6105102 חוץ עונת למשחקי מנוי - טופס הרשמה

‫טופס הרשמה ‪-‬מנוי למשחקי חוץ עונת ‪6105102‬‬
‫שם פרטי _______________ שם משפחה____________________‬
‫טלפון‪ _________ :‬כתובת _________________________‬
‫כתובת דוא"ל‪_________________________ :‬‬
‫סוג כרטיס‪ :‬נא לסמן בעיגול את בחירתכם‬
‫נוער ‪ /‬חייל ‪ /‬אישה ‪ /‬סטודנט‪ /‬מבוגר‪.‬‬
‫פרטי כרטיס אשראי‬
‫מספר אשראי‪ _____________ :‬תוקף‪ 3 ____ :‬ספרות אחרונות בגב הכרטיס‪_________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪__________ .‬‬
‫אישור‬
‫אני___________ ת‪.‬ז‪ ____________ .‬מאשר ומסכים בזאת כי המידע שמסרתי ישמר במאגר‬
‫המרכזי של חברת שפע הפקות בע"מ (להלן "החברה")‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לצורך ניהול וייעול השירות‪,‬‬
‫לצרכים תפעוליים‪ ,‬שיווקיים‪ ,‬שמירת מידע ולצרכים סטטיסטיים‪ ,‬לרבות דיוור ישיר‪ ,‬והנני נותן‬
‫את הסכמתי לחברה ו‪/‬או למי מטעמה ליצור עימי קשר בעניין מנוי החוץ ובעניינים נוספים‬
‫הקשורים לקבוצת הפועל באר שבע וזאת באמצעות טלפון‪ ,‬דוא"ל‪ ,‬פקסימיליה‪ ,‬מסרונים ומערכת‬
‫חיוג אוטומטית וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממני בכתב בכל עת‪.‬‬
‫חתימה‪____________ :‬‬
‫תקנון מנוי למשחקי חוץ של המועדון‬
‫כל אוהד של מועדון הכדורגל הפועל באר שבע (להלן‪" :‬המועדון")‪ ,‬המתחייב להגיע למשחקי החוץ‬
‫של המועדון במסגרת ליגת העל עונת ‪ ,6105/02‬יוכל לרכוש "מנוי" למשחקי החוץ של הקבוצה‬
‫והוא מתחייב לקיים את הוראות התקנון כמפורט בתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .0‬רכישת מנוי החוץ תעניק לכל אוהד במסגרת ההסדר כרטיס לכל משחק חוץ במסגרת‬
‫ליגת העל עונת‪ 6105/02 :‬בלבד‪ ,‬אשר יהיה ביכולתה של החברה למכור ולספק‪.‬‬
‫‪ .6‬למען הסר ספק‪ ,‬האמור בסעיף לעיל‪ ,‬אינו תקף למשחקי חוץ אחרים בגביעים‬
‫השונים במדינה וכן לכל משחק לגביו הכריעה ההתאחדות לכדורגל או כל גוף אחר כי‬
‫יתקיים ללא קהל או ללא קהל חוץ‪.‬‬
‫‪ .3‬ההחלטה בדבר האם להעניק מנוי חוץ או לא נתונה בידי החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬לצורך קבלת מנוי למשחקי החוץ כמפורט בהצעה זו‪ ,‬ימלא כל אוהד המעוניין בהסדר‬
‫את טופס ההרשמה המצורף לתקנון זה (להלן‪" :‬טופס הרשמה")‪ ,‬באופן מלא ויעבירו‬
‫חתום יחד עם הסכמתו בתחתית ההצעה לכתובת הדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .5‬יובהר ויודגש‪ ,‬כי ככל שלא יודיע האוהד בהודעה בכתב למועדון תוך ‪ 04‬ימים לאחר‬
‫החתימה על טופס ההרשמה המצורף לתקנון כי הוא מבטל את המנוי‪ ,‬אזי‪ ,‬האוהד‬
‫יחויב באופן אוטומטי לכל משחק חוץ של הקבוצה‪ ,‬לפי סוג הכרטיס אותו ביקש‬
‫(נוער ‪/‬חייל‪ /‬אישה‪ /‬סטודנט‪ /‬מבוגר)‪.‬‬
‫‪ .2‬באפשרותו של כל אוהד אשר רכש את מנוי משחקי החוץ הזכות שלא להגיע ל ‪3‬‬
‫משחקי – חוץ במהלך העונה‪ ,‬וזאת בתנאי שיודיע על כך לפחות ‪ 5‬ימים קודם ליום‬
‫המשחק לכתובת המייל ‪[email protected]‬‬
‫‪ .7‬היה ומחיר הכרטיס‪ ,‬הנקבע ע"י הקבוצה היריבה‪ ,‬יחרוג מהמחיר הממוצע והסביר‬
‫(טווח‪ -‬המחירים המוגדרים "סבירים" יוגדרו לצורך הצעה זו כמחיר כרטיס אשר לא‬
‫יעלה על ___‪ ₪ _001‬למבוגר כולל עמלה‪ ,‬ו‪ ₪ __55_ -‬לנוער‪ /‬חייל‪ /‬אישה‪ /‬כולל‬
‫עמלה) יבקש המועדון את אישור האוהד בדוא"ל ‪ -‬לחיוב כרטיס האשראי‪( ,‬במידה‬
‫ולא יהיה כרטיס סטודנט יחושב הכרטיס כרטיס מבוגר)‪.‬‬
‫‪ .8‬לאחר כל חיוב ישלח אישור הזמנה לתיבת הדוא"ל של האוהד‪( .‬לפי כתובת הדוא"ל‬
‫שמופיע בטופס ההרשמה)‪.‬‬
‫‪ .9‬בכל רכישת כרטיס יחויב האוהד בעמלה של ‪ ₪ 5‬דמי טיפול לכל כרטיס‪.‬‬
‫‪ .01‬ההצעה כתובה בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים בשינויים המתחייבים‪.‬‬
‫‪ .00‬הריני להעניק את הסכמתי לתקנון לעיל והנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד המועדון או מי מטעמה בכל הנוגע לתנאי התקנון וביצועו‪.‬‬
‫שם מלא‪__________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪_____________________ :‬‬
‫כתובת דוא"ל ________________________‬
‫חתימה‪__________________ :‬‬