גליון 92 - וילך-יום הכיפורים תשע"ו

‫בס"ד‬
‫עבודת ה' ברוח חסידית‬
‫גיליון מיוחד‬
‫ערב יום כיפור‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫הרב שטיינזלץ מתעקש‬
‫הרב שבתי משתחנ"ש‬
‫הרב יהושע לא מסכים‬
‫והרב יצחק נוסק למרומים‬
‫רזאל שוטף רכבים‪,‬‬
‫יחזקאלי שובר שעונים‪,‬‬
‫הגברת סולחת למשוגעת‬
‫ולמה מתפללים כל־כך לאט??‬
‫גליון ‪ | 92‬ז' תשרי תשע"ו | פרשת וילך ‪ /‬תשובה‬
‫ֶהגיֹון לִ בּי‬
‫יום כיפור נקרא אצל האדמו"ר הזקן "יום‬
‫שנתחייב בחמש תפילות" (לקוטי תורה‪ ,‬פנחס)‪.‬‬
‫מבואר בחסידות שבכל אחת מחמש התפילות‪,‬‬
‫שהן למעשה כל עבודת היום‪ ,‬מאירה הבחינה‬
‫ה"חמישית" שהיא הבחינה המיוחדת ליום כיפור‪.‬‬
‫התפילה היא החיבור שלנו לה'‪ ,‬וביום הקדוש‬
‫מאירים כל חמשת סוגי החיבור שלנו לה'‪ .‬אפילו‬
‫החיבור החמישי‪ ,‬הנעלם מתודעתנו במשך ימי‬
‫השנה‪ ,‬בחינת ה"יחידה"‪ ,‬מתגלה ביום הזה‪.‬‬
‫תן חמש‬
‫בכל השנה אנו עובדים עם כוחותינו הגלויים –‬
‫"נפש"‪" ,‬רוח" ו"נשמה"‪ .‬אלו הם כוחות המעשה‪,‬‬
‫הרגשות והמוחין‪ .‬המדרגה הרביעית‪ ,‬הנקראת‬
‫בשם "חיה"‪ ,‬היא כוח "מקיף" ועליון‪ ,‬וגם היא‬
‫יכולה להתגלות בחיי היום־יום‪ ,‬בעיקר בתפילות‬
‫שמונה־עשרה‪ .‬אבל בחינת ה"יחידה" היא מכוסה –‬
‫פעילה מאוד אך גם נסתרת מאוד – וההתגלות שלה‬
‫היא "אחת בשנה"‪ ,‬ביום הכיפורים‪ .‬עיקרה של‬
‫ההתגלות הוא בשעת הנעילה – התפילה החמישית‪,‬‬
‫אבל הארתה מורגשת במשך היום כולו מפני שכל‬
‫תפילה בו קשורה לכל חמש הדרגות‪.‬‬
‫לחמשת הגילויים המופלאים עלינו להכין כלים‪.‬‬
‫כנגד חמש הדרגות וחמש התפילות‪ ,‬אנו מתענים‬
‫בחמישה בעינויים שמזככים את הכלים שלנו‪ .‬גם‬
‫הכהן הגדול היה טובל חמש טבילות‪ ,‬חמש פעמים‬
‫מה דרמטי כל־כך‬
‫ב"כל נדרי"?‬
‫| משה שילת |‬
‫הוא טיהר את עצמו כהכנה לקבלת האורות‬
‫השמיימים של היום הקדוש‪.‬‬
‫למה כל־כך לאט?‬
‫השיא מתרחש בתפילת הנעילה‪ ,‬אז "ננעלים"‬
‫כל עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא‪" ,‬ישראל‬
‫ומלכא בלחודוהי"‪ ,‬ולא יוצאים משם עד‬
‫שנחתמים לחיים טובים‪ .‬מעין תחושת נעילה‬
‫מורגשת גם בפתיחת היום‪ ,‬בשעת "כל נדרי"‪.‬‬
‫מה יש ב"כל נדרי" שגורם לכל יהודי להתעורר‬
‫ולהזיע כל־כך‪ ,‬מה דרמטי כל־כך בהתרת נדרים?‬
‫למה להתיר נדרים‪ ,‬קונמות‪ ,‬שבועות וקנסות‬
‫שבכלל לא זכור לי שנדרתי? ולמה חוזרים שלוש‬
‫פעמים על כל קטע ואומרים אותו לאט כל־כך?‬
‫יהודים הם חכמים והם אינם מתרגשים‬
‫סתם כך‪" .‬כל נדרי" נאמר בהתעוררות עצומה‬
‫בקהילות ישראל‪ ,‬ורבים מאוד שאינם שומרים‬
‫תורה ומצוות במשך השנה‪ ,‬מגיעים לבית הכנסת‬
‫לאומרו (וכן לתפילת נעילה)‪ .‬אין זאת‪ ,‬אלא‬
‫שטמון בו משהו‪ .‬הנשמה מרגישה ודוחפת את‬
‫האדם לבוא לבית הכנסת בשעה הזו‪ ,‬ובבית הכנסת‬
‫עצמו מרגישה הנשמה שמשהו גדול מתרחש‪.‬‬
‫התרת הקשרים‬
‫"כל נדרי ואסרי ושבועי וחרמי וקונמי‬
‫וקינוסי וכנויי" הם סוגים של קשרים מפוקפקים‬
‫שהסתבכנו בהם במהלך השנה‪ .‬נקשרנו‪ ,‬ברצוננו‬
‫או בעל כורחנו‪ ,‬לדברים אסורים‪ .‬גם דברים מותרים‬
‫שנראים ניטראליים‪ ,‬שאינם עבירה ואינם מצווה‪,‬‬
‫מורידים אותנו למטה‪ ,‬אם לא נגייס אותם לעשייה‬
‫לשם שמיים‪ ,‬הם יגייסו אותנו אל שקיעה בגסות‬
‫החומר‪ .‬הקשרים האלה חונקים אותנו‪ ,‬אנחנו‬
‫משתוקקים לברוח מהם אבל הם מחבקים אותנו‬
‫ואוזקים אותנו אליהם‪ .‬את הקשרים האלו אנחנו‬
‫מתירים עכשיו‪ ,‬עם כניסת היום הקדוש‪ ,‬לכלל‬
‫ישראל ולכל אדם בפרט‪ .‬הפרימה היא לאט לאט‪,‬‬
‫פקעת סבוכה שמותרת ומפסיקה להיות מסובכת‪.‬‬
‫על תהליך ההתרה הזה חוזרים פעם ועוד פעם‪.‬‬
‫מדובר כאן בתהליך נפשי‪ ,‬ומוכרחים אנו לוודא‬
‫שלא שכחנו אף אחד מאחור‪ ,‬שלא הותרנו סיבוך‬
‫אחד על כנו‪.‬‬
‫לאחר ההתרה הגדולה‪ ,‬וכשספרי התורה בידינו‪,‬‬
‫מכריזים אנו בקול גדול ונורא עם תחילתו של היום‬
‫הקדוש‪" :‬ונסלח לכל עדת בני ישראל"!‬
‫ִקּש ִּׁורים ֵאּלּו נִ ְק ָרא ִ'ס ְירכֹות'‪ֶׁ ,‬ש ַהּנֶ ֶפׁש ִמ ְס ַּת ֶּבכֶ ת ָּב ֶהם וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לַ ֲעלֹות‪ .‬וַ ֲה ָפ ַרת‬
‫ׁשּובה נִ ְמ ָׁש ְך ְּב ִחינַ ת ֲה ָפ ַרת ִ‬
‫נְ ָד ִרים ְּביֹום ּכִ ּפּור‪ַ ,‬היְ נּו‪ֶׁ ,‬ש ַעל יְ ֵדי ַה ְּת ָ‬
‫ּובּטּול ַה ְּק ָׁש ִרים וְ גִ ּלּוי ָה ַא ֲה ָבה‬
‫ַר ָּבה ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש‬
‫האדמו"ר הזקן‪ ,‬לקוטי תורה פרשת מטות‪.‬‬
‫הרגע המהמם הזה אלומה לב‬
‫לא מזמן נכחתי בחתונה של אישה מיוחדת‪ ,‬שאספה סביבה לאורך השנים‬
‫הרבה נשים מיוחדות‪ .‬כיסא כלה של כלה בת מעל שלושים‪ ,‬עם הרבה בנות‬
‫מיוחדות סביבה ששרות ומשתפכות מכל הלב‪ ...‬בעגה המקצועית קוראים‬
‫לזה "מהמם"‪.‬‬
‫רגע לפני שהחתן הגיע‪ ,‬עמדה לידי חברה עם תינוקת שרק נולדה‪ ,‬ואמרה לי‬
‫שהתינוקת רוצה לאכול עכשיו וכמה חבל שהיא תפספס את הרגע המהמם‬
‫הזה‪ .‬בלי להתכוון‪ ,‬יצאה ממני האמירה הכי שחוקה בכל שיעור חינוך ילדים‪,‬‬
‫ואמרתי לה‪ :‬אחותי‪ ,‬ללכת להאכיל את הבת שלך – זה הרגע המהמם שאת לא‬
‫רוצה לפספס‪ .‬היא הסתכלה עלי‪ ,‬העיניים שלה האירו פתאום‪ ,‬והלכה הצידה‪.‬‬
‫בסוף החתונה היא באה לומר לי תודה על האמירה הזאת‪ ,‬ושהיא באמת ישבה‬
‫לאורך החופה בצד‪ ,‬עם הבת שלה‪ ,‬וזה היה לה הכי טוב בעולם‪.‬‬
‫לעשות את המכה הרוחנית‬
‫אז אחרי שצחקתי על האמירה החינוכית שיצאה ממני‪ ,‬חשבתי קצת מה זה‬
‫"רגעים מהממים" בחיים שלנו‪ .‬רגע כזה הוא פשוט חוויה רגשית‪ .‬אלה מקומות‬
‫חווייתיים שאת אומרת לעצמך "אני רוצה להרגיש משהו מבפנים‪ ,‬שמשהו יגע‬
‫לי בלב‪ ,‬אז אני אלך אל הרגע המהמם הזה"‪ .‬ואז את שרה ומתרגשת ואפילו‬
‫קצת דומעת‪ ,‬ובלב חושבת כל מיני מחשבות אופטימיות והבטחות טובות‬
‫ודמיונות מאירים כאלה‪ ,‬ואת מרגישה שעשית את המכה הרוחנית שלך‪ .‬חווית‬
‫רגע מהמם ואת מסודרת‪.‬‬
‫וזה מטריד אותי כשמגיעות תפילות הימים הנוראים‪ .‬אנחנו מתבלבלים בין‬
‫תפילה לחוויה‪ ,‬וזה קורה בכל תפילה מחדש‪ .‬נכון שאל התפילה חייב להיכנס‬
‫רגש‪ ,‬אבל רגש חווייתי מוליך אותנו הרבה פעמים אל מקומות "מהממים"‪,‬‬
‫ולאו דווקא אמיתיים‪ .‬ואז‪ ,‬אם לא דמענו בקריאת שמע‪ ,‬אם לא הצטמררנו‬
‫בתפילת נעילה‪ ,‬אם לרגע תפסה את כל תשומת לבנו המחשבה הנעלה מאיזה‬
‫בד בדיוק עשויה החצאית של היושבת לפנינו – נראה לנו שלא עשינו דבר‪ .‬לא‬
‫חווינו את הרגע‪ .‬אבל זאת בסך הכול חוויה‪ ,‬אין לנו שום מדד האם התפילה‬
‫הזאת הייתה משברת חומות או לא‪.‬‬
‫משנה לשנה מתברר לי שאני חסידה של הפשטות‪ .‬קשה לי לראות בנות‬
‫שהולכות לעשות את "המכה הרוחנית" שלהן בחגים בישיבות‪ ,‬כי כאמור זו‬
‫בקשת חוויה יותר מאשר בקשת תפילה‪ .‬התפילה צריכה להיות בדיוק כפי‬
‫שאת חיה את חייך‪ ,‬באותם מקומות (הרי על מה תבקשי?!‪ ,)...‬עם אותן חוויות‪.‬‬
‫את מבקשת משפחה? התפללי במקום שבו מתפללות משפחות‪ .‬כן‪ ,‬עם הריח‬
‫של הבמבה משקיות הילדים‪ .‬תפילה שבאה‪ ,‬מדברת‪ ,‬מתעסקת בהכי קיומי‬
‫שאפשר (אל תטעי‪ ,‬גם הרוחני שלך הוא קיומי‪ ,‬בקשי גם עליו)‪ .‬בקשת הרגש‬
‫המוגזמת הופכת הכול לטלנובלה‪ ,‬ואני‪ ,‬לא בא לי שיענו לי שם למעלה על‬
‫התפילות בצורה של טלנובלה‪ .‬בא לי סיפור פשוט‪.‬‬
‫ומילה לאימהות‬
‫"כוח הקיום מפרק את הפחד מפני הקיום" (ימימה)‪ .‬העיסוק בחיים‪ ,‬כל‬
‫עיסוק שהוא שמקיים את החיים שלנו כאן‪ ,‬עוזר לנו להסיט את מחשבותינו‬
‫מהפחדים הקבועים שמלווים את התפילות‪ ,‬פחדים של מה יהיה‪ ,‬והאם נעניתי‪,‬‬
‫וחבל שלא התפללתי קצת יותר חזק ובכוונה‪.‬‬
‫מה זה כוח הקיום? זאת הכביסה‪ .‬אלה הכלים‪ .‬זה לעמוד בסוף היום כדי‬
‫לאפות את הלחם של מחר‪ .‬זה לצאת מבית הכנסת כדי להיות עם הילדים‪.‬‬
‫הפעולות הללו מקיימות אותנו‪ ,‬כי כשאנחנו עושות אותן בצורה אמיתית‬
‫ומחוברת – אנחנו נותנות כבוד לעצמנו‪ ,‬לקיום שלנו‪ ,‬וכך מרגישות שיש לנו‬
‫מקום בעולם‪ .‬ומי שמרגישה שיש לה מקום בעולם‪ ,‬ממילא מרגישה שקולה‬
‫נשמע‪ ,‬שתפילתה מתקבלת‪ ,‬ויותר היא לא צריכה לפחד מכלום‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫היום הכי קדוש בשנה‬
‫מגיע‪ ,‬ואנחנו מה?‬
‫בלי לב‬
‫במילה אחת‬
‫הרב דוד גבירצמן‬
‫"עלים לתרופה"‪ ,‬ברסלב‬
‫אנחנו מצד הכלה‬
‫הרב צבי מאיר זילברברג‬
‫"שיחות התחזקות"‬
‫אם להתאים כותרת ליום הכיפורים‪ ,‬כנראה שזהו‬
‫היום המרוכז בשנה‪ ,‬תרכיז כל השנה‪ .‬יום בודד זה‪,‬‬
‫כמובא בשם צדיקים‪" ,‬נשלף" כביכול על־ידי הקדוש‬
‫ברוך הוא מתוך מעגל השנה‪ .‬את היום הזה‪ ,‬הוא אמר‪,‬‬
‫אני לוקח לעצמי‪ .‬השטן לא שולט בו‪ ,‬כישלונות‬
‫העבר אינם רלוונטיים ומוענקת חירות אמתית לאדם‬
‫ולעולם‪ .‬יום הכיפורים הוא עצמו תשובה‪ ,‬והוא נברא‬
‫עבורך‪ ,‬לאפשר לך לשוב למקומך ולמהותך‪ ,‬דהיינו‬
‫ לאלוקיך‪.‬‬‫איך מגשימים אותו? כיוון שגדולתו של כיפורים‬
‫היא היותו מרוכז בתכלית‪ ,‬מובן שהגשמתו קשורה‬
‫לריכוז‪ .‬רוב עוונותינו נובעים מהתפזרות; יש לנו‬
‫זמן רב מדי – לכן איננו מזדרזים לשוב בתשובה‪ .‬יש‬
‫הרבה אנשים סביבנו – לא דחוף שנעורר את עצמנו‪.‬‬
‫יש הרבה דברים הדרושים תיקון – קשה לנו להחליט‬
‫במה להתמקד‪ .‬ביום הכיפורים אין שום דבר הרבה‪ ,‬יש‬
‫רק יום אחד‪ .‬אדם אחד‪ .‬מקום אחד‪ .‬זוהי משמעותו‬
‫של "כובד ראש"; הטל את מלא כובד משקלך האישי‬
‫בנקודה אחת‪ ,‬ובמעשה אחד‪ .‬אולי במילה אחת‬
‫שכתובה במחזור‪.‬‬
‫לפני ביאת משיח‪ ,‬רצון אבינו שבשמיים שנעשה לו‬
‫נחת רוח דוקא בתוך שער החמישים‪ .‬מצד אחד‪,‬‬
‫שכל אחד יבקש‪ ,‬יפציר ויתחנן שיזכה להתעוררות‪.‬‬
‫אבל מצד שני‪ ,‬רצונו שכל אחד יהיה מוכן לכך‪ ,‬שאיך‬
‫שאבינו שבשמיים יתנהג עימו – זהו המצב הטוב‬
‫ביותר שיכול להיות‪ .‬כי לפעמים רצון ה' שבמשך‬
‫כל עשרת ימי תשובה לא יצליח האדם לעורר בליבו‬
‫כמעט שום הרגשה‪ ,‬ויהיה ליבו אטום לגמרי‪ ,‬ויש‬
‫לאבינו שבשמיים הרבה נחת רוח כשמקבל האדם את‬
‫המצב הזה באהבה ובאמונה‪ ,‬ובידיעה שהכל בהשגחה‬
‫פרטית מה' יתברך‪ ,‬והכל לטובתו‪ .‬כי העיקר הוא‬
‫לדעת תמיד מה רוצה ה' ממני ברגע זה‪.‬‬
‫וזה העיקר שנוגע לנו – שכל יהודי יעשה מה שה'‬
‫רוצה שיחשוב וידבר ויעשה ברגע זה‪ .‬שיעשה כל מה‬
‫שבכוחו‪ ,‬בזהירות הגדולה ביותר שיכול‪ ,‬ובזריזות‬
‫הגדולה ביותר שיכול‪ ,‬ובשמחה הגדולה ביותר שיכול‪,‬‬
‫אפילו שאינו מרגיש מאומה‪ .‬ובזה הוא פועל למעלה‪,‬‬
‫מבחינות מסוימות‪ ,‬הרבה הרבה יותר מאשר אם היה‬
‫מרגיש תענוג‪.‬‬
‫‪| 9:30-12:30‬‬
‫רן שריד‬
‫מאמן ומרצה לחסידות‬
‫"לא היו ימים טובים לישראל כ‪ ...‬יום הכיפורים"‪ .‬יום‬
‫הכיפורים‪ ,‬לפי חז"ל‪ ,‬הוא קודם כול היום הכי שמח‬
‫בשנה‪ ,‬ולמה? כי הוא יום של מהפך במערכות יחסים‪.‬‬
‫הבה נחשוב‪ :‬מה הדבר הכי משמח בעולם? ממה‬
‫הנפש הכי נהנית?‬
‫זה פשוט‪ :‬הנפש האנושית נהנית ממערכות‬
‫יחסים בין שניים‪ :‬בין אדם לחברו‪ ,‬בין איש לאשתו‪,‬‬
‫וכשמדברים על מערכת יחסים נשמתית אז ודאי זה‬
‫בין אדם לאלוקיו ובין עם לאלקיו‪ ,‬בין כנסת ישראל‬
‫לריבונו של עולם‪.‬‬
‫אם כל צעד חיובי במערכת יחסים גורם לשמחה‪,‬‬
‫הרי שהשמחה הגדולה ביותר נובעת ממהפך במערכת‬
‫הזו‪ :‬שני אהובים שנקלעו למצב מריבה‪ ,‬לאחר‬
‫שאחד סרח ופגע בקשר‪ ,‬ואז הם נפגשים‪ ,‬מתרגשים‪,‬‬
‫מדברים ומתפייסים‪ ,‬והקשר מקבל מהפך ותפנית‬
‫מפתיעה‪ :‬זדונות הופכות לזכויות מכיוון שכתוצאה‬
‫מההתפייסות והמחילה הקשר הועמק למקום שלא‬
‫היה קודם‪.‬‬
‫אז אם שאלתם את עצמכם למה בנות ישראל בחרו‬
‫לעצמן דווקא את יום הכיפורים לחולל בכרמים ‪ -‬הנה‬
‫התשובה‪ :‬הן לקחו את האהבה הכי גדולה בעולם ‪-‬‬
‫ההתפייסות שבין כנסת ישראל לאלוקיה ‪ -‬והפיקו‬
‫ממנה חתונה‪ .‬אשריכם ישראל‪ ,‬אתם מצד הכלה‪...‬‬
‫‪11:30 - 8:30‬‬
‫‪054-3199955‬‬
‫אישית>>אישית>>אישית>>איש‬
‫ית‬
‫שטיפת רכבים‬
‫ויום הכיפורים‬
‫| אהרן רזאל |‬
‫חוש"ם בתשובה‬
‫| צבי יחזקאלי |‬
‫בבית ילדותי היה תלוי שעון מטוטלת מהודר‪,‬‬
‫אופייני לשנות השבעים‪ ,‬שהיה מצלצל במעין‬
‫גונג עמוק מדי שעה מספר צלצולים‪ ,‬ומדי חצי‬
‫שעה צלצול אחד‪ .‬אחת לתקופה מבוגר אחראי‬
‫היה עולה על כיסא‪ ,‬מותח את הקפיצים ומרענן‬
‫לימוד עצמי ושיטתי של יסודות החסידות‬
‫מבוסס על ספר התניא‬
‫‪ 6‬יחידות לימוד עם חוברות בהירות ומאירות עיניים‬
‫‪ 3‬מועדי בחינות קבועים בשנה‬
‫מלגות למצליחים‬
‫לרישום פנה לנציג בישיבה או מלא את הטופס‬
‫באתר 'לב לדעת' ‪www.lladaat.co.il‬‬
‫לפני כמה ימים לקחתי את הרכב לשטיפה‬
‫באחת המנהרות האלה‪ ,‬עם המברשות הצהובות‬
‫הענקיות‪.‬‬
‫חשבתי על זה שזה מעין "ימים נוראים" לרכב‬
‫שלי‪ .‬זה מתחיל עם מטר של מים לניקוי ראשוני‪.‬‬
‫רעש של המכונות והמברשות הענקיות‪ .‬צפירות‪,‬‬
‫שברים ותרועות של רכבים מאחוריך‪.‬‬
‫לפתע מתיזים עליך מתוך צנורות מוסתרים‬
‫גושי סבון נוזלי‪ .‬חשכה־עלטה יורדת‪ ,‬אימה‪.‬‬
‫ושוב רעש של מברשות המשפשות בין החרכים‬
‫והסדקים‪ .‬מפזרים את קצף הסבון מסביבך‪ ,‬ושוב‬
‫קבוצה של מברשות צהובות המנגבות את המים‪,‬‬
‫והכל תוך כדי נסיעה איטית ב"גיל ורעדה"‪.‬‬
‫את המטוטלת‪ .‬מה עניין השעון לתשובה? זה‬
‫אותו רגע שילד שמשחק בכדורסל בבית ולשנייה‬
‫לא נזהר‪ .‬השעון נוחת על הרצפה מגובה רב‬
‫ומתנפץ‪ .‬אל מול החלקים המפוזרים קיבל הילד‬
‫את ההבנה‪ ,‬שזהו‪ .‬יש דברים שאי אפשר להשיב‪.‬‬
‫זה לא יחזור להיות כמו שזה היה‪ .‬קלקלתי‪.‬‬
‫שנים רבות לאחר מכן הבנתי שטעיתי‪ .‬יש דבר‬
‫כזה שקוראים לו תשובה‪ .‬באמצע חיי הבנתי‬
‫שאפשר לתקן‪ ,‬להיות טוב יותר מאי־פעם‪ .‬זו‬
‫הייתה הבנה כל־כך משמחת‪ ,‬שמיד עושה חשק‬
‫לתקן‪ .‬יש תקווה‪.‬‬
‫שלא ייגמר לעולם‬
‫לחזור בתשובה זה לא הגדרה חברתית‪ .‬לחזור‬
‫בתשובה זה עוד מימד בפיזיקה של מציאות ה'‪,‬‬
‫שכאילו אומר‪ :‬בני‪ ,‬אני מעניק לך כפתור פלא‪.‬‬
‫בכל פעם שתרגיש שאתה לא בכיוון ומחטיא‪,‬‬
‫תוכל לחזור לתחילת המשחק‪ ,‬חדש‪ ,‬נקי‪ ,‬מתוק‬
‫ורענן‪ .‬בכל פעם שתתכוון באמת‪ ,‬הכפתור יפעל‪.‬‬
‫אז יימחק הכל ותוכל להתחיל מחדש‪ .‬מדהים‪ .‬ה'‬
‫פותחים‬
‫עם תוכניות הל‬
‫מועדים‬
‫לחסידות‬
‫מסלול יחודי‬
‫לתלמידי שיעור א'‬
‫מוקד 'לב לדעת'‬
‫‪072-2219050‬‬
‫‪www.lladaat.co.il‬‬
‫תכנית לימוד בחסידות‬
‫לתלמידי ישיבות ואברכים‬
‫שית>>אישית>>אישית>>איש‬
‫סליחות‪ ,‬וידויים‪ ,‬י"ג מידות הרחמים והפיוטים‬
‫המדהימים‪" :‬הנשמה לך והגוף פעלך"‪" ,‬חטאנו‬
‫לפניך" ו"בן אדם מה לך נרדם"‪ .‬כמובן מזמור‬
‫"לדוד ה' אורי וישעי"‪ ,‬וחשבון הנפש‪.‬‬
‫מרחוק מפתיע איזה אור ירוק ומסמן לך שהגיע‬
‫שלב הייבוש‪ ,‬אור בקצה המנהרה‪ .‬האוטו כולו‬
‫נוטף טיפות‪ ,‬נרגע ומתייבש‪ .‬וזה כבר סוכות‪ ,‬עם‬
‫הסכך הירוק והשמחה שאחרי‪.‬‬
‫בפעם הראשונה שנכנסתי למנהרה הזו‪ ,‬אחזתני‬
‫חרדה‪ .‬שאלתי את האיש מה עושים‪ ,‬על מה‬
‫לוחצים‪ ,‬גז? בלמים? כמה? מתי?‬
‫"דומם מנוע" ענה לי באדישות‪.‬‬
‫"מה?"‪ ,‬שאלתי‪" .‬אבל מתי עוצרים? לאן פונים?‬
‫והקלאץ'‪."...‬‬
‫"דומם מנוע" אמר לי‪" ,‬שים בניוטראל"‪.‬‬
‫שתי מילים שאמר האיש בבוטקה יש בהם‬
‫מהסוד של יום הכיפורים‪.‬‬
‫הבנתי‪.‬‬
‫אל תעשה כלום‪ .‬תן לנו לשטוף אותך‪.‬‬
‫במשנה האחרונה במסכת יומא אומר רבי עקיבא‪:‬‬
‫"אשריכם ישראל‪ ,‬לפני מי אתם מטהרים ומי‬
‫מטהר אתכם? אביכם שבשמיים‪ ...‬מה מקווה‬
‫מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר‬
‫את ישראל"‪.‬‬
‫עיצומו של יום מכפר! יום כיפור בעצמו הוא‬
‫כמו מקווה‪ .‬כנס וצא‪ .‬הקדוש ברוך הוא מטהר‪.‬‬
‫ארבעים ימים של עבודה קדמו לנס הזה‪ .‬וידויים‬
‫וחרטה‪ .‬צעקה‪ ,‬תהילים‪ ,‬תשובה ופיוס החברים‪.‬‬
‫ברא את התשובה‪ ,‬כך מספרים חז"ל‪ ,‬עוד לפני‬
‫שברא את האדם‪ .‬הוא ידע שבלי תשובה לא‬
‫תהיה תקווה‪ .‬אנחנו הרי לא מלאכים והתשובה‬
‫היא היסוד של ההתחדשות בחיים‪.‬‬
‫רגע‪ ,‬רגע‪ ,‬זה מעגל קסמים שיכול לא להיגמר‬
‫לעולם‪ .‬אם אני כותב לכם כעת משהו‪ ,‬ייתכן‬
‫ובשבוע הבא אעשה על כך תשובה? התשובה‬
‫היא‪ ...‬כן‪ .‬התשובה לא נגמרת‪ .‬בכל יום‪ ,‬אומר‬
‫רבי נחמן‪ ,‬צריך לעשות תשובה על תשובה‪ .‬מה‬
‫שאני עושה כעת נקי אולי לרגע זה‪ ,‬אך בעוד‬
‫כמה ימים יצריך תשובה‪ .‬זה תהליך של זיכוך‬
‫מתמיד‪ ,‬שבעיקר מתרגל אצלך את התנועה‪.‬‬
‫חטאתי‪ .‬אני מצטער‪ .‬לא אעשה זאת שוב‪ .‬ואני‬
‫מבקש סליחה ומתחרט‪ .‬זה לא אני‪ ,‬זה רק נדבק‬
‫אלי‪ .‬הנה אני נקי‪ .‬זה עובד אם מתרגלים את זה‪,‬‬
‫אתה פשוט מאמין לאט לאט שאתה בסדר‪ ,‬שלא‬
‫לומר טוב‪ .‬כבר מצאתי את עצמי אומר את זה‬
‫לילדיי‪ ,‬כשנשאלתי על הבטחות שפיזרתי לפני‬
‫שבוע‪ .‬הוידוי והחרטה שימחו אותם‪ .‬גם אבא בן‬
‫אדם‪ .‬ויש תקווה‪ .‬התשובה היא עניין של יום יום‪.‬‬
‫פדיחה‬
‫ם שנה‬
‫ימוד בחסידות‬
‫תכנית לימוד בחסידות‬
‫לסטודנטיות‬
‫רגע‪ ,‬זה עוד לא הסוף! חכו‪ ,‬יש הפתעה‪ .‬רבי‬
‫נחמן מוסיף את תבלין הפלא לתשובה‪" :‬עיקר‬
‫התשובה‪ ,‬שישמע בזיונו ידום וישתוק (ליקוטי‬
‫מוהר"ן ו)"‪ .‬אם מבזים אדם ומטיחים בו עלבונות‬
‫וביזיונות‪ ,‬והוא שותק – זה עיקר התשובה? כן‪.‬‬
‫כשאתה מקשיב לניפוץ התדמית החיצונית שלך‬
‫אתה מבין שזה לא אתה‪ ,‬אל תתקומם‪ .‬קבל את‬
‫זה‪ ,‬ותרוויח צלילה פנימה‪ .‬אם אני מקבל בשקט‬
‫ובהכנעה את הקלקול שלי‪ ,‬אני מקבל את המפתח‬
‫לדלת של התשובה ושל ההתחדשות‪ .‬ומי שאין לו‬
‫ביזיון‪ ,‬יכול אפילו להזמין אחד כזה‪.‬‬
‫רק לחשוב על הטורים שכתבתי כאן בפרשות‬
‫הקודמות גורם לי להרגיש עכשיו ביזיון‪ .‬פדיחה‪,‬‬
‫בטח כתבתי שטויות‪ .‬אבל אחרי קבלת הביזיון‬
‫בשקט‪ ,‬אני עושה מולכם תשובה‪ .‬מבקש סליחה‬
‫אם פגעתי עם היהירות העיתונאית‪ .‬אני מבטיח‬
‫להיות יותר טוב‪ .‬מה שכתבתי כאן זה מההוא‬
‫של פעם‪ .‬מישהו שמאוד דומה לי‪ ,‬אבל אני כרגע‬
‫הדגם החדש והנקי שלו‪ ,‬שישתדל לא לעשות עוד‬
‫טעויות כאלו‪.‬‬
‫אבל הגעת ליום כיפור‪ .‬תאמין‪ .‬הקדוש ברוך הוא‬
‫סולח לעוונותינו‪.‬‬
‫שמעתי מר' שלמה בשם גדולי החסידות‪,‬‬
‫ששואלים למה אומרים "סלח לנו" בערבית‬
‫של מוצאי יום הכיפורים? הלא החטאים נמחקו!!‬
‫ובכן‪ ,‬הבעיה היא שאתה לא מספיק מאמין‬
‫שה' סלח לך‪ ,‬ועל כך אתה מבקש סליחה‪.‬‬
‫אחי‪,‬‬
‫דומם מנוע‪ .‬היכנס לניוטראל‪.‬‬
‫קפוץ למקווה‪.‬‬
‫גמר חתימה טובה!‬
‫בתפילת מנחה בשבוע שעבר בשוק מחנה יהודה‬
‫בבית כנסת ספרדי עתיק‪ ,‬ראיתי מעל הראש‬
‫שחזור מדוייק של אותו שעון מבית הוריי‪ ,‬מצלצל‬
‫בהתלהבות כאילו לא עברו ארבעים שנה‪ .‬אולי‬
‫משמים אמרו לי‪ :‬הנה השעון שלם‪ ,‬אפשר לתקן‪.‬‬
‫חבל שלא ידעתי את זה בתור ילד‪ .‬לפעמים גם‬
‫היום אני שוכח את זה‪ .‬זה הזמן להיזכר‪.‬‬
‫בתחילת דרכי הכרתי ברסלבר ותיק‪ ,‬ר' קלמן‬
‫גולדשמיט‪ ,‬יהודי מתוק ושיזכה לבריאות‪.‬‬
‫שאלתי אותו אם תשובה זה עניין לבעלי תשובה‬
‫בלבד ולא לדתיים (איזו שאלה מצחיקה)‪ .‬הוא‬
‫ענה ברצינות (כישורי המשחק שלו ירדו לרמה‬
‫שבה הייתי)‪" :‬אל תהיה דתי"‪ ,‬הוא אמר "תהיה‬
‫חושם"‪.‬‬
‫"מה זה חושם?" שאלתי‪.‬‬
‫"חילוני שומר מצוות‪ .‬תשמור מצוות עד הסוף‪,‬‬
‫ותוכל בכל פעם לחזור בתשובה על תשובה‪,‬‬
‫כאילו אתה חילוני"‪.‬‬
‫הוא הבין שאני מחפש פטור‪ .‬אז היום אני מזכיר‬
‫לעצמי שאין פטורים‪ .‬שנזכה להיות חושם‬
‫ולעשות תשובה בכל יום‪.‬‬
‫לימוד שיטתי ומעמיק ביסודותיה של‬
‫תורת החסידות ומעיינות חב"ד‬
‫‪ 2‬מסלולי לימוד‪ :‬מועדים לחסידות‬
‫ופרקים בתניא‬
‫ימי עיון והעמקה בחומר הנלמד‬
‫‪ 3‬מועדי בחינות קבועים בשנה‬
‫מלגות למצליחות‬
‫לפרטים והרשמה‬
‫‪maynotaich.co.il‬‬
‫‪072-2215388‬‬
‫ראשית‬
‫שנה‬
‫להיות עם ה'‬
‫או להצטיין‬
‫הפגישה שלנו עם המלך במטרה‬
‫להשיבו‪ ,‬היא האמון כי יש לנו‬
‫מה לחדש‪,‬‬
‫כי מוצאים אנו בתוכנו בשורה‬
‫חדשה ונכונות חדשה‬
‫| הרב ישראל אריאל |‬
‫נצטויונו ביום הכיפורים על עינוי נפש‪ .‬ענין זה נתפס בפשטות כסבל‬
‫שאדם מביא על עצמו‪ ,‬ובזה מבטא הוא התנגדות להיענותו הבלתי מבוקרת‬
‫למאוויי גופו‪ ,‬ושבירת "סמכותו" של אותו גוף לנהל אותו‪ .‬אולם ברמב"ם‬
‫(בראש הלכות שביתת העשור) ניתן לראות את העינוי מזווית אחרת‪.‬‬
‫הרמב"ם מבין את העינוי כהעצמת השביתה הנוהגת בכל שבת‪ ,‬ומפרש שזו‬
‫משמעותה של "שבת שבתון"‪.‬‬
‫עולה מן הדברים הללו שכפרת יום הכיפורים באה על־ידי התעלות האדם‬
‫מטרדת החומר והשתחררותו ממנו‪ .‬האדם נפגש ביום זה עם הקומה העליונה‬
‫של נפשו‪ ,‬עם המקום בו הנפש אינה מזהה את עצמה בהקשר של סיפוק‬
‫צרכיה‪ .‬מנקודת התצפית של המקום הזה‪ ,‬העוונות נתפסים כחיצוניים לאדם‬
‫כפי שהוא באמת‪ ,‬ואף כמשא מכביד שמנסה למשוך אותו למטה מגובהו‬
‫האמתי‪.‬‬
‫שבת לא אנושית‬
‫השבת במובנה המלא ביותר כוללת גם שביתה ממילוי צרכים חומריים‪,‬‬
‫ניתן לראות זאת בשבת בראשית‪ :‬האדם שנברא ביום שישי הוצג כנברא‬
‫בצלם אלקים שיכול כמותו וסמכותי כמותו לשלוט בטבע ולרדות בבעלי‬
‫החיים‪ ,‬וכל זה חדל בשבת‪ .‬המלאכה‪ ,‬שהיא הביטוי הבולט ליתרון האדם על‬
‫הטבע ועל בעלי החיים‪ ,‬שובתת‪ ,‬ובעלי החיים יוצאים למנוחה מידי שלטונו‬
‫של האדם‪ .‬כלומר‪ ,‬השבת היא הרפייה מתפקיד האדם מול המציאות‪,‬‬
‫והזדמנות להתכנס אל רגישותו לאלקים‪.‬‬
‫אבל‪ ,‬לא רק על רדייה ושלטון מדבר האלקים עם האדם ביום בריאתו‪.‬‬
‫יש שם דיבור נוסף‪" :‬ויאמר אלקים‪ :‬הנה נתתי לכם את כל עשב‪ ...‬ולכל‬
‫חית הארץ‪ ...‬את כל ירק עשב לאכלה"‪ .‬כלומר‪ ,‬הרי העולם לפניכם ליהנות‬
‫ממנו‪ ,‬ולעניין זה בעלי החיים שותפים לכם‪ .‬מסתבר שאיסור ההוצאה בשבת‪,‬‬
‫שאינו מכוון כנגד היצירתיות האנושית‪ ,‬נועד לרומם את האדם מלקיטתו‬
‫האין־סופית (לא יצא איש וכלי בידו ללקט את המן)‪ ,‬ואולם ביום הכיפורים‬
‫בחינה זו מועצמת‪ .‬כשם ששבת בראשית שחררה כביכול את ה' מלהיות‬
‫בורא‪ ,‬וייקרה אותו כקדוש ונבדל מן העולם‪ ,‬כך קורה בשבת אצל האדם‬
‫השובת‪ ,‬אין הוא מגדיר עצמו לפי הצלחותיו להשפיע על המציאות‪ .‬אבל‬
‫בעוד שבשבת רגילה עדיין נותר האדם אנושי מבחינת תלותו במציאות‪ ,‬הנה‬
‫בשבת־שבתון מתדמה הוא לבוראו‪ ,‬שאינו נזקק לה‪.‬‬
‫מפגש לצורך כפרה או כפרה לצורך מפגש‬
‫נחזור לכפרתו של יום הכיפורים‪ .‬יום הכיפורים מופיע בתורה בסיום סדר‬
‫העבודה ולא בראשו‪ ,‬וכבר פירש הגר"א בעקבות חז"ל כי "בזאת יבוא אהרן‬
‫אל הקודש"‪ ,‬שנאמר בראש סדר העבודה‪ ,‬אינו מכוון ליום הכיפורים דוקא‪,‬‬
‫אלא לכל עת שיחפוץ אהרן לבוא אל הקודש‪ ,‬ובא הכתוב והזהיר שאין לבוא‬
‫לשם באופן חופשי (כמין "חברותא כלפי שמיא"‪ ,‬כאדם הנכנס לבית רעהו)‪,‬‬
‫אלא יש להקדים לכך כפרה וחיטוי‪.‬‬
‫יוצא לפי זה שיש קצת ניגוד בין כניסת אהרן לראות את כבוד ה' המצועף‬
‫בענן‪ ,‬לכניסת הכהן הגדול ביום הכיפורים‪ .‬בכניסה הראשונה הכפרה היא‬
‫לצורך המפגש‪ ,‬ואילו ביום הכיפורים המפגש הוא לצורך הכפרה‪ ,‬שהרי‬
‫מטרתו של היום היא לכפר‪ .‬ובכל זאת‪ ,‬ניתן ללמוד מן ההיקש‪ ,‬שכך היא‬
‫הכפרה‪ :‬התעלות אל מפגש‪ ,‬שלאורו מוצגים כל החטאים בעיקר כמפריעים‪,‬‬
‫ככאלו שהחשק להסרתם בא מהרצון להיות עם ה' ולא מהרצון להצטיין‪.‬‬
‫‪058-5000738‬‬
‫‪a v a k s h e c h . c o . i l‬‬
‫עיצומו של קשר מכפר‬
‫ה‬
‫פדקו‬
‫לטה‬
‫למ עי הזוגיות‬
‫| הרב יצחק ערד |‬
‫בדואר האלקטרוני‪ ‬הגיע המייל הבא‪:‬‬
‫שלום‪ ,‬ברצוני לשאול האם אני צריכה לסלוח באמת לבעלי אחרי שפגע בי במשך תקופה ממושכת? מדובר על פגיעה‬
‫מילולית של מילים לא ראויות ומעליבות‪ ,‬שאני מתביישת אפילו לכתוב אותן‪ .‬אם הוא בחר להתנהג כך מבחירתו החופשית ‪-‬‬
‫גם אם חזר בו‪ ,‬למה שאשוב לבטוח בו כמו בעבר‪ ,‬כאילו הדבר לא היה מעולם? איך אפשר להגליד את הצלקות?‬
‫קשה לענות ולהתייחס בצורה ברורה כשלא שומעים את הצד השני‪,‬‬
‫אבל ננסה לתת נקודות למחשבה‪ ,‬ברוח ימי התשובה וההכנה ליום כיפור‪.‬‬
‫משה וישראל‪ .‬הזיכרון של מהות הקשר מחדש את הקירבה‪.‬‬
‫מאחר שבעומק בן הזוג ואני זה מהות אחת‪ ,‬הרי הסליחה לבן הזוג‬
‫היא בעצם סליחה לעצמי‪ .‬היא מאפשרת לגלות בנו את הרובד‬
‫הפנימי‪ ,‬הנעלם‪ ,‬שמעל כל הפגיעות‪ .‬בסליחה שכזו אין 'מפסידים'‬
‫ אני הרווחתי‪ ,‬בן הזוג הרוויח‪ ,‬הזוגיות הרוויחה‪ ,‬והקדוש ברוך הוא‬‫משרה שכינתו עלינו‪.‬‬
‫האם אפשר וצריך לסלוח?‬
‫זה לא קל‪ ,‬בפרט כשהפגיעה מגיעה ממי שאמור להיות הקרוב‬
‫והאוהב ביותר‪ .‬למרות זאת‪ ,‬התורה מצווה עלינו לסלוח לאדם שפגע‬
‫בנו‪ .‬גם אם זה מאוד קשה‪ ,‬יש לנו את הכוחות והיכולות לכך‪.‬‬
‫גם בין אדם למקום המצב איננו אידיאלי‪ .‬אנו עושים טעויות‪,‬‬
‫נכשלים‪ ,‬לפעמים מתרחקים ממנו‪ ,‬נדמה שאנו לא רוצים בקרבתו ואף‬
‫הוא מתרחק מאיתנו ‪" -‬א־ל מסתתר"‪ .‬אך כשמגיע יום כיפור מתגלה‬
‫עצם הקשר בין האדם לבורא‪ ,‬אנו נזכרים ומזכירים כי הקשר בינינו‬
‫אינו מותנה‪ ,‬אנו וה' מאוחדים וקשורים תמיד‪ .‬הביטוי "עיצומו של‬
‫יום מכפר" פירושו שכאשר מתגלה עצמיות הקשר מתחדשת הקירבה‪,‬‬
‫כביכול רוצים את הקשר ואוהבים מחדש‪.‬‬
‫בזוגיות יש עליות וירידות‪ .‬היכולת לסלוח ולמחול היא על־ידי‬
‫המודעות ל"עיצומו של קשר הזוגיות"‪ ,‬שמשמעותו היא‪ ,‬שמעבר לכל‬
‫הקשיים יש משהו עמוק ופנימי שמחבר בינינו‪ ,‬סוג של ברית שלמעלה‬
‫מהשכל‪ ,‬שהופכת אותנו למהות אחת‪.‬‬
‫אנשים חושבים שהזוגיות שלהם תלויה בהחלטתם‪ ,‬אך הסתכלות‬
‫עמוקה רואה מעבר לבחירה שלה ושלו את מסובב הסיבות שהפגיש‬
‫ביניהם בהשגחה פרטית וחיבר את שני חלקי הנשמה תחת החופה כדת‬
‫ולשאלתך השנייה‪ ,‬מנין הביטחון שהפגיעות לא יחזרו?‬
‫כשם שביום כיפור‪ ,‬למרות שהמחילה היא מ"עיצומו של יום"‪ ,‬הרי‬
‫מוטל עלינו לעשות תשובה – "אין יום הכיפורים מכפר אלא לשבים"‪,‬‬
‫כך גם בקשר הזוגי‪ ,‬שינון האמונה כי הזוגיות שלנו היא חיבור לא‬
‫מותנה‪ ,‬נותנת אמנם את הכוח הפנימי לסליחה למרות הפגיעה‪ ,‬אך יש‬
‫לוודא (בפרט במקרה שלך‪ ,‬שנראה שהפגיעות היו מתמשכות ולא חד‬
‫פעמיות) שנעשה תהליך אמיתי של שינוי‪.‬‬
‫כדאי לפנות לאנשים המתאימים שיתנו לו ידע וכלים כיצד לבצע‬
‫את השינוי‪ .‬כשהתהליך ייעשה באופן הנכון‪ ,‬בוודאי גם הצלקות‬
‫יגלידו‪.‬‬
‫יהי רצון שבכוח הימים הללו‪ ,‬נוכל להרבות שלום בתוכנו‪ ,‬לסלוח‬
‫על העבר‪ ,‬ובעיקר גם לקבל החלטות לעתיד טוב יותר בחיים הזוגיים‬
‫ובכלל‪ .‬בהצלחה רבה‪ ,‬וגמר חתימה טובה‪.‬‬
‫ברכת‬
‫שנה טובה‬
‫למגידי‪ ,‬רכזי ואלפי לומדי‬
‫צורבא בארץ ובעולם!‬
‫קרוטונים‪,‬‬
‫מזונות או המוציא?‬
‫תרומות‬
‫ומעשרות‬
‫כל כך הרבה שאלות הלכתיות ביומיום‪...‬‬
‫קדושת‬
‫שביעית‬
‫בורר‬
‫בשבת‬
‫כשרות‬
‫דיני‬
‫ברכות‬
‫בדיקה‬
‫מחרקים‬
‫גם בארוחת הצהריים בעבודה וגם בערב‪ ,‬את נפגשת עם עולם ההלכה‪.‬‬
‫מכון צורבא מרבנן בראשות הרב בן ציון אלגאזי מוביל מהפכה‬
‫בלימוד ההלכה למעשה בעשור האחרון‪ ,‬ומהיום גם את וחברותייך‬
‫מוזמנות להצטרף למפגש חווייתי שבועי‪ ,‬בו תוכל כל אחת‬
‫מכן להעשיר את ידיעתה בהלכה ולהקרין על סביבתה וחייה‪.‬‬
‫וְ ַא ְּת ָענִ ית‬
‫ַעל ּכֻ ָּלנָ ה‬
‫חדש! בימים אלו נפתח מחזור לימוד‬
‫של צורבא לנשים ברחבי הארץ‪ ,‬הצטרפי או פתחי‬
‫קבוצת לימוד אצלך בקהילה!‬
‫פתחי את השנה בקבלה טובה ‪ -‬לפתוח שיעור צורבא שבועי לנשים אצלך בקהילה!‬
‫לימוד הלכה למעשה זה בשבילכן‬
‫‪www.tzurba.com 1-700-500-777‬‬
‫לימוד מרתק‬
‫סיום כל‬
‫שיעורים‬
‫בארץ ובעולם השולחן ערוך פעם בשבוע‬
‫"אמרתי לו שהכי קשה‬
‫היה לי שה' עזב אותי‪.‬‬
‫ואז הרב התחיל לצחוק‪.‬‬
‫אחרי זה גם אני צחקתי"‬
‫מוחלת‪ ,‬מוחלת‪ ,‬מוחלת‬
‫הכל התחיל בהפתעה מוחצת‪ ,‬מביכה ומכאיבה ‪ //‬מינה גוברי הפכה את‬
‫ההתגברות שלה לשיטה של ממש ‪ //‬הכל בא לקדם אותי‪ ,‬הכל בא מלמעלה‪,‬‬
‫אין מה לכעוס ולסלוח זה שפע וברכה ‪ //‬נסו את זה בבית‬
‫ש‬
‫לוש־עשרה שנים אחורה‪ .‬גל‬
‫טרור שוטף את הארץ‪ ,‬אוטובוסים‬
‫מתפוצצים‪ ,‬פחד ברחובות‪.‬‬
‫מינה גוברי היתה אחת מני‬
‫רבים שחיכתה לאוטובוס בתחנת המרכזית‬
‫בירושלים‪ ,‬בדרכה לרופאת השיניים‪ .‬התחנה‬
‫היתה עמוסה ולמינה היתה תחושה קשה שהולך‬
‫להתרחש משהו לא טוב‪ .‬היא התקשרה לבעלה‪,‬‬
‫מתלבטת אם לעלות לאוטובוס‪ ,‬אך זה לא‬
‫ענה‪ .‬פתאום‪ ,‬בתוך כל המתח והחרדה‪ ,‬ניגשה‬
‫אליה אישה עם עיני תכלת‪ ,‬נמשים ג'ינג'ים‬
‫וחיוך רחב‪ ,‬וביקשה ממנה בבהלה להתקשר‬
‫למשטרה‪ .‬מינה המבוהלת ניסתה לברר מדוע‪,‬‬
‫והאישה ענתה לה באדישות‪" :‬כי היום הזה כבר‬
‫שיגע אותי לגמרי‪."...‬‬
‫את הפיצוץ שהחריד את כל גופה של מינה‬
‫מיד לאחר שסירבה לאותה אישה‪ ,‬כנראה חולה‬
‫בנפשה‪ ,‬היא לא תשכח בחיים‪" .‬נהיה לי שחור‬
‫בעיניים‪ ,‬צלצולים באזניים‪ ,‬כל הגוף שלי רעד‬
‫| חנה נקי |‬
‫והייתי בטוחה שזהו‪ ,‬קרה מה שחשבתי" היא‬
‫מספרת‪ .‬למעשה‪ ,‬אותה אישה התקיפה את‬
‫מינה‪ ,‬הכתה אותה בפניה‪ ,‬ורק לאחר שמינה‬
‫התעשתה מעט והדפה אותה בעדינות‪ ,‬נעלמה‬
‫אותה אישה חולה בתוך ההמון‪.‬‬
‫מינה היתה מבולבלת והמומה מהמכות שספגה‪,‬‬
‫ואם זה לא מספיק‪ ,‬באותו רגע הגיח מהתחנה‬
‫איש מוזנח שצעק עליה והאשים אותה במה‬
‫שקרה‪ .‬לשמחתה‪ ,‬בדיוק אז הגיע האוטובוס‬
‫והיא עלתה עליו מיד‪ .‬כמובן שאז היא כבר‬
‫הבינה ששום אוטובוס לא יתפוצץ‪ ,‬ואת הפיצוץ‬
‫היא כבר קיבלה‪...‬‬
‫הרב ביקש לשמוע‬
‫"הכול קרה מהר‪ .‬כשהתיישבתי באוטובוס‬
‫ראיתי אמנם איך אנשים מסתכלים עליי‪ ,‬אבל‬
‫לא התייחסתי וניסיתי להרגיע את עצמי שזהו‪,‬‬
‫זה נגמר‪ .‬רק כשהגעתי לרופאת השיניים‪,‬‬
‫הבנתי שנפצעתי ושהמשקפיים שלי התעקמו‬
‫כליל‪ .‬הרופאה הסתכלה עליי במבט מבוהל‬
‫ודרשה ממני לספר מה קרה‪ .‬האמת שלא רציתי‪.‬‬
‫הרגשתי בתוך ניסיון‪ ,‬עדיין הייתי המומה‪ ,‬ובכל‬
‫זאת סיפרתי לה‪ .‬היא אמרה שהייתי צריכה‬
‫להתקשר למשטרה‪ ,‬ואילו אני הסברתי לה‬
‫שהאמת היא שכבר כשזה קרה‪ ,‬אמרתי בלב שלי‬
‫– רחמנות על האישה היהודייה הזאת‪ ,‬על איך‬
‫שהיא מתנהגת‪ .‬זה מה שעבר לי בראש – לאן‬
‫בן־אדם יכול להגיע כשהוא מאבד את הדעת"‪.‬‬
‫כן‪ ,‬אי־אפשר להאמין‪ ,‬אבל זה מה שמינה חשבה‬
‫בעת שהאישה מולה היתה עסוקה בלהכות‬
‫אותה‪ .‬לא פלא‪ ,‬אם כן‪ ,‬שהיום מינה מספרת‬
‫בחיוך שהיא הפכה להיות "פוסקת לענייני‬
‫מחילה"‪ .‬מאז אותו יום בו חטפה מכות מאישה‬
‫זרה‪ ,‬היא מרגישה שקיבלה מתנה מיוחדת‪,‬‬
‫ומשתדלת להעביר אותה גם לאחרים‪.‬‬
‫"למעשה‪ ,‬את התובנה והכוח למחול באמת‪,‬‬
‫נתן לי הרב גרוס‪ ,‬אב בית הדין של חסידות‬
‫בעלז‪ ,‬איתו נפגשתי כבר באותו היום‪ .‬הוא‬
‫ראה איך בעלי‪ ,‬שעבד בחנות לסופרי סת"ם‪,‬‬
‫מתהלך סהרורי לאחר שסיפרתי לו בטלפון מה‬
‫קרה‪ .‬הרב גרוס ביקש לשמוע את הסיפור מכלי‬
‫ראשון ובאתי לספר לו‪.‬‬
‫"הרב לבש את החליפה שלו‪ ,‬התיישב ואמר‪:‬‬
‫'עכשיו‪ ,‬מינה‪ ,‬תספרי לי מה קרה'‪ .‬אמרתי לו‬
‫שכבר סיפרתי את זה כמה פעמים ואין צורך‪,‬‬
‫אני כבר אחרי זה‪ ,‬נגמר‪ .‬אבל הרב התעקש‬
‫וביקש לשמוע הכול‪ .‬וכשהתחלתי לספר‪,‬‬
‫התחלתי גם לבכות‪...‬‬
‫"עכשיו תברך אותי!”‬
‫הרב גרוס שמע בסבלנות את סיפורה והחליט‬
‫גם הוא לספר לה סיפור‪ .‬מתברר שבאותו הבוקר‬
‫הוא השתתף‪ ,‬ללא שתכנן‪ ,‬בברית בבני ברק‪.‬‬
‫בעוד הוא מנסה להמשיך בלימוד התורה בבית‬
‫הכנסת‪ ,‬הרגיש שיש סביבו סערה והתרגשות‪.‬‬
‫כשניסה לברר על מה כולם מדברים‪ ,‬סיפרו לו‬
‫כי התינוק לו נערכת הברית נולד לאחר עשרים‬
‫שנות ציפייה‪ .‬מתברר שבמשך שנים ההורים‬
‫התפללו‪ ,‬הלכו לקברי צדיקים‪ ,‬לרבנים‪ ,‬עשו‬
‫הכול – ולא נושעו‪ .‬עד שהגיעו לרב קנייבסקי‬
‫וביקשו את ברכתו‪ .‬הרב אמר להם שאם יצליחו‬
‫למצוא יהודי שפגעו בו והעליבו אותו והוא לא‬
‫הגיב אלא קיבל את זה באהבה‪ ,‬יבקשו ממנו‬
‫שיברך אותם‪ ,‬ואז הם ייפקדו‪.‬‬
‫כמה ימים לאחר מכן‪ ,‬אותו אדם שביקש את‬
‫ברכת הרב ישב בבית המדרש‪ ,‬כשפתאום נכנס‬
‫מישהו‪ ,‬ניגש לאחד הלומדים והתחיל להעליב‬
‫אותו‪ ,‬כשזה שותק מרוב בושה‪ .‬אותו אדם‬
‫המשיך וסיפר עליו בפני כולם סוד מאוד מביש‪,‬‬
‫עד שאותו לומד לא יכל יותר והתכוון להשיב‬
‫בדברים‪ .‬באותו הרגע קפץ לעברו היהודי ההוא‬
‫והתחנן בפניו שלא יגיב‪ .‬האיש נענה לתחנוניו‪,‬‬
‫וכשנגמרה הסערה ניגש אליו ושאל אותו מדוע‬
‫הוא התחנן בפניו שישתוק‪" .‬עכשיו מול כל‬
‫הציבור הזה שנמצא כאן‪ ,‬תברך אותי ואת אשתי‬
‫שיהיה לנו זרע של קיימא!" הוא ביקש‪ .‬האיש‬
‫בירך וכל הקהל ענה אמן‪ .‬תשעה חודשים עברו‬
‫ונולד להם התינוק לו נערכת הברית‪.‬‬
‫"ואני כל הזמן חושב"‪ ,‬המשיך הרב גרוס‪,‬‬
‫"למה הייתי צריך לשמוע את הסיפור הזה? אבל‬
‫הנה כבר בצהריים הבנתי שהכול קרה בשביל‬
‫שאוכל להגיד לכם מה לעשות"‪.‬‬
‫"הרב גרוס פנה אלי"‪ ,‬ממשיכה מינה‪" ,‬ואמר‪:‬‬
‫'תדעי לך שאם תמחלי ותקבלי באהבה את כל‬
‫מה שקרה לך‪ ,‬את תגלי דבר עצום'‪ .‬אמרתי לו‪:‬‬
‫'הרב‪ ,‬לא רק שאני קיבלתי את זה ובאמת כבר‬
‫מחלתי לה‪ ,‬עכשיו אני גם שמחה שזה קרה לי!‬
‫אני מבינה שזה הולך להוריד לי מהשמיים שפע‬
‫טוב!'‪.‬‬
‫"הרב הוסיף ואמר שהמחילה בלב שלם היא‬
‫כמו ליטוש יהלום‪ .‬פשוט למחוק כל רגע‪ ,‬כל‬
‫דמעה שעולה מרוב רחמים עצמיים‪ ,‬כי היה לי‬
‫בזה נזק‪ ,‬בושת‪ ,‬כאב‪ ,‬צער והוצאות‪ .‬זה נקרא‬
‫להבריק את היהלום‪ ,‬ואז אוכל לבקש מהקדוש‬
‫ברוך הוא כל מה שארצה‪ ,‬והוא מבטיח שזה‬
‫יתקיים‪ .‬הוא אמר לי גם שאנשים חושבים שיש‬
‫שכר רק בעולם הבא‪ ,‬אבל התפקיד שלך לגלות‬
‫לכל האנשים שיש שכר גם בעולם הזה‪ .‬לפעמים‬
‫הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע‪ ,‬אבל הוא‬
‫לא יכול לבוא כי בדרך רגילה יש קטרוג‪ .‬אז‬
‫מורידים סוג של הסוואה בבלבול של רע‪ ,‬ואז‬
‫מהצד יורד השפע"‪.‬‬
‫המילים האלה ניחמו אותך? התחברת‬
‫אליהן?‬
‫"הדיבור הזה נתן לי הרבה אמונה‪ .‬באותם‬
‫רגעים הבנתי למה זה קרה דווקא לי‪ .‬כשהרב‬
‫ליל שימורים לכבודם של‬
‫קדושי גוש קטיף הטמונים בהר הזיתים‬
‫‪23:00‬‬
‫הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין ירושלים ‪ -‬דברי ברכה‬
‫תזמורת אליעזר רוזנפלד שמחת בית השואבה‬
‫הרב מאיר גולדוויכט מראשי "ישיבה יוניברסיטי"‬
‫הרב יוסף צבי רימון ראש מרכז הלכה והוראה‬
‫הרב יגאל קמינצקי רבו של גוש קטיף‬
‫אליעזר רוזנפלד מפגש עם נגינת הלוויים‬
‫הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר שליט"א‪ ,‬רבה של ירושלים‬
‫הרב זאב קרוב קרני שומרון‬
‫הרב יונתן מילוא‬
‫הרב בן ציון אלגזי ראש מכון צורבא מרבנן‬
‫הרב חיים דרוקמן שליט"א‪ ,‬ראש ישיבות בני עקיבא‬
‫הרב דב זינגר ראש ישיבת "מקור חיים"‪ ,‬שמחה חסידית‬
‫הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל‪ ,‬הכנה לתפילת ותיקין‬
‫‪06:00‬‬
‫תפילת ותיקין אל מול מקום המקדש‪ ,‬במצפה רחבעם זאבי הי"ד‬
‫עולים להר הזיתים ללימוד בליל הושענא רבא‬
‫בפסגת הר הזיתים‪ ,‬מוצאי שבת‪ ,‬חוה"מ סוכות‪ ,‬כ' תשרי‬
‫סיורים בראש הר הזיתים ולחלקת קדושי גוש קטיף יתקיימו במהלך הלילה‬
‫להרשמה‪ :‬מוקד עיר דוד ‪ www.cityofdavid.org.il‬או בטלפון ‪*6033‬‬
‫הסעות (חינם) מחניון גבעת התחמושת לאורך הלילה החל מהשעה ‪22:30‬‬
‫מס' המקומות מוגבל | הכניסה ללא תשלום‪ .‬הרשמה מראש חובה | חניה לרכבים בחניון גבעת התחמושת‬
‫הר הזיתים‬
‫מינהל קהילתי הרובע היהודי‬
‫מועצת בתי העלמין‬
‫היהודיים בירושלים‬
‫לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג‬
‫לימוד לע"נ אביה יהושע גולדברג‬
‫התוכנית נתונה לשינויים | הארוע מאובטח‬
‫הושענא‬
‫בהר‬
‫הזיתים‬
‫גרוס שאל אותי מה היה הכי קשה לי‪ ,‬אמרתי‬
‫לו שהכי קשה היה לי שה' עזב אותי‪ .‬ואז הרב‬
‫התחיל לצחוק‪ .‬אחרי זה גם אני צחקתי‪ ,‬כי‬
‫הבנתי שה' היה הכי קרוב‪ ,‬הוריד לי שפע"‪.‬‬
‫הרב גרוס שלח את בני הזוג לביתם‪ ,‬והתעקש‬
‫שעליהם לנצל את השעה הגדולה ואת המקום‬
‫הנקי בו מינה נמצאת‪ ,‬ולבקש מה' מה שלבם‬
‫חפץ‪ .‬ואכן‪ ,‬הם חזרו לביתם‪ ,‬לשמונת ילדיהם‪,‬‬
‫ומינה החליטה שהדבר שהיא רוצה יותר מכול‬
‫הוא‪ ...‬ילד נוסף‪ ,‬לאחר חמש שנים בהן לא‬
‫הרתה‪ .‬תשעה חודשים לאחר מכן‪ ,‬אתם כבר‬
‫יכולים לנחש‪ ,‬נולד בנם ‪ -‬יששכר שלמה‪.‬‬
‫את מרגישה שההתגברות הזאת נתנה לך‬
‫כוח להתגבר גם על דברים אחרים?‬
‫"בהחלט‪ ,‬תמיד יש עוד ניסיונות‪ .‬לא מזמן‬
‫היתה אמא שעזרתי לה מאוד מאוד‪ ,‬ואת לא‬
‫מתארת לעצמך את התגובה שקיבלתי ממנה‪.‬‬
‫ברגע הראשון בוודאי כל אחד נפגע כשפוגעים‬
‫בו‪ ,‬אבל כשאתה מאומן‪ ,‬אתה מבין שאין מה‬
‫להיפגע‪ ,‬מה שנתתי – נתתי‪ ,‬היא זיכתה אותי‬
‫בעשייה שלי‪ .‬זה שהיא התנהגה ככה‪ ,‬זה מום‬
‫שלה שבכלל לא קשור אליי‪ .‬כשחושבים כך‪,‬‬
‫פתאום את נכנסת למקום שאת שמחה וצוחקת‪,‬‬
‫ואומרת 'ריבונו של עולם‪ ,‬אני כבר מכירה את‬
‫השיטה‪ .‬אני מבקשת ממך כך וכך בתמורה‬
‫לכך שאני מוותרת ומוחלת'‪ .‬לומדים את זה‬
‫מדוד המלך‪ ,‬ששמעי קילל אותו אבל הוא לא‬
‫רצה לפגוע בו בחזרה‪ ,‬אלא הבין שמאחורי‬
‫הפגיעה מסתתר הקדוש ברוך הוא‪ .‬זה לא אומר‬
‫שאנחנו אסקופה נדרסת וכל אחד יכול לפגוע‬
‫בנו‪ .‬העיקר הוא להבין בלב את העניין ולדעת‬
‫שהכול בא בשביל לקדם אותנו"‪.‬‬
‫רגע לפני יום כיפור‪ ,‬טוב לשמור את המילים‬
‫האלה ועם הכוח שהן נותנות‪ ,‬לגשת ולבקש‬
‫סליחה‪ .‬וכמובן – לדעת גם לסלוח‪.‬‬
‫מאורי אור‬
‫שבעת הימים‬
‫ החסידות לענפיה‬‫במהדורות הטובות ביותר!‬
‫הדפסה נאה חדשה | פיסוק מלא וחלוקה לקטעים קצרים | הערות‬
‫ומקורות | ציטוטים נרחבים מדברי המחברים | מפתחות מפורטים‬
‫בני‬
‫יששכר‬
‫דגל מחנה‬
‫אפרים‬
‫חדש!‬
‫רבי משה חיים‬
‫אפרים מסדילקוב‬
‫‪ 2‬כרכים‬
‫רבי צבי אלימלך‬
‫מדינוב‬
‫חדש!‬
‫ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין‬
‫חדש!‬
‫פרי צדיק‬
‫צדקת הצדיק‬
‫רסיסי לילה‬
‫ועוד מאות ספרים ביריד החסידות תשע"ו‬
‫י"ט כסלו‪ ,‬בנייני האומה‪ ,‬ירושלים‬
‫מיטב הספרים | המהדורות המובחרות ביותר | מחיר אחיד‪ 4 :‬ספרים ב‪ 100-‬ש"ח!‬
‫| הרב יצחק גינזבורג |‬
‫הרבי מליובאוויטש הדגיש את מנהג ישראל למצוא סימן באותיות‬
‫השנה‪ .‬במאה הזו (משנת ת"ש) כל סימן מתחיל בתהא שנת‪ ...‬ובשנה‬
‫הקרובה יש להשלים את הסימן באותיות ע"ו‪ .‬בתנ"ך ובסידור התפלה‬
‫יש תופעה מיוחדת של ריבוי 'מכלולים' (צמדי מילים אופייניים) דומים‬
‫עם ראשי תיבות ע"ו – מכלולים של "עז ו‪ ."...‬המכלולים כה רבים עד‬
‫שניתן לבחור קבוצה מתוכם ולכוון אותם כנגד הספירות‪ .‬תכונת העוז‬
‫בנפש‪ ,‬עזות דקדושה המאפיינת את "ישראל עזין שבאומות"‪ ,‬מתחברת‬
‫לכל כחות הנפש ומניעה אותם בעוצמה רבה‪:‬‬
‫כתר‪" :‬עז וישועה" ('קדושתא' לסוכות)‪ .‬הכתר העליון מתואר כ"כובע‬
‫ישועה בראשו"‪ .‬מהכתר באה פנית ה' אלינו ברצון – "וַ יִ ַשע הוי'‪– "...‬‬
‫ומתקיים בנו "האר פניך ונושעה" (בהמשכת שע נהורין מסוד הכתר)‪.‬‬
‫חכמה‪" :‬עוז ואורה" (סדר הקפות לשמח"ת)‪" .‬תורה אור" היא חכמתו של‬
‫הקב"ה – "אורייתא מחכמה נפקת"‪ .‬התורה נותנת לישראל עוז להאיר‬
‫את העולם כולו‪.‬‬
‫בינה‪" :‬עז וחדוה" (דהי"א טז‪ ,‬כז)‪ .‬החדוה־השמחה היא פנימיות ספירת‬
‫הבינה‪ ,‬עליה נאמר "אם הבנים שמחה"‪ .‬מי שיש לו עזות דקדושה מזהה‬
‫את נקודת השמחה בכל מצב‪.‬‬
‫דעת‪" :‬עז ותושיה" (איוב יב‪ ,‬טז)‪ .‬תושיה בתנ"ך פירושה עצה טובה‪,‬‬
‫הבאה מכח הדעת שבנפש – הכח לתרגם את השכל המופשט לעצה‬
‫מעשית‪ .‬עוז נפש מאפשר להסתכל במציאות באופן מפוכח‪' ,‬לחשוב‬
‫מחוץ לקופסא' ולמצוא עצה טובה‪.‬‬
‫וגדלה" (נוסח ההושענות)‪ .‬ספירת החסד מכונה גדּולה – אדם‬
‫חסד‪" :‬עוז ֻ‬
‫גדול הוא אדם בעל לב רחב המעניק מחסדו לכל (כשם שאברהם אבינו‪,‬‬
‫איש החסד וההענקה‪ ,‬מכונה "האדם הגדול בענקים")‪ .‬כדי להעניק‬
‫לעולם ללא חשש את הטוב שה' חנן אותו בנו זקוקים לעוז רוח‪.‬‬
‫גבורה‪" :‬עזוז וגבור" (תהלים כד‪ ,‬ח)‪ .‬על כל אדם להיות "עז כנמר"‬
‫ו"גבור כארי" להלחם כנגד כל המניעות כדי לעשות את רצון אבינו‬
‫שבשמים – "הוי' עזוז וגבור הוי' גבור מלחמה"‪.‬‬
‫תפארת‪" :‬עז ותפארת" (תהלים צו‪ ,‬ו)‪ .‬בבית המקדש מתחברים "יחד‬
‫שבטי ישראל" לריבוי הגוונים של "תפארת ישראל" – "עז ותפארת‬
‫במקדשו" (נשיאת ההפכים השונים שבתוך האחדות היא תכונת עז –‬
‫"אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי כי עז לאלקים")‪.‬‬
‫ותעצמות" (תהלים סח‪ ,‬לו)‪ .‬ספירת הנצח היא הבטחון הפעיל‬
‫ֻ‬
‫נצח‪" :‬עז‬
‫של יהודי‪ ,‬ליזום ולעשות מתוך בטחון ש"הוא הנֹתן לך כח לעשות חיל"‬
‫ותעצמות לעם"‪.‬‬
‫ֻ‬
‫– "הוא נֹתן עז‬
‫הוד‪" :‬עז והדר" (משלי לא‪ ,‬כה)‪ .‬האשה‪ ,‬הלבושה הוד והדר‪ ,‬שייכת‬
‫במיוחד לספירת ההוד ("איהי בהוד"‪ ,‬בלשון הקבלה)‪ .‬בפרט רומז העוז‬
‫לשכל הטוב של האשה המשכלת‪ ,‬המנווטת את דרכה בשום שכל‪,‬‬
‫וההדר למצוות המהודרות שלה‪.‬‬
‫יסוד‪" :‬עז ושלום" (ברכת "שלום רב")‪ .‬השלום נובע מכח הברית של‬
‫ספירת היסוד‪ .‬שלום אמת בא על בסיס של תוקף ועוז – "הוי' עז לעמו‬
‫יתן‪ ,‬הוי' יברך את עמו בשלום"‪.‬‬
‫מלכות‪" :‬עז וממשלה" (נוסח "ישתבח")‪ .‬כשעם ישראל נוהג בעוז כרצון‬
‫ה' הוא מכונן את מלכות ישראל – ממשלת המשיח הטובה לה אנו‬
‫מקווים‪.‬‬
‫כתר‬
‫חכמה‬
‫תהא שנת‬
‫עז וישועה‬
‫בינה‬
‫תהא שנת‬
‫עז וחדוה‬
‫תהא שנת‬
‫עוז ואורה‬
‫דעת‬
‫חסד‬
‫תהא שנת‬
‫עז ותושיה‬
‫תהא שנת‬
‫עוז וגדלה‬
‫גבורה‬
‫תהא שנת‬
‫עזוז וגבור‬
‫תפארת‬
‫נצח‬
‫תהא שנת‬
‫עז ותפארת‬
‫תהא שנת‬
‫עז ותעצמות‬
‫הוד‬
‫תהא שנת‬
‫עז והדר‬
‫יסוד‬
‫תהא שנת‬
‫עז ושלום‬
‫מלכות‬
‫תהא שנת‬
‫עז וממשלה‬
‫נתאזר עוז בשנה זו לעשות רצון אבינו שבשמים‪ ,‬ונתברך בכל הברכות‬
‫האמורות – ישועה‪ ,‬אורה (של תורה)‪ ,‬חדוה‪ ,‬תושיה‪ ,‬גדולה‪ ,‬גבורה‪,‬‬
‫תפארת‪ ,‬תעצומות‪ ,‬הדר‪ ,‬שלום וממשלה טובה‪ .‬גמר חתימה טובה לכל‬
‫בית ישראל!‬
‫כינוס "הקהל" ושמחת בית השואבה עם הרב גינזבורג והרב ארוש בליווי חיליק פרנק ותזמורתו‬
‫בסוכת ישיבת חוט של חסד (שמואל הנביא ‪ 13‬בירושלים) במוצאי יום טוב ראשון החל מ‪.21:30-‬‬
‫ניגון הוא הרבה יותר‬
‫ח‬
‫ד‬
‫ש!‬
‫מסתם יצירה מוסיקלית‪.‬‬
‫ניגון הוא הרבה יותר‬
‫אמנים שרים‬
‫את ניגוני בעל התניא‬
‫אביתר בנאי | אהוד בנאי | דוד ד'אור | דניאל זמיר | נריה מויאל‬
‫ברי סחרוף | חיליק פרנק | רמי קליינשטיין | יונתן רזאל | ישי ריבו‬
‫הפקה מוזיקאלית‪ :‬נאור כרמי‬
‫להשיג ב‪ :‬סטימצקי‪ ,‬צומת ספרים‪ ,‬דברי שיר‪ ,‬בחנויות הנוחות ובחנויות המוסיקה המובחרות‬
‫להזמנת עותק דרך האתר‪ music.nmcunited.co.il :‬או סרקו את הברקוד בנייד‬
‫‪2‬‬
‫| הרב עדין אבן ישראל |‬
‫(שטיינזלץ)‬
‫א‬
‫תן‬
‫באמת יודעים על מה אנחנו מדברים‪.‬‬
‫אנחנו לא‬
‫טא יש צד של שגגה ‪ //‬ביום הקדוש‬
‫ח‬
‫לכן בכל יביים‪ ,‬עלינו רק להפסיק לחבק את‬
‫אנחנו פ‬
‫אסאפשר לעבוד על כך שיישאר‬
‫‪//‬‬
‫הלכלוך‬
‫שילווה אותנו‬
‫משהו מכל הכוונות‪ ,‬רושים‬
‫גם אל היום שאחרי‬
‫לחטאים‬
‫ללכת‬
‫בלגבי‬
‫ני רוצה לדבר לכבוד‬
‫היום הגדול‪ ,‬הקדוש‬
‫והנשגב‪ ,‬ולכבוד הציבור‬
‫הגדול והקדוש שבעזרת‬
‫ה' יתעלו מעלה מעלה‬
‫עד סוף היום‪.‬‬
‫יש פסוק שאומרים אותו בתפילה והוא‬
‫לא כל־כך מובן‪" :‬ונסלח לכל עדת בני‬
‫ישראל ולגר הגר בתוכם" ‪ -‬מובן‪ .‬אבל‬
‫"כי לכל העם בשגגה" ‪ -‬לא מובן‪ .‬מה זה‬
‫שגגה? אדם שכח שזה שבת‪ ,‬שכח שזה‬
‫אסור בשבת‪ ,‬לא שם לב שכבר הגיעה‬
‫שבת וכן הלאה‪ .‬אבל אנחנו מכירים‬
‫אנשים שעושים בזדון‪ ,‬אז איך "לכל‬
‫העם בשגגה"? לא צריך ללכת רחוק‪.‬‬
‫מישהו שגר איתי מתחת לאותו‬
‫עור ולובש את אותם הבגדים שלי‬
‫והוא עושה בזדון; עברות גדולות או‬
‫קטנות‪ ,‬אבל בזדון‪ .‬הקדוש ברוך הוא‬
‫אומר‪" :‬אל תעשה את זה"‪ ,‬והוא אומר‪:‬‬
‫"אבל בכל זאת מתחשק לי"‪ .‬אז מה‬
‫העניין של לכל העם בשגגה?‬
‫העניין הוא שהשגגה הולכת הרבה‬
‫יותר עמוק‪ .‬יש שאלה איך אדם יכול‬
‫בכלל לחטוא? מאיפה הכוח הזה שיש לו‬
‫לחטוא? הרי אילו היינו מרגישים שאנחנו‬
‫עומדים בפני מלך איום ונשגב שעומד‬
‫ומצווה עלינו "תעשה כך" או "אל תעשה‬
‫כך"‪ ,‬ודאי שלא היינו חוטאים‪ .‬אלא‬
‫מה? אנחנו לא באמת מבינים‪ ,‬לא‬
‫באמת משיגים‪ .‬איכשהו כל העניין‬
‫לא נראה לנו באמת רציני‪ ,‬זה נראה‬
‫לנו מעין אגדה רחוקה ומטושטשת‪.‬‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7 12‬‬
‫‪6‬‬
‫הרי יושבים פה בכל זאת דוסים‪,‬‬
‫הדוסים מדברים על הקדוש ברוך‬
‫הוא מגיל אפס‪ ,‬לא מפסיקים‬
‫לדבר עליו‪ ,‬אבל בכל זאת זה הכול‬
‫מילים‪ ,‬זה לא מורגש כמציאות ממשית‪.‬‬
‫כתוב "כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר‬
‫אנחנו"‪ ,‬אנחנו לא מבינים אותו‪ ,‬אבל‬
‫הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ורואה‬
‫איזה יצורים אנחנו ‪ -‬יצורים מצחיקים‪ ,‬קטנים‪ ,‬בזויים ושפלים‬
‫שמסתובבים להם מטושטשים בעולם‪.‬‬
‫אחד מעוזריו של הרצל היה יהודי יקה‪ .‬במשך שנים הוא נאם על שבח‬
‫הארץ אך לא ביקר בה מעולם‪ .‬בזקנותו הוא הגיע לביקור בארץ‪ ,‬וכשחזר‬
‫לחו"ל אמר בהתרגשות "עכשו אני מגלה שכל מה ששיקרתי במשך‬
‫שלושים שנה‪ ,‬הוא כולו אמת‪ ."...‬באותו אופן אנחנו מתפללים‬
‫ואומרים שנים מילים‪ ,‬ומתייחסים אליהן כמו לאגדה עתיקה בארץ רחוקה‬
‫עם סוס בעל קרן אחת שפוסע בבוץ ומשאיר סימן‪ .‬אנחנו מתייחסים לזה‬
‫כמין בדיה‪ ,‬תארו לכם שבן־אדם דתי יכול לומר יום אחד שמה‬
‫שהוא שיקר במשך כך וכך שנים‪ ,‬הוא בעצם אמיתי‪.‬‬
‫הקדוש ברוך הוא יודע יצרנו ויודע שאנחנו לא יודעים ולא מבינים‪,‬‬
‫ויודע שכל מה שאנחנו עושים ולא עושים הוא בשגגה‪ .‬אין כמעט חטאים‬
‫שנעשים בזדון שלם‪.‬‬
‫יום כיפור הוא בעיקרו של דבר יום פאסיבי‪ .‬הכפרה איננה תלויה‬
‫בכוונות שלנו במשך היום‪ ,‬ולא בכמה נבכה או ניילל‪ ,‬זה משהו שבא‬
‫מלמעלה ושובר את החוקים של העולם ללא עזרתנו‪ .‬הכפרה מתחילה‬
‫משמייא והיא נובעת מרצון עליון‪ ,‬ללא שום קשר למה שאנחנו עושים‪.‬‬
‫ובכל זאת‪ ,‬מהצד שלנו זה כמו אמא שהתינוק שלה עשה צואה והיא‬
‫רוחצת אותו ומנקה אותו‪ ,‬קשה לומר שזה חוויה מלבבת והריח הוא לא ריח‬
‫ניחוח‪ ,‬אבל עושים את זה‪ .‬ומה היא רוצה בסך הכול? שהוא לא יזוז ולא‬
‫יפריע לה לנקות אותו‪ .‬הקדוש ברוך הוא בא ביום הזה ומנקה אותנו כמו‬
‫שמנקים ילד קטן וצריך לא להפריע לניקוי ולא להיאחז בעבירות‪.‬‬
‫פעמים רבות‪ ,‬זקנים שכבר אין להם כוח לעשות עבירות‪,‬‬
‫מצטערים על כך ואומרים‪" :‬אוך! כשהיינו צעירים היה לנו כוח‪,‬‬
‫ואיזה טוב היה"‪ .‬צריך לתת לעבירות ללכת ולא להמשיך להחזיק בהן‪.‬‬
‫הקדוש ברוך הוא אומר "אם יהיו חטאיכם כשנים ‪ -‬כשלג ילבינו"‪ ,‬אבל‬
‫אל תתעקשו לסמן לעצמכם קצת צבע אדום בכל זאת‪...‬‬
‫"כל נדרי" בא בשביל אותה הנקודה של להיפרד מכל אותם השבועות‪,‬‬
‫האיסרים‪ ,‬הנדרים והקונמות‪ ,‬שהם הקיבעונות שלי והתבניות שלי עם כל‬
‫העבירות וכל הדברים‪ ,‬צריך להתיר את כל זה ולתת לקדוש ברוך‬
‫ליום שאחרי יום כיפור‪ ,‬יש גם כן איזה יחוד‪ .‬מנהג ספרדים לקרוא לו‬
‫"שמחת כהן"‪ ,‬אשכנזים קראו לו "שם השם"‪ .‬היום שאחרי צריך להראות‬
‫יפה יותר‪ .‬אחרי שאנשים צעקו‪ ,‬בכו ויללו‪ ,‬ואמרו "ה' הוא האלקים"‪.‬‬
‫יש שאלה עתיקה‪ ,‬למה במעריב שאחרי תפילת נעילה אומרים "סלח‬
‫לנו"? אחרי שגמרו את הנעילה בתרועה גדולה‪ ,‬בן־אדם מתפלל מעריב‬
‫כבר לא באריכות יתירה‪ ,‬ומה קרה לכל היום‪ ,‬לאן התפוגגה כל ההתלהבות?‬
‫פלוני‪ ,‬כל מה שהוא רוצה עכשיו זה לשתות כוס מים‪ .‬האם התפילות באמת‬
‫צריכות להראות ככה? צריך להגיד "סלח לנו"‪ ,‬לא על מה שעשינו במשך‬
‫היום‪ ,‬אלא על התפילה הזאת צריך לבקש מחילה‪.‬‬
‫אם היה משהו רציני ביום כיפור‪ ,‬אם הוא לא היה רק "פטפוטי מילי‬
‫בעלמא"‪ ,‬היה צריך להיות שהימים שאחרי יום כיפור יהיו אחרים‪ ,‬שאנשים‬
‫יהיו אחרים‪ .‬אחרי פסח אני מתחיל לאכול חמץ‪ ,‬אין לי שום חובה להמשיך‬
‫את אכילת המצה אחרי פסח‪ .‬גם את הצום של יום כיפור אין לי חובה‬
‫למשוך עוד יום אחד‪ ,‬אבל מה קורה לקדושת היום? להתרגשות‬
‫ולהרגשה שיש ביום הזה? בן־אדם הולך עם שעון ואומר‪" :‬אני עושה‬
‫כוונות מקסימום למשך עשרים וארבע שעות‪ ,‬אחרי זה הכל נגמר"‪.‬‬
‫שתי נשים התקוטטו תדיר אחת עם השניה‪ .‬הגיע יום כיפור‪,‬‬
‫בכל זאת צריך לבקש סליחה ומחילה‪ ,‬אז אחת הנשים התגברה‬
‫כארי‪ ,‬הלכה לשכנה ואמרה‪" :‬אולי במשך השנה פגעתי בך‪ ,‬העלבתי אותך‬
‫ואמרתי לך דברים‪ ,‬אז אני מבקשת סליחה ומחילה"‪ .‬השכנה ענתה שהיא‬
‫באמת סולחת‪ ,‬ובסוף אפילו נישקה אותה‪ ...‬במוצאי יום כיפור אחת מהנשים‬
‫שומעת שדופקים לה בחלון‪ ,‬והשכנה אומרת‪" :‬עכשיו אפשר להתחיל‬
‫מחדש"‪ .‬זה סיפור יפה‪ ,‬שאני אומר אותו גם לגבי התפילות‪ .‬ביום כיפור‬
‫עשיתי תשובה גדולה‪ ,‬ובמוצאי יום כיפור מישהו דופק ואומר‪" :‬עכשיו‬
‫אפשר להתחיל מחדש‪ ,‬כמו שהיה קודם"‪.‬‬
‫להלכה‪ ,‬אין הבדל בין יא' בתשרי ליא' במרחשון‪ .‬זה יום‪ ,‬תאריך‪ ,‬אבל‬
‫בעצם הענין למה שלא יהיה משהו שנשאר? מה שקוראים בספרים על־דרך‬
‫הסוד "רשימו"‪ .‬מישהו שתה קפה ונשפך לו על הבגד ויש לו כתם‪ ,‬מכל‬
‫התפילות של יום כיפור לא נשאר שום כתם?‬
‫בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע‬
‫הוא לכפר‪.‬‬
‫מרכז‬
‫לפרוש כנפיים‬
‫בס"ד‬
‫הוצאת משפחות מבעיות כלכליות‬
‫שלא יזדקקו אפילו ליעוץ כלכלי‬
‫שיטתנו‪:‬‬
‫הכשרה לעבודה ובהעצמת הנסיון המקצועי‬
‫ולהגדיל את הכנסותיהם הכספיות‬
‫וממילא להוצאתם ממעגל העוני‬
‫‪95%‬‬
‫הצלחה‬
‫בברכת הרבנים הראשיים לירושלים‬
‫הרב אריה שטרן שליט"א |הרב שלמה משה עמאר שליט"א‬
‫וכן הרב שמחה הכהן קוק שליט"א | הרב חיים דרוקמן שליט"א‬
‫הרב דב ליאור שליט"א | הרב גדעון פרל שליט"א‬
‫בשנה הקרובה משפחות רבות שעברו מסלול "לפרוש כנפיים" והעלו‬
‫את רמת השכר וכבר לא פונים אל גמח"ים‪...‬‬
‫ובתרומתכם השנה יצאו מאות משפחות ממעגל העוני ‪ ...‬שבעזרתכם‬
‫הם יזכו לשנה טובה וגם אתם תזכו לשנה טובה‬
‫בכנס מרכזי בגוש עציון אמר הרב ברוך גיגי ראש ישיבת הר עציון‪" :‬מטרת הארגון להביא אותם למציאות שיקחו אחריות‬
‫על עצמם‪ ...‬ע"פ הרמב"ם‪" :‬אין לך מצוה גדולה מזה וכל מי שיכול לעזור לפעילות לפרוש כנפיים"‪ .‬הרב גדעון פרל רב‬
‫הישוב אלון שבות‪" :‬מפעל מוצלח מאוד שמסייע להוציא את האנשים ממעגל העוני ומצווה לעזור לארגון"‬
‫הכנסו לאתר‪www.khk.org.il :‬‬
‫לתרומות‪02-6513111 :‬‬
‫לעמותה אישור ניהול תקין | והתרומות מוכרות לצורכי מס‬
‫בהוראת הרבנים‪ :‬ניתן לתרום מכספי מעשר‬
‫בנק הפועלים סניף ‪ 520‬חשבון ‪55527‬‬
‫דרושים בתי כנסת לקיים כנסי עיון ולימוד עד סוכות וגם בתי ספר ומוסדות כל‬
‫השנה‪ .‬בנושאים‪ :‬לפרוש כנפיים‪ ,‬הכרת הטוב‪ ,‬חסד בדרכו של רבי אריה לוין זצ"ל‬
‫מפגש תחילת שנה לעובדי הבורסה והאזור במשרדי חברת עו"ד‬
‫צוריאל אברג'ל בבניני הבורסה ביום ראשון למחרת שבת שובה‬
‫בשעה ‪ , 17:15‬לפרטים‪ 050-7920056 :‬מנהל "לפרוש כנפיים"‬
‫ארחות אהרן‬
‫אור ועבודת המועדים‬
‫לימי הרחמים והסליחות ומועדי האיתנים‬
‫חודשי אלול ותשרי‬
‫מבחר שיחות קודש המעוררים את הלבבות מאת אוהבן של ישראל‬
‫כ"ק מרן אדמו"ר‬
‫מפינסק קארלין זיע"א‬
‫ספר יסוד ללימוד אופן עבודת ה׳ בירח האיתנים על פי תורת החסידות‬
‫מהדורה שניה מפוארת ומהודרת | ערוך ומסודר לפי ענינים | באותיות מאירות עינים‬
‫להשיג בחנויות הספרים – להזמנות עד הבית‪ ,‬מכון מטה אהרן טל‪05271-41446 .‬‬
‫| הרב שבתי סלבטיצקי |‬
‫שליח חב"ד באנטוורפן‬
‫רוצה‬
‫להיות‬
‫רבי דווקא ביער ‪ //‬בולים או טניס?‬
‫למה חיפש ה‬
‫ייע לאיש עסקים מוטרד ‪ //‬לא‬
‫לס‬
‫סה‬
‫פסיכולוג מנ לפסגה ‪ //‬האם חילונים הם יהודים‬
‫תמיד כיף להגיעמה אני חי? מה אני עושה כאן בכלל?‬
‫טובים? ‪ //‬לשם הוא הזמן לבחור ‪ //‬האם אני רוצה‬
‫‪ //‬יום הכיפורים‬
‫לטפס עוד שלב אחד בסולם?‬
‫בלגבי‬
‫א‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7 14‬‬
‫‪6‬‬
‫ב‬
‫בתי הכנסת ישנה תחרות של‬
‫ממש על "מפטיר יונה" של‬
‫יום כיפור‪ .‬זהו המפטיר הכי‬
‫נחשק ואומרים שהוא סגולה‬
‫לפרנסה‪ .‬למה קוראים ביום‬
‫כיפור על יהודי שרצה לברוח מה'‪ ,‬ומה‬
‫זה בכלל לברוח מה'‪ ,‬זו בדיחה? לאן תוכל‬
‫לברוח? כשהרבי מקוצק היה ילד‪,‬‬
‫ניגש אליו אדם שביקש לצחוק‬
‫עליו‪ ,‬ואמר‪" :‬אתן לך רובל אם תראה לי‬
‫איפה נמצא ה'"‪" .‬אתן לך עשרה רובל"‪,‬‬
‫ענה הקוצקר הקטן‪" ,‬אם תראה לי היכן‬
‫הוא לא נמצא‪."...‬‬
‫המדרש מסביר שיונה ברח לחו"ל‬
‫מכיוון שאין נבואה בחו"ל‪ ,‬וכך הוא לא‬
‫ישמע את דבר ה'‪ .‬למה הנבואה שייכת‬
‫רק לארץ ישראל? מספרים שאחד‬
‫האדמו"רים היה הולך תמיד‬
‫ליערות‪ .‬פעם אחת שאל אותו‬
‫אביו "מה יש לך לחפש שם?" והוא‬
‫ענה‪" :‬את הקדוש ברוך הוא"‪ .‬אמר לו‬
‫אביו‪" :‬הרי 'מלוא כל הארץ כבודו'‪ ,‬אז‬
‫מה יש לך לחפש ביערות?!"‪ .‬תשובתו‬
‫היתה‪" :‬נכון‪ ,‬ה' נמצא בכל מקום‪ .‬אבל‬
‫אני לא מרגיש אותו בכל מקום אלא רק‬
‫ביער"‪.‬‬
‫לכל אדם יש זמנים ומקומות בהם הוא‬
‫מרגיש שהוא יכול לקבל את ה'‪ .‬אנחנו‬
‫צריכים לחפש לעצמנו את הסיטואציות‬
‫והאנשים שאנחנו יכולים לקבל דרכם‬
‫יותר‪.‬‬
‫יונה החליט לברוח לחוץ לארץ כדי‬
‫לא לקבל את ה'‪ ,‬וגם אצלנו זה קורה‪:‬‬
‫לכל אדם יש מחשבות לפיהן הוא צריך‬
‫להתעלות ולהיות טוב יותר‪ .‬לפעמים‬
‫השאיפות לוחצות עלינו ואנחנו מנסים‬
‫להטביע אותן באוכל‪ ,‬בשופינג או‬
‫בקריירה‪ ,‬זה משקיט או לפחות משתיק את המצפון‪.‬‬
‫סיפר לי סוחר אחד שהשאלה "מה התכלית שלי בחיים" מאוד‬
‫הפריעה לו בחיים‪ .‬הוא הלך לפסיכולוג שאמר לו שעליו לחפש תחביב‬
‫– לאסוף בולים‪ ,‬לשחק טניס או כל דבר אחר שיעסיק אותו‪ .‬שאלתי אותו‪,‬‬
‫"בשביל זה באת לעולם? תזרוק שנים מהחיים שלך כדי לאסוף בולים?"‪.‬‬
‫פגשתי לא מזמן כמה בחורים ישראלים שטיפסו להר השני‬
‫בגובהו בעולם‪ .‬זה לקח להם שנתיים‪ :‬הם היו צריכים לערוך אימונים‬
‫ולעבור תקופת הסתגלות למיעוט חמצן‪ .‬אחרי זה הם היו צריכים כסף‬
‫לנסיעה‪ ,‬אז הם נסעו לספרד כדי להרוויח‪ .‬בסופו של דבר הם העפילו אל‬
‫ההר והצליחו‪ .‬כשהם הגיעו לפסגה הם הצטלמו ותקעו שם את דגל ישראל‪.‬‬
‫אחד מהם אמר לי‪" :‬חצי שעה אחרי שתקענו את הדגל‪ ,‬הרגשתי פתאום כל־‬
‫כך רע‪ .‬שנתיים אני עובד וקורע את עצמי‪ ,‬ומה יש לי מזה? תמונות שאוכל‬
‫להראות במסיבה שאערוך בארץ‪ ,‬וסיפורים‪ .‬אבל מה השתנה אצלי בנפש? מה‬
‫זה נתן לאישיות שלי?"‪.‬‬
‫כל העיסוקים שבעולם לא יצליחו להחליף את המחשבה "מה אני עושה‬
‫בעולם הזה?"‪ .‬לא מזמן התארחה אצלי משפחה ולה ילד חכם‬
‫שיש לו המון שאלות‪ .‬שאלתי אותם מה התכלית שלנו בחיים‪.‬‬
‫הילד הביט באביו ושאל‪" :‬אבא‪ ,‬למה באמת אנחנו פה?"‪ .‬האב לא ידע מה‬
‫לענות‪ ,‬הוציא מכיסו סוכריות‪ ,‬נתן לבנו וזהו זה‪ .‬באותו רגע הוא הסיח את‬
‫דעתו מהשאלה‪ ,‬אבל הבריחה הזאת לא תועיל‪ ,‬השאלה תשוב ותציק‪.‬‬
‫יונה רצה לברוח מהנבואה‪ ,‬אבל הוא כבר קיבל אותה כשהוא‬
‫בארץ ישראל‪ ,‬אז מה יעזור לו לברוח? בגמרא (סוטה ל"ג) יש מחלוקת‬
‫לגבי גבולות הארץ‪ .‬למשל‪ ,‬האם הירדן הוא ארץ ישראל או לא? רבי יהודה‬
‫אומר שהירדן אינו ארץ ישראל‪ .‬הוא לומד זאת מהפסוק "והיה בעברכם את‬
‫הירדן אחרי דרך מבוא השמש" ‪ -‬אחרי שתעברו את הירדן‪ ,‬תגיעו לארץ‪.‬‬
‫משמע שהירדן אינו חלק מארץ ישראל‪ .‬לעומתו‪ ,‬רבי אליעזר סבור שהירדן‬
‫שייך לארץ ישראל‪ .‬הרוגוצ'ובר שואל איך מסביר רבי אליעזר את הפסוק‪,‬‬
‫ומדייק ממקור אחר‪ ,‬שהדבר תלוי בכיוון ההליכה‪ .‬אם אתה מגיע מחוץ לארץ‪,‬‬
‫אז הירדן הוא כבר ארץ ישראל‪ .‬אבל אם אתה יוצא מהארץ‪ ,‬אז הירדן הוא‬
‫חוץ לארץ‪ .‬מה שקובע את ההווה זה הכיוון אליו אתה צועד‪ .‬אם‬
‫התכנית שלך היא ללכת אל ארץ ישראל‪ ,‬אז כבר בהווה אתה בארץ‪ .‬אם‬
‫עכשיו אתה מתכוון ללכת לשליחות‪ ,‬לקיים מצווה‪ ,‬לעשות חסד‪ ,‬הכוונה‬
‫שלך קובעת את המצב הנוכחי שלך‪ .‬כך אמר הבעל שם טוב‪" :‬במקום בו‬
‫נמצאות מחשבותיו של האדם‪ ,‬שם הוא נמצא"‪.‬‬
‫הבעל שם טוב אומר שאנחנו לא שופטים את עצמנו לפי‬
‫ההווה‪ .‬אם אני רוצה לדעת מי ומה אני‪ ,‬עלי לברר מה המטרה‬
‫שלי‪ .‬אם הכוונה שלי היא ללכת לכיוון התורה והמצוות‪ ,‬אני כבר שם‪ .‬ואם‬
‫חס ושלום להיפך‪ ,‬אני לא שם‪.‬‬
‫זו נקודה חשובה בהמון תחומים‪ .‬בחינוך ילדים‪ ,‬למשל‪ ,‬בודקים את הילדים‬
‫לפי מה שהם עכשיו‪ :‬הוא בא לבית הכנסת? מאה אחוז‪ .‬חזר עם ציון גבוה‬
‫במבחן? כל הכבוד‪ .‬אבל מה הכיוון שלו? לפעמים אתה רואה בחור נהדר‪,‬‬
‫הכל מוצלח‪ ,‬ופתאום הוא לגמרי משנה כיוון‪ .‬מה קרה לו פתאום? הוא היה‬
‫בפנים‪ ,‬נכון – אבל הנשמה שלו רצתה החוצה‪.‬‬
‫האדמו"ר האמצעי הציץ פעם החוצה מהחלון‪ .‬אמר לו הרשב"ץ‪" :‬טוב‬
‫יותר להיות בחוץ ולהסתכל פנימה‪ ,‬מאשר להיות בפנים‬
‫ולהסתכל החוצה"‪ .‬כשאתה רואה שהילד שלך מתחיל לשמוע מוזיקה לא‬
‫לגמרי כשרה‪ ,‬אתה יכול לראות לאן הוא נמשך‪ .‬אם הילד שלך מתפלל ולומד‬
‫בלי חיות‪ ,‬אבל כשהוא משחק כדורגל הוא חי ובכל פעם מחפש סיבה לצאת‬
‫מהבית – אם זה מעבר לפרופורציה נורמלית‪ ,‬זה צריך לעורר את תשומת הלב‬
‫שלך‪ ,‬מה הכיוון שלו?‬
‫נכנסה פעם קבוצת סטודנטים לרבי מליובאוויטש‪ ,‬ואחד מהם‬
‫אמר לו‪" :‬אנחנו לא שומרים שבת‪ ,‬לא מקיימים מצוות ולא‬
‫לומדים תורה‪ .‬האם אנחנו יהודים טובים?"‪ .‬הרבי ענה לו‪ ,‬שבתורה‬
‫כתוב שיעקב חלם חלום‪ ,‬ובחלומו הוא ראה סולם וראשו מגיע השמימה‪.‬‬
‫בסולם המוליך אל ה'‪ ,‬יש שש מאות ושלושה עשר שלבים‪ .‬אם תראה אדם‬
‫על השלב הראשון‪ ,‬ואדם אחר על השלב השש מאות ושנים עשר‪ ,‬איך תדע‬
‫מי למעלה ומי למטה? נו‪ ,‬ברור – זה שלמעלה‪ .‬אך זה לא מדויק‪ .‬אתה צריך‬
‫לראות מה היה רגע לפני כן‪ .‬אם הראשון היה לפני רגע על הרצפה‪ ,‬ועכשיו‬
‫הוא ניצב על השלב הראשון‪ ,‬סימן שהוא בעלייה‪ .‬אבל אם השני עמד בראש‬
‫הסולם‪ ,‬וממנו התדרדר מטה‪ ,‬הוא בירידה‪ .‬תקפיד להיות תמיד בעלייה‪.‬‬
‫על־פי המדרש‪ ,‬יונה היה גר בצידון‪ ,‬ששכנה על הגבול‪ .‬ברגע שה' התחיל‬
‫להתגלות ליונה‪ ,‬יונה החליט‪ :‬אני בורח לחו"ל‪ .‬ברגע שהוא החליט כך‪" ,‬היכן‬
‫שמחשבותיו של אדם ‪ -‬שם הוא"‪ ,‬הוא כבר היה בחו"ל ונמלט מהנבואה‪.‬‬
‫ביום כיפור עושים חשבון נפש‪ .‬לפעמים אדם מרגיש שהוא לא בסדר‪ ,‬שאין‬
‫לו זכויות והוא רחוק מהמצב בו שאף להיות‪ .‬באה ההפטרה היקרה‬
‫ביותר בשנה ומגלה שמה שבאמת חשוב זה הכיוון‪ ,‬הרצון שלך‪.‬‬
‫אם תחליט ברגע זה להיכנס לקדושה‪ ,‬אתה כבר שם‪ .‬זה הסוד של יום כיפור‪,‬‬
‫תבחר איפה אתה רוצה להיות‪.‬‬
‫שו"ת‬
‫הרב יהושע שפירא‬
‫ראש ישיבת רמת גן‬
‫נפשי בשאלתי‬
‫למה הרב קוק אומר‬
‫שהתשובה כל כך קלה?‬
‫איך מצליחים‬
‫להישאר מרוכזים‬
‫מה עושים כדי‬
‫שהאור הגדול הזה‬
‫ישאר איתי‬
‫היא דוקא מאוד קשה! בתפילות הארוכות? כל השנה?‬
‫הגמרא אומרת שרשע גמור שאמר לאישה‬
‫שתתקדש לו על מנת שהוא צדיק גמור‪ ,‬האישה‬
‫מקודשת מספק‪ ,‬שמא הרהר תשובה בליבו‪.‬‬
‫מצאנו השלכה להלכות החמורות של אשת איש‪,‬‬
‫מתוך ההבנה שהרהור תשובה אדם הופך מרשע‬
‫גמור לצדיק גמור! כך מסביר גם הר"ן בדרשותיו‪,‬‬
‫שהתשובה היא קלה ביותר מפני שהקדוש ברוך‬
‫הוא אוהב את ישראל ולא הכביד עולו עליהם‪.‬‬
‫התשובה היא דבר קל מאוד מפני שהיא אינה‬
‫מצריכה מעשה ולא דרך ארוכה‪ ,‬אלא עצמיותה‬
‫היא הרצון שלא להיות מקושר אל העבירה אלא‬
‫מקושר אל ה' יתברך בכל נימי נפשו‪ .‬להלכה‪ ,‬אם‬
‫בוידוי של יום הכיפורים אדם אמר רק את המילה‬
‫"חטאתי"‪ ,‬הוא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫את קרוב אליך ליד הבית?‬
‫רוצה לחלק‬
‫קשר ונשלח לך ‪ 100‬עותקים עד‬
‫צור ללא עלות! ‪[email protected]‬‬
‫הבית‬
‫העיקר הוא הלב והאכפתיות‪ .‬כשאדם נותן‬
‫את ליבו שזהו זמן של חידוש הקשר שלו עם ה'‬
‫יתברך וטהרת האישיות שלו מכל פגמיה; זמן‬
‫שבו הוא זוכה להיות אחוז ודבוק בדמותו של‬
‫הכהן הגדול הנכנס בסילודין לפני ולפנים‪ ,‬אל‬
‫המקום בו גלויה האהבה הגדולה של הקדוש‬
‫ברוך הוא לישראל‪ ,‬בדמות שני הכרובים כאשר‬
‫לוחות הברית מחברים ביניהם; כשאדם מתבונן‬
‫בכך שטהרתם של כל ישראל בכל השנה יונקת‬
‫מהשעה הזו‪ ,‬אזי האישיות נקראת מאליה להיות‬
‫נוכחת‪ .‬הפסוק "שבתי בבית ה' כל ימי חיי"‬
‫מקבל תיבת תהודה שאין כדוגמתה‪.‬‬
‫טוב להתכונן וללמוד את ענייני היום ולהבין‬
‫את תוכן התפילות‪ ,‬ועל גבם לעיין בעומק מהותו‬
‫של היום הקדוש‪ ,‬כל אחד לפי ערכו‪ .‬בעזרת ה'‬
‫נזכה לכוון ליבנו יותר בתפילות‪ ,‬ומתוך כך‬
‫להידבק בה' יתברך‪.‬‬
‫לא כל השנה צמים‪ ,‬לא כל השנה מתפללים‬
‫יום שלם ולא כל השנה הכהן הגדול נכנס לבית‬
‫קודשי הקודשים‪ .‬יש טעות לא קטנה בבקשה‬
‫הזו‪ .‬כאילו שאנחנו אמורים לנהל את כל חיינו‬
‫ברמה אחת‪ ,‬בהקשר אחד ובגוון אחד‪.‬‬
‫על־ידי בניית הסוכה והשמחה בה‪ ,‬נטילת‬
‫לולב וריקודי שמחת תורה‪ ,‬מושכים אל תוך‬
‫החיים היומיומיים את הקדושה של היום הנשגב‬
‫הזה‪.‬‬
‫לכל זמן יש את האופי שלו‪ ,‬כך בימים‬
‫מיוחדים וגם בימים רגילים‪ .‬משא ומתן באמונה‪,‬‬
‫להיות בעל עין טובה ולקיים כל מצווה בשעתה‪,‬‬
‫מתוך הזכרון ‪ -‬ככל שיד האדם מגעת ‪ -‬של‬
‫פסגת הקדושה של יום הכיפורים‪ ,‬זוהי הדרך‬
‫למשוך אותו על פני השנה כולה‪.‬‬
‫יש לך שאלה בעבודת ה'?‬
‫סמס ל‪054-4530951 -‬‬
‫עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת‪.‬ד‪ 52589 .‬רמת גן | עיצוב‪ :‬סטודיו דוסה ‪| www.Dosa.co.il‬‬
‫לתגובות‪ ,‬יצירת קשר‪ ,‬והצטרפות לרשימת תפוצה‪ [email protected] | 054-4530951 :‬לפרסום‪ 052-4061065 :‬העלון טעון גניזה‬
‫קרוב אליך בפייסבוק!‬