עברית למגזר הערבי 014203

‫הפעלת תוכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" – בחינות בגרות‬
‫הפרויקט מבוצע ע"י ויצ"ו העולמית ואדיוסיסטמס ע"פ מכרז מס' ‪38/12.2013‬‬
‫עבור אגף א' לחינוך על יסודי‬
‫משרד החינוך‬
‫תוכנית לימודים‬
‫עברית לערבים – ‪014203‬‬
‫תוכנית "המחצית השלישית ‪ -‬סמסטר קיץ"‬
‫ערך‪ :‬ריאד מתאני‬
‫‪www.bagrut3.org.il‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫מטרת תכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" היא לסייע לתלמידים לעבור‬
‫בהצלחה את בחינות הבגרות ובכך להעלות את שיעור הזכאים לבגרות בבית‬
‫הספר‪ .‬הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות בנות ‪ 20 – 15‬תלמידים על ידי‬
‫מורים מקצועיים שמגישים לבגרות‪.‬‬
‫זמנים‪:‬‬
‫מרכז הלמידה יפעל במשך חמישה שבועות‪ ,‬בין המועדים‪ ,‬יום רביעי‬
‫‪1‬ביולי ‪ 2015‬עד יום חמישי ‪ 6‬באוגוסט ‪ ,2015‬חמישה ימים בשבוע ‪,‬‬
‫על הלומד חלה חובת נוכחות מלאה בתכנית ושמירה על כללי התנהגות‬
‫נורמטיביים‪ .‬לא תתאפשר יציאה לנופש או מחנות‪.‬‬
‫פרטי המנחה למקצוע העברית במגזר הערבי‪:‬‬
‫ריאד מתאני‬
‫טל' נייד‪050-3713899 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫תכנית עבודה זו נבנתה לפי מבנה הבחינה החדש של שתי יחידות החובה‬
‫"הבנה והבעה" ‪ -‬סמל שאלון ‪.14203‬‬
‫מבנה הבחינה‪:‬‬
‫הבחינה תכלול שני חלקים עיקריים‪:‬‬
‫א‪ .‬בחינה בכתב ‪ -‬משקלה ‪80%‬‬
‫ב‪ .‬בחינה בע"פ ‪ -‬משקלה ‪20%‬‬
‫‪------------------‬‬‫סה"כ ‪100%‬‬
‫חלק א'‪ :‬הבחינה בכתב‬
‫מבנה הבחינה‪:‬‬
‫הבחינה תכלול שני פרקים‪:‬‬
‫‪ .1‬הבנה‪ 60 :‬נקודות‬
‫‪ .2‬הבעה‪ 40 :‬נקודות‬
‫‪------------‬‬‫סה"כ‬
‫‪ 100‬נקודות‬
‫בחלק )‪" (1‬הבנה" יידרש התלמיד לקרוא טקסט ולענות על שאלות תוכן;‬
‫השלמת משפטים‪ ,‬אמצעי קישור‪ ,‬נימת דיבור‪ ,‬דעה אישית‪ ,‬כוונת הדובר‪ ,‬מילים‬
‫מקבילות במשמעות‪ ,‬מנוגדות‪ ,‬וגם פירוש מילים בעברית‪.‬‬
‫בחלק )‪" (2‬הבעה בכתב" יידרש התלמיד לענות על שתי שאלות‪ :‬שאלה מס' ‪6‬‬
‫ סיכום‪ ,‬התלמיד יכתוב סיכום בורר או ממזג‪ .‬ושאלה מס' ‪ – 7‬כתיבת חיבור‪,‬‬‫התלמיד יכתוב חיבור על נושא אחד מתוך שלושה‪ .‬סוגות הכתיבה‪ :‬חיבור עיוני‪,‬‬
‫פתגם‪.‬‬
‫חלק ב'‪ :‬הבחינה בע"פ‬
‫התלמיד ייבחן בבחינה בע"פ על ידי מורה עמית מאותו בית ספר אליו שייכים‬
‫התלמידים‪ .‬כל תלמיד יקבל רשימה של ‪ 10‬נושאים‪,‬רשימה שפורסמה בתחילת‬
‫שנת הלימודים הנוכחית‪ ,‬תשע"ב‪ ,‬באתר איצטבא על ידי המפמ"ר ד"ר האני‬
‫מוסא‪ .‬מתוכם יבחר כל אחד שני נושאים‪ ,‬על האחד יכין ראיון ועל השני יכין‬
‫הרצאה‪ .‬משך הבחינה הוא כ‪ 15 -‬דקות לכל תלמיד‪ ,‬ללא בחינה זו התלמיד‬
‫לא יקבל ציון בגרות‪.‬‬
‫מצורפים שלושה קבצים‪ :‬נושאים לבחינת ההבעה בע"פ ‪ ,‬קריטריונים‬
‫לבחינה בע"פ וטופס למורה‪.‬‬
‫חשוב מאוד‪ :‬על הבוחן בבחינת ההבעה בע"פ להיות רשום במשרד החינוך‬
‫כבוחן‪ ,‬לא יתקבלו מורים שלא מילאו את הטופס לבוחנים בע"פ‪ ,‬אשר‬
‫פורסם באתר איצטבא וקיבלו אישור בוחן בע"פ‪.‬‬
‫ספרי לימוד בתכנית‪:‬‬
‫המורה ילמד את התלמידים שלו באותו ספר לימוד‪ ,‬בו השתמש במשך שנת‬
‫הלימודים הנוכחית‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬כל תלמיד יקבל חוברת לימוד לצורך תרגול‬
‫והכנה לבחינות המתכונת והבגרות‪.‬‬
‫כל תלמיד חייב להצטייד בספר הלימוד ובחוברת התרגול כשהוא מגיע‬
‫ללימודים‪ .‬אין לאפשר לאלה ששכחו אותם בבית להיכנס ולהמשך כרגיל‪.‬‬
‫תכנית העבודה‪:‬‬
‫תכנית העבודה תיושם בחמישה שבועות‪ ,‬בין המועדים‪ ,‬יום רביעי ‪ 1/7/15‬עד‬
‫יום חמישי ‪ , 6/8/15‬חמישה ימים בשבוע‪ .‬כל יום מהשעה ‪ 8:00‬ועד השעה‬
‫‪.13:30‬‬
‫בחינת המתכונת תיערך ביום שני ‪ , 3/8/15‬ובחינת הבגרות תיערך ביום‬
‫חמישי ‪.6/8/12‬‬
‫תכנית הקורס‪:‬‬
‫תוכנית לימודים יומית‬
‫שני שיעורים‬
‫‪08:15 – 9:45‬‬
‫הפסקה‬
‫‪9:45 – 10:00‬‬
‫שני שיעורים‬
‫‪10:00 – 11:30‬‬
‫הפסקה‬
‫‪11:30 – 11:45‬‬
‫שיעור אחד‬
‫‪11:45 – 12:30‬‬
‫שיעור אחד‬
‫‪12:30 – 13:15‬‬
‫יום רביעי‪1/7 :‬‬
‫פתיחת תכנית "המחצית השלישית"‪.‬‬
‫חשיפת מבנה הבחינה בפני התלמידים‪ ,‬ומתן דגש על חלקיה‪ .‬המורה יתן‬
‫דוגמה אחת לתלמידים כיצד מנתחים שאלה‪ :‬מילת המפתח בשאלה‪ ,‬מה‬
‫השאלה אומרת? מה השאלה שואלת? ומה נדרש התלמיד לעשות?‬
‫אם התלמיד הבין את המסר משלוש שאלות אלה‪ ,‬הוא יפתור כל שאלה!‬
‫יום חמישי‪2/7 :‬‬
‫המורה נותן שאלות שונות לתלמידים‪ ,‬ומבקש מהם לנתח אותן כפי שעשו‬
‫בשיעור האחרון‪ .‬כל תלמיד יכתוב את השאלה‪ ,‬יכתוב את שאלות המפתח וייתן‬
‫מענה לכל אחת מהן‪.‬‬
‫התלמידים יכולים עכשיו לציין תשובות בגוף הטקסט‪ ,‬לצבוע אותן בגוף הטקסט‬
‫בצבעים שונים‪ ,‬ולהעתיק אותן למחברת‪.‬‬
‫המורה יתן כמה שאלות כאלו לתלמידים‪ ,‬אפילו מבחינות קודמות‪ ,‬ויבקש‬
‫מהתלמידים לעבור על התהליך שלמדו‪ ,‬וליישם אותו‪.‬‬
‫מומלץ לחלק לתלמידים את הרשימה הבאה של מילות השאלה או מילות‬
‫ההוראה אשר מופיעה בחוזר המפמ"ר מס' ‪: 3‬‬
‫תזכורת למילות הוראה למטלות במבחני בגרות‬
‫על מנת לשפר את הבנת השאלות המופיעות במבחני הבגרות‪ ,‬לפניכם רשימה‬
‫)חלקית( של מילות ההוראה השכיחות במבחנים‪ ,‬משמעותן ודוגמאות לשאלות‬
‫בהן מופיעה מילת ההוראה‪.‬‬
‫א‪ .‬ציין ‪-‬‬
‫כתוב בנקודות בלבד ‪ /‬בכותרות‪ /‬בראשי פרקים‪ ,‬בלי לפרט‪,‬‬
‫לתאר ולהסביר‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪ .1‬ציין שני אמצעים אומנותיים בשיר‪...‬‬
‫‪ .2‬ציין שתי תכונות של הגיבור המרכזי ביצירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאר ‪-‬‬
‫כתוב בפרוט או בקצרה על ____ ‪ ,‬ובסס דבריך על פרטים‬
‫מתוך הטקסט‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪ .1‬תאר את דמותו של ____‪ ,‬פרט את תכונות האופי שלו‪,‬‬
‫והבא שתי דוגמאות‬
‫מתוך הסיפור בהן באות לידי ביטוי‬
‫תכונות אלו ‪.‬‬
‫‪ .2‬תאר בקצרה‪ ,‬על פי הקטע‪ ,‬את התהליך שעברו _______‪,‬‬
‫ופרט את שלביו‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסבר ‪-‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫הבהר‪ ,‬פרש או נמק את העניין‪.‬‬
‫‪ .1‬הסבר מהי הביקורת כלפי החברה המועברת באמצעות‬
‫הדוגמה שבקטע‪.‬‬
‫‪ .2‬הסבר כיצד שורת הסיום בשיר מתקשרת לכותרת השיר‪.‬‬
‫ד‪ .‬הדגם ‪-‬‬
‫צטט )אם הטקסט נתון( או הבא דוגמה הממחישה או מבהירה‬
‫את הנושא הנדרש‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪ .1‬תאר את מצבו של הדובר השר‪ ,‬וצטט מתוך השיר שני‬
‫ציורים הממחישים את מצבו‪.‬‬
‫‪ .2‬הדגם את מוטיב הדממה בסיפור‪ :‬הבא מתוך הסיפור שתי‬
‫דוגמאות למצבים המעצבים את המוטיב‪.‬‬
‫ה‪ .‬השווה ‪-‬‬
‫כתוב מה דומה ומה שונה‬
‫בין ___‬
‫לבין____‬
‫על פי‬
‫קריטריונים מסוימים‪.‬‬
‫‪ .1‬השווה בין מצבם של שני הגיבורים המרכזיים בסיפור‪____ :‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫ו_____ ‪ ,‬על פי משלח ידם‪ ,‬לבושם‪ ,‬התנהגותם ויחסם‬
‫לסביבתם‪.‬‬
‫‪ .2‬השווה בין המשפט הפותח את השיר לבין המשפט המסיים‬
‫אותו‪.‬‬
‫ו‪.‬חווה‬
‫כתוב מהי דעתך בנוגע לדבר מסוים או נושא מסוים‪.‬‬
‫דעתך ‪-‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫ז‪ .‬מַ יין ‪-‬‬
‫חווה דעתך על טענתו של כותב המאמר‪ ,‬ונמק את דבריך‪.‬‬
‫חַ לק פריטים לקבוצות על פי קריטריונים מסוימים‪ ,‬ותן כותרת‬
‫מכלילה לכל קבוצה‪.‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫מיין את שמות העצם שלפניך לשלוש קבוצות על פי דרך‬
‫התצורה שלהן‪ ,‬ותן כותרת לכל קבוצה‪.‬‬
‫ח‪ .‬פָ ֵרט‬
‫הבא פירוט של הדברים; הבא את החלקים השונים שמהם‬
‫הדבר מורכב‪.‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫פרט את הבקשות השונות של המשורר בשיר "הכניסיני תחת‬
‫כנפך"‪.‬‬
‫ט‪ .‬פָ ֵרש‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫כתוב את המושג במילים אחרות‪ ,‬פשוטות יותר‪.‬‬
‫פרש את המשפט שלפניך‪ ,‬הלקוח מהשיר‪" :‬ו ְטַ עַ ם ְר ָג ַבי ִך ְלפִי‬
‫מִ דְ בָש י ֶעֱ ַרב"‪.‬‬
‫י‪ .‬סכם ‪-‬‬
‫כתוב בקצרה את עיקרי הדברים‪.‬‬
‫ביום ראשון‪ 5/7 :‬המורה ממשיך בנושאים עיקריים בהבנת הנקרא‪ :‬על המורה‬
‫ללמד ביום הזה תעודת זהות של טקסט וסוגי הטקסט ויתרגל עם התלמידים‪.‬‬
‫ביום שני‪ 6/7 :‬אין לימודים‪ ,‬מועד ב' ‪ -‬בחינת הבגרות באנגלית‪.‬‬
‫ביום שלישי‪ 7/7 :‬המורה ילמד מילות קישור‪ ,‬מאזכרים והמרות‪ .‬ויתרגל נושאים‬
‫אלה עם התלמידים‪.‬‬
‫המורה יעשה חזרה על הנושאים שלימד במשך השבוע‪ .‬בחלקו השני של יום‬
‫הלימודים‪ ,‬לאחר ההפסקה‪ ,‬תתקיים בחינה מסכמת לנושאים שנלמדו במשך‬
‫שבוע הלימודים הראשון‪ .‬הבחינה תכלול חומר מכל הנושאים‪.‬‬
‫לאחר ההפסקה‪ ,‬תיערך בחינה מסכמת מס' ‪ .1‬הבחינה תכלול חומרים שלומדו‬
‫במשך השבוע הראשון ועד יום הבחינה‪.‬‬
‫רשימת מילות הקישור על פי חוזר מפמ"ר ‪ 2‬תשס"ב‬
‫משמעות לוגית‬
‫‪ +‬שם‬
‫‪ +‬משפט‬
‫בהתייחסות‬
‫לנאמר קודם לכן‬
‫זמן‬
‫לפני‬
‫לפני ש‬
‫לפני כן‪,‬‬
‫בזמן‬
‫כש‬
‫במשך‬
‫כאשר‬
‫קודם לכן‬
‫באותו זמן‬
‫בזמן ש‬
‫אחרי‬
‫אחרי ש‬
‫אחרי כן‬
‫כעבור‬
‫אחר כל‬
‫לאחר‬
‫לאחר מכן‬
‫כל הזמן ה‬
‫כל עוד‬
‫כל זמן שכך‬
‫כל זמן ש‬
‫סיבה‬
‫עד‬
‫עד ש‬
‫עד אז‬
‫מאז ה‬
‫מאז ש‬
‫מאז‬
‫בגלל‬
‫כי‬
‫בשל כך‬
‫בשל‬
‫משום ש‬
‫משום כך‬
‫עקב‬
‫מפני ש‬
‫עקב כך‬
‫בעקבות‬
‫מאחר ש‬
‫בעקבות זאת‬
‫לרגל‬
‫מכיוון ש‬
‫לכן‬
‫על כן‬
‫כתוצאה מ‬
‫שכן‬
‫מטרה ‪ ,‬תכלית‬
‫לשם‬
‫כדי ‪ +‬שם פועל‬
‫בשביל‬
‫כדי ש ‪ +‬עתיד‬
‫לשם כך‬
‫למען‬
‫ויתור והסתייגות‬
‫למרות‬
‫אף על פי ש‬
‫למרות זאת‬
‫על אף‬
‫אף ש‬
‫אף על פי כן‬
‫אמנם … אבל‬
‫בכל זאת‬
‫נכון ש… אך ‪/‬‬
‫אולם‬
‫אבל‬
‫למרות ש‬
‫ניגוד‬
‫בניגוד ל‬
‫לעומת )בהשוואה‬
‫ל(‬
‫בעוד ש…‬
‫)הרי(…‬
‫… ואילו…‬
‫לעומת )בניגוד ל(‬
‫דמיון‬
‫כמו‬
‫כשם ש… כך‬
‫בדומה ל‬
‫כמו ש… כך‬
‫אך ‪ /‬אולם‬
‫בניגוד לכך‬
‫לעומת זאת‬
‫אך‪ ,‬אבל‪ ,‬אולם‬
‫בדומה לכך‬
‫… כאילו…‬
‫ברירה‪/‬הוצאה‬
‫לא… אלא‬
‫לא… אלא‬
‫הוספה‬
‫ו…‬
‫לא רק…‬
‫ו…‬
‫גם…‬
‫אלא גם…‬
‫גם…‬
‫נוסף על כך‬
‫לא רק…‬
‫אלא גם…‬
‫תנאי‬
‫ריאלי )קיים(‬
‫לא ריאלי )בטל(‬
‫חיובי‬
‫לא ריאלי )בטל(‬
‫שלילי‬
‫בלי‪ ,‬ללא‬
‫אם‬
‫לו‪ ,‬אילו‪ ,‬אם‬
‫לולא‪ ,‬אילולא‪,‬‬
‫אילמלא‬
‫לולא‪ ,‬אילולא‬
‫אילמלא‪ ,‬אילו לא‪,‬‬
‫אם לא‬
‫יום רביעי‪8/7 :‬‬
‫המורה ילמד ביום הזה‪ :‬הפסקה‪ ,‬מבנה הפסקה וסוגי פסקות‪ .‬חשוב לתת כמה‬
‫תרגילים לתלמידים בסוף היום לתרגל את החומר הנלמד‪.‬‬
‫המורה ייתן לתלמידים ביום הזה כלים לזיהוי חלקי הפסקה העיקריים‪ ,‬כמו‪:‬‬
‫משפט מפתח‪ ,‬משפט תומך ומשפט סיום; זיהוי רעיון מרכזי בפסקה‪.‬‬
‫יום חמישי ‪ 9/7‬אין לימודים – מועד ב' בבחינת הבגרות במתמטיקה‬
‫יום שבת‪11/7 :‬‬
‫המורה ילמד ביום הזה קשרים לוגיים בין משפטים בתוך הפסקה‪ ,‬וייתן‬
‫לתלמידים כלים לזיהוי סוג הקשר הלוגי‪ .‬כמו כן‪ ,‬ייתן לתלמידים לכתוב פסקות‬
‫תוך כדי שימוש בקשרים לוגיים‪ .‬התלמידים ישלימו משפטים לפי מילות קישור‬
‫שונות‪ ,‬עם שמירה על הקשר הלוגי‪ ,‬אותו מציינת מילת הקישור‪.‬‬
‫יום ראשון‪12/7 :‬‬
‫המורה ייתן לתלמידים טקסט המורכב מכמה פסקות‪ ,‬יבקש מהם לחלקו‬
‫לפסקות‪ ,‬ובתוך כל פסקה להצביע על משפט המפתח‪ ,‬על משפטים תומכים;‬
‫לציין בכל אחת את הרעיון המרכזי; לסמן מילות הקישור המופיעות בכל פסקה‬
‫ולכתוב את סוג הקשר הלוגי‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬המורה צריך ללמד את התלמידים‬
‫קשרים לוגיים בין פסקות שלמות‪ .‬הוא ידריך את תלמידיו כיצד מגלים את סוג‬
‫הקשר הלוגי )בעיקר לפי מילות הקישור המקשרות בין הפסקות השונות(‪.‬‬
‫יום שני ‪ 13/7‬אין לימודים מועד מיוחד עברית לערבים שאלונים‬
‫‪14204/14203‬‬
‫יום שלישי‪14/7 :‬‬
‫המורה ייתן לתלמידים טקסט המורכב מכמה פסקות‪ ,‬יבקש מהם לחלקו‬
‫לפסקות‪ ,‬ובתוך כל פסקה להצביע על משפט המפתח‪ ,‬על משפטים תומכים;‬
‫לציין בכל אחת את הרעיון המרכזי; לסמן מילות הקישור המופיעות בכל פסקה‬
‫ולכתוב את סוג הקשר הלוגי‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬המורה צריך ללמד את התלמידים‬
‫קשרים לוגיים בין פסקות שלמות‪ .‬הוא ידריך את תלמידיו כיצד מגלים את סוג‬
‫הקשר הלוגי )בעיקר לפי מילות הקישור המקשרות בין הפסקות השונות(‪.‬‬
‫יום רביעי‪15/7 :‬‬
‫המורה ייתן לתלמידים טקסט המורכב מכמה פסקות‪ ,‬יבקש מהם לחלקו‬
‫לפסקות‪ ,‬ובתוך כל פסקה להצביע על משפט המפתח‪ ,‬על משפטים תומכים;‬
‫לציין בכל אחת את הרעיון המרכזי; לסמן מילות הקישור המופיעות בכל פסקה‬
‫ולכתוב את סוג הקשר הלוגי‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬המורה צריך ללמד את התלמידים‬
‫קשרים לוגיים בין פסקות שלמות‪ .‬הוא ידריך את תלמידיו כיצד מגלים את סוג‬
‫הקשר הלוגי )בעיקר לפי מילות הקישור המקשרות בין הפסקות השונות(‪.‬‬
‫יום חמישי‪16/7 :‬‬
‫בחלק הראשון של יום הלימודים‪ ,‬חוזר המורה בקצרה על הנושאים שלימד‬
‫במשך השבוע‪ ,‬ייתן תרגילי חזרה קצרים לתלמידים‪.‬‬
‫לאחר ההפסקה‪ ,‬תיערך בחינה מסכמת מס' ‪ .2‬הבחינה תכלול חומרים שלומדו‬
‫במשך השבוע הראשון ועד יום הבחינה‪.‬‬
‫המורה יעסוק בשבוע הזה בשני הנושאים העיקריים‪ :‬כתיבת סיכום )בורר‬
‫וממזג( וכתיבת חיבור‪.‬‬
‫ימים שלישי ורביעי‪21-22/7 :‬‬
‫המורה ייתן לתלמידים כלים לסיכום טקסט‪ .‬התלמיד ילמד את שני סוגי‬
‫הסיכומים‪ ,‬הבורר והממזג‪ .‬ויתנסה בשניהם במשך ימי ראשון ושני‪ .‬מומלץ‬
‫להקדיש לכל סוג יום לימודים שלם‪ ,‬בחלקו השני של יום הלימודים יתרגלו‬
‫התלמידים את סוג הסיכום שלמדו‪.‬‬
‫ימים חמישי – ראשון ושני‪23-26-27/ 7 :‬‬
‫המורה ילמד את התלמידים מבנה החיבור‪ ,‬וייתן להם דרכים והוראות לכתיבת‬
‫חיבור‪ .‬מומלץ לתת לתלמידים להתנסות בכתיבת פתגמים‪ ,‬כי סוג זה של חיבור‬
‫עשוי להופיע בבחינת הבגרות‪.‬‬
‫איך כותבים חיבור?‬
‫שלבים עיקריים בכתיבת החיבור‪:‬‬
‫‪ (1‬שלב הבחירה‪:‬‬
‫רצוי לבחור נושא מוכר‪ ,‬על מנת שתוכל להסביר את‬
‫הנושא ולדון בו באופן מעמיק ככל האפשר‪ .‬ככל שהנושא‬
‫קרוב ללבכם ‪ ,‬כן תיטיבו לכתוב עליו‪.‬‬
‫‪ (2‬הבנת הנושא‪:‬‬
‫הנושאים המוצעים לכתיבת החיבור מנוסחים כמשימה‬
‫מורכבת‪ .‬על מנת למלא כראוי משימה זו עליכם לפרק‬
‫את הנושא ולהתייחס לכל אחד ממרכיביו בשעת‬
‫הכתיבה‪.‬‬
‫‪ (3‬ארגון הרעיונות‪:‬‬
‫א‪ .‬רשמו כל רעיון או נקודה העולים בדעתכם בהקשר‬
‫לנושא‪ .‬בשלב זה אין צורך להקפיד על ניסוח וארגון‪.‬‬
‫ב‪ .‬ארגון‪ ,‬ניפוי ומיון‪ -‬עכשיו עליכם לארגן את הרעיונות‬
‫והנקודות שנרשמו בשלב הקודם ‪ .‬לשם כך יש לקבץ את‬
‫הרעיונות לפי הנושאים ‪ ,‬לבטל רעיונות חוזרים ומיותרים‬
‫ולבסוף לסדר אותם על פי סדר הגיוני‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל רעיון או מספר נקודות הנוגעות בעניין אחד יהוו‬
‫ראש פרק‪ ,‬שאותו יש לפתח לפסקה שלמה‪.‬‬
‫‪ (4‬כתיבה‪:‬‬
‫א‪ .‬נסחו פסקת פתיחה שתתאים לנושא החיבור על פי‬
‫הכללים וההוראות שלמדתם‪ .‬יש לזכור שפסקת‬
‫הפתיחה נועדה להציג את הנושא או את הרעיון המרכזי‪.‬‬
‫ב‪ .‬גוף החיבור – יש לפתח כל ראש פרק או רעיון‬
‫לפסקה שלמה‪ .‬הפסקה תכלול משפט מפתח )כלומר‬
‫משפט המציג בתוכו את הרעיון המרכזי של הפסקה(‬
‫ומשפטים תומכים )כלומר משפטים שתפקידם לתמוך‬
‫ולהרחיב את הרעיון המוצג במשפט המפתח(‪.‬‬
‫ג‪ .‬סיום – נסחו פסקה שתסכם את עיקרי הדברים‪ ,‬תציג‬
‫את המסקנה הנובעת מן הכתוב‪ ,‬או הציעו פתרון לבעיה‬
‫שהוצגה בחיבורכם‪ ,‬ייתכן גם סוף פתוח‪.‬‬
‫‪ (5‬בדיקה ועריכה סופית‪:‬‬
‫בבדיקת החיבור יש להתייחס לשלוש נקודות מרכזיות‪:‬‬
‫א‪ .‬תוכן‪:‬‬
‫קראו בעיון את החיבור ובדקו האם הנושא מוצג ומנומק כראוי‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬האם העליתם די רעיונות לפיתוחו‪ ,‬והאם התייחסתם‬
‫לכל המרכיבים של הנושא כפי שנתבקשתם‪ ,‬ולבסוף האם‬
‫כתבתם לעניין‪ ,‬ללא סטיות מן הנושא וללא חזרות מיותרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬קישוריות‪:‬‬
‫חזרו ובדקו האם הפסקות המרכיבות את חיבוריכם כתובות‬
‫בסדר הגיוני‪ .‬ובדקו האם קיים קשר הגיוני בין הפסקות‪,‬‬
‫בעיקר בין פסקת הפתיחה לבין פסקת הסיום‪ .‬ניתן לקשר בין‬
‫הפסקות‪ ,‬באמצעות מילות קישור מתאימות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬פסקות יכולות לקיים ביניהן קשר רעיוני )תכני( גם ללא מילת קישור‪.‬‬
‫ג‪ .‬לשון וסגנון‪:‬‬
‫בדקו האם סגנון הכתיבה בהיר ומדויק‪ ,‬והמשפטים קצרים‬
‫וברורים‪ ,‬יש קשר הגיוני בין המשפטים‪ ,‬אין חזרות מיותרות‪,‬‬
‫אוצר המילים והביטויים בחיבור מגוון‪.‬‬
‫צורה חיצונית‪ :‬בזמן כתיבת החיבור יש להקפיד על חלוקה‬
‫ברורה לפסקות‪ ,‬שמירה על שוליים וכתב יד קריא ומסודר‪.‬‬
‫יום שני‪27/ 7 :‬‬
‫יחולקו הנושאים לבחינת ההבעה בע"פ לתמידים‪ .‬המורים מתבקשים לתת‬
‫הסבר מלא לכל הנושאים וכן לאפשר לתלמידים לבחור שני נושאים עליהם‬
‫ייבחנו בבחינת ההבעה בע"פ‪.‬‬
‫המורה יחלק לתלמידים רשימת הנושאים לבחינת ההבעה בע"פ ויסביר להם‬
‫את הדרישות העיקריות לבחינה זאת‪ .‬כל תלמיד יבחר שני נושאים על האחד‬
‫יכין ראיון ועל השני הרצאה‪ .‬כל תלמיד ייבחן במשך כ‪ 15 -‬דקות‪.‬‬
‫שים לב‬
‫‪ :‬בהמשך מצורפת רשימת הנושאים לבחינת ההבעה בע"פ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על הנבחן לבחור בשניים מהנושאים שברשימה‪ :‬אחד לראיון ואחד‬
‫להרצאת דברים‪.‬‬
‫יום שלישי ‪ - 28/7‬תתקיים בחינת ההבעה בע"פ בכל מרכזי הלימוד‪.‬‬
‫ימים רביעי‪-‬חמישי‪29-30/7 :‬‬
‫המורה עושה חזרה על הנושאים‪ ,‬הוא נותן לתלמידים לתרגל בכיתה‪ .‬וגם על‬
‫נושא ההבעה בכתב ומתרגל עם התלמידים‪ .‬חזרות על כתיבת הסיכום בשני‬
‫סוגיו וגם על כתיבת החיבור‬
‫הערה‪:‬‬
‫המורה ילווה את התלמידים בכתיבת הראיון וכן בכתיבת ההרצאה‪.‬‬
‫חישוב ציון בחינת ההבעה בע"פ‪:‬‬
‫טופס חדש לדיווח על תוצאות בחינה בעל‪-‬פה‪ :‬הדיווח יהיה על טופס ‪9588‬‬
‫)יש למלא את חמשת המרכיבים )‪ (5 -1‬באחוזים ולא בנקודות‪ ,‬כלומר הציון‬
‫שיירשם הוא מ‪ 100 -0 -‬בכל מרכיב‪ .‬תא )מרכיב( ‪ 6‬יישאר ריק(‪ ,‬בנוסף אין‬
‫לחשב את הציון הסופי‪ .‬השקלול של הציון יבוצע ע"י מחשבי המרב"ד על‬
‫פי המשקל שנקבע לכל מרכיב בטבלה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לפי בקשת המפמ"ר ד"ר האני מוסא יש לרשום ציון המגן של‬
‫התלמיד בטופס זה‪.‬‬
‫חשוב מאוד!‬
‫על הבוחן בבחינת ההבעה בע"פ להיות רשום במשרד החינוך כבוחן‪ ,‬לא‬
‫יתקבלו מורים שלא מילאו את הטופס לבוחנים בע"פ‪ ,‬אשר פורסם באתר‬
‫איצטבא‪.‬‬
‫המלצה להכנת החומר לבחינת ההבעה בע"פ‪:‬‬
‫כל תלמיד יבחר לעצמו שני נושאים‪ ,‬אחד לכתיבת ראיון והשני להכנת הרצאה‪.‬‬
‫הראיון‪:‬‬
‫כל תלמיד יפעל לפי הבא‪:‬‬
‫‪ -‬בחירת הנושא לראיון‪.‬‬‫‪ -‬בחירת דמות כלשהי‪.‬‬‫‪ -‬תפקיד‪ /‬עיסוק של הדמות הנבחרת‪.‬‬‫‪ -‬שאילת שאלות ותשובות‪.‬‬‫‪ -‬בחירת השאלות )סדר הגיוני‪ ,‬חשיבות(‬‫הרצאה‪:‬‬
‫‪ -‬בחירת נושא להרצאה‪.‬‬‫‪ -‬בחירת ספרות מקצועית‪ 3 -2) .‬מקורות(‬‫‪ -‬ראשי פרקים‪ :‬הקדמה; תקציר; גוף וסיכום‬‫הערה‪:‬‬
‫התלמיד יכול להשתמש בכל אמצעי המחשה להצגת דבריו‪.‬‬
‫טופס מיוחד למורים בוחנים בבחינת ההבעה בע"פ‪ ,‬כל מורה ימלא טופס זה‬
‫וישלח אותו במייל לריאד מתאני ‪[email protected]‬‬
‫טופס דיווח על בחינה בעל‪-‬פה‬
‫מס'‬
‫שם ביה"ס‬
‫מורה מלמד‬
‫כיתות‬
‫שנבחנו‬
‫שם‬
‫מורה בוחן‬
‫ת"ז‬
‫שם‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫חתימת מנהל המרכז _______________________‬
‫בנוסף לטופס זה על המורה לעיין בהוראות המיוחדות לבחינת ההבעה בע"פ‬
‫אשר פורסמו באתר איצטבא‪) .‬קריטריונים לבחינת ההבעה בע"פ‪ ,‬וטופס מורה‬
‫בוחן בבחינה בע"פ(‬
‫הערה‪:‬‬
‫כל תלמיד הלומד בתכנית "המחצית השלישית" חייב להיבחן בבחינה בע"פ‪,‬‬
‫אפילו עבר בחינה כזאת בעבר‪ .‬ללא בחינה זו הוא לא יקבל ציון בגרות‪.‬‬
‫ת"ז‬
‫יום ראשון‪2/8 :‬‬
‫המורה עושה חזרה על הנושאים‪ ,‬הוא נותן לתלמידים לתרגל בכיתה‪ .‬וגם על‬
‫נושא ההבעה בכתב ומתרגל עם התלמידים‪ .‬חזרות על כתיבת הסיכום בשני‬
‫סוגיו וגם על כתיבת החיבור‪.‬‬
‫יום שני‪3/8 :‬‬
‫ביום הזה תתקיים בחינת המתכונת בשאלון ההבנה וההבעה )‪.(14203‬‬
‫יום שלישי‪4/8 :‬‬
‫המורה יחזיר לתלמידים בחינות המתכונת שלהם ויסביר להם את הבעיות בהן‬
‫נתקלו בפתרון הבחינה‪.‬‬
‫יום רביעי‪5/8 :‬‬
‫המורה נותן לתלמידים מבחנים משנים קודמות ופותרים יחד את השאלות‪ ,‬כפי‬
‫שלמדו במשך הקורס‪ .‬חשוב לתת דגשים על נושאים עיקריים כמו‪ :‬קשר לוגי בין‬
‫משפטים‪ ,‬או בין פסקות‪ ,‬נימת הדיבור בטקסט ודעתו של העורך‪.‬‬
‫יום חמישי‪6/8 :‬‬
‫ביום הזה תתקיים בחינת הבגרות בשאלון ‪14203‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫כל מורה חייב ללמד לפי סילבוס זה ולא על פי דעתו האישית‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪.----------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫מאחל לכולנו עבודה מעשירה‪ ,‬מוצלחת ופורייה!‬
‫מתאני ריאד‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המזכירות הפדגוגית‬
‫אגף שפות‬
‫הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים‬
‫ט"ז אייר תשע"ה‬
‫‪ 05‬במאי ‪2015‬‬
‫מיומנויות הבעה בעל פה‬
‫הצעה לקריטריונים של הערכה וביקורת במבחן בית ספרי‬
‫(ההצעה מבוססת על הקריטריונים של הבחינה בעל פה לנבחנים בעברית כשפה שנייה‬
‫בבתי ספר תיכוניים ערביים כחלק מ‪ 2-‬יח"ל בסיס)‬
‫ההצעה כוללת מדדים לשתי פעילויות בסיסיות הכלולות בתכנית הלימודים החדשה‬
‫(ראו‪ :‬תכה"ל עמ' ‪:)84‬‬
‫‪ .1‬ראיון‪ -‬דיון וניהול שיחה של שאלות ותשובות‪.‬‬
‫‪ .2‬הרצאת דברים (פרזנטציה) של נושאים נתונים מראש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יש לבחור בשני נושאים שונים‪ ,‬אחד לראיון ואחד להרצאת דברים‪ .‬ראו‪ :‬רשימת‬
‫נושאים לבחינה בעל פה‪.‬‬
‫‪ .1‬ניהול שיחה‬
‫בניהול שיחה נדרשות שתי מיומנויות בסיס של האזנה ודיבור‪:‬‬
‫‪ ‬יכולות של תקשורת‬
‫‪ ‬יכולות של שימוש נכון ומדויק בשפה‬
‫להלן טבלה ובה פירוט הקריטריונים לבדיקת היכולות בשלוש רמות שונות (כולל ציון‬
‫בנקודות)‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ניהול שיחה‬
‫רמה‬
‫רמה ‪1‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫יכולות של תקשורת‬
‫יכולות של שימוש נכון ומדויק‬
‫ציון‬
‫בשפה‬
‫בנקודות‬
‫‪‬‬
‫הבנה מלאה של השאלות‬
‫(אפשר בתיווך מינימלי של‬
‫הבוחן)‬
‫‪‬‬
‫יכולת להגיב ללא היסוס‬
‫‪‬‬
‫יכולת לענות תשובה מפורטת‬
‫של יותר ממשפט אחד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קושי בהבנת השאלות (יש‬
‫צורך לחזור עליהן ולהסביר‬
‫אותן שוב בשפה פשוטה יותר)‬
‫‪‬‬
‫חוסר יכולת להגיב במהירות‪,‬‬
‫היסוס רב במתן התשובות‬
‫‪‬‬
‫יכולת לענות במשפט אחד‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אי הבנה של השאלות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חוסר יכולת לתקשר‬
‫שימוש לא נכון במבנים‬
‫לשוניים פשוטים‬
‫‪‬‬
‫יכולת לענות באופן מקוטע או‬
‫במילה אחת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אוצר מילים מוגבל‬
‫‪‬‬
‫הגייה לא מובנת‪.‬‬
‫‪20-16‬‬
‫‪15-8‬‬
‫‪7-4‬‬
‫‪‬‬
‫שימוש נכון ומדויק (בדרך‬
‫כלל) במבנים לשוניים‬
‫פשוטים‬
‫‪‬‬
‫שימוש באוצר‬
‫עשיר ומגוון‬
‫מילים‬
‫‪‬‬
‫הגייה נכונה ומובנת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ומדויק‬
‫נכון‬
‫שימוש‬
‫במבנים לשוניים פשוטים‬
‫רק באופן חלקי‬
‫‪‬‬
‫שימוש באוצר‬
‫בסיסי בלבד‬
‫מילים‬
‫בד"כ הגייה מובנת‪.‬‬
‫‪. 2‬הרצאת דברים (פרזנטציה)‬
‫בהרצאת דברים נדרשות שלוש מיומנויות בסיס של האזנה ודיבור‪:‬‬
‫‪ .1‬יכולות של הצגת הנושא‬
‫‪ .2‬יכולות של שימוש נכון ומדויק בשפה‬
‫‪ .3‬יכולות של תקשורת‬
‫‪2‬‬
‫ציון‬
‫בנקודות‬
‫‪20-16‬‬
‫‪15-8‬‬
‫‪7-4‬‬
‫להלן טבלה ובה פירוט הקריטריונים לבדיקת היכולות בשלוש רמות שונות (כולל ציון‬
‫בנקודות)‪:‬‬
‫הרצאת דברים‬
‫רמה‬
‫רמה ‪1‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫יכולות של הצגת הנושא‬
‫‪‬‬
‫הצגה מאורגנת‬
‫כהלכה של הנושא‪,‬‬
‫הכוללת‪ :‬פתיח‪,‬‬
‫סיכום הרעיונות‬
‫העיקריים‪ ,‬מסקנות‬
‫‪‬‬
‫הצגה נאותה‬
‫ומפורטת של הנושא‬
‫(לפחות במשך שתי‬
‫דקות)‬
‫‪‬‬
‫הצגה הכוללת נקודת‬
‫מבט אישית‬
‫‪‬‬
‫דיבור שוטף בלי‬
‫קריאה מדף מוכן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצגה מאורגנת‪ ,‬אך‬
‫חסרה אלמנט אחד‬
‫‪‬‬
‫ציון‬
‫‪20-16‬‬
‫‪15-8‬‬
‫יכולות של שימוש נכון‬
‫ומדויק בשפה‬
‫‪‬‬
‫שימוש נכון ומדויק‬
‫(בדרך כלל במבנים‬
‫לשוניים פשוטים‬
‫‪‬‬
‫שימוש באוצר‬
‫מילים רלוונטי‬
‫לנושא‪ ,‬עשיר ומגוון‬
‫‪‬‬
‫הגייה נכונה‬
‫ומובנת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצגה נאותה אך לא‬
‫מפורטת של הנושא‬
‫(במשך דקה אחת)‬
‫שימוש נכון ומדויק‬
‫במבנים לשוניים‬
‫פשוטים רק באופן‬
‫חלקי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כמעט ואין‬
‫התייחסות לנקודת‬
‫מבט אישית‬
‫שימוש באוצר‬
‫מילים רלוונטי‪ ,‬אך‬
‫בסיסי‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הצגה מקוטעת‬
‫מהזיכרון ללא דף‬
‫הכנה‪.‬‬
‫הגייה נכונה ומובנת‬
‫בדרך כלל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצגה לא מאורגנת‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הצגה קצרה (פחות‬
‫מדקה‬
‫שימוש לא נכון‬
‫במבנים לשוניים‬
‫פשוטים‬
‫‪‬‬
‫אין נקודת מבט‬
‫אישית‬
‫‪‬‬
‫שימוש באוצר‬
‫מילים כללי ומוגבל‬
‫‪‬‬
‫קריאה מהדף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגייה לא מובנת‪.‬‬
‫‪7-4‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫ציון‬
‫‪20-16‬‬
‫‪15-8‬‬
‫‪7-4‬‬
‫יכולות של תקשורת‬
‫‪‬‬
‫הבנה מלאה של השאלות‬
‫(אפשר בתיווך מינימלי‬
‫של הבוחן)‬
‫‪‬‬
‫יכולת לענות על שאלות‬
‫הבהרה של הבוחן באופן‬
‫מפורט (יותר ממשפט‬
‫אחד)‬
‫‪‬‬
‫יכולת לתת הסברים‬
‫ברורים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קושי בהבנת השאלות‬
‫‪‬‬
‫חוסר יכולת לענות‬
‫לשאלות הבוחן באופן‬
‫מלא (רק במשפט אחד)‬
‫‪‬‬
‫יכולת לתת הסברים‬
‫ברורים רק באופן חלקי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אי הבנה של השאלות‬
‫‪‬‬
‫תשובות מקוטעות או‬
‫תשובות במילה אחת‬
‫לשאלות הבוחן‬
‫‪‬‬
‫חוסר יכולת לתת‬
‫הסברים ברורים או‬
‫חוסר יכולת לתת כלל‬
‫הסברים‪.‬‬
‫ציון‬
‫‪20-16‬‬
‫‪15-8‬‬
‫‪7-4‬‬
‫‪ .1‬בטופס שמספרו ‪( 9588‬יש להתעלם מהכותרת של הטופס וייעודו הראשוני) יש שישה‬
‫מרכיבים‪ ,‬יש להסתפק בחמישה מרכיבים כפי שפורטו‪( :‬במקום ציון שנתי‪ ,‬יש‬
‫לרשום את ציון המגן בשאלון ‪)014203‬‬
‫ניהול שיחה‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫יכולות של תקשורת‬
‫ יכולות של שימוש נכון ומדויק בשפה‬‫הרצאת דברים‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫יכולות של הצגת הנושא‬
‫‪-‬‬
‫יכולות של שימוש נכון ומדויק בשפה‬
‫‪-‬‬
‫יכולות של תקשורת‬
‫‪ .2‬דיווח ליקויי למידה על טופס ‪9544‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ד"ר האני מוסא‬
‫מפמ"ר על הוראת העברית בבתי‬
‫ספר ערביים‬
‫העתקים‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ד"ר ניר מיכאלי‪ ,‬יו"ר המזכירות הפדגוגית‬
‫ד"ר משה דקלו‪ ,‬מנהל אגף א' – בחינות‬
‫גב' דליה פניג‪ ,‬סגנית יו"ר מזכירות פדגוגית ומנהלת אגף א' – פיתוח פדגוגי‬
‫מר משה זעפרני‪ ,‬מנהל אגף שפות‬
‫מר עבדאללה ח'טיב‪ ,‬מנהל אגף א' חינוך ערבי‬
‫ד"ר מוחמד אלהיב‪ ,‬הממונה על החינוך הבדואי‬
‫גב' ריקי זקן‪ ,‬רכזת בחינות באגף א' – בחינות‬
‫מר אחמד בדראן‪ ,‬מפקח מחוזי – צפון‬
‫מר עורסאן עיאדאת‪ ,‬מפקח מחוזי – חיפה‬
‫מר טארק אבו חג'לה‪ ,‬מפקח מחוזי – מרכז‬
‫‪4‬‬