פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מושב אלישיב

‫בס"ד‬
‫פרוטוקול ישיבת ועד מקומי‬
‫מושב אלישיב‬
‫תאריך‪29/12/2014 :‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫שחר בן דוד‪ ,‬ראובן לוי ‪ ,‬דוד חגבי‪ ,‬איתן שמחי‪ ,‬יעקב שני‪ ,‬ענת שרעבי‬
‫כותבת פרוטוקול‪ :‬גלית הלל‬
‫הישיבה נפתחה ב ‪19:10‬‬
‫על סדר היום‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מכתבים‬
‫פתיחת חשבון בנק עבור קופה קטנה‬
‫‪ .1‬בחירת סניף‬
‫‪ .2‬בחירת מורשי חתימה‬
‫תיכנון שביל בין רח ' התאנה לרח' הגפן‬
‫השתתפות בליגת הכדורגל‬
‫שיפוץ בית העם‬
‫בית כנסת "נצח ישראל"‬
‫רכישת פחים ‪ ,‬ספסלים ושלטים‬
‫מהלך הדיון‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מכתבים –‬
‫‪ .1‬שחר מציג מכתב מלירן חגבי – לירן הגיש בקשה להיתר מהמועצה לשערים‬
‫סביב ביתו‪ .‬ישנו שער אחד שפונה לכיוון השביל הציבורי ‪.‬‬
‫‪ .2‬שחר מציג מכתב בקשה לעיקול כספים של יגאל יצחקי לטובת צד ג '‬
‫פתיחת חשבון בנק לקופה קטנה – שחר מציג את הצורך לפתוח חשבון בנק לניהול‬
‫קופה קטנה‪.‬‬
‫תיכנון שביל בין רח ' התאנה לרח' הגפן – שחר מציג שתי הצעות מחיר לתכנון‬
‫השביל‬
‫‪ .1‬אילון יעקב – ‪ 9500‬ש"ח ‪+‬מע"מ‬
‫‪ .2‬אופירה עציון ‪ 9500 -‬ש"ח ‪ +‬מע"מ‬
‫אישור השתתפות בליגת הכדורגל‪ -‬שחר מציע להמשיך ולתמוך בליגת כדורגל‬
‫האזורית בעמק חפר בסך ‪ 5000 -‬ש"ח ‪.‬‬
‫שיפוץ בית העם‪ -‬איתן מעדכן על ההתקדמות בתוכנית לשיפוץ בית העם‬
‫בית כנסת "נצח ישראל"‪ -‬הנהלת בית הכנסת מבקשת תמיכה ברכישת מזגן לבית‬
‫הכנסת‪.‬‬
‫פחים ‪ ,‬ספסלים ושלטים‪-‬הועלתה הצעה לקנות פחים וספסלים נוספים למושב ‪,‬‬
‫להתקין שלטים שונים ‪ ,.‬ולחדש צביעת ספסלים קיימים ‪.‬‬
‫החלטות‪:‬‬
‫‪ .1‬מכתבים –‬
‫‪ .1‬לירן חגבי – הועד יוציא מכתב האומר כי לירן צריך לדעת שיכול להיות‬
‫שבעתיד נבצע פיתוח בשביל ולא תהיה לו אפשרות להשתמש בשערים ‪ .‬או‬
‫לא תהיה לו גישה לשערים‬
‫‪ .2‬תשובה‪-‬אין בידנו כספים הקשורים ליגאל יצחקי ‪.‬‬
‫‪ .2‬חשבון בנק עבור קופה קטנה –‬
‫‪ .1‬הוחלט לפתוח חשבון ע"ש הועד בבנק איגוד חדרה סניף מס ‪92‬‬
‫‪ .2‬בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו ‪:‬‬
‫שחר בן דוד‪ ,‬ת‪.‬ז ‪058309584 :‬‬
‫דוד חגבי ‪ ,‬ת‪.‬ז ‪50917186:‬‬
‫‪ .3‬חתימת שניים מבעלי זכות החתי מה בצירוף חותמת הועד המקומי או שמו‬
‫המודפס יחייבו את הועד המקומי ‪.‬‬
‫‪ .4‬הועד מסמיך את מורשי החתימה לחתום בשם הועד המקומי על כל‬
‫המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת חשבון הבנק וניהולו ‪ ,‬באמצעות שירותי‬
‫הבנק הרלוונטיים ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות‬
‫מקומיות‬
‫‪ .5‬למען הסר ספק ‪ ,‬בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות ‪:‬‬
‫‪ .1‬קבלת אשראי בנקאי‪/‬מסגרת‬
‫‪ .2‬ערבויות‬
‫‪ .3‬משיכת יתר‬
‫‪ .4‬ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות‬
‫‪ .3‬תיכנון שביל בין רח ' התאנה לרח' הגפן –‬
‫הוחלט לשכור את אופירה עציון במידה ותסכים לשלב בתכנון גם את השביל התחתון‬
‫‪+‬נגישות לנכים ‪(.‬בין רחוב הגפן לרחוב התאנה)‬
‫‪ .4‬אישור השתתפות בליגת הכדורגל‪ -‬הוחלט לאשר את ההשתתפות בסך ‪ 5000‬ש"ח‬
‫‪ .5‬בית כנסת "נצח ישראל"‪ -‬הוחלט לאשר תרומה חד פעמית של ‪ 2000‬ש"ח לטובת‬
‫רכישת המזגן‬
‫‪ .6‬פחים ‪ ,‬ספסלים ושלטים‪ -‬הוחלט לבקש הצעות מחיר לרכישה ולעבודות צבע‪-‬בטיפול‬
‫איתן וגלית‪.‬‬