לצפייה בקובץ לחץ כאן

‫מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) "מרחב"‬
‫עמותה מס' ‪85 -4259-000‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 215 .‬גבעת שמואל ‪44022‬‬
‫טל‪ 03-5323258 .‬פקס‪03- 7341822 .‬‬
‫הסכם רישום למועדוני נוער לשנה"ל תשע"ו‬
‫בין‪ :‬מתנ"ס "מרחב" גבעת שמואל במסגרת מועדון נוער אילנוער‪/‬קרית אלון‬
‫לבין‪ :‬שם‪_____________________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪_____________________________ :‬‬
‫כתובת‪______________________________________________________________:‬‬
‫הואיל ‪ :‬והמתנ"ס מקיים מסגרת חינוכית לילדים בגילאי ‪ 5-18‬שנים בשעות אחה"צ‪ ,‬במבנה מועדוני נוער גבעת שמואל‬
‫הואיל ‪ :‬וההורים מעוניינים לצרף את הילד‪/‬ה _________________________ למסגרת המועדון‪.‬‬
‫על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬ימים ושעות הפעילות‬
‫א‪ .‬ביום פעילות המועדון‪ -‬יום ג' בין השעות ‪( 16:010-21:00‬בהתאמה לשכבת הגיל)‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחופשות מערכת החינוך הפורמלית תתקיים לעיתים פעילות במתכונת שונה‪ -‬טיולים ופעילויות שיא בכפוף להודעה‬
‫מראש ובהרשמה נפרדת לכל אירוע‪.‬‬
‫‪ ‬הפעילות תחל בחודש ספטמבר ‪ 2015‬בכפוף להודעה מראש ותסתיים בחודש יולי ‪.2016‬‬
‫עלות הרשמה לפעילות המועדון השגרתית‪ ₪ 400 -‬לשנת פעילות‪.‬‬
‫עבור אירועי שיא‪ ,‬טיולים‪ ,‬סמינרים‪ ,‬מחנה קיץ ועוד‪ -‬תהיה עלות נפרדת כפי שתפורסם בפרטי ההרשמה לאירועים‪.‬‬
‫‪ .2‬אמצעי התשלום‬
‫א‪ .‬הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המתנ"ס את מלוא שכר הלימוד עבור הילד‪/‬ה‪ ,‬ומאשר לחייב את‬
‫כרטיס האשראי‪ /‬הוראת קבע‪ ,‬עבור תשלום דמי רישום למועדון נוער‪.‬‬
‫הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב‪.‬‬
‫ב‪ .‬אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת‪.‬‬
‫ג‪ .‬אנו מסכימים כי המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב התחייבות זה‪ ,‬לרבות‬
‫הפרשי הצמדה וריבית‪.‬‬
‫ד‪ .‬ידוע לנו כי המתנ"ס יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד‪/‬ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב‬
‫התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש‪.‬‬
‫ה‪ .‬ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב למתנ"ס אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החוב‪ ,‬ותאריך פירעון החוב‬
‫ירשם כתאריך הרישום למועדון נוער‬
‫‪ .3‬אופן והסדרי התשלום‬
‫א‪ .‬התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ‪ /‬הוראת קבע‪.‬‬
‫ב‪ .‬למשלמים בהוראת קבע‪ -‬התשלום יחויב ב‪ 16 -‬או ‪ 28‬לכל חודש‪.‬‬
‫ג‪ .‬בעבור רישום ילד נוסף לפעילות מועדון נוער‪ :‬תינתן הנחה של ‪ ,5%‬עבור רישום ילד שני‪.‬‬
‫לא נקבל ילד‪/‬ה לפעילות מועדון נוער ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד המלא‪.‬‬
‫‪ .4‬ביטול פעילות במועדון נוער‬
‫א‪ .‬הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק‪ /‬להשהות פעילות של ילד במועדון מסיבות אי התאמה‪ .‬משתתף אשר מסכן את‬
‫עצמו או את סביבתו ופוגע בפעילות הקבוצתית במועדון‪ ,‬צוות ניהול המועדון ומנהלת המתנ"ס מוסמכים להחליט על‬
‫המשך השתתפותו‪ /‬הוצאתו מהמועדון‪ .‬צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם במועדון‪ .‬בשלב א'‪-‬‬
‫הילד יושעה ליום מהמסגרת‪ ,‬בשלב ב'‪ -‬המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד מהמסגרת לאחר התראה של שבוע‪.‬‬
‫במקרה של ביטול ההרשמה‪ -‬יחויבו דמי ביטול על סך ‪.₪ 50‬‬
‫ב‪ .‬הודעה על עזיבה תעשה בכתב בלבד! ‪,‬הודעה בע"פ לכל גורם שהוא – לא תחשב כביטול פעילות במועדון נוער‪,‬‬
‫פקס המתנ"ס‪03-5322745 :‬‬
‫ג‪ .‬אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק‪.‬‬
‫החל מתאריך – ‪ 1.4.2016‬ואילך‪ ,‬לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים‪ ,‬המשתתף יחויב בתשלום‬
‫שכר הלימוד עד סוף שנת הלימודים‪.‬‬
‫אישור הורים לכלל הפעילויות השנתיות של מועדון נוער‬
‫בחתימתי על הסכם זה אני מאשר את השתתפות בני‪/‬בתי בפעילות השנתית השוטפת וכן כל פעילויות‬
‫השיא שיתקיימו במהלך השנה לרבות‪ :‬טיולים‪ ,‬סמינרים‪ ,‬מחנה קיץ‪ ,‬פסטיבל מועדוני‪ ,‬פורימון‪ ,‬חנוכיף‬
‫ועוד אירועים אשר יתקיימו בגבעת שמואל ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪ .5‬הצהרת בריאות‬
‫ההורים מצהירים כי מצבו ההתפתחותי של הילד‪/‬ה‪ ,‬הן פיזי והן נפשי הינו תקין מכל המבחינות ומתאים לגילו‪ ,‬והם‬
‫ימציאו למתנ"ס אישור רפואי‪ ,‬כפי שיידרש‪.‬‬
‫הצהרה‪ :‬הנני מצהיר‪/‬ה בזאת כי קראתי את החוזה לרישום למועדון‪ ,‬מאשר את אישור ההורים לפעילות‬
‫השנתית השוטפת ולאירועי השיא של מועדון נוער והריני מתחייב‪/‬ת לפעול לפיו‪.‬‬
‫ולראיה באו על החתום‪:‬‬
‫___________‬
‫________________‬
‫___________‬
‫חתימת ההורה‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫תאריך‬
‫כרטיס אישי למועדון נוער‬
‫שנת הלימודים תשע"ו‬
‫שם המועדון אילנוער‪ /‬קרית אלון‬
‫פרטי הילד‪/‬ה‪:‬‬
‫______________________‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫(למילוי המשרד)‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫תאריך לידה‪:‬‬
‫תעודת זהות‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫מין‪ :‬ז ‪ /‬נ‬
‫‪/‬‬
‫‪.‬‬
‫שכונה‬
‫טלפון‬
‫טלפון בבית‪:‬‬
‫חרום‪:‬‬
‫תאריך כניסה למועדון‪:‬‬
‫צמחוני‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫מידת חולצה (הקף בעיגול)‪XL , L , M , S ,14 , 12 , 10 , 8 :‬‬
‫טבעוני‪ :‬כן‪ /‬לא‬
‫פרטי האם‪:‬‬
‫פרטי האב‪:‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫תעודת זהות‪:‬‬
‫תעודת זהות‪:‬‬
‫טל‪ .‬עבודה‪:‬‬
‫טל‪ .‬עבודה‪:‬‬
‫טל‪ .‬נייד ‪:‬‬
‫טל‪ .‬נייד ‪:‬‬
‫דוא"ל ‪ _____________________________ :‬דוא"ל‪__________________________________:‬‬
‫לאור כניסת תיקון ‪ 40‬לחוק התקשרות אני מבקש בזאת‪ ,‬לקבל את פרסומי המתנ"ס כולל דואר פרסומי לכתובת‬
‫המייל שלי ול‪ s.m.s-‬שלי‪ .‬חתימת ההורה‪___________________ :‬‬
‫מצב משפחתי‪ ] [ :‬נשואים [ ] גרושים [ ]חד הורים [ ]אלמנים‪/‬ות‬
‫הצהרת בריאות‪:‬‬
‫[ ] הריני מצהיר בזה כי לא ידוע לי על כל מגבלות רפואיות שיש לבני‪/‬בתי ‪.‬‬
‫[ ] הריני מצהיר בזה כי בני‪/‬בתי יודע‪/‬ת לשחות‪.‬‬
‫[ ] הנני מתחייב‪/‬ת לדווח לצוות הנהלת מועדון נוער על כל שינוי במצבו‪/‬ה הבריאותי‪.‬‬
‫[ ] לבני ‪ /‬בתי ישנן מגבלות רפואיות ‪ /‬לקיחת תרופות קבועה כמפורט להלן‪:‬‬
‫[ ] אנא ציין‪/‬י רגישויות מיוחדות לילד‪/‬ה אלרגיות וכד'‪:‬‬
‫במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המתנ"ס תוך כדי פעילות לצורך פרסום‪ .‬הרישום למועדוני נוער מהווה הסכמה ואישור‬
‫לשימוש בצילומים בפרסומים ובאתר האינטרנט של המתנ"ס‪ .‬מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס ופרסום‬
‫התמונה אינו נעשה באופן משפיל ו‪/‬או מבזה‪.‬‬
‫[ ] שולם הוראת קבע‬
‫[ ] שולם בכרטיס אשראי‪.‬‬
‫[ ] הוקלד במערכת (למילוי ע"י המזכירות)‬
‫תאריך __________________‬
‫[ ] הנחת ילד שני‪.‬‬
‫חתימת ההורים ______________‬