Cisco Unified IP Conference ריהמ הלחתה ךירדמ Phone 8831 for Third

‫מדריך התחלה מהיר ‪Cisco Unified IP Conference‬‬
‫‪Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫תודה שבחרת ב ‪ .Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬מדריך זה מתאר‬
‫כיצד להתקין את הטלפון וכיצד לבצע משימות בסיסיות‪ .‬התכונות הזמינות בטלפון שלך תלויות בסוג המערכת שאליה‬
‫מחובר הטלפון‪ .‬מערכת הטלפוניה שלך עשויה שלא לכלול את כל התכונות המוזכרות במסמך זה‪ .‬בשאלות על תכונות‬
‫הטלפון‪ ,‬פנה אל מנהל מערכת הטלפוניה‪.‬‬
‫תוכן החבילה‬
‫• תושבת שמע (עם מיקרופון מובנה)‬
‫• יחידת בקרת התצוגה (‪)DCU‬‬
‫• כבל ‪RJ-45 Ethernet‬‬
‫הערה‬
‫ניתן להשתמש במיקרופון קווי‪ ,‬או במיקרופון אלחוטי (עם מטען) יחד עם טלפון הוועידה‪.‬‬
‫התקן את ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪1‬‬
‫התקן את ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for‬‬
‫‪Third-Party Call Control‬‬
‫תושבת השמע ‪ -‬צד תחתון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪346668‬‬
‫‬
‫‪.1‬‬
‫כניסה לכבל רשת‬
‫‬
‫‪.2‬‬
‫חיבור למקור מתח חיצוני‬
‫‬
‫‪.3‬‬
‫יציאת ‪ USB‬של יחידת בקרת התצוגה‪ .‬לחיבור ה‪ DCU-‬לתושבת‪.‬‬
‫‬
‫הערה‪ :‬לחץ היטב כדי להכניס את חרוז הפריט אל בין עמודי הכבל‪.‬‬
‫‬
‫‪.4‬‬
‫שקע להרחבת מיקרופון קווי‪.‬‬
‫‬
‫‪.5‬‬
‫יציאה לכבל שרשור (‪ .)daisy chain‬לחיבור שתי תושבות שמע במצב מקושר‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪2‬‬
‫התקן את ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫בצע הליכים אלה כדי להתקין את הטלפון ולחבר אותו אל הרשת‪.‬‬
‫שלב ‪1‬‬
‫סובב את תושבת השמע כדי לחשוף את היציאות בחלקה האחורי של היחידה‪.‬‬
‫שלב ‪2‬‬
‫חבר את יחידת בקרת התצוגה (‪ )DCU‬אל תושבת השמע‪.‬‬
‫שלב ‪3‬‬
‫אם אתה משתמש במיקרופון חיצוני‪ ,‬חבר אותו לאחד משקעי המיקרופון‪.‬‬
‫הערה‬
‫ניתן לחבר ‪ 2‬מיקרופונים קוויים לתושבת השמע‪.‬‬
‫שלב ‪4‬‬
‫אם אתה משתמש במקור מתח חיצוני‪ ,‬הכנס קצה אחד של כבל המתח לשקע והכנס את הקצה השני של כבל המתח‬
‫אל יציאת החשמל בתושבת השמע‪.‬‬
‫שלב ‪5‬‬
‫חבר את הטלפון אל הרשת‪:‬‬
‫שלב ‪6‬‬
‫•‬
‫באמצעות חיבור ‪ - Ethernet‬הכנס קצה אחד של כבל ה‪ Ethernet-‬אל יציאת הרשת בגוף הטלפון‪,‬‬
‫המסומנת ב'‪ .'SW‬הכנס את הקצה השני של כבל ה‪ Ethernet-‬אל ההתקן המתאים‪ ,‬כגון מתג רשת‪,‬‬
‫ברשת‪.‬‬
‫•‬
‫שימוש בחיבור אלחוטי ‪ -‬ניתן להשתמש בגישור אלחוטי‪ N-‬של ‪ Cisco WBPN‬עם טלפון ה‪ IP-‬כדי‬
‫ליצור חיבור אלחוטי בין הטלפון לבין הרשת‪ .‬ראה את תיעוד ‪ WBPN‬ב‪ Cisco.com-‬למידע נוסף‪.‬‬
‫המקטע "‪ "Related Documentation‬מכיל קישורים לאזור התיעוד ‪.Cisco.com‬‬
‫אם אתה משתמש בשתי תושבות שמע‪ ,‬עליהן להיות משורשרות‪( .‬חבר את הכבל לשרשור (‪ )daisy chain‬אל הכבל‬
‫לשרשור בתושבות השמע)‪.‬‬
‫הערה‬
‫ה‪ DCU-‬צריכה להיות מחוברת ליחידה הראשית בלבד (תושבת שמע עם שקע קיר‪ DCU ,‬וכבל רשת) של‬
‫שרשור‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪3‬‬
‫חומרה ולחצנים של הטלפון‬
‫‪2‬‬
‫חומרה ולחצנים של הטלפון‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪391909‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫לטלפון הוועידה יש שני רכיבים עיקריים‪:‬‬
‫• יחידת בקרת התצוגה (‪)DCU‬‬
‫• תושבת שמע‬
‫כמו כן ניתן להוסיף את ערכות ההרחבה האופציונליות הבאות‪ ,‬או להשתמש בהן עם טלפון הוועידה‪:‬‬
‫• ערכת הרחבה למיקרופון קווי‬
‫• ערכת הרחבה ומטען למיקרופון אלחוטי‬
‫הטבלה הבאה מזהה את הלחצנים והחומרה בתושבת הבסיס‪ ,‬הרחבת מיקרופון אלחוטי‪ ,‬ו‪.DCU-‬‬
‫‬
‫טבלה ‪1‬‬
‫לחצנים וחומרה ברכיבי הטלפון‬
‫פריט‬
‫תיאור‬
‫‪.1‬‬
‫‬
‫‪ LED‬של תושבת שמע‬
‫שלושה מחווני ‪ LED‬מספקים מידע על מצב השיחה‬
‫‪.2‬‬
‫לחצן השתקה בתושבת השמע‬
‫לחצן השתקה עם תאורה אחורית‬
‫‪.3‬‬
‫לחצן השתקה של מיקרופון הרחבה לחצן השתקה עם תאורה אחורית‬
‫‪.4‬‬
‫‬
‫‪ LED‬הרחבה לאלחוטי‬
‫מספק מידע על מצב‬
‫‪.5‬‬
‫‬
‫לחצן השתקה ‪DCU‬‬
‫תאורה אחורית אדומה מציינת ששיחה מושתקת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‬
‫לחצן שיחה ‪DCU‬‬
‫לחצן שיחה ‪ LED‬עם תאורה אחורית‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪4‬‬
‫חומרה ולחצנים של הטלפון‬
‫יחידת בקרת תצוגה‬
‫יחידת בקרת התצוגה (‪ )DCU‬קשורה ליחידת השמע דרך מחבר מיקרו ‪ .USB‬ניתן להשתמש בתרשים‬
‫ובטבלה שלמטה כדי לזהות לחצנים וחומרה ב‪.DCU-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪346710‬‬
‫‪5‬‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪5‬‬
‫חומרה ולחצנים של הטלפון‬
‫‬
‫טבלה ‪2‬‬
‫לחצני יחידת בקרת התצוגה ומקשי בחירה‬
‫פריט‬
‫תיאור‬
‫‪.1‬‬
‫מסך הטלפון‬
‫‪.2‬‬
‫מקשי בחירה‬
‫ארבעה מקשים ניתנים לתכנות‬
‫‪.3‬‬
‫סרגל ניווט עם מקש ‪( Select‬בחר)‬
‫סרגל ניווט דו‪-‬כיווני ומקש בחירה שמאפשר לגלול‬
‫בתפריטים ולבחור פריטים בתצוגה‬
‫‪.4‬‬
‫לחצן שיחה‬
‫לחצן שיחה ‪ LED‬עם תאורה אחורית‬
‫‪.5‬‬
‫לוח מקשים‬
‫מאפשר לחייג מספרי טלפון ולהזין אותיות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחצן 'השתק'‬
‫מחליף את תכונת 'השתק'‪ .‬תאורה אחורית אדומה‬
‫מציינת ששיחה מושתקת‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מתג דו‪-‬לחצני לעוצמת קול‬
‫מתג דו‪-‬לחצני שמגביר את עוצמת הקול של הרמקול‪.‬‬
‫מסך ‪ LCD‬שמציג תפריטים ותכונות של טלפון ועידה‪.‬‬
‫אם טלפון הוועידה נמצא במצב לא פעיל‪ ,‬שומר המסך‬
‫מציג את ההודעה 'הטלפון אינו רשום'‪ ,‬ומקש הבחירה‬
‫‪ Apps‬נשאר זמין‪.‬‬
‫לחץ על מקש זה כדי‪:‬‬
‫• לעבור למצב פעיל (לא בעריסה)‬
‫• לענות על שיחה נכנסת‬
‫• לקבל צליל חיוג כדי ליזום שיחה‬
‫• להמשיך שיחה‬
‫• לשחרר שיחה‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪6‬‬
‫פעולות שכיחות בטלפון‬
‫‪3‬‬
‫פעולות שכיחות בטלפון‬
‫הטבלה מפרטת את המשימות השכיחות במסך הטלפון‪.‬‬
‫‬
‫טבלה ‪3‬‬
‫משימות שכיחות במסך הטלפון‬
‫ביצוע שיחה‬
‫לחץ על‬
‫אחריו‪.‬‬
‫או על ‪( New Call‬שיחה חדשה)‪ .‬לפני החיוג או‬
‫מענה לשיחה‬
‫לחץ על‬
‫או על ‪( Answer‬מענה)‪.‬‬
‫סיום שיחה‬
‫לחץ על ‪( End Call‬סיים שיחה)‪.‬‬
‫חיוג חוזר‬
‫לחץ על לחצן ‪( Redial‬חיוג חוזר)‪.‬‬
‫בתושבת השמע ב‪ DCU-‬או במיקרופון‪.‬‬
‫השתק עמדה בשיחת ועידה‬
‫לחץ על‬
‫הצג יומן שיחות‬
‫לחץ על ‪ Apps‬ובחר ‪( Call History‬יומן שיחות)‪ .‬כדי לחייג‪ ,‬סמן‬
‫את הרשומה הרצויה ולחץ על ‪( Dial‬חייג)‪.‬‬
‫העבר שיחה להמתנה‪/‬המשך שיחה‬
‫לחץ על ‪( Hold‬החזק)‪ .‬כדי לחזור לשיחה בהמתנה‪ ,‬לחץ על‬
‫או על ‪( Resume‬חדש שיחה)‪.‬‬
‫העברת שיחה למספר חדש‬
‫לחץ על ‪( Transfer‬העבר)‪ ,‬הזן את המספר ולחץ שוב על‬
‫‪.Transfer‬‬
‫הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד‪-‬הוק)‬
‫לחץ על ‪( ,Confrn‬ועידה)‪ ,‬חייג למשתתף ולחץ על ‪.Confrn‬‬
‫העברת כל השיחות‬
‫לחץ על ‪( CFwdALL‬עקוב אחרי)‪.‬‬
‫צרף‬
‫בשיחת ועידה‪ ,‬לחץ על ‪( Join‬צרף) כדי לשמור את הצדדים‬
‫האחרים בשיחה ולנתק את עצמך‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪7‬‬
‫סמלים במסך הטלפון והגדרות מקשי בחירה‬
‫‪4‬‬
‫סמלים במסך הטלפון והגדרות מקשי בחירה‬
‫סמלים במסך הטלפון‬
‫‬
‫טבלה ‪4‬‬
‫מצבי הקו והשיחה‬
‫שיחה במצב המתנה‬
‫שיחה מחוברת‬
‫שיחה נכנסת‬
‫בעריסה‬
‫לא בעריסה‬
‫קו משותף בשימוש‬
‫תכונות נוספות‬
‫האפשרות שנבחרה‬
‫מצב מקושר‬
‫מוצפן‬
‫מיקרופון מופעל‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪8‬‬
‫סמלים במסך הטלפון והגדרות מקשי בחירה‬
‫פריסת מסך הטלפון‬
‫‬
‫שרטוט ‪2‬‬
‫פריט‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫כותרת‬
‫מציג תאריך‪ ,‬שעה ומספר בספר הטלפונים‪ .‬מציג את שם התפריט‪ ,‬אם קיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫פרטי הקו ומידע אחר על‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫מציג את תווית הקו‪ ,‬פרטי השיחה והודעות מצב‪ ,‬כגון שיחות שלא נענו‪ ,‬הודעה‬
‫ממתינה‪ ,‬ומידע על העברת קו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫סמל מצב שיחה‬
‫מציין את מצב השיחה‪ ,‬כגון צלצול‪ ,‬החזקה‪ ,‬שיחה מוצפנת או מחוברת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תוויות מקשי בחירה‬
‫מציג מקשי בחירה עבור תכונות או פעולות זמינות כרגע‪.‬‬
‫‪5,6‬‬
‫סמלי תכונות‬
‫סמלים אלה מוצגים כאשר תכונה מקושרת‪ ,‬כגון מיקרופונים של הרחבות (‪)5‬‬
‫או מצב קישור (‪ )6‬מחוברים‪.‬‬
‫‬
‫טבלה ‪5‬‬
‫הגדרות מקשי הבחירה‬
‫מענה‬
‫קבל שיחה נכנסת‬
‫‪( Apps‬יישומים)‬
‫קבל גישה ליישומים ולתפריטי ההגדרות בטלפון‬
‫‪( Cancel‬ביטול)‬
‫הפסק פעולה נוכחית‬
‫ועידה‬
‫צור שיחת ועידה‬
‫אנשי קשר‬
‫היכנס לתפריט אנשי הקשר כדי להציג רשומות מפנקס כתובות ארגוני או אישי‬
‫נתק שיחה‬
‫סיים שיחה פעילה‬
‫עקוב אחרי‬
‫העבר את כל השיחות הנכנסות‬
‫החזק‬
‫העבר שיחה פעילה למצב המתנה‬
‫‪( More‬עוד)‬
‫הצג מקשי בחירה נוספים‬
‫‪( New Call‬שיחה חדשה) בצע שיחה יוצאת חדשה בלי לנתק את השיחה הפעילה‬
‫חיוג חוזר‬
‫בצע חיוג חוזר למספר האחרון‬
‫‪( Resume‬חדש שיחה) חזור לשיחה שהועברה להמתנה‬
‫העברה‬
‫העבר שיחה‬
‫ל‪ .‬להפריע‬
‫נא לא להפריע‬
‫‪Bxfer‬‬
‫בצע העברת שיחה עיוורת (העברת שיחה מבלי לדבר עם הצד שאליו מועברת השיחה)‬
‫צרף‬
‫בשיחת ועידה‪ ,‬שמור את הצדדים האחרים שיחה‪ ,‬בעוד שאתה יכול להתנתק מהשיחה‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪9‬‬
‫תיעוד קשור‬
‫תיעוד קשור‬
5
.‫השתמש במקטעים הבאים כדי לקבל מידע קשור‬
Cisco IP Phone 8800 Series ‫תיעוד של‬
.Cisco Unified Communications Manager-‫ לדגם הטלפון ולמהדורת ה‬,‫עיין בפרסומים הספציפיים לשפה שלך‬
:‫ הבאה של התיעוד‬URL-‫נווט מכתובת ה‬
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-series-home.html
Cisco Unified Communications Manager ‫תיעוד‬
‫ ואת הפרסומים האחרים הספציפיים‬Cisco Unified Communications Manager ‫ראה את מדריך התיעוד של‬
.‫ שברשותך‬Cisco Unified Communications Manager ‫למהדורת‬
:‫ הבאה של התיעוד‬URL-‫נווט מכתובת ה‬
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-managercallmanager/tsd-products-support-series-home.html
Cisco Business Edition 6000 ‫תיעוד‬
‫ ובפרסומים אחרים הסציפיים למהדורת‬Cisco Business Edition 6000 Documentation ‫עיין במדריך התיעוד של‬
.‫ שברשותך‬Cisco Business Edition 6000
:‫ הבאה של התיעוד‬URL-‫נווט מכתובת ה‬
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-productssupport-series-home.html
Cisco IP Phone ‫מדיניות תמיכה בקושחת‬
‫ ראה‬,Cisco IP Phone ‫למידע נוסף על מדיניות התמיכה בטלפונים מסוג‬
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900.series/116684-technote-ipphone-00.html
‫ בקשות שירות ומידע נוסף‬,‫תיעוד‬
What’s New in Cisco ‫ ראה את הפרסום החודשי‬,‫ שליחת בקשת שירות ואיסוף מידע נוסף‬,‫למידע על קבלת תיעוד‬
:‫ בכתובת‬,Cisco ‫ שמפרט גם את כל התיעוד הטכני החדש והמתוקן של‬,Product Documentation
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
‫ והגדר שהתוכן יועבר ישירות אל שולחן‬RSS ‫ כעדכון‬What’s New in Cisco Product Documentation-‫הירשם ל‬
.RSS Version 2.0-‫ תומכת כיום ב‬Cisco-‫ ו‬,‫ הם שירות חינמי‬RSS -‫ עדכוני ה‬.Reader ‫העבודה שלך דרך יישום‬
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control ‫מדריך התחלה מהירה‬
10
‫תיעוד קשור‬
Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control ‫מדריך התחלה מהירה‬
11
‫תיעוד קשור‬
‫מטה החברה ביבשת אמריקה‬
‫‪Cisco Systems, Inc.‬‬
‫‪170 West Tasman Drive‬‬
‫‪San Jose, CA 95134-1706‬‬
‫‪USA‬‬
‫‪www.cisco.com‬‬
‫‪ Cisco‬והסמל של ‪ Cisco‬הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪ Cisco‬ו‪/‬או של החברות הבנות שלה בארה"ב ובמדינות אחרות‪ .‬כדי לצפות ברשימה‬
‫של סימנים מסחריים של ‪ ,Cisco‬עבור אל כתובת ה‪ URL-‬הבאה‪ .www.cisco.com/go/trademarks :‬הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם‬
‫קניינם של הבעלים המתאימים‪ .‬השימוש במילה 'שותף' אין פירושו קשרי שותפות בין ‪ Cisco‬לבין כל חברה אחרת‪)‎1110R( .‬‬
‫©‪ Cisco Systems, Inc.‎‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫מדריך התחלה מהירה ‪Cisco Unified IP Conference Phone 8831 for Third-Party Call Control‬‬
‫‪12‬‬