טופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי

‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫טופס בקשה להעברת זכויות – מגזר חקלאי‬
‫(נחלה‪ ,‬משק עזר‪ ,‬תעסוקה במשבצת‪ ,‬שטחי עיבוד)‬
‫*שדה חובה‬
‫א‪ * .‬פרטי מעביר הזכויות (לפרטי ‪ -‬יש למלא את פרטיהם של כל בעלי הזכויות בנכס המועבר‪ ,‬אם המקום אינו מספיק יש לצרף נספח‬
‫ובו פרטי כל מעבירי הזכויות‪ .‬לצד כל בעל זכויות יש לציין באחוזים את חלקו בנכס ואת היקף הזכויות אותן הוא מעביר;‬
‫לתאגיד ‪ -‬יש למלא את פרטי התאגיד ואת פרטיהם ותפקידם של ‪ 2‬מורשי חתימה מטעמו‪ ,‬אם יש יותר מתאגיד אחד או עירוב זכויות‬
‫בין פרטיים לתאגידים יש לצרף נספח ובו פרטים ומורשי חתימה של התאגידים הנוספות ו‪ /‬או הפרטיים‪ .‬לצד כל תאגיד יש לציין באחוזים‬
‫את חלקו בנכס ואת היקף הזכויות אותן הוא מעביר) ‪:‬‬
‫פרטי‬
‫ברמ"י‪:‬‬
‫*מס' תיק א‪.‬‬
‫תאגיד‬
‫ח‪.‬פ‪: .‬‬
‫מספר ב‪.‬‬
‫שם התאגיד‪:‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫תפקיד‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫דרכון‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫דרכון‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫* פרטי התקשרות עם מעביר הזכויות ‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫* ישוב‬
‫דרכון‬
‫רשיון נהיגה‬
‫חלק מועבר‬
‫זכויות‬
‫‪Social Security‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫תפקיד‬
‫רשיון נהיגה‬
‫חלק מועבר‬
‫זכויות‬
‫‪Social Security‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫תפקיד‬
‫רשיון נהיגה‬
‫חלק מועבר‬
‫זכויות‬
‫‪Social Security‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫דירה‬
‫טלפון‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫לא‬
‫כן‬
‫* האם מיוצג על ידי בא כוח?‬
‫פרטי בא כוח (אם מיוצג חובה למלא חלק זה‪ ,‬אם אינו מיוצג דלג לחלק ג')‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫פרטי התקשרות עם בא הכוח‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫* ישוב‬
‫*רחוב‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫*מספר‬
‫טלפון‬
‫או‬
‫מספר ת‪.‬ז‬
‫דירה‬
‫מספר רשיון (לעו"ד)‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫ב‪ * .‬פרטי מקבל הזכויות (יש למלא את פרטיהם של כל בעלי הזכויות בנכס המועבר‪ ,‬אם המקום אינו מספיק‪ ,‬צרף נספח ובו פרטי‬
‫כל בעלי הזכויות; במקרה של תאגיד יש למלא את פרטיו ואת פרטי ‪ 2‬מורשי חתימה מטעמו)‪:‬‬
‫פרטי‬
‫תאגיד‬
‫ג‪.‬‬
‫שם התאגיד‪ /‬אגודה‪:‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מספר ח‪.‬פ‪.‬‬
‫תפקיד‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫דרכון‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫דרכון‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫אחר‪:‬‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫* פרטי התקשרות עם מקבל הזכויות ‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫* ישוב‬
‫דרכון‬
‫רשיון נהיגה‬
‫היקף זכויות לאחר ביצוע‬
‫העברת הזכויות‬
‫‪Social Security‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫תפקיד‬
‫רשיון נהיגה‬
‫היקף זכויות לאחר ביצוע‬
‫העברת הזכויות‬
‫‪Social Security‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫תפקיד‬
‫רשיון נהיגה‬
‫היקף זכויות לאחר ביצוע‬
‫העברת הזכויות‬
‫‪Social Security‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫דירה‬
‫טלפון‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫לא‬
‫כן‬
‫* האם מיוצג על ידי בא כוח?‬
‫פרטי בא כוח (אם מיוצג חובה למלא חלק זה‪ ,‬אם אינו מיוצג דלג לחלק ג')‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫פרטי התקשרות עם בא הכוח‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר‪:‬‬
‫* ישוב‬
‫*רחוב‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫*מספר‬
‫טלפון‬
‫או‬
‫מספר ת‪.‬ז‬
‫דירה‬
‫מספר רשיון (לעו"ד)‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫ג‪* .‬הגורם המטפל בהעברת הזכויות – בעל ייפוי כוח חתום משני הצדדים (יש לבחור מבין האפשרויות את הגורם אליו‬
‫בלבד תישלחנה הודעות בעניין העברת הזכויות)‪:‬‬
‫מעביר הזכויות‬
‫מקבל הזכויות‬
‫בא כוח מעביר הזכויות‬
‫בא כוח מקבל הזכויות‬
‫ד‪ * .‬פרטי הנכס המועבר (יש לסמן את סוג הנכס ולמלא את פרטיו)‪:‬‬
‫משק עזר‬
‫תעסוקה במשבצת‬
‫נחלה‬
‫שטחי עיבוד‬
‫* ישוב‬
‫*רחוב‬
‫*מספר‬
‫*קומה בבניין‬
‫*מספר יחידות דיור בבניין‬
‫*מספר קומות בבניין‬
‫*דירה‬
‫תוכנית‬
‫מספר מגרש‬
‫גודל השטח‬
‫*מיקוד‬
‫*מספר משק (לנחלה או משק עזר)‬
‫*גוש חלקה‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫ה‪ .‬מבנים (יש למלא עבור העברת זכויות בנחלה או במשק עזר בלבד)‪:‬‬
‫(יש לפרט את כל המבנים‪ ,‬למגורים ושאינם למגורים‪ ,‬המצויים בשטח הנחלה ‪ /‬משק עזר‪ ,‬כל מבנה בנפרד)‬
‫מס'‬
‫שימוש במבנה‬
‫סה"כ שטח‬
‫במ"ר (ברוטו‪,‬‬
‫כולל תוספות)‬
‫האם בוצעו‬
‫במבנה תוספות‬
‫בניה (כן‪ /‬לא)‬
‫שנת התוספת‬
‫אם היו תוספות בניה‬
‫האם התקבל‬
‫שטח התוספת‬
‫היתר מהרשות‬
‫במ"ר‬
‫(כן‪ /‬לא)‬
‫האם התקבל‬
‫היתר מהועדה‬
‫לתכנון ובניה‬
‫(כן‪ /‬לא)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שטחי עיבוד (יש למלא עבור העברת זכויות בנחלה או שטחי עיבוד בלבד‪ ,‬לרבות שטחים בעיבוד משותף במקרה‬
‫שהמעביר חבר באגודה)‪:‬‬
‫מס'‬
‫מטעים‬
‫שטח בדונם‬
‫שלחין‬
‫סוג הגידול‬
‫בעל‬
‫גידולי שדה‬
‫שטח בדונם‬
‫בעל‬
‫השקיית עזר‬
‫שלחין‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫ז‪ * .‬אישור והסכמת האגודה להעברת הזכויות ‪ -‬ייחתם על ידי מורשי חתימה מטעם האגודה החקלאית (כאשר הנכס במסגרת‬
‫אגודה חקלאית; יש לצרף ברית פיקוח או אישור עו"ד כי החתומים מטה הם מורשי חתימה מטעם האגודה)‪:‬‬
‫אנו מורשי חתימה מטעם אגודת‬
‫מאשרים בזאת שפירוט המבנים ושטחי העיבוד לעיל תואמים את המציאות‪.‬‬
‫מאשרים בזאת כי אנו מסכימים להעברת הזכויות בנכס ממעביר הזכויות למקבל הזכויות כפי שצוינו דלעיל‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ח‪.‬‬
‫חותמת האגודה‪:‬‬
‫* הצהרה וחתימות – ייחתם על ידי מעבירי ומקבלי הזכויות (לפרטי ותאגיד; במקרה של תאגיד או בא כוח יש לצרף חותמת‬
‫תאגיד ו‪/‬או בא הכוח)‪:‬‬
‫הרינו להצהיר כי הפרטים המפורטים במסמך זה מלאים ונכונים וכי בדקנו את הרישומים המתנהלים בלשכת רישום המקרקעין‬
‫וברשם המשכונות בנוגע לנכס המועבר ומצאנו כי אין מניעה להעברת הזכויות בנכס‪.‬‬
‫ידוע לנו כי ללא מילוי כל פרטי החובה וללא המצאת כל מסמכי החובה‪ ,‬הבקשה תוחזר אלינו ללא טיפול ברשות מקרקעי‬
‫ישראל‪.‬‬
‫ידוע לנו כי אישור הבקשה מותנה באישור הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר מוסמכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לדחות את‬
‫הבקשה‪ ,‬לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים‪.‬‬
‫מקבל הזכויות‬
‫מעביר הזכויות‬
‫בהעברת זכויות בנחלה – הריני‪/‬ו להצהיר בזאת כי אין לנו זכויות‬
‫בנחלה אחרת כלשהי במקרקעי ישראל‪.‬‬
‫בהעברת זכויות בשטחי עיבוד ‪ -‬אנו מאשרים כי בדקנו את מצבם‬
‫התכנוני והמשפטי של המקרקעין נשוא חוזה החכירה‪ .‬ידוע לנו כי אם‬
‫תאושר תכנית המשנה את יעוד המקרקעין נידרש להשיב את‬
‫המקרקעין לרשות בהתאם להוראות חוזה החכירה ולא נבוא בכל טענה‬
‫ו‪/‬או תביעה לרשות מקרקעי ישראל בגין השינוי התכנוני‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫לתאגיד‪ -‬חתימה וחותמת תאגיד‪:‬‬
‫לתאגיד‪ -‬חתימה וחותמת תאגיד‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫ט‪ * .‬אימות חתימה – מעבירי ומקבלי הזכויות (לפרטי ותאגיד)‪:‬‬
‫מעביר הזכויות‬
‫אני עו"ד‬
‫מ‪.‬ר‬
‫מקבל הזכויות‬
‫מ‪.‬ר‬
‫אני עו"ד‬
‫מאשר בזאת כי ביום‬
‫הופיעו בפני מר‪ /‬גב'‬
‫מאשר בזאת כי ביום‬
‫הופיעו בפני מר‪ /‬גב'‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‬
‫ולאחר שזיהיתי אותו‪/‬אותם והסברתי לו‪ /‬להם את מהות בקשתם‬
‫להעברת הזכויות‪ ,‬ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה‪,‬‬
‫ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובהר להם כראוי‪ ,‬חתמו לפני מרצונם‪.‬‬
‫במקרה של תאגיד ‪ -‬הריני לאשר בזאת כי החתומים מעלה הם‬
‫מורשי חתימה מטעם התאגיד‬
‫חתימה וחותמת‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫ולאחר שזיהיתי אותו‪/‬אותם והסברתי לו‪ /‬להם את מהות בקשתם‬
‫להעברת הזכויות‪ ,‬ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה‪ ,‬ולאחר‬
‫ששוכנעתי שהדבר הובהר להם כראוי‪ ,‬חתמו לפני מרצונם‪.‬‬
‫במקרה של תאגיד ‪ -‬הריני לאשר בזאת כי החתומים מעלה הם‬
‫מורשי חתימה מטעם התאגיד‬
‫תאריך‪:‬‬
‫חתימה וחותמת‪:‬‬
‫לתשומת לבך! עליך להמציא ולמלא כנדרש את המסמכים המפורטים בעמוד הבא ולצרפם לטופס הבקשה‪.‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫מסמכי חובה לתחילת הטיפול בבקשה‬
‫‪‬‬
‫מקור‪ /‬העתק‬
‫כמות‬
‫המסמך‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫פרטי ‪ -‬תעודות זהות (מעביר ומקבל הזכויות)‬
‫צילום נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫תאגיד ‪ -‬תעודת האגד (מקבל הזכויות בלבד)‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫תאגיד ‪ -‬תזכיר ותקנון (מקבל הזכויות בלבד)‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫תאגיד ‪ -‬פרוטוקול הנהלה לאישור ביצוע הפעולה (מעביר ומקבל הזכויות)‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫טופס בקשה מלא וחתום (בהעברה בירושה יחתום רק המקבל)‬
‫אגודה – אישור האסיפה הכללית לביצוע הפעולה (מעביר ומקבל הזכויות)‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫תאגיד ‪ -‬דו"ח רשם החברות אשר הונפק תוך ‪ 30‬יום קודם הגשת הבקשה‬
‫(מקבל הזכויות בלבד)‬
‫אגודה – דוח רשם האגודות אשר הונפק תוך ‪ 30‬יום קודם הגשת הבקשה (מקבל‬
‫הזכויות בלבד)‬
‫כאשר מקבל הזכויות הוא תושב זר שאינו אזרח ישראל או תאגיד שהשליטה‬
‫בו בידי יחיד אחד או יותר שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל (מקבל הזכויות‬
‫בלבד)‪:‬‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫במידה וזכאי לעלות על פי חוק השבות ‪ -‬תצהיר זכאות לעלייה‬
‫במידה ואינו זכאי לעלות על פי חוק השבות ‪ -‬בקשה להקניית זכויות לזרים‬
‫מקור‬
‫ייפוי כוח של שני הצדדים לגורם המטפל בבקשה ‪ -‬ייפוי כוח מטעם המעביר‬
‫והמקבל למיופה הכוח‪ ,‬אם מיופה הכוח אינו עו"ד – ייפוי כוח נוטריוני‬
‫‪1‬‬
‫(סעיף ג' בטופס – גורם זה יקבל את כל ההודעות מרשות מקרקעי ישראל)‬
‫(מעביר ומקבל הזכויות)‬
‫בהעברת זכויות במכירה ‪ -‬הסכם מכר חתום על ידי שני הצדדים או פסק דין‬
‫הצהרתי או צו לפי סעיף ‪34‬א' לחוק המכר‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪2‬‬
‫בהעברת זכויות ל"קרוב" – הסכם העברה בין הצדדים ‪" /‬תצהיר העברה לקרוב"‬
‫חתום על ידי שני הצדדים‪.‬‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪2‬‬
‫מקור ‪ /‬העתקים מאומתים על‬
‫ידי רשם הירושות או בית‬
‫משפט ‪ /‬העתקים מאומתים‬
‫נוטריונית‬
‫‪2‬‬
‫בהעברת זכויות בירושה‪/‬בפטירה ‪ -‬צו ירושה ‪ /‬צו קיום צוואה‪.‬‬
‫בנחלות בלבד ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם נפטר אחד מבני הזוג ובן הזוג השני בחיים ורשום כבעל זכויות ברמ"י –‬
‫תעודת פטירה בלבד‬
‫אם נפטר אחד מבני הזוג ובן הזוג השני בחיים ואינו רשום כבעל זכויות ברמ"י –‬
‫תעודת פטירה וצו ירושה‪/‬צו קיום צוואה‬
‫אם נפטרו כל בעלי הזכויות בנחלה – תעודת פטירה של בעלי הזכויות שנפטרו וצו‬
‫ירושה‪/‬צו קיום צוואה‪/‬הסכם בין יורשים‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫‪‬‬
‫אם נפטרו כל בעלי הזכויות בנחלה וקיים רישום של בן ממשיך ברמ"י ‪ -‬תעודת‬
‫פטירה של בעלי הזכויות‪ .‬במקרה שהנכס מצוי ביישוב סוכנותי יש לצרף גם את‬
‫הסכמת הסוכנות היהודית להעברת הזכויות לבן הממשיך‪.‬‬
‫**הערה לנחלות בלבד‪ -‬העברת הזכויות היא ליחיד או בני זוג בלבד‪ ,‬לא ניתן להעביר‬
‫זכויות לכמה יורשים‪.‬‬
‫בהעברת זכויות במסגרת גירושין – פסק דין אגב גירושין‬
‫מקור ‪ /‬העתקים מאומתים על‬
‫ידי בית משפט ‪ /‬העתקים‬
‫מאומתים נוטריונית‬
‫‪2‬‬
‫מסמכים אותם ניתן להשלים במהלך הטיפול בבקשה‪ ,‬אולם ללא הגשתם לא ניתן יהיה לסיים את הטיפול בבקשה‬
‫‪‬‬
‫המסמך‬
‫במידה וקיימת התחייבות לרישום משכנתא על הנכס המועבר ‪ -‬אישור על‬
‫שחרור‪ /‬סילוק מההתחייבות ‪ /‬אישור על שחרור מותנה למקבל הזכויות‬
‫מקור‪ /‬העתק‬
‫כמות‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫(מעביר הזכויות בלבד)‬
‫אם קיים עיקול ‪ -‬ביטול עיקול (מעביר הזכויות בלבד)‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫אישורי מסים ‪-‬‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מס שבח (מעביר הזכויות בלבד)‬
‫מס רכישה (מקבל הזכויות בלבד)‬
‫*במקרים הבאים אין צורך להמציא אישורי מס שבח ורכישה ‪:‬‬
‫א‪ .‬הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין‬
‫ב‪ .‬הזכויות מועברות במסגרת ירושה‬
‫ג‪ .‬הזכויות מועברות במסגרת גירושין‬
‫‪‬‬
‫מסים מוניציפאליים הכולל אישור ועדה מקומית (מעביר הזכויות בלבד)‬
‫*במקרים הבאים אין צורך להמציא אישורי מסים מוניציפאליים ‪:‬‬
‫א‪ .‬הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין‬
‫ב‪ .‬הזכויות מועברות במסגרת ירושה‬
‫בקשה למתן הנחה‪/‬פטור מדמי הסכמה‪ ,‬בהתאם לטבלת ההנחות והפטורים‬
‫(מעביר הזכויות בלבד)‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫בהתאם לסעיף ז' בטופס ‪" -‬ברית פיקוח בתוקף" ‪ /‬אישור עו"ד כי החותמים‬
‫מטעם האגודה הם מורשי חתימה מטעמה‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫כאשר לישוב קיים חוזה תלת צדדי עם רמ"י והסוכנות היהודית ‪ -‬הסכמת‬
‫הסוכנות היהודית להעברת הזכויות‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫בהעברת זכויות בנחלה – התחייבות בלתי חוזרת לחתימה בעת העברת זכויות‪,‬‬
‫חתום ע"י שני הצדדים‬
‫מקור או העתק נאמן למקור‬
‫‪1‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ – 3.5.3.4‬העברת זכויות ‪ -‬חקלאי‬
‫כאשר הזכויות במקרקעין רשומות בלשכת רישום המקרקעין‬
‫נסח רישום של הנכס המועבר שהונפק בחודש האחרון‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫שטרי העברת זכות שכירות חתומים‪ ,‬מודפסים משני צדי הדף‪ .‬אין למלא את‬
‫הטופס בכתב יד‪.‬‬
‫מקור‬
‫‪6‬‬
‫כאשר הזכויות במקרקעין אינן רשומות בלשכת רישום המקרקעין‬
‫מקור‬
‫כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין‪/‬מהוון‪ ,‬מודפסים‬
‫משני צדי הדף‪ .‬אין למלא את הטופס בכתב יד‪.‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫‪3‬‬