המאבק על נשמתה של ישראל

‫‪U£J^yyy1flH‬‬
‫‪1j^^^ffl‬‬
‫}|||‬
‫‪gA‬‬
‫דורהנפילים‪:‬‬
‫החדשה‬
‫יעקב‬
‫של‬
‫כותב‬
‫בגין‬
‫הביוגרפיה‬
‫מצא‬
‫מנהיג‬
‫חדש‬
‫בר־און‬
‫יעקב‬
‫בו־און‬
‫רגע לפני יום הולדתו‬
‫מנחם בגין‪ ,‬ד״ר דניאל‬
‫של‬
‫ה־ ‪102‬‬
‫מוציא‬
‫גורדיס‬
‫על‬
‫אחת‬
‫ביותר‬
‫ביוגרפיה‬
‫המדינה‪.‬‬
‫גרם למי שגדל‬
‫בן־גוריון להקדיש‬
‫מחייו לסיפורו של‬
‫ביותר‪,‬‬
‫יום‬
‫על‬
‫מה‬
‫מותו‪ ,‬ועד‬
‫הזווית‬
‫המורכבות‬
‫הדמויות‬
‫בתולדות‬
‫היהודית‬
‫כראש‬
‫מקיפה‬
‫מה‬
‫כמע^ של‬
‫דוד‬
‫כמה‬
‫שנים‬
‫היריב‬
‫הגדול‬
‫הצטער בגין עד‬
‫כמה‬
‫על‬
‫השפיעה‬
‫התנהלותו‬
‫ממשלה‬
‫ודיר‬
‫קנגין‬
‫לדכא‬
‫באכזריות כל מיני‬
‫‪$TS1$‬חריקות‪$TS1$‬‬
‫חרי־‬
‫‪$DN2$‬חריקות‪$DN2$‬כאלו״‪,‬‬
‫קות‬
‫ראש בית״ר‪ ,‬זאב‬
‫צריך‬
‫הטיח בו‬
‫״‪,‬‬
‫״הטרוריסט מס׳‬
‫ז׳בוטינסקי;‬
‫כינו‬
‫‪$TS1$‬ולדוקטור‪$TS1$‬‬
‫ול־‬
‫מחופש לרב ססובר‬
‫אותו הבריטים; הוא היה‬
‫החוליגן!״‪ ,‬הת־‬
‫‪$TS1$‬התריס‪$TS1$‬‬
‫דוקטור‬
‫‪$DN2$‬ולדוקטור‪ $DN2$‬יונה קניגסהופר; ״אתה‬
‫למניין והתפלל‬
‫‪$DN2$‬התריס‪$DN2$‬כלפי‬
‫ריס‬
‫בן־גוריון; הוא הצטרף‬
‫שהתפרצו‬
‫עם רבני אגודת ישראל‬
‫ללשכתו; הוא‬
‫וכשמטו־‬
‫‪$TS1$‬וכשמטוסי‪$TS1$‬‬
‫בפירמידות עם ותיקי המחתרות;‬
‫ביקר‬
‫יצאו להפציץ‬
‫הקרב של חיל‬
‫אמר פסוקיתהילים‪.‬‬
‫האוויר‬
‫סי‬
‫‪$DN2$‬וכשמטוסי‪$DN2$‬‬
‫הוא‬
‫הוא‪,‬‬
‫ראל‬
‫‪$DN2$‬ישראל‪$DN2$‬‬
‫כמובן‪,‬‬
‫מנחם בגין‪,‬‬
‫השישי‪,‬‬
‫חדשה על‬
‫כתר ביוגרפיה‬
‫על‬
‫המאבק‬
‫דניאל‬
‫המרכז‬
‫האקדמי‬
‫״מנחם בגין‬
‫הציונות‪,‬‬
‫ד״ר‬
‫מאת‬
‫סגן‬
‫נשיא‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫״שלם״‬
‫ביוני ‪81‬‬
‫מבצע תמוז‪,‬‬
‫גם‬
‫המוכר‬
‫כמבצע‬
‫באוסיראק שב־‬
‫‪$TS1$‬שבעיראק‪$TS1$.‬‬
‫הכור הגרעיני‬
‫הרחק־הרחק‬
‫תפסה‬
‫גורדיס‪ ,‬אז בחור יהודי־‬
‫‪$TS1$‬יהודיאמריקאי‪$TS1$‬‬
‫בעיצומו של‬
‫‪$DN2$‬יהודיאמריקאי‪ $DN2$‬בן ‪22‬‬
‫אמריקאי‬
‫המכונן‬
‫מהאירוע‬
‫הידיעהעליו אתדניאל‬
‫דבשחלומי‬
‫ירח‬
‫הטרייהאלישבע‪.‬‬
‫בהוואי עם רעייתו‬
‫״כשחזרנו‬
‫הופיעה‬
‫אודותיו‬
‫היסטוריון‬
‫השמדת‬
‫עיראק‪.‬‬
‫‪$DN2$‬שבעיראק‪$DN2$.‬‬
‫בהוצאת‬
‫שלישראל״‪,‬‬
‫נשמתה‬
‫גורדיס‪,‬‬
‫אופרה‪.‬‬
‫ראש ממשלת יש־‬
‫‪$TS1$‬ישראל‪$TS1$‬‬
‫אלה‬
‫שבימים‬
‫בעיראק‪,‬‬
‫הבחנו במכונה לממכר עי־‬
‫‪$TS1$‬עיתונים‪$TS1$‬‬
‫מהחוף‪,‬‬
‫ובכותרת׳ישראל‬
‫הפציצה את הכור הג־‬
‫‪$TS1$‬הגרעיני‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הגרעיני‪ $DN2$‬העיראקי׳‪ ,‬ושנינו‬
‫רעיני‬
‫רם ולא‬
‫תונים‬
‫‪$DN2$‬עיתונים‪$DN2$‬‬
‫בצחוק‬
‫פרצנו‬
‫״חשבנו‬
‫האמנו לאףמילה״‪ ,‬הוא מעיד‪.‬‬
‫כשנכנסנו‬
‫קשקוש של עיתון לא רציני‪ .‬רק‬
‫‪$TS1$‬לחדרנו‪$TS1$‬‬
‫לח־‬
‫דרנו‬
‫‪$DN2$‬לחדרנו‪ $DN2$‬במלון וצפינו בסי־אן־אן‪ ,‬נוכחנו לדעת‬
‫שהידיעה הייתה אמתלאמיתה״‪.‬‬
‫שזה‬
‫כשחשפו‬
‫להפצצת‬
‫זהות‬
‫את‬
‫האיש‬
‫מנחם בגין‪,‬‬
‫הכור‪,‬‬
‫הראשונה‬
‫שנתן‬
‫זאת‬
‫ההוראה‬
‫את‬
‫הייתה‬
‫הפעם‬
‫גורדיס‪ ,‬בן למשפחה‬
‫‪$TS1$‬בןגוריונית‪$TS1$‬‬
‫בן־גו־‬
‫שבה‬
‫פרט‬
‫‪$DN2$‬בןגוריונית‪ $DN2$‬מובהקת‪,‬לדבריו‪ ,‬התוודעאליו‬
‫ריונית‬
‫לזיכרון מעומעם מביקור סאדאתבישראל‪ .‬״לו‬
‫הורי היו חיים בארץ‪ ,‬הם לבטח היו מפא״יניקים‬
‫לכל דבר״‪ ,‬אומר גורדיס‪ .‬״בכל בית שעברנו‬
‫אליו בארצות הברית היה תמידתלויצילום של‬
‫איש אחד שלא היה בן‬
‫המשפחהשלנו‪ ,‬וזה היה‬
‫בן־גוריון״‪.‬‬
‫‪$TS1$‬להקדיש‪$TS1$‬‬
‫להק־‬
‫ובעידודהצילום של בן־גוריון החלטת‬
‫ליריבו‪ ,‬בגין?‬
‫‪$DN2$‬להקדיש‪ $DN2$‬ביוגרפיה‬
‫דיש‬
‫היוזמה שלי‪ ,‬אלא תו־‬
‫‪$TS1$‬תוצאה‪$TS1$‬‬
‫״זאת לא‬
‫הייתה‬
‫סדרת ספרי הביוגרפיה‬
‫צאה‬
‫‪$DN2$‬תוצאה‪ $DN2$‬של פנייה מעורך‬
‫‪nextbook‬‬
‫לאור‬
‫ענקית‬
‫בפרטים‬
‫הציע לו‬
‫ביוגרפיות‬
‫הברית״‪,‬‬
‫בארצות‬
‫ומספר כיצד עורך‬
‫גורדיס‬
‫מקפיד‬
‫הסדרה‪ ,‬ג׳ונתן רוזן‪,‬‬
‫אז עתיר ניסיון בכתיבה‪ ,‬אבל לא של‬
‫עליה‪.‬בלי לח־‬
‫‪$TS1$‬לחשוב‪$TS1$‬‬
‫לבחור דמות לכתוב‬
‫שוב‬
‫‪$DN2$‬לחשוב‪ $DN2$‬פעמיים‬
‫‪$DN2$‬כשנאמר‪ $DN2$‬לו‬
‫נאמר‬
‫פרס‪,‬‬
‫בשיתוף‬
‫עם‬
‫רנדום‬
‫האת‪,‬‬
‫הוצאה‬
‫נקב‬
‫בשם הזקן‬
‫שהמשימה‬
‫הזאת‬
‫הרים ידיים‪ .‬״אני‬
‫הבין והמתין‬
‫לא‬
‫מול‬
‫משדה בוקר‪ .‬כש־‬
‫‪$TS1$‬כשנאמר‪$TS1$‬‬
‫תפוסה בידי‬
‫פרס‬
‫מעט זמן עד שרוזן‬
‫לא‬
‫שמעון‬
‫כוחות״‪,‬‬
‫מכר לו‬
‫את‬
‫בגין‪ .‬דווקא‪.‬‬
‫״אני לא בטוח שזה האיש שארצהלבלות‬
‫במבוכה‪.‬למזלו‪ ,‬איש שיחו‬
‫כמה שנים״‪ ,‬הגיב‬
‫״כשתשובלביתך‪,‬בישראל‪ ,‬קפוץ‬
‫לא התייאש‪.‬‬
‫שתח־‬
‫‪$TS1$‬שתחליט״‪$TS1$,‬‬
‫מבט ואז‬
‫תאמר מה‬
‫ל׳מרכז בגין׳‪ ,‬העף‬
‫ליט״‪,‬‬
‫‪$DN2$‬שתחליט״‪ $DN2$,‬הציעלו‪.‬‬
‫לפחות מחמת הנימוס נענה לאתגר‪ .‬״למרות‬
‫במרחק רבע שעה הליכה‬
‫שאני גרבירושלים‪,‬‬
‫מ׳מרכזבגין׳‪ ,‬כףרגלי לא דרכה שם עד אז״‪ .‬הוא‬
‫סר לשם‪ ,‬סקר את כל המוצגים‪ ,‬קרא מכל הבא‬
‫ליד על בגין והופתעלהיווכח‬
‫ש״האיש הרבה‬
‫איתו‬
‫יותר‬
‫מורכב‬
‫ממה‬
‫שחשבתי״‪.‬‬
‫"היה לי‬
‫וושוב‬
‫המקום‬
‫הראו‬
‫אבל לא‬
‫כלפיו"‪.‬‬
‫לתת לבגין‬
‫בהיסטוריה‪,‬‬
‫מביקורת‬
‫נמנעתי‬
‫גורדי‬
‫את‬
‫ועטיפת‬
‫צילום‪:‬‬
‫פרו‬
‫מירי צווי‬
‫והתוצאה?‬
‫״תוך‬
‫שנה וחצי‬
‫התאהבתי‬
‫בדמות הזאת‪,‬‬
‫כשהשתכנע־‬
‫‪$TS1$‬כשהשתכנעתי‪$TS1$‬‬
‫‪ $DN2$‬שהתייחסו אליה באופן שגוי‪ .‬אומנם אין ספק שלולא‬
‫תי‬
‫בן־גוריון לא הייתה קמה מדינתישראל‪ ,‬אבל זה לא היה‬
‫קורה אם בגין לא היה גורםלעזיבתהאנגלים את הארץ‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬שניהם השלימו זה את זה‪ ,‬כמו הרצל ואחד העם‬
‫בשעתם״‪.‬‬
‫להיסטוריון‪ ,‬לא?‬
‫התאהבות היא דבר מסוכן‬
‫המקום הראוי‬
‫חשוב לתתלבגין את‬
‫״אומנם היה לי‬
‫בהיסטוריה‪ ,‬אבל בעת הצורך לא נמנעתימלהיות בי־‬
‫‪$TS1$‬ביקורתי‪$TS1$‬‬
‫כלפיו״‪.‬‬
‫קורתי‬
‫רתי‪$DN2$‬‬
‫למשל?‬
‫״כולנו יודעים שבגין שגה לא רק‬
‫כשהצדיק את הכני־‬
‫‪$TS1$‬הכניסה‪$TS1$‬‬
‫סה‬
‫‪ $DN2$‬למלחמתלבנון הראשונה‪ ,‬אלא גם כשלא ניסהלמנוע‬
‫אותה‪ .‬ואם נלךלהיסטוריה‬
‫שכמפקד האצ״ל‬
‫בדרך כלל איש עם חמלה‪ ,‬הודה‬
‫כשהורה עלתלייה שני סרג׳נטים‬
‫הקמת המדינה‪,‬‬
‫לפני‬
‫הרחוקה יותר‪ ,‬בגין עצמו‪,‬‬
‫טעה‬
‫בריטים״‪.‬‬
‫איפה‬
‫גורדיס‬
‫‪56‬‬
‫מספר כי‬
‫הקברניט?‬
‫לביוגרפיות‬
‫בניגוד‬
‫אחרות‪ ,‬הוא‬
‫ובפועלו של‬
‫התמקד במניע היהודי בחייו‬
‫בדמות‬
‫במשך שנתיים‪ ,‬בין ‪69‬‬
‫גדלבבולטימור כבנו של רופא‪.‬‬
‫ניסתה‬
‫ל־ ‪71‬‬
‫משפחתולגור בארץ וחזרה על עקבותיה‪.‬‬
‫הזאת‬
‫כשהשתכנעתי‬
‫הוא חובש כיפה מאזלימודיו באוניברסיטתקולומביה‬
‫ובבית מדרשלרבנים‪ ,‬אב לשלושה וסב צעירלנכד‪.‬לי־‬
‫‪$TS1$‬לישראל‪$TS1$‬‬
‫שהתייחסו‬
‫ל‪ $DN2$‬חזר ב־ ‪ 98‬לשנת שבתון‪,‬ולדבריו נשאר כאן לת־‬
‫‪$TS1$‬לתמיד‪$TS1$.‬‬
‫שראל‬
‫שגוי‪.‬‬
‫ד‪ $DN2$.‬הוא משמש כסגן נשיא בכיר וראש החוגללימודים‬
‫מיד‪.‬‬
‫שלם״‪,‬‬
‫הומניסטיים ב״מרכז‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫גורדיס‬
‫דניאל‬
‫קמה‬
‫הייתה‬
‫בךגוריון‬
‫״באתי לישראל במעבר חד מהשלווה הפסטורלית‬
‫זה‬
‫מדינת‬
‫המתפוצצים בי־‬
‫‪$TS1$‬בירושלים‪$TS1$‬‬
‫האוטובוסים‬
‫לזוועה של‬
‫בלוסאנג׳לס‪,‬‬
‫רושלים‬
‫ים‪ $DN2$‬באינתיפאדה השנייה״‪ ,‬הוא מציין‪ ,‬״רציתילע־‬
‫‪$TS1$‬לעשות‪$TS1$‬‬
‫היה‬
‫אם‬
‫ת‪ $DN2$‬כאן משהו‪ .‬מאחר שכבר ייבשו את הביצותלפני‪,‬‬
‫שות‬
‫חשבתי שעם המבט מבחוץ שהבאתי איתי‪ ,‬אוכל לתרום‬
‫היה גורם‬
‫משהו להבהרת הדברים״‪.‬‬
‫את‬
‫הסכם‬
‫שהביא למדינת ישראל את‬
‫מנחם בגין‪ ,‬האיש‬
‫השלום החשוב ביותר‪ ,‬באלעולם אל תוך סערת מלחמה‪.‬‬
‫יציאה‪ .‬לאחר כמעט שנה בכלא שוחרר‪ ,‬נרד בדרום רו־‬
‫‪$TS1$‬רומיה‪$TS1$‬‬
‫כשמתחת לחופה לבשו את‬
‫עםעליזה לביתארנולד‪,‬‬
‫הוא נולד בבריסק‪ ,‬כיום בתחומיבלארוס‪ ,‬כשנה לפני‬
‫כשהיה בשורותיו‪,‬‬
‫החופשית‪.‬‬
‫‪$DN2$‬רומיה‪ $DN2$‬והתגייס לצבאפולין‬
‫המשותפת התריע בפניה‬
‫דרכם‬
‫מראשית‬
‫משפחתו בת־‬
‫‪$TS1$‬בתנאי‪$TS1$‬‬
‫מיה‬
‫מדי בית״ר‪.‬‬
‫מלחמת העולם הראשונה‪ ,‬שאותה צלחה‬
‫שלא יהיו לה חיים קלים איתו‪ ,‬בהיותו מחויב למא־‬
‫‪$TS1$‬למאבק‪$TS1$‬‬
‫שראה‬
‫‪$DN2$‬עוני‪ .‬אביו‪ ,‬זאב דב‪ ,‬סירב לדברפולנית מפני‬
‫נאי‬
‫באביב ‪ 42‬הגיע ארצה ופגש כאן אתעליזה שהגיעה‬
‫בק‬
‫ילדיו רחל‪ ,‬הרצל ומ־‬
‫‪$TS1$‬ומנחם‪$TS1$,‬‬
‫אנטישמית‪ ,‬ועודד את‬
‫‪$DN2$‬למאבק‪$DN2$‬למען מדינת היהודים‪ .‬כעבור ‪ 40‬שנה‪ ,‬במהפך ‪ 77‬לפניו‪ .‬משפחתו‪ ,‬שנותרה מאחור‪ ,‬הושמדה כמעטכולה‪.‬‬
‫בה שפה‬
‫הזכיר לה את חסד הנעורים בלכתה אחריו בארץ לא‬
‫ם‪ $DN2$,‬שנולד‬
‫נחם‪,‬‬
‫בשבת נחמו לראות בעברית שפת אם‪ .‬עד‬
‫בשומר הצעיר‪ ,‬אז שלח אותו‬
‫זרועה‪.‬‬
‫הגיעו למצוות היהפעיל‬
‫״העריץ המטורף״‬
‫מלחמת העולם השנייה פרצה‪ .‬אז קיבל בגין החל־‬
‫‪$TS1$‬החלטה‪$TS1$‬‬
‫אביולסניף בית״ר המקומי ובכך קבע לו את מסלולחייו‪.‬‬
‫כאןניצל חופשה מהצבאהפולני כדי לחבורלאצ״ל‪,‬‬
‫‪$DN2$‬החלטה‪ $DN2$‬אישית שלא הרפתה ממנו כל ימיו‪ .‬זאת‪ ,‬כשהחליט‬
‫בעת היותו תלמיד תיכון שמעלראשונה את ז׳בוטינסקי‬
‫טה‬
‫הארגון שלהם‪ .‬תוך‬
‫בראש‬
‫מפולין עם רעייתו הצעירה‪ ,‬בהותירו מאחור את‬
‫להימלט‬
‫החומים‬
‫בהשראתו לבש את מדי בית״ר‬
‫ונפעם ממנו‪.‬‬
‫שאנשיו ביקשוהו לעמוד‬
‫חמישה ימים הכריז על מרד בשלטונות המנדט ונאלץ‬
‫מכתב‬
‫משפחותיהם ואת פקודיו‪ .‬בהיותם בלבוב קיבל‬
‫והתמנה כראש הסניף בבריסק‪ .‬בגין‪ ,‬שעבר ללמוד‬
‫כשגברה‬
‫מחופש לרב ססובר‪.‬‬
‫כשהוא‬
‫לרדת למחתרת‪,‬‬
‫״כשהספינה‬
‫מאחד מבכירי בית״ר‪,‬‬
‫השקפות קיצוניות יותר‬
‫שכתב לו בחריפות‪:‬‬
‫משפטים בורשה‪,‬סיגל לעצמו‬
‫הקברניט נוטש אותה אחרון‪ ,‬לא ראשון!״‪ .‬מאז‬
‫משל ז׳בוטינסקי‪ .‬הפער ביניהם הורחב ב־ ‪38‬‬
‫הסכנהגילח את זקנו והפךלדוקטור יונה קניגסהופר‪.‬‬
‫טובעת‪,‬‬
‫בוועידה‬
‫בשר הבריטי הלורד מוין‪,‬‬
‫בקהיר‬
‫ההתנקשות‬
‫הקפיד בגיןלהימנע מטעויות כאלה‪.‬‬
‫הבינלאומית השלישית של בית״ר‪ .‬בגין הצעיר הכריז‬
‫בעקבות‬
‫פתחו אנשי ההגנה ב״סזון״‪ ,‬שבו הסגירו את יריביהם‬
‫בחטף‬
‫בוילנה‪ ,‬נודעלבגין על מותו‬
‫בהיותו‬
‫בקיץ ‪40‬‬
‫שעידן הציונותהפוליטית תם וטען שיש לכבוש את ארץ‬
‫שהס־‬
‫‪$TS1$‬שהסתיימה‪$TS1$‬‬
‫מהאצ״לומהלח״י‪ .‬בגין גזר על אנשיו הבלגה‪,‬‬
‫של ז׳בוטינסקי חולה הלב‪ .‬מיד לאחר מכן נאסר בידי‬
‫ישראל בכוח צבאי‪ .‬ז׳בוטינסקי כינה את טיעוניו ״חרי־‬
‫‪$TS1$‬״חריקות״‪$TS1$‬‬
‫בפיצוץ הקטלני של מלון ״המלך דוד״‬
‫‪$DN2$‬שהסתיימה‪ $DN2$‬ב־ ‪46‬‬
‫תיימה‬
‫שארגן‬
‫החשאית הסובייטית‪ ,‬לאחר‬
‫המשטרה‬
‫שנשמעו מהאדון בגין הם‬
‫ת״‪ $DN2$‬ואמר נחרצות‪ :‬״הדברים‬
‫קות״‬
‫עצרת‬
‫חריקה‪ ,‬וצריך לדכא באכזריות כל מיני חריקותכאלו״‪ .‬לציון יום הולדתו ה־ ‪ 80‬שלהרצל‪ .‬זה לא היה מאסרו בירושלים‪ ,‬על הבריטים שהיו בו‪ .‬אף שלא רצהלפגוע‬
‫‪...‬ב‪.‬‬
‫הראשון של בגין‪ ,‬ששלוש שנים קודם לכן נאסר לשבו־‬
‫‪$TS1$‬לשבועות‪$TS1$‬‬
‫את‬
‫חרף ניגודי‬
‫העמדות ביניהם‪ ,‬ז׳בוטינסקי מינה‬
‫אשרות‬
‫‪$DN2$‬לשבועות‪ $DN2$‬אחדים בעקבות הפגנה סוערת בנושא של‬
‫בפולין‪ ,‬והיה נוכח בנישואיו‬
‫בגין בן ה־ ‪ 26‬כנציב בית״ר‬
‫עות‬
‫בגין‪.‬‬
‫גורדיס‬
‫"התאהבתי‬
‫׳‪,‬‬
‫אליה באופו‬
‫ספח שלולא‬
‫איו‬
‫לא‬
‫ישראל‪ ,‬אבל‬
‫לא‬
‫לא‬
‫האנגלים‬
‫בגיו‬
‫חורה‬
‫לעזיבת‬
‫הארץ"‬
‫׳‪,‬‬
‫׳‪,‬‬
‫׳‪,‬‬
‫׳‪,‬‬
‫‪...‬‬
‫_‪.‬‬
‫‪......‬‬
‫‪_.‬‬
‫‪.-‬‬
‫"כולנו‬
‫לא‬
‫שגה‬
‫יודעים שבגיו‬
‫רק‬
‫כשהצדיק‬
‫את‬
‫למלחמת לבנון‬
‫הכניסה‬
‫הראשונה‪ ,‬אלא גם כשלא‬
‫ניסה למנוע אותה‪ .‬הוא גם‬
‫הודה‬
‫שכמפקד האצ״ל‬
‫כשהורה על תליית‬
‫טעה‬
‫שני סרגינטים בריטים״‬
‫אחר שלב אל‬
‫ההסכם‬
‫דהדים של בגין נגד‬
‫לצאת מארץישראל‪.‬‬
‫המתהווה וההפגנות הסוערות‬
‫בגין‪ .‬על קידוש ליל‬
‫נגדו היו משיאי הדרמה בראשית המדינה‪ .‬״אתההחולי־‬
‫‪$TS1$‬החוליגן!״‪$TS1$,‬‬
‫היישוב סער נוכח הוצאתם להורג של לוחמי אצ״ל‬
‫‪$DN2$‬החוליגן!״‪ $DN2$,‬הטיח בוויכוח עם ראש הממשלה בכנסת‪.‬‬
‫גן!״‪,‬‬
‫בגרדום‬
‫בעקבות הכרזתו של בגין ״על גרדום‬
‫ולח״י‪.‬‬
‫ההתנחלויות בצפון סיני היה קשה לו במיוחד‪ .‬מי שסייע‬
‫לו בקבלת ההחלטה היה שר החקלאות דאז‪ ,‬אריאל שרון‬
‫נשיב״‪ ,‬הוציאו אנשיו להורג שני סרגינטים בריטים‪.‬‬
‫לבית שיינרמן‪ ,‬נכדו של מי שהיה בבריסק ידידו הטוב‬
‫הקשה ביותר בחיי״‪ ,‬טען אחר‬
‫״זאת הייתה ההחלטה‬
‫״האסיר מרחוב צמח״‬
‫סאדאת‪,‬‬
‫ה״תמורה״‬
‫של אביו‪.‬‬
‫כך‪-‬‬
‫פרס נובל לשלום עם‬
‫שהפ־‬
‫‪$TS1$‬שהפרס‪$TS1$‬‬
‫לאוסלו‪ .‬בגין הדגיש בדבריו‬
‫פרק מרתק‪ ,‬שכמעט לא מצוי בביוגרפיות אחרות של‬
‫בעקבות החלטת כ״ט בנו־‬
‫‪$TS1$‬בנובמבר‪$TS1$‬‬
‫בגין לא יצא במחולות‬
‫שבניגוד לו לא הגיע‬
‫רס‬
‫סובלן‪,‬‬
‫מוקדשלפסיכיאטר היהודי־אמריקאי רוברט‬
‫בגין‪,‬‬
‫‪$DN2$‬שהפרס‪ $DN2$‬הוענק לו כנציג העם היהודי ודיבר שלום‪ .‬את הכסף‬
‫״ביתורה שלמולדתנו הוא בלתי חוקי‬
‫מבר‪ $DN2$‬באו״ם‪.‬‬
‫במבר‬
‫סטודנטים במצוקה‪.‬‬
‫שהואשםבריגול לטובת ברית המועצות‪ ,‬ברחלישראל‪,‬‬
‫לעולם״‪ ,‬הכריז במקום מחבואו‪ .‬״ארץ ישראל‬
‫ולא יוכר‬
‫תרםלקרןלמען‬
‫החתימה על הסכםהשלום עם מצרים נערכה ב־ ‪ 26‬בספטמ־‬
‫‪$TS1$‬בספטמבר‪$TS1$‬‬
‫ממנה תוך יומיים וניסה להתאבד בחניית ביניים‬
‫גורש‬
‫תוחזר לעםישראל‪.‬כולה‪.‬לנצח״‪.‬‬
‫מדשאת הבית‬
‫בר‬
‫כאן נותן גורריםלהבין שבגין לא היה טלית שכולה בלונדון בטיסה חזרהלארה״ב‪ .‬בגין טען בחריפות כי באין‬
‫הלבן‪ ,‬לאחר שסאדאת‪ ,‬שהתעקש על‬
‫‪$DN2$‬בספטמבר‪ 79 $DN2$‬על‬
‫כל פרט‪ ,‬דחה את הצעתולקיים את הטקס‬
‫הסכם הסגרה בין המדינות‪ ,‬לא הייתה לישראל חובה מש־‬
‫‪$TS1$‬משפטית‪$TS1$‬‬
‫תכלת‪ .‬בעקבות ״טבח ריריאסין״‪ .‬שבו מצאו את מותם‬
‫בירושלים‪ .‬כעבור‬
‫עשרה ימים ביקרבגין‪,‬מלווה בוותיקי המחתרות‪ ,‬בפירמידות‬
‫‪$DN2$‬משפטית‪$DN2$‬להסגיר את האישלידי האמריקאים‪ .‬נאומו של בגין‬
‫פטית‬
‫ההערכות בין ‪81‬‬
‫על פי‬
‫‪ 110‬ערבים‪ ,‬בגין הבן על‬
‫ללוויה של סאדאת‪ ,‬שנ־‬
‫‪$TS1$‬שנרצח‪$TS1$‬‬
‫ובבתי הכנסת בקהיר‬
‫ובאלכסנדריה‪.‬‬
‫בנידון היה משיאי הרטוריקה שלו בכנסת‪.‬‬
‫ההחלטה לכבוש את הכפר וטען שתושביו הוזהרו אבל‬
‫‪$DN2$‬שנרצח‪ $DN2$‬כעבור שנתיים‪ ,‬הגיעו עמו יו״ר הכנסת יצחק שמיר‪ ,‬שר‬
‫רצח‬
‫שהביא להגשמת צוואתו של‬
‫אחדות לאחר‬
‫שנים‬
‫סירבולעזוב את בתיהם‪.‬‬
‫הפנים יוסף בורג ושרון‪ .‬למרות בעיותיו הבריאותיות‪ ,‬בגין‬
‫‪$TS1$‬המדינה‪ $TS1$‬ז׳בוטינסקי‪,‬להעלות את עצמותיו ארצה‪ ,‬בעזרתלוי אשכול‬
‫התקיימה הכרזת המ־‬
‫בגין לא היה נוכח באולם שבו‬
‫קילומטרים‬
‫צעד שם‬
‫שהחליף אתבן־גוריון בראשותהממשלה‪ ,‬מצא עצמו האופו־‬
‫‪$TS1$‬האופוזיציונר‪$TS1$‬‬
‫ברגל‪ ,‬כדי לא לחלל את השבת‪.‬‬
‫ממקום מחבואו‪ .‬הוא‬
‫נה‪ $DN2$‬בהי באייר תש״ח‪ ,‬אבל יצא‬
‫דינה‬
‫שהוקמה ב־‬
‫‪$DN2$‬האופוזיציונר‪ $DN2$‬הנצחי יושב בממשלתהליכודהלאומי‬
‫זיציונר‬
‫המדינה‬
‫הכרזת‬
‫קודםלכן‪ ,‬ב־ ביוני באותה שנה‪ ,‬הופצץ הכור הגרעיני‬
‫הודיע על הקמת מפלגת חירות‪ ,‬ועל‬
‫באוסיראק‪ .‬בין המוזעקיםאליו היה יועצו הקרוב‪ ,‬יהודה‬
‫ששת הימים דרש‬
‫הגיב ב״ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״‪ .‬ביוני ‪ 67‬כשרבלי תיק‪ .‬כשפרצה מלחמת‬
‫אבנר‪.‬לדבריו‪ ,‬כשבגין שמע בטלפון מהרמטכ״ל רפאל‬
‫לדבר על שחרור העיר העתיקה ולא על כיבושה‪.‬‬
‫חברו‬
‫ברירת‬
‫נשא‬
‫שאוהו‬
‫בנאום‪,‬‬
‫מהמחתרת‪ ,‬עמי־‬
‫‪$TS1$‬עמיחי‪$TS1$‬‬
‫תוך שנה וחצי נפטראשכול‪ ,‬ובגין חזר‬
‫שבשער‪ .‬״גור אריה‬
‫(״גידי״)‪ ,‬נערך לקרבות‬
‫‪$DN2‬פגלין‬
‫חי‬
‫איתן שהמטוסים המריאו‪ ,‬הגיב ב״השם ישמורעליהם״‬
‫לאופוזיציה בע־‬
‫‪$TS1$‬בעקבות‪$TS1$‬‬
‫ופסע אנה ואנה בחדר‪ ,‬ממלמל פרקי‬
‫קבות‬
‫‪$DN2$‬בעקבות‪$DN2$‬‬
‫תהילים‪.‬‬
‫חילוקי דעות עם יורשתו‪,‬גולדה מאיר‪ ,‬שאותה כינה‬
‫יהודה״‪ ,‬קרא‪,‬״למען עמנו‪,‬למען ארצנו‪ ,‬קדימהלקרב‪,‬‬
‫״יהודייה גאה״‪ .‬גורדיס מזהה מגמה שעל כנפיה בגין‪ ,‬הדחוי‬
‫לניצחון!׳‪/‬‬
‫קדימה‬
‫כעבור שנה נגרר בגין אחר שרון למה שהחל כ״מבצע‬
‫לבנון עתירת הקרבנות‪ .‬״אי־‬
‫‪$TS1$‬״איננו‪$TS1$‬‬
‫שלוםהגליל״ והפך למלחמת‬
‫אהדה‬
‫עד אז‪ ,‬התקרב לכס השלטון כשהוא נישא עלגלי‬
‫שיתוףהפעולהשעליו הכריזו שני הנצים‪ ,‬בן־גוריון וב־‬
‫‪$TS1$‬ובגיז‪$TS1$,‬‬
‫לבנון״‪ ,‬הבהיר בוושי־‬
‫‪$TS1$‬בוושינגטון‪$TS1$‬‬
‫מאדמת‬
‫‪$DN2$‬״איננו‪ $DN2$‬חומדיםאפילו סנטימטר‬
‫ננו‬
‫בקרב יוצאי המזרח‪ .‬מיד לאחר בחירתו הפגין גישה הומנית‪,‬‬
‫‪ $DN2‬הועמד במבחן תוך חודש‪ ,‬כשאוניית הנשק״אלטלנה״‬
‫גיז‪,‬‬
‫‪$DN2$‬בוושינגטון‪ $DN2$‬לנשיא רייגןולבו הלך ונסדק ככל שגאה מספר הח־‬
‫‪$TS1$‬החללים‪$TS1$.‬‬
‫נגטון‬
‫שנמשו מלב ים‬
‫כשהורה על קליטתפליטים וייטנאמיים‬
‫התקרבהלחופי תל אביב עם מאות‬
‫עולים‪ .‬בגין עלה על‬
‫‪$DN2$‬החללים‪ $DN2$.‬רבים הפגינו נגדו בעקבות הטבח בסברהושתילה‪.‬‬
‫ללים‪.‬‬
‫שפתח את השער בפני יהודי אתיופיה‪.‬‬
‫והיה זה‬
‫וכשנורתח לעברה אש מצד כוחותצה״ל‪ ,‬הורה‬
‫סיפונה‪,‬‬
‫המאשימה כוונה אל שר הביטחון שרון‪ ,‬אבל כדרכו‬
‫ליוצאי המזרח בפרויקט שיקום השכונות וקרא‬
‫בגין‪ ,‬שקרץ‬
‫לא להגיב כדילמנוע מלחמת אחים‪ .‬בין ההרוגים היה‬
‫האצבע‬
‫קיץ נשבר סופית‪,‬‬
‫בגין לקח את האחריות על עצמו‪ .‬באותו‬
‫משותפת גם עם הח־‬
‫‪$TS1$‬החרדים‪$TS1$.‬‬
‫לעלות‪ ,‬מצא שפה‬
‫אברהם סטבסקי‪ ,‬חברילדות של בגין‪ ,‬ששנים קודם לכן ליהודי ברית המועצות‬
‫כשבהיותו במסע בארצות הברית הודיעו לו על מותה של‬
‫רדים‪.‬‬
‫ניצולי אצ״ל נמנהיחיאל‬
‫זוכה מרצח חיים‬
‫‪$DN2$‬החרדים‪ $DN2$.‬כך‪ ,‬בשעת משא ומתן על הרכבתהממשלה‪ ,‬כשהגיעו‬
‫ארלוזולוב‪ .‬עם‬
‫ישראל‪ ,‬שאל אותם ביידיש אםהתפללו עליזה‪ ,‬אהובת נפשו‪.‬‬
‫ללשכתו רבנים מאגודת‬
‫קדישאי‪,‬לימים מזכירו המסור של בגין‪.‬‬
‫כפי שלא עשה שום‬
‫מנחה‪ ,‬ועד מהרה הצטרףאליהםלתפילה‬
‫מצב בריאותו הורע‪ .‬״אינייכולעוד״‪ ,‬הכריזבקול שבור‪.‬‬
‫״אותי הם רצולהשמיד״‪ ,‬הוא זעם בנאום רדיו לאהל‬
‫הוא פרש מראשות הממשלה ועבר עם בתו הרווקה לאהלבית‬
‫לפניו‪ ,‬לא אחריו‪.‬‬
‫ראשממשלה‪ ,‬לא‬
‫תהיה מלחמה אחים״‪.‬‬
‫רדהולחוף‪ ,‬אבל הבטיח ש״לא‬
‫שבו הסתגר באחריתימיו‪ .‬״האסיר מרחוב צמח״‪ ,‬כונה בתק־‬
‫‪$TS1$‬בתקשורת‪$TS1$.‬‬
‫המשטר הרודני של‬
‫שפר&ם למחרת יצא נגד‬
‫בכרוז‬
‫בגין‪ ,‬שהכריז ש״בקרוב יהיו הרבהאלוני מורה״ ועמד על‬
‫בחלוק‪ ,‬העביר את זמנו בק־‬
‫‪$TS1$‬בקריאת‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בתקשורת‪ $DN2$.‬הרחק מההמוניםולבוש‬
‫שורת‪.‬‬
‫המינוח ״יהודה ושומרון״ במקום ״הגדה המערבית״‪ ,‬עודד‬
‫בן‪-‬גוליון‪ ,‬והזהיר שבסופו של דבר בךגוריון‪ ,‬״העריץ‬
‫‪$DN2$‬בקריאת‪ $DN2$‬עיתונים וספרים‪ ,‬בהם האוטוביוגרפיה של ג׳יהאן סא־‬
‫‪$TS1$‬סאדאת‪$TS1$.‬‬
‫ריאת‬
‫ההתנחלויות‪ ,‬ומצד שני הוא שהזמין את נשיא‬
‫הקמת‬
‫את‬
‫מחנות ריכוז‪.‬‬
‫והאוויל״‪ ,‬עוד יקים‬
‫המטורף‪ ,‬הכסיל‬
‫‪$DN2$‬סאדאת‪ $DN2$.‬את האוטוביוגרפיה של עצמו‪ ,‬מחבר ״המרד״ ו״ימים‬
‫דאת‪.‬‬
‫שרשימת חירות‬
‫פעילותולכנסת‪ ,‬לאחר‬
‫בגין העתיק אה‬
‫מצרים אנואר סאדאתלנאום בכנסתולבסוף חתם עמו על‬
‫לבוראו והוא בן‬
‫‪$TS1$‬למרות‪ $TS1$‬לבנים״ לא כתב‪ .‬במרץ ‪ 92‬השיב את נשמתו‬
‫הסכםשלום‪ ,‬שעם כל הצינה שבו נשמר עד היום‪ .‬זאת‪ ,‬למ־‬
‫‪ 14‬מנדטים‪ .‬אבל כשמפלגתו כשלה‬
‫זכתה‬
‫בראשותו‬
‫בפתק שהפקיד בידי קדישאי ביקשלהיקבר בהר הזיתים‪,‬‬
‫‪79‬‬
‫‪$DN2$‬למרות‪ $DN2$‬התיווך הלא הוגן מצד שושבין ההסכם‪ ,‬נשיא ארצות‬
‫רות‬
‫כעבור שנתיים בבחירות לכנסת השנייהונאלצה להסתפק‬
‫לידעולי הגרדום מאיר פיינשטיין ומשה ברזני‪ ,‬ולא בחלקת‬
‫הברית דאז‪ ,‬ג׳ימי קרטר‪.‬‬
‫התפטרותו‪ .‬הוא חזר בו בשנו־‬
‫‪$TS1$‬בשנודע‪$TS1$‬‬
‫בשמונה מנדטים‪ ,‬הגיש את‬
‫ליווהו בדרכו האחרונה‪.‬‬
‫בקמפ דיוויד‪ ,‬שלב גדולי האומה‪ .‬רבבות‬
‫מתאר כיצד בגין תומרן‬
‫גורדיס‬
‫‪ $DN2‬לו על הכוונהלתבועשילומים מגרמניה‪ .‬נאומיו המה־‬
‫דע‬
‫הוויתור‬
‫המוחלט על‬
‫שבת‬
‫כדת וכדין‬
‫סיני‪,‬‬
‫הוא לא‬
‫אבל‬
‫נשאר‬
‫ויתר‪ .‬פינוי‬