זהו זה.. משימה אחרונה. .הי מענה על תשובות בנושא העלייה השני תמקד ב מכיוו

‫זהו זה‪ ..‬משימה אחרונה‪.‬‬
‫מכיוון שהבגרות כבר ברקע משימה זו תתמקד במענה על תשובות בנושא העלייה השנייה‪.‬‬
‫מטלה זו צריך להגיש במתכונת הראשונה!‬
‫רשמו לפניכם את תאריכי המתכונות‪:‬‬
‫יום ראשון כ"ז טבת ‪18,1,14‬‬
‫יום ראשון ה' שבט ‪25,1,15‬‬
‫יום חמישי ט' שבט ‪ 29,1,15‬בגרות‬
‫מי שיש לו בעיה עם התאריכים שיתקשר אלי השבוע! ‪054-4918480‬‬
‫כיבוש העבודה וכיבוש השמירה‪:‬‬
‫‪http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=59331370-6a0a-4dad-8708‬‬‫‪e3f26890a98a&lang=HEB‬‬
‫א‪ .‬הצג את הקשיים בהם נתקלו העולים החדשים בתחום העבודה ובתחום השמירה‪.‬‬
‫מלחמת השפות‪:‬‬
‫‪http://toldotofakim.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=7fffdeab-1fad-4ae0-ac49‬‬‫‪b8dac6d91c2f‬‬
‫ב‪ .‬הצג שני טיעונים בעד ושני טיעונים נגד השימוש בשפה הגרמנית‪ .‬מה היו תוצאות‬
‫"המלחמה"?‬
‫התיישבות‪:‬‬
‫ג‪ .‬הגדילו את המפה וענו על השאלות‪ :‬מהם שני האזורים בהם מרוכזים יישובי העליה השניה?‬
‫מתוך הסיכומים‪ :‬מהן שתי צורות ההתיישבות החדשות של אנשי העלייה השנייה? וכיצד הם ביטאו‬
‫את האידיאולגיה שלהם?‬
‫שאלות בגרות‪ :‬ענו על השאלות שלפניכם בעזרת הסיכום )עמ' ‪(46-56‬‬
‫‪ .1‬בין אנשי העלייה הראשונה לאנשי העלייה השנייה שרר מתח‪ .‬הסבר מדוע‪ ,‬והצג שתי דרכי‬
‫התמודדות עם מתח זה‪.‬‬
‫‪ .2‬ציין שלוש צורות התיישבות שהקימה העלייה השנייה‪ ,‬והסבר את עיקרי האידיאולוגיה‬
‫שביסודן‪.‬‬
‫‪ .3‬בתקופת העלייה השנייה שררה מחלוקת במושבות בין הפועלים לאיכרים בנוגע להעסקת‬
‫הפועלים‪ .‬הסבר שני טיעונים שהעלה כל אחד מהצדדים במחלוקת זו‪.‬‬
‫‪ .4‬פרט שני מניעים לעליית יהודי תימן לארץ בתקופת העלייה השנייה‪ .‬ציין באילו קשיי קליטה‬
‫נתקלו עולי תימן בארץ‪.‬‬
‫‪ .5‬מהם גורמי העלייה השנייה?‬
‫‪ .6‬הסבר את רעיון כיבוש השמירה של אנשי העלייה השנייה‪ .‬ותאר את הפעולות שעשו למימוש‬
‫רעיון זה‪.‬‬
‫‪ .7‬א‪ .‬הסבר כיצד האידיאולוגיה של העולים בעלייה השנייה וכיצד התנאים בארץ הביאו‬
‫להתפתחות צורות התיישבות חדשות(‬
‫ב‪ .‬הצג את היחס של הרב קוק לחלוצים אנשי העלייה השנייה‬
‫‪ .8‬תאר את הפעולות שנעשו בארץ בזמן העלייה השנייה לביסוס מעמדה של השפה העברית‪.‬‬
‫הצג מאבק אחד סביב התבססותה של העברית בארץ‪.‬‬
‫מושגים‬
‫בסיכומים בעמ' ‪ 56-60‬מופיעים שישה מושגים אותם אתם חייבים ללמוד בעל פה! השאלות על‬
‫המושגים הם בדרך כלל קלות מאוד וסה"כ אפשר לצבור ‪ 18‬נקודות ממש בקלות‪.‬‬
‫‪ .10‬חכם באשי‪.‬‬
‫א(מי קיבל את הכינוי "חכם באשי"? )‪ 2‬נק(‬
‫ב( היכן ובאיזה תקופה מילא את תפקידו? )‪ 3‬נק(‬
‫‪ .11‬חלוקה‬
‫א( באיזה דרך השיגו את כספי החלוקה? )‪ 2‬נק(‬
‫ב(למי חילקו את כספי החלוקה? )‪ 3‬נק(‬
‫‪ .12‬פתח תקווה‬
‫א( מי הקים את פתח תקווה ומי חידש בה את ההתיישבות? )‪ 2‬נק(‬
‫ב(מדוע נאלצו המתיישבים הראשונים לעזוב את פתח תקווה? )‪ 3‬נק(‬
‫‪ (13‬קפיטולציות‬
‫א( בין מי למי נחתמו הסכמי הקפיטולציות?‬
‫ב( איזה זכויות נתנו הסכמי הקפיטולציות ?‬
‫‪ (14‬משה מונטיפיורי‬
‫א( איזה שינוי רצה מונטיפיורי לעשות בארץ?)‪ 2‬נק(‬
‫ב( פרטי ‪ 3‬שינויים שעשה מונטיפיורי בישוב הישן‪ 3) .‬נק(‬
‫‪ (15‬היציאה מהחומות‬
‫א(מדוע היה צורך לצאת מהחומות? )‪ 2‬נק(‬
‫ב( מהן שלוש השכונות הראשונות שהוקמו מחוץ לחומות? )‪ 3‬נק(‬