לחצו כאן להורדה כקובץ PDF - איגוד העובדים הסוציאליים

‫תוכן עניינים‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪40.2‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪40.4‬‬
‫‪40.5‬‬
‫‪40.6‬‬
‫‪40.7‬‬
‫תוכן‬
‫עמוד‬
‫שער‬
‫תוכן עניינים‪1 .............................................................................................................................‬‬
‫כתובות וועדות חיוניות לעו"ס‪2 ...............................................................................................‬‬
‫הסדרת החברות באיגוד‪3 ..........................................................................................................‬‬
‫סולם השכר של העו"ס ‪3 ...........................................................................................................‬‬
‫יו"ר מחוזות האיגוד ‪4 ................................................................................................................‬‬
‫הסכם השכר הקיבוצי‪5 .............................................................................................................‬‬
‫שעות עבודה‪6 .............................................................................................................................‬‬
‫מסלולים נמרצים א' ו – ב' ‪6 .....................................................................................................‬‬
‫רמות תפקוד‪6 .............................................................................................................................‬‬
‫ימי השתלמות בשכר ‪8 ...............................................................................................................‬‬
‫גמול השתלמות‪9 ........................................................................................................................‬‬
‫גמול לימודי תעודה ‪12 .................................................................................................................‬‬
‫הכרה במעמד מומחה בע"ס ‪12 ...................................................................................................‬‬
‫תוספות ייחודיות‪13 .....................................................................................................................‬‬
‫תוספת איזון‪13 .............................................................................................................................‬‬
‫הסכם ‪ – 31.1.2001‬תוס' שכר‪13 .................................................................................................‬‬
‫מענק יובל‪13 .................................................................................................................................‬‬
‫תוספת עבודה בפיצול ‪13 .............................................................................................................‬‬
‫משמרת שנייה ‪13 ..........................................................................................................................‬‬
‫תוספת כוננות ‪14 ..........................................................................................................................‬‬
‫חופשה שנתית‪14 ..........................................................................................................................‬‬
‫הבראה‪14 ......................................................................................................................................‬‬
‫לוח תעריפים – ביגוד‪ ,‬אחזקת טלפון‪ ,‬שכר מינימום‪ ,‬שירותים מקצועיים ‪15 ........................‬‬
‫שעות עבודה‪15 .............................................................................................................................‬‬
‫שעות נוספות‪16 ............................................................................................................................‬‬
‫נסיעות ‪16 ......................................................................................................................................‬‬
‫חופשת מחלה ‪16 ...........................................................................................................................‬‬
‫היעדרות בשל מחלת בני משפחה‪16 ...........................................................................................‬‬
‫רציפות זכויות לחופשת מחלה בשכר ‪16 ....................................................................................‬‬
‫ניצול חופשת מחלה במקרה של היעדרות כתוצאה מתאונת עבודה ‪17 ..................................‬‬
‫היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה"ל‪17 ...............................................................................‬‬
‫היעדרות עקב פגיעה מפעולות איבה ‪17 .....................................................................................‬‬
‫טיפולי הפריה‪ ,‬הריון‪ ,‬לידה‪/‬אימוץ ‪17 ........................................................................................‬‬
‫תוספת מעונות ‪18 .........................................................................................................................‬‬
‫בית הדין לעבודה‪19 .....................................................................................................................‬‬
‫תנאי שכר מינימליים של עו"ס בעמותות וספקי שירותים‪19 ..................................................‬‬
‫חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם‪21 ..............................................................................‬‬
‫חוק הסכמים קיבוציים ‪21 ..........................................................................................................‬‬
‫חוק הודעה לעובד ‪21 ...................................................................................................................‬‬
‫הסכם קיבוצי ‪ – 3/1999‬תוספות שכר חריגות ‪22 .....................................................................‬‬
‫חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו ‪22 ............................................................................ 1996‬‬
‫מוסדות סמך לאיגוד ‪22 ...............................................................................................................‬‬
‫אגודות מקצועיות‪22 ....................................................................................................................‬‬
‫האגודה לקידום העבודה הסוציאלית ‪22 ...................................................................................‬‬
‫קרן השתלמות ק‪.‬ל‪.‬ע ‪23 ...............................................................................................................‬‬
‫עו"ס – חברה לניהול קופות גמל בע"מ‪25 ..................................................................................‬‬
‫פנסיה‪25 ........................................................................................................................................‬‬
‫מנורה מבטחים‪27 ........................................................................................................................‬‬
‫מועדון צרכנות הוט ‪28 .................................................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫כתובות ועדות חיוניות לעו"ס‪:‬‬
‫רשם העובדים הסוציאליים (רישום בפנקס העו"ס)‬
‫רשם העובדים הסוציאליים‬
‫רישום חדש בפנקס‬
‫עו"ס אבנר אחדות ‪ ,‬מומחה בתחום שיקום‬
‫עדי ארכיטקטר‬
‫רשם העו"ס‬
‫רכזת רישום עו"ס‬
‫משרד הרווחה‬
‫משרד הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים‬
‫והשירותים החברתיים‬
‫מגדלי הבירה‬
‫מגדלי הבירה‬
‫ירמיהו ‪39‬‬
‫רח' ירמיהו ‪3 9‬‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫טלפון‪ 02-5085650 :‬מענה טלפוני ב'‪ ,‬ה'‪ 10:00-12:00 ,‬פקס‪[email protected] 02-5085958 :‬‬
‫לתשומת לבכם‪,‬‬
‫באתר משרד הרווחה באינטרנט‪ ,www.molsa.gov.il :‬בקטגוריה קהילה מקצועית רישום‬
‫עו"ס‪ ,‬ניתן לקבל‪ ,‬בלחיצת כפתור‪ ,‬את מספר הרישום בפנקס‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬עובד סוציאלי המעוניין לקבל אישור חתום על רישומו בפנקס (העתק תעודת רישום)‬
‫יפעל כדלקמן‪ :‬את בקשת הרישום יש להפנות לרכזת בכירה לרישום עו"ס‪ ,‬הגב' עדי‬
‫ארכיקטר‪ ,‬על פי הפרטים המופיעים למעלה‪.‬‬
‫על גבי הבקשה יש לציין‪:‬‬
‫ שם משפחה‬‫ שם פרטי‬‫ מס' זהות (כולל ספרת ביקורת)‬‫ שם משפחה קודם (אם יש)‬‫ תאריך הסיום‬‫ מקום הלימודים‬‫על פי תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים‬
‫הסוציאליים) התשס"ג ‪ 2002 -‬סעיף ‪ ,8‬יש לשלם אגרה בגובה של ‪ 31‬ש"ח‪.‬‬
‫האגרה משולמת בבנק הדואר לחשבון מס' ‪ 032170‬סניף ‪( 001‬אנא ציינו אגרה לעיון)‪.‬‬
‫‪‰‬‬
‫וועדת האתיקה‪:‬‬
‫‪‰‬‬
‫וועדת המשמעת של משרד הרווחה‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫יו"ר ‪ -‬עו"ס מיכה הרן‬
‫איגוד העובדים הסוציאליים‪ ,‬רח' ארלוזרוב ‪ 93‬ת"א‬
‫עו"ד פנינה גיא‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬רח' קפלן ‪ 2‬קרית הממשלה‪ ,‬ירושלים‬
‫טל'‪ 02-6752898 :‬פקס‪02-6752363 :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬הסדרת חברות באיגוד‪/‬בהסתדרות‪:‬‬
‫איגוד העובדים הסוציאליים הנו חלק מהסתדרות העובדים הכללית החדשה‪.‬‬
‫על מנת ליהנות מהמגוון הרחב ביותר של שירותי האיגוד יש להסדיר החברות באיגוד ובהסתדרות‪.‬‬
‫הסדרת החברות משמעה הקניית ביטוח לזכויותיך בעבודה‪ ,‬שמירה עליהן ושיפורן‪.‬‬
‫הנזק הכלכלי שעלול להיגרם לך כתוצאה מקיפוח זכויותיך כעובד‪/‬ת וכמפרנס‪/‬ת גדול לאין שיעור‪.‬‬
‫כאשר משתייכים לארגון גדול‪ ,‬כוח המיקוח שלך גדל‪ .‬לעובד הבודד אין יכולת להתמודד מול כוחו הכלכלי‬
‫של המעסיק‪ .‬קבוצה גדולה של עובדים יכולה להגיע להסדר ולהסכם טוב יותר שיגן עליך מפני שרירות‬
‫ליבו של המעסיק‪ .‬גם אם את‪/‬ה עובד‪/‬ת במקום מסודר אין לך בטחון מלא שבעוד זמן מה לא תחול הרעה‬
‫במצב הכלכלי של המעסיק ועקב כך יורעו תנאיך‪ .‬היום‪ ,‬יותר מתמיד‪ ,‬כאשר הכלכלה נשלטת על ידי בעלי‬
‫הון ויזמים פרטיים‪ ,‬אשר מטרתם עשיית רווחים והניצול התעסוקתי הפך לנורמה‪ ,‬צריך לחזק את הגוף‬
‫היציג המרכזי של העובדים‪.‬‬
‫כמה זה עולה?‬
‫דמי החבר מהווים ‪ 0,95%‬משכרך‪.‬‬
‫אם הנך עובד‪/‬ת במקום מאוגד‪ ,‬הגבייה תעשה במרוכז על ידי מעסיקך‪.‬‬
‫הצטרפות אישית במקומות עבודה לא מאוגדים – דמי החבר בסך ‪ ₪ 25‬לחודש יבוצעו באמצעות כרטיס‬
‫אשראי או הוראת קבע‪.‬‬
‫נא לפנות ליו"ר המחוזות אשר יסייעו לך בהליך ההצטרפות‪.‬‬
‫טפסי הצטרפות לאיגוד ניתן למצוא באתר האינטרנט של האיגוד בכתובת‪www.socialwork.org.il :‬‬
‫במה מושקעים דמי החבר שלך?‬
‫בהבטחת פרנסתך ועתידך הכלכלי‪ ,‬במתן שרות פרטני וכוללני ע"י יושבי הראש של האגוד במחוזות‪,‬‬
‫במאבקי עובדים במשק‪ ,‬בהעמדת מומחים בנושאי עבודה‪ ,‬בהעמדת יועצים בתחום האיגוד המקצועי‪,‬‬
‫בהעמדת ייעוץ משפטי שיסייע לך למצות בהליכים חוקיים את זכויותיך ועוד‪.‬‬
‫‪ .2‬סולם השכר של העובדים הסוציאליים‪ ,‬יסודותיו ומרכיביו‪:‬‬
‫זכויות העבודה של העובדים הסוציאליים נגזרות משלושה מקורות מרכזיים‪:‬‬
‫א‪ .‬חוקי העבודה של מדינת ישראל ותקנותיהם‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסכם השכר הקיבוצי של העובדים הסוציאליים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסכמים הנהוגים במקומות העבודה‪.‬‬
‫חוקי העבודה העיקריים‪:‬‬
‫חוק בית הדין לעבודה‪ ,‬חוק הגנת השכר‪ ,‬חוק חופשה שנתית‪ ,‬חוק שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬חוק עבודת נשים‪,‬‬
‫חוק עבודת הנוער‪ ,‬חוק דמי מחלה‪ ,‬חוק פיצויי פיטורין‪ ,‬חוק ההסכמים הקיבוציים‪ ,‬החוק למניעת הטרדה‬
‫מינית‪ ,‬חוק שכר מינימום‪ ,‬חוק עובדים נכים‪ ,‬פקודת תאונות ומחלות‪ ,‬משלח יד‪ ,‬חוק שוויון הזדמנויות‬
‫בעבודה‪ ,‬חוק הודעה לעובד‪ .‬שכרו של העובד הסוציאלי נקבע על בסיס המרכיבים‪ :‬תפקיד‪ ,‬השכלה‪ ,‬וותק‬
‫מקצועי‪.‬‬
‫השכר המשולב מורכב מהתפקיד והוותק‪.‬‬
‫מדריך זה לתנאי עבודה אינו משמש אסמכתא חוקית אלא מיועד ליידוע העובדים בדבר‬
‫זכויותיהם‪ .‬כל פנייה או טיפול בהיבטים החוקיים של זכויות עובדים ייעשו בתיאום ויחד‬
‫עם יו"ר האיגוד במחוזות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .3‬יו"ר מחוזות האיגוד‪:‬‬
‫מדיניות האיגוד מיושמת כיום על ידי יו"ר המחוזות באיגוד והם אשר ילוו אתכם באופן שוטף‬
‫בכל נושא שתדרשו לו‪ :‬מיצוי תנאי שכר ועבודה‪ ,‬יעוץ‪ ,‬תמיכה ומענה לסוגיות אתיות ועוד‪.‬‬
‫הזכאות לשירותי האיגוד מותנית בחברות באיגוד‪.‬‬
‫להלן פרטים לקשר עם יו"ר המחוזות‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫עו"ס מומחה אריה אהרון‪ ,‬יו"ר מחוז ת"א והמרכז (מדרום לחדרה ועד אשדוד ‪ -‬לא כולל)‪:‬‬
‫מזכירות המחוז‪:‬‬
‫בית ההסתדרות רח' ארלוזורוב ‪ 93‬ת"א ‪ 62098‬קומה ראשונה חדר ‪146‬‬
‫טל'‪ ,03-6921252 :‬פקס‪03-6921153 :‬‬
‫קבלת קהל‪ ,‬ע"פ תיאום מראש‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫עו"ס ששון גמליאל‪ ,‬יו"ר מחוז חיפה והצפון (מחדרה ועד מטולה)‪:‬‬
‫מזכירות המחוז‪:‬‬
‫בית ההסתדרות רח' חורי ‪ 2‬חיפה ‪33045‬‬
‫טל'‪ ,04-8610148 ,:‬פקס‪04-8650903 :‬‬
‫קבלת קהל‪ ,‬ע"פ תיאום מראש‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ עו"ס דליה אהוד‪ ,‬יו"ר מחוז ב"ש והדרום (מאשדוד ועד אילת)‪:‬‬
‫ מזכירות המחוז‪:‬‬
‫ בית ההסתדרות שד' יצחק רגר ת‪.‬ד‪ 17 .‬באר שבע ‪91001‬‬
‫ טל'‪ ,08-6450020 ,08-6463038 :‬פקס‪08-6238154 :‬‬
‫ מענה בימי א'‪ ,‬ג'‪ ,‬ה' ‪08:00-12:00‬‬
‫ב'‪ ,‬ד' ‪12:00-16:00‬‬
‫‬
‫ קבלת קהל ע"פ תיאום מראש‬
‫ ‪[email protected]‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫עו"ס בכיר ציפי בר‪ ,‬יו"ר מחוז ירושלים והסביבה‪:‬‬
‫מזכירות המחוז‪:‬‬
‫בית ההסתדרות רח' שטראוס ‪ 17‬ירושלים ‪91001‬‬
‫טל'‪ ,02-6233839 ,02-6207256 :‬פקס‪02-6207204 :‬‬
‫מענה בימי ב' – ד' ‪09:00-12:00‬‬
‫קבלת קהל ע"פ תיאום מראש‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לתשומת ליבכם‪ ,‬טיפולם של יו"ר המחוזות בעובדים‬
‫הוא על פי כתובת מקום העבודה ולא על פי כתובת המגורים הפרטית‪.‬‬
‫זכור להודיע על שינויים בכתובתך כדי שנוכל לשמור עמך על קשר!‬
‫‪4‬‬
‫‪ .4‬הסכם השכר הקיבוצי‪:‬‬
‫נחתם במשרדי הממשלה‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬שירותי בריאות כללית‪ ,‬בי"ח הדסה ובחלק מן‬
‫העמותות הגדולות‪.‬‬
‫‪ 4.1‬וותק מקצועי‪:‬‬
‫כל שנת וותק מגדילה את השכר המשולב‪.‬‬
‫הוותק המרבי ‪ 40 -‬שנים‪.‬‬
‫הוותק המקצועי מורכב משנות שירות צבאי או לאומי‪ ,‬שנות עבודה בפועל ותמריצי וותק‪.‬‬
‫ וותק שירות לאומי ייחשב למי ששירתה לפחות ‪ 12‬חודשים‪.‬‬‫ בוגר ישיבת הסדר יהיה זכאי גם הוא לוותק של ‪ 3‬שנים‪ ,‬לכל היותר‪.‬‬‫ נכה צה"ל ‪ ,‬שבגין נכותו לא השלים את שירות החובה‪ ,‬יחושב שירותו כשירות צבאי מלא ‪ -‬יש להצטייד‬‫באישור מתאים מארגון נכי צה"ל‪.‬‬
‫‪ 4.2‬וותק עבודה‪:‬‬
‫לצורך חישוב הוותק תילקח בחשבון כל תקופת העבודה במקצוע מיום קבלת התואר הראשון‪ ,‬אצל כל‬
‫מעסיק שהוא‪.‬‬
‫עובדים אשר סיימו לימודיהם לתואר ראשון במסלול ‪ 4‬שנתי שכלל שנת התמחות בשכר‪ ,‬תראה שנה זו‬
‫כשנת וותק לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫להלן פירוט השפעת הוותק המקצועי על שכרו של העו"ס במגזר הציבורי‪:‬‬
‫לחישוב לשכר‬
‫משולב‬
‫וותק‬
‫להבראה‬
‫וביגוד‬
‫לפנסיה‬
‫תקציבית‬
‫למענק יובל‬
‫הערות‬
‫סה"כ לחישוב‬
‫וותק עבודה‬
‫בפועל‬
‫חישוב מהיום‬
‫הראשון‬
‫כן לאחר‬
‫שנה‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כל תקופות‬
‫העבודה במגזר‬
‫ציבורי‬
‫למי שהחל לעבוד לפני‬
‫המעבר לפנסיה צוברת‬
‫מסלול נמרץ א'‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לעו"ס בטיפול ישיר עם‬
‫תחילת עבודתו‬
‫מסלול נמרץ ב'‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫עו"ס בטיפול ישיר זכאי‬
‫מהשנה השלישית בפועל‬
‫תוכנית הסבה‬
‫לע"ס‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫תקופת הלימודים יש להכיר בכל תקופת‬
‫עבודתו מהתואר הקודם‬
‫בין בארץ בין בחו"ל‬
‫אזור עדיפות‬
‫לאומית א'‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪4‬‬
‫לעובדים שגרים ועובדים‬
‫באזור עדיפות לאומית‬
‫לפני ‪ 2/2012‬ממועד זה‬
‫בוטלה הטבה‬
‫אזור עדיפות‬
‫לאומית ב'‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לעובדים שגרים ועובדים‬
‫באזור עדיפות לאומית‬
‫לפני ‪ 2/2012‬ממועד זה‬
‫בוטלה הטבה‬
‫מעבר ממקום‬
‫עבודה פרטי‬
‫לציבורי‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כל שנות העבודה‬
‫יש להכיר בכל תקופת‬
‫עבודתו בין בארץ‬
‫בין בחו"ל בתנאי‬
‫שעבד במקצוע עבודה‬
‫סוציאלית‬
‫עבודה בחו"ל‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כל שנות העבודה‬
‫בתנאי שעבד במקצוע‬
‫עבודה סוציאלית‬
‫מעבר ממוסד‬
‫ציבורי למוסד‬
‫ציבורי אחר‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫רק ממקומות‬
‫מוכרים על‬
‫פי רשימת‬
‫מוסדות‬
‫מפורטת‬
‫כל שנות העבודה‬
‫גם אם עבד בדירוג אחר‬
‫אבל עבד במקצוע עבודה‬
‫סוציאלית ערב המעבר‬
‫למוסד אחר‬
‫צבא‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫כן‬
‫שנות שרות‬
‫בסדיר‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .5‬שעות עבודה‪:‬‬
‫‪ .1‬שבוע העבודה הנו ‪ 42.5‬שעות שבועיות או פחות מזה עפ"י המקובל במקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .2‬עו"ס בטיפול ישיר עובד ‪ 39‬שעות שבועיות (סעיף ‪ 27‬להסכם הקיבוצים ‪ )22.1.79 -‬ו‪ 3.5-‬שעות שבועיות‬
‫יוקדשו לקריאת חומר מקצועי בבית‪.‬‬
‫‪ .3‬מוסכם כי לעניין חישוב שעות נוספות יראו את שעת העבודה ה‪ 40-‬של עובד כאמור בסעיף ‪ 22.2‬כשעה‬
‫הנוספת הראשונה‪ .‬פרטים נוספים בנושא – בהמשך‪.‬‬
‫‪ .6‬מסלולים נמרצים א' ו – ב'‪:‬‬
‫מסלול נמרץ א'‪:‬‬
‫בפרק זה "עובד" או "עובד בטיפול ישיר" פירושו עובד סוציאלי כשיר במשרה מלאה או חלקית אשר ‪,50%‬‬
‫לפחות‪ ,‬משעות עבודתו‪ ,‬מוקדשות לטיפול בפונים‪ .‬וזאת כאמור בהסכם הקיבוצי מ ‪.22.1.79 -‬‬
‫‪ .1‬עובד אשר התחייב בעבר או יתחייב בעתיד‪ ,‬בכתב‪ ,‬בהתאם להסדרים הקיימים‪ ,‬לעבוד בטיפול ישיר‬
‫משך שנתיים רצופות‪ ,‬יקודם בשתי שנות ותק והוא יהיה זכאי לכל התשלומים הצמודים לשנת הוותק‬
‫אליה קודם‪.‬‬
‫‪ .2‬עובד אשר התחיל לעבוד לפני שחתם לראשונה על התחייבות להשלים שתי שנות עבודה בטיפול ישיר‪,‬‬
‫יחולו עליו ההוראות הנוגעות למסלול הנמרץ‪ ,‬באם יתחייב לתקופה של שנה אחת בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬השלים העובד שתי שנות התחייבות‪ ,‬ימשיך לשהות במסלול הנמרץ בתנאי שיתחייב לשנה נוספת‪ ,‬וכן‬
‫הלאה ברציפות‪ ,‬עד שישלים חמש שנות שרות בטיפול ישיר‪.‬‬
‫‪ .4‬השלים העובד חמש שנות עבודה בעבודה סוציאלית‪ ,‬ישולב במסלול הנמרץ ויקבל קידום של שתי שנות‬
‫ותק גם ללא התחייבות‪.‬‬
‫‪ .5‬לא עמד העובד בהתחייבותו לעבוד בטיפול ישיר במשך תקופת התחיבותו‪ ,‬יהא חייב להחזיר למעסיק‬
‫שממנו פרש‪ ,‬את ההפרש בין כל הסכומים שיקבל עקב שילובו במסלול הנמרץ‪ ,‬לבין הסכומים שהיה‬
‫מקבל לולא שולב במסלול הנמרץ‪.‬‬
‫‪ .6‬כדי להסיר ספק‪ ,‬מוצהר בזאת‪ ,‬כי מעסיק אינו רשאי לסרב לקבל התחייבות למסלול נמרץ א' מיום‬
‫תחילת העבודה‪.‬‬
‫מסלול נמרץ ב'‪( :‬במקומות עבודה שעליהם חל סעיף זה)‬
‫עובד אשר סיים שנת עבודה והתחייב לשלוש שנות עבודה באותו שירות בנוסף למחויבותו במסלול נמרץ‬
‫א' יהיה זכאי לגמול כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬מתחילת השנה השנייה לעבודתו בשירות‪ ,‬העו"ס זכאי לתוספת בשיעור ‪( 4.5%‬במקומות עבודה בהם‬
‫משולמת תוספת ‪ - 5%‬תוספת זו כלולה בתוספת ‪.)9.5%‬‬
‫‪ .2‬מתחילת השנה השלישית לעבודתו בשירות‪ ,‬העו"ס זכאי לקידום של שתי שנות ותק נוספות (בנוסף‬
‫לשנתיים ותק של מסלול נמרץ א')‪.‬‬
‫‪ .3‬תוספת מסלול נמרץ ב' היא שכר לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .4‬עובד אשר יפר את ההתחייבות לעבוד ‪ 3‬שנים יהיה חייב בתשלומים העודפים אשר קיבל בגין סעיפים‬
‫‪ 6.1‬ו ‪ 6.2 -‬לעיל‪.‬‬
‫טפסים למסלולים נמרצים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של האיגוד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .7‬רמות תפקוד ‪ -‬לוח תפקידים של העו"ס‬
‫רמה יא' ‪ -‬ט' עובד סוציאלי‬
‫עו"ס נוער ונערה במצוקה ‪ -‬ראה הערה א'‪.‬‬
‫רמה י' ‪ -‬ח' עו"ס מיון ואבחון‬
‫עו"ס לזקן‬
‫‬
‫עו"ס קהילתי‬
‫‬
‫עו"ס מרחבי ‪ -‬ראה הערה ב'‬
‫‬
‫עו"ס עצמאי במחלקה של בית‪-‬חולים‬
‫‬
‫עו"ס גמילה מאלכוהול וסמים‪/‬עו"ס שיקום האסיר‬
‫‬
‫עו"ס יחיד‬
‫‬
‫עו"ס קליטת עליה‬
‫‬
‫עו"ס לטיפול באלימות‬
‫‬
‫רמה ט' ‪ -‬ז' פקיד סעד‬
‫עו"ס יחיד בתחנה לבריאות הנפש‬
‫‬
‫עו"ס המפעיל ‪ 5‬עובדות סמך ‪ -‬מקצועיות ‪ -‬ראה הערה ג'‬
‫‬
‫קצין מבחן‬
‫‬
‫רמה ח' ‪ -‬ו' מרכז נושא ‪ -‬ראה הערה ו'‬
‫אחראי מדור‬
‫‬
‫עו"ס יחיד במוסד אשפוז‪ ,‬במוסד לעבריינים ובמוסד למפגרים‬
‫‬
‫אחראי שט"י שירות טיפול ייחודי ‪ -‬כמו יעוץ נישואין‪ ,‬ראה הערה ז'‬
‫‬
‫מרכז פרויקט חברתי בשיקום שכונות‬
‫‬
‫קצין מבחן בכיר ‪ -‬ראה הערה ג'‬
‫‬
‫עו"ס פנימיות‬
‫‬
‫עו"ס במעון רב תכליתי‬
‫‬
‫רמה ז' ‪ -‬ה' מדריך ראש צוות ‪ -‬ראה הערה ח'‬
‫מנהל מחלקה ‪ /‬לשכה לש"ח הממונה על ‪ 5-1‬עובדים‪ ,‬כולל במערכת הבריאות‬
‫‬
‫מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד‬
‫‬
‫מרכז אחראי לחולים כרוניים ושיקום במערכת הבריאות‬
‫‬
‫מנהל תחנת גמילה מסמים ואלכוהול‬
‫‬
‫קצין מבחן מדריך‬
‫‬
‫מנהל תחנת אבחון ‪ -‬כולל מפגרים ונכים‬
‫‬
‫עו"ס ביחידות הסיוע לביהמ"ש‬
‫‬
‫רמה ו' ‪ -‬ד' מנהל מחלקה ‪ /‬לשכת לש"ח הממונה על ‪ 10-6‬עובדים‪ ,‬כולל במערכת הבריאות‬
‫פקיד סעד מחוזי‬
‫‬
‫מפקח מחוזי‬
‫‬
‫מנהל נפה שירות מבחן‬
‫‬
‫רמה ה' ‪ -‬ג' מנהל מחלקה ‪ /‬לשכה הממונה על ‪ 29-11‬עובדים‪ ,‬כולל במערכת הבריאות‬
‫מפקח מרחבי במערכת הבריאות‬
‫‬
‫מפקח מרכז במחוז‬
‫‬
‫רמה ד' ‪ -‬ב' דרג שלישי בהירארכיה בשלוש הערים הגדולות‪-‬מנהל המחלקה או המקביל לו מנהל מחלקה‬
‫‪ /‬לשכה לש"ח הממונה על ‪ 59-30‬עובדים‪ ,‬כולל במערכת הבריאות‬
‫קצין מבחן מחוזי‬
‫‬
‫מפקח ארצי‬
‫‬
‫פקיד סעד ראשי‬
‫‬
‫חוקר מחוזי‬
‫‬
‫רמה ג' ‪ -‬א' מנהל מחלקה ‪ /‬לשכה לש"ח הממונה על ‪ 60‬עובדים ומעלה‬
‫מנהל שירות‬
‫‬
‫ס‪ .‬מנהל מחוז משרד הרווחה (עד א' ‪)1‬‬
‫‬
‫רמה ב' ‪ -‬א'‪ 1‬מנהל אגף בשלוש הערים הגדולות ‪ -‬מנהל מחוז במשרד הרווחה‬
‫מנהל שרות גדול‬
‫‬
‫ס‪ .‬מנהל מחוז משרד הרווחה (עד א' ‪)1‬‬
‫‬
‫רמה א' ‪ -‬א'‪ 2‬מנהל אגף‪ ,‬סמנכ"ל במשרד הרווחה‬
‫מנהל מחוז במשרד הרווחה‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‪ 7.1‬הערות ללוח התפקוד‪:‬‬
‫א‪ .‬עובדי נוער ונערה במצוקה זכאים לתוספת ‪ 20%‬מהשכר המשולב‪.‬‬
‫ב‪ .‬עובד מרחבי הינו עובד שדרך קבע מבצע עבודה בתחום ישוב אחד כגון מועצה אזורית או במס' ישובים‪.‬‬
‫ג‪ .‬קצין מבחן יוכל להתמנות לקצין מבחן בכיר‪:‬‬
‫‪ .1‬לאחר ‪ 3‬שנות עבודה לפחות‪ ,‬בתור קצין מבחן‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר שיעבור השתלמות מקצועית‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר שיעמוד בבחינה מקצועית‪.‬‬
‫‪ .4‬אם יש משרות פנויות בתקן‪.‬‬
‫ד‪ .‬סגן מנהל יקבל רמה אחת פחות משל המנהל‪ .‬זכותו של המעסיק לקבוע אם תהיה משרה של סגן‪ ,‬לפי‬
‫צורכי העבודה‪.‬‬
‫ה‪ .‬תפקידים שלא נזכרו בלוח התפקוד‪ ,‬או שלא היו קיימים ביום חתימת הסכם זה‪ ,‬ישובצו לאחר‬
‫התפקידים המזכים לגמול‬
‫תפקיד‪ ,‬ע"י ועדה המשותפת לצדדים‪.‬‬
‫ו‪ .‬מרכז נושא ‪ -‬אינו ממונה על עובדים ‪ -‬הקצאה עפ"י מפתח עקרונות המקובלים בהוראה ‪ 1.20‬בתע"ס‪.‬‬
‫ז‪ .‬אחראי שט"י ‪ -‬עפ"י העקרונות שבהוראות תע"ס‪.‬‬
‫ח‪ .‬מדריך ראש צוות ‪ -‬ממונה לפחות על ‪ 6‬עו"סים במשרות מלאות‪ ,‬בוגר קורס מדריכים וראשי צוותים‪.‬‬
‫ט‪ .‬בכל מקרה שמספר העובדים הוא הקריטריון לקביעת הרמה של התפקיד‪ ,‬הכוונה היא למשרות מלאות‬
‫או מצטברות‪.‬‬
‫‪ 7.2‬עקרונות הקידום על פי לוח התפקוד‬
‫לכל תפקיד נקבע מתח של שלוש רמות‪ .‬הקידום יהיה עפ"י פרקי השהיה המפורטים להלן‪:‬‬
‫רמה תחילית של‬
‫התפקיד‬
‫יא‬
‫רמת ביניים‬
‫של התפקיד‬
‫פרק זמן שהיה ברמה‬
‫תחילית‬
‫רמה עליונה‬
‫של התפקיד‬
‫פרק זמן שהיה‬
‫ברמת ביניים‬
‫אחרי שנה‬
‫י‬
‫אחרי שנתיים‬
‫ט‬
‫י‬
‫אחרי שנה‬
‫ט‬
‫אחרי שנתיים‬
‫ח‬
‫ט‬
‫אחרי שנתיים‬
‫ח‬
‫אחרי שנתיים‬
‫ז‬
‫ח‬
‫אחרי שנתיים‬
‫ז‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ו‬
‫ז‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ו‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ה‬
‫ו‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ה‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ד‬
‫ה‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ד‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ג‬
‫ד‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ג‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ב‬
‫ג‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫ב‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫א‬
‫ב‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫א‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫א‪1‬‬
‫א‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫א‪1‬‬
‫אחרי שלוש שנים‬
‫א‪2‬‬
‫‪ .8‬ימי השתלמות בשכר‪:‬‬
‫‪ .1‬כל עובד יהיה זכאי להשתתף ב ‪ 8 -‬ימי השתלמות לשנה בתחום העיסוק או המקצוע לפי בחירתו‪ ,‬ימים‬
‫אלה ייראו כימי עבודה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .2‬השתלמויות או קורסים שהמעסיק מחייב את העובד להשתתף בהם‪ ,‬לא יכללו במניין ימי השתלמות‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪ .3‬מתוך המכסה כאמור לעיל‪ ,‬יוכל עובד לצבור ‪ 4‬ימים כל שנה עד למקסימום של ‪ 6‬שנים‪ ,‬ובסך הכל‬
‫צבירה מקסימלית של ‪ 24‬ימי השתלמות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .9‬גמול השתלמות‪:‬‬
‫גמול השתלמות הינו תוספת לשכר על פי הסכם השכר הקיבוצי בדירוג העובדים הסוציאליים והוא בא‬
‫לתגמל את העובדים הסוציאליים בגין הרחבה והעשרה של השכלתם המקצועית והניהולית בהשתלמויות‬
‫שהן בתחום הרחב של העבודה הסוציאלית‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ניתן לצבור ‪ 9‬יחידות גמול השתלמות המהוות ‪ 10.8%‬מהשכר המשולב‪.‬‬
‫כל ‪ 112‬שעות מהוות יחידה אחת שערכה תוספת של ‪ 1.2%‬מן השכר המשולב‪.‬‬
‫בקשה לקבלת גמול השתלמות יש להגיש עבור לימודים אשר לא יפחתו מ – ‪ 112‬שעות לימוד‪.‬‬
‫כל יחידה לקבלת גמול השתלמות חייבת לכלול קורס אחד בן ‪ 56‬שעות לימוד לפחות‪ ,‬הקורסים‬
‫הנוספים לא יפחתו מ – ‪ 14‬שעות לימוד כל אחד‪.‬‬
‫יוכרו לימודים אשר הסתיימו בחמש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה (המועד הקובע הוא תאריך‬
‫קבלת החומר והחתמתו באיגוד) למעט לימודים לתואר שעליהם לא חלה ההגבלה של חמש שנים‪.‬‬
‫יתרת שעות לימוד תחושב רק במידה והיא בת ‪ 14‬שעות לפחות‪.‬‬
‫היתרה נשמרת למשך ‪ 5‬שנים מיום התחולה המצויינת בטופס‪ ,‬לאחר ‪ 5‬שנים פג תוקפה‪.‬‬
‫יוכרו קורסים המופיעים באלפון הקורסים המאושרים על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול‬
‫השתלמות של משרד החינוך‪.‬‬
‫על העובד לוודא מול המוסד בו הוא עתיד ללמוד כי הקורס מוכר לגמול השתלמות ויש לו אישור של‬
‫הוועדה לאישור קורסים לגמול השלמות של משרד החינוך‪ ,‬מס' האישור מטעם משרד החינוך חייב‬
‫להיות רשום בגוף התעודה‪.‬‬
‫עו"ס שקיבל תוספת שכר לגמול לימודי תעודה‪ ,‬ובגין לימודי תואר שני הופסק התשלום‪ ,‬יהיה זכאי‬
‫לקבל עבור לימודים אלו גמול השתלמות (בהתאם להסכם הקיבוצי) גם אם חלפו יותר מחמש שנים‬
‫מיום סיום הלימודים‪.‬‬
‫לא ניתן לפצל תעודה‪.‬‬
‫השתלמויות המהוות תנאי לקבלה לתפקיד או לעבודה‪:‬‬
‫יוכרו השתלמויות שנלמדו במסגרת לימודי הכשרה ו‪/‬או הסבה מקצועית‪ ,‬המהווים תנאי לקבלת תפקיד‬
‫או תנאי קבלה לעבודה באופן שיקוזזו ‪ 200‬שעות מהמספר הכללי של שעות הלימוד המצויינות בגיליון‬
‫הציונים (כגון קורס בסיסי פקידי סעד‪ ,‬ראשי צוותים‪ ,‬קצינים מבחן)‪.‬‬
‫יש לצרף את אישור המעסיק במידה והקורס אינו מהווה בסיס לדרגה או לתוספת שכר אחרת‪.‬‬
‫לימודי מכינה‪:‬‬
‫יוכרו קורסי מכינה ובלבד שלימודים אלו לא היוו תנאי קבלה ללימודי התואר ולא הוכרו כחלק מלימודי‬
‫התואר‪ .‬יש להמציא האישורים המתאימים מהמוסד האקדמי‪.‬‬
‫לימודים במוסדות להשכלה גבוהה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‬
‫ניתן לאשר קורסים עודפים לתואר‪ ,‬עם ציון סופי בעלי זיקה לתפקיד‪ ,‬אשר לא נכללו במסגרת התואר‬
‫(לימודים שלא נכללים לתואר)‪.‬‬
‫לימודי האנגלית לקראת התואר‪ ,‬בכל הרמות‪ ,‬אינם מוכרים מאחר והם מהווים תנאי לקבלת התואר‪.‬‬
‫קורסי השלמה לקראת תואר שני אינם מאושרים מאחר והם מהווים תנאי קבלה הכרחי ללימודי‬
‫התואר‪.‬‬
‫תעודת מוסמך‪ , .M.A/‬המוכרת לגמול שכר‪ ,‬אינה מוכרת לגמול השתלמות מאחר והיא מזכה את העובד‬
‫בגמול שכר‪.‬‬
‫לימודים לקראת תואר שהופסקו ואינם מזכים את העובד בתואר אקדמי‪ ,‬יוכרו לאחר ‪ 3‬שנים מיום‬
‫הפסקת הלימודים‪ .‬יש להגיש גיליון ציונים עדכני ליום הגשת הבקשה‪.‬‬
‫בטופס האישור לגמול יצויין כי העובד לא זכאי לקבל הטבה נוספת בגין לימודים אלו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .6‬יוכרו לימודי תעודה ובלבד שלא הוכרו לצורך הטבת שכר אחרת‪.‬‬
‫‪ .7‬כפל תארים‪:‬‬
‫ ניתן לאשר גמול השתלמות בגין כפל תארים‪.‬‬
‫ כפל תארים משמעותו‪:‬‬
‫ ‪ 2‬תארי ‪( B.A‬המאוחר מבין שניהם)‪.‬‬
‫ ‪ 2‬תארי ‪M.A‬‬
‫מעבר מדירוג העו"ס לדירוג המח"ר‪:‬‬
‫ניתן להמיר גמול השתלמות של העובדים הסוציאליים לגמול השתלמות של הסתדרות המח"ר (מדעי‬
‫החברה והרוח)‪:‬‬
‫א‪ .‬גמול ההשתלמות של העובדים הסוציאליים מקנה תוספת של ‪ 1.2%‬מהשכר עד כפולה של ‪ 9‬יחידות‪.‬‬
‫בסך הכל ניתן לצבור ‪ 10.8%‬מהשכר המשולב‪ .‬מכיון שכך הגענו להסכם עם הסתדרות המח״ר שניתן‬
‫לקבל דרכם גמול א׳ וגמול ב׳ כי התמורה הכספית יכולה להיות גבוהה יותר (מותנה בגובה השכר‬
‫המשולב)‪.‬‬
‫ב‪ .‬גמול המח"ר הינו שקלי ומזכה‪ ,‬כיום‪ ,‬בתוספת לשכר של ‪ 328.76‬ש"ח לגמול א' (‪ 400‬שעות לימוד גמול‬
‫א' ‪ 400 +‬שעות לימוד עבור גמול ב') ו–‪ 328.78‬ש"ח נוספים עבור גמול ב'‪ .‬מדרגה ב' והלאה התשלום‬
‫לגמול ב' בלבד עומד על ‪ 428.76‬ש"ח‪.‬‬
‫ג‪ .‬עו"ס יוכל לשוב ולקבל תוס' גמול השתלמות לפי דירוג העו"ס כאשר הסכום לו הוא זכאי גבוה מזה‬
‫המשולם לו ע"פ דירוג המח"ר‪.‬‬
‫ יובהר כי המעבר חזרה מתשלום גמול לפי דירוג המח"ר לתשלום לפי דירוג העו"ס יהיה חד פעמי‬‫וסופי ולא ניתן יהיה לשוב ולקבל גמול השתלמות לפי דירוג המח"ר‪.‬‬
‫‪ -‬תוס' גמול השתלמות משולמת בהתאם לחלקיות משרתו של העובד‪.‬‬
‫השתלמויות בחו"ל‪:‬‬
‫‪ .1‬יוכרו השתלמויות שנערכו במסגרת לימודית אשר אושרו על ידי וועדת ההשתלמות או וועדה מקבילה‪.‬‬
‫‪ .2‬ההשתלמות היא בתחום המקצועי של התפקיד‪.‬‬
‫‪ .3‬משך ההשתלמות לפחות ‪ 14‬ימים רצופים ו – ‪ 80‬שעות לימוד לפחות‪.‬‬
‫‪ .4‬יש לצרף תעודה הכוללת תאריך התחלה וסיום ההשתלמות‪ ,‬נושאי הקורס ומספר שעות הלימוד הכולל‬
‫פירוט יומי של שעות הלימוד‪.‬‬
‫לימודי שפה זרה‪:‬‬
‫יוכרו ‪ 100‬שעות לימודי שפה זרה ובתנאי שההשתלמות מוכרת על ידי הוועדה לאישור גמול השתלמות‬
‫במשרד החינוך‪.‬‬
‫לימודי מחשב‪:‬‬
‫יוכרו ‪ 100‬שעות לימודי מחשב ובתנאי שהתקיימו במסגרת המוכרת על ידי הוועדה לאישור גמול השתלמות‬
‫במשרד החינוך‪.‬‬
‫קורסים פנים מוסדיים‪:‬‬
‫ככלל‪ ,‬על פי נהלי הוועדה‪ ,‬קורסים הנערכים על ידי הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה לעובדיהם‪,‬‬
‫פטורים מלהיות מוגשים לוועדה ובתנאי שנתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הממונים על ההדרכה מצהירים בכתב כי הקורסים מתקיימים בהתאם לנהלי הוועדה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הלומדים בקורסים הם עובדי המשרד בלבד‪.‬‬
‫ג‪ .‬תעודות הסיום מונפקות וחתומות על ידי הממונים על ההדרכה בלבד‪.‬‬
‫לימודים ‪ -‬תושב חוזר‪:‬‬
‫תושב חוזר יהיה זכאי להכרה בלימודים שהסתיימו במועד המוקדם מ – ‪ 5‬שנים שקדמו ליום הגשת‬
‫הבקשה ובתנאי שמגיש הבקשה הגיש בקשתו תוך ‪ 5‬שנים מיום הגיעו ארצה ובנוסף יצרף תעודת תושב‬
‫חוזר לבקשת גמול ההשתלמות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫תחולת הזכאות לגמול השתלמות‪:‬‬
‫מועד הזכאות לגמול השתלמות נקבע על פי תאריך סיום הקורס האחרון (המזכה ב – ‪ 112‬שעות לימוד) או‬
‫תאריך התחלת העבודה‪ ,‬האחרון מביניהם‪.‬‬
‫נוהל הגשת הבקשה לגמול השתלמות‪:‬‬
‫‪ .1‬ניתן להגיש בקשה רק לאחר שנצברו ‪ 112‬שעות לימוד לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לצרף האישורים הבאים לטופס בקשת גמול ההשתלמות‪:‬‬
‫‪ ‰‬תעודת ‪ /B.A‬אישור זכאות לתואר (בעת הגשת הבקשה הראשונה בלבד)‪.‬‬
‫‪ ‰‬תארים שנלמדו במוסדות בחו"ל – אישור שקילות מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך‪.‬‬
‫‪ ‰‬העתקי תעודות שבגינן העובד מבקש גמול השתלמות‪ ,‬הכוללות תאריך התחלה וסיום הקורס‪ ,‬היקף‬
‫שעות ותוכנית לימודים מפורטת‪.‬‬
‫‪ ‰‬תעודת שפה זרה – יש לצרף תרגום עברי שיאושר על יד אגף כח אדם‪.‬‬
‫‪ ‰‬אישור המעסיק או תלוש משכורת אחרון‪.‬‬
‫‪ ‰‬בבקשות חוזרות (כשאושר בעבר גמול) יש לצרף העתק טופס הבקשה האחרון בו אושרו הגמולים‬
‫הקודמים‪ ,‬זאת על מנת ליצור רצף גמולים‪.‬‬
‫‪ ‰‬לקבלת גמול השתלמות לכפל תואר ו‪/‬או הסבה‪ ,‬יש להגיש תעודת תואר קודם וכן גיליון ציונים‬
‫בע"ס בו מצויינות שעות הלימוד‪.‬‬
‫ מסך השעות המזכות לגמול מקוזזות ‪ 200‬השעות הראשונות‪ ,‬זאת בכפיפות לתנאים שנקבעו בהסכם‬
‫השכר הקיבוצי‪.‬‬
‫‪ .3‬דמי הטיפול בבקשה לקבלת גמול השתלמות כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬עו"ס חבר באיגוד ‪ ₪ 50 -‬עבור כל בקשה‪.‬‬
‫ב‪ .‬עו"ס חבר באיגוד – ‪ ₪ 150‬עבור הגשת בקשה להכרה בלימודי תעודה ו‪/‬או לימודי הסבה‪.‬‬
‫ג‪ .‬עו"ס שאינו חבר באיגוד– ‪ ₪ 300‬עבור כל בקשה‪.‬‬
‫ד‪ .‬עו"ס שאינו חבר באיגוד – ‪ ₪ 450‬הגשת בקשה להכרה בלימודי תעודה ו‪/‬או לימודי הסבה‪.‬‬
‫ חבר איגוד על פי התקנון הוא עו"ס המשלם דמי חבר לאיגוד‪.‬‬
‫ חברות באיגוד ניתן לבדוק בטל' ‪.03-6921450‬‬
‫‪ ‰‬התשלום הינו עבור הטיפול בבקשה בלבד ואינו מבטיח את אישור הוועדה לקבלת הגמול המבוקש‪.‬‬
‫‪ ‰‬תשלום דמי הטיפול ייעשה בבנק הדואר ישירות לחשבון האגודה שמספרו ‪.7-93214-3‬‬
‫‪ ‰‬את העתק הקבלה‪ ,‬לאחר ביצוע התשלום בפועל‪ ,‬יש לשלוח בצירוף טופס הבקשה לקבלת גמול‬
‫השתלמות‪.‬‬
‫‪ ‰‬פרטים נוספים בחוברת "דע את זכויותיך" באתר האיגוד ויומן העו"ס‪.‬‬
‫‪ ‰‬טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של האגודה לקידום הע"ס בכתובת‪www.socialwork.org.il :‬‬
‫לתשומת לבכם‪:‬‬
‫ את טופס הבקשה יש לשלוח בהעתק אחד בדואר בלבד ובצירוף העתק הקבלה מבנק הדואר ואת‬‫המסמכים המפורטים בטופס הבקשה‪.‬‬
‫ בקשת גמול אשר תוגש שלא ע"פ הנדרש תוחזר לעובד בלא שטופלה‪.‬‬‫ העובד אחראי לשמור על טפסי הבקשה וטופס החלטת הוועדה המאושרים על ידי וועדת הגמול –‬‫טופס החלטת וועדה יש לצרף לבקשה נוספת על מנת לשמור על רצף זכאות‪.‬‬
‫העובד אחראי לשמור על טופסי הבקשה שהוגשו לקבלת גמול השתלמות ואושרו על‬
‫ידי הוועדה וכן את אישור החלטת הוועדה‪.‬‬
‫הוועדה המשותפת לגמול השתלמות‪:‬‬
‫הטיפול בבקשות לגמול השתלמות הוא ע"פ ההסכם הקיבוצי‪ ,‬באמצעות וועדה המשותפת למעסיקים ולאיגוד‪.‬‬
‫מרכזת הוועדה‪ ,‬עו"ס בכירה מירלה מיכלוביץ‪.‬‬
‫ימים ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬בין השעות ‪ 09:00 - 14:00‬טלפון‪[email protected] 03 – 6921149 :‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .10‬גמול לימודי תעודה‪:‬‬
‫גמול לימודי תעודה הינו תוספת בשיעור ‪ 2.5%‬מהשכר המשולב והוא משולם בגין לימודים בתחום‬
‫המקצוע ע"ס שנמשכים לפחות שנתיים אקדמיות במקום הכשרה מוכר‪ .‬עובד בעל תואר שני אשר מקבל‬
‫תוספת שכר עבור התואר‪ ,‬אינו זכאי לתגמול גם בגין לימודי תעודה‪.‬‬
‫‪ 10.1‬התנאים לקבלת גמול לימודי תעודה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫העובד היה בעת תחילת הקורס בעל תואר בוגר או כשיר לעבודה סוציאלית‬
‫לימודים אלו לא הוגשו לצורך קבלת גמול השתלמות‪.‬‬
‫הגשת אישור על לימודים אלו לקבלת גמול תעשה ישירות למעסיק‪.‬‬
‫גמול לימודי תעודה הינו שכר לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫לימודים לתואר שני או שלישי‪:‬‬
‫א‪ .‬עו"ס בעל תואר שני זכאי לתוספת שכר של ‪ 7%‬מהשכר המשולב ובלבד שהתואר אותו למד הינו‬
‫בע"ס או במקצוע המוכר ע"י וועדת התארים של משרד האוצר‪ .‬הרשימה מופיעה באתר האיגוד‪.‬‬
‫ * מומלץ לבדוק טרם הרשמה ללימודים אם לימודים אלו יזכו בתוספת שכר לתואר שני‪.‬‬
‫ב‪ .‬עו"ס בעל תואר שלישי זכאי לתוספת שכר של ‪ 3%‬מהשכר המשולב בנוסף ל – ‪ 7%‬תוספת תואר‬
‫שני‪.‬‬
‫‪ .1‬עו"ס הלומד לקראת תואר שני או שלישי יהיה זכאי להשתתפות בשכר לימוד ולהיעדרות בשכר מהעבודה‬
‫לצורך בחינה‪ ,‬כנהוג אצל המעסיק אצלו הוא מועסק‪.‬‬
‫‪ .2‬עו"ס בשירות המדינה או ברשויות מקומיות זכאי להיעדרות של ‪ 4‬שעות שבועיות על חשבון המעביד‬
‫לצורך השתתפות בלימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫ עובדים במקומות עבודה צריכים לבקש אישור מראש טרם הרשמתם ללימודים מהמעסיק‪ ,‬אם מבקשים‬
‫השתתפותו ו‪/‬או העדרות ע"ח שעות עבודה‪.‬‬
‫‪ .11‬הכרה במעמד מומחה בעבודה סוציאלית‬
‫מטרות מודל המומחיות‪:‬‬
‫תהליכי שינוי מואצים המתרחשים בסביבה חברתית בה פועל המקצוע‪ ,‬והציפייה החברתית מהעובד‬
‫הסוציאלי‪ ,‬שיעניק שירות איכותי ברמה מקצועית גבוהה‪ ,‬יצרו צורך בבניית מודל לקידום מקצועי שיכוון‬
‫להתעדכנות מקצועית שוטפת‪ ,‬שתושתת על עשייה איכותית ומצוינות בעבודה‪.‬‬
‫מודל הרמות המקצועיות מדגיש מס׳ היבטים‪:‬‬
‫א‪ .‬חובת העובד הסוציאלי לרכישת ידע מקצועי והתעדכנות מקצועית מתמדת‪.‬‬
‫ב‪ .‬חשיבות הפרקטיקה והניסיון המקצועי המצטברים‪.‬‬
‫ג‪ .‬פתיחת מסלולי קידום שאינם תלויים בשינוי תפקיד‪.‬‬
‫ד‪ .‬שיפור איכות השירות והטיפול באדם ובחברה‪.‬‬
‫הקריטריונים להכרה כמומחה נקבעו על ידי וועדת המומחיות של מועצת העבודה הסוציאלית‪.‬‬
‫וועדות הרישוי בתחומים השונים פועלות להכרה בכל תחום‪ .‬מי שבקשתו נדחתה באפשרותו לפנות לוועדת ערר‪.‬‬
‫בהסכם שכר לנושא‪ ,‬שנחתם בפברואר ‪ 2015‬ומוחל מחודש דצמבר ‪ ,2009‬אושר גמול כספי‪ ,‬למי שהוכרו‬
‫כמומחים‪ ,‬בגובה ‪ 4%‬מהשכר המשולב‪.‬‬
‫תחומי המומחיות הם ‪ :‬משפחה‪ ,‬ילד ונוער‪ ,‬זקנה‪ ,‬שקום‪ ,‬תקון‪ ,‬בריאות‪ ,‬בריאות הנפש‪ ,‬נשים ‪ ,‬עבודה‬
‫עם קהילות‪.‬‬
‫הכללים להגשת בקשה להכרה במעמד מומחה‪ ,‬טופס בקשה ותעריף דמי טפול בבקשה‬
‫וכתובת למשלוח נמצאים באתר אגוד העו"ס‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬מרכזת הוועדה‪ ,‬עו"ס גבי שטיינברג ‪03-6921149‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .12‬תוספות ייחודיות‪:‬‬
‫התוספות המפורטות להלן הינן תוספות ייחודיות‪ ,‬על פי מקום עבודתו של העובד‪ ,‬והן מתווספות לשכר‬
‫המשולב‪.‬‬
‫התוספת‬
‫קהל היעד‬
‫שם התוספת‬
‫‪5%‬‬
‫תמריץ ענפי לעו"ס‬
‫עו"ס במח' לשח"מ‪ ,‬עו"ס במערכת הבריאות‪ ,‬קציני מבחן‪,‬‬
‫עו"ס בבטל"א‪ ,‬עו"ס מרכז שיקום‬
‫‪7.5%‬‬
‫תמריץ ענפי לעובדים עם אוכלוסיית הבטחת הכנסה‬
‫משרד הרווחה‬
‫‪7%‬‬
‫טיפול בחוקים חדשים‬
‫עו"ס במערכת הבריאות‬
‫עו"ס במח' לשח"מ‬
‫‪7%‬‬
‫עבודה בבי"ח כרוניים‪ ,‬סיעודיים ופנימיות‬
‫עו"ס במשרד הבריאות‬
‫עו"ס במשרד הרווחה‬
‫‪4.5%‬‬
‫מסלול נמרץ ב'‬
‫מקומות העבודה בהם חל ההסכם‬
‫‪3.6%‬‬
‫הסכם ‪2001‬‬
‫כל העובדים במגזר הציבורי‬
‫‪3.3%‬‬
‫הסכם ‪1999‬‬
‫כל העובדים בדרגות יא'‪-‬ט'‬
‫‪1034‬‬
‫ש"ח‬
‫הסכם ‪2011‬‬
‫כל העובדים במגזר הציבורי החל מיום ‪1.7.2013‬‬
‫‪7.25%‬‬
‫הסכם ‪2011‬‬
‫כל העובדים במגזר הציבורי החל מיום ‪1.1.2013‬‬
‫‪ .13‬תוספת איזון‪:‬‬
‫עובד סוציאלי שאינו מקבל תוספת ענפית זכאי לתוספת איזון בסך ‪ 252.08‬ש"ח‪ ,‬בהתאם להחלטת מעקב‬
‫משנת ‪.1999‬‬
‫עובדים במשרדים בלתי ייחודיים זכאים לתוספת נוספת בשיעור ‪ 6.58%‬מן השכר המשולב‪.‬‬
‫‪ .14‬הסכם ‪ 31.1.2001-‬תוספת שכר‪:‬‬
‫תוספת חודשית בשיעור ‪ 3.6%‬מסך כל מרכיבי השכר לחישוב ערך שעה‪ ,‬החל מינואר ‪.2001‬‬
‫‪ .15‬מענק יובל‪:‬‬
‫עו"ס שצבר ‪ 25‬שנות עבודה בפועל ב‪:‬‬
‫‪ ‰‬שירות הציבורי‪.‬‬
‫‪ ‰‬שירות חובה בצה"ל‪.‬‬
‫‪ ‰‬שירות תקף בשירותי הביטחון (קבע‪ ,‬משטרה‪ ,‬שב"ס‪ ,‬המוסד למודיעין כללי‪ ,‬המוסד למודיעין ותפקידים‬
‫מיוחדים)‪.‬‬
‫ שיעור המענק ‪ 60% -‬מהשכר הפנסיוני‪.‬‬‫ מועד המענק ‪ -‬אחת לשנה מדי חודש ספטמבר‪.‬‬‫‪ -‬מועד קביעת הוותק ‪ 31 -‬לאוגוסט מדי שנה‪.‬‬
‫‪ .16‬תוספת עבודה בפיצול‪:‬‬
‫יום עבודה מפוצל הינו כזה הדורש מן העובד לסיים את עבודתו כשלוש שעות לפחות לפני ששב אליה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫עבור שני ימי עבודה מפוצלים בשבוע זכאי העובד לתוספת של ‪.4.3%‬‬
‫עבור שלושה ימי עבודה מפוצלים בשבוע זכאי העובד לתוספת של ‪ .6%‬עבור ארבעה ימי עבודה מפוצלים‬
‫בשבוע זכאי העובד לתוספת של ‪.8.2%‬‬
‫עבור חמישה ימי עבודה מפוצלים בשבוע זכאי העובד לתוספת של ‪.10.4%‬‬
‫‪ .17‬משמרת שנייה‪:‬‬
‫יממה נחלקת לשלוש משמרות עבודה‪:‬‬
‫בין השעות ‪ - 08:00 - 14:00‬משמרת ראשונה‪.‬‬
‫בין השעות ‪ - 14:00 - 22:00‬משמרת שנייה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫בין השעות ‪ - 22:00 - 08:00‬משמרת שלישית‪.‬‬
‫עובד המועסק במקום עבודה בו מתקיימות משמרות שלוש שעות לפחות (משעות עבודתו) בתחום המשמרת‬
‫השנייה זכאי לתוספת של ‪ 20%‬בגין כל שעה כזו‪ ,‬בתנאי שאין לו הטבה אחרת בעבורן (כגון תוספת פיצול)‪.‬‬
‫‪ .18‬תוספת כוננות (סעיף ‪ 27.8‬בחוקת העבודה‪ ,‬נוסח משולב)‪:‬‬
‫עו"ס הנדרש על ידי הממונה‪ ,‬עקב צרכי העבודה‪ ,‬לשעות כוננות זכאי לתשלום עבורן‪.‬‬
‫מקובל לשלם עבור ‪ 8‬שעות ‪ X‬ערך של ‪ 2/3‬שעה רגילה‪ .‬אם יצא העובד מביתו לביצוע טיפול במקרה חירום‪,‬‬
‫יקבל תמורה של לא פחות מ ‪ 4 -‬שעות עבודה‪ ,‬במידה ושהה בקריאת הפתע יותר מ – ‪ 4‬שעות יקבל גמול‬
‫של יום עבודה‪ .‬תקף גם בקריאת פתע מרה‪.‬‬
‫‪ .19‬חופשה שנתית‪:‬‬
‫‪ .1‬עו"ס זכאי לחופשה שנתית של ‪ 26‬ימי חופשה בשכר בגין שבוע עבודה בן ‪ 6‬ימים‪.‬‬
‫‪ .2‬במקומות עבודה בהם נהוגה חופשה שנתית ארוכה יותר ‪ -‬גם העו"ס זכאים לכך‪.‬‬
‫‪ .3‬עם הנהגת שבוע עבודה של ‪ 5‬ימים‪ ,‬מכסת ימי החופשה תהיה ‪ 22‬ימים‪ .‬להסיר ספק‪ ,‬עו"ס העובד שבוע‬
‫עבודה מקוצר זכאי למכסת חופשה באופן יחסי למספר ימי עבודתו בשבוע‪.‬‬
‫לתשומת לב‪ :‬מספר ימי החופשה נקבע על פי מספר ימי העבודה בשבוע ולא על פי היקף המשרה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬עובד ב ‪ ½ -‬משרה העובד ‪ 5‬ימים בשבוע זכאי למלוא מכסת ימי החופשה השנתית‪ .‬אך מי‬
‫שיעבוד ‪ 4‬ימים בשבוע יקבל רק ‪ 4/5 -‬ממכסת החופשה השנתית‪.‬‬
‫‪ .20‬הבראה (משולמת במשכורת חודש יוני)‪:‬‬
‫ עובד זכאי לתשלום ימי הבראה בהתאם לוותק המצטבר‪.‬‬‫ בחישוב הוותק להבראה יילקחו בחשבון וותק עבודה בפועל אצל כל מעסיק שהוא כולל שירות חובה‬‫בצה"ל‪.‬‬
‫לבירורים בעניין זכאים לימי הבראה מומלץ לפנות ליו"ר המחוז במקום עבודתך‪.‬‬
‫להלן תעריפי קצובת הבראה מעודכנים לחודשי יוני ‪ 2015‬בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר‬
‫מיום ‪:17.5.2015‬‬
‫‪ )1‬תעריף יום הבראה לעובדי מרכז השלטון המקומי‪ -‬עיריות‪ ,‬מועצות מקומיות‪ ,‬מועצות‬
‫אזוריות עומד על ‪₪ 425‬‬
‫ותק בשנים‬
‫‪1-10‬‬
‫‪11-15‬‬
‫‪16-19‬‬
‫‪20-24‬‬
‫‪ 25‬שנים ומעלה‬
‫מס' ימי ההבראה בשנה‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ )2‬תעריף יום הבראה לעובדים המועסקים בשירות המדינה עומד על ‪₪ 425‬‬
‫ותק בשנים‬
‫‪1-3‬‬
‫‪4-10‬‬
‫‪11-15‬‬
‫‪16-19‬‬
‫‪20-24‬‬
‫‪ 25‬ומעלה‬
‫מס' ימי ההבראה בשנה‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ )3‬תעריף יום הבאה לעובדים המועסקים במגזר הפרטי עומד על ‪₪ 378‬‬
‫ותק בשנים‬
‫‪1‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪4-10‬‬
‫‪11-15‬‬
‫‪16-19‬‬
‫‪20+‬‬
‫מס' ימי הבראה בשנה‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .21‬לוח תעריפים‪:‬‬
‫סוג התוספת‬
‫מקור חוקי‬
‫פירוט‬
‫חוזר הממונה על השכר במשרד‬
‫האוצר מיום ‪16.6.2014‬‬
‫ביגוד (משולמת‬
‫במשכורת חודש יולי)‬
‫רמה ג'‪ ,‬עד ‪ 22‬שנות ותק ‪₪ 1.516‬‬
‫רמה ד' מ – ‪ 23‬שנות ותק ‪ 2.116‬ש"ח‬
‫השתתפות באחזקת‬
‫טלפון‬
‫עד שנת וותק אחת ‪ 100 -‬שיחות לחודש‬
‫עד שנתיים ‪ 125 -‬שיחות לחודש‬
‫משנתיים עד שלוש ‪ 150 -‬שיחות לחודש‬
‫משנה רביעית עד עשירית ‪ 175 -‬שיחות לחודש‬
‫מהשנה ה‪ 11-‬ואילך ‪ 200 -‬שיחות לחודש‬
‫שכר מינימום‬
‫‪ 4.650‬ש"ח ‪ -‬מעודכן אפריל ‪2015‬‬
‫חוזר משרד האוצר‬
‫‪ 21.1‬תעריפון לשירותים מקצועיים של העובדים הסוציאליים‬
‫מס"ד‬
‫פירוט המחירים בש"ח לשעת עבודה‬
‫עו"ס ‪B.A‬‬
‫‪PH.D‬‬
‫‪DSW‬‬
‫עו"ס ‪M.A‬‬
‫‪.1‬‬
‫הרצאה חד פעמית‬
‫‪281‬‬
‫‪343‬‬
‫‪384‬‬
‫‪.2‬‬
‫סדרת הרצאות‬
‫‪225‬‬
‫‪273‬‬
‫‪305‬‬
‫‪.3‬‬
‫טיפול וייעוץ פרטני‬
‫‪225‬‬
‫‪273‬‬
‫‪305‬‬
‫‪.4‬‬
‫הדרכה פרטנית‬
‫‪225‬‬
‫‪273‬‬
‫‪305‬‬
‫‪.5‬‬
‫עבודה קבוצתית‪ ,‬ייעוץ קבוצתי‬
‫‪282‬‬
‫‪343‬‬
‫‪384‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביצוע חקירה והגשת דו"ח סוציאלי‬
‫‪282‬‬
‫‪343‬‬
‫‪384‬‬
‫‪.7‬‬
‫הדרכה קבוצתית‬
‫‪282‬‬
‫‪343‬‬
‫‪384‬‬
‫‪.8‬‬
‫טיפול משפחתי‬
‫‪225‬‬
‫‪273‬‬
‫‪305‬‬
‫‪.9‬‬
‫השתתפות בצוות אבחון‬
‫‪225‬‬
‫‪273‬‬
‫‪305‬‬
‫‪.10‬‬
‫ייעוץ למוסדות פיקוח‪ ,‬תכנון‬
‫‪282‬‬
‫‪343‬‬
‫‪384‬‬
‫‪.11‬‬
‫ייעוץ חד פעמי‬
‫‪341‬‬
‫‪448‬‬
‫‪462‬‬
‫תוספת רמות ‪ -‬השתלמות‪:‬‬
‫בעל תעודה המעידה על זכאות ל"גמול השתלמות" ‪ -‬יוסיף לתעריפון דלעיל תוספת אחוזית לה הוא זכאי‪.‬‬
‫תוספת רמות מקצועיות‬
‫א‪ .‬עו"ס בעל תעודת הכרה כ"עו"ס בכיר" ‪ -‬יוסיף לתעריפון דלעיל ‪.10%‬‬
‫ב‪ .‬עו"ס בעל תעודת הכרה כ"עו"ס מומחה" ‪ -‬יוסיף לתעריפון דלעיל ‪.10%‬‬
‫המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫תעריפון זה נכנס לתוקף מ‪ 1-‬ביולי ‪2013‬‬
‫מידע כללי נוסף‪:‬‬
‫‪ .22‬שעות עבודה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫שבוע העבודה הנו ‪ 42.5‬שעות שבועיות או פחות מזה עפ"י המקובל במקום העבודה‪.‬‬
‫עו"ס בטיפול ישיר עובד ‪ 39‬שעות שבועיות (סעיף ‪ 27‬להסכם הקיבוצים ‪ )22.1.79 -‬ו‪ 3.5-‬שעות שבועיות‬
‫יוקדשו לקריאת חומר מקצועי בבית‪.‬‬
‫מוסכם כי לעניין חישוב שעות נוספות יראו את שעת העבודה ה‪ 40-‬של עובד כאמור בסעיף ‪ 22.2‬כשעה‬
‫הנוספת הראשונה‪.‬‬
‫שעות עבודה לאם מינקת‪:‬‬
‫אם מינקת זכאית להפחתת שעות עבודה במשך שנה מיום הלידה‪.‬‬
‫עובדת סוציאלית בתפקיד ישיר במשרה מלאה‪ ,‬זכאית לשבוע עבודה בן ‪ 37.5‬שעות‪.‬‬
‫בשום מקרה לא יפחת שבוע העבודה מ‪ 37.5-‬שעות‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .23‬שעות נוספות‪:‬‬
‫‪ .1‬העובדים הסוציאליים הנדרשים לעבוד שעות נוספות‪ ,‬זכאים לתשלום‪ ,‬כפוף להסכמים ולהסדרים‬
‫בעניין זה‪ .‬התשלום ל‪ 2-‬שעות העבודה הנוספות הראשונות יחושב לפי ‪ 125%‬לשעה ובהמשך לפי ‪.150%‬‬
‫‪ .2‬על העובד לוודא כי קיבל הוראות מפורשות מהמעסיק על ביצוע שעות נוספות בטרם ביצוען‪.‬‬
‫‪ .24‬נסיעות‪:‬‬
‫‪ .1‬בפרק זה יש הבחנה בין נסיעות למקום העבודה לבין נסיעות בתפקיד‪.‬‬
‫ עובד הזקוק בדרך כלל לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו בין אם משתמש ברכב ציבורי ובין אם‬‫משתמש ברכב פרטי זכאי לקבל קצובת נסיעה בתנאי שהמרחק מביתו למקום העבודה מעל מרחק‬
‫של שתי תחנות אוטובוס‪ .‬אם קיים הסדר של חודשי חופשי הוא יועדף‪.‬‬
‫ עובד המתגורר מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית בה הוא עובד יהיה זכאי להחזר הוצאות‬‫הנסיעה עד לגובה לו זכאי אך לא יותר מהסכום המרבי‪.‬‬
‫‪ .2‬נסיעות בתפקיד משולמות ב‪ 2-‬צורות‪:‬‬
‫א‪ .‬השתתפות בהוצאות רכב עפ"י הנהוג במקום העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית‪.‬‬
‫בשל השוני הרב בין מקומות העבודה יש להתייעץ עם יו"ר המחוזות‪.‬‬
‫בכל מקרה אין לבצע נסיעות בתפקיד ללא התחייבות המעסיק להחזר‪.‬‬
‫‪ .25‬חופשת מחלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫עובד זכאי לחופשת מחלה בשכר בשיעור ‪ 30‬יום לכל שנת עבודה ואם עבד פחות משנה ‪-‬יומיים וחצי‬
‫לכל חודש עבודה‪ .‬זכות זאת ניתנת לצבירה ללא הגבלה‪ ,‬עו"ס שחלה יום בודד או שני ימים רצופים אינו‬
‫חייב להמציא תעודה רפואית‪ ,‬אולם עליו להצהיר על העדרו מפאת מחלה‪ .‬הצהרה כזו אפשר למסור‬
‫פעמיים במשך השנה‪ ,‬על כל תקופה נוספת‪ ,‬שהוא נעדר מחמת מחלה‪ ,‬חייב להמציא אישורים רפואיים‪.‬‬
‫עובד הנעדר למעלה מיומיים אינו רשאי להצדיק חלק מימי היעדרותו ע"י הצהרה אישית והחלק הנותר‬
‫על מסמך תעודת מחלה‪.‬‬
‫עובד שהודיע במועד על שובו לעבודה עם תום חופשה ללא שכר‪ ,‬אך נמנע לשוב לעבודה בגלל מחלה‪,‬‬
‫זכאי לתשלום שכר על חשבון חופשת מחלה מהיום שנקבע כיום שובו לעבודה‪.‬‬
‫עובד קבוע בארץ אשר שהה בחוץ לארץ וחלה שם‪ ,‬חייב להצטייד בתעודה רפואית מרופא מקומי במקום‬
‫הימצאו בחוץ לארץ‪ .‬בתעודה זו חייבת להופיע אבחנת מחלתו של העובד‪.‬‬
‫פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו יינתן בעת פרישה לקצבה בתנאי שהעובד במשך כל תקופת שירותו‬
‫ניצל לא יותר מ ‪ 65% -‬מסך כל חופשת המחלה המגיעה לו בגין כל תקופת שירותו‪.‬‬
‫ניצל העובד ‪ 36% - 65%‬מסך כל ימי חופשת המחלה‪ ,‬יהיה הפיצוי בשיעור של שכר של ‪ 6‬ימים עבור כל‬
‫‪ 30‬ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה‪.‬‬
‫ניצל העובד פחות מ ‪ 36% -‬מסך כל ימי חופשת המחלה‪ ,‬יהיה הפיצוי בשיעור של שכר של ‪ 8‬ימים עבור‬
‫כל ‪ 30‬ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה‪.‬‬
‫במקומות עבודה פרטיים ובעמותות ישנם הסדרים חוקיים שונים לגבי ימי מחלה ויש להתייעץ עם‬
‫יו"ר המחוזות לגביהם‪.‬‬
‫‪ .26‬היעדרות בשל מחלת בני משפחה‪:‬‬
‫עו"ס זכאי לזקוף ‪ 6‬ימי היעדרות בשנה ע"ח תקופת המחלה הצבורה לו בשל מחלת בני משפחה (ילד עד גיל‬
‫‪ ,16‬בן‪/‬בת זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬הורה של בן‪/‬בת זוג) ובתנאי שבן‪/‬בת הזוג עובד ולא נעדר מהעבודה מכוח זכאותו‬
‫לחוק זה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפי חוק שוויון ההזדמנויות הסעיף חל גם על אבות‪.‬‬
‫‪ .27‬רציפות זכויות לחופשת מחלה בשכר‪:‬‬
‫עו"ס שחלה בתקופת עבודתו ינצל תחילה את כל חופשת המחלה העומדת לזכותו אצל המעסיק באותה‬
‫שנה‪ .‬ניצל חופשת מחלה זו‪ ,‬יהיה זכאי לקבל שכר ע"ח ימי המחלה‪ ,‬שנותרו לזכותו אצל המעסיק הקודם‬
‫‪16‬‬
‫בתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬לא קיבל פיצויים מאותו מעסיק‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא חלה הפסקה בעבודתו מחמת התפטרות או פיטורין המזכים בפיצויים וכו התשלום ישולם לו ע"י‬
‫המעסיק האחרון‪ ,‬לפי אישור בכתב שימציא העובד על ימי המחלה שלא נוצלו מהמעסיק האחרון‪ ,‬הוא‬
‫אשר ינהל את ההתחשבות עם המעביד הקודם‪.‬‬
‫‪ .28‬ניצול חופשת מחלה במקרה של היעדרות כתוצאה מתאונת עבודה‪:‬‬
‫עובד הנעדר מהעבודה לרגל פגיעה בעבודה‪ ,‬אין תקופת היעדרותו נזקפת לחשבון חופשת המחלה שלו מאחר‬
‫והוא מקבל "דמי פגיעה" מהמוסד לביטוח לאומי‪ .‬פגיעה בעבודה של עובד מזכה אותו לריפוי‪ ,‬להחלמה‪,‬‬
‫לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי‪ ,‬ע"ח המוסד לביטוח לאומי בהתאם להוראת חוק הביטוח הלאומי‪.‬‬
‫‪ .29‬היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה"ל‪:‬‬
‫נפצע או חלה עובד בשירות מילואים‪ ,‬ומשום כך אינו יכול לחזור לעבודה בתום תקופת שירות המילואים‬
‫שאליו נקרא‪ ,‬או נכה הנעדר עקב טיפול רפואי‪ ,‬יודיע על כך לממונה עליו וימציא לו תעודה רפואית ‪.‬‬
‫עובד שהמציא תעודת מחלה ושאינו זכאי לקבל מהצבא כל תשלום בעד תקופת היעדרות‪ ,‬תיראה תקופת‬
‫היעדרות זו כתקופת מחלה‪ ,‬והוא יהיה זכאי למשכורת בעדה אם ובמידה שהיא מגיעה לו‪ .‬עובד כנ''ל‪,‬‬
‫הזכאי לקבל מהצבא בתקופת ההיעדר תגמולים עבור טיפול רפואי‪ ,‬יקבל מהמעסיק את משכורתו הרגילה‬
‫עד מקסימום מסוים שנקבע בחוק ‪.‬‬
‫למרות האמור עובד זכאי לקבל מהצבא את התשלום בעד תקופת היעדרותו‪ ,‬רשאי לבקש‪ ,‬אם עומדים‬
‫לרשותו ימי מחלה צבורים‪ ,‬לנצל את ימי חופשת המחלה העומדים לרשותו להשלמת משכורתו‪.‬‬
‫‪ .30‬היעדרות עקב פגיעה מפעולות איבה‬
‫עובד שנפגע ''פגיעת איבה''‪ ,‬כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה‪ ,‬תש''ל‪ ,1970-‬זכאי לתגמולים‬
‫מהמוסד לביטוח לאומי‪ ,‬לרבות תגמול בעת טיפול רפואי בהתאם לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה‬
‫(פיצוי בעת טיפול רפואי)‪ ,‬תש''ל‪.1970-‬‬
‫עובד כאמור‪ ,‬שנפגע מפעולת איבה‪ ,‬שהוכרה גם כפגיעה בתאונת עבודה כהגדרתה בחוק ביטוח לאומי‬
‫(נוסח‪-‬משולב‪ ,‬תשכ''ח‪ ,)1968-‬זכאי ‪ -‬לפי בחירתו ‪ -‬לקבל את זכויותיו כנפגע עבודה לפי פרק ג' לחוק‬
‫האמור‪ ,‬במקום התגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה‪.‬‬
‫‪ .31‬טיפולי הפריה‪ ,‬הריון‪ ,‬לידה‪/‬אימוץ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‬
‫‪.4‬‬
‫‬
‫‪.5‬‬
‫‬
‫עובדת המגיעה לחודש חמישי להריונה חייבת להודיע על כך למעסיק‪.‬‬
‫היעדרות של עובדת מהעבודה בתקופת הריונה‪ ,‬מסיבת מחלה שאינה נובעת מהריונה‪ ,‬תיחשב כהיעדרות‬
‫לרגל מחלה‪ ,‬והיא זכאית לנצל את חופשת המחלה העומדת לזכותה‪.‬‬
‫עובדת רשאית להעדר מעבודתה לשם פיקוח רפואי במשך ההריון ולבדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות‬
‫להריון בתחנה לבריאות האם והילד כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬אם היא עובדת שבוע עבודה מלא‪ ,‬למעלה מ ‪ 4 -‬שעות ביום‪ 40 ,‬שעות בתקופת הריונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אם היא עובדת שבוע עבודה מלא‪ ,‬עד ‪ 4‬שעות ביום‪ 20 ,‬שעות בתקופת הריונה‪.‬‬
‫היעדרות לצורך הנ"ל מעל למכסה המפורטת לעיל‪ ,‬דינה כדין חופשת מחלה‪.‬‬
‫היעדרות מעבודה‪ ,‬בששת השבועות הקודמים ללידה של עובדת הממציאה תעודה רפואית‬
‫המעידה כי מצבה לרגל הריון מחייב זאת‪ ,‬תיזקף על חשבון חופשת הלידה‪ ,‬או בהתאם לרצונה של‬
‫העובדת‪ .‬עובדת זכאית לבקש תקופת היעדרות‪ ,‬זו תיחשב כתקופת חופשה ללא תשלום‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עובדת בשמירת הריון מעל ‪ 90‬יום זכאית לתבוע קצבת נכות‪.‬‬
‫עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה‪ ,‬אם אישר הרופא‬
‫המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת‪ ,‬ובלבד שהעובד או העובדת הודיעו על ההיעדרות למעביד מראש‪.‬‬
‫היעדרות העובד‪/‬ת בגין טיפולי פוריות היא על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותם‪ .‬כלומר‪ ,‬העובדת או‬
‫העובד יקבלו שכר עבור ההיעדרות זו רק אם יש לזכותם ימי מחלה צבורים ובגובה התשלום עבור יום‬
‫מחלה‪ ,‬כנהוג במקום העבודה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ מספר הימים המקסימליים בהם יכולה עובדת להיעדר בגין טיפולי פוריות הינם‪:‬‬
‫ עבור עובדת העובדת ‪ 5‬ימים בשבוע‪ -‬עד ‪ 4‬סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד ‪ 16‬ימים לסדרה‬
‫ובסה"כ עד ‪ 64‬יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה‪.‬‬
‫ עבור עובדת העובדת ‪ 6‬ימים בשבוע‪-‬עד ‪ 4‬סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד ‪ 20‬ימים לסדרה‬
‫ובסה"כ עד ‪ 80‬יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה‪.‬‬
‫ במקרים שהעובד הוא זה שעובר טיפולי פוריות הוא רשאי להיעדר ‪ 12‬ימים בשנה‪ ,‬ואף במקרה זה יש‬
‫להודיע למעביד מראש‪.‬‬
‫‪ .6‬עובדת התובעת דמי לידה תגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה על טופס שאפשר להשיגו בסניפי המוסד‬
‫לביטוח לאומי ושעל המעסיק לאשר את תקופת עבודתה ושכרה‪ .‬סכום דמי הלידה הוא ‪ 100%‬משכר‬
‫ברוטו החייב בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו ל ‪ -1‬בחודש בו הפסיקה את עבודתה‪ .‬דמי הלידה‬
‫כוללים גם את העלאות החלות בתוספת היוקר‪.‬‬
‫ תשלום דמי הלידה משולם בתשלום חד פעמי‪ ,‬באמצע תקופת חופשת הלידה בהעברה ישירה לחשבון‬
‫הבנק של היולדת‪.‬‬
‫ תקופת חופשת לידה תראה כתקופת עבודה לכל דבר ועניין פרט לתשלום משכורת‪ .‬בעת תקופת חופשת‬
‫לידה יש לבצע הפרשות לקופת תגמולים‪ ,‬לפנסיה צוברת ולקרן השתלמות‪.‬‬
‫‪ .7‬עובדת שהוולד אשר ילדה חייב להישאר או לחזור לאשפוז בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה‪,‬‬
‫לתקופה העולה על שבועיים‪ ,‬הברירה בידה לעשות אחת מאלה‪:‬‬
‫א‪ .‬להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז‪ ,‬אך לא יותר מ ‪ 4 -‬שבועות‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפצל את חופשת הלידה כך ש ‪ 3 -‬שבועות יהיו בתכוף אחרי יום הלידה והיתרה‪ ,‬אחר היום שבו‬
‫הוולד יעזוב את ביה"ח‪ .‬עובדת אשר בחרה לפצל את חופשת הלידה חייבת להודיע למעסיק ‪ 4‬ימים‬
‫לפני המועד שבו הייתה אמורה לחזור לעבודה‪ ,‬אולם אם בנסיבות המקרה אין באפשרותה להודיע‬
‫כאמור בפסיקה זו‪ ,‬תודיע במועד המוקדם ביותר האפשרי‪.‬‬
‫‪ .8‬עובדת שהפילה רשאית להעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה כפוף לאישור הרופא‪ ,‬כי מצב בריאותה‬
‫מחייב שתעדר זמן רב יותר‪ ,‬ייחשבו ימי היעדרותה‪ ,‬אך לא יותר משישה שבועות‪ ,‬כחופשת מחלה‪.‬‬
‫‪ .9‬עובדת המאמצת ילד שגילו אינו עולה על ‪ 10‬שנים‪ ,‬זכאית לקבלת חופשה (כדין חופשת לידה) למשך ‪84‬‬
‫ימים‪ ,‬מהיום שבו הודיעה לפקיד הסעד על האימוץ‪ .‬עובדת זו רשאית לקבלת חופשה ללא תשלום‪ ,‬לרגל‬
‫האימוץ לאחר שנסתיימה החופשה של ‪ 84‬יום‪.‬‬
‫‪.10‬עובדת בחופשת לידה חייבת להודיע לכל המאוחר ‪ 14‬יום לפני סיום החופשה אם בדעתה לשוב לעבודתה‬
‫בתום חופשת הלידה‪ ,‬או שהיא מבקשת חופשה ללא תשלום ולכמה זמן‪ .‬עובדת רשאית להאריך תקופת‬
‫החל"ת עד שנה‪.‬‬
‫‪.11‬לפי החוק אסור להעסיק עובדת שנמצאת בחופשת לידה‪.‬‬
‫‪.12‬לפי סעיף ‪ 9‬לחוק עבודת נשים‪ ,‬אסור לפטר עובדת בתקופת ההריון או בתקופת חופשת הלידה (כולל‬
‫חופשת לידה ללא תשלום) אלא בהיתר מאת שר העבודה‪ ,‬ולא יתיר השר פיטורים כאמור‪ ,‬אם הפיטורים‬
‫הם לדעתו בקשר להריון‪ .‬לפי תיקון לחוק אסור לפטר עובדת לאחר תום חופשת לידה או לאחר היותה‬
‫במצב רפואי המחייב היעדרות‪ ,‬במשך ‪ 45‬יום נוספים מתום התקופה הנ"ל‪ .‬פיטורים במועדים אלו‬
‫יכולים להתבצע עפ"י התיקון לחוק סעיף ‪9‬ג' ורק בהיתר של שר העבודה והרווחה‪.‬‬
‫הוראה זו אינה חלה על עובדת זמנית‪ ,‬אלא אם עבדה אצל אותו מעביד‪ ,‬או באותו מקום עבודה‪ ,‬שישה‬
‫חודשים רצופים‪.‬‬
‫‪.13‬אם מינקת לילד עד גיל שנה העובדת במשרה מלאה זכאית להפחתה בשעות העבודה‪ .‬בדבר פרטים יש‬
‫לפנות אל יו"ר מחוזות האיגוד‪.‬‬
‫‪ .32‬תוספת מעונות‪:‬‬
‫החל מיום ‪ 1.9.2011‬ישולם החזר הוצאות בעד החזקת ילד במעון כדקלמן‪:‬‬
‫‪ .1‬תוספת המעונות תשולם בין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד שטרם מלאו לו ‪ 5‬שנים במעון או‬
‫בהשגחה אחרת‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ .2‬תוספת מעונות תשולם לעובדת שהינה אם לילד והיא לא תידרש להמציא קבלות למעסיק‪.‬‬
‫‪ .3‬סכום תוספת המעונות הוא כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .4‬בעד ילד אחד‪/‬ילד ראשון ‪₪ 300‬‬
‫‪ .5‬בעד ילד שני ‪₪ 200‬‬
‫מובהר כי תוספת המעונות תשולם בו זמנית בגין עד שני ילדים‪.‬‬
‫‪ .33‬בית הדין לעבודה‪:‬‬
‫כל תביעה של עובד נגד מעסיק‪ ,‬הנובעת מיחסי עובד ומעביד‪ ,‬יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה‪ .‬לדוגמא‪:‬‬
‫תביעה בגין שכר עבודה לשעות נוספות‪ ,‬חופשה‪ ,‬פיצוי פיטורין‪ ,‬הפרת חוזה‪ ,‬פירוש ביצוע של הסכם קיבוצי‬
‫מיוחד‪ ,‬תביעות נגד קרנות פנסיה ותביעות עפ"י חוק הביטוח הלאומי (קצבת זקנה ושארים‪ ,‬נפגעי עבודה‪,‬‬
‫מענק לידה‪ ,‬דמי לידה וכו') אם לדעת העובד דחו מוסדות אלא את תביעותיו שלא כדין‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬כל‬
‫התביעות שבמסגרת היחסים שבין עובד לאיגודו המקצועי‪ ,‬בקשר לחברות‪ ,‬או לתחום פעילותו של הארגון‬
‫ביחסי עבודה‪ ,‬נדונות בבית הדין לעבודה‪.‬‬
‫‪ .1‬הרכב בית הדין האזורי לעבודה‪.‬‬
‫ בית הדין האזורי לעבודה יושב‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬בהרכב של שלושה‪ :‬שופט מקצועי ושני נציגי ציבור (אחד‬
‫מטעם העובדים ואחד מטעם המעסיקים) השופט המקצועי משמש אב בית‪-‬הדין‪ .‬נציגי הציבור מתמנים‬
‫ע"י שרי המשפטים והעבודה‪ ,‬נציג הציבור‪ ,‬בישיבתו בבית הדין לעבודה כפוף רק לחוק ועליו לשפוט‬
‫בהתאם למצפונו‪ ,‬מבלי שתהיה עליו חובת נאמנות לגוף שהמליץ על מינויו או לציבור שהוא מייצג‪.‬‬
‫לבקשת אחד הצדדים בדיון‪ ,‬רשאי השופט הראשי בביה"ד‪ ,‬להחליט שהשופט המקצועי יישב כדן יחיד‬
‫מבלי להזדקק לנציג ציבור‪.‬‬
‫‪ .2‬תביעות שכר ופיצויי פיטורין‪.‬‬
‫ תביעות לשכר עבודה מולן ולפיצויי פיטורין‪ ,‬יוגשו בטפסים מיוחדים שניתן לקבל במזכירות בית הדין‪.‬‬
‫מותר להגיש תביעות אלה לא על טופס‪ ,‬כשפרטי התביעה רבים ומורכבים‪ .‬התביעה לשכר עבודה מולן‬
‫תוגש מהיום ה‪ 10-‬בחודש ואילך (ולא יאוחר משנה לאחר עיכוב המשכורת) או תוך ‪ 14‬ימים מהיום‬
‫שקיבל העובד את השכר המולן וסכום פיצויי ההלנה הנדרשים‪.‬‬
‫ תביעות שכר ופיצויים‪ .‬לתשומת לב העו"סים לפני קבלת החלטה כלשהי בנושא פיצויי פיטורין וזכויות‬
‫פנסיוניות יש להתייעץ עם יו"ר המחוז‪.‬‬
‫ הערה‪ :‬לתשומת לב העו"סים‪ :‬בתנאים מסוימים ניתן להפריד בין חשבון פיצויי פיטורין לבין חשבון‬
‫זכויות פנסיוניות ולפני קבלת החלטה כלשהי בנושא‪ ,‬מומלץ להתייעץ עם יו"ר המחוז‪.‬‬
‫‪ .3‬כתב הגנה‪.‬‬
‫ כתב ההגנה יוגש בדרך כלל תוך ‪ 10‬ימים‪ ,‬מיום שקיבל הנתבע את כתב התביעה‪ ,‬מותר לבקש ארכה‬
‫והיא בדרך כלל ניתנת‪.‬‬
‫עו"ס המועסקים בעמותות וע"י ספקי שרות (שלא על פי ההסכם הקיבוצי)‬
‫‪ .34‬תנאי שכר מינימליים של עובד סוציאלי בעמותות ובספקי שירותי מתוך חוקי‬
‫המגן של מדינת ישראל מעודכנים לשנת ‪:2015‬‬
‫שכר המינימום הינו ‪ ₪ 7085.74‬לחודש ( עודכן ‪ )4/2015‬למשרה מלאה וצמוד לשכר העובדים הסוציאליים‬
‫בהסכם הקיבוצי‪ .‬השכר ישולם עפ"י אחוזי המשרה ולא עפ"י שעות‪.‬‬
‫בטרם חתימה על חוזה מומלץ להיוועץ ביו"ר המחוז‪.‬‬
‫הרכיבים הבאים לא יכללו בתוך שכר המינימום‪.‬‬
‫לפניכם פירוט הבסיס המינימאלי החוקי שמגיע לכם‪.‬‬
‫‪ 34.1‬שעות נוספות‪:‬‬
‫על השעתיים הנוספות הראשונות צריך המעסיק לשלם ‪ 125%‬לכל שעה‪ ,‬מהשעה השלישית ואילך ‪.150%‬‬
‫שעות נוספות מחושבות רק עפ"י אותו יום ולא ניתן לקזז‪ .‬לדוגמא‪ :‬ביום א' אני עובד מהשעה ‪19.00 - 08.00‬‬
‫והמעסיק שלי מציע לי למחרת לצאת בשעה ‪ 13.00‬במקום בשעה ‪ 16.00-‬לא תופס ‪ ,‬אני עדיין זכאי לקבל‬
‫‪19‬‬
‫שעות נוספות על יום א'‪.‬‬
‫‪ 34.2‬דמי הבראה‪:‬‬
‫‪ 5‬ימי הבראה‬
‫שנה ראשונה‬
‫שנה שנייה עד שנה שלישית ‪ 6‬ימי הבראה‬
‫‪ 7‬ימי הבראה‬
‫שנה רביעית עד שנה‬
‫‪ 8‬ימי הבראה‬
‫שנה ‪ 11‬עד שנה ‪ 15‬‬
‫‪ 9‬ימי הבראה‬
‫שנה ‪ 16‬עד שנה ‪19‬‬
‫‪ 10‬ימי הבראה (מקסימום)‬
‫שנה ‪ 20‬ואילך‬
‫ערך יום הבראה במגזר ספקי השירותים והעסקי הינו ‪ ₪ 423‬ליום‪ ,‬נכון ליוני ‪ .2013‬דמי ההבראה‬
‫מחושבים לפי חלקיות משרה‪ .‬אם אני עובד ‪ 50%‬משרה במשך שנה אני זכאי לדמי הבראה לפי החישוב‬
‫הבא‪ 5 :‬ימי הבראה ‪ x‬תעריף ליום הבראה ‪ x % 0.50‬היקף משרה‪.‬‬
‫‪ 34.3‬דמי חופשה‪:‬‬
‫אורך החופשה לפי שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחר הוא‪:‬‬
‫‪ .1‬בעד כל אחת מ‪ 4-‬השנים הראשונות – ‪ 14‬יום;‬
‫‪ .2‬בעד השנה החמישית – ‪ 16‬יום;‬
‫‪ .3‬בעד השנה השישית – ‪ 18‬יום;‬
‫‪ .4‬בעד השנה השביעית – ‪ 21‬יום;‬
‫‪ .5‬בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של ‪ 28‬יום‪.‬‬
‫‪ 34.4‬הוצאות נסיעות מהבית לעבודה‪:‬‬
‫עפ"י צו הרחבה‪ .‬הסכום המקסימלי המעודכן לדמי נסיעה הינו סך של ‪ ₪ 26.40‬לכל יום עבודה‪( .‬מינואר‬
‫‪.)2014‬‬
‫‪ 34.5‬ימי מחלה‪:‬‬
‫חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה‪ ,‬עד למקסימום של ‪90‬‬
‫ימי מחלה‪ .‬גובה דמי המחלה‪ :‬בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה‪ ,‬בעד יום המחלה השני‬
‫והשלישי משולמים (החל מאפריל ‪ )2011‬דמי מחלה בגובה ‪ 50%‬מהשכר הרגיל ובעד יום המחלה הרביעי‬
‫ואילך דמי המחלה הם בגובה השכר הרגיל‪.‬‬
‫‪ 34.6‬הודעה מוקדמת‪( :‬פיטורין)‬
‫עובד בשכר חודשי זכאי להודעה מוקדמת‪ 6 :‬חודשי עבודה ראשונים ‪,‬יום הודעה מוקדמת לכל חודש‪.‬‬
‫חודשים ‪ 2.5 – 7-12‬ימי הודעה מוקדמת לכל חודש‪( .‬שאליהם מצרפים את ‪ 6‬הימים הראשונים של חצי‬
‫השנה הראשונה)‪ .‬זכותו של המעסיק לתת לעובד לעבוד את כל ימי העבודה המוקדמת‪ ,‬אם הוא רוצה‬
‫לפטרו לפני תום הימים שצוינו הוא חייב לשלם לו ימים אלו‪.‬‬
‫חובת שימוע‪ :‬חובה על מעסיק הרוצה לפטר את העובד‪ ,‬להודיע לו בכתב שבכוונתו להזמינו לשימוע‪ .‬לאחר‬
‫השימוע חובת המעסיק באם החליט לפטר את העובד להוציא מכתב פיטורין עפ"י חוק‪ .‬אם קיבלתם הזמנה‬
‫לשימוע אנא פנו מיידית ליו"ר המחוז להתייעצות‪.‬‬
‫‪ 34.7‬ימי חג‪:‬‬
‫עובד שעבד לפחות ‪ 3‬חודשים במקום עבודה זכאי לתשלום מלא עבור ימי החג המוכרים (שני ימים בראש‬
‫השנה‪ ,‬יום כיפור‪ ,‬ראשון ושמיני עצרת של סוכות‪ ,‬ראשון ושביעי של פסח‪ ,‬חג שבועות) אלא אם הם נופלים‬
‫בשבת‪.‬‬
‫‪ 34.8‬פנסיה‪:‬‬
‫עפ"י צו ההרחבה במשק ‪ ,‬המעסיק חייב החל מ‪ 1.1.14-‬להפריש עפ"י החוק משכר העובד לפנסיה ‪17½%‬‬
‫הכוללים‪ :‬הפרשות מעסיק ‪ 6%‬גמל‪ 6% +‬פיצויים‪ .‬ניכוי מהעובד ‪ . 5½%‬עובד שאין ברשותו פנסיה ממקום‬
‫קודם – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שישה חודשי עבודה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫עובד שיש ברשותו פנסיה ממקום קודם – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שלושה חודשים או בתום‬
‫שנת המס‪ ,‬לפי המוקדם‪ ,‬רטרואקטיבית מתחילת עבודתו‪.‬‬
‫אנו ממליצים לכם להצטרף לאיגוד העובדים הסוציאליים‪ ,‬לפנות באמצעות‬
‫יו"ר המחוזות ולהתייעץ לפני חתימת החוזה עם העמותה או עם ספק השירותים‬
‫וגם לאחר חתימה החוזה תקבלו תמיכה ומידע באופן שוטף בנושאי שכר‪,‬‬
‫תנאי עבודה‪ ,‬פרופסיה ומאבקים חברתיים‪.‬‬
‫‪ .35‬חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם תשנ"ו ‪1996 -‬‬
‫א‪ .‬העיסוק בקבלנות בכח אדם מחייבת רישיון של שר העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תנאי העבודה של העובד אצל קבלן כח אדם יערכו בהסכם בכתב ביניהם אלא אם חל עליהם ההסכם‬
‫הקיבוצי‪.‬‬
‫ג‪ .‬קבלן כח האדם ימסור לעובד לפני תחילת העסקתו עותק מההסכם שנערך ביניהם ואם חל עליהם‬
‫ההסכם הקיבוצי יאפשר הקבלן לעובד לעיין בו‪.‬‬
‫ד‪ .‬אם נדרש העובד בהכשרה מקצועית כלשהי אין לחייב אותו לשלם בעדה‪.‬‬
‫ה‪ .‬אם חלים על העובד של קבלן כח האדם יותר מהסכם קיבוצי אחד ינהגו לפי ההוראה שהיא לטובת‬
‫העובד‪.‬‬
‫ו‪ .‬על פי סעיף ‪31‬א' בחוק‪ 7‬תנאי העבודה‪ ,‬ובמקום שיש בו הסכם קיבוצי‪ -‬הוראות ההסכם הקיבוצי‪,‬‬
‫החלים על העובדים במקום העבודה שבו גם עובדי קבלן כ"א‪ ,‬יחולו לפי העניין על העובדים של הקבלן‬
‫כח האדם המועסקים באותו מקום עבודה בהתאמה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל‬
‫המעסיק בפועל‪.‬‬
‫ז‪ .‬לעניין התייחסות לעובד חברת כוח אדם‪ ,‬לאחר תקופת עבודה של ‪ 51‬חודשים כאל עובד של הגוף‬
‫המעסיק ‪ -‬יש להתקשר אל יו"ר המחוזות לבדיקה והתייעצות‪.‬‬
‫עובדים סוציאליים בעמותות אינם כפופים לחוק קבלני כ"א‪.‬‬
‫‪ . 36‬חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז ‪1957 -‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫להסכם קיבוצי יש מעמד של חוזה עבודה‪.‬‬
‫זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם הקיבוצי אינן ניתנות לויתור‬
‫זכויות עובד הקבועות בחוק יכול הסכם קיבוצי להוסיף עליהם אך לא לגרוע מהן‪.‬‬
‫ההוראה בהסכם הקיבוצי עדיפה על הוראה בחוזה עבודה אם אין זהות ביניהן‪ ,‬אלא אם ההוראה בחוזה‬
‫העבודה הינה לטובת העובד‪.‬‬
‫אם חלים על העובד יותר מהסכם קיבוצי אחד הולכים אחר הוראה שהיא לטובת העובד‪.‬‬
‫לשר העבודה סמכות להרחיב בצו את היקף תחולתה של כל הוראה בהסכם הקיבוצי הכללי (צו הרחבה)‪.‬‬
‫לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים‪.‬‬
‫מעביד לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה לשם קידום ענייני עובדים‪.‬‬
‫אין לפגוע בעובד בשל פעילותו בוועד עובדים או ארגון עובדים‪.‬‬
‫חובת המעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי‪.‬‬
‫‪ .37‬חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ה ־ תשס"ב ‪2002‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מעסיק ימסור לעובד‪ ,‬לא יאוחר מ ‪ 30 -‬יום מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו הודעה בכתב שבה יפרט‬
‫את תנאי העבודה שלו‪.‬‬
‫תוכן ההודעה יכלול‬
‫זהות המעביד וזהות העובד‪.‬‬
‫תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופת קצובה‪ -‬תקופת העבודה היה חוזה העבודה‬
‫שלא לתקופה קצובה‪ ,‬יציין זאת המעביד‪.‬‬
‫תיאור עיקרי התפקיד‪.‬‬
‫ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד‪.‬‬
‫סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו‬
‫‪21‬‬
‫על פי דירוג‪ ,‬מכוח הסכם קיבוצי או לפיו ‪ -‬דירוג העובד ודרגתו‪.‬‬
‫ח‪ .‬אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫ט‪ .‬יום המנוחה השבועי של העובד‪.‬‬
‫י‪ .‬סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד‪ ,‬וכן פירוט הגופים שאליהם‬
‫המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים‪ ,‬ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים‬
‫לאחר מסירת ההודעה‪ ,‬ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד‪.‬‬
‫יא‪.‬לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו‪ ,‬צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף ‪ 1‬לחוק‬
‫הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז ‪ ,1957 -‬המסדיר את תנאי העבודה של העובד ‪ -‬שם ארגון העובדים שהוא‬
‫צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו‪.‬‬
‫יב‪ .‬חל שנוי בתנאי העבודה ימסור על כך המעביד לעובד תוך ‪ 30‬יום‪.‬‬
‫‪ .38‬הסכם קיבוצי ‪ 3/99‬תוספות שכר חריגות‪:‬‬
‫בעת האחרונה מתרבות הפניות מצד עו"ס הנדרשים על ידי מעסיקיהם בלחץ משרדי הפנים והאוצר לקצץ‬
‫ברכיבי שכרם בטענה לחריגות שכר‪.‬‬
‫ככלל הסכם ‪ 3/99‬נותן לגיטימציה לחריגות השכר אם היו עד ‪ 8/98‬אך אם אלו ניתנו אחרי מועד זה אין‬
‫העובדים מוגנים מפני הדרישה לקצצם‪.‬‬
‫חובת המעסיק הטוען לחריגות שכר להגיש לעובד בכתב ובאופן מפורט מה הם סעיפי החריגה להם טוען‬
‫העובד יהא זכאי לשימוע שתחילתו במתן תגובה מפורטת לנטען כלפי שכרו ובהמשך תתאפשר השתתפותו‬
‫בוועדת שימוע במקום העבודה‪.‬‬
‫לתשומת הלב! ועד העובדים המקומי אינו מחליף את האגוד המקצועי שלך‪ .‬עם קבלת פניית המעסיק‬
‫בנושא חריגת שכר יש לפנות מידית ליו"ר המחוז להתייעצות‪ ,‬לתאום מהלכים עם ועד העובדים המקומי‬
‫ולסיוע בהכנת התגובה למקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .39‬חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו ‪1996‬‬
‫בשנת ‪ 1996‬קודם מקצוע העבודה הסוציאלית קידום משמעותי ומהגדרתו כעיסוק הוגדר כמקצוע‪-‬‬
‫פרופסיה‪.‬‬
‫החוק נועד לשמור על רמתה הגבוהה של העבודה הסוציאלית‪ ,‬מעגן את קוד האתיקה המקצועית ומסדיר‬
‫נוהלי שלילת הרישיון לעסוק בעבודה סוציאלית‪.‬‬
‫חוק העובדים הסוציאליים מטיל על העובדים הסוציאליים תפקידים ואחריות מקצועית בתחומים רבים‬
‫ומגוונים וכן שקול דעת וכובד ראש בתרבות ובהתנהגות המקצועית‪.‬‬
‫מציאות העבודה מחייבת הכרות טובה של החוק על סעיפיו השונים‪.‬‬
‫לדילמות מקצועיות המתעוררות במהלך העבודה השוטפת ניתן להיוועץ ביו"ר מחוזות האגוד‪.‬‬
‫‪ .40‬מוסדות סמך לאיגוד העו"ס‪:‬‬
‫‪ 40.1‬אגודות מקצועיות‪:‬‬
‫עובד המדורג בדירוג העובדים הסוציאליים זכאי לתשלום מהמעסיק עבור חברותו בשתי אגודות מקצועיות‪,‬‬
‫שאינן איגודים מקצועיים‪.‬‬
‫דמי החברות לשנת ‪ 2015‬נקבעו לסך של ‪ 391‬ש"ח‪ ,‬עבור כל אגודה‪.‬‬
‫‪ 40.2‬האגודה לקידום העבודה הסוציאלית (אצל ומיסודו של איגוד העובדים הסוציאליים)‪:‬‬
‫האגודה לקידום העבודה הסוציאלית פועלת‪ ,‬כשמה‪ ,‬לקידום המקצוע ולקידומם המקצועי של העובדים‬
‫הסוציאליים בתחומים השונים וזאת בין היתר‪ ,‬ע"י הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬פרסום קוד האתיקה וחינוך לאתיקה מקצועית‪.‬‬
‫‪ .2‬פיתוח פרויקטים חדשניים בעבודה סוציאלית בתחום הארגוני‪ ,‬הפרופסיונלי והחברתי‪.‬‬
‫‪ .3‬קידום "תכנית הרמות המקצועיות" במערכות שונות של העבודה הסוציאלית‪.‬‬
‫‪ .4‬קשרים בינלאומיים עם עמיתים ואיגודים מקצועיים של עובדים סוציאליים‪.‬‬
‫‪ .5‬פרויקטים לתקינה ומעמסה לעובד הסוציאלי בתפקידיו השונים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .6‬קיום השתלמויות‪ ,‬סמינרים וימי עיון מקצועיים‪.‬‬
‫‪ .7‬הוצאה לאור של ביטאון מידעו"ס‪.‬‬
‫‪ .8‬קיום כנסים מקצועיים‪.‬‬
‫‪ .9‬ייעוץ ליחסי ציבור‪.‬‬
‫‪.10‬הפקת פרסומים מקצועיים‪.‬‬
‫‪.11‬ארגון ימי עיון והשתלמויות בתנאי נופש‪.‬‬
‫זכרו‪:‬‬
‫‪ ‰‬חברות באגודה מחזקת את העבודה הסוציאלית בישראל‪.‬‬
‫‪ ‰‬חברות באגודה מקנה לחבריה הנחות ויתרונות כלכליים בתחומים שונים‪.‬‬
‫‪ ‰‬חברות באגודה מאפשרת לחבריה ליטול חלק בכל הפעולות שלעיל‪.‬‬
‫‪ ‰‬לבדיקת חברות באגודה יש לפנות בטל' ‪03-6921450‬‬
‫‪ 40.3‬ק‪.‬ל‪.‬ע‪ .‬חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ‬
‫רשאי להצטרף לקרן ק‪.‬ל‪.‬ע – קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים ‪ ,‬כל עובד סוציאלי כשיר‪.‬‬
‫הצטרפות לקרן נעשית באמצעות מילוי טופס בקשת הצטרפות‪ ,‬אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של‬
‫החברה בכתובת‪ www.krn-kela.co.il :‬או באמצעות פניה למוקד בטלפון ‪.03-7706084‬‬
‫את הטופס החתום‪ ,‬בצירוף כל המסמכים הדרושים‪ ,‬יש להעביר באחת הדרכים הבאות‪:‬‬
‫ כתובת דוא"ל ‪[email protected]‬‬‫ כתובת באמצעות דואר ישראל ‪ -‬מחלקת קופות גמל ת‪.‬ד‪ 35360 .‬תל אביב יפו מיקוד ‪61035301‬‬‫ טלפון לבירורים‪.03-7706084 :‬‬‫‪ ‰‬הגוף המתפעל ‪ :‬הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ ‰‬מנהלת ההשקעות של החברה‪ :‬פסגות ניירות ערך בע"מ‪.‬‬
‫‪ ‰‬לקרן שני מסלולי השקעה‪:‬‬
‫ *מסלול ק‪.‬ל‪.‬ע‪ .‬כללי (‪)378‬‬
‫ *מסלול ק‪.‬ל‪.‬ע‪ .‬ללא מניות (‪.)1433‬‬
‫אתר חדש לקבלת מידע אישי לשירותכם – "פיבי און ליין‪-‬קופות גמל"‬
‫ביולי ‪ ,2014‬פרסם אגף שוק ההון באוצר הנחיות לאופן בו קופות גמל וקרנות השתלמות יציגו ויפיצו את‬
‫הדוחות הרבעוניים והדוח השנתי‪.‬‬
‫על פי ההנחיות‪ ,‬החל מהדוח השנתי בגין שנת ‪ ,2014‬חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג‬
‫בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה ‪ ,‬דוח שנתי מקוצר ודוח שנתי‬
‫מפורט‪ .‬הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד ולא ישלח בדואר לכתובת העמית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מדי רבעון‪ ,‬בתוך ‪ 60‬ימים מתום הרבעון‪ ,‬תציג החברה המנהלת בחשבונו האישי המקוון של כל‬
‫עמית‪,‬‬
‫דוח רבעוני‪.‬‬
‫גם דוח זה לא ישלח בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד‪.‬‬
‫כדי לעמוד בדרישות האוצר אשר תוארו לעיל‪ ,‬ועל מנת לאפשר לך לצפות בדוחות הללו‪ ,‬העמדנו לרשותך‬
‫אתר חדשני‪ ,‬קל לשימוש ולניווט‪ ,‬נוח וברור "פיבי און ליין קופות גמל" בכתובת‪.www.fibi.co.il/kpg :‬‬
‫להצטרפות לשירות החדש "פיבי און ליין קופות גמל"‪ ,‬אנו מזמינים אותך להיכנס לכל אחד מסניפי הבנק‬
‫הבינלאומי לקבלת קוד משתמש וסיסמה‪.‬‬
‫חובה להצטייד בתעודה מזהה‪.‬‬
‫באתר ניתן לקבל מידע עדכני אודות החשבונות בקרן וניתן לבצע מעקב אחר התנועות והיתרות באופן‬
‫שוטף וכמובן ניתן לראות את הדוחות השנתיים והרבעוניים (החל מהדוח השנתי לשנת ‪.)2014‬‬
‫לתשומת ליבך‪:‬‬
‫השירות באתר מחליף את השירות הקודם באתר "גמל‪-‬אינפו"‪ .‬שירות "גמל‪-‬אינפו" אינו פעיל החל מ‪-‬‬
‫‪.01/02/2015‬‬
‫‪23‬‬
‫לתשומת לב לקוחות הבנק הבינלאומי‪:‬‬
‫אם הנך לקוח‪/‬ה של הבנק הבינלאומי ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפייה בחשבון הבנק שלך‪ ,‬לא‬
‫נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה חדשים‪.‬‬
‫קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך גם צפייה בחשבונך‪/‬חשבונותיך בקרן‪.‬‬
‫באתר "פיבי און ליין" תחת תפריט "קרנות השתלמות" תמצא את חשבונותיך‪ ,‬פירוט היתרה בהם‪ ,‬פירוט‬
‫התנועות וכן את הדוחות השנתיים והרבעוניים בהתאם לחוזר‪.‬‬
‫בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון ‪.03-7706084‬‬
‫‪ .1‬שעות פעילות המוקד‪:‬‬
‫ ימים א' – ה'‪8:00-17:00 :‬‬
‫ יום ו'‪ ,‬ערבי חג וימי חול המועד‪8:00-12:00 :‬‬
‫‪ .2‬תשלומים לקרן‬
‫ עמית בקרן יפריש לקרן מדי חודש בחודשו הפרשה בשיעור ‪ 2.5%‬משכרו ברוטו ("שכר" לעניין זה הוא‬
‫השכר המשולב וכל התוספות שהוכרו כתוספות קבועות לצורך גמלאות)‪ ,‬המעסיק יפריש עבור העמית‬
‫‪ 7.5%‬משכר העמית‪.‬‬
‫‪ .3‬משיכת כספים למטרת השתלמות בארץ‬
‫א‪ .‬עמית בקרן זכאי למשוך כספים להשתלמות‪ ,‬לאחר חברות בקרן במשך ‪ 3‬שנים או לאחר שחלפו ‪3‬‬
‫שנים ממשיכת הכספים האחרונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לשם יציאה להשתלמות בארץ וקבלת המלגה מקרן ההשתלמות (ע"ח כספי החיסכון של העמית‪/‬ה)‬
‫יש להגיש הבקשה ‪ 60‬יום מראש ע"ג טופס "בקשה לאישור מלגת השתלמות"‪ ,‬אותו ניתן לקבל‬
‫בהנהלת הקרן‪.‬‬
‫ג‪ .‬קבלת מלגה להשתלמות בארץ בגבולות של עד שליש מהצבירה בחשבונו בקרן‪ ,‬מאפשרת לעמית‬
‫להמשיך ולקבל מלגת השתלמות בארץ‪ ,‬עד ‪ 1/3‬מהצבירה בכל שנה ואינה מקפיאה את זכותו לקבלת‬
‫מלגה אחת ל‪ 3-‬שנים להשתלמות בחו"ל‪ ,‬בהתאם להוראות הקיימות‪ ,‬או למשיכת כספי החיסכון‬
‫בתום ‪ 6‬שנות חסכון בקרן‪.‬‬
‫ד‪ .‬מלגה ששולמה לעמית לצורך לימודים אקדמאיים חייבת בניכוי מס במקור בשיעור ‪ 50%‬מכל‬
‫הכספים‪ ,‬להוציא קרן חלק העובד‪.‬‬
‫ מלגת השתלמות בארץ שסכומה עולה על ‪ 1/3‬מהסכומים שנצברו לזכותו של העמית בקרן בעת‬
‫המשיכה דינה כדין מלגה להשתלמות בחו"ל‪.‬‬
‫‪ .4‬השתלמות בחוץ לארץ‬
‫א‪ .‬עמית הקרן זכאי למשוך כספים להשתלמות בחוץ‪-‬לארץ לאחר שהיה ‪ 3‬שנים לפחות חבר בקרן או‬
‫שחלפו ‪ 3‬שנים מהמשיכה האחרונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל השתלמות נוספת (בחו"ל) תוכל להתבצע רק כעבור ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫ג‪ .‬על העמית לדווח לפקיד השומה באזור מגוריו על ההשתלמות תוך ‪ 30‬יום ממועד חזרתו מההשתלמות‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא תתקבל בקשה לקבלת מלגה רטרואקטיבית לאחר ביצוע השתלמות בחו"ל‪.‬‬
‫ * כספי מלגה ניתנים מתוך ועל חשבון כספי חסכון של העמית‪/‬ה בקרן‪.‬‬
‫‪ .5‬משיכת כספים מסלול חסכון‬
‫א‪ .‬עמית שהתמיד בחברות בקרן ‪ 6‬שנים רצופות (‪ 72‬חודש) או שחלפו ‪ 6‬שנים ממועד המשיכה‬
‫האחרונה יהיה זכאי למשוך את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לכל מטרה ללא‬
‫צורך בהמצאת אישור כל שהוא‪ ,‬ע"י מילוי טופס בקשה למשיכת כספים‪ ,‬אותו ניתן להוריד מאתר‬
‫האינטרנט של ק‪.‬ל‪.‬ע או לקבל באמצעות פניה למוקד בטלפון ‪.03-7706084‬‬
‫ב‪ .‬את בקשת המשיכה‪ ,‬בצרוף תצלום ת‪.‬ז‪ .‬עדכנית כולל הספח והמחאה בנקאית מבוטלת או אישור‬
‫ניהול חשבון עו"ש מקורי מהבנק‪ ,‬יש להעביר לכתובת הבאה‪ :‬מחלקת קופות גמל‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,35360 .‬תל‬
‫אביב‪-‬יפו ‪.61035301‬‬
‫ טלפון לבירורים‪.03-7706084 :‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ . 6‬פרישה לגמלאות מטעמי גיל‬
‫ עמית הקרן שפרש לגמלאות מטעמי גיל (גיל הזכאות נקבע עפ"י שנת הולדתו של העמית בהסתמך על‬
‫טבלה המפורסמת ע"י מס הכנסה) יהיה זכאי לקבל לאחר ‪ 3‬שנים של חברות בקרן‪ ,‬או לאחר שחלפו ‪3‬‬
‫שנים מהמשיכה האחרונה‪.‬‬
‫על מנת שנוכל לשמור עמך על קשר‪ ,‬נא עדכן כתובת ושלח צילום ת‪.‬ז‪ .‬לפקס או לדוא"ל‪.‬‬
‫‪ ‰‬לקבלת פרטים נוספים ‪:‬‬
‫ משרדי ק‪.‬ל‪.‬ע ‪ -‬חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ‪:‬‬
‫ רח' ארלוזורוב ‪ 93‬תל‪-‬אביב ‪ 6209801‬אתר האינטרנט ‪www.krn-kela.co.il‬‬
‫ גב' לוי חביבה מזכירת החברה‪ ,‬דב לפיד עוזר מזכירות החברה‪.‬‬
‫ טל'‪ 03-6921159/46 :‬פקס‪ 03-6921148 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ ‰‬שעות פעילות טלפונית במשרדי ק‪.‬ל‪.‬ע א‪-‬ה משעה ‪14:00 08:30-‬‬
‫‪ ‰‬פגישה אישית יש לתאם מראש‬
‫‪ 40.4‬עו"ס ‪ -‬חברה לניהול קופות גמל בע"מ‬
‫קופת הגמל הוקמה בעקבות ההסכם שנחתם בשנת ‪ 1995‬בין איגוד העובדים הסוציאליים לבין המעסיקים‬
‫הציבוריים במטרה להגדיל את הפרשות בגין רכיבי השכר הלא פנסיוניים ובגין החזרי הוצאות‪.‬‬
‫בהתאם להסכם המעבר לפנסיה צוברת (החל מנובמבר ‪ 2001‬בשלטון המקומי והחל מאפריל ‪ 2002‬במדינה)‬
‫ההפרשות בגין שעות נוספות‪ ,‬משמרת שנייה‪ ,‬כוונות ופרמיה מועברות לקרן פנסיה צוברת וההפרשות בגין‬
‫החזר הוצאות ותשלומים אחרים‪ ,‬שאינם פנסיוניים‪ ,‬ממשיכות להיות מועברות לקופת גמל עו"ס‪.‬‬
‫קופת הגמל עו"ס היא קופת גמל ענפית‪ ,‬הפועלת ללא כוונת רווח‪ ,‬לטובת עמיתיה בלבד‪ ,‬תוך חיוב בדמי‬
‫ניהול רק על בסיס ההוצאות בפועל‪ .‬קופת גמל עו״ס לא גובה דמי ניהול מההפקדות‪.‬‬
‫תפעול חשבונות העמיתים בעו"ס נעשה ע"י הבנק הבינלאומי וניהול ההשקעות נעשה ע"י בית ההשקעות‬
‫פסגות ‪ -‬שניים מהגופים הפיננסיים המקצועיים ביותר בשוק‪.‬‬
‫מדיניות ניהול ההשקעות של קופת גמל עו״ס נקבעת על ידי דירקטוריון החברה‪ ,‬בו חברים דירקטורים‬
‫הממונים ע"י איגוד העו"ס והעמיתים‪ ,‬ודירקטורים חיצוניים מקצועיים‪.‬‬
‫ניהול ההשקעות בקופה מתבצע ע״י פסגות‪ ,‬בפיקוחה של וועדת ההשקעות שמונתה ע״י הדירקטוריון‪.‬‬
‫הזכות להצטרפות לקופה מוקנית לפי תקנון הקופה לעובדים סוציאליים בלבד‪.‬‬
‫את תקנון הקופה טפסים ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה המנהלת שכתובתו‬
‫‪www.os-gml.co.il‬‬
‫מנכ״ל החברה ‪ -‬עו״ד תמיר סלע‬
‫יו״ר הדירקטוריון ‪ -‬עו״ס מומחה צפרא דוויק‬
‫לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד הפניות בטל' ‪ 03-7706082‬פקס ‪03-5155936‬‬
‫כתובתנו למשלוח דואר‪ :‬ת‪.‬ד‪ 35360 .‬תל אביב ‪[email protected] 6135301‬‬
‫‪ 40.5‬חסכון פנסיוני הינו החיסכון לטווח הארוך החשוב ביותר שעובד חוסך במהלך שנות‬
‫עבודתו ובגין עבודתו‪.‬‬
‫מכיוון שהחלטות בנושא הפנסיה הינן מורכבות ודורשות התאמה אישית לכל אדם ואדם‪ ,‬המוצרים‬
‫הפנסיונים המוצעים היום לעובדים בשוק הפנסיה הינם רבים עם יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם‪.‬‬
‫מומלץ לקבל החלטה בנוגע לפנסיה שלכם לאחר התייעצות עם יועץ פנסיוני מורשה‬
‫ניתן להעזר גם ביו"ר המחוזות של האיגוד‪.‬‬
‫פרטים נוספים בהרחבה לענייני הפנסיה נמצאים‬
‫באתר האינטרנט של האיגוד‪www.socialwork.org.il :‬‬
‫‪25‬‬
‫פנסיה‪:‬‬
‫עפ"י צו ההרחבה במשק ‪ ,‬המעסיק חייב החל מ‪ 1.1.14-‬להפריש עפ"י החוק משכר העובד לפנסיה‬
‫‪ 17½%‬הכוללים‪ :‬הפרשות מעסיק ‪ 6%‬גמל‪ 6% +‬פיצויים‪ .‬ניכוי מהעובד ‪.5½%‬‬
‫קרנות הפנסיה החדשות‬
‫קרן פנסיה חדשה כוללת מלבד חיסכון לפרישה גם כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות‬
‫שישולם לשארי המבוטח (בן זוג וילדים)‪.‬‬
‫ההפקדה לקרן מתבצעת הן על ידי העובד והן על ידי המעסיק‪ .‬ההפקדה לקרן כוללת גם את רכיב הפיצויים‪.‬‬
‫משיכה של כספי הפיצויים בסיום עבודה‪ ,‬מקטינה משמעותית את החיסכון לפנסיה‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיל את ההפקדות לקרן הפנסיה עד ל‪ 7%-‬מהשכר ובכך להגדיל את החיסכון‪ .‬במקרים‬
‫רבים‪ ,‬תקבל‪/‬י הטבת מס על הגדלת ההפקדה‪.‬‬
‫ עובד שאין ברשותו פנסיה ממקום קודם – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שישה חודשי עבודה‪.‬‬
‫ עובד שיש ברשותו פנסיה ממקום קודם – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שלושה חודשים או בתום‬
‫שנת המס‪ ,‬לפי המוקדם‪ ,‬רטרואקטיבית מתחילת עבודתו‪.‬‬
‫חופשת לידה‬
‫במהלך חופשת הלידה נדרש המעסיק להמשיך ולבצע את ההפקדות לקרן הפנסיה כסדרם‪ .‬למרות זאת‬
‫מעסיקים רבים פועלים בניגוד לחוק ומעבירים את הכספים לקרן הפנסיה רק לאחר החזרה מחופשת הלידה‪.‬‬
‫כדי לשמור על הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה‪ ,‬עלייך לפנות לקרן ולבצע הסדר ריסק‪ .‬במהלך תקופת‬
‫הסדר הריסק‪ ,‬את משלמת רק עבור הכיסוי הביטוחי בקרן (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות)‪.‬‬
‫לאחר החזרה לעבודה וחידוש ההפקדות הסדר הריסק יפסק‪.‬‬
‫ביטוח למקרה של מוות‬
‫שארים בקרן הפנסיה הינם‪ :‬בן בת זוג‪ ,‬ידוע בציבור‪ .‬ילדים עד לגיל ‪ 21‬והורה נתמך‪.‬‬
‫בן הזוג יקבל קצבה חודשית לכל ימי חייו‪ ,‬הקצבה תימשך גם אם בן הזוג יתחתן‪.‬‬
‫ילדים יקבלו קצבה חודשית עד לגיל ‪.21‬‬
‫הידעת?‬
‫רווקים‪ ,‬גרושים או אלמנים להם אין שארים לפי הגדרת קרן הפנסיה יכולים לוותר על הכיסוי הביטוחי‬
‫לשארים ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני‪ .‬יש לפנות לקרן הפנסיה בצירוף ספח תעודת הזהות לצורך ביצוע‬
‫השינוי‪.‬‬
‫אמהות חד הוריות‪ ,‬גרושים להם יש ילדים‪ .‬במקרה מוות הילדים יקבלו קצבה מוגדלת במרבית קרנות‬
‫הפנסיה‪ .‬במבטחים החדשה גובה הקצבה יגיע ל‪ 100% -‬מהשכר המבוטח בקרן הפנסיה‪.‬‬
‫אובדן כושר עבודה‬
‫בקרן הפנסיה קיים ביטוח לאובדן כושר עבודה‪ .‬הביטוח יופעל גם במקרה של נכות חלקית העולה על ‪.25%‬‬
‫הכיסוי הביטוחי בקרן ישולם במקרה של אירוע ביטוחי העולה על ‪ 91‬ימים‪ .‬בקרן הפנסיה מבטחים החדשה‬
‫גובה הכיסוי הוא ‪ 75%‬מהשכר המבוטח בקרן‪.‬‬
‫מלבד קצבה חודשית‪ ,‬תקבלו מקרן הפנסיה במקרה של אבדן כושר עבודה שחרור מפרמיות‪ .‬כלומר קרן‬
‫הפנסיה תמשיך להפקיד עבורך כספים לתכנית הפנסיה‪.‬‬
‫קרה אירוע ביטוחי‪ ,‬יש לפנות באופן מיידי לקרן הפנסיה לצורך הגשת התביעה‪.‬‬
‫הידעת?‬
‫שמירת הריון נחשבת לאירוע ביטוחי‪ .‬ניתן לתבוע את ביטוח לאומי ולקבל שחרור מפרמיות מקרן הפנסיה‪.‬‬
‫קרן הפנסיה תשלם גם במקרה של תאונת עבודה‪ ,‬פגיעה מפעולות טרור ואיבה בהתאם לתקנון הקרן‪.‬‬
‫פרישה‬
‫במקרה פרישה תקבלי קצבה חודשית לכל ימי חייך‪ .‬לאחר קבלת הקצבה הראשונה לא ניתן עוד לבצע‬
‫שינויים במסלול הפרישה ולכן מומלץ להתייעץ לפי החתימה על מסמכי הפרישה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪40.6‬‬
‫עובדים החברים באיגוד העובדים הסוציאליים זכאים להטבות בתכנית הפנסיה מבטחים החדשה‪.‬‬
‫מדמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של ‪( 0.9%‬הנחה בשיעור של ‪ 5.1%‬מדמי הגמולים)‬
‫מן היתרה הצבורה בקרן ייגבו דמי ניהול בשיעור של ‪ 0.19%‬במונחים שנתיים (הנחה בשיעור שנתי של‬
‫‪ 0.31%‬מן היתרה הצבורה)‪.‬‬
‫בקרן הפנסיה המשלימה "מבטחים החדשה פלוס"‬
‫מדמי גמולים ייגבו דמי ניהול בשיעור של ‪( 0%‬הנחה בשיעור של ‪ 4%‬מדמי הגמולים)‬
‫מן היתרה הצבורה בקרן ייגבו דמי ניהול בשיעור של ‪ 0.63%‬במונחים שנתיים (הנחה בשיעור של ‪)0.42%‬‬
‫הטבות לבני משפחה‪:‬‬
‫בני משפחה מדרגה ראשונה של עובד מיוצג רשאים לבקש את החלת ההטבות האמורות גם עליהם‪ ,‬אם לא‬
‫חל עליהם הסדר אחר במנורה מבטחים‪.‬‬
‫המשך שיתוף הפעולה לטובת העובדים המיוצגים‪:‬‬
‫שיתוף הפעולה רב השנים בין האיגודים המקצועיים לבין מנורה מבטחים ימשיך גם בשנים הבאות‪ ,‬ובין‬
‫הצדדים ייקבעו אמנות שירות ושיתוף פעולה להבטחת תנאי פנסיה מיטביים לעובדים המיוצגים‪.‬‬
‫מיפרט שירות ייחודי‪:‬‬
‫העובדים המיוצגים יזכו לשירות מקיף וייחודי‪ ,‬באמצעות מערך השירות המתקדם של מנורה מבטחים‬
‫פנסיה וגמל‪ ,‬במגוון ערוצי שירות ובפרישה ארצית‪.‬‬
‫אזור‬
‫טלפון‬
‫שם הנציג‬
‫מייל‬
‫ארצי‬
‫טובה צרפתי‬
‫‪054-6669298‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫חיפה‬
‫עופר זיתוני‬
‫‪054-6669345‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫חיפה‬
‫מיכאל קניטר‬
‫‪050-4049281‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ירושלים‬
‫איתי נגר –עובדי מדינה‬
‫‪050-4049267‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ירושלים‬
‫יצחק אסודרי‬
‫‪050-4049314‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שפלה‬
‫אילן כרמי‬
‫‪050-4049299‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תל אביב‬
‫רון גולן‬
‫‪050-4049265‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תל אביב‬
‫אודליה אהרוני‬
‫‪050-4049229‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 40.7‬מועדון צרכנות הוט‪:‬‬
‫איגוד העובדים הסוציאליים מאגד בתוכו את הרוב המכריע של העובדים הסוציאליים במדינת ישראל‬
‫וככזה‪ ,‬מחויב לדאוג לתנאי רווחה לעובדיו‪.‬‬
‫לפני כחמש שנים הצטרפנו למועדון צרכנות הוט המאגד בתוכו את הארגונים האקדמאיים במדינת ישראל‪,‬‬
‫וחברות בו מקנה הנחות רבות בבתי עסק שונים ברחבי הארץ ובמגוון של תחומים‪.‬‬
‫בעקבות פניה ראשונה הצטרפו מאות עובדים סוציאליים כחברים למועדון הוט והם נהנים היום מכל‬
‫ההטבות הגלומות בחברות במועדון‪.‬‬
‫חשוב‪ ,‬לכל אחד מאתנו‪ ,‬שהעובדים הסוציאליים יוכרו כציבור גדול של צרכנים ובכך נזכה להטבות כלכליות‪.‬‬
‫הצטרפות למועדון הוט נותנת יתרונות כלכליים באופן אישי ומסייעת לציבור העובדים הסוציאליים ככלל‪.‬‬
‫החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום‪.‬‬
‫להצטרפות ניתן ליצור קשר עם משרדי הוט בטל'‪03-6875727 :‬‬
‫או באמצעות אתר האינטרנט ע"פ הכתובת‪www.hot.co.il :‬‬
‫* בכל מקום בו כתוב עובד סוציאלי הכוונה היא גם לעובדת סוציאלית‪.‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫‪28‬‬
‫רשימות‬
‫‪29‬‬
‫רשימות‬
‫‪30‬‬
‫רשימות‬
‫‪31‬‬
‫רשימות‬
‫‪32‬‬