ישיבת מועצה מין המניין 2/2015

‫‪-1-‬‬
‫פרוטוקול ישיבת מועצה מין המניין מס' ‪ 2/15‬אשר התקיימה‬
‫ביום שלישי ‪ 24/2/15‬בשעה ‪ 19:00‬בלשכת ראש המועצה‬
‫נוכחים ‪:‬‬
‫ראש המועצה ‪ -‬פואד עווד‬
‫חבר מועצה ‪ -‬עווד ראני‬
‫חבר מועצה ‪ -‬עווד פתחי‬
‫חבר מועצה ‪ -‬דאוד עלי‬
‫חבר מועצה ‪ -‬חסרמי יאסין‬
‫חבר מועצה ‪ -‬כליב טארק‬
‫חבר מועצה ‪ -‬נזיה עבדאלראזק‬
‫חבר מועצה ‪ -‬זיני סאלח‬
‫ גדבאן גאזי‬‫חבר מועצה‬
‫היועץ המשפטי – ח'ליל גדבאן‬
‫ אחמד עיד‬‫נציג ציבור‬
‫ מוסא ג'רייס‬‫המהנדס‬
‫על סדר היום ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אישור פרוטוקול קודם‪.‬‬
‫בחירת שלושה חברי מועצה נוספים מטעם המועצה אשר ישתתפו כמשקיפים‬
‫בועדת המכרזים הציבורית של מנהל מקרקעי ישראל (מכרז מס' צפ‪)310/2014/‬‬
‫אשר יתקיים ביום ראשון ‪ 1/3/15‬בנצרת עילית במשרדי מנהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫אישור מינוי ועדת רכש‪.‬‬
‫אישור תב"רים‪.‬‬
‫שונות‪.‬‬
‫ראש המועצה מר פואד עווד פתח את הישיבה בשעה ‪ 19:00‬בירך את הנוכחים‪.‬ובקש‬
‫לעדכן את חברי המועצה שהיתה טעות מישיבה קודמת לגבי אישור תב"רים (ייעוד‬
‫מבנה ציבורי) היינו צריכים להגדיל ת התב"ר כדי שלא נצטרך לפתוח תב"ר חדש‬
‫למבנה רב תכילתי במרכז היישוב נוסיף הערה שאנחנו מגדילים את התב"ר הקיים מס'‬
‫‪.131‬‬
‫ראש המועצה שאל אם יש הערות ‪.‬‬
‫חבר המועצה טארק כליב ‪ :‬יש כמה דברים שהצעתי בישיבה הקודמת שלא הוזכרו‬
‫בפרוטוקול‪.‬הצעתי שתהיה ועדת רכש וגם הצעתי לבחור ועדת תמיכות‪.‬אבקש להוסיף‬
‫את ההערה בפרוטוקול‪.‬‬
‫‪-2‬‬‫ראש המועצה ביקש לאשר את הפרוטוקול הקודם‪.‬‬
‫הצבעה ‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד אישרו את הפרוטוקול הקודם‪.‬‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת שלושה חברי מועצה נוספים מטעם המועצה אשר ישתתפו כמשקיפים בועדת‬
‫המכרזים הציבורית של מנהל מקרקעי ישראל (מכרז מס' צפ‪ )310/2014/‬אשר‬
‫יתקיים ביום ראשון ‪ 1/3/15‬בנצרת עילית במשרדי מנהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬המכרז מס' ‪ 310/14‬אמור להתקיים ביום ‪ 1/3/15‬במינהל מקרקעי‬
‫ישראל בנצרת עילית מדובר על ‪ 15‬מגרשים אני ביקשתי שיגדילו לנו את מספר‬
‫המשקיפים מטעם המועצה ואשרו לנו עוד ‪ 3‬נציגים אבקשכם לבחור מי מבין מחברי‬
‫המועצה מוכן להיות משקיף מטעם המועצה‪.‬‬
‫חברי המועצה בחרו ‪ :‬טארק כליב ‪ ,‬נזיה עבד אל ראזק ‪ ,‬פתחי עווד ובנוסף להם נשאר‬
‫יאסין חסירמי שנבחר בישיבה קודמת להיות נציג הרשות בועדת המכרזים הציבורית‬
‫של מינהל מקרקעי ישראל במכרז הקודם‪.‬‬
‫חבר המועצה סאלח זיני ‪ :‬מה אתם מציעים לפני המכרז לזמן את האנשים לדבר‬
‫איתם‪.‬‬
‫חבר המועצה ראני עווד ‪ :‬פעם שעברה דיברנו על הצורך לדבר עם האנשים ולהסביר‬
‫להם‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬האנשים מודעים שזה מכרז ויש זוכים ויש מפסידים וצריך להתמודד‬
‫עם המצב הזה‪.‬‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪.3‬אישור מינוי ועדת רכש‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬אנחנו בעבר הקמנו ועדות לפי פקודת צוו המועצות אבל לא השלמנו‬
‫את כל הועדות לכן אני מבקש לאשר מינוי ועדת רכש‪.‬‬
‫הרכב הועדה ‪:‬גזבר הרשות‪,‬היועץ המשפטי ואיש הרכש של המועצה (מר חג'אזי חג'אזי)‬
‫חבר המועצה סאלח זיני ‪ :‬לכל קנייה צריך הצעות מחיר‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬יש נהלים ברורים בנושא הועדה צריכה להתכנס לשים לעצמה נהלים‬
‫כפי שמחייב החוק ולפעול בהתאם‪.‬‬
‫‪-3‬‬‫חבר המועצה ראני עווד ‪ :‬שואל אם יש תגמול כספי לעובד שעוסק ברכש‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬אין תקציב לזה והוא יעשה את העבודה במסגרת השעות שלו‪.‬‬
‫חבר המועצה סאלח זיני ‪ :‬מבקש להכין נוהל ברור‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬מבקש מהיועץ המשפטי להכין נוהל לרבות הסכומים הרשומים‬
‫בתקנות ולהציג אותם בישיבה הבאה‪.‬‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תב"רים‬
‫ראש המועצה ‪ :‬אבקש לאשר את התב"רים שצורפו לכל חברי המועצה עם ההזמנה‬
‫לישיבה לפי הסדר הבא ‪:‬‬
‫א‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת טיפת חלב בקשה מס' ‪ 1000643474‬על סך‬
‫של ‪.₪ 29475‬‬
‫התחייבות המשרד ‪ 23580‬ש"ח‪.‬‬
‫התחייבות הרשות ‪ 5895‬ש"ח‪.‬‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫ב‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת מוזיאון בקשה מס' ‪1000643439‬‬
‫‪ 6733‬ש"ח‪.‬‬
‫אומדן‬
‫‪ 5386‬ש"ח‪.‬‬
‫משרד‬
‫‪ 1347‬ש"ח‪.‬‬
‫רשות‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת מועדון קשישים בקשה מס' ‪. 1000643475‬‬
‫‪ 31821‬ש"ח‬
‫אןמדן‬
‫‪.₪ 25456‬‬
‫משרד‬
‫‪.₪ 6365‬‬
‫רשות‬
‫‪-4‬‬‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫ד‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת ספרייה בקשה מס' ‪. 1000645908‬‬
‫‪.₪ 465333‬‬
‫אומדן‬
‫‪.₪ 349000‬‬
‫משרד‬
‫‪.₪ 116333‬‬
‫רשות‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫ה‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת מחלקת חינוך ורווחה בקשה מס'‬
‫‪. 1000643457‬‬
‫‪.₪ 52706‬‬
‫אומדן‬
‫‪.₪ 42164‬‬
‫משרד‬
‫‪.₪ 10542‬‬
‫רשות‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫ו‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת שכנה דרומית סביבת רחוב בקשה‬
‫מס' ‪. 1000643437‬‬
‫‪.₪ 23738‬‬
‫אומדן‬
‫‪.₪ 18990‬‬
‫משרד‬
‫‪.₪ 4748‬‬
‫רשות‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫ז‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת מגרש ספורט שכונה מזרחית בקשה‬
‫מס' ‪. 1000643452‬‬
‫‪.₪ 34680‬‬
‫אומדן‬
‫‪.₪ 27744‬‬
‫משרד‬
‫‪ 6936‬ש‪,‬ח‪.‬‬
‫רשות‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪-5‬‬‫ח‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים להנגשת המועדונית בקשה מס' ‪1000643470‬‬
‫‪.₪ 50626‬‬
‫אומדן‬
‫‪₪ 40501‬‬
‫משרד‬
‫‪₪ 10125‬‬
‫רשות‬
‫הצבעה ‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‪.‬‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים ‪ :‬אין‪.‬‬
‫ט‪ .‬התחייבות משרד הכלכלה לפי קול קורא מס' ‪ 4553‬להקמת מעון יום מס'‬
‫הרשאה ‪. 1000635980‬‬
‫הרשאה בסך של ‪.₪ 2344047‬‬
‫אין השתתפות רשות‪.‬‬
‫חבר המועצה טארק כליב ‪ :‬עדיף שיבנה במקום אולם לבית הספר שיאפשר קיום‬
‫פעילויות בית ספריות‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ :‬משרד החינוך לא מתקצב בניית אולם לבית ספר יסודי לפי הפרוגרמה‬
‫הקיימת‪.‬‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫י‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים הקמת בית הלוויות בבית הקברות החדש‬
‫הרשאה מס' ‪. 1000611392‬‬
‫הגדלת תב"ר מס' ‪. 131‬‬
‫‪.1397544‬‬
‫אומדן‬
‫משרד הפנים ‪ ₪ 331177‬לשנת ‪( 2015‬שליש)‪.‬‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫יא‪ .‬אישור תב"ר ממשרד הפנים תמיכה בבית הקברות החדש בקשה‬
‫מס' ‪.1000597080‬‬
‫‪.₪ 1596614‬‬
‫אומדן‬
‫‪.₪ 179484‬‬
‫משרד הפנים‬
‫‪-6‬‬‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד ‪.‬‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים ‪ :‬אין‪.‬‬
‫יב‪.‬אישור תב"ר ממשרד הפנים שיפוץ ופיתוח בית הקברות הישן ‪2014‬‬
‫בקשה מס' ‪.1000610531‬‬
‫‪.₪ 62976‬‬
‫התחייבות המשרד‬
‫ראש המועצה ‪ :‬כל עבודות הפיתוח והשיפוצים שנעשו עד עכשיו בבית הקברות כולל‬
‫החומר הינו בהתנדבות כשמסיימים את עבודתם נעשה סקירה לראות מה הדברים‬
‫החסרים שצריך לעשות ‪,‬נכין אומדן עלויות ונצא למכרז‪.‬‬
‫הצבעה‪:‬‬
‫בעד ‪ :‬כולם פה אחד‬
‫נגד ‪ :‬אין‪.‬‬
‫נמנעים‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ .5‬שונות‬
‫ המשרד להגנת הסביבה מקדם פרוייקט בשם סביבה שווה עם תקציב על סך של ‪101‬‬‫מליון שקל למגזר הערבי‪.‬המשרד יקצה תקציבים לכל הרשויות הערביות‪.‬הפרוייקט‬
‫הזה מחולק לשני חלקים‪.‬החלק הראשון לפי התאגדות באשכולות ‪.‬האשכול של מזרעה‬
‫כולל את הרשויות ‪ :‬ירכא ‪,‬ג'וליס‪,‬כפר יסיף‪,‬אבו סנאן‪,‬ג'דיידה מכר ‪ ,‬באשכול שלנו‬
‫אנחנו חייבים לצאת למכרז ‪.‬לעשות תוכנית אב לכל הפסולת בכל היישובים השייכים‬
‫לאשכול ולאחר סיום תוכנית האב הכוללת האדריכל עושה תוכנית לכל יישוב לפי‬
‫צריכה זה החלק הראשון של הפרוייקט‪ .‬והחלק השני ‪ 50%‬בהשקעה בחינוך על ידי‬
‫פרויקטים ופעילויות‪.‬לצורך החלק הזה צריכים לקלוט שני עובדים‪.‬עובד כמפקח ב ‪50%‬‬
‫משרה והחצי השני של המשרה העובד יהיה אחראי על התוכניות והפרויקטים‬
‫החינוכיים‪.‬בשלב הראשון צריך לצאת למכרז לבחירת אדריכל או מהנדס שיעשה‬
‫תוכנית אב לכל האשכול המשרד להגנת הסביבה מפקח על הפרוייקט צעד אחרי צעד‬
‫ובהמשך אעדכן אותכם בנעשה‪.‬‬
‫ תוכנית מתאר ג ‪20348 /‬‬‫התוכנית אושרה בשנת ‪ 2013‬ועל פיה נמכרו המגרשים בשכונה המזרחית‪.‬הועדה‬
‫המחוזית לתכנון ובנייה לא נותנת היתרים ואישורים לתושבים שהגישו תוכניות‬
‫ורוצים להתחיל לבנות הועדה טוענת שיש תנאים למתן ההיתרים שצריכים להתקיים‬
‫והתוכנית אושרה בזמנו בתנאי שהתנאים האלו ותקיימו בפועל‪:‬‬
‫‪ .1‬אין אישור משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ .2‬היעדר תצ"ר של משרד השיכון‪.‬‬
‫‪ .3‬התאגיד צריך לשדרג את תחנת השאיבה‪.‬‬
‫‪ .4‬עיריית נהריה צריכה להגדיל את קו הסניקה ולהגדיל את המט"ש‪.‬‬
‫‪-7‬‬‫ אתמול פורסם מכרז מבקר פנים ותלונות ציבור‪.‬‬‫תיק סמיח סאלם ‪ :‬כידוע לכולם התיק הזה הוא תיק בעייתי עורכי הדין ראמז וקאסם‬
‫כיאל עבדו כיועצים משפטיים עם המועצה בגביית הארנונה‬
‫לסרבנים‪.‬‬
‫התיק הזה התנהל בצורה מוזרה ובנוסף הרבה דברים לא נעשו‬
‫כדין אין התחשבנות יש תיקים שלא נסגרו ותיקים אחרים שבפועל‬
‫לא נגבו מהחייבים פרוטה אחת בקיצור הרבה בלגן אני ביקשתי‬
‫מהיועץ המשפטי מר ח'ליל גדבאן לשבת עם מר סמיח‬
‫סאלם‪.‬ושיציע לו תשלום עד ‪ 20%‬מכל שקל שנגבה באמצעות‬
‫עורכי הדין ו‪/‬או המועצה בנוסף להוצאות ששולמו בתיקים לצערי‬
‫הצעה זו נדחתה ע"י בא כוחם‪,‬היועץ המשפטי מר ח'ליל גדבאן‬
‫אישר את הדברים‪.‬‬
‫לפני שבוע או יותר הייתה לי ישיבה איתו והצעתי לו אותה הצעה‬
‫אך הוא סירב‪.‬לפני כמה ימים קיבלתי מכתב דרישה לתשלום‬
‫‪ ₪ 786677‬ללא כל פירוט‪.‬בתאריך ‪ 25/12/14‬התחייב עו"ד סמיח‬
‫סאלם להעביר לנו דרישה מפורטת לכל תיק בנפרד אך הוא החליט‬
‫לשלוח בקשה כללית ולא מפורטת‪.‬‬
‫ראש המועצה מודה לכולם ונועל את הישיבה בשעה ‪. 19:15‬‬
‫רשם הפרוטוקול‬
‫יאסין חג'אזי‬
‫ראש המועצה‬
‫פואד עווד‬