דוח מרץ 2015 - עיריית יהוד

‫תכנית מתאר מקומית כוללנית‬
‫ליהוד מונוסון לשנת היעד ‪2035‬‬
‫עיריית יהוד מונוסון‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫פורום מנהיגות מקומית – מפגש שיתוף ציבור‬
‫מטרת המפגש‪:‬‬
‫• הנגשת תהליך התכנון ותוצריו באמצעות יידוע הסברה לפורום המנהיגות‬
‫• הצגת סוגיות תכנוניות מרכזיות למשוב‬
‫• גיבוש משותף של תמונת עתיד (חזון) לעיר‬
‫מה נעשה במפגש?‬
‫• נתחיל ב‪ :‬מי אנחנו‪ ,‬מה אנחנו עושים‪ ,‬מי הזמין אותנו‪ ,‬מדוע זה חשוב לעתיד העיר‪.‬‬
‫• נציג מספר סוגיות מרכזיות אליהן תתייחס (בין היתר) התכנית ונבקש שוב משוב‬
‫שלכם לעניין‬
‫• נתחלק לקבוצת עבודה שיגבשו תמונת עתיד לעיר (חזון)‬
‫איפה אפשר יהיה לראות את תוצרי המפגשים?‬
‫דו"חות מסכמים יפורסמו באתר העירייה‪.‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מי מכין את התכנית?‬
‫• את התכנית מקדם מנהל התכנון במשרד הפנים עם עיריית יהוד‪.‬‬
‫• את התכנית מלווים ועדת עבודה וועדת היגוי בין משרדית הכוללות את נציגי משרד‬
‫הממשלה הרלוונטיים ונציגי העיר‪.‬‬
‫• התכנית נערכת ע"י צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדריכל יאיר‬
‫אביגדור ממשרד "מנעד אדריכלות"‪.‬‬
‫• בנוסף‪ ,‬מי שמשתתף בהכנת התכנית – זה הציבור!‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫שלבי הכנת התכנית וצוות התכנון‪:‬‬
‫ניתוח מצב קיים‬
‫שיתוף ציבור‬
‫עיצוב‬
‫ותכנון‬
‫עירוני‬
‫תכנון‬
‫נוף‬
‫גיבוש פרוגרמה רעיונית‪,‬‬
‫מטרות ויעדים לתכנית‬
‫ניהול‬
‫שיתוף‬
‫ציבור‬
‫סביבה‬
‫הכנת חלופות תכנוניות‬
‫שיתוף ציבור‬
‫גיבוש תכנית המתאר‬
‫ומסמכיה‬
‫תנועה‬
‫וכבישים‬
‫פרוגראמה‬
‫וכלכלה‬
‫תשתיות‬
‫שימור‬
‫הגשת התכנית לועדה‬
‫המקומית והמחוזית‪-‬‬
‫תחילת הליך אישור‬
‫סטטוטורי‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫תכנית מתאר יהוד ‪ -‬מפגש עם פורום מנהיגות מקומית‬
‫לתכנית מתאר יש שלושה תוצרים מרכזיים‪:‬‬
‫• תשריט (מפה)‪ ,‬תקנון ונספחים‪.‬‬
‫• מרגע שהתכנית מוכנה ומאושרת בוועדות התכנון המתאימות היא הופכת להיות‬
‫חוק מחייב! (תכנית סטאטוטורית)‪.‬‬
‫תשריט מצב קיים (רמת השרון)‬
‫נספח פרוגרמה (אבו גוש)‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫הוראות התכנית ומסמך מדיניות (נתניה)‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫תכנית מתאר יהוד ‪ -‬מפגש עם פורום מנהיגות מקומית‬
‫מה ההבדל בין תכנית מתאר לתכניות אחרות?‬
‫לתכנית המתאר לעיר יהוד יש מרחב פעולה גדול אבל היא עדיין צריכה להתאים‬
‫לתכניות הקיימות בסביבה‪ .‬התכניות האזוריות שמעליה והתכניות המקומיות‬
‫שמתחתיה‪.‬‬
‫תכנית מתאר מחוזית‬
‫תכנית מתאר מקומית‬
‫תכנית מתאר ארצית‪-‬‬
‫תמ"א ‪35‬‬
‫היתר בניה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנית מפורטת‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫תכנית מתאר יהוד ‪ -‬מפגש עם פורום מנהיגות מקומית‬
‫מה קורה ומתי?‬
‫מהלך קידום התכנית מתחלק לשלושה שלבים‪:‬‬
‫‪ .1‬תכנון (אורך כשנה וחצי)‬
‫‪ .2‬אישור התכנית (תלוי בגורמים רבים עורך כשנתיים)‬
‫‪ .3‬יישום התכנית‬
‫תכנית מתאר יהוד – שלבי הכנת התכנית‬
‫תהליך התכנון‪:‬‬
‫תיעוד מצב‬
‫קיים וניתוחו‬
‫חזון היישוב‬
‫ופרוגרמה‬
‫רעיונית‬
‫תהליך השיתוף‪:‬‬
‫מיפוי בעלי עניין‬
‫ואבחון תשתית‬
‫אזרחית לשיתוף‬
‫גיבוש תמונת‬
‫עתיד רצויה‬
‫סקירה אינטרנטית‬
‫וראיונות עם בעלי‬
‫תפקידים בעיר‬
‫מפגש פורום‬
‫מנהיגות מקומית‬
‫מהלכי השיתוף‪:‬‬
‫הקמת דף יידוע‬
‫והסברה באתר‬
‫האינטרנט העירוני‬
‫ציר זמן‪:‬‬
‫עד מרץ ‪'15‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫עד יוני ‪'15‬‬
‫חלופות תכנון‬
‫ליישוב‬
‫היועצות‬
‫ומשוב על‬
‫דילמות תכנון‬
‫מרכזיות‬
‫מפגשים פתוח‬
‫מפגש פורום‬
‫מנהיגות מקומית‬
‫עד אוקטובר ‪'15‬‬
‫הצגת‬
‫החלופה‬
‫הנבחרת‬
‫הגשה‬
‫לאישור‬
‫הוועדות‬
‫הצגת‬
‫עיקרי‬
‫התכנית‬
‫מפגשים‬
‫פתוחים‬
‫מפגש פורום‬
‫מנהיגות‬
‫מקומית‬
‫עד פברואר ‪'16‬‬
‫אוגוסט ‪'16‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מה זה פורום מנהיגות מקומית?‬
‫הרכב‪:‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫תעודת זהות‬
‫יהוד מונוסון‬
‫תולדות היישוב‬
‫עד ‪ 1948‬כפר ערבי אל יהודייה ‪ /‬עבאסיה‪.‬‬
‫התיישבות יהודית באזור מסוף המאה ה‪.19 -‬‬
‫‪ 1950‬הכרה כרשות מוניציפלית עצמאית‬
‫‪ 1995‬הכרזה כעיר‬
‫‪ 2003‬איחוד עם מ"מ נווה מונוסון‬
‫אוכלוסיה שנת ‪2014‬‬
‫•‬
‫כ‪ 29,200 -‬תושבים‬
‫•‬
‫כ‪ 9,100 -‬דירות‬
‫• קצב גדילה שנתי ממוצע בעשור האחרון ‪1.3%‬‬
‫• אשכול כלכלי חברתי של הלמ"ס ‪7‬‬
‫[קריית אונו ‪ ,8‬פתח תקווה ‪ ,6‬אור יהודה ‪.]5‬‬
‫תושבי העיר_ אתר האינטרנט העירוני‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מיקום‬
‫• עיר בטבעת השניה של מטרופולין‬
‫גוש דן‪.‬‬
‫• כ‪ 17 -‬ק"מ מתל אביב‬
‫כ‪ 7.5 -‬ק"מ מפ"ת‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫המרחב הסובב‬
‫• יהוד ממוקמת בתפר בין המרקם הבנוי לבין המרחב הפתוח‬
‫• שטחים פתוחים מסביבה מיועדים לפיתוח למגורים ולתעסוקה‪.‬‬
‫רמת גן‬
‫פתח תקווה‬
‫תל אביב‪-‬‬
‫יפו‬
‫קרית אונו‬
‫גבעתיים‬
‫אלעד‬
‫סביון‬
‫יהוד‪-‬‬
‫מונוסון‬
‫נתב"ג‬
‫תל‬
‫השומר‬
‫אור יהודה‬
‫פארק אריאל‬
‫שרון‬
‫חולון‬
‫שוהם‬
‫מפת סימון שבילים‪ ,‬עמוד ענן‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מיקום ומערך התנועה הבינעירוני‬
‫• חלק מבקעת אונו‬
‫• רמת נגישות גבוהה לכבישים ראשיים ‪ +‬סמיכות לנתב"ג‬
‫• ‪ 13%‬מהנסיעות לפ"ת‪ 12%+‬מהנסיעות לתל אביב‪.‬‬
‫פתח תקווה‬
‫תל אביב‬
‫‪471‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪40‬‬
‫נתב"ג‬
‫‪1‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מערך הדרכים העירוני‬
‫• ‪ 5‬כניסות לעיר מכבישים בינעירוניים‬
‫• גריד רחובות ברור‬
‫רמז‬
‫הרצל‬
‫אלפרט‬
‫צבי ישי‬
‫פנינים‬
‫דרך בינעירונית קיימת‬
‫דרך מאספת‬
‫ראשית קיימת‬
‫דרך מקומית קיימת‬
‫יציאה מהעיר‬
‫דרך מאושרת‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫מיקום‬
‫גבול שיפוט‬
‫שטח שיפוט‪ 4,980 :‬ד'‬
‫מרחב התייחסות‬
‫מגשימים‬
‫סביון‬
‫‪40‬‬
‫יהוד‬
‫מיקום‬
‫נווה מונוסון‬
‫מב"ת‬
‫בני‬
‫עטרות‬
‫‪412‬‬
‫אור יהודה‬
‫נתב"ג‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫‪461‬‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫התפתחות העיר‬
‫מושב חקלאי על שטחי הכפר‪ ,‬ראשית הגריד‬
‫‪1950‬‬
‫כפר ערבי מרוכז על צומת דרכים‬
‫עיר ‪ ,461‬מדרחוב‪ ,‬מגדלים ראשונים‬
‫‪1990‬‬
‫עיבוי בניה טורית במרכז‪ ,‬אויה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫‪1940‬‬
‫‪1970‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מבנה העיר‬
‫ריבוע פנימי מרכז משתנה וצומח לגובה‬
‫ריבוע חיצוני מגורים צמודי קרקע וטוריים‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫קריית סביונים שייכות חלקית‬
‫רצועה לאורך ‪ 461‬תעסוקה‪ ,‬מלאכה ומסחר‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫שימושי הקרקע‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫צפיפות מגורים‬
‫מאושר‪ +‬מצב מתוכנן‬
‫מצב מאושר‬
‫מצב‬
‫צפיפות מגורים נטו‬
‫[יח"ד‪/‬מגורים]‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מרקם בנוי מגוון‬
‫שילוב המרקמים הבנויים והשימושים השונים‬
‫ליישות אחת המאפיינת את יהוד מונוסון‪.‬‬
‫מפגשי מרקמים בנויים ‪ -‬ישן וחדש‪ ,‬גבוה ונמוך‬
‫מפגשי שימושים – מגורים‪ ,‬מסחר ותעסוקה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫כלכלה‬
‫רן חקלאי כלכלה אורבנית‬
‫תעסוקה‪ ,‬מלאכה‪ ,‬מסחר‪ ,‬ומלונאות‬
‫רחוב העצמאות ולאורך ‪ - 461‬רצועת תעסוקה‪ ,‬מלאכה ומסחר‬
‫רחוב וייצמן – מוקדי מסחר נקודתיים‬
‫רחוב הרצל ‪ -‬מסחר לא ממומש‬
‫קניון סביונים‬
‫רמז‬
‫קדושי מצרים‬
‫הרצל‬
‫העצמאות‬
‫‪461‬‬
‫חזית מסחרית‬
‫מגורים ‪+‬מסחר‬
‫מסחר‬
‫מלונאות ונופש‬
‫תעסוקה‪ ,‬תעשייה ומלאכה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫ועדת עבודה ‪1‬‬
‫פברואר ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫תעשיה ותעסוקה‬
‫שטחי העסקים הבנויים לנפש גבוהים‬
‫יחסית לערים אחרות באזור‪ ,‬למעט ראש‬
‫העין שיוצאת דופן‪.‬‬
‫שטחי התעשייה לנפש גבוהים יותר מכל‬
‫הערים האחרות באזור‪.‬‬
‫שם הרשות‬
‫קריית אונו‬
‫רמת גן‬
‫חולון‬
‫כפר סבא‬
‫ראשון לציון‬
‫פתח תקווה‬
‫אור יהודה‬
‫תל אביב ‪-‬יפו‬
‫יהוד מונוסון‬
‫הרצליה‬
‫ראש העין‬
‫יבנה‬
‫סה"כ שטח‬
‫תעסוקה‬
‫לנפש‬
‫‪3.7‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪20.5‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫מבני ציבור‬
‫רן חקלאי כלכלה אורבנית‬
‫‪ 52‬גני ילדים כ‪ 1,600-‬ילדים‬
‫מבני ציבור‬
‫‪ 6‬בתי ספר יסודיים כ‪ 2,760-‬תלמידים‬
‫‪ 4‬חטיבות ביניים כ‪ 1,330-‬תלמידים‬
‫‪ 2‬תיכונים כ‪ 1,816-‬תלמידים‬
‫רמז‬
‫קדושי מצרים‬
‫הרצל‬
‫העצמאות‬
‫‪461‬‬
‫מבני ציבור‬
‫מבני ציבור‪ -‬מוסדות חינוך‬
‫מקור‪ :‬אגף חינוך בעיריית יהוד‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫מבני ציבור‬
‫•‬
‫רוב התלמידים לומדים בבית הספר הקרוב‬
‫לביתם‪.‬‬
‫•‬
‫כ‪ 1,050 -‬תלמידים לא גרים ביהוד ורק מגיעים‬
‫ללמוד בה‪.‬‬
‫•‬
‫תלמידי החינוך המיוחד לומדים מחוץ ליישוב‪.‬‬
‫•‬
‫חוסר של שטחים חומים בעיר‪ :‬מצב מאושר‬
‫‪+ / -13‬תכניות בהכנה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫‪-93‬‬
‫נוף‪ ,‬סביבה‬
‫ושטחים פתוחים‬
‫מנעד‬
‫ערכי טבע ונוף הקשר אזורי‬
‫•‬
‫צומת בחירה בין המערכת המטרופולינית האורבאנית במערב לבין המערכת הכפרית במזרח‪.‬‬
‫•‬
‫העיר מוקפת בשטחים פתוחים‪ ,‬אך הקישוריות אליהם לוקה בחסר‬
‫פארק החורשות‬
‫פארק אריאל שרון‬
‫פארק מנחם בגין‬
‫שביל ישראל‬
‫מקטע ‪20‬‬
‫ממקורות הירקון‬
‫למצפה מודיעים‬
‫מקווה ישראל‬
‫רשת הצירים הירוקים של‬
‫מרחב תל אביב‪ -‬יפו‬
‫מרחב כפרי פתוח‬
‫פארק מטרופוליני‬
‫פארק עירוני‬
‫צירים ירוקים‬
‫אפיקי נחל‬
‫קטע ממפת סימון שבילים (עמוד ענן)‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫שטחים פתוחים קיימים‬
‫• אין בישוב פארקים עירוניים‬
‫• הפארקים הרובעיים בחוסר ניכר‬
‫ובתיפקוד לקוי‪.‬‬
‫• השטחים הפתוחים המשמעותיים כיום ‪-‬‬
‫גינות שכונתיות ופנים שכונתיות‪.‬‬
‫• כ‪ 60-‬דונם מתוך כלל השטחים הפתוחים‬
‫הסטאטוטוריים אינם זמינים לציבור‪.‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫נחל יהוד ונחל אונו‬
‫הנחלים‬
‫מהווים‬
‫מרכיב‬
‫חשוב‬
‫במורפולוגיה של הישוב‪ ,‬אך לא‬
‫באים לידי ביטוי במרחב הציבורי‪.‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫ועדת עבודה ‪1‬‬
‫פברואר ‪2015‬‬
‫סביבה‬
‫וקיימות‬
‫סביבה‬
‫וקיימות‬
‫סוגיות סביבתיות‬
‫רעש מטוסים‬
‫איכות אויר‬
‫זיהום קרקע ומים‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫ועדת עבודה ‪1‬‬
‫פברואר ‪2015‬‬
‫סביבה וקיימות‬
‫חוזקות העיר הגריד העירוני ומפגשי המרקמים‬
‫מפגשים‬
‫בין סוגי‬
‫אנשים‪ ,‬קהילות‪,‬‬
‫שכונות‪ ,‬מרקמים‬
‫ושימושים אשר‬
‫משתלבים לכדי מארג‬
‫אחד שלם‪.‬‬
‫גריד‬
‫[בסיס לעירוניות‬
‫טובה] סדר המאפשר‬
‫את החופש והעירבוב‬
‫בתוכו‪.‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫סיכום‬
‫מרחב סובב משתנה‬
‫מרכז עיר משתנה‬
‫התהוות מרכז העיר‬
‫חיבור השכונות החדשות לעיר‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫סוגיות להמשך הדרך‬
‫נדרש תכנון כולל‬
‫•‬
‫מערך עירוני מתפקד‪.‬‬
‫•‬
‫איזון בין פיתוח וגדילה לבין כלכליות ומענה‬
‫בשטחים ציבוריים ‪ -‬מבנים ציבור ושטחים‬
‫פתוחים‬
‫•‬
‫זיהוי וחיזוק מרכז העיר והקשר שלו לשכונות‬
‫המגורים‪.‬‬
‫•‬
‫מיצוי הערכים הנופיים בעיר‪.‬‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫שינוי בעיר ובמרחב‬
‫המרחב הסובב משתנה‬
‫שמורת האקליפטוסים‬
‫ושכונת צומת סביון‬
‫כ‪ 4,300-‬יח"ד‬
‫כ‪ 375,000-‬מ"ר תעסוקה‬
‫מקב"ת גני יהודה‬
‫כ‪ 4,000-‬יח"ד‬
‫כ‪ 250,000-‬מ"ר תעסוקה‬
‫מגשימים‬
‫כ‪ 4,000-‬יח"ד‬
‫כ‪ 300,000-‬מ"ר תעסוקה‬
‫אזור תעסוקה קיים‬
‫כ‪ 670,000-‬מ"ר תעסוקה‬
‫אזור תעסוקה חדש‬
‫כ‪ 650,000-‬מ"ר תעסוקה‬
‫תכנית מתאר אור יהודה‬
‫כ‪ 2,500,000-‬מ"ר תעסוקה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫כביש ‪461‬‬
‫מחלף מסובים‬
‫יהוד‬
‫נווה מונוסון‬
‫מחלף הטייסים‬
‫אור יהודה‬
‫מחלף שפירים‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫מערך התנועה בבקעת אונו‬
‫גני תקווה‬
‫קרית אונו‬
‫סביון‬
‫מגשימים‬
‫תל השומר‬
‫יהוד‬
‫אור יהודה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תחבורה ציבורית הקו הסגול‬
‫הקפאה‬
‫בתכנון‬
‫התנעה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫פנים העיר משתנה‬
‫מצב קיים‬
‫•‬
‫‪ 29,120‬תושבים‬
‫•‬
‫‪ 9,100‬דירות‬
‫‪ +‬תכניות מאושרות‬
‫•‬
‫‪ 38,350‬תושבים‬
‫•‬
‫‪ 11,620‬דירות‬
‫‪ +‬תכניות בהכנה‬
‫•‬
‫‪ 62,300‬תושבים‬
‫•‬
‫‪ 18,320‬דירות‬
‫‪ +‬שטחים אופציונליים‬
‫•‬
‫‪ 64,000‬תושבים‬
‫•‬
‫‪ 18,820‬דירות‬
‫תכנית מתאר‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫רוזיו‬
‫הכדורגלתשבי‬
‫‪ 572‬יח"ד‬
‫מתחםמתחם‬
‫‪6177‬‬
‫יד‪/‬‬
‫מונוסון‬
‫יהוד‬
‫יח"ד תשבי רוזיו‬
‫‪1,885‬‬
‫העצמאות‪+‬מגרש‬
‫לוגאנו‪+‬הגבעה‬
‫יד‪6156/‬‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫יד‪ 6166/‬מתחם קדושי מצרים ‪ 655‬יח"ד סגל יפה‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫מערך הבינוי המתוכנן כלל העיר‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מערך הבינוי המתוכנן מרכז העיר המסורתי‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫סוגיות להמשך הדרך‬
‫מנעד‬
‫השאלות המרכזיות‬
‫יהוד מונוסון צריכה למצוא את מקומה בכל אחת מהסוגיות‪.‬‬
‫הסוגיות מהוות את צירי התכנון של תכנית המתאר‪.‬‬
‫מוקד אזורי‬
‫מוביל ומתמחה‬
‫עיר גדולה‬
‫גני תקווה‬
‫רמת אפעל‬
‫קרית אונו‬
‫מגשימים‬
‫סביון‬
‫יהוד מונוסון‬
‫תל השומר‬
‫יהוד‬
‫מונוסון‬
‫עיר עצמאית‬
‫חלק ממרחב‬
‫מבקעת אונו‬
‫עיר קטנה‬
‫פרבר‬
‫עיר לתושביה‬
‫מרחב כפרי‬
‫אור יהודה‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרחב אורבאני‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬
‫מרקם בנוי מגוון‬
‫תכנית מתאר יהוד מונוסון‬
‫מפגש שיתוף ציבור‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫תכנון נוף בע"מ ‪ -‬אדריכלי נוף‬
‫יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע"מ‬