היסטוריה ב 022116

‫‪1‬‬
‫הפעלת תוכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" – בחינות בגרות‬
‫הפרויקט מבוצע ע"י ויצ"ו העולמית ואדיוסיסטמס ע"פ מכרז מס' ‪38/12.2013‬‬
‫עבור אגף א' לחינוך על יסודי‬
‫משרד החינוך‬
‫תוכנית לימודים‬
‫היסטוריה ב' – ‪022116‬‬
‫תוכנית "המחצית השלישית ‪ -‬סמסטר קיץ"‬
‫ערך‪ :‬ד"ר יוני אביב‬
‫‪www.bagrut3.org.il‬‬
‫‪2‬‬
‫מבנה בחינת הבגרות חלק ב'‪ ,‬מחצית ג' תשע''ה )שאלון ‪(22116‬‬
‫הבחינה מסכמת את הלמידה בשני הנושאים שבחלק ב'‪ :‬טוטליטריות נאציזם‬
‫ושואה )להלן שואה( ובונים את מדינת ישראל במזה"ת )להלן בונים מדינה(‪.‬‬
‫בבחינה ארבעה פרקים – שניים בשואה ושניים בבונים מדינה‪.‬‬
‫בכל פרק שלוש שאלות‪ ,‬מהן אחת תהיה שאלת מקור‬
‫כלומר ‪ ,‬סך כל השאלות בבחינה – ‪ 12‬שאלות‪ .‬מתוכן ארבע שאלות מקור‪.‬‬
‫בד"כ כל שאלה תכלול שני סעיפים‪.‬‬
‫בד"כ כל סעיף יכלול שתי מטלות – אחת פשוטה‪ ,‬מסכמת ידע והשנייה‬
‫מאתגרת יותר‪ .‬הניקוד למטלה הפשוטה גבוה יותר‪.‬‬
‫על התלמיד לענות‪:‬‬
‫על שאלה אחת בכל פרק‪) .‬אחת מתוך שלוש(‪ .‬סך הכל עונה על ארבע‬
‫שאלות‪ .‬שתיים בשואה ושתיים בבונים מדינה‪.‬‬
‫שתיים מתוך ארבע השאלות עליהן יענה יהיו שאלות מקור‪:‬‬
‫התלמיד יבחר האם לענות על שתי שאלות מקור מאותו נושא )טוטליטריות‬
‫ושואה‪/‬בונים מדינה( או על שאלת מקור אחת מכל נושא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫היסטוריה ב' – תוכנית לימודים "המחצית השלישית"‬
‫להלן חלוקת נושאי הלימוד והשעות לפי פרקי המבחן בהתאם למיקוד מועד‬
‫קיץ מיוחד תשע"ה‪:‬‬
‫נושא א' ‪ -‬נאציזם ושואה‬
‫פרק ראשון‪ -‬שאלות ‪ 1,2,3‬בבחינת הבגרות‬
‫נאציזם‪ ,‬מלחמת העולם השנייה והשואה ‪ -‬בפרק זה שלושה חלקים‪:‬‬
‫חלק ראשון‪1933-1939 :‬‬
‫א‪ .‬האידיאולוגיה הנאצית‪ ,‬כולל האנטישמיות המודרנית בגלגולה הנאצי‪ ,‬מרכזיות השאלה‬
‫היהודית באידיאולוגיה זו‪ 4) .‬ש'(‪ ,‬אין ללמד את התיאוריות בדבר השוני בין קבוצות גזע‬
‫שונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון‪ -‬ממפלגה שולית למפלגה הגדולה ביותר‪ .‬אין‬
‫ללמד את השלבים בעליית כוחה של המפלגה הנאצית‪ 3) .‬ש'(‬
‫ג‪ .‬המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם‪ -‬צווים וחקיקה‪ ,‬תעמולה‪ ,‬טרור והפעלת כח‪ -‬יש‬
‫ללמד שני צעדים לכל תחום‪) .‬דרך בנית המשטר הנאצי כולל המדיניות כלפי היהודים(‪7) .‬‬
‫ש'(‪ .‬אין ללמד פיתוח כלכלי מואץ‪ ,‬תהליך האריזצייה ושכלול מנגנוני הטרור‪.‬‬
‫מבחן מסכם ראשון‪7.7.15 -‬‬
‫חלק שני‪ :‬ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה )יוני ‪ (1941‬והמדיניות‬
‫כלפי היהודים באזורי הכיבוש‬
‫א‪" .‬הסדר החדש" באירופה הבהרת המושג והצעדים השונים שנקטו הנאצים כדי לקדם את‬
‫הגשמתו‪ .‬אין ללמד על האותנזיה‪ 2) .‬ש'(‬
‫ב‪ .‬היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי‪ ,‬עד לביצוע הפיתרון הסופי‪:‬‬
‫‪ .1‬המדיניות כלפי היהודים עד ריכוזם בגטאות‪ .‬מטרות מוצהרות בהקמת הגטאות והסברים‬
‫להקמתם‪ ,‬דרך ניהול הגטו ודרכי הפיקוח על הגטו‪ ,‬התפקידים שהוטלו על היודנראטים ודרכי‬
‫מימושם‪.‬‬
‫‪ .2‬תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט‪ ,‬על המשפחה והחברה היהודית‪ ,‬דרכי התמודדות של‬
‫היהודים בגטאות‪ :‬הישרדות‪ ,‬קידוש החיים‪ ,‬ארגונים שפעלו בגטו‪ .‬תנועות נוער‪ :‬מאפייני פעילותן‪.‬‬
‫)‪ 8‬ש'(‬
‫‪4‬‬
‫פרק שני – שאלות ‪ ,6 ,5 ,4‬בבחינת הבגרות‪:‬‬
‫חלק שלישי‪ :‬המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ ‪ 1941‬עד כניעת גרמניה‬
‫ויפן בשנת ‪1945‬‬
‫א‪ .‬הקשר בין תחילת ההשמדה למלחמה בברית המועצות‪ 2) .‬ש'(‬
‫ב‪ .‬השלבים בביצוע הפתרון הסופי‪ 2) .‬ש'(‬
‫ג‪ .‬ועידת ואנזה – נציגי הרשויות שהוזמנו‪ ,‬הנושאים שהועלו בישיבה‪ ,‬מטרות כינוס הועידה ומקומה‬
‫בתהליך ביצוע 'הפתרון הסופי'‪ 2) .‬ש'(‬
‫ד‪ .‬דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'‪.‬‬
‫)‪ 1‬ש'(‬
‫ד‪ .‬דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'‪:‬‬
‫‪ .1‬המרד בגטאות – מי היו המורדים‪ ,‬מטרות המרד‪ ,‬קשיי התארגנות‪ ,‬לבטים ודילמות של‬
‫המורדים‪ ,‬ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים‪ .‬אין ללמד את‬
‫היקף התופעה )‪ 3‬ש'(‬
‫‪ .2‬לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית )‪ 2‬ש'(‬
‫ו‪ .‬יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'‪ .‬להסביר את יחס‬
‫האוכלוסייה במדינות השונות‪ .‬להסביר שבכל המדינות היו תושבים משלוש הקבוצות‪ :‬רוב דומם‪,‬‬
‫משתפי פעולה ועוזרים ליהודים‪ .‬להסביר את המניעים של כל אחת מהקבוצות‪ ,‬כולל מדוע מי שבחרו‬
‫לא לעשות כלום עשו כך‪ .‬להסביר מדוע היחס של כל אחת מהקבוצות השתנה ממדינה למדינה‬
‫בהתאם לזמן הכיבוש הגרמני‪ ,‬דרגת הכיבוש הגרמני‪ ,‬המקום שהגרמנים נתנו לעם המקומי ב"סדר‬
‫החדש"‪ ,‬הקף ההתנגדות לגרמנים בכלל‪ .‬וכן גורמים מלפני המלחמה שהשפיעו על יחס האוכלוסייה‬
‫בכל מדינה ומדינה‪ :‬כמות היהודים‪ ,‬מידת המעורבות שלהם במדינה‪ ,‬ממד הדמוקרטיה‪ ,‬גורמים גיאו‪-‬‬
‫פוליטיים )דנמרק שכנה לשוודיה‪ ,‬וזה איפשר הצלת יהודים‪ (.‬אין צורך למתוח קו מפריד בין מזרח‬
‫אירופה ומערבה‪.‬‬
‫‪" .1‬הרוב הדומם"‪ ,‬משתפי פעולה‪ ,‬מעטים שהסתכנו לעזור ולנסות להציל‪ 2) .‬ש'(‬
‫‪ .2‬חסידי אומות עולם – הגדרת התואר‪ ,‬מניעים‪ ,‬דפוסי עזרה והצלה‪) .‬יש להתמקד‬
‫בדוגמה אחת( )‪ 2‬ש'( ‪.‬‬
‫מבחן מסכם שני ‪16.7.15 -‬‬
‫‪5‬‬
‫נושא ב' – בונים את מדינת ישראל במזה"ת‪.‬‬
‫פרק שלישי – שאלות ‪ 9 ,8, 7‬בבחינת הבגרות‪:‬‬
‫‪ .1‬המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים ‪1949-1945‬‬
‫א‪ .‬מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים‪ :‬ההעפלה‪ ,‬התיישבות ומאבק‬
‫צבאי )תנועת המרי‪ ,‬מאבק צמוד ומאבק רצוף‪ -‬מאפייני כל גישה והשוני ביניהן(‪ 5) .‬ש'(‬
‫ג‪ .‬העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם – הדיון באו"ם‪ ,‬עמדת המעצמות‪ ,‬השפעת "המלחמה הקרה" על‬
‫עמדת המעצמות‪ ,‬החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר ‪ ,1947‬התגובות להחלטת האו"ם בקרב היישוב‬
‫היהודי והפלשתינאי ועמדת מדינות ערב‪ 3) .‬ש'(‬
‫ד‪ .‬מלחמת העצמאות–‪:‬הכוחות הלוחמים‪ ,‬מוקדי הלחימה והמפנה–תכנית ד'‪ .‬ראו הנחיות באתר‬
‫המפמ"ר בסעיף מוקדי לימוד )‪ 2‬ש'(‬
‫ה‪ .‬ההכרזה על הקמת מדינת ישראל )הויכוח מתי להכריז על הקמת המדינה(‪ ,‬הקמת צה"ל‪ ,‬פירוק‬
‫המחתרות ופירוק מטה הפלמ"ח‪ .‬ראו הנחיות באתר המפמ"ר בסעיף מוקדי לימוד )‪ 4‬ש'(‬
‫ו‪ .‬מלחמת העצמאות–חלק ב'‪ :‬פלישת מדינות ערב‪ ,‬קרבות עשרת הימים‪ ,‬ההפוגות והמבצעים‬
‫האחרונים בצפון ובדרום‪ .‬ראו הנחיות באתר המפמ"ר בסעיף מוקדי לימוד )‪ 3‬ש'(‬
‫ז‪ .‬הסכמי שביתת הנשק‪ ,‬הבעיות הבלתי פתורות והיווצרות בעיית הפליטים הפלשתינאים‪ .‬ראו‬
‫הנחיות באתר המפמ"ר בסעיף מוקדי לימוד )‪ 3‬ש'(‬
‫פרק רביעי שאלות ‪ 12 ,11 ,10‬בבחינת הבגרות‪:‬‬
‫‪ .2‬מדינת ישראל במזרח התיכון‬
‫א‪ .‬השפעות תהליך הדה‪-‬קולוניזציה והמלחמה הקרה על הקמתן של מדינות עצמאיות‪ .‬ראו הנחיות‬
‫באתר המפמ"ר )‪ 4‬ש'(‬
‫מבחן מסכם שלישי‪28.7.15 -‬‬
‫ב‪ .‬ההשפעות של תוצאות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ושל תהליך הקמתן של מדינות‬
‫עצמאיות ריבוניות בארצות אגן הים התיכון על גורל היהודים בארצות אלו‪) .‬הסבר התהליך הכללי‬
‫ודוגמאות ממדינות שונות(‪ 3) .‬ש'(‬
‫ג‪ .‬מלחמת יום הכיפורים‪ :‬סיבות‪ ,‬נסיבות‪ ,‬תוצאות והשפעות של המלחמה על מדינת ישראל ועל‬
‫מדינות ערב‪ 3) .‬ש'(‬
‫‪6‬‬
‫‪ .3‬עליה‪ ,‬קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל‬
‫א‪ .‬העלייה בשנות החמישים והשישים‪ :‬ארצות המוצא של העולים‪ ,‬הסיבות לעלייה‪ ,‬ממדי העלייה‪ ,‬אין‬
‫ללמד דפוסים שונים בארגון העלייה‪ .‬תהליך הקליטה – הקשיים‪ ,‬השיקולים המשפיעים על תהליך‬
‫הקליטה‪ .‬אירועי ואדי סאליב‪ :‬משמעותם והשפעתם‪ 4) .‬שיעורים(‬
‫ב‪ .‬המעבר מכור היתוך לחברה רב תרבותית במדינת ישראל כפי שבא לידי ביטוי בתחומים‬
‫שונים בחברה ובתרבות‪ .‬ירד המושג כור היתוך והגורמים לעיצוב תפיסת כור ההיתוך‪.‬‬
‫בביטויי הרב תרבותיות יש להתייחס לתחומים‪ :‬אומנות מוסיקה‪ ,‬קולנוע‪ ,‬תקשורת וחגים‬
‫עדתיים‪ 3) .‬ש'(‬
‫בחינת מתכונת‪ ,3.8.15 :‬יום ב'‬
‫)‪ 8‬שעות מרתון לחזרות(‬
‫בחינת בגרות‪ !!! 6.8.15 -‬יום ה'‬
‫בהצלחה לכולם‪ ,‬יוני אביב‬