צורן מקום של איכות חיים - קדימה 09-8902

‫המועצה המקומית קדימה‪-‬צורן‬
‫‪THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN‬‬
‫כתובת‪ :‬רח' הרצל ‪ 1‬קדימה‪-‬צורן ‪ • 60920‬טל‪ • 09-8902900 :‬אתר המועצה‪www.kadima-zoran.muni.il :‬‬
‫‪28/05/15‬‬
‫לכבוד‬
‫חברי מליאת המועצה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫הזמנה‬
‫הנכם מוזמנים לישיבת מליאה מן המנין מס' ‪ ,1.06.15‬שתתקיים ביום שלישי ‪ ,9.6.2015‬בשעה ‪ .19:00‬על מקום‬
‫הישיבה תבוא הודעה בנפרד‪.‬‬
‫סדר היום‬
‫‪ .1‬הודעה על מינוי יוסי ברק כממלא מקום זמני למנכ"ל המועצה‪.‬‬
‫‪ .2‬השתתפות המועצה בארגון אירועים קהילתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת קריטריונים להנצחה‪ -‬לאור הדרישה של משפחות שונות להנציח את יקיריהם‪ ,‬עולה הצורך לקבוע‬
‫קריטריונים להנצחה‪.‬‬
‫מליאת המועצה‪ ,‬מנחה את ועדת ההנצחה להמליץ על קריטריונים להנצחה‪.‬‬
‫א‪ .‬קריטריונים להנצחה במתקנים קיימים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קריטריונים להנצחה בפרויקטים חדשים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור המלצת ועדת הנחות למתן פטור מארנונה לאגודה להתנדבות – שירות לאומי‪.‬‬
‫‪ .5‬החלטת ביהמ"ש בנושא המכרז לאספקת מתקני משחק לפארק ברמת אמיר‪ .‬דיון בהשתתפות‬
‫היועמ"ש של החברה למשק וכלכלה‪.‬‬
‫‪ .6‬הצגת דו"ח כספי לרבעון ‪.1/2015‬‬
‫‪ .7‬פרויקט הצללת מרחבים פתוחים – שינוי שם תב"ר ‪ 865‬מ"הצללת מרחבים פתוחים בבתי"ס לב‪-‬רן וניצני‬
‫השרון"‪ ,‬ל"הצללת מרחבים פתוחים במוס"ח ושצ"פים"‪ .‬הסיבה לשינוי‪ :‬עקב הגדרת נושא ההצללה כבטיחותי‬
‫וצרכים שנוצרו‪ ,‬נעשה שימוש בכספי התב"ר גם להצללת מרחבים בשצ"פים ובמוסדות חינוך נוספים‪.‬‬
‫‪ .8‬פרויקט תכנון והקמת בניין המועצה‪ ,‬הגדלת סכום תב"ר ‪ 840‬ב‪ 220,643-‬ש"ח‪ ,‬מ‪ 5.2 -‬מלש"ח ל‪-‬‬
‫‪ 5,420,643‬ש"ח‪ .‬מקור מימון‪ :‬חלף היטלי השבחה שהתקבלו מרשות מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪ .9‬פרויקט תכנון והקמת בניין המועצה‪ ,‬הקטנת סכום תב"ר ‪ 840‬ב‪ 4.5 -‬מלש"ח‪ ,‬מ‪ 5,420,643 -‬ל‪920,643-‬‬
‫ש"ח‪ ,‬וזאת לאור החלטת ההנהלה לשינוי סדרי עדיפויו בהקמת מבני ציבור ולהסתפק‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬בתכנון‬
‫ראשוני בלבד‪ .‬סכום ההפחתה יוחזר למקור המימון הראשוני של התב"ר – קרן עבודות פיתוח‪.‬‬
‫‪ .10‬פרויקט בניית בי"ס תיכון‪ ,‬הגדלת תב"ר ‪ 832‬ב‪ 4.5-‬מלש"ח‪ ,‬מ‪ 20,972,566 -‬ל‪ 25,472,566 -‬ש"ח‪ .‬מטרת‬
‫ההגדלה‪ :‬המשך הקמת ביה"ס התיכון בהתאם לתכנית‪ .‬מקור מימון‪ :‬קרן עבודות פיתוח (ראה סעיף ‪ 4‬דלעיל)‪.‬‬
‫בברכה‬
‫שמיל בצלאל‬
‫מנכ"ל המועצה‬
‫קדימה‪-‬צורן מקום של איכות חיים‬
‫לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב ‪09-8902-999‬‬