ליחצו כאן, כדי לקבל פרטים נוספים

‫מדינת ישראל‬
‫חטיבת המינהל‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫‪ 000‬מינהלי‬
‫‪--------------------------------------------------------------------‬‬‫מספר המכרז‬
‫‪ - )000%( 00010000 :‬פומבי‬
‫תואר המשרה‬
‫‪ :‬רכז בכיר(אכיפה וגביה)‬
‫מקום העבודה ‪ :‬לשכת הוצל"פ ירושלים‪ ,...‬ירושלים ( ‪) 00‬‬
‫‪ :‬רשות האכיפה והגבייה‬
‫דירוג‬
‫הדרגה‬
‫‪ 000 :‬מינהלי‬
‫‪ ,01 - 01 :‬של הדירוג ‪ 000‬מינהלי‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫מתן שירות ללקוחות הפנים והחוץ של לשכת ההוצאה לפועל לרבות רשמים‪ ,‬בעלי‬
‫דין‪ ,‬עורכי דין ונציגי מוסדות ולקוחות פרטיים בכפוף לחוק‪ ,‬לתקנות‪ ,‬לנהלים‬
‫ולהנחיות הממונה‪.‬‬
‫ממונה על תהליך גביית החובות בתיקי ההוצאה לפועל בשלביו השונים ובכלל זה‬
‫פתיחת תיק‪ ,‬ניהול הפעילות השוטפת בתיק (גביית אגרה‪ ,‬טיפול בבקשות לביצוע‬
‫פסקי דין כספיים‪ ,‬פסקי דין לתשלום מזונות‪ ,‬שטרות‪ ,‬משכון‪ ,‬משכנתא‪ ,‬תובענות‬
‫וכו') בכפוף לנהלים ולכללים‪.‬‬
‫טיפול בבקשות המופנות ללשכה על ידי הצדדים בתיק והפנייתן להחלטת רשם‪.‬‬
‫קידום גביית החוב על ידי סיוע והכוונת הזוכה או החייב‪.‬‬
‫ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולדרישות הממונה‪.‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫דרישות סף‪:‬‬
‫**********‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪----------------------------------------------‬‬‫השכלה תיכונית (‪ 21‬שנ"ל)‬
‫ניסיון‪:‬‬
‫‪---------------------------------------------‬‬‫לבעלי השכלה תיכונית‪ 21( 1+‬שנות לימוד) ‪ -‬שנת ניסיון*‬
‫לבעלי השכלה תיכונית (‪ 21‬שנות לימוד) ‪ -‬שנתיים ניסיון*‬
‫*ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור‬
‫התפקיד או בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה‪.‬‬
‫דרישות נוספות ורצויות‪:‬‬
‫**********************‬
‫כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית‬
‫ידע ו‪/‬או נסיון בסביבת עבודה ממוחשבת‬
‫הכרת תקנות סדר הדין האזרחי‬
‫הכרת חוק ההוצאה לפועל‬
‫יכולת לעבוד בצוות‬
‫תודעת שירות גבוהה‬
‫‪1‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫רשות האכיפה והגביה‪ ,‬רח' ירמיהו ‪ ,73‬ירושלים ‪ .‬טל'‪ 20 - 7214803:‬פקס'‪20 - 7214870 -‬‬
‫‪ -E-mail:[email protected]‬עדיפות לדוא"ל‬
‫מדינת ישראל‬
‫חטיבת המינהל‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫הערות‪:‬‬
‫מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים‪.‬‬
‫ראה‪/‬י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו ‪.‬‬
‫כל מקום בו מפורט תיור התפקיד בלשון זכר‪ ,‬כוונה גם ללשון נקבה וכן להפך‪.‬‬
‫המשרה פטורה מחובת המכרז הפומבי‪ .‬הליך המינוי למשרה יתקיים בהתאם להוראות‬
‫פסקה ‪ 22..11‬לתקש"יר‪.‬‬
‫המכרז פורסם ביום ‪ :‬י' בחשון‪ ,‬תשע"ה ‪.)0110010000( -‬‬
‫היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא ‪ :‬כד' בחשון‪ ,‬תשע"ה (‪.)0110010000‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------‬‬‫בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת‬
‫תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו – במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים‬
‫הנלווים למשרד הרלוונטי)‪.‬‬
‫על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה‬
‫ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר‬
‫כשקול לתואר מהתארים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת אתרים מחו"ל‪ ,‬כל זאת על פי דרישות‬
‫ההשכלה הנדרשת במכרז‪.‬‬
‫בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו‬
‫בטופס "שאלון המועמד" המקוון‪ ,‬כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטים לתפקיד‬
‫המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה‬
‫למשרה‪.‬‬
‫במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים‬
‫תוך ‪ 1‬ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים‪ ,‬אחרת תראה המועמדות‬
‫כמבוטלת‪.‬‬
‫בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון‪.‬‬
‫במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת המועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז‬
‫עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫___________________________________________________________‬
‫רשות האכיפה והגביה‪ ,‬רח' ירמיהו ‪ ,73‬ירושלים ‪ .‬טל'‪ 20 - 7214803:‬פקס'‪20 - 7214870 -‬‬
‫‪ -E-mail:[email protected]‬עדיפות לדוא"ל‬