Document

‫מבוא למיקרו כלכלה‬
‫מכון דעת סמסטר א'‬
‫מועד ב'‬
‫חלק א' מושגים בכלכלה‬
‫יש לענות על ‪ 10‬מתוך ‪ 12‬השאלות להלן‪ .‬כל תשובה לא יותר מחצי עמוד‪.‬‬
‫‪ .1‬הסבירי את המושגים מחסור‪ ,‬גורמי ייצור‪ ,‬עלות אלטרנטיבה ויתרון מוחלט‪.‬‬
‫כמו כן הסבירי את הקשר בין המושגים האלו‪.‬‬
‫‪ .2‬הסבירי מה זה מיקרו כלכלה ומה זה מקרו כלכלה ‪ .‬ומה ההבדלים ביניהם ?‬
‫‪ .3‬מה זה מודל כלכלי ומדוע כלכלנים משתמשים בהם ? הראי דוגמא של מודל‬
‫כלכלי‪.‬‬
‫‪ .4‬מה זה – עקומה תמורה ) גבול אפשרויות הייצור ( שרטטי דוגמא והראי צירופי‬
‫שני מוצרים שהם יעילים ואלו שלא יעילים‪ .‬הסבירי ‪.‬‬
‫‪ .5‬א‪ .‬הסבירי מה זה ביקוש ומה זה היצע‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה זה לוח ביקוש ומה זה עקומת ביקוש ? תני דוגמא עם גרף ‪.‬‬
‫ג‪ .‬מה הבדל בין " ביקוש" וכמות מבוקשת ?‬
‫ד‪ .‬מה קורה לכמות מבוקשת כאשר המחיר של המוצר עולה ?‬
‫ה‪ .‬מה קורה לעקומת הביקוש כאשר הכנסת הצרכן עולה?‬
‫‪ .6‬א‪ .‬הסבירי מה זה עקומת אדישות ומה המומחים שלהם ‪ .‬תני דוגמא עם גרף‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה הם ארבע תכונות של עקומות אדישות‪.‬‬
‫ג‪ .‬מה זה קו התקציב ואיך בסופו של דבר הצרכן מחליט על צרוף של שני מוצרים‬
‫לקנות?‬
‫‪ .7‬הסבירי את המושגים " תפוקה כוללת" ותפוקה שולית‪ " .‬תפוקה שולית "‬
‫פוחתת‪ -‬הסבירי‪.‬‬
‫‪ .8‬הסבירי את המאפיינים של תחרות משוכללת‪ .‬מהי המטרה העיקרית של פירמה‬
‫בתחרות משוכללת?‬
‫‪ .9‬הסבירי איך פירמה בתחרות משוכללת ‪ .........‬למצב היא הגדלה ) מקסמה ( את‬
‫הרווח‪ .‬הדגימי מצב זה בגרף‪ .‬מה עושה הפורמה אם ‪ ME>MC‬או אם‬
‫‪? MR<MC‬‬
‫‪ .10‬מה זה מונופול ? מהן הסיבות שיכולות להסביר את עובדת קיומו של מונופול ?‬
‫‪ .11‬הסבירי מה זה גמישות הביקור ביחס למקור ? הסבירי ההבדל בין גמישות‬
‫וקשיחות‪...... .‬‬
‫‪ .12‬הסבירי מה זה תחרות מונופוליסטית ? תני דוגמא של מוצר בתחרות מונופול‪,‬‬
‫עלות והסבירי למה את חושבת שהמוצר הזה נמכר בשוק תחרות מונופוליסטית‪.‬‬
‫חלק ב'‬
‫יש לענות על ‪ 5‬שאלות מתוך ‪ 6‬שאלות ובעיות להלן ‪ .‬הראי את כל שלבי העבודה שלך‬
‫בכל שאלה‪ .‬כל תשובה לא תהיה ארוכה משני עמודים‪.‬‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫על סמך גורמי הייצור הנוכחי‪ ,‬ועל סמך הטכנולוגיה הנוכחית‪ ,‬מדינת קנדולברה מייצרת‬
‫רק שני מוצרים ‪ :‬מחשבים ומכוניות‪ .‬אם היו משתמשים בכל המשאבים לייצר מחשבים‬
‫בלבד‪ ,‬היו מייצרים ‪ 300‬מחשבים‪ .‬אם היו מייצרים מכוניות בלבד‪ ,‬היו מייצרים ‪1,000‬‬
‫מכוניות‪.‬‬
‫א‪ .‬שרטטי את עקומת התמורה של המשק וזהי את הנקודות היעילות והבלתי יעילות‪.‬‬
‫ב‪ .‬חברת אינטל מפתחת שבב חדש שמפשט את בניית המחשבים‪ .‬מהן ההשלכות על‬
‫מספר המחשבים שיכולים לייצר‪ .‬שרטטי את השינויים בעקומת התמורה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הממשלה מקטינה את המיסים הכלליים‪ .‬כתוצאה מכך יצרנים יכולים לייצר יותר‪.‬‬
‫הראי את ההשלכות על עקומת התמורה‪.‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫להלן לוחות הביקוש וההיצע בשוק הפיצה ‪:‬‬
‫כמות ממוצעת‬
‫‪26‬‬
‫‪53‬‬
‫‪81‬‬
‫‪98‬‬
‫‪110‬‬
‫‪121‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כמות מבוקשת‬
‫‪135‬‬
‫‪104‬‬
‫‪81‬‬
‫‪68‬‬
‫‪53‬‬
‫‪39‬‬
‫מחיר ) ‪( ₪‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫שרטטי את עקומת הביקוש וההיצע ‪.‬‬
‫מה המחיר והכמות בשווי משקל ?‬
‫אם המחיר המדויק היה מעל מחיר שיווי המשקל‪ ,‬מה יקרה במהלך זמן‪ .‬מהם‬
‫הגורמים שיביאו את המחיר חזרה לשיווי משקל ?‬
‫אם המחיר המדויק היה מתחת למחיר שיווי משקל מה יקרה במהלך זמן? מהם‬
‫הגורמים שיביאו את המחיר חזרה לשיווי משקל ?‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫נניח שלוח הביקוש שלך לתקליטורים הוא כדלהלן ‪:‬‬
‫כמות מבוקשת‬
‫) עם הכנסה של ‪( ₪ 10,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪32‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪8‬‬
‫מחיר‬
‫) ‪(₪‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪45‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫כמות מבוקשת‬
‫) עם הכנסה של ‪( ₪ 12,000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫א‪ .‬בשימוש של נוסחת הנקודה האמצעית חשבי את גמישות הביקוש ביחס למחיר‬
‫של המוצר ‪ ,‬אם מחיר עולה מ‪ ₪ 8 -‬ל‪ (1 ₪ 10-‬אם הכנסתך ‪₪ 10,000‬‬
‫‪ ( 2‬אם הכנסתך ‪₪ 12,000‬‬
‫ב‪ .‬חשבי את גמישות הביקוש ביחס להכנסה‪ ,‬אם הכנסתך עולה מ‪ ₪ 10,000 -‬ל‪-‬‬
‫‪ ₪ 12,000‬אם ‪ (1‬המחיר ‪ (2 ₪ 12‬המחיר ‪. ₪ 16‬‬
‫ג‪ .‬הסבירי מה החשיבות של מושג הגמישות בהבנת הדינמיקה של ביקוש והיצע‪.‬‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫להלן לוח שבו עלות כוללת ופידיון כולל‬
‫כמות‬
‫עלות כוללת ) ‪(₪‬‬
‫פדיון כולל‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪32‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪40‬‬
‫‪6‬‬
‫‪27‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪37‬‬
‫‪56‬‬
‫א‪ .‬חשבי את הרווח לכל כמות‪ .‬איזה כמות הפירמה חייבת לייצר כדי להגדיל‬
‫) למקסם( את הרווח ?‬
‫ב‪ .‬חשבי את הפידיון השולי והעלות השולית‪ .‬סמני אותם על גרף‪ .‬איפה העקומות‬
‫חוצות זו את זו ?‬
‫ג‪ .‬האם ידוע לך אם הפירמה היא תחרותית או לא ? הסבירי‪.‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫להלן מידע על עלויות ייצור של מסעדת פיצה אחת ‪:‬‬
‫כמות ) תריסרים (‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עלות כוללת ) ‪( ₪‬‬
‫‪300‬‬
‫‪350‬‬
‫‪390‬‬
‫‪420‬‬
‫‪450‬‬
‫‪490‬‬
‫‪540‬‬
‫עלות משתנה כוללת ) ‪( ₪‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪90‬‬
‫‪120‬‬
‫‪150‬‬
‫‪190‬‬
‫‪240‬‬
‫מה העלות הקבועה של המסעדה ?‬
‫ב‪ .‬שרטטי לוח שבצור אחד את חשבה את עלות השאלות לכל תריסר על בסיס של‬
‫העלות הכוללת‪.‬‬
‫עכשיו חשבי את עלות השולית על בסיס של העלות המשתנה ‪ .‬שימי אותם בלוח‪.‬‬
‫מה היחס בין שני סדרי המספרים ? הסבירי למה ?‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מאמר חדש אומר שלוח הביקוש ולוח ההיצע לדיסק " ‪ " FAISBEE‬הם כדלהלן ‪:‬‬
‫מחיר ) ‪( ₪‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כמות מבוקשת‬
‫‪1,000,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪8,000,000‬‬
‫‪10,000,000‬‬
‫כמות מוצעת‬
‫‪15,000,000‬‬
‫‪10,000,000‬‬
‫‪9,000,000‬‬
‫‪6,000,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪1,000,000‬‬
‫שרטטי את עקומות ביקוש והיצע על גרף אחד‪ .‬מהו המחיר וכמות שיווי המשקל ?‬
‫יצרני ‪ FRISBEE‬שכנעו את הממשלה ש ‪ FRISBEE‬חשוב לביטחון הלאומי‪.‬‬
‫לפיכך הממשלה מחליטה לקבוע מחיר מינימום של ‪ ₪ 2‬מעל מחיר שיווי המשקל‪.‬‬
‫מהו המחיר החדש וכמה ‪ FRISBEE‬נמכרו ?‬
‫עכשיו יש הפגנה של סטודנטים שבה טוענים שהמחיר יותר מדי גבוה‪ .‬כתוצאה‬
‫מההפגנה הממשלה מחליטה לבטל את מחיר המינימום ולקבוע מחיר מקסימום‬
‫שקל אחד פחות ממחיר המינימום הקודם‪ .‬מהו המחיר החדש וכמה ‪FRISBEE‬‬
‫נמכרו ?‬
‫לדעתך ) ובכמה משפטים ( מה המקום של הממשלה בתוך השוק ?‬