“גליון אוהב ספרים”

‫גליון ‪13‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫תשע”ה‬
‫מכון אוהב ספרים ‪[email protected]‬‬
‫ספר דף ומשפט‬
‫על מסכת נזיר וסוטה‬
‫מאת הר”ר אביחי בן ססי שליט”א‬
‫לכבוד‬
‫הדף היומי‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ספר אוצר העיון‬
‫שיעורים בהלכות מצויות בחושן משפט [מיוסד על מסכת ב”ק]‬
‫מאת הר”ר ישראל ארנון שליט”א בני ברק‬
‫[שנת תשס”ח] ‪ 324‬עמודים‬
‫פסקי השו”ע והרמב”ם המצויינים‬
‫ב’עין משפט’ מסודרים ע”ס הדף‬
‫בצורה מלאה לפני הלומד‪.‬‬
‫הספר‪ :‬מביא בהרחבה כל המראה‬
‫מקומות שהביא העין משפט [שו”ע‪,‬‬
‫רמב”ם באר היטב ומשנ”ב] על סדר‬
‫הדף [נזיר סוטה] מתאים למי שרוצה‬
‫לראות מיידי את הלכה על החומר‬
‫הנלמד‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הובאו דברי המשנה ברורה‬
‫על השו”ע במקומות המתאימים על‬
‫או”ח‪ .‬בסעיפים שאין משנ”ב הובא‬
‫הבאר היטב‪.‬‬
‫מעוטר בהסכמותיהם של הגאונים הרב שריה דבליצקי‬
‫שליט”א והרב שמואל אליעזר שטרן שליט”א‪ ,‬ובברכתו של‬
‫שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א‬
‫מומלץ‪ :‬לכל מי שרוצה לעיין אליבא דהלכתא סמוך ונראה לדף‬
‫הגמרא בצורה קלה ומהירה‪.‬‬
‫ניתן להשיג בטל’‪ 0527128678 :‬או במייל‬
‫‪ [email protected]‬משלוחים לכל חלקי הארץ‪.‬‬
‫מחיר מיוחד ללומדי הדף היומי‪ 20 :‬ש”ח בלבד!‬
‫ניתן להשיג גם על מסכת ביצה‬
‫[שנת תשע”ה] ‪ 858‬עמודים‬
‫הספר מכיל “סג” מקרים‬
‫מהחיים‪ ,‬ועל כל אחד‬
‫מהם יש שיעור נפרד‬
‫לדון היאך מסתכלים עליו‬
‫והיאך דנים אותו בהלכות‬
‫המקרים‬
‫משפט‪.‬‬
‫חושן‬
‫מסודרים לפי סדר דפי מסכת‬
‫בבא קמא‪ ,‬וכל שיעור מלמד‬
‫נושא מרכזי אחד‪ ,‬עם ההסתעפויות‬
‫המתאימות לחומר הנלמד‪ .‬מביא‬
‫שאלה‪ ,‬ועליו תשובה מתחיל עם הגמ’‬
‫והראשונים עד ההלכה‪.‬‬
‫ספר מקיף עם ידיעות נרחבות מאוד‬
‫(ראשונים ואחרונים) בסוגיות במסכת‬
‫ב”ק‪ ,‬ספר עינוי למדני‪ ,‬ובעין להלכה למעשה היוצא מתוך‬
‫הסוגיות‪ .‬כגון קרע כלב בגד האם חייב לשלם‪ .‬כלי שנפל‬
‫למכונת וקלקלו‪ ,‬כבד מקולקול שקלקל אחר‪ ,‬עגלה נגררת‬
‫שנתדרדרה על רכב‪ ,‬ועוד ועוד‪.‬‬
‫מסדור באופן נפלא‪ ,‬מאוד בהיר וקל ללמוד בו‪ ,‬ובצורה‬
‫מושכת הלב‪ ,‬מחולק לקטעים עם כותרות ראשי וכותרות‬
‫משנה‪ ,‬עם תוכן מפורט‪ ,‬מפתח הש”ס‪ ,‬שו”ע ומפתח מפורט‬
‫ביותר‪ ,‬ומפתח ענינים‪.‬‬
‫מומלץ‪ :‬לכל הלומד ב”ק‪ ,‬ורוצה לדעת ההלכה למעשה היוצא מן‬
‫הסוגיות בהיקף גדול עם כל המפרשים וההלכה‪.‬‬
‫להשיג בינתיים רק אצל המחבר‪ ,‬משפ’ ארנון‪ ,‬רח’ הרב‬
‫סורוצקין ‪ ,1‬בני ברק‬
‫טל‪ 03-6194225 :‬או מייל ‪[email protected]‬‬
‫מחיר מומלץ ‪ 60‬שקל (לאברכים ‪.)50 -‬‬
‫הלכות שבת למעשה‬
‫מאת הרה”ג ר’ אליהו פאלק שליט”א אנגליה‬
‫נכתב ע”י הר”ר אברהם יוסף גארדאן שליט”א שיכון סקווירא‬
‫ניו יארק‬
‫סיון תשע”ה ‪ 231 -‬עמודים‬
‫קיבוץ של שאלות שכיחות המצויות בזמנינו מידי שבת‬
‫בשבת (אשר ברבות מהם אין הכרעה‬
‫בהירה)‪.‬‬
‫עם תשובות בהירות הלכה למעשה‬
‫מהפוסק המפורסם והמומחה הגאון‬
‫רבי פסח אליהו פאלק שליט”א‪.‬‬
‫ולמטה נימוק הטעמים ומקורותם‬
‫והאחרונים‪,‬‬
‫הפוסקים‬
‫בדברי‬
‫והרחבת הביאורים‪.‬‬
‫הספר כולל מגוון נושאים בהלכות‬
‫שבת‪ .‬נכתב באופן בהיר ומסודר‬
‫באופן יפה שקל לעיין בו‪.‬‬
‫מומלץ מאוד לכל בית לדעת הלכות‬
‫שבת‪.‬‬
‫הפצה בארצה”ב מישור ‪:‬‬
‫‪[email protected] 1-718-871-8652‬‬
‫באירופה‪[email protected] 44-191-430-0333:‬‬
‫או אצל המו”ל בניו יארק טלפון‪ 1-845-362-0950 :‬מייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫“גליון אוהב ספרים”‬
‫הדרך היחידי לפרסם ספרך בכל העולם‬
‫כולו‪:‬‬
‫אמריקה‪,‬‬
‫ישראל‪,‬‬
‫בארץ‬
‫קנדה‪ ,‬אנגליה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬שוויץ‪,‬‬
‫אוסטרליה‪ ,‬צרפת‪ ,‬ועוד‬
‫“אוהב ספרים לא ישבע ספרים”‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪1‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ספר הידורי מידות‬
‫ספר עבודת ים‬
‫לברר שיעור כזית‪ ,‬רביעית‪ ,‬חלה‪ ,‬טפח‪ ,‬ואמה‪ ,‬ושאר מידות‬
‫ושיעורי תורה‪.‬‬
‫מאת הר”ר הדר יהודה מרגולין שליט”א הר נוף ירושלים‬
‫חזרה על הלכות בשר בחלב ותערובות‬
‫מאת הר”ר יחיאל ביברפלד שליט”א פלידעלפיא‬
‫[שנת תשע”ה] ‪ 400‬עמודים‬
‫שנת תשע”ד עמודים ‪186‬‬
‫האם ידעתם שיעור הכזית בדיוק?‬
‫האם חשבתם שצריך לאכול כמו כוס‬
‫מלא לברך ברכה אחרונה‪ .‬בא המבחר‬
‫שליט”א ומברר בבירור אחר בירור‬
‫את דעת הגדולים ופוסקי זמנינו‬
‫זצ”ל ויבלט”א שליט”א‪ ,‬ששיעור‬
‫כזית וכו’ הוא קטן מאוד‪ .‬דלא כפי‬
‫המורגל בפי העם דהוא שיעור גדול‬
‫מאוד‪ .‬ונוגע ממש הלכה למעשה בכל‬
‫יום ויום‪.‬‬
‫ספר עבודת ים – ספר חזרה על הלכות בשר בחלב ותערובות‪,‬‬
‫כשמה כן הוא‪ ,‬מיועד לאותם שכבר למדו הלכות אלו בשו”ע‬
‫ונושאי כלים‪ ,‬ורוצים לחזור עליהם‬
‫ביתר מהירות וביתר בהירות‪ .‬בספר זו‬
‫כתבנו את דברי השו”ע ורמ”א‪ ,‬ובתוך‬
‫דבריהם כתבנו דברי הנושא כלים‬
‫(כולל ש”ך‪ ,‬ט”ז‪ ,‬פמ”ג‪ ,‬הגרעק”א‪,‬‬
‫חוו”ד‪ ,‬פת”ש‪ ,‬חכ”א‪ ,‬ערה”ש‪ ,‬ועוד)‪,‬‬
‫כדי להקל על הלומד לחזור על הלכות‬
‫אלו‪.‬‬
‫גם כתבנו יותר משלש מאות שאלות‬
‫על השו”ע ונשואי כליו‪ ,‬עם המראה‬
‫מקומות להתשובות‪.‬‬
‫להם הרבה‬
‫שמענו מכמה לומדים שספר זה העילו‬
‫בחזרתם ב”ה‪.‬‬
‫ספר חובה לכל בית‪ ,‬לדעת השיעורים‪,‬‬
‫מתי לברך ברכה אחרונה ומתי לא‪.‬‬
‫ובדרך כלל אפילו אוכלים כמות קטנה כבר חיי בברכה אחרונה‪.‬‬
‫מיועד‪ :‬לכל אחד החפץ לדעת שיעור הכזית‬
‫להשיג בחנויות ספרים‪ .‬או הצל המחבר רחוב אגסי ‪34/22‬‬
‫הר‪-‬נוף ירושלים טל‪054-842-5999 :‬‬
‫להשיג הספר אצל חנות ספרים‪ ,‬או אמל המו”ל‬
‫מייל ‪ [email protected]‬או‬
‫אצל ‪Israel Book Shop – Lakewood, NJ‬‬
‫ספר צורת הבית‬
‫על בית המקדש השלישי מאת רבנו התוספות יום טוב‬
‫מו”ל הגאון הר”ר ישראל חיים יעקבי שליט”א [בני ברק]‬
‫ספר קדושת יצחק‬
‫על התורה‬
‫[תשס”ח] ‪ 385‬עמ’‬
‫בספר מבוארת צורת בית המקדש השלישי‪ ,‬אותה תיאר יחזקאל‬
‫הנביא‪ .‬במהדורה מוגהת ומפוארת ומאירת עינים זו‪ ,‬נוספו‬
‫הערות וביאורים חידושים והארות לבאר כל פרט בבהירות‬
‫ודייקנות (וכן ציוני מקום מלאים ומפתחות‪,‬‬
‫מבוא ותולדות רבינו)‪ .‬בתוך הדברים נתבארו‬
‫רבים מעניני מקדש ראשון ושני ומסכת מדות‬
‫וכלי המשכן‪ .‬את הכל מלווים מאות תמונות‬
‫צבעוניות ושרטוטים ותרשימים להמחשה‪.‬‬
‫בנוסף נדפס במהדורה זו לראשונה מכת”י‬
‫חיבורו של התוספות יום טוב “צורת‬
‫הבית המחודש” על סדר פסוקי יחזקאל‬
‫[עם הפסוקים ופירש”י]‪ .‬בסוף הספר צורף‬
‫קונטרס “מדות המזבח” לאחד מקדמוני‬
‫האחרונים ז”ל‪ ,‬הדן באורך הכבש וההפסק‬
‫בינו למזבח‪.‬‬
‫מרן החפץ חיים זצ”ל [בהקדמת ספרו ליקוטי הלכות] עורר על גודל‬
‫חשיבות לימוד צורת בית הבחירה העתיד וכדאיתא בפסיקתא‪,‬‬
‫ואכן אוהבי ה’ המחכים בבנין אריאל ששים לעסוק בלימוד‬
‫צורת הבית‪ ,‬וביותר בימי אבילות החורבן והציפייה לנחמה‪ ,‬ויזכו‬
‫למובטח ללומד צורת הבית [כפי שכתב רבינו התויו”ט] ‪ -‬לחזות‬
‫בשוב ה’ ציון ולעסוק אז בהקמת המקדש על מכונו‪.‬‬
‫להשיג‪ :‬משפחת יעקבי‪ ,‬בני ברק ‪/ )03(5794523 -‬‬
‫ירושלים ‪)02(5021280 -‬‬
‫אוסף תורת האדמו”ר הר”ר לוי יצחק לייפער זצוק”ל‬
‫אדמו”ר מנדבורנא – אראד‬
‫הובא לדפוס ע”י הר”ר יחיאל לפייער שליט”א‬
‫בן האדמו”ר מנודבורנא – ארעד שליט”א‬
‫שנת תשע”א ‪ 407 -‬עמודים‬
‫ומצורף אליו תולדות המחבר זי”ע‪ ,‬עם תולדות אביו הרה”ק‬
‫רבי יחיאל זצוק”ל‪ ,‬וזקנו הרה”ק רבי‬
‫יוסף זצוק”ל‪.‬‬
‫ובסוף הספר נדפס “קונטרס בית‬
‫אבותם” יחוס המשפחה‪ ,‬עם לוח ימי‬
‫הזכרון עפ”י סדר השנה‬
‫להשיג אצל המו”ל בטל ‪02-5828364 :‬‬
‫או פלא ‪05276-98364‬‬
‫בארה”ב אצל הרב יוסף לייפער‬
‫‪Tel: (718) – 4385306‬‬
‫‪cell: 3475482130‬‬
‫‪2‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪3‬‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪4‬‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סידור תפילת ישרים‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ניתן לרכוש הסידור דרך המחבר במודיעין עילית‪ ,‬או בנקודות מכירה בירושלים ובני ברק במחיר מבצע‬
‫של ‪ ₪ 20‬בלבד‪ .‬לפרטים במייל ‪[email protected]‬‬
‫‪5‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6‬‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הופיע!‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫בעזהשי"ת‬
‫קונטרס‬
‫הלכות שבת‬
‫למעשה‬
‫המכיל תשובות בהלכות שבת‬
‫לשאלות שנולדו בזמנינו‪ ,‬ע"י‬
‫ריבוי המוצרים‪ ,‬ריהוטי וכלי בית‬
‫שונים‪ ,‬התקדמות הטכנולוגיא‬
‫ודרכי המסחר עלי תבל‪.‬‬
‫ע"פ פסקיו ותשובותיו של הפוסק‬
‫המומחה‪ ,‬במיוחד בהל' שבת‪,‬‬
‫ה"ה הגאון האדיר‬
‫הרב רבי פסח אליהו פאלק שליט"א‬
‫בעמ"ח שו"ת מחזה אליהו‪,‬‬
‫עוז והדר לבושה‪ ,‬ועוד‬
‫‪PictureGraph 845.222.2600‬‬
‫נערך בלשון קל וסגנון נוח עם מקורות‬
‫הדינים והרחבת הביאורים‬
‫ע"י הרב אברהם יוסף גארדאן שליט"א‬
‫מח"ס הליכות השבת וראש כולל‬
‫הלכות שבת בנ"י‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫מן השאלות‬
‫המתבארות‪:‬‬
‫מהו הדרך הנכון לפתוח שקי ניילון‪,‬‬
‫במאכלים ובמוצרים?‬
‫המפעלים שאפשר לקנות מהם בשבת‬
‫ע"י האינטרנט‪ ,‬היאך יתנהגו בזה?‬
‫מה לעשות כאשר ילד הפעיל מכשיר‬
‫הקלטה המשמיע קול רם בשבת?‬
‫‪7‬‬
‫מה הדין לגבי השתמשות בכל סוגי‬
‫ניירות רטובים (הנק' בעיבי ווייפס)‬
‫בשבת? והיאך יש לנקות ילד בהתאם‬
‫להלכה הנכונה?‬
‫ועוד‪ ,‬ועוד‪ ,‬ועוד‪...‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫תשע”ה‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ספר פסקי “סדרי טהרה”‬
‫מבעל הסדרי טהרה על הלכות נדה‬
‫יו”ל מחדש מהר”ר זושא דינקלס שליט”א‬
‫גביהם נסדרו עיקר פסקי הסד”ט בקיצור האומר‪ .‬ובזר זהב אשר סביב‬
‫לו‪ ,‬המכונה בשם “מקור הטהרה”‪ ,‬בו צויין המקור בלשון הסד”ט‬
‫שממנו עולה פסק הדין להלכה ולמעשה‪ ,‬כשהאותיות המודגשות‬
‫המה ציטוט מלשון הסד”ט‪ .‬גם הובאו בו דברי‬
‫האחרונים שדנים בדבריו‪ ,‬וכן מפסקי האחרונים‬
‫בשאלות הנידונים בדבריו‪ ,‬לפעמים להסכים עמו‪,‬‬
‫ולפעמים כדרכה של תורה להשיג עליו‪ ,‬ואלו ואלו‬
‫דא”ח‪ .‬עוד זאת מצא מקומו בחיבור “מקור הטהרה”‪,‬‬
‫ביאורים ציצים ופרחים בדברי הסד”ט‪ ,‬וגם לרבות‬
‫השוואת דבריו המשלימים זה את זה ממקום למקום‪,‬‬
‫שהרי ‘דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום‬
‫אחר’‪.‬‬
‫בשלהי הספר קובע מקום לעצמו מאמר נרחב‪ ,‬הסוקר‬
‫את תולדותיו של צדיק ‪ -‬דברי ימי מחבר ה”סדרי‬
‫טהרה”‪.‬‬
‫את הספר עטרו בהסכמותיהם‪ ,‬גדולי הרבנים בדורנו‬
‫שליט”א‪ ,‬הלא הם הרבנים הגאונים‪ :‬רבי חיים פינחס‬
‫שיינברג‪ ,‬רבי יחזקאל רוט‪ ,‬רבי משה שאול קליין‪ ,‬רבי יעקב מאיר‬
‫שטרן‪ ,‬ועוד בהסכמותיהם הנלהבות המה מעדים על מעלת וחשיבות‬
‫הספר ותועלתו המרובה לעוסקים בהלכות אלו‪.‬‬
‫ובלי ספק שהחיבור יביא תועלת רב לכל המבקשים דבר ד’ הלכות‬
‫טהרה”‪.‬‬
‫על הלכות נדה‪ ,‬על פי סדר השו”ע‪ ,‬הכולל פסקי דינים ותמצית‬
‫ביאורים מלוקטים מספרי בעל ה”סדרי טהרה”‪ ,‬ה”ה הגאון האדיר‬
‫רבי אלחנן אשכנזי זי”ע‪ .‬ספר “סדרי טהרה”‪ ,‬נמנה בין ספרי היסוד‬
‫להלכות טהרת בית ישראל‪ ,‬ומאז יצא לאור עולם בשנת ה”א‬
‫תקמ”ג נתקבלו הוראותיו והכרעותיו לדורות עולם‪.‬‬
‫דא עקא‪ ,‬שדרכו של הסד”ט לחקור ולחתור בכל ענין‬
‫בשרשיו‪ ,‬מדברי הגמרא והראשונים והפוסקים‪ ,‬והוא‬
‫חוקר ומפלפל בדבריהם בארוכה‪ ,‬עד שהחפצים לבוא‬
‫בשעריו לידע את אשר העלה רבינו במצודתו לפסוק‬
‫הלכה למעשה‪ ,‬נלאו למצוא מסקנתו להלכה ולמעשה‬
‫בין בתרי מאמריו הארוכים‪ ,‬ונדרשים הם לעיון‬
‫מרובה‪ .‬על כן אזר המחבר כגבר חלצי‪ ,‬ואחר עמל‬
‫ויגיעה בס”ד כיד ה’ הטובה עליו עלה בידיו לברר‬
‫ולהוציא מתוך אריכות דבריו את אשר פסק הלכה‬
‫למעשה בענינים חמורים אלו‪ ,‬ואף גם זאת העלה‬
‫במצודתיו מתוך דברי הסד”ט ביאורים בקוצר אמרים‬
‫בדברי מרן המחבר והרמ”א ונושאי כליהם‪.‬‬
‫בספר שלפנינו‪ ,‬אוסף פסקים וביאורים ממשנתו‬
‫לקוטי‬
‫של הסדרי טהרה‪ ,‬ערוכים ומסודרים לפי סדר השו”ע‪,‬‬
‫בתר לקוטי מתוך שלושת ספריו הנפתחים‪ ,‬הלא המה‪‘ :‬סדרי טהרה’‬
‫ חידושי דינים על יו”ד ח”ב מסימן קפ”ט עד סימן קצ”ז‪‘ ,‬שיורי‬‫טהרה’ ‪ -‬על הלכות חציצה וטבילה סימן קצ”ח קצ”ט‪‘ ,‬חידוד הלכות’‬
‫על מסכת נדה‪ ,‬אשר כבר העיד בנו בדף השער וז”ל‪“ :‬וכמה הלכתא‬
‫גברוותא איכא למשמע מינה”‪.‬‬
‫וזה דבר המלאכה‪ :‬החיבור סובב והולך על דברי המחבר והרמ”א‪ ,‬ועל‬
‫אפשר להשיג אצל המחבר‪ ,‬ביתר עילית פחד יצחק ‪.4/4‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספר אמרי הלכה‬
‫על שולחן‪-‬ערוך חלק אורח חיים‪ ,‬הנושא ונותן בדברי המחבר והרמ”א ונושאי כליהם‪ ,‬ובעיקר בספר משנה ברורה‪.‬‬
‫מאת הר”ר אילן גרינוולד שליט”א מודיעין עילית‬
‫שנת תשע”ד – ‪ 320‬עמודים‬
‫מקום נכבד תופסות תשובות מגדולי פוסקי זמננו המופנות מאתם אל‬
‫המחבר‪ ,‬חלקן התפרסמו על ידם בספריהם עצמם (כגון בשו”ת ‘קנה‬
‫בשם’ ‪ -‬מוזכר לקראת סוף הספר‪ ,‬וכן מכתב מאת‬
‫גאב”ד ערלוי שהתפרסם בספרו ‘אפריון חתנים’)‪.‬‬
‫על כל אלו הוסיף המחבר וזיכנו במעט דברים מכתב‬
‫ידו של הגאון האדר”ת‪ ,‬מתוך ספרו ‘עובר אורח’ על‬
‫השו”ע‪ ,‬הנמצא אצלו בהשאלה‪.‬‬
‫מפתח הענינים שהציב המחבר בסוף הספר‪ ,‬לצד לוח‬
‫תיקונים והגהות בדברי השו”ע ונושאי כליו‪ ,‬ראויים‬
‫אף הם לשבח גדול לעצמו‪.‬‬
‫רבים ראו וגם שבחו את הספר אשר נושא אופי ייחודי‬
‫שאינו מצוי‪ ,‬והתברך בהסברה נאה וקולחת של דברים‬
‫שאינם ארוכים ומייגעים‪ ,‬הכוללים הערות ישרות‬
‫ומחכימות‪.‬‬
‫כיאה לתורה מפוארה בכלי מפואר‪ ,‬מוגש הספר בצורה‬
‫מהודרת‪ ,‬בעימוד יפה ובכריכה מושקעת‪.‬‬
‫הספר כולל בתוכו חידושים ביאורים‪ ,‬הערות וציונים סביב השו”ע‬
‫ונושאי כליו‪ ,‬שהתעורר אליהם המחבר שליט”א במשך השנים בעת‬
‫לימוד השו”ע והמשנ”ב‪.‬‬
‫בספר ייתקל בדברים שלא באו עד כה בכתובים כגון‪:‬‬
‫בל תאחר במארח עניים‪ ,‬טעם חדש לכריעה בתפילה‪,‬‬
‫תשובה על לשון הרע ‪ -‬לספר לחברו שדיבר עליו‪ ,‬מאה‬
‫ברכות ‪ -‬מנייתן מהלילה או מהיום‪ ,‬ספיקא דאורייתא‬
‫לחומרא אצל קטן‪ ,‬אמירת עשרת בני המן בנשימה אחת‬
‫לעומת קריאתן מתוך הכתב ‪ -‬תשובות מפוסקי הדור‬
‫מה יותר חשוב לכתחילה בזה‪ .‬ועוד ועוד‪.‬‬
‫הספר‪ ,‬אינו ‘עוד ספר’ במובן הרגיל של ספרים על שו”ע‬
‫ומשנ”ב המתמקדים יותר בבירורי הלכה למעשה‪ ,‬כי אם‬
‫נושא בעיקר אופי של משא ומתן ועיון ב”דרך הלימוד”‪,‬‬
‫הערות והארות‪ ,‬חידושים וביאורים‪ ,‬וציונים חשובים‪.‬‬
‫ייחודיותו של הספר באה לידי ביטוי בכך שהוא עוסק‬
‫גם בצורת עריכת השו”ע ונושאי כליו ובפרט המשנה ברורה‪,‬‬
‫כגון‪ :‬דברים המובאים שלא במקומם‪ ,‬סתירות‪ ,‬שמות סימני השו”ע‬
‫[בתחילת הספר מברר המחבר מבטן מי יצאו כותרות הסימנים]‪,‬‬
‫ועוד‪ .‬כמו כן שזורים בין דפיו כללים רבים ומראי מקומות חשובים‬
‫לנושאים שונים‪.‬‬
‫להשיג בחנויות ספרים או אצל המחבר רבי יהודה הנשיא ‪9/5‬‬
‫מודיעין עילית – טל‪[email protected] ,08-974-3579 :‬‬
‫‪8‬‬
‫גליון ‪13‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספר כי בחר ה’ בציון‬
‫עניני מעלת וחביבות ארץ ישראל‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ספר ויוותר יעקב‬
‫על המגיד רבי יעקב גלינסקי זצ”ל‬
‫כ‪ 350-‬עמודים‬
‫הספר “ויוותר יעקב” אינו‬
‫ספר מתח‪ ,‬ובכל אופן מותח‬
‫הוא‪ .‬אינו ספר רב עלילה‪ ,‬ובכל‬
‫אופן עלילתו מרתקת‪ .‬הוא‬
‫אינו ספר מוסר‪ ,‬אבל הלקחים‬
‫הנלמדים ממנו מלווים את‬
‫הקורא לאורך ימים‪ .‬יש בו‬
‫הומור דק ושנון‪ ,‬לצדה של‬
‫קרבת אלוקים מרגשת‪ .‬סיפור‬
‫חיים מרתק לצדם של מסרים‬
‫בלתי נשכחים‪ .‬בקצרה‪ ,‬זהו‬
‫סיפור גבורה הרואי‪ ,‬של אדם‬
‫שהתהלך בינינו‪ ,‬וראשו הגיע‬
‫השמימה‪ .‬רבי יעקב גלינסקי‬
‫זצ”ל לא היה דומה לשאר בני‬
‫האדם‪ .‬לא במחשבה ולא בהרגשה‪ ,‬לא באומץ הלב ולא באהבת‬
‫ה’ המופלאה שפעמה בו‪ .‬הוא היה חד בדורו‪ ,‬מדהים ביכולותיו‬
‫– הכמעט לא אנושיות – ונעים בחיוכו‪ ,‬במעשיו‪ ,‬בכל דרכיו‪.‬‬
‫הסיפור שנבחר להיכתב הוא המאפיין את חייו‪ ,‬בהערימו על‬
‫השטן בפיקחותו‪ ,‬ובמלחמתו לא לוותר על שמירת השבת‪ ,‬הוא‬
‫הסיפור המייחד את דמותו האצילית‪ ,‬האמיצה‪ ,‬של ר’ יעקב‪.‬‬
‫שנון‪ ,‬פיקח‪ ,‬חד כתער ונבון להדהים‪ ,‬ועם זאת‪ ,‬ירא אלוקים‪,‬‬
‫תלמיד חכם עצום ועובד ה’ באופן מופלא‪ .‬על כל תג ותג הקפיד‪,‬‬
‫על כל קוצה של הלכה נאבק‪ ,‬בכל מקום שהיה‪ .‬לא הניח לאיש‬
‫להישאר אדיש לקיום התורה והמצוות‪ ,‬בכל מקום אליו הגיע‬
‫הבעיר את שלהבת המוסר‪ ,‬שלהבת נובהרדוק‪ .‬מעולם לא נתן‬
‫לאדישות ולעצלות לקנות שבת‪ ,‬ולו קצר‪ ,‬בלבו‪.‬‬
‫באמצעות הספר קיווינו להטעים מעט מזעיר מהו יהודי של‬
‫צורה‪ .‬מי היו חניכי נובהרדוק‪ .‬לאן יכול יהודי‪ ,‬בנו של מלך‪,‬‬
‫להגיע‪ .‬אפשר לקחת מן הספר‪ ,‬כצידה לדרך‪ ,‬משהו ממסכת‬
‫חייו הבלתי אפשרית‪ .‬כיצד רומם את הניסיונות וקידש אותם‪,‬‬
‫והתקדש באמצעותם‪ ,‬והיה קרוב‪ ,‬איי‪ ,‬כמה קרוב‪ ,‬לקדוש ברוך‬
‫הוא‪ .‬עמו חי כל היום‪ ,‬אליו כמה‪ ,‬אליו התגעגע געגוע תמידי‬
‫וכוסף‪ .‬היה הוא ואלוקיו עמו‪ ,‬ואת מצוותיו שמר ורק אותו‬
‫ירא‪ .‬וזה היה כל האדם‪.‬‬
‫הספר‪ :‬עוסק בהרחבה ובעמקות‬
‫בביאור ענין חשיבות ארץ ישראל‪,‬‬
‫ומעלת הדרים בה‪ ,‬והכל‬
‫מבוסס על דברי חז”ל והמפרשים‪,‬‬
‫ובפרט ע”פ דברי הגר”א מוילנא‬
‫זצ”ל‪.‬‬
‫בספר עשרה פרקים המבארים הרבה‬
‫מענינים אלו‪ ,‬כגון הפרחת הארץ‬
‫בימינו‪ ,‬דברי הגר”א‬
‫על סדר הגאולה‪ ,‬עליית תלמידי‬
‫הגר”א‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫מיועד‪ :‬לתושבי א”י ‪ -‬שיכירו הזכיה שזכו בישיבת א”י‪,‬‬
‫ולתושבי חו”ל ‪ -‬להגביר התשוקה והחביבות של ארץ ישראל‬
‫בליבם‪.‬‬
‫‪5352 @okmail.co.il‬‬
‫ספר שו”ת באר שלמה‬
‫על חו”מ חלק ג’ מסימן קפ”ט ‪ -‬סי’ תכ”ו‪.‬‬
‫הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות‬
‫ הספר שאלות ותשובות בנושאים‬‫אקטואליים שנשאלו במבחני הסמכה‬
‫לדיינות ‪ -‬מסימן קפ”ט ‪ -‬סי’ תכ”ו‪.‬‬
‫הספר ערוך בטוב טעם ודעת לפי סדר‬
‫סימני וסעפי השולחן ערוך‬
‫ניתן גם להזמין את שאר החלקים חו”מ‬
‫חלק א’ – ב’‬
‫וכן שו”ת משפט החושן ח”א העוסק בדיני‬
‫ממונות המצויים בימינו הלכה ולמעשה‬
‫את הספרים ניתן להשיג‬
‫בטל’ ‪ / 08-9744303‬או בירושלים‬
‫‪ / 02-6419439‬בני ברק ‪03-5743757‬‬
‫ניתן להשיג אצל לרר שפת אמת ‪ 9‬בני ברק ‪052-7687891‬‬
‫הפצה לחנויות ‪052-7621770‬‬
‫ספר גדול המצווה‬
‫עניני קטן שנתגדל‬
‫מאת הר”ר דוד כהן שליט”א‬
‫‪ 68‬עמודים‬
‫להשיג אצל המחבר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪íé÷ñåôä éøôñî è÷åìî úåâäðäå íéðéã úôéñà‬‬
‫‪ìéãâäù ïè÷ éðéã ìò åø÷éòá ááåñ‬‬
‫‪åúåðè÷á äùòù úååöî éáâì åðéã äî‬‬
‫‪äåöî øá äùòðä øòðì íéòâåðä íéðéã øàùå‬‬
‫‪ä"òùú íé÷ôåà‬‬
‫‪9‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫גליון ‪13‬‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספר באר לחי‬
‫תורת המינקת היונק והחלב‬
‫קובץ עיון הפרשה‬
‫יצא לאור חלק קכ”ו תשע”ה‬
‫מאת הר”ר יצחק ליסיצין שליט”א מוותיקי כולל בית אבא בקרית‬
‫ספר‪ ,‬חתנו של הגר”נ יברוב שליט”א‬
‫פרשיות‪ :‬כי תבוא‪ ,‬נצבים וילך האזינו וזאת הברכה‪ .‬בראשית‬
‫ונח‪ .‬ועניני ימים נוראים וסוכות‬
‫כאלף עמודים‬
‫ברכה‬
‫בראשית‬
‫נח‬
‫ירה האיתנים‬
‫קובץ ’עיון הפרשה‘ • תבא ‪ -‬נצבים ‪ -‬וילך ‪ -‬האזינו ‪ -‬ברכה ‪ -‬בראשית ‪ -‬נח ועניני ירח האיתנים גליון קכ“ו‬
‫הספר מחולק לד’ חלקים‪.‬‬
‫חלק א’‪ -‬הלכה ופלפול‪ ,‬ק”ב פרקים‬
‫בד’ חלקי שו”ע וכו’ בענינים‬
‫הנוגעים למינקת או ליונק או‬
‫לחלב‪.‬‬
‫חלק ב’‪ -‬בעצה ובתבונה‪ ,‬הנהגות‬
‫עצות וכו’‪ ,‬סקירת היונקים‬
‫מבריאת העולם מדברי חז”ל‪,‬‬
‫בדורות‬
‫ההנקה‬
‫והנהגות‬
‫האחרונים‪ ,‬ולעת”ל‪.‬‬
‫חלק ג’‪ -‬חידושים על סדר תורה‬
‫נביאים וכתובים בענינים אלו‪.‬‬
‫חלק ד’‪ -‬חידושים על סדר הש”ס‬
‫בהנ”ל‪.‬‬
‫להשיג‪ :‬אצל המחבר משפ’ ליסיצין מסילת יוסף ‪ ,5‬מודיעין‬
‫עילית‪ .089742075 ,‬מייל‪[email protected] :‬‬
‫משפ’ יברוב עזרת תורה ‪ ,35‬ירושלים ‪ .025000892‬משפ’‬
‫ליסיצין סעדי’ גאון ‪ ,3‬בני ברק‪.035793268 ,‬‬
‫תבא‬
‫נצבים‬
‫וילך‬
‫האזינו‬
‫שנה י“א גליון‬
‫קכ“ו תשע“ה‪-‬ו‬
‫תבא – נצבים – וילך ‪ -‬האזינו‬
‫ברכה – בראשית – נח‬
‫ועניני ימים נוראים וסוכות‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ישראל‪:‬‬
‫בארץ‬
‫הפצה‬
‫להתקשר אל הרב א‪ .‬רוזנר‬
‫‪057-3160334‬‬
‫איזור בני ברק ‪052-7667704‬‬
‫בארה”ב – ר’ דאפלט‬
‫לייקואוד ‪732-905-0295‬‬
‫אנגליה – הרב בעכער‬
‫‪07535078220‬‬
‫מנצסטר וגייטסהד – פרייס –‬
‫‪01617984925‬‬
‫עיון הפרשה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספר שהם מרדכי‬
‫מדברי תורתו של כ”ק האדמו”ר מטריסק הגה”צ רבי משה מרדכי‬
‫אייכנשטיין שליט”א ירושלים‬
‫ספר שיעורי הגרד”ש‬
‫תשע”ה‪ 175 -‬עמודים‬
‫שיעורי הגאון הגדול רבי דב שוורצמן זצללה”ה‬
‫הספר הם ד”ת שנאמרו מדי שבת בשבתו‪,‬‬
‫ובינתיים הספיקו להוציא ררק‬
‫מה שנאמר בשנת תשע”ג‪.‬‬
‫כ”ק אדמו”ר מטריסק שליט”א‬
‫הגה”צ רבי משה מרדכי‬
‫אייכנשטיין אשר ידוע ברב גדלו‬
‫בתורה‪ ,‬ממש בקי בכל חד”ת‪,‬‬
‫יש בספר דרושים נפלאים ע”ד‬
‫הפשט והעיון ויסודות גדולים‬
‫בעבודת ה’ ע”ד רבותינו גדולי‬
‫הדורות ומאורי החסידות‪ .‬כעת‬
‫יש כאן ד”ת רק משנת תשע”ג‬
‫אשר נאמרו מדי שבת בשבתו‬
‫לפני קהל גדול מכל גווני הציבור‬
‫ועוד חזון למועד להוציא עוד שנים רבות‬
‫הספר בנוי בפירוש הפסוקים עפ”י גדולי המפרשים ואבות‬
‫החסידות בשילוב דברים בהלכה בעמקות ובקיאות נפלאה וכן‬
‫יסודות בעבודת ה’ יתברך‪.‬‬
‫כן מצורף לספר קונטרס בעיניני גאולה ונחמה וקונטרס‬
‫בעיניני מתן תורה‪.‬‬
‫להשיג במכון שם עולם בני ברק ‪03-5701977‬‬
‫או אצל הממונה ‪05484-70833‬‬
‫אשר נמסרו בישיבת בית‬
‫התלמוד בירושלים ת”ו בה‬
‫כיהן כראש ישיבה במשך‬
‫עשרות שנים והעמיד תלמידים‬
‫רבים‪.‬‬
‫נתפרסם ביותר כ’מרא דכולא‬
‫תלמודא’ כאחד מגאוני עולם‬
‫בדורות הקודמים‪ ,‬כל רז לא‬
‫היה אניס ליה‪ ,‬ידיו רב לו בכל‬
‫מכמני התורה‪ ,‬בנגלה ובנסתר‪,‬‬
‫היה בקי בבקיאות ובעמקות בכל סדרי הש”ס‪.‬‬
‫שיעוריו‪ ,‬בסברות ישרות ועמוקות‪ ,‬בבהירות מיוחדת והיקף‬
‫עצום‪ ,‬בחדוותא ובריתחא דאורייתא כדרכה של תורה‪ ,‬והדברים‬
‫שמחים כנתינתם בסיני‬
‫לעת עתה נתפרסמו ויצאו לאור סדרה של חמשה כרכים‬
‫משיעוריו‪ ,‬על מסכתות פסחים סוכה‪ ,‬ב”ק ב”ב מכות‪ ,‬גיטין‬
‫נדרים וכתובות‪ .‬בקרוב אי”ה ייצא הכרך השישי על מסכת‬
‫יבמות‪.‬‬
‫ניתן להשיג את הספרים בא”י אצל חתנו‪ ,‬עורך השיעורים‪ ,‬הר”ר‬
‫משה גבריאל שנברגר‪ ,‬רח’ הקבלן ‪ 35‬י‪-‬ם‪ ,‬כמו כן ניתן ליצור‬
‫קשר בטל‪.0527654881 :‬‬
‫ובליקווד בחנות הספרים של ר’ אריה זק‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫גליון ‪13‬‬
‫פרסום ספרים חדשים‬
‫מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”‬
‫תשע”ה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ספר פרשת דרכים‬
‫“מבעל משנה מלך”‬
‫כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים‬
‫אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ‪.‬א‪.‬ס‪.‬‬
‫ספר אדני פז על הש”ס‬
‫הספר נדפס מחדש באותיות מאירות‬
‫עינים בשנת תשנ”ב‪ .‬עם הערות מראה‬
‫מקומות ומפתחות‪ ,‬מהדורת הרב יצחק‬
‫אוחנה‪.‬‬
‫עכשיו שוב ניתן להשיגו שוב פרטים אצל‬
‫המחבר‪054-2275151 :‬‬
‫מאת הר”ר פנחס זעליג בלויא שליט”א [בית שמש]‬
‫מיוסד ובנוי מערכות חידו”ת על כל מסכתות‬
‫הש”ס החל ממס’ ברכות עד מסכת‬
‫נידה על כל מסכת ומסכת ממסכתות‬
‫הש”ס לכה”פ מערכה אחת חלקם‬
‫יש יותר ממערכה אחת‪ ,‬על המערכות‬
‫השכחיים‬
‫ונידונים‬
‫בנושאים‬
‫שבסוגיות הש”ס‪.‬‬
‫הספר מעוטר בהסכמותיהם של מרן‬
‫ראש הישיבה הגרמ”י ליפקוביץ זצ”ל‪,‬‬
‫מרן הגרח”פ שיינברג זצ”ל והגרי”מ‬
‫דושינסקי זצ”ל גאב”ד “העדה‬
‫החרדית” בירושלים‪ ,‬ויבלחט”א מרן‬
‫הגר”ג אדלשטיין שליט”א והגר”ג‬
‫שליט”א‬
‫אדלשטיין שליט”א והגר”י וויס‬
‫גאב”ד “העדה החרדית” בירושלים‪ ,‬הגר”י ליברמן שליט”א‬
‫בעל המשנת יוסף וראש כוללי “שומרי החומות”‪ ,‬הגר”מ‬
‫גרוס שליט”א גאב”ד חניכי הישיבות‪ ,‬ואבי המחבר הגאון‬
‫הגדול רבי יצחק בלויא שליט”א‪.‬‬
‫כמו”כ זכה המחבר בברכתם של גדול הדור‪ ,‬מרן ראש הישיבה‬
‫הגראי”ל שטיינמן שליט”א ושר התורה מרן הגר”ח קנייבסקי‬
‫שליט”א שהתבטא בחביבות על הספר לאחר שעיין בו זמן‬
‫רב‪.‬‬
‫ספר ‘שפירי ירושלים’ ביבליוגרפיה‬
‫ירושלים תשע”ד‪.‬‬
‫בספר נפרסים חייהם‬
‫ופעולותיהם של הצדיק‬
‫והקדוש רבי יהושע צבי‬
‫מיכל שפירא זצוק”ל ובנו‬
‫יחידו הגה”ק רבי בן ציון‬
‫אברהם שפירא זצוק”ל‪.‬‬
‫בעבודה של עשור שנים‬
‫בארכיונים‬
‫בחיפוש‬
‫ורעיונות עם אנשים‬
‫מהארץ ובחו”ל מוצא‬
‫הקורא מקורות נאמנים‬
‫לפרשיות גדולות שהיו‬
‫במאה הקודמת בירושלים‬
‫ובארץ הקודש‪.‬‬
‫פרשיית החינוך‪ ,‬מצוקת דיירי ארץ הקודש‪ ,‬ועוד‪ .‬עם‬
‫למעלה מ‪ 300-‬עמודים ועם תמונות ומסמכים נדירים‪.‬‬
‫מחיר הספר‪ 35 :‬שקלים‬
‫לפרטים ולהשיג אצל המו”ל‬
‫בן ציון הריס רח’ עמרם גאון ‪ 4/11‬ירושלים טלפון ‪02-‬‬
‫‪ 5663505‬פלאפון ‪0533197010‬‬
‫להשיג אצל המחבר אור שמח ‪ 34‬בית שמש ‪054-8422510‬‬
‫ספר כף הזהב‬
‫חידושים וביאורים על הט”ז [טורי זהב]‬
‫יו”ד הלכות נדה סימן קפג עד סימן ר’‬
‫מאת הר”ר רפאל א”ש מועלם שליט”א ירושלים‬
‫תשע”ד ‪ 153 -‬עמודים‬
‫הספר חשוב זה נכתב על סדר‬
‫השו”ע‪ .‬למעלה השו”ע ומסביב‬
‫הט”ז‪ ,‬ולמטה פירוש נפלא לברר‬
‫וללבן דברי הט”ז‪ .‬עם מפתח ענינים‬
‫מפורט‪.‬‬
‫נוסף לזה‪ ,‬בתחילת הספר יש ‪50‬‬
‫עמודים מבוא מיוחד על תורתו דרך‬
‫לימודו ותולדות חייו של רבינו הט”ז‪.‬‬
‫ניתן להשיג במכון טורי זהב‪-‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪11‬‬