מדריך עזר מהיר Cisco IP Phone דגמים 7811, 7821, 7841 ו-7861

‫ל‪ Cisco IP Phone 7811-‬אין לחצן קו והוא אינו תומך‬
‫באוזניות‪.‬‬
‫מדריך עזר מהיר‬
‫‪ 1‬חיוג‬
‫‪.1‬‬
‫כדי לבצע שיחה‪ ,‬הרם את השפופרת והזן מספר‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫נסה אחת מהאפשרויות הבאות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי לחדש שיחה מוחזקת‪ ,‬לחץ על לחצן הקו הירוק‬
‫כדי לבצע חיוג חוזר בקו הראשי‪ ,‬לחץ על חיוג חוזר‪ .‬כדי לבצע‬
‫חיוג חוזר בקו משני‪ ,‬לחץ על לחצן הקו ולאחר מכן לחץ על‬
‫חיוג חוזר‪.‬‬
‫חיוג כשהטלפון לא בשימוש‬
‫‪1‬‬
‫חיוג‬
‫‪2‬‬
‫מענה‬
‫‪3‬‬
‫החזק‬
‫‪4‬‬
‫העברה‬
‫‪5‬‬
‫שיחת ועידה‬
‫‪6‬‬
‫השתקה‬
‫‪7‬‬
‫דואר קולי‬
‫‪8‬‬
‫דחה‬
‫‪9‬‬
‫עקוב אחרי‬
‫החזק‬
‫לחץ על החזק‬
‫יהבהב בירוק‪.‬‬
‫חיוג חוזר של המספר האחרון‬
‫‪ Cisco IP Phone‬דגמים ‪,7811‬‬
‫‪ 7841 ,7821‬ו‪7861-‬‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫הצגה והסרה של משתתפים‬
‫‪.1‬‬
‫הזן מספר כשהטלפון לא פעיל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הרם את האוזניות או לחץ על אחת מהאפשרויות האלה‪:‬‬
‫‪ ,‬רמקול‬
‫לחצן קו‪ ,‬שיחה‪ ,‬אוזניות‬
‫או לחצן ׳בחר׳‪.‬‬
‫‪( Speed Dial‬חיוג מהיר)‬
‫הזן מספר של פריט חיוג מהיר ולחץ על מקש הבחירה חיוג‬
‫מהיר‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ על החץ למטה בטבעת הניווט כאשר‬
‫הטלפון אינו פעיל‪ ,‬גלול לפריט חיוג מהיר ולחץ על לחצן בחר‬
‫או על שיחה‪ .‬תוכל גם להקצות מספרי חיוג מהיר לכמה‬
‫לחצנים בטלפון‪.‬‬
‫‪ 2‬מענה‬
‫‪ .‬סמל ההחזקה‬
‫יופיע ולחצן הקו‬
‫שמהבהב או על מקש הבחירה המשך או החזק‬
‫‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך שיחה פעילה (לא בהחזקה)‪ ,‬לחץ על העבר‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי לבטל את ההשתקה‪ ,‬לחץ על הלחצן השתק פעם‬
‫נוספת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הזן את מספר הטלפון של הנמען להעברה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על הלחצן או מקש הבחירה העבר לפני או אחרי‬
‫שהנמען עונה‪ .‬ההעברה תושלם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫העברה‬
‫העברה בקווים רבים‬
‫באפשרותך להעביר שיחה מקו אחד לאחר בלי שתישאר‬
‫בשיחה בעצמך‪ Cisco IP Phone 7811 .‬אינו תומך בהעברה‬
‫בין קווים‪.‬‬
‫‪ .1‬מתוך שיחה פעילה (לא בהחזקה)‪ ,‬לחץ על העבר‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן הקו של השיחה (המוחזקת) השנייה‪.‬‬
‫ההעברה תושלם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שיחת ועידה‬
‫‪.1‬‬
‫החיוויים לשיחה חדשה הם‪ :‬נורת קו מהבהבת בכתום‪ ,‬סמל‬
‫ושיחה מזוהה וכן נורית מהבהבת באדום‬
‫מונפש‬
‫באוזניות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התחל שיחה חדשה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי לענות לשיחה‪ ,‬הרם את השפופרת‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן נורית קו המהבהבת בכתום‪ ,‬מענה‪ ,‬לחצן האוזניות הלא‬
‫מואר‪ ,‬או לחצן הרמקול‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן או מקש הבחירה שיחת ועידה לפני או‬
‫אחרי שהנמען עונה‪ .‬הוועידה תתחיל והטלפון יציג‬
‫'ועידה'‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫להוספת עוד משתתפים‪ ,‬חזור על פעולות אלה‪.‬‬
‫‪ 11‬מדריכי טלפון‬
‫מענה עם קווים מרובים‬
‫הוועידה תסתיים כאשר כל המשתתפים ינתקו‪.‬‬
‫‪ 12‬קווים משותפים‬
‫אם במהלך שיחה מתקבלת שיחה אחרת‪ ,‬מופיעה הודעה‬
‫לרגע קל על מסך הטלפון‪ .‬לחץ על לחצן הקו המהבהב בכתום‬
‫כדי להשיב לשיחה השנייה ולהעביר את השיחה הראשונה‬
‫למצב החזקת שיחה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ 13‬הגדרות‬
‫‪ 14‬ניווט‬
‫‪ 15‬עצות‬
‫הערה‬
‫לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬הדפס על גבי נייר‬
‫‪ 1‬אינץ' (גודל ‪.)Legal‬‬
‫בגודל ‪ 8.5‬אינץ' ‏‪ 4 x‬‏‬
‫מנהל המערכת מגדיר את הטלפון שלך לתמיכה בשיחה אחת‬
‫לכל קו או בשיחות מרובות לכל קו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫השתקה‬
‫בשיחה פעילה‪ ,‬לחץ על השתק‬
‫לציין כי ההשתקה מופעלת‪.‬‬
‫מתוך שיחה פעילה (לא בהחזקה)‪ ,‬לחץ על שיחת ועידה‬
‫‪.‬‬
‫‪ 10‬יומן שיחות‬
‫במהלך שיחת ועידה‪ ,‬לחץ על פרטים‪ .‬להסרת משתתף‬
‫משיחת הוועידה‪ ,‬גלול אל המשתתף והקש על מקש הבחירה‬
‫הסר‪.‬‬
‫ועידה במספר קווים‬
‫באפשרותך לצרף שתי שיחות בשני קווים לשיחת ועידה‪ .‬אתה‬
‫נכלל בשיחת הוועידה‪ Cisco IP Phone 7811 .‬אינו תומך‬
‫בשיחות ועידה בקווים נפרדים‪.‬‬
‫‪ .1‬מתוך שיחה פעילה (לא בהחזקה)‪ ,‬לחץ על שיחת ועידה‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן הקו של השיחה (המוחזקת) השנייה‪.‬‬
‫‪ .‬הלחצן יואר כדי‬
‫דואר קולי‬
‫החיוויים להודעה חדשה הם‪ :‬נורית אדומה דולקת בשפופרת‪,‬‬
‫צליל חיוג מקוטע (אם זמין) וכן סמל והודעת "דואר קולי חדש"‪.‬‬
‫האזנה להודעות‬
‫ומלא אחר ההנחיות הקוליות‪ .‬כדי‬
‫לחץ על הודעות‬
‫לבדוק הודעות בקו ספציפי‪ ,‬לחץ תחילה על לחצן הקו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‬
‫דחה‬
‫לחץ על מקש הבחירה דחה כשהשיחה מצלצלת‪ ,‬פעילה‪ ,‬או‬
‫בהחזקה‪ .‬המקש 'דחה' מנתב מחדש שיחה בודדת אל הדואר‬
‫הקולי או אל מספר אחר שהוגדר על ידי מנהל המערכת‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‬
‫עקוב אחרי‬
‫‪.1‬‬
‫כדי להעביר שיחות שהתקבלו בקו הראשי אל מספר‬
‫אחר‪ ,‬הקש על מקש הבחירה העבר הכל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי‬
‫הזן מספר טלפון או לחץ על הלחצן הודעות‬
‫להעביר את כל השיחות אל הדואר הקולי‪ .‬חפש אישור‬
‫במסך הטלפון‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חפש אישור במסך הטלפון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כדי לבטל העברת שיחות‪ ,‬לחץ על ההעברה כבויה‪.‬‬
‫כדי להגדיר העברה מרחוק או בקו משנה‪ ,‬עבור לפורטל‬
‫‪ Cisco Unified Communication Manager Self Care‬או‬
‫אל דפי האינטרנט 'אפשרויות משתמש'‪ .‬לפרטים‪ ,‬פנה למנהל‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 0‬‬
‫‪12‬‬
‫יומן שיחות‬
‫הטלפון מציג את ‪ 150‬השיחות האחרונות שלא נענו‪ ,‬בוצעו‬
‫והתקבלו‪.‬‬
‫אם הקו משותף לך ולעמית לעבודה‪ ,‬לחצן הקו מציין פעילויות‬
‫שיחה בקו המשותף‪:‬‬
‫הצג את יומן השיחות‬
‫‪.1‬‬
‫בצע אחת מהפעולות הבאות‪:‬‬
‫ כאשר הטלפון אינו פעיל‪ ,‬לחץ על אחרונים‪.‬‬‫‪ -‬לחץ על יישומים‬
‫ובחר אחרונים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר קו להצגה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כדי להציג את פרטי השיחה‪ ,‬גלול אל השיחה‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן הבחירה עוד ולאחר מכן לחץ על פרטים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כדי לחזור אל יומן השיחות‪ ,‬לחץ על הקודם‬
‫‪.5‬‬
‫כדי לצאת מתפריט היישומים‪ ,‬לחץ על יישומים‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על שיחות שלא נענו‪.‬‬
‫•‬
‫כתום מהבהב‪ :‬קיימת שיחה נכנסת בקו המשותף‪ .‬אתה‬
‫או העמית לעבודה יכולים לענות לשיחה‪.‬‬
‫•‬
‫לחצן קו אדום דולק קבוע‪ :‬העמית לעבודה מדבר בקו‬
‫משותף‪.‬‬
‫•‬
‫לחצן קו אדום מהבהב‪ :‬העמית לעבודה העביר שיחה‬
‫להחזקה בקו המשותף‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הגדרות‬
‫סרגל עוצמת השמע נמצא משמאל ללוח המקשים‪.‬‬
‫•‬
‫הצג את כל השיחות‬
‫כאשר הטלפון אינו פעיל וכל התפריטים סגורים‪ ,‬לחץ על‬
‫החץ‪ ‬למעלה בטבעת הניווט‪.‬‬
‫כדי לכוון את עוצמת השמע של השפופרת‪ ,‬האוזניות או‬
‫הרמקול‪ ,‬לחץ על הסרגל עוצמת שמע כאשר הטלפון‬
‫בשימוש‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לכוון את עוצמת הצלצול‪ ,‬לחץ על הסרגל עוצמת‬
‫שמע למעלה או למטה‪.‬‬
‫חיוג מיומן השיחות‬
‫•‬
‫כדי להשתיק את הטלפון כשהוא מצלצל‪ ,‬לחץ על עוצמת‬
‫שמע פעם אחת‪ .‬לחיצה מספר פעמים מנמיכה את‬
‫עוצמת הצלצול‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הצג את יומן השיחות‪ ,‬או נווט אל השיחות שלא נענו או‬
‫השיחות שבוצעו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫גלול אל רשימה והרם את השפופרת‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫קו או לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‬
‫כדי לערוך מספר לפני החיוג‪ ,‬לחץ על מקשי הבחירה‬
‫הבאים‪ :‬עוד > ערוך חיוג‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מדריכי טלפון‬
‫‪.1‬‬
‫לחץ על אנשי קשר‬
‫ניווט‬
‫היכן ממוקמים לחצני הקו שלי?‬
‫כיצד אוכל לנהל שיחות מרובות?‬
‫לחצני הקו ב‪ Cisco IP Phone-‬דגמים ‪ 7841 ,7821‬ו‪7861-‬‬
‫ממוקמים בשני הצדדים של מסך הטלפון‪Cisco IP Phone .‬‬
‫‪ 7811‬אינו כולל לחצני קו‪.‬‬
‫הצבעים השונים של לחצני הקווים מציינים את מצבי השיחות‬
‫ויכולים לסייע לך להתמצא כשאתה מטפל במספר שיחות‬
‫יחדיו‪:‬‬
‫•‬
‫שיחה מצלצלת‪ :‬כתום מהבהב‬
‫•‬
‫שיחה מחוברת‪ :‬ירוק קבוע‬
‫•‬
‫שיחה מוחזקת‪ :‬ירוק מהבהב‬
‫היכן ממוקמים מקשי הבחירה שלי?‬
‫•‬
‫קו משותף בשימוש מרחוק‪ :‬אדום דולק קבוע‬
‫ארבעת מקשי הבחירה נמצאים מתחת למסך הטלפון‪ .‬ניתן‬
‫להקיש על מקש הבחירה … (כאשר זמין) כדי להציג מקשי‬
‫בחירה נוספים‪.‬‬
‫•‬
‫קו משותף בהחזקה מרחוק‪ :‬אדום מהבהב‬
‫ניתן להשתמש בלחצנים שלא הוקצו לקווי טלפון כלחצני חיוג‬
‫מהיר ולטובת תכונות נוספות‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה למנהל‬
‫המערכת‪.‬‬
‫עוצמת קול‬
‫הצגת שיחות שלא נענו‬
‫הצג את יומן השיחות‪.‬‬
‫קוים משותפים‬
‫‪1‬‬
‫‪ 4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.‬‬
‫כיצד גוללים ברשימה או בתפריט?‬
‫לחץ על מעלה‪ ,‬מטה‪ ,‬שמאלה‪ ,‬או ימינה בטבעת הניווט‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר העדפות > צלצול‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫(אופציונלי) בחר קו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על השמע כדי לשמוע‬
‫דוגמה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על הגדר ועל החל כדי לשמור בחירה‪.‬‬
‫כיצד אוכל להשתמש באוזניות שלי?‬
‫אם אתה מטפל בשיחות רבות ומשתמש באוזניות‪ ,‬השאר‬
‫מואר והשתמש במקשי‬
‫את לחצן האוזניות‬
‫הבחירה כדי להרים ולהניח את השפופרת‪.‬כאשר לחצן‬
‫האוזניות מואר‪ ,‬האוזניות משמשות כנתיב השמע הראשי‬
‫במקום הרמקול או האוזניות‪.‬‬
‫‪ Cisco IP Phone 7811‬אינו תומך באוזניות‪.‬‬
‫מה התפקיד של מקש הבחירה 'החלף'?‬
‫המקש החלף מאפשר לך לעבור בין שיחות ולהתייעץ‬
‫בפרטיות עם כל צד לפני השלמת העברה או ועידה‪.‬‬
‫סרגל גלילה במסך מציין את מיקומך היחסי ברשימה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מקשי חיוג מהיר?‬
‫כדי להגדיר מקשי חיוג מהיר ולבצע התאמה אישית של מגוון‬
‫תכונות והגדרות בטלפון‪ ,‬השתמש בדפדפן אינטרנט כדי‬
‫להיכנס לדפי האינטרנט 'אפשרויות משתמש' של ‪Cisco‬‬
‫‪.Unified CM‬‬
‫צלצול‬
‫לחץ על יישומים‬
‫עצות‬
‫‪.‬‬
‫כיצד אוכל לבחור פריט?‬
‫היכן אוכל למצוא את המדריך למשתמש?‬
‫כאשר הפריט מסומן‪ ,‬לחץ על לחצן 'בחר'‪.‬לחלופין‪ ,‬השתמש‬
‫במקלדת להזנת מספר הפריט המתאים‪.‬‬
‫‪http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/‬‬
‫‪products_user_guide_list.html‬‬
‫ניגודיות המסך‬
‫‪.2‬‬
‫בחר מדריך טלפון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫השתמש בלוח המקשים כדי להזין קריטריוני חיפוש‪.‬‬
‫לחץ על יישומים‬
‫‪.2‬‬
‫בחר העדפות > ניגודיות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על שלח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫כדי לחייג‪ ,‬גלול אל רשומה והקש על מקש הבחירה חייג‪.‬‬
‫לחץ על טבעת הניווט למעלה או למטה כדי לכוונן את‬
‫הניגודיות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על שמור‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כיצד יוצאים מתפריט?‬
‫כדי לסגור תפריט מתוך רמה כלשהי‪ ,‬לחץ על לחצן התכונה‬
‫המקביל‪.‬‬
‫כדי לחזור רמה אחת בתפריט‪ ,‬לחץ על צא או הקודם‬
‫‪.‬‬
‫מטה החברה ליבשת אמריקה‬
‫‪Cisco Systems, Inc.‬‬
‫‪170 West Tasman Drive‬‬
‫‪San Jose, CA 95134-1706‬‬
‫‪USA‬‬
‫‪http://www.cisco.com‬‬
‫‪‎408 526-4000‬‬
‫טל‪:‬‬
‫‪800‎553-NETS (6387)‎‬‏‬
‫‬
‫פקס‪‎408 527-0883 :‬‬
‫‪ Cisco‬והסמל של ‪ Cisco‬הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪ Cisco‬ו‪/‬או של החברות הבנות שלה‬
‫בארה"ב ובמדינות אחרות‪ .‬כדי לצפות ברשימה של סימנים מסחריים של ‪ ,Cisco‬עבור אל כתובת ה‪ URL-‬הבאה‪:‬‬
‫‪ .www.cisco.com/go/trademarks‬הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים‬
‫המתאימים‪ .‬השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין ‪ Cisco‬לכל חברה אחרת‪)1110R( .‬‬
‫‪.‬כל הזכויות שמורות ‪© 2014 Cisco Systems, Inc.‬‬