דוח פעילות שנתי 2014

‫דו"ח ביצוע תכנית עבודה ‪2014‬‬
‫הוכן על‪-‬פי חוק חופש המידע התשנ"ח ‪1998‬‬
‫נערך על‪-‬ידי‪:‬‬
‫יוסי רז‪ ,‬איריס ציחה‪ ,‬תמר ברקוביץ‪ ,‬לירז פסח‬
‫אגף תכנון‪ ,‬גאו‪-‬אינפורמציה ויחידת השירות בצרכני ממ"ג‬
‫יוני ‪2015‬‬
‫‪0‬‬
‫תוכן‬
‫‪ .1‬המבנה הארגוני ‪3 ...............................................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬שמות בעלי תפקידים בכירים ‪4 .............................................................................................................‬‬
‫‪ 3.‬תפקידי המרכז למיפוי ישראל ‪5 ............................................................................................................‬‬
‫‪3.1.‬‬
‫כללי‬
‫‪5 .......................................................................................................................‬‬
‫‪3.2.‬‬
‫גאודזיה‬
‫‪5 .......................................................................................................................‬‬
‫‪3.3.‬‬
‫קדסטר‬
‫‪5 .......................................................................................................................‬‬
‫‪3.4.‬‬
‫גאו‪-‬אינפורמציה מידע ומיפוי ‪6 .................................................................................................‬‬
‫‪3.5.‬‬
‫מדען ראשי‬
‫‪7 .......................................................................................................................‬‬
‫‪3.6.‬‬
‫שרות לצרכנים וטכנולוגיה ‪8 .....................................................................................................‬‬
‫‪ 4.‬דרכי התקשרות ‪9 ...............................................................................................................................‬‬
‫‪ .5‬עיקרי פעילות בשנת ‪11................................................................................................................. 2014‬‬
‫‪5.1‬‬
‫מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל‪ -‬מר רונן רגב ‪11..............................................................................‬‬
‫‪5.2‬‬
‫סמנכ"ל מידע ומיפוי‪ -‬מר יוחנן גביש ‪14......................................................................................‬‬
‫‪5.3.‬‬
‫סמנכ"ל לקדסטר‪ -‬מר רונן רגב ‪21..............................................................................................‬‬
‫‪5.4.‬‬
‫מדען ראשי‪ -‬פרופ' ירון פלוס ‪23.................................................................................................‬‬
‫‪5.5‬‬
‫מנהל אגף תכנון‪ -‬מר יוסי רז ‪27.................................................................................................‬‬
‫‪5.6‬‬
‫סמנכ"ל גיאודזיה ‪ -‬מר משה רוזנבלום ‪29...................................................................................‬‬
‫‪5.7‬‬
‫סמנכ"ל למשאבי אנוש ‪ -‬מר יעקב טרפוצ'ניק ‪32..........................................................................‬‬
‫‪5.8‬‬
‫סמנכ"ל מערכות מידע ‪ -‬מר אלכס קורן ‪35..................................................................................‬‬
‫‪5.9‬‬
‫לשכת היועצת המשפטית –עו"ד גילי קירשנר ‪37..........................................................................‬‬
‫‪ .6‬עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת ‪38.............................................................................................. 2015‬‬
‫‪ 6.1‬מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל‪ -‬מר רונן רגב ‪38.....................................................................................‬‬
‫‪6.2.‬‬
‫סמנכ"ל מידע ומיפוי‪ -‬מר יוחנן גביש ‪39......................................................................................‬‬
‫‪6.3.‬‬
‫סמנכ"ל לקדסטר‪ -‬מר רונן רגב ‪41..............................................................................................‬‬
‫‪6.4.‬‬
‫מדען ראשי‪ -‬פרופ' ירון פלוס ‪43.................................................................................................‬‬
‫‪6.5‬‬
‫מנהל אגף תכנון‪ -‬מר יוסי רז ‪45.................................................................................................‬‬
‫‪6.6‬‬
‫סמנכ"ל גאודזיה ‪ -‬מר משה רוזנבלום ‪46.....................................................................................‬‬
‫‪6.7‬‬
‫סמנכ"ל למשאבי אנוש ‪ -‬מר יעקב טרפוצ'ניק ‪48..........................................................................‬‬
‫‪6.8‬‬
‫סמנכ"ל מערכות מידע ‪ -‬מר אלכס קורן ‪50..................................................................................‬‬
‫‪6.9‬‬
‫הלשכה המשפטית‪ -‬עו"ד גילי קירשנר ‪51....................................................................................‬‬
‫‪6.10‬‬
‫חשב מטעם משרד האוצר ‪ -‬מר חנוך שטיינגרט ‪51........................................................................‬‬
‫‪ .7‬נתוני תקציב מפ"י ‪52.................................................................................................................. 2014‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .8‬חוברות ועלוני מידע לציבור ‪53..............................................................................................................‬‬
‫‪ .9‬הנחיות מנהליות ‪55..............................................................................................................................‬‬
‫‪9.1.‬‬
‫תקנות והנחיות ‪55....................................................................................................................‬‬
‫‪9.2‬‬
‫משולחן המנכ"ל ‪55................................................................................................................‬‬
‫‪ .10‬מאגרי מידע הרשומים אצל רשם המאגרים ‪55........................................................................................‬‬
‫‪ .11‬קרנות ומלגות‬
‫‪55............................................................................................................................‬‬
‫‪ .12‬תמיכה למוסדות ציבור ‪55....................................................................................................................‬‬
‫‪ .13‬חוקים ותקנות שהמנכ"ל ממונה על ביצועם ‪55........................................................................................‬‬
‫‪ .14‬הרשויות הציבוריות והתאגידים ‪56........................................................................................................‬‬
‫‪ .15‬דיווח הממונה על חופש המידע ‪56..........................................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬המבנה הארגוני‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬שמות בעלי תפקידים בכירים‬
‫פקס‬
‫‪03-5610866‬‬
‫שם‬
‫רונן רגב‬
‫תפקיד‬
‫מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל‬
‫טלפון‬
‫‪03-6231901‬‬
‫חנוך שטיינגרט‬
‫חשב בכיר‬
‫‪03-6231904‬‬
‫‪03-6231914‬‬
‫עו"ד גילי קירשנר‬
‫יועצת משפטית‬
‫‪03-6231940‬‬
‫‪03-5624766‬‬
‫אתי בנין‬
‫יעקב טרפוצ'ניק‬
‫מנהלת אגף בנק"ל‬
‫ממונה על מעמד האישה‬
‫סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש‬
‫‪03-6231941‬‬
‫‪153-506225402‬‬
‫‪03-6231909‬‬
‫‪03-5610866‬‬
‫אלכס קורן‬
‫סמנכ"ל מערכות מידע‬
‫‪03-6231805‬‬
‫‪03-6231820‬‬
‫ד"ר יוסף פוראי‬
‫סמנכ"ל קדסטר‬
‫‪03-623900‬‬
‫‪1533-6231818‬‬
‫יוחנן גביש‬
‫סמנכ"ל מיפוי ומידע‬
‫‪03-6231998‬‬
‫‪153-506221417‬‬
‫משה רוזנבלום‬
‫סמנכ"ל גיאודזיה ואכיפה‬
‫‪03-6231975‬‬
‫‪03-6231815‬‬
‫יוסי רז‬
‫מנהל אגף תכנון‬
‫‪03-6231827‬‬
‫‪03-5611565‬‬
‫פרופ' ירון פלוס‬
‫מדען ראשי‬
‫‪03-6231829‬‬
‫‪03-5624766‬‬
‫שמעון ברזני‬
‫מנהל אגף טכנולוגיות מיפוי ודוברות‬
‫‪03-6231811‬‬
‫‪03-5624766‬‬
‫יצחק פבריקנט‬
‫מנהל אגף קדסטר‬
‫‪03-6231977‬‬
‫‪03-6231806‬‬
‫ד"ר מיכאל קלבנוב‬
‫מנהל אגף קדסטר מבוסס קואורדינטות‬
‫‪03-6231936‬‬
‫‪153-506225446‬‬
‫לריסה ווזניססקי‬
‫מנהלת אגף תצ"ר ומנהלת מרחב תל‬
‫אביב והמרכז‬
‫‪03-6231947‬‬
‫‪03-5612197‬‬
‫משה בנחמו‬
‫מנהל אגף פוטוגרמטריה וחישה מרחוק‬
‫‪03-6231927‬‬
‫‪03-5624766‬‬
‫יואב טל‬
‫מנהל אגף ממ"ג‬
‫‪03-6231937‬‬
‫‪03-6231812‬‬
‫ברוך פרצמן‬
‫מנהל אגף קרטוגרפיה‬
‫‪03-6231804‬‬
‫‪03-5611565‬‬
‫יעקוב בר לביא‬
‫מנהל אגף אינטרנט‬
‫‪03-6231918‬‬
‫‪03-6231812‬‬
‫מיכל גרינברג‬
‫מנהלת אגף ארכיון לאומי‬
‫‪03-6231950‬‬
‫‪03-6231958‬‬
‫יוסף יוסף‬
‫מנהל מרחב הגליל‬
‫‪04-6575574‬‬
‫‪04-6460546‬‬
‫יואל שוורץ‬
‫מנהל מרחב חיפה וצפון‬
‫‪04-8631170‬‬
‫‪04-9631186‬‬
‫חגי לייבושור‬
‫מנהל מרחב ירושלים‬
‫‪02-6249722‬‬
‫‪02-6244385‬‬
‫אליהו ליבני‬
‫קמ"ט מדידות יו"ש‬
‫‪02-9977739‬‬
‫‪02-9977749‬‬
‫סרגיי זלצמן‬
‫מנהל מרחב באר שבע והדרום‬
‫‪08-6363940‬‬
‫‪08-6363941‬‬
‫אורית מרום‬
‫מנהלת אגף הסדר קרקעות‬
‫‪03-6231929‬‬
‫‪03-6231806‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬תפקידי המרכז למיפוי ישראל‬
‫‪ .3.1‬כללי‬
‫המרכז למיפוי ישראל – מפ"י )‪ (Survey of Israel – SOI‬הוא המרכז הלאומי הישראלי לקדסטר‪,‬‬
‫לגאודזיה‪ ,‬למיפוי ולגאו‪-‬אינפורמציה‪ .‬מפ"י משמש כגוף מטה וכגוף האחראי על הכנת התשתיות הלאומיות‬
‫בתחומים אלה וממלא פונקציות ממלכתיות רבות‪ .‬במדינות אחרות‪ ,‬מיוחדים לכך מספר מוסדות‬
‫ממלכתיים‪.‬‬
‫ריכוז הפונקציות במוסד אחד‪ ,‬תורם לחיסכון רב בכוח אדם ומאפשר העלאת הרמה המקצועית של המוסד‬
‫ושל השירותים שהוא נותן למדינה‪ .‬הריכוז תורם לשיפור רמת התאום הממלכתית בין הפעילויות ולסנכרון‬
‫בהשקעות וכן מגדיל את הגמישות לריכוז מאמץ הנדרש למשימות לאומיות‪.‬‬
‫פונקציית המטה הראשונית של המרכז היא גיבוש המדיניות הממלכתית בנושאי הפעילות שבאחריותו‪ ,‬הן‬
‫לטווח הארוך והן לטווח הקצר‪ .‬המרכז מופקד על הטיפול המקצועי בגיבוש תקנות המדידה ובעדכונן מעת‬
‫לעת‪ ,‬לרבות התאמתן לטכנולוגיה המתפתחת וכן מופקד על המדיניות בנושא המודדים המוסמכים במדינה‪,‬‬
‫לרבות הסמכת המודדים‪ ,‬רישומם‪ ,‬פיקוח על המודדים והמדידות‪.‬‬
‫למפ"י מסורת ארוכה‪ ,‬מאז ראשית שנות החמישים של המאה ה‪ ,20-‬של שיתוף פעולה מדעי ומחקרי עם‬
‫מוסדות אקדמיים בארץ‪ .‬שיתוף פעולה זה‪ ,‬כמו גם עם גופי מחקר ממשלתיים ועם מרכזי מחקר וארגונים‬
‫מקצועיים בחו"ל‪ ,‬תרם להתקדמות הטכנולוגית של המרכז ולקידומו לרמה טכנולוגית גבוהה שהתבטאה גם‬
‫בצבירת מוניטין בין‪-‬לאומיים בקרב הקהילה המקצועית בעולם‪.‬‬
‫‪ .3.2‬גאודזיה‬
‫בתחום הגאודזיה‪ ,‬פועל המרכז כמכון הגאודטי הלאומי )‪ .(National Geodetic Institute‬המרכז אחראי‬
‫לקביעת האליפסואיד וליצירה‪ ,‬תחזוקה ופיתוח של רשת הבקרה הגאודטית לפי צרכי המדינה‪ ,‬מתוך דגש‬
‫על צרכי התשתיות‪ ,‬הבניה והביטחון‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬אחראי המרכז לקביעת הדאטום האופקי והדאטום האנכי‬
‫במדינה ולקביעת רשת הקואורדינאטות הראשית שבשימוש‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מופקד המרכז על יצירת כלים להתמרות בין רשת הקואורדינאטות הקיימת לבין רשתות אחרות‬
‫שהיו בשימוש‪ ,‬ולתמוך‪ ,‬לפי הצורך ובמידת האפשר‪ ,‬בהתמרות לרשתות נוספות‪ .‬במסגרת האחריות בתחום‬
‫הגאודזיה‪ ,‬שהינו התחום המקצועי הבסיסי‪ ,‬נדרשת תמיכה בצרכי המיפוי‪ ,‬הקדסטר והגאו‪ -‬אינפורמציה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נדרש המרכז לרכז פעילויות מחקר ופיתוח ולייצג את המדינה בפעילויות של שיתוף פעולה בין‪-‬‬
‫לאומי בנושא‪.‬‬
‫‪ .3.3‬קדסטר‬
‫בתחום הקדסטר‪ ,‬מהווה המרכז גוף ממלכתי‪ ,‬המרכז את פעילות המדידות לצורך רישום מקרקעין ) ‪Land‬‬
‫‪ .(Surveys Department‬השיטה הנהוגה בארץ משנת ‪ 1928‬מבוססת על עקרונות טורנס המחייבים את‬
‫המדינה לערוב לבעלי זכויות במקרקעין לגבי שמירת זכויותיהם‪ ,‬על ידי רישום ממלכתי מסודר של‬
‫‪5‬‬
‫הקרקעות והזכויות בהן‪ .‬במסגרת זו‪ ,‬מופקד מפ"י על ניהול מדידת גבולות הגושים וחלקות המקרקעין וכן‬
‫על ניהול הרישום בקואורדינטות ובתרשימים של התכניות לצורכי רישום‪ .‬כללים למדידות אלה מפורטים‬
‫בתקנות המודדים‪ .‬מפ"י מנהל לצורך כך פיקוח על המדידות ומהווה סמכות לאישור תכניות לצורכי רישום‬
‫בישראל‪.‬‬
‫למעלה מ‪ 95 -‬אחוזים משטח המדינה עברו תהליך של הסדר מקרקעין‪ .‬שטח זה מאורגן בלמעלה מ‪ 16-‬אלף‬
‫גושים וכ‪ 900,000 -‬חלקות‪ .‬מדי שנה‪ ,‬מטפל המרכז הן בהמשך המדידות להסדר השטחים שטרם הוסדרו‪,‬‬
‫הן במדידות לחלוקה מחדש )רה‪-‬פרצלציה( של אזורים מוסדרים שעוברים תהליך של תכנון מחדש‪ ,‬בדרך‬
‫כלל לצורך בנייה‪.‬‬
‫סגן המנהל לקדסטר ממונה על פעילות זו במפ"י ומפעיל‪ ,‬לצורך כך‪ ,‬את אגף הקדסטר‪ ,‬הכולל את הפעילויות‬
‫בתחום הסדר קרקעות ובתחום פיקוח על המדידות ואת אגף קדסטר מבוסס קואורדינאטות )קמ"ק(‪ .‬נוסף‬
‫על כך‪ ,‬ממונה סגן המנהל לקדסטר‪ ,‬בשם המנהל‪ ,‬אחראי על פעילויות המרחבים של מפ"י בתל‪-‬אביב‪,‬‬
‫בירושלים‪ ,‬בבאר‪-‬שבע‪ ,‬בחיפה ובנצרת‪ .‬פעולתם העיקרית של המרחבים היא בתחום הקדסטר‪.‬‬
‫‪ .3.4‬גאו‪-‬אינפורמציה מידע ומיפוי‬
‫בתחום המיפוי‪ ,‬המרכז הוא הגוף הלאומי למיפוי ) ‪ .( National Mapping Agency‬המרכז מופקד על קביעת‬
‫מוצרי מיפוי הבסיסיים הנדרשים במדינת ישראל לתמיכה בצרכים הממלכתיים הבסיסיים לתכנון וביצוע‪,‬‬
‫מתוך דגש על תשתיות ובנייה‪ ,‬ביטחון ושירותי חירום‪ ,‬שליטה ובקרה‪ ,‬איכות הסביבה‪ ,‬מחקר ופיתוח ותיור‬
‫וטיול‪ .‬לצורך כך‪ ,‬מופקד המרכז למיפוי ישראל על קביעת התקנים בנושא‪ ,‬לרבות רשתות קואורדינטות‪,‬‬
‫היטלי מפות‪ ,‬תקני דיוק‪ ,‬שמות וסימבולוגיה‪.‬‬
‫הפעילות המרכזית בנושא המיפוי הטופוגרפי במפ"י היא איסוף‪ ,‬ניהול ועדכון הבנט"ל )בסיס הנתונים‬
‫הטופוגרפי הלאומי( ‪ .‬בניית הבנט"ל מבוססת על איסוף מידע ומיפוי מתצלומי אויר‪ .‬המיפוי מבוצע על‪-‬פי‬
‫תקנים ומפרטים ייעודיים‪ .‬הבנט"ל כולל גם מידע ממקורות אחרים כגון ‪ :‬שימושי מבנים‪ ,‬כתובות‪ ,‬יעודי‬
‫קרקע‪ .‬במפ"י מתבצעים הבקרה‪ ,‬העריכה וההזנה למאגרי המידע קיים קו ייצור למפות טופוגרפיות‬
‫מבוססות ממ"ג‪ ,‬שהחליפו את סדרת המפות הטופוגרפיות הישנות ‪ ,‬בקנ"מ ‪ 1:100,000 ,1:50,000‬וכיסוי‬
‫חלקי בקנ"מ ‪ . 1:25,000‬המפות משמשות בסיס למפות סימון שבילים המוכנות בשיתוף פעולה עם החברה‬
‫להגנת הטבע‪.‬‬
‫מפ"י אחראי על כיסוי ארצי בתצלומי אויר וייצור אורתופוטו )רצף צילום אויר מיושר של השטח ארצי‬
‫ברזולוציה גבוהה(‪ .‬מאז קום המדינה‪ ,‬נערך כיסוי עתי של המדינה בתצלומי אוויר המשמשים למטרות מיפוי‬
‫טופוגרפי‪ ,‬מיפוי הנדסי‪ ,‬פענוח ואיתור שינויים לאורך השנים )מחקר וניתוח הסטורי(‪ .‬בסוף שנת ‪ 2014‬סיים‬
‫המרכז פרויקט נוסף של אורתופוטו ספרתי‪ ,‬צבעוני בכיסוי ארצי למעט הנגב ברזולוציה של ‪ 25‬ס"מ לפיקסל‪.‬‬
‫מפ"י אחראי על מדידה והכנת מיפוי‪ ,‬בתקנים בינלאומיים‪ ,‬של המים הטריטוריאליים של ישראל‪ .‬המיפוי‬
‫נועד לבטיחות השייט‪ ,‬לתכנון התנועה הימית‪ ,‬לניצול משאבי הים ולשמירה על הסביבה הימית‪ .‬הושלמה‬
‫הכנת סדרת מפות ימיות בים התיכון ומפרץ אילת‪ .‬אחד היעדים של מפ"י הוא בניית בסיס נתונים גאו‪-‬‬
‫מרחבי ימי שיחובר לבסיס הנתונים היבשתי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נושא הגאו‪-‬אינפורמציה התבסס בעבר על המפות המודפסות שהופקו עוד בתקופת מחלקת המדידות של‬
‫ארץ ישראל )‪ (Survey of Palestine‬ומחלקת המדידות של מדינת ישראל לדורותיה )מחלקת המדידות‪ ,‬אגף‬
‫המדידות ומפ"י(‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬ניתן שירות מידע ונתונים‪ ,‬בעיקר למודדים‪ ,‬על נקודות הטריאנגולציה‪ ,‬על‬
‫פנקסי מדידות מהעבר ועל תכניות קיימות לצורכי רישום‪.‬‬
‫הבנק"ל )בסיס נתונים קדסטרי לאומי( מהווה מאגר המידע הקדסטרי המרכזי ולמעשה יחליף את מאגר‬
‫המסמכים ששימשו לתיעוד המדידות הקדסטריות‪ .‬הבנק"ל יאפשר להנגיש למודדים במהירות את המידע‬
‫הדרוש להם‪.‬המידע הטופוגרפי והקדסטרי מוצג בשרת המפות הממשלתי‪ ,‬המנוהל ע"י מפ"י‪ ,‬לשימוש‬
‫הציבור הרחב‪ .‬הבנק"ל בסיס נתונים זה מקיף היום למעלה מ‪ 16,000-‬גושים וכ‪ 900,000-‬חלקות‪ .‬היעד הוא‬
‫להגיע להגדרה חד‪-‬משמעית של גבולות המקרקעין המבוססים על קואורדינאטות )קדסטר מבוסס‬
‫קואורדינאטות( בדיוק טוב מ‪ 5 -‬ס"מ‪ ,‬כדי למנוע צורך של התבססות על המדידות הישנות וקיצור זמנים‬
‫משמעותי בתהליכי רישום מקרקעין‪.‬‬
‫הארכיון הקדסטרי‪ ,‬שבו כמיליון מפות‪ ,‬תכניות‪ ,‬גיליונות שדה‪ ,‬פנקסי מדידה ומסמכים אחרים‪ ,‬זמין‬
‫למשתמשים פנימיים ולמודדים מוסמכים בתוך מתקני מפ"י ובמרחבים‪ .‬המערכת הוחלפה ושודרגה‬
‫למערכת המכונה 'תצפית' לשירותי המודדים במשרדי מפ"י ונפתחה לציבור ברשת האינטרנט‪.‬‬
‫בהחלטות הממשלה בנושא הממ"ג הלאומי מה‪ 25-‬בדצמבר ‪ 1990‬ומה‪ 17-‬ביוני ‪ ,1993‬הוטל על מפ"י להקים‬
‫מאגר מידע גאוגרפי לאומי‪ ,‬לרבות תקן קודים אחיד ופורום בין‪-‬משרדי‪ .‬מאז החלטת הממשלה‪ ,‬הוקם‬
‫במפ"י בסיס נתונים טופוגרפי לאומי )בנט"ל(‪ ,‬מתצלומי אוויר בקנ"מ ‪ 1:40,000‬באפיון דיוק של ‪ 2‬מטרים על‬
‫כל שטח המדינה‪ .‬המבנה החדש של הבנט"ל מחולק לעשרות שכבות המאוגדות לפי נושאים – תחבורה‪,‬‬
‫מבנים‪ ,‬אתרים‪ ,‬תשתיות‪ ,‬תכסית‪ ,‬תבליט והידרוגרפיה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2007‬עלה לאוויר הפורטל הגאוגרפי הלאומי שכולל כ‪ 120-‬שכבות מידע גאו‪-‬מרחבי של ממשרדי‬
‫הממשלה השונים‪ ,‬ומהם כ‪ 30 -‬שכבות של המרכז למיפוי ישראל‪ .‬דור ב' של הפורטל הגאוגרפי‪ ,‬המכונה‬
‫'שרת המפות הממשלתי'‪ .‬בשנת ‪ 2014‬נוספו יכולות ניתוח ונוספו שכבות מידע ממשלתיות נוספות‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬מפ"י מפתח מרכז מידע במקרקעין – מערכת 'טופוקד' שתשלב את המערכות המקוונות הקיימות‬
‫והמפותחות במפ"י‪ ,‬לרבות שירותי מיקום מתחנות הקבע ללוויינים‪ ,‬התמרות גאודטיות‪ ,‬ארכיון קדסטר‬
‫ומפות היסטוריות‪ ,‬בסיס נתונים גאודטי לאומי‪ ,‬בסיס נתונים קדסטרי לאומי‪ ,‬בסיס נתונים טופוגרפי לאומי‬
‫וארכיון תצלומי אויר‪ .‬שלב א ' של הפרויקט עלה לאוויר ב‪. 2013-‬‬
‫‪ .3.5‬מדען ראשי‬
‫התפקיד העיקרי של המדען הראשי הוא לקדם את המחקר‪ ,‬הפיתוח והתקינה במדינת ישראל בתחומי‬
‫הגאודזיה‪ ,‬הקדסטר והגאו‪-‬אינפורמציה באמצעות פעילות מדעית‪ ,‬הדרכה‪ ,‬מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫הפעילות המקצועית המדעית במפ"י‪ ,‬כוללת פרסום מאמרים‪ ,‬ארגון והשתתפות בכנסים מקצועיים בארץ‬
‫ובעולם‪ ,‬שמירה והגברת שיתוף הפעולה המקצועי בין מפ"י למשרדי ממשלה אחרים וחיזוק הקשר של מפ"י‬
‫עם הקהילייה המדעית והמקצועית בישראל וחיזוק הקשר עם גופי מיפוי‪ ,‬גאודזיה וקדסטר ברחבי העולם‪,‬‬
‫לחילופי ידע‪ ,‬לצורך אופטימיזציה של תהליכים במפ"י וחיסכון בהוצאות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בין תפקידיו‪ ,‬הוא מעדכן את תקנות המדידה וההנחיות הטכניות של המנהל‪ ,‬כמתחייב בעיקר מהשינויים‬
‫וההתפתחות הטכנולוגית המואצת בתחום‪ .‬הוא מייעץ למנהל מפ"י בהכנת תכנית מחקר ופיתוח רב שנתית‬
‫ושנתית בהתאמה לחזון וליעדים של המרכז למיפוי ישראל‪.‬‬
‫‪ .3.6‬שרות לצרכנים וטכנולוגיה‬
‫לצורך התמודדות מסודרת עם מימוש היעדים‪ ,‬בשנים האחרונות‪ ,‬מתקיים במפ"י תהליך לחיזוק נושא‬
‫השרות לצרכנים בשילוב הטכנולוגיה ברמת ההנהלה וברמות המשנה‪ .‬תהליך זה‪ ,‬כולל בניית תכניות עבודה‬
‫שנתיות ורב‪-‬שנתיות‪ ,‬בחינה ובדיקה של טכנולוגיות מיפוי והתאמתם למשימות ויעדי מפ"י‪.‬‬
‫שיפור האפקטיביות של פעילות מפ"י‪ ,‬כולל‪ ,‬בעיקרה‪ ,‬התאמה של הפעילויות לצרכים המשנים ודרישות‬
‫הצרכנים‪ ,‬לפי העדיפויות ובהתחשב באילוצי המשאבים‪ .‬שיפור האפקטיביות תושג על ידי יצירת מנגנון‬
‫לדיאלוג מתמשך עם הצרכנים‪.‬‬
‫תהליך זה מתבצע ע"י סקרי צרכנים ומיפוי דרישותיהם ‪.‬הדרישות הנ"ל מתורגמות לתכניות עבודה שנתיות‬
‫והפקה של מוצרי ממ"ג לשימוש קל ונרחב של כלל גורמי הצרכנות בציבור בכלל ובממשלה בפרט‪.‬‬
‫שיפור השירות של מפ"י למשרדי ממשלה אחרים‪ ,‬לציבור המודדים ולציבור הרחב‪ ,‬מחייבת‪ ,‬בעיקר‪ ,‬שינוי‬
‫בסדרי עבודה פנימיים‪ ,‬עדיפויות ודפוסי מחשבה ואמונה כי שירות מיטבי לצרכנים הוא תכלית פעילותנו‪.‬‬
‫העברת מידע שמסופק ע"י מפ"י באמצעות האינטרנט סומן‪ ,‬עוד ב‪ 2006-‬כאמצעי עיקרי להפצתו‪ .‬לצורך כך‬
‫פותח והועלה לאוויר הפורטל הגאוגרפי הלאומי‪ ,‬בשמו הנוכחי שרת המפות הממשלתי‪ ,‬והוגדרו משימות‬
‫בתחומי הייצור של המרכז למיפוי ישראל‪ ,‬שיועלו בתכנית מוסדרת לאינטרנט‪.‬‬
‫מתוך מאמץ משותף של עובדי מפ"י ושיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים‪ ,‬ציבוריים ומסחריים ועם‬
‫האקדמיה‪ ,‬נוכל להגיע לשירות אפקטיבי וזול יותר לצרכן‪ .‬עלינו לזכור שני יסודות חיוניים בפעילותנו‪.‬‬
‫האחד‪ ,‬כמאמר המשנה "אין מודדין אלא מן המומחה" )עירובין ה'(‪ .‬אסור לצרכנים להתפשר על כך‪ ,‬ואנחנו‪,‬‬
‫כאנשי המקצוע‪" ,‬המטר הלאומי"‪ ,‬מחויבים למומחיות‪ ,‬לעדכונה ולשכלולה‪.‬‬
‫היסוד האחר בפעילות הוא שתכלית פעילותנו וקיומנו כארגון היא לתת שירות מיטבי לצרכנים ולעדכנו‬
‫ולשפרו מתוך דיאלוג עמם‪.‬‬
‫בהחל משנת ‪ 2013‬יושמה הוראת תכ"מ ‪ 14.5.1‬בדבר הקמת העברת מידע זה באופן חופשי בין משרדי‬
‫הממשלה‪ .‬יישום ההוראה הגדיל באופן משמעותי )למעלה מ‪ 30-‬משרדי ממשלה על יחידות הסמך שלה( את‬
‫השימוש במאגרי מפ"י ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .4‬דרכי התקשרות‬
‫שירותים הניתנים במשרד המרכזי‪ ,‬לינקולן ‪ ,1‬תל אביב ‪65220‬‬
‫שירות‬
‫הממונה על חופש המידע‬
‫שם‬
‫גב' רחל פיסם‬
‫מרכזייה‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫‪03-6231951‬‬
‫‪03-5620988‬‬
‫דוא"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6231911‬‬
‫מכירת מוצרים ספרתיים‬
‫גב' איריס ציחה‬
‫‪03-6231813‬‬
‫שרת המפות הממשלתי‬
‫גב' גליה גרצ'ניקוב‬
‫‪03-6231907‬‬
‫‪03-5611565‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪http://www.govmap.gov.il‬‬
‫חנות וארכיון מפ"י‬
‫מר משה חודש‬
‫‪03-6231969‬‬
‫‪03-5621675‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מידע למודדים‬
‫גב' רוקסן פילופ‬
‫‪03-6231945‬‬
‫‪03-5621675‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מכירת מסמכים אנליטיים‬
‫גב' קלאודיה‬
‫אבלגון‬
‫‪03-6231903‬‬
‫‪03-5621675‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מכירת תצלומי אוויר‬
‫מר איציק קורן‬
‫‪03-6231952‬‬
‫‪03-5621479‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קרטוגרפיה‬
‫מר ברוך פרצמן‬
‫‪03-6231923‬‬
‫‪03-5611565‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מחקר‬
‫מר יוסי מלצר‬
‫‪03-6231919‬‬
‫‪03-6231805‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כלכלה ושיווק‬
‫מר אבי עיט‬
‫‪03-6231946‬‬
‫‪03-5620988‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪9‬‬
‫שירותים הניתנים במרחבים‪:‬‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫דוא"ל‬
‫מרחב‬
‫מרחב תל‬
‫אביב‬
‫מרחב‬
‫חיפה‬
‫‪03-5178371‬‬
‫‪03-5100310‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מר יואל שוורץ‬
‫‪04-8631171‬‬
‫‪04-8631186‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרחב‬
‫ירושלים‬
‫מר חגי‬
‫לייבושור‬
‫‪02-6249722‬‬
‫‪02-6244385‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרחב באר‬
‫שבע‬
‫מר סרגיי‬
‫זלצמן‬
‫‪08-6263940‬‬
‫‪08-6263941‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מר יוסף יוסף‬
‫‪04-6575574‬‬
‫‪04-6460546‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מר אליהו ליבני‬
‫‪02-9977739‬‬
‫‪02-9977749‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרחב‬
‫הגליל‬
‫קמ"ט‬
‫מדידות‬
‫איו"ש‬
‫שם‬
‫גב' לריסה‬
‫ווזנסנסקי‬
‫כתובת‬
‫לינקולן ‪ 1‬תל אביב‬
‫קריית הממשלה החדשה‬
‫ע"ש רבין‪ .‬שער פלמר ‪,15‬‬
‫חיפה‬
‫רחוב חישין ‪ ,1‬ירושלים‬
‫‪) 95156‬מגרש הרוסים(‬
‫קריית הממשלה‪ ,‬רחוב‬
‫התקווה ‪ ,4‬באר שבע‬
‫‪84893‬‬
‫בניין לב העסקים‪ ,‬מבנה‬
‫תעשייה רחוב המלאכה‬
‫‪ ,16‬נצרת‬
‫‪10‬‬
‫‪ .5‬עיקרי פעילות בשנת ‪2014‬‬
‫מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל‪ -‬מר רונן רגב‬
‫‪5.1‬‬
‫להלן עיקרי הפעילויות שבוצעו במחלקות מפ"י השונות‬
‫גאודזיה‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫יציאה לסבב מדידות נוסף של רשת נקודות ‪.G1‬‬
‫מעבר לסביבה מקוונת של חישוב נקודות ‪.GPS‬‬
‫פיתוח תוכנה לבדיקת מדידות ‪.GPS-RTK‬‬
‫פיתוח תוכנה לניהול וחישוב רשת האיזון הארצית‪.‬‬
‫קדסטר‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫‪(9‬‬
‫‪(10‬‬
‫‪(11‬‬
‫במסגרת המטרה להרחיב את השירותים המקוונים שלנו ‪,‬השקנו את מפרט חני"ת ואת סביבת‬
‫ההגשה המקוונת חני"ת ‪.‬סביבת חני"ת חבילת נתוני תכנית ‪,‬קובעת את מבנה ותכולת הקבצים‬
‫של תצ"ר והגשתן באופן מקוון לביקורת לקראת אישורן ככשרות לרישום‪.‬‬
‫החל מ ‪ – 1.01.2015‬ניתן יהיה להגיש תצ"ר באופן מקוון בלבד ‪.‬קדמו להשקת תהליך זה‬
‫הערכות טכנולוגית לרבות קשר עם יצרני התוכנות ‪,‬והדרכות לעובדים שלנו ולציבור המודדים‬
‫המוסמכים‪.‬‬
‫נעשתה התקדמות משמעותית בהסדר המים הריבוניים‪.‬‬
‫נעשתה התקדמות משמעותית בפרויקט קמ"ק בנגב‪.‬‬
‫תחילת הטמעת תהליך ביקורת תת"ג בפעילות השוטפת‪.‬‬
‫הטמעת הנחיות המנהל בתהליכי ביקורות של תצ"ר‪.‬‬
‫קליטת מודדים מבקרים נוספים‪.‬‬
‫פעילות שוטפת של פורום קדסטר ‪.‬הפורם התכנס עד כה ל‪ 67 -‬מפגשים ‪.‬ניתן לצפות‬
‫בפרוטוקולים באתר המרכז למיפוי ישראל‪.‬‬
‫מיפוי ומידע‬
‫‪(12‬‬
‫‪(13‬‬
‫‪(14‬‬
‫‪(15‬‬
‫‪(16‬‬
‫‪(17‬‬
‫מפ"י נמצא לקראת סיום עדכון בסיס הנתונים ברמה הארצית וסגירת פערי עדכון של שנים‬
‫ברוב שטחה של המדינה‪.‬עדכניות הנתונים חשובה מאין כמותה ויוצרת אמינות הכרחית בקרב‬
‫המשתמשים הרבים של המידע שלנו‪.‬‬
‫הפעלת פרויקט עדכון שטחי הפזורה הבדואית ‪.‬העדכון יבוצע כל ריבעון‪.‬‬
‫התקיים ביקור עבודה של הוועדה הטכנית של הארגון ההידרוגרפי הבינלאומי בישראל‪ .‬מפ"י‬
‫השתתף בכנס של הוועדה האזורית לים התיכון והים השחור ‪.‬בנוסף התחיל תהליך של ייצור‬
‫מפות אלקטרוניות‪.‬‬
‫בסיס הנתונים כולל מפות טופוגרפיות בעיצוב קרטוגרפי חדש בקנה מידה ‪1:25,000 , 1:50,000‬‬
‫ו ‪ – 1:100,000-‬מפות אלו משמשות בסיס למפות נושאיות ותצוגות גאוגרפיות מגוונות ‪.‬בסיס‬
‫הנתונים מתעדכן ומשתפר באופן שוטף‪ .‬חשוב לזכור שמפ"י כגוף המיפוי הלאומי מחויב‬
‫להמשיך ולעסוק במיפוי והכנת מפות‪.‬‬
‫נעשתה התארגנות ותחילת טיפול בפרויקט מאסף ארכיונים שמטרתו למחשב את כל‬
‫המסמכים במפ"י אשר טרם עברו תהליכי מחשוב וזאת כדי להנגישם לציבור בסביבה מקוונת‬
‫ושמירת המקור בארכיון המפ"י‪.‬‬
‫פיתוח האזור הקבוצתי באתר המפות הממשלתי נמצא לקראת סיום ויועלה לאוויר ב‪.2015-‬‬
‫‪11‬‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫‪(18‬‬
‫‪(19‬‬
‫‪(20‬‬
‫מתבצעת פעילות טכנולוגית מתקדמת לזיהוי שינויים אוטומטי ועדכון מהיר ויעיל של שכבת‬
‫המבנים בבנט"ל ‪.‬פעילות זו תהיה חלוצה ברמה העולמית וגופי מיפוי מובילים בעולם ממתינים‬
‫לתוצאותיה‪.‬‬
‫במסגרת המחקר על שם אביאל רון ‪,‬בוצע מחקר בנושא תרחישי צונמי תוך שימוש בנתוני‬
‫הממ"ג הלאומי ביבשה ובים ‪.‬מטרת המחקר על שם אביאל היא להנציח את זכרו ואת תרומתו‬
‫למרכז למיפוי ישראל‪,‬תוך הדגשה על היצירתיות והחדשניות שבה דגל ‪.‬המחקר הוא שנתי ובכל‬
‫שנה זוכים בו חוקרים בנושאים שונים ומגוונים‪.‬‬
‫בנושא הנדל"ן הסתיים שלב א' של טיוב בסיס הנתונים הנדל"ני הממשלתי ומתבצעות בדיקות‬
‫לצורך שימוש במידע בקרב משרדי הממשלה וגורמים מקצועיים נוספים‪.‬‬
‫תכנון‬
‫‪(21‬‬
‫‪(22‬‬
‫הובלה מקצועית של פעילות צוות שלטון מקומי‪.‬‬
‫תמיכה במעבר הדרגתי לסביבה מקוונת‪.‬‬
‫מערכות מידע‬
‫‪(23‬‬
‫‪(24‬‬
‫‪(25‬‬
‫‪(26‬‬
‫המשך מוצלח של תחזוקה שקטה לכול המערכות הממוחשבות בארגון‪.‬‬
‫טיפול בתשתית מחשוב במרחב איו"ש‪.‬‬
‫התארגנות לקראת מעבר למחשבי רשת אשר יאפשר חיסכון משמעותי במחשבים‪.‬‬
‫השלמת המעבר לרכש שנתי מרוכז‪.‬‬
‫יועמ"ש‬
‫‪(27‬‬
‫‪(28‬‬
‫‪(29‬‬
‫סיום מוצלח של שנת תקציב ‪.2014‬‬
‫תמיכה שוטפת ויעילה בכול משרדי הממשלה הזקוקים לכך‪.‬‬
‫הגשת טיוטת תקנות המודדים) מקצוע המדידה( ‪ 2015‬לאישור משרד המשפטים‪.‬‬
‫חשבות‬
‫‪(30‬‬
‫‪(31‬‬
‫סיום מוצלח של שנת תקציב ‪. 2014‬‬
‫מעבר חלק של בקרה חיצונית ושיפור תהליכי עבודה‪.‬‬
‫מינהל ומשאבי אנוש‬
‫‪(32‬‬
‫‪(33‬‬
‫במהלך השנה קודמו ‪ 27‬עובדים במסגרת שינויי תקן; חלקם קודמו במסגרת מסלולי הקידום‬
‫וחלקם בשינויי תקן רגילים ‪,‬נקלטו ‪ 5‬עובדים חדשים ‪, 11‬פרשו לגמלאות ו ‪ – 3‬עזבו ‪.‬בנוסף ‪,‬‬
‫פורסמו ‪ 21‬מכרזים והוענקו ‪ 2‬דרגות אישיות‪ .‬הפעילויות הנ"ל הן חלק מעבודה שוטפת‬
‫וממוקדת של אגף משאבי אנוש‪.‬‬
‫מדובר בתוצרים של פגישות עבודה עם מנהלי החטיבות וקביעת מדיניות קידום רב שנתית‬
‫המביאה בחשבון את כל פעילויות המשרד ואת מצבו האישי של כל עובד‪ .‬מאחר ומפ"י הינו‬
‫ארגון לא גדול ‪,‬קיימת היכרות אישית של כל העובדים וכתוצאה מכך הדיונים אינם‬
‫סטטיסטיים אלא אישיים וממוקדים‪.‬‬
‫לאחר עבודת מטה ארוכה ורבת תהפוכות מפ"י הצליח להגיע להסכם העסקת מומחים‬
‫למודדים מוסמכים ‪,‬יחיד מסוגו ‪.‬בפגישתנו הראשונה עם מר משה דיין‪ ,‬נציב שרות המדינה‪,‬‬
‫הובהר לנו הקושי בהגעה להסכם זה ‪,‬אך לאחר עבודה רבה ‪,‬הושג הסכם ייחודי בנוף הנציבותי‬
‫אשר מביא עמו הכרה במקצוע ‪,‬והכרה בחשיבותו לפעילות השוטפת של המרכז למיפוי ישראל‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪(34‬‬
‫‪(35‬‬
‫‪(36‬‬
‫‪(37‬‬
‫‪(38‬‬
‫‪(39‬‬
‫‪(40‬‬
‫‪(41‬‬
‫‪(42‬‬
‫הסתיים תהליך קליטתם של כל עובדי ‪ cost+‬לשרות המדינה ‪.‬מדובר בתהליך שארך שנים ‪,‬‬
‫כולל התנהלות בבתי משפט התהליך הסתיים בהצלחה במרכז למיפוי ישראל‪.‬‬
‫בשיתוף עם אגף תקציבים מפ"י קבל באופן חריג "הלוואת גישור" לתקנים ליישום פרויקט‬
‫עבור חברת נתיבי ישראל ‪.‬ההישג נספג בקיצוץ הרוחבי הנוסף שהוטל על המשרדים בעקבות‬
‫מבצע "צוק איתן"‪ ,‬אך בסופו של דבר התוספת מנעה מאתנו לקצץ תקנים "חיים"‪.‬‬
‫משמעות נוספת להישג היא ההכרה של אגף תקציבים בחשיבות העשייה שלנו ובמרכזיותה‪.‬‬
‫הסתיימה בדיקה על נושא ההפחתות השנתיות בשיא כ"א בכל משרדי הממשלה ‪,‬ונמצא שיש‬
‫מקום לניהול מו"מ עם אגף תקציבים ונציבות שרות המדינה ‪,‬על מנת לצמצם חלק מהקיצוצים‬
‫העתידים לבוא‪.‬‬
‫ביוני ‪ 2014‬התבצע סיור לימודי בירושלים ‪,‬עשיר בתכנים ובפעילויות‪.‬‬
‫בוצעה התקשרות לצורך הקמת ארכיון באולם בית הדפוס ושיפוץ תשתיות החשמל‪.‬‬
‫ריכוז פעילות רשמי המרכב"ה ביחידה אחת‪.‬‬
‫הוכנה תכנית עבודה מסודרת לכל נושא הביקורים במרכז למיפוי ישראל‪.‬‬
‫הוכנסו אמצעים טכנולוגים לשיפור האבטחה‪.‬‬
‫הושלמו תהליכי מעבר לשיטות חדשות של שכר עידוד‪.‬‬
‫שנת השלטון המקומי‬
‫‪(43‬‬
‫עד כה נוצרו קשרים עם מעל ‪ 80‬רשויות מקומיות‪ ,‬עם מרכז השלטון המקומי ומינהל השלטון‬
‫המקומי במשרד הפנים ונוצרו כארבעים שיתופי פעולה‪.‬‬
‫זוהי רק תחילתה של הפעילות החשובה והמרכזית הזו והשפעתה על הארגון תתרחב לאורך‬
‫השנים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .5.2‬סמנכ"ל מידע ומיפוי‪ -‬מר יוחנן גביש‬
‫עיקרי הלקחים של שנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬חשיבות חיזוק קשרים בין לאומיים‪.‬‬
‫‪ .2‬מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה – ניהול וניצול תקציבים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תמיכה בלקוחות ‪.‬‬
‫‪ .4‬כ"א ‪ :‬חשיבות ההכשרה‪ ,‬קליטת עובדים חדשים‪.‬‬
‫‪ .5‬שדרוג תוכנה ומערכות – משאבים רבים‪.‬‬
‫‪ .6‬מכרזים‪ ,‬מכרזים‪ ,‬מכרזים‪.‬‬
‫‪ .7‬מעבר לשירות מקוון והרחבת הנגשת המידע באינטרנט‪.‬‬
‫‪ .8‬המרחבים ואגפי הקדסטר נרתמו לטעינת מסמכים לתצפית‪.‬‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫נושא‬
‫ביצוע‬
‫)כמותי(‬
‫‪ 96‬אזורים‬
‫לא פורסם‬
‫עקומת למידה ארוכה‬
‫מתוכנן ל‪2015 -‬‬
‫התעכב בשל ערעור‬
‫הערות‬
‫עדכון בנט"ל‬
‫עדכון דו מימד‬‫‪ -‬מכרז תלת מימד‬
‫מיפוי ימי‬
‫‪ 2‬מכרזים‬
‫‪ 2‬מכרזים‬
‫ממ"ג קרטוגרפי‬
‫צפון ‪2014 -‬‬
‫דרום – ‪2012/3‬‬
‫סיום טיוב‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫הסתיים‬
‫הטמעה ב ‪2015‬‬
‫אורתופוטו ארצי‬
‫צילום ‪ 55‬גיליונות‬
‫צפוניים‬
‫כ‪ 50 -‬עידכוני בנט"ל‬
‫בוצע‬
‫רזולוציה ‪ 0.25‬מ' לפיקסל‬
‫בוצע‬
‫טיוב ועדכון בנק"ל‬
‫‪ 1000‬תצרים‬
‫‪ 100‬גושי הסדר‬
‫‪ 250‬גושי קמ"ק‬
‫תת"ג‬
‫טיוב גרפי‬
‫עדכון מפסק דין‬
‫‪25,000‬‬
‫‪ 648)1018‬גושים(‬
‫‪123‬‬
‫‪284‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2228‬‬
‫‪ 55‬גושים‬
‫‪24,000‬‬
‫תוכנית עבודה מאסף ארכיונים‪.‬‬
‫תכנון‬
‫ארכיון תצ"א‬
‫רכישת ארכיון "שיא"‬‫‪-‬ארכיון דיגיטאלי‬
‫‪ 300‬תצ"רים‬
‫‪ 20,000‬תאורים‬
‫‪SHEET 200‬‬
‫בוצע‬
‫מתבצע‬
‫טיוב שכבת הידרולוגיה‬
‫בקרת איכות‬
‫הגדלת קצב קליטת מסמכים‬
‫בתצפית‬
‫ טיפול במודדים מבקרים‬‫ רשויות‬‫‪ -‬רמ"י‬
‫פתיחת הרשאות למחוזות‬
‫ואגפים‬
‫השלמות מסמכים‬
‫תכנון הושלם‪ ,‬החל ביצוע‬
‫המשך רכישות‬
‫סריקת תצ"א‬
‫התקשרות המשך עם‬
‫הספק הזוכה‬
‫בביצוע‬
‫ימשך ‪ 3‬שנים‬
‫שרת המפות – הרחבה‬
‫הוספת שכבות‬
‫מפות הסטוריות לקהל‬
‫מכרז חדש‬
‫לפי הביקוש‬
‫נגישות לקהל‬
‫פורסם ‪ -‬בביצוע‬
‫‪ 85‬שכבות‬
‫בטופוקד‬
‫מכרז ל‪ 3 -‬שנים‬
‫הזמנות ואספקה במייל‬
‫‪14‬‬
‫נושא‬
‫ביצוע‬
‫)כמותי(‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫נתוני תנועה‬
‫שדרוג אתרי מפ"י‬
‫רכישה‬
‫אתר ראשי ‪2 +‬‬
‫אתרי משנה‬
‫סיוע בתרחישים‬
‫‪3‬‬
‫מוצרי בנט"ל‬
‫פעמיים בשנה‬
‫פעם אחת‬
‫סקרים‪ ,‬תעודות ע"צ‪:‬‬
‫פענוח תצ"א‬‫גבולות‬‫אספקת תצ"א‪ ,‬הגדלות‪ ,‬סריקות‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪2‬‬
‫עפ"י דרישה‬
‫כ‪ 2.3 -‬מלש"ח‬
‫בנק"ל לרשויות‪,‬‬
‫לממשלה למודדים ועוד‬
‫שירות למודדים ‪ -‬תצפית‬
‫עפ"י דרישה‬
‫ארכיון‪ -‬הזמנה ואספקה במייל‬
‫לרבות מפה מותאמת אישית‬
‫מעבר לשירות מקוון‬
‫‪ 51‬רשויות‬
‫ותאגידי מים‬
‫‪ 300‬מנויים‬
‫‪ 10,000‬הורדות‬
‫‪ 57‬מפות‬
‫‪ 30‬הסטוריות‬
‫‪ 520‬גוש דיגיטלי‬
‫בוצע‬
‫הערכות לחירום‬
‫בוצע‬
‫בוצע‬
‫פיתוח כלים לקליטה ועריכה בנט"ל סע"ר‬
‫פיתוח כלים לבקרת איכות‬
‫‪DATA REVIEWER‬‬
‫‪QCM‬‬
‫השלמת מעבר לגרסה ‪ 3‬בוצע‬
‫שדרוג הבנט"ל‬
‫בוצע‬
‫בניית שירות‬
‫שירות לטופוקד‬
‫סיום פעולות למעבר ל‪ -‬לא הסתיים‪.‬‬
‫פיתוח כלים לקליטה‪ ,‬בקרה‬
‫ועריכה בבנק"ל‬
‫‪SDE‬‬
‫הערות‬
‫החלה הפצה‬
‫המשך ב‪2015 -‬‬
‫לטיפול בעת התרחשות‬
‫צונאמי‬
‫‪ 10‬סקרים ‪ 80‬חוות‬
‫דעת)חשמל(‬
‫‪ 67‬שאלות‬
‫גידול משמעותי בהכנסות‬
‫בשיעור של ‪27%‬‬
‫בתהליך מעבר לטופוקד‬
‫חסכון זמן הגעה וייעול‬
‫משאבי השירות‬
‫שו"שים ב‪2015-‬‬
‫‪15‬‬
‫דוגמא למפה טופוגרפית ‪ ,1:50,000‬גרסה חדשה‪ -‬מפת חיפה‬
‫‪16‬‬
‫מפתח למפות טופוגרפיות חדשות ‪1:50,000‬‬
‫‪17‬‬
‫מקרא מפות אנדקס חדש‪:‬‬
‫מפה ‪ -1‬חיפה‬
‫מפה ‪ -15‬באר שבע‬
‫מפה ‪ -2‬צפת‬
‫מפה ‪ -16‬ערד‬
‫מפה ‪ -3‬קריית שמונה‬
‫מפה ‪ -17‬עין‪-‬גדי‬
‫מפה ‪ -4‬קצרין‬
‫מפה ‪ -18‬צאלים‬
‫מפה ‪ -5‬יוקנעם‬
‫מפה ‪ - 19‬שדה בוקר‬
‫מפה ‪ -6‬עפולה‬
‫מפה ‪ -20‬דימונה‬
‫מפה ‪ -7‬נתניה‬
‫מפה ‪ - 21‬נאות הכיכר‬
‫מפה ‪ – 8‬בקעת הירדן‬
‫מפה ‪ -22‬הר חריף‬
‫מפה ‪ -9‬תל‪-‬אביב‬
‫מפה ‪ -23‬מצפה רמון‬
‫מפה ‪ -10‬אריאל‬
‫מפה ‪ – 24‬עין יהב‬
‫מפה ‪ -11‬אשדוד‬
‫מפה ‪ - 25‬עין שגיא‬
‫מפה ‪ -12‬ירושלים‬
‫מפה ‪ 26‬פארן‬
‫מפה ‪ -13‬יריחו‬
‫מפה ‪ - 27‬יטבתה‬
‫מפה ‪ -14‬נתיב‪-‬העשרה‬
‫מפה ‪ -28‬אילת‬
‫‪18‬‬
19
‫כיסוי אורתופוטו ‪ 2014‬ברזולוציה של ‪ 0.25‬מ' לפיקסל‬
‫‪20‬‬
‫‪ .5.3‬סמנכ"ל לקדסטר‪ -‬מר רונן רגב‬
‫אגף ה"ק‪:‬‬
‫גושים שהועברו לאישור פקיד ההסדר )פ"ה(‬
‫גושים שאושרו ע"י פקיד ההסדר )פ"ה(‬
‫מפה מוקדמת‬
‫מפה ארעית‬
‫מפה סופית‬
‫מפה מוקדמת‬
‫מפה ארעית‬
‫מפה סופית‬
‫‪106‬‬
‫‪155‬‬
‫‪131‬‬
‫‪92‬‬
‫‪154‬‬
‫‪118‬‬
‫סה"כ מפות מפ"י ‪392 -‬‬
‫לשכת הסדר‬
‫סה"כ מפות לפקידי הסדר ‪364 -‬‬
‫תוקן‬
‫והועבר‬
‫בקשות‬
‫לתיקון‬
‫הערות‬
‫תוקן‬
‫במרשם‬
‫למרשם‬
‫באר שבע והדרום‬
‫‪297‬‬
‫‪131‬‬
‫‪36‬‬
‫תל אביב והמרכז‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫הצפון )נצרת(‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫חיפה‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫ירושלים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪338‬‬
‫‪149‬‬
‫‪42‬‬
‫סה"כ‬
‫קבלת פסק דין‬
‫ביצוע פסק דין‬
‫‪14‬‬
‫רוב הבקשות שהוגשו – במסגרת ביצוע קמ"ק‬
‫‪ 9‬בקשות נדחו‬
‫לשכת פקיד ההסדר‬
‫‪12‬‬
‫הערות‬
‫‪ 2‬פס"ד בהליך העבודה‬
‫אגף קמ"ק‬
‫נושא‬
‫ביצוע )כמותי(‬
‫המשך טיפול ב – ‪ 7‬מכרזי קמ"ק‬
‫קיימים‬
‫הגשת בקשות לתיקון שטח חלקות‬
‫לאחר סיום פרויקטי קמ"ק‬
‫טיפול ב‪ 26 -‬אתרים‪905 ,‬‬
‫גושים‬
‫גיבוש תהליך והגשת חומר‬
‫לאגף ה"ק‬
‫מכרזי קמ"ק חדשים בהתאם לצורך‬
‫תכנוני‬
‫היערכות לטיפול בתת"ג‬
‫קמ"ק לאורך תוואי רכבת‬
‫ב"ש‪-‬אילת‬
‫השלמת היערכות לביקורת‬
‫תת"ג‬
‫ביקורת ואישור של תת"ג‬
‫השתתפות בביקורת תצ"ר ע"י אגף‬
‫תצ"ר‬
‫כלול בת"ע של אגף תצ"ר‬
‫הערות‬
‫הסתיימו ‪ 10 -‬אתרים‪ 521 ,‬גושים‬
‫הוגשו ‪252‬חלקות‪ ,‬ב‪ 107 -‬גושים ב‪-‬‬
‫‪ 4‬אתרים‬
‫‪ 9‬אתרים‪ 42 ,‬גושים‬
‫גובשו הנחיות‪ ,‬הוכנה דוגמה‬
‫טופלו ‪ 14‬תת"גים )אושר ‪63 ,(1‬‬
‫חלקות‬
‫כנדרש‬
‫‪21‬‬
‫אגף תצ"ר‬
‫ריכוז תצ"רים ‪2014‬‬
‫טיפול בפתיחה וסגירה של פרויקטי ביקורת תצ"ר ‪ -‬עבודה מול לקוחות חיצוניים‬
‫ייעוץ למודדים בנושאים הקשורים לשחזור גבולות ישנים והכנת תצ"ר כ‪ 100 -‬פניות‬
‫בשנה‬
‫מתן שרות לקהל הרחב באיתור והיסטוריה של מידע קדסטרי בשנה‬
‫ביקורת ואישור לרישום בשלושת מסלולי הביקורת;‬
‫עדכון מספרים סופיים ידני‬
‫מענה לתביעות בנושאי קדסטר – שיתוף פעולה עם הלשכה המשפטית‬
‫טיפול בתצ"ר מאושרות בעבר ‪ -‬תיקונים ‪ ,‬שינויים ‪ ,‬הארכת תוקף;‬
‫‪ 600‬בשנה‬
‫‪ 100‬פניות בשנה‬
‫כ‪ 100-‬פניות בשנה‬
‫כ‪ 700 -‬תכניות‬
‫כ‪ 500-‬תצ"ר‬
‫תחזוקת ארכיון תצ"ר מקוריות ומסמכים היסטוריים במרחב תל אביב והמרכז‪.‬‬
‫מרחבים‬
‫מרחב‬
‫גליל‬
‫חיפה‬
‫והצפון‬
‫נושא‬
‫תכנון)כמותי( ביצוע)כמותי(‬
‫תכניות לצרכי רישום‬
‫‪259‬‬
‫‪239‬‬
‫ביקורת תכניות‬
‫לצרכי רישום‬
‫‪92‬‬
‫‪86‬‬
‫‪250‬‬
‫‪320‬‬
‫פתיחת תיקי תצ"ר‬
‫אישור תצ"רים‬
‫ירושלים‬
‫באר שבע‬
‫ביקורת תכניות‬
‫לצרכי רישום‬
‫סריקות והכנסת‬
‫תצ"רים מאושרות‬
‫לתצפית‬
‫חלקות תצר‬
‫הערות‬
‫נפתחו ‪ 110‬תיקי ביקורת אושרו ‪92‬‬
‫ב ‪ 4‬תיקי בקורת ‪ ,‬בקורת השדה‬
‫בוצעה ע"י צוותי השדה‪/‬חגי רונן‬
‫‪ 2‬תכניות לא עברו ביקורת שדה‬
‫)ביסוס רשת תקפה‪ ,‬שטח פתוח‪,‬‬
‫בשלבי עבודות עפר ופיתוח‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫‪200‬‬
‫‪194‬‬
‫)אליפסות(‬
‫‪-‬‬
‫‪194‬‬
‫לפי תצ"רים‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3,620‬‬
‫‪ 112‬תצ"רים‬
‫‪22‬‬
‫‪ .5.4‬מדען ראשי‪ -‬פרופ' ירון פלוס‬
‫עיקרי הלקחים של שנת ‪2014‬‬
‫•‬
‫הנחיות מנהל שמפורסמות )יצאו מעל ‪ 10‬הנחיות( דורשות הדרכה מסודרת ותקופת ההטמעה והסתגלות‬
‫•‬
‫במערכות המפותחות עבור האזרח ובעל מקצוע )חני"ת‪ ,‬טופוקד( תהליכי ההטמעה ארוכים‪ ,‬יש להרבות‬
‫בהדרכות ולרכז את המאמצים לתאריך אחד בשנה )‪ 1‬לפברואר(‪.‬‬
‫•‬
‫יש חשיבות לניהול מפורט של הפיתוח הפנימי )כמו גוף עסקי(‬
‫•‬
‫יש לחזק את הקשר בין המחקר לפיתוח במטרה להעביר את המחקר ליישום באופן מהיר‬
‫נושא‬
‫מיפוי‬
‫טיוב אוטומטי של שכבת נתוני תצ"א על בסיס‬
‫אוטופוטו )‪(LMY‬‬
‫המחקר הצליח – המערכת עובדת ותהיה‬
‫מבצעית לחלוטין במרץ ‪2015‬‬
‫בחינת דיוקים של חיישנים ומערכות דיגיטליות‬
‫מתקדמות )‪(LMY‬‬
‫פותח נוהל ונכתבה הנחית מנהל‪ .‬במקביל‬
‫נבחנו ‪ 3‬מערכות מיפוי‬
‫עדכון בנט"ל באמצעות גילוי שינויים אוטומטי‬
‫)עופר זילברשטיין(‬
‫המחקר הביא לתוצאות משביעות רצון ועובר‬
‫לשלב מימוש‬
‫טכנולוגיה לזיהוי שינויים אוטומטי ועדכון שכבת‬
‫מבנים )קוורטט טכנולוגיות(‬
‫המחקר הביא לתוצאות טובות מסקנות‬
‫המחקר יעברו לשלב המימוש‬
‫בניית מודל אומדן רגישות להצפה מצונאמי‬
‫)אוניברסיטת חיפה(‬
‫המחקר דו‪-‬שנתי‪ .‬הוכנו דוחו"ת ביניים לשנה‬
‫זו‪ .‬יסתיים בסוף ‪.2015‬‬
‫בוצע אפיון ראשוני של מערכת‪ ,‬האפיון‬
‫הוטמע בהתקשרות המשך עם טלדור‬
‫תוצאות המחקר טובות‪ .‬פותח אב טיפוס‬
‫בהתאם לדרישות המחקר )מחקר המשך עם‬
‫משרד הכלכלה(‪.‬‬
‫המחקר דו‪-‬שנתי‪ .‬הוכנו דוחו"ת ביניים לשנה‬
‫זו‪ .‬יסתיים בסוף ‪.2015‬‬
‫מחקר לאפיון מערכת ‪ BI‬ממשלתית )מדלן(‬
‫מערכת מידע גיאוגרפי קדסטרלי תלת מימדית‬
‫)סיון תכנון ד‪.‬ש‪(.‬‬
‫פיתוח תהליכים לשילוב בין נתוני קדסטר לנתונים‬
‫תכנוניים )שמאי אסיף‪ ,‬ירח דויטשר‪ ,‬טכניון(‬
‫קדסטר‬
‫וגאודזיה‬
‫תכנון ‪ /‬ביצוע‬
‫אפיון שיטות אופטימליות להתמרות קמ"ק מקורב המחקר הסתיים לשביעות רצוננו‪ .‬הובאו‬
‫המלצות שיעברו לשלב מימוש‪.‬‬
‫)גרשון שטיינברג‪ ,‬גלעד אבן‪-‬צור(‬
‫שיפור וביסוס מערכת הבקרה האנכית בישראל )דן‬
‫שרני(‬
‫נוצר שיתוף פעולה עם ‪ NGS‬האמריקאי‪.‬‬
‫התיקון האורתומטרי הוטמע בתהליכים‬
‫יצירת מודל גליות היברידי בישראל )חזי שריד‪,‬‬
‫שגיא דליות‪ ,‬ירח דויטשר(‬
‫המחקר דו‪-‬שנתי‪ .‬עד כה בוצע בהצלחה‪.‬‬
‫יסתיים בסוף ‪.2015‬‬
‫טופוקד‪-‬שלב א' – באוויר‬
‫פיתוח‬
‫טופוקד‪-‬שלב ב' – פיתוח מערכת מוצרים‬
‫טופוקד‪-‬שלב ב' – אפיון ממשק שרת‬
‫התשלומים‪+‬מרכב"ה‬
‫בהתקנה בתהיל"ה‬
‫בפיתוח – ישולב במערכת המוצרים‬
‫‪23‬‬
‫נושא‬
‫הנחיות‬
‫המנהל‬
‫שתוקפו‬
‫טיוטות‬
‫תקנות‬
‫והנחיות‬
‫המנהל‬
‫טיוטות‬
‫בשלבים‬
‫אישור‬
‫ועבודה‬
‫טופוקד דור ב' – הפקת אליפסה למודד‬
‫טופוקד דור ב' – מודול התמרות‬
‫טופוקד דור ב' – אשף רקפת‬
‫סיווג נקודות גבול )‪ ,1/2013‬נובמבר ‪(2013‬‬
‫קביעת ערכי נקודות גבול והקלה בשחזורן בחלקות‬
‫חצויות )‪ ,2/2013‬נובמבר ‪.(2013‬‬
‫הנחיות המנהל להקלה בסימון נקודות גבול‬
‫)‪ ,3/2013‬נובמבר ‪.(2013‬‬
‫הנחיות המנהל לביקורת מפות קדסטר )‪,1/2014‬‬
‫אפריל ‪.(2014‬‬
‫שחזור גבולות של חלקות רשומות )‪,6/2014‬‬
‫אוגוסט ‪.(2014‬‬
‫תבנית לפרשה הטכנית‪.‬‬
‫מפרט חבילת נתוני תצ"ר‪/‬תת"ג ‪ ,‬עריכת מפת‬
‫קדסטר‪ ,‬הערות )ינואר ‪(2014‬‬
‫טיוטת תקנות המודדים )מדידות ומיפוי( התשע"ה‪,‬‬
‫‪.2015‬‬
‫הארכת תוקפה של תצ"ר )‪ 2/2014‬אוגוסט ‪.(2014‬‬
‫הקלה בעדכון מדידה בתצ"ר )‪ 3/2014‬אוגוסט‬
‫‪.(2014‬‬
‫הכנה‪ ,‬אישור ושימוש בתת"ג )‪ 4/2014‬אוגוסט‬
‫‪.(2014‬‬
‫מיפוי תכסית בגוש הסדר ובתצ"ר )‪7/2014‬‬
‫אוקטובר ‪.(2014‬‬
‫הקמה‪ ,‬אישור‪ ,‬תחזוקה וניהול של רשת תחנות‬
‫קבע פרטית )‪ 8/2014‬ספטמבר ‪.(2014‬‬
‫מדידה ועריכת מפה טופוגרפית להיתר‬
‫בניה)‪ 9/2014‬אוקטובר ‪.(2014‬‬
‫הצגה גאוגרפית של נתוני המרשם ‪5/2014‬‬
‫מדידה והכנת חלוקה מפורטת ‪10/2014‬‬
‫קביעת דרגת איכות של מערכת צילום למיפוי –‬
‫‪1/2015‬‬
‫בקרת איכות למפת רקע או טופוגרפית – ‪2/2015‬‬
‫מנהל למטא דאטה – ‪3/2015‬‬
‫התמרה נקודות גבול ‪4/2015‬‬
‫חלוקת הפרשי שטחים ביחס לא ישר‬
‫תיקון חזית רשומה‬
‫תשריט לתיקון רישום שטח או גבולות במקרקעין‬
‫לא מוסדרים‬
‫תיקון על פי סעיף ‪ 97‬ב' או על פי פסק דין של בית‬
‫המשפט‬
‫ייזום‪ ,‬הכנה ואישור של תכנית לרישום שיכון‬
‫ציבורי )מפרט(‬
‫הכנת תכנית לצרכי רישום )מדידה‪ ,‬עריכה‪ ,‬והגשה(‬
‫מיפוי ימי )תכולת מפה ימית‪ ,‬בקרת איכות ותיעוד‬
‫למפה ימית(‬
‫שימוש בסורקי לייזר מוטסים לצורכי מיפוי‬
‫בניה‪ ,‬מדידה וחישוב של נקודות בקרה אנכית‬
‫תכנון ‪ /‬ביצוע‬
‫שלבי ‪QA‬‬
‫בשלבי סיום איפיון‬
‫‪24‬‬
‫טופוקד – מערכת מקוונת המנגישה את כלל נתוני ושירותי מפ"י באינטרנט‬
‫‪25‬‬
‫טופוקד שלב א – באוויר‬
‫‪26‬‬
‫‪5.5‬‬
‫מנהל אגף תכנון‪ -‬מר יוסי רז‬
‫עיקרי הלקחים של שנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬קצב עדכון מוצרי הבנט"ל חייב לעבור שדרוג‪.‬‬
‫‪ .2‬צרכני האורתופוטו ‪-‬הדרישות לשיפור איכות המוצר עולות עם השנים‪.‬‬
‫‪ .3‬הפצת מוצרי ממ"ג‪-‬שינוי מדיניות מכירות\מידע חינמי לציבורים השונים‪.‬‬
‫‪ .4‬פיתוח כלים לתכנון ומעקב תכניות עבודה שנתיות‬
‫מס'‬
‫נושא‬
‫‪1‬‬
‫המשך הטמעת )תמיכה והדרכה( השימוש החכם בנתוני מפ"י‬
‫במשרדי הממשלה‬
‫הטמעת מערכת טופוקד בתהליכי הפצת ומכירת נתוני ממ"ג‬
‫‪3‬‬
‫הוספת רשויות למעג"ל )שיפור עדכניות בנט"ל( ולבנק"ל‬
‫ליווי ומיסוד מערכת כוללת לתכנון ומעקב ביצוע תכנית‬
‫עבודה‬
‫סיכום ביצוע ת"ע שנת ‪2013‬‬
‫‪6‬‬
‫ייצוג והשתתפות בכנסים מקצועיים‬
‫התנעת והפעלת יחידת בקרת התקשרויות –)יב"ה(‬
‫‪8‬‬
‫מכירות ממ"ג‬
‫‪9‬‬
‫קליטה והטמעה של ממ"ג בפורמט אוטוקד‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫תכנון‬
‫)כמותי(‬
‫ביצוע )כמותי(‬
‫כ‪10-‬‬
‫כ‪40-‬‬
‫נדחה לשנת ‪2015‬‬
‫‪ 10-15‬רשויות‬
‫‪ 28‬רשויות‬
‫נדחה לשנת ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪5‬‬
‫חלקי‬
‫‪ 2.5‬מיליון ‪₪‬‬
‫‪ 1.7‬מיליון ‪₪‬‬
‫‪1‬‬
‫הושלם ב‪2015-‬‬
‫‪27‬‬
28
‫‪5.6‬‬
‫סמנכ"ל גיאודזיה ‪ -‬מר משה רוזנבלום‬
‫עיקרי הלקחים של שנת ‪2014‬‬
‫אכיפה ומדידות גיאודטיות‬
‫• יש להקים מערכת תכנון וניהול עבודות שדה שתכליתה ביקורת שדה לכל תוכנית קדסטרית‬
‫•‬
‫•‬
‫אכיפה‬
‫•‬
‫תקנות והנחיות המכסות את כל סוגי הפעילות של המודדים‬
‫•‬
‫אכיפה יזומה‬
‫התייעלות עבודת קבוצות השדה‬
‫גאודזיה‬
‫•‬
‫הגברת שיתוף פעולה בין היחידות;‬
‫‪ o‬חוסר שיתוף פעולה גורם לעיכוב בביצוע פרויקטים המתוכננים בתוכנית‬
‫עבודה;‬
‫‪ o‬תכנון יעיל יותר של פרויקטים יתקיים כאשר יהיה שיתוף פעולה הדוק יותר;‬
‫•‬
‫רכישת תוכנות;‬
‫‪ o‬תוכנות עיבוד ושירות יש‪ :‬או לרכוש תוכנות מדף ייעודיות עם התאמה מוכחת‬
‫או על ידי פיתוח פנימי;‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫ביצוע )כמותי(‬
‫נושא‬
‫‪10‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪30‬‬
‫‪80‬‬
‫‪300‬‬
‫‪20‬‬
‫‪78‬‬
‫‪172‬‬
‫‪70‬‬
‫‬‫‪309‬‬
‫בקרת איכות מיפוי מחצבות – משרד האנרגיה‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מדידות בקרה לפוטוגרמטריה‬
‫ביקורת במסגרת מכרזי פוטוגרמטריה )עדכון בנט''ל(‬
‫הכנת בחינות למודד מוסמך‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪53‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪200‬‬
‫‪800‬‬
‫‪50‬‬
‫‪8‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪150‬‬
‫כ‪ 200-‬שעות‬
‫‪150‬‬
‫כ‪ 200-‬שעות‬
‫טיפול בתלונות במסגרת אכיפה‬
‫ביקורת גושי הסדר‬
‫ביקורת תכניות לצורכי רישום‬
‫ביקורות קמ"ק‬
‫ביקורת שדה תת"ג‬
‫ביקורת נקודות בקרה אופקית של מודדים פרטיים‬
‫אכיפה‬
‫ומדידות‬
‫גיאודטיות‬
‫מדידות עצמים בולטים‬
‫אחזקה שוטפת רשת בקרה אופקית ואנכית‬
‫השלמת מדידות רשת בקרה אנכית אורתומטרית‬
‫מדידות גרווימטריה לשיפור מודל הגליות‬
‫איזון תקופתי נקודות אבטחה רשת תחנות הקבע‬
‫תחזוקה ושדרוג רשת תחנות קבע )מכרז(‬
‫גאודזיה‬
‫הכנות למכרז ‪G1‬‬
‫קידום פעילות תחום "מעקב גאודינמי" )מג"ד(‬
‫‪29‬‬
‫נושא‬
‫איזון גאומטרי בביצוע חיצוני ועצמי לפי תוכנית רב‬
‫שנתי‬
‫קבלת עבודות לביקורת באופן מקוון‪ ,‬בדיקות‬
‫אוטומטיות של שלימות החומר והשוואה לנתוני בנג"ל‬
‫ביקורת ומתן אישורים לנקודות בקרה‬
‫הכנה להכנסת תיקונים גרבימטריים‬
‫בדיקת תוכנת התמרה מרשת חדשה לרשת ‪2005/12‬‬
‫תחזוקת רשת ‪G2 ,G1‬‬
‫חישוב נקודות ‪S1‬‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫ביצוע )כמותי(‬
‫כ‪ 150-‬קמ' ‪ -‬ע"י‬
‫קבלן חיצוני‬
‫כ‪ 200-‬קמ' –‬
‫בביצוע עצמי‬
‫להשלים בשנת‬
‫‪2014‬‬
‫כ‪ 1400-‬עבודות‬
‫מדידה כ‪300-‬‬
‫נקודות )מתוך ‪900‬‬
‫מתוכננות(‬
‫סיום בשנת ‪2014‬‬
‫בוצע‬
‫כ‪ 1000-‬נקודות‬
‫בביצוע‬
‫‪ 1592‬עבודות‬
‫נמדד ‪ 30‬נקודות‬
‫בוצע‬
‫בביצוע שוטף‬
‫בהתאם‬
‫למשימות וסדרי‬
‫עדיפות‬
‫‪30‬‬
31
‫‪5.7‬‬
‫סמנכ"ל למשאבי אנוש ‪ -‬מר יעקב טרפוצ'ניק‬
‫עיקרי הלקחים של שנת ‪2014‬‬
‫•‬
‫התאמת הפעילות לשנת התקציב‪.‬‬
‫•‬
‫שיפור בשכר‪.‬‬
‫•‬
‫מכרז הניקיון הניב תוצאות יפות‪.‬‬
‫•‬
‫שינוי באופי הרמות כוסית לפסח וראש השנה‪.‬‬
‫•‬
‫הטמעת מודול פיננסי במרכב"ה‪.‬‬
‫•‬
‫הקמת יחידת מעקב אחר התקשרויות‪.‬‬
‫•‬
‫חוסר כ"א מקצועי‪.‬‬
‫•‬
‫קליטת קבוצות רכש נוספות בבנא"מ )מדען ראשי‪ ,‬קדסטר(‪.‬‬
‫•‬
‫נמצא פתרון להתנהלות הכוללת של ציוד ענ"א רכישת מתכלים‪ ,‬מלאים‪ ,‬וניהול מצאי‪.‬‬
‫•‬
‫חסכנו באבטחה בשעות שמעבר לפעילות העובדים‪.‬‬
‫•‬
‫בוצעה הפרדה פיזית בין השטח הצבאי לשטח מפ"י‪.‬‬
‫•‬
‫חברות פוטוגרמטריות הוכשרו וקיבלו פוליגוני צנזורה אחידים‪.‬‬
‫•‬
‫הכשרים ביטחוניים לעובדים וקבלנים כולל רמות גבוהות למג"ל‪.‬‬
‫•‬
‫בניה ומימוש חוזה באבטחת עובדים באזורי סיכון‪.‬‬
‫•‬
‫היערכות לאיומי הסייבר‪ ,‬כולל הטמעת רכיב ייעודי ותרגילים‪.‬‬
‫•‬
‫שדרוג אבטחת עובדים באזורי סיכון בעזרת שעון איתוראן‪.‬‬
‫•‬
‫התקנת מערכת גילוי פריצה‪ ,‬בקרת כניסה ומצלמות במבנה לינקולן ‪ ,3‬לקראת מעבר לה"ק החדש‪.‬‬
‫•‬
‫ביצוע תרגילים משותפים עם היחידה הצבאית‪.‬‬
‫•‬
‫מיסוד נושא הביקורים‪.‬‬
‫•‬
‫אפיון ורכש של מערכת הלבנה לרשת הייצורית‪.‬‬
‫•‬
‫התקנת מערכת שערים לשליטה בחניון לינקולן ‪.3‬‬
‫•‬
‫חידוש מוקד הביטחון‪.‬‬
‫נושא‬
‫משאבי אנוש‬
‫תכנון‬
‫)כמותי(‬
‫ביצוע‬
‫)כמותי(‬
‫קליטת עובדים חדשים‬
‫שינויי תקן‬
‫‪5‬‬
‫‪27‬‬
‫דרגות אישיות‬
‫‪2‬‬
‫קליטת עובד‪/‬ת אתיופי‬
‫פרישת עובדים‬
‫עזיבת עובדים‬
‫סומנה משרה‬
‫‪ 1‬לאוכלוסייה‬
‫האתיופית‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫נושא‬
‫תכנון‬
‫)כמותי(‬
‫מכרזים פנימיים‪ ,‬פומביים ועדות‬
‫איתור‬
‫פעילויות הדרכה‪/‬רווחה‬
‫ביצוע‬
‫)כמותי(‬
‫‪21‬‬
‫מכרזי רכישה מתנות וסיור לימודי‬
‫בנא"מ‬
‫טיפול שוטף בתשלומים‪,‬‬
‫הזמנות‪/‬התקשרויות‪/‬הסכמים עלפי‬
‫ת‪.‬ע ודרישות מאושרות‪.‬‬
‫הוספת של ‪ 2‬קבוצות רכש‬
‫לתחום)מדען ראשי וקדסטר(‪.‬‬
‫ביצוע התקשרות חדשה עם חברת‬
‫ניקיון‪.‬‬
‫טיפול בחובות מול העיריה בארנונה‬
‫ומים‪.‬‬
‫טיפול בהנגשה בסיוע משרד האוצר‪.‬‬
‫טיפול בהפחתת ארנונה בלינקולן ‪3‬‬
‫חסכון של ‪1.3‬מיליון ‪. ₪‬‬
‫החלפת מתקני מים כולל מחוזות‪.‬‬
‫בדיקות ביטחוניות‬
‫ביטחון‬
‫גף בקרה‬
‫ומעקב‬
‫‪22‬‬
‫שוטף‬
‫‪314‬‬
‫ביקורות אבטחת מידע ואבטחה‬
‫פיזית‬
‫ביקורים‬
‫‪104‬‬
‫‪94‬‬
‫‪24‬‬
‫‪33‬‬
‫הדרכות אישיות וקבוצתיות‬
‫‪150‬‬
‫‪124‬‬
‫אישורי כניסה‬
‫כנדרש‬
‫‪751‬‬
‫צנזורה‬
‫שוטף‬
‫‪32‬‬
‫התראות פח"ע ווירוסים‬
‫שוטף‬
‫‪153‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫כנדרש‬
‫בוצע‬
‫שינויים בכ"א )בעקבות פרישתה של‬
‫רימה בביצקי לגמלאות(‪.‬‬
‫מערכת תמחיר‪ -‬ניהול תחזוקה‪,‬‬
‫ביצוע דרישות שינויים‬
‫מרכבה ‪ -‬מק"טים‪ ,‬מחירים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫צוות חשיבה ‪2020‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .‬שכר עידוד‪-‬פרויקט בחינת עמדות‬
‫מנהלים בתחום שכר העידוד ומרכיבי‬
‫התפוקה והאיכות של המחלקות‬
‫במפ"י‬
‫שכר עידוד עדכון שיטות בהתאם‬
‫לתכנית העבודה שאושרה בוועדה‬
‫המרכזית וסקרי היתכנות )יו"ש‬
‫ענ"א(‪.‬‬
‫שכ"ע פיקוח על יועץ חיצוני‬
‫‪33‬‬
‫נושא‬
‫השתתפות בצוות פרויקט מערכת‬
‫מעקב תכניות עבודה ותקציב‬
‫תכנון‬
‫)כמותי(‬
‫ביצוע‬
‫)כמותי(‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪34‬‬
‫‪5.8‬‬
‫סמנכ"ל מערכות מידע ‪ -‬מר אלכס קורן‬
‫עיקרי הלקחים של שנת ‪2014‬‬
‫•‬
‫הסבת מערכות בגרסת אורקל מיושנת לגרסא עדכנית מבוססת ‪.WEB‬‬
‫•‬
‫הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול מסמכים – סע"ר‪.‬‬
‫•‬
‫ניהול משימות הארגון באמצעות מערכת איטנראנטית‪.‬‬
‫•‬
‫אין צורך להעביר את בסיס הנתונים הקרטוגרפי לכל גרסה חדשה ‪ ) ARCSDE‬ניתן לדלג על חלק‬
‫מהגרסאות(‪.‬‬
‫תכנון‬
‫)כמותי(‬
‫ביצוע‬
‫)כמותי(‬
‫בנג"ל ‪ -‬מודול קליטת קבצי מודדים באינטרנט‬
‫‪100%‬‬
‫‪85%‬‬
‫בנג"ל ‪ -‬הצגת תיאורי נקודה מתצפית‬
‫אגרות מודדים – ליווי ובקרה אגרת מודדים באינטרנט רכיב מרכבה‬
‫אגרות מודדים – התאמת מערכת מודדים‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪60%‬‬
‫כרטיס רישיון מודד‬
‫שדרוג מערכת מודדים לסביבת ‪Web‬אורקל ‪11‬‬
‫שירות איתור מודדים באינטרנט עבור אתר מפ"י‬
‫ניהול פניות לתיקון ‪ 97‬וטעינת פניות קמ"ק‬
‫ניהול התקשרויות‬
‫התאמת מערכת ארכיון לפוטוגרמטריה ומנוע חיפוש תצ"א מבוסס ‪Web Display‬‬
‫מעבר מפרויקט מהמ"מ לבנט"ל גרסה ‪3.0‬‬
‫איתור דלתאות בין בסיסי נתונים בעלי מבנה זהה )גרסה ‪(3.1‬‬
‫העברת דלתאות מבסיס נתונים בנט"ל ל‪) carto 50 -‬גרסה ‪(1.0‬‬
‫מעבר בסיס נתונים קרטוגרפי ל‪ ,ARCSDE 10.1-‬הסבת יישומים לגרסת‬
‫‪ARCGIS 10.1‬‬
‫המרת שכבות כבישים ודרכים מבנט"ל לכרטו עבור קנ"מ ‪ 50K‬ו‪25K -‬‬
‫אתור חידושים ושינויים בנתוני אנוטציות קרטוגרפיות‪.‬‬
‫שדרוג בסיסי נתונים לגרסאות ‪Oracle 11g‬‬
‫העלאת גרסת בסיסי נתונים גיאוגרפיים ל‪ArcSDE 10.1‬‬
‫קונפיגורציה של שרתים וירטואליים עם מערכת הפעלה לינוקס‬
‫פרויקט בנק"ל ‪ -‬בניית בסיסי נתונים לפיתוח ויצור בסביבה חדשה לאחר‬
‫הסרת ‪ ArcSTORM‬ותלות היישומים ביוניקס‪.‬‬
‫תמיכת ‪ DBA‬בפיתוח בפרויקטים רוחביים כגון‪ :‬קרטו‪ ,‬בנט"ל‪ ,‬גאודזיה‬
‫הטמעת אורטופוטו‪ 2013 ,2014‬ל ‪ArcSDE‬‬
‫פרישה והתקנת מוצר ניטור תשתיתי ‪Grid Control‬‬
‫הרחבת תשתית לשרתים וירטואליים ‪) vmware‬שלב ב'(‬
‫שדרוג מערך התקשורת הכולל בשתי הרשתות‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪100%‬‬
‫נדחה ל‪-‬‬
‫‪2015‬‬
‫נושא‬
‫‪35‬‬
‫העברת אתר ה‪ DRP -‬ממחוז באר שבע לאתר מאושר על ידי חשכ"ל‬
‫‪70%‬‬
‫הכנסת חומר רסטרי ל‪) DRP -‬שלב ב'(‬
‫המשך הטמעת מערכת הגיבוי המרכזית החדשה‬
‫שדרוג מערכת ההתוויה המשרתת את כלל הארגון‬
‫מעבר לווירטואליזציה של הרשת המנהלתית‬
‫התקנת מחשבים חדשים נייחים וניידים‬
‫תפעול מוקד סיוע טכני‬
‫תחזוקה שוטפת של מערכות הפעלה‪ ,‬תקשורת‪ ,‬התוויה דיגיטלית‪ ,‬גיבויים וצריבות‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫בוטל עקב‬
‫אומדן כספי‬
‫גבוה‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5.9‬‬
‫לשכת היועצת המשפטית –עו"ד גילי קירשנר‬
‫בשנת ‪ 2014‬טיפלה הלשכה המשפטית של מפ"י ב‪:‬‬
‫•‬
‫מענה לעתירה מכרזית‬
‫•‬
‫‪ 2‬חוקים כתזכיר חוק )מים כלכליים ומע"מ אפס‪(..‬‬
‫•‬
‫תקנות והנחיות המודדים‪ -‬כגרסה למשרד המשפטים‪.‬‬
‫•‬
‫טיפול שוטף בכשלושים תיקי בתי משפט‪.‬‬
‫•‬
‫פגישות עבודה במסגרת שת"פ עם בסין‪.‬‬
‫•‬
‫מתן סיוע וייעוץ משפטי שוטף על פי צרכים ודרישות של מנהלי ועובדי מפ"י‬
‫‪37‬‬
‫‪ .6‬עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת ‪2015‬‬
‫‪ 6.1‬מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל‪ -‬מר רונן רגב‬
‫להלן עיקרי הפעילות שהוגדרו ע"י המנכ"ל כיעדים לביצוע בשנת ‪: 2015‬‬
‫שנת ‪ 2015‬אמורה למנף פעילויות המשכיות שהחלו בשנים הקודמות וקידום תהליכי עבודה ובקרה שהבשילו‬
‫לכדי סטנדרט‪.‬‬
‫בראש ובראשונה יפורסמו תקנות המדידה והנחיות המנהל החדשות שמתאימות לעידן ולטכנולוגיות של העת‬
‫הזו‪.‬‬
‫•‬
‫בתחומי המידע והמיפוי יעודכנו בסיסי הנתונים הקדסטריים ‪ ,‬הטופוגרפיים והאורתופוטו‪ .‬בסיס‬
‫הנתונים הטופוגרפי יביא את רמת העדכון של השכבות העיקריות לשנת ‪ 2014‬ובשנת ‪ 2015‬מפ"י חזור‬
‫לעדכון חלקי של בסיס נתונים זה בתלת ממד מלא‪.‬‬
‫אתר המפות הממשלתי ישודרג לשימושים נוספים וישרת את גופי החרום וההצלה הארציים כמו גם‬
‫הרשויות המקומיות למצבי שגרה וחירום‪ .‬האתר יותאם לעבודה ממ"גית בכל רשות באמצעות אזור‬
‫קבוצתי שימנע מהרשויות את הצורך ברכישת מערכות ‪ GIS‬יקרות‪.‬‬
‫בתחומי הקרטוגרפיה תמשיך מגמת האוטומציה בעדכון בסיס הנתונים הקרטוגרפי ובניית יכולות‬
‫לייצור ושילוב של הבנט"ל בתהליכי העבודה להכנת מפות בקנ"מים שונים ) מפות עיר ומפות בקנ"מ‬
‫‪.( 1:100,000‬‬
‫בתחום המיפוי הימי תתבצע השלמת המיפוי של המים הטריטוריאליים באזור הדרום‪.‬‬
‫•‬
‫בתחומי הפעילות הקדסטרית נייעל תהליכי עבודה בהסדר קרקעות ע"י הפרדת שלבי עבודה בהיבט‬
‫לוחות הזמנים‪ .‬נמשיך בגידול במספר הגושים להסדר ובמספר תכניות לצרכי רישום ככשרות לרישום‪.‬‬
‫מערכת חנית תוכנס כסטנדרט עבודה מול המודדים ויעשה מאמץ לקביעת מחיר אחיד לביקורת תצ"ר‬
‫עפ"י פרמטרים מוגדרים מראש‪.‬‬
‫כ‪ 150-200-‬גושים יוסבו לקדסטר מבוסס קואורדינטות בעיקר בציר הרכבת לאילת‪.‬‬
‫•‬
‫יפורסמו מחקרי המדען הראשי‪ ,‬בתחומי החישה מרחוק ‪ ,‬הצילום הדיגיטלי והנדל"ן ‪.‬‬
‫מערכת הטופוקד –שלב ' תעלה לאוויר ותחליף בהדרגה את מכירות המידע המסורתיות במפ"י‪.‬‬
‫•‬
‫יורחב השת"פ עם השלטון המקומי באמצעות המט"ס ) מידע‪ ,‬טכנולוגיה וסיוע מקצועי( ‪.‬‬
‫•‬
‫הנושאים הגיאודטיים יעסקו בהרחבת המעקב הגאודינמי אחרי השינויים הטקטוניים באזורינו‪.‬‬
‫תוגבר האכיפה של תקנות המדידה וביקורות השדה לאישור תכניות לצרכי רישום‪.‬‬
‫•‬
‫בסיסי הנתונים מערכות המידע יעברו שידרוג ויתבצע רה‪-‬אירגון של הטיפול בנושאי פיתוח והטיפול‬
‫בכ"א בתי תוכנה‪.‬‬
‫•‬
‫בתחום הרווחה ומשאבי האנוש יוגברו המאמצים לשיפור סביבות העבודה תוך שילוב מחוז ת"א‬
‫בלינקולן ‪.3‬‬
‫‪38‬‬
‫מרחב בית הדפוס שפונה ממכונותיו יוכשר לשיפור והרחבת הארכיונים של המפות ותצלומי האוויר‪.‬‬
‫כל נושא בטיחות האש ) כולל החלפת לוחות חשמל( יבוצע עפ"י המלצות של שרותי הכבאות הארצית‪.‬‬
‫שנת ‪ 2015‬תוכרז כשנת שיפור השירות במפ"י‪.‬‬
‫•‬
‫‪ .6.2‬סמנכ"ל מידע ומיפוי‪ -‬מר יוחנן גביש‬
‫עיקרי הנושאים לשנת ‪2015‬‬
‫•‬
‫בנט"ל – הפעלת עדכון בתלת מימד‪ ,‬השלמת העדכון בדו מימד למבנים וכבישים בהיקף ארצי; מידע‬
‫נלווה לעדכונים‪.‬‬
‫•‬
‫בנק"ל –פיתוח תמיכה בתהליכים קדסטריים חדשים‪ ,‬תמיכה בתקנות והנחיות חדשות‪ ,‬כלים למעקב‬
‫וניהול‪.‬‬
‫•‬
‫שימוש בשרת המפות לסלולר‪ ,‬קבוצות‪ ,‬רשויות‪ ,‬חירום;‬
‫•‬
‫הפקה והפצת מוצרי מידע ומיפוי‪.‬‬
‫•‬
‫מיפוי ימי נרחב‪ ,‬ממ"ג ימי‪.‬‬
‫•‬
‫כח אדם – הכשרה‪ ,‬טיפוח‪.‬‬
‫•‬
‫שמירה ופיתוח קשרי חוץ‪.‬‬
‫•‬
‫תצ"א‪ :‬טכנולוגיות חדשות‪ ,‬כיסוי ארצי‪ ,‬אורתופוטו‪.‬‬
‫•‬
‫מאסף ארכיונים והטמעת שינוי שרות הארכיון‪.‬‬
‫תחום‬
‫פיתוח‬
‫‪GIS‬‬
‫נושא‬
‫פיתוח יישומים לבנט"ל‪ ,‬בנק"ל‪,‬‬
‫קרטוגרפיה‬
‫פיתוח סביבת ניהול‬
‫כלים לבקרת איכות‬
‫נתוני תנועה‬
‫פיתוח ושידרוג תצפית‬
‫יצירת אינדקסים גיאוגרפים‬
‫למסמכי תצפית‬
‫שרת המפות‬
‫אתרי האינטרנט מפ"י‬
‫הפצת‬
‫מידע‬
‫תצ"א אספקה‬
‫תעודות ע"צ‬
‫פענוח וסקרים‬
‫הפקת מוצרי בנט"ל‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫הערות‬
‫‪ 120‬ח‪.‬ע‪.‬‬
‫מכרזים‬
‫‪ 50‬ח‪.‬ע‪.‬‬
‫הטמעה לבנט"ל‬
‫בדיקת היתכנות‬
‫בשיתוף אגף פיתוח‬
‫בדיקת התכנות ועלות‬
‫שדרוג לסלולר‪ ,‬חירום‪ ,‬אזור‬
‫קבוצתי לרשויות‪ ,‬מערכת‬
‫חירום שו"ב לרשויות‪.‬‬
‫שדרוג ‪ 2‬אתרים‬
‫הקמת פורטל אירגוני‬
‫לפי דרישה‬
‫לפי דרישה‬
‫א‪ .‬כולל טעינת קבצים‬
‫ב‪ .‬הקמת תחנת שירות‬
‫מורשת‪ ,‬מחקר‬
‫בניהול רחל פיסם‬
‫שימושי קרקע‪ ,‬עדות‬
‫שיפור גמישות ההפקה‬
‫‪39‬‬
‫נושא‬
‫תחום‬
‫תעודות ע"צ‪:‬‬
‫פענוח תצ"א‬‫גבולות‬‫אספקת תצ"א‬
‫בנק"ל לרשויות‪,‬‬‫לממשלה למודדים ועוד‬
‫ בנט"ל לממשלה‪ ,‬לרשויות‬‫שירות למודדים ‪ -‬תצפית‬
‫בנט"ל‬
‫מיפוי ימי‬
‫הידרולוגיה‬
‫קרטוגרפיה‬
‫מיפוי‬
‫בנק"ל – קליטת נתונים‬
‫תצפית‪ :‬ת"ע מאסף ארכיונים‪ :‬פ"ש‬
‫סריקה צבעונית‬
‫ספריה וירטואלית‬
‫סריקת ארכיון תצ"א‬
‫ארכיונים‬
‫הרחבת תכולת ארכיון תצ"א‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫‪90‬‬
‫הערות‬
‫סקרים וחוות דעת‬
‫כ‪ 8000 -‬מוצרים לשנה‬
‫צפוי גידול בכמות ההזמנות‬
‫‪ 80‬רשויות‬
‫צפוי גידול בכמות ההזמנות‬
‫קישור לטופוקד‪,‬‬
‫הקמת מרכז תמיכה‬
‫השלמת עדכון מבנים‬
‫וכבישים‬
‫עדכון שכבות בתלת מימד‬
‫טיוב שכבת‬
‫כיסויי קרקע‬
‫הפעלת ‪ 2‬מכרזים קליטת‬
‫המידע‪ ,‬בניית ממ"ג ים‪.‬‬
‫הטמעה בבנט"ל ואספקה‬
‫ללקוחות‪.‬‬
‫‪ 50K‬המשך עדכון‪-K100 ,‬‬
‫בבניה‬
‫‪ -K25‬באזורי נבחרים‪ ,‬מפות‬
‫עיר‪,‬‬
‫עדכון מפות בקנ"מ קטן‬
‫• תצ"ר‬
‫• הסדר‬
‫קמ"ק‪ ,‬תת"ג‪ ,‬פסק דין‬
‫ותיקון‬
‫• השלמות תצ"רים‪,‬‬
‫תת"גים‪ ,‬תיאורי נקודה‪,‬‬
‫צלעונים‪ ,‬תיקי ה"ק‪,‬‬
‫‪97‬ב‪ ,‬הוספת עיגון‬
‫מסמכים וזיהוי‬
‫אוטומטי ‪OCR‬‬
‫פיתוח בתצפית‬
‫‪ 350,000‬תצלומים‬
‫שירות דיגיטאלי‬
‫המשך רכישות‬
‫מכרז נוסף‬
‫מכרז חדש‬
‫פנימי‬
‫‪3D‬המשך עדכון ע"ב מיפוי‬
‫בנט"ל ‪ +‬אורתופוטו‬
‫צפוי גידול בכל התהליכים‬
‫הקדסטריים‬
‫ת"ע פיתוח תצפית ושיפורים‬
‫בטופוקד‬
‫‪40‬‬
‫‪ .6.3‬סמנכ"ל לקדסטר‪ -‬מר רונן רגב‬
‫ה"ק‬
‫ייעוץ האצת הרישום‬
‫קבלת ייעוץ על‪-‬ידי מומחים לניצול אופטימלי של‬
‫תכנות קדסטריות עבור חטיבת קדסטר‪ ,‬גיאודזיה ‪,‬‬
‫לשכת מדען ראשי – מרכז פיתוח‬
‫ייעול תהליכי עבודה בה"ק‬
‫הוצאת מכרזים ל‪50-‬‬
‫גושי הסדר‬
‫בדיקת תיקי הסדר‬
‫מכרז חוץ‬
‫בתיאום עם ועדת הסדר‬
‫בדיקה ומיון מושכל של תיקי הסדר )מכרז חוץ(‬
‫אפשרות התקשרות עם ספק‬
‫יחיד )שנצר כרמלה(‬
‫מחשוב טפסים‬
‫מקוונים‬
‫הסדר גושי נגב‬
‫)‪(100+100‬‬
‫הסדר גושי ‪ N‬בנגב ל‪-‬‬
‫‪ 40‬גושים‬
‫הסדר גושי נגב של רשות הבדואים יבוצע מתקציב‬
‫ייעודי עפ"י דרישות קודמות שהוגשו לממשלה‬
‫)מכרז‪/‬ביצוע עצמי(‬
‫הסדר גושי ‪ N‬בנגב מיוזמת הבדואים‬
‫תוכנות ר‪.‬ג‪.‬ב‪ ,.‬פיתרונים כולל‬
‫למדען הראשי‬
‫פיתוח והטמעת טופס מקוון‬
‫להליכי הסדר קרקעות‬
‫בתיאום עם ועדת הסדר‬
‫בתיאום עם ועדת הסדר‬
‫קמ"ק‬
‫נושא‬
‫מס'‬
‫תכנון)כמותי(‬
‫‪.1‬‬
‫פרויקטי קמ"ק חדשים‪ ,‬בהתאם לת"ע רב שנתית‬
‫‪ 150-200‬גושים‬
‫‪.2‬‬
‫ביקורת תת"ג‬
‫בהתאם לקצב הגעה‬
‫הערות‬
‫אגף תצ"ר‬
‫• הטמעת ההנחיות המקצועיות לביקורת תצ"ר‪.‬‬
‫• הרחבת פעילות בדלפק קדמי קדסטרי‪.‬‬
‫• הטמעת שיטת ביקורת תצ"ר לפורמט חני"ת‪.‬‬
‫• קליטת עובדים מקצועיים !!‬
‫• עדכון מספרים סופיים – פיתוח מוצר "תצ"ר מאושרת"‪.‬‬
‫• שינוי תימחור ביקורת תצ"ר‪.‬‬
‫• עדכון שיטת שכר עידוד אחיד ‪.‬‬
‫• פיתוח מערכת מנהלת ‪:‬‬
‫‪ o‬מודול דלפק קדמי – בעדיפות ‪. 1‬‬
‫‪ o‬מודול ביקורת מפות קדסטריות – בעדיפות ‪.1‬‬
‫ריכוז תצ"רים ‪2015‬‬
‫טיפול בפתיחה וסגירה של פרויקטי ביקורת תצ"ר ‪ -‬עבודה מול לקוחות חיצוניים‬
‫‪ 600‬בשנה‬
‫ייעוץ למודדים בנושאים הקשורים לשחזור גבולות ישנים והכנת תצ"ר‬
‫‪ 100‬פניות בשנה‬
‫מתן שרות לקהל הרחב באיתור והיסטוריה של מידע קדסטרי בשנה‬
‫כ‪ 100-‬פניות בשנה‬
‫‪41‬‬
‫ביקורת ואישור לרישום בשלושת מסלולי הביקורת‬
‫כ‪ 700 -‬תכניות‬
‫עדכון מספרים סופיים ידני‬
‫כ‪ 500-‬תצ"ר‬
‫מענה לתביעות בנושאי קדסטר – שיתוף פעולה עם הלשכה המשפטית‬
‫טיפול בתצ"ר מאושרות בעבר ‪ -‬תיקונים ‪ ,‬שינויים ‪ ,‬הארכת תוקף‬
‫תחזוקת ארכיון תצ"ר מקוריות ומסמכים היסטוריים במרחב תל אביב והמרכז‪.‬‬
‫מרחבים‬
‫מרחב גליל‬
‫‪ .1‬ביקורת תצ"רים ‪:‬‬
‫• שמירה על מספר הכשרות לרישום לשנה‪ ,‬שאיפה להגדלה ב ‪. 10%-15%‬‬
‫‪ .2‬אישור תצ"ר בכרמיאל‬
‫‪ .3‬השלמת מדידת ‪ 3‬גושי הסדר בתרשיחא ‪.‬‬
‫‪ .4‬קליטת מבקרי תצ"רים‪:‬‬
‫מכרז אחד פורסם‪ ,‬בשלבי מיון מועמדים‬
‫•‬
‫משרה נוספת מתוכננת‬
‫•‬
‫‪ .5‬עבודות בינוי וריהוט ‪ -‬הכנת עמדות חדשות לעובדים חדשים‬
‫מרחב חיפה וצפון‬
‫מס'‬
‫נושא‬
‫תכנון)כמותי(‬
‫‪.1‬‬
‫פתיחת תיקי תצ"ר‬
‫‪250‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אישור תצ"רים‬
‫ביקורות שדה‬
‫‪220‬‬
‫‪50‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תיקי יעוץ‬
‫רישום מספרים סופיים‬
‫)חלקות(‬
‫‪20‬‬
‫‪5000‬‬
‫מרחב ירושלים‬
‫מס'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫נושא‬
‫ביקורת תכניות לצרכי רישום‬
‫מחקרים באזורים לא מוסדרים‬
‫תעודות עובד ציבור‬
‫)לבית משפט(‬
‫ביקורות שדה‬
‫אישורי תחום שיפוט ירושלים על בסיס מפה‬
‫אפיון שכבות ממ"ג לאזורים לא מוסדרים‬
‫קליטה ומחשוב מידע בגושי שומה‬
‫הערות‬
‫לפי הנחיית המנהל ‪ 100%‬ביקורות מתוכם ‪20%‬‬
‫יבוצעו ע"י המרחב‬
‫תכנון)כמותי(‬
‫‪200‬‬
‫‪800‬‬
‫‪-‬‬
‫הערות‬
‫)אליפסות(‬
‫לפי פניות‬
‫לפי פניות‬
‫‪150‬‬
‫לפי פניות‬
‫‪100‬‬
‫בשיתוף אגף ממ"ג‬
‫‪1‬‬
‫אלפי רשומות מותנה בסיום אפיון עם אגף ממ"ג‬
‫‪42‬‬
‫מרחב באר שבע‬
‫• בטווח הקרוב – קליטת עובד חדש לתקן של ראש ענף ביקורת תצ"רים‬
‫• בטווח הארוך – קליטת עוד ‪ 2-3‬עובדים חדשים בתחומים שונים ) תלוי בהתפתחות של הסדר באזור הפזורה‬
‫בנגב והתפתחות תכניות בנייה ואוכלוסין באזור הבה"דים והתקדמות ברישום קרקעות עבור חב' ביצוע‬
‫שונות (‪.‬‬
‫• חידוש מכשור ציוד השדה )‪(RTK‬‬
‫• הכנת תסריטים ובסיסים למפות מוקדמות לגושי נגב‪ ,‬במסגרת פרויקט התיישבות בדואים בנגב‪.‬‬
‫• ביקורת תצ"רים תוך מעבר מהיר למערכת נוהל חני"ת‪.‬‬
‫• ביקורת שדה‪.‬‬
‫• יעוץ והדרכה למודדים בכל התחומים הקשורים למפ"י כולל בהכנת תצ"ר‪.‬‬
‫• מכירות מוצרי מפ"י‪.‬‬
‫• הזנה לממ"ג סריקת כל התצ"רים ורישום מספרים סופיים והכנסה למערכת תצפית‬
‫• שירותי איתור ומיפוי למשרדי ממשלה שונים משפטים‪ ,‬רמ"י‪ ,‬רשות בדואים עפ"י החלטות הממשלה‬
‫העדכניות למימוש‬
‫• הסדר ורישום הקרקע הלא מוסדרת בנגב הצפוני‪.‬‬
‫נושא‬
‫מס'‬
‫הערות‬
‫תכנון)כמותי(‬
‫‪.1‬‬
‫מכירה וייעוץ‬
‫‪160,000‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫חלקות תצר‬
‫איזון‬
‫‪G.P.S‬‬
‫ביקורת גושי הסדר‬
‫מדידת גושים‬
‫‪1,200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪ 100‬תצ"רים‬
‫ק"מ‬
‫נק'‬
‫חלקות‬
‫נק'‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ .6.4‬מדען ראשי‪ -‬פרופ' ירון פלוס‬
‫עיקרי הנושאים לשנת ‪2015‬‬
‫•‬
‫מחקרים‪ :‬פיקוח על ביצוע מחקרים בלוחות זמנים ועם ישימות גבוהה למפ"י‬
‫•‬
‫הוספת מחקרים בנושאים מידול תלת‪-‬מימדי‪ ,‬כיסויי קרקע ונדל"ן‬
‫•‬
‫טכנולוגיות‪ :‬קידום פרויקט הטופוקד ופתיחת יכולות חדשות לציבור )הפצת מידע ובקרת נתונים‬
‫אוטומטית מקוונת(‬
‫•‬
‫שיתופי פעולה‪ :‬הרחבת פרויקט קשת בענ"ן לנושא מידע תכנוני מבוסס קדסטר‬
‫•‬
‫יצירת פורום לנושא תשתיות לאומיות וקידום פעילות משותפת‬
‫•‬
‫תקינה וחקיקה‪ :‬אישור תקנות המודדים )מדידה ומיפוי(‪ ,‬סיום הנחיות מתאימות‬
‫‪43‬‬
‫מחקרים שאושרו לשנת ‪:2015‬‬
‫מחקר ע"ש אביאל רון‪ ,‬ז"ל‬
‫הטכניון )ד"ר שגיא פילין(‬
‫פיתוח מסלול להסמכת מודדים ימיים בישראל‬
‫מחקרים נוספים‬
‫‪) LMY‬ד"ר גארי זלמנסון(‬
‫ד"ר עופר זילברשטיין‬
‫חץ הצפון )ד"ר שגיא דליות(‬
‫אוניברסיטת ת"א‪ ,‬מכון אלרוב‬
‫)ד"ר דני בן שחר(‬
‫האוניברסיטה העברית )פרופ'‬
‫דניאל פלזנשטיין וד"ר מיכל‬
‫לייכטר(‬
‫אוניברסיטת ת"א )פרופ' איל בן‬
‫דור(‬
‫בחינה של טכנולוגיות כלי טייס בלתי מאוישים מצוידים בחיישני צילום‬
‫לצורכי מיפוי טופוגרפי לצורך הערכת ישימותם עפ"י תקנות המדידה‬
‫שילוב כלים חכמים בתהליכי עדכון הבנט"ל‬
‫בחינת טכנולוגיה למיון אוטומטי וחצי אוטומטי של אובייקטי תכסית כללית‬
‫וצמחית והערכת מצבה הפיזיולוגי באמצעות תצלומי אוויר דיגיטליים‬
‫מולטי‪-‬ספקטרליים ברזולוציה גבוהה‪.‬‬
‫פשיעה‪ ,‬הונאה ומחירי נדל"ן‬
‫פיתוח מערכת אינטגרטיבית מבוססת‪GIS -‬לניתוח שוק הנדל"ן‬
‫פיתוח מערכת למיפוי בטיחות כבישים באמצעות טכנולוגיית החישה מרחוק‬
‫ההיפרספקטרלית )מחקר ע"ש אביאל רון‪ ,‬ז"ל(‬
‫פיתוח‪:‬‬
‫מס' נושא‬
‫לו"ז סיום‬
‫‪1‬‬
‫טופוקד שלב ב' – מערכת המוצרים – התקנה ופיילוט‬
‫רבעון א'‬
‫‪2‬‬
‫טופוקד – מרכז התמרות – התקנה לפיילוט‬
‫רבעון ב'‬
‫‪3‬‬
‫טופוקד – אשף רקפת – תחילת פיתוח‬
‫רבעון א'‬
‫‪4‬‬
‫טופוקד – כלי ניהול קדסטריים – תחילת איפיון‬
‫רבעון ב'‬
‫‪5‬‬
‫טופוקד – אשף רקפת‪ ,‬סיום פיתוח‪ ,‬והטמעה‬
‫רבעון ג'‬
‫‪6‬‬
‫טופוקד – כלי ניהול קדסטריים – פיתוח‬
‫רבעון ד'‬
‫‪7‬‬
‫אפיון דרישות למערכת מנהלת כללית )קדסטר‪ ,‬טופוגרפיה( רבעון ב'‬
‫‪8‬‬
‫אפיון דרישות ממשקים לרימון‪ ,‬מבא"ת‬
‫רבעון ג'‬
‫‪9‬‬
‫אפיון דרישות למרכז ידע‬
‫רבעון ג'‬
‫‪44‬‬
‫‪ 6.5‬מנהל אגף תכנון‪ -‬מר יוסי רז‬
‫נושא‬
‫סיכום שנת ‪) 2014‬עפ"י הנחיות היחידה לחוק חופש המידע(‬
‫השתתפות בכנסים מקצועיים‬
‫הטמעת מערכת טופוקד בתהליכי הפצת ומכירת נתוני ממ"ג‬
‫מכירות והפצת ממ"ג‬
‫הרחבת השימוש במעג"ל ברשויות מקומיות‬
‫תמיכה במשרדי ממשלה‬
‫הפצת גרסאות חדשות של‪:‬‬
‫•‬
‫אורתופוטו ‪2015‬‬
‫•‬
‫בנט"ל‬
‫•‬
‫פרויקט מעג"ל‬
‫•‬
‫נתוני הידרוגרפיה‬
‫פיתוח )איפיון וליווי( מוצרי ממ"ג חדשים‬
‫הפצת נתוני תנועה‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫‪1‬‬
‫‪4-5‬‬
‫לכשתעלה לאוויר‬
‫עפ"י דרישה ומוכנות מוצרים‬
‫‪ 20‬רשויות נוספות‬
‫‪ 40‬גופי ממשלה )עפ"י הצורך(‬
‫כ‪ 40 -‬גופי ממשלה‬
‫‪2-3‬‬
‫לכ‪ 10-‬משרדי ממשלה‬
‫‪45‬‬
‫‪ 6.6‬סמנכ"ל גאודזיה ‪ -‬מר משה רוזנבלום‬
‫עיקרי הנושאים לשנת ‪2015‬‬
‫•‬
‫שיפור תהליכי הביקורת של מפות קדסטר באמצעות ניהול ותכנון מתקדם‬
‫•‬
‫פיקוח על אחזקת תחנות הקבע‬
‫•‬
‫פיקוח על ביצוע פרוייקט ‪G1‬‬
‫•‬
‫אכיפה ייזומה‬
‫•‬
‫ביקורות שדה של נקודות בקרה‬
‫•‬
‫עדכון הבנט"ל‬
‫•‬
‫ביקורת מיפוי מחצבות‬
‫•‬
‫מדידה עבור משרד הבינוי‬
‫•‬
‫מעקב גאודינמי ברשת תחנות הקבע‪.‬‬
‫•‬
‫פיקוח על ביצוע מדידת נקודות ברשת ‪) G1‬מכרז ‪.(3703‬‬
‫•‬
‫איזון גאומטרי בביצוע חיצוני ועצמי לפי תכנית רב שנתית‪.‬‬
‫•‬
‫המשך פיתוח והתאמת תוכנת עיבוד מקוונת )‪(Post Processing‬‬
‫•‬
‫לשירות הציבור וקביעת מדיניות בנושא‪.‬‬
‫נושא‬
‫ביקורת ומתן אישורים לנקודות בקרה‬
‫מעקב גאודינמי ברשת תחנות הקבע‬
‫פיקוח על ביצוע מדידות נקודות מרשת ‪) G1‬מכרז ‪(3703‬‬
‫תחום‬
‫גאודזיה‬
‫תחזוקת רשת בקרה בדרגה ‪G2‬‬
‫איזון גאומטרי בביצוע חיצוני ועצמי לפי תכנית רב שנתית‪.‬‬
‫)תכנון‪ ,‬עיבוד ותאום תוצאות מדידה(‬
‫קבלה מקוונת של עבודות מדידה )שיטות ‪ 2‬ו‪ 3-‬לפי הנחיות‬
‫‪(GNSS‬‬
‫יצירת מודל גרבימטרי ארצי‬
‫המשך פיתוח להתאמת תכנת עיבוד מקוונת ‪++GEO‬‬
‫ביקורת תכניות לצורכי רישום‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫כ‪ 1500-‬עבודות‬
‫הפקת דוחות‬
‫יומיים‪/‬שבועיים‪/‬חודשיים‪/‬שנתיים‬
‫‪ 149‬נקודות‬
‫בהתאם למשימות השוטפות וסדרי‬
‫עדיפות‬
‫כ‪ 240-‬קמ' ‪ -‬ע"י קבלן חיצוני‬
‫כ‪ 200-‬קמ' – בביצוע עצמי‬
‫סיום בשנת ‪2015‬‬
‫מדידה של כ‪ 200 -‬נקודות‬
‫בדיקה של כ‪ 120-‬עבודות‬
‫‪1300‬‬
‫תחום‬
‫אכיפה‬
‫ומדידות‬
‫ביקורת נקודות בקרה‬
‫‪1200‬‬
‫גיאודטיות‬
‫ביקורת מכרזי קמ"ק‬
‫‪35‬‬
‫ביקורת גושי הסדר‬
‫‪60‬‬
‫‪46‬‬
‫נושא‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫ביקורת איכות בנט"ל‬
‫‪50‬‬
‫מדידות גרבימטריות לשיפור מודל הגליות‬
‫‪200‬‬
‫מדידת עצמים בולטים‬
‫‪10‬‬
‫הכנת תשתית גאודטית למבחני מודד מוסמך‬
‫‪50‬‬
‫סיור גבולות בשיתוף עם היחידה צבאית‬
‫‪50‬‬
‫טיפול בתלונות במסגרת אכיפה‬
‫‪20‬‬
‫פיקוח שוטף על אחזקת המערך )סיור תחנות ונק' אבטחה(‬
‫‪350‬‬
‫ניהול החיוב ברשת תחנות הקבע‬
‫‪500‬‬
‫תמיכה טכנית ומקצועית ללקוחות רשת תחנות הקבע‬
‫‪30‬‬
‫השלמת מדידות לצורכי קרטוגרפיה וממ''ג‬
‫‪1000‬‬
‫‪47‬‬
‫‪6.7‬‬
‫סמנכ"ל למשאבי אנוש ‪ -‬מר יעקב טרפוצ'ניק‬
‫עיקרי הנושאים לשנת ‪2015‬‬
‫•‬
‫ביצוע תוכנית הדרכה משולבת‪.‬‬
‫•‬
‫הערכות ל"החלפת משמרות" בתחומים רבים‪.‬‬
‫•‬
‫הגדלת תקציב הדרכה ורווחה‪.‬‬
‫•‬
‫הצגת תוכנית עבודה בתחילת שנה‪.‬‬
‫•‬
‫סיור לימודי לשני לילות‪.‬‬
‫•‬
‫שיפוץ המזנון והפיכתו לאולם רב תכליתי‪.‬‬
‫•‬
‫לינקולן ‪ 3‬סלילת חניה והוספת גדר ותאורה‪.‬‬
‫•‬
‫מחוז ירושלים‪-‬שיפוץ‪/‬העברה‪.‬‬
‫•‬
‫שיפור סביבת עבודה)בינוי כללי(ויצירת מקומות עבודה נוספים‬
‫•‬
‫בשטחים מתפנים ולא מנוצלים‪ ,‬בניית שני חדרים למנהלים )פע"מ‪+‬קמ"ק(‪.‬‬
‫•‬
‫איחוד מחוז ת"א עם משרד ראשי‪.‬‬
‫•‬
‫אכלוס קומה ‪ 2‬בלינקולן ‪. 3‬‬
‫•‬
‫השלמת שיפוץ ה"ק ישן‪.‬‬
‫•‬
‫הנגשת נכים‪ :‬תיבדק אפשרות לבניית מעלון בתוך המבנה‪.‬‬
‫•‬
‫טיפול בנושאי בטיחות‪ :‬לוחות חשמל וכיבוי אש )תקציב מאושר לביצוע(‪.‬‬
‫•‬
‫פינוי מכונות הדפוס והרחבת ארכיון בשטח בית הדפוס )תקציב מאושר(‬
‫•‬
‫תכנון המשך העבודה וחלוקה מחדש של שטחים‪ .‬שדה‪ ,‬ביטחון‪ ,‬חשבות‪ ,‬קרטוגרפיה והנהלה‪.‬‬
‫•‬
‫חידוש רישיון נשק כמפעל ראוי‪.‬‬
‫•‬
‫שדרוג מערכת טמ"ס בהובלת מפע"ת משהב"ט‪.‬‬
‫•‬
‫הטמעת מערכת ההלבנה‪.‬‬
‫•‬
‫פיקוח אוטומטי לקבלת התראות על גישה למידע גיאוגרפי במתחמים רגישים במימון משותף‬
‫עם מערכת הביטחון‪.‬‬
‫•‬
‫הרחבת מערך האבטחה לכיוון לינקולן ‪.3‬‬
‫•‬
‫הדרכה והטמעת כללים לאבטחת צוותי המודדים‪.‬‬
‫•‬
‫עדכון פוליגוני צנזורה גם במרחב הימי‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫נושא‬
‫תכנון‬
‫)כמותי(‬
‫הדרכה‬
‫בינוי‬
‫בטיחות‪ -‬לוחות חשמל וכיבוי אש‬
‫אחזקה‬
‫שכר עידוד‪-‬פרויקט בחינת עמדות מנהלים בתחום שכר העידוד ומרכיבי התפוקה והאיכות של‬
‫המחלקות במפ"י ‪.‬‬
‫שכר עידוד עדכון שיטות בהתאם לתכנית העבודה שאושרה בוועדה המרכזית וסקרי היתכנות‬
‫)יו"ש ענ"א(‪.‬‬
‫שכ"ע פיקוח על יועץ חיצוני‬
‫מערכת תמחיר‪ -‬ניהול תחזוקה‪ ,‬ביצוע דרישות שינויים‬
‫מרכבה ‪ -‬מק"טים‪ ,‬מחירים‬
‫צוות חשיבה ‪2020‬‬
‫השתתפות בצוות פרויקט מערכת מעקב תכניות עבודה ותקציב‬
‫הוצאת מכרזים‪/‬התקשרויות והזמנות על פי ת‪.‬ע מאושרת‪.‬‬
‫טיפול שוטף בתשלומים מול הגורמים הרלוונטיים‪.‬‬
‫ביצוע ספירות מצאי כולל במחוזות‪.‬‬
‫קליטת קבוצות רכש נוספות בבנא"מ )מדען ראשי וקדסטר(‪.‬‬
‫הדרכה והטמעת פורטל ספקים‪.‬‬
‫הדרכה בנושא דיני תעבורה‬
‫החלפת רכבים‬
‫השלמות ציוד ייעודי לרכבים‬
‫בדיקות ביטחוניות‬
‫ביקורות אבטחת מידע ואבטחה פיזית‬
‫ביקורים‬
‫הדרכות אישיות וקבוצתיות‬
‫אישורי כניסה‬
‫צנזורה‬
‫התראות פח"ע ווירוסים‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 72‬נהגים‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪104‬‬
‫‪24‬‬
‫‪150‬‬
‫‪49‬‬
‫‪6.8‬‬
‫סמנכ"ל מערכות מידע ‪ -‬מר אלכס קורן‬
‫עיקרי הנושאים לשנת ‪2015‬‬
‫•‬
‫ביצוע פיילוט להקמת תחנות עבודה וירטואליות‪.‬‬
‫•‬
‫שדרוג הבקרים של מערכת ‪ Netapp‬כולל ‪DRP‬‬
‫•‬
‫הגדלת נפח הדיסק המרכזי בעוד ‪TERRA 150‬‬
‫•‬
‫שדרוג ‪ IPVPN‬בשתי הרשתות‪.‬‬
‫נושא‬
‫תכנון )כמותי(‬
‫תחזוקת בסיסי נתונים כולל בסיסי נתונים גיאוגרפיים‬
‫שדרוג בסיסי נתונים לגרסאות ‪ Oracle 11g‬ופינוי שרתי יוניקס‬
‫העלאת גרסת בסיסי נתונים גיאוגרפיים ל‪ArcSDE 10.1‬‬
‫תמיכת ‪ DBA‬בפיתוח בפרויקטים רוחביים‬
‫פרויקט בנק"ל ‪ -‬בניית בסיסי נתונים ליצור בסביבה החדשה‬
‫הטמעת אורטופוטו‪ 2015‬בשרת רסטרי‬
‫פרישה והתקנת מוצר ניטור תשתיתי ‪ Grid Control‬ושימושו בתחומי‪:‬‬
‫בסיסי נתונים‪ ,‬מערכות הפעלה ותקשורת‬
‫בחינת והכנסת טכנולוגיות חדשות ‪Oracle 12 & RHEL 7‬‬
‫בניית מנגנון לניהול אדמיניסטרטיבי של גרסאות ‪ ArcSDE‬החל מ‬
‫‪ 10.1‬והלאה‬
‫ביצוע פיילוט להקמת תחנות עבודה וירטואליות‬
‫העתקת הרסטרים לאתר ה‪ DRP-‬שלב ג'‬
‫כניסה לפרויקט ממשלתי רוחבי בנושא ניהול מסמכים ‪ -‬פרויקט סער‬
‫הכנסת תוכנה לניהול רשת הייצורית של מפ"י‬
‫שדרוג הבקרים של מערכת ‪ Netapp‬כולל ‪DRP‬‬
‫הגדלת נפח הדיסק המרכזי‬
‫הכנסת תוכנת גיבוי לרשת המנהלתית‪.‬‬
‫שדרוג ‪ IPVPN‬בשתי הרשתות‪.‬‬
‫שדרוג מערך התקשורת‬
‫‪100%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪6.9‬‬
‫הלשכה המשפטית‪ -‬עו"ד גילי קירשנר‬
‫טיפול משפטי שוטף בכל פעילויות מפ"י ) עתירות‪ ,‬מכרזים‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬חוו"ד משפטיות וכד'(‬
‫‪6.10‬‬
‫חשב מטעם משרד האוצר ‪ -‬מר חנוך שטיינגרט‬
‫עיקרי הנושאים לשנת ‪2015‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגשת דוחות מבוקרים לשנת ‪2014‬‬
‫קביעת ורישום נהלי עבודה חדשים‪.‬‬
‫הכנסת פורטל הספקים לשימוש המשרד‪.‬‬
‫תיקון ליקויים דוחות ביקורת עבור שנת ‪.2014‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ .7‬נתוני תקציב מפ"י ‪2014‬‬
‫תחומי פעולה‬
‫תקציב על שינויו‬
‫‪ ) 2014‬אלש"ח(‬
‫ביצוע‪) 2014‬אלש"ח(‬
‫‪ %2014‬ביצוע‬
‫תקציב ברוטו‬
‫‪175,247‬‬
‫‪170,939‬‬
‫‪98‬‬
‫שכר‬
‫‪55,047‬‬
‫‪54,285‬‬
‫‪99‬‬
‫אמרכלות‪/‬תפעול‬
‫‪37,852‬‬
‫‪35,856‬‬
‫‪95‬‬
‫פעולות מקצועיות‬
‫‪82,348‬‬
‫‪80,798‬‬
‫‪98‬‬
‫הכנסות‬
‫‪20,800‬‬
‫‪14,147‬‬
‫‪68‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ .8‬חוברות ועלוני מידע לציבור‬
‫תחום‬
‫בנט"ל‬
‫שם הפרסום‬
‫מבנה נתונים בנט"ל‬
‫מה חדש בבנט"ל‬
‫עדכון תקנות המודדים )מדידה ומיפוי( – פרק ה'‪ :‬מיפוי‬
‫וגאו‪-‬אינפורמציה‬
‫שרותי מפ"י המקוונים‬
‫האזור הקבוצתי החדש בשרת המפות הממשלתי‬
‫גבולות‪ ,‬קירות ומה שביניהם‬
‫שכבת הקדסטר בישראל ‪ -‬טיוב ותמורות‬
‫פרויקט מעג"ל ‪ -‬מיזם עזרים גיאוגרפי לאומי‬
‫המפה האמיתית של ישראל‬
‫מקדסטר ‪ 2014‬לקדסטר ‪2034‬‬
‫מאמרים‬
‫שימוש במערכות מידע גאוגרפי לטיוב ולניתוח מושכל‬
‫של נתוני נדל"ן ממשלתיים‬
‫ערן קינן‪ ,‬יוחנן גביש‪ ,‬רונן רגב‪ ,‬ירון‬
‫פלוס‪ ,‬משה בנחמו‬
‫שמעון ברזני‪ ,‬יוסף שגיא‪ ,‬יואב טל‪ ,‬ערן‬
‫קינן‪ ,‬פרופ' ירון פלוס‬
‫יעקב בר‪-‬לביא‬
‫שמעון ברזני‬
‫שמעון ברזני‬
‫יוסי רז‪ ,‬תמר ברקוביץ‬
‫לימור גור‪-‬אריה‪ ,‬ברוך פרצמן‬
‫יוסף פוראי‪ ,‬יוחנן גביש‬
‫ירון פלוס‪ ,‬אבי חליווה‪ ,‬יוסף שגיא‪,‬‬
‫יובב סנדרס‬
‫תשריט לתיעוד גבולות מקרקעין ככלי להאצת תכנון‬
‫ורישום‬
‫מיכאל קלבנוב‪ ,‬רונן רגב‬
‫מאגרי מידע גיאוגרפיים חכמים‪ -‬פרויקט ההידרוגרפיה‬
‫איריס זילבר‪ ,‬בשיר חאג'‪-‬יחיא ויואב‬
‫טל‬
‫קביעת קשר בין גבהים אליפסאוידליים לבין גבהים‬
‫אורתומטריים ובין קואורדינאטות ‪ITM‬לבין ‪ IG05/12‬יעקב טוצ'ין‬
‫בעזרת התמרות בשיטת קריגינג‬
‫עדכון תקנות המודדים )מדידה ומיפוי( – פרק ה'‪ :‬מיפוי ערן קינן‪ ,‬יוחנן גביש‪ ,‬רונן רגב‪ ,‬ירון‬
‫פלוס‪ ,‬משה בנחמו‬
‫וגאו‪-‬אינפורמציה‬
‫ירון פלוס‪ ,‬אבי חליווה‪ ,‬יוסף שגיא‪,‬‬
‫שימוש במערכות מידע גאוגרפי לטיוב ולניתוח מושכל‬
‫יובב סנדרס‬
‫של נתוני נדל"ן ממשלתיים‬
‫‪Y. A. Felus, Y. Tal, S. Brazani Developing a modern geospatial platform for‬‬
‫‪data services and expert sourcing‬‬
‫ערן קינן‪ ,‬יוחנן גביש‪ ,‬רונן רגב‪ ,‬ירון‬
‫פלוס‪ ,‬משה בנחמו‬
‫עדכון תקנות המודדים )מדידה ומיפוי( – פרק ה'‪ :‬מיפוי‬
‫וגאו‪-‬אינפורמציה‬
‫‪Magmatic occurrences in the Central Arava‬‬
‫‪Ginat Hanan, Rybakov Michael, (southern Israel) based on Geology and‬‬
‫‪Shirman Boris, Lazar Michael Magnetometry. Journal of Asian Earth Sciences‬‬
‫‪85 (2014) 106–116‬‬
‫משולחן‬
‫המנכ"ל‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .11‬החמרת האכיפה‪ ,‬מפגש מודדים בנושא תקנות המדידה‪ ,‬עדכון רובד‬
‫החקיקה‪ ,‬מודד לשם כבוד‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .12‬החמרת האכיפה‪ ,‬עדכון רובד החקיקה‪ ,‬חילופי מנהלים‪ ,‬מערכת‬
‫‪TopoCad‬‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .13‬משלוח חשבונות‪ ,‬מכרז מודדים מבקרים‪ ,‬הנחיות המנהל לביקורת‬
‫‪53‬‬
‫מפות קדסטר‪ ,‬גרסת ‪ pdf‬להודעות "משולחן המנכ"ל"‪ ,‬ברכת חג פסח ופסחא שמח‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .14‬מעבר למפרט חני"ת‪ ,‬הגשת תצ"ר באמצעות טופס חכם‪ ,‬מידע חסר‬
‫בארכיוני המרכז למיפוי ישראל‪ ,‬מדידת גבולות ופרטים בתצ"ר‪ ,‬תשלום חשבונות‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .15‬שלילת רישיון מדידה‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .16‬פריסת תשלומים‪ ,‬מפגשים עם מודדים מוסמכים‪ ,‬מודד לשם כבוד‪,‬‬
‫תעודת מודד גימלאי‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .18‬הגשת תצ"ר לוועדה המקומית‪ ,‬תשלום אגרת ביקורת של תצ"ר‬
‫שמבוקרת על ידי מודד מבקר‪ ,‬מפות ומדידות שהוכנו על ידי משולחן המנכ"ל מספר מודדים‪.‬‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .17‬הנחיות המנהל‪ ,‬תת"ג ‪ -‬תשריט לתעוד גבולות‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .19‬משלוח מיילים כבדים למרכז למיפוי ישראל‪ ,‬מיפוי בשיטה‬
‫הפוטוגרמטרית‪ ,‬מדידות ימיות ומודד ימי‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .20‬השעית רישיון מדידה‪ ,‬השעית רישיונות מדידה על תנאי‪ ,‬המשך‬
‫פעילויות האכיפה‪.‬‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .21‬מאגר הודעות "משולחן המנכ"ל"‪ ,‬רישיון מדידה מפלסטיק‪ ,‬שרות‬
‫חישוב מקוון של מדידות ‪ ,GNSS‬הנחיית המנהל להקמה‪ ,‬אישור‪ ,‬תחזוקה וניהול של רשת‬
‫תחנות קבע פרטית‪.‬‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .22‬פרסום השעיית רישיונות‪ ,‬רשם המודדים‪ ,‬רישיונות מפלסטיק‪ ,‬גושי‬
‫‪ ,Arab Area‬גיליונות מדידה מתקופת המנדט הבריטי )‪ ,(sheet‬שימוש בגיליונות ‪ sheet‬בגושי‬
‫‪Arab Area‬‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪.23‬מערכות הפעלה למערכת תצפית‪,‬מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר‬
‫באמצעות טופס חכם‪,‬כניסת הנחיות מנהל חדשות לתוקף‪,‬טיוטת הנחיות מנהל חדשות‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .24‬הנחיית המנהל לתכולת שרותי מדידה בעבודות הנדסה אזרחית‪,‬‬
‫מטרות ויעדי המרכז למיפוי ישראל‪ ,‬מעבר למפרט חני"ת והגשת תצ"ר באמצעות טופס מקוון‪,‬‬
‫ברכה לחג המולד ולשנה האזרחית החדשה‪.‬‬
‫משולחן המנכ"ל מספר ‪ .25‬תחילת עבודה בסביבת חני"ת‪ ,‬קבלת מספרי אליפסה בטופוקד‪,‬‬
‫עבודה בסביבה מקוונת‬
‫‪54‬‬
‫‪ .9‬הנחיות מנהליות‬
‫‪ .9.1‬תקנות והנחיות‬
‫ראה פרסומים בקישור הבא‪:‬‬
‫‪http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/Pages/RegulationsAndGuidelines.aspx‬‬
‫‪ 9.2‬משולחן המנכ"ל‬
‫ראה פרסומים בקישור הבא‪:‬‬
‫‪http://mapi.gov.il/Surveyors/Pages/Messages.aspx‬‬
‫‪ .10‬מאגרי מידע הרשומים אצל רשם המאגרים‬
‫‪http://data.gov.il/data?title=&category=All&type=All&ministry=120&file_type=All‬‬
‫‪ .11‬קרנות ומלגות‬
‫המרכז למיפוי ישראל אינו תומך בקרנות ואינו נותן מלגות‬
‫‪ .12‬תמיכה למוסדות ציבור‬
‫המרכז למיפוי ישראל אינו נותן תמיכה למוסדות ציבור‬
‫‪ .13‬חוקים ותקנות שהמנכ"ל ממונה על ביצועם‬
‫•‬
‫פקודת המדידות‪1929 ,‬‬
‫•‬
‫תקנות המודדים )מדידה ומיפוי( התשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫•‬
‫תקנות המודדים )מקצוע המדידה( התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫•‬
‫נושאי מדידת גבולות מקרקעין מחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫•‬
‫נושאי מדידת גבולות מקרקעין מפקודת הסדר מקרקעין )נוסח חדש( התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫•‬
‫נושאי מדידה המתייחסים לרישום מקרקעין בחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( תשכ"ד ‪1964 -‬‬
‫•‬
‫חלקים הרלוונטיים למדידות מחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪1965 -‬‬
‫•‬
‫הגדרת קו החוף לחוק שמירת הסביבה החופית‪ ,‬התשס"ד ‪2004 -‬‬
‫•‬
‫החלטות ממשלה‪:‬‬
‫ ייעול השימוש בקרקע ‪2000 -‬‬‫ ועדה בינמשרדית להאצת הרישום ‪1998 -‬‬‫‪55‬‬
‫ הקמת ארכיון לאומי למפות ותצלומי אוויר במפ"י ‪1998 -‬‬‫ הקמת הממ"ג הלאומי במפ"י ‪1993 -‬‬‫ שיפור מסד הנתונים הלאומי בנדל"ן ‪2014‬‬‫‪ -‬הוועדה הבין משרדית לממ"ג‪1990-‬‬
‫‪ .14‬הרשויות הציבוריות והתאגידים‬
‫המרכז למיפוי ישראל אינו אחראי על רשויות ציבוריות או תאגידים למיניהם‬
‫‪ .15‬דיווח הממונה על חופש המידע‬
‫ניתן למצוא את הדוח בקישור‪:‬‬
‫‪http://mapi.gov.il/About/Pages/Freedomofinformation.aspx‬‬
‫‪56‬‬