֶמך‪ ...‬לא תכרות להם ברית ולא ָ‬
‫עזה באשר לאש‪ ,‬לענן ולערפל‪ ,‬גם לא במנהרותיה וגם הפלשתינאים אינם מוזכרים‬
‫לא בספר דברים ולא בדברי הימים‪ .‬בנו בחר להיות לו עם סגוּלה מכל העמים אשר‬
‫המעט מכל העמים"‪ .‬מחייב‪ ,‬לא? ואת המחיר אנו משלמים‬
‫על פני האדמה "כי אתם ַ‬
‫בריבית קצוצה‪ .‬בנֶ ֶשך דם בנינו ופצועינו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫ש‬
‫‪.indd 121‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 122‬קובי חורין‬
‫היינו אם כן בראשית תקומת המדינה‪ ,‬הפלגנו במנהרת הזמן למעמד הר סיני‬
‫בשגרת חיינו‪ ,‬ברקטות החמאס ובפצצה‬
‫והעתיד לפנינו‪ .‬בזמן שאנו עסוקים ִ‬
‫ובצנטריפוגות האיראניות קם ארגון חדש‪ .‬וחדש מפני ישן תוציאו‪ .‬קיצוניים‬
‫סונים [ ‪ 83%‬מהמוסלמים בעולם] שבזכות אסטרטגיה הכוללת פיגועים‪ ,‬אכזריות‬
‫בלתי נתפסת‪ ,‬לוחמה פסיכולוגית‪ ,‬השתלטות על מוקדי כסף ובטחון עצמי‬
‫בסדר גודל היטלרי ואלו טובחים בבני עמם‪ .‬כל מקום נכבש "מטוֹ ַהר" מנוצרים‬
‫ומשיעים‪ .‬דאע"ש — המדינה האסלאמית‪ַ ,‬מ שליט את החוק הדתי הקיצוני‬
‫הכולל הוצאות להורג‪ ,‬קטיעות איברים‪ ,‬איסור מוחלט על נגינת מוזיקה ומכריז‬
‫כי מטרתו להשתלט על העולם‪ .‬ההשתלטות על מוסוּל בעיראק מהווה קפיצת‬
‫מדרגה פיננסית בהשתלטותם על כסף רב וגם על מצבורי נשק שהותירו חיילי‬
‫הצבא העיראקי כשנמלטו משם‪ .‬הארגון שולט על חצי משטחה של עיראק‬
‫וחצי משטחה של סוריה‪ ,‬שטח הגדול משטחה של בריטניה‪.‬‬
‫אבו בכר אל בגדאדי‪ ,‬מוסלמי משכיל שבילה בעברו מספר שנים בכלא‬
‫האמריקאי‪ ,‬החזיר לעצמו את ֵּכס החליפוּת ומגדיר כי יעדו הבא הוא ירדן‪.‬‬
‫ופ ר ויש להורגו‪ .‬המלך עבדאללה נמצא‬
‫עבדאללה מבחינת הקוראן הינו כּ ֵ‬
‫במלכּ וּד‪ .‬הוא חייב לדכא את אש המרד ומאידך אינו רוצה להצית מלחמה עם‬
‫ִ‬
‫הבדואים שאך בתמיכתם הוא שולט‪ .‬ערבים נוצרים ויַ זדים בורחים אל ההרים‬
‫ונטבחים‪.‬‬
‫לבנון מאוימת בפועל וכמוה האחים המוסלמים במצרים‪ .‬עכשיו ייקל להבין‬
‫מדוע משטר אסאד חיוני לארצות המערב ומדוע אין לנו רצון לוותר על שלטון‬
‫החמאס‪ .‬האלטרנטיבה קשה יותר‪ .‬אפילו אל־קאעידה‪ ,‬ממנו הם צמחו‪ ,‬רואה בהם‬
‫איוּם ומתנער מהם‪.‬‬
‫מי עוד יצפה שארה"ב תילחם באיראן השיעית בזמן הקרוב? מי עוד סבור‬
‫שלארה"ב יש מושג כלשהו בהבנת המזרח התיכון? הם כבר היפנו עורף לבעלי‬
‫בריתם באפגניסטן‪ ,‬בלוב‪ ,‬במצרים‪ ,‬בעיראק ובסוריה‪ .‬הריעו לשדוּלה היהודית‬
‫שעדיין שומרת עלינו בבתי הקונגרס‪.‬‬
‫והיכן אנו היום? ביבי מכריז כי על העולם לתבוע ששיקום עזה יהיה‬
‫בפירוּזה‪ .‬הדילמה שלנו נעה כמטו ֶּטלֶ ת בין הסדרה באמצעות מערכת‬
‫קשור ֵ‬
‫בינלאומית או בין הכרזה חד צדדית ַּ‬
‫מביִ ת‪ .‬מהלך חד צדדי אולי יזכה אותנו‬
‫בברכה רפה חלקית וזמנית מהקהילייה הבינלאומית אך ברי כי תהא זו רק‬
‫אתנחתא‪ .‬העולם הנאור עוד יבוא ִעמנו חשבון‪ִ .‬אם לא ברוח מנהיגיו יהא זה‬
‫דורש" והפגנות התמיכה בנאנק הנרמס‪ .‬אנחנו‪ ,‬ברוך השם‪ ,‬לא‬
‫ברוח "העם ֵ‬
‫נחשבים מוּבסים‪.‬‬
‫נוצרה לנו זהות אינטרסים עם מצרים‪ ,‬עם הרשות הפלשתינאית ועם ירדן‪ .‬גם‬
‫סעודיה מחליפה עמנו חיוכי הבנה וסלחנות תוך סלידה מאחרים אך גם היא חשודה‬
‫במימוּן הכוחות הסונים העולים‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 122‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪123‬‬
‫החשש מפני איראן השיעית גורם להידוק שפתיים‪ .‬הסדרה במערכת בינלאומית‬
‫לא תאפשר לנו להתעלם ולהדחיק דרישות החמאס להסרת המצור‪ ,‬לפתיחת‬
‫המעברים ולבניית נמל תעופה בינלאומי‪ .‬מי יגונן על דרישתנו לביטחונות ולערובה?‬
‫השם יתברך‪" .‬ונָ ַשל גויים רבים ִמ ּ ָפנֶ ָ‬
‫יך‪"...‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:09‬‬
‫‪.indd 123‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 124‬קובי חורין‬
‫‪ 46‬‬
‫ז‬
‫הדבורה מאיה מעל הכנרת ‬
‫‪08.14‬‬
‫כאם אין אנו מגיבים מידית הלכה ההתרעה לבלי שוּב?‬
‫וכרים אמירות ִ‬
‫גם עם הנכדים זה כך‪ .‬כשחלי מעירה לנֹגה מזדקפת הקטנה‪ ,‬עושה פרצוף‬
‫נעלב ומודיעה לחלי כי "את יודעת שאני רגישה"‪ .‬איך מגיבים לאמריי ֶשפר של‬
‫בת ארבע ומחצה? מיכל ורדית‪ ,‬ילדתנו‪ ,‬בקשר הדוּק עם המשרד באחריות הראויה‬
‫להערכה ולכבוֹ ד‪ .‬לא תנוּם ולא תישן‪...‬‬
‫איטלינו קטן‪ ,‬חייכן נינוֹ ח עד שעליו לעמוד‬
‫נושק לשנתיים‪ַ ,‬‬
‫גיא‪ ,‬נכדנו הצעיר‪ֵ ,‬‬
‫ולממש את זכויותיו‪ .‬את מעיין‪ ,‬נכדתנו הבכורה‪ ,‬שמונה ומחצה‪ ,‬אני פוגש‬
‫על דעתו‬
‫ֵ‬
‫על שביל הגישה בין בקתת בני משפחתה לבין בקתתנו אנו‪" .‬אוּף"‪ ,‬היא רוטנת‪,‬‬
‫ישנים?" ַהצעתי לה להצטרף אלַ י‬
‫"למה אני קמה כל כך מוקדם והם כולם עודם ֵ‬
‫נדחית‪ ,‬אם כי בקול ענוּת‬
‫שקט בהיכל הקוּלינרי ֵ‬
‫לארוחת בוקר מוקדמת כאשר עוד ֵ‬
‫ביצירתיוּתה ואפילו סופגת בגבוּרה עילאית‬
‫חלוּשה‪ .‬הנכדה החכמה הזו מתרכזת ִ‬
‫הצקותיו של אחיה‪ ,‬המאצ'ו הקטן‪ ,‬שחלק מהפוֹ זות שהוא חושף ד'מצריכות עיון‬
‫ותשומת לב‪.‬‬
‫מס ֶמסת לי ֵּ‬
‫השכם שאם אני ֵער שאבוא לחדרה בשקט על בהונות‪.‬‬
‫מיכל ורדית ַ‬
‫חדרה‪ .‬מכאן הם‬
‫משפחת ארבעה שפנֵ י סלע‪ ,‬אחד גוּרוֹ ן‪ ,‬ניבטים מחלונה ּ ְפנים ְ‬
‫חומקים למרפסת חצר חדרנו שבשכנוּת ומלחכים צמחיה להשביע את רעבונם‪.‬‬
‫צופיות‪ְ ,‬דבוֹ רים‪ַ ,‬ד ּבוּרים ְוצ ָרעוֹ ת מכַ נְ פים ברוֹ ב מרץ ומלַ קטים צוּף ואגלי טל‬
‫מהתפרחת הצבעונית‪ .‬גמל שלמה חביב התנחל בחדרנו מאחורי כרזת הברכה‬
‫לארבעת חתן וכלות ימי ההולדת‪ .‬חכם‪ .‬בחוץ ‪ 39-37‬מעלות חום ָוהבִ יל ובחדרנו‬
‫גמלֵ נו כבר‬
‫הממוזג מתנגנת מוסיקת ג'אז עשרים וארבע שעות‪ .‬גם את הקטנטנים ַ‬
‫מכיר שכן הם נכנסים‪ ,‬מחבקים את סבתא‪ ,‬חומדים משהו משק ההפתעות וחומקים‪.‬‬
‫כדייר שקט וסביל נראה כי הוא זכאי לכל זכויות הנופשים ולהשתתפות בפעילויות‬
‫יתקשר עם ֵיעל בת‬
‫אותן מפיק כפר הנופש מסביב לשעון‪ .‬לא ברור עדיין כיצד ַ‬
‫הרייקי‪ ,‬אני חושש‪ ,‬עלול‬
‫קיבוץ האון ואם יבחר בעיסוי שבדי או ברפלקסולוגיה‪ֵ .‬‬
‫להוות מכשלה בעוכריו‪.‬‬
‫חלי הינה הדמות האהובה והנאהבת על כל הצעירים‪ .‬ילדים‪ ,‬כלות ונכדים‬
‫משיבים לה התרפקות רוֹ ך ואהבה‪ .‬היא מאושרת‪ .‬חלק מהקטנים מתחרים במי‬
‫יעסה יותר זמן את גַ ָּבה וכתפיה‪ .‬עמית מגיעה רק עד ביטנה וגַ ָּבה התחתון‪ .‬חלי‬
‫מכינה תקרובת‪ ,‬מתאמת‪ ,‬מגשרת‪ ,‬לעיתים נוסעת ומותירה אותי לנפשי ולמאוויי‪.‬‬
‫מיכל סגל־חורין הירושלמית ואישה היקר‪ ,‬דני בכורנו‪ ,‬חגגו כל אחת ואחד מהם‬
‫ההיענות‬
‫ארבעים עגול‪ .‬הילדים עשויים לעייף בדרישותיהם אך כקבוצה מגובשת ֵ‬
‫לתובענויות מבטאה נחישות‪ ,‬לפחות בטון הדיבור הראשוני‪ .‬אחת לפרקים ָמאן‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫ז‬
‫‪.indd 124‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪125‬‬
‫נושך בעיקר את אחותו הבכירה בנהמות כפיר אריות במבטי עיניים‬
‫ְדהו ַמפליק או ֵ‬
‫מתחסדות‪" .‬עידו מספיק"‪ .‬אינו מתרגש‪ .‬עובר לו מעל המצח‪.‬‬
‫תמימות‬
‫ַ‬
‫בחן‪ .‬אחר הביצוע‬
‫עמית קוראת לי לראות איך היא מבצעת "גלגלון"‪ ,‬יעני סלטה‪ֵ ,‬‬
‫המרשים היא שואלת‪" :‬רוצה עוד פעם?" כאשר אני משיב בחיוב היא מתריסה‬
‫כנגדי בנחישות "לא!" ונִ פנֵ ית לדרכה‪.‬‬
‫הב ִּ‬
‫ברחצה הלֵ ילית בבריכת כפר הנופש רמות‪ ,‬חוץ מגיא‪ַּ ,‬‬
‫האיטלינו‪ ,‬כולם‬
‫מבינו‬
‫ַ‬
‫קופצים מהמקפצה ראש‪ ,‬נֵ ר או טראח על הבטן וחוזרים על המעמד המשעשע שוב‬
‫ושוב‪ .‬אני מעיר כי מקפיצות בטן מרובות מידי תקבל עמית ּ ְפחיסוּת של שניצל‬
‫וינאי‪ .‬עם שני מצוֹ פוֹ נים על זרועותיה וכובע ים צבעוני היא נראית כמו הדבורה‬
‫מאיה‪" .‬שלוש‪ ,‬ארבע ו‪ "...‬היא מזניקה‪ ,‬לעיתים קופצת עם הדבוּקה‪ ,‬לעיתים מביטה‬
‫בהם ואחר שמוודאה כי כולם צוֹ פים בה קופצת‪ .‬שחר מיטיבה לעשות ַסלְ טות בעת‬
‫הקפיצה אפילו סיבוב ּ‬
‫"בורג"‪ .‬גם היא יפהפייה אך כשחוטפים לה‪ ,‬גם יפהפייה‬
‫להתע ֵצב אל ליבה‪.‬‬
‫עלולה‬
‫ַ‬
‫במשרדנו בתל־אביב מתמודדים עצמאית אך מדווחים‪ .‬הן מבוטחים והן עובדי‬
‫מחלקות הפניקס מערבים אותנו והרינו קשובים ומשיבים ב־‪ .No Time‬לא רק‬
‫שאין זה מפריע בתחושת עבודתנו אלא אפילו מרגיע בהבנה כי איש אינו מקופח‪.‬‬
‫לארוחת הבוקר אני שם פעמי בין הראשונים‪ .‬יוּבן כי ב־‪ Resort‬יש משפחות‬
‫רבות עם קטנטנים בתקופת שנה זו וכל אחת ואחד מהזאטוטים מכַ כֵ ב כנסיך ועושה‬
‫מניפולציות יצירתיות‪ ,‬דורש ומקבל מלוא תשומת הלב‪ .‬עידו מתיישב לידי באחת‬
‫לצפונה‪" .‬יוּ"‪,‬‬
‫מדרומה ְ‬
‫הסעודות באגף הפנורמי ורואה את מלוא יופייה של הכנרת ְ‬
‫הוא מתבטא‪" ,‬איזו קטנטונת היא נראית ּ‬
‫מפֹה"‪ .‬יש בקרים שמיכל ורדית חוברת‬
‫אלי‪ .‬העלמה הזו קסומה והקטנים מתרפקים ומוודאים כי דוֹ דה מיכל לידם‪ .‬הם‬
‫מק ּ ְפ ֵצי הבריכה ומפליאה עצמה בניתוריה‪.‬‬
‫ִמתחרים על ִקרבתה‪ .‬היא המזניקה ַ‬
‫גם תלמה לעיתים במחיצתי‪ .‬אינה בשיאה עתה אך גם ילדינו‪ ,‬כולם וגם הכלות‬
‫והנכדים חולקים לה יְ קר והתעניינות‪ .‬גם היא כלת יום הולדת‪ .‬הסך המצטבר של‬
‫שנות החתן והכלות הינו מאה תשעים וארבע אוגוסטים‪ .‬אפילו תהילים מסתיים‬
‫ב־קנ — מאה וחמישים‪ .‬תלמה אינה ספוּנה בחדרה ומצטרפת לסדנאות עיבוד העץ‬
‫של יוסי — גֶ ּ ֶ'פטו בעין גב ולליקוק השוקולד אצל גליתא הזכורה לטוב בדגניה‪.‬‬
‫משפחה מארצות הברית ישוּבה בשולחן מקביל לשלנו ועל חולצות ה־ ‪T‬‬
‫האדומות מודפס בר המצווה של אבי‪ ,‬ארה"ב־ישראל‪ ,‬אוגוסט ‪ .2014‬הציציות‬
‫מעבר לחולצות‪ .‬צעירים אחדים דוברי צרפתית מתרפקים במים הצוננים‪.‬‬
‫בולטות ֵ‬
‫טרם כניסתם למים מוּסרת הכיפה הסרוגה ובגד ים תופס מקום לבוּש העלמות‬
‫הקפדני ‪.light‬‬
‫הים הגלילי ברוֹ גַ ע על אף המיילים ודיווחי "הארץ" ו־"‪ "Ynet‬על הסכם או‬
‫הפוגה‪.‬‬
‫מעוטף עזה נופשים אף הם‪ .‬הגברים וילדיהם במשחקי כדור מים‬
‫משפחות‬
‫בני‬
‫ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 125‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 126‬קובי חורין‬
‫קפצות‪ .‬שלוש נשים בדבוּקה במים הקרירים מזכירוֹ ת באנחה‬
‫ובמ ּ ֵ‬
‫עם קליעה לסל ַ‬
‫את הממ"ד שבבית‪ .‬הדוברת הקולנית מהן מספרת על החוּטיני של אריאן‪ ,‬יפהפיית‬
‫מתר ּ ֵפס אבל‪ ,‬היא מוסיפה‪,‬‬
‫הישוב‪ ,‬שמפיקה מהבעלים שלהן חיוך דבילי רירי ַ‬
‫לפחות הם חוזרים הביתה "מוּרעבים"‪.‬‬
‫מס ֵמס לפנינה מטורונטו השוהה בארץ בקיבוץ לביא ומשרתת כ"חייל בודד"‬
‫אני ַ‬
‫בדרומה של אילת‪ .‬היא משיבה לי במתיקות כי היא תחוֹ ג נישו ֵּאי אחותה בטורונטו‬
‫וחופשתה הוגבלה לשבועיים ימים‪.‬‬
‫להינפש‬
‫אחרי חופשה שנתית משפחתית ואחרי קייטנת חלי על רעייתי היקרה‬
‫ֵ‬
‫ולאגור כוחות למשימותיה הבאות‪ .‬ומה? אפקיר אותה? האתיר לה לנסוע לאזור‬
‫שעלול להיות לוחמני ופוגעני לבד? הלא בכל מסגדי אירופה נישא "אללה הוא‬
‫אכבר"‪ .‬עלי לסוכֵ ך עליה ולהשיב רוחה ונפשה‪.‬‬
‫לצער אותה‪ .‬לפחות לא הפעם‪ .‬בעוד פחות משבועיים נתארח אצל‬
‫לא אוּכל ֵ‬
‫חברינו ב־‪ Marseille‬בפרובאנס‪ ,‬צרפת‪ .‬גִ י ומיש ּו האהובים אמנם עשו עלייה ברוחם‬
‫הפ ֵרידה מילדיהם עדיין קשה‪ .‬למי מאתנו שתהיה סבלנות‪ ,‬ואיני נכלל‬
‫הציונית אך ּ ְ‬
‫לדיג ארוחות הערב‪.‬‬
‫ביניהם‪ ,‬יוכל להצטרף להפלגה ביכטה המשפחתית ֵ‬
‫בקייטנת השנה אהיה בסביבה‪ .‬לא נותר לי זמן לתכנן מילוּט מה גם שיש לנו‬
‫חתונה משפחתית בדרך‪ .‬בטח אישן במשרד‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 126‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪127‬‬
‫קדימון ל־ ‪ Provence‬‬
‫‪ 47‬‬
‫א‬
‫‪08.14‬‬
‫ומיש ּו ‪ Michou‬אלוּש ‪ִ Allouch‬קבלנו במתנה‪.‬‬
‫ת חברותנו עם גִ י ‪ִ Guy‬‬
‫שרהלה חבֵ רתנו הפנתה את זוג העולים החדשים מצרפת לביטוחי בריאות‬
‫השבְ עים עם‬
‫והקליק עשה את שלו בחיצי הזהב של קו ּ ִּפידוֹ ן‪ .‬זוג‬
‫הנושק לגילאי ִ‬
‫ֵ‬
‫ְ‬
‫חיוּכי משוּבוֹ ת ילדים‪ ,‬אנשים נעימים הדוברים בגובה העיניים‪ ,‬בלא התנשאוּת‬
‫מאמצים"‬
‫מעיין "הורים ַ‬
‫לשהוֹ ת במחיצתם ומהווים ֵ‬
‫צטנעות‪ .‬אנו נהנים ְ‬
‫ובס ְממנֵ י ִה ַ‬
‫ַ‬
‫המראים להם חבלי ארץ‪ ,‬מכירים להם את חברינו‪ ,‬מזַ מנים אותם לאירועי חג‬
‫משפחתיים והמערכת ההולכת ומתהדקת גורמת להם להודיע לחבריהם ולקרוביהם‬
‫בנֵ יכר כי מצאו משפחה חדשה‪.‬‬
‫גי זנח את עסקיו החובקים עולם‪ ,‬מסין והודו עד כּ וּש‪ ,‬ועם ילדיהם הם מתראים‬
‫בגיחות לתקופות קצובות‪ .‬עתה נרים עוֹ גן‪ ,‬נטוס למרסייל ונִ שהה במחיצתם ימים‬
‫מעמנו כל ַע ָּכבָ ה שהיא גם‬
‫ספורים‪ .‬התרגשותם מהגיענו אינה מוסתרת ותסיר ִ‬
‫אחר לא היינו בוחרים במרסייל כיעד למחוז חפצנו‪ .‬שיעור האוכלוסייה‬
‫ִאם באופן ֵ‬
‫מטעמי לאומיות‬
‫המוסלמית בעיר עולה על מחצית האוכלוסין שם וכאשר גי‪,‬‬
‫ֵ‬
‫פטריוטית גֵ אה מקטין לארבעים אחוז אני מתבדח אם הם עצמם כבר חיסלו עשירית‬
‫משלהם‪ .‬גם המאפייה האירופית לא בהכרח פועלת שם מטעמי קנאות דתית בזרוע‬
‫נטויה ומטילה בעיר את ִח ִת ָיתה‪ .‬איני מסיר אפשרות כי גי מקטין הנתונים שפורסמו‬
‫כדי שכנוע עצמי שטרם כלו הקיצין מה גם שילדיו דרים שם‪.‬‬
‫מישו חבְ רה מאד לחלי ולשתיהן הרבה מן המשותף‪ .‬בעגה המקומית כל‬
‫אחת מכנה זולתה "אחותי"‪ .‬גי‪ ,‬מאידך‪ ,‬ה"אח" שלי‪ ,‬מפרגן בלא סייג וכל אדם‬
‫להימנות על חבריו‪ .‬הערבית הקולחת בפיו תורמת‬
‫הופך ִ‬
‫שני אותו הוא פוגש ֵ‬
‫ליצירת ההתקשרויות‪ .‬אין ישראלי שאינו יודע עד כמה העולם קטן‪ .‬גי נולד לאב‬
‫ולאם ממוצא יווני‪ .‬מישו מטוניס‪ .‬אני לוקח את גי ִעמי להציגו בפני‬
‫מאלכסנדריה ֵ‬
‫חברי אריה שוהם וללגימת עראק‪ .‬ביום כתיבת שורות אלו חוגג אריה מלאת‬
‫ִ‬
‫באי ביתו נמנים דן טולקובסקי‪ ,‬עזרוני‪ ,‬פופקו־ארבל ועוד‬
‫לו ‪ 94‬אוגוסטים ועל ֵ‬
‫ממייסדי‪ ,‬בכירי ומוותיקי חיל האוויר הישראלי‪ .‬אריה מקביל פנינו בחיוך ליטאי‬
‫ולא ּבכְ ִדי‪ .‬את רעייתו הראשונה ֵואם בנותיו ובְ נו‪ ,‬הכיר במסגרת שירותו תחת‬
‫נטה‪ .‬גי ואריה‬
‫כנפי ה־‪ RAF‬בשהותו באלכסנדריה‪ֵ .‬שם עלומיה היה דיאמנטינה וִ יוַ ֶ‬
‫מחליפים זיכרונות על בתי ומחוזות העיר‪ ,‬טיילת חוף הים וכיכרותיה‪ .‬עיני שניהם‬
‫בורקות ברוח נוסטלגית‪ .‬אני מתוודע לפרופ' שמואל רפאל‪ ,‬המכַ הן כראש המרכז‬
‫לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר־אילן‪ ,‬בנו של חיים רפאל ז"ל‪ ,‬שהיה בין מדליקי‬
‫המשואות ביום העצמאות למדינת ישראל ולימים אף "יקיר תל־אביב"‪ .‬שמואל‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫א‬
‫‪.indd 127‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 128‬קובי חורין‬
‫נטה מהאי קירקידה־קורפו‪.‬‬
‫לשם משפחתו גם את שם עלומיה של ִאמו‪ ,‬וִ יוַ ֶ‬
‫הוסיף ֵ‬
‫אריה מתרגש ואינו יודע את נפשו ושמואל נפעם‪.‬‬
‫כאשר הזמנו את גי ואת מישו למוזיאון ישראל המשופץ בירושלים ירד גשם‬
‫זלעפות‪ .‬מעל ִמתקן הכניסה האלקטרוני טרם הותקן גגון‪ ,‬הכרטיס של מישו נרטב‬
‫ולהוראת הפתיחה לא הייתה כל תגובה‪ .‬הבלונדינית המצודדת החלה בטיפוס על‬
‫המתקן החדיש‪ ,‬כשלה ברגליה‪ ,‬החליקה וקראה בקרביוּת מסתערת "אינען דינאק"‪.‬‬
‫ִ‬
‫ל ּו היו מחיצות של נימוס הן קרסו והוּסרו בזה הרגע‪.‬‬
‫איני יודע אם נהיה במרסייל בסיטואציה שתחייב אותנו להתאסלם‪ ,‬אך כהולך‬
‫עד הסוף‪ ,‬אמשיך ואעלה לרגל במקרה כזה למכה ואשוב כחאג' קובי‪ .‬מה שיחסר‬
‫לי אחר שובי יהא העראק שכן שום מיץ גזר לא יהווה תחליף ראוי לניחוח האניס‬
‫וטעמי השו ָּמר המשכרים תאוותי‪.‬‬
‫ֵ‬
‫זוג חברים נוסף שחבר באמצעותנו לגי ולמישו מצטרף‪ .‬קלייר וזאב (וֶ ולבָ לֶ ה)‬
‫גורדון טרם היו בפרובאנס‪ .‬גם הגורדונים חברים קרובים‪ ,‬רחבי לב ושהות עם זאב‬
‫הורסת מבחינת ההומור והצחוקים‪ .‬טוּב ליבם של השניים איחד את השבט שלנו‪,‬‬
‫החורינים‪ ,‬עם האלושים בערב סדר פסח בביתם‪ ,‬חוויה שלא תימחה‪ .‬חבֵ רוּת רבת‬
‫שנים שהחלה דרך לימודי בנותינו ברמת אביב‪.‬‬
‫בפעם הראשונה שנסענו לכאן התמקדנו בהקפת צרפת והקדשנו מעט לריוויירה‬
‫הצרפתית‪ ,cote d’Azur ,‬בין מונקו לסנט טרופז‪ .‬בפעם נוספת נסענו חלי ואנוכי‬
‫בנובמבר כלשהו בעוד הוזהרנו מרוחות ומגִ שמי המיסטראל‪ .‬נסענו מכפר לעיירה‬
‫ולעיר ובכל מקום נמצא שילוט ַמכְ וֵ ון לבתי מלון משפחתיים בני עד ‪ 16‬חדרים‬
‫ובכל קומת קרקע‪ ,‬גם במלון ְמעוּט כוכבים‪ ,‬ממוּקמת מסעדה מתבשיליה ניתן היה‬
‫להתענג‪ ,‬ולעת העונה אף בלי להזמין מקום מראש באווירת ִצפרי דרור‪ .‬באחד‬
‫המלונות רווינו מבציר הארמניאק ומעסיסו‪ .‬כל המשמשים את אורחי הבית‬
‫והמסעדה ענדו עניבות פרפר‪ ,‬פאפיון‪ ,‬אך בבוקר המחרת שאבו השטיחים והבריקו‬
‫את מעקי הנחושת אותם מסבירי הפנים לבושי ג'ינס ונעולים סנדלי עור‪ .‬לא‬
‫מיסטראל ולא גשם‪ ,‬למעט זרזיפים בודדים‪ ,‬בין ערי ימי הביניים‪ ,‬גשרים‪ ,‬מבצרים‬
‫וטירות לבין גלריות בית מגוריו של פול סזאן ב־‪ ,Aix-en-Provence‬זו של אנרי‬
‫לוטרק ב־‪ Palais de la Berbie‬ב־‪ Albi‬במרחק קצר מ־‪ ,Toulouse‬מקומות ִמחיית‬
‫ִואשפוזו של וינסנט ואן גוך‪ ,‬הן בבית הצהוב כצבען של החמניות פרי מכחולו‬
‫ב־‪ Arles‬ובבית חוליו ב־‪ ,st-Remy-de-Provence‬יְ פי ‪,les Baux-de-Provence‬‬
‫גם על ‪ Dordogne‬ו־‪ Perigueux‬לא פסחנו בהתרפקות‪.‬‬
‫בפעם השלישית החליטה חלי לערום את כל ילדינו‪ַ ,‬ט ּ ֵפנו־נכדינו במלאת לה‬
‫הולדת עשרוני עגול והשתקענו בבית מידות עתיק בלו ֶּּברון‪ ,‬בו שכרנו חדרינו עבור‬
‫רמי גפנים ומטעים עם בריכת מים צמודה‪,‬‬
‫השבט המתרחב‪ ,‬בלב אזור חקלאי‪ַּ ,‬כ ֵ‬
‫משם הפלגנו בשני המיניוואנים ששכרנו בנסיעות "כוכב"‪ ,‬תרים את יישובי ונופי‬
‫הסביבה הרבגוניים וצבעוניות צמחייתה הריחנית ושווקיה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 128‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪129‬‬
‫וותר בפעם הבאה על לונדון‪ ,‬ניו־יורק‪ ,‬על‬
‫אם אינך יודע על מה אני דוֹ בֵ ר‪ֵ ,‬‬
‫למרבדי‬
‫רמי הגפנים והזיתים‪,‬‬
‫ֵ‬
‫"הכל כלוּל" של ארדואן ובוא לריוויירה התכולה‪ ,‬לכַ ֵ‬
‫ימי העתיקוּת והנושנוּת‪ .‬איש לא יעיב‬
‫לימי האימפרסיוניסטים‪ֵ ,‬‬
‫הלבֶ נדר הריחני‪ֵ ,‬‬
‫על אי שגירותך בשפת המקום‪.‬‬
‫הנסיעה הזו תהא בחברוּת טובה ב־‪ easy‬ובאהבה‪ .‬גי אוסר עלינו לשכור חדרים‬
‫ומכונית ודוחה הפצרתי בחיוך נעלב‪ .‬יש להם שני חדרים פנויים שהוכשרו עבורנו‬
‫בבית מגוריהם שמעל הים‪ ,‬בבעלותם שתי מכוניות והכל לרשותנו‪ ,‬כיד המלך‪.‬‬
‫המארח מקבלך במאור פנים וב "אהלן וסהלן" משמע אֹהלֵ י ִמשכנו‬
‫כאשר הבדואי‬
‫ֵ‬
‫חברי‪ ,‬מחייב‪ .‬גם הגורדונים וגם‬
‫ועדרי ִמ ְקנֵ הו לרשותנו ולשימושנו כטוב בעינינו וזה ַ‬
‫ֵ‬
‫אנו מעט במבוכה‪ .‬מתכניות גי שאפליג עימו ביכטה המשפחתית כדי ֵדיג ארוחות‬
‫הערב אפשר שאחמוק אלא אם אשכנעו להקטין מינוּנן‪ .‬אני אוהב הפלגות ובקי‬
‫ניחנתי‪ .‬אולי החופים והמפליגים האחרים‬
‫ברזיהן אך בסבלנות של אוחז בחכה לא ַ‬
‫יפיסו את דעתי‪ .‬העיירות וכפרי הסביבה יחייכו לחלי ואלי כאל מכרים ותיקים‪.‬‬
‫הנסיעה הסמוכה בראשית ספטמבר כל כך מושרשת מבחינתנו שאת מלוא עלותה‬
‫פרענו כבר בפברואר‪ .‬אין חמיקה ואין ספקנות על אף סרטוני ה־‪ U‬טיוּב ה"מעודדים"‬
‫הפסטיס והריקארד יחליפו מקום העראק והחיוך היפה‬
‫הנשלחים חדשות לבקרים‪ַ ּ .‬‬
‫ישמרו אווירה נעימה וקסומה‪.‬‬
‫של גי והלעג העוקצני של מישו לסנדלי השורש שלי ַ‬
‫גי ומישו יחכו לנו אחר ביקורת הדרכונים‪ .‬זה חייב להצליח‪ .‬אחרי הכל אלוש‪,‬‬
‫גורדון ו־חורין מהווים אג"ח‪ ,‬אגרת חוב‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 129‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 130‬קובי חורין‬
‫‪ ,Point Rouge‬מרסייל ‬
‫‪ 48‬‬
‫ל‬
‫‪09.14‬‬
‫פני מעל שלוש עשרות שנים‪ ,‬אחר המעבר לבית מגורינו‪ ,‬נערכו חפלות‬
‫ישם‪.‬‬
‫לדרי הקהילה הקטנה שלנו‪ .‬אחד הדיירים הנמרצים‪ ,‬שרגא‪ ,‬הגה ויִ ֵ‬
‫ֵ‬
‫ממילא ללא מוצא‪ ,‬נסגר פיראטית לתנועת כלי רכב‪ ,‬שולחנות‬
‫רחובנו הקטן‪ ,‬שהינו ֵ‬
‫חפצה‪.‬‬
‫הותקנו במגרש החנייה ותקרובות הוגשו בלֵ ב רחב ובנפש ֵ‬
‫בתי המגורים הגבוהים מסביב לנו לא ִאפשרו קליטת תחנות טלוויזיה שכן‬
‫הימים ימי טרום חברות הכבלים‪ .‬כדי הסכמה להצבת אנטנה על גג הבית הגבוה‬
‫לשפץ מלוא המבנה‬
‫בשכֵ נות‪,‬‬
‫החוצץ בין בתינו לבין ִמתחם האוניברסיטה התבקשנו ּ ֵ‬
‫ֵ‬
‫בן שמונה הקומות על כל שש הכניסות לכמאה ַדיָ ריו‪.‬‬
‫וקדרות מעלֵ י ניחוחות תבשילים‪ ,‬יינות ומיצים‪ ,‬סלטים וגבינות והכל‬
‫סירים ֵ‬
‫אחר‬
‫למקום מגורים ֵ‬
‫עדת מוֹ צא ההורים והמסורת‪ .‬שרגא עבר ְ‬
‫כיד המלך וברוח ַ‬
‫באיבה‪.‬‬
‫והיוזמה המבורכת נקטעה ִ‬
‫ומיש ּו אלוּש ב־‪ Point Rouge‬במרסייל ומתארחים ביכטה‬
‫אנו נִ ְקרים לחברינו גִ י ִ‬
‫לשהות בספינה הקטנה‪,‬‬
‫מפרט כמה ימים עליו ְ‬
‫המשפחתית ‪ .Lady Michell‬גי ֵ‬
‫מעבר למזח העץ הצר‬
‫למרקה‪ ,‬לתחזקה‪ ,‬להסיר החלודה ולנקות שמניה וציריה‪ֵ .‬‬
‫בצבעי‬
‫ומפרש ִ‬
‫בשוּרת הספינות העוגנות המקבילה במרינה‪ ,‬עוגנת ספינת מנוע ִ‬
‫בית"ר וממנה ניפנה יאניס היווני‪ ,‬ז'אן פייר‪ ,‬שחזר זה עתה מהפלגה מקוֹ רפוּ‪ .‬אחדים‬
‫רהר ולהותיר‬
‫לה ֵ‬
‫לעת ערב‪ ,‬כל אחד ליכטתו‪ ,‬תחת גפנו ותאנתו לתפוש ראש‪ַ ,‬‬
‫מגיעים ֵ‬
‫סתר כדי‬
‫בה ֵ‬
‫מאחוריו תלאות יומו ַוערבו‪ .‬גִ י מוציא ממחבוא את ה־‪ 53‬שהביא עבורי ֵ‬
‫גער בשנינו‪ .‬ז'אן פייר מצטרף אלינו ללגימת‬
‫שמישוּ‪ ,‬רעייתו היפה‪ ,‬לא תראה ולא ִת ַ‬
‫הניחר‪ .‬היווני אינו דובר אלא צרפתית ויוונית‬
‫העראק המובחר ואנו מרטיבים גרונֵ נו ַ‬
‫מתמצית בחיוך ובאינטונציית מילות נימוס‪ ,‬חיוך ואחווה‬
‫כך ששפתנו המשותפת‬
‫ֵ‬
‫מבטא סימפתיה כלפי משנֵ הו בלא הבֵ ן איש דברי ֵרעוֹ ‪ .‬ניצנים ראשונים‬
‫וכל אחד ֵ‬
‫לחבֵ רוּת אמיצה‪ .‬אין חוֹ לֵ ק על דברי רעהו‪ ,‬אין חוֹ ֵּכך וכולנו בעליצוּת משותפת‪.‬‬
‫יאניס מגלה אוזנו של גי כי את החפלה השנתית חלקו בעלי הספינות בעת שהותו‬
‫לאחרונה של גי בישראל והריהו מבטא ְמ ִרי ליבו שלא חיכ ּו לשובו עם אורחיו‪ .‬מועד‬
‫ב' מועלה כאפשרות לחזרה על האירוע‪ .‬באחריותו של גי להביא ‪ 12‬ק"ג של סרדינים‬
‫תחי ָּב ָשר‬
‫טריים ממחלקת הדגים ופירות הים ב־‪[ Carrefour‬הסו ּ ֶּפר המקומי] ונִ ֵ‬
‫השיט ומוצבים לאורך המזח‬
‫הא ְס ָּכלָ ה‪ .‬שולחנות וכסאות מוּצאים מכלי ַ‬
‫לצלייה על ַ‬
‫הצר והשולחן הנערך והמתארך כולל כל טוּב‪ .‬הגרילים פועלים ורוֹ שפים במלוא‬
‫בצ ֵידי המזח‪ ,‬שם גם‬
‫בטי ִקרקסים ִ‬
‫מהלכים כאקרוֹ ֵ‬
‫הקצב ושלושים ויותר המסוּבים ַ‬
‫למי‬
‫ממעידה ֵ‬
‫והמ ַדדים נזהרים ְ‬
‫ממוקמים כמכשול נוסף מסוֹ ֵפי אספקת חשמל ומים ְ‬
‫נוטף ונבוֹ ך‪.‬‬
‫הזרוע‬
‫בעלי‬
‫ידי‬
‫הים‪ .‬בעוונותינו אחד המשתתפים לא נזהר ונִ משה על‬
‫ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫ל‬
‫‪.indd 130‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪131‬‬
‫ופסטיס‪ ,‬האווירה מתחממת‬
‫כל יַ כטונר ואורחיו פוֹ רסים תקרובות‪ ,‬יינות‪ ,‬רוּם ַ‬
‫ודרי רחובנו הקטן וכבר שוקל הפקה מחודשת וחזרה‬
‫ואני משחזֵ ר תמונות שרגא ֵ‬
‫בתשובה למסורת של אז‪ ,‬ראשית שנות השמונים של המאה שעברה‪ .‬מזוגות‬
‫צעירים ואבות לקטנטנים הפכנו במרוצת הזמן לסבים ולסבתות לזאטוטים‪ .‬אני‬
‫ילדינו הבוגרים שהיו בגיל שנה ויותר [בספק]‪ ,‬חמש ושבע לא יזכרו האירוע‬
‫מניח כי ֵ‬
‫אך לנו זו הייתה חוויית ּ‬
‫גיבוּש‪ .‬איש לא הגה אמירות פוליטיות אם כי היינו בערב‬
‫"שלום הגליל" — של"ג וכל שראינו היה עתיד ורוד משותף‪ ,‬קהיליית‬
‫מלחמת לבנון‪ְ ,‬‬
‫גוטמן‪ ,‬על ֵשם ציירנו‪ ,‬נחוּם‪ ,‬בעל השם טוב‪.‬‬
‫הסרדינים מוּגשים‪ ,‬הבשר הצלוּי מועבר לצלחות‪ֶ ,‬אדית מגישה מקרוני ריחני‬
‫ַ‬
‫לפל חריף ממעשה ידיה להתפאר בו וז'אן קלוד אבו‬
‫ופ ּ ֵ‬
‫וגרגרי חומוס מתוּבלים ִ‬
‫חצירה ואנוכי חולקים בתאוותנות‪ .‬ז'אן קלוד משתאה איך הוּוזבוּז הליטאי מתל־‬
‫צמץ ולוגֵ ם ּ ַפ ְסטיס בלי קוביות קרח ומים‪.‬‬
‫למ ֵ‬
‫אביב ּבוֹ לֵ ע הפלפלים החריפים בלי ַ‬
‫ידידי? אני לְ בן העור‪ ,‬האטרקציה ליוצאי צפון אפריקה לרבות יוצאי‬
‫אתם קולטים ַ‬
‫מרוקו‪ ,‬תוניס ואלג'יר‪ ,‬לבְ נֵ י אלכסנדריה ויוון על אכילת פלפלים חריפים ושתיית‬
‫אלכוהול נקי בלא תוספות שהן‪.‬‬
‫לז'אן קלוד‪ ,‬גבר נאה בגיל ִשבעים פלוּס‪ ,‬משפחה נרחבת בישראל‪ .‬מקורם של‬
‫בשל לראות‬
‫ממ ֵעט להגיע לארץ כי אינו ֵ‬
‫האבו חצירא מריסאני במרוקו‪ ,‬והוא עצמו ַ‬
‫לב ּ‬
‫את כולם‪ ,‬מה גם שחלקם נֵ צר ַּ‬
‫אבות הידועים לכל‪ .‬השבט התפרס בסביבות צפת‬
‫בצפון הארץ ובנתיבות בדרומה‪ .‬כמו חלוקת טריטוריות של גופים מאורגנים‪ .‬רובם‬
‫ככולם עסוקים בהלכי גביית תרומות וצדקות וז'אן קלוד שלנו באידיש אותה קלט‬
‫ישט ַק ִאין גֶ לְ ט [אין לי כסף]‪ .‬הוא מתבדח‬
‫"איך הוֹ ְּב נִ ְ‬
‫בעת שהותו בארצות הברית ִ‬
‫לברך בשם הצדיקוּת כל הנִ קרים לפניו ומיד מושיט יד‬
‫בחינניות כי גם הוא מוסמך ֵ‬
‫וממוֹ לֵ ל באצבעותיו ל"מסארי" [כסף בערבית]‪ .‬החביב הזה נהנה לדוג דגים והביא‬
‫לצהרי היום אל בית מארחינו שני דגי ‪ֶ ,Dourad Royal‬דניס‪ ,‬עסיסיים וגדולי מידות‬
‫אותם דג בחכתו מאחד החופים הנושקים לים‪.‬‬
‫מת ֶּבלת‪ ,‬מכינה הדגים‬
‫העזר כנגדו‪ ,‬מנקה‪ַ ,‬‬
‫ושיִ ט ומארי‪ֵ ,‬‬
‫האיש אינו חובב סירות ַ‬
‫ּ‬
‫התיבוּל‪.‬‬
‫לאפייתם ומגישה אותם על צלחת ענקית מקושטת בענפי צמחי‬
‫האבו חצירא והאלוּש חברים קרובים עשרות שנים ובדיחותיהם איש על רעהו‬
‫יומיים‬
‫מלוּוֹ ת בעקיצות הדדיות עטופות באהבה‪ .‬אינם יכולים בלא מספר טלפונים ִ‬
‫של "מה נשמע"‪ .‬גי מתבדח על עסקיו ועיסוקו של ז'אן קלוד והלה מצטחק על‬
‫הבנתו של גי ברפואה ומכנה אותו "מאדאם אביטבול" [באזורים מסויימים השם אבו‬
‫ובאחרים אבי]‪ .‬עתה רצה הבדיחה על ג'ראר אביטבול שמכר ביום עבודתו הראשון‬
‫סירה‪ ,‬רכב ונגררת לגרירתה‪ ,‬חכּ ות וציוד נילווה לדיִ יג בעוד הקונה הגיע לקנות רק‬
‫מפקס לאשתו‪ .‬ג'ראר קולט את האיש ומשכנעו כי אם הלך לו סוף השבוע מוּטב‬
‫ַט ּ ֶ‬
‫שיצא לדייג באגם הסמוך‪.‬‬
‫גורדון‪ ,‬חברנו היקר שהוא וקלייר רעייתו חברו לנסיעתנו‪ ,‬אינו משתהה ומרביץ‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 131‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 132‬קובי חורין‬
‫בדיחות ברצף מהלך כל ימי שהותנו‪ ,‬כל אחת יותר מצחיקה ומשעשעת מקודמתה‪.‬‬
‫גי וגורדון מרוכזים בשיחות טלפון אינסופיות בתדירות בלתי נתפסת בעוד לנשים‪,‬‬
‫מארי‪ ,‬קלייר‪ ,‬מישו וחלי שפה משותפת פוֹ רה וקולחת בנושאים מקובלים על‬
‫סבתות‪ ,‬רעיות ועל ניהול בעליהן ובתיהן‪.‬‬
‫ברקע ציפורים ותו ִּּכים‪ ,‬קריאות השחפים בתוּרם במעופם אחר דגים להשביע‬
‫רעבונם ובנות זיווג לתאוותיהם‪ ,‬השמים תכוּלים‪ֵ ,‬מי הבריכה קורצים בחיוך מזמין‪,‬‬
‫הדבורות מזמזמות והיתוּשות עוקצות מסביב לשעון במבטא צרפתי מתנַ גן‪ .‬גי‬
‫ְ‬
‫מדליק פתילות ונֵ רות אך העשן המיתמר אינו משפיע על החרקים המעוֹ פפים אלא‬
‫על המסוּבים‪ .‬אנו במרחק דקות מחוף הים וממעגן הסירות והשכנים אותם נפגוש‬
‫ברחוב ‪ Bourre‬הקטן מסבירי פנים וחייכנֵ י ‪[ Bon Jour‬יום יפה] כשוּתפי רוֹ גַ ע‪ .‬אם‬
‫יש למי דאגות או מכאוב‪ ,‬עצי הזית והאורנים‪ ,‬הקרפדות והלטאות‪ ,‬עצי הברוש‬
‫ופרחי היסמין משכיחים את הכל ומשלימים התמונה והפסטורליה‪ַ .‬ד ּבוּר גדול‬
‫ִ‬
‫שיחי ההרדוף הוורדרדים‪ ,‬הפרחים הכחולים‬
‫ופרחי ֵ‬
‫מידות עושה ַּבאז מעל הבריכה ִ‬
‫ִוצמחי הלבֶ נדר הסגוּלים ַמשרים אווירת שלווה שלא ניתנת להפרה‪ .‬יוֹ ן צחור כנף‬
‫ופסלי האבן המכַ תרים הבריכה מוסיפים להדר‬
‫החמר ִ‬
‫נפף אחר יונה ָּב ָרה וכַ ֵדי ֵ‬
‫מא ּ ֵ‬
‫ַ‬
‫המתחם בו אנו מתארחים‪.‬‬
‫ִ‬
‫גי מטריח עצמו להביא חוּמוס מהסוּרי ממרכז הרובע המוסלמי ופאייה לקראת‬
‫בואם של ז'אן קלוד ומארי שמביאה הפעם דג לוֹ קוּס‪ ,‬גם אותו ִת ְּיבלה והכינה‪.‬‬
‫בקבוקי היין הלבן ּ‬
‫מבוֹ רדוֹ נפתחים ועסיס הענבים נמזג‪.‬‬
‫מפלרטט‪ ,‬מארי אינה מתרגשת ומתארת את חופשת יום הולדתה‬
‫ז'אן קלוד‬
‫ֵ‬
‫הקרב בפורטוגל‪ .‬אישה היקר והשרמנטי‪ ,‬האוטנטי על פי הגדרתו‪ ,‬מוסיף כי בעצם‬
‫ֵ‬
‫שמו היהודי הינו סימון‪ ,‬שמעון‪ .‬הלה עוקץ את גי כי לולא היה נשוי למישו הוא‬
‫בכלל לא היה חבר שלו ומישו נהנית מהסיטואציה‪ ,‬מצחקקת ועושה לז'אן קלוד‬
‫"עלֵ ינה" בעין‪ .‬גי לא נשאר חייב‪.‬‬
‫הבנות יצאו לפני הצהרים לשוּק הנפרש על מדרכות בשבת ואני מניח כי לא‬
‫יסתפקו בהתרשמות מהמוכרים ומהעוברים והשבים‪ .‬אני יכול רק לדמיין תוך‬
‫קימוּט ִמ ְצחי עם כמה שקיות ישובו וכיצד והיכן יֵ ַיארזו‪.‬‬
‫אחר תיוּר באתרי פרובאנס וספיגת מראותיה וניחוחותיה נשוב משכונת ‪Point‬‬
‫‪ Rouge‬לנחלת אבותינו ברמת אביב‪ .‬גי ומישו יגיעו לארץ שבוע אחרינו אחר‬
‫שינוחו מעוצמת האירוח עליו טרחו כה רבות להשביענו נחת‪.‬‬
‫עכשיו שוב יהיה תוֹ ֵרנו לגמול להם טובה‪ ,‬ל־‪ revanche‬במובן החיובי אל מול‬
‫נסב ביחד‬
‫גן העדן בו שיכּ נו אותנו בטוּב וברוֹ חב ליבם‪ .‬בערב ראש השנה תשע"ה ֵ‬
‫והפעם אצלנו‪.‬‬
‫גי אינו מחמיץ שידורי תחנת הטלוויזיה הישראלית ‪ i24‬מאולפנה בנמל יפו‬
‫המשודרת במספר שפות‪ .‬כשגריר בפוטנציה הוא מפנה כל יהודי אותו הוא פוגש‬
‫לצפות בתוכנית מישראל ומאוּשר כאשר מבטיחים לו בחיוב אף כי אינו תמים‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 132‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪133‬‬
‫המקלֵ ט אינו מכובה גם כאשר איש אינו בבית כך שהאווירה והידיעות משודרות‬
‫ַ‬
‫ונקלטות בחלל הבית הן ביום והן בלַ יל‪.‬‬
‫קרני השמש מפזזות לפנות ערב טרם שיותירו מקוֹ מן לממשלת הלילה‪.‬‬
‫טרל אך הרוח‬
‫עלי העצים מתנועעים ברוח חרישית ואנו חווינו גם ימי ִמ ְיס ַ‬
‫נחשבת למבורכת כמטהרת את האבק ומשפרת איכות האוויר‪ .‬צבע ֵמי הים משתנה‬
‫מטורקיז לכחול כהה‪ ,‬אדוות הגלים ניכרת וחוזר חלילה עד לרוגַ ע מוחלט בו שוב‬
‫לשיֵ יט בבִ ְטחה‪.‬‬
‫יכולות הסירות ַ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 133‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 134‬קובי חורין‬
‫יתגדל ויתקדש — ערה"ש תשע"ה ‬
‫‪ 49‬‬
‫ל‬
‫‪09.14‬‬
‫שאר בשר או אדם קרוב שהינו שוכֵ ן ָע ָפר כדרך כל בשר‪.‬‬
‫כל אחד יש ֵ‬
‫לכל אחד מאתנו יש נוהגים‪ ,‬מסורות על פי ֵעדות ובית אבא‪ ,‬השקפות‬
‫ודרכים שונות לשימוּר הזֵ כר‪ .‬והרי פנייתי לילדינו הבוגרים‪.‬‬
‫משוררנו הלאומי‪ ,‬חיים נחמן ביאליק כותב על אביו ועל אמו‪:‬‬
‫ל‬
‫אבי‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ליאה נתיבָ ָתם‪.‬‬
‫"מ ּוזָ ר היה אוֹ ַרח ַחיַ י ו ְּפ ָ‬
‫מעגְ לוֹ ָתם יָ ַחד‪,‬‬
‫ּמאה נָ עו ְ‬
‫הרה והטו ָ‬
‫הט ָ‬
‫ערי ָ‬
‫בין ַש ֵ‬
‫התבוסס‪.‬‬
‫תעב‬
‫ֵ‬
‫התפלֵ ש הקודש בחול והנִ שגָ ב ַּבנִ ָ‬
‫ַּ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫חסה יָ דו‪,‬‬
‫למ ֵ‬
‫חמיו וראשי ַ‬
‫לר ָ‬
‫ִּבקרוֹ א עוד עיני ַ‬
‫המוֶ ות ְמ ָעלַ י‪ ,‬הפריד בין שנינו לנֶ ַצח‪,‬‬
‫לְ ָקחו ָ‬
‫אקר ֶאנָ ה והתיַ ָצבָ ה‪:‬‬
‫אך דמותו ָצ ַפנתי ִּבלְ בָ בי‪ָ ,‬‬
‫גיע כוח‪ ,‬מתנהל דו ָּמם ּולְ ִאיטוֹ ‪...‬‬
‫ְּכשוֹ ר יְ ַ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫המ ָשא מאד — לא עמד ליבו‪ ,‬כי ַּ‬
‫נשבר‪,‬‬
‫ובה ֵעק ַ‬
‫ָ‬
‫תחתיו פתאום וַ יָ ָמת בחצי יָ ָמיו‪.‬‬
‫ויפול ָ‬
‫הד ֶרך‪ָּ ,‬כ ַרע נָ ַפל ָאבִ י‪.‬‬
‫ם‬
‫א‬
‫על‬
‫ר‪,‬‬
‫מ‬
‫ֶ‬
‫ֵ‬
‫ְּכתוֹ א ִמכְ ָ‬
‫נָ ַפל ולא הוֹ סיף קוּם‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫צמותיו מנו ָּחה‪,‬‬
‫בא ָחד מימי ֶאלוּל מצאו ַע ָ‬
‫ֶ‬
‫מראשותיו‪ ,‬חרו ָּתה ביד לא ָא ָמן‪,‬‬
‫וכתובֶ ת קצרה‬
‫ָ‬
‫נאמנָ ה‪" :‬פ‪.‬נ‪ .‬איש ָּתם ויָ ָשר"‪.‬‬
‫ָתעיד עליו ָ‬
‫אמי‪ ,‬זכרונה לברכה‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫"א ִמי‪ ,‬זכרונה לברכה‪ ,‬היתה ַצ ֶד ֶקת גמורה‪...‬‬
‫ִ‬
‫בעה נֵ רות — ֵעינָ יִ ים‪.‬‬
‫בעה כוכבים ַּב ָמרוֹ ם‪ִ ...‬ש ָ‬
‫ִש ָ‬
‫ּ‬
‫היקבע אלוהים שבת ָקדשו?‬
‫ַ‬
‫מבורך על שנָ יִ ם!‪...‬‬
‫יהי שמו‬
‫ָ‬
‫‪.indd 134‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪135‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫העששות וָ ֵא ֶרא‪:‬‬
‫כמעט פקחה אמי עיניה‬
‫ֵ‬
‫אור ִשבְ ַעת היָ מים שם יָ ֵהל‪,‬‬
‫הצ ֶד ֶקת‬
‫שקה השכינָ ה עלֵ ֶיהן — תעמוד זכות ַ‬
‫כי נָ ָ‬
‫ישר ֵאל"‪.‬‬
‫לנו ּולכָ ל — ָ‬
‫הורינו המנוחים עברו למזרח הנצח לפני שנים רבות ובגילאים צעירים‪.‬‬
‫ילדינו‪ .‬את סבתא‬
‫הורי חלי‪ ,‬הכרתם אתם‪ֵ ,‬‬
‫את סבתא ֶהלה ואת סבא יעקב‪ֵ ,‬‬
‫הורינו‬
‫החמצתם‪ֵ .‬הם ֵ‬
‫ילדינו ַ‬
‫הורי קובי‪ ,‬לא זכיתם‪ .‬אתם ֵ‬
‫ְּבלוּמה ואת סבא דניאל‪ֵ ,‬‬
‫הפסידו‪ .‬לדני בכורנו היתה אמנם היכרות קצרה בת פחות משנתיים ימים אך אין‬
‫לצפות כי יזכרה‪.‬‬
‫חייהם של הורינו המנוחים לא היו קלים אך הם הבטיחו את עתידנו‪ ,‬אנו ילדיהם‬
‫לש ֵמר ֶצלם אדם במחנות המוות בעוד יעקב‬
‫ואתם נכדיהם‪ .‬על הלה ועל יעקב הו ַּטל ַ‬
‫ֵּ‬
‫איבד משפחתו הראשונית‪ ,‬אישה ובֵ ן; בלומה ודניאל הקדימו‪ ,‬עזבו משפחותיהם‬
‫בפזוּרה הליטאית ב־‪ 1933‬ועלו ברוח ציוֹ נית אם כי השמיים כבר היו קדוֹ רניים‬
‫שרי ָעבים‪ .‬הוריהם נטבחו על ידי הצוֹ ררים הארוּרים‪.‬‬
‫ַוח ֵ‬
‫פה בארץ האבות‪ ,‬היתה תפילה ותקווה כי כאן מקום העם היהודי‪ ,‬כאן בציוֹ ן‪.‬‬
‫בצנַ ע‪ ,‬בחסר כל‪ ,‬בענוותנות הניחו יסוד‪ ,‬הניחו אבן שהיתה‬
‫כאן הם בנו בתיהם‪ֶ .‬‬
‫לראש פינה‪ .‬האמונה חיזקה וביארה כי זו הדרך ואין ִּבילתה‪.‬‬
‫כולנו נחשפים להיקלטות עולה חדש המגיע לארץ בחוסר כל ובימי הקדם של‬
‫ראשית שנות השלושים גם סל קליטה לא היה ָשגוּר על פה ובוודאי לא על מדף‪.‬‬
‫עשנה‪ ,‬בעלות הברית התמהמהו כפי שראינו בחוף הפלישה‬
‫אירופה היתה ֵ‬
‫בנורמנדי‪ ,‬כפי הקורה היום‪ ,‬אם כי למזלנו לא ַע ֵמנו הוא המייחל באלה הימים‬
‫להושטת ידיהם‪.‬‬
‫אנו חייבים להורינו והרינו מכבדים זִ כרם בכל יום שנה‪ ,‬בכל ערב חג מהלך כל‬
‫שנה‪.‬‬
‫סבא דניאל פתח את עונת יַ תמו ֵּתנו במרץ ‪ 1969‬בגיל ‪ ,62‬גיל ינוּקא במונחי‬
‫היום‪ ,‬סבתא בלומה דאגה שלא ישכון ָּב ָדד ָוחבְ רה אליו בדצמבר ‪ 1976‬בגיל ‪ .66‬גם‬
‫מעמנו בגיל ‪ 64‬בדצמבר ‪ 1986‬וסבא‬
‫לסיֵ ים פרק חיים‪ .‬סבתא הלה נפרדה ִ‬
‫לא גיל ַ‬
‫אחר מלחמת המפרץ במאי ‪ 1992‬בגיל ‪.84‬‬
‫יעקב־גדליה הצטרף לרביעיית הפוקר ַ‬
‫מרווחתנו ַורווחתכם ילדינו‪ ,‬נכדיהם אינה אלא‬
‫הם עשו משהו בידיהם וחלק ַ‬
‫תודות להם‪ ,‬דוֹ ר מייסדי השבט‪.‬‬
‫ספק אם היינו‬
‫מממנים רווחת ואיכוּת ילדוּתכם‪ ,‬לימודיכם‪ֵ ,‬‬
‫לא ברור איך היינו ַ‬
‫מקיימים רמת חיים כשלנו‪ ,‬כשלכם צעירינו‪ .‬את עיקר הפירות יקטפו בבוא היום‬
‫ילדיכם — נכדינו‪ ,‬ילדיהם — נינינו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 135‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 136‬קובי חורין‬
‫גם את זאת אנו מכבדים‪ .‬כך מצופה מכם‪ ,‬ילדינו! אתם‪ ,‬נשותיכם — כלותינו‬
‫וצאצאיכם‪ .‬אין זו אפיזודה‪.‬‬
‫חלי היתה מודיעה לילדינו על כל מועדי ימי הזיכרון והם התייצבו לדקות‬
‫ספורות של זֵ כר ותפילה מירושלים‪ ,‬מבאר שבע או מהסביבה הקרובה‪ ,‬דבר‬
‫חושף אותם למהמורות כביש ותנועה‪.‬‬
‫שחשבתי כמייגֵ ע דיו ומעבר לזמן הנדרש ֵ‬
‫לחלי לא היה קל לקבל המלצתי לקבוע יום זיכרון משפחתי אחד ויחיד‪ ,‬יום השישי‬
‫שלפני ראש השנה‪ .‬יש יום זיכרון ממלכתי לניספי השואה והגבורה‪ ,‬יום זיכרון‬
‫לחללי צה"ל ומערכות הביטחון והנה היום המשפחתי שלנו‪ .‬את היום הזה חקקנו‬
‫יתארך‪ .‬גם אנו נהיה שם‪.‬‬
‫באין חולק ובהסכמה וברבות השנים אף הוא‬
‫ֵ‬
‫חלק המפגש המשפחתי הראשוני יבטא זֵ כר למתים‪ ,‬החלק האחר מוקדש‬
‫במשתה ובמחול‪.‬‬
‫לכבודם של החיים ִ‬
‫אין זה כבוד עליו מוותרים או אותו דוחים‪ ,‬מלבד ביקורינו בפוֹ ַעל ליד אבנים‬
‫בהם אין דבר אלא ערכיוּת ורוּחניוּת‪ .‬בחגֵ י ישראל בהם נשמעת תפילת "יזכּ וֹ ר"‬
‫האל "מלֵ א רחמים"‪.‬‬
‫לעילוי נשמות אנו נוהגים בקפידה‪ .‬אין זה חשוב עד כמה אכן ֵ‬
‫קיע"‪ .‬אין צורך להאמין בדבר אלא לכַ ֵּבד‬
‫הר ַ‬
‫כזוהר ָ‬
‫ֵהם "במעלות קדושים וטהוֹ רים ַ‬
‫בזכרנו אותם‪.‬‬
‫את עצמנו ֵ‬
‫ערב ראש השנה תשע"ו‪ ,2015 ,‬חל ב־‪ ,13.09‬כ"ט באלול‪ .‬אחר צהרי יום השישי‬
‫השרת פחות חם בשעת‬
‫שלפני ערב החג חל ב־‪ ,11.09‬כ"ז באלול‪ .‬אפילו למלאכי ֵ‬
‫בין הערביים‪ .‬אין אלו תאריכים מחייבים‪ .‬אלו ימים מזַ ִּכים‪ ,‬אותנו‪ ,‬אתכם‪ ,‬את‬
‫נשותיכם‪ ,‬אף את ילדיכם‪ ,‬נכדינו‪ ,‬ניניהם‪.‬‬
‫את השישי של ‪ ,2014‬כ"ד באלול‪ ,‬השנה‪ ,‬קבענו עוד לפני שנה תמימה‪ ,‬כפי שקבענו‬
‫את המועד הבא‪.‬‬
‫נחלת יצחק‪ ,‬קריית שאול‪ ,‬בהנחה כי לא במהרה ייקבע מקום קבורה נוסף ומסעדה‬
‫להשיב רוּח ונפש ולשלֵ ב חיוּך עם ַטעם‪.‬‬
‫מיכל ורדית ילדתנו כותבת כי "הם מביטים ממעל בגאווה גדולה"‪.‬‬
‫שמיָ א ָעלֵ ינו ועל כל ישראל‪"...‬‬
‫ויתק ַדש‪ֵ ...‬יהא ְשלָ ָמא ַר ָּבא מן ַ‬
‫"יתגַ ַדל ַ‬
‫יהי זכרם ברוך‪.‬‬
‫שנה טובה‬
‫‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 136‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪137‬‬
‫‪ 50‬‬
‫א‬
‫אֹוד ִמ ים ‬
‫לְ צַ ֵח ר ּכַ צֶ ֶמ ר ְ‬
‫‪10.14‬‬
‫נו ִַּ‬
‫מזכים איש את רעהו בברכת "חתימה טובה" או "גמר חתימה טובה"‬
‫ואני ַּ‬
‫מתב ֵדח כי לצדיקים הגמוּרים‪ ,‬הריני בכללם‪ ,‬חתמו עוד בראש השנה‪.‬‬
‫למען הגילוי הנאוֹ ת גם גורלם של רשעים גמורים נקבע ביום זה‪ .‬הגמר יסתיים‬
‫בהושענא רבה‪ ,‬ערב שמחת תורה‪ .‬ממלַ מדי ִה ַּ‬
‫שכלתי‪.‬‬
‫כל שאני מטלפן לברכו מסביר פנים כי בדיוק הוא ִתכנן לטלפן אלַ י‪ .‬הוא רק‬
‫מסיים משהו‪ ,‬היא כבר מסיימת לסדר המטבח‪ .‬החולפים על פני על גדת החוף‬
‫השפל שפקד את מי הים מגדיל פלאים את ִמשטח ההליכה‪ ,‬אפילו‬
‫מסבירי פנים‪ֵ .‬‬
‫ִּ‬
‫ומרכין אדוות גליו ואווירת החג בעיצומה‪.‬‬
‫האוקיאנוס מצטנֵ ע בענוותנות‬
‫בני משפחה מפילדלפיה מבטאים סימפטיה לאשר אירע ב"צוּק איתן" והם‬
‫סטייסי‪ִּ ,‬ביתם שהתארחה אצלנו לפני שנים‬
‫יבואו לבקרנו באוקטובר ‪ ,2015‬אי"ה‪ֵ .‬‬
‫אחדות‪ ,‬מכינה את הרקע לאירוח שלנו אם כי הרשיתי לעצמי להשיב בעוקצנות‬
‫נשכנית‪ .‬חוץ מלימודיה לתואר שלישי היא מלמדת בבית הכנסת דרדקים בני דת‬
‫משה ואני מקפיד לשלוח אליה סרטוני הסברה ונוף ממדינת ישראל אך היא לא‬
‫מצאה לנכון ול ּו להגיב אלא עתה טרם בואה‪ ,‬יעני "שבת המלכה"‪.‬‬
‫ידיד ישיש מטורונטו‪ Al.G. ,‬בראון‪ ,‬השוהה בארץ לעת החגים‪ ,‬כבכל שנה‪ ,‬שולח‬
‫בודד"‪ .‬בש ּולֵ י‬
‫אלי תמונה שלו עם נכדתו במדים‪ ,‬פנינה‪ ,‬המשרתת בארץ כ"חייל ֵ‬
‫התמונה הוא כותב כי "המדינה שלנו בידיים נאמנות"‪.‬‬
‫חברת בחרוּת הגיעה לביקור מ־‪ L.A.‬אחר היעדרות בת שנים מרובות והיא‬
‫"מוכרחה לראות אותנו" ויש לה רק יומיים פנויים כך שעלינו להזדרז‪ .‬בנשימה‬
‫אנרגטית רצופה הודיעה כי בעלה נפטר לפני תשעה חודשים ובאותו משפט ִּבשרה‬
‫כי היא פעילה במשטרת הוליווד ומארגנת עבור שוטריה אירועים ונטלי [על שם‬
‫ישעיהו‪ ,‬אביה]‪ִּ ,‬ביתה‪ ,‬כתבה המנון למדינת ישראל אך בינתיים הוא רק באנגלית‪.‬‬
‫קרובינו מלונג איילנד מבשרים על בואם הצפוי מתי שהוא בשנה הבאה‪.‬‬
‫בצוּק העיתים האיתן‪.‬‬
‫תכניותיהם לשנה החולפת השתבשו ונדחו זמנית ֹ‬
‫ה־‪ e‬מיילים גודשים תמונות‪ ,‬ציורים ותוספי צרופות ‪ u-tubes‬כדי איחולים‬
‫וברכות‪ .‬מישהו מגייס כספי תרומה לצמיד רפואי שפיתח ומיועד לניצולי השואה‪.‬‬
‫ומה נותר? לִ ְמחוֹ ל ולִ סלוֹ ַח‪ .‬למבקשים ישירות‪ ,‬לרומזים בעקיפין במוֹ רך לב‪,‬‬
‫בחיל וברעדה‪ .‬אני מנסה להיזכר בפני מי אני צריך להתנצל‪ ,‬כלפי מי חטאתי‪ ,‬את‬
‫ִ‬
‫ְּ‬
‫בדיברות שבפרשת‬
‫פרף‬
‫מר‬
‫אני‬
‫זוכר‪.‬‬
‫לא‬
‫ברבים‪.‬‬
‫הלבנתי‬
‫מי‬
‫של‬
‫פניו‬
‫ביישתי‪,‬‬
‫מי‬
‫ַ ֵ‬
‫יִ ְתרוֹ ‪ .‬נאדא‪ .‬כיָ תום עשרות שנים לא יכול הייתי שלא ֵּ‬
‫לכבד את אבי ואת אימי‪,‬‬
‫בנכדי ובנכדותיי ומבחן‬
‫צמאות דם שהתעלקו בזדון ַ‬
‫לא רצחתי אלא שתי יתושות ֵ‬
‫ההגנה העצמית עומד לזכוּתי‪ ,‬לא חמדתי את ֵּבית ֵר ִעי ולא את אשת רעי‪ ,‬לא‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫א‬
‫‪.indd 137‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 138‬קובי חורין‬
‫עניתי ברעי ֵעד שקר‪ ,‬גם לא גנבתי‪ .‬שמירת השבת על פי המחמירים אפשר שלא‬
‫כחטא‪ .‬את חלי בטח הרגזתי פה ושם אבל‬
‫תס ּולַ ח לי אבל זה לא באמת נחשב ֵ‬
‫היא התחילה וחוץ מזה ביקשתי סליחתה (תחת מחאה ובלא לפגוע בזכויותי) והיא‬
‫מחלה לי‪ .‬לפחות כך נתנה לי להבין‪ .‬אם נותרו משקעים‪ ,‬אבל למה שיוותרו? בכלל‬
‫ושבו ֵּעי ַוח ָר ֵמי וקוֹ נָ ֵמי‬
‫"א ָס ֵרי ְ‬
‫אשם‪ .‬גם נדרים מגבילים לא נדרתי גם לא ֶ‬
‫לא הייתי ֵ‬
‫"שבִ ִיקין‪ ,‬שביתין‪ְּ ,‬ב ֵטלין ומבו ָּטלִ ין‪ ,‬לא ְשרירין ולא‬
‫ִוקנו ֵּסי וכִ ינ ּויֵ י‪ "...‬ועם זאת הכל ְ‬
‫‪"...‬סלַ חתי כדבָ ָ‬
‫ריך"‪.‬‬
‫ימין‪ ...‬והקב"ה‪ָ :‬‬
‫ַקיָ ִ‬
‫חלי ואנוכי מקפידים על הצוֹ ם ביום הנורא והקדוש אך למען האמת אנו‬
‫ּ‬
‫מצפוּן‪ .‬אני יכול להצטער על‬
‫משמרים מסורת בית אבא ולא תוצאת נקיפות‬
‫ַ‬
‫דעאש ועל מחמוד עבאס אך אלו‬
‫מציאוּת קדוֹ רנית‪ ,‬על כלכלה מדשדשת‪ ,‬על ֵ‬
‫אינם בתחום סמכותי ובוודאי שאין לי נגיעה או שליטה בהם ועליהם‪.‬‬
‫יום הסליחה והמחילה אמוּר לכַ ּ ֵפר על עבֵ ירות שבין אדם למקום אך עבירות‬
‫בין אדם לחברו יכוּפרו רק אם יפוייס החבר‪.‬‬
‫המחזור נוּסח ספרד ליום הכיפורים בו אני קורא התפילות והפיוטים מוקדש‬
‫לי בחתימת "אבא" מ־תשט"ז — ‪ 1956‬לקראת מלֹאת לי עשרה ֶמרצים אביביים‬
‫היינו לפני חמישים ותשע שנה‪ .‬הדפים מצהיבים‪ ,‬הכריכה מפוררת לאור משך‬
‫מענֵ ג‪ .‬אבא שאינו עמנו כמעט‬
‫שנות השימוש אך עודני נאחז בספר התפילה ברטט ַ‬
‫ארבעים ושש שנה ועדיין אוחז בידי או שמא אני בידו‪.‬‬
‫ופש ֵעינו ִּ‬
‫"בבְ לי ָד ַעת‪...‬‬
‫ֹאתנו‪...‬‬
‫עוונותינו‪ָ ...‬‬
‫ֵ‬
‫והריני מבקש כי תמחל על כל ַחט ֵ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫בט ְפשוּת ֶפה‪...‬‬
‫שפ ָתיים‪ִ ...‬‬
‫ּמאת ָ‬
‫בהרהוֹ ר ַהלֵ ב‪ ...‬בזָ דון ובִ שגָ גָ ה‪ ...‬בטו ַ‬
‫בגָ לוּי ובַ ָס ֵתר‪ַ ...‬‬
‫בקלוּת ראש‪...‬‬
‫ביודעים ובלא יודעים‪ ...‬בלָ צון‪ ...‬במאכָ ל‬
‫ובמשתה‪ ...‬בעזוּת ֶמ ַצח‪ַ ...‬‬
‫ֶ‬
‫בת ְמהוֹ ן לבב‪."...‬‬
‫עורף‪ִ ...‬‬
‫בק ְשיוּת ֶ‬
‫ַ‬
‫מחל לנו‪ַּ ,‬כ ּ ֶפר לנו"‪ .‬כשעוברים בדקדקנות‬
‫"ועל כולם אלוה סליחות‪ ,‬סלַ ח לנו‪ַ ,‬‬
‫ֵּ‬
‫למ ֵמש‬
‫על פי‬
‫בספק‪ .‬אני שוקל ַ‬
‫האלף־בית שאננוּתי נמוֹ גה וצדיקוּתי הגמורה מוּטלת ֵ‬
‫זכותי להיוועץ בעורך דין‪ .‬אני ְקשה עורף והוא ֶא ֶרך אפיים‪ ,‬אני מלא עוון והוא ָמלֵ א‬
‫יתמו‪.‬‬
‫כצל והוא‪ ,‬ידיד הנפש שנותיו לא ָ‬
‫רחמים‪ ,‬אני‪ ,‬ימי עוברים ֵ‬
‫מחזורי בנינו בחתימת אבא שלהם‪ ,‬אני‪ ,‬עודם נשמרים‬
‫אני חושש כי ְּכריכות‬
‫ֵ‬
‫בניילון הנעטף‪.‬‬
‫תפילתי קוראת לי‪" :‬לַ ְּברית ַה ֵּבט ַואל ֵּת ֶפן לַ יֵ ֶצר‪ ."...‬אני מדמיין דמותו של‬
‫המהו ַּה‪ ,‬השחוּק והמרופט‪,‬‬
‫הפייטן המנַ ֵסח את כל הפיוטים הללו‪ ,‬זקנו העבות‪ ,‬מעילו ָ‬
‫מאותת לי ומצביע באצבע מאשימה על ִמ ְצ ּבוֹ ר חטאי לאוֹ ר‬
‫נעליו ְּבלוּיוֹ ת והוא‬
‫ֵ‬
‫מהתה‬
‫בק ֶסת דיו‪ .‬הנה הישיש לוגם‬
‫ֵ‬
‫עשנה וידו אוחזת בנוצה הטובלת ֶ‬
‫עששית ֵ‬
‫שבכוס הזכוכית הדקה‪ ,‬סוֹ ֵפ ַח באצבעותיו הצהובות טבק הרחה מקופסת הפח‬
‫ה"יושב על ִּכ ֵסא‬
‫החלודה ושואף בנחירי אפו‪ ,‬ומתאר ִשיבְ תוֹ של המלך‪ ,‬אדון העולם‪,‬‬
‫ֵ‬
‫פתי צדיקים ִת ָּ‬
‫תק ָדש‬
‫תב ַרך ובִ לְ שון ַצדיקים ִת ַ‬
‫ובש ֵ‬
‫ָרם ונִ ָשא‪ְּ ...‬ב ִפי יְ ָש ִרים ִת ְתרוֹ ָמם ִ‬
‫תהלָ ל‪ "...‬איזה עושר ביטוי‪ .‬רמברנדט של השפה והפיוּט‪ .‬מי עוד‬
‫ובק ֶרב קדוֹ שים ִת ַ‬
‫ֶ‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 138‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪139‬‬
‫הש ַחר‪ְּ :‬בטוּחוֹ ת חוֹ ֵקר‪ .‬צאן ֶעדרוֹ‬
‫יכתוב "איו ָּמה ָּב ַחר‪ .‬יַ לְ ִּבין ַּכ ֶצ ֶמר ַצ ַחר‪ .‬בתפילת ַ‬
‫כּ‬
‫ועוקר‪ .‬לטובה‬
‫בעת ְת ִמיר‬
‫ועוצר‪ .‬גָ לו ֵּתנו יְ ַק ֵצר‪ ...‬וֹ בֵ ש ָהרים ֵ‬
‫נושם ֵ‬
‫הבוקר‪ֵ :‬‬
‫ֶ‬
‫יבַ ֵקר‪ֵ .‬‬
‫שועה‬
‫וקוצר‪ "...‬או "שומע ַשוועוֹ ת‪ֶ ,‬‬
‫לחורש ֵ‬
‫פצר‪ִ .‬ס ּ ֵפק ֵ‬
‫ומלקוֹ ש ַה ֵ‬
‫יורה ַ‬
‫עמו יבַ ֵקר‪ֶ ...‬‬
‫מש ְע ְשעות‪ַ ,‬תכְ סיסו כּ ובַ ע יְ שוּעוֹ ת‪ ."...‬עד עכשיו חשבת שרק‬
‫ֵע ֶרך שוּעוֹ ת‪,‬‬
‫תורותיו ַ‬
‫ָ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ושלֶ ג‬
‫"אלֵ י ַש ַחק חצובֵ י לֶ ָהבים‪ְ ...‬בלולֵ י ֶק ַרח ֶ‬
‫הארמית של הגדת הפסח אינה מובנת‪ֵ .‬‬
‫ימי ֶד ֶרך‬
‫ושלְ ָהבִ ים‪ "...‬וכך עד האות האחרונה ְ‬
‫ַ‬
‫"‪...‬תל ּולֵ י ַת ַעף‪ְּ ,‬ב ֶש ֶפר ֶהגיונָ ם‪ְּ ...‬ת ִמ ֵ‬
‫ּ‬
‫חצ ַח‬
‫לצ ֵ‬
‫לריבוֹ נָ ם וקוֹ נָ ם‪[ "...‬תפילת יוצר ליום כיפור] "לכַ ּ ֵפר עוונות‪ ...‬לכַ לֵ ה פשעים‪ַ ...‬‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫להלְ ִבין ַכ ֶשלֶ ג ָשנִ ים‪ ,‬לְ ַצ ֵחר ַכ ֶצ ֶמר אוֹ ְד ִמים‪[ "...‬שם ִספרי הראשון]‪.‬‬
‫ְּכ ָת ִמים‪ַ ...‬‬
‫מיטהרות‪ָ .‬שניו הולבנו‪ ,‬אוֹ דמוֹ היה לצחוֹ ר‪.‬‬
‫רק מעצם הקריאה מידות האדם ַ‬
‫אותו שכתב את "וּנתנה תוֹ קף קדוּשת היום" ידע לפרוט על כל נימי הרגש בכישרון‬
‫ֹאחזוּן‪ ...‬וכל ָּב ֵאי עולם יַ ַעברוּן לפניך ִּכבְ נֵ י ָמרוֹ ן‪:‬‬
‫רב‪.‬‬
‫"‪...‬מלאכים יֵ ָח ֵפזוּן ִוחיל ורעדה י ֵ‬
‫ָ‬
‫ותפקוד‬
‫ותמנֶ ה ִ‬
‫ְּכבַ ָק ַרת רועה ֶעדרו‪ַ .‬מעביר צֹאנוֹ תחת ִשבְ טוֹ ‪ֵּ .‬כן תעביר ותספור ִ‬
‫מצמרר ביופיו‪ .‬זֵ כֵ ר‬
‫ות ְחתוך ִקצבָ ה לכל בריותיך ותכתוב את גְ זַ ר ִדינָ ם"‪.‬‬
‫ֵ‬
‫נֶ ֶפש כל ָחי‪ַ .‬‬
‫המנגינה אותה שמעתי בילדותי בבית הכנסת אליו הלכתי עם אבי נחרת ומתנגן‪.‬‬
‫וצד ָקה [ממון] ַמעבִ ירין את רוע הגְ זֵ ָרה"‪.‬‬
‫"ותשובָ ה [צום] ותפילָ ה [קול] ָ‬
‫הכבישים עמוּסי זוגות אופניים לעייפה וצפירות אמבולנסים מחליפים את‬
‫שתישמע בתום תפילת הנעילה‪ ,‬אחר שאבינו מלכנו רשם אותנו‬
‫תקיעת השופר‬
‫ַ‬
‫ימה לחולי ַעמו‪ַ ,‬ע ֵמנו‪ ,‬עשה‬
‫בספר פרנסה וכלכלה‪ ,‬בספר הזָ כוּיוֹ ת‪ ,‬שלח‬
‫רפואה שלֵ ָ‬
‫ָ‬
‫ִע ָמנו צדקה וחסד והושיענו‪.‬‬
‫בצאת החג ובתום יום הצום והתענית יגיעו המסוּבים‪ .‬איך יוצאי פולין‪ ,‬כולל‬
‫טעמי הגוּרמה והניחוֹ ַח עודם דבֵ קים בדג המלוּח? לא‬
‫הקוּלינריים שבהם‪ ,‬בעלי‬
‫ֵ‬
‫מסורת בית אבא או אימא?‬
‫את תפילתי לשלום המדינה ולשלום חיילי צה"ל אני נושא‪ .‬בבִ ַּ‬
‫רכת הבנים‬
‫הנהוגה לפני ההליכה לבית הכנסת אני מבקש לבני‪ :‬דני ואודי ולנכדי‪ :‬עידו וגיא‬
‫"כאפרים וכמנשה" ומבקש לבִ יתי‪ :‬מיכל־ורדית ולנכדותיי‪ :‬מעיין‪ ,‬שחר‪ ,‬נֹגה ועמית‬
‫ולאה"‪ .‬גם את רעייתי‪ ,‬רחליקה קירידה אשת החיל ואת כלותיי‬
‫רבקה‪ָ ,‬רחל ָ‬
‫"כש ָרה‪ָ ,‬‬
‫ָ‬
‫מיכל ואודליה וכמוהן את אחותי תלמה‪ ,‬יקרות כולן‪ ,‬אברך בחיים טובים וארוכים‪.‬‬
‫גמר חתימה טובה‪.‬‬
‫עצי הסוּכות מחכים לקישוטיהם‪ ,‬לסכך‪ ,‬ללוּלב‪ ,‬לאתרוג‪ ,‬להדס ולערבה ו‪...‬‬
‫קורות ֵ‬
‫לאושפיזין‪ .‬מועדים לשמחה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 139‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 140‬קובי חורין‬
‫‪ 51‬‬
‫א‬
‫רחליקה קירידה התרסה נשכנית מרוככת ‬
‫‪10.14‬‬
‫ישי יקירי‪,‬‬
‫אם יכול היית לתת ביטוי לסבא שלך‪ ,‬אותו לא ִה ַּכרת‪ ,‬יעקב יהודה‬
‫חורושצ'נסקי מקובנא בליטא הרי שגם מקומי כרעייתך מעל ארבעה עשורי שנים‬
‫לה ּיפ ֵקד‪.‬‬
‫לא יוכל ִ‬
‫נכון שבאמריך אתה מכוון לילדינו ולנכדינו ולהעשירם דעת‪ ,‬חלק במפוֹ רש וחלק‬
‫ששפתי תהיה ישירה‪ ,‬פשוטה ונוקבת‪.‬‬
‫במרוּמז‪ ,‬חלק בישירוּת וחלק במ ּוצנַ ע הרי‬
‫ִ‬
‫אתה מקפיד לציין את יום היכרותנו ב־‪ 21‬במאי ‪ 1971‬ואני ֵערה להערכתך את‬
‫המספר ‪ 21‬כמספר המלווה אותך בימי חייך ואני נוטה להסכים עם תפיסתך הלא‬
‫כל כך מקובלת כי למועד זה ֵערך רב מאשר יום נישואינו שאינו אלא מועד פורמלי‬
‫למיסוּד‪ .‬חיצו של קופידון גובר‪.‬‬
‫להרבה רעיונות יצירתיים ומקוריים שלך ַּ‬
‫הסכנתי‪ ,‬אם כי בגילוי לב וביושר‬
‫שפתיים‪ ,‬לחלקם נעניתי תוך שמירת כבודך ועל חלקם לא היה ראוי ליצור וַ ְּכחנוּת‪.‬‬
‫כך גם לגבי ימי זיכרון הורינו תוך השתתפות ילדינו כמעט בכְ פייה ונכדינו שאמרת‬
‫כי לא יקרה דבר אם יֵ יחשפו למוות‪ ,‬אותו אתה מגדיר כחלק מהחיים‪ ,‬בגיל בוגר‬
‫יותר‪ .‬אם כלותינו סוברות אחרת ממך אל תראה בזאת חתרנות נגדך אלא ביטוי‬
‫אחריותן לנפשות נכדיך ונכדותיך‪.‬‬
‫אני מכירה ֵוערה לכישוריך ולתבונתך אך גם לחולשותיך‪ .‬אני מבחינה במעלליך‬
‫ובתעלוליך ומזהה את ְּכשליך אף כי אינם מרוּבים‪ ,‬יודעת אל נכון מתי הינך מנַ ֵּבל‬
‫ומתי הינך נוקט לשון חלקלקות דיפלומטית חמקמקה לפרקים עוקצנית‪ ,‬לעיתים‬
‫פוגענית‪ .‬אני יודעת להעריך שימת ידיך בחלק מעבודות הבית לרבות הסרת כלים‬
‫וניקיונם כהכנה ליסודיוּת המדיח‪ ,‬מהלך המעצבן את חבריך שמאלֵ ץ אותם לסטות‬
‫מנוהגיהם‪ ,‬ניקיון החצרים והחוּרשה הסמוכה‪.‬‬
‫בנִ ינו משפחה לתפארה בכוחות משותפים אך מעורבותך בהוויות נכדינו מחייבת‬
‫שילוּב יתר‪ .‬את הקניין הרוחני המבורך שהגית‪" ,‬סבוְ סב" — סבתא וסבא‪ ,‬להקדשת‬
‫תשומת לב ֵמרבית כל פעם לנכד או נכדה בתוֹ רם יש להוסיף ולקיים‪ .‬ככל שהגדיים‬
‫מאתגֵ ר יותר וכולם מבקשים עוד‪.‬‬
‫ֵגדלים‪ ,‬טיב ההעשרה מחייב גֵ רוי ַ‬
‫ש"בדורנו" לא נכנסו בעלים לחדרי לידה ולא הסריטו "חוויית" הלידה‪,‬‬
‫נכון‬
‫ֵ‬
‫והאמת שאיני יודעת בפני מי מקרינים את הסרטונים הללו בתקווה שאינם‬
‫לפייס בוק או ליו טיוּבים‪.‬‬
‫מועברים ֵ‬
‫אתה אדם טוב אישי‪ ,‬חבר נאמן ומסור אך גם שובב לא קטן שלעיתים סוטה‬
‫מהתלם‪ .‬בכלל העניין של "הפוּך על הפוּך" בראייתך יכול היה להעמידך בשורת‬
‫הסנגורים הקדמית‪ .‬לבאר כי נושא קצב הינו אך בינו לבין גילה כי לא הוגשו תלונות‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫א‬
‫‪.indd 140‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪141‬‬
‫בזמן ְקרוֹ ת? נו באמת‪ .‬גם על יגאל עמיר‪ ,‬על אף התיעוב והסלידה שביטאת‪ ,‬היית‬
‫לרצות ובכך‬
‫מלמד זכות כי הוּטה בטיפשותו על ידי מוריו הרוחניים אותם רצה ַ‬
‫לקנות עולמו‪" .‬השפעה ַתת מודעת" אמרת‪ .‬למען חבֵ ר אחר אפילו שכבת על גדר‬
‫מהמרעים היית מוכן למחול על חטאם‪ .‬המסירות‬
‫באומץ ראוי להערכה‪ .‬גם לחלק‬
‫ֵ‬
‫שלך כלפי קשישים ומוּגנים בבתי אבות ובמחלקות סיעודיות‪ ,‬הסבלנות האין‬
‫ֵקצית כלפי אחרים אך לא תמיד כלפי אוהביך הקרובים היקרים לך‪ .‬אתה רץ‪ .‬לאן‬
‫אתה ממהר?‬
‫יתנו כיצד הם עומדים על רגליהם וכיצד חייהם מתנהלים‬
‫ראה את בנֵ ינו ובִ ֵ‬
‫ֵ‬
‫שמחה ל ּו הורינו המנוחים‬
‫עצמאית בשוּם שכל‪ ,‬בחוכמה‪ ,‬באחריות ובחריצות‪ .‬הייתי ֵ‬
‫היו זוכים לראות את נכדיהם ואת ניניהם‪ .‬שבט למופת‪ .‬כאן אני אחזיק בחוּט אדום‬
‫נגד "עין הרע" כפי שאימא שלי נהגה בפני "חברוֹ ת" צרוֹ ת עין ודקות שפתיים‪.‬‬
‫ולהתפאר‪ .‬אני מביטה סביב וחשה כי אין אנו יכולים‬
‫להתברך‬
‫יש לנו במה‬
‫ֵ‬
‫ֵ‬
‫ּ‬
‫בגיבוּש החברוּת האמיצה‬
‫לחשוב על פרישה מחיי עבודתנו ובעיקר ממעורבות‬
‫בין שלוש ילדינו‪ּ ,‬‬
‫חיבוק כלותינו ושמירה על משפחתיוּת בונה וחובקת כאשר איש‬
‫לרעהו מהווים חוּליה תומכת בטוֹ ב וברע‪ .‬זו העת להזכירך כי כאשר אימי המנוחה‪,‬‬
‫ֶהלה‪ ,‬סייעה בידינו התחייבנו בפניה כי ַה ַּכרת תודתנו לעזרתה ולמעורבותה תהיה‬
‫בהשקעה דומה בילדינו ובנכדינו‪ .‬כך גם הם לדורותיהם‪.‬‬
‫נירתם לעשייה ולתמיכה שאינן‬
‫כאשר מיכל‪ִּ ,‬ב ֵיתנו‪ ,‬תקים ָּת ַאה המשפחתי שוב ֵ‬
‫באם‬
‫לתחזֵ ק אותנו‬
‫ולרומם רוחנו ִ‬
‫ֵ‬
‫מסתיימות אף פעם ויִ רחק היום בו אלו יצטרכו ַ‬
‫תהא נכֵ אה‪.‬‬
‫ובכן אישי היקר‪ ,‬אלוּף נעורי‪ .‬כאשר אני מעירה לך על שתיית יֶ תר אין זו כדי‬
‫הקנטה אלא תוך דאגה אמיתית וכֵ נה לבריאותך‪ .‬כאשר אני מתארת את סנדלי‬
‫ה"שורש" הניצחיים שלך בתיעוב‪ ,‬איני סובלת אותם‪ .‬עוד משהו קטן עליו אמליץ‬
‫בפניך לעבוד‪ .‬סבלנותך‪ .‬אתה תאריך בדבריך אך מהזולת תצפה ל"שוּרה האחרונה"‪.‬‬
‫כאשר אני דוברת על עודף משקלך אני מזכירה לך יכולת קבלת החלטותיך כפי‬
‫שגמלת עצמך מעישון מזה ארבעים שנה‪ ,‬כהבטחתך אותה ִקיימת עם הולדת דני‬
‫בכורנו לגביו התבדחת כדברי "אבו אל ַּבנַ את" [אבי בנות בכיכוב שייקה אופיר] שיהיה‬
‫לך "קדיש זוגער" [אומר קדיש]‪.‬‬
‫אתה מגזים אהובי עם דקדקנות רישומיך והחמצת הספונטניות‪ ,‬התמכרותך‬
‫להשלכת עיתונים בטרם נקראו כריאקציה לאיסוּפם על ידי ִאמך המנוחה בימיה‪,‬‬
‫שכפי תיאוריך הייתה מוֹ כרת אותם בתמורת גרוּשים‪ ,‬כפי שהיה מקובל בימי‬
‫הצנע‪ ,‬לחנות הדגים הסמוכה‪ ,‬בבריכתה שחו הקרפיונים עד להפיכת מצב צבירתם‬
‫ֶ‬
‫פילטה"‪.‬‬
‫ֶ‬
‫ל"גֶ‬
‫אני יודעת עד כמה אתה אוהב את השהוּת בלשכתך במשרד ואת יכולתך לקבל‬
‫החלטות חכמות אם כי גם על השטויות אני מוחלת‪.‬‬
‫כאשר שאלה אותי החותנת שלך לעתיד‪ ,‬טרם נישואינו‪ ,‬אם לא יהיה לי קשה‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 141‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 142‬קובי חורין‬
‫במחיצתך אישרתי לה כי אני ערה לקושי אך ברי לי שיהיה לי מעניין‪ .‬היא מאד‬
‫אהבה והעריכה אותך‪ ,‬את שיקול דעתך‪ ,‬את היותך אדם יציב ורציני‪ .‬אני שמחה‬
‫כי גם אתה מבטא כלפיה הערכה וכבוד ולא מקטלג אותה בבדיחות התיפלוּת‬
‫המוּכרוֹ ת והרוֹ וְ חוֹ ת‪.‬‬
‫הערך העליון של החברוּת שבך והנתינה בם התברכת ראויים כמעלה יוצאת‬
‫דופן‪ .‬אני זוכרת איך נסעת מהלך מעל שעתיים לכיוון בנהיגה מהירה לעידוּד מי‬
‫מילדיך‪ .‬לא כל אב היה עושה כן‪ .‬אתה מתבדח כי היית רוצה לשתות עראק עם‬
‫אביך‪ ,‬שאינו ִעמנו מעל ארבעים וחמש שנה ואותו לא זכיתי להכיר אלא את ִשימעוֹ‬
‫ומעלותיו‪ ,‬ואני מבקשת להביע בקשה דומה‪ .‬עלי להכירו ולהראות לו תמונות‬
‫נכדיו וניניו‪ .‬גם עם ִאמך אשמח להיפגש ולהחליף רשמים‪ .‬יש לי שאלות אחדות‬
‫מתמיהות לגביך‪.‬‬
‫אנו מתבגרים ואתה כבר מדבר על הצורך בהכנת חלקות קבר לימים יבואו כדי‬
‫שלילדים לא יהיה רחוק אך בכל הכבוד אין לנו בסביבה ֶע ְפרון חיתי המוכר מערות‬
‫כפלה‪ .‬עזוב את זה‪ .‬לא אתפלא אם כבר ניסחת מודעות אבל ַמתוות‪ ,‬צנועות‬
‫ַמ ּ ֵ‬
‫במידותיהן ובנוסחן‪ ,‬בתקווה שעוד לא קבעת תאריכים ביומנך היקר‪ ,‬אותם יהא‬
‫לממש‪ .‬מספיק ִּ‬
‫שבקשת בציווי השמעת לואיס ארמסטרונג בשירו המקסים‬
‫עלינו ֵ‬
‫"איזה עולם נפלא" ואכן אנו חיים בסרט‪ .‬לפחות בעיני הסבא שלך‪ ,‬ר' יעקב יהודה‬
‫חורושצ'נסקי מקובנא בליטא‪.‬‬
‫אני מאחלת לשנינו חיים ארוכים של ביחד‪ ,‬בבריאות טובה ושנזכה לראות את‬
‫נכדינו פוסעים במעלה דרך המלך‪.‬‬
‫אוהבת עד מאד‪.‬‬
‫חלי‪ ,‬רחליקה קירידה שלך‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 142‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪143‬‬
‫‪ 52‬‬
‫ב‬
‫מסופוטמיה ‬
‫‪10.14‬‬
‫מוצאי יום הכיפורים אני מקיץ משנת ישרים לצלצול טלפון תמוּה לפנות‬
‫בוקר‪ .‬חלי‪ ,‬היחידה שמשיבה לשיחות הטלפון בבית‪ ,‬מודיעה לי בקול‬
‫ותמה כי שאוּל על הקו‪ .‬השאוּל היחידי שאני מכיר הוא רואה‬
‫מנומנם‪ ,‬מפוהק ֵ‬
‫חשבון אליו התוודעתי בשנות השמונים של המאה הקודמת‪ .‬לא מישהו או משהו‬
‫שמוכרחים לזכור‪ .‬מי זה לכל הרוחות ומה הדחיפות לאותו שאוּל שתקיעת השופר‬
‫מתום תפילת ה"נעילה" גרמה לו לטלפן מכל ֵדרי העיר בלילה דווקא אלי? "הלו"‬
‫אני בקול ישנוני‪" ,‬ראש המוסד צריך אותך במיידי‪ ,‬כאיש דובר צה"ל בעברך וכנציג‬
‫דו"צ בוועדה לאנרגיה אטומית‪ ,‬אתה מוכן וכשיר בעינינו לפעילות מיידית‪ .‬הומלצת‬
‫על ידי מפקדיך בעבר‪ ,‬התחקינו גם בעברך הקרוב והמדינה זקוקה לכישוריך" משיב‬
‫הקול העמוק מעבר לקו‪ .‬אני מחפש מצלמה נסתרת בחדר מגורינו‪ ,‬מתגרד בעורפי‬
‫ולא מבין מי עובד עלי‪.‬‬
‫"אני חוזה את עתידי על ידי יצירתו" אמר איש חכם והזדהיתי עם אמירתו‪" .‬מה‬
‫ידוע לך על הכורדים"? שוֹ אל שאוּל‪ ,‬קולו מן השאוֹ ל‪.‬‬
‫הגועש‬
‫הנושא הכורדי מרתק אותי ולא רק אותי‪ .‬מדינת ישראל פעילה באזור ֵ‬
‫והרוחש ולמרות מכירת מל"טים [מטוסים ללא טייסים] לטורקים שהשתמשו בכלי‬
‫ֵ‬
‫הטייס כנגד הכורדים‪ ,‬מדינה בהתהוות‪ ,‬עודם מעריצים אותנו ורואים משותף עם‬
‫גורלנו‪ .‬מיקומם האסטרטגי הינו בר חשיבות עבורנו‪ .‬ל"מוסד" הישראלי‪ ,‬ככל‬
‫שפורסם בעיתונות הזרה היה בנין "משרדים" בעיר ֶא ִּ‬
‫רביל אך איני יודע מה מוצאות‬
‫הפעילות כיום‪.‬‬
‫דאע"ש [‪ ]isis‬מהדק את המצור על העיר קוּבאני שבגבול סוריה טורקיה‬
‫והממשלה הטורקית מסרבת לפתוח את גבולה כדי לסייע לכוחות הכורדים המגנים‬
‫על העיר ולאפשר העברת נשק ובריחת פליטים‪.‬‬
‫שכישורי כשל שליח ציבור ביום הכיפורים "העני ממעש" מתבקש להקדיש‬
‫אני‪,‬‬
‫ַ‬
‫מספר חודשים כדי שימת יד‪ ,‬אוזן‪ ,‬כתף ולהתערוֹ ת בסביבה‪ .‬איני דוֹ בר ערבית‪ ,‬איני‬
‫מיוּמן עוד בלוחמה‪ ,‬איני מהווה אתגר ללוחמי דאע"ש‪ ,‬בני המדינה האסלאמית‬
‫שמתנדבים רבים‪ ,‬גם אירופאים ְּכ ֵשרים‪ ,‬מנסים להשתלב או לסייע אם בתוקפניים‬
‫אם במורדים‪ .‬ומי סובל ונאנק? כמו תמיד‪ .‬העם הפשוט‪ .‬דלת העם‪ .‬ומי חוֹ בֵ ר‬
‫לסטטוס הפליטים? רטורי‪ .‬רק מסוריה יש כיום בטורקיה מעל ‪ 1.3‬מיליון פליטים‪.‬‬
‫גם כורדים נָ סים על נפשותיהם וחוצים גדרות וגבולות‪.‬‬
‫דרכון ישראלי לא יהווה נקודת זכות בגבולות הנחצים ולפיכך מה ומי רוצים‬
‫מחיי? "תגיע" פוקד שאוּל בקול סמכותי "לקפה "לואיז" ברמת החייל ויפגוש אותך‬
‫מי מטעמנו בקומת הגלריה"‪ .‬אני מכיר את המסעדה השוכנת בפינת הרחובות הרוּגי‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 143‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 144‬קובי חורין‬
‫מס ֵּכן בשלב זה? עוד לא‬
‫המלכות ועוֹ לֵ י הגרדום‪ ,‬כתובת מעודדת ומה אני בכלל ַ‬
‫ידעתי עד כמה חזיונות יכולים להרתיע או להרשיע‪.‬‬
‫האדם גְ דל המידות שמקביל את פני נראה מבוגר‪ ,‬קומתו שחוּחה משהו‪ ,‬לבוש‬
‫חליפה אפורה בגִ זרה ישנה ענוּד עניבת פרפר‪ ,‬מכנסיו קמוּטות ונעוּל נעלי גומי‬
‫גמישות‪" .‬תודה שהגעת‪ .‬אני אבנר‪ "...‬הלה עדיין התנשף ממעלה מדרגות העץ‬
‫במקום‪" .‬עליך להתייצב" אומר הלה בקול צרוד מעל ענן עשן סיגריות אפרפר‬
‫סמיך "ביום שלישי‪ ,‬ארבעה עשר באוקטובר‪ ,‬חול המועד סוכות בשעה עשר‬
‫בבוקר בתחנת רכבת צפון תל־אביב בארלוזורוב‪ ,‬היכן שמוּקם בעבר מסוף אל־על‬
‫בפתח משרדי חברת השכרת המכוניות שלמה ‪ .sixt‬מונית תחכה לך‪ .‬הנחיות‪,‬‬
‫תיק פעולה ודרכון אוטנטי יימסרו לך על ידי דאוּד שיִ לווה אליך‪ .‬דאוד הינו בן‬
‫העם התואם ושולט בשפת המקום הנדרשת ובניביה‪ .‬דאוד יהא לימינך מהלך‬
‫שהותך בנֵ יכר‪ .‬אל תיקח אתך כל מסמך זיהוי שהוא‪ ,‬גם לא ביגוד כלשהו ואל‬
‫תתגלח‪ֵ ,‬גדל זקן"‪ .‬מוזר‪ ,‬אך ההרפתקנות ניעורה בי ואני מתחיל להרגיש בסרט‬
‫של בן אפלק‪.‬‬
‫אבנר מצייד אותי בחומר רקע לרבות פרי המכון למחקרי בטחון לאומי — ‪INSS‬‬
‫ומפרט‪ .‬לפני פחות משנה ידעו מעטים בלבד על דאע"ש ועל הסיכונים הטמונים בו‪.‬‬
‫ֵ‬
‫תוך זמן קצר נתפס הארגון כאיום החמור ביותר על שורת מדינות ארוכה ובראשן‬
‫ארה"ב‪ ,‬איום המחייב מידע עדכני כדי נקיטת צעדים חריגים להתמודדות עימו‪.‬‬
‫יש קושי להשיג מודיעין בעקבות יציאת הכוחות האמריקאים מעיראק וקשה היה‬
‫להעריך את הזיקה שנוצרה בין הארגונים הג'יהאדיסטים הפעילים הן בעיראק והן‬
‫בסוריה‪ .‬קשה לחדור לארגון אידיאולוגי כדאע"ש עקב המידור בארגון סגור מסוגו‪.‬‬
‫הוא מעורב באוכלוסייה‪ ,‬מקשה על זיהוי אנשיו ומותיר חתימה נמוכה בשטח‪ ,‬ללא‬
‫מטרות בולטות‪ .‬כאן אנו מתבקשים לפעול בשיתוף כפי שאנו פועלים בתחומים‬
‫רבים עם האמריקאים כל הזמן‪.‬‬
‫אחר טיסה בת שעה קלה משדה דב לקפריסין במטוס דו מנועי אנו נוחתים‬
‫בצפון מזרח האי בשדה נטוש‪ .‬הטייס המשופם מחייך באיחולי הצלחה‪ ,‬מסמן ‪V‬‬
‫באצבעותיו‪ ,‬ממריא ונוסק מזרחה‪ .‬דאוד נותן לי לבוש מקומי דמוי סרבל בלֶ ה‬
‫להחלפה שמכנסיו מתרחבים דמויי שק‪ ,‬כדי שלא נבלוט בשטח ואנו בדרכנו לנמל‬
‫הדייג הסמוך‪ .‬אנו מפליגים בספינת דייג ישנה על גלי ים סוערים לתוך מפרץ‬
‫ַּ‬
‫איסכדרון‪ .‬פנינו מרצינות ואנו מקווים שאין אנו מתגלים על ידי עיניים בוחנות‪.‬‬
‫כמקרטע המסיענו מזרחה מעל ‪700‬‬
‫בנקודת המעגן ממתין לנו טנדר הנראה חיצונית‬
‫ֵ‬
‫קילומטר מעבר לנהרות הפרת והחידקל‪ ,‬מתחם "הארץ בין הנהרות"‪ ,‬מסופוטמיה‪.‬‬
‫אנו מתמקמים מערבית לימת ואן ‪ van golu‬או ‪ gola wane‬בשפה הכורדית‪,‬‬
‫ימה שנוצרה ממקור געשי ונשלטה בעבר על ידי הארמנים ומיקומה‪ ,‬אגב‪ ,‬כמאה‬
‫וחמישים קילומטר דרומית מערבית להר אררט‪ .‬איכות כבישי הגישה מן הסתם‬
‫אינם משופרים‪ .‬מכאן נחתור להגיע בחסות החשיכה למבואות המזרחיים של העיר‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 144‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪145‬‬
‫ביטליס ‪ bitlis ili‬או ‪ bedlis‬כדי איסוף מידע ומודיעין אישי לעצמי בטרם אתווה‬
‫המשך דרכנו על פי הנחיות שאקבל בהמשך‪.‬‬
‫רוב תושבי הנפה הינם כורדים אך שיחה בכורדית נחשבת לעבירה פלילית‪.‬‬
‫קו הרכבת המהירה טורקיה — איראן עלול לחשוף אותנו כך שיהא על דאוד ועלי‬
‫להיעזר בתחבורה מקומית מקובלת במסווה של הובלת תוצרת חקלאית כלשהי‪.‬‬
‫בכישורי ובניסיוני מה גם שדלים ֵהמה ולעת גילי הבוגר‪,‬‬
‫המדינה לא תיעזר‬
‫ַ‬
‫וילדי יאמרו קשיש גם אם צעיר ברוחו‪.‬‬
‫במפה מצטיירת כורדיסטאן בדרום מזרח טורקיה‪ ,‬אך בני העדה או העם‬
‫מיושבים בצפונה של סוריה‪ ,‬בצפון עיראק ובצפון מערבה של איראן‪ .‬לגבולות‪ ,‬אין‬
‫כאן כרגע כל מעמד או תפקיד‪ .‬לתושבים הכורדים יש ציפייה וכמיהה להקמת ישוּת‬
‫עצמאית מדינית והמדינות הסובבות רואות בכך ִאיוּם‪ ,‬אובדן שטח ריבוני ואובדן‬
‫מחצבים ונפט‪ .‬בימים אלו הם מאוימים על ידי כוחות רשע קיצוניים המוּנעים‬
‫בתורת אללה ונביאו‪.‬‬
‫הטורקים חוששים מהקמת מדינה כורדית עצמאית בצפון עיראק אך המציאות‬
‫תוכיחם אחרת‪ .‬תהיינה השלכות לניסיון ארצו של ארדואן להיקלט ולהידחות‬
‫מהאיחוד האירופי‪ ,‬ניסיון המתמשך מעל עשר שנים‪ ,‬מאז ‪ .2004‬את המיעוט‬
‫הכורדי הגדול מכנה טורקיה כ"טורקים הרריים" אך מבחינת העיראקים אין הכורדים‬
‫בצפון בבחינת ערבים כלל ועיקר‪.‬‬
‫פנִ ייתי לפני שבועות אחדים לאדם הקשור לקהיליית המודיעין בארץ לא נענתה‬
‫כמצופה‪ .‬כך סברתי‪ .‬מכתבִ י יכול היה להיחשב כהזוי הן בהעדר השפה‪ ,‬בחוסר‬
‫ניסיון מודיעיני או בשירות משרד החוץ‪ ,‬בוודאי שאין בי כישורי לוחמה אקטיבית‬
‫או הבנה בנשיאת ובשימוש בנשק על אף דרגת המילואים הצבאית שלי‪ ,‬גם שם‬
‫אני אמריטוס מזה שנים‪.‬‬
‫אפילו עצמי איני יודע עד כמה אוּכל לעזור אבל משהו חייב להיעשות‪ .‬איני‬
‫ֵּ‬
‫עוסק עתה‬
‫במסכנוּת המלווה נפגעים מהקרבות בסוריה‪ ,‬מהפליטים הנרדפים‬
‫מהממלטים נפשותיהם מבני העוולה האסלאמיים‪,‬‬
‫והבורחים להרים בחוסר כל‪,‬‬
‫ַ‬
‫הנושאים דגלים בשחור‪ ,‬עורפים ראשים‪ ,‬חוטפים נשים‪ ,‬ילדים וילדות‪.‬‬
‫לכרטיסי האשראי הבינלאומיים שלי לא יהיה שימוש מה גם שמקומות הלינה‬
‫ככל הנראה יהיו זרו ֵּעי כוכבים‪ .‬כוכבי שמיים‪ .‬בשונה מ"אריות הים" האמריקאים או‬
‫מכוחות ה־‪ CIA‬לא יהיה אפילו מי שיחלצני מצרה וממצוקה על אף מילות הרוֹ גַ ע‬
‫של אבנר‪ .‬כבר ראינו שגם אותם שהתאסלמו בצוֹ ק העיתים לא נחשבה המרת‬
‫דתם בטרם הועלו על המוקד או שוּספו גרונותיהם‪ .‬אבנר ביאר כי מדינת ישראל‬
‫תתכחש רשמית לפעילותי מטעמה‪.‬‬
‫אוודא‬
‫ונאמר שהגעתי למקום והתאקלמתי איך יִ צרו איתי קשר‪ ,‬מי ומתי? איך ֵ‬
‫צמאות דם? צפייה בסרטי פעולה וריגול לא תותיר לי אלא‬
‫שלא אוּסגר לידיים ֵ‬
‫לאתר איש קשר מקומי שיִ לווה אלינו‪ .‬האם דאוד‬
‫עלי‬
‫יהא‬
‫חזיונות ותעתועים‪.‬‬
‫ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 145‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 146‬קובי חורין‬
‫האיש המתאים? הזכרתי כרטיסי אשראי ויוּנח כי גם העברות בנקאיות לא עובדות‬
‫כאן מה גם שאל לי להסתכן במשיכת תשומת לב וחשיפת זהותי‪ .‬כמות גדולה‬
‫מהימן ודיסקרטי‪ .‬פניו של דאוד‬
‫מידי של מזומנים תיצור פיתוי גם אצל מלווה ֵ‬
‫חתומות ואינו מרחיב בנושא‪ .‬אבנר ביאר כי הכל עליו לרבות כסף מקומי ודולרים‪,‬‬
‫יעני "הכל כלוּל"‪.‬‬
‫באזורים ההרריים הקור מקפיא בימות החורף אך דווקא מזג האוויר יכול לסייע‬
‫במעברי למחוז חפצי‪ .‬מאידך‪ ,‬לא נוכל להיסחב ולבלוט עם מטען יתר שיגביל‬
‫זריזות תנועה מתבקשת‪.‬‬
‫שמו של ראש מועצת הביטחון הכורדית בקובאני הינו איסמט חסן ונשיא החבל‬
‫הינו מסעוד ברזני‪ .‬יהא עלי לאתרם‪ .‬שמה של קובאני בערבית הוא "עין אל ערב"‬
‫משמע בבת עין‪.‬‬
‫בצפון עיראק פועלים כוחות הפשמרגה של הכורדים‪ .‬גם העיר זאכו בעיקול‬
‫הנהר בצפון עיראק — עשויה להיות יעד אפשרי‪ .‬מה עושים עם זה?‬
‫אבנר כאילו קורא מחשבותיי ואומר לי כי בפאתי מזרחה של העיר ביטליס ישנו‬
‫בית חד קומתי‪ ,‬מעיין בקתה שטוחת גג עשויה מלִ בני בוץ‪ ,‬והכיתוב על השילוט‬
‫מצביע על מרפאת שיניים‪ .‬ד"ר מוסטפה ינחה אותי לגבי ההמשך ויצייד את דאוד‬
‫ואותי בנדרש להמשך דרכנו לתחנתנו הבאה תוך ציון איש קשר נוסף שיחבור אלינו‬
‫אחר שיציג עצמו‪ .‬האיש מוסיף כי אשר אני מקבל על עצמי הינו בעל חשיבות‬
‫"באם חלילה תיפגע"‪ ,‬אומר נציג המוסד‪" ,‬ננסה‬
‫עליונה ועלי להיות ֵער ונכון לסיכון‪ִ .‬‬
‫לחלֵ ץ אותך ונדאג לרעייתך"‪ .‬מרגיע‪ .‬במקרה של מעצר‪ ,‬הוא מדגיש בשנית‪ ,‬מדינת‬
‫ישראל תתכחש להיותי שלוח מטעמה‪.‬‬
‫אני מתכסה בזיעה קרה‪ ,‬מצטמרר ו‪ ...‬מתעורר בזעקה מחלום הסיוט הזה‪.‬‬
‫מסופוטמיה אלֶ ק‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:10‬‬
‫‪.indd 146‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪147‬‬
‫‪ 53‬‬
‫ר‬
‫בריאות‪ ,‬העיקר הבריאו ת‬
‫‪10-11.14‬‬
‫אשית השבוע החולף‪ ,‬לקראת חצות‪ .‬חברה קרובה מטלפנת כדי הרחבת‬
‫ביטוח הג'יפ החדש והיוקרתי של בעלה לכל נהג‪ .‬חלי מאשרת‪ ,‬אני מדווח‬
‫לחברת הביטוח ב־‪ on line‬וההסבר מגיע במקוטע תוך יבבה מתמשכת‪ .‬בעלה היקר‬
‫התמוטט והוּבל ללא הכרה לבית החולים הסמוך‪ ,‬הריהו מוּנשם ונמצא בסכנת חיים‪.‬‬
‫אדם גבה קומה‪ ,‬חסוֹ ן‪ ,‬מוּרם מעם‪ ,‬חזק וככל הידוע בריא‪ .‬הרשויות מחייבות‬
‫אותו לבדיקות כשירות תקופתית ומלפני חודשים ספורים עודנו ‪ — 97‬כ‪.‬ק‪ .1.‬תקין‪.‬‬
‫דמנו‬
‫כולנו חיים במתחים‪ ,‬האדרנלין עובד שעות נוספות אך לעיתים גם לחץ ֵ‬
‫ניחא‪ ,‬אשמור‪ ,‬אאזֵ ן‬
‫רוצה להמריא ולנסוק והנה הפעם הצליח‪ .‬באופן רגיל תֹאמר ָ‬
‫תזונתית‪ ,‬תרופתית‪ ,‬לא אתרגז‪ .‬מילים‪ ,‬פרוֹ לֶ ה‪.‬‬
‫לחץ הדם היה זריז יותר מההתחייבויות ויצר ֶדמם במוח ולחץ הפוגע בתפקוד‬
‫ואחר ִּ‬
‫שביעוּתוֹ טרם נודע‪.‬‬
‫מוטורי ֵ‬
‫לא צריך להיות מדען כדי הבנה שניקוּז הדם בהליך חודרני יפחית הלחץ אך‬
‫מוקדם יהיה לקבוע על איזו פגיעה ניתן להתגבר ואיזו תהיה בלתי הפיכה בפגיעתה‪.‬‬
‫הפועם מבשרות על מחשבות‬
‫החברים מתכנסים‪ ,‬משלבים אצבעות וחרדות הלב‬
‫ֵ‬
‫קורס‪ .‬וכשנופלים‪,‬‬
‫והשלכות אישיות אפשריות‪ .‬אני בריא‪ ,‬חסוֹ ן‪ ,‬גבה קומה ו‪ֵ ...‬‬
‫צריך לקום‪ ,‬כל עוד הינך בהכרה‪ ,‬שולט‪ ,‬פעיל ומפעיל‪ .‬חבֵ רנו עם צינורות וכבילים‪,‬‬
‫גרפים ונתונים דיגיטליים ואחר הניתוח הרינו שועטים ליחידת הטיפול הנמרץ‪.‬‬
‫לכאן אין להיכנס‪ .‬חששות זיהומים הן כלפי החולה והן כלפי המבקר ומדוע‬
‫אפוא ֵּ‬
‫לסכן ולהסתכן?‬
‫קדירה‪ ,‬יש‬
‫החברה נוטים ִמשכּ נם ב"ארומה"‪ .‬יש הדואג לפיצות‪ ,‬מי לתבשילי ֵ‬
‫ֶ‬
‫"מגנוֹ ם" ולצד הייאוש המקנֵ ן יש גם‬
‫המפנקים בקפה או במיצי פירות‪ ,‬שלגונֵ י ַ‬
‫תקווה‪.‬‬
‫במעיין ַ"קלנועית" לעת כבֵ דות רגליה ומבטיחה כי‬
‫אימא של בחוּרנו ישוּבה ֵ‬
‫הוא יחלים‪" .‬הוא חזק כמוני"‪ ,‬אומרת‪" .‬תזכרו מה שאני אומרת‪ .‬אני אזכיר לכם"‪.‬‬
‫ב־‪ WhatsApp‬מועברים דיווחים‪ .‬מפחיתים את עוצמת ההרדמה המכ ּווֶ נת‪ .‬הוא‬
‫לוטף‪ ,‬קולה של ההיא מעלה לו שוב את לחץ הדם‬
‫מבטא תחושה‪ .‬ידה של זו הוא ֵ‬
‫ֵ‬
‫ממשש ולוחץ אצבעותיו‪ .‬הידיים ידי ֵּ‬
‫הבן‬
‫והמערכות מצטלצלות‪ .‬את יד ְּבנו הוא‬
‫ֵ‬
‫והקוֹ ל? האם זה הזמן להשמיע את צ'ייקובסקי‪ ,‬ז'אק ְּב ֶרל או פרנק סינטרה? כל‬
‫אורח חייו הוא פועל בדרכו‪.His way .‬‬
‫ַ‬
‫נמשיך לפקוד‪ֵּ ,‬‬
‫לחבק‪ ,‬להחזיק אצבעות ולהתפלל לרפואה שלימה‪ .‬מעפר באנו‪.‬‬
‫ר‬
‫בריאות‪ .‬העיקר הבריאות‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 147‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 148‬קובי חורין‬
‫ולאחר ימים ספורים ‪...‬‬
‫החברה פוקדים את בני המשפחה היקרה מידי יום במסירות ובהתמדה עיקשת‪,‬‬
‫ֶ‬
‫צמאים לשמוע מה כבר בחורנו הזיז‪ .‬כמעט כמו התעניינות בתינוק כדי דעת מה‬
‫חדש עשה היום‪ .‬לחדר הטיפול הנמרץ חל איסור להיכנס כפי שציינתי מה גם‬
‫בפתח‪.‬‬
‫שעונת השפעת וחיסוניה ֶ‬
‫לפצ ַח גרעינים או לבְ לוֹ ס מיני מאפה אני חומק אל מאחורי‬
‫הואיל ֵואיני מגיע כדי ֵ‬
‫חלון הזכוכית כמו היבט מציצני בפגייה או אולמי ילוּדים‪.‬‬
‫הבן והבנות במבט אוהב ובדאגה מנסים להעירו‪ .‬אם הוא קיווה לשקט ביחידה‬
‫הזו מבארים לו ממקור ראשון שישכח מזה‪ .‬האחד מטלטל‪ ,‬השנייה מבקשת חיבוק‪,‬‬
‫השלישית מתרשמת מהסרת הצינורות ומצפה שיפקח את עיניו ול ּו לזמן קצר‪.‬‬
‫ממ ֵשש לחייו כאילו לוודא שהוא‬
‫מקפל רגלו השמאלית ומותחה‪ַ ,‬‬
‫חברי האהוב ּ ֵ‬
‫כאן ִעמנו ולא ִעם מלאכי השרת ברקיע וצובֵ ט עצמו כלא מאמין‪ .‬איך נפל למלכודת‬
‫הפתאים הזו? מי היה מאמין כי גְ דול המידות הזה ימעד ויוּכרע‪.‬‬
‫כמגיב‪.‬‬
‫הוא נענה לפונים אליו בקריאות ההשכמה ולוחץ באצבעותיו הגדולות ֵ‬
‫פוער פיו לפיהוּק כדי בליעת אוויר‪,‬‬
‫מידי פעם שוב שוקע‬
‫בתרדמת ופתאום ֵ‬
‫ֶ‬
‫חמצן וכל שבסביבתו‪ .‬אתה מרגיש מתי מועבר המזון הנוזלי בצנרת שנותרה וחש‬
‫בקפיצות הבטן המעכלות‪ .‬עוד מעט גרעפסלֶ ה‪.‬‬
‫פוקד ֵּ‬
‫הבן והוא פוכֵ ר אצבעותיו בחוזקה‪ .‬הבנות מבקשות חיבוק‬
‫די‪ ,‬קום כבר‪ֵ ,‬‬
‫ומר ֶצה מבוקשן והן בחיוך של שביעות רצון ותקווה‪.‬‬
‫וחברנו נעתר ַ‬
‫בזו אחר זו ֵ‬
‫הצגים מראים מתי דוֹ פקו עולה‪ ,‬מתי נרגע אך מד חום גופו עודנו גבוה וגפיו‬
‫קרירות‪ .‬מחר בבוקר‪ ,‬הודיעו‪ ,‬ינסו להושיבו על כורסא כדי להסיטו מתנוחת השכיבה‬
‫הממושכת‪.‬‬
‫מנסים להרחיקני אך איני נוטה לזוּז‪ .‬צוּק איתן‪ .‬לא ממוּשמע‪ ,‬אני מעיד על‬
‫עצמי כרוצה לחוות כל תנועה ושינוי במבעו‪ .‬כל גֵ בו השמאלי בחוסר שקט‪ .‬מקפל‬
‫רגלו ומיישרה‪ ,‬מנופף ידו ומתגרד ואני מצפה לתנועות מקבילות בימין‪ .‬הימין‬
‫למקצת בגפיו‪ .‬משהו‪ .‬טיפ טיפה‬
‫ובועט וכולנו מצפים ִ‬
‫תוסס ֵ‬
‫ימינו ֵ‬
‫הפוליטי בדרך ֵ‬
‫בתור התחלה‪ .‬אחת הבנות מושכת בידו הימנית והיד מחליקה בחזרה לצידי גופו‪.‬‬
‫החליקה או ְמשכה?‬
‫אחות המחלקה זועמת על הנאספים אך ידה על התחתונה במקרה זה‪.‬‬
‫הבן ַמרעים בקולו שיקום כבר והבנות ברכּ וּת מעוּדנת‪.‬‬
‫אני שוקל אלו הערות פרובוקטיביות לבטא שיקומו תוך רצון להזכיר את ִּבגְ ָתנָ א‬
‫וָ ֶת ֶרש סריסי המלך המלעיזים‪ ,‬או לחילופין את האחיות שאת עכוזן ראוי לכַ ֵּבד‬
‫בצביטונת שובבית‪ .‬לא כל כך אלו מהמחלקה‪ ,‬לתשומת לב ההנהלה‪.‬‬
‫רעייתו האוהבת מספרת בחיוך איך שלח ידיו אל מאחורי חולצתה פנימה‬
‫יחשד כמטריד במוֹ דע‪.‬‬
‫ולפחות לא יֵ ֵ‬
‫החברים הישוּבים בקפה "ארומה" כדי תמיכת בני המשפחה מנסים להפיג‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 148‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪149‬‬
‫המתח‪ .‬מידי פעם עולה חיוך למשמע הערה מפוקחת תוך העלאת נושאי שיחה‬
‫משמימים‪ .‬סיפור ארוך‪ .‬ימים יגידו‪.‬‬
‫ומקץ שניים עשר יום ‪...‬‬
‫בחורנו פוקח עיניו מידי פעם אחר קריאות המעודדים אך נראה כי אינו מוצא ענין‬
‫בסובב ועוצמן בחזרה‪ .‬היצירתיים המתעקשים נותנים בידיו גורמי גרוי‪ .‬במקשי‬
‫האייפון הוא נוגע ומצליח להכניס קוד‪ .‬את האייפד הוא אוחז עצמאית וצופה‬
‫בסרטון על ַטיִ יס‪ ,‬את שירו של פאול אנקה על אהבות משנות השישים‬
‫ממושכות ִ‬
‫לוטף ונראה‬
‫הוא מלווה בתיפוף באצבעותיו‪ .‬את זוגתו היפה שרוכנת עליו הוא ֵ‬
‫שבערגה עד שהנוכחים החייכניים מציעים להשאירם לבד באינטימיות רבה‪.‬‬
‫החברה שאינם מותירים את בני המשפחה הקרובה‬
‫ובחוץ‪ ,‬באכסדרה‪ ,‬יְ שוּבים‬
‫ֶ‬
‫לבדם‪.‬‬
‫אודי מבית חנן מביא מבית גידוּלוֹ פלפלים חריפים‪ ,‬עליהם כתבתי כבר בעבר‬
‫מגדל רבגוניים ושונים במידת חריפותם‪.‬‬
‫[פרק ‪ִ 61‬‬
‫בס ִפרי "שרעפים"]‪ .‬הזנים אותם הוא ֵ‬
‫על שקית הנייר המיועדת עבורי מודפס ‪ UDI’S Peppers‬בעוד ה־‪ I‬הינו איוּר של‬
‫פלפל אדום מאוּנך ובתחתית כיתוּב הלוגו המפתה פלפל אדום מאוּזן ממנו יוצאות‬
‫להבות בוערות של ֵאש‪ .‬חריףףףף‪.‬‬
‫אוהבי החריף מתגודדים בסקרנות‪ .‬אני מספר כמנוּסה וכבקי כי החריף ביותר‬
‫הנמדד בכמיליון וחצי סקוביל הנעכל‪ ,‬ימית מיידית נחש ארסי ִּ‬
‫שיכישך‪ ,‬אללה‬
‫ירחמו ונשמתו תהא צרורה‪ .‬אני תורם מעט מניסיונותי לפרוס פרוסות פלפל‬
‫דקיקות ולשימן בצלוחית פתוחה בתוך שמן זית או לחילופין להקהות הצריבה‬
‫עם יוגורט קר תוך הוספת פתיתי בוקר עם צימוקים וחמוציות ולהעשיר טעמם‪.‬‬
‫לשמש גבינת קוטג'‪ ,‬גבינת עיזים‪ ,‬אפילו טחינה גולמית‪.‬‬
‫כתחליפים ליוגורט יוכלו ֵ‬
‫ומדוע ייגרע חלקה של עוגת גבינת פירורים? נסו ותיהנו‪.‬‬
‫ומ ַת ְּבלה‪ .‬לכל עשרים ליטר הוא מכניס‬
‫אודי מתאר כי בנו החקרן יוצר בירה ְ‬
‫פלפל חריף מחורץ אחד‪ַ .‬צנֵ ן ולגום לאט לאט‪ .‬ההשפעה מגעת אחר ירידת המשקה‬
‫(תרתי משמע) הבא‪.‬‬
‫שכנראה הולך להיות ה"פיצוּץ"‬
‫ֵ‬
‫פיני המסוּר מספר כי ִאמו נתנה לילדיו בעודם ע ּולֵ י ימים לאכול פלפלים‬
‫האם לא התירה לו להתערב‬
‫חריפים ובצלים‪ .‬האב הדאוּג‬
‫והחרד הצטמרר אך ֵ‬
‫ֵ‬
‫וזהו‪ .‬הקטנצ'יקים שבגרו כבר מח וּסנים‪ .‬לא עדיף על חיסוני נגד מחלות‬
‫ומדאוב?‬
‫ועתה שישים שניות על מחקרי המדע‪:‬‬
‫ּ‬
‫וילבוֹ ר סקוֹ בִ יל‪ ,‬כימאי אמריקאי פיתח ב־‪ 1912‬סולם מדידה על פי תכולת‬
‫הקפסאיצין‪ ,‬תרכובת כימית המגרה קצות עיצבי עור ובמיוחד קרוּמים ריריים‪.‬‬
‫קפסאיצין טהור מכיל ‪ 16-15‬מיליון יחידות סקוביל‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 149‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 150‬קובי חורין‬
‫תרסיס הפלפל בשימוש המשטרתי ובשימוש נשים מאוימות ומותקפות מכיל‬
‫‪ 5.3-1.5‬מיליון יחידות על פי הסולם הנ"ל‪.‬‬
‫טרינידד ‪ Scorpion‬ו־‪ naga viper pepper‬מכילים ‪ 900‬אלף — ‪ 1.5‬מיליון יחידות‪.‬‬
‫הגדל בהודו ובמושב בית־חנן מכיל כמיליון‬
‫‪ֵ Bhut jolokia – indian ghost chili‬‬
‫יחידות‪.‬‬
‫ובחצרו של אוּדי הינו בעל‬
‫הגדל בעיקר במקסיקו‪ ,‬בעין יהב‬
‫ֵ‬
‫‪ֵ Habanero chili‬‬
‫תכונות אנטי סרטניות ואנטי אוקסידנטיות מכיל ‪ 350-100‬אלף יחידות‪ .‬על קבוצת‬
‫יחידות זו נמנים גם הסקוץ' בונט הגדל באיים הקריביים והגונטור הגדל בדרום‬
‫ובמזרח אסיה‪.‬‬
‫על הנורמטיביים יותר יימנה הטפיו הגדל במקסיקו ובטכסס ומכיל ‪100-50‬‬
‫אלף יחידות‪.‬‬
‫ה־‪ Cayenne‬מבירת גיניאה הצרפתית מכיל ‪ 60-40‬אלף יחידות ועליו נכתב כי‬
‫הוא מסלֵ ק רעלים ממחזור הדם ומרפא ִּכיבֵ י אוּלקוס בקיבה‪.‬‬
‫הגדל בעיקר‬
‫הטבסקו הפופולרי מכיל ‪ 50-30‬אלף יחידות ואילו הסרנטו ֵ‬
‫במקסיקו מכיל רק ‪ 25-10‬אלף יחידות סקוביל‪.‬‬
‫מודד מספר יחידות חום ‪ Scoville Heat Units‬המציין‬
‫הסולם לאשורו של דבר ֵ‬
‫מידת יחידות הקפסאיצין‪ .‬עד כאן מדע‪.‬‬
‫עכשיו נותר לנו לפרוס פרוסות דקיקות מה ‪ Jokoia‬ומה־‪ Habanero‬להניחן‬
‫על לשונו של חברנו ו‪ ...‬לברוח‪ .‬למה? כי אלו יקיצו אותו והוא ירדוף אחרינו עם‬
‫מקל כשלשונו שלוחה וחמתו בוערת‪.‬‬
‫על תכונות החריפוּת מעיד ד"ר ראובן ברק ומבאר כי קצב חילוף החומרים עולה‬
‫ועוזר ל"שריפת הקלוריות" ובכך למניעת השמנה‪ .‬אני מודאג לאיזה משקל היה‬
‫גוּפי החטוּב מאמיר לולא החריפות בה אני מתבל את מאכלי‪ .‬גם אותם שגיחכו‬
‫ראו איך כיום מכינים שוקולד בטעמי צ'ילי ולעייל תיארתי את הבירה החדישה‬
‫שתפרוץ גבולות ותהווה "פיצוץ" על פי הטועמים‪.‬‬
‫קרישי דם ובכך מפחיתה הסיכון לאירועי לב או מוח‪ ,‬מאזנת‬
‫החריפות מפחיתה‬
‫ֵ‬
‫לחצי דם‪ ,‬עשירה בויטמינים‪ ,‬באשלגן ובמנגן‪ Too good to be true? .‬מחקר‬
‫באוניברסיטת ‪ Nottingham‬באנגליה מוכיח כי הקפסאיצין תוקף את המיטוכונדריה‪,‬‬
‫מבנים תאים בהם נוצרת אנרגיה‪ ,‬בתאים סרטניים‪.‬‬
‫חלי מתבדחת כי יובן מדוע השם קובי מהווה חלק משמו של הכימאי סקוביל‬
‫אלא שאני מאיית ב־‪ B‬ומדעננו שיבורך באות ‪.V‬‬
‫ובחזרה אליך חברי היקר‪ .‬בצהרי היום נצפה להתקדמות נוספת‪ .‬הזֵ ז עוד אצבע‬
‫ונסה בצדך הימני‪ִּ .‬ב ָ‬
‫נך האוהב‪ ,‬חתנך המסור ופיני חברך הנאמן משקיעים בך ֵאיתנֵ י‬
‫על‪ .‬ומה? לא תגיב? לא תשיב להם אהבתך שערה?‬
‫‪11.14‬‬
‫כמעט שלושה שבועות‪...‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 150‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪151‬‬
‫מחכים שתתפנה מיטה בשיקוּם ראש ובינתיים מועבר האיש שלנו ליחידת ביניים‬
‫למרווחי זמן מזומנים‬
‫במחלקה סמוכה‪ .‬ההכרה אינה מליאה אך העיניים פקוחות ִ‬
‫אחר הניתוח הוּצאו והחתך מגליד והולך‪ .‬חום הגוף משביע רצון‪,‬‬
‫יותר‪ .‬התפרים של ַ‬
‫לחץ הדם מאוזן אך התזונה עודנה מועברת באמצעות הזוֹ נדה המעצבנת את חבֵ רנו‬
‫שזמנית נרגע מהצורך ומניסיונותיו לתלשה מאפו‪.‬‬
‫הבן מקפיד בתרגילי חשבון קלים ובערכה אותה הוא נושא יש גם לוח עליו‬
‫מוצב דף חלק להכתבות ולביטויי רישום‪ .‬חברנו ממושמע שלא כדרכו‪ ,‬נענה ומגיב‬
‫הן בכתיבה והן בסימון באצבעותיו‪.‬‬
‫ּ ִפיני‪ ,‬חבר קרוב ומסור פוקד עליו להרים יד‪ ,‬לסמן ‪ ,Like‬להרים ולהוריד‬
‫ראשו‪ ,‬להסיט ראשו ימינה ושמאלה‪ ,‬להסיר ולהרכיב משקפיו ומחמיא בקול‬
‫התרגול‬
‫רם וצוהל לכל ביצוע משביע רצון‪ .‬גם גליה מחרה אחריו בהצלחה‪ִ .‬‬
‫מתיש ומידי פעם נעצמות העיניים אך מתחייבת שמירת ֵערנותו‪ .‬מלי מעסה‬
‫רגלו וידו הימניות‪ ,‬מלטפת את ראשו וממלמלת ברכּ וּת "חוֹ ם ואהבה"‪ .‬לשאלתי‬
‫את הבנקאית שגם חייה אינם סוגים בשושנים מתי אני אזכה לטיפולה החובק‬
‫היא מעלה סומק מבוכה בלחייה‪ .‬היא מוסיפה להפעילו ופורשת לדקות ספורות‬
‫לפסק זמן משלה‪ .‬פיני מתבדח על חשבונה של מלי טובת הלב ורוני מגניב‬
‫ֶ‬
‫חיוכון אף משמיע גרג ּו ר ִצ חק ּו ִקי‪ .‬פיני ממשיך ב"להוריד" וחברנו מגביר‬
‫התנגדות ברת חוזק‪.‬‬
‫אני אשנה את שעות הביקור היומי שלי לשעות לפני הצהרים בהן הבחור ערני‬
‫יותר ומגיב מה גם שהמולת הערב הפכה להיות מחווה חברתית ובני המשפחה‬
‫המגובשת והאהודה משמשים כמארחים‪.‬‬
‫חרדים רבים מסתופפים במבואות‪ ,‬חלקם‬
‫הדרה בבית החולים‪ֵ .‬‬
‫בסופי השבוע יש ְ‬
‫עורכים שולחנות עם מפות צחורות לכבוד השבת שם גם נערך "קידוּש"‪ .‬חלקם‬
‫הדוּרים בלבוש השבת החגיגי‪ ,‬חלקם מתנודדים בתפילתם החרישית ובקריאת‬
‫תהילים לארוּכה שלימה ומהירה למען יקיריהם במיטות חוליים‪.‬‬
‫מקום במחלקת שיקום ראש מתוכנן להתפנות רק בעוד שבועיים ימים‬
‫ובינתיים אסור לאבד זמן יקר וגירויים מתמשכים מתחייבים כדי הפעלה ֵמרבית‬
‫תוך הפעלת כל אורגן אפשרי‪ .‬המחלקה הנוירוכירורגית נמנעת אם מחמת חשש‬
‫לאחריותה כלפי החולה המאושפז אם מהיבט הפרעה אפשרית לחולים אחרים‬
‫בחדר‪.‬‬
‫במיטה ממול מאושפז צעיר דובר ערבית והמבקרים אותו מאכילים‪ ,‬מברכים‬
‫ואף הם מייחלים לטוב‪ .‬ניכר שלא מקרוב באו‪.‬‬
‫חרדית במיטה שליד גונחת ומתייסרת‪ ,‬מצפה שיירגעו מעט מכאוביה‪.‬‬
‫אישה ֵ‬
‫הכל נקי‪ ,‬מסודר עם תשומת לב מרבית‪ .‬מידי פעם מפנה יקירנו מבט אל עבר‬
‫השמים התכולים‪ .‬אחרי הכל קיבל מושב ליד החלון‪ .‬בנותיו מפנקות‪ְּ ,‬בנו מגלה‬
‫מסירות קפדנית‪ ,‬רעייתו מבטאה אהבתה ומבינה כי דרך ארוכה בפני כולנו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 151‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 152‬קובי חורין‬
‫בתום שלושה שבועות‪...‬‬
‫הללויה‪ .‬הנה ההעברה המיוחלת למרכז השיקום‪ ,‬למחלקת נפגעי ראש בבניין חדיש‬
‫לישנָ א‪..." :‬היה קשה במיוחד‬
‫ומודרני‪ .‬כותב חבר‬
‫שביקרו בצהרי יום ההעברה ְּכ ַהאי ָ‬
‫ְ‬
‫מש ֵדר כוחניות מסוימת‪ ,‬גם חבֵ רית‪ ,‬השולט‬
‫ברגע הראשון לראות אדם שתמיד ַ‬
‫בכל שיחה ומצב באופן כה סטטי וחלש‪ ...‬כאשר הוא פוקח עיניו הן כמעט נטולות‬
‫הבעה‪ ...‬מוזר לנהל ִעמו שיחה חד צדדית‪ִ ,‬אתו שתמיד משתלט על שיחה ומנוֵ וט‬
‫אותה כרצונו‪ ...‬אפילו נחמה היא דבר נדוֹ ש מידי‪ .‬ברגע בו אמרתי‪" :‬קח את כל‬
‫כדי בכי‪ ,‬שפתיו שמוטות ורועדות‬
‫הזמן שאתה צריך‪ ,‬כולם יחכו לך" השתנו פניו ֵ‬
‫ומבעו כשל ילד ֵּ‬
‫מייבב‪ ...‬אני רוצה להאמין שבתוך תוכו הוא יודע שהחיים זימנו‬
‫לו‪ ,‬שלא מבחירתו‪ ,‬מנוחה וניתוק מוחלט מקצב החיים המטורף‪ ,‬מהאנרגיות של‬
‫דחיפה בלתי פוסקת‪ ,‬של עשייה אין סופית‪ ,‬של דאגה לבנֵ י ֵּביתו‪ ,‬למשרדו ועיסוקיו‬
‫המגוונים ולאחרים והנה הריהו עם "אליבי" של מנוחה טוטאלית‪ ,‬חוסר רצון לקוּם‬
‫או להיענות לאתגרים והעולם יחכה‪ ...‬אופטימית‪ ,‬נקווה שיום אחד נדע מה עבר‬
‫בראשו בתקופה זו‪ .‬הרופא "התומך" של המחלקה מציין חודשים ארוכים‪ .‬נתעדכן‪,‬‬
‫נבקר ונחזיק אצבעות"‪ .‬הלוואי שהבחור ינצח ויגבר על כל תחלואיו וחולשתו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 152‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪153‬‬
‫‪ 54‬‬
‫ה"‬
‫סָ לּוף מאפה תימני ‬
‫‪10.14‬‬
‫תקווה בת שנות אלפיים‪ "...‬כך בהמנון‪ ,‬כך גם בשכונת בתקווה וליתר‬
‫הסלוּף התימני‪[ .‬על שלט‬
‫דיוק ברחוב התקווה מספר חמש‪ ,‬בשוק אצל ָ‬
‫"ה‬
‫בית המאפה רשום סלאוף]‬
‫ושיכר ובקי בסממנים המתבקשים‪ .‬הוא ישוחח על‬
‫יגיל הינו גוּרו לנושאי יין ֵ‬
‫יפרט על היקבים‬
‫הגמיאה הקלילה‪ ,‬על רמות היישוּן‪ ,‬על טעמי הפירות הנִ לווים‪ֵ ,‬‬
‫ומועדי ההשקה ּבם‪ ,‬מי העלה‪ ,‬מי הוזיל‪ ,‬מי ראוי ומי "על הפנים"‪ .‬הוא יִ פנה אלי‬
‫אחר‬
‫בשעות לא שעות לשאול אם מחיר ביטוח להעברת יין ממילאנו למקום ֵ‬
‫באיטליה לוֹ הוא נדרש סביר‪ .‬בידיו רישוּמי ערכים ממוחשבים על פי שנות בציר‬
‫בכרמי הגפנים‪.‬‬
‫ומספוּר שורות הגידול‬
‫ֵ‬
‫ִ‬
‫לרכּ‬
‫מאז שהחל יגיל וֹ ב על אופניו הוא מגלה עולמות טמירים ונסתרים‪ .‬לפחות‬
‫לי‪ .‬בכל פגישה בינינו אני שומע תיאורים מסוגננים עם סוּפרלטיבים בפני קיסמם‬
‫ֵּ‬
‫ולהתמכר‪ .‬זה עשוי‬
‫להתבשם‬
‫אינך עומד‪ ,‬המחייבים להגיע‪ ,‬להתרשם‪ ,‬לטעום‪,‬‬
‫ֵ‬
‫להיות ישוב באמצע שום מקום‪ ,‬מבנה ייחודי שעין אנוש טרם ְשזָ ַפת ּו וכל אלו‬
‫בנתיבים אליהם גם הג'יפאים החקרניים אינם מגיעים‪.‬‬
‫הפעם התיאור הקולֵ ַח‬
‫והסוחף מוביל אותי ב־‪ fri noon‬לשוק האמור בשכונת‬
‫ֵ‬
‫שמח שם הוא אומר‪ .‬שרים‪ ,‬רוקדים‪ ,‬עולזים‪ ,‬מאפים תימניים מבית‬
‫התקווה‪ֵ .‬‬
‫המוגשים לכל דורש כ‪ :‬לְ חו ַּח‪ָ ,‬סלוּף‪ ,‬ג'חנון‪ ,‬קו ַּּבנה‪ ,‬צלוחיות בוטנים למבקשים‪,‬‬
‫אוּזו עם טעמי שקד למגַ וונים וכאלה‪.‬‬
‫האוכל אינו ִאישי ּו בכלל‪ .‬הוא מהווה סתם דקורציה‪ .‬סמטאות השוק כבר יוצרות‬
‫המענֶ גת‪ .‬איני מניח כי מישהו שם נמנה על מצביעי ּבוּז'י‬
‫‪ entrée‬לאווירה העממית ַ‬
‫הקצבית ברקע משירי תימן וישראל ויש המעודדים הציבור‬
‫או גלאון‪ .‬המוסיקה ִ‬
‫להצטרף לשירה‪.‬‬
‫ברי המזל להם נמצא כיסא בצפיפות המתבקשת מתנועעים בקצב‪ ,‬כוסות‬
‫ֵ‬
‫הבירה מוּנפות אל על והאוּזו המו ּ‬
‫ּקפא מוּצא מחבית דמויית מיכל מעבדה רפואית‬
‫שכאשר מוּרם מכסה החבית נפלט ענן לבנבן של קור‪.‬‬
‫גם אותם הסוֹ באים בעמידה לאורך דוּכני השוק עם ריחות השמיר והפטרוזיליה‬
‫וקריאות המוּפקדים על ַּ‬
‫הבסטות מתנודדים‪ ,‬הדוכנים עמוּסי הכל טוּב לעייפה בכל‬
‫שייגמר‪.‬‬
‫למהר לפני‬
‫ֵ‬
‫גוון וצבע אפשריים‪ ,‬לעידוּד הקונים ֵ‬
‫אדם חביב לְ בן שיער עומד לשמאלי ומזמין לְ חו ַּח ָוסלוּף לקחת עימו‪ .‬אני אוזֵ ר‬
‫עוז ושואל אותו מהם ומה ההבדל ביניהם‪ .‬בחיוך סלחני‪ ,‬סובלני מתחשב באידיוט‬
‫מבאר מה ההבדלים בין הלחוח הדק והמחורר ומצביע על מקום‬
‫שלימינו הריהו ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 153‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 154‬קובי חורין‬
‫המחבת ואופן טיגונו‪ ,‬לבין הסלוף‪ ,‬הפיתה התימנית הנִ שלֵ ית מאגף אחר‪ .‬ריחות‬
‫נופך וניחוח הנישא בחלל האוויר‪.‬‬
‫התנורים הרושפים מוסיפים ֶ‬
‫"בבקשה‪ ,‬אח שלי‪ ,‬תהנה" קורא אלַ י צעיר המגישים‪ .‬אחרי המנה הכפולה‬
‫של האוזו המוקפא בכוס הפלסטיק אני חש נינוחוּת ִואיקלוּם ומזמין מנת חומוס‬
‫אחר ואני משיבו‬
‫"עם איזה מאפה‪ ,‬אח שלי?" שואל בחביבות צעיר ֵ‬
‫עם גרגרים‪ִ .‬‬
‫כלאחר יד‪ ,‬איך לא? "סלוף" כמבין ויודע דבר‪ .‬כבר אמרתי‪ .‬זה לא האוכל‪ .‬החברה‪,‬‬
‫ההתערות הסוחפת‪ ,‬האווירה כפי שתיאר יגיל‪ ,‬ההפנינג והשתייה‪ .‬האוכל מקנה‬
‫את זכות הישיבה ליד דלפק ּ‬
‫ה"בר"‪ .‬למכובדים ולאלו שצברו מיילג' של מתמידים‬
‫ּ‬
‫מספקים כדי דעת‬
‫יש שולחן מוארך מימין‪ .‬כאילו‬
‫בטריבוּנה‪ .‬מבטי עיניים בלבד ַ‬
‫מי מאגף ה"איקסים" ההוא רוצה מה‪ ,‬כמו במכירה פומבית להבדיל‪ .‬מגע בחוטם‬
‫משמעו עוד בירה‪ ,‬קריצה מקפיצה עוד צ'ייסר של אוזו‪ .‬אין צורך להרבות במילים‬
‫מה גם שהרעש אינו מאפשר אחרת‪.‬‬
‫לחיך ולטעם במינֵ י‬
‫וערבה ֵ‬
‫אני טובֵ ל את הפיתה התימנית הנעימה למגע ֵ‬
‫הסחוּגים החריפים בגווני האדום והירוק המוגשים ברוחב לב‪ ,‬בעיסת הטחינה‬
‫הנוזלית הנִ לווית וברסק העגבניות המתו ּּבל עבור הביצה הקשה האפוּיה שהוגשה‬
‫אף היא‪ ,‬כדי קבלת שבת המלכה‪.‬‬
‫גרונם של ַּ‬
‫הבסטונרים נישנק וניחר‪ .‬הצובאים על המרכּ ולֶ ת בשעות הצהרים‬
‫המאוחרות מצפים למחירי ֵהיצף סוף השבוע המוּזלים‪ .‬לכאן מגיעים שיירי המזון‪,‬‬
‫הפירות והירקות‪ ,‬לפני שיגיעו היבולים הטריים בראשית השבוע הבא עלינו לטובה‪.‬‬
‫חמש‪ .‬בתוך השוק‪ .‬הפחיתו ציפיות‪ ,‬התאזרו בסבלנות‬
‫נסו פעם‪ .‬רחוב התקווה ֵ‬
‫והיכנסו לאווירה‪ .‬אל תצפו למלצר עם פאפיון‪ .‬המגישים הצעירים פועלים‬
‫בנמרצות וביעילות‪.‬‬
‫כסף בסוף‪" .‬תהנה אחי‪ ,‬תרצה עוד משהו?"‬
‫מדבקת‪ .‬כאן לא‬
‫הקופה מצלצלת‪ ,‬הקהל מגרגר בצימאונו בהנאה ואווירת הלכידוּת ַ‬
‫יעיבו חדשות העיתון או הרדיו‪" .‬אני יואל והיא רוּמיה"‪.‬‬
‫שבת שלום‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 154‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪155‬‬
‫‪55‬‬
‫ב‬
‫"לֶ ְך לְ ָך" [ בראשית ] ‬
‫‪10.14‬‬
‫מפגשי המועדון המסחרי והתעשייתי‪ ,‬מעבר להרצאת אורח‪ ,‬משוחח אחד‬
‫החברים על פרשת השבוע‪ .‬זהו נוהג הנשמר בקנאות ובהתמדה מאז ימי‬
‫היווסד המועדון ב־‪ .1938‬הייתה שנה כזו במאה הקודמת‪ .‬והנה פעם נוספת מגיע‬
‫תורי והפרשה שבעטיי הינה פרשת "לֶ ְך לְ ָך" מתחילת ספר "בראשית"‪ ,‬מיד לאחר‬
‫פרשת נֹח‪ .‬המרצה האורח במפגש הקרוב הינו פרופ' חיים אשד בנושא החלל‬
‫והעתיד‪ .‬ולהלן אמרי‪:‬‬
‫ב‬
‫מוצאנו מעיראק או מכורדיסטן של אז‪ .‬הר אררט של נֹח בן לֶ מך‪ ,‬בכל‬
‫לא ברור אם‬
‫ֵ‬
‫אופן‪ ,‬הינו במזרח טורקיה‪ ,‬צפונית למעוֹ זֵ י הכוּרדים‪.‬‬
‫אלוהים לא מציע לאברם את המילקי בברלין‪ ,‬אך מפתה אותו שיהפכוֹ לגוי‬
‫גדול‪ .‬בנסיבות חוק הגיוּר שעל המדוֹ כָ ה איני יודע אם לגוי גדול יש יתרון על גוי‬
‫גמוּר‪.‬‬
‫ּ‬
‫לאלוֹ ן מוֹ רה‪ .‬בארץ רעב כבֵ ד ואלוהים עסוק בלשוֵ וק‬
‫אברם יוצא מחרן דרך ְכנען ֵ‬
‫ובלשכנֵ ע‪" .‬לזרעך אתן את הארץ הזאת"‪.‬‬
‫אברהם מסתבך עם פרעה לעת יופייה של שרה‪ .‬תוך חשש שיבוּלע לו אינו‬
‫חושק בה וכאשר הבין כי היא נשואה לאבינו‪,‬‬
‫מציגה כאשתו אלא כאחותו‪ .‬פרעה ֵ‬
‫רשה לה ַפאם‪.‬‬
‫ילחם בחרי אף מעל פניו ומארצו‪ֶ .‬ש ֶ‬
‫ִש ַ‬
‫במקנה‪ ,‬בכסף ובזהב"‪ .‬אם היה לו גם גז‪ ,‬ששינסקי‬
‫אבינו הנ"ל‪ ,‬טייקון‪" ,‬כבֵ ד מאד ִ‬
‫היה מתלבש עליו ומתחשבן איתו‪.‬‬
‫הוא חוזר דרך הנגב לבית ֵאל‪ .‬גם לוֹ ט בן הרן‪ ,‬אחיינו‪ ,‬בחגיגה‪ ,‬אלא שהלה ויתר‬
‫פוקד מידי‬
‫על העלייה המפרכת ועצר באזורי נאות הכיכר וסדום‪ .‬את אשתו אני ֵ‬
‫פעם בחולפי דרומה‪.‬‬
‫ממ ֵרא שבחברון ובונה מזבח לה'‪.‬‬
‫אברהם מתיישב באלונֵ י ְ‬
‫הפרשה רצופה מחד בקרבות עם העממים שבדרך‪ ,‬מאידך בבריתות‪ ,‬ומסתיימת‬
‫מהגר בגיל ‪.13‬‬
‫בעוד ְּברית — ְּברית המילה‪ .‬הישיש נימול בגיל ‪99‬‬
‫עאל בנו ַ‬
‫וישמ ֵ‬
‫ַ‬
‫דמיינו איזו הרדמה הייתה נהוגה אז‪.‬‬
‫אבינו בן מאה‪ ,‬שרה בת תשעים‪ ,‬ואלוהים מצחיק אותם בהבטיחו ֵּבן זכר אותו‬
‫"נתתיו לגוי גדול"‪ .‬כדקדקן אשאל האם הכוונה להפכו לגוי גדול‪ ,‬כפי שהיה רוצה‬
‫לשמוע‪ ,‬או שמא לתיתו בידיו של גוי גדול‪ .‬איך ארדוּאן‪ ,‬אובמה וג'ון ֶקרי מפרשים‬
‫את הפסוּק?‬
‫ָ‬
‫קופירייטר בחברות הסלולר ה' אינו מרפה וממשיך‪" :‬הוצאתיך מאוּר ַּכשדים‬
‫כמו ּ ִ‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 155‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 156‬קובי חורין‬
‫לרשתה ‪ ...‬מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת"‪ ,‬יעני "הכּ ֹל‬
‫לתת לך את הארץ ִ‬
‫כּ לוּל"‪.‬‬
‫וייקרא שמו אברהם‪.‬‬
‫עתה מובטח לאבינו להיות "אב להמון גויים‪"...‬‬
‫ֵ‬
‫אנחנו מהביטוח קוראים גם את האותיות הקטנות ואת החריגים‪ .‬אתה אברהם אבינו‬
‫ארא ָך" בבחינת נעלם‪ .‬לא ידעת‬
‫לא ידעת לאן אתה נשלח‪ ,‬היינו "אל הארץ אשר ֶ‬
‫אם קרובה הארץ אם רחוקה‪ ,‬אם זבת חלב ודבש היא או שמא אוכלת יושביה‪ .‬לא‬
‫היינו אומרים היום אסטרונאוט?‬
‫היום נשמע אדם הרפתקן שהיה מיועד להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון‪.‬‬
‫לאברהם ולזרעו ניתנה הארץ — לפרופ' חיים אשד החלל‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 156‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪157‬‬
‫‪ 56‬‬
‫ֵש‬
‫רוזה ‬
‫‪11.14‬‬
‫יער אדום ֵאש אסוף בקוּקו זְ נב סוּסי‪ ,‬עיניים חומות ֵערניות וגדולות‪ ,‬גִ זרה‬
‫מצודדת‪.‬‬
‫שמורה וחטובה‪ ,‬קרסוליים דקים‪,‬‬
‫ֶ‬
‫האם הבוגרת ועם דודתה הנרגנת‬
‫רוזה עלתה מהבלטיות בראשית ‪ 1970‬עם ֵ‬
‫והרוטנת והשתכנו בדירת "סוכנוּת" צנועה במבואותיה הדרומיים מערביים של חיפה‪.‬‬
‫פשר רווחת ביניים ונדבנים ִהשלימו מעט החסר‪ .‬קרובי משפחתנו‬
‫סל הקליטה ִא ֵ‬
‫הליטאיים איתרו אותנו חיש מהר ואימצנו את שלוש הגבירות אל ֵּ‬
‫ליבנו‪ .‬הדוד‬
‫בשאוליי־שבלי‪ ,‬הגיע לארץ במיוחד‬
‫וולף‪ ,‬מי שהיה הרופא הראשי בגטו טראקו‬
‫ַ‬
‫מניו יורק לפגוש העולות החדשות ולסייע בידיהן ברכישת דירת מגורים נאוֹ תה‪.‬‬
‫הדודה הכעוּסה התרעמה שחצתה מעבר חציה כהולכת רגל באור רמזור אדום‬
‫ושוטרת צעירה רשמה לה דו"ח המחייב תשלום‪" .‬איזו חוּצפנית" כך הדודה "איך‬
‫היא מרשה לעצמה להתייחס כך אלי העוֹ לה לציוֹ ן?"‬
‫השנים חולפות והקשר הדוּק‪ .‬רוזה מועסקת כאחות במחלקת אף‪ ,‬אוזן‪ ,‬גרון‬
‫בבית החולים "רוטשילד" בחיפה‪ ,‬וחריצותה והתמדתה‪ ,‬על פי חברותיה למחלקה‪,‬‬
‫ביטאו נחישוּת‪ ,‬מסירוּת ואחריוּת‪.‬‬
‫מידי פעם אלינו לתל־אביב בעוד הישישות עליהן‬
‫הג'ינג'ית הנאה הייתה מגיעה ֵ‬
‫קשתה הדרך לא יצאו מתחוּם מוֹ שבן ואנו היינו מבקרים אותן בכל מעבר דרך העיר‬
‫או בשהוּת קצרה בה‪.‬‬
‫אחר הולדת ִּב ֵיתנו מיכל־ורדית ב־‪ 1981‬נוּתק הקשר חד צדדית על ידי רוזה‪.‬‬
‫ניסיונותינו להבין מה קרה שמא מי מהן במצוקה עלו בתוהו‪ .‬לא היה לנו שמץ של‬
‫מושג מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכן בוודאות לא הריעונו למי מהן‪ ,‬נהפוך הוא‪.‬‬
‫ִּ‬
‫רוחץ בחוף "מינרל" בים המלח‬
‫הסוררה‪ ,‬באחד מימי השישי לאחרונה‪ ,‬אני ֵ‬
‫כדרכי ֵ‬
‫ואני רואה את בבואתה של רוזה‪ .Copy .‬בדיוק כפי שזכרתי‪ ,‬במדויק כפי שהכרתי‪.‬‬
‫רותקתי‪ ,‬אך לא ניסיתי ליצור קשר או שיח‪ .‬אם זו אכן היא‪ ,‬אותות הזמן לא פגעו‬
‫בה‪ ,‬אם זו ִּביתה‪ ,‬הרי שבדמותה ובצלמה היא‪.‬‬
‫ּבהיתי ֹּכה וכֹה‪ ,‬חככְ תי בדעתי והחלטתי ששלושים ושלוש שנות נֶ תק הינן די‬
‫והותר מכדי להפירו‪ .‬ל ּו זיהתה אותי גם היא הייתה עוצרת נשימתה בלי קשר‬
‫מעמנו על פי בחירתה‪.‬‬
‫לסיבה בגינה נפרדה ִ‬
‫ובכל זאת איני שקט‪ .‬הסקרנות האם זו היא‪ ,‬רוזיצ'קה האדמונית לִ בנת העור‬
‫אולי הייתה כפילתה או שמא תעתועיו המיראז'יים של ים המלח ֵהמה‪.‬‬
‫שֵ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 157‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 158‬קובי חורין‬
‫‪ 57‬‬
‫ל‬
‫בחירות האמצע ‬
‫‪11.14‬‬
‫א הסתרתי הערכתי לברק אובמה עוד טרם בחירתו לתקופת נשיאותו‬
‫לאייד‬
‫הראשונה והנה עולים לרגל המזַ נבים בחיוך אווילי‪ .‬כמה ִשמחה ֵ‬
‫נשמעת אחר פרסום תוצאות האמצע‪.‬‬
‫כאדם פשוט‪ַ ,‬ע ָ‬
‫מך‪ ,‬איני נוקט בעמדת הדמוקרטים גם לא בזו של הרפובליקאים‪.‬‬
‫אפילו איני ֵער להבדלי המצע הרעיוני למעט ִצבעי הכחול והאדום‪ .‬אני רואה‬
‫מדו ַּשנֵ י עֹנֶ ג‪ ,‬נהנתנים אל מול נאמני אמריקה המאמינים בה‪ ,‬ימינם על חזה ליבם‬
‫תאבי שלטון מחוּיטים אל מול אדם‪ ,‬סתם אדם‪.‬‬
‫בגאווה בהישמע ִהמנוֹ נם הלאומי‪ֵ .‬‬
‫כאחד העם שאינו מבין נִ בכי הפוליטיקה בישראל‪ ,‬מולדתי וארצי‪ ,‬תהא זו עזוּת‬
‫מצח להתערב בנעשה בארצו של "הדוד סם" שפעם מעמדה היה כשל אדון העולם‪.‬‬
‫גם החיות בן בחרו כסמל פיל וחמור מעלות גיחוך‪.‬‬
‫אורלי אזולאי כותבת במוסף לשבת בעיתונה מה־‪ 07.11.2014‬כי "לזכות‬
‫למנות שורה של הישגים מרשימים‪ :‬הוא הציל את ארצות הברית‬
‫אובמה ניתן ְ‬
‫ממיתון עמוק‪ ,‬הוריד את ממדי האבטלה כמעט בחצי‪ ,‬קיצץ את הגרעון הלאומי‬
‫ישם את מהפכת הבריאות שבזכותה מיליוני אמריקאים יכולים ללכת לרופא‬
‫ויִ ֵ‬
‫בלי לפשוט את הרגל‪ .‬בין לבין הוא גם ִסיֵ ים את המלחמות בעיראק ובאפגניסטן‬
‫וידע לשמור על ּ‬
‫איפוּק מול רוסיה‪ ,‬סוריה‪ ,‬איראן וכל מי שניסה להתגרות בו‬
‫במהלך השנים"‪.‬‬
‫תוצאות "בחירות האמצע" אינן משקפות בהכרח את העתיד לקרות לאחריהן‬
‫בבחירות לנשיאות‪ .‬הדמוגרפיה משחקת דווקא לטובת מועמד דמוקרטי שכן מי‬
‫שיקבע מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית הם הצעירים‪ ,‬הנשים וקבוצות‬
‫המיעוטים‪ :‬שחורים‪ ,‬היספניים גם יהודים‪ .‬שם יש לדמוקרטים רוב מוחץ‪ .‬אחרי‬
‫שנודעו התוצאות אמר אובמה לבוחריו כי שמע את קולם אך שמע גם את קולם של‬
‫‪ 75‬האחוזים שלא הלכו להצביע‪ .‬גם שם משתנה אופייה של האוכלוסייה ומרכיביה‪.‬‬
‫בכל מקרה אין התוצאות מעיבות‪ ,‬גם אם אינן משאת נפש ועל אף הערמת‬
‫הקשיים הצפויים‪ .‬קשה‪ .‬הרבה אגו‪ ,‬יוקרה‪ ,‬מעמד‪ ,‬ביטויי כוחניות‪ .‬האם אני ואפסי?‬
‫לעברי‬
‫איני יכול להתעלם מרוח הרפובליקאים שכמעט הביאה את ארצות הברית ֵ‬
‫פי פחת ולחידלון כלכלי כדי הפגנת חוזק‪ .‬ארה"ב כמעט וחוותה את "אחרי המבול"‬
‫ולא מצד נשיאה‪.‬‬
‫נשיא ארצות הברית יתמקד בנושאי חוּץ שם הוא משוחרר מכבלי הקונגרס‬
‫ומרחב התמרון שלו גדול יותר‪ .‬הוא יוכל לקדם את האג'נדה הליברלית שלו‪,‬‬
‫להעביר את רפורמת ההגירה ואולי להתעמק‪ ,‬אם לא יֵ יחת לבבו‪ ,‬גם בסכסוך‬
‫הישראלי פלסטיני‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫ל‬
‫‪.indd 158‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪159‬‬
‫ומעבר לזְ ַרקאורים‪ ,‬בין אובמה לנשיא סין‪ ,‬שי ג'ינפינג‪ ,‬נחתם הסכם‪ ,‬אחר מגעים‬
‫ֵ‬
‫חשאיים שנמשכו כתשעה חודשים‪ ,‬המהווה התחייבות ראשונה של ארה"ב ושל‬
‫שמסכנות את עתיד העולם בגין מגבלות‬
‫סין‪ ,‬העומדת בראש רשימת המדינות‬
‫ַ‬
‫סביבתיות לרבות התחייבות להפחתת גזֵ י חממה נפלטים‪ .‬הנה אובמה מחזיר לעצמו‬
‫מומנטום בעקבות כישלון הדמוקרטים בבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית‬
‫של אמריקה‪ .‬ההסכם עם סין אינו דורש את אישור הקונגרס אך למותר לציין כי‬
‫צפויה התנגדות עזה מצד הרפובליקאים‪ .‬איך לא?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 159‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 160‬קובי חורין‬
‫‪ 58‬‬
‫ל‬
‫הרוכבת הקטנה ‬
‫‪11.14‬‬
‫ביא הצעיר‪ ,‬עטור זקנקן של חוזר בתשובה‪ ,‬חובש כובע מצחייה מקבל‬
‫פניה של שחר נכדתי (‪ )7.5‬בצהלה‪" .‬שלום אלופה" בחיוך רחב ומזַ ֵמן‪.‬‬
‫הקטנה כבר בחיוך של נחת על פניה‪ .‬אה‪ ,‬היא חושבת לעצמה‪ ,‬אם אחותי האנרגטית‬
‫מקנאה‪ .‬כבר שווה‪.‬‬
‫נֹגה (‪ )5‬תדע איזה כבוד חולק לי לביא היא תתפוצץ ִ‬
‫הוצאת הסוס החוּם העונה הפעם לשם "גֶ 'ט" מאורוותו‪ ,‬קשירת הרתמות‬
‫והתאמת הארכובות‪ ,‬כל אלו על חשבון זמן הרכיבה המתקצר‪ .‬גֶ 'ט מרכין ראשו‬
‫היפה‪ ,‬מרחרח את שחר כבוחן את טיבה ונראה כמתרצה‪.‬‬
‫ומת ְחקר איך‬
‫כמעיין "אח בוגר" כלפי הילדה‪ ,‬מתעניין ַ‬
‫לביא חש באחריותו ֵ‬
‫סיפרה‪ .‬תשע מתוך שלושים‬
‫עבר השבוע‪ ,‬במה עוסקים הוריה ואיך לימודיה בבית ְ‬
‫הדקות המוקצבות לרשותה מהווים שלושים אחוז גם ברמת שתי יחידות בחשבון‪.‬‬
‫בפועל‪.‬‬
‫אלו נמוגו עוד בטרם החל שלב הרכיבה‬
‫ַ‬
‫"יופי שחר"‪" ,‬מצוין" פולט הצעיר‪" ,‬כל הכבוד" הוא מבטא בגרונו בקולו המתנגן‬
‫בטונים עולים ויורדים‪ .‬הקטנה מריצה את גֶ 'ט על אוּכפו היא ישוּבה‪ ,‬סבה סביב‬
‫חרוטי פלסטיק צבעוניים‪ ,‬נוטה לעצור‪ ,‬נדרשת לנסיגה אחורנית ושוב שועטת על‬
‫הבוקר המנחה‪ .‬מידי פעם עליה להטיל חישוקים‬
‫פי הנחיותיו של ה־‪,cow boy‬‬
‫ֵ‬
‫מעוגלים על החרוטים‪ ,‬לשאת מוטות מוארכים דמויי כידון ולהטות גופה הצעיר‬
‫תוך אחיזה בשוקיה ובירכיה לבל תמעד או תיפול‪.‬‬
‫לביא החליף את איוָ ון שפעל אף הוא בדבקות ובחקרנות אך בשונה מלביא הוא‬
‫ביטא הערכתו בטון מאופק יותר ופחות מליצי‪.‬‬
‫חוות הסוסים בכפר סירקין ממוקמת כפי שתיארתי בעבר [פרק ‪ ]32‬בדרום‬
‫מזרח הכפר‪ .‬קל להבחין בבנייה המתקרבת ואוכלת כל חלקת אדמה חקלאית טובה‪.‬‬
‫מערב הכפר הפך כבר מזמן למחוז מגורים בבתי שיכון ובתי מידות כאשר סממני‬
‫הא ָּיכרוּת של פעם באים לידי ביטוי רק באדניות ובעציצי נוי‪.‬‬
‫ִ‬
‫שחר נעמדת על בהונותיה תוך כדי רכיבה‪ .‬בעבר אף חגה על ִצירה עם גֵ בה‬
‫לראש הסוס בלוליינות בעוד בהמת הרכיבה בדהרה קלה‪ .‬הקטנה הנאווה כחולת‬
‫העיניים אוחזת במושכות בקלילוּת אצילית‪.‬‬
‫מח ֶּ‬
‫שבנת כל הדרך כמה זמן נותר לנסיעתנו אל‬
‫הואיל ואנו מקדימים והקטנה ַ‬
‫היעד אנו מקיימים שיחות‪ ,‬סוֹ כְ מים מספרים עד שנמאס לה ואז מודיעה לי שחר‬
‫כי די‪ .‬היא כבר אינה עובדת בשעות אלה‪" :‬זה לא זמן עבודה עכשיו"‪ .‬אני הייתי‬
‫הרבה יותר אגרסיבי כלפי האימא הליטאית פרוסית שלי ואפילו שהציקה ונִ דנדה‬
‫נראה שצלחה דרכה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫ל‬
‫‪.indd 160‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪161‬‬
‫דייקנית זו‪ ,‬ואם אני מאחר בהגעתי לקחתה אויה לי אשר יחכה לי‪ .‬איני ֵמעז‪,‬‬
‫האם הפרוסית שלי‪.‬‬
‫אף כי גם אני דייקן‪ֵ .‬‬
‫ֵּ‬
‫שעמי לעת ההמתנה שחר ִתסחוב לי את‬
‫אם אנסה‬
‫לשרבט לי מילים במחברת ִ‬
‫דפי הנייר ואת העט ותתחיל לחבר סיפורי ביכּ ֶוריה‪.‬‬
‫אני מניח כי הנאתי רבה יותר מאשר שיערתי כאשר קיבלתי על עצמי להסיעה‬
‫למחוז חפצה‪ ,‬בהתמדה ובעקביות‪ ,‬בימי אזעקת "צוּק איתן"‪ ,‬בימי חום נעימים או‬
‫מעיקים בלחוּתם אף בימי גשם‪ .‬אין מוותרים‪.‬‬
‫היי ברוכה נכדתי‪ ,‬בשמי ובשם גֶ 'ט הצוהל תוך כדי לעיסת מזונו וזנבו מגרש‬
‫זבובי הבית הטורדניים‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 161‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 162‬קובי חורין‬
‫‪ 59‬‬
‫ח‬
‫אני בעננים ‬
‫‪11.14‬‬
‫ומרים רבים מתפרסמים חדשות לבקרים על נקודת האכסון החדשנית‬
‫פור ַח‪ .‬זהו‪ ,‬שרק לא שאלתי‬
‫ֵאי שם כקשת בענן‪ .‬המעבר קולֵ ַח והלקוח ֵ‬
‫הס ּ ַפ ַחת‬
‫איזו ִתפרחת מקבל הלקוח ומהם טיפולי הנגד בגין האדמוּמית‪ ,‬לחץ הדם‪ַ ,‬‬
‫בעי הקשת‬
‫שק ְּבלו את כל ִצ ֵ‬
‫והגר ֶדת‪ .‬היחידים שבענן עכשיו ֵאלו העצבים שלי ֵוהם ִ‬
‫ֶ‬
‫כד ִּביל אל‬
‫ומעבר להם על פי השיר‪ .‬אולי זו מצלמה נסתרת ותיכף יציעו לי לחייך ֶ‬
‫מול העדשה הנחבאת עם הערה מרתיחה של "עבדנו עליך" או "אכלת אותה"‪.‬‬
‫אולי זו בדיקת רוֹ ְפפוּת עצבי לפני נסיעתי בשליחוּת הסודית למסופוטמיה או‬
‫לקובאני‪ .‬שוב המוסד? מקווה שאין זה המוסד בבת־ים‪.‬‬
‫מאמרי ספקים רבים‪,‬‬
‫עיתון "הארץ" הפיק באוגוסט ‪ 2014‬חוברת בנושא ִעם‬
‫ֵ‬
‫בעלי חברות שהוקמו לצורך ספציפי זה‪ ,‬בעלי מעוֹ ף מרחיק ְראוֹ ת אך הקריאה לא‬
‫הביאה אותי אל חוף ִמבטחים‪ .‬עכשיו אני חש כאותה "גשוֹ ִשית" שהונחתה על כוכב‬
‫לחיוֹ ת הסוללות הגמורות‬
‫השביט שתמתין לאיזו קרן אור שברירית מזדמנת כדי ַ‬
‫שלה‪ .‬מיליארד לירות שטרלינג‪.‬‬
‫שיחתי עם איש המחשבים שלי לבבית ומרגיעה בחלקות לשונו הצחה‪" .‬ננסה‬
‫חודשיים" הוא ָשח "ואז נראה‪ .‬אולי זה בכלל לא מתאים לכם לאוֹ ר הגדרות‬
‫ידידי‪ ,‬אתה ָאמוּן על מערכותיי שנים ודבר לא נִ סתר‬
‫השימושים שקבעתם"‪ .‬ומה ִ‬
‫במה הואילו חכמים בתקנתם? הרי לא התעוררתי‬
‫מעיניך‪ ,‬אפילו לא הרכילויות‪ ,‬אז ֶ‬
‫שפתי צפרדע נסיכוּתית וביקשתי "ענן"‪.‬‬
‫בבוקר אחד לצומת הכבישים‪ ,‬נשקתי על‬
‫ֵ‬
‫בינתיים חשרת העננים רחקה מעט אחר ימי גשמי הזלעפות והשמים מכחילים‪.‬‬
‫יכול להיות שהענן שלנו יושב אחר כבוד באור יהודה ופשוט קר לו‪ ,‬לח ָוטחוּב ואיזו‬
‫תרנגולת מציקה נוקרת בפלוּמתו כפולֵ ש לטריטוריה שלה‪ ,‬הנפוּח הזה‪ .‬לְ מה הוא‬
‫בכלל חושב את עצמו?‬
‫אני אמתין‪ .‬ממילא אין לי ברירה אחרת‪ .‬אולי אנסה לצייר במרווחי הזמן אך‬
‫במ ְּכחול‪ ,‬אולי לרקוד אך הריני מגושם כדוב‪ .‬זהו‪ ,‬מצאתי‪ֵ .‬ארד‬
‫איני מוכשר למשוך ִ‬
‫שפיוּת‬
‫מחיקה החמים והדובשני של אשת לוט עם ִ‬
‫לחופי ים המלח‪ .‬אולי אחזור ֵ‬
‫חלקית לזמן מוגבל‪.‬‬
‫אשת הסתרים בחברת המחשבים מתאמת במחשכים עם ספקי האינטרנט או עם‬
‫סוחרי העננים‪ .‬מי יֵ דע? אלה מדברים בשפה עצמאית יחידנית‪ .‬כילד שלטתי ברזֵ י‬
‫שפת ֵּ‬
‫אב ּ‬
‫ה"בית" [ ּ‬
‫הרצתי "חמישיות"‬
‫ניבי־אני]‪ .‬גם בשפת המוֹ ְרס הייתי די בסדר‪ַ .‬‬
‫רמי שמיים ֵיר ִחיים‪.‬‬
‫[קבוצות חמש אותיות] במהירות מרשימה‪ .‬אבל ּפֹה? שפת גַ ֵ‬
‫המזִ ים על פני מים קרים‪" .‬או‬
‫אלְ לה יוּסטוּר‪ .‬מידי פעם מטלפנים אלי להרגיעני‪ .‬יש ַ‬
‫טו טו" עכשיו על המסך "ברוך הבא ל־‪ office‬החדש"‪ .‬אני נזכר בפרסומת הרווחת‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫ח‬
‫‪.indd 162‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪163‬‬
‫המלין‪" ,‬נרשמתי רק לקפסולות"‪...‬‬
‫בימים אלה על מכונת הקפה‪" .‬לא קניתי"‪ ,‬מתנצל ֵ‬
‫ּ‬
‫"אנו מסיימים הליטושים האחרונים‪ .‬הישאר במצב מקוון"‪ ,‬באדום ב ֵוהק‪ .‬הם חדרו‬
‫כבר לכדוריות הדם שלי? ֶאה‪ ,‬לא יכול להיות‪ .‬דם האצילים שבי אמור להיות כחול‪.‬‬
‫לא‪ ,‬אלו הוְ רידים שהולמים בעוצמה ברקותיי‪ .‬הכתוביות מתחלפות‪ .‬בימין בכתום‪:‬‬
‫המחשב" ובשמאל בירוק‪" :‬לחץ על הוֹ ֵרד כעת"‪.‬‬
‫"אל תפעיל מחדש את ַ‬
‫אני נזכר בפיקניק בו ינוקא בן שלוש שולט ברזֵ י האייפון של אבא שלו‪ ,‬נכנס‬
‫בפיזוּז לשירים ב־יו טיו ּּב לסרטים וכיוצאים באלה ואני? בקושי מנצל האפליקציות‬
‫ִ‬
‫שהוּשמו לי כאילו שמצופה ממני לנוֵ וט חללית‪ .‬רעיון לא רע במחשבה נוספת‪.‬‬
‫תנקר גם את אצבעי הדואבת‪.‬‬
‫אוכל לגעת בענן בתנאי שהתרנגולת ְמאוֹ ר יהודה לא ֵ‬
‫מצא במחיצת חבֵ ִרי היקר במחלקת‬
‫מיכל ִּביתי מבקשת שלא אתרגז לבל ֵא ֵ‬
‫כמבקר‪.‬‬
‫שיקום נפגעי ראש עליה כתבתי באריכוּת‪ ,‬שלא‬
‫ֵ‬
‫מק ּ ֵפץ‬
‫מנצח על התזמורת של וינה‪ .‬חמוּד‪ .‬הוא ַ‬
‫מרקד ֵ‬
‫על מסך הטלוויזיה בחדרי ֵ‬
‫האכסון והגיבוי‪ .‬ידיו מונפות לעבר זמרת הסופרן‬
‫כאילו שגם אצלו מחליפים את ִ‬
‫ולא ברור אם הוא מנַ ווט דרכיה בינות הנגנים וצליליהם המוּפקים או שהוא מנסה‬
‫למרוט צווארה וקווצות שערותיה‪.‬‬
‫הפסגות שלנו‪ .‬איך לא קר לו שם במרומי‬
‫היחידי שנשמע נינוֹ ח הריהו צחי‪ ,‬איש ּ ְ‬
‫ּ ִפסגתו? מאין הוא שואב את הרוֹ גַ ע הזה‪ .‬בליינד מזיֵ יף‪.‬‬
‫עכשיו כותבים לי‪" :‬אתה מוכן ומזומן‪ ...‬מקווים שתיהנה"‪ .‬מה בדיוק? "הכל‬
‫מוכן" הם ממשיכים בכיתוב וורדרד‪ .‬התקנת גִ רסת ‪ 2010‬הוּסרה‪ .‬יחי הקטר החדש‬
‫‪ .2013‬כמו שירו של אריק לביא שגם הוא בעננים‪ ,‬אלא שרוחו ממעל ורוחי אני‬
‫נכֵ אה‪ .‬הושיבו אותנו על ענן גריאטרי‪ .‬הגלגל המסתובב הזה על הצג כבר סובב‬
‫לכולנו את אישוני העיניים‪.‬‬
‫אז מה קל יותר‪ ,‬בנות? ללדת או להמתין שיֵ רדו לי המים ליד תוכנות המחשוב‬
‫ִואכסון ֵמידעיו? ִאם וכאשר תסתיים סאגת מריטת העצבים הזו‪ ,‬אחוש לנסות‬
‫מספרי השלישי‬
‫לראות מה נשמט ובראש ובראשונה חמישים ושמונה הפרקים ִ‬
‫שבהליכי כתיבה‪" ,‬הרהורי לב"‪ ,‬שאם לא נפגעו‪ ,‬את ואתה קוראים את פרק ‪ 59‬ואם‬
‫ה"דאבדין"‪.‬‬
‫לשחזר‬
‫ַ‬
‫כן שוּלחה בם יד זדונית מרושעת יהא זה פרק מספר ‪ 1‬כי מי ישב ַ‬
‫מידי פעם נשלח חץ קטן על המסך ומיד חומק‪ .‬אולי שלומית שלהם בונה‬
‫בינתיים את סוכת השלום המיוחלת‪ .‬האם אמנֶ ה על האושפיזין בבִ רכתה?‬
‫עד כה כתבתי מרבית הגיגי באמצעות המקלדת‪ .‬פרק עגום זה נכתב בכתב ידי‬
‫אך אויה לשברי‪ .‬מי יכול לקראו ולפענחו?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 163‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 164‬קובי חורין‬
‫‪ 60‬‬
‫ב‬
‫שום דבר אינו מובטח ‬
‫‪11.14‬‬
‫כתובים נאמר ִהנך יפה רעייתי‪ֵ ,‬עינייך יונים‪ֵּ .‬‬
‫מלכנו "החכם באדם" מחניף‬
‫במטבעות לשון כ "חבצלת השרון‪ ,‬שושנת העמקים כחוט השני‬
‫החורז על פי המסורת השתמש‬
‫שפתותייך"‪ .‬והוא‪ ,‬צבי‪ ...‬עופר איילים‪ .‬השובב‬
‫ֵ‬
‫בקסם הפואטי הזה לאלף נשים‪ .‬איך ועדת טירקל והמחלקה לטוהר המידות‬
‫שמשרד המשפטים היו מתייחסים לימי מלכותו? גם שם‪ ,‬על פי המסמכים שהוּתרו‬
‫לפרסום‪ ,‬לא ד ּווַ ח על תלונות‪.‬‬
‫ַאת רעייתי‪ ,‬עבורי כסחלב נדיר‪ ,‬רחליקה קירידה‪ .‬כפרח שהנפש מחסרת פעימה‬
‫בשל יופיו‪ .‬לעת התקרבי לגיל "סט" [‪ ]69‬אני נעזר בשפת הירושלמים הטהורים‪.‬‬
‫שנינו בני ייחוס‪ .‬אני נצר [גיאוגרפי] לגאון הליטאי הווילנאי ואת משוֹ ֶשלֶ ת‬
‫בן ישי‪ ,‬על פי מקורות מוסמכים יודעי דבר [אימא שלך] ואם נרחיק מזרחה בעץ‬
‫לש ֵדי מואב‪.‬‬
‫המבנה שמא נגיע עוד ְ‬
‫אם כך פרח יקר שלי‪ ,‬את צימאונֵ ך ארווה‪ ,‬את רעבונֵ ך אשביע‪ ,‬לכסו ֵּתך אדאג‪,‬‬
‫רחי השבת להם את‬
‫אם כי למען האמת את ֵמיטיבה עשות זאת בלעדי‪ ,‬לרבות ּ ִפ ֵ‬
‫דואגת בשמי מעל ‪ 42‬שנות נישואינו‪.‬‬
‫ּ‬
‫הריבוֹ נו לפתח סבתאוּת ברוח אימהוּת חדשה ורעננה?‬
‫אז מה קפץ עלייך בשם‬
‫אשת ַחיִ ל אך מה יהיה הסוף? לא נותר בך כוח לחבור אלי לטיול קצר בן מאות‬
‫והסברי כי עצם הנופים הנשקפים בדרך אינם אלא סרט‬
‫קילומטרים ספורים ביום‬
‫ַ‬
‫שאינו חוזר על עצמו בהתייחס לעונות השנה‪ ,‬למזגי האוויר‪ ,‬לשעות האור או‬
‫המחשך‪ ,‬לעת עונה גשוּמה או שחוּנה ולא נתעלם ממצבי הרוח האישיים ועד כמה‬
‫חשוב לכל אחד מאתנו להיות מידי פעם עם עצמו‪.‬‬
‫כאן קירידה את רצה לירושלים ואת גאה בתשומת הלב המוחזרת לך ובאהבה‬
‫המבוטאת כלפייך‪ ,‬עתה את נקראת אל הדגל לתל אביביות שהוריהן מתמרנים בין‬
‫משמרות תורנויות בתי החולים בהם הם מועסקים ומותשים כמתמחים‪.‬‬
‫גם ִּב ֵיתך זקוקה לך‪ ,‬גם אחותי‪ ,‬גיסתך [משפחה שלך] מבקשת להיוועץ בך וגם‪...‬‬
‫הענָ ו‪ ,‬המרכין ראשו בערגה‪ .‬והנה מאיגָ ָרא ָר ָמא את עולה על כוּלנה‬
‫אני‪ְ ,‬ש ַפל הרוּח‪ָ ,‬‬
‫ועוסקת במטלות הבית‪ ,‬המשפחה‪ ,‬המשרד ו‪ ...‬לא נגמר‪.‬‬
‫ואני‪" ,‬הנודע בשערים"‪ ,‬רץ למלא אחר מצוות ביקור חולים וישישים‪ ,‬בבתי‬
‫חולַ יִ ים‪ ,‬בהיכלי סיעוד‪ ,‬במחלקות שיקום ועוד אך לא אנסה אפילו לעמוד בקצבים‬
‫וביכולות שלך‪.‬‬
‫את מילות החנופה הללו הרעפתי גם בעבר‪ .‬אלו ביטויי אמת לאמיתה ואינם‬
‫שדופים מה גם שאינם מספקים‪ .‬שום דבר בהקדמה הארוכה הזו אינו בבחינת‬
‫‪ granted‬ולא רק במערכי יחסי אישוּת‪ ,‬חברה ומשפחה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 164‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪165‬‬
‫הבוקר‪ ,‬כמידי יום מזה מעל חודש ימים‪ ,‬שלושים ושלושה יום ליתר דיוק‪ִּ ,‬בקרתי‬
‫את חברנו היקר במחלקת שיקום נפגעי הראש‪ .‬פיני וגליה כבר השכימו והיו ִעמו‬
‫אחרי סיבוב של בוקר ברחבי בית החולים‪ .‬מכובדנו ישוּב זקוּף קומתו בכיסא גלגלים‬
‫וסוקר בעיניים פקוחות ובעניין הנִ גלה לעיניו‪ ,‬לפניו דף כיתוב עם ֵעט לשימושו‬
‫אם כי אלו מתחילים להיות מיותרים‪ .‬מוּלמל ּו מילות נימוס אחדות ואפשר שעוד‬
‫ניפטר מאימת הזוֹ נדה‪ .‬אנו בדרך הנכונה בתקווה‪.‬‬
‫הערב במוצאי השבת‪ ,‬אי"ה‪,‬‬
‫ֵ‬
‫הבוקר התרעתי בפני חברנו כי עליו להתמודד שאם לא כן הדרך להתמוטט‬
‫ולשקוע הינה קלילה אך מה יהא עליו‪ ,‬על האיש החזק‪ ,‬מה יהיה על ְּבנֵ י ֵּביתו?‬
‫חוסר אונים בלא יכולת השפעה על אופן או משך הטיפול אלא הפגנת חוסר שיתוף‬
‫המתלוֹ ל כלפי מעלה‪.‬‬
‫פעולה יוביל למדרון חלקלק ושוּמה על כל הסובבים לשנות ִ‬
‫"אם תרצו אין זו‪"...‬‬
‫חיפשתי ירחון עם צילומי מטוסים להשביע מראות עיניו וכיוון שלא מצאתים‬
‫הבאתי לו צילומי ציורי שמן אומנותיים‪ .‬עוד סיבה שינטור לי‪.‬‬
‫הוא מדפדף בעיתונים וקורא כותרות‪ ,‬מעלעל בצילומי פרסומות וכאילו מבליח‬
‫אנחות‪.‬‬
‫פיני מנחה אותו להחזיק בידיו מעדן גלידתי‪ ,‬להניף הראש מעלה וללגום‪.‬‬
‫בהתבצע המשימה פיני מסמן באצבעותיו "‪ "like‬ומוסיף בקול מעודד "כל הכבוד"‪.‬‬
‫איני יודע היכן פיני צבר את ניסיונו אך סגל המחלקה העושה כימים ולילות יכול‬
‫להפיק משהו מההתלהבות וההתמדה‪ .‬אחרי הכל אין אנו בפנסיון נופש‪.‬‬
‫ראשון בערב‪ ,‬את ראשו לוטפת ִּביתו הצעירה ואני מבקשו לפרגֵ ן איזה חיוכון‬
‫ולשחרר עווית קטנה‪ .‬הוא ממלמל באוזניה של הבת כי הוא יחייך בשבוע הבא —‬
‫בצימרים‪ .‬הוא ֵער ֵוערני ואם הוא עוצם עיניו משמע שאני משעמם אותו‪ .‬אבל‬
‫הנה הוא מחייך‪ .‬לא ויתרתי‪ .‬עכשיו בהעדר הצינורות המגבילים הוא חייב להתייצב‬
‫שטעמי מאכליו יג ּווְ נו‬
‫בשעות הארוחות הן לתזונה נכונה והן לתרופות בתקווה‬
‫ֵ‬
‫לחכּ וֹ ‪.‬‬
‫ויִ נעמו ִ‬
‫אנו נתקלים תדיר באופנִ ים ובהתנהגויות שונות במהלכי חיינו המתקבלים‬
‫כמוּבנים מאליהם‪ .‬בריאות אינה נמנֵ ית על המובן מאליו‪ .‬לובי מרכז השיקום החדש‬
‫בבית החולים גדול ומרווח‪ .‬החלל ענקי‪ .‬לפניך ספסלים‪ ,‬כורסאות‪ ,‬כיסאות נוחים‪,‬‬
‫שולחנות ליד פינות ישיבה ושולחנות המזנון המסודר והמאורגן למופת‪ ,‬אסטטית‬
‫חרדים וחילוניים‪ ,‬בני כל הדתות והגזעים‬
‫ומזמין‪ .‬האוכלוסייה מג ּווֶ נת עליה נִ מנים ֵ‬
‫שטרם התוודעו לחוק הלאוֹ ם שבשער‪ ,‬פגו ֵּעי טרור וקטו ֵּעי גפיים‪ ,‬נפגעי "צוק‬
‫איתן"‪ ,‬חולים בהליכי שיקום המוקפים בני משפחות וחברים הסובבים אותם‪ .‬גברת‬
‫הקלנוֹ ִעי שלה‪ ,‬עולה עימו במעלית לקומת‬
‫חרדי‪ ,‬כפופה מגיעה עם הרכב ַ‬
‫בלבוש ֵ‬
‫האשפוז המבוקשת‪ ,‬מחנה בפתח המחלקה ויוצאת עם אישה החולֶ ה‪ ,‬המבוגר אף‬
‫הוא‪ ,‬שעוּנה על כיסא הגלגלים שלו ומנסה לטעת בו חוזקות ואופטימיות‪ .‬נראה‬
‫השרת אינם בוררים את הפציינטים‪.‬‬
‫כי גם מלאכי ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 165‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 166‬קובי חורין‬
‫שום דבר אינו מובטח אך כאשר קורה הבלתי מובן והלא נודע‪ ,‬תהום הנשייה‬
‫להיחלצות‪ .‬כאן באים לידי ביטוי תמיכות ואהבות‪,‬‬
‫עמוקה דייה ואין סוּלם או מעלית ֵ‬
‫ביטויי עידוד‪ ,‬חום ורגש‪ ,‬סממנים שעד כה נראו כל כך וודאיים וההשקעה הנדרשת‬
‫מחייבת ומשנה אורחות חיים‪.‬‬
‫יֵ יראה חסר טעם לקרוא לבריאות תקינה‪ ,‬תזונה נכונה‪ ,‬פעילות גופנית שהרי‬
‫כל כותרות המדיה עוסקות בכך אך זה עובר מעל לראשנו עד שעלינו להיווכח כי‬
‫בפנינו חזית שונה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 166‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪167‬‬
‫‪ 61‬‬
‫א‬
‫האור ב ‬
‫ֵ‬
‫‪12.14‬‬
‫תה מכיר את המתחקה האורב כהאקר המציץ למיילים‪ ,‬לאתרים‪ ,‬לפרסומי‬
‫וע ְריָ ה? מכיר‪ .‬איך לא? ‪Mr. know all‬‬
‫כערֹם ֶ‬
‫הגוּגל ודומיו החושף אותך ֵ‬
‫כזה‪ּ ,‬בוֹ ר סוּד שאינו מאבד טיפה‪ ,‬מקשר‪ ,‬שוֹ לף מוּבאוֹ ת ומידעים ברגע הנכון או‬
‫מאתר ּ ִפסקי דין‪ ,‬מרשיעים בדרך כלל‪ ,‬חושף את הנִ גלה בין השורות‪,‬‬
‫הפחות מתאים‪ֵ ,‬‬
‫המצליב חומרים ואם הוא במקרה גם "אח" שלך הריהו "האח הגדול"‪ .‬תכונה מוּלדת‬
‫ולקשור קצוות המידע הנצבר‪ .‬נדמיין אחד עתיק עם‬
‫היא לכשרון‪ ,‬לאינטליגנציה ְ‬
‫זקנקן לבן‪ ,‬לבוש מכנסי צמר מהוּהים‪ ,‬שרוולי פקיד ממסד שחורים עם גומיות‬
‫מרפק כבימי המנדט הבריטי או ימי "אנו באנו"‪ ,‬משקפיים שחורים מסגרת‪ ,‬שערו‬
‫סרוּק עם שביל‪ .‬אם וכאשר הוא יוצא מ־ד' אמותיו ומספוּנוֹ ת ֵּביתו‪ ,‬חבוש מצנפת‬
‫ובידו עששית דולקת‪ ,‬הוא משקיף עליך‪ ,‬אורב לך בקרנות הרחוב‪ ,‬ממתין למעידתך‬
‫המעוררת בו פרץ צחקוּק עצבני‪ ,‬מתייג ומקטלג ושומר כ־ה' צבאות ליום נקם‬
‫ושילם‪.‬‬
‫הוא ֵער על פי משב זרימת המידע באתר שלך לנגישותך ִאם או כלל אינך‬
‫בנמצא‪ ,‬תרומה בעלת חשיבות למאיישי ועדת טירקל או למסגרות שרות הביטחון‬
‫הכללי והמוסד להבדיל‪.‬‬
‫ִאם בהכשרתו המקצועית הריהו איש חשבונות‪ ,‬בין אם ייעוץ‪ ,‬כתיבה או ראייתם‬
‫הרי שהתכונות הטכניות בשבלונות ובמשוואות אכן מציבות אותו בייעודו ובאפיק‬
‫המתאים והמבוקש‪" .‬קצין קשר האמוּן על מודיעין שדה" הוא מתפאר ותמיד יקדים‬
‫אותך במספר צעדים‪.‬‬
‫חברותנו הייתה אמיצה בעבוֹ תות מעל יובֵ ל שנים עד אשר יום בהיר אחד‪ ,‬מעבר‬
‫לשמיים התכולים נאמר לי כי "התהוֹ ם שנפערה בינינו אינה ניתנת לגישור"‪ .‬מה?‬
‫מי? וואלה חף מדעת‪ .‬אולי הוא החליף את המינוּן או שמא מצפונו מגלה נבכי עבר‬
‫או מצפון עכוּר‪ .‬התכתובת האלקטרונית בינינו‪ ,‬מאידך‪ ,‬נמשכת באותה התכיפות‬
‫כשהייתה‪ .‬אז מה? חכמים בתקנתם?‬
‫לפני חמישים ואחת שנה התגייסנו וביחד ְברבות השנים שעטנו בכבישי הצפון‬
‫עם נערותינו המועלות מהאוֹ ב מימי היותנו "יוצאי צבא"‪ .‬שום דבר לא נותר כשהיה‪.‬‬
‫אז גזרתנו הייתה דקיקה והיום רק נרות החנוכה נותרו בדקיקותם‪ .‬קל לו‪ ,‬הוא‬
‫מתבדח‪ ,‬לזכור את גילו כיוון שבכל שנה מאז השחרור תופח הישוּרוּן בקילו‪ .‬איני‬
‫בטוח בהיותו ישורון אך הוא בועט‪ .‬אולי הוא ממשיך את פעולות המארבים מימי‬
‫השירות? תסכול? האם הידיעות מוסיפות חוזקה ובטחון מגן? לאלוהים פתרונים‪.‬‬
‫א‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 167‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 168‬קובי חורין‬
‫‪ 62‬‬
‫ס‬
‫רוכבי הגֵ ִיה ינֹום ‬
‫‪12.14‬‬
‫רטי הקולנוע האמריקאים הציגו להקי אופנועים כבֵ דים‪ ,‬רבֵ י עוצמה‪,‬‬
‫לבושי מעילי עור שחורים עם כפתורים מוכספים נוצצים‪ ,‬חלקם של‬
‫הרוכבים חובש כובעי ויקינגים ונערה נבחרת מרטיטה ֵעינֵ י רואיה ישובה בצמידות‬
‫פרובוקטיבית מאחורי מושב המנהיג הבלתי מעורער‪.‬‬
‫הכרך הגדול שלנו אינו גדוש ברוכבי "הארלי דיווידסון" ודומיהם אך אם בליבי‬
‫בשבַ ע ימים‪ ,‬יותר ממני‪ ,‬איטי‪ ,‬הנוהג‬
‫פחד בעת נהיגה ברחובות העיר אין מקורו ְ‬
‫לפני או במסלול המקביל לשלי‪ ,‬שזריזותו ומהירות תגובותיו פגות תוקף‪ ,‬גם לא‬
‫בזהובת השיער המסיעה הג'יפ החדיש מאחורי‪ ,‬מתחייכת במתיקות בסלולרי אותו‬
‫היא אוחזת בידה ובידה השנייה משייפת ציפורניה הארוכות‪ ,‬אפילו לא במחוצ'קן‬
‫עם התג "נהג‪/‬ת חדש‪/‬ה" שמקלט הרדיו שלו צורמני בדציבלים מרעישים‪ .‬תראו‬
‫ִּ‬
‫להסכין‪.‬‬
‫רוטן אך אלו עובדות ִעמן עלי‬
‫אותי‪ ,‬יעני‪ .‬לא שאני מבליג ואיני ֵ‬
‫מספר רוכבי הקטנועים ַהחל ממחצית שנות החמישים של המאה הקודמת היה‬
‫"משחית" שכל טעות של הרוכב‬
‫ספוּר‪ .‬לא רבים ניאותו להסתכן ברכיבה על ְּכלִ י ַ‬
‫משלחים אחר כבוד למחלקה האורתופדית הסמוכה‬
‫או של נהג בסביבתו הצמודה ַ‬
‫ולאחר ִמכן למרכזי השיקום להקל על מכאובים בניסיון להקטין נכויות עתידיות‪.‬‬
‫הקטנועים האיטלקיים הראשונים היו מבהיקים בצחוּתם ועוררו מבטי התפעלות‬
‫וקינאה בעיני הצופים בקלילות רכיבתם‪ .‬ה"וספה" כיהנה בראש ואחריה השתרכה‬
‫ה"למברטה"‪ .‬היפנים הגיעו שנים אחרי עם ה"רביט" והשאר אינו אלא היסטוריה‪.‬‬
‫רוכבי הדו־אופנים היו מתמרנים ונעמדים בהתרסה לפניך‪ ,‬מאיצים עם הינתן‬
‫הרמז לחילופי האור הצהוב ברמזור‪ ,‬טסים ונעלמים כהרף עין בהותירם שובל אבק‬
‫כרוכבי הסוסים במירוצם‪.‬‬
‫עתה זה אירוע חברתי תוך החלפת רשמים ומידעים על הכלים שגודלם בהחלט‬
‫קובע‪ .‬הרוכב על כלי ישן‪ ,‬שצחנת עשן שחור ושמן שרוף מעיבה וחונקת העומד‬
‫מאחוריו‪ ,‬מתכנס בתוך עצמו לבל יבויש אל מול הנוצץ שלצידו‪ ,‬היושב על אוכף‬
‫בוהק באדנות‪ ,‬בזקיפות קומה גאוותנית‪ ,‬יהירה‪ ,‬מתנשאת ומזלזלת כ"מי ישווה לי"‪.‬‬
‫הכי מפחידים הם המתמרנים עד הגיעם לקו הזינוק‪ .‬אני מזדחל בתור פקוּק‬
‫חרד‬
‫אין סופי בעומס‪ ,‬מתקדם בעצלתיים מטר אחר מטר‪ ,‬ואלו משתחלים כשאתה ֵ‬
‫לשלֵ מוּת מראת הצד היקרה של רכבך ולפגיעה מרוחב הארגז המותקן מאחור‪ .‬הם‬
‫מפלסים דרך מימין לאחד ומשמאל למשנהו ואוי לך אם לא צפית מראש כי גם‬
‫ומשטמה‬
‫במחצית המטר הנפרס לפניך ישתחל עוד רוכב אימתני מזרה מבטי זעף‬
‫ֵ‬
‫רושפי אש‪ .‬הקסדה המפארת את דמות הרוכב מאדירה חזוּתו שאינה ניתנת לזיהוי‪.‬‬
‫ֵ‬
‫בשרטת לרכבך שזה עתה יצא מהפחחייה לתיקוני קמטים וצבע‬
‫רק‬
‫מדובר‬
‫אין‬
‫ֶ‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫ס‬
‫‪.indd 168‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪169‬‬
‫אחר ווקס ופוליש היוצרים תחושת חדש מפני ישן אלא המעורבות המעיקה בפגיעת‬
‫גוף‪ ,‬לא עלינו‪ ,‬במעורבות משפטית ופלילית ומעבר לכל לאותם החולפים על פניך‬
‫ומזכים אותך במבט ַחס ורחוּם או לאותם עם החיוך הציני האומר‪" :‬אכלת אותה"‪.‬‬
‫אתה יכול כאוות נפשך לחשוב בחדרי ליבך ולאחל שייחנקו אך נסה להבליג‪.‬‬
‫למען בריאותך ושלמות גופנית מוטב לשמור על רוגע גם אם תאכל את עצמך‪.‬‬
‫"אפסן את האגו"‪.‬‬
‫איך אומרים פוליטיקאים בימים אלה‪:‬‬
‫ֵ‬
‫שליחי המצווה עשויים להזניק ולהקפיץ הקטנועים עליהם הם רוכבים כאילו‬
‫הורו להם יצרני הפיצות להוסיף ולהפכן גם אחר הוצאתם מתנורי האפייה‪ .‬לנושאי‬
‫הדואר והחבילות יש רשימה נרחבת ועליהם להספיק‪ .‬ההוא סוגר‪ ,‬השני מאיץ‪,‬‬
‫השלישי בדרך לפסק הדיין ברבנות או בבית המשפט ולפחות תוכל להתקנא בקלות‬
‫החנייה המצפה להם במקומות היעד‪ .‬להשלמת תפאורת הסלאלום שהם מבצעים‬
‫דרוש רק שוט ביד להמחיש ימי הדהירה של פעם על סוסים‪.‬‬
‫פחד‪ .‬אני מסיט קלות את ִרכבי כדי לאפשר מעבר לא פוגעני‪ .‬לגאוותנים מגיע‬
‫ואינם מנידים ראש‪ ,‬יש המהנהנים בתודה‪ ,‬יש המסמנים הוקרתם בהתחשבותך‬
‫באצבע‪ .‬אותם המרכיבים צעירונת החובקת אותם במותניהם לבל תיפול מרביצים‬
‫מהירות ובולמים והקטנה מאחורה נצמדת בחוזקה והאדרנלין וההורמונים‬
‫מושפרצים לכל עבר‪.‬‬
‫מדוושים‬
‫עכשיו‪ ,‬לאחר שהחניתי‪ ,‬נרגיש בטוחים על המדרכה‪ .‬כאן מצפים לנו ַ‬
‫הפדלים נוהגים במהירות סבירה אך לנשאי האנרגיות‬
‫מבעיתים לא פחות‪ .‬מפעילי ּ ֶ‬
‫החשמליות יש מהירות ממנה קשה לחמוק‪ .‬מהרשות המקומית נמסר על ִמגבלות‬
‫רכיבה על מדרכות העיר אך הרוכבים לא הפנימו מה גם שמערכת האכיפה טרם‬
‫הופעלה‪ .‬שבע מונים עלי להיזהר כאשר אני יוצא ממתחם החניית מכוניתי לאספלט‬
‫ולאימת הקטנועים כיוון שהחשמליים חולפים כאדוֹ נֵ י ַא ְדנֵ י הרחוב‪ .‬הנה‬
‫השחור ֵ‬
‫חולפות להן שתיים‪ ,‬שערן ַּ‬
‫מתבדר ברוח‪ ,‬האחת ישובה על אוכף האופניים והשנית‬
‫ניצבת זקופה לפניה ועוד קטנצ'יק רכוב על ה"סבל" האחורי‪ .‬איך הכלי הזה אינו‬
‫מתפרק תחת כובד מעמס היתר? תחת משקלי ה"קליל" יש להניח כי היה מתעוֵ ות‬
‫וקורס‪.‬‬
‫ֵ‬
‫עוד יום עובר עם עצבים מרוטים ומסתיים איכשהו בשלום‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 169‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 170‬קובי חורין‬
‫‪4 0 TOP‬‬
‫‪ 63‬‬
‫ק‬
‫‪12.14‬‬
‫ח ‪ ,10MB‬כלום כסף‪ ,‬כדאי לך‪ .‬זה יאיץ מהירות הגלישה מהקיים ‪.2.5MB‬‬
‫נשמע הגיוני‪ ,‬לא? אישרתי‪ ,‬שילמתי את ה"כלום כסף" בחופזה ו‪ ...‬כלום‬
‫לא קרה ורק שעון החול חייך אלי בעצב‪ .‬הכיצד? חברת התקשורת הלאומית מציעה‬
‫אבל בשטח אין תשתית אלא לקיים‪ .‬נו מילא‪ַ ,‬החזירו אשר גביתם במטותא מכם‪.‬‬
‫"אי אפשר" השיבו לקונית‪.‬‬
‫לאחרונה מפרסמים על ‪ 40MB‬ב"כלום כסף"‪ .‬גרושים‪ .‬מהירות הגלישה תשתפר‬
‫פלאים כברק‪ .‬נשמע הגיוני‪ ,‬לא? אנשי המחשבים שלנו בישרו בשמחה כי יבוא‬
‫לציון גואל‪ .‬אישרתי‪ ,‬שילמתי את ה"כלום כסף"‪ ,‬הותקן לי ציוד ֵעזר נוסף במשרדנו‪,‬‬
‫הוחלף ראו ֶּטר בבית מגורי לבל נמריא בנסיקה ו‪ ...‬כלום לא קרה‪ .‬הכיצד? עכשיו‬
‫התשובה משתכללת‪ .‬אין תשתית‪ ,‬אולי עוד חודשיים תהיה‪ ,‬הריחוק מהמרכזייה‬
‫"עד" לא כמו שמובן כטופ‬
‫משפיע ואנו קוראים למהירות הנמכרת ‪ 40 TOP‬משמע ַ‬
‫שבטופ‪ .‬אנו לא מאמינים בחודשיים וחברת המחשבים שאף היא שובעת מרוֹ רים‬
‫מציעה מעבר ל־‪ HOT‬המציעה ‪ 30MB‬והתסכול חוגֵ ג‪ .‬רק עוד כמה עשרות שקלים‬
‫לחודש‪.‬‬
‫מתבקשת תביעה ייצוגית שתיישר ההדורים מה גם שהיא תקטין חובותיו של‬
‫עורך הדין ובינתיים? לא תאמינו‪ .‬בעצם למה שלא תאמינו? הרי אין אנו בשווייץ‬
‫ופנטזיות אלף לילה ולילה נהגו באזורנו‪.‬‬
‫על הקו נציג ֶּ‬
‫"בזק"‪" .‬שלום"‪ ,‬בנחמדות אדיבה מתקתקה‪" .‬בטח צפיתם בפרסומת‬
‫עם גידי גוב‪ .‬בזק מציעה לכם כלקוחותיה הנאמנים מהירות ‪ ."100MB‬די‪ ,‬עד כאן‪.‬‬
‫זה אפילו לא מצחיק כאשר בפועל אנו מגרדים את ה־‪ TOP .15MB‬הא? מילת‬
‫קסם‪.‬‬
‫תאר לך שאתה רוכש מכונית והיצרן מתחייב ל־‪ 200 TOP‬כ"ס ומהירות ‪TOP‬‬
‫‪ 300‬קמ"ש או לחילופין אתה רוכש דירת מגורים בת שלושה חדרים ששיטחה‬
‫‪ 250 TOP‬מ"ר בקומה ‪ .21 TOP‬מושגים חדשים בעולם הצרכנות‪.‬‬
‫את ְמרי ִּבטני אני מפנה לנותן שירותי המחשבים שלנו‪ .‬מילא אני פראייר אבל‬
‫שתקבע‬
‫איש המקצוע‪ ,‬ה"מקצוען" כמו שאומר דביר בפרסומת או המקצוענאי כפי ִ‬
‫האקדמיה ללשון — אתה האמור להיות איש אמונֵ י שלומי‪ ,‬וודא נא במחילה מכבודך‬
‫עם בוחני השטח ואל נא תצטנֵ ע בענווה כי אינך בעל מניות בבזק‪ֶּ .‬בזק ככל הנראה‬
‫יוסיף להתקיים אבל בכל הכבוד הראוי המוניטין שלך בדעיכה המוליכה ל־‪TOP‬‬
‫אובדן‪.‬‬
‫ק‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 170‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪171‬‬
‫‪ 64‬‬
‫א‬
‫מי יבנה יבנה לי בית בתל־אבי ב‬
‫‪12.14‬‬
‫יך בונים עיר? הבית באבן גַ ִּבירוֹ ל פינת מאנה מהווה שער לקריית מאיר‪.‬‬
‫מאנה על שמו של מרדכי צבי מאנה‪ ,‬צייר סופר ומשורר עברי‪ ,‬וקריית‬
‫מאיר על שם דיזנגוף שנפטר בראשית ִאכלוס השכונה ב־‪.1936‬‬
‫בית בן מעל שמונים שנה שנבנה כשאבן גבירול היה מתחם חוֹ לִ י לפרדסים "שם‬
‫שועלים יש"‪ .‬הבית בולט לכיוון הכביש והריהו לצנינים בעיני פרנסי העיר וראשי‬
‫העירייה שכן כעתיק ונושן‪ ,‬טרם נדרש לקולונדות המעטרות מירב בתי הרחוב‬
‫בק ֶרת שלנו‪.‬‬
‫המרכזי והפופולארי ֶ‬
‫לשש יחידות דיוּר או משרד בעידן החדש? בימים בהם "יזם שואף‬
‫שלוֹ ש קומות ֵ‬
‫ייטע בה גנים ִמזַ ן איש לא ידע" [מתוך‬
‫להזיז את הים‪ ,‬למתוח את העיר לרוחבה‪ַ ,‬‬
‫"עולם חדש" לעדנה מיטווך מלר]‪*.‬‬
‫אנשי החזון בפתח‪.‬‬
‫האחד מציע כי יהרסו את הבתים המשיקים לאבן גבירול מרחוב מאנה עד רחוב‬
‫צייטלין ובשטח הנפער ייבנה מתחם תואם ל"אמפייר סטייט בילדינג"‪" .‬אמריקה‬
‫ורסנו" [הגשש]‪.‬‬
‫אחר משרטט איך ישתלב הבית החדש שיקום אחר הריסת הישן עם בתי קריית‬
‫ֵ‬
‫מאיר לאורכו של מאנה עד דובנוב‪ ,‬בתי אסכולת ‪ BAUHOUS‬בשימור אדריכלי‪,‬‬
‫גם עליהם ייווספו קומות בנייה מזכוכית ופלדה והחצרות המרווחות ביניהם יהפכו‬
‫שיקלו על מצוקת החנייה וילדים ישחקו במרחב גן דובנוב‪,‬‬
‫לרחובות "הולנדיים" ֵ‬
‫גם עליו כתבה בהתרפקות נוסטלגית המשוררת‪.‬‬
‫בעלת חזון נפרץ אחרת שמהלכיה מרוּבים בצמידוּת עם שוֹ עים מהנדסת העיר‬
‫לוטשת עין לכל הרוֹ בע והיא תבנה על חורבות הקיים עיר בתוך עיר‪ .‬לא רק את הים‬
‫היא תזיז אלא שבלאומילך יעמיק תעלת הלגונה שלו עד לכאן‪ .‬היא תסדיר מנהרות‬
‫וגשרים לפני שהתחבורה הציבורית המתוכננת במעמקי העיר תקום ותפעל‪.‬‬
‫היזמים נקבצים ומבשרים כי בעצם כלום לא ברור מבחינת פוטנציאל אפשרי‬
‫וכל שיוּתר היום הינו חמש קומות למירב אבל הם יודעים על שבע ועל תשע‬
‫ובמתחם כשלנו יבנו ארבעים אף חמישים דירות להן יהיה ביקוש שלא ייאמן‪ .‬אלא‬
‫מאי? עד לאישור המיוחל מטעם הרשות המקומית יעברו שנים אחדות ולפיכך‬
‫אם רק נתחייב להם בלעדית הם יתחילו לפעול‪ .‬אדריכל צמרת יתכנן‪ ,‬הקומה‬
‫המסחרית תאכלס בתי קפה מדימויי אירופה המודרנית ביותר‪ ,‬חנויות אופנה‬
‫א‬
‫* עדנה מיטווך מלר משיקה בימים אלה את ספר שיריה החדש "מגדל ג'י" לעת בניית מגדל‬
‫שועים בקרן הרחובות אבן גבירול והשופטים‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:11‬‬
‫‪.indd 171‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 172‬קובי חורין‬
‫מהשורה הראשונה יציגו את המודה האחרונה‪ ,‬את בריכת השחייה הם שומרים‬
‫פרפת‪ .‬מה עוד אפשר ֵּ‬
‫ריבעי דונם?‬
‫לשבץ בבניין ששטח מגרשו הינו כשלושה‬
‫ֵ‬
‫ַכר ֶ‬
‫ספארי במרתפי החנייה? הדולפינריום שסוף סוף מתפנה ישוּכן בקומות שמתחת?‬
‫את מינחת המסוקים על הגג טרם ִאיירוּ‪.‬‬
‫וכשר‪,‬‬
‫ "הכל"‪ ,‬הם אומרים‪" ,‬ראוי ֵ‬
‫נתפשר‬
‫ אנחנו לא‬
‫ֵ‬
‫ ובעזרת מעוֹ ת‬
‫ נוכל להשיג ישוּעוֹ ת"‪[ .‬עדנה]‬
‫רק תחתמו פה ופה ובראשי תיבות גם כאן וגם כאן‪ .‬מה מרכיב המיסוי שאלנו‬
‫תימצא סיקלת מס שבח ומס רכישה‪,‬‬
‫בזהירות מהוססת לנוכח המתהדרים? הרי‬
‫ֵ‬
‫היטל השבחה ִוטיוּב ומי יחזה אלו דמים נוספים יידרשו‪ ,‬אגרות‪ ,‬דמי תקנות שעוד‬
‫ינוסחו עד לקבלת היתר וחיקוּק‪ .‬לאלוהים פתרונים‪ .‬אינם מתחייבים‪" .‬יהיה בסדר"‪.‬‬
‫עכשיו יבחן מהנדס הקונסטרוקציה את ֵהרכב האדמה ומה העומסים שהיא‬
‫תאפשר טרם חיזוקיה‪ ,‬מה גובה או עומק ֵמי התהום או מי הים‪ ,‬אלו הוצאות אינן‬
‫נחזות והאם אין בקרקעית עצמות ֵעז או שועל מימי הפרדס המיתולוגי או אז‬
‫המשנה‪ ,‬אן שמא יימצא ֶחרס‬
‫יהיה מי שיעצור הכל בשם‬
‫קודשי ישראל וקדוֹ שי ִ‬
‫ֵ‬
‫ממגדל לתפארה‬
‫נשבר‪ ,‬לא עלינו‪ ,‬מימי הכנענים ואז נגוּדר וחלומנו הרטוב יקרוס ִ‬
‫כמגדל קלפים‪.‬‬
‫ִ‬
‫המשוררת תשמח כי סימפוניית הפטישים תוּמר במנגינת החליל והפרפרים‬
‫ישובו לעלוז בחצרנו‪.‬‬
‫ר ג ע ? למה השלילה? ומה אם ההקמה תצלח? או אז תכתוב המשוררת‪:‬‬
‫זור ַח‪.‬‬
‫ "‪...‬אור לבן במפגש הגאולה ֵ‬
‫ פנסים פנסים ניצבים במשורה‬
‫ סדוּרים כחיילים דרוּכים בשוּרה‪.‬‬
‫ְ‬
‫ במרכז — המנוף הצהוב‬
‫מדוֵ וח‪...‬‬
‫ כדור אור ַ‬
‫ כאן בונים‬
‫מהירח‬
‫ ולמי אכפת‬
‫ֵ‬
‫ הרומנטיקן הישן‬
‫פור ַח‪"...‬‬
‫ עכשיו כדוּר ֵ‬
‫ "כשאני כותבת" [צ ֶֹפן הכתיבה] "מוּרם הרחוב לשעה ממקומו‬
‫ מצופה במדרכות לבנות חדשות‬
‫ אוֹ ר רך נדלק ברמזורי החוּצוֹ ת‬
‫ אדוּמים‪ ,‬צהוּבים‪ ,‬עששיות ירוּקוֹ ת‬
‫ ששלפתי ִמ ַּכן דמיוני בדקוֹ ת‪...‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 172‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪173‬‬
‫ כשאני כותבת הכל אפשרי‪,‬‬
‫ הפלא ופלא‪ ,‬מופתים ואותות‪,‬‬
‫ בן קסם הופכות ערפיליוֹ ת — זַ כּ וֹ ת‬
‫ ואין עוד כאב ואין מוּעקוֹ ת"‪.‬‬
‫ "כאן תהיה אקוּסטיקה אחרת‬
‫ ההופכת עורבים לזמירים‪[ ...‬אקוסטיקה חדשה]‬
‫ החשמל ידלוק כטוֹ פז‬
‫ ויבזיק מנחושת ואוֹ ר‬
‫יירדמו בשחקים‬
‫ בני אדם ַ‬
‫ ויֵ יעוֹ רו בבוקר למוֹ ר‪"...‬‬
‫היוצר‪...‬‬
‫ "‪...‬שירה היא כחומר ביד ֵ‬
‫ ברצותו מבטיח‪ ,‬ברצותו‬
‫מערער‪[ "...‬שיקום שירה]‬
‫ֵ‬
‫ "‪...‬שירה היא אביב מבטיח חרציוֹ ת‪...‬‬
‫לחיוֹ ת‪ ,‬להיוֹ ת‪".‬‬
‫ היא מנוע הנפש ְ‬
‫[תודה לעדנה שהתירה לי לצטט ממילותיה הקסומות כדי הנאת קוראי]‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 173‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 174‬קובי חורין‬
‫‪ 65‬מֹושְ ֶק ה ווֶ ולבָ לֶ ה — מאחוזת הּפָ ִר יץ‬
‫להיכל העצמאות האמריקאי ‬
‫מ‬
‫‬
‫‪12.14‬‬
‫כתב אל שגריר בריטניה בישראל‪ ,‬מר מתיו ‪:GOULD‬‬
‫מר גוּלד נכבדי‪,‬‬
‫החמצת את שיחת הרב ישראל מאיר לאו ולהלן סיפורו במפגש המועדון‬
‫המסחרי והתעשייתי בחנוכה ‪ 2014‬בהילטון‪ ,‬תל־אביב‪— :‬‬
‫לפני כמאתיים וארבעים שנה היו ברוסיה ובפולין בעלי אחוזות נרחבות שנקראו‬
‫ּ ָפ ִריצים‪ .‬השנה הינה ‪.1774‬‬
‫מ‬
‫העובדים שהיו מועסקים בחצרותיהם לא זכו למשכורות ובוודאי לא לתנאים‬
‫סוציאליים וזכויות עובד כמקובל כיום אלא היו מוכנים לעבוד בכל עבודה שהיא‬
‫תמורת קורת גג ומזון — לחם עוני‪ .‬העבדוּת לא הייתה תולדת יבשת אפריקה‪ .‬היו‬
‫ּ ָפריצים אנושיים‪ ,‬הומניים‪ ,‬אך היו גם רשעים המתעמרים בנחו ֵּתי המעמד החברתי‪.‬‬
‫אלו נחשבו לבנֵ י אצולת הממון‪ ,‬בעלי השפעה‪ ,‬מקורבים למלכוּת או לכנסייה‪ ,‬כפי‬
‫הטייקונים של ימינו‪.‬‬
‫היהודים ידעו קרוא וכתוב לעומת האריסים המקומיים ולפיכך מינו אותם כגובֵ י‬
‫מיסים ואחראים על ניהולי כספים‪ .‬להבדיל‪ ,‬כך נהגו גם ראשי המאפייה‪ .‬גורלו של‬
‫מיודענו לא שפר עליו‪.‬‬
‫אצל פריץ נוקשה ואכזר עבד מוֹ ְש ֶקה‪ .‬הוא‪ ,‬אשתו שרה־לאה ובנם היחיד זאביק‪,‬‬
‫וֶ ולבָ לֶ ה‪ ,‬דרו בצריף בחצר האחוזה‪ .‬מושקה עבד משחר הבוקר עד חצות הלילה‬
‫לרצות את אדוניו ורעייתו שרה־לאה הייתה אחת מבשלניות האחוזה‪.‬‬
‫ַ‬
‫שנתו של הפריץ נדדה באחד הלילות והוא שלח להעיר את מושקה שיבוא‬
‫ויר ֵקד לפניו לבוש בפרוות הדֹב שנצוד ביער הסמוך ימים אחדים קודם לאירוע‪.‬‬
‫ַ‬
‫מושקה מגיע עם עיניים אדומות מעייפוּת ולדרישת הפריץ לובש הפרווה המצחינה‬
‫ומאיץ הפריץ‪" ,‬עוד יותר מהר" ואיבאן‪ ,‬הגוֹ י שגם‬
‫גוער ֵ‬
‫מהר" ֵ‬
‫לר ֵקד‪" .‬יותר ֵ‬
‫ומתחיל ַ‬
‫הוא עבד את הפריץ ַכר ָּכב‪ ,‬הצליף במושקה בשוט שבידו‪ .‬מושקה ניסה להגביר‬
‫ִק ּ‬
‫צבוֹ והלה הצליף וצלף כאילו נהג בסוסיו עד זוֹ ב דם‪.‬‬
‫אל מול חלונו רואה מושקה את בנו וולבלה בן השמונה עשרה נשקף מחלון‬
‫צריף מגוריהם שממול‪ .‬דמעות היו בעיניו של הבן לנוכח השפלת אביו מולידו‪.‬‬
‫מושקה אזר עוֹ ז‪ ,‬פשט את הפרווה לתימהון הפריץ וזחל באפיסת כוחותיו על‬
‫האדמה הקרה אל צריף מגוריו‪.‬‬
‫לצדו ואומר לו כי לוֹ ‪ ,‬למושקה‪ ,‬אין עתיד‬
‫מושקה מבקש את וולבלה לשבת ִ‬
‫כאן ממרום שנותיו‪ ,‬גם לא הווה אבל וולבלה צעיר וחסוֹ ן ועליו לנסוע הרחק מכאן‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 174‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪175‬‬
‫לאמריקה‪ ,‬ארץ חופשיה בהתהוות‪ .‬מושקה מוסר בידיו תרמיל ובו טלית‪ ,‬תפילין‪,‬‬
‫חנוכייה עשויה ִמ ּ ַפח לצד חפצי ביגוד אחדים‪ .‬בשקית בד הוא מפקיד בידיו מעותיו‬
‫שחסך ִוהתווה בפניו הדרך לאמריקה דרך חציית אירופה בכִ רכרות ובספינות נהר‬
‫כספי בני האהוב ושם‬
‫עד הגיעו לפוֹ רטסמוּת בדרום אנגליה‪" .‬עד לכאן יספיק ּ ִ‬
‫השג עבודה על אחת האניות המפליגות לבוסטון שבאמריקה‪ .‬כרוחץ‬
‫בנמל הגדול ֵ‬
‫סיפון ודרגשים אולי תצליח לחסוך גם מעט דמי כיס לרווחתך‪ .‬שם‪ ,‬יַ לדי‪ ,‬אין‬
‫עדיין יהודים רבים‪ ,‬לא תהיה אנטישמיות‪ ,‬עולם חדש ייפתח בפניך ועתידך יהיה‬
‫גורלנו נגזר ונחרץ‪ .‬על אפשרות של שוֹ אה איש עוד‬
‫בידיך‪ ,‬לא כמו כאן מקום בו ֵ‬
‫לא חזה גם לא ִדמיין‪.‬‬
‫המסע אורך מעל שלושה חודשים‪ .‬וולבלה מוצא דרכו אל חדר קט אותו‬
‫שקבל מעצם עבודתו באנייה‪ .‬אחר שנפנה כּ ֹה וכֹה החליט‬
‫שכר במעט דמי הכיס ִ‬
‫הצעיר להתגייס לצד האמריקאים במלחמתם נגד הבריטים שאבו לקבוע הגמוניה‬
‫גם ביבשת האמריקאית‪ .‬הקרבות היו עקובים מדם‪ .‬בלילה שלפני אחד הקרבות‬
‫החשובים והמכריעים ביותר נפרסו החיילים האמריקאים בימי החורף הקרים‬
‫שיחל עם שחר‪ .‬הוראות ההאפלה היו מחמירות כדי‬
‫והמושלגים לקראת הקרב ֵ‬
‫שהאויב הבריטי לא יגלה הכוחות שמנגד‪.‬‬
‫וולבלה נזכר כי זהו ערב חג החנוכה ומוציא מתרמילו את חנוכיית הפח‪ .‬הוא‬
‫מקרבה אל חזהו ומדליק נֵ ר של חנוכה‪ .‬האור מילא ליבו בגעגועים אל אבא ואימא‬
‫כתפו‪" .‬חייל" אומר‬
‫שם בניכר‪ .‬דמעותיו זולגות ולפתע יד מונחת בחוזקה על ֵ‬
‫הגנרל מפקד החזית ַּ‬
‫"כבה מיד את הנר‪ .‬האינך ער למשמעות ההוראות שקבלת?‬
‫האם אתה רוצה להפקיר את כולנו ולהסגירנו לעיני האויב?" וולבלה נרעש‪ ,‬כיבה‬
‫את הנר ומנסה באנגלית הדלה והנלעגת שבפיו להסביר במה מדובר‪ .‬גנרל ג'ורג'‬
‫וושינגטון עבר מחייל לחייל טרם הקרב כדי לעודד וליצור רוח קרב נאותה‪ .‬וולבלה‬
‫אומר כי הוא יהודי‪ .‬וושינגטון מתיישב לצידו ומבקש לדעת ּ ֵפשר הכלי המוזר‬
‫והנר‪ .‬הנער מבאר קרב היהודים ביוונים וניצחונם ומשמעות האור המציף ליבותינו‬
‫לזֵ כר הימים ההם וההשלכות לזמן הזה‪ .‬וושינגטון שזו לו פעם ראשונה לשמוע על‬
‫סיפור הגבורה אומר לחייל‪" :‬אם כך‪ ,‬איש צעיר‪ ,‬אתה כיהודי נֵ צר לנביאים שים ידך‬
‫על ראשי וברך אותי להצלחתנו בקרב"‪ .‬וולבלה נרעד ומניח ידיו על ראש הגנרל‬
‫וממלמל בהתרגשות מילות ברכה‪.‬‬
‫בתום הניצחון על הבריטים תוכרז עצמאות העם האמריקאי בפילדלפיה שם‬
‫בהיכל העצמאות גם יוּצב פעמון החירות והדרור‪.‬‬
‫השחרור מבקשים מכל חייל לציין‬
‫וולבלה משתחרר מהשרות הצבאי וביחידת ִ‬
‫כתובת מגוריו לפני ימי הלוחמה שכן בוודאי ירצו לשלוח אליו מכתב הוקרה‬
‫להשתתפותו בקרב שקבע עתיד האומה האמריקאית‪ .‬הבית ברחוב ‪BROOM‬‬
‫‪ 118‬בבוסטון צוּין ועצמאות האמריקאים מוכרזת בראשית יולי ‪ ,1776‬לפני כמעט‬
‫‪ 240‬שנה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 175‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 176‬קובי חורין‬
‫חולפת שנה‪ ,‬חנוכה בפתח‪ ,‬פתיתי שלג צחורים יורדים וצעירנו מדליק נר‬
‫בחנוכיית הפח אל מול חלון חדרו הצנוע‪ .‬פעם נוספת הוא במחשבותיו על גורל‬
‫הוריו היקרים וחברי ילדותו‪ .‬בעודו מהרהר ונמצא בעולם של פעם‪ ,‬נשמעת‬
‫דפיקה על דלת חדרו‪ .‬בפתח ניצב נשיאה של ארצות הברית ג'ורג' וושינגטון‪,‬‬
‫מפקדו מימי הקרב אותו בירך טרם השגת הניצחון שהוביל לנסיגת הבריטים‬
‫ולעצמאות‪ .‬הנשיא מבקש את וולבלה לכרוע על בירכו ועונד על צווארו מדליה‬
‫הרועם‬
‫מיוחדת המוענקת ללוחמים ששרדו את הקרב‪ .‬וושינגטון מבאר בקולו‬
‫ֵ‬
‫כי הצעיר ֵּברכו בשם העם הנבחר וברוח הנביאים והאומה האמריקאית מבטאה‬
‫הוקרתה ומחויבותה לבני העם שגבר על היוונים שניסו לכְ ּפות תרבותם ושלטונם‬
‫על עם היהודים‪ ,‬בני דת משה‪ .‬על המדליה הוטבעה מנורת שמונת הקנים ואור‬
‫נר המציף תקווה ועתיד‪.‬‬
‫המדליה‪ ,‬מספר הרב ישראל מאיר לאו‪ ,‬מוצגת בהיכל העצמאות בפילדלפיה‬
‫ליד פעמון החירות עם תיאור משמעות המנורה בחתימת ג'ורג' וושינגטון‪ ,‬נשיאה‬
‫הראשון של ארצות הברית של אמריקה‪.‬‬
‫הרב לאו מביא המסופר בשם אומרו‪ ,‬מלקטי ד"ר יום־טוב לוינסקי בכרך‬
‫חנוכה מ"ספר המועדים" במפגש המועדון המסחרי והתעשייתי בחנוכה ‪,2014‬‬
‫בתל־אביב‪.‬‬
‫וערל‬
‫בין אם זו סיפורת לבין אם זו אמיתה הרי שתיאורה אינו מותירך אדיש ֵ‬
‫או קשה לב‪.‬‬
‫לפני מעל עשור שנים פונה אלי אדם‪ ,‬פרופסור לביולוגיה מארה"ב‪ ,‬אחר שאיתר‬
‫את שמי כתורם לתזמורת הפילהרמונית‪ .‬הוא בירר לאיזה שם הוּמר השם המזרח‬
‫עדי חורין‪.‬‬
‫אירופאי המקורי חורושצ'נסקי והגיע ֵ‬
‫האמריקאי מביא בפני סיפורו‪ ,‬גם הוא מפתיע‪ .‬כנער‪ ,‬נמלט אביו‬
‫מולידו מליטא לאמריקה‪ .‬ברבות הימים הוא התמנה להיות אדמיראל חיל‬
‫הים האמריקאי‪ .‬השם חורושצ'נסקי לא היה קביל והוא קבע שם משפחתו‬
‫כ־ ‪ .GOULD‬הדובֵ ר שפנה אלי בנה משפחתו תחת כנפי הדת הנוצרית‪ .‬ריקעו‬
‫היהודי נעלם ממנו כלא היה‪ .‬אחר פרישתו מהמוסד האקדמאי בו פעל החל‬
‫שפש בניירת ובמסמכי אביו שנותרו ביתמותם במזוודה בלוייה לצד מכתבי‬
‫לפ ּ ֵ‬
‫ַ‬
‫הוקרה ומדליות גבורה ותעוזה‪.‬‬
‫משהו לא הסתדר עד שגילה כי מוצאו האמיתי של אביו‪ ,‬בן דוד של סבא שלי‬
‫מקובנה ודתו יהודית‪.‬‬
‫עכשיו עלינו לאתר מקורו של שגריר בריטניה בישראל‪ ,‬מתיו גולד‪ ,‬גם הוא‬
‫בן דתנו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 176‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪177‬‬
‫הרב לאו סיפר כי כאשר השגריר הגיע לבית מגוריו עם משפחתו הוא סירב‬
‫להיכנס טרם ייקבעו מזוזות בדלתות הבית לכבוד דת‪ ,‬מסורת ולזכר בני משפחתו‬
‫שנִ ספו‪.‬‬
‫האין נסתרות דרכי האל?‬
‫בהערכה ובברכת חג אורים שמח‪,‬‬
‫קובי חורין‪ ,‬‬
‫חבר המועדון המסחרי והתעשייתי‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 177‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 178‬קובי חורין‬
‫‪ 66‬‬
‫ה‬
‫נפתלי — איילה שלוחה ‬
‫‪12.14‬‬
‫וא לא התבלט אף פעם בחוכמתו אך היה בו תום‪ .‬כאשר חצה שדה התפעל‬
‫ומפרפרים‪ .‬מכאלה‪.‬‬
‫מסביונים‪ ,‬מחלזונות‪ ,‬מיפי ֵאגלֵ י הטל ִ‬
‫הוריו חוו את השואה‪ ,‬אמו "התחרפנה" לגמרי אם כי בצעירותה‪ ,‬סיפרו‪ ,‬היטיבה‬
‫נגֵ ן על פסנתר ולציֵ יר אך בעלותה ארצה עם זיכרונות עבר והצורך להיקלט עם‬
‫שפה חדשה‪ ,‬תרבות שונה מזו לה הורגלה היא פיתחה תכונות אותן העבירה בגֶ נִ ים‬
‫ליוצאי חלציה‪.‬‬
‫ֵ‬
‫"גדלים"‪ ,‬אותו‬
‫הצעיר למד‪ ,‬החל לעבוד בבנק ידוע שלהערכת המפרסם ִעמו ֵ‬
‫עזב לחפש עולמות נכספים ומאז אינו עובד‪ .‬כלום‪ .‬אימא דאגנית עזרה מתגמולי‬
‫הנאצים‪ ,‬קורת גגו הייתה במחיצת הוריו כך שגם כלכלת הבית הייתה ‪on the‬‬
‫‪ .house‬הוצאות של בילוי חברתי נחסכו בהעדר חברים וחברות‪ .‬לא ִאפשרו לילד‬
‫להתפתח ולהתמודד‪ .‬גוננו עליו כתרנגולות דוגרות ועודנו‪ ,‬על אף שישים שנותיו‪,‬‬
‫כאילו בפגייה או באינקובציה מנטלית‪ .‬השם יתברך לא חנן אותו למרות שמו‬
‫שניתן לו אחר היוולדו‪.‬‬
‫הבכור‪ ,‬אותו כינסתי במשפט הפתיחה הוסיף ַר ֵחף עם חיוך לא מוסבר‪ .‬מקור‬
‫כ"איָ לָ ה שלוּחה הנותן ִא ְמ ֵרי ָש ֶפר"‪,‬‬
‫שמו בנפתולים אם כי יעקב אבינו החמיא לו ַ‬
‫אך אל יהיה ספק בליבכם‪ ,‬זה שלנו‪ ,‬לא ַאיָ לָ ה‪ ,‬לא שלוּחה ואין ִא ְמ ֵרי ָש ֶפר‪ .‬מהצבא‬
‫שוחרר בתואנת בריאות לקויה ומערכת הביטחון תכסה את "נכותו" לכל ימי חייו‪.‬‬
‫בשום מקום עבודה לא התמיד ותמיד מסיבות שאינן תלויות בו‪.‬‬
‫הדת נתנה לו מחסה יעיל גם אותה ניצל כקרדום לחפור בה‪ .‬אשתו השושנית‬
‫ֵשרתה בצבאנו‪ ,‬התחזקה במהלך השנים והתחרדה‪ .‬בטח אחר נישואיה נזקקה‬
‫לישועת שמים ולעזרת השם יתברך‪.‬‬
‫להוליד ילדים היה לנפתלי קל יותר מאשר ללכת‪ .‬בשלב מסוים הוא נעזר‬
‫בקביים ובהליכון אם כי ָש ַה ִדי במרומים שראיתיו פוסע גם עצמאית‪ .‬נכדים ברוך‬
‫האל ובברכת הרבנים‪.‬‬
‫השם מקיר לקיר והכל בחסדי ֵ‬
‫גם אביו המנוח כיבד וחילה פני רבו‪ ,‬הרבי מבורוכוב‪ .‬הרב יכול היה להרשות‬
‫מרצה וסבלנות משתלמת כאשר התגמול לעצותיו ולמילות החסד שלו‬
‫לעצמו חיוך ַ‬
‫היה ראוי‪.‬‬
‫במלעיל היה יצירתי‪ .‬הוא כתב "דברי תורה"‪ ,‬סיפורי אגדות‬
‫ה"טיפש"‬
‫ֵ‬
‫ֵּ‬
‫לדרדקים על לוויתן אגדתי ועל צמחים הגדלים בפרו שיביאו מזוֹ ר לעולם החוֹ לי‪.‬‬
‫‪ Steven Spielberg‬מבקש לפגשו ולהפיק סרט על חייו ויצירותיו אך משום מה‬
‫האוויל התקשה לפנות זמן הולם ביומנו‪.‬‬
‫קוראי כי הוא‬
‫עתה מתחיל מסלול יצירתי חדש בחייו‪ .‬הלוואות‪ .‬אם סברת‬
‫ִ‬
‫פותח בנק למתן כספים לנִ צרך הרי שהוא‪ ,‬נפתלי‪ ,‬יהא הלוֹ וה‪ .‬המינוח אינו מדויק‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫ה‬
‫‪.indd 178‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪179‬‬
‫שכן הלוואות על פי הגדרתן מחזירים‪" .‬חביבנו" לא תמיד זוכר אם לקח‪ ,‬אם החזיר‬
‫בנימוק שהוא חי במתחים ובלחצים והתרופות משכיחות ומנתקות אותו מעולמנו‪.‬‬
‫ממחזר ופונה לעוד רחמנים נדיבי‬
‫הוא מתחיל בסכום צנוע אותו הוא מחזיר או ַ‬
‫לב‪ ,‬בני רחמנים‪.‬‬
‫ברצותו מחזיר‪ ,‬ברצותו "שוכֵ ח" אבל אז חוזר זיכרונו והוא מבאר לך כי החזיר‪.‬‬
‫זה אתה שאינך זוכר‪ .‬שכחת?‬
‫דחיתי פנייתו להלוואה ולהשקעה בסרטו אותו יפיק בעלוּת של עשרים אלף‬
‫החסר לאפשר לו לפרוץ ֵגדרות ולפתוח בפניו שערי שמים‪ .‬היי‪ ,‬גם‬
‫‪ .₪‬זה היה ֶ‬
‫שם יש בחינות כניסה‪ ,‬פסיכומטרי וועדת קבלה‪ .‬דחייה זו דווקא לא נשתכחה ולא‬
‫הש ַּכ ַחת‪ ,‬יכולה להיות סלקטיבית‪ .‬ההחליט לקנוס אותי‬
‫נעלמה מזיכרונו‪ .‬האמנֶ סיה‪ַ ,‬‬
‫לסחרחרת היצירות הפילמאיות? ההפסדתי הזדמנות‬
‫כעינוּשי על סירובי להיגרר‬
‫ֶ‬
‫חיי להאפיל על וולט דיסני ואבד לי המאור הגדול?‬
‫לוּלא חשדתי כי בכל זאת עקץ אותך‪ ,‬נפתלי‪ ,‬זבוב ים תיכוני או שאדוני המלומד‬
‫לקה בנגיסת פטרייה רעלנית היית מאחורי סורג ובריח בגין הונאה והוצאת כספים‬
‫בתרמית‪.‬‬
‫בטבעך ֵדרי ֵּביתכם המשותף ובפני רב‬
‫לפני הימים הנוראים התרעתי כי אערב ִ‬
‫קהילת הקודש עליה אתה נימנה וחבריה‪ .‬אפשר שלא תוכל עוד לעלות לתורה‬
‫ולפגוע בקדושתה‪.‬‬
‫לספר כי הרב ִעמו נועצת חיווה כי בני משפחתך‬
‫פעם אפילו מצא מי מטעמך ּ ֵ‬
‫המורחבת צריכים לחלוק עמך‪ .‬רעיון מה?‬
‫לא אתה הטיפש‬
‫אפ ַרע ממך‪.‬‬
‫ֵ‬
‫במלעיל אלא אני הוא‪ ,‬אך ביג'י יומו — ּ ָ‬
‫בן משפחה אחר כבר עשה עלי "סיבוב"‪ .‬ההוא לפחות היה פיקח‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 179‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 180‬קובי חורין‬
‫‪ 67‬‬
‫כ‬
‫שורה אחרונה ‬
‫‪01.15‬‬
‫חקק עד כמה ארוכות שיחות בנות ונשים סונֵ טת בי חלי‪,‬‬
‫מצ ֵ‬
‫אשר אני ַ‬
‫רעייתי שתחייה‪ ,‬כי נראה שאיני מבחין עד כמה אני עצמי מאריך ֶּ‬
‫בדברת‪.‬‬
‫פדיחה‪ .‬אני מגחך תמידית על משך שיחות סלון‪ ,‬המשך ליד סף הדלת ביציאה‬
‫"נד ֵּבר"‪.‬‬
‫והסייפא בחיוך ממתיק סוד לאמור‪ַ :‬‬
‫אני‪ ,‬מאידך‪ ,‬דוחק במה תהא "השורה האחרונה" בחוסר סבלנות ללא סיפורי‬
‫רקע אך אפשר שאני הוא המאריך‪ .‬האמנם? היעלה על הדעת? אני??? הריני‬
‫קורא מהר‪ ,‬קולט במהירות הברק‪ ,‬מגיב במידי כמעט מסביב לשעון ולבסוף אני‬
‫למופת הראוי לציון‪ ,‬מושג שעודד‬
‫הקשקשן? היו שהחמיאו לי על היותי קשוּב‬
‫ֵ‬
‫ומכפישים? ואולי בכל זאת זו בבואתי?‬
‫פתיחוּת כלפי והנה דווקא מבית מנַ אצים ַ‬
‫ֶאה‪ ,‬לא יכול להיות‪.‬‬
‫קריאת העיתונות ומאמריה‪ִ ,‬ספרות מקצועית ואחרת נקראים במהירות‪ .‬גם‬
‫לזמן הפנוי שהולך ואוזל יש השלכות משלו‪ .‬עד פגיעתה של רעייתי בליבי הרגיש‬
‫חשבתי שאני ּבוֹ ר סוּד שאינו מאבד טיפה ושקשיבוּתי מעוררת הערכה ופתאום‬
‫"טראח"‪ ,‬להטיח בי בין עיני מציאות שונה? היא בטח טועה‪" .‬מיכל"‪ ,‬אני שואל את‬
‫ילדתי בחיוך של חנוּפה‪" ,‬אימא טועה‪ ,‬לא?" הישוּרוֹ נית בועטת ומרחיבה כי אימא‬
‫התבטאה עוד ְּברוֹ ך לגבי תגובותיי הנִ פסדות‪.‬‬
‫או ּ ְּפס‪ .‬הפסקת חשמל‪ .‬בחוץ שמונה מעלות צלזיוס‪ַ .‬קרררר‪ .‬גשם זלעפות‬
‫בחוץ ורוח סוּפתית נושבת ומפזרת עלים ועצים ככֹל הנידף‪ .‬יכול להיות שזו חלי‬
‫שמפיחה בי את חרוֹ נה?‬
‫סבלנות הופכת להיות ִמצרך יקר מציאות‪ ,‬לעיתים נֵ טל‪ .‬היא אוזלת‪ .‬כמויות‬
‫ולע ֵּכל‪.‬‬
‫אינסופיות של מידע ומדיה אינן מאפשרות להספיק לקרוא‪ ,‬להפנים ַ‬
‫אולי זו הסיבה להארכת תוחלת חיינו‪ .‬כדי שנספיק‪ .‬טרדות היום יום המועשרות‬
‫וברפרוּף‪ ,‬חלקנו‬
‫על ידי התקשורת מונעות העמקה וכך חלקנו מסתפק בכותרות ִ‬
‫קרבים עוד לעיתונות הכתובה והכותרות‬
‫גורפת‪ .‬אחדים אומרים שאינם ֵ‬
‫בהדרה ֶ‬
‫באייפון מספקות‪ֵ ,‬מיילים מסוּנפים ל־ ‪ spam‬וזוכים אחר כבוד ל־ ‪ delete‬בלי‬
‫קריאתם ובערוצי הטלוויזיה הזַ ּ ְפזֶ ּ ֶפת מותירה הבקעות שער או "מועשרוֹ ת"‬
‫מסדרות הריאליטי‪ַ .‬עם הספר? מספר לי חבר‪ ,‬קוֹ ראן כרוני‪ ,‬אדם משכיל‪,‬‬
‫ּ‬
‫"בוֹ לען" ספרים ונְ עים שיח כי על השידה שליד מיטתו נערמים כעשרה ספרים‬
‫אך אינו קוראם עוד האחד אחר ִמשנֵ הו כפי שנהג‪ .‬מידי פעם הוא מעלעל באחד‬
‫מהם ועובר לאחר‪.‬‬
‫נראה שהפרעות הקשב המיוחסות למראיינים דבקו גם בנו‪ .‬מהלך פוגעני‬
‫ממוּשך‪ ,‬תוצאת ֵהעדר רוגע ועתיר מתחים‪ ,‬התחייבויות מרובות מידי וריצת אמוֹ ק‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫כ‬
‫‪.indd 180‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪181‬‬
‫מסביב לשעון להספיק עוד אירוע‪ ,‬פעילות‪ ,‬חבֵ רוּת בדירקטוריון נוסף‪ ,‬חברוּת‬
‫בהנהלת ארגון או עמותה חשובים ומילוי גחמה נוספת חולפת‪.‬‬
‫החלמה תחייב התבדלות מענייני דיוֹ מא תוך הליכה לגידוּל ְור ִעיית עיזים שם הן‬
‫מכתיבות את סדר היום‪ .‬חלק ממנהיגינו המבורכים‪ ,‬גם בימי התנ"ך‪ ,‬החלו ברעיית‬
‫צאן‪ .‬היום אנו בסדר הפוך‪ .‬קודם אמביציה ושאפתנות ואז מחפשים תכלית הבריאה‬
‫עם קמצוץ של כמיהה לשלווה‪.‬‬
‫החברה בכלל העולם עוברת התבהמות‪ ,‬ציניות‪ ,‬חמדנות‪ ,‬העדר רגישות‪ ,‬חסר‬
‫באידיאולוגיה ערכית‪ ,‬ביטויי זלזול ואדוני העם‪ ,‬מנהיגינו‪ ,‬נוקטים ב"אני ואפסי"‪.‬‬
‫אינם לבד‪ .‬צבא יועצים‪ ,‬יחצ"נים‪ ,‬דוברים והלוחשים על אוזניהם ולֵ ך קבל החלטות‬
‫נבונות בעוד האגו הינו השטן החדיש‪ .‬התחרפנו‪ .‬הגעת עד לכאן? לשורה האחרונה?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 181‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 182‬קובי חורין‬
‫‪ 68‬‬
‫מ‬
‫שלג על עירי ‬
‫‪01.15‬‬
‫תרגש כילד כאשר אני רואה פיתוח תשתיות‪ ,‬כבישים‪ ,‬גשרים‪ ,‬מנהרות‪,‬‬
‫בנייה מואצת‪" .‬מת" על זה‪ .‬אני חונך כבישים חדשים לפני גזירת הסרט‪.‬‬
‫לעיתים אני שועט על תוואים נחצבים ונסללים אף טרם כבישתם‪ .‬לא מתאפק‪.‬‬
‫השחיקה המואצת של צמיגי מכוניתי מעידה כאלף עדים על מעללי הנלוֹ זים‪.‬‬
‫את כביש מספר אחד‪ ,‬דרך המלך בואך לעיר קודשנו אני פוקד תוך בחינת‬
‫התקדמות העשייה‪ ,‬לרבות הקמת עמודי גשרי הכביש והרכבת‪ .‬מרנין‪.‬‬
‫עתה על הפרק צפונו של כביש ‪ 65‬מצומת "גולני" עד צומת "קדרים" והמשכו‬
‫שבצדי‬
‫סקי הסלעים‬
‫ִ‬
‫מר ֵ‬
‫חפרים‪ַ ,‬‬
‫המ ּ ֵ‬
‫מזרחה על כביש ‪ 85‬עד צומת עמיעד‪ .‬גדודי ַ‬
‫הדרך כדי התווית מסלולי נסיעה מעתיקים נשימה‪.‬‬
‫בכל אשר מרגש אותי אני מבקש לשתף את רעייתי היקרה‪ .‬אלא מאי? מורדת‪.‬‬
‫גבירתי הינה אדם פרגמטי‪ ,‬דעתני‪ ,‬זמנה בידיה והמשימות שעל שיכמה וכתפיה‬
‫הענוגות לא מאפשרות לה נסיעת טיול "סתמית"‪ .‬מילות הקסם שלי הינן "או קיי‪,‬‬
‫אחפש טרמפיסטית‪ ,‬מאהבת‪ "...‬ואני מבטא מילים סתומות אלו בהבעת אדישות‬
‫זִ כרית מובנת במבע חתוּם‪ .‬חייב להשפיע‪ .‬עובדה‪.‬‬
‫צהרי שישי‪ ,‬אחר הרצאה אסטרטגית במסגרת "קתדרה" עולֵ ץ ליבי כאשר זוגתי‬
‫מבטאה נכונות ספונטנית‪ .‬כלום לא נרשם לזכותי שכן הנכדים כנמסר לא יגיעו‬
‫הערב וארוחת ערב השבת תידחה ותוּמר בחמין של שבת‪.‬‬
‫גשם זלעפות כמובטח וכמצופה‪ .‬ראוּת מעורפלת ומד הקור מצביע על ארבע‪,‬‬
‫חמש צלזיוס‪ .‬יש לי יתרון בנהיגה כאשר נהגים אחרים מהוּססים מעודף מורא‬
‫וזהירות‪ .‬אני מאיץ‪ ,‬חולף על ירוק בהיר טרי חדש ורענן‪ ,‬שדות שקיבלו גוון מרהיב‪,‬‬
‫מטעי נשירים מאדימים לפני פריחתם בחודש שבט‪ ,‬פרות וכבשים בצידי מדרונות‪,‬‬
‫שמיים קודרים אם כי מרחוק בצפון מזרח רקיע מתבהר‪.‬‬
‫הנִ גלה מצומת גולני צפונה מסב לי אושר בהרחבת נתיבי הנסיעה‪ .‬ריכוזי הציוד‬
‫ההנדסי עוקר ההרים והסלעים‪ ,‬מסלולים חדשים‪ ,‬חלקם כבר אחרי כבישה וליבי‬
‫רחב‪ .‬גם הקטנה עולצת או לפחות מזייפת התרשמותה הציורית והמתנגנת‪ .‬עוד‬
‫מעט נופה של בקעת בית נטופה נִ פרש לשמאלנו וממזרח בבצבוצי זוויות ראיה‬
‫קורצת ימת הכנרת‪ .‬יוסי בנאי מונה בדיסק המוּשר ספירת המלאי "מדינה אחת‪,‬‬
‫פעמיים ים ואגם אחד" ומסיימה ב"קדחת גם"‪.‬‬
‫אני נזכר בנסיבות לפריצת הדרך וסלילת הכביש מלפני מעל ארבעה עשורי‬
‫שנים כהכנת נתיב חירום שיאפשר מעבר מהיר למובילי טנקים וגייסות במידת‬
‫הצורך‪ .‬עוקפי הכנרת אינם מספקים עוד‪.‬‬
‫גם כביש ‪ 85‬לצומת עמיעד זוכה לטיפול מרחיב מרשים‪ִ .‬משכי זמנֵ י הנסיעה‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫מ‬
‫‪.indd 182‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪183‬‬
‫יתקצרו ואיכות הנסיעה תהא בטיחותית‪ ,‬מהירה ונוחה‪ .‬אזורים מרוחקים‬
‫"מתקרבים" למרכז‪ .‬כביש מספר ִתשעים צפונה לכיוון צומת "כּ ֹ"ח"‪ ,‬יעדנו הבא‪,‬‬
‫ופארו לובן כיפת החרמון‪ .‬עוצמתי אם‬
‫מוריק אף הוא וממול נשקף במלוא הודו ֵ‬
‫להתפיֵ יט‪.‬‬
‫יורשה לי‬
‫ַּ‬
‫השהוּת באגמון עמק החולה מכניסות לסרט דמיוני את העגורים ויתר עופות‬
‫המסתוֹ ר" שאם טרם חדרת עמן‬
‫המים החולפים‬
‫בשמי ארצנו ואת "עגלות ִ‬
‫ֵ‬
‫לטריטוריית העופות אמליץ בפניך להשלים החסר‪ .‬ספארי בביצות החולה של‬
‫פעם על טרקטור הגורר צריפון עם חרכי הצצה בעוד בעלי הכנף יודעים שמביאים‬
‫להם תפזורת טרייה של גרעיני תירס ובפועל סקרנים פעורי פה קוראים ‪WOW‬‬
‫כל אחת ואחד בעגת ובמבטא מוצאו‪.‬‬
‫כאן הפופקורן אינו מיועד לקהל הצופים אלא ַּ‬
‫למככְ בים במופע‪.‬‬
‫דקות משם אנו בחומוס של ‪ ,tanureen‬מסעדה ערבית גלילית ששמה‪ ,‬על‬
‫משם כפר בדרום לבנון‪ .‬ארומת‬
‫ראמה‪ ,‬נגזר ֵ‬
‫אמרי אחד מבעלי המקום‪ ,‬תושב ֶ‬
‫פי ֵ‬
‫מעממת טרדות היום יום‪.‬‬
‫העראק הלבנוני ֶ‬
‫סיבת ומטרת נסיעתי הושלמו אך מי חוזר באותה הדרך? כביש הצפון‪,899 ,‬‬
‫לשער עד כמה‪.‬‬
‫בראשיתו הינו אופציה מרתקת ועדיין לא השכלנו ֵ‬
‫אנו מעפילים אל ראש ההר במקביל לגבול עם לבנון‪ .‬עמק החולה נראה כהיבט‬
‫ממעוף ציפור ככל שאנו נוסקים לגבהים ובתי הכפרים הלבנוניים מצפון לכביש‬
‫נראים כל כך שלֵ ווים‪ .‬הצבעים ַעזים‪ ,‬הגשם פסק זמנית והשמיים תכלכלים‪.‬‬
‫ִצ ֵדי הדרך הפתלתלה משגעים ביופיים ועדרי הפרות יוצרים הקבלת תחושה‬
‫שוויצרית‪.‬‬
‫אמירי העצים מוּכספים אף‬
‫ֶאה‪ ,‬כתמים לבנים נראים על הנקודות הגבוהות‪,‬‬
‫ֵ‬
‫מלבינים עד שאנו מעכלים אשר אנו חוֹ וִ ים כבר בחלקה הראשון של דרכנו‪ .‬הלבן‬
‫מתעצם‪ ,‬מד הקור מצביע על מעלת צלזיוס יחידה ופתיתוֹ נֵ י שלג מעטרים דרכנו‪.‬‬
‫בקדמת הדרך אנו מתחילים לראות פה ושם מכוניות עוצרות כדי הנצחת הלובן‬
‫מצם הסמארטפון ושערה האסוּף וסו ָּדרה נראים‬
‫לצ ַ‬
‫הנחשק‪ .‬חלי מפעילה כישוריה ַ‬
‫כעם רסיסי ניירות קונפטי לבנים‪ .‬שלג‪ .‬אמיתי‪ ,‬גם אם בראשיתו‪ .‬ככל שאנו‬
‫ִ‬
‫מתקדמים במעלה הדרך מערבה רבים ריכוזי המכוניות‪ .‬יש הבונים פירמידות‬
‫שלג על גגות המכוניות‪ ,‬יש המערימים ביְ מין ִמכסה המנוע בכוונה להביא מזכרת‬
‫מפלאי הטבע‪ ,‬כל עוד לא תימס‪ ,‬לאותם שנותרו בבתיהם אל מול אח‬
‫אוטנטית ּ ִ‬
‫מבוערת‪ .‬השלג מתעצם וגובר וילדים מזנקים ליצירת בובות אנשי לובן‪ ,‬הבוגרים‬
‫יותר חופנים ּ‬
‫קיבו ֵּצי גושים לבנים בידיהם ומשליכים הנאגר אחד על השני תוך‬
‫השחוֹ ק על פני כל‪ .‬הכביש מלבין והקהל נאסף ורב כאילו נקרא בצו‬
‫צווחות גיל‪ְ .‬‬
‫נשיאותי‪ .‬כאשר אתה חולף בסמיכוּת לכפר שתושביו ערביים הרי שריח בעירת‬
‫ומסב תחושת עונג ֵּכייפי שמגרה נחירי אפי‪ .‬הרבה יותר‬
‫מית ֵמר ֵ‬
‫העצים לחימום ַ‬
‫ומקטרת‪.‬‬
‫הוואנה‬
‫נעים מריח סיגר‬
‫ִ‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 183‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 184‬קובי חורין‬
‫לזרז הנופשים לפנות המסלול‪" .‬מיד" זועק הכרוז ברוב‬
‫ניידת משטרה מנסה ֵ‬
‫חשיבות דרמטית "עכשיו‪ִּ ,‬בן רגע" אך איש לא נענה כלא ֵמ ִשים‪ .‬ככל שכמוּת השלג‬
‫ֵגדלה הנהגים זהירים יותר‪ ,‬חוששים מהחלקה ושומרים מרחק‪ .‬אני קורא בחיוך‬
‫לאחד שזורק גושי שלג על חבריו לבל יחליק כי הדרך למחלקה האורתופדית אינה‬
‫עבִ ירה והוא משיב לי בחיוך שובבי אם שמעתי את השוטר הזה‪ .‬אפילו את הכֵ יף‬
‫הזה הוא רוצה לקחת‪ .‬הדרך לפסגת הר מירון עמוסה מאותם שהקדימו‪ .‬עכשיו הכל‬
‫בחורפייש גוברים‪ .‬מאפיות הפיתות‬
‫הבעירה‬
‫ֵ‬
‫לבן‪ .‬חלי מוסיפה להנציח‪ .‬ריחות עצי ֵ‬
‫הדרוזיות גדושות קהל הצובֵ א על הפתחים ואני מבטיחך נאמנה כי איש כאן אינו‬
‫חושב על בנט או חוּטוֹ בלי גם לא על טיבי או בארכה‪.‬‬
‫מצומת חוֹ ֶסן אנו מדרימים דרך כביש ‪ .864‬קרנֵ י אור אחרונות ֵּבינות לשמים‬
‫ראמה‪ .‬אורות הישובים‬
‫הכהים‪ .‬דרך פקיעין ובית ג'אן אנו במורד לכיוון הכפר ֶ‬
‫בעמקים ומעבר לכביש מבליחים‪ .‬הטמפרטורה צונחת לבין אפס למינוס אחת‬
‫והנהגים חוששים מהחלקה בלתי נשלטת‪ .‬גם הנדחפים התזזיתיים נרתעים‪ .‬הנסיעה‬
‫איטית‪ ,‬אורות בתי הסביבה דולקים וניבטים מבעד לירוק וללבן‪.‬‬
‫לאחל שבת שלום וסבתא משתפת בהתרגשות‬
‫הצעירים מטלפנים לסבתא ֵ‬
‫אמיתית אשר חוותה‪ .‬עכשיו היא קוּלית‪" .‬היי סבטו ְּצ'קה‪ ,‬אני שמח שהצטרפת‬
‫שמחה‪ .‬חוויה שלא תישכח"‪ .‬אין זו נימת‬
‫אלי"‪" .‬גם אני סבִ יקו" משיבה‪" ,‬באמת ֵ‬
‫זיוף‪ .‬אשכרה אמיתי‪.‬‬
‫"עכשיו תוכלי להילוות אלי גם לחוף מינרל בים המלח" אני משחיל בחיוך‬
‫ערמומי‪" .‬עד כאן‪ ,‬יקירי‪ַּ ,‬בל ניסחף" משיבה הקטנה‪.‬‬
‫טקס הכנת החמין לשבת מתחיל‪ .‬עוד כוסית של עראק טורקי אסלי‪ .‬נדב‬
‫אייל מבאר הקורות בצרפת‪ ,‬ממדי הטרור שלא נחזו‪ ,‬העלייה הצפוייה של יהודים‬
‫נפחדים‪ .‬נחתנו על קרקע המציאוּת‪ .‬שבת שלום‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 184‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪185‬‬
‫‪ 69‬‬
‫מ‬
‫מדינאות אחרת ‬
‫‪01.15‬‬
‫סביב לנתניהו רוחשים ובוחשים העוינים לו מבית‪ .‬אצל בוז'י נִ רקחים‬
‫מדרעי מטעמי מיקוּח‬
‫דילים גם אם נטען ש"לא היה ולא נברא"‪ .‬ישי נפרד ֵ‬
‫לעת תבשילי מר"ן וגם ִאם למראית עין‪ ,‬צצות שנַ אות וחילוקי דעות ש"יפוּשרו"‬
‫ברוח רבנים‪ ,‬הוא ישוב "בהכנעה ובהרכנת ראש ואם ייכשל יועבר הכדור מן הסתם‬
‫אל מועצת החכמים‪.‬‬
‫לאחד כוחות מסביב לטיבי אף כי אחרת הם מתחת‬
‫בני הדודים מתקשים ֵ‬
‫ּ‬
‫"כּ‬
‫לבל בעיניו לכל כיוון אלקטורלי אפשרי‪ .‬ולנו"‬
‫מפ ֵ‬
‫לקו החוֹ ֵסם‪ .‬הבית היהודי ַ‬
‫טרם נוסקת וכבר מינתה ביטחוניסט שעל אף בקשתו למחילה — ָס ַרח ואין חזרתו‬
‫בתשובה מכַ ּ ֶפרת‪ .‬אורי אריאל דבֵ ק בעקרונות ערכיים מבחינתו וכיפוף ידיים כוחני‬
‫לא יתרום מאומה‪ .‬יוּנח כי מלכות בית דוד לא תשוב לכַ ֵהן במחוזותינו‪ֶ .‬מרץ מבטאה‬
‫יסודות הומניים אך אין די רק בסיעת יוֹ שרה‪.‬‬
‫כולם ידברו על חשיבות החינוך‪ ,‬הרווחה‪ ,‬הבריאות‪ ,‬איכות חיים ודיור בר השגה‬
‫אך כולם ייאלצו להבין מגבלות תקציב מה גם שאינם מבהירים הצורך בהעלאת‬
‫ותר על כיסאו‬
‫מאיִ ן? אף גורם אינו מתהדר עוד ב"מצע" ואם שמיר יִ וַ ֵ‬
‫מיסים‪ .‬יש ַ‬
‫זה רק כדי לא להותיר את "ישראל ביתנו" בבדידות ַמ ֶזהרת בחדרי חקירות וצינוק‪.‬‬
‫הדעות‬
‫חברינו סופרים הסתברויות לגוּשים שגם אם אכן יַ ְחבְ רו בשם הרציונל‪ֵ ,‬‬
‫בריש גְ לֵ י מתמקדות באי הסכמות ובפערים‬
‫מנוגדות וההסכמות המבוטאות ֵ‬
‫בחשיבה ובנכונות‪.‬‬
‫ּ‬
‫אז מה בעצם נותר מהמפלגות? יוק‪ .‬הוצאות ראוותניות‪ ,‬גיב ּובֵ י מילים‪ ,‬בזבוז‬
‫דמים שלך ושלי‪ ,‬נבירה זדונית של מתמחים באיתור ֵחטאי חוטאים וזֵ דים‪ ,‬וועדות‬
‫חיסוּל אל מול מערכי ֵהכְ ֵשר‪.‬‬
‫לממש הרוטציה‬
‫מי צריך את זה? כל בר בי רב ממילא מעריך כי ציפי לא תזכה ֵ‬
‫"חי" שרים יאותרו כאנשי המקצוע‬
‫לעת הבחירות הבאות לאחר ֵאלו שבשער‪ַ .‬‬
‫מהטובים ביותר בתחומם שבנמצא‪ 120 .‬נבחרי ציבור? יבחר הציבור ולא ועדות‬
‫מסדרות עם מינויים אישיים או פריימריז‪ .‬לפי מודל בחירת דירקטורים בעידן‬
‫ַ‬
‫החדש ייבחרו ‪ 120‬עם תחלופה קבועה מראש מעוּגנת בחוק‪.‬‬
‫שיתאיינו הלוביסטים‪ ,‬אך סוגי האינטריגות יהיו שונים‪.‬‬
‫לא שהכל יהיה ורוד‪ ,‬לא‬
‫ַ‬
‫השרוּת יהווה שליחות ולא מקצוע גם לא עסקנות‪.‬‬
‫מדוע ראש ממשלה יִ ָקבַ ע על פי הגוש הגדול? דמוקרטיה? גם הוא יכול להיות‬
‫ממונה על ידי נשיא המדינה אחר בחירת מועמדים כמנהיגים אפשריים בעלי שיעור‬
‫קומה‪ ,‬שאר רוח וכישורים שהרקורד שלהם לא יסתכם בלהגי שפתיים ובקריאות‬
‫שווא מטעמי פופוליזם בלבד‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫מ‬
‫‪.indd 185‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 186‬קובי חורין‬
‫קוראי‪ .‬המתן עם ה־‪ ,delete‬שקול נא בכובד ראש גם אם אין זו‬
‫עוד אל תבטל‪,‬‬
‫ִ‬
‫דרך מקובלת‪ ,‬גם אם אינו נהוג (עדיין) בשום מקום‪.‬‬
‫בעתידנו ובעתיד ילדינו אני דובֵ ר‪ ,‬עתיד המדינה‪.‬‬
‫תמימות מה?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 186‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪187‬‬
‫‪ 70‬‬
‫א‬
‫חמישה לילות בטבת ‬
‫‪01.15‬‬
‫ודיס'‪ ,‬אוּדי ואוֹ דליה‪ ,‬יצאו לנפוש באחוזת סקי ב־‪ kitzbuhel‬באוסטריה‪.‬‬
‫לשניהם השהות הזו הכרחית‪ .‬תורנויות מתמחי הרפואה מחייבות אותם‬
‫ּ‬
‫המצפוּן עובד‬
‫במרוץ אחר זנבותיהם תוך תחושת קיפוח ְשלוש הילדות כך שגם‬
‫שעות נוספות ביחד עימם‪ .‬הנסיכות הקטנות מוּפקדות בידיה האמונות של חלי‪,‬‬
‫הסבתא המסורה לחמישה לילות‪ .‬לכל אחת מהגברברות מאווייה היא ולאותה‬
‫לבטא דרישות‪ ,‬טענות או גילויֵ י דעת שלא ניתן לדחותם ממש לא כל כך‬
‫הרוצה ֵ‬
‫חשוב אם סבתא יכולה להיות קשוּבה‪ ,‬או שמא הינה בשיחת טלפון או עם נכדה‬
‫אחרת או לא עלינו עם סבא שמנסה להשחיל מילה‪ֶ .‬מסר במשפטים ארוכים ממילא‬
‫לא יתאפשר ולפיכך לא יועבר‪ .‬כל מתבטא משוכנע שהוא או היא הכי עדיפ ּויִ ים‬
‫והעולם חייב להיעצר עד לתום ביטוי בשלמותו‪.‬‬
‫כתפי השחוּחוֹ ת הינה להסיע את שחר‪ ,‬הבכירה‪,‬‬
‫המשימה המוּרכבת המוּטלת על ֵ‬
‫לבית ִספרה בבוקר‪ִ .‬משמעת בית הספר תואמת את חינוכי הפרוּסי־ליטאי ואת‬
‫דייקנותה של נכדתי כך שאנו מקדימים את שעת ההגעה‪ .‬שחר סופרת לי בדרך על‬
‫פי השעון במכונית כמה זמן חלף לנסיעתנו וכמה דקות עוד נותרו‪ .‬בגנֵ י הקטנות‬
‫מוּתרת ליברליות מה‪.‬‬
‫עמית הקטנה‪ ,‬כמעט שלוש‪ ,‬עומדת על שלה‪ .‬אני מצטחק כי היא מזכירה לי‬
‫את בן־גוריון‪ .‬קטנה‪ ,‬שערה פזור‪ ,‬עומדת על שלה בלא ויתור או רתיעה‪ ,‬עוצמתית‪,‬‬
‫אלא שהוא "הזקן" עמד במסגרת היוגה על ראשו שלו ואילו היא מעמידה את‬
‫כולנו על הראש‪.‬‬
‫חרדות לאשר נגיד או נדוֵ וח להורים אחר שובם על התנהגותן‬
‫שלוש הקטנות ֵ‬
‫אך המנטרה הזו אינה נזכרת במהלך היום אלא בשעות ערב‪.‬‬
‫נֹגה שוקדת על יצירות עם נייר וצבע‪ ,‬עמית מושכת בצבעים כמה פסי אורך‬
‫ורוחב ומגישה מתנה אישית ממנה בהוקרה לכל דיכפין ושחר היודעת כבר קרוא‬
‫וכתוב מדווחת לי כי היא עייפה מלכתוב עבור אחיותיה את כל שהן מבקשות תוך‬
‫הכנת מתנות "ברוכים הבאים" להורים החביבים‪.‬‬
‫שערה של עמית מתולתל ופזוּר ויש לסרקו ולאוספו כדי שתיראה בקהלה אך‬
‫אינה מרשה ואינה מתירה פעולה זו וצרחותיה יכולות להיחשב כתוצאת אלימות‬
‫במשפחה‪ .‬כאשר אני יורה בה מבט זועם היא מודיעה לי תוך הפוגת בכי קורע לב‬
‫"די‪ ,‬אתה חוצפן"‪ .‬עוד לא שלוש כולה‪.‬‬
‫כאשר היא נשאלת על ידי אריאלה איך היה אצל סבתא חלי היא משיבה‬
‫בנחרצות‪" :‬עשיתי לה בעיות"‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫א‬
‫‪.indd 187‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 188‬קובי חורין‬
‫לנֹגה האנרגטית חשובים המופעים בפנינו הכוללים נגינה‪ ,‬שירה‪ ,‬ריקוד וניהול‬
‫ההפקה ולמותר לציין כי עמית מתלווה כדי היותה באור הזְ ַרק אורים‪ .‬שחר מפליאה‬
‫בלוליינות אקרובטית תוך ביצוע ַסלטות מדויקות בקלילות מפתיעה‪ .‬היא עשויה‬
‫לעופף גם מעבר לקערת סלט הירקות שסבתא קוצצת‪.‬‬
‫עמית גוררת את נֹגה ל"מחבואים" ִמסבא וקוראת מתוך חרכי הארון בכניסה‬
‫לביתנו כי אינה בארון‪ .‬גיל צעיר מידי כדי ליחס משמעות לכניסה או ליציאה‬
‫מהרהיט‪.‬‬
‫הבנות שאבו לפנק את ההורים עם שובם‪ ,‬גם להאפיל או להמתיק אפשרויות‬
‫דיווח התנהגותי אותו תיארנו כמופתי‪ִּ ,‬בקשו מסבתא להכין ביחד ִעמה עוגת גבינה‬
‫נחשקת‪ .‬הן חילקו משימות ותפקידים אך בסופו של דבר סרטי ה־‪ vod‬ניצחו וסבתא‬
‫ביצעה המטלה לבדה והייתי מוסיף בחיוך זהיר‪ ,‬בהקלת מה‪.‬‬
‫שחר מתלחשת עם סבתא מה היא אוהבת לשתות ומהן העדפות סבא‪ .‬לתמיהתה‬
‫של חלי היא משיבה סתמית כי היא עושה מחקר‪ .‬אני עומד לצאת לביקור חבר‬
‫שאינו בקו הבריאות ומבקשים ממני להמתין לעת הפתעה מתוכננת‪ .‬שחר מוסרת‬
‫לי הזמנה בכתב לארוחה חגיגית שהבנות הכינו עבורנו‪ .‬בסלון הבית נפרשות מפות‬
‫צבעוניות‪ ,‬ומוגשת כוס תה לסבתא‪ ,‬קפה שחור לסבא‪ ,‬צלוחית עוגיות‪ ,‬פירות‬
‫חתוכים וחיוך של אושר ועיניים בורקות של הקטנות ובהחלט גם שלנו‪.‬‬
‫הלילה החמישי יורד‪ ,‬עטלפי הפירות עושים באזים במעופם כדי תפיסת ענפי‬
‫עץ החרוב לשנת היופי שלהם‪ .‬אפילו ילקוטי בית הספר והגנים כבר מוכנים בטוּר‬
‫ושעת הרחצה מכריזה על המבדיל בין קודש לחול‪ .‬מחר חוזרים ההורים‪ .‬הילדות‬
‫בוודאי יתרפקו‪ ,‬יפארו את סבתא על מסירותה האינסופית‪ ,‬ילשינו על סבא שהיה‬
‫קצת מרוחק ואולי עמית תאזור עוז לתאר את הבלגנים עם חיוך כובש וממיס‪.‬‬
‫איך אמרה לי "די‪ ,‬חוצפן"‪.‬‬
‫אודי עובר לומר שלום ולאסוף פרטי לבוש שנותרו אצלנו‪ .‬איך שהילד (‪)39‬‬
‫נראה רגוע‪ ,‬שלֵ ו ומחוּיך‪ .‬נפלא‪ .‬שווה את הכל‪ .‬מחר עולם כמנהגו ינהג‪ .‬תורנויות‪,‬‬
‫ִצחקוּקים עם קצת בכִ יות קיפוּח ותשוּמי‪ ,‬לֵ אוּת שתתחיל מנִ ייתה מחדש עד‬
‫החופשה הבאה‪ .‬עכשיו גם סבתא תוכל לפוּש מעט‪ ,‬לאזור ַחלָ ֶציה ולפרוֹ ק מתחיה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 188‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪189‬‬
‫‪ Yuja Wang‬‬
‫‪ 71‬‬
‫ִא‬
‫‪02.15‬‬
‫ם על פי סמכויותיהם ראשי מפלגות רשאים לשריין מקומות ספוּרים‬
‫ברשימות לכנסת מטעם תנועותיהם למייצגים את ַע ֵמנו ִעם ידוענים‬
‫כאמנים‪ ,‬מלכות יופי‪ ,‬שחקני כדורגל ועתה מתפנים גם ניצבים אחדים בדימוס שגם‬
‫מייצגים את אורחותינו וכל אלו כדי משיכת קהל בוחרים אני ממליץ על ‪.Yuja‬‬
‫יוג'ה ואנג‪ .‬ילידת בייג'ינג‪ ,‬בת ‪ ,]02.1987[ 28‬השולטת בפסנתר ומוּכרת בכישרונה‬
‫כדבוּקת האש של המאה העשרים ואחת‪ .‬היא הופיעה לפנים עם הפילהרמונית‬
‫בוהק שבשל היותה נמוכת‬
‫שלנו בשמלת מיני אדומה ועתה במשהו שחור קצרצר ֵ‬
‫קומה הקצרצר מחפה ומאריך את רגליה הנאות שכפותיהן נעוצות בנעלי עקבים‬
‫גבוהים ואופנתיים‪ .‬אני שוזֵ ף עיני ומידי פעם מתפעם גם מזריזות אצבעותיה על‬
‫הקלידים ולשליטתה המופלאה גם בשחורים וגם בלבנים‪ .‬בניו יורק טיימס נכתב‬
‫אחר רסיטל הבכורה שלה בקרנגי הול כי נגינתה התאפיינה בניואנסים לא שגרתיים‬
‫והתפעל מ"טיפולה" האינטליגנטי בסונטה של פרוקופייב‪.‬‬
‫נגינתה‪ ,‬נכתב‪ ,‬חשפה דקויות שלרוב נעלמות בביצועי אחרים‪ַ .‬חפשו אותה‬
‫סחרחרת‪ .‬ליידי גאגא של עולם‬
‫בי ּו טיו ּּב במעוֹ ף הדבורה לקורסקוב ותראו מה זו‬
‫ֶ‬
‫הפסנתר המבוקשת בתזמורות הכי גדולות ברחבי העולם‪ .‬לא אכפת לה‪ ,‬היא‬
‫אומרת‪ ,‬איך אנשים מבחוץ רואים אותה וחוץ ממוזיקה שממלאה את חייה מגיל‬
‫למעט‬
‫שש היא רוצה לעסוק במשהו נוסף‪ .‬הכֵ נוּת והישירוּת בארצנו קוסמת לה ֵ‬
‫נקרית כאן הזדמנות? מקום ‪ ?7 ?11‬מממדיה‬
‫החדירה המוגזמת לפרטיות‪ .‬אולי ֵ‬
‫הקטנים בוקעים "פרצי אנרגיה ואשדי פסנתרנוּת מדהימים"‪ ,‬צוּין‪ .‬אז מה? היא‬
‫ב"פ ְר ֵצי ַוא ְש ֵדי"‬
‫לא תדע להעשיר את הגושים המתהווים והמתגבשים בשוּם ֵשכל ּ ִ‬
‫ילמד במהירות‪ .‬ביג דיל‪ .‬בה‬
‫ות ֵ‬
‫אנרגיה? מהותה של משמעת קואליציונית תאובחן ִ‬
‫בוודאות יש תבונה ותרבות ולפיכך סביר שהיא זו שתידחה המלצתי על הסף‪ .‬חבל‪.‬‬
‫היא הייתה יכולה להיות תוספת מרנינה‪.‬‬
‫ממוקירי‪ ,‬חברים נושאי דגליהן של מפלגות שונות לרבות של "מרץ"‪,‬‬
‫אחדים‬
‫ַ‬
‫מפנים אלי כתבות וראיונות אלא שאני בתום ליבי סבור שאנשים הומניים עם‬
‫להוות שידרה בכל אחת מהמפלגות‪ .‬אין זו עילה למפלגה‬
‫ערכיות ויושרה‪ ,‬צריכים ַ‬
‫ייחודית‪ .‬להבדיל‪ ,‬גם התומכים בחוקיוּת השימוש ב־‪ ,Cannabis‬גם מחנה המגזר‬
‫הרוסי אף הערבי‪.‬‬
‫מצביעי המחנה הציוני‪( ,‬הקלדתי בתחילה בוז'י אבל תוכנת ההגהה הונחתה‬
‫ממעל ושינתה ליצחק)‪ ,‬חוששים מאשר יקרה שם לאחר ימי החיוך והזוגיות‪.‬‬
‫ולרסן אגו? עד מתי ֶשלי תשכון לבטח ותבטא מסיכת‬
‫לאפסן‬
‫לכמה זמן ניתן‬
‫ֵ‬
‫ֵ‬
‫רוגע בשאנטי ולא תבוא חשבון? אין ספק ביכולותיה ובחוכמתה‪ .‬וציפי? עד מתי‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫אִ‬
‫‪.indd 189‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 190‬קובי חורין‬
‫תתהדר בשורשיה הלאומיים ותשעט נלהבת ככלה בחופתה? הלא כך הן עושות‬
‫כולן‪.Cosi fan tutte ,‬‬
‫חלקנו מחפשים את הרע במיעוטו‪ ,‬את ברירת המחדל‪ ,‬רבים הבינו‬
‫שהאידיאולוגיות ִקבלו תפנית‪ ,‬את המצעים כותבים דוֹ ברים בחלקות לשון והמוטו‬
‫לממש אמביציות‬
‫המוביל הינו למשוך קולות ולהגדיל מספר המנדטים הנרכשים כדי ֵ‬
‫אישיות‪ ,‬כוח ועוצמה ולא כל כך חשוב מה נאמר או הוּצע‪ .‬תמיד תעמוד לזכות‬
‫הזוכה אמירה כי עליו להתגמש בגין חבירה עם שותפים קואליציוניים או עם‬
‫חברי הסיעה עצמה הסוברים אחרת‪ .‬דין התנועה הופך לגמיש‪ .‬אתה יכול להכריז‬
‫על שתי מדינות לשני עמים ולעשות הכל לִ ְרחק מכך‪ .‬בינתיים ריצית זמנית את‬
‫המעצמות ששוב נותנות לך אשראי וזמן אלא שגם הם מתקבלים עתה בהסתייגות‬
‫והופכים למוגבלים‪.‬‬
‫אתה יכול לדבוק ברוח המחנה הנגדי ולדעת כי ההתיישבות הינה חיונית גם‬
‫מעבר לקו הירוק‪ .‬יש גושי התיישבות להם גם המחנה הציוני מחויב מה גם שיש‬
‫בכך קריצה מזַ ֶמנת למתלבטים ִברגעי ההצבעה בקלפי‪ .‬למנהיגינו לא כל כך חשוב‬
‫מה יהיה לאחר מכן ואחר שנגלה ששוב פספסנו נתחיל בספירה לאחוֹ ר ל‪ ...‬מועד‬
‫הבחירות הבא‪.‬‬
‫עד אז‪ ,‬נקרא על עוד שערוריות ועוד סקנדלים‪ ,‬נייחס חימו ֵּמי גבול לגחמות‬
‫ביטחוניות פוליטיות כדי להחוויר פני המתחרה היריב ממנו יצוּפה להשיב לשיחות‬
‫נחשב ערכי פיקדונות כספיים המשמשים לדמי‬
‫בטלפון האדום לפני הנֵ ץ החמה‪ֵ ,‬‬
‫כיס‪ ,‬נֵ דע אל נכון על עוד ִּביוּש אלא שאלו מתקבלים כנורמות למגינת לב העם‪.‬‬
‫אני נכנס עוד קצת ליו טיוב לצפות ביוג'ה ולהאזין לנגינתה‪ .‬יותר מרגיע מוַ וליום‪.‬‬
‫קצת סטרבינסקי‪ ,‬קצת שוברט‪ .‬יותר טוב מבנט‪ ,‬אפילו מליצמן‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 190‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪191‬‬
‫‪ 72‬‬
‫ל‬
‫אדון קונפינו ‬
‫‪02.15‬‬
‫קראת ט"ו בשבט‪ ,‬חג האילנות‪ ,‬במלאת שבעים וחמש שנה להיוַ ֵוסד‬
‫"חסות־חורין" ִק ַּבלנו ברכות מאליפות רבות‪ ,‬חלקן הועתקו למדור‬
‫"תגובות" באתר שלנו אך אחת מהן תפסה את עיני ועליה לא אוכל ולא ארצה‬
‫לעבור לסדר היום‪.‬‬
‫"למורשת המפוארת וליורשים הגאים‪ ,‬ברכות חמות‪ .‬אליהו קונפינו"‬
‫לברכה הכתובה בכתב יד יציב צוֹ רפה ִאגרת "ברגשי כבוד" מבנק אמריקאי‬
‫ישראלי בע"מ‪ .‬היה פעם בנק כזה טרם נרכש ומוּזג לתוך בנק הפועלים‪.‬‬
‫אליהו קונפינו‪ ,‬יליד ‪ 1921‬בולגריה‪ ,‬בן ‪"[ ,94‬צד" בגימטרייה] ניהל את אחזקת‬
‫סניף הבנק‪ .‬על פיו נשק דבר‪ .‬אדם עדין נפש‪ ,‬מסוּר‪ ,‬אחראי‪ ,‬אוהב ספר‪ ,‬כותב שירה‬
‫ואיש תרבות‪ .‬החיוך שלו שווה את הכל‪ .‬מקרין חום וידידות אמיתיים וכֵ נים‪ .‬תן‬
‫למלאך הזה רק לעזור ולפנֵ ק‪ .‬עצמו‪ ,‬אינו נחשב‪.‬‬
‫אחר תיאום מוקדם אני לוחץ על כפתור האינטרקום במבוֹ אה לדירת מגוריו‬
‫בראשון לציון‪ .‬נפעם ומרוּגש‪ .‬בפעם קודמת כאשר בקרתי אותו כביקור גומלין‬
‫הוא מזג ביד בוטחת וודקה כיד המלך‪ .‬עתה הוא ישוּב חבוּש ברפידוֹ ת לצידו כיסא‬
‫גלגלים‪ ,‬ראשו שמוּט וחיוך של אושר על שפתיו‪ .‬אלינה ידעה על בואי הצפוי‬
‫ועל הווייתי עליה הפליג אליהו בתיאוריו וכנראה שבהגזמה מרובה לפי החיוך בו‬
‫ִק ְּבלה את פני‪.‬‬
‫את הוויסקי הפעם מוזגת אלינה שעלתה מאוקראינה בגיל ‪ ,15‬לפני ‪ 23‬שנה‪.‬‬
‫תקופת משבר המפרץ‪ .‬אדם נאה‪ ,‬אנרגטית‪ ,‬עיניים פקחיות ומבטאות תבונה ואהבת‬
‫אדם‪ .‬מגיעה לאליהו תשומת לב וטיפול של אדם ְרחב לב‪ .‬אליהו אינו מבכה את‬
‫חוליו או מגבלותיו ומיד מבקש מאלינה לתאר בפני את קשייה תוך מחשבה כיצד‬
‫ניתן לעזור לה במצוקתה‪ .‬אדון קונפינו מזכה אותי במצווה כאשר הוא מכבדני‬
‫בקרדיט לפיו ביכולתי לעזור‪.‬‬
‫בעלה של אלינה עבד כמלגזן בעבודות מזדמנות ולקה ברגליו‪ .‬המוסד לביטוח‬
‫לאומי מכיר בנכותו בשיעור של מאה אחוז אך בחורנו חסר זכויות סוציאליות‪.‬‬
‫אלינה רעייתו שהייתה ספרית בעיסוקה חייבת לתמוך בו והיא סועדת בתמורת‬
‫תשלום את אליהו‪ .‬אינה יכולה לקבל על עצמה טיפול ב"סבא" נוסף‪ ,‬כהגדרתה‪ ,‬שכן‬
‫עליה לתמוך ולהקל על מכאוביו של בן זוגה‪ .‬מכאובים? הרשויות נתנו לו כמויות‬
‫אינסופיות של אופיום עד שהורע מצבו והיה עליו לעבור מסעי גמילה שכן האיש‬
‫הלך וקמל כנרקומן לכל דבר‪ .‬עכשיו היא מצפה לאישור קבלת קנביס‪ .‬במרפאת‬
‫הכאב באיכילוב לשם הופנתה מבארים כי רק אחר שנת טיפול היינו התייצבויות‬
‫"לדפוק כרטיס" ניתן יהיה לקבל את הסם המבוקש‪ .‬ובינתיים? שום טיפול לא‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫ל‬
‫‪.indd 191‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 192‬קובי חורין‬
‫יעזור וכל שנדרש הוא אך הרגעת כאבים‪ .‬מבחינה פיזית‪ ,‬חוץ מהפגיעות ברגליו‬
‫האיש חסון ובריא אך הכאבים‪ ,‬אלוהים ישמור‪.‬‬
‫אלי לוגם מהסודה המבעבעת שבכוסו ומתקשה בשמיעה אך כל מעייניו‪ ,‬כדרכו‪,‬‬
‫לעזור ולהקל על אלינה‪ .‬איש קדוש‪.‬‬
‫הבנק בו עבד אלי היה בסמיכות לכתובת משרדנו בשדרות רוטשילד תשע‪ ,‬פינת‬
‫רחוב הרצל‪ ,‬הבית של "שלוּש"‪ .‬היום ייקל על צעירינו לאיתור על פי מיקום ליד‬
‫הסואן‬
‫ַּבר או מסעדה או מפגש הבירה הקרוב‪ .‬חנויות רגילות שהיו רוֹ וְ חות במרכז‬
‫ֵ‬
‫משתרכים‪.‬‬
‫הפכו לבתי מרזח ולמפגשי צעירים והתורים לכניסה בשעות החשיכה‬
‫ָ‬
‫השדרה יפתה‪ ,‬בתים משופצים ומשיבים תפארתם והדרם לאור השימוּר ומגדלים‬
‫כבמנהטן הולכים ורבים‪ .‬בשעות בין ערביים בימי חול או בסופי שבוע עשרות‬
‫צעירים ויותר מהלכים בשדרה המטופחת‪ ,‬חלקם נושאים עגלות קטנטנים‪ ,‬אחרי‬
‫אחדים מכַ ֵּ‬
‫שכש בזנבו כלבלב‪.‬‬
‫שיבתנו דהיום‬
‫את המבנה בשדרות רוטשילד עזבנו בראשית ‪ 1991‬לטובת ְמקום‬
‫ֵ‬
‫אך מאליהו לא נפרדנו‪ .‬תהא זו בירכת שנה טובה ואיחולים לחג שמח‪ִ ,‬התראוּת‬
‫מידי פעם ותמיד עם חיוך אוהב וחיבוק של ידידוּת אמיצה‪ .‬חג אילנות שמח אדון‬
‫קונפינו‪ .‬תבורך‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 192‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪193‬‬
‫‪ 73‬‬
‫א‬
‫עציץ עם פרח אדום ‬
‫‪02.15‬‬
‫דם אחד‪ ,‬יקר לי‪ ,‬סיפר לי שאינו רואה בעין אחת‪ .‬כנראה מלידה‪ .‬הוריו‬
‫גילו זאת בגיל ינקותא אך לא היה מה לעשות‪ .‬ניסו מלחמת חוֹ רמה בעין‬
‫"עצלה"‪ ,‬בכירי מומחי רפואה ידועי שם‪ ,‬נקראו כתבות מחקר אך הליקוי היה ככל‬
‫הנראה נעוץ בעצב הראייה ולכך לא נמצא כל פתרון‪.‬‬
‫גדל האיש‪ ,‬בגר ובצבא גוּיס ליחידה עורפית‪ .‬איש אהוב ולעת כישוריו נשלח‬
‫על ידי מפקדיו לקורס קצינים‪ .‬היחידה בה שירת קצת חריגה במערכת וכלל לא‬
‫ד ּווַ ח לשלישות בה על מכינה מקדימה‪ ,‬מוֹ עדה ומיקוּמה‪.‬‬
‫בציוניו הכל עשיריות בלימודים התיאורטיים‪ ,‬איש מקובל על חבריו הצוערים‬
‫ישמחוֹ ביקש‬
‫ועל מפקדיו‪ .‬במענה לשאלת הוריו מה להביא לו בביקורם הקרוב ומה ַ‬
‫עציץ עם פרח אדום‪ .‬לגַ וֵ ון‪ .‬מלאך‪.‬‬
‫חלק מכישורי מפקד מחייב התמצאות בניווט לרבות ניוו ֵּטי לילה‪ .‬ניווטי היום‬
‫אחר ובחושי עטלף לא‬
‫היו תקינים‪ .‬עין אחת רואה ֵשש‪ .‬בלילה זה כבר סיפור ֵ‬
‫התברך‪ .‬קביעת מפקד בית הספר לקצינים דאז הייתה כי כל מפקד‪ ,‬גם אם מוגבל‬
‫בכישור רפואי‪ ,‬בלי קשר לייעודו הצבאי אחר קבלת הדרגה‪ ,‬חייב לעבור גם סידרה זו‬
‫בהצלחה‪ .‬אין הקלות‪ .‬כמעט היה מרד בקורס לאחר הדחת האדם המוכשר והמקובל‬
‫השש‪ ,‬אינטלקטואל‪,‬‬
‫מהסיבה שצוינה‪ .‬הכל עשיריות‪ ,‬חכם‪ ,‬בולען ספרים בעין של ֵ‬
‫הורי‬
‫אדם ודוֹ ַרג במשוֹ ב חבריו לכיתה בשורות העליונות‪ .‬אחד החברים שוחח עם ֵ‬
‫הנער והודיע כי הוא ּבוֹ ש לעמוד על מגרש המסדרים בהעדרו של חברו‪ .‬זהו בית‬
‫ספר לפיקוד‪ .‬כאן נרכשת דוגמא אישית‪ .‬מפקד בית הספר סירב לשוחח עמו ושלח‬
‫אליו את קצין בריאות הנפש לדובבו עד כמה הוא פגוע מתגובת ה"פיקוּד" ממנו‬
‫צפוי היה לגלות רגישות וגיבוי‪ .‬משפיל‪.‬‬
‫הבחור חזר ליחידתו שפוּף וכולם הרימו גבה בתמיהה לאחר ווידוא גִ רסתו‬
‫לוודא‪ .‬הבחור עיקש‬
‫וההערכות החיוביות כלפיו‪ .‬למפקדי יחידתו הייחודית היו כלים ֵ‬
‫ומפקדיו עודדוּ‪ ,‬חיזקו ותמכו והוא זוּמן לסדנת ניווט נוספת במחזור הקורס הבא‪.‬‬
‫נקבע המועד והבחור יורד למצפה רמון בתחבורה הציבורית‪ .‬כזכור‪ ,‬היחידה שלו לא‬
‫כל כך מעודכנת בפרטים ובהתייצבו נמסר לו כי הסדרה הוקדמה בשבועיים ימים‬
‫והסתיימה ואכן לא הודיעו על השינוי בטעוּת אלא לצוערי המחזור בלבד‪ .‬הוּחלט‬
‫לאפשר לבחור הזדמנות נוספת לבחינת ניווט לילה ואחד המדריכים המחלקתיים‬
‫הוצמד אליו לבחנו‪ .‬מסלול הניווט הינו ארוך ונמשך על פני לילה שלם‪ .‬הואיל‬
‫ובחורנו ניחן בזיכרון חזותי פנומנלי‪ּ ,‬בוֹ ר סוּד‪ ,‬הציע לו אביו לקלוט המסלול ולתרגם‬
‫ֵ‬
‫המפה על פי עצמים מזוהים בציון מרחק שיתורגם לצעדים‪ .‬עשרים מטרים שהינם‬
‫חרבה משמאל‪ ,‬שלושים צעדים עד לעיקול ימני‬
‫באר ֵ‬
‫חמישה עשר צעדים עד ֵ‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫א‬
‫‪.indd 193‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 194‬קובי חורין‬
‫בוואדי‪ ,‬גִ שרון אבן במרחק מדוּד וכאלה‪ .‬כך פועלים ביחידות עילית לקראת פעילות‬
‫האפילה מוחלטת‪.‬‬
‫מבצעית בלילה בו ֵ‬
‫האיש הצליח ועבר את המשוכה‪ .‬לא היה גאה וזְ קוף קומה ממנו‪ .‬הוא עשה את‬
‫זה‪ .‬אין אצלו ברקורד נכשל או מוּדח‪.‬‬
‫לימים המריא בדרגות‪ ,‬במעמד‪ ,‬בלימודיו האקדמאים אך אביו אינו בטוח אם‬
‫ממרום שיבתו ומעמדו‪ ,‬בנו חו ַּשל או שמא נותר ִמשקע נשכח שמקורו בנוקשוּת‬
‫ְ‬
‫יתר ובהיעדר רגישוּת ואנושיוּת‪.‬‬
‫היום‪ ,‬מפקד בית הספר לקצינים דאז מועמד לכַ ֵהן במפלגה עתידית אחר שאיבד‬
‫הדעות ומרשים‪ ,‬חיוּני וחיוּבי‪ .‬אין ספק‪.‬‬
‫מכוֹ רתו במפלגה קודמת‪ .‬אדם מוכשר לכל ֵ‬
‫ברי לי כי סביר שאינו זוכר אירוע כזה‪ ,‬אך ל ּו זכר ההיה מבטא חרטה? מתנצל‬
‫או שמא היה מצדיק החלטתו ותומך בפסקנות כי גם בעל כושר "מוגבל" מחויב‬
‫בהגנה על אישה בוגרת באוטובוס בעת פיגוע וּקרב מחבלים‪ ,‬כפי שהתבטא בשעתו‬
‫בפני הצוערים‪ .‬האם ציפה כי בוגריו בעלי סיכת ה־מ"מ יצוידו בסכין בין השיניים‬
‫כששים אלֵ י קרב?‬
‫ָ‬
‫ל"ילד" ההוא מלאו זה מכבר ארבעים והוא מעריך את מפקדו שלהערכת הוריו‪,‬‬
‫חברי הקרובים‪ ,‬אליה אני מצטרף שגה‪ .‬הצעיר ההוא הדחיק ויִ נטוֹ ר לי אם יֵ דע‬
‫שהעליתי על הכתב בוודאי בלא קבלת הסכמתו‪.‬‬
‫הוא הגוזל עף אל השמיים ואין "גוּר לך" בלקסיקון שלו‪" .‬הילד" ההוא בטוהר‬
‫הצוער ההוא שביקש מהוריו‬
‫מידות ובניקיון כפיים וליבו רחב ומלא חמלה וסלחנות‪.‬‬
‫ֵ‬
‫להביא לו עציץ עם פרח אדום לגַ וֵ ון אפרורית המדבר או הרוחשים בו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 194‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪195‬‬
‫‪ 74‬‬
‫כ‬
‫בחלוף כ־ ‪ 140‬יום ‬
‫‪02.15‬‬
‫מאה וארבעים יום חלפו מאז קרות האירוע אותו תיארתי באריכוּת בפרק‬
‫‪ 53‬מאוקטובר־נובמבר ‪" ,2014‬בריאות‪ ,‬העיקר הבריאות"‪.‬‬
‫קדק‪.‬‬
‫למד ֵ‬
‫‪ 137‬יום ַ‬
‫השמיים קדורניים‪ The modern jazz quartet .‬מנגנים את ‪Autumn in New‬‬
‫‪ York‬ביצוע משנות השישים של פעם ועלֵ י הכותרת של הרקפות הוורדרדות‬
‫חדרי רוטטים ברוח הקלילה הנושבת‪ .‬שני ניצני סחלבים מבצבצים כדי‬
‫בחלון ִ‬
‫ראייה ִאם כדאי‪.‬‬
‫לעל בדפי עיתון‬
‫מע ֵ‬
‫חברנו מרשימה‪ .‬הדיבור ברור יותר‪ ,‬האיש ַ‬
‫ההתקדמות של ֵ‬
‫ומחווה דעה בקול חלוש ומהוּסס‪ .‬הוא נראה יפה‪ .‬מגוּלח ומסוּפר‪ ,‬לבוש בקפידה‬
‫ועובר ההליכים הפיזיותרפיים וקלינאוּת התקשורת תוך שיתוף פעולה‪ .‬שוחה‬
‫בבריכה במרכז השיקום וקובע נחרצות "עוד חודשיים אני הולך מפֹה עומד על‬
‫רגליי"‪ .‬על "השותפים" האחרים במרכז השיקום נמנים בין היתר פגוּעי "צוּק איתן"‪.‬‬
‫חלקם פגוּעי גפיים‪ ,‬מל ּווִ ים בחיילי היחידות המוסיפים לבקרם לצד קרובי משפחה‬
‫וחברים‪.‬‬
‫לאחרונה נבדקת האפשרות להוספת טיפולים אינטנסיביים‪ ,‬אפילו חיצונית‪ ,‬כמו‬
‫לתאי המוח הפגועים ולהעשיר‬
‫גם הטיפול בתא לחץ העשוי להוסיף חמצן מרוכז ֵ‬
‫יכולת הדיבור‪.‬‬
‫לחיק‬
‫מזה כשלושה שבועות האיש מקבל חופשות ִשחרור‬
‫לסופי שבוע לביתו‪ֵ ,‬‬
‫ֵ‬
‫מארח‬
‫בני משפחתו האוהבים והמסורים‪ִ .‬שישבת‪ .‬הוא מתארח אצל חברים קרובים‪ֵ ,‬‬
‫בביתו ויושב נישא ורם בכיסא הגלגלים‪ ,‬מביט באורחיו בעיניים גדולות ופקוחות‬
‫עד אשר הוא משתעמם ומסיט מבטו‪.‬‬
‫ליחף לחוֹ ף הצוק בתל ברוך להפוגת מה‪ .‬המון רב‪.‬‬
‫הנושא ֵמעיב ואני יורד ֵ‬
‫קרני שמש מפציעות מבעד לעננים המתפזרים‪ .‬לא הייתי ֵער לכך שהיעדרותי‬
‫בימים האחרונים הורגשה ולשאלת המתעניינים בשלומי השיבותי עם חיוך אווילי‬
‫רב רושם כי הייתי בחקירות ב־מח"ש‪ .‬רק שלא ייקחו אותי ברצינות לעת הגשת‬
‫מועמדותי לנשיאות המדינה בפעם הבאה‪ .‬רוּבי‪ ,‬אחריך‪.‬‬
‫כאשר התארח לחמין ולגם טיפ טיפת יין אדום משובח ועוד שתי טיפות‬
‫העגל ערב לחיכו וביקש‬
‫עראק התפשט על פניו חיוך רחב ועיניו נצצו‪ .‬גם בשר ֵ‬
‫עוד‪ .‬החברים שהתכנסו חבקו וחיבקו ובני המשפחה הקרובה התמוגגו וראו אור‬
‫יקרות בציפייה לעתיד טוב יותר‪ .‬בתוכֵ נו ישב בראש השולחן בכיסאו הרחב‬
‫והעלייה אליו לרגל התארכה‪ .‬הוא היטה אוזן לנאמר ומידי פעם התערב‪ .‬חוזר‬
‫לעצמו‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫כ‬
‫‪.indd 195‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 196‬קובי חורין‬
‫עכשיו בני המשפחה הם הנדרשים לחיזוּקים‪ .‬הרי לא לעד ישכון לבטח במרכז‬
‫השיקום ומהלך של יממה אחר יממה עלול להתיש‪.‬‬
‫אתמול‪ ,‬ערב שבת‪ ,‬הוא ישוּב לבוש מכנסיים קצרים וחולצה ספורטיבית מרוכז‬
‫בסדרת טלוויזיה כלשהי בסלון ביתו המרווח‪.‬‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫שכש בזנבו וחמק לגיחת‬
‫ֶאדי ניצל את ההזדמנות עם פתיחת שער הכניסה‪ִ ,‬כ ֵ‬
‫מתנשף‪.‬‬
‫הזאבון הצעיר שחזר‬
‫ֵ‬
‫חופשיוּת משוּחררת קצרה‪ .‬אנרגטי ומלא משובות ֵ‬
‫לֵ ייני הישישה ששמיעתה כבדה עליה משמיעה נהמות הב־הביות חלושות אך‬
‫מיטיבה לשמור על הטריטוריה שלה ואדי רוחש כבוד כלפיה ומקפיד על "והדרת‬
‫פנֵ י" לֵ ייני‪.‬‬
‫ומסב‬
‫חבֵ רנו לוגם מספל התה וכאשר נמאס לו והוא מאבד עניין הוא מתנתק ֵ‬
‫מסרי‬
‫מבטו אל מסך הטלוויזיה‪ .‬בקבוק העראק שמור עבורי במקפיא‪ .‬קלינטון ְ‬
‫לאנקה מוזמן להצטרף ומדבר בזכות התה מציילון אלא שהפעם בחר בקפה‪.‬‬
‫גבירת הבית ממעטת הפעם‪ ,‬בשונה מהרגלה‪ ,‬לשקוע בשיחות הסלולרי‬
‫הממושכות‪ .‬היא צמודה למכשיר דרך קבע כדרך מילוּט‪.‬‬
‫חברי מגיעים ומחליפים חיבוקים ונשיקות בתקוות לאינשאללה‪ .‬במוצאי‬
‫ילדי ִ‬
‫ֵ‬
‫השבת הוא יוחזר לאגף השיקום לעוד שבוע טיפולים אינטנסיביים‪ .‬נגמר האפטר‪.‬‬
‫שוב נעלמות קרני השמש ורוח קלילה מעיפה עלים יבשים שנשרו מעצי החורשה‪.‬‬
‫שבת המלכה‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 196‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪197‬‬
‫‪ 75‬‬
‫ב‬
‫יֹובֵ ל ומחצה — ט"ו בשבט ‬
‫‪02.15‬‬
‫הורי המנוחים בקריית שאול‪ .‬אבא יסד ופעל‬
‫בוקר ט"ו בשבט‪ִּ ,‬בקרתי את ַ‬
‫במשרד מאז ‪ 1940‬ועד לכתו לבית עולמו במזרח הנצח ב־‪ 1969‬ואני וחלי‬
‫ועתה גם מיכל נושאים בעול‪ ,‬חלקנו‪ ,‬מעל ‪ 46‬שנה‪ .‬חתיכת תקופה‪ .‬מספר הסוכן‬
‫שלנו בפניקס הינו ‪ 006‬אך זה סתם ִמספוּר פורמלי‪ .‬התחלנו לפניהם‪ .‬איני יודע‬
‫כמה עוד גופים ִעסקיים המקיימים רצף עם ציפייה להתערוּת הדור השלישי‪.‬‬
‫הספרות המקצועית מעידה ומתריעה על הסתברות נמוכה‪.‬‬
‫ִ‬
‫ּ‬
‫להתפ ַקע‬
‫המשרד מתמלא בפרחים וברכות‪ ,‬צלחות הפירות היבשים חישבו‬
‫ַ‬
‫פעת דוּבשה של ארצנו‪.‬‬
‫מש ַ‬
‫ִ‬
‫בנות המשרד שוּתפות לכל הערכה ויְ קר לעת מסירוּת‪ ,‬אנושיוּת‪ ,‬אכפתיוּת‪ .‬כל‬
‫אלו אינם מובנים מאליהם‪ .‬אני מעוּנב כחתן ביום חוּפתו‪.‬‬
‫ב‬
‫בין עשרות רבות של מברכינו ליקטנו מילות הערכה אחדות מלב המאחלים ומתוך‬
‫אגרות הברכה‪ ,‬חלקן מעוטרות בפרחים ובציורי לבבות‪ .‬הסליחה עמך שהפעם‬
‫"והצנע לכת"‪:‬‬
‫אחרוג ממנהגי ואחמוק מעל ַ‬
‫"לא טריוויאלי לנווט בהצלחה שושלת כזו אבל כמי שעובד אתכם מעל‬
‫עשור שנים אני מודע היטב לסיבות שמביאות להצלחה‪ .‬יושרה‪ ,‬שירות‬
‫נפלא וההרגשה שיש בצד השני מי שניתן לסמוך עליו והרי שהתמונה‬
‫ברורה‪ .‬לכך נוסיף שאתם גם אנשים מקסימים"‪[ .‬ההדגשה במקור]‪.‬‬
‫שלומית ואלישע‪ ,‬מודיעין‬
‫‬
‫"מסורת‪ ,‬כבוד‪ ,‬גאווה‪ ,‬מקצוענות‪ ,‬אתם הכל ביחד"‪.‬‬
‫‬
‫חיה ונחמיה‪ ,‬רחובות‬
‫”…‪ .“…and more importantly, the best friends in the world‬הברכה‬
‫ל ּווְ תה בציור לב גדול צבוע אדום לוהט‪.‬‬
‫קלייר‬
‫‬
‫"‪...‬בטוחני שמייסדי החברה מסתכלים בגאווה ממרומים על התפתחותכם‬
‫לאורך השנים‪ .‬שמח וגאה להימנות על לקוחותיכם‪"...‬‬
‫דני י‪ .‬ר‪ .‬השרון‬
‫‬
‫בשירוּת‪ ,‬במקצוענות ובליווי‬
‫"‪...‬שימכם הולך לפניכם‪ ,‬הנ"ל מוטמע ביחס‪ֵ ,‬‬
‫שלכם את הלקוחות‪ ,‬מלידה דרך בגרות והלאה‪ֵּ .‬כיף גדול לקבל את ההערכה‬
‫והכבוד המתקבלים מהמבוטחים‪ ,‬אות תודה והכרה בכם בשם השליחות‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 197‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 198‬קובי חורין‬
‫והצדק‪ .‬אין עוד אנשים וסוכנים כמוכם ששומרים על היושרה‪ ,‬הרצון‬
‫וההליכה יחד הכה מיוחדים ומרגשים‪ .‬אנחנו‪ ,‬ילדיכם‪ ,‬גאים להיות חלק‬
‫מזה‪ .‬הרבה מזל טוב לכם ולכל הצוות‪ .‬אוהבים ומחבקים‪.‬‬
‫דניס'‪ ,‬אודיס' ומיכלי‬
‫‬
‫"‪...‬אין מתאים כ־ט"ו בשבט למאורע משמח זה כסמל לנטיעת שורשים‪,‬‬
‫צמיחה ופריחה‪ ...‬מאחלים המשך לבלוב‪ ,‬שפע פרי וחדוות יצירה‪."...‬‬
‫הנהלת החברה והנהלת אשכול דן ועובדי הפניקס‬
‫‬
‫"‪...‬הפעם החלטנו לדאוג "לתרנגולת המטילה ביצי זהב‪ .‬מאחל לכם לפחות‬
‫עוד ‪ 75‬שנות הצלחה"‪.‬‬
‫שמואל‪ ,‬הפניקס‬
‫‬
‫"‪...‬לגמרי לא פשוט להישאר ולהתמיד בענף המטורלל במקצת כל כך הרבה‬
‫שנים‪"...‬‬
‫נורית‪ ,‬מכבים‬
‫‬
‫‬
‫"‪...‬כמי שהכיר והוקיר את הוריך‪ ,‬זִ כרם לברכה‪ ,‬ומעריך ומכבד את פועלם‬
‫של ממשיכיהם לדורותיהם ובשם שושנה ובשמי הרשה לי לאחל לך וכמובן‬
‫לחלי ולדור ההמשך — הרבה אושר וסיפוק בכל מעשי ידיכם‪"...‬‬
‫שושנה ויחזקאל‪ ,‬ר‪ .‬השרון‬
‫"‪...‬לנאמנות שלכם אנו משתדלים להשיב בנאמנות‪"...‬‬
‫‬
‫"‪...‬זן מסוג מיוחד‪ .‬אין כמוכם! כה לחי!‪"...‬‬
‫‬
‫ורוניקה ורענן‬
‫רבקה ויהודה‪ ,‬ר‪ .‬השרון‬
‫בעבר נשאלנו על ידי הנהלת הפניקס‪ ,‬ביוזמתם‪ ,‬למה נצפה מהם ליום חגֵ נו‪ ,‬בו‬
‫הם מבקשים לבטא הערכתם והרצון להתגאות ולהתפאר‪ ,‬מה גם שמבוטחינו —‬
‫מבוטחיהם‪.‬‬
‫ִּבקשנו עבור כל אחד ממבוטחינו גבול אחריות כלפי צד שלישי בסך ארבעה‬
‫מיליון ‪ ₪‬למשך שניים עשר חודשי ביטוח‪ .‬בלא כל עלות‪.‬‬
‫ההיענות המיידית בחיוב ל ּווְ תה ב־‪ WOW‬והתקבלה בהערכה‪ ,‬בביטוי נאמנות‬
‫ובגל הפניות עסקיות‪ .‬גם הפניקס זכתה‪.‬‬
‫להתרפק‪ .‬כאשר נכתב‬
‫היום המציאות שונה‪ .‬על ימי העבר של אז נותר רק‬
‫ֵּ‬
‫לי על תרנגולת המטילה ביצי זהב השיבותי כי גם מטילה צריכה לנשום ולזקוף‬
‫קומתה ומידי פעם להתמודד עם תלאות‪ .‬את הזירעונים היא מלקטת ביום יום‪.‬‬
‫לעיתים גם ַקש‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:12‬‬
‫‪.indd 198‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪199‬‬
‫‪ 76‬‬
‫ר‬
‫יוליה בנמל ‬
‫‪02.15‬‬
‫אשית השבוע‪ ,‬שני בערב‪ ,‬דרום נמל תל־אביב‪ .‬כארבעים איש ואישה‬
‫נאספים‪" ,‬שניים שניים באו אל נֹח אל התיבה זכר ונקבה"‪ .‬חתן הערב‬
‫המאר ַח מזַ ֵמן אל תיבתו של נֹח על‬
‫הינו שמאי השלישי‪ ,‬נסיך רעננה‪ ,‬אלא שאין‬
‫ֵ‬
‫הר אררט אלא למסעדתו של השף רומן דימנט‪" ,‬יוליה" בנמל‪ .‬השם הזה מאפשר‬
‫הרהורי גחמות אם כי רומן אינו רומיאו‪.‬‬
‫שמאי מקיים מזה שנים רבות את מועדון ה־‪ GL – Good Life‬וחבריו נהנים‬
‫מפרוֹ ת יוזמתו הברוכה של "הנסיך" תוך ביקור ביקבים‪ֵּ ,‬כ ָרה בניצוח ֵשפים במסעדות‬
‫ֵּ‬
‫שונות ברחבי הארץ בלי הפומפוזיות של "אבירי גריל" ודומיהם‪ .‬לפרקים האיש‬
‫חוטא‬
‫הנמרץ נוסע לפגוש שפים ידוּעי ֵשם בעולם‪ ,‬לסעוד על שולחנם ולעיתים ֵ‬
‫ומרק ָחה מכל טוב‬
‫בבישול עימם במטבחיהם‪ .‬אחרי שהוא "מוכֵ ר" לקהלו מאכל‬
‫ָ‬
‫יתר לנו סדנת רזון‬
‫הארץ‪ ,‬יינות מיקבי "תבור" ואחרים‪ ,‬הוא מרהיב עוֹ ז בנפשו ִוא ֵ‬
‫עם ידוען רפואי כדי השלת הנצבר העודף‪.‬‬
‫המסוּבים מגיעים כאילו לאירוע של "המוסד" בחשאיות אלגנטית חמקמקה‬
‫ובהדרת שליחוּת נעלמה‪ ,‬מרצינֵ י פנים ורק אחר הכניסה רבת הרושם מוּסרים מעילים‬
‫ופורמליות‪ .‬פניה של יוליה אל מול גלֵ י הים המתנפצים‪ .‬אחר הצגת השף ועוזריו‬
‫מוצגות נערות יקב "תבור" האמורות ללוות הארוחה העתידית במבחר עסיס פרי‬
‫הגפן ביין לבן יבש‪ ,‬ביינות אדומים בהרכבים שונים עם זנֵ י קברנה ואחרים ולבסוף‬
‫ּורצטרמינֶ ר החצי יבש‪ ,‬המצוּנן כנדרש‪ .‬הולך נפלא גם עם הכנאפה‪ .‬גם בלי‪.‬‬
‫נמזג הגו‬
‫ַ‬
‫מחברי ולגם קפה‬
‫כאשר הוקמה המסעדה ובטרם ניתן לה שמה‪ ,‬ישב שם אחד‬
‫ַ‬
‫בקרבת מקום והיה מעורה בנעשה במטבח הבית‪ .‬כאשר ביקש‬
‫שחור מהביל‪ .‬הוא גר ִ‬
‫סלט ירקות להשביע רעבונו ובשלבי ההתארגנות לא היה לבקשתו מענה מידי‪ ,‬נכנס‬
‫ולחך ותפריט סלטי הירקות נקרא מאז על‬
‫האדון פנימה‪ ,‬קצץ לו מכל הבא ליד ֵ‬
‫שמו‪ .‬המסובים התחבטו בשם המסעדה והעלו אפשרויות באוויר‪ ,‬חלקן עוררו חיוך‪.‬‬
‫בקרבת החוף עמדה נערה מצודדת‪ ,‬יחפה‪ ,‬סנדליה בידה‪ ,‬לבושה חולצה דקיקה‬
‫ִ‬
‫ומכנסי ג'ינס קצרצרים‪ ,‬שערה הזהוב פזור וגוון עיניה הכחולות שיקף צבע הים‪.‬‬
‫חברי‪" .‬יוליה" השיבה ונפנתה מהיושבים אל עבר שפת הים‬
‫"ושמך נערתי"? שאל ִ‬
‫ֵ‬
‫ועל פניה נסוּך חיוך מסתורי‪.‬‬
‫ר‬
‫"הורד‬
‫שמאי ‪ III‬כבר מתכנן את המפגש הבא‪ .‬לגביו מדובר בתפישת דרך חיים‪ֵ .‬‬
‫מתח" הוא מציע אך לא ראיתי על אף חיוכו המשובֵ ב דאגן ממנו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 199‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 200‬קובי חורין‬
‫‪ 77‬‬
‫י‬
‫תהום ְנ שִ יָ ה ‬
‫‪02.15‬‬
‫מתדפק‬
‫ש דברים שלא אשכח אף פעם‪ .‬אפילו לא כשהאלצהיימר‬
‫ֵּ‬
‫בשער‪.‬‬
‫י‬
‫למשל את‪:‬‬
‫נילי אדומת הצמות מהגן‪ ,‬בהן הייתי מושך בחדווה‪.‬‬
‫רעייה ִאתה שיחקתי ברופא ואחות בחדר ההסקה בחצר הבית בפיארברג‪.‬‬
‫נורית היפה והמעודנת שביארה לי כי את עתידה היא ִתבנה רק עם אדם חובש‬
‫כיפה אך לא כך קרה‪.‬‬
‫החבר ִעמו נסענו למרחבים‪ ,‬חלקנו מטלות וקניית מצרכים ואביזרים ובסוף הטיול‬
‫לפני השלמת ההתחשבנות החזיר לי את ג'ריקן הפלסטיק הירוק שרכשתי עבורו‬
‫לנשיאת מים בנימוק שאינו דרוש לו עוד‪.‬‬
‫אותם שכאשר חולקים בתשלום מזמינים את המנות היקרות ביותר ואת הקוקטיילים‬
‫שבחיים‪ ,‬ל ּו היו לבד‪ ,‬לא היו מתקרבים אפילו לתפריט שלהם‪.‬‬
‫אחר הרעלת‬
‫אחרים ַ‬
‫הנחש הקטן עם השפם שבתבונתו הדמונית יודע להפעיל ֵ‬
‫בארות והבאשת ריח‪ .‬אתם מכירים את הלבושים בקפידה‪ ,‬טיפ טופ‪ ,‬מעט השערות‬
‫שנותרו סדורות במקומן על המילימטר וארסיוּת הרוע שבהם קטלנית‪ .‬כאשר‬
‫מעסיקיו לדורותיהם נחשפים לתכונות "הנעלות" הללו‪ ,‬מעיפים אותו לכל הרוחות‬
‫פעם אחר פעם ומוותרים על ידענוּתו ועל שירותיו המקצועיים‪ .‬לאחרונה מילֵ א‬
‫זמנית מקומה של יולדת‪.‬‬
‫שמימנו מעל שישה חודשים בים של כסף כלפי המבַ ֵטח ובזמן הזה רכשו‬
‫אותם‬
‫ַ‬
‫שתי דירות פנטהאוז מפוארות על חשבון עובדיהם‪ ,‬ספקים ובעלי חוב אחרים‪.‬‬
‫שיטת התספורות החלה כאן‪.‬‬
‫מיד ֵעי‬
‫הטכנאי המיומן שמקבל החלטות נחוּשות "בשוּם ֵשכל" כדי ַס ֵמן ‪ V‬בגיבוי ַ‬
‫‪ google‬המתווים דרכו לאורם כ"האח הגדול"‪ .‬הוא האמוּן על הסדר כמעט בכפייתיות‬
‫רומס חברויות ונאמנויות אותן הוא מביא אל שפת תהום‪.‬‬
‫ובדרך ֵ‬
‫לחלַ ת הדבש אינו עומד בפיתוי‪.‬‬
‫המבוטח שמתנצל ומצטדק כי כאשר הדֹב מתקרב ַ‬
‫שמאי מטעמנו הוכיחוֹ כי תביעתו במבחן מיקום על מדפים ונפח אינה אפשרית‪.‬‬
‫סטייה כזו גם אם מזדמנת לא מחויבת להיות בכפולות‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 200‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪201‬‬
‫אותו שכל כך עזרנו לו‪ֵ ,‬התרנו לו קשיים ותביעות אך שותפו הבוגר כפה עליו הר‬
‫כגיגית והותירו מבויש‪ .‬יצרנו להם מקשרינו גם אופציה ִעסקית נחשקת בארה"ב‪.‬‬
‫אפילו תודה לא בוטאה‪ ,‬גם לא התנצלות‪ .‬מזכירתם הנאמנה חשה נכלמת לאור‬
‫הערכתה את מסירותנו‪ .‬היא מבכה את מר גורלה מול רמת השרות ותכיפותה על‬
‫"לעד" כדבריה‪ .‬מה היה שם? צרוּת‬
‫ידי המחליף הנבחר והיא מבוטחת באמצעותנו ַ‬
‫עין? חמדנות נסתרת? הרי רק סייענו ובהצלחה ֵמרבית‪.‬‬
‫לשיקים הנגדיים שהפקיד בידינו בלא כיסוי וברח‪ .‬גם אחר‬
‫אותו שלווה והתכחש ֵ‬
‫שאיתרתי אותו בחו ִּשי הבלשי היתמם "בעוד שבוע"‪ ,‬ב"תיכף"‪ ,‬עוד יומיים וכאלה‪.‬‬
‫הימים היו ימי אינפלציית מאות האחוזים‪.‬‬
‫אותו שלווה ולקח לו חמש שנים להחזיר את הנומינלי בתחושה שהוא עושה לי‬
‫טובה‪ .‬הוא על תרופות‪ ,‬אמר‪ ,‬לא הוסיף ולא יסף‪.‬‬
‫אותה שדחתה אותי בקש והותירה תאוותי בידי‪.‬‬
‫אותו שבעת ְק ָרב ּ ִפיק ברכיו גרם למותו‪ ,‬על אף התמיכה והחיזוקים שקיבל‬
‫מדבוּקת הלוחמים שלצידו‪.‬‬
‫אותו ששקוע במשקעי עבר לא ידועים‪ ,‬עודנו מחייך‪ ,‬מחבק ועם זאת סונֵ ט בציניות‬
‫ונוטר‪.‬‬
‫ֵ‬
‫אותו מ"נערי רפוּל" שעלה וטיפס בכוחות עצמו למרום המעלה ודווקא כשהגיע‬
‫לשאוֹ ל תחתיות‪.‬‬
‫מתנשף לפסגה וִ ֵיתר‪ ,‬נשבר וצנח ְ‬
‫אותו שבהבל פיו וברפיסוּת ודלוּת מוחו עיווֵ ת כל נורמה אסרטיבית בחברת הביטוח‬
‫בעת מיזוג חברות‪ .‬הסנה של משה לא או ָּּכל‪ .‬זה שלנו אינו מעו ַּּכל‪.‬‬
‫ֵ‬
‫אותה יפה ומוכשרת שבגדה בנו‪ ,‬הכריזה כי אנו בית הספר של חייה ועברה למעסיק‬
‫אחר‪.‬‬
‫אותה שאת חמודותיה חמדתי ורעייתי "בחסדה" ביארה כי אין אלו אלא שתלים‪.‬‬
‫לאחרונה כתבתי כי אין לי יכולת לנבא עתידי ולפיכך אני מנסה ליצור אותו‪.‬‬
‫כתבתי גם על ִפרגוּן‪ ,‬על הענקת אהבה וחמלה‪ ,‬על הסתייעות בקשרים אך‬
‫במשוואה רק את צד המקבל‪ .‬אין בי התרפקות על עבר אך אלו‬
‫יש הקוראים ִ‬
‫תקועים בגרוני ואחר הגילוי אולי אשתחרר ממועקות וממחנק‪ .‬ממילא אני‬
‫עלול להתקרב למציאות בה זכרוני יבגוד בי ויתעתע‪ .‬עכשיו זה רשום בטאבו‬
‫של דברי הימים‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 201‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 202‬קובי חורין‬
‫‪ 78‬‬
‫ל‬
‫עגורים ‬
‫‪02.15‬‬
‫עשרה פלוס טרם טיילו במרחבי ארצנו הייתם‬
‫ידידי כמה בני ֵ‬
‫ּו ידעתם ַ‬
‫מבקשים לצבוט עצמכם כלא מאמינים או שמא אין אנו מודעים לסובֵ ב‪.‬‬
‫צעירים רבים לא ביקרו מעודם בירושלים‪ ,‬אחרים לא הגיעו למבואות חיפה‪,‬‬
‫צפוניים לא ראו את תל־אביב אלא דרך מסכי הקרנה‪ .‬ואיך יראו?‬
‫איני מתייחס להשבתות מורים ומנהלים שאינם זוכים בעת ליווי תלמידיהם‬
‫להגנה משפטית במקרי התרשלות אם על פי פקודת הנזיקין‪ ,‬או אם על פי פקודת‬
‫החוק הפלילי‪ .‬אמירת "יהיה בסדר" הרוֹ וַ חת במקומותינו אינה מניחה משום מה את‬
‫דעתם‪ .‬איני מתייחס גם לטסים לבולגריה המוכנים לפגוע בדייל על רקע קניית‬
‫שוקולד במטוס ומתנצלים אחר שכל המדינה צפתה בהם כי אינם מבינים מה קרה‬
‫להם‪" .‬אנחנו אנשים נורמטיביים" ֵה ִהינו לצייץ‪.‬‬
‫ל‬
‫כאשר ביוון הצפונית ההררית נסלל כביש המחבר כפר נידח לדרך ראשית מבטאים‬
‫ספק אם ירצו לשוב לכפרם‪,‬‬
‫הורים חשש כי ִאם ילדיהם ייסעו לאתונה בדרך המלך ֵ‬
‫הושט היד‬
‫המרצדים שובֵ י עין וכאילו אומרים ֵ‬
‫לבית אבא‪ .‬אורות הכרך המודרנית ַ‬
‫וגע בם וקטוף אשר בהישג ידך‪ .‬שווה בנפשך מה עושה חנוכת תחנת הרכבת‬
‫החדשה לצעירי נתיבות‪ .‬לא רק המרחק מתקצר לעיר ללא הפסקה אלא שהנגישוּת‬
‫מתקרבת‪ .‬אני מציין צעירים כיוון שדור ההורים או הסבים השלים עם מציאות חייו‪.‬‬
‫תאב חיים ואינו משלים עם הקיים‬
‫שוצף‬
‫וקוצף‪ֵ ,‬‬
‫ֵ‬
‫הצעיר‪ ,‬הריהו כמו להיות ירדן‪ֵ ,‬‬
‫טרם יבחן ויטעם מנעמי האלטרנטיבות‪.‬‬
‫נערה נְ את מראה כבת שמונה עשרה‪ ,‬עיניה השחורות גדולות ומלאות סקרנות‬
‫נקרית לטיול לצפון ארצנו‪" .‬אף פעם לא הייתי שם" היא מבטאה בהתנצלות‪ִ .‬אימה‬
‫ֵ‬
‫האם לא הייתה שם שנים‪ .‬כאילו לא נתפס‪ .‬כשומרות‬
‫וחברה נוספת נִ לוות אליה‪ .‬גם ֵ‬
‫שבת מתחייבת חזרה כשעה לפני כניסת המלכה משמע כי יהא על הנוסעים לצאת‬
‫ביום השישי לפני עלוֹ ת השחר‪ .‬תחבורה ציבורית טרם החלה בתעבורתה‪ ,‬תל־אביב‬
‫סגוּרה ומסוּגרת בעודה נערכת למרתון ולפיכך הנסיעה צפונה תחל מבתי מגורי‬
‫הנוסעות מבת־ים ומראשון לציון‪.‬‬
‫מכביש "המוביל" בו נצפה ב"אתר אשכול" המהווה מאגר המים אחר שאיבתם‬
‫מהכנרת בייעודם להשקיית הנגב הצחיח נִ פנה בצומת גולני צפונה לאורך כביש‬
‫‪ 65‬המהווה מעיין אתר בנייה אינסופי לאור מרכבות חוצבי הסלעים‪ ,‬הדחפורים‬
‫ּ‬
‫בעילבוּן‪,‬‬
‫והמכבשים בהימצאו בהרחבה ובהוספת נתיבי נסיעה‪ .‬אחר הקפה והמאפה‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 202‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪203‬‬
‫כפר שתושביו נוצרים קתוליים‪ ,‬נחווה משבי קור שאינם מאמתים ֶצפי ל־‪ 25‬מעלות‬
‫בשעות הצהרים‪ .‬מידי פעם נגניב היבטים מזרחה בעת נסיעתנו לראות מי יגלה‬
‫הראשון את ימת הכנרת‪ .‬האובך מציגה בגוון אפרורי‪.‬‬
‫בנופי הכביש‬
‫מצומת קדרים נפנה מערבה‬
‫ובראמה נעפיל לכיוון צפון תוך היבט ֵ‬
‫ֶ‬
‫הציורי על הנופים הניבטים ממעל‪ ,‬על בית ג'אן‪ ,‬פקיעין וחוסן עד לפנייתנו מזרחה‬
‫נופי הדרך‬
‫לכביש הצפון דרך‬
‫חורפייש הצ'רקסית‪ ,‬אביבים בתיאור מוראותיה‪ֵ .‬‬
‫ֵ‬
‫המחייבים צילומי קניונים בינות צו ֵּקי סלע זקופים ומורדות בעיניים משתאות‪ ,‬הכל‬
‫ירוק רענן‪ ,‬הכפרים הלבנוניים נראים שלֵ ווים פסטורלית ולפנינו על שפת מתלוֹ ל‬
‫הרי נפתלי מצודת יֶ שע שבקרב על שחרורה נִ ספו עשרים ושמונה לוחמים מחטיבת‬
‫"יפתח" של הפלמ"ח ומגדוד "אלון" של גולני‪ .‬את שירו "דוּדוּ" כתב חיים ֵחפר לזִ כרו‬
‫של דוד צ'רסקי אחד הלוחמים‪ .‬הרינו בצומת "כ"ח" — גימטריית מספר החללים‪.‬‬
‫ימי עבר ולוחמים שנפגעו‪.‬‬
‫השילוּט לאורך הדרך מעיד על ִקברי צדיקים‪ ,‬נביאי ֵ‬
‫כיפת השלג הצחור בראש החרמון אינה מותירה ְס ֵפקות‪ .‬מוכרחים להיות גם‬
‫שם ולהתפלש בלבן הקורץ‪ .‬העיניים והמצלמות אינן יודעות שוֹ בַ ע‪.‬‬
‫הצפייה ממעל על עמק החולה מחייבת סיפורי ִּ‬
‫הביצות‪ ,‬הייבוש‪ ,‬האקליפטוסים‪,‬‬
‫קדחת‪ ,‬מלריה‪ ,‬בניית השמוּרה וההצפה כחזרה לימי המקורות‪ .‬אקולוגיה ושמירה‬
‫על הטבע‪.‬‬
‫המסתוֹ ר‬
‫לאגַ מוֹ ן ולמסע מופלא בעגלות ִ‬
‫ַמ ָשק כנפי העגוּרים (‪ )crane‬קורא לנו ַ‬
‫תוך חדירה לרשות העופות הבאות מארצות הקור האירופאיות‪ ,‬מסיביר‪ ,‬בדרכן‬
‫ליבשת השחורה כדי לשמור על חום גופן‪ .‬כארבע עשרות אלפים מהן נותרות‬
‫כאן עמנו ואיכרי השדות מספקים לרעבונן גרגרי תירס לבל ְיפגעו ויכלו היבולים‬
‫החקלאיים‪ .‬מדוע אם כן להוסיף נְ דוֹ ד? הרי בעוד שבועות ספורים תחל החזרה‬
‫לארצות מוצאן‪.‬‬
‫אנו חודרים לתחום המושב של העופות ארוכי הרגל עם מוטת הכנפיים הרחבה‬
‫[אורך של כשני מטר; משקל העגור הבוגר כ־‪ 5‬ק"ג בלבד]‪ ,‬בוחנים בדרך גם סוגי עופות‬
‫כמגְ לָ נים טבלנים )‪ (ibis‬שמקורם המעוגל‬
‫אחרים המתגדרים בקבוצות השיוך שלהן ַ‬
‫דמוי ַמגָ ל‪ ,‬עופות אחרים דורסים המנקרים בבשר עופות שנשימתם אינה נמשכת‪,‬‬
‫צבֵ י מים המחממים גופם על אבני סלע חשופים‪ ,‬נוטריות השוחות להנאתן במים‬
‫הרדודים או זוללות משיחי גדות המים‪ ,‬ברווזים‪ ,‬ברכיות‪ ,‬אנפות בודדות ולהקי‬
‫יונים גם הן נוברות בכדורי התירס הצהובים‪.‬‬
‫מזג האוויר מתחמם ואנו מעפילים לשמורת מפל הבניאס במגמה לפסוע על‬
‫"השביל התלוי" מזרחית לקבוץ ְשניר ולחוש את עוצמת ושיפעת המים‪ .‬חוויה שלא‬
‫תישכח אומרות הבנות‪ ,‬מנסות לגבור בקולן על ְשאוֹ ן המים בחיוך רחב מאוזן לאוזן‪.‬‬
‫נטל נדחה לנסיעה נפרדת‪.‬‬
‫השעה מתאחרת והשבת מקדימה ולפיכך את ִמצפה ֵּב ַ‬
‫אנו שבים על עקבותינו ונכנסים לאתר אסון המסוקים מערבית לשאר ישוב‪73 .‬‬
‫מחיילינו נספו בהתנגשות שני מסוקי יסעור שהובילו לוחמים ל"דלעת" ּ‬
‫ולבוּפוֹ ר‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 203‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 204‬קובי חורין‬
‫בלבנון‪ .‬ראשית פברואר ‪ ,1997‬לפני "חי" שנים‪ .‬חטיבת גולני‪ ,‬חטיבת שריון‪ ,‬ראות‬
‫קשה‪ ,‬מבצעית בלא אורות‪ ,‬רוטור האחד ְמפגֵ ע ברוטור משנהו כאשר המסוקים‬
‫בהמתנה באוויר לאישור כניסה ללבנון‪ 73 .‬סלעי אבן שנחצבו מוצבים בבריכת מים‬
‫עם שילוט ֵשמי לכל אחד מהנופלים‪ .‬מסוק אחד נפל בתוך הישוב עצמו והשני‬
‫לעי אבן‬
‫בסמיכות באזור האנדרטה‪ .‬על ענפי עצי המתחם תלויים כאשכולות ַס ֵ‬
‫ועל כל אחד ֵשם יקירי המשפחות השכולות‪ .‬פה ושם תימצא ליד האבן גם בובה‬
‫או קישוט שהושמו על ידי אחים ואחיות מיותמים‪.‬‬
‫אנו נפרדים מחורשת טל וניגוב חומוס במסעדה גלילית ישביענו עד ארוחת‬
‫ערב השבת‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 204‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪205‬‬
‫‪ 79‬‬
‫ת‬
‫פורים בדולב ‬
‫‪03.15‬‬
‫כניתו של ָה ָמן ַהאגָ גִ י להשמדת יהודי פרס לא צלחה ויהודי שוּשן הבירה‬
‫ערכו ִמשתה לציון רווחתם‪ .‬על פי מגילת אסתר נחוֹ ג החג בו נפל הפוּר‬
‫ימינו מזכיר למי שטרם ִהפנים כי‬
‫לזכר סיכול והפרת התכנית הזדונית‪ .‬חמינאי בן ֵ‬
‫ומ ֵאבֶ ל ליום טוב לעשות אותם ימי‬
‫הסאגָ ה לא תמה‪ .‬החודש נהפך מיָ גוֹ ן‬
‫לשמחה ֵ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ומ ָתנות לָ ֶאביונים‪.‬‬
‫שתה‬
‫ושמחה‪ ,‬משלוח ָמנוֹ ת איש לרעהו ַ‬
‫ָ‬
‫ִמ ֶ‬
‫סעודת הפורים אליה הוזמנו בארבעה עשר לחודש אדר הייתה חווייתית‪.‬‬
‫ת‬
‫ֵשם הישוב דולב נגזר מעצי הדולב הגדלים בשמורת דלָ בים לאורך גדת נחל דולב‪,‬‬
‫ואדי דילַ ב‪.‬‬
‫ישוב קהילתי דתי לאומי במערב בנימין המונה כמאתיים וחמישים משפחות‬
‫בראש הר מיוער ברום גובה של כ־‪ 650‬מטר מעל פני הים‪ .‬קילומטרים ספורים‬
‫מערבית לרמאללה‪ ,‬כעשרים דקות ממודיעין‪ ,‬ישוב מוקף כרמי גפנים וזיתים‪,‬‬
‫מעיינות ונחלים‪ .‬הישוב הנוכחי החליף ב־‪ 1983‬היאחזות נח"ל שהייתה במקום‪ .‬כאן‬
‫מדברים כחזון על אהבת תורה‪ ,‬אהבת ארץ ישראל ואהבת עם ישראל תוך יישוּם‬
‫ערבוּת הדדית‪.‬‬
‫בפוֹ על מהוּתה של ְ‬
‫מצומת שילת אנו נוסעים בדרכים פתלתלות מרהיבות ביופיין‪ ,‬גבעות והרים‬
‫שצמחייתם ירוקה‪ִ ּ ,‬פרחי בר צבעוניים ובכל מקום ואתר ישוּב ובנייה‪.‬‬
‫בתי השכונות החדשות הנבנות בדולב יאכלסו בני דור המשך המבַ ְּכרים מגוריהם‬
‫בפנינת הקסם הזו בצמידות למגורי בני משפחותיהם באיכות חיים מבורכת‪ .‬כאלף‬
‫ושלוש מאות נפש‪.‬‬
‫בכניסה ַמקבילים פנינו נערים הרוקדים על הכביש‪ ,‬מחוּפשים‪ ,‬צוהלים ומברכים‬
‫בגרונות ניחרים ב"פורים שמח"‪ .‬במעלה הכביש המוביל למחוז מארחינו רוקדת‬
‫קבוצת נערים נוספת בעליצוּת המביאה אותנו לידי ְשחוֹ ק‪ .‬ימים אשר נָ חו בָ ֶהם‬
‫היהודים מאויבֵ ֶיהם‪.‬‬
‫המשפחה המארחת‪ ,‬איריס אחותה של אודליה כלתנו ו ּ ֹבעז אישה מקבלים‬
‫פנינו במאור פניהם‪ .‬ראשונות מחבקות אותנו נכדותינו מחופשות בחן רב מושקע‪,‬‬
‫אודליה עטויה בלבן מצעיר מעוטר‪ ,‬על ראשה כתר מלכות מוזהב‪ ,‬איריס עם פאת‬
‫שיער שחור גולש‪ֹ ּ ,‬בעז חובש כובע אחשוורוש נישא ואין ספק מיהו בעל הבית‬
‫וראש המשפחה על פיו יישק דבר‪.‬‬
‫בקן ירגזית עם חמשת‬
‫השיזף הוורדרדים‪ֵ ,‬‬
‫דבורים יונקות צוּף מפרחי עץ ֵ‬
‫גוזליה‪ ,‬כלבת הבית מכַ שכשת בזנבה ומחפשת ליטוף ואהדה‪ .‬השמש מפליאה‬
‫המפזזות‪ ,‬השמים כחולים ועל ראשי ההרים והגבעות הנישאים‬
‫בחוּמה ובקרניה ַ‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 205‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 206‬קובי חורין‬
‫עמנו לצד יישובי בני ישמעאל כשצריחי המסגדים הגבוהים‬
‫בתי יישובי בני ֵ‬
‫בוהקים בקרני השמש‪ .‬אוֹ רית לבושה בלבן עם כנפי פרפר מלאכִ י וחיוּכה‬
‫ומבאר‬
‫דרר‪ ,‬לבוש חולצת נבחרת כדורגל ברזילאית צהובה‬
‫ֵ‬
‫מרנין‪ ,‬אלי מכַ ֵ‬
‫לשואל כי הוא המנג'ר‪ .‬נֹעה בשיער לבן ומגבעת הארי פוֹ ֵטר כמדומני‪ ,‬משה‬
‫הסבר משוּך בגווני צבע מרהיבים‪,‬‬
‫לובש שמלה‪ ,‬שער ראש רוֹ עי החביב נעים ֵ‬
‫רחל בחיוך נפלא‪ ,‬קרניים על ראשי בנות ולראשה של חלי קשת רבגונית‪.‬‬
‫קטנטנים זוחלים על הדשא בחצר הבית הנעים ובהנאה‪ ,‬אודי שרוּע גם הוא‬
‫בש למותיה הוורודות‬
‫מח ּו בק בבנותיו‪" ,‬שומר" על ממתקי ַס לה של שחר ַ‬
‫ופאות מסולסלות‬
‫ויש מי החובשות על ראשו כיפת נח־נחמ־נחמן סרוגה ֵ‬
‫מתנפנפות הימנה‪.‬‬
‫נֹגה‪ ,‬טינקר ֶּבל בחיוכה המפורסם‪ ,‬עמית השואלת בתום לְ מה היא עצמה‬
‫התחפשה בשמלתה התכולה‪ ,‬חיוך נסוּך על פני כולם‪.‬‬
‫שרה הכובשת מטעימה מיֵ ין המרלו מיקב החווה האורגנית בה היא אחראית‬
‫על ֵּביצי הלוּלים ב"גבעות עולם" ליד איתמר‪ ,‬צפונית מזרחית ל"תפוח"‪ֹ ּ ,‬בעז מוזג‬
‫קברנה משובח מיקב הרודיון וכולם מחויכים‪.‬‬
‫צילה‪ֵ ,‬אם איריס‪ ,‬לאה ואודליה‪ ,‬טורחת ואמונה על התבשילים ביחד עם הנשים‪,‬‬
‫כשרה‪ ,‬רבקה‪ ,‬רחל ולאה‪ ,‬נשות ַחיִ ל הנותנות ֶט ֶרף לביתן וחוק לנַ ַערותיהן‪,‬‬
‫ישימן ָ‬
‫ֵ‬
‫רבות עשו חיל והן עלו על כולנה‪.‬‬
‫המצווה בו מוגש‬
‫להיסב ליד השולחן הערוך לארוחת ִ‬
‫הקרוּאים מוזמנים ֵ‬
‫מכל טוב ארצנו‪ ,‬בשרים וסלטי ירק מתוּבלים‪ ,‬חלוֹ ת מבית "ויז'ניץ"‪ ,‬מאפי‬
‫תצוּרת אזני המן ממולאי קציצי בשר ופטריות‪ ,‬פשטידות קישואים ושאר ירקות‬
‫החלָ ה נבצעת אחר הברכה‬
‫והעיניים חומדות עושר ויפי התקרובת המוגשת‪ַ .‬‬
‫המתבקשת‪ ,‬יין נמזג כדת‪ ,‬אין אונס‪ ,‬והנשים יתנו יְ ָקר לבַ ְעלֵ ֶיהן למגָ דול ועד‬
‫ָק ָטן‪ .‬לרשות מי שטרם התחפש מונחת מסיכת פנים ליד צלחתו‪ ,‬ככל שימלאו‬
‫ליבו‪.‬‬
‫ופורט עלי מיתרי נֵ בל שמימי‪.‬‬
‫יצחק חסר לנו אך הוא בוודאי מחייך ממעל ֵ‬
‫המד ָתא‪.‬‬
‫בן‬
‫להמן‬
‫נצר‬
‫הינו‬
‫ּבֹעז נושא דברי תורה ואני תוהה אם חמינאי‬
‫ָ‬
‫פתקיות נשלפות על ידי חלק מהמסובים על פיהן יציג כל קרוּא בפנטומימה‬
‫את הדמות שהוגרלה לו ּ‬
‫בפוּר מתוך המגילה‪ .‬הנה ַחרבונָ א‪ ,‬אחד הסריסים‬
‫ומ ָרה‪ ,‬אסתר‬
‫גדולה‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ע‬
‫הזועק‬
‫ר‬
‫פ‬
‫וא‬
‫ק‬
‫ש‬
‫לבוש‬
‫כמנופף בחרב‪ ,‬מרדכי‬
‫ָ‬
‫זְ ָ ָ‬
‫ֵ ֶ‬
‫ַ‬
‫צורר‬
‫המלכה המתהדרת ביופייה ובנזר מלכותה‪ ,‬וַ יְ זָ ָתא העשירי‪ ,‬צעיר ּבנֵ י ֵ‬
‫יימח שמו וזִ כרו וכולם צוהלים בכל זיהוי‬
‫היהודים‪ ,‬אחשוורוש ירוּם הוֹ דוֹ ‪ ,‬המן ַ‬
‫הנעלם ושמחים כבימי שוּשן הבירה‪ .‬כך נעשה לבני משפחתנו היקרה שהמלך‬
‫וששון‬
‫אורה‬
‫ושמחה ָ‬
‫ָ‬
‫ביקרם ולכולנו הייתה ָ‬
‫והמארחים בנדיבות ליבם חפצו ָ‬
‫וִ ָיקר‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 206‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪207‬‬
‫אחר הקפה‪ ,‬הליקרים ויֵ ינות הקינוּח אנו נִ פנים לדרכנו מערבה למישוֹ ר החוף‪.‬‬
‫ושיכר‪ ,‬מברכים‬
‫נערים מרקדים חוסמים מעברנו בכביש כדי הגשת כוסות יין ֵ‬
‫בחיוכי אושר ודבֵ קות‪.‬‬
‫ְּ‬
‫משכרים‪ .‬אנו חוזרים מעולם אחר שכולו טוב אל הציוויליזציה ואל‬
‫נופי הדרך‬
‫ֵ‬
‫סיקרי המתחרים על כבודה של כנסת ישראל בעוד כתריסר ימי להג ורהב‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 207‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 208‬קובי חורין‬
‫‪ 80‬‬
‫כ‬
‫יברך השם יתברך ‬
‫‪03.15‬‬
‫מה פעמים קראת או שמעת התרעותי על הכנת צוואתך תוך המלצה‬
‫להימנע מרישום סתמי של "בחלקים שווים" אלא תוך הסכמת המוטבים‬
‫מראש לבל יתגלעו שנאות ויריבויות "אחרי מות‪ ,‬קדושים"‪ .‬נו? עתה "אמור" והיכן‬
‫תנוח על משכבך? בכוּך בקומה שישית המוענק על ידי המוסד לביטוח לאומי או‬
‫שמא ב"קבורת שדה" על ידי החברה הקבלנית "קדישא" שעלותה עשרות רבות‬
‫של אלפי שקלים‪ .‬ירדתי מהפסים על פי החיוך הלעגני שלך? לא ולא‪ .‬ליוויתי גם‬
‫כך וגם כך ולאחרונה נכחתי בקבורת שדה בקומת גג‪ ,‬שלישית או רביעית‪ ,‬בגורדי‬
‫השחקים הנבנים עתה בבתי החיים — בתי העלמין‪ .‬נוף משהו אל פני שדות ואופק‪,‬‬
‫אויר גגות צלול כיין ורעשי המכוניות אינם מפרים שלוות המנוחים‪.‬‬
‫כ‬
‫והמעמד? מה יגידו? התקמצנו?‬
‫"טפוּ‪ְ ,‬טפוּ"‪ ,‬אחותי תֹאמר כדרכה "תפסיק‬
‫חלי רעייתי תידחה על הסף בעגת ְ‬
‫לקשקש"‪ ,‬אז מה למי להשאיר לטפל ומתי? ברגעי היגוֹ ן? לחתום בעיניים דומעות‬
‫גם לעת האבל וגם בגלל המחיר המופקע? והשירות? "אין מקום" פוטרים אותך‪.‬‬
‫מאידך האופציות מרובות‪ .‬על יד‪ ,‬מעל או מתחת‪ ,‬קומה שלישית מימין‪ .‬בחר‬
‫ושגֵ ר‪ֵ ...‬שיק‪.‬‬
‫כאן אין שאלת מע"מ אפס או קבוצות רכישה יזמית‪.‬‬
‫התבדחתי על החורשה ממערב לגדר בית מגורינו אך הצעתי נפסלה בנימוק של‬
‫אדמה ציבורית ולא תהא זו אלא קבורת חמור‪ .‬בכַ ד ְּכ ֵא ֵפר הרהרתי בקול‪ ,‬אתרום‬
‫למדע או אז היכן ישתטחו צעירינו אם בכלל נהיה בראש שלהם? גם הם כבר לא‬
‫בגיל ד'ינקותא‪ .‬חיי נצח‪ ,‬נִ יחא‪ ,‬אך נראה כי גם להם יש תאריך תפוגה‪.‬‬
‫אחרי הכל דור ההורים כבר נגוז והריהם מרחפים במזרח הנצח‪ .‬זה אנחנו בקו‬
‫החזית‪.‬‬
‫חיבוטי הרהורים‪" .‬מנוחה נכונה" מפרסם עם ארון בכבוד‪ ,‬אחרים מציעים אפילו‬
‫סאונד למוסיקה לבקשתך‪ ,‬ספסלים ובקבוקי מים מינרלים למלווים‪ .‬רק מודעות‬
‫של מבצעים לסוף עונה או לפני סוף שנת מס עוד אין כאן‪.‬‬
‫לפחות המרפסות לא יפלו וצדק לפני יהלך‪ .‬נתראה‪ ,‬הא?‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 208‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪209‬‬
‫‪ 81‬‬
‫כ‬
‫לא חציר העם ‬
‫‪03.15‬‬
‫שלושה שבועות לפני חג ֵחרותנו‪ ,‬חג האביב‪ .‬ים של זמן שעובר בחטף‬
‫וטס במהירות רבה ממהירות הקול‪.‬‬
‫יקודי" בילינו ברוב ֵשבט ביער דרומית מזרחית ל"נווה‬
‫קהל ּ ִפ ֵ‬
‫את השבת של "ויַ ֵ‬
‫שלום"‪ ,‬ישוב קהילתי המונה עשרות אחדות של משפחות יהודים וערבים הרואים‬
‫בדרכם התווייה לדו קיום בשלום‪.‬‬
‫הימים הקרובים‪ ,‬ימי טרום בחירות ויום הרת עולם בו נפגֵ ש ליד תיבת הצבעת‬
‫הבוחרים‪.‬‬
‫לממש‬
‫לאותם שמייתרים הצבעותיהם ייזכר כי יש אנשים בעולם שהיו שמחים ֵ‬
‫זכות דומה לנסות להשפיע על עתידם‪ ,‬עתיד ילדיהם‪ ,‬קיומם‪ ,‬בני משפחותיהם גם‬
‫אם התוצאה הסופית לא תקלע לאשר ציפו‪ ,‬אך לוותר?‬
‫לנכדות הגדולות מועבר המידע בחשיבות הממשל באמצעות כיתות בתי הספר‬
‫ואוזניהן כרויות לפיסות המידע‪ ,‬לשבחים ולהשמצות‪ ,‬לרכילויות ולפועלי מבקר‬
‫המדינה והיועץ המשפטי‪ .‬הן מגלות עניין ושיקול דעת‪.‬‬
‫רבים‪ ,‬יוּנח‪ ,‬יבחרו על פי ברירת מחדל‪ .‬פסו אידיאולוגיות דור האבות‪ ,‬אך‬
‫הכל משתנה‪ .‬משמעות האחיזה בדת מקבלת ֵמימד מתירני‪ ,‬ערך מוסד הנישואין‬
‫הינו בצביון אחר כאשר אחוז המשפחות החד הוריות גדל‪ ,‬אנשים קוראים דרור‬
‫לגחמותיהם ויוצאים מדפנות הארון שצר מהכילם‪ .‬כבר לא פשוט אפילו לבטא‬
‫ריגוש מבנן או בת הזוג שני‪ .‬חלק כבר לא ניתן בחסות חוקי מרוּת או "ניצול" דו‬
‫ִסתרי למען הסדר הטוב‪.‬‬
‫את האנושיות המירו תכונות ציניות ואין מדובר רק בחברה הישראלית‪ .‬לא‬
‫מנהיגויות העולם ולא אוכלוסיות העולם נותרו בעידני תמימות‪ .‬לולא היו שיקולי‬
‫אינטרסים ואגו מזמן היה מקום להסדרי שלום שהיו תורמים לרווחה‪ ,‬לאיכות חיים‪,‬‬
‫לחינוך ולבריאות‪ ,‬אך תחת זאת כספים שנתרמים או שנִ גבים מועברים לתעשיות‬
‫לוחמה ולנצח נאכל חרב‪ .‬גם מעצמות שלכאורה מדברות על תיווך והסדרים‪ ,‬רוגַ ע‬
‫ושלום צריכות לדאוג ליצרני הנשקים‪ ,‬לתעסוקתם ולנתח מההכנסות שמייצרים‬
‫בעליהן‪ ,‬רובם בעלי השפעה על סנטורים ומנעמי שלטון‪.‬‬
‫ל ּו הייתה התקדמות ממשית להידברות עם שכנינו ברי לי מה היו תוצאות‬
‫הבחירות אך ככל שאין התפתחות נראית באופק הנטייה תהיה לימין‪ .‬כאן ידובר‬
‫על לאומיות ולאומנות‪ ,‬שטחים ודת ושוב תונצח המציאות ואשר היה הוא שיהיה‪.‬‬
‫את בוקר יום הבחירות עשיתי בניחום אבֵ לים בכפר קרע‪ ,‬בדרום ואדי ערה‪ .‬אחיו‬
‫של הנפטר‪ ,‬אדם משכיל ונעים הליכות‪ ,‬מתאר כי היה סגן ראש המועצה בעבר‪.‬‬
‫הכפר מונה כשמונה עשר אלף נפש‪ ,‬מרביתם בני דת האסלאם‪ .‬היבט מעניין הוא כי‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫כ‬
‫‪.indd 209‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 210‬קובי חורין‬
‫כמאה וחמישים מצעירי הכפר סיימו לימודי רפואה‪ ,‬חלקם בהצטיינות ועוד אחדים‬
‫מצעירי המשפחות המובילות בתחום הולכים בדרך דומה‪ .‬השיחה הקולחת על‬
‫סיכויי הרשימה הערבית המשותפת הן כדי לייצג את הקהילה הערבית בכנסת והן‬
‫לוודא זכויות המגזר‪ ,‬מצביעה על ניגודי אינטרסים ברשימות התנועות שהתאחדו‬
‫תוך ביטוי ספק עד כמה תישמר הדבוקה גם לאחר הבחירות‪.‬‬
‫הגברת המעודנת לבושה מסורתית‪ ,‬מגישה בנועם קפה ריחני מהביל‪ ,‬תה‬
‫ותקרובת‪ .‬החברה לפחות בכפר זה טרם בשלה לייצוג נשים וכאשר אני שואל את‬
‫האלמנה אם אינה יכולה להציג מועמדות לתפקיד סגן ראש המועצה מבארים לי‬
‫רועם כי טרם הגיעה העת‪ .‬מאמרים וראיונות מעידים כאלף עדים על שינוי‬
‫בצחוק ֵ‬
‫בגישה והתעוררות‪ ,‬מה גם שחוכמת הנשים והיותן דעתניות יכולות לתרום לשינוי‬
‫המיוחל והמבעבע‪.‬‬
‫צעיר הבנים המתכונן לבחינות הפסיכומטריות מספר כי בתנועה החברתית בה‬
‫הוא פועל בהתנדבות מטפלים בקשישים ובְ לוֹ קים ולשאלה תמימה באשר להסדרת‬
‫יקדם איש לשום מקום‪ .‬אחיו הבוגר‬
‫שירות לאומי שוב נשמע גל של דעות שלא ֵ‬
‫לומד רפואה באיטליה‪ .‬כך רוכשים גם כאן מעמד חברתי‪.‬‬
‫אם יוזכר קיפוח המיעוט לגבי התשתיות בכפר והקמת אזור תעשייה חיוני הרי‬
‫שהיבט לאחוז הגבייה של מיסי ארנונה יאמר כי לא זו הבעיה והפתרון צריך להיות‬
‫ֵ‬
‫ייאמר על הפקעת אדמות הכפר בעבר הרחוק‪,‬‬
‫לפתחה של המדינה‪ .‬מחד גיסא‬
‫ֵ‬
‫ִ‬
‫וותר אך‬
‫מאידך גיסא יספרו על הרחבה לבנייה לצעירי הכפר ונראה כי הוויכוח יִ ֵ‬
‫והמכללות בארץ‪ ,‬חלק ניכר‬
‫במלל‪ .‬סטודנטים רבים חובשים ספסלי האוניברסיטאות ִ‬
‫ֶ‬
‫לומד גם בחו"ל כך שבעתיד אפשר שהמשכילים יגברו על דור הוותיקים והדעת‬
‫תגבר על הרגש‪ .‬גם ברבדי החברה הישראלים הצעירים המשכילים דוחקים רגלי‬
‫נושאי האבוקות האידיאולוגיות שזמנן חלף‪.‬‬
‫תחושת יום הבחירות הינה תחושה חגיגית ובניגוד להערכות קודמות של‬
‫אדישות צפוי שיעור השתתפות גבוה‪ .‬ספקולציות השיתוף משודרות בכל ערוצי‬
‫המדיה ולבטי מי יעלה ומי יוּסר כבתפילת "ונתנה תוקף" בימי הכיפורים‪ ,‬מי יֵ ָעני‬
‫ומי יֵ ָע ֵשר‪ ,‬מי יִ ָש ֵקט ומי יִ ָט ֵרף‪ ,‬מי יִ ָש ֵפל ומי יָ רוּם מגבירות הלמות הלב‪.‬‬
‫אובמה‪ ,‬עובר לכתיבה זו‪ ,‬טרם ִטלפן לברך מה גם שתוצאות האמת טרם פורסמו‪,‬‬
‫אך הפעם‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬יוּשם דגש על ההיבט החברתי‪ .‬העם דורש‪ ,‬לכחלון יהיה‬
‫‪ say‬ונבחרים מפנימים רצון העם‪.‬‬
‫לא "חציר העם" כדברי ישעיהו‪ ,‬לא "יָ בֵ ש היה ָּכ ֵעץ" כאמרי ביאליק‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 210‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪211‬‬
‫‪ 82‬‬
‫ד‬
‫בנג'מין פייס ‬
‫‪03.15‬‬
‫"ר בנג'מין פייס (לבית פיסחוביץ') מלונג איילנד המנהל מחלקות ניתוח‬
‫במרכז רפואי בניו־יורק‪ ,‬הינו אדם חם‪ ,‬חייכן ואדיב‪ ,‬בשוֹ נה מאחותו‬
‫ֶּבלה‪ ,‬אף היא רופאה בבית החולים "הר סיני" בניו־יורק‪ .‬בן‪ ,‬אדם גְ בה קומה‪ ,‬רחב‬
‫בארצנו אף כי הוא ֵער לדקויות‪ ,‬לעליות ומוֹ רדוֹ ת בעוד‬
‫מצ ֵדד‬
‫ֵ‬
‫כתפיים ומידות‪ַ ,‬‬
‫היא‪ ,‬היַ ַעלַ ה חסרת החן‪ֶּ ,‬‬
‫מבכרת השמאל הקיצוני ומתייפחת בכאב על אורח חיֵ י‬
‫המפגְ עים בנו‪.‬‬
‫ַ‬
‫ּ‬
‫לא תמיד ֶבלה הייתה כזו‪ .‬היא זכורה לי כאדם חם‪ ,‬אוהד‪ ,‬אפילו ציונית‪ ,‬אך‬
‫בעלה הפרופסור ללימודי ספרות אנגלית גרר אותה למחוזות אחרים בהן היא‬
‫יאמר או מה יתפתח‪ .‬הדבר הכי טוב‬
‫תחוּבה‪ ,‬אפשר כדי לרצותו ולא חשוב מה יֵ ֵ‬
‫שבה ומשותף לנו נותר אהבת מוסיקת הג'אז‪ .‬היא שומעת‪ ,‬קוראה ומשתפת‬
‫אחר‪ .‬האם היא חוששת מתגובותיו של אישה אולי‬
‫בהערכותיה‬
‫לנגן־א ָמן זה או ֵ‬
‫ָ‬
‫ֵיראה מאלימות ול ּו מילוּלית? ַּ‬
‫מב ֵעי זעף חודרניים ומאיימים? אפשר כי אינו‬
‫אלא מתכחש ליהדותו?‬
‫באחת הפעמים בה התארחנו בניו־יורק‪ ,‬הוּזמנו על ידי קרובים אחרים ל"נַ ּבוּקוֹ "‬
‫בלינקולן סנטר והיא והנרי בעלה עמדו על רצונם להזמיננו לארוחת ערב חגיגית‬
‫לפני מופע האופרה של ורדי‪ .‬ניסיונות החמיקה שלנו עלו בתוהו לאור התעקשותם‬
‫הנחרצת‪ .‬הם לקחו אותנו ממלוננו הצנוע‪ ,‬הסתובבו עד אין סוף לאיתור מקום חנייה‬
‫ולבסוף הוּבלנו אחר כבוד לככֹל הנראה בית תמחוּי‪ .‬בית אוכל במרתף בנין מרוהט‬
‫בספסלים ושולחנות מוארכים‪ .‬בתפריט הערב מרק (היום) עוף עם אטריות‪ ,‬כרוּב‬
‫כבוש‪ ,‬מלפפונים מוחמצי בית‪ ,‬פרוסות בקר קר‪ ,‬כך בתפריט‪ ,‬קומפוט שזיפים‬
‫וכאלה‪ .‬מעבר להכרת מוסד ההאכלה היהודי אפשר שחשבו להכניס אותנו בהדרגה‬
‫מעודנת לשירת העבדים במופע אחר הגליית בני ַע ֵמנו מירושלים לבבל על ידי‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫שנים לאחר מכן‪ ,‬במפגש משפחתי לרגל נישואי ג'ורדן‪ ,‬בנם הצעיר של בן וג'ודי‪,‬‬
‫עם בחירת ליבו ג'סיקה היפה‪ ,‬הזמינה בלה את בני המשפחה הקרובה לבית מגוריהם‬
‫לרבות האורחים שהגיעו מארצות חוץ‪ ,‬אך ִּבטלה את ההזמנה ברגע האחרון בנימוק‬
‫שיש ריח של נפט בחצר ביתם והיא חוששת לבריאות הקרוּאים‪ .‬אני מוכן לחתום‬
‫כי הנרי היקר שפך ג'ריקן נפט בחצר ֵּביתם כדי להזים המחווה כלפי גיסו וגיסתו‪.‬‬
‫במחשבה שנייה לא היה מבזבז עלינו ברוחו הנדיבה וברוחב ליבו ג'ריקן שלם‪.‬‬
‫ד‬
‫לגמרי במקרה נפגשנו באותו ערב במועדון ג'אז בסמיכות למלון בו התאכסנו‬
‫בתוכנית שבוודאי הייתה עדיפה בעינינו על שיבתנו כאורחיהם‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 211‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 212‬קובי חורין‬
‫כנראה גם בעיניה של ֶּבלה‪ .‬ויסקי‪ ,‬ברי לי‪ ,‬לא הייתה מגישה לאורחיה‪ ,‬אולי‬
‫תרכיז "מיש מיצמיץ" מתוצרת רמאללה‪ .‬אם זכור לי נכונה גם מערב החתונה‬
‫נעדר הנרי "אציל הרוח" ההומני הדואג לנדכאים‪ .‬האם חשב כי התגלתה באר נפט‬
‫בחצרו והחל בקידוח?‬
‫ֶּבלה חשבה "לפצות" את חלי ואותי והזמינה אותנו לטיול רגלי בסנטרל פארק‬
‫במהלכו ָסנְ טה בנו בשפה נוקבת על אופן קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל‬
‫יורי הטילים המשוּגרים אל יישובינו‪ .‬אני מקווה שרעייתי היקרה שחשבה כי‬
‫כלפי ֵ‬
‫ּ‬
‫הורי ולזִ כרם לא תדחק בי בפעם הבאה‬
‫עלינו לכַ ֵבד הזמנתה של קרובת משפחת ַ‬
‫בעת ביקורנו שם‪ .‬למדינת ישראל אינה מגיעה עוד‪ .‬אמנם שאלה באיזו מידה‬
‫השתתפות אחד מילדיה בארץ במסגרת "תגלית"‪ ,‬על חשבון הקהילה‪ ,‬עלולה לסכנו‬
‫ּ‬
‫באיבו‪ .‬כאשר מייקל הבן השני הודיעה כי הוא‬
‫לעת "המצב" בארץ אך הרעיון גָ וַ ע‬
‫ישתתף בסמינר קיץ למתמטיקאים בטכניון בחיפה חישב ליבה להישבר‪ .‬הצעיר‬
‫אישר אופנֵ י החשיבה הנהוגים בבית הוריו והדגיש כי אינו שותף להערכותיהם‪.‬‬
‫בהכירי הנפשות הפועלות לא ֵיעז לחלוק על דעותיהם בביתם‪.‬‬
‫ג'ודי רעייתו של בן‪ ,‬אדם רחב לב עם פתיחוּת‪ ,‬תומכת נלהבת בישראל ושולחת‬
‫אלינו במיילים נאומים חוצבי להבות ומאמרים בזכותנו לקיוּם עצמאי חף מאיוּם‬
‫בטחוני‪ ,‬אמירות כנגד אנטישמיות הולכת וגוברת‪ .‬היא משקיעה במניות מפעלים‬
‫ישראלים‪ ,‬במערכות היי־טק‪ ,‬בתעשיות ביטחוניות ומלמדת עלינו סנגוריה בפני‬
‫חברי קהילתה גם כאשר אין אנו ּפ ּופ ּולָ ִריים במיוחד‪ ,‬אשר קורה לאחרונה בתכיפות‪.‬‬
‫תחנו‪ ,‬רכשה ג'ודי מוצרי מזון וביגוד‬
‫לפ ֵ‬
‫בימי "צוק איתן"‪ ,‬לאור חרמות שהוטלו ִ‬
‫מתוצרת ישראל תוך ביטויֵ י הזדהות ותמיכה נעלִ ים‪.‬‬
‫הפייסים מתים על ישראל אף כי בית נוסף לימות פרישה הם רכשו בפניקס‬
‫ֵּ‬
‫אריזונה ובחצר הנָ וֶ ה הם מגדלים תפוזים מהזנים שהיו מקובלים בארצנו‪ .‬אפשר‬
‫שעודם עוטפים את הפרי הריחני בעטיפות נייר דקיקות ורדרדות עם השם "יפו‬
‫‪ — "Jaffa‬המודפס לזכר ימים עברו‪.‬‬
‫הם מגיעים לחתונות ילדינו‪ ,‬אנו נוסעים לנישואי בניהם‪ ,‬אם כי למען האמת‬
‫איני מתלהב מנסיעות מתחייבות אלו מה גם שאני מוזמן אחר כבוד לבתי תמחוּי‬
‫לכבודה של הקהילה היהודית‪ .‬חתונה בגולה זה סיפור המתמשך על פני סוף שבוע‬
‫שאין לו סוף הכולל עליות לתורה‪ ,‬תפילות שאינן מסתיימות‪ ,‬אירוחים ותקרובות‬
‫"ש ָרלֶ ה" ו"ארצה עלינו‪"...‬‬
‫מייגעים לעייפה‪ .‬הצעירים מרקדים לצלילי כלֵ יזמרים את ֶ‬
‫ולא בטוח כי ּ ֵפשר מילות השיר מובנות לאשורן‪.‬‬
‫ג'ודי האנרגטית וחמת המזג מחייבת אותנו לבוא לבית מגוריהם בלונג איילנד‬
‫לארוחת בוקר "אמריקאית" אותה ַאל לנו להחמיץ‪ .‬ניסיונותינו להתפלח מהעניין‬
‫לא מועילים‪ .‬נקניקיות‪ ,‬המבורגרים עם לחמניות פחוסות אבל איך חלי נדיבת הלב‬
‫אומרת? "העיקר הכוונה והרצון"‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 212‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪213‬‬
‫אומלֶ ט אחד של חלי עם בצל ופרמזן או צהובה ובולגרית מעלה אותם ללא‬
‫דיחוי לארץ‪ .‬בליינד‪ .‬אם אני מוסיף מהפלפלים החריפים ומהצ'ילי שבמטבח ביתנו‪,‬‬
‫אפילו לא יקדישו זמנם לפרידה מבני משפחותיהם‪.‬‬
‫יש גם נֶ ָח ָמה ּפו ְּר ָתא‪ ,‬נחמה כלשהי כיוון שבמקפיא המקרר יש עראק מישראל‪.‬‬
‫טעמי נקניקיות‪,‬‬
‫לימדתי אותם דרך ארץ וההשקעה משתלמת‪ .‬משקה האניס מפיג ֵ‬
‫בשרים ומיני תבשילים מזרח אירופאים לא מזוהים שראוי כי ישכח ניחוחם‪ .‬אה‪,‬‬
‫מה הייתי נותן בשביל מנת חומוס של אבו חסן מיפו‪.‬‬
‫הפייסים‬
‫בעוד כשלושה שבועות‪ ,‬לאחר הפסח ולקראת יום עצמאותנו עשויים ּ ֵ‬
‫להגיע לבקרנו ולתוּר את הארץ לאורכה ולרוחבה‪ .‬ברוּחי תכננתי טיול לאורך‬
‫ם־טם‪ .‬הם‬
‫תופפת ַט ַ‬
‫גבולותינו הצפוניים ולהבנתי הלמות הדם ברקותיהם כבר ֶ‬
‫חייבים לראות את כפרי לבנון‪ָ ,‬רגֶ 'ר החצויה‪ַ ,‬מג'דל שאמס על הגבול הסורי ומצפה‬
‫נטל החולש על עמק הבכא ועל קונייטרה הישנה והחדישה תוך ליווי מוסיקלי‬
‫ֵּב ַ‬
‫ּ‬
‫אפשרי של בוּמים מכפרים סוריים בם מתגודדים חיילי צבאו של אסד‪ ,‬המורדים‪,‬‬
‫לוחמי דאע"ש — ‪ ISIS‬הסונים הקיצוניים‪ ,‬גַ ְּ'בהת אל נוּסרה מפלגי אל־קעידה ועוד‪.‬‬
‫במעלה המצפה יֵ ַקל לשוחח על המחווה ההומניטרית של ישראל בהקשר לטיפול‬
‫הרפואי במבואות בוקעתא הדרוזית לפצועים ממזרח לגבולנו‪.‬‬
‫המגדלים‬
‫אגב תוּרם‪ ,‬יתוודעו לבנייה המואצת בתל־אביב‪ ,‬המבנים המשוּמרים‪ִ ,‬‬
‫הנִ בנים כפטריות לאחר הגשם‪ ,‬המחלפים ודרכי התחבורה שנסללו לאחרונה‪ְּ ,‬כריית‬
‫המנהרות לרכבת לירושלים ולתחבורה הגַ לגַ לית‪.‬‬
‫דיוויד‪ ,‬הבן הבכור וכלתו הטרייה סמנטה (פרק ב') שגם הם חישבו להגיע‪ ,‬קרע גידים‬
‫אחר עיון מעמיק בתכניות הביקור וה־‪ schedule‬שהתוויתי‪ ,‬דפק‬
‫במשחק כדורסל ַ‬
‫את הברך ואפשר שיעדיף להינתח מאשר לטוס ב"אל־על" ולנחות בנמל התעופה‬
‫על שם בן־גוריון‪ .‬כבדים האמריקאים‪.‬‬
‫אחיו הצעיר ג'ורדן ביאר מראש כי ה־‪ ,Firm‬משרד עורכי הדין בו הוא מועסק‪,‬‬
‫מאשר במדיניותו חוּפשות רק כאשר יש פנאי אפשרי במשרד‪ .‬אם יהיה פנאי עודף‪,‬‬
‫המשרה עלולה להיות מיותמת‪ .‬ג'סיקה רעייתו היפהפייה והמעודנת מהמוצא הסיני‬
‫ִ‬
‫לא תגיע לבדה‪ .‬הוריה מבייג'ינג לא ניאותו להסכין לגזירת הולדת ילד יחיד בארצם‪,‬‬
‫היגרו לארצות הברית והולידו מלאכית שאת יופייה לא ניתן לתאר‪.‬‬
‫‪Cut‬‬
‫תדפק על דלתנו‬
‫הרב אהרונצ'יק ּ ְפרוֹ ס מאגודת צעירי חב"ד‬
‫צבאנו ִמ ַ‬
‫והמתאם ִעם ֵ‬
‫ֵ‬
‫עם מצות שמורות כמידי שנה‪ .‬היכרותנו הינה רבת שנים אחורה כאשר חילקתי‬
‫מטעמם משלוחי מנות בערבי פורים ומצות שמורות בערבי פסחים לאלמנות‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 213‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 214‬קובי חורין‬
‫תאי משפחה חדשים‬
‫מלחמות ישראל עד שהבינותי כי חלק מהנשים רוצה בהקמת ֵ‬
‫ומשלוחי בני חב"ד או בשמם מהווה נֵ טל נפשי מעיק עליהן ועל ילדיהן‪ .‬אהרונצ'יק‬
‫מתמיד ומקפיד על קיום המצווה מידי שנה‪ .‬המאפיות בכפר עוֹ בדות מסביב לשעון‬
‫ומשך האפייה קצר כפי ביטויי ההלכות כסמל ליציאה החפוזה של בני ישראל‬
‫ממצרים‪.‬‬
‫לאהרונצ'יק ולפייגה‪ ,‬שנישאו בשידוך‪ ,‬ארבעה בנים וארבע בנות בגילאי עשרים‬
‫— שלושים ושתיים‪ .‬היד נטויה אך היום הינה באפיק הנכדים והנינים‪ ,‬כן ירבו‪.‬‬
‫אהרונצ'יק מברך‪ ,‬מבאר הלכות‪ ,‬משיב לתהיות והכל בחיוך ובסובלנות‪ .‬יש הצמאים‬
‫לאמריו פעוּרי פה‪.‬‬
‫לפייסים ולביקורם הצפוי בארץ‪ .‬עשרה ימים והתכנית גדושה‪ .‬שכנענו‬
‫אני חוזר ּ ֵ‬
‫לוותר על אילת ועל פטרה‪ ,‬את ים המלח נגמע ִּב ַיעף מה גם שהבולענים יחבלו‬
‫בתכניותיי‪ .‬ג'ודי תעדיף לכַ ֵתת רגליים עם חלי בשוק הפשפשים ביפו‪ .‬יש כנראה‬
‫קסם בשמאטעס‪ .‬אחר שיפוץ השוק אפילו הפשפשים התייאשו ועזבו את המקום‪.‬‬
‫אינם פראיירים‪ .‬גם להם יש כבוד‪.‬‬
‫אני מוכרח להראות להם היסטוריה ולאו דווקא של המצדה‪ .‬ישראלים רבים‬
‫אינם מכירים את קסאר אל יהוד‪" ,‬ארמון היהודים"‪ .‬לכאן מיוחסת חציית בני‬
‫ישראל את נהר הירדן בכניסתם לארץ כנען בתום ארבעים שנות נדודים במדבר‬
‫אחר צאתם ממצרים בדרכם מהר נבו לארץ המובטחת‪ .‬בגדת הירדן המזרחית‪ ,‬על‬
‫פי המסורת הנוצרית‪ ,‬הטביל יוחנן את ישו ואת מאמיניו‪ .‬פחות מעשרים מטר בין‬
‫עמדת הטבילה בישראל לבין עמדת הטבילה הירדנית‪ .‬קבוצות תיירים מאמינים‬
‫בשטחנו בדבֵ קות בעת הטבילה המזדהה עם ישו אדונם‪,‬‬
‫נושאים תפילה ושירה ִ‬
‫חלקם ממלאים בבקבוקים ריקים מים קדושים ובצד הירדני מטבילים תינוקת שאך‬
‫ההתגלות‪.‬‬
‫נולדה וכולם מרוגשים ומנופפים בידיהם בברכות אחווה ואושר לעת ִ‬
‫טיפה דרומה לקסאר אל יהוד הוקם מנזר יווני אורתודוקסי‪ ,‬דיר חג'לה‪ ,‬המוקדש‬
‫לסנט ַגרסימוּס שעל פי המסורת הקים במקום מרכז לנזירים מתבודדים‪ .‬כאן‪,‬‬
‫מסופר‪ָ ,‬שהו יֵ שו ַּע ִואמו כאשר ברחו מהורדוס בדרך למצרים‪ .‬המנזר מזכיר נְ את‬
‫מדבר‪ ,‬שוקק חיים והעוסקים במקום בשיבוצי אבני פסיפס מציגים כאן העתק‬
‫ממפת מידבא‪ .‬אם תסתקרן יותר תגלה במקום שרידי עצמות וגולגולות של נזירים‬
‫שנטבחו על ידי הפרסים בשנת ‪ 614‬ואותם שנפגעו מרעידת האדמה מהמאה ה־‪.19‬‬
‫בן ֵמ ֵיצר בכתביו על מערכות היחסים הקרירוֹ ת בין אובמה לישראל בעת הזו‪ .‬אני‬
‫מתחכם בדרכי בהפוּך על הפוּך ומעלה אפשרות פרובוקטיבית כי שני המנהיגים‬
‫תקל על הלחצים המופעלים על אובמה באשר‬
‫מתוֹ אמים‪ .‬ההגעה לנאום בקונגרס ֵ‬
‫להסכם עם איראן בהראותו כי יש נימוקים כנגד ואינו מוסמך לוויתורים נוספים‬
‫שיעוררו התנגדות פוליטית מאיימת‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 214‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪215‬‬
‫הסדר נכפה מצד האמריקאים והאירופאים באשר להמשך השיחות עם‬
‫הפלשתינאים יחלץ את נתניהו ממלתעות היותו מחושק על ידי כוחות הימין‬
‫הקיצוני‪ .‬אולי הסדר "שתי המדינות" עוד יקרום עור וגידים‪.‬‬
‫חלי חוברת אלי למצפה הראל להשקת יינות מיקב ‪ .CLOS de GAT‬הדרך רצופה‬
‫כרמי זיתים וכרמי גפנים‪ ,‬פריחת בר צהובה‪ ,‬הירוק שולט והרוח הלוטפת שרבית‪.‬‬
‫גת קדוּמה בת למעלה משלושת אלפי שנים נמצאת בשטח היקב השוכן על מוֹ רדות‬
‫הרי יהודה וכרמיו נושקים לעמק איילון מקום בו גידלו גפנים במשך אלפי שנים‪.‬‬
‫ולעילא‪.‬‬
‫לעילא ֵ‬
‫המ ָיטב‪ֵ .‬‬
‫הגבינות ועלי הגפן הממולאים המוגשים הינם מן ֵ‬
‫שופרא‪ .‬כוס יין נתחבת לידינו על ידי זהובת שיער‪ ,‬עיניה תכולות‪ ,‬ועומר אשר על‬
‫ָ‬
‫הגיטרה עם ֵּ‬
‫לימינו נגן קונטרבס ולשמאלו חלילן‬
‫הרכב ג'אז מעוּדן מפליא בצליליו‪ִ ,‬‬
‫ושוקל‪.‬‬
‫מנתח‬
‫ֵ‬
‫אומד ומדמיין‪ֵ ,‬‬
‫צד‪ .‬אנו תופסים שולחן מוּצל ואני מתבונן בקהל‪ֵ ,‬‬
‫אני שואל לדעתה הנחשבת של חלי אם גם אנו נראים כמו הבאים‪ .‬כל אחד ואחת‬
‫עם כוס יין‪ ,‬בין אם לבן לבין אם אדום לזניהם‪ ,‬צלחת גבינות משובחות‪ִ ,‬מרקמי סלק‬
‫וחציל‪ ,‬פטריות מטוגנות‪ ,‬פרוסות לחם ריחני שאמור להקל על ספיגת השתייה‪,‬‬
‫תקרובת לִ פתני פירות ועוד‪ .‬אני מתבדח בקול כי אם המארגנים עושים ִעסקה‬
‫עם ינשופי המשטרה כדי קבלת חמישית מהנִ יגבה מהיוצאים אחר הטקס‪ ,‬נמחק‬
‫הגֵ רעון‪ .‬מישהו מהשולחן הסמוך השומע אשר אמרתי מעיר כי הוא חושש כי הדבר‬
‫ימינו אפשרי‪ .‬דוברי רוסית לידנו עם מחשבונים מציבים לוחות מחיר של‬
‫במציאות ֵ‬
‫הזנים היוקרתיים‪ ,‬המיושנים‪ ,‬משנות בציר עברו‪ .‬על תווית אחד הבקבוקים ‪Sycra‬‬
‫מש ֵקף היטב את מאפייני הטרוּאר הטבועים ביינות‬
‫‪ Merlo‬כתוב "הפרי המשובח ַ‬
‫קלוֹ דה גת‪ .‬ליין צבע אדום־שחור כהה‪ .‬ריחו חושף ארוֹ מות של פירות שחורים‬
‫בחיך היין מרוכז‪ ,‬עוצמתי ובעל טאנינים המשתלבים היטב‪.‬‬
‫אדומים בשילוב אלון‪ֵ .‬‬
‫הסיומת מורכבת ואלגנטית"‪ .‬הבנת את זה? לא רועדות לך הידיים?‬
‫זוגות הורים צעירים פורסים שמיכות ותינוקות מחייכים מתפרקדים על העשב‪.‬‬
‫הם יודעים לבטח כי אותם השוטרים לא יתפסו בשאיפה או בנשיפה‪ .‬כולה חלב‬
‫ֵאם או סימילק‪.‬‬
‫אנו יורדים למרתף הקריר‪ .‬מאות חביות סדוּרוֹ ת מקיר לקיר מכילות העסיס‬
‫היקר והנה גם כאן עמדת מכירה וטעימה ליוקרה שביוקרה‪ .‬כאן המבינים ִואילו אנו‬
‫מסתופפים כלֹא שייכים למיליֶ ה זה‪ .‬הבעת פני הטועמים מרצינה ומבטאה חשיבוּת‬
‫מש ֵמר למגורי עד תוֹ ם ימי החום‬
‫במפלס זה הייתי ַ‬
‫מעוררת השתאוּת‪ .‬את הקרירוּת ִ‬
‫המעיק והלחוּת‪ .‬הכל מאורגן למופת‪ .‬מישהו מתבדח אם עכשיו אנו בדרך ליקב‬
‫ֵ‬
‫רמי יוסף ואילו אנו מפליגים מערבה לחופה של יפו לדגים הטריים של‬
‫הסמוך‬
‫לכַ ֵ‬
‫אדי ַּבטשון הידוע לטוב‪.‬‬
‫ולשמח את בן ואותם מבני‬
‫לרצוֹ ת‬
‫ֵ‬
‫חלי ואני שוב עוברים על אשר תכננו ַ‬
‫משפחתו שיִלוו לנסיעתו‪ .‬מספר האפשרויות שהוא מעביר אלי כבר כמחצית השנה‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 215‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 216‬קובי חורין‬
‫אינו נתפס‪ .‬עשרה ימים בלבד‪ ,‬לא יותר‪ .‬גם תאריך זה נקבע אחר שכשנתיים ימים‬
‫ציפה לביקורת משרד הבריאות האמריקאי באגף הניתוחים בבית החולים בו הוא‬
‫ובה ַעדרו כיצד ייפול דבר? אכן עבר בהצלחה והאגף זכה במקום ראשון‬
‫מועסק ֵ‬
‫דשנו בירת הנצח שלנו‪ .‬יומיים‬
‫בדירוג‪ .‬שלושה ימים ישהו בירושלים ויתוּר ּו עיר קוֹ ֵ‬
‫קודם לכן נצפין לעכו העתיקה ולסיור בדרך הפטרולים מזרחה‪ .‬באמצע שנֵ י ימי‬
‫זיכרון‪ ,‬יום עצמאות ּ‬
‫ומפֹה לשם כבר חולפת כמחצית שנת ‪ 2015‬במהירות מופרזת‪.‬‬
‫אביהם של בן ובלה‪ ,‬לייבה־אריה היה רופא‪ .‬גם הדוד‪ ,‬אחיו של לייבה‪ ,‬וולף‬
‫ובשבלי־שא ּולַ יי בליטא שימש כרופאו הראשי של גטו‬
‫פיסחוביץ'־פייס היה רופא ַ‬
‫ֵּ‬
‫שיקם חייו בניו יורק היה לאדם מבוקש‪,‬‬
‫הגטאות בעיר‪ .‬כאשר ֵ‬
‫"טראקו"‪ ,‬אחד משני ַ‬
‫ַ‬
‫נשוּא פנים ולא היסס לבטא עמדותיו‪ ,‬תמיכתו וביקורתו כלפי אישים בעולם‪ .‬הוא‬
‫כתב להם אשר על ליבו תוך תחושת שותפות הרת גורל‪ ,‬מחה בפניהם אף חלק‬
‫יתב‬
‫שבחים‪ .‬כאשר שלח מכתב לראש ממשלתנו יצחק רבין בימים של פעם הוא ִּכ ִ‬
‫גם אותי ומאד הופתעתי כי ראש ממשלת ישראל מצא לנכון להשיב לד"ר וולף‬
‫פייס ישירות בחוזר בתוך זמן קצר‪.‬‬
‫האיש המיוחד הזה תמך בעולים מברית המועצות — רוסיה‪ ,‬שפילברג הסריט‬
‫ראיון עמו על ימי הגטו בסרטו הנודע על השואה אלא שוולף החליט למנוע הקרנת‬
‫חלקו אחר שסבר כי הריאיון עלול להיות מגמתי‪.‬‬
‫שני אחים נוספים שרדו האחד חיים והשני לייזר‪ .‬לייזר היה אדם צנוע שקבע‬
‫מגוריו בברוקלין בעוד אחיו חיו ברווחה במנהטן‪ .‬הוא היה מקפיד לשלוח מידי שנה‬
‫בדואר חבילות קופסת קפה "מקסוול" לבני המשפחה בארץ האבות‪ ,‬ארץ הקודש‪.‬‬
‫המ ָתת מה גם שהיו ֵערים למציאות הכלכלית בה חי‪.‬‬
‫הורי המנוחים ידעו להעריך ַ‬
‫צריך להבין המנטליות בה חיו ניצולי השואה בתפוצות תוך רצון ַעז כאילו לכַ ּ ֵפר על‬
‫בחירתם לחיות מחוץ לארצנו‪ .‬צעיריהם שחררו עצמם מתחושות ומהלקאות דומות‪.‬‬
‫באחד הימים שלח לייזר תרומה בסך עשרים וחמישה דולר אמריקאים לבית כנסת‬
‫כלשהו וביקש עשרים וחמש קבלות נפרדות למתפללי קהילתו‪ ,‬כל אחת בערך‬
‫נקוב בסך דולר אחד‪ .‬איש יקר‪ .‬באמת‪ ,‬אף כי צעירינו לא יבינו על מה אני דובֵ ר‪.‬‬
‫ג'ודי ובן שומרים על קשר חם והדוק וראויים לכל תשומת לב אפשרית‪ .‬גם‬
‫ילדינו ֵערים ליחס המתקבל ולצימאונם לקשר אמיץ באמצעותנו למדינת ישראל‪.‬‬
‫ברוכים יהיו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 216‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪217‬‬
‫‪ 83‬‬
‫פ‬
‫חיוך ושאר רוח ‬
‫‪04.15‬‬
‫נֵ י מי הים אתמול השכם בבוקר היו חלקים ולרגע להבדיל דימיתי בעיני‬
‫ראה וההשתקפות‪ .‬הבוקר סערו גליו‬
‫המ ָ‬
‫רוחי את אגם קומו עם משטח ַ‬
‫והגוון התכול הרוגֵ ע הפך לירוק ואפור עכורים מה גם שהשמים קדורניים ורוח‬
‫קרירה טפחה בפנינו הצועדים על חוף הצוק‪.‬‬
‫לפני כשמונה עשרה שנים הוקרן סרטו של רוברטו ֶּבניני "החיים היפים"‪ .‬האיש‬
‫מספר באמצעות קומדיה מטורפת את סיפור השמדת יהודי איטליה‪.‬‬
‫המחוּנן‬
‫ֵּ‬
‫כהומניסט עם אהבת אדם בלתי מתפשרת וכדי הגנת נפש בנו הצעיר הוא מציג‬
‫כמשחק נושא פרסים‪.‬‬
‫את השהות במחנה הריכוז ִ‬
‫לפני זמן קצר נפגשתי עם "כפילו" של ֶּבניני באירוע השקת אלבום מרתק‬
‫והאיש שחבר לשולחננו מחייך‪ ,‬מבטא אופטימיות מופגנת‪ ,‬רואה אך ורק כוס‬
‫מלֵ אה‪ .‬הוא מציג עצמו כאבא של מיקה ושל איה בחיבה גֵ אה כיוון ש"כהן בטח‬
‫יש עוד איזה שניים"‪ .‬האדם המקסים הזה מרתק הערב בחיוך אינסופי ובפגישה‬
‫נוספת הוא מרחיב על מוצאותיו‪ .‬אני מקווה כי שמחת החיים הזו אינה אך חזות‬
‫ומייחל שהיא לא תיפסק‪ .‬אחרי הכל סובבים אותנו יותר מידי אנשים דיכאוניים‪,‬‬
‫מותחי ביקורת הרסנית‪ ,‬רואי שחורות גם ביופי שמימי‪ ,‬כאלה שתוחלת חייהם לא‬
‫תוכל להאריך והם מקצרים ההארכה גם לשומעיהם והנה ‪ out of the blue‬ניגלה‬
‫חוּצן שמרשה לעצמו לחייך ומשנה את האווירה‪ .‬מה הוא חושב לעצמו? איך אדם‬
‫במציאות חיינו מרשה לעצמו לראות הכל בוורוד‪.‬‬
‫מספר כי הינו דור שמיני בארץ‪ .‬מצחיק‪ .‬לפני‬
‫שיחתנו קולחת בעונג והוא ַ‬
‫ימים ספורים קראתי בספרו של עיתונאי אירופאי שהגיע לארץ מגרמניה‪ ,‬ישראלי‬
‫שאל אנשים שונים בארץ‬
‫חרדי‪ ,‬נהג טנק בשירותו הצה"לי‬
‫המת ֵ‬
‫ַ‬
‫לשעבר‪ ,‬בן לרב ֵ‬
‫בהציגו עצמו כ"טובי" גרמני מבטן ומלידה‪.‬‬
‫טוביה טננבום הפרובוקטיבי מראיין הן בגבולות הארץ והן בשטחי הרשות‬
‫הפלשתינאית כעיתונאי גרמני ובין השאר הוא משוחח עם סטודנטית יפה‬
‫מרמאללה העונה לשם ֶאטרניטי [נצח] הלומדת באוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫ִספרוּת ומדעי המדינה‪ .‬בין היתר מספרת אטרניטי ב"בקיאותה" כי היהודים באו‬
‫לארץ רק ב־‪ 1948‬אחרי שהבריטים עזבו כי בן גוריון קרא להם‪ .‬לשאלת הסופר‬
‫מדוע לא הגיעו היהודים קודם לכן השיבה כי בן גוריון לא קרא להם קודם‪ .‬יפה‪,‬‬
‫לומדת חינם אך מנת המשכל תיוותר מוגבלת‪ .‬הסטודנטית קובעת בפסקנות כי‬
‫לפני ‪ 1948‬לא היו כאן יהודים והנה אבא של מיקה ושל איה מצייר היותו כבן‬
‫לדור שמיני פה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫פ‬
‫‪.indd 217‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 218‬קובי חורין‬
‫האיש החייכן מתאר לימודי המשפטים‪ ,‬אינו מסתיר בחיוך שוֹ בֶ ה לב הברזות‬
‫אנושיות אך מבאר כי עיסוק בנושאי אישוּת ופלילים ִדכאו אותו ולפיכך בחר אחר‬
‫הפוגת ניקוי ִסמפוֹ נות לעסוק בתחום משפט אחר‪.‬‬
‫חברי ַאל להם‬
‫שעה ומחצה חלפו ביעף ואוקיָ נוֹ ס החיוּב והטוּב המוקרנים מפני ִ‬
‫להיפסק‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 218‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪219‬‬
‫‪ 84‬‬
‫א‬
‫לא רק ּבִ יּבִ י ‬
‫‪04.15‬‬
‫ופקים‪ ,‬שעה ורבע מתל־אביב‪ .‬ערב המימוּנה‪ .‬הדרך מלוּוה ברקים‬
‫הצובעים את השמים באור יקרות‪ ,‬רעמים וגשם שבחלקו סוחף‪ .‬הרדיו‬
‫"ת ְּ‬
‫רבח ּו‬
‫מתריע כי אירועים בוטלו‪ ,‬מד הטמפרטורות מצביע על עשר צלזיוס וברקע ִ‬
‫ותסעדוּ"‪.‬‬
‫המשמעות המקובלת הבאה לידי ביטוי בפועל הינה עשיית שמחה בסעודת צאת‬
‫חג הפסח‪ .‬יש האומרים כי מקור השם באמונה‪ ,‬שמעתי גם זִ כרו של רבנו ַמיימוֹ ן‪,‬‬
‫ל־מימוּן‪ ,‬היינו מזל והצלחה‪ ,‬יום סגולה לפרנסה‪,‬‬
‫יש המתגדרים בפירוש הערבי ָ‬
‫וכהנה‪ .‬ל "תרבחו ותסעדו" יִ ְקשרו כתרים של ברכה כי המבוֹ רכים ירוויחו‬
‫לזיווג ֵ‬
‫ויהיו מאושרים‪ ,‬התומכים בצדק החברתי יבארו כי קודם יהיו רווח ורווחה ואז יוכלו‬
‫לתת סעד ועזרה לזולת הנזקק‪.‬‬
‫לא רק ביבי זכה לאירוח מלכותי אלא גם מיכל ואנוכי בבית משפחת אלימלך‬
‫באופקים‪[ .‬הכתובת שמורה במערכת]‪.‬‬
‫עשרות מתגודדים נאספים חלקם בקוּלוּלוּ‪ ,‬חלק בנענוע לפי קצב המוסיקה‬
‫הסוערת‪ ,‬חיבוקים ונשיקות‪ ,‬מיטב המחלצות לאלו החובשים ּ‬
‫תרבוּשים מרוקאים‪,‬‬
‫גלימות צבעוניות‪ ,‬עושר קוּלינרי על גווניו ואין שום רצון להיות ֵער לתנועת מחוגי‬
‫הסלפי שולט ומנציח‪.‬‬
‫השעון ולחשוב היכן אורבת ינשוּפית משטרת התנועה‪ֶ .‬‬
‫א‬
‫אלי מקבל פנינו בחיוך רחב ובחיבוק מזמין‪ַ ,‬אליס מדהימה ביופייה וברוחב ליבה‬
‫לר ֵקד ולפזֵ ז ביחד עם‬
‫ומעבר לתבשילים ולמרקחות פרי ידיה היא גם מפליאה ַ‬
‫ֵ‬
‫אחותה באנרגטיות מפליאה ומעוררת קינאה‪.‬‬
‫החיוך של לירון היפה ֵּ‬
‫מדבק ומשרה רוגַ ע ואדיר‪ ,‬אישה‪ ,‬אחד מילדיהם של אלי‬
‫ואליס‪ ,‬אדם שטוּב ליבו ניגר בשמחה אמיתית‪.‬‬
‫שמעון חביב עם חיוך כייפי ועיניים צוחקות‪ .‬בהמשך הערב גם ביטא כשרונו‬
‫בשירה מסולסלת המכבדת בעליה‪ .‬שמעון דואג בצאתי ומחייב את מיכל לשמור‬
‫על אורח נהיגתי לאור ה־‪ .grey goose‬מה לעשות? כשאין מאחיה [עראק מרוקאי]‬
‫מסתפקים ב"מועט"‪.‬‬
‫נקש‪ ,‬הסרנְ גָ ה של המרוקאים שר ִוענטז במיתרי קולו צלילי המוסיקה הקצבית‬
‫הסוחפת‪.‬‬
‫ואיזו תקרובת‪ ,‬עוד לפני המופלטה מהתנור והקוסקוס האמיתי‪ ,‬לא של ֶתלמה‬
‫אוסם‪ .‬שלל צבעים טכניקולור‪ .‬עם דבש‪ ,‬עם קוקוס‪ ,‬מרציפן ושקדים‪,‬‬
‫גם לא של ֶ‬
‫בצקים וריבות תאנים‪ ,‬סלק ומה לא? המתיקות מדגישה את התקווה לה‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 219‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 220‬קובי חורין‬
‫ברכות להצלחה ומזל מתנוססות מכל עבר ואין ֵא ָיפה‪ .‬גם הבאבא סאלי הזכור‬
‫לטוב נשקף וגם מקומו של רבֵ נו החב"די שניאור זלמן מלובאביץ' לא נִ פקד‪.‬‬
‫החנָ ה‪.‬‬
‫המחפשים זיווגים יכולים כבר לטוות בראשיהם הפקת ערב ִ‬
‫על קירות אגף האירוח נפרשו שטיחים צבעוניים‪ ,‬על מסך גְ ָדל מימדים מוקרנות‬
‫ברכות לאושפיזין וסרטי נעימות בשפה האוטנטית ומאוחר יותר יוקרנו מילות‬
‫שירי קריוקי‪.‬‬
‫פה ושם אני מדובב בלי להעיק‪ .‬דומני שהייתי זְ קן האורחים והם בוודאי שמחים‬
‫למידע כי הנצר הליטאי שמבלבל להם ת'מוח היה במרוקו וידו‪ ,‬לפחות היא‪ ,‬עודנה‬
‫נטויה‪ .‬הצעירים שהתגודדו בנפרד בוודאי טרם ביקרו בארץ מכורת ההורים והסבים‪,‬‬
‫אני מניח שדור ההורים עוד יעשה כן‪ .‬גבירה נאה מבטיחה לי שהיא תיסע אבל היא‬
‫צריכה המון כסף עבור קניות בגדי הלבוש המסורתיים‪ .‬מסורת‪ .‬הנה‪ ,‬גם באופנה‬
‫יש לה נתח‪.‬‬
‫ובכן‪ ,‬השעה הינה שעת לפנות בוקר‪ ,‬העיניים אדומות והלב עולץ‪.‬‬
‫תודות‪:‬‬
‫•למארחינו אליס ואלי על רוחב הלב‪ ,‬תשומת הלב והחום ואיך לא? התקרובת‪.‬‬
‫•לחבריה של מיכל‪ ,‬לירון ואדיר המקסימים‪.‬‬
‫•לשמעון לדאגתו לשלומנו בדרכנו חזרה צפונה למדינת תל־אביב‪.‬‬
‫•למיכל‪ִּ ,‬ביתי‪ ,‬שלא ויתרה והייתה ֵערה לכמיהתי‪.‬‬
‫•לחלי שעודדה ושוב "דפקה נבצרות" אך לא עוד‪ .‬אני רושם את אחד הכיסאות‬
‫בבית המשפחה היקרה בטאבו לשנה הבאה בתקווה שלא יהיה כל כך קר וגשום‪.‬‬
‫באיחולי בריאות טובה וזיווגים מוצלחים‪ .‬תרבחו ותסעדו‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 220‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪221‬‬
‫‪ 85‬‬
‫ע‬
‫היה לי חבר‪ ,‬היה לי אח ‬
‫‪04.15‬‬
‫רב יום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות הביטחון‪ .‬ערב הקודם לערב יום‬
‫העצמאות ה־‪ 67‬למדינת ישראל‪ .‬ערב מהוּל בעצב עם תקווה‪ִ ,‬עם כמיהה‪.‬‬
‫ערב בו צפים זיכרונות‪ ,‬הרהורי לב‪ ,‬חשבונות נפש‪ .‬זהו יום בקדוּשה‪ ,‬יום המכבד‬
‫זכר הנופלים על הגנת הארץ‪ .‬יום בו לכל אחד בארץ הזו‪ ,‬בין אם העומדים בדקות‬
‫הדומייה בהישמע הצפירה מרטיטת הלב לבין אם אותם המהלכים בלי קשר לדתם‬
‫ולדעותיהם אך ליבם שפוּף ומוּרכן‪.‬‬
‫לקראת חצות‪ ,‬אנו חוזרים מערב בחברת ילדינו ונכדינו הירושלמים‪ .‬את צפירת‬
‫מפקדים‪ָ ּ ,‬פקוּדים‪.‬‬
‫הערב ִּכבדנו בדומייה ובלֵ ב כבד‪ .‬חברים‪ַ ,‬‬
‫כדרכי אני אץ למחשב לראות מי זקוק לשירותי‪ ,‬מי מחפשנו‪ ,‬מי מבקש לשתפנו‬
‫בתחושותיו‪.‬‬
‫מרצד על מסך הצג ושולח לי משיגיונות‬
‫היה לי חבֵ ר‪ ,‬היה לי אח והנה הריהו ֵ‬
‫חלומות ליל נדודיו מזוֹ הר הרקיע‪ ,‬ממעלוֹ ת קדוֹ שים‪ .‬ולהלן בשפתו ובלשונו הציורית‬
‫והפואטית עם עיבודים לשוניים קלילים‪:‬‬
‫"ובחלומי‪...‬‬
‫בערבו של יום‪ ,‬החמה מראש האילנות נסתלקה‪ ,‬יצאה לה דורה ִאמי לשוּח ליד‬
‫הפלג שמימיו צוננים ואדווה קלה עולה ממימיו‪ .‬בעודה פוסעת לה מעדנות‪ ,‬ראתה‬
‫לפתע את בלומה ִאמך יושבת על כיסא מרופד מהורהרת‪.‬‬
‫"מה לך כי מבטך כה נוּגה ומהורער?" [אין זו טעות "סופר" אלא שילוב מהורהר‬
‫ומעורער] "את יודעת" משיבה בלומה‪" ,‬תקופת היום אינה כאותה שידענו בימינו‬
‫עת ִקיררנו מזונֵ נו עם בלוֹ ֵקי קרח‪ ,‬מים לכבסים ּ‬
‫הרתחנו על פרימוס עם אש‬
‫בפיילה ַ‬
‫לוחשת‪ ,‬בבקרים הצצנו בכותרות העיתון שהיה נפרש מאחורי ויטרינת הזכוכית‬
‫של בית עיתון "דבר" הסמוך לבֵ יתנו"‪" .‬אני יודעת" השיבה אימי "אבל לכל דור‬
‫הנאותיו ודאגותיו‪ ...‬ועם זאת מה פשר העננה הרובצת עליך?" "אשיב לך" אמרה‬
‫בלומה ואנחה עמוקה בקעה מעומק ליבה ומריאותיה חלושות‪" .‬אמש עברתי ליד‬
‫מרכז המחשבים החדש שבנו לנו פה‪ .‬אמנם איני מתעניינת בחידושי הפלאים אך‬
‫סקרנותי גברה‪ ,‬הצצתי ונפגעתי‪ .‬יש שם מכשיר חדיש דרכו ניתן לראות הנעשה שם‬
‫למטה‪ ,‬בעולמם של ְּבנֵ י האנוש‪ .‬רואים‪ ,‬שומעים‪ ,‬אפילו ניתן לחוּשם‪ ,‬ממש כאילו‬
‫שאת עימם אפילו שאנו פה למעלה בחסדי שמים"‪" .‬נו‪ ...‬ו‪ ...‬מה ראית?"‪ ,‬דחקה בה‬
‫דורה אימי‪ .‬אנחה נוספת בקעה בצער מגרונה הניחר של בלומה‪ ,‬גניחת בכי חרישי‪.‬‬
‫"מובן שהדבר הראשון אותו ציפיתי לראות היה בני משפחתי ואשר עלה‬
‫"טבעי ביותר" ציינה אימי ובלומה המשיכה בתיאורה‪" .‬הייתה לי נחת‬
‫בגורלם"‪ִ .‬‬
‫מרובה לראות את תלמה בנחישותה אף כי לא קל לה בריאותית אך עודנה פעילה‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫ע‬
‫‪.indd 221‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 222‬קובי חורין‬
‫ללא לֵ יאות‪ ,‬את חלי כלתי הנהדרת והכֹה מיוחדת‪ ,‬את בני יעקב אילן‪ ,‬קובי‪ ,‬את‬
‫שחיתן אותם בטקס נישואיהם‬
‫ההרמוניה בה הם חיים כפי שהבטיח הרב ישראל לאו ִ‬
‫נכדי‪ ,‬דני אותו זכיתי‬
‫— כאהבת יעקב את רחל ורחל את יעקב‪ .‬ראיתי בהנאה רבה את ִ‬
‫להכיר‪ ,‬את אודי שידעתיו כעוּבר וידעתי שייוולד בן ואת מיכל ורדית המדהימה‪,‬‬
‫את הכלות הנהדרות‪ ,‬מיכל ואודליה‪ ,‬את הנינים‪ ,‬דורה את שומעת‪ֵ ,‬ששת הנינים‪,‬‬
‫כל אחד ואחת יותר קסום ממשנהו‪ .‬גיא הצעיר בן השנתיים ומחצה קורא לנכדי‬
‫הבכור‪ ,‬דניאל [על שם בעלי‪ ,‬סבו המנוח] כאשר נזף בו פרעה‪ .‬את שומעת דורה? פרעה‪.‬‬
‫אך הוא עושה כן עם חיוך אלוהי‪ ,‬שיתברך בחיים ארוכים ובריאים וכמוהו כל ניני‪,‬‬
‫נינותי‪ ,‬נכָ די ונכדתי‪ ,‬תלמה ִּביתי היקרה ואני גאה בהתייחסות הראויה של רחל‪,‬‬
‫חלי כלתי אליה והבנימין היקר שלי יעקב אילן‪ ,‬קובי‪ .‬ודורה יקירתי‪ ,‬אני לא רוצה‬
‫להשוויץ אך לאן כל אחד מבְ ני ובִ יתי ומכלותיי הגיעו אספר לך אחר כך בהרחבה‬
‫אשר ראיתי בשעת התה של אחר הצהרים לצלילי הנבל השמימי‪ ,‬טפו‪ ,‬טפו‪ ,‬נגד‬
‫עין הרע"‪" .‬אה‪ "...‬אמרה אימי‪" ,‬הרי את משבליי בליטא ואת מתבטאת כבַ ת פולין‬
‫כשרה‪ .‬טוב לך ואת מתלוננת"‪" .‬לא"‪ ,‬אמרה בלומה‪" ,‬לא ִּבכְ ִדי קולי סדוק ועיניי‬
‫ֵ‬
‫נפשך" שאלה אימי כאשר סבלנותה מחשבת לפקוֹ ע‪.‬‬
‫כעיני לאה"‪" .‬אז מה על ֵ‬
‫רכות ֵ‬
‫"ראיתי שבני היקר שם ֵעינו בכוֹ ס‪ ,‬בבקבוק"‪ .‬אימי שגם בערב סדר פסח לא לגמה‬
‫שהתכ ְּ‬
‫ַּ‬
‫רכמו "תמיד אמרתי לזמיר‬
‫ול ּו מיין תירוש מתוק של קידוש עיוותה פניה‬
‫ַּ‬
‫"שקובלֶ ה תמיד‬
‫לא סיגריות ולא משקה חריף"‪" .‬אבל את יודעת"‪ ,‬השיבה בלומה‪,‬‬
‫היה יוצא דופן ולא תמיד הקשיב לאשר אנו הוריו הרבצנו בו תורה וגם דעת‪ .‬דעי‬
‫לק ֵברנו ומספר לנו על מעשיו ומתאר‬
‫לך דורה יקירתי‪ ,‬אני מאד גֵ אה בו בעלותו ִ‬
‫ומס ּ ֵפר רק‬
‫את בני המשפחה הקרובים לנו ואני רק מקווה כי אינו מצנזר ומייפה ַ‬
‫לצערנו"‪" .‬שתייה זה דבר לא טוב"‬
‫הדברים היפים והנעלים שהוא עושה כדי לא‬
‫ֵ‬
‫אמרה אימי‪ .‬בלומה גונחת חרישית "לא רק שזה לא טוב זה גם מסוכן לבריאותו‪.‬‬
‫אף פעם לא ספרתי לו‪ ,‬ולא שתמיד היה קשוב לאשר כן ספרתי‪ ,‬שלסבא רבא שלו‪,‬‬
‫שהיה גדול בתורה ובמצוות‪ ,‬היה דחף בלתי נשלט של שתייה‪ .‬בעלותו על יצועו‬
‫לשנת הלילה‪ ,‬טרם אמירת שמע ישראל היה לוגם לגימות אחדות ונרדם"‪" .‬אם‬
‫זה ב־‪ dna‬הרי שאין בילד כל ָא ָשם" ציינה אימי‪ ,‬כדי הכהיית רוע הגזירה וגוֹ ננוּת‬
‫על הילד‪[ .‬הילד לקראת שנתו ה־‪.]70‬‬
‫"והבריאות?" ממררת בלומה‪" ,‬דניאל אישי הטוב חדל לאחרונה מרוב צער‬
‫ודאגה לאכול מנתחי האנטרקוט של שור הבר ומבשר הלוויתן הניתן לצדיקים ועבר‬
‫לאכול צמחוני"‪ .‬לכך אימי לא מצאה פתרון‪ ,‬תשובה או רעיון יצירתי כדי הרגעה‪.‬‬
‫"את יודעת‪ ,‬דורה"‪ ,‬אמרה בלומה‪ ,‬בזמנו‪ ,‬לפני כמעט ארבעים שנה‪ ,‬כשהרגשתי‬
‫קרב‪ ,‬קראתי לזמיר ואמרתי לו שיָ שים ידו תחת יְ ֵרכִ י וכי יישבע לי שישגיח‬
‫שזמני ֵ‬
‫על ַּ‬
‫קובלֶ ה לבל יעשה שטויות‪[ .‬השבעת יוסף (בראשית‪ ,‬ויחי‪ ,‬מז־‪ )29‬ועשית חסד עימדי‬
‫ואמת‪ ]...‬אולי תופיעי אצלו בחלום הלַ יל‪ ,‬הזכירי לו את נִ דרו‪ ,‬לבל ירחק מקובלה‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 222‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪223‬‬
‫כפי הדרך בה בחר בשנים האחרונות ושידחק בו בקובלה שלי מדרכו הרעה"‪" .‬נדרים‬
‫יש לקיים" השיבה אימי‪.‬‬
‫התעוררתי והנה זה חלום אך פישרו עימי מאז‪ .‬ובכן חבֵ רי כאח לי‪ ,‬בשם כל אלו‬
‫שלמעלה ובשם כל אלו שלמטה‪ ,‬העוטפים אותך באהבה רבה‪ ,‬אנא!!!""‪.‬‬
‫מרגֵ ש‪ .‬ואז אני שואל בסמוך לחצות הליל‪ :‬לגבי הסבא רבא שלי‪ ,‬הייתי‬
‫וואלה ַ‬
‫שמח דעת מה עוד היה נוהג לעשות עתיר המצוות‪ .‬ואתה זמירי‪ ,‬האם הנך ֵמפר‬
‫נדר או מקיימו? ליל מנוחה‪ ,‬החמאת לי‪.‬‬
‫ומשיב לי ֵרעי‪" :‬קצת משקה רבותי זה לא מזיק‬
‫ אבל כמה ששותים זה לא מספיק"‪.‬‬
‫ואני מחרה אחרי זמירי ברוח דומה‪:‬‬
‫"רפול"‪ ,‬המלאך רפאל‪ ,‬מבקש את רשות הבנות לשבת לצידן ולפ ּו ש‬
‫מר ֵחף מאז הנֵ ץ החמה ועלי לתת מנוח‬
‫מפרך" ָשח הוא‪ ,‬אני ַ‬
‫ִקמעה‪" .‬איזה יום ֵ‬
‫לאברוֹ תי‪ .‬במעו ִּפי מעל ראשיכן‪ ,‬דורה ובלומה‪ ,‬לא יכול הייתי שלא לשמוע‬
‫ֶ‬
‫קטעי שיחותיכן"‪ .‬סומק עלה בלחיי "הבנות" אך הן התעשתו ושתיהן ִּבקשו‬
‫עצתו בחוכמתו כי רבה‪ .‬באשר לשתייה‪ ,‬הבחור אינו נזוֹ ק ואינו מזיק ובוודאי‬
‫שאינו משו ַּטח על רצפות כסבא רבא‪ .‬על אף הגלונים שהוא מערה‪ ,‬לא נודע‬
‫כי באו אל קירבו‪ .‬אפילו קלצ'קין שר על קצת משקה‪ .‬גם טעמיו ראויים‪.‬‬
‫"גברי"‪ ,‬המלאך‬
‫בסוד? לעיתים אני מתגנב להריח ריחות האניס והלקריץ‪ .‬גם ִ‬
‫ְּ‬
‫"ג'יבריל" מצטרף אלי להסנפה‪ .‬גם בריאותו של הצעיר טובה עליו‪.‬‬
‫גבריאל‪,‬‬
‫אנו שומרים עליו כעל ַּבבת עינינו בעזרת השם יתברך‪ .‬אך ִאמרי לי האחות‬
‫בלומה‪ ,‬באלו נסיבות שם זמיר ידו תחת ֵירכֵ ך? והאם מקיים הוא נדריו? הוא‬
‫מבטא בתיאור חלומותיו את אהבתו הרבה אך הוא ראה כי תהומות יכסיומו‪.‬‬
‫לטלה‪ ,‬אחת אפיים‪ ,‬שנתו נודדת‪ .‬האם ֶה ָע ָקה היא המקיצה‬
‫בט ֵ‬
‫זַ כּ ו אותו בנות ַ‬
‫נרדמים? אחים ֵהמה‪ .‬אולי עצבונו של יעקב אילן גובר עליו והוא ֵהחל נותן‬
‫עינו בכוס‪ .‬השוּרוּק אוזֵ ל ואפשר שהחוֹ לם הכפיל את אוֹ נוֹ או שמא את ֵעינו‪.‬‬
‫פוקד את‬
‫איש טוב הוא‪ ,‬בלומה‪ ,‬כאשר הוא מספר לך מאווייו ועשייתו בעודו ֵ‬
‫ִקברך אינו מעלים או מחסיר‪ .‬גם את ִקברך‪ ,‬האחות דורה‪ ,‬הוא פוקד‪ .‬אימא‬
‫שניה לו ַאת‪ .‬גם את ִּבקשת את יעקב אילן שישמור על בנֵ ך יקירך זמיר‪ ,‬אם‬
‫כי לא השבעת אותו בדרכה של האחות בלומה‪ ,‬אך מילה אצלו זו מילה‪ .‬איש‬
‫כבוד הוא‪ .‬אדם וחבר נאמן ויְ שר דרך‪ ,‬אב מסור ובעל אוהב‪.‬‬
‫שאו שלום וברכה אחיותיי‪ ,‬עלי לשוב למלא משימות אין ספור וצורכי בני‬
‫עמי מרובים‪ִ ּ .‬פרסו נא בשלומם של אהרון ודניאל יקיריכן‪ .‬לעיתים אני מופתע‬
‫ה־שש ֵּבש‪.‬‬
‫מיכולותיהם האין סופיות לשחק במשחקי קוביות ֵ‬
‫הייתכן כי דניאל אימץ את אהרון למסדר האחווה? הגם הוא ברוטוס?‬
‫‪23/06/2015 11:08:13‬‬
‫‪.indd 223‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 224‬קובי חורין‬
‫את דניאל‪ ,‬האחות בלומה‪ ,‬אני מברך כי חדל מאכילת נִ תחי שור הבר ומבשר‬
‫הלוויתן‪ .‬אין זו עצבות אלא כולסטרול‪.‬‬
‫אקרא לדגל ואתבקש לנפנף בכנפי‪ֶ .‬היו שלום‪.‬‬
‫חג עצמאות שמח לכן‪ .‬עוד מעט ֵ‬
‫זמיר משיב סתומות בדרכו במילה אחת‪" :‬חלום"‪.‬‬
‫ואני‪:‬‬
‫אבקש את עליזה שלנו מזכירתי הנאמנה לתאם לי פגישה דחופה עם זיגמונד‬
‫[פרויד]‪ .‬אם הוא לא יהיה בבית אחפש את יוסף‪ ,‬ההוא עם כתונת הפסים‪ .‬חלי אמרה‬
‫לי כי הציעה לך להיפגש‪ ,‬ללַ ֵּבן ולפרוק אשר על ליבך‪ .‬נראה כי הצעד בו נקטת‬
‫חד צדדית ֵמעיק על מצפונך שבראייתך אינו אלא "צח כשלג"‪ .‬לא יודע כמה זמן‬
‫נותר לנו אבל למעלה בטח יהיה המון רעש ולא נוכל לדבר‪ ,‬אלא אם גם שם נזמין‬
‫חדרים לפי שעה ב"בֵ ית הפגודה" הזכור לשנינו לטוב‪ .‬אין אנו אלא כקליפת השוּם‬
‫גם ִאם כל האורך הוא ַּכזֶ רת‪ ,‬בלי קשר לשוּרוּק או לחוֹ לם‪.‬‬
‫תאם עם חלי‪ ,‬כל עוד אהיה בהכרה ולא בזווית מאוזנת‪ .‬גם המלאכיות‬
‫יאללה‪ֵ ,‬‬
‫רפאלה וגבריאלה מאותתות לך לשלום בכנפיהן הצחורות ומאחלות לך אך טוב‪.‬‬
‫מתאים היה לך להצליב ֵמידעי השמיים כדרכך הסוּגה בשושנים‪ .‬אימא בלומה‬
‫החמירה בתיאוריה‪ .‬עיניה ָּכה ּו מזוֹ קן‪ .‬גם בחייה כאשר ראתה כוס לא תמיד היא‬
‫הייתה מלֵ אה‪.‬‬
‫הכרת אותי היטב כדי דעת שחיוכי אמיתיים ובוודאי שאין בי צביעות‪ .‬כבר‬
‫השתמשת פעם בביטוי דומה ברגישותך כאשר הצעתי עזרתי ותמיכתי‪ .‬אני חף‬
‫מאלו‪ .‬ערכי הנאמנות עליהם גדלתי עמוקים מהמתואר‪ .‬לי חברותך עודנה יקרה‪.‬‬
‫אינט ְר ּ ְפ ֶר ַטציָ ה שונה‪.‬‬
‫תחושתך מובנת אך היא מחייבת‬
‫ֶ‬
‫ומשיב לי זמירי בשירה של עדנה מיטווך מלר‪:‬‬
‫לציפורים לא אכפת‬
‫אם קיץ או סתיו‪,‬‬
‫שמחה אנחה‪,‬‬
‫אחר כך או עכשיו‪.‬‬
‫שלום‪ ,‬מלחמה‪,‬‬
‫גשמים או שרב‪.‬‬
‫הן ממשיכות בשירן ובמעוּפן‬
‫ַּ‬
‫מבית אל ֵעץ‪ ,‬מעיר אל ים‬
‫משוחררות מכל זכות או חובה‬
‫בעולם‪,‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 224‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪225‬‬
‫מביטות מגבוה באדם הקטן‪.‬‬
‫רק בני האדם‬
‫חונטים בליבם חריצים‪ ,‬חריצים‪,‬‬
‫את תמורות הימים ומחיר הדם‬
‫והחובות והזכויות הופכות פצעים בם‪.‬‬
‫הן החופשיות הזו!‬
‫לראות את הכל ולהמשיך לשיר‪,‬‬
‫לנתר בקלילות שכזו‬
‫ֵ‬
‫בגָ בוֹ ט נִ צחי על גגות החלומות והעיר‪.‬‬
‫קוראי‪:‬‬
‫ואני אסיים בטרם יחבוט בי‬
‫ִ‬
‫אם ציפור זמירי‪ִ ,‬אם סנאי‪,‬‬
‫ּ‬
‫ֵרד נא מהעץ‪ ,‬יהא זה מעשה ֶפלִ אי‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 225‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 226‬קובי חורין‬
‫‪ 86‬‬
‫ח‬
‫הת פֶ ר ‬
‫שֶ ֶק ף — ניחוח בזיליקום ליד קו ֶ‬
‫‪05.15‬‬
‫בל לכיש משתרע בין הרי חברון למצודת יואב ובין המושבים מנוחה‬
‫בצפון לבין ֶש ֶקף בדרום‪ .‬כאוהב דרום וחובב מזרח אני בדרכי למושב‬
‫לע ּבוֹ ת את אזור "קו התפר"‪.‬‬
‫שקף‪ ,‬שהיווה חלק מערי הכוכב של אריאל שרון שרצה ַ‬
‫אני בדרך לגבול בין אזור ההר לבין המדבר‪ ,‬דרום מזרחית לקריית גת ומערבית‬
‫לחברון‪ ,‬מאות מטרים ספורים מגדר ההפרדה‪.‬‬
‫יוספרית‪ ,‬עטוף בחורש ובמרבדי פרחים ובעונות‬
‫הישוב הוקם בתוך שמורה ִּב ֶ‬
‫פריחת כלניות‪ ,‬רקפות‪ ,‬אירוסים ועוד‪ .‬אחת השמורות הנדירות המצויות במעבר‬
‫בין אקלים ים־תיכוני לאקלים מדברי‪ .‬ניתן לצפות בצבאים‪ ,‬שועלים‪ ,‬חתולי ביצות‬
‫ואולי אף זאבים יִ ַיקרו בדרכנו‪ ,‬עופות מזנים שונים‪ ,‬שיחים ולאורך הנחלים עצי‬
‫ֵשיזף‪ ,‬תמר ופיקוּס‪.‬‬
‫"שישים שניות" על מהותה של ‪ biosphere reserve‬ועל ‪Man &( — MAB‬‬
‫‪ :)Biosphere‬אונסקו הקימה במעל מאה מדינות מעל חמש מאות שמורות טבע‬
‫בקרבת מגורי אדם‪ ,‬העונה על קריטריונים אקולוגיים‪ ,‬כולל פיתוּח ושמירה על‬
‫ִ‬
‫ערכי טבע‪ .‬בכל שמורה כזו יש מנגנוני מחקר‪ ,‬פיתוח‪ ,‬חינוך האוכלוסייה המקומית‬
‫והכשרת בעלי מקצוע בתחום‪.‬‬
‫שתי שמוּרות נוספות בארצנו במתכונת זו‪ :‬האחת בכרמל‪ ,‬אלא ששם לא פיתחו‪,‬‬
‫לא שוחחו עם בני המקום על מטרות‪ ,‬על ערכים ועקרונות והאחרת ברמות מנשה‪.‬‬
‫הישוב הקטן כולל כשבעים בתי אב מכל גווני הקשת הפוליטית לרבות קומץ‬
‫משפחות ממפוני גוש קטיף‪ .‬דור הורי המפונים חובשי כיפות סרוגות‪ ,‬דור הבנים‬
‫מקצין ומחמיר‪.‬‬
‫אבי רוזנבלט‪ ,‬יליד רמת השרון‪ ,‬פיקד על בני מושבים רבים עד אשר החליט‬
‫להיות איש מושב בעצמו‪ .‬אבי ראה בדרך זו מימוּש חייו ומצא לנכון לבְ נות ולהיבנות‬
‫במקום זה‪ .‬הוא החל בגידול פרחים‪ ,‬בנטיעת כרמי ענבים למאכל ומעירוני יאפי‬
‫הפך באחת לחקלאי‪ .‬החיים ִק ְּבלו משמעות שונה בתכלית‪ .‬היְ גִ יעה ביטאה אושר‬
‫וממלאה חייו בתוכן‪ .‬כרטיס הביקור מרחיב לאספקה חקלאית‪ .‬איתן‪ ,‬אחד הבנים‪,‬‬
‫אמוּן על נושאי השיווק והלוגיסטיקה ומשאיות הפרחים נעות כמידי בוקר למרכז‬
‫במכוֹ לַ ת מתכת בית מאפה לפיצות‪,‬‬
‫הארץ לחלוקה‪ .‬גלעד‪ ,‬צעיר הבנים‪ ,‬התקין ְ‬
‫קדאיף וכנאפה כתומה מהטעימות בארץ‪ .‬גלעד מנהל‪ ,‬אופה ולעת הזמנות מיישובי‬
‫האזור הריהו גם השליח‪.‬‬
‫לקוראי‪ ,‬ואנו חמש מאות מטר מהכפר הפלסטיני בית עווא‪,‬‬
‫קו התפר ִאם זכור‬
‫ַ‬
‫בטווח קולו של המואזין מחברון‪ .‬פה אנשים לוקחים את הזמן שלהם‪ .‬מחוגי השעון‬
‫רגועים יותר ואפילו גבינת המוצרלה התאימה עצמה ללא דאגות‪ ,‬ללא לחץ‪ .‬אם‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫ח‬
‫‪.indd 226‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪227‬‬
‫תרד מכביש ‪ 6‬במחלף קריית גת ותפנה מזרחה לכביש ‪ ,35‬אל ֵת ַיחת משילוט‬
‫ההכוונה לחברון או לתרקומייה‪ .‬פנייה ימינה לכביש ‪ 3415‬תישא אותך למושב‬
‫ֶשקף‪ .‬אם ִתכנס בדרך לבְ נֵ י דקלים תחלוף על פני רחוב "מפוני גוש קטיף"‪" ,‬דרך‬
‫נווה דקלים" וכאלה לזֵ כר ימים של פעם‪.‬‬
‫על הפיצה הנדיבה והריחנית של גִ לעד תוכל לקבל ִמרקם של גבינת עיזים‬
‫עם ּ ִפלְ ֵחי אגס דקיקים או עגבניות שרי מנוקדות אותן מגדלים עבורו בערבה עם‬
‫פרוסות שום דקות וזיתי קלמטה‪ .‬מוצא הבצק הינו מנוסחה משפחתית עתיקה‬
‫ועלֵ י הבזיליקום יטעימו ויִ תנו אורח שונה לשמורה שבסביבה‪.‬‬
‫לה ַּ‬
‫תבשם‪ ,‬מתרווחים ליד שולחנות‬
‫ומעבר לה באים ִ‬
‫צהרי שישי ובני הסביבה ֵ‬
‫בערגָ ה במרחבי הנוף‪ .‬גם סבתא רוזנבלט מגיעה מרמת‬
‫ה־קק"ל המוארכים וצופים ֶ‬
‫השרון לעשות את השבת בקרב בני המשפחה המורחבת‪ .‬הרוֹ גַ ע הזה עושה משהו‪.‬‬
‫המממ‪ ...‬את ניחוחות הבזיליקום הזכרתי? מריחים?‬
‫אם תגיעו לאזור בחודשי פברואר־מרץ לא תסתפקו בפיצה של גִ לעד‪ .‬המשיכו‬
‫ליער אמציה‪ .‬פריחה מעודנת ורדרדה משתוללת של נשירים‪ ,‬החיטה בשדותיה‬
‫ממ ְסטלת את עצבי‬
‫ניצבת בסדר מופתי ונקודות אדומות של פריחת הכלניות ַ‬
‫הראייה‪ .‬בינות עצי האורנים נפרס שטיח צפוף ארוּג בוורוד ולבן של רקפות‪ .‬אם‬
‫תמשיכו לקניון הלבן של סכר אדוריים משטחי הכלניות ירטיטו‪ .‬שמורת גבעות גד‬
‫[לא גת] תציע גם מקום פיקנוּק מוסדר ומהנה‪ ,‬אף כי מערות חזן סגורות מחשש‬
‫התמוטטות‪.‬‬
‫וואלק ארץ נהדרת‪ .‬כולה שעה ומשהו מתל־אביב בנסיעת שיוּט‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 227‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 228‬קובי חורין‬
‫‪ 87‬‬
‫ח‬
‫שלושים ומעלה בצל ‬
‫‪05.15‬‬
‫בצל‪ .‬שובל‬
‫בצל‪ .‬מי בכלל רוצה אם כך להיות ֵ‬
‫ם מאד‪ .‬שלושים ומעלה ֵ‬
‫מצ ְרחים‬
‫של אצות ירוקות נפרש על חול החוף הלבן‪ .‬הקטנים כבר ַ‬
‫"מלחמת אצות" ומשליכים צעיפים בגוון ירקרק בהיר רענן‪ .‬הים חלק‪ ,‬סירות‬
‫לייצב עמידתן על‬
‫המפרש משייטות ובמים הרדוּדים בסמוך לחוף מנסות צעירות ֵ‬
‫במטקות‪ ,‬מי המכה בחוזקה ומי ביד ָר ָפה‪ ,‬מי‬
‫ַח ָסקוֹ ת‪ .‬יש‬
‫המשלחים כדורי הגומי ַ‬
‫ַ‬
‫מיוּמן ומי ִמתלמד או מתנסה בראשית הדרך‪.‬‬
‫ריחות שרידי מדורות ערב ל"ג בעומר ורמצי העצים השרופים‪ ,‬שיירי גחלים‪,‬‬
‫נחירי אפי‪ ,‬ניחוחות שאני אוהב‪ .‬מזכירים לי את ימי נערוּתי‪ ,‬ערבי ימי‬
‫מגרים את ֵ‬
‫צופי "קהילה" בגבעת‬
‫חברי לכיתה‪ ,‬לתנועת ֵ‬
‫העצמאות‪ ,‬הטוּזיגים [קומזיצים] עם ַ‬
‫חברינו איתם‬
‫ההבטחה [ביה"ח איכילוב כיום]‪ ,‬עם יְ לדינו כל עוד היו רכים בשנים‪ ,‬עם ֵ‬
‫רטושקעס‪,‬‬
‫הק‬
‫ֵהסבנו סביב למדורה‪,‬‬
‫ֶ‬
‫טעמי תפוחי האדמה הלוהטים והמפויחים‪ַ ,‬‬
‫ֵ‬
‫הריח‬
‫פרי השומרון מימי שרוּת או ֵחקר‪ .‬שם בבקרים היה ֵ‬
‫ולהבדיל‪ ,‬במבואות ְּכ ֵ‬
‫מהול ֵבריחות קפה חזק וחריף‪ ,‬לא מהקפסולות של ג'ורג' קלוני‪.‬‬
‫בשוּלי מצוק הכורכר שלצד החוף פורט מי על מיתרי גיטרה‪ ,‬יש המקיצים‬
‫מתוך אוהלים זוגיים ופוערים עיניים רדומות אדומות בדרכם להכנת קפה מהביל‬
‫וריחני מבושל על גזייה‪ .‬בוקרו של יום תמים ורגוע‪ .‬אפילו אצלנו יש אחדים כאלה‪.‬‬
‫בקרים של אחרי עיתונות מבקרת ומרשיעה‪ ,‬מאיימת ומצביעה על תוצאות‬
‫בקלפי‪ ,‬אלא שהפעם זו הבעיה של האנגלים‪ .‬אצלנו נותרות ספקולציות מה ישתנה‬
‫יידחק‪ .‬מקומן של הכתבות המציינות מעשה טוב‬
‫מתי‪ ,‬מי יצורף ומקומו של מי ֵ‬
‫או חיג ּוגֵ י אושר נדחק לשוּלי העמודים הפנימיים בכותרות ובכיתוב קטנטנים‪ ,‬לא‬
‫כאלה המפתים אותך לקראן‪.‬‬
‫ֶּ‬
‫"ליברל" כי רק בפוליטיקה שלנו העסקים‬
‫דנה וייס כותבת בירחון החדש‬
‫מתנהלים כרגיל‪" .‬בשם הדמוקרטיה"‪ ,‬כותבת דנה‪" ,‬בשם ההגינות‪ ,‬ולמען האמת —‬
‫תימצא‬
‫גם בשם המוּסר‪ .‬בכל זאת נראה שגם הפעם אם תגיע ההצעה המתאימה‬
‫ֵ‬
‫לשרת"‪ ,‬אבל את מי?‬
‫גם הדרך לאחדוּת — הרי הבטחנו ֵ‬
‫ח‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 228‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪229‬‬
‫‪ 88‬‬
‫ס‬
‫כ"ח באייר — העיר שחוברה לה יחדיו ‬
‫‪05.15‬‬
‫יימנו בשבת האחרונה את קריאת ספר ויקרא עם פרשת "בחוּקוֹ תי"‪.‬‬
‫בתם לָ בֶ ַטח‬
‫יש ֶ‬
‫שמור את חוקותיי ויהיה לך טוב‪ .‬יהיה לך ַדיִ ש ָּוב ִציר "וִ ַ‬
‫ְּב ַארצכֶ ם ‪ ...‬וישן מפני חדש תוציאו"‪ .‬אם לא תשמרו‪ ,‬דיר בלק‪ .‬לא תאמרו שלא‬
‫הזהרתי‪..." :‬הפקדתי עליכם ֶּב ָהלָ ה‪ַ ...‬ש ֶח ֶפת ַוק ַד ַחת‪ְ ,‬מכַ לוֹ ת עיניים ו ְּמדיבוֹ ת נָ ֶפש‪...‬‬
‫ונִ גַ ְפ ֶתם לפני אויבֵ יכֶ ם‪ ...‬ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פיריו‪ ."...‬אז‬
‫מה נֹאמר? אם טרם לקינו בשחפת ובקדחת מכַ לות עיניים האם האופציה החלופית‬
‫של "וישבתם לבטח" מובטחת?‬
‫יום איחוד ירושלים חל הבוקר‪ .‬ארבעים ושמונה שנים‪ .‬כמעט שני דורות‪ ,‬עוד‬
‫מעט יובל שנים‪ .‬הייתי בן ‪ ,21‬כמחצית מגיל בני בכורי היום‪.‬‬
‫כשנה לאחר שחרורי משירות החובה בצה"ל וכבר בשירות מילואים‪ .‬במסגרת‬
‫קורס הקצינים האג"מי יכולים היינו לראות את העיר העתיקה מנגד‪ ,‬מגג בנין‬
‫הנוטרדאם המרשים‪ ,‬בהתייחס לתצלומי אוויר‪ .‬משם לא יכולים היינו לחוש ניחוחות‬
‫הפלאפל‪ ,‬התבלינים‪ ,‬גווני הבדים ומיני המתיקה והתופינים הנמכרים בשווקים‪.‬‬
‫משם יכולים היינו לחלום על ימי תנ"ך‪ ,‬על ימים של פעם‪ ,‬על מקומות קדושים לכל‬
‫הדתות‪ ,‬על ֵריחות היסטוריה באוויר‪ ,‬על מיקס של שליטים ושלטונות מתחלפים‪.‬‬
‫גם לציוריות הסמטאות הצרות והמפותלות לא יכולים היינו להתוודע‪.‬‬
‫לגרף את העלים הנשירים בחורשה‬
‫הקטנים ֵגדלים‪ .‬עידו וגיא עוזרים לי ֵ‬
‫הצמודה לבית מגורינו‪ .‬גיא אוסף זרדים וחרובים בידיו הקטנות ומתרומם על‬
‫קצות אצבעותיו כדי להגיע ללוע הפח‪ .‬עידו מתגרד‪ ,‬מבכה על ֶּיבלת אך אינו מתיר‬
‫לי לגרף לבד‪ .‬כך פועלים בכוחות משותפים‪ .‬אגף טיפוח פני העיר והגנים בעירייה‬
‫ּ‬
‫וסטר"‪ .‬הטבע מייצר דשן מהרקיב‪.‬‬
‫הציב שני מיכלי איסוף עליהם שילוט‬
‫"קומפ ֶ‬
‫ערימות של זבובונים חגים עם הרמת מכסי המיכלים‪ ,‬אנו ממלאים התוכן ובעצם‬
‫מאתר עכבישים ומסביר לי על‬
‫המפלס צפוי לרדת בעת תהליך ההתפרקות‪ .‬עידו ֵ‬
‫ִ‬
‫רעילותה וגודלה של האלמנה השחורה‪ .‬הוא מתגבר על האיכְ ס של רמשים שונים‬
‫עמלים ניגֶ רת ממצחו‪ .‬גיא הקטן מבַ ֵּכר‬
‫אחר שהוא מוודא שלא יבוּלע לו‪ .‬זֵ יעת ֵ‬
‫משיבְ תו על גדר הבית כשהוא מפנה מבטים חטופים לראות‬
‫בשלב זה לצפות בנו ִ‬
‫מתי מגיעות בנות הדוד שלו או ליתר דיוּק עמית הקטנה בבת עינו‪.‬‬
‫"מנעים" זמירות ה־"קרא‪ ,‬קרא"‪ְ ,‬דבוֹ רים ַוד ּבוּרים מתחרים בצוּפיוֹ ת‬
‫עורב שחור ַ‬
‫התפרחות הצבעוניות‪ .‬קרולינה החתולית מיללת בזעקה גוברת בכל‬
‫בליקוטי צוּף ִ‬
‫פעם שמי מהקטנים לועס דבר מאכל בהליך מתמשך‪ .‬כאילו מזכירה להם שהיא‬
‫כמעט בת משפחה וגם לה מגיע‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫ס‬
‫‪.indd 229‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 230‬קובי חורין‬
‫ריחות תבשיליה של חלי גוברים ומיצי העיכול עושים את שלהם גם אצל‬
‫החתולה‪ .‬לא בטוח שמעייניה בגבינת הפרמז'ן או בזיתים החריפים אך לו היו‬
‫מאפשרים לה הייתה מתרכזת בשניצלים‪ַּ ,‬‬
‫בכ ְר ֵעי העופות‪ ,‬בבשר הגולש המבושל‪.‬‬
‫את סלטי הירקות והחסה הייתה מותירה לי‪ .‬עידו אחראי על הכנת השניצלים‪,‬‬
‫עמית סוחטת לימון ולאחר מכן עוזרת בעריכת השולחן המוארך‪ .‬ברקע מתנגנים‬
‫סטן גֵ טס‪.‬‬
‫"עלֵ י שלכת" בביצועו הנפלא של ֶ‬
‫הגברברות הצעירות מכינות "מוֹ פע"‪ ,‬מציירות ומקדישות בחתימה אישית‬
‫הדשנות הן אמונות על קינוחים כיד‬
‫מפרי מכחולן או טושיהן‪ .‬לאחר הארוחות‬
‫ֵ‬
‫דמיונן העשיר והפורה‪ .‬השאון רב וכל רעיון יצירתי נשמע ברמה‪ .‬סבלנותו של עידו‬
‫יתעמר‬
‫פוקעת‪ .‬הוא מכַ ֵדרר אל גיא אך מגוֹ נֵ ן ושומר עליו באהבה יתירה‪ .‬באחותו‬
‫ֵ‬
‫מידי פעם אחרת למה יש אחות?‬
‫השנִ ית" לצאתנו ממצרים‪,‬‬
‫בשבת הבאה עלינו לטובה‪ ,‬נתחיל את "השנה ֵ‬
‫הליכתנו במדבר סיני‪" .‬מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל ִתיפקדו‬
‫אותם לצבאותם"‪ ,‬לשון ציווי למשה ולאהרון‪ .‬הלוויים‪ ,‬בני מטה לֵ וי‪ ,‬יופקדו על‬
‫העדוּת‪.‬‬
‫משכן ֵ‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 230‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪231‬‬
‫‪ 89‬‬
‫א‬
‫מוכר מכוניתך‪ ,‬אח שלי? ‬
‫‪05.15‬‬
‫חת לשלוש שנים אני מחליף מכונית הגומאת במהלך התקופה כמאה‬
‫אלף ק"מ‪ ,‬משמע כשלושת אלפי קילומטר לחודש‪ .‬כאשר היבואן שומר‬
‫על ערך ההחלפה לפי המחירון המקובל וגובֶ ה את ההפרש במשך שלושים ושישה‬
‫פת ַח מוּמר במפתח ונחסך ממני‬
‫חודש בלי ריבית ובלי הצמדה נשמרת נוֹ חוּתי‪ַ ,‬מ ֵ‬
‫ומשקלל באופן‬
‫אשר קורה לי עתה‪ .‬היבואן מתחרה במחיר עם יבואנים אחרים ַ‬
‫למד‪ .‬בסיס "מזומן" ללא‬
‫שונה את הטבותיו‪ .‬ליבואן הרכב יש מספר מחירונים‪ ,‬אני ֵ‬
‫"טרייד־אין" וללא אשראי‪ ,‬בסיס "טרייד־אין" ללא צורך באשראי ומחירון על פיו‬
‫נהגתי עד כה‪ .‬המחירון אינו אלא אינדיקציה מנחה לעד כמה אפשר לסטות ממנו‬
‫למרווחיו‪ .‬נראה שהדיל הכי משתלם הוא שיגנבו‬
‫ולהפחית את מחיר הקנייה בכפוף ִ‬
‫מספרים שמגרשי‬
‫ממני את המכונית אבל מה יעשו ִאתה פורעי החוק אם כולם ַ‬
‫הטרייד־אין עמוסים במלאי מכוניות למכירה? ההיצע שבכל מקרה גובר על הביקוש‬
‫מה גם שרכישת רכב חדש נוחה יותר לעת מימון בריבית נושקת לאפסית ובמדד‬
‫שאף הוא עדיין אינו מהותי‪.‬‬
‫רסם אצלָ ם"‪ .‬הטלפונים מדהימים ביצירתיות‪.‬‬
‫"פ ֵ‬
‫"‪ "Yad 2‬אומרים יודעי הדבר‪ַ ּ ,‬‬
‫הראשון משאיר לי פתק על חלון מכוניתי באמירה מפורשת "רוצה אני"‪ .‬חיים‬
‫רושם את מספר הסלולרי שלו‪ .‬בראשית שיחתנו ובסיומה הוא מברכני ביום טוב‬
‫ובחיים ארוכים ומיד מבאר כי היה לו רקע בשמאות רכב ולאור היכרותו את השוק‬
‫והענף הוא מוכן לתת עשרים אחוז פחות מהמחירון עכשיו במזומן בלי בדיקה אחר‬
‫שהתרשם מאיכות ַאחזָ ָקת המכונית ומיופייה‪ .‬יפה לא? עשרים אחוז זה עשרים‬
‫אלף ‪ ₪‬אחרי פחת של כמחצית מערך קניית המכונית‪ .‬נפרדנו כחברים‪ .‬אחת לזמן‬
‫הוא מטלפן לבחון נקודות השבירה שלי‪.‬‬
‫השני מציג עצמו כסוחר שמציע לי מכונית חליפית אחרת‪ .‬כאשר סירבתי‬
‫באדיבות הודיעני כי יש לו מישהו ואחר השלמת הפרטים שאת כולם פרסמתי‬
‫במודעתי הוא יציע לו וישוב אלי‪ .‬עודני מחכה לטלפון כּ וֹ ֵסס ציפורני אצבעותיי‪.‬‬
‫שלישי בשער והלה משתף אותי בשמחתו‪ .‬לבִ יתו נולדו תאומים בשעה טובה‬
‫ומוצלחת ומכונית ה"אופטרה" שבבעלותה קטנה למשפחה המורחבת ואינה נמכרת‪.‬‬
‫לו עצמו יש מכונית יוקרה אבל לבת חייבים לעזור‪ .‬עודני תוהה אם הבת היא שלו‬
‫או שלי? יש משהו שאיני יודע אל נכון? איך אבשר לרעייתי ולילדי? אינו מוותר‪.‬‬
‫מאזוּר ומספר לי על חבריו יודעי הדבר והמחיר שאני מבקש אינו בר‬
‫הוא מגיע ַ‬
‫השגה‪ .‬מה המחיר האחרון שלי‪ ,‬הוא שואל ומודיע בנדיבות ליבו כי ישאיר לי את‬
‫המכונית אפילו עוד עשרה ימים‪ ,‬יפקיד המוסכם בהעברה לחשבוני‪ ,‬בוחן ניירות‬
‫הרישוי‪ ,‬מוותר על בדיקה אחר עיוּן בחוברת טיפולי המוסך המורשה מטעם היבואן‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫א‬
‫‪.indd 231‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 232‬קובי חורין‬
‫ושנלחץ ידיים ב"מזל וברכה" כנהוג אצל היהלומנים‪ .‬אני לוחץ ידיו בחום ונפרד‬
‫ממנו לשלום באיחולי חג מתן תורה שמח‪" .‬יש לך את מספר הטלפון שלי" עודנו‬
‫מפטיר במשיכת כתף‪.‬‬
‫רביעי מבקש בקול סמכותי את מספר המכונית‪ .‬נתתי‪ .‬מה יש לי להסתיר? בתום‬
‫הרשוּי של השברולט "קפטיבה" שלי‬
‫שיחתנו הנעימה שאלתי מה ייתן לו ִמספר ַ‬
‫והוא מספר כי יש לו חברים אצל היבואן שייכנסו למחשב לראות מהות טיפולי‬
‫המכונית‪ .‬לא שאלתי מה עם ִצנעת הפרט של המכונית‪ .‬האין דרושה הסכמתה?‬
‫מה‪ ,‬הכל ֵהפקר? בתום חקרנותו‪ ,‬אחר דיאגנוזה רפואית מאומתת ותעודת יושר‬
‫למכונית המניחה דעתו הוא חוזר ואומר כי הוא יוצא מיד מבאר שבע וישים לי‬
‫מזומן ביד‪ .‬איני מקבל "ביד" אלא בהפקדה בסניף הבנק בו מתנהל חשבוני ואחר‬
‫העברת בעלות מוסדרת אך צמצמתי כבר ההפרש בעשרת אלפים ‪ .₪‬עוד חזון‬
‫למועד‪ .‬לכולם ביארתי כי לא בוער לי דבר וכי החנייה מובטחת לי‪.‬‬
‫זה מתחיל לשעשע‪ .‬איך חברת הביטוח מחייבת לפי מחירון שאין בו ממש?‬
‫ֵמילא מחיר לרכב חדש אינו בבחינת נעלם אם כי מסתבר שגם בו יש גמישות נזילה‪.‬‬
‫אחרים גַ לו את אוזניי כי אם אני משלם ליבואן מלוא המבוקש במזומן יפחת המחיר‬
‫בכחמישה עשר־עשרים אלף ‪ .₪‬בסיס תחשיב הפרמיות לביטוח אינו מדויק אלא‬
‫אם יילקח בחשבון אחוז נתון של נזקים מוחלטים‪.‬‬
‫הכְ ָרזוֹ ת המודפסות המודבקות על החלונות הכהים של מכוניתי גורמות הסבות‬
‫מבט ואני מזכיר לעצמי לבל יגבה ליבי ברהב כי לא אלַ י מופנות העיניים הבולשות‬
‫אלא למכונית השחומה־מוֹ קה אף כי אינה מולאטית‪.‬‬
‫טסט לכמעט שנה‪ ,‬מטופל בקפדנות במוסך מורשה מטעם היבואן‪ ,‬צמיגים‬
‫לגמד‬
‫חדשים‪ ,‬יד ראשונה‪ ,‬ללא תאונות‪ ,‬ומה עוד חסר חוץ מאשר כתחביב לאומי ֵ‬
‫ולקרוע לי ת'צורה?‬
‫בטלות יש ערך‬
‫לא בוער אני מרגיע עצמי אך מאידך גם לזמן המוקצב לשיחות ֵ‬
‫ומחיר‪ .‬תכנון לו"ז עתידי לוקח בחשבון פירוק אביזרים כ"דלקן" והתקן למכשיר‬
‫הטלפון הסלולארי‪ .‬זמן‪ .‬זמן‪ .‬הרי ממילא הוא בורח ואיך משקללים אותו בשווה‬
‫העסקה? מאידך‬
‫כסף? מה התחליף ל־‪ get‬טקסי או עלות רכב חליפי עד גמר ביצוע ִ‬
‫דשופרא‪.‬‬
‫משופרא‬
‫למה להרגיש פראייר? הרי המוצר שבחזקתי הינו‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫בעבר היה מגיע רוכש מיועד עם החבר המיומן שלו‪ ,‬פחח‪ ,‬מפרקים את‬
‫הקרבורטור ומי יודע מה בדקו או ִאבחנו למעט הבעות פנים חרוּשוֹ ת‪ ,‬אוֹ צרוֹ ת‬
‫קרבים אבל‪ ,‬מאד רוצים את המכונית‬
‫סוד וחוֹ רשוֹ ת מבעים מאיימים על אסונות ֵ‬
‫והמחיר‪ ,‬אוי המחיר‪...‬‬
‫במייל "מכיר מי שירצה בונבוניירה?" בציוּן פרטיה‬
‫אחדים‬
‫כתבתי לחברים‬
‫ֵ‬
‫ותיאורה של הכלה החסודה‪ .‬בודדים הגיבו בדרך כלל בנימוס לא מחייב‪.‬‬
‫אני מתנסה בהליך זר לי אך מסתבר כי הינו מקובל‪ .‬הואיל וכבר צמצמתי הפרש‬
‫ההוזלה‪ ,‬אם כי עדיין כלום לא נחתם או שולם ול ּו על חשבון‪ ,‬מעשרים לעשרת‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 232‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪233‬‬
‫אלפי ‪ ₪‬בלי קשר לכך שמראש הפחתתי ממחיר המחירון ה"משוקלל" אחר ביטוי‬
‫קילומטראז' "גבוה"‪ ,‬דגם צנוע אך זו נקודת פתיחה‪ .‬אז מה? צמצמתי הפסד או‬
‫שמא כבר הרווחתי?‬
‫קוראי המודעות מתעלקים‪ .‬הם יודעים‬
‫אמתין‪ .‬יש לי עצבים חזקים‪" .‬גבר‪ ,‬גבר"‪.‬‬
‫ֵ‬
‫כי כל עוד לא הוּסרה המודעה יש עוד על מה לדבר‪.‬‬
‫הבאר־שבעי שמספרו מזוהה בצג הסלולארי מטלפן ומנתק כדי להזכיר לי קיומו‬
‫ולזרז אותי בקבלת ההחלטה הרצויה לו‪.‬‬
‫ֵ‬
‫כיוון שאיני צפוי על אף היותי ספונטני ורגיש ואני צמוד ליומני היקר‪ ,‬מה יהיה?‬
‫מה תֹאמר אח שלי? ‪.Take it and LIVE it‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 233‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫‪ • 234‬קובי חורין‬
‫‪90‬‬
‫ב‬
‫ַח ַז ק ו ִנ ְת ַח ַז ק‬
‫‪06.15‬‬
‫שא ָרם ובנֵ י ַעמוֹ ן ניגפים ונָ סים מצבא דוד נשמעת‬
‫שמואל ב' פרק י' לפני ַ‬
‫עמנו"‪ .‬קריאה זו הפכה מקובלת בשעת סיום‬
‫"חזַ ק ונִ ְת ַחזַ ק בעד ֵ‬
‫הקריאה ַ‬
‫ספר מספרי התורה‪ .‬גם תנועות הנוער‪ ,‬לפחות "הצוֹ פים" אליהם חברתי אימצו‬
‫קריאת עוֹ ז רוּח ונפש‪" ,‬חזַ ק וֶ ֶא ָמץ‪ ,‬אל ַת ַערֹץ ואל ֵּת ָחת" [יהושע א']‪.‬‬
‫במלחמות הזכורות לבנֵ י דוֹ רי ולקודמיו הייתה פואטיקה רומנטית‪" .‬האמיני‬
‫יום יבוא"‪" ,‬הוא לא ידע את שמה"‪" ,‬פרחים בקנה ובנות בצריח"‪" ,‬ירושלים‬
‫א־שייח ַאת בליבנו תמיד"‪" ,‬הוא פשוט שריונר"‪ ,‬עידן זמרי‬
‫של זהב"‪" ,‬שארם‬
‫ֵ‬
‫מלחמות ופריחת הלהקות הצבאיות‪ .‬בשלב מסוים איבדנו את הסבלנות ואת‬
‫הסדק נפער במלחמת יום הכיפורים‪.‬‬
‫הרומנטיקה‪ ,‬הפסקנו לשיר והתחלנו לבְ כּ ות‪ֶ .‬‬
‫בשלום הגליל עסקנו ב"שתי אצבעות מצידון"‪ ,‬העולם החל מבַ ֵקר‪ ,‬מגנה‪ ,‬ועדות‬
‫חקירה צולבות‪ֶ ,‬דרג מדיני אינו מגבה את מצביאיו וחייליו ואחריות מנהיגותית‬
‫אינה אידיאולוגיה עוד‪ .‬גם ההכרעות בשדות הקרב אינן מוחלטות‪ .‬מחוּץ יש‬
‫הכועסים עלינו כי לא הובסנו‪ ,‬מתוכנו יש המצטערים כי לא המשכנו עד ִמיתוּת‬
‫אויבינו‪.‬‬
‫המעקב מנין תיפתח הרעה נחלש והעין שלְ ציון צוֹ פיה מציצה בחשדנות על‬
‫הנותר מצבאו של אסד‪ ,‬על כיבושי דאע"ש שבתחילה לא ניתן להם משקל‪,‬‬
‫על לימונדת הבריאות של נסראללה והכרזתו על גיוס כללי למאבק בדאע"ש‬
‫המש ֵקם ִמנהרות ומעללים נִ זְ ממים‪ ,‬על הבנק‬
‫המהווה סכנה קיומית‪ ,‬על החמאס‬
‫ַ‬
‫העולמי הפורס תמונה עגומה ומטיל על ישראל אחריות לקריסתה הכלכלית‬
‫של רצועת עזה‪ ,‬על מועמדים אפשריים להחליף את מחמוד עבאס — אבו מאזן‪.‬‬
‫שוב נשמעים שמות ג'יבריל ודחלאן‪ ,‬פיאד וברגותי‪ .‬אנו ערים לשיקולי ופסקי‬
‫בית המשפט המצרי ומגלים אדישות באשר לעתידו הפוליטי של גלעד ארדן‪.‬‬
‫איראן היא סתם ארץ המתחילה באות א'‪ ,‬תימן באות ת' וישראל מציעה לערב‬
‫הסעודית יצוא של כיפות ברזל ומייצאת "סייבר" במעל שישה מיליארד דולר‬
‫לשנה‪.‬‬
‫מהרישא זהו הפרק האחרון להרהורי ליבי ובתוך‬
‫להבדיל אלף אלפי הבדלות ֵ‬
‫פרי השלישי לאור‪ .‬אם אינך נמנה על מקבלי הפרקים‬
‫חודשים ספורים יֵ צא ִס ִ‬
‫הקצרים במייל‪ ,‬הנשלחים לקומץ מחברי שמגיבים‪ ,‬מעירים באות עין ומאירים עין‬
‫מכתבי ומאמרי‪,‬‬
‫ולפיכך הריהם שותפים אקטיביים לכתיבתי‪ ,‬צפויה לך אתנחתא ָ‬
‫מהגיגי‪ ,‬הרהורי ושרעפי למשך השנתיים הבאות‪ ,‬אי"ה‪ ,‬היינו ‪ ,2017‬תשע"ז‪.‬‬
‫אני מקווה לא לשעמם‪ ,‬לשפוך אור ולנסות להתבטא בנימה מחויכת‪.‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫ב‬
‫‪.indd 234‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬
‫ִה ְר ה ּו ֵר י לֵ ב • ‪235‬‬
‫המדוזות הקדימו השנה הגעתן לחוף‪ ,‬מחפורות החול של הנמלים החרוצות‬
‫התאחרו‪ ,‬עכבישים למיניהם בגוונים רבים של אפור ולבן ושחור טווים קוריהם‬
‫רק עתה‪ ,‬אפילו היתושות טרם השמיעו זמזומיהן הטורדניים אם כי הן נראות חגות‬
‫מעופן הפולשני‪ .‬דוכני שבוע הספר בכיכר רבין נערכים לבאים‪ ,‬לקרוּאים ולקוֹ ראים‪.‬‬
‫‪jj‬‬
‫‪23/06/2015 11:08:14‬‬
‫‪.indd 235‬בל ירוהרה ‪ -‬ןירוח יבוק‬