. למכונית שעבר עד למפגש בין מכונית ( שעות (הזמן את

‫‪1‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫א‪ .‬נסמן ב‪ t -‬את הזמן )שעות( שעבר עד למפגש בין מכונית ‪ I‬למכונית ‪. II‬‬
‫נכניס את הנתונים לטבלה מתאימה‪:‬‬
‫מהתחלה עד למפגש בין‬
‫מכונית ‪ III‬למכונית ‪II‬‬
‫זמן ‪t -‬‬
‫שעות‬
‫מהירות ‪v -‬‬
‫קמ"ש‬
‫דרך‪ -‬מרחק ‪s -‬‬
‫ק"מ‬
‫מכונית ‪I‬‬
‫‪t‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50t‬‬
‫מכונית ‪II‬‬
‫‪t‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40t‬‬
‫המשוואה הראשונה נבנית על פי המרחק בין מכונית ‪ I‬למכונית ‪ , II‬שהוא ‪ 15‬ק"מ‪.‬‬
‫‪40t  15  50t‬‬
‫‪15  10t‬‬
‫‪t  1.5‬‬
‫שתי המכוניות נפגשו לאחר שעה וחצי‪.‬‬
‫ניתן היה גם לומר‪ ,‬שכיוון שהפרש המהירויות הוא ‪ 10‬קמ"ש‪,‬‬
‫אז ‪ 1.5‬שעות ‪ 15 :10 ‬הוא הזמן הנדרש ליצירת הפרש המרחקים‪.‬‬
‫מכונית ‪ II‬עברה עד למפגש עם מכונית ‪ 60 III‬ק"מ ‪, 40 1.5 ‬‬
‫שזה גם המרחק שעברה מכונית ‪ III‬בשעה אחת )כי יצאה חצי שעה לאחריה(‪,‬‬
‫ומכאן שמהירותה של מכונית ‪ III‬היא ‪ 60‬קמ"ש‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬מהירותה של מכונית ‪ III‬היא ‪ 60‬קמ"ש‪.‬‬
‫ב‪ .‬נבדוק האם ייתכן שהמרחק בין מכוניות ‪ III‬ו‪ I -‬שווה למרחק שבין מכוניות ‪ II‬ו‪. I -‬‬
‫נסמן ב‪ s -‬את הזמן שעבר מיציאת שתי המכוניות הראשונות ועד לזמן בו המרחקים שווים‪.‬‬
‫)‪ (1‬לפני הפגישה בין מכונית ‪ III‬למכונית ‪: I‬‬
‫המשוואה המתאימה‪. 50 s  60( s  0.5)  50 s  40 s :‬‬
‫ונקבל ‪:‬‬
‫‪10 s  30  10 s‬‬
‫‪s  1.5‬‬
‫אולם זה הזמן שבו מכונית ‪ I‬ומכונית ‪ II‬נפגשו‪ ,‬כלומר לפני שמכונית ‪ III‬נפגשה עם מכונית ‪, II‬‬
‫ולכן לא מתאים לנדרש‪.‬‬
‫)‪ (2‬אחרי הפגישה בין מכונית ‪ III‬למכונית ‪: I‬‬
‫המשוואה המתאימה‪. 60( s  0.5)  50 s  50 s  40 s :‬‬
‫ונקבל ‪ 10 s  30  10 s :‬ואין פתרון‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬לא ייתכן‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪2‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫א‪ .‬נתונה סדרה הנדסית אין‪ -‬סופית יורדת ‪ , a1 , a2 , a3 , ...‬שכל איבריה חיוביים ולכן ‪. 0  q  1, an  0‬‬
‫‪2‬‬
‫כל איבר בסדרה זו )חוץ מהראשון( הוא‬
‫‪5‬‬
‫מסכום שני האיברים הסמוכים לו‪,‬‬
‫לכן‪ an  0.4(an 1  an 1 ) :‬עבור ‪. n  1‬‬
‫נמצא את מנת הסדרה‪.‬‬
‫) ‪an  0.4(an 1  an 1‬‬
‫‪an‬‬
‫‪ an q ) / : an  0‬‬
‫‪q‬‬
‫(‪an  0.4‬‬
‫‪1‬‬
‫) ‪1  0.4(  q‬‬
‫‪q‬‬
‫‪0.4q 2  q  0.4  0‬‬
‫‪ 0  q 1‬‬
‫‪q2‬‬
‫‪q  0.5‬‬
‫תשובה‪ :‬מנת הסדרה ‪ an‬היא ‪. 0.5‬‬
‫‪an 1‬‬
‫ב‪ (1) .‬נתונה הסדרה‬
‫‪(an ) 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2an‬‬
‫‪ bn ‬‬
‫‪an q‬‬
‫‪(an ) 2‬‬
‫‪ . bn ‬נראה שהסדרה היא סדרה הנדסית‪.‬‬
‫‪bn ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪bn 1 2an 1‬‬
‫‪2an‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪bn‬‬
‫‪2an 1‬‬
‫‪2an‬‬
‫‪bn 1‬‬
‫‪b‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪ n 1  2‬‬
‫‪bn‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪bn‬‬
‫תשובה‪ :‬הסדרה ‪ bn‬הנדסית‪ ,‬כי המנה בין כל שני איברים עוקבים קבועה ) ‪.( qb  2‬‬
‫)‪ (2‬נתון כי ‪ S10  20, 460‬בסדרה ‪. bn‬‬
‫‪ 20, 460  1023b1‬‬
‫)‪b1 (210  1‬‬
‫‪2 1‬‬
‫‪20, 460 ‬‬
‫‪b1  20‬‬
‫‪1‬‬
‫על פי הקשר בין ‪ an‬ל‪: an -‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ a1 ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2a1‬‬
‫‪20 ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S  40 ‬‬
‫נחשב את סכום כל האיברים בסדרה ‪: an‬‬
‫‪1  0.5 20‬‬
‫‪1‬‬
‫תשובה‪ :‬הסכום הוא‬
‫‪20‬‬
‫‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪3‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫א‪ .‬מספר הספרות הזוגיות הוא ‪. 3‬‬
‫נסמן ב‪ x -‬את מספר הספרות האי‪ -‬זוגיות‪ ,‬ולכן מספר הספרות הכולל הוא ‪. x  3‬‬
‫מספר אי‪ -‬זוגי מתקבל אם הספרה השנייה שיוני בוחר היא אי‪ -‬זוגית‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬מספר זה יתקבל אם יוני יבחר ספרה זוגית ראשונה ושנייה אי‪ -‬זוגית או שתי ספרות אי זוגיות‪.‬‬
‫נשים לב שההוצאה היא ללא החזרה‪ ,‬ולכן לאחריה נשארות ‪ x  2‬ספרות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪ x  x  x 1‬‬
‫‪7 x3 x2 x3 x2‬‬
‫)‪4 3 x  x( x  1‬‬
‫‪‬‬
‫)‪7 ( x  3)( x  2‬‬
‫))‪4( x  3)( x  2)  7(3 x  x( x  1‬‬
‫) ‪4( x 2  5 x  6)  7(2 x  x 2‬‬
‫‪0  3 x 2  6 x  24‬‬
‫‪ x natural‬‬
‫‪x  2‬‬
‫‪x4‬‬
‫תשובה‪ :‬מספר הספרות האי‪ -‬זוגיות בקבוצה הנתונה הוא ‪. 4‬‬
‫ב‪ .‬נמצא את ההסתברות ששתי הספרות שיוני בחר הן זוגיות‪ ,‬אם ידוע שהמספר שנוצר הוא זוגי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫על פי הנתון בסעיף א‪ :‬ההסתברות שהמספר שנוצר הוא זוגי היא‬
‫‪7‬‬
‫‪3 2 1‬‬
‫האפשרות ששתי הספרות הן זוגיות היא ‪  :‬‬
‫‪7 6 7‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫לכן ההסתברות המבוקשת היא‪. 7  :‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3 2‬‬
‫‪‬‬
‫) ‪P(2 even digits  even number‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪p (2 even digits / even number ) ‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן גם‪ ,‬כמובן‪ ,‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫) ‪P(even number‬‬
‫‪   3‬‬
‫‪7 6 7 6‬‬
‫‪1‬‬
‫תשובה‪ :‬ההסתברות היא‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫ג‪ .‬אמילי בוחרת שלוש ספרות‪ ,‬אולם כיוון שנתון כי הספרה הראשונה )ספרת המאות( היא זוגית‪,‬‬
‫הרי שיש לחשב הסתברות לכך שסכום שתי הספרות הבאות הוא זוגי –‬
‫ואז סכום שלוש הספרות יהיה גם זוגי‪.‬‬
‫כיוון שאמילי הוציאה ספרה זוגית – נותרו ‪ 2‬ספרות זוגיות ו‪ 4 -‬ספרות אי‪ -‬זוגיות‪.‬‬
‫סכום שתי הספרות יהיה זוגי – אם שתיהן תהיינה זוגיות‪ ,‬או ששתיהן תהיינה אי‪-‬זוגיות‪.‬‬
‫‪2 1 4 3 7‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪6 5 6 5 15‬‬
‫‪p ( sum is even number ) ‬‬
‫‪7‬‬
‫תשובה‪ :‬ההסתברות היא‬
‫‪15‬‬
‫‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪4‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫‪ PA .1‬משיק למעגל בנקודה ‪ PB .2 A‬משיק למעגל בנקודה ‪ O .3 B‬מרכז המעגל‪.‬‬
‫עבור ב‪. ACD  ACB  90 .4 :‬‬
‫צ"ל‪ :‬א‪ PO  AD .‬ב‪ ADC  POB .‬ג‪ DEC  DPB .‬ד‪AC = 2EC .‬‬
‫הסבר‬
‫נימוק‬
‫טענה‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ PA‬משיק למעגל בנקודה ‪A‬‬
‫נתון‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ PB‬משיק למעגל בנקודה ‪B‬‬
‫נתון‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ O‬מרכז המעגל‬
‫נתון‬
‫‪7 ,6 ,5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪AOP = BOP = ‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪AOB = 2‬‬
‫‪9 ,7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ADB = ‬‬
‫‪10 ,8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪) ADB = POB‬ז(‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪PO  AD‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ACD  ACB  90‬‬
‫‪7 ,6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪PBO  90‬‬
‫‪14 ,13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪) ACD  PBO‬ז(‬
‫‪15 ,11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ADC  POB‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪) EDC  PDB‬ז(‬
‫‪17 ,15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪DEC  DPB‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20 ,7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫אם מנקודה יוצאים שני משיקים למעגל‪ ,‬אז‬
‫הקטע שמחבר אותה למרכז המעגל חוצה את‬
‫הזווית המרכזית המתאימה ‪ +‬סימון‬
‫סכום זוויות‬
‫זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית‬
‫הנשענת על אותה קשת ‪‬‬
‫‪AB‬‬
‫כלל המעבר‬
‫אם זוויות מתאימות שוות אז הישרים מקבילים‬
‫מ‪.‬ש‪.‬ל‪ .‬א‬
‫נתון‬
‫המשיק מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה‬
‫כלל המעבר‬
‫משפט דמיון זווית זווית‬
‫מ‪.‬ש‪.‬ל‪ .‬ב‬
‫זווית משותפת‬
‫משפט דמיון זווית זווית‬
‫מ‪.‬ש‪.‬ל‪ .‬ג‬
‫‪AD AC DC‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪PO PB OB‬‬
‫‪DE DC EC‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪DP DB PB‬‬
‫‪DC EC‬‬
‫‪‬‬
‫‪2OB PB‬‬
‫‪DC 2EC‬‬
‫‪‬‬
‫‪OB PB‬‬
‫יחסי צלעות מתאימות במשולשים דומים‬
‫יחסי צלעות מתאימות במשולשים דומים‬
‫קוטר המעגל שווה לשני רדיוסים והצבה‬
‫חישוב‬
‫‪22 ,19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪AC 2EC‬‬
‫‪‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PB‬‬
‫כלל המעבר‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪AC  2EC‬‬
‫חישוב‬
‫מ‪.‬ש‪.‬ל‪ .‬ד‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪5‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫א‪ ABCD .‬טרפז‪ ,‬שבו ‪. BC  AD‬‬
‫‪ CE  BD‬ולכן המרובע ‪ BCED‬הוא מקבילית‪.‬‬
‫‪) DB  1.8AC‬נתון( ‪) AC  x‬סימון( ובהתאם ‪. BD  1.8x‬‬
‫‪) CE = BD‬צלעות נגדיות שוות במקבילית( ולכן גם ‪. CE  1.8x‬‬
‫‪) BDA  CEA  ‬זוויות מתאימות שוות בין ישרים מקבילים(‪.‬‬
‫‪. CAD  DBC  2‬‬
‫‪ ACE‬על פי משפט הסינוסים‪:‬‬
‫‪AC‬‬
‫‪CE‬‬
‫‪‬‬
‫‪sin  sin 2‬‬
‫‪2sin  cos  1.8 x‬‬
‫‪‬‬
‫‪sin ‬‬
‫‪x‬‬
‫‪  25.84‬‬
‫‪ 0    90‬‬
‫תשובה‪.   25.84 :‬‬
‫ב‪ .‬נתון‪ 87.873 :‬סמ"ר ‪. S ACE ‬‬
‫‪. ACE  180  3  25.84  102.47‬‬
‫‪AC  CE  sinACE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪x 1.8 x  sin102.47‬‬
‫‪87.873 ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100  x‬‬
‫‪S ACE ‬‬
‫‪ 10‬ס"מ ‪x ‬‬
‫נוריד גובה ‪ CT‬של הטרפז מהקודקוד ‪. C‬‬
‫‪ 18‬ס"מ ‪. CE  10 1.8 ‬‬
‫‪ CTE‬ישר זווית‪:‬‬
‫‪CT‬‬
‫‪CE‬‬
‫‪18sin 25.84  CT‬‬
‫‪sin 25.84 ‬‬
‫‪ 7.845‬ס"מ ‪CT ‬‬
‫תשובה‪ :‬גובה הטרפז הוא ‪ 7.845‬ס"מ‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪6‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫‪sin x‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ f ( x) ‬והתחום‬
‫א‪ .‬נתונה הפונקציה‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪cos 2 x‬‬
‫‪.0  x ‬‬
‫)‪ (1‬נמצא את תחום ההגדרה‬
‫‪cos 2 x  0‬‬
‫‪‬‬
‫‪2x    k‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪x  k‬‬
‫‪4 2‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪x , x‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫בתחום הנתון‬
‫‪, x‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫תשובה‪, x  :‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.x‬‬
‫‪. 0 x‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪ (2‬תשובה‪ :‬האסימפטוטות האנכיות הן הישרים‬
‫‪, x‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.x‬‬
‫)‪ (3‬נמצא תחילה את ערך הפונקציה בנקודת הקצה‪ ,‬שהיא נקודת מינימום על פי הציור‪:‬‬
‫‪sin 0‬‬
‫)‪ 0  (0, 0‬‬
‫‪cos 2  0‬‬
‫‪f (0) ‬‬
‫נמצא את נקודת המקסימום‪:‬‬
‫‪ sin 2 x  2sin x cos x‬‬
‫‪cos x cos 2 x  2sin x sin 2 x‬‬
‫‪(cos 2 x) 2‬‬
‫‪f '( x) ‬‬
‫‪cos x cos 2 x  4sin 2 x cos x‬‬
‫‪(cos 2 x) 2‬‬
‫‪f '( x) ‬‬
‫)‪cos x(cos 2 x  4sin 2 x‬‬
‫‪(cos 2 x) 2‬‬
‫‪f '( x) ‬‬
‫‪cos x  0‬‬
‫‪‬‬
‫‪sin‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)‪2  1  (  ,  1‬‬
‫‪x  k  f ( ) ‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫) ‪cos(2 ‬‬
‫‪2‬‬
‫הביטוי ‪ cos 2 x  4sin 2 x‬חיובי ‪ ,‬כי ‪. cos 2 x  4sin 2 x  1  2sin 2 x  4sin 2 x  2sin 2 x  1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ x ‬הוא הפתרון היחידי בתחום ‪, x ‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.0  x ‬‬
‫‪‬‬
‫תשובה‪ (0, 0) :‬מינימום‪ ( ,  1) ,‬מקסימום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫ב‪ .‬נצייר את הסקיצה של פונקציית הנגזרת )‪. f '( x‬‬
‫תחומי החיוביות‪ /‬שליליות שלה תואמים את תחומי העלייה‪ /‬ירידה של )‪. f ( x‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לכן‪ ,‬היא חיובית עבור ‪ 0  x ‬או ‪ ,  x ‬ושלילית עבור‬
‫‪x‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪cos 0  (cos(2  0)  4sin 2 0‬‬
‫כמו כן ‪ 1‬‬
‫‪(cos(2  0)) 2‬‬
‫‪, f '(0) ‬‬
‫ולכן )‪ f '( x‬נוגעת בציר ה‪ y -‬בנקודה )‪ , (0,1‬נקודת הקצה שלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫האסימפטוטות האנכיות הן עדיין‬
‫‪, x‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪,x‬‬
‫שכן שיפועי )‪ f ( x‬שואפים ל‪  -‬בסביבות הישרים‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬הסקיצה משמאל‪.‬‬
‫ג‪ .‬נתונה הפונקציה‬
‫)‪ g ( x‬המקיימת )‪. g ( x)  2 f ( x)  f '( x‬‬
‫‪. g (0)  2 f (0)  f '(0)  2  0 1  0‬‬
‫‪‬‬
‫בתחום‬
‫‪6‬‬
‫‪ g ( x) 0  x ‬חיובית כי )‪ f ( x‬חיובית ועולה‪ ,‬על פי הציור הנתון‪,‬‬
‫ולכן השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ‪,‬‬
‫‪‬‬
‫על ידי ציר ה‪ x -‬והישר‬
‫‪6‬‬
‫‪ x ‬הוא מעל ציר ה‪. x -‬‬
‫נחשב את גודלו על ידי זיהוי הנגזרת הפנימית של )‪. f ( x‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪S   (2 f ( x)  f '( x)  0) dx ‬‬
‫‪ f '( x)) dx ‬‬
‫‪S   (2  f ( x) ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2  f ( x) ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪S‬‬
‫‪‬‬
‫‪sin‬‬
‫‪‬‬
‫‪6 )2  0  1  0  1‬‬
‫( ‪S  f 2 ( )  f 2 (0) ‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪cos‬‬
‫‪3‬‬
‫‪S 1‬‬
‫תשובה‪ :‬גודל השטח הוא ‪ 1‬יח"ר‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫‪( x  2)2‬‬
‫א‪ (1) .‬נתונה הפונקציה‬
‫‪( x  1)3‬‬
‫‪a  0 , f ( x) ‬‬
‫המכנה מתאפס עבור ‪ x  1‬ולכן תחום ההגדרה הוא ‪. x  1‬‬
‫תשובה‪. x  1 :‬‬
‫‪( x  2)2‬‬
‫‪x2‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪ lim 3  lim  0 (2‬‬
‫‪ , lim‬לכן ‪ y  0‬אסימפטוטה אופקית‪.‬‬
‫‪x  ( x  1)3‬‬
‫‪x  x‬‬
‫‪x  x‬‬
‫‪( x  2)2 9‬‬
‫‪lim ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪x 1‬‬
‫‪( x  1)3 0‬‬
‫‪( x  2)2 9‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪ , lim ‬לכן ‪ x  1‬אסימפטוטה אנכיות‪.‬‬
‫‪x 1‬‬
‫‪( x  1)3 0‬‬
‫תשובה‪ y  0 :‬אסימפטוטה אופקית ‪ x  1 ,‬אסימפטוטה אנכית‪.‬‬
‫)‪ (3‬נמצא את שיעורי נקודות החיתוך עם ציר ה‪. x -‬‬
‫‪/ ( x  1)3‬‬
‫‪( x  2) 2‬‬
‫‪( x  1)3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0  ( x  2) 2‬‬
‫)‪x  2  (2, 0‬‬
‫‪(0  2) 2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫נקודת חיתוך עם ציר ה‪ 4  (0,  4) : y -‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(0  1‬‬
‫‪f (0) ‬‬
‫תשובה‪. (2, 0) , (0,  4) :‬‬
‫)‪ (4‬נמצא את שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגן‪.‬‬
‫‪2( x  2)( x  1)3  3( x  2) 2 ( x  1) 2‬‬
‫‪( x  1)6‬‬
‫‪f '( x) ‬‬
‫))‪( x  2)( x  1) 2 (2( x  1)  3( x  2‬‬
‫‪( x  1)6‬‬
‫‪f '( x) ‬‬
‫)‪( x  2)( x  8‬‬
‫‪( x  1) 4‬‬
‫‪f '( x) ‬‬
‫)‪x  2  0  x  2  (2, 0‬‬
‫‪4‬‬
‫)‬
‫‪81‬‬
‫‪ x  8  0  x  8  (8, ‬‬
‫הביטוי האלגברי )‪ ( x  2)( x  8‬במונה הוא של פרבולה הפוכה )בעלת מקסימום(‬
‫‪4‬‬
‫הנגזרת עוברת משליליות לחיוביות עבור ‪ x  8‬ו‪) -‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ (8, ‬נקודת מינימום‪.‬‬
‫הנגזרת עוברת מחיוביות לשליליות עבור ‪ x  2‬ו‪ (2, 0) -‬נקודות מקסימום‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תשובה‪ (2, 0) :‬נקודת מקסימום‪) ,‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ (8, ‬נקודות מינימום‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫)‪ (5‬סרטוט הסקיצה המתאימה‪ ,‬כולל סימון מיקום משוער של שתי נקודות הפיתול‪:‬‬
‫ב‪ .‬שתי נקודות הפיתול מסומנות בסקיצה‪ :‬אחת בתחום ‪ 8  x  2‬והשנייה בתחום ‪. x  8‬‬
‫הראשונה בתחום בו הפונקציה עוברת מקעירות כלפי מעלה לקעירות כלפי מטה‪ ,‬בין נקודות הקיצון‪.‬‬
‫השנייה בשל המעבר לקעירות כלפי מטה בשאיפה לאסימפטוטה ‪, y  0‬‬
‫תשובה‪ :‬אחת בתחום ‪ 8  x  2‬והשנייה בתחום ‪. x  8‬‬
‫‪24‬‬
‫ג‪ .‬שטח המשולש ‪ ABO‬שווה ל‪ 4 -‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬‬
‫כיוון שהפונקציה קעורה כלפי מטה בתחום ‪, 2  x  0‬‬
‫אז הגרף של )‪ f ( x‬בתוך המשולש‪,‬‬
‫ולכן השטח המוגבל על ידי )‪ f ( x‬והצירים קטן מ‪. 4 -‬‬
‫תשובה‪ :‬קטן מ‪. 4 -‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫‪8‬‬
‫בגרות עה מאי ‪ 15‬מועד קיץ א שאלון ‪35806‬‬
‫‪1‬‬
‫א‪ .‬נתונה הפונקציה ‪ a  0 ) f ( x)  x 3  a 2 x  a 2‬הוא פרמטר(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫נראה כי ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה הוא חיובי‪.‬‬
‫‪f '( x)  x 2  a 2‬‬
‫‪0  x2  a2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪x  a  y  a 3  a 2  a  a 2   a 3  a 2  a 2 ( a  1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪x   a  y  ( a )3  a 2  ( a )  a 2  a 3  a 2  a 2 ( a  1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫גרף הנגזרת הוא של פרבולה בעלת מינימום )"צוחקת"(‪,‬‬
‫לכן הנגזרת עוברת מחיוביות לשליליות עבור ‪ , x  a‬וזה שיעור ה‪ x -‬של נקודת המקסימום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שיעור ה‪ y -‬הוא )‪ , a 2 ( a  1‬וכיוון ש‪ a  0 -‬נקבל ש‪. y  0 -‬‬
‫‪3‬‬
‫תשובה‪ :‬הוּכַח‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנגזרת עוברת משליליות לחיוביות עבור ‪ , x  a‬וזה שיעור ה‪ x -‬של נקודת המינימום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫שיעור ה‪ y -‬הוא )‪ , a 2 ( a  1‬וסימן ערכו נקבע על ידי הביטוי ‪,  a  1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫המיוצג על ידי קו ישר יורד‪ ,‬ומתאפס עבור ‪. a  1.5‬‬
‫)‪ (1‬נקודת המינימום על ציר ה‪ x -‬עבור ‪. a  1.5‬‬
‫)‪ (2‬נקודת המינימום מעל ציר ה‪ x -‬עבור ‪) 0  a  1.5‬נתון כי ‪.( a  0‬‬
‫)‪ (3‬נקודת המינימום מתחת לציר ה‪ x -‬עבור ‪. a  1.5‬‬
‫ג‪ .‬הגרפים המתאימים‪:‬‬
‫עבור ‪a  1.5‬‬
‫עבור ‪0  a  1.5‬‬
‫‪1 3‬‬
‫ד‪ .‬נשים לב כי המשוואה ‪x  x  1  0‬‬
‫‪3‬‬
‫מתאימה ל‪ f ( x)  0 -‬עבור ‪. a  1‬‬
‫על פי הגרף המתאים )האמצעי‪ ,‬עבור ‪ ( 0  a  1.5‬יש רק פתרון אחד‪.‬‬
‫תשובה‪ :‬פתרון אחד‪.‬‬
‫נכתב ע"י עפר ילין‬
‫עבור ‪a  1.5‬‬