הנה הפרטים המעודכנים

‫מחזור שני‬
‫בהנחיית‪ :‬דני לסרי‬
‫למי זה‬
‫מיועד?‬
‫למחנכיםולמחנכיםשבדרך‪,‬שמעונייניםלהשתלםבעומקהחינוך‪.‬עבודהעםילדיםבפועלהיאתנאי‪.‬למי‬
‫שאינועובדעםילדים‪,‬ורוצהבכלזאתלהצטרף‪,‬יוצעלהשתלבבמסגרתחינוכיתיוםבשבוע‪.‬‬
‫זוהשנההשנייהשלמבואה‪,‬והיאפתוחהלמשתתפיםחדשיםכמוגםלממשיכיםמשנהראשונה‪.‬‬
‫מה קורה‬
‫במפגשים?‬
‫ילדים גדלים מעצמם‪ ,‬אבל יש אומנות שלמה שיכולה לברך את גדילתם‪ .‬מבואה מיועדת ללמוד את‬
‫האומנותהזו לעומקולרוחב‪ .‬זהומפגש בינילביניכם– ביני שנוקטעמדהחינוכיתמסוימת‪,‬ואשרחשוב‬
‫לי להפגיש אתכם עם מה שעומד בעייני ביסוד החינוך‪ .‬וביניכם שחיים חינוך באופן יומיומי‪ ,‬ונתקלים‬
‫באינספורשאלותמעשיותועקרוניות‪,‬ונוקטיםבגישהחינוכיתמשלכם‪.‬‬
‫הלימודמתקייםבגישת"הכיתהההפוכה" – התכניםהעיונייםנלמדים בבית ובאופןעצמאי‪,‬ונפגשיםכדי‬
‫להכיןביחד"שיעוריבית"‪,‬לחקורולהעמיק‪.‬אנירוצהלהיעזרבחוכמהשלכלמשתתףבנפרד‪,‬ושלקהילת‬
‫הלומדים ביחד‪ ,‬כדי לגרש את התלמידים ולהשאיר את הלומדים‪ .‬וכך‪ ,‬אף על פי שיש למבואה "תוכנית‬
‫לימודים"‪,‬היאלאהתבניתשאלתוכהיוצקים"תלמידים"‪,‬אלאמצעמאפשר‪,‬אשרגםהיא‪,‬כמוהיבטים‬
‫אחריםשלהלימודהמשותף‪,‬נמצאתתחתשיחה‪,‬ומתעדכנתכדילשרתאתהגוףהחישלהלימוד‪.‬‬
‫התכנים שאני מביא‪ :‬התרת "פרויקט החינוך" והחזרה אל המפגש – חינוך לטובת האדם שפת‬
‫הפעילות‪ ,‬שפת היצירה ומאבק היציאה לאור – נוכחות וייעוד עולם הילד‪ ,‬תרבות הילדים‪ ,‬ומפגש‬
‫התרבויות החוזההחינוכי – ילדים‪,‬מחנכים‪,‬הורים‪ ,‬חלוקתהאחריות‪,‬תפקידהמחנך תמיכהבתהליך‬
‫ההתבגרות –ברכתה"גדל"שלהמחנך מנהיגות וקהילה–הובלהשלקהילה גבולות‪ ,‬מסגרות‪,‬שאלת‬
‫החופש למידה והוראה – התכנים‪ ,‬התהליכים האישיים‪ ,‬המסגרות התומכות‪ ,‬המורה והתלמיד ‬
‫סכסוכים‪ ,‬גישורים‪ ,‬צדק מאחה‪ ,‬תקשורת משחררת אתגר תחרות ומשוב – הזדמנויות להפעלת יכולת‪,‬‬
‫שיפוט‪ ,‬מבחנים‪ ,‬הערכה הסביבה – המרחב והזמן‪ ,‬הבית‪ ,‬תוכנית הלימודים‪ ,‬הציוד‪ ,‬רב‪-‬גילאיות ‬
‫התמונההגדולה–שיטותחינוך‪,‬זרמים‪,‬בתיספראלטרנטיבייםבארץובעולם‪,‬הפוליטיקהשלהחינוך‪.‬‬
‫מסגרת‪:‬‬
‫תאריכי מפגשים בתשע"ו‬
‫זמן‪ :‬שנתהלימודיםמתפרשתעלפניתשעה מפגשיםמרוכזים‬
‫חודש‬
‫תאריך‬
‫חודש‬
‫תאריך‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3-4‬‬
‫ב‪12:30‬ביוםשישי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5-6‬‬
‫מקום‪ :‬המפגשים יתקיימו ב"מיתר" שעבר לכפר‪-‬גלים )חמש‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2-3‬‬
‫דקות מתחנת הרכבת חיפה חוף הכרמל( ובטבע )חורשה‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23-24‬‬
‫בני יומיים‪ ,‬חמישי‪-‬שישי כולל לינה‪ ,‬אחת לחודש‪ ,‬וכן לימוד‬
‫אינטרנטי בין לבין‪ .‬נפגשים ב‪ 16:00‬ביום חמישי‪ ,‬מסיימים‬
‫בכרמל‪,‬תשעדקותנסיעהממיתר(‪.‬‬
‫שכר לימוד שנתי‪₪2500 :‬לפנימע"מ‪.‬מתקשיםבתשלוםיוכלולקבלהנחה‪.‬‬
‫‪www.dialogit.org‬‬
‫מתענייניםמוזמניםליצורקשר‪:‬‬