חוזר מנכ"ל (תוספת לחוזר 12/2012) בנושא תקנים פיזיים

‫תקננים פיזיים ‪ -‬אכסניות תרמילאים‬
‫כלללי‬
‫הווה‬
‫הינו תקן ללמתקני אככסון לתרמיילאים‪ ,‬המה‬
‫ התקן ההפיזי המפוורט להלן ה‬‫סניה‬
‫שסווגו כאכס‬
‫מתייחס לפררויקטים ש‬
‫כ"ל מס' ‪ ,12/2012‬ומ‬
‫תוספת לחוזר מנכ‬
‫פרסומה של תוספפת זו‪.‬‬
‫מ‬
‫מעת‬
‫לתרמיללאים‪ ,‬החל מ‬
‫לביקוש למתקני לינה‬
‫ש‬
‫ם גובש כמעענה‬
‫קני אכסון ללתרמילאים‬
‫ התקן ההפיזי למתק‬‫היעד‬
‫של מפגש בבין האורחים ‪ .‬קהל ה‬
‫ועם אווירה ש‬
‫במיוחד ם‬
‫ת נמוכות ב‬
‫בעלויות‬
‫יחידים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫רים‬
‫האופיינני הינו תייר‬
‫סית‪,‬‬
‫להיות גדולים יחס‬
‫ת‬
‫שויים‬
‫חללי שינה שחלקם עש‬
‫ המבנה הפיזי מאופפיין במגוון ח‬‫חדרי‬
‫פתרונות מרוכזים של גרעיני ח‬
‫ת‬
‫רב של מיטוות‪ ,‬וכן שיללוב‬
‫המכילי ם מספר ב‬
‫ם‪.‬‬
‫צמודים בחללק מהחדרים‬
‫חדרי רחצה וושירותים צ‬
‫קומה‪ ,‬עם ח‬
‫שירותים בק‬
‫רחצה וש‬
‫‪-‬‬
‫ומקובל ליצור מסגגרות‬
‫ל‬
‫הם מינימלייים‪,‬‬
‫השינה במבנה ה‬
‫ה‬
‫דפוסי השהות באזורי‬
‫תכנון‬
‫פעילות‬
‫מתארחים‪ ,‬אי לכך הת‬
‫תיות בין המ‬
‫קציות חברת‬
‫המאפשרות אינטראק‬
‫ת‬
‫למטרה זו‪.‬‬
‫ה‬
‫קצאת שטח ציבורי משותף רב תכלליתי‬
‫כולל הק‬
‫מוש כאכסנניות תרמיללאים‬
‫העוברים התאמות מבבניות לשימ‬
‫ם קיימים ה‬
‫ במבנים‬‫התיירות‬
‫ת‬
‫תאם לשיקוול דעת משררד‬
‫תינתנה הקלות בהת‬
‫ה‬
‫ח‬
‫חללי השינה‬
‫‪-‬‬
‫אכסניה‪ 225 :‬מיטות‪.‬‬
‫מינימלית בא‬
‫קיבוללת מיטות מ‬
‫ת לפי‬
‫תם ייעשה עעל פי קיבוללת המיטות‬
‫שטח חללי השינה וצפיפות‬
‫ ככלל‪ ,‬חחישוב ח‬‫מפתח ככדלקמן ‪:‬‬
‫טה בודדת‪.‬‬
‫‪ 3 o‬מ"ר למיט‬
‫טת קומותייים‪.‬‬
‫‪ 4 o‬מ"ר למיט‬
‫חללי‬
‫ שטח חללל שינה מיננימלי לא יפפחת מ‪ 8-‬מ""ר ובכל מקרה לא יהיו פחות מ‪ 3-‬ח‬‫אכסניה‪.‬‬
‫שינה בא‬
‫ יותרו עדד ‪ 25‬מיטות בחלל אחדד‪.‬‬‫ לפחות ‪ 50%‬מהמייטות יהיו בבחדרי ‪) Dorrms‬חדרי ‪ Dorms‬כווללים ‪ 4‬מייטות‬‫טה בודדת(‪.‬‬
‫על בסיס מיט‬
‫ומעלה ונמכרים ל‬
‫שותף‬
‫דורם הכוללות מספר חלללי שינה סבביב חלל מש‬
‫ם‬
‫חידות‬
‫ בנוסף ייותרו גם יח‬‫סיס מיטה בוודדת‪.‬‬
‫גם הם על בס‬
‫סבה(‪ ,‬אשר יתופעלו ם‬
‫)פינת הס‬
‫‪ ,10‬ירושלים ‪ 9 1009‬טל'‪02--6664200 :‬‬
‫שראל ‪ ,5‬ת"ד ‪018‬‬
‫רח' בנק יש‬
‫‪SRAEL ST.,P.O‬‬
‫‪O.BOX 1018, JERUSALEM 91009 TEL.02-66644200‬‬
‫‪5, BANK OF IS‬‬
‫‪w‬‬
‫‪www.goisrael.com‬‬
‫בסיס חדר ויכולים לכלול ‪1-4‬‬
‫ס‬
‫טיים( ימכררו על‬
‫חדרים פרט‬
‫ חדרים אחרים )ח‬‫מיטות‪.‬‬
‫חסון‬
‫או פתרון אח‬
‫קרים אישייים כמספר המיטות‪ ,‬א‬
‫ ציוד נדדרש בחללי השינה‪ :‬לוק‬‫יידרש באכסניה חדר‬
‫ש‬
‫מקובל אחר‪ ,‬שקע חשמל ומנוורת לילה בככל מיטה‪ .‬בבנוסף‬
‫ציוד פרטי וכן פפתרון מאובבטח לאחסנת ציוד יקר ערך‪.‬‬
‫מרכזי ללאחסון ד‬
‫חדרי רחצה וושירותים‬
‫ח‬
‫שותפים בקומה‪,‬‬
‫שירותים מש‬
‫מרוכזים של גרעיניי רחצה וש‬
‫ם‬
‫שלב פתרונוות‬
‫ ניתן לש‬‫מהחדרים‪.‬‬
‫ת‪ ,‬עם פתרוונות לחדרי ררחצה צמודדים בחלק מ‬
‫נפרדים לבנים ובנות‬
‫תים ‪/‬‬
‫לכל תא שרות‬
‫ת ואפשרות נעילה ל‬
‫טיחו פרטיות‬
‫ חדרי ההרחצה הקומתיים יבט‬‫ת‪.‬‬
‫מקלחת‬
‫מ"ר למיטה‪..‬‬
‫תח של ‪ 0.5‬מ‬
‫חות לפי מפת‬
‫ שטח חדדרי הרחצה הקומתיים יחושב לפח‬‫על מנת למקסם את יעעילות‬
‫ מומלץ לתכנן את מתחם הככיורים בחללל נפרד ל‬‫ם‪.‬‬
‫ש ע"י מירב המשתמשים‬
‫השימוש‬
‫ת מ‪-‬‬
‫טח מינימלי לחדרי רחצצה לא יפחת‬
‫צמודים‪ ,‬שט‬
‫ם הכוללים שירותים צ‬
‫ בחדרים‬‫‪ 2.5‬מ"רר‪.‬‬
‫ם ‪ 8‬מיטות וומעלה יתוככננו תוך הפפרדה‬
‫חצה בחדרים הכוללים‬
‫ מומלץ כי חדרי רח‬‫מספר‬
‫מנת לאפשר שימוש בו זמני של מ‬
‫השירותים מאזור הררחצה על מ‬
‫ם‬
‫של חללל‬
‫שים‪.‬‬
‫משתמש‬
‫תברואה‪.‬‬
‫שא מתקני ת‬
‫בהוראות הל"ת לנוש‬
‫ת‬
‫ יש לעמווד‬‫שטחים ציבווריים ושירוותיים‬
‫ש‬
‫מאפיינים כלללים‪:‬‬
‫מ‬
‫טרתו‬
‫שותף שאינוו כולל חדררים או מסדדרונות ומט‬
‫לספק מרחב מש‬
‫ק‬
‫ על ההווסטל‬‫היות‬
‫ה לא תותר ללינה‪ .‬שטח זה יכול לה‬
‫למטיילים‪ .‬במרחב זה‬
‫‪.‬‬
‫מפגש‬
‫ש‬
‫מקום‬
‫יצירת מ‬
‫יעודיים או או מרווכז ועשוי ללכלול אמצעעים שונים ללפנאי‬
‫ם‬
‫מחולק למספר חלללים‬
‫שב ‪/‬‬
‫ולבידורר כגון‪ :‬אזזור ישיבה ‪ ,‬אזור אוככל‪ ,‬אזורי משחקים‪ ,‬פינות מחש‬
‫כז מידע‪ ,‬טלוויזיה‪ ,‬ספרריה ועוד‪.‬‬
‫ט ‪ ,‬בר‪ ,‬מרכ‬
‫אינטרנט‬
‫‪-‬‬
‫עד ‪ 100‬מיטות משרד הנניהול יכול ללהיות פינה בקבלה ‪ /‬בבלובי‬
‫באכסנייה קטנה ד‬
‫סף‪.‬‬
‫טח עורפי נוס‬
‫ללא שט‬
‫סניה‬
‫אורחי האכס‬
‫מוד לרשות א‬
‫סטל לספק מטבח משותף לבישול עצמי שיעמ‬
‫ על ההוס‬‫סנת מזון‪.‬‬
‫קירור ואחס‬
‫ובו אמצצעים לבישול‪ ,‬חימום‪ ,‬ק‬
‫‪ ,10‬ירושלים ‪ 9 1009‬טל'‪02--6664200 :‬‬
‫שראל ‪ ,5‬ת"ד ‪018‬‬
‫רח' בנק יש‬
‫‪SRAEL ST.,P.O‬‬
‫‪O.BOX 1018, JERUSALEM 91009 TEL.02-66644200‬‬
‫‪5, BANK OF IS‬‬
‫‪w‬‬
‫‪www.goisrael.com‬‬
‫אפשר‬
‫ספות ע"י צוות האככסניה תתא‬
‫ארוחות נוס‬
‫ הכנת ארוחות בווקר ו‪/‬או א‬‫ת‬
‫מה‬
‫בהתאמ‬
‫לדרישות משרד הברריאות‪.‬‬
‫תקני כביסה וייבוש בשיירות עצמי‪.‬‬
‫סטל להציע פתרון למת‬
‫ על ההוס‬‫שטחים מיניימליים נדרשים‪:‬‬
‫ש‬
‫מספר מיטות‬
‫לוובי כניסה ‪ ,‬קבלה‪,‬‬
‫‪25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪ 35‬מ"ר‬
‫‪ 50‬מ"ר‬
‫‪ 60‬מ"ר‬
‫‪ 75‬מ"ר‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪7.5‬מ"ר‬
‫‪10‬מ"ר‬
‫‪ 12‬מ"ר‬
‫‪ 14‬מ"ר‬
‫‪ 18‬מ"ר‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪ 37‬מ"ר‬
‫‪ 60‬מ"ר‬
‫‪ 100‬מ"ר‬
‫‪ 135‬מ"ר‬
‫‪ 170‬מ"ר‬
‫‪ 240‬מ"ר‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪ 6‬מ"ר‬
‫‪ 9‬מ"ר‬
‫‪ 15‬מ"ר‬
‫‪ 18‬מ"ר‬
‫‪ 22‬מ"ר‬
‫‪ 30‬מ"ר‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪ 5‬מ"ר‬
‫‪ 10‬מ"ר‬
‫‪ 18‬מ"ר‬
‫‪ 25‬מ"ר‬
‫‪ 10‬מ"ר‬
‫משרדים‬
‫מ‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫שטח ציבוריי רב‬
‫ש‬
‫תכליתי‬
‫ת‬
‫מטבח בישולל עצמי‬
‫מ‬
‫אחסנה כלליית ולובנה‬
‫א‬
‫‪ 20‬מ"ר‬
‫‪ 32‬מ"ר‬
‫‪0.80‬‬
‫‪ 45‬מ"ר‬
‫ספות‪:‬‬
‫מינימום נוס‬
‫דרישות מ‬
‫תיים –‪ 2.70‬מ' ‪.‬‬
‫מיטות קומות‬
‫חדרים עם מ‬
‫ גובה מיינימלי של ח‬‫התאם לדריישות‬
‫מעברים ציבבוריים ‪ -‬יתוכננו בה‬
‫ פרוזדוררים‪ ,‬חדרי מדרגות ומ‬‫ת המוסמכוות ותקנות ה‬
‫הרשויות‬
‫התכנון והבנניה‪.‬‬
‫לפחות כ ‪ 8-‬אחווז משטח ררצפת‬
‫ת‬
‫ח של‬
‫חלון בשטח‬
‫ חלון בככל חלל שיננה – פתח ח‬‫קנות התכנוון והבניה‪.‬‬
‫החדר‪ ,‬בבהתאם לתק‬
‫‪ ,10‬ירושלים ‪ 9 1009‬טל'‪02--6664200 :‬‬
‫שראל ‪ ,5‬ת"ד ‪018‬‬
‫רח' בנק יש‬
‫‪SRAEL ST.,P.O‬‬
‫‪O.BOX 1018, JERUSALEM 91009 TEL.02-66644200‬‬
‫‪5, BANK OF IS‬‬
‫‪w‬‬
‫‪www.goisrael.com‬‬