מילות השיר

‫מילות השיר‬
‫א‪ ,‬לכל בן ובת אות בספר התורה‬
‫מ‪ ,‬מודה אני על שהחזיר בי נשמתי‬
‫ב‪ ,‬הוא בית מקדש שייבנה בתפארה‬
‫נ‪ ,‬היא נטילת ידיים סמוך למיטתי‬
‫ג‪ ,‬גאולה בפתח‪ ,‬צחצחו הכפתורים‬
‫ס‪ ,‬הוא סידור שאוהב אני מכל‬
‫ד‪ ,‬דידן נצח – בידינו הספרים‬
‫להתפלל מכל הלב לה' אני יכול‬
‫ה‪ ,‬התוועדות‪ ,‬ומנגנים בקול‬
‫ע ‪ ,‬עד מתי? לגלות כבר די‬
‫ו‪' ,‬ופרצת' חסידות נפיץ לכל‬
‫פ‪ ,‬הוא פ"נ לרבי בנטילת ידיי‬
‫ז‪ ,‬עם הזמן לחיות כל רגע לנצל‬
‫צ‪ ,‬צבא ה' בו אנו חיילים‬
‫ח‪ ,‬חסיד יוצא למבצעים וכך פועל‬
‫ק‪ ,‬קופת צדקה‪ ,‬תרומה לעניים‬
‫פזמון‪:‬‬
‫פזמון‪:‬‬
‫אות לאות‪ ,‬עשרים ושתיים אותיות קדושות‬
‫אות לאות‪ ,‬עשרים ושתיים אותיות קדושות‬
‫יחד הן חוברות לפסוקים ולתפילות‬
‫יחד הן חוברות לפסוקים ולתפילות‬
‫רק מילים טובות על הלשון עולות‬
‫רק מילים טובות על הלשון עולות‬
‫כך את העולם נאיר באור יקרות‬
‫כך את העולם נאיר באור יקרות‬
‫ט‪ ,‬טלית בה אבא מתעטף כל יום‬
‫ר‪ ,‬הרבי מליובאויטש ראש בני ישראל‬
‫י‪ ,‬הוא יהודי‪ .‬כל יהודי הוא יהלום‬
‫ש‪ ,‬הוא שליח של הרבי ברחבי תבל‬
‫כ‪ ,‬כיפה על ראש של ילד יהודי סימן‬
‫ת‪ ,‬הוא תניא‪ ,‬ספר של בינונים‬
‫ל‪ ,‬לב אוהב ולעזור תמיד מוכן‬
‫והנה הנה לגאולה כבר מוכנים!‬