רוערע ספוט

‫שם הארוע‪_______________________________________________ :‬‬
‫מארגן‪______________ :‬‬
‫מקום‪_________ :‬‬
‫תאריך‪_______ :‬‬
‫התקבל ע"י משרד התחרות‪ :‬מספר‪ ______ :‬תאריך‪ __________ :‬זמן‪ ________ :‬חתימה‪______________ :‬‬
‫טופס‬
‫ערעור – גם עבור בקשות לפיצוי ולשמיעה חוזרת (מלא וסמן כשמתאים)‬
‫‪.1‬‬
‫תחרות מספר‪_____ :‬‬
‫‪.2‬‬
‫סוג השמיעה‬
‫ערעור של מפרשית נגד מפרשית‬
‫ערעור של ועדת תחרות נגד מפרשית‬
‫ערעור של ועדת ערעורים נגד מפרשית‬
‫‪.3‬‬
‫בקשה לפיצוי ע"י מפרשית או ועדת תחרות‬
‫עיון בפיצוי ע"י ועדת ערעורים‬
‫בקשה של מפרשית או ועדת תחרות לשמיעה חוזרת‬
‫עיון על שמיעה חוזרת ע"י ועדת ערעורים‬
‫מפרשית מערערת‪ ,‬או מבקשת פיצוי או שמיעה חוזרת‬
‫דגם‪ ___________ :‬מספר מפרש‪ _______________ :‬שם השייט‪__________________________ :‬‬
‫מיוצגת ע"י‪ ________________ :‬כתובת‪ _________________________ :‬טלפון‪______________ :‬‬
‫‪.4‬‬
‫מפרשית‪/‬ות מעורערת‪/‬ות או בשיקול לפיצוי‬
‫דגם‪ ___________ :‬מספר מפרש‪ _______________ :‬שם השייט‪__________________________ :‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקרית‬
‫זמן ומקום התקרית‪______________________________________________________________ :‬‬
‫חוקים שנטען שהופרו‪ _____________________ :‬עדים‪_________________________________ :‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫הודעה למעורער‪ :‬איך יידעת את המעורער על כוונתך לערער?‬
‫מלה(ים) שהשתמשת‪_____________ :‬‬
‫ע"י קריאה‬
‫מתי? _________________‬
‫ע"י הצגת דגל אדום‬
‫ע"י הודעה בדרך אחרת‬
‫מתי? ________________________________________________‬
‫תן פרטים‪_____________________________________________ :‬‬
‫תאור התקרית‬
‫(באם יש צורך השתמש בדף משבצות נוסף לשרטוט התקרית כאשר רבוע אחד = אורך גוף סירה‪.‬‬
‫הראה מיקום המפרשיות‪ ,‬כווני רוח וזרם וסימונים)‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫צד זה לשימוש ועדת הערעורים‪:‬‬
‫מספר‪ ______ :‬נשמע ביחד עם מספרים‪_________________ :‬‬
‫(מלא וסמן כשמתאים)‬
‫לקיחה בחזרה אושרה‬
‫חתימה‪_______________________ :‬‬
‫לקיחה בחזרה התבקשה‬
‫גמר זמן ערעורים _______________‬
‫גבול הזמן הוארך‬
‫ערעור‪ ,‬או בקשה לפיצוי או שמיעה חוזרת‪ ,‬בתוך גבול הזמן‬
‫מערער‪ ,‬או צד המבקש פיצוי או שמיעה חוזרת‪ ,‬מיוצג ע"י‪________________________________________ :‬‬
‫הצד האחר‪ ,‬או מפרשית שנשקלת לפיצוי‪ ,‬מיוצגת ע"י‪___________________________________________ :‬‬
‫שמות העדים‪_______________________________________________________________________ :‬‬
‫מתורגמנים‪_______________________________________________________________________ :‬‬
‫הערות‬
‫_____________________________‬
‫התנגדות לצד מעונין‬
‫_____________________________‬
‫ערעור בכתב או בקשה לפיצוי מזהים תקרית‬
‫_____________________________‬
‫"ערעור" נקרא בהזדמנות הסבירה הראשונה‬
‫אין צורך בקריאה‪ ,‬מעורער קיבל הודעה בהזדמנות סבירה ראשונה _____________________________‬
‫_____________________________‬
‫דגל אדום הוצג באופן בוולט בהזדמנות סבירה ראשונה‬
‫_____________________________‬
‫דגל אדום נראה ע"י ועדת התחרות בגמר‬
‫ערעור או בקשה לפיצוי תקפים‪ ,‬שמיעה תימשך‬
‫ערעור או בקשה לפיצוי אינם תקפים‪ ,‬שמיעה נסגרה‬
‫עובדות שנמצאו‪__________________________________________________________ :‬‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫________________________________ ___________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫תרשים של מפרשית ________________ מאושר ע"י הועדה‬
‫תרשים הועדה מצורף‬
‫מסקנות וחוקים חלים‪______________________________________________________ :‬‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫החלטה‪:‬‬
‫ערעור נדחה‬
‫פיצוי לא ניתן‬
‫בקשה לשמיעה חוזרת‪:‬‬
‫אינו ניתן‬
‫מפרשית(יות) _______________________ נפסלה‪/‬ו‬
‫נענשת כדלהלן‪_____________________________ :‬‬
‫ניתן כדלהלן‪______________________________ :‬‬
‫ניתן‬
‫יו"ר ועדת הערעורים וחברים אחרים _____________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________________‬
‫חתימת היו"ר‪ ____________________ :‬תאריך‪ _______________ :‬שעה‪___________ :‬‬