שאלות בספר שמואל פרקים יח-כב

‫‪7‬‬
‫שאלות ספר שמואל פרקים יח ‪ -‬כב‬
‫פרק יח‬
‫‪ .751‬מתי נערכה הברית הראשונה בין דוד‬
‫ויהונתן‪ ,‬ובאיזה מעשה סימל יהונתן את‬
‫הברית שהוא כרת עם דוד באירוע זה?‬
‫‪ .751‬לפני סעודת ראש החודש שנעשתה‬
‫‪ .761‬באיזה תנאי נוסף הציע שאול לדוד‬
‫להתחתן עם מירב‪ ,‬וכיצד נימק דוד את‬
‫הסתייגותו מהצעת שאול?‬
‫‪ .761‬מה הייתה מטרתו של שאול בהצעתו‬
‫לתת את מיכל ביתו לדוד‪ ,‬וכיצד נימק‬
‫בבית שאול כרתו דוד ויהונתן ברית‬
‫דוד את הסתייגותו מהצעת שאול?‬
‫נוספת‪ ,‬על מה התחייב יהונתן לדוד‪ ,‬ועל‬
‫‪ .761‬מה הייתה מטרתו של שאול בהצעתו‬
‫מה התחייב דוד ליהונתן בברית זו?‬
‫‪ .751‬גם לאחר שדוד ברח מבית שאול‪ ,‬יהונתן‬
‫ודוד נפגשו וכרתו בינהם ברית‪ .‬לשם מה‬
‫בא יהונתן אל דוד בהזדמנות זו‪ ,‬ומה היה‬
‫תוכן הברית שכרתו שם יהונתן ודוד?‬
‫‪ .761‬הביטוי "היכה שאול באלפיו ודוד‬
‫לתת את מיכל בתו לדוד‪ ,‬וכיצד רצה‬
‫שאול שמטרה זו תושג‪.‬‬
‫‪ .711‬למי נתן שאול בשלב מאוחר יותר את‬
‫מיכל אשת דוד לאשה?‬
‫‪ .717‬מתי הוחזרה מיכל להיות אשת דוד‪ ,‬ומה‬
‫גרם לחזרתה?‬
‫פרק יט‬
‫ברביבותיו'' נזכר שלוש פעמים בספר‬
‫שמואל א‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מי אמר משפט זה?‬
‫ב‪.‬‬
‫לשם מה הוא נאמר בכל אחת‬
‫מההזדמנויות?‬
‫‪ .767‬מה היה יחסו של שאול לדוד בתחילת‬
‫הקשרים ביניהם?‬
‫‪ .761‬מה היה האירוע הראשון שגרם לשאול‬
‫לשנות לרעה את יחסו לדוד?‬
‫‪ .761‬ציין סיבה אחרת שגמרה לשאול לפחד‬
‫מדוד לשנוא אותו‪.‬‬
‫‪ .761‬באיזו דרך ניסה שאול לפגוע בדוד‬
‫בכוחות עצמו‪ ,‬וכיצד ניצל דוד מנסיון‬
‫הפגיעה?‬
‫‪ .765‬ציין שתי דרכים אחרות‪ ,‬באמצעותן ניסה‬
‫שאול שדוד ימות לפני שדוד נמלט‬
‫משאול‪ ,‬וכתוב כיצד ניצל דוד בכל אחד‬
‫מהמקרים‪.‬‬
‫‪ .766‬באיזה אירוע הבטיח שאול לתת את בתו‬
‫לאדם שיעשה מעשה מסוים?‬
‫‪ .711‬מה גרם ליהונתן לדבר עם שאול דברים‬
‫טובים על דוד?‬
‫‪ .711‬ציין שניים מהנימוקים שיהונתן הציג‬
‫לפני שאול‪ ,‬כדי שישנה לטובה את יחסו‬
‫לדוד‪ ,‬וכתוב כיצד הגיב שאול על דברי‬
‫יהונתן אלו‪.‬‬
‫‪ .711‬באיזה אירוע אחר דיבר יונתן טובות על‬
‫דוד‪ ,‬וכיצד הגיב שאול על דברי יהונתן‬
‫אלו?‬
‫‪ .715‬ציין שני דברים נוספים שבהם סייע‬
‫יהונתן לדוד נגד שאול אביו‪.‬‬
‫‪ .716‬במה סייעה מיכל בת שאול לדוד‪ ,‬וכיצד‬
‫היא מסבירה לאחר מכן לאביה את צורת‬
‫התנהגותה?‬
‫פרק כ‬
‫‪ .711‬כיצד הוכיח יהונתן לדוד‪ ,‬לפני סעודת‬
‫ראש החודש בבית שאול‪ ,‬כי שאול אינו‬
‫רוצה לפגוע בדוד‪ ,‬ובאיזה נימוק הוכיח‬
‫דוד ליהונתן את טעותו?‬
‫‪8‬‬
‫פרק כא‬
‫‪ .711‬מה ביקש דוד מיהונתן לברר בסעודת‬
‫ראש החודש בבית שאול‪ ,‬ובאיזו דרך דוד‬
‫מבקש מיהונתן לברר דבר זה?‬
‫‪ .711‬כיצד הגיב שאול על חסרונו של דוד‬
‫מסעודת היום הראשון של ראש החודש‪,‬‬
‫וכיצד הוא הגיב על חסרון דוד ביום השני‬
‫של ראש החודש?‬
‫‪ .711‬באיזה נימוק ניסה שאול לשכנע את‬
‫יהונתן לשתף איתו פעולה בניסיונותיו‬
‫לפגוע בדוד‪ ,‬וכיצד הגיב יהונתן על דברי‬
‫אביו?‬
‫‪ .715‬כיצד הסביר דוד לאחימלך את הנסיבות‬
‫בהן הוא הגיע לנוב?‬
‫‪ .716‬כיצד הסביר דוד לאחימלך את יציאתו‬
‫לדרך ללא נשק?‬
‫‪ .711‬באלו שני דברים סייע אחימלך לדוד‬
‫לאחר שברח משאול?‬
‫‪ .711‬איזה סיוע נוסף נתן אחימלך לדוד‪ ,‬על פי‬
‫הדיווח שנמסר לשאול?‬
‫‪ .711‬כיצד התנהג דוד לאחר שזיהו אותו בגת‪,‬‬
‫ומהי הסיבה לצורת התנהגותו?‬
‫‪ .717‬כיצד הגיב שאול על מה שאמר לו יהונתן‬
‫בסעודת ראש החודש?‬
‫‪ .711‬כיצד הגיב אכיש על התנהגותו של דוד‬
‫בגת?‬
‫‪ .711‬באיזו הזדמנות דוד ריחם על בנו של‬
‫יהונתן בגלל התחייבותו בשבועה זו‪,‬‬
‫ובמה התבטא החסד שגמל דוד עם‬
‫יהונתן בהקשר זה?‬
‫‪ .711‬איזה חסד נוסף גמל דוד לבנו של‬
‫יהונתן?‬
‫‪ .711‬לפני סעודת ראש חודש בבית שאול‬
‫ממנה נעדר דוד‪ ,‬יהונתן נתן לדוד סימנים‬
‫שעל פיהם יצטרך דוד לנהוג‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מה היו שתי האפשרויות לסימן‬
‫שיתן יהונתן לדוד‪ ,‬ומה היה‬
‫אמור לעשות על פי כל אחד‬
‫מהסימנים?‬
‫ב‪.‬‬
‫מה הדבר שיהונתן ודוד ידעו‬
‫והנער לא ידע?‬
‫ג‪.‬‬
‫באילו שתי דרכים העביר יהונתן‬
‫לדוד את המסר שעל דוד‬
‫להימלט משאול?‬
‫ד‪.‬‬
‫מדוע שלח יהונתן את נערו‬
‫להביא את כליו העירה?‬
‫פרק כב‬
‫‪ .717‬ציין שני סוגי אנשים שהצטרפו אל דוד‬
‫בהיותו במערת עדולם‪.‬‬
‫‪ .711‬מהו המידע שמסר דואג האדומי לשאול‪,‬‬
‫ומה גרם לו למסור מידע זה?‬
‫‪ .711‬במה האשים שאול את אחימלך הכהן?‬
‫ציין שלושה דברים עליהם ביסס שאול‬
‫האשמה זו‪.‬‬
‫‪ .711‬כתוב שני טיעונים באמצעותם שלל‬
‫אחימלך את טענות שאול כלפיו‪.‬‬
‫‪ .715‬כיצד העניש שאול את כוהני נוב?‬
‫‪ .716‬כיצד נודע לדוד על מה שעשה שאול‬
‫לכוהני נב‪ ,‬וכיצד הוא הגיב על כך?‬
‫‪ .711‬איזו התחייבות התחייב דוד כלפי‬
‫אביתר?‬
‫‪ .711‬ציין על פי הכתוב בשמואל א‪ ,‬שתי‬
‫הזדמנויות בהן אביתר סייע לדוד לפני‬
‫מות שאול‪.‬‬