א-ב חשווו תשלו/ו

‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫מסדנת המורה‬
‫על ספרים‬
‫א‪-‬ב חשווו תשלו‪/‬ו ‪ -‬אוקטובר ‪1975‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫העניינים‬
‫תיבו‬
‫עמוד‬
‫ח כז ח 'ב‪ I‬כ ח‬
‫כ 'ב‪ I‬כ ילי‬
‫אברהם צלמון‬
‫מיכאל הן ואריה לוי‬
‫התיבוד היעיל )‪('C.B.T.E.‬‬
‫‪.‬‬
‫)גישה סוציולוגית( ‪.‬‬
‫מה רע בחיבוד המוסדי ‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫בית‪-‬הספר כספק שירותי‪-‬חיבוד והישגי תלמידיו‬
‫בכיבזין יוכ‪C‬‬
‫סוניה מרבך‬
‫'בזעון אפ'יטין‬
‫‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.‬‬
‫ייהילד טעון הטיפוח והילד ה'אורגאבי'" ‪.‬‬
‫חיבוד לצפייה בסרטי הקול בוע והטלוויזיה‬
‫ערה ברקאי‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫עיון ב"בובה ממוכנת" לדליה רביקוביץ‬
‫מרר ‪ :‬י • מ ‪ b,‬טי ז‬
‫אריר כהן‬
‫כ"וך סגל‬
‫רב "ליז‬
‫כוכר‬
‫גר כהן‬
‫‪28‬‬
‫)עשר שנים למותו(‬
‫'‪.:,‬ןאלת ה'‪:Ii‬רכים והחיבוד לערכים במשנת בובר •‬
‫‪32‬‬
‫הסמכות המחנכת בסיטואציה החינוכית במשנת בובר‬
‫בובר ב'‪.:,‬ןיחה עם נציגי הסתדרות המורים‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫חלדי‬
‫מנשה רוכ'ני‬
‫)‪ 900‬שנה להזלדתו(‬
‫בעיות בהוראת ספר ייהכוזרי"‬
‫'‪,,‬ירי ריה"ל בבית‪-‬הספר‬
‫‪..‬‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫יהדות ספרד וארץ‪-‬ישראל בימי ר' יהודה הלוי‬
‫אריה מכצ'ר‬
‫ממרבת‬
‫ח ח ורא ח‬
‫'‪:Ii‬ל מדוכת הכתיב ‪ -‬י‪.:‬זלוש בעיות ושאלות שמובה‬
‫יהושע ויכשטין‬
‫יחווח‬
‫ו כ ר רכי‬
‫וחהיכוך‬
‫‪81‬‬
‫המורח‬
‫כינה שופם‬
‫איך לימדו ילדים בשער‪-‬הגולן ‪.‬‬
‫משתקים בלשון לאהבת הלשון ‪..‬‬
‫לימוד הכתיב והדקדוק לפי אותיות הי;‪i,‬ימוש‬
‫שרגא שפר‬
‫הוראת החי‪.:‬זבון בבת"ס היסודיים ורציפות השיטה‬
‫הוה שבזי‪",‬‬
‫גאונה כהן‬
‫טל‬
‫‪72‬‬
‫‪79‬‬
‫•‬
‫מפרים‬
‫‪85‬‬
‫‪91‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪104‬‬
‫ייההתבגרות" ‪ -‬יוכף גלב'ז ; יינעורים בקיבוץ" ‪ -‬יוכף ארבון ; "לכסיקון לתודעה‬
‫יהודית" ‪ -‬אביב נ‪:‬קרוכי ;‬
‫מחקר דיאלקט ערבי של יהודים ‪ -‬ביר שוחט ;‬
‫ייהמשחק ‪ -‬ערכיו ובעיותיו" ‪ -‬כה‪::‬ה גולדשטיין ;‬
‫ייקאפקא בעברית" ‪ -‬צכי‬
‫קרביאל ; שני ספרים חדשים של מחבר אחד ‪ -‬יהו'בט ירון ; על ספרים בספרות‪,‬‬
‫בלשון ובחברה ‪ -‬יוסף 'בה‪.‬לבן ;‬
‫הצצה בספרים שונים ‪ -‬צמח צמריון ;‬
‫ייפריודיקה סקטוריאלית" ‪ -‬טרה הרצכרג ;‬
‫ספרים שנתקבלו במערכת‬
‫‪127‬‬
‫דברי סיום ‪ -‬הזגורך‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫מרדכי‪-‬מרטין בובר )עשר שנים למןתן(‬
‫אדיר כהן‬
‫שאלת הערכים והחינור לעו‪-‬כיס במשנתן שר מי בןבר‬
‫בהתמודדו עם שאלת הערכים בוחן בובר סוגיה‬
‫ציווי שמימי‪ ,‬שאיום עונש בצידו‪ .‬אולם הוא מבקש‬
‫קשה זאת תור העלאת הנסיונות הפילוסופיים במרו‪-‬‬
‫להטעים‪ ,‬כי הנחה‪-‬מראש של קשר זה שבין המוסרי‬
‫צת תולדוו‪ :‬המחשבה האנושית להאיר את המוחלטות‬
‫לדתי‬
‫בידי‬
‫או היחסיות כעולם הערכים‪ .‬את תורת האידיאות של‬
‫אלוהים‪ ,‬הוימד על‪-‬ידיו בתור עצמאות‪ ,‬שלא נפגמה‬
‫אפלאטון הוא תופס כבןחאה נגד הטלת יחסיות בכל‬
‫מאז‪ .‬בדו‪-‬שיח שבין האדם לבוראו‪ ,‬שהוא‪,‬‬
‫לדברי‬
‫הערכים‪ ,‬כניסיון גדול של הגות הזמן העתיק לחזור‬
‫בובר‪ ,‬תבןצית הקיום‪ ,‬נוטל האדם חלק במלוא החירות‬
‫ולכונן את הקשר שכין המוסרי וכין המוחלט‪ .‬לעומת‬
‫והמקוריות‪.‬‬
‫מבצע‬
‫עולם הדכרים הוא מעמיך עולם נעלה מכל פגיעה‬
‫בנפשו פנימה‪.‬‬
‫השקפת‪-‬היסוה‬
‫היא‬
‫כר‬
‫מתבססת‬
‫שהאדם‪,‬‬
‫ההכרעה‪,‬‬
‫בהיבראו‬
‫שהאדם‬
‫אפלאטון‬
‫לעומת זאת עדים אנו במאות האחרונות למשבר‬
‫מטיל כאן על האדם את המשימה לממ‪iIl‬כאישיותו‬
‫המוחלט‪,‬‬
‫של‬
‫את‬
‫צורות‬
‫טך‪,‬ורות‬
‫החלטיותן של‬
‫כתור‬
‫דיוקן‪-‬ראשית‪.‬‬
‫האידיאות‪.‬‬
‫חמור של‬
‫הנסיון‬
‫לקשר את המוסרי אל‬
‫החיקוי הא‪,‬יבייק;\יבי‬
‫משבר המגיע עד לזמננו אנו‪ .‬משבר זה בא לביטוי‬
‫של האידיאות על‪.‬ידי הדברים מתגלגל בתור ה‪<:‬וב‪-‬‬
‫בתורותיהן של תנועות פילוסופיות המטילות יחסיות‬
‫ייקטיכיות ועל‪-‬ידיה לכלל המעשה הרוחני ו‪:z‬בצלמה‬
‫בערכים‪ .‬בובר מטעים‪ ,‬כי ייפילוסופיה זו‪ ,‬המקשרת את‬
‫של האידיאה‪ .‬כובר מבהיר השקפתו זאת של אפלא‪-‬‬
‫האספקלריה הביולוגית עם הסוציולוגית והפסיכולו‪.‬‬
‫טון‪ ,‬בהטעימו כי הערר מוכר כמקום שהוא מתגלה‬
‫גית‪,‬‬
‫כמו שקשרה אותן פע'ם הסופיסטיקה‪ ,‬מבקשת‬
‫לפני היחיד המכריע ככל מהותו להיעשות ך‪::‬ה שהיה‬
‫לערטל ולהוקיע את עולם הרוח כצירוף של אונאות‬
‫מכוון להיות‪ .‬דבר זה לא ניתן ללמה אלא רק לעורר‬
‫ואשליות‪ ,‬אידיולוגיות וסובלימאציות" ‪ ,2‬מארכס קובע‬
‫את זיקת המהות של האישיות האנושית אל א'‪z,,‬זר‬
‫את כל האידיאות הדתיות‪ ,‬המוסריות‪ ,‬המדיניות והפי‪.‬‬
‫מזדקר מעל להווייה‪,‬‬
‫לוסופיות‬
‫מול הניסיון של אפלאטון מעמיד כוכר את הניסיון‬
‫בתהליך‬
‫ההיסטורי‪,‬‬
‫תהליך‬
‫שניתן‬
‫לתפסו‬
‫רק מתוך התמורות שבתבאי‪-‬הייצור והסכסוכים הבוב‪-‬‬
‫של עם ישראל כראשית ההיסטוריה ונלו לקשר את‬
‫עים מהן‪ .‬בערכים ובמוסר של כל תקופה ניתן ביטוי‬
‫ההבדלה היסודית שבין טוכ לרע אל המוחלט‪ .‬בובר‬
‫איךי"לי לתבאי‪-‬הקיום של המעמד השליט‪ ,‬וכל עוד‬
‫מדגיש ‪ :‬יימשפט וצדק‪ ,‬אישורו של ה"ושר והכרעתו‬
‫קיימת מלהמת המעמדות‪ ,‬כל הבדלה בין טוב לרע‬
‫של העוול‪ ,‬לא נחשבו כאן כמגולמים כבר כחכרה‬
‫"יבה אלא פונקציה שלה‪ ,‬כל נורמה של חיים אינה‬
‫שמימית‪,‬‬
‫לא‬
‫הסדר‬
‫הצריכה‬
‫לשמש‬
‫דוגמה‬
‫הקוסמי הוא שקבע‪,‬‬
‫לחברה‬
‫אלא‬
‫האנושית‪,‬‬
‫ז‪'I.‬א ביט‪,‬יי של השלטון או כלי‪-‬שרת בידו להטיל‬
‫אדון‬
‫את מרותו‪ ,‬ודבר זה אמור בסופו של דבר לא רק‬
‫אדוביו‪,‬‬
‫השמים והארץ‪ ,‬הוא שהורה להם ליצורים האנושיים‬
‫מעשה‪-‬ידיו‪ ,‬כי יבדילו בבפשם בין הטוב ובין הרע‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫נרדכי‪.‬מרטין בובר ‪" -‬ליקוי האור ר‪2tJ‬לוהי'‪:‬‬
‫בתוך פכי ארס‪ ,‬בחינות באנתרופולוגיה פילוסו‪-‬‬
‫כמו שהוא עצמו‪ ,‬כבריאת העולם‪ ,‬הבדיל בין האור‬
‫‪':‬ית‪,‬‬
‫ובין החושך" ‪.1‬‬
‫בובר מציין‪ ,‬כי נוהגים לראות את הקשר שבין‬
‫מוסר וערכים ובין דת ישראל רק באספקלריה של‬
‫הוצאת‬
‫עמ' ‪.;U4‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫שם‪ ,‬עמ' ‪.306‬‬
‫מוסד‬
‫ביאליק‪,‬‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫תשכ"ב‪,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪33‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוד לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫לגבי תכני‪-‬המיסר המשתנים‪ ,‬אלא גם לגבי ההערכה‬
‫סארטר‬
‫שאין‬
‫שום‬
‫אפריורית‪ ,‬לא מפי אלוהים ולא מטעמה של איזו‬
‫המוסרית גיפה‪,‬‬
‫גם‬
‫מטעים‪,‬‬
‫לחיים‬
‫תבנית‪-‬מוסר‬
‫ריאה את תירית‪-‬המוסר ההיסטוריות‬
‫ביצ'שה‬
‫עילה אובייקטיבית הנמצאת‪,‬‬
‫מחוץ לגופו‬
‫כביכול‪,‬‬
‫כאמצעי במלחמית הכיח שבין רבדים שליטים ובש‪-‬‬
‫ולאישיותו של האדם‪ .‬ערכים מוסריים או דתיים מוח‪-‬‬
‫לטים‪ .‬היא גורס‪ ,‬כי הערכים ישיביייהם עימדים בי‪-‬‬
‫לטים‪ ,‬שעל פיהם יתווה לו האדם את דרכו‪ ,‬אינם‬
‫חס ישר לגידול כיחי של קיבע הערכים‪ .‬היא מירה‪,‬‬
‫אלא אשלייה‪ .‬אין המציאות מכירה שום מהות קודמת‬
‫כי התקיפה החדשה היא תקיפת השקיעה של הסברת‬
‫לקיומו של האדם‪ .‬חוסר העילה החיצונית‪ ,‬התבניתית‪-‬‬
‫העילם המיסרית‪ ,‬שקיעה המסתיימת בביהליזם‪ .‬ביה‪-‬‬
‫התכליתית‪ ,‬בחיים‪ ,‬משווה לאדם תחושה של חירות‪,‬‬
‫ליזם זה ייכרע שעה שיעלה מתיד עצמי של האדם‬
‫של אי‪-‬תלות במרותו של משהו מחוצה לו‪ .‬האדם‬
‫תחליף אל בעל תיקף בצירת ייאדם עליון"‪ .‬תחליף‬
‫פעולה‬
‫בן‪-‬חורין‬
‫בחירתו‬
‫הוא‪.‬‬
‫ובמציאות‬
‫בחיים‬
‫ועל‬
‫תחילית היא לו‪ .‬כל פעולה שלו מעידה על בחירה‬
‫עליין" מישתת סילם הערכים‬
‫נטולת תבנית ראשונית‪ .‬הפעילות היא המפגינה את‬
‫הביוליגי החדש‪ ,‬שבו הערכים טיב‪-‬רע מוחלפים על‪-‬‬
‫תחושתו הקיומית של האדם‪ ,‬מציינת את תהליד הב‪-‬‬
‫"להבדיל‬
‫חירה הנצחי שלו‪ .‬סארטר מדגיש‪ ,‬כי "לפי זה‪ ,‬נטיי‪-‬‬
‫זה‬
‫אמת‪-‬מידה‬
‫משמש‬
‫מושג זה של‬
‫ידי‬
‫ייאדם‬
‫הערכים‬
‫של‬
‫הערכים‬
‫חזק‪-‬חלש‪ .‬ביבר‬
‫החדשים‪,‬‬
‫מטעים‪,‬‬
‫כי‬
‫מתורת האידיאות הרי תירת האדם העליין אינה תירה‬
‫תו הראשונה של האכזיסטנציאליזם היא לעורר את‬
‫על‪.‬ידי‬
‫אחראי‬
‫כל‬
‫עיקר‬
‫האידיאה‬
‫ילהבדיל‬
‫של‬
‫מסילם‪-‬הערכים‬
‫הטוב‬
‫הרי‬
‫סילם‬
‫הבקבע‬
‫הערכים‬
‫חזק‪-‬חלש‬
‫תחושת האדם‬
‫שהוא‬
‫בזה‬
‫ולעשותו‬
‫מהווה‪,‬‬
‫אחריות שלימה לקיומו" ‪.5‬‬
‫עולמו של סארטר‬
‫איבי סולם‪:‬ערכים כל עיקר" ‪,8‬‬
‫לגבי בני האדם הוא עולם‬
‫הערכים‬
‫בעולמני‬
‫עויין והאדם בו גלמוד והוא כשלעצמו מהווה לעצמו‬
‫היחסי של‬
‫הערכים‪,‬‬
‫אתגר‪ ,‬ומכאן תחושת היתמות הפסיכית הממלאה את‬
‫'‪1‬ל התמעטות ההסכמה לגבי הערכים החברתיים הב‪-‬‬
‫יצירותיו הספרותיות והאופיינית למודרניזם הספרותי‬
‫יפלוראליזם‬
‫ייתחו‪-‬‬
‫כל‬
‫להתביבן‬
‫בסיין‬
‫הטכנולוגי מעמיד‬
‫שקיעתם‬
‫סיסיים‪,‬‬
‫על‬
‫של‬
‫בסוגיית‬
‫איפיים‬
‫ערכים‬
‫מקובלים‬
‫ערכי המונח ביסודו של המאבק בין מגמות שונות‪,‬‬
‫במערב‪ .‬ישעיה רבינוביץ מתאר זאת בכתבו ‪:‬‬
‫שת המועקה הרובצת על גבי פעולתם של גיבוריו‬
‫חברתיית‪ ,‬פיליטיות‪ ,‬תרבותיות ודתיות‪ ,‬ישל הסוב‪-‬‬
‫לעולם אינה מלווה תמורה וגאולה אשר סופן לבוא‪,‬‬
‫אורח‬
‫מולידים‪,‬‬
‫לנות‬
‫שנתפשטה‬
‫בחברה‬
‫דמוקראטית‬
‫לגבי‬
‫בני‬
‫אוהבים‪,‬‬
‫אדם‬
‫מתחבטים‪,‬‬
‫שונאים‪,‬‬
‫בין‬
‫מתפרנסים ‪ -‬וכל מעשה ומחשבה משלהם נגרשים‬
‫ראשי המערערים על הזכות המוסרית לחנד לערכים‬
‫מאישיותם הנוצרת מאותה מועקה‪ ,‬וסופה זורמים אל‬
‫‪r.:‬וחלטים‪ .‬הוא דחה את מושג החיבוך והשתמש במו‪-‬‬
‫אותה מועקה" ‪ .6‬הזולת בעולם גיבוריו של סארטר‬
‫שג תרכות‪ ,‬התרבות לגביו היא מאגר הטרוגני של‬
‫במש;!ט‬
‫החיים‬
‫האינדיווידואליסטי‪.‬‬
‫כבר‬
‫טולסטוי‬
‫היה‬
‫מהווה‬
‫מתמיה‬
‫איום‬
‫כפי‬
‫שהדבר‬
‫מתבטא‬
‫ערכים השיכבים בכפיפה אחת‪ ,‬משום שהם הולמים‬
‫המפורסם מתוד מחזהו ייבדלתיים סגורות" ‪ -‬ייהגיה‪.‬‬
‫את צורכי ההווה של האבשים ומספקים נקודת‪-‬מוצא‬
‫נום הוא הזולת"‪ .‬בין אדם לזולתו יש מחסום‪ ,‬שאינו‬
‫של‬
‫ניתן למעבר‪ .‬בגלל הזולת נלקח ממני מקומי המיוחס‬
‫טולסטוי אינה מכירה במטרה סופית של האדם ואינה‬
‫בעולמי שלי‪ .‬היחידות הסובייקטיביות נשארות נפר‪-‬‬
‫לחיפושי‬
‫מקבלת‬
‫לפנות‬
‫דרכים‬
‫כל‬
‫חדשית‬
‫קריטריובים‬
‫חיצוניים‬
‫לערכים‬
‫וטובית‬
‫נוקשים‬
‫יותר‪ .‬גישתו‬
‫וקבועים‪.‬‬
‫במקום‬
‫אשר‬
‫לעתים‬
‫מסורתיים‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫ט'יובים כחיבוך‪ ,‬חוברת‬
‫קרובית הם גילויים של שחיתות‪ ,‬של ביצול לרעה‬
‫של עדיפותנו הפיזית כמבוגרים‪ ,‬עלינו לנסות ולשח‪-‬‬
‫רר‬
‫את‬
‫הרוח‬
‫האינדיבידואלית האנושית‪,‬‬
‫שיש‬
‫לה‬
‫מאמרי יימשנתו החינוכית של טולסטוי"‪ ,‬בתוך‬
‫‪.37-26‬‬
‫‪.S‬‬
‫‪est‬‬
‫‪L'Existelltialism‬‬
‫‪1946 .‬‬
‫תחושת הכיוון העצמית שלה ולעזור לה לטפח את‬
‫)המובאה‬
‫עצמה ‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.3‬‬
‫שם‪ ,‬עמ' ‪.310‬‬
‫‪,1‬‬
‫אייר‬
‫תשלייג‪ ,‬ע"ע‬
‫ישעיה‬
‫לפי‬
‫‪-‬‬
‫‪e;\!J-P;ltll‬ז‪.‬‬
‫‪S;lrtre‬‬
‫‪tJn Htl!Jl;\IJis!JJe. Paris, NageI.‬‬
‫תרגומו‬
‫של‬
‫רבינוביץ ‪ -‬יצר‬
‫ישעיה‬
‫ויצירה‪,‬‬
‫רבינוביץ( ‪.‬‬
‫הוצאת‬
‫ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשי"ב‪ ,‬עמ' ‪.66‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫מוסד‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪34‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכיס והחינוך לערכיס במו‪/.‬זנתו של מ' ברבר‬
‫דרת לחלוטין ר"הקרנפליקט הוא המשמעות המקורית‬
‫גס בובר מעלה את עניין ההכרעה האישית‪ .‬הרא‬
‫של ההורייה למען הזולת" ‪ .7‬רמכאן תחושת הבחילה‬
‫כופר‬
‫אמיתותה‬
‫העמרקה המלווה את תפיסת הזולת המתעצמת בספ‪-‬‬
‫האישית של ההכרעה‪ .‬בובר מדגיש‪ ,‬כי האדס זרמד‬
‫ודאות‪,‬‬
‫בכל‬
‫שאינה‬
‫מתוך‬
‫נובעת‬
‫רו ייהבחילה" ‪ .8‬לשיא המרעקה רהגלמודירת הבלתי‪.‬‬
‫נוכח ההווייה‪ ,‬ומתוך עמידתו זאת הוא משיב תשובה‬
‫מגיעים‬
‫הזיקה אני‪-‬אתה‬
‫להתרוקנות‬
‫מתקשרת‪,‬‬
‫הדברים ב‪i:‬יפורו‬
‫ערך‬
‫השכל" "‪.‬‬
‫בסיפור זה‬
‫יפיל‬
‫עוברה‬
‫גומלין ממש‪ .‬התייחסרת זאת איננה אנאליטית‪-‬אינט‪-‬‬
‫של מארסל‪ ,‬שהתעברה ללא רצונם‪ .‬הוא פוגש את‬
‫לקטואלית‪ ,‬אלא תנועה דינאמית של האני אל הלא‪-‬‬
‫שרה‪ ,‬שנתנסתה בהפלה מלאכרתית‪ ,‬והיא מנסה לדבר‬
‫דו‪-‬צדדי‪,‬‬
‫נזחפש‬
‫מ‪,‬זיה‬
‫ייגיל‬
‫השאלות‬
‫של‬
‫קיימת כאילר באמצע בין האני רהאתה‪ ,‬רהיא זיקת‬
‫גיבורו‬
‫הנוך;‪,‬‬
‫החיים‬
‫מתוכנו‪,‬‬
‫על‬
‫הגדולות‬
‫הקיוס‪.‬‬
‫אשר‬
‫מישהו‪,‬‬
‫‪i‬ת‬
‫על ליבו באומרה ‪ :‬ייהאין אתה רואה מה שאתה אומר‬
‫לעשות ?"‪,‬‬
‫משיב‬
‫והוא‬
‫לה ‪:‬‬
‫ילדיס‬
‫יירכשמביאיס‬
‫אני‪.‬‬
‫הפגישה‬
‫ששוב‬
‫אינר‬
‫בין‬
‫יכול‬
‫האני‬
‫והאתה‬
‫אקט‬
‫היא‬
‫להיעשרת מקרטב אחד בלבד‪ ,‬כי‬
‫היהס קודס כאן למרכיבים‪.‬‬
‫לעולם‪ ,‬רואה מיי‪:.‬זןזו ‪:,‬ת מה שהוא אומר לעשות ?" ;‬
‫יוסף גרינפלד‪ ,‬העוסק בשאלת הנזרסר האכסיסטנ‪-‬‬
‫"ולד‪ ,‬שוב‬
‫ציאלי של ברבר‪ ,‬מציין‪ ,‬כי "האדם אצל בובר מרגדר‬
‫תרפרף‬
‫לא‬
‫רק עס זולתר אלא‬
‫מתוך‬
‫כאחד‬
‫מוסיף‬
‫והנזחבר‬
‫למחשבתר‬
‫של‬
‫מתיה ‪:‬‬
‫פעוטה של‬
‫אור‬
‫הכרת‪-‬עצמו‪,‬‬
‫נקודת ריכוז‬
‫סחור סחור‪,‬‬
‫תתחבט אל הכתלים ולעולם לא תוכל‬
‫להימלט"‪.‬‬
‫אף‬
‫מתוך יכולתר לבוא בזיקה‬
‫אף‬
‫תחרס‬
‫עס‬
‫הערכיס‪.‬‬
‫שהאדס‬
‫הרא‬
‫נושאה רנשראה של הזיקה הזאת‪ ,‬מגדירה היא אותר‬
‫קיים ניגוד מוחלט בין דרכר של בובר‪ ,‬המשתייך‬
‫מבחינת מקורו ותכליתר כאחד‪ .‬אנר קרלטים את הפ‪-‬‬
‫של‬
‫שר הדתי בתוך המציאות‪ ,‬אבל לא מתוך כורנה תחי‪-‬‬
‫ובין דרכו של סארטר הן באשר ליחס אל‬
‫לה‪ ,‬כי את הפשר האכזיסטנציאלי אין למצרא בשיקול‬
‫הוא‬
‫זמננו‪,‬‬
‫לזרם‬
‫האכזיסטנציאליסטי‬
‫בפילרסופיה‬
‫הזולת והן באשר לש‪i‬לת הערכיס‪ .‬אצל סארטר מוב‪-‬‬
‫הדעת אלא בעמידה במבחן" ‪."1‬‬
‫לט הקיוס הנפרד ‪ :‬לגבי גיבוריו יש קיומים נבד‪-‬‬
‫הבסיס האמיתי של פילוסופיית ה‪.:‬רכים של בובר‬
‫לים‪ ,‬ואילו לפי בובר הקיום הוא בעיקרר של דבר‬
‫הוא‬
‫במלה‬
‫ייקיוס‪-‬עם" ‪ ."0‬לפי תפיסתו של בובר‪ ,‬מתהווה אני‬
‫דת מגדיר בובר את הזיקה של האישיות האנושית‬
‫לישות עצמאית מתוך עצם התהליך של זיקתו לזולת‪,‬‬
‫אל המוחלט‪ ,‬בשעה ובמידה שהאישיות במלוא שלי‪-‬‬
‫האני מוצא את אישורר בזולת‪.‬‬
‫בדת‪,‬‬
‫ביחסי האבי‬
‫מותה נכנסת‬
‫עם‬
‫ושרהה בתרך‬
‫המוחלט‪.‬‬
‫הא‪,‬זה‬
‫זיקה זאת‪.‬‬
‫בובר‬
‫מטעיס‪,‬‬
‫כי האדם‪ ,‬השואף להבדלה ולהכרעה בתוך נפשו שלו‪,‬‬
‫‪,7‬‬
‫‪,8‬‬
‫!‪]C;l11-P;l11‬‬
‫אינו יכול לשאוב מתוכה את ההחלט ב'‪\t‬ביל שורת‪-‬‬
‫‪,IC!!111cn,‬ז ‪;lrl1cs.‬ת !‪tle"", Tr;l11S!;l!C(] by I{;lze‬‬
‫‪S;ll'!l'e - Beill[f Cln({ Notllin[f-‬‬
‫הערכיס של‪ .i‬רק מתוך הזיקה האישית אל המוחלם‬
‫‪)957,‬‬
‫בוקע ועולה ההחלט של המערכת הערכית‪ ,‬כאן מן‬
‫‪;lI'd,‬ןך‪]"'\11-P;l11! S;lr(l'c - Ia ,\'Cl11,\,,'e, (;;tllil‬‬
‫הדין להדגיש את הזיקה האי'בזית המהותית‪ ,‬רלאו דוו‪-‬‬
‫‪)C).)8,‬‬
‫קא את קנה‪-‬המידה שהונחל במסורת דתית‪ .‬לדברי‬
‫‪II()}'(! :\ICX;lll(]er - Tlle !JiCl1',\1 ('j' .1'Jtoine‬‬
‫של‬
‫)הספר תורגם לאנג‪:J‬ית בידי‬
‫‪,9‬‬
‫‪RC;\SOI1,‬‬
‫‪RoqlietJtin,‬‬
‫‪l11;l11‬ב!‪n Le‬ן‪.(1940 ,Jol‬‬
‫ההכרח שזה יהזור ויחושל ביקוד האמת של זיקתו‬
‫‪J ("\11- P;llll‬‬
‫לתוקף‬
‫‪'!\C i\ge of‬ן ‪S;\r!I'c -‬‬
‫‪,‬ד‪)C).:i‬‬
‫בזיקת‬
‫האני ‪-‬‬
‫לפי‬
‫מ"מ‬
‫בובר‬
‫המהותית האישית‬
‫אמיתי" ‪.12‬‬
‫‪.11‬‬
‫וז'אן‬
‫פול סארטר"‪ ,‬בתוך כר‪.‬אילן‪ ,‬ספר השנה למדעי‬
‫היהדות רהרוח של אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬תשלייד‪,‬‬
‫כרך‬
‫י"ב‪,‬‬
‫ע"ע‬
‫‪.253-243‬‬
‫אל‬
‫המוחלט‪ ,‬כדי שיזכה‬
‫‪.‬בן‪((:‬‬
‫עמד על כך תיאודור דרייפרס במאמרו ייבחינות‬
‫הזולת‪,‬‬
‫"גס‬
‫החלט שהונחל לו במסורת דתית ורואהו כשלר‪ ,‬מן‬
‫‪il-‬ן‪"n‬ז ‪ 1‬ב!‪is‬ךן‪Tr;\11s);\!c(11,.\, Eric S\I((Oll, H;\I‬‬
‫‪.10‬‬
‫בובר ‪:‬‬
‫כשהיחיד‬
‫קונה‬
‫לעצמו‬
‫קנה‪-‬מידה‬
‫יוסף‬
‫גרינפלד‬
‫בובר‪,‬‬
‫בתוך‬
‫ט'‪-‬י"ב‪,‬‬
‫‪.12‬‬
‫ע"ע‬
‫‬‫גזית‪,‬‬
‫המוסר‬
‫האכסיסטנציאלי‬
‫תשכ"א‪,‬‬
‫כרך‬
‫י"ט‪,‬‬
‫של‬
‫חוב'‬
‫‪.133-132‬‬
‫מ"מ בובר ‪" -‬ליקוי הארר האלרהי"‪ ,‬בתרך פני‬
‫ארם‪ ,‬ע' ) '‪.‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫א' כהן ‪ I‬שאלת הערכים והחינור לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫‪35‬‬
‫סוריס פרידמן‪ ,‬בנתחו את משמעויות פילוסופיית‬
‫כל כר אינן אלא ואריאציות של הכרעה אחת ויחידה‪,‬‬
‫הדו‪-‬שיח של בובר לבבחנו את תורת האני ‪.‬אתה שלל‪,‬‬
‫המתבצעת תמיד מחדש בכיוון אחד ויחיד‪ .‬כיוון יחיד‬
‫מציין‪ ,‬כי פיללסלפיה זו חשלבה לתלרת המלסר ולתורת‬
‫זה ניתן להבינו בתלרת כיללן אל אלוהים‪ .‬דבר זה‬
‫הערכים שלל כתורתו הדתית‪ .‬הוא מדגיש‪ ,‬כי ייצריר‬
‫'אללהים' איזה‬
‫נכלן כל עלד אין האדם מכנה בשם‬
‫אפילו לעורר את השאלה אם הפילוסועיה של הדיא‪-‬‬
‫היטל של עצמיותו שלל‪ ,‬אלא את בוראו‪ ,‬את מחללל‬
‫יהסי האני‪-‬אתה בין אדם לאדם‪ ,‬אינם יכולים‬
‫ן‪!:‬ל‬
‫ללג‪,‬‬
‫לעמוד בפני עצמם כאתיקה אלטונלמית המבוססת על‬
‫של‬
‫האנתרופללוגיה‬
‫ולא‬
‫בובר‬
‫קשורה‬
‫עם‬
‫בהכרה‬
‫היהסים בין האדם והאלוהים" ‪ .13‬ואכן‪ ,‬כשבובר מת‪-‬‬
‫'"הס אל ההתנהגות הערכית‪ ,‬אל קנה‪-‬מידה להעד‪-‬‬
‫עות האנושיות‪,‬‬
‫אינה‬
‫הלפקדה‬
‫להטיקה‬
‫אלא‬
‫בידו‬
‫בהינת‬
‫להשלימה‬
‫העולם‪.‬‬
‫תבנית‬
‫בפועל‪.‬‬
‫או‬
‫דוגמ;‪,;-‬‬
‫בובר‬
‫והיא‬
‫מטעים‪,‬‬
‫כי‬
‫בריאתה של הווייה אנלשית חד‪-‬פעמית משמעה לא‬
‫בריאה‬
‫קיום‬
‫לשם‬
‫אלא‬
‫גרידא‪,‬‬
‫לשם‬
‫כוונה‬
‫מיללי‬
‫האדם‬
‫שבהווייה‪ ,‬כוונה שצבילנה אישי‪ ,‬מימוש של הראוי‬
‫להנהגות ולמעשים הנתונים לבחירתו לפי הערר אן‬
‫בדמוילת מרובלת לאין סוף‪ .‬לדברי בלבר ‪ :‬ייהבריאה‬
‫כי‬
‫השירלת‬
‫הוסר הערר‬
‫לאמירת‪-‬הד לאמירת‪-‬לא של‬
‫יהידותו‪,‬‬
‫האדם‬
‫שאין‬
‫מתלר‬
‫יחידותו‬
‫הטבוע‬
‫נהם‬
‫פנימה ‪ -‬הוא‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫תכלית‬
‫בעלת‬
‫להראוי‬
‫היא‪,‬‬
‫האנושי‬
‫הוא‬
‫ייהקריטריון שלפיל נעשית כפעם בפעם הבדלה והכ‪-‬‬
‫המכללן בכיולן האחד אל תכלית הבריאה‪ ,‬שניתן לשע‪-‬‬
‫ואפשר‬
‫רה רק כעי הדרוש לשירלת זה ; הראלי האנושי הוא‬
‫;;;'היה קריטריון שנתברר או נתגלה לאישילת אנו‪.‬‬
‫שירותו של‬
‫היחיד המממש את הייחודילת הראוייה‬
‫לל‬
‫זה‬
‫זו‪,‬‬
‫רעה‬
‫זו‬
‫'‪!:‬ית‬
‫אפשר‬
‫שיהיה‬
‫העי‪,‬ור‬
‫עצמה ;‬
‫קריטריון‬
‫הוא‪,‬‬
‫מסורתי‬
‫ששלהבת‪-‬הביקורת‪,‬‬
‫שנלעדה‬
‫שתחילתה מאירה וסופה צורנת ומטהרת‪ ,‬תהא נוקעת‬
‫אפוא‬
‫בבריאה‪.‬‬
‫משמעה ‪:‬‬
‫נקיטת‬
‫נקיטת‬
‫שבהכרעה‬
‫הכיללן‬
‫הכיללן כלפי‬
‫נקודת‪-‬‬
‫אותה‬
‫יעולה ממעמקים כל שעה מחדש" ‪ .14‬ההכרעה תללייה‬
‫ההווייה‪ ,‬שבה אני‪ ,‬המבצע מצידי את התבנית‪,‬‬
‫‪'j::‬ום האותבט' ‪ .‬קיום אותנטי זה בפיללסופיה הדתית‬
‫אני‪ ,‬נפגש ברז האלוהי של יחידותי הברלאה הממתין‬
‫‪tt.‬ל בלבר הלא ביהס נין האדם ובין האללהים ובפי‪.‬‬
‫לי" ‪• 15‬‬
‫היא‬
‫לפי השקפתל של בלבר‪ ,‬כל אתוס מקורו בהתגללת‪,‬‬
‫לוסופיה האנתרופולוגית שלו ביחס בין אדם לאדם‪.‬‬
‫כי אין‬
‫בין שהלא ילדע עליה לנאמן לה ובין אם לאו‪ ,‬אולם‬
‫יפ‪.‬נינו שתי מערכות של תורות‪-‬ערכים נפרדות‪ ,‬אחת‬
‫כל התגלות היא גיללי של העבודה האנושית לשם‬
‫יחד‬
‫תכלית הבריאה‪ ,‬שירות שבו האדם מאמת את עצמו‪.‬‬
‫אולם אם‬
‫דתית‬
‫נעמיק‬
‫ואחת‬
‫להדור‬
‫לטוגיה‬
‫אנתרופולוגית‪,‬‬
‫זו‪,‬‬
‫אלא‬
‫הן‬
‫נגלה‪,‬‬
‫נפגשות‬
‫פרידמן‪,‬‬
‫ההתגלות בתפיסתו של בובר אינה תופעה על‪-‬טבעית‬
‫כי האדם פוגש את האתה הבצחי במפגשו עם האתה‬
‫הר‬
‫‪:‬ןתאחדות זו‬
‫אבושי‪,‬‬
‫כי‬
‫זו‪.‬‬
‫עם‬
‫ההכרעה‬
‫בעקבות בובר מוכיח‬
‫הערכית‬
‫המהותית‬
‫ואיננה‬
‫קולות‬
‫דורשת‬
‫וברקים‬
‫של‬
‫למרגלותיו‬
‫המוגשמת‬
‫עשן במדבר נורא‪-‬הוד‪ .‬ההתגלות היא נצחית‪ ,‬לאין‬
‫נפתחת‬
‫לר דבר שלא יוכל לשמש אווג מאותותיה‪ .‬מה שמת‪-‬‬
‫‪,‬ממומשת בהתייחטות של האדם "ל העולם‬
‫אל הכיוון האלוהי ‪.‬‬
‫לודע אלינו בהתגלות אינה עצמותו של אלוהים כפי‬
‫שהוא‪ ,‬בלא קשר לקיומנו‪ ,‬אלא יחסו אלינו ויחסנו‬
‫במסתו ייתמונות של טוב ורע" מבקש בובר להו‪-‬‬
‫גיח‪,‬‬
‫כי‬
‫בשביל‬
‫ההערכה האנושית האמיתית‬
‫אליו‪ .‬בלבר מטעים‪ ,‬כי אין אנו מכירים התגללת אח‪-‬‬
‫קיים‬
‫רת אלא זל שבפגישה בין האללהי להאנושי‪ ,‬בה הא‪-‬‬
‫רק כיוון אחד‪ .‬במציאות‪-‬הקיום כל ההכרעות השונות‬
‫דם נלטל חלק למעשה‪ .‬מכאן נובע‪ ,‬כי יידבר שמקורל‬
‫בהתגלות הממשית‪,‬‬
‫‪.] ,1‬‬
‫בין שדבר‬
‫זה‬
‫בעל‪-‬פה‬
‫נזסורת‬
‫‪n - "Tlle Ba,c, ()f Bll-‬ן;‪llricc Fric,!m‬ן;[\‬
‫הוא‬
‫"‪rti‬ן‪! },[l‬כ( ')‪cr's EtJ]i(s" in TI1e Pllil()s()pll‬ן;‬
‫מנהג אל מוסד ‪ -‬אין אנו יכולים לקבל אותו בצורתו‬
‫‪' Pal.] A. SC]lilpp ancl Mau-‬כ‪', C(!itel! b‬ן‪l,uue‬‬
‫זאת‬
‫‪I11]JriJgc Univer-‬ן;‪l'ice Fric(]ln;\11, I"()n,]()n, C‬‬
‫לבין‬
‫בבחינת‬
‫אין‬
‫אנו‬
‫שהוא‬
‫דבר‬
‫מסורת‬
‫אלוהים‬
‫בני‪-‬חורין‬
‫שבכתב‪,‬‬
‫או‬
‫תקנה‬
‫להבדיל‬
‫יהא‬
‫זה‬
‫מלפניל‪.‬‬
‫בהחלט‬
‫מאמר‬
‫לעם‬
‫לאח‪r,‬‬
‫או‬
‫לתמיד‬
‫‪1,‬ו‪, p. I‬ו‪,ily Press, 19(,‬‬
‫‪.14‬‬
‫נרמ בונר ‪" -‬ליקוי האור האלוהי"‪ ,‬בתור פב'‬
‫אדט‪ ,‬ע' ‪.296‬‬
‫‪.15‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬ייתמלנלת של טוב ורע"‪ ,‬שכ‪ ,‬עמ'‬
‫‪.374‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪36‬‬
‫אי כהן ‪ /‬שאלת הערכיס והחינוך לערכים במשנתו של מי בובר‬
‫ניהפך לאוטומאטים מיכאניים ואנו עלולים להסתכן‬
‫מה באלה אלוהי ומה אנושי" ‪.16‬‬
‫משום שההתגלות היא מפגש בין האלוהי והאנושי‬
‫בהרס האנושות שלנו‪ .20‬בובר מבהיר‪ ,‬כי עם השאלה‪,‬‬
‫להיות בטוח ‪ -‬מה היא ההכרעה‬
‫חמורה כל כך וקשה היא יכולת ההבדלה בין מה‬
‫אם ניתן לאדם‬
‫שהוא אלוהי ובין מה שהוא אנושי‪ ,‬ומכאן ההסתכנות‬
‫הראוייה‪ ,‬מה היא ההחלטה הנכונה שעליו להחליט‬
‫בדרך זאת‬
‫בצעדו במשעול התלול של חייו‪ .‬התשובה היא ‪:‬לאו‬
‫אנו זוכיס בתשתית לגישה‪ ,‬שהיא מאמינה וביקור‪-‬‬
‫­ אין שום אפשרות לביטחון בתחום ההכרעות‪ .‬ישנה‬
‫אישית‬
‫רק אפשרות‪ ,‬ואין ודאות‪ .‬ההסתכנות שבקבלת ההכ‪-‬‬
‫לאנושי‬
‫רעה איננה מבטיחה את האמת‪ ,‬אך היא‪ ,‬והיא בלבד‪,‬‬
‫שבהכרעה‬
‫תית‬
‫והחיים‬
‫כאחד‪,‬‬
‫קשה‪,‬‬
‫כאן‬
‫ביראה ובפחד‪.‬‬
‫אנו‬
‫ביראה ובפחד‪,‬‬
‫אולם‬
‫מצווים‬
‫מתוך‬
‫להבחין‬
‫בין‬
‫הכרעה‬
‫האלוהי‬
‫שבתוך כל סמכות אמיתית‪ ,‬מתוך השקפה זאת מובן‪,‬‬
‫מובילה את האדם למקום בו ניתן לחוש במשב הרוח‬
‫כי אין זה אלא כזב לאבן את המפגש של האלוהי‬
‫של האמת ‪ ,21‬החלטה כזאת לעולם אינה קלה ולעולם‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫נכונה‪.‬‬
‫והאנושי‬
‫כי‬
‫בחוקי‬
‫ממוסדת‬
‫דת‬
‫וקפואה‪.‬‬
‫בובר‬
‫הדתות ההיסטוריות נוטות ליהפך למטרה בפני‬
‫עצמן ולהעמיד את עצמן‪ ,‬כביכול‪ ,‬במקומו של אלו‪-‬‬
‫אנחנו‬
‫אין‬
‫בביטחון‪,‬‬
‫יודעים‬
‫כי‬
‫החלטתנו‬
‫עלינו להחליט מתוך עצם נתוניה ומעמקיה של הסי‪-‬‬
‫בה‬
‫טואציה‬
‫נתונים ‪.22‬‬
‫אנו‬
‫היס‪ ,‬ו"חייבות הדתות להצניע לכת עם אלוהים ועם‬
‫בובר משיב בחמת זעם לדברי ביקורתו של מרווין‬
‫על כל אחת מהן ‪I‬להכיר שאינה אלא אחת‬
‫מהשקפתו זאת‬
‫רצונו‪,‬‬
‫הצורות‪ ,‬שבהן מופיע הגישום האנושי של הבשורה‬
‫פוקס‪,‬‬
‫אשר ‪i:‬אשימו בכך‪,‬‬
‫שכתוצאה‬
‫מסתבר עזאיננן ‪r.‬אמין בחוקים מוסריים בעלי תוקף‬
‫אוניברסאלי‪ ,‬בובר דוחה קביעה זאת‪,‬‬
‫האלוהית" ‪.17‬‬
‫בובר הגדיר את הליכתו בתחום הערכים כהליכה‬
‫מעולם‬
‫פקפק‬
‫לא‬
‫בתקפו האוניברסאלי‬
‫בהטעימו כי‬
‫הציווי‬
‫של‬
‫ב"משעול הצר" וכך ביקש להטעים כי אינו חובק‬
‫ייכבד‬
‫את המדחביס של השיטה המקפת‪ ,‬הכוללת עקרונות‬
‫כי מישהו יכול לומר‪ ,‬שהוא יודע בכל תנאי ובכל‬
‫וחוקיס קבועים‪ ,‬מוצקים ומוחלטים‪ ,‬אלא נתיבו המ‪-‬‬
‫סיטואציה מה פירוש המלה ייכבד"‪ ,‬אדם האומר זאת‬
‫סולי‪,‬ג מוביל בין תהומות‪ ,‬מקום בו אין הביטחון של‬
‫איננו יודע מה הוא שח‪ ,‬על האדם להבהיר את הער‪.‬‬
‫את‬
‫ואת‬
‫אביך‬
‫אמך" ;‬
‫אך‬
‫אין‬
‫הוא‬
‫מסכיס‪,‬‬
‫הדעת המוצהרת‪ ,‬אלא הוודאות עם מה שנשאר בלתי‪-‬‬
‫כים הנצחיים תוך עמידה בהכרעה במו חייו הוא ‪.23‬‬
‫את‬
‫טענה אחרת‪ ,‬שפוקס משמיע‪ ,‬נדחית אף היא על‪-‬‬
‫ספרו על בובר בפרל‪ I‬המוקדש להליכה זאת במשעול‬
‫ועל אף שבובר לשיטתו הולך והוא מבהיר‬
‫מבוטא‬
‫מוריס‬
‫ובלתי‪-‬נמסר ‪.18‬‬
‫פרידמן‬
‫פותח‬
‫ידי בובר ;‬
‫ייטיב‬
‫את עמדתו‪ ,‬הרי מבחינה חינוכית אסור לנו להתעלם‬
‫לאפיין את האיכות והמשמעות של חייו ומשנתו של‬
‫משאלתו של פוקס‪ ,‬השואל כיצד נוכל להתייחס לפו‪-‬‬
‫בובר כביטוי זה ‪ -‬המשעול הצר" ‪ ,10‬ואכן‪ ,‬ביטוי‬
‫שע‪ ,‬אשר פועל לפי מה שהוא משוכנע‪ ,‬שהוא קולו‬
‫ומציין‪,‬‬
‫הצר‬
‫כי‬
‫"אין‬
‫ביטוי‬
‫אחר‬
‫אשר‬
‫כה‬
‫זה מבטא להפליא את מצבן של האדם בסיטואציית‬
‫ההכרעה‬
‫כל‬
‫הערכית‪.‬‬
‫הכרעה‬
‫ערכית‪,‬‬
‫כל‬
‫החלטה‬
‫מוסרית‪ ,‬הן אף סיכון‪ ,‬כי אין תשובות סופיות ומוח‪-‬‬
‫לטות‬
‫לפנינו‪,‬‬
‫על‬
‫האדם‬
‫‪.20‬‬
‫להסתכן בהכרעתו‪ ,‬אחרת‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪Ir:111S. by R.G. SI11it!1, I011d()ll: Keg:lll Palll,‬‬
‫‪1947, p. 184.‬‬
‫?‪.I‬‬
‫‪farlin BulJer, Tltc‬ג ‪al1 -‬מ‪}'f:\llrice S. Fricdl‬‬
‫‪Lijc 01 Di'/!OgltC, Lonclon: ROlltlec1ge al1cl‬‬
‫‪1955, p. 3.‬‬
‫‪Kegan Palll,‬‬
‫במאמרו ‪:‬‬
‫‪Marvin Fox - "Son1e ProbIems‬‬
‫‪in‬‬
‫‪il1‬‬
‫‪- TrlC‬‬
‫"')‪PllilosopI1‬‬
‫)‪(cds.‬‬
‫‪110ral‬‬
‫‪Fricdll1:tn‬‬
‫‪I3uber's‬‬
‫‪Scllilpp and M.‬‬
‫­‪Philo.,ophy oj Mlzrtin BtlJcr, Ionclon, Can1‬‬
‫הוצאת מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשכ"ו‪ ,‬עמי ד‪.‬‬
‫שם‪ ,‬ע"ע ‪.9-8‬‬
‫דיונו‬
‫‪P.A.‬‬
‫‪ .16‬מ"מ בובר ‪ -‬ייעל ההתגלות"‪ ,‬בתוך עוללות‪,‬‬
‫‪veen ]\{an and Mlln,‬ך‪1f:lrlin I311bcr - Bcl‬‬
‫ראה‬
‫הביקורתי‬
‫של‬
‫פרופי‬
‫מרווין‬
‫פוקס‬
‫‪llivcrsit), Prcss, 1967, pp. 151-170.‬ך‪bridge "l‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪1Z (lnd Ma,,‬ך‪1fartin I311ber - Bel,l'cen M,‬‬
‫‪p. 71.‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪Ihid. 1). 69.‬‬
‫‪.23‬‬
‫"‪Martin I3uber - "RCI)I!es to My Critics‬‬
‫)‪(cds.‬‬
‫‪Friedman‬‬
‫‪in P.A. Scl1ilpp and M.‬‬
‫‪fartin Bltber, p. 720.‬ג ‪The Philosoply oj‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫אי כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מי בובר‬
‫של‬
‫בובר‬
‫האלוהים ‪.24‬‬
‫בשאלה זאת הוא‬
‫מדגיש‪ ,‬כי‬
‫המצב המתואר‬
‫קאט יגור יות שכליות‪ ,‬ליחס של אכי‪.‬לז‪ .‬לדברי בובר‪,‬‬
‫בה‬
‫משום‬
‫אבסורד‪ ,‬כי האדם‬
‫המתואר‬
‫איבנו אלא מטורף הרואה את עצמו כלוהים‪ .‬אדם‬
‫שאיבנו‬
‫יכול‬
‫מטורף‬
‫להאמין‪,‬‬
‫‪37‬‬
‫שהוא‬
‫מגשים‬
‫את‬
‫בעולמנו‬
‫כל אתה‬
‫שיחסי אכי‪-‬אתה‬
‫סופו‬
‫ללז‪,‬‬
‫ליהפך‬
‫אמיתיים מחייבים‬
‫המידלדל במהרה‪.‬‬
‫וזאת‬
‫כוח‬
‫לעומת זאת הלז‪,‬‬
‫זיקה עצום‪,‬‬
‫הסתם‪,‬‬
‫החיוב‬
‫מאתנו‬
‫כוחות‬
‫קולו של האלוהים רק בשעה שהוא פועל בכל מאודו‪,‬‬
‫שהוא‬
‫בכל נשמתו ‪ .25‬תשובה זאת של בובר מעלה לפבי‬
‫מעטים‪ ,‬ולכן אבו בורחים מפני תביעות האתה הק‪-‬‬
‫את‬
‫המחבר‬
‫הגלומות‬
‫האפשרויות‬
‫ההכרעה‬
‫בדרך‬
‫מהותית‪.‬‬
‫שית‬
‫בעניין‬
‫חייבים‬
‫זה‬
‫להביא‬
‫את בשלותו של האדם להכרעה‪ ,‬את דרגת התפתחותו‬
‫האנושית ואף את הסכנה הקיימת של המעידה במש‪-‬‬
‫עול הצר וההידרדרות לתהום‪.‬‬
‫אותנו‬
‫הוא‬
‫שות‪ ,‬אל היחס אכי‪-‬הלז‪.‬‬
‫האישית‪ ,‬אר גם את הסכנות החמורות שבהכרעה אי‪-‬‬
‫בחשבון‬
‫מחייב‬
‫מעט‪,‬‬
‫דורש‬
‫בובר‪,‬‬
‫לדברי‬
‫ואנושות‬
‫אנושיות‬
‫לעולם‬
‫באות‬
‫בפגישות של אמת‪ .‬צורך הוא לבבי‪-‬האדם לאשר איש‬
‫רעהו‬
‫את‬
‫הפרטית‪-‬האישית‬
‫בישותם‬
‫פגישות‪-‬‬
‫תוך‬
‫אמת‪ .‬אולם יותר מזאת צורר הוא להם לראות איש‪-‬‬
‫איש את האמת‪ ,‬שנשמתו באבקה עליה וזכתה בה‪,‬‬
‫בהתגלותה בדרך אחרת‪ ,‬ביחסו של האחר לאמת זו‬
‫*‬
‫הבן‬
‫למען‬
‫גופה‪ ,‬יחס השובה לפי ייחודו של האחר ‪.‬‬
‫את הבסיס‬
‫תורת‬
‫האנתרופולוגי של‬
‫הערכים של בובר‪ ,‬מן הדין לחזור ולהבהיר את תורת‬
‫הדו‪-‬שיח שלו‪ .‬לפי תורתו‪ ,‬אין הווייתנו מוצאת את‬
‫תיקונה בעצמה‪ ,‬אלא במגעו של איש עם איש‪ ,‬בזיקה‬
‫של אבי ואתה זה עם זה‪ ,‬זו הזיקה שלבושה דו‪-‬שיח‪.‬‬
‫לדברי‬
‫קיים‬
‫בובר‪,‬‬
‫בבפרה‬
‫לאבי‬
‫קודמת‬
‫בהתייחסו‬
‫אין‬
‫אלא‬
‫האבי‬
‫קיים‬
‫בנפרד‬
‫האתה‬
‫ואין‬
‫קיימת הזיקה ייאבי‪-‬אתה"‪,‬‬
‫ולאתה‪.‬‬
‫לזולת יחס‬
‫בעשה‬
‫האדם‬
‫ישר‪,‬‬
‫לייאבי"‬
‫בלתי‪-‬אמצעי‪,‬‬
‫והיא‬
‫אמיתי‪,‬‬
‫יחס של‬
‫ייאתה"‪ .‬כך אף אין האבי קיים בנפרד והלז בבפרה‬
‫אלא קיים היחס ייאבי‪-‬הלז"‪ .‬יחס זה הוא היחס הטכ‪-‬‬
‫בי‪ ,‬יחס של עסק ושימוש‪ ,‬בו מופיע הזולת כ"לז"‪.‬‬
‫לדבריו ‪:‬‬
‫ייאין‬
‫אכי‪.‬אתה‬
‫אב‪-‬הדיבר‬
‫יכול‬
‫להיאמר‬
‫אלא בכל ישותו של האדם" ואילו ייאב‪-‬הדיבר אבי‪.‬‬
‫הלז לעולם איבו יכול להיאמר בכל ישותו של הא‪-‬‬
‫לשון‬
‫דם" ‪.26‬‬
‫אחר ‪:‬‬
‫האכי‪,‬‬
‫שמלכתחילה אך‬
‫טבוע‬
‫באדם‪ ,‬מתגשם ומתממש אגב פגישותיו וזיקותיו של‬
‫האתה‪ .‬אך עם זאת עלולה החיוניות והישירות של‬
‫היחס‬
‫האישי‬
‫ההופכת‬
‫את‬
‫לפנות‬
‫העולם‬
‫מקומה‬
‫לחפץ‪,‬‬
‫לגישה‬
‫שביתן‬
‫נעדרת‬
‫להשיגו‬
‫בובר‬
‫כי‬
‫נזציין‪,‬‬
‫של‬
‫גידולה‬
‫בפנימיות‬
‫העצמות‬
‫העמוקה איבו מתרחש מתוך יחסו של האדם לעצמו‪,‬‬
‫מתוך‬
‫אלא‬
‫ההדדיות‬
‫יחסו‬
‫של‬
‫האדם‬
‫של‬
‫הביכוה ‪,27‬‬
‫לזולתו‪ ,‬כלומר‬
‫מתור‬
‫של‬
‫ביכוחה‬
‫מתור‬
‫עצמות‬
‫אחרת בידי האדם ומתור דעת הביכוח הזה על‪-‬ידי‬
‫יחד‬
‫האחר‪,‬‬
‫עם‬
‫ההודאה‬
‫בובר‬
‫ההדדית‪.‬‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫כי‬
‫האדם רוצה להתאשר בישותו על‪-‬ידי האדם זולתן‬
‫ורוצה להיות מוחזק בנוכח בישות של חברו‪ .‬לדב‪-‬‬
‫ריו ‪:‬‬
‫ייבפש‬
‫בבחינת‬
‫זקוקה‬
‫האדם‬
‫אדם‬
‫זקוקה‬
‫לאישור‪,‬‬
‫לכר‪,‬‬
‫לאישור‬
‫זקוק‬
‫לאישור‪,‬‬
‫היא‬
‫שכן‬
‫ואין הספק נופל עליה‪.‬‬
‫ישבה‬
‫משום‬
‫זה‪.‬‬
‫באשר‬
‫לא כן האדם ‪:‬‬
‫שהאדם‬
‫אין‬
‫החיה‬
‫היא‬
‫ישבה‪,‬‬
‫הוא ש‪1‬לח‬
‫מתור ממלכת‪-‬המין של הטבע לתור ההעזה של הקא‪-‬‬
‫טיגוריה‬
‫הבודדת‪.‬‬
‫מוקף‬
‫הוא‬
‫ובוהו‪,‬‬
‫מלידה בתוהו‬
‫והריהו צופה בצבעה ובחרדה להן 'ב‪:‬ל היתר ההווייה‪,‬‬
‫שאינו‬
‫‪.27‬‬
‫זיקה‪,‬‬
‫על‪-‬פי‬
‫יכול‬
‫לבוא‬
‫במושג ביכוח‬
‫מנפש‬
‫אלא‬
‫אדם‬
‫לנפש‬
‫)‪g‬ו‪1\vartiglII‬ז‪( Vergegc‬‬
‫אדם ;‬
‫מתכוון‬
‫בובר לאותו דמיון מוחשי‪ ,‬שאדם מדמה לעצמו‬
‫את‬
‫שאדם‬
‫אחר‬
‫רוצה‬
‫בו‬
‫ברגע זה‪,‬‬
‫את‬
‫שהוא‬
‫חש‪ ,‬מרגיש‪ ,‬חושב‪ ,‬ולא בחיבת תוכן בפרה אלא‬
‫‪.24‬‬
‫‪Ibitl., p. 162.‬‬
‫כקשור‬
‫‪.25‬‬
‫‪Ibitl. p, 720.‬‬
‫כתהליך‪-‬של‪-‬חיים של אדם זה‪ .‬לדימוי זה מתלווה‬
‫‪.26‬‬
‫וראה מאמרו של ש"ה ברגמן ‪ -‬ייהפילוסופיה‬
‫הדיאלוגית של מ"מ בובר" בספרו הפילוםופיה‬
‫הויאלוגית‬
‫מקייקגור‬
‫טו‬
‫כוכר‪,‬‬
‫הוצאת‬
‫מוסד‬
‫ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשלייג‪ ,‬ע"ע ‪.269-246‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫במציאותו‬
‫משהו מטיבו של‬
‫דרר‬
‫משל‪,‬‬
‫דווקא‪,‬‬
‫המדומה‬
‫להשתתפות‬
‫ופירושו‬
‫עצמו‪.‬‬
‫בצער‬
‫של‬
‫דבר‬
‫דומה הדבר‪,‬‬
‫אמיתית‪,‬‬
‫שאיבה‬
‫אהדה סתומה‪ ,‬אלא השתתפות בה האדם מרגיש‬
‫בכאב המיוחד של האחר‪.‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫‪38‬‬
‫בני אדם מגישים זה לזה את דגן‪-‬השמים של היות‬
‫מכנה בשם ההמוז‬
‫‪n‬מם" ‪.28‬‬
‫הערכית‬
‫ההכרעה‬
‫של‬
‫קשורה‬
‫האדם‬
‫קשר‬
‫בל‬
‫יינתק עם היחסים הדיאלוגיים של עם הזולת‪ ,‬עם‬
‫העולם ועם האלוהים ומכאן במרכזה של פילוסופיית‬
‫הערכים של בובר עומדת האהרות‪ .‬כתוצאה ישירה‬
‫מכך‬
‫בובר‬
‫אין‬
‫ערוך" של‬
‫מסויימות‪.‬‬
‫לדבריו‪,‬‬
‫באמת" ‪ .31‬אכחכו זה מנוגד בתכלית למה שקירקנור'‬
‫מוצא‬
‫כל "שולחן‬
‫ערכים‪ ,‬אותם ניתן להחיל‬
‫בסיטואציות‬
‫מעמיד‬
‫להיפך‪,‬‬
‫יש‬
‫הוא‬
‫לההזיר‬
‫כנקודת‬
‫מתחיל‬
‫את‬
‫בסיטואציה‬
‫רעיון‬
‫עצמה‪.‬‬
‫האחריות מממלכת‬
‫ה‪IS‬תיקה המקצועית‪ ,‬מן הציויי המרחף בחלל האוויר‪,‬‬
‫אל החיים הנהייס עצמם‪ .‬אחריות אמיתית קיימת רק‬
‫במקום שקיימת היענות ממשית ‪.29‬‬
‫מעצם תפיסה זאת נובע‪ ,‬שכל הערכיס המקוב‪-‬‬
‫לים ‪ -‬כמו ‪ :‬לא תרצח‪ ,‬לא תגנוב‪ ,‬לא תנאף‪ ,‬לא‬
‫תענה ברעך עד שקר וכדימה ‪ -‬הם פועל יוצא של‬
‫יחסי אכ‪.‬אתה‪ .‬אין קיו)בןם כצו קפוא של ספר חוקים‪,‬‬
‫אלא כהכרעה מהותית של האדם במערכת התייחסךיות‬
‫האכ‪.‬אתה שלו‪ .‬לדברי בובר ‪" :‬צו הנורמה האמיתית‬
‫אינו נהפך לעולם לכלל וקיומה אינו נהפך להרגל ‪...‬‬
‫בשעות כאלה פונה אל‬
‫האדם ממש מתוד הדיבור‬
‫קול בלשון נוכח‪ ,‬והאתה שבו אין זה שום איש בעולם‬
‫זולתד אתה‪ .‬כללים תקיפים הם‬
‫רק בלשון‬
‫נסתר‪,‬‬
‫שמשמעו כל איש ואף לא שום איש" ‪.30‬‬
‫או‬
‫היידגר‬
‫הסתס שכארס‪.‬‬
‫מכנה‬
‫אליבא דבובר‪ ,‬ייאנחנו לאמיתו בקיומו האובייקטיבי‬
‫ניתן להכירו בכד‪ ,‬שכל חלק מחלקיו שנתבונן בו‬
‫נגלה כי שוכנת בקרבו תמיד בפועל או בכוח זיקה‬
‫מהותית‬
‫בין אני לאתה" ‪.32‬‬
‫בין אישיות לאישיות‪,‬‬
‫היסוד הנותן חיים לאנחנו הוא הלשון‪ ,‬השיח המשו ‪-‬‬
‫תף המתחיל תוך דיבור זה אל זה‪.‬‬
‫אכהכו‬
‫שבובר‬
‫זה‪,‬‬
‫אינו‬
‫מדבר עליו‪,‬‬
‫קולקטיב‪,‬‬
‫‪!,‬ינו קבוצה‪ ,‬אינו ריבוי שניתן להציגו כעצם‪ .‬אנחני‬
‫מקום שהראה‬
‫זה מתרחש בכל‬
‫לחברו משהו‬
‫אדם‬
‫בעולם באופן כזה‪ ,‬שמכאן ואילך תפסו הלה באמת‪,‬‬
‫בכל מקום שמסר אדם לחברו את נסיונו שלו באופן‬
‫כזה‪ ,‬שנסיונו חדר לתוך הקשר הנסיונות של הלה‬
‫וכאילו‬
‫כשהוא‬
‫השלימו‬
‫חוזר‬
‫מבפנים‪.‬‬
‫לדברי‬
‫בובר‪,‬‬
‫ומשתפך תמיד לתוד‬
‫זרם‬
‫זה‪,‬‬
‫ייכל‬
‫גדול יותר‬
‫של מסירת‪-‬ידיעה הדדית ‪ -‬היה והווה אנחנו החי‪,‬‬
‫אנחנו לאמיתו‪ ,‬שבמקום שהוא מגיע לשלימות הוא‬
‫כולל בתוכו גם את האנשים המתים‪ ,‬שהשתתפו בזמז‬
‫מן‬
‫הזמנים‬
‫הם‬
‫בשיח‪,‬‬
‫מוסיפים‬
‫ובאמצעות‬
‫להשתתף‬
‫המסורת‬
‫בו גם‬
‫שהבחילונו‬
‫עתה" ‪.33‬‬
‫אכחנו‬
‫בדומה לאני אינו עשוי להיות מושג בפועל‬
‫שלישי‪,‬‬
‫של‬
‫אולם‬
‫קביעות‬
‫לאנחנו‪,‬‬
‫אין לו‪,‬‬
‫ורציפות שישנה‬
‫אותה‬
‫לאני‪.‬‬
‫מידה‬
‫בובר‬
‫זה‬
‫בנוף‬
‫יחסית‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫כי בכוח מונח אבחנו זה ביסודן של כל תולדות הרוח‬
‫במרכז תורתו של בובר עומדת תורת האכ‪.‬אתה‪,‬‬
‫כפעם‬
‫והמעש‪,‬‬
‫בפעם‬
‫הוא‬
‫מתממש‬
‫ממשות‬
‫נוכחת‪,‬‬
‫השמה לעתים בצל את הוויית האנחנו‪ .‬רבים מחוקרי‬
‫וכפעם‬
‫ביבר כלל אינס נותניס דעתם לסוגיה זאת של האכחנו‬
‫ואיננו‪ .‬הוא עשוי להתממש בתוך קבוצה‪ ,‬והוא עשוי‬
‫בתורתו‪ .‬אמנס‪ ,‬הדיבור בוקע ועולה תמיד רק בין‬
‫להשתלהב מחוץ לכל קיבוציות‪.‬‬
‫בפ‪!:‬ם‬
‫לדברי‬
‫אני לאתה‪ .‬אולם בובר‪ ,‬ההולד בעקבות היראקלי‪-‬‬
‫הוא‬
‫בובר‪,‬‬
‫חשב‬
‫האדם‬
‫אני קבע‬
‫את‬
‫אל הלוגוס בב‪:-‬שמעו‪,‬זו הראי‪:‬ונית‪ ,‬אלא אם כן הוא‬
‫של‪;:": 'i‬מיו‪ ,‬אולם ב‪:-I‬רת אנחנו העלה אותם לתוד‬
‫ולא בעזות‪ ,‬אלא‬
‫'צם ‪;:-‬ווייה‪ .‬הבריחה מן הקוסמוס המשותף אל ספי‪-‬‬
‫אומר אנחכו‪ ,‬ואומרו לא בקלות‬
‫‪.28‬‬
‫מ"כ!‬
‫ע‪I‬‬
‫ברבר‬
‫‪-‬‬
‫יירהק‬
‫וזיקה"‪,‬‬
‫בתוד פכ‬
‫ארס‪,‬‬
‫מ‪E:‬ני התביעה הקיומית הכ‪:‬פנית אל האישיות יאשר‬
‫)'‪I "fa11 and ,1f'ln, .2‬ז'‪Martin B\lbcr - Bc!v.'c,‬‬
‫‪16.‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪19i1,‬‬
‫‪Co.‬‬
‫‪vfcMillan‬ו‬
‫בנתחו את דמות האדם הטיפוסי של זמננו‪ ,‬מט‪-‬‬
‫‪N ew- York:‬‬
‫מ"מ בובר ‪" -‬על חינוד האופי"‪ ,‬בתוד תטורה‬
‫‪,-1‬‬
‫ו"טזר‪ ,‬כרך שני ‪ -‬טס וטול‪ ,::‬הוצאת הספריה‬
‫הציונית‬
‫הבהפסת כהווייה‬
‫האמיתית‪,‬‬
‫היא‬
‫בריחה‬
‫ולאמת את עצמה באנחנו‪.‬‬
‫‪.1.:-1‬‬
‫‪p.‬‬
‫ובתורת‬
‫תמיד‬
‫את‬
‫מחשבותיו‬
‫חאידיאות‬
‫טוס‪ ,‬מטעים‪ ,‬כי ייאין אדם יכול להתוודע כל צורכו‬
‫פרטיה‪,‬‬
‫אני‪,‬‬
‫את‬
‫‪',';':/‬‬
‫רה‬
‫בתורת‬
‫מפקיע‬
‫עצמו‬
‫מממשותו‬
‫זאת‬
‫על‪-‬יד‬
‫הנהלת‬
‫ההסתדרות‬
‫ירושלים‪ ,‬תשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.375‬‬
‫הציונית‪,‬‬
‫מ"מ בו‪.‬נר ‪ -‬ייראוי לילד אחר הנזסותף'! בתוך‬
‫פכ ארס‪ ,‬עמ'‬
‫‪.32‬‬
‫'‪t‬ז‪,::‬‬
‫‪.33‬‬
‫שב‪ ,‬עמ' ‪:!.‬ד ‪.1‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫שם‪.‬‬
‫]‪.17‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪39‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוד לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫עים בד בר‪ ,‬כי בימינו הגיעה אצל האדם הבריחה מן‬
‫אדתה יוכלו בני הדור לאמץ‪ .‬כל אחד מתלמידיו חייב‬
‫האחריות שבקיום האישי לביטוי קוטבי מיוחד במי‪.‬‬
‫כדחות‬
‫נו‪ .‬הא‪/‬ים‪ ,‬שאינו רוצה לשאת באחריות של אמיתות‬
‫בורח‬
‫קיומז ‪,‬‬
‫אל הקולקט‪.‬יבידת‬
‫הנרחבת‪,‬‬
‫לגלדת לעצמד‬
‫אישידתד‬
‫המפקיעה‬
‫את הערכים‬
‫בחיפדש ערכים‬
‫יכול‬
‫המחנד‬
‫גיוס‬
‫תדד‬
‫מלדא‬
‫זה‪.‬‬
‫להצביע‪,‬‬
‫היותר‪,‬‬
‫לכל‬
‫הכיוון‪,‬‬
‫על‬
‫אותו מן האחריות‪ ,‬או מסתגר בעמדה של עצמות‬
‫לרמדז על אפשרוידת‪ ,‬אד לא יותר מזאת‪ .‬בדבר מציין‪,‬‬
‫פרטית שאינה חייבת ליתן דין‪-‬דחשבון אלא לעצמה‪.‬‬
‫כי מעדלם לא נתן ולא היה מדכן לתת לתלמידיו ספר‬
‫בדבר מדגיש‪ ,‬כי ייבזמננד שלנד‪ ,‬שבד משמעדתו הא‪-‬‬
‫ידכלד‬
‫של‬
‫מיתית‬
‫דכדזנתד‬
‫הראשדנית של מבט '‪1‬ינד של האדם נחנקת על‪.‬ידי‬
‫החשדנדת‪,‬‬
‫כל דיבדר‬
‫על‬
‫מוגמרת‪,‬‬
‫הוא‬
‫תלוי‬
‫מדקפת תרמית דכזב‬
‫עקרדנדת‪,‬‬
‫תדרת‬
‫ערכים‬
‫אליהם‬
‫לפנות בשעדת של הכרעה‪ ,‬כדי להעתיק את תשד‪.‬‬
‫תלדת‬
‫הכדל‬
‫שנחזדר‬
‫מכרעת בכד‪,‬‬
‫ונמצא את ההום של הלשון ושל הדדיית‪-‬אנחנו"‬
‫בותיהם‬
‫לשאלות‬
‫המתעדררות‪.‬‬
‫הערכיות‬
‫אין‬
‫מכיר כלל תורת ערכים‪ ,‬שיש לה מכנה משותף אוני‪.‬‬
‫ברסאלי ושתהא יפה לכל אדם‪.‬‬
‫"'‪.‬‬
‫*‬
‫בדבר מטעים‪ ,‬כי על השאלות לקראת מה לחנד‪,‬‬
‫בדברי תשובתו למבקריד ‪ 85‬מתייחס בדבר לטענות‬
‫לשם מה להנד וכדדמה ‪ -‬יכדלים להשיב רק דדרות‬
‫ערכים‬
‫הנוצרי‪,‬‬
‫שהושמעד‬
‫שאין‬
‫כנגדד‪,‬‬
‫הדא‬
‫ב"תורת"‬
‫מכיר‬
‫המכירים‬
‫בדיוקן‬
‫המקובל על‬
‫מסורתית מקדבלת ועך שאינד מציע תורת ערכים אד‬
‫הג'נטלמן‪,‬‬
‫תורת מוסר משלד‪ .‬בדבר מכיר בכד‪ ,‬אד מדגיש‪ ,‬כי‬
‫בהצבעה על הדיוקן‬
‫עניין‬
‫זה‬
‫לכלל‬
‫מהותי‬
‫הכרתו החינוכית‪.‬‬
‫מחייבת היה‬
‫תפיסתו‬
‫כל ניסיון‬
‫פוגע‬
‫הפילוסופית‬
‫תשובתם‬
‫האזרח‪.‬‬
‫המרחף‬
‫הכול‪,‬‬
‫של‬
‫כמו ;‬
‫דורות‬
‫בבהירות‬
‫אלה‬
‫היא‬
‫באוויר‬
‫מעל‬
‫זלכלל‬
‫לכל הראשים‪ .‬זולם ביכינו זזלה‪1"C' ,‬ה שני‪z‬זתברו כל‬
‫להציע מערכת ערכים‬
‫הדיוקנאדת‪ ,‬כשאין בידי שום דיוקן להשתלט ולטבוע‬
‫השקפת‬
‫את חותמו‪ ,‬לא נשאר אלא צלם אלוהים בלבד‪ .‬בובר‬
‫והורס את הגרעין‬
‫של‬
‫עולמז‪ .‬בובר מעלה את דבריו של שמואל‪-‬הוגו ברגמן‪,‬‬
‫כותב ;ייכשכל המגמות מכזבות בחשכת האפלה של‬
‫ניסח‬
‫את‬
‫התהום‪ ,‬קמה המגמה היחידה של האדס‪ ,‬המגמה אל‬
‫אדם שואלים‬
‫מן‬
‫הרוח הבורא‪ ,‬אל רוח אלוהים המרחפת על פני המים‪.‬‬
‫המורה שלהם‪ ,‬שיראה להם את הדרד אל ההגשמה‬
‫היא האוטונומיה האמיתית של האדם‪ ,‬פרייה של או‪-‬‬
‫המיסטית‪ .‬ה‪ I:‬שואלים ‪ :‬דבכן מה נעשה ז כיצד לומ‪.‬‬
‫תה חירות‪,‬‬
‫שאינה בוגדת ומנכרת עוד‪ ,‬אלא נוהגת‬
‫אשר‬
‫בעיוניו‬
‫השאלה‬
‫בנושא‬
‫הפדגוגית‪,‬‬
‫והמיסטיקה"‬
‫ייבובר‬
‫בכתבו ‪" :‬בני‬
‫דים אנו לבצע את ה‪::‬עשה מתוד כדליות עצמדתנו‬
‫באחריות‪.‬‬
‫המכוונת אל אלוהים ‪ 1‬כיצד נלמד לטעון את הפעולה‬
‫לנברא‪ ,‬אינו יכול לברוא‪ .‬אבל יכול הוא‪ ,‬יכול כל‬
‫בכוח הכוונה ‪ .86 "1‬בובר מרחיב שאלה זאת מתחומי‬
‫אדם לפתדח את ליבו של עצב‪:‬ו ואת ליבם של אח‪-‬‬
‫המיסטיקה אל הור\ת הדרד בתחומי הערכים בכלל‬
‫רים לדבר הבריאה‪ .‬ויכול הוא לקרוא לבורא‪ ,‬שיציל‬
‫ומדגיש‪ ,‬כי ה ‪ : ..‬מתנגד בכל מאודו למשאלה כזאת‪.‬‬
‫האדם‪,‬‬
‫את צלם דמותו‬
‫הנברא‪,‬‬
‫הצר‬
‫צורה‬
‫ומשנה‬
‫צורה‬
‫וישלימהו" ‪.37‬‬
‫הוא מכיר את כ'בוכת הדדר המחפש ערכים מחייבים‪,‬‬
‫בובר מאמין‪ ,‬כי הבורא הוא המקדר לכל ערכינו‬
‫שיתוו לו דרד ללכת בה ; \ד הוא מטעים‪ ,‬כי המורה‬
‫המדסריים‪.‬‬
‫הכדח‬
‫רק‬
‫בשעה שהאדם‬
‫בא‬
‫ביחסים עם‬
‫הטוב יכול רק להראות א‪.‬ז הכידן‪ ',‬ל‪,‬זלמידיו‪ ,‬ובשום‬
‫הנצחי‪ ,‬עם הבורא‪ ,‬מסוגל הדא לגלות ערכים נצחיים‪.‬‬
‫פנים ואדפן \ין הוא יכול ‪ -‬ואף אסדר לו מעצם‬
‫בדבר מעמיד במרכז את המושג גילוי‪ .‬האדם אינני‬
‫קבועה‪,‬‬
‫יוצ‪ ,‬ערכים‪ ,‬אד הוא מסדגל לגלות את הערכים‪ .‬בובר‬
‫‪,‬זפקידו‬
‫החינוכי‬
‫‪-‬‬
‫להכיב‬
‫תורת‬
‫ערכים‬
‫בוציין‪ ,‬כי ייאדם יכול לקבל ערכים כמורה דרד לחייו‪,‬‬
‫עמ'‬
‫רק אם גילה אותם‪ ,‬אד לא אם המציאם" ‪.08‬‬
‫‪.34‬‬
‫שם‪,‬‬
‫‪.35‬‬
‫"‪Mart;n Etlbrr - "Re[Jlies to ;.f,: Cl';lics‬‬
‫‪.174‬‬
‫‪in P.A. SCllilpp and .f. Frit'Ull1an (ecl,;.) -‬‬
‫‪1967,‬‬
‫‪Blt"Jer,‬‬
‫‪01 Afal.tin‬‬
‫‪Pl1ilosophy‬‬
‫‪.37‬‬
‫שיה‪ ,‬טל הארם וטטירתו נדבה ההווייה‪ ,‬הוצאת‬
‫‪Tlle‬‬
‫מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשכ"ד‪ ,‬עמ' ‪.261‬‬
‫‪p. 717.‬‬
‫‪,36‬‬
‫'‪::,‬ייה‬
‫ברגמן‬
‫‪--‬‬
‫ייבובר‬
‫והמיפטיקה"‪,‬‬
‫טיון‪,‬‬
‫כו'ד‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬ייעל המעשה החינוכי"‪ ,‬בתוד כסדר‬
‫‪.38‬‬
‫ט'‪ ,‬הוב‪,i‬ז א‪ ,‬ירו'‪,‬טליס‪ ,‬טבת תשי"ח‪ ,‬עמ' ‪.9‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫‪Martill Euber - Between M'111 a,nd Mall,‬‬
‫‪107.‬‬
‫‪1971, p.‬‬
‫‪New-York,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪40‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מי בובר‬
‫לגילויים של הערכים קשר אמיץ למפגש ביו הא‪-‬‬
‫אינם כתובים בספר חוקים ומשפטים של קיבוץ בני'‬
‫דם לאלוהיו‪ ,‬מפגש של שמיעה ושל מענה‪ .‬לרוב‪,‬‬
‫אדם בלשוד הנקייה מכינויי הגוף‪ ,‬אלא הם נאמרים‬
‫חירשים אנו לקריאה בעולמנו‪ ,‬אך אם הקריאה מכ‪.‬‬
‫מפי המדבר בלשוד אני באוזני השומע‪ ,‬שהוא אתה‪,‬‬
‫עת ובאה אלינו והמענה חוזר ובא ממנו‪ ,‬שוב יש‬
‫הם נפתחים ב"אנוכי"‪ ,‬והם פונים לכל שומע‪ ,‬שהרי‬
‫מקום לחיי אנוש בעולם‪ ,‬על אף פגימותם‪ .‬הקריאה‬
‫הוא אתה זה שמדובר בו‪ .‬הבורא איננו בא אל השו‪-‬‬
‫קיימת תמיד ומה שחשוב הוא הקשב אל הקול המופנה‬
‫מע בדרך של כפייה‪ .‬יכול אדם להוציא את עצמו‬
‫הע‪.‬‬
‫מכלל פנייה זאת שבאתה‪ .‬הדיבור מושמע‪ ,‬אך קיימת‬
‫מידה פנים אל פנים עם האלוהים‪ ,‬הם המאפשרים‬
‫בחירה לאדם לפתוח את הלב לקול או לסגרו בפניו‪.‬‬
‫אל האדם‪ .‬ההאזנ‪ i‬וההיענדת בחיים עצמם הם‬
‫את גילוי הערכים‪,‬‬
‫למעד‬
‫ההת‪.,‬לות האלוהית א'נה אלא עמידת פנים אל פנים‬
‫שלומה‬
‫מעוניינת‬
‫וצרכיה‬
‫בעשרת‬
‫החברה‬
‫הדברות ואיננה מוכנה להשאיר את קיומם או אי‪-‬‬
‫זו‪ ,‬הא‪i‬נה והי'‪1‬נות‪ .‬ההתגלות אין פירושה כפיית ערכים‬
‫קיומם ברצוד השמיעה או במיאוד השמיעה‪ ,‬לכד היא‬
‫על האדם‪ ,‬אמנם‪ ,‬מקור ה'‪-‬ברכים הוא באלוהים‪ ,‬אך‬
‫מעתיקה את הציוויים מלשון האמונה אל תחום המו‪-‬‬
‫א'‪ i‬האלוהים מכתיב את ה'‪-‬ברכים ואיד הוא קובע לא‪-‬‬
‫סר והערכים‪ ,‬מלשוד הדיבור אל לשון חוק החובה ;‬
‫רם מסגרת מחייבת של התנהגות ‪ .39‬העיקר הוא בב‪.‬‬
‫ומלשוד החוק מוליכה הדרך אל פעולת המשפט‪ ,‬אל‬
‫הירתו‬
‫ובהכרעתו‬
‫ה‪i‬דם‪,‬‬
‫של‬
‫דרך החשבוד הברור של‬
‫ההזקקה של הערכים המוחלטים אל התחום האלוהי‬
‫העונש‪.‬‬
‫מדגיש‪ ,‬כי‬
‫בובר‬
‫מעשה זה של החברה לגיטימי הוא‪ ,‬אך איננו נוגע‬
‫איד פירושה כלל ועיקר‪ ,‬שביבר דוגל בהיטרונומיה‪,‬‬
‫כל עיקר במהות עשרת הדברות‪ ,‬בהווייתו של האדם‬
‫בחקיקה חוץ מוסרית‪ .‬כיווו שבמרכז השקפתו עומדת‬
‫שהדיבור‬
‫וההיענות‪,‬‬
‫ה'‪1Z.‬מיעה‬
‫ההדדיות‬
‫היינו ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫הרי‬
‫כל‬
‫היצור‪,‬‬
‫להיתפס‬
‫חירות‪.‬‬
‫מתוך‬
‫ביבר‬
‫שהיא‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫הדיבור‬
‫מכווו אליו עומדים זה עם זה‪.‬‬
‫טעמה של ההדדיות‪ ,‬שאינה רוצה לכפות עצמה‪ ,‬אלא‬
‫נותנת‬
‫במעמד‬
‫שבו‬
‫הדובר‬
‫ומי‬
‫על‬
‫השאלה‬
‫מה עלינו‬
‫משיב‬
‫כי‬
‫בימינו‪,‬‬
‫בובר‪,‬‬
‫לעשות‬
‫יש‬
‫בעשרת‬
‫להתקרב‬
‫אל‬
‫הדברות‬
‫מהותם‬
‫לנו משהו לתפוס בו‪ ,‬אבל היא איננה נותנת לנו את‬
‫האמיתית‪ ,‬אל מעמד הדיבור שלהן‪ .‬כדבריו ‪" :‬לקרוב‬
‫פעולתנו‬
‫אליהם‪ ,‬לא אל מגילת הספר‪ ,‬ואפילו לא אל לוחות‬
‫שלנו כדי שתגלה לנו את הניתו להיגלות‪ ,‬את הראוי‬
‫האבנים שנחרתו עליהם באצבע אלוהים סמוך לאמי‪-‬‬
‫התפיסה‪.‬‬
‫חייבת‬
‫הפעולה‬
‫מיסודה‬
‫להיות‬
‫להיגלות לכל יחיד בפני עצמו‪ .‬לדברי בובר ‪" :‬בתיאו‪.‬‬
‫נומיה החוק האלוהי‬
‫וההתגלות‬
‫לך‬
‫את‬
‫עצמך" ‪.40‬‬
‫בובר מתמודד עם השאלה‪ ,‬אם יש משמעות בחי‪-‬‬
‫ענייד מיוחד יש בתשובתו של בובר למשאל‪ ,‬שב‪.‬‬
‫מרכזו‬
‫עמדה‬
‫רות ?"‪.41‬‬
‫*‬
‫מבקש ומוצא את החוק שלך‪,‬‬
‫האמיתית מגלה‬
‫השאלה‬
‫כאד‬
‫רתם‪ ,‬אלא אל הדי בריות הדבורה" ‪.42‬‬
‫היה‬
‫יימה‬
‫יהא‬
‫עליו‬
‫להתמודד‬
‫על‬
‫עשרת‬
‫נוך לקראת טיפוס מוגדר‪ ,‬היינו ‪ -‬בחינוך לקראת‬
‫הדב‪.‬‬
‫דיוקנאות‪ ,‬שהד שיקוף גילומם של הערכים‪ .‬הוא שו‪-‬‬
‫עם‬
‫מערכת‬
‫לל את גישתו של אלכסנדר ‪.‬מרדכי דושקיו‪ ,‬המבקש‬
‫ולהתייחס‬
‫אליהם‪.‬‬
‫ליצור סינתיזה של חמשת הטיפוסים שביהדות ‪:‬תל‪-‬‬
‫ואכד‪ ,‬הוא הולך לשיטתו העקיבה ומטעים את האופי‬
‫מיד חכם‪ ,‬חסיר‪ ,‬משכיל‪ ,‬ציוני וחלוץ ‪ .43‬הוא איננו‬
‫הדיבורי של עשרת הדבנרות‪ .‬לדבריו‪ ,‬עשרת הדברות‬
‫סינתיזות‬
‫ציוויים‬
‫בעלי‬
‫תוקף אוניברסאלי‬
‫מאמיו‬
‫בסינתיזה‬
‫כזאת‬
‫כבתפקיד‬
‫חינוכי‪.‬‬
‫כאלה אינן מתקיימות ; ואם ישנד כאלה ‪ -‬הרי הו רק‬
‫‪.3Q‬‬
‫‪.40‬‬
‫ן‪Martil‬‬
‫של שני טיפוסים‪ ,‬שבאו זה עם זה במגע עמוק של‬
‫‪, p. 138 .‬ן‪6.‬כ‪ Books, 1 r‬ן‪N ew-York, Schockcl‬‬
‫קלאסיים‬
‫‪/orld,‬זז‬
‫מ"מ‬
‫"ו‪!I‬‬
‫בובר‬
‫‪d‬ו‪OI‬‬
‫‪-‬‬
‫‪- 1.>1'0,,1‬‬
‫"ליקוי‬
‫האור‬
‫‪Btlbcr‬‬
‫האלוהי"‪,‬‬
‫בתוך‬
‫שיתוף‬
‫פעולה‪.‬‬
‫יתר‬
‫על‬
‫זאת ‪:‬‬
‫טיפוסים‬
‫אינם נולדים בהיסטוריה מתוך רצון פדגוגי‪ ,‬הם נוצ •‬
‫פבי ארם‪ ,‬עמ' ‪.299‬‬
‫‪.41‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬יימה יהא על עשרת הדברות ‪"1‬‬
‫‪.42‬‬
‫בתוך תטורה וייטור‪ ,‬כרך אי‪ ,‬מאמרים על ענייני‬
‫‪ .43‬א"מ דושקיד ‪ -‬ייחינוך האופי ומהלכי ההוראה"‪,‬‬
‫ירושלים‬
‫בקובץ טל החיבוך התיכובי הטברי בארץ‪-‬ישראל‪,‬‬
‫היהדות‪,‬‬
‫תש"ב‪,‬‬
‫הוצאת‬
‫ע"ע‬
‫הספריה‬
‫‪.156-154‬‬
‫הציונית‪,‬‬
‫שם‪,‬‬
‫עמי ‪.156‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תרצ"ט‪ ,‬ע"ע ‪.115-84‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכיס והחינוך לערכיס במשנתו של נו' בובר‬
‫ריס או כביטוי האישי של תרבות עצמאית‪ ,‬או תכ‪-‬‬
‫‪41‬‬
‫היא הולכת‬
‫הדרר השנייה‪ ,‬עליה מצביע בובר‪,‬‬
‫שובה אישית על דרישתו של מצב היסטורי‪ ,‬המצב‬
‫ה תלמי דיס דרד המדע עד הגנול שאין לעברו של‬
‫ההיסטורי שבתקופת ההתיישנות בארץ הוליד בדמות‬
‫הדעת וההכרה האנושית‪ ,‬עד לאותה שאלה שמענר‬
‫החלוץ טיפוס אבזיתי שהוא חדש‪ .‬אמנס‪ ,‬אי‪-‬אפשר‬
‫לה אין‬
‫דרד‬
‫ליצור טיפוס חדש על‪-‬ידי חיצון פדגוגי‪ ,‬אד משהופיע‬
‫תפילת הנשמה‪ .‬הדרר השלישית היא נכר‪ ,‬שהמחנד‬
‫כזה נהיסטוריה‪ ,‬אפשר לחנד לפי דוגמתו‪ ,‬יתר על‬
‫בזה‬
‫זאת ‪ :‬לגבי טיפוס‪ ,‬שנולד במצב ההיסטורי בהווה‪,‬‬
‫מגיעיס דרך‬
‫עוד‬
‫יצביע בכל מה‬
‫שילמד‪.‬‬
‫חשיבה‪ ,‬אלא‬
‫שוס‬
‫ויעסוק כי כל‬
‫ידגיס‬
‫שאדס נאמת הוא סוד שאין לפתרו‪.‬‬
‫בזמנס של המחנכיס‪ ,‬הסיכויים לפעולת המחנד נרח"‬
‫בובר מייחס חשיבות גדולה יותר לדוגמה האישית‬
‫יותר‪ .‬טיפוס זה הוא עדיין פלאסטי‪,‬‬
‫של המחבך‪ ,‬להקרנה האישית שלו‪ ,‬ליחסיס האינטי‪.‬‬
‫ניתן לפעול הרבה להרחבה ולהעמקה‪ ,‬ניתן להשפיע‬
‫מייס‪,‬‬
‫חניכיו‬
‫על הטיפוס עצמו‪ ,‬לפתח בו מה שעדיין לא נתגשס‬
‫מאשר‬
‫בים ועשיריס‬
‫דיו ולמלא את‬
‫הדו‪-‬שיח‬
‫יחסי‬
‫להצנת‬
‫הברקמיס‬
‫הדוגמאות‬
‫נינו‬
‫המחנכות‬
‫ונין‬
‫הטיפוסים‬
‫של‬
‫הפגימות הטבועות בתנאי התהוותו‬
‫הרפרזבטאטינייס‪ .‬דרך דוגמת חייו של המחנר‪ ,‬דרר‬
‫המיוחדיס‪ .‬אד גס דמות החלוץ אינה יכולה לשמש‬
‫הכרת הכרעותיו האישיות שלו‪ ,‬דרך הקשב לדיבורו‬
‫כדמות אידיאלית‪ ,‬משוס העדרו של יחס בריא ואור‪-‬‬
‫ולשתיקותיו‬
‫גאני אל המסורת בחלוץ‪ ,‬פגימה המוחרפת יותר משוס‬
‫בהקדישו דברים לזכר א"ד גורדון‪ ,‬שאת דוגמת חייו‬
‫שאינו‬
‫העריד מאוד ואף היה קרוב לכמה מעיקרי תורתו‪,‬‬
‫מבחין בין האמונה החיה לבין דרגות מנוונות של‬
‫מדגיש נובר‪ ,‬כי רנים מבין אלה המנקשים ללבזד‬
‫של‬
‫קיומו‬
‫אתיאיזס‬
‫דוגמאטי‬
‫נטיפוס‬
‫זה‪,‬‬
‫אותנו‬
‫הדת ‪,44‬‬
‫נפתח‬
‫עומדיס‬
‫הבתיב‬
‫כנגדנו‬
‫לחיבוך‬
‫ואצבעס‬
‫לערכיס‬
‫זקופה‪,‬‬
‫אמיתי ‪.‬‬
‫כאילו‬
‫כדי‬
‫במקוס להציג דמויות כדגס לחיקוי‪ ,‬מציע נובר‬
‫לחבטיחנו‪ ,‬כי האמת שהס מצהירים עליה לא היתה‬
‫דרכיס אחרות‪ ,‬שבהן יש פתח לחינוד לערכיס ואשר‬
‫עד הנה‪ ,‬בטרס הס יהגו נה‪ .‬רושס זה‪ ,‬שהס עושיס‪,‬‬
‫נזהרות ומתרחקות מהצבת דוגמא טיקה מול דוגמא‪-‬‬
‫מקשה על נובר להאמין בתורתס‪ .‬בביגוד גמור להס‬
‫הוא מעלה שלוש דרכיס‪ .‬האחת ‪ -‬קריאה‬
‫מחייכיס‬
‫טיקה‪.‬‬
‫א"ד‬
‫עומד‬
‫לאחריס‪.‬‬
‫גורדון‬
‫השייד‬
‫משותפת של המחנר עס תלמידיו את תעודות רוחנו‬
‫אלינו‪ ,‬הכיצד לא‬
‫ידעתם‬
‫הגדולות‪ ,‬מן המקרא ועד כתבי החסידות‪ .‬בדרד כזאת‬
‫לנטח‪ ,‬רק שכחתס ‪ -‬הבה נזכירכס מה שאתס יוד‪-‬‬
‫לא רק יבינו את הדבריס‪ ,‬אלא גס יקלטו דבר‪-‬מה‬
‫עיס ! הס לא מטפליס באמת כמו נחידוש שבגלוי‪,‬‬
‫זאת ‪1‬‬
‫ייאלה‬
‫אתס‬
‫אה‪,‬‬
‫יודעיס‬
‫מן הבשורה הפונה אליהס כאן ועכשיו‪ .‬הדגשתו של‬
‫אלא כמו בנצח‬
‫בובר דרד זאת של חינוד‪ ,‬תוד הפגשה עס יצירות‬
‫משום שהוא נצחי ומובן‪ .‬זאת ועוד ‪ :‬הס אפילו לא‬
‫יותר והיא‬
‫מוריס תורתס כהלכה‪ ,‬הס מדבריס בח אגב אורחא‬
‫נעלת כיוון לאומי ורליגיוזי עמוק‪ ,‬להשקפת המחנ‪-‬‬
‫כאילו אין בה משהו מיוחד ‪ -‬אלא סתס כד‪ ,‬כפי‬
‫רוחנו‬
‫חגדולות‪,‬‬
‫קרונה‪,‬‬
‫אף כי עמוקה‬
‫ובמובן מעצמו הנשכח‬
‫בנקל‬
‫מלב‬
‫כיס הניאו‪-‬הומאניסטיס המדגישיס חשינותו של החי‪.‬‬
‫שמדבריס‬
‫בוד המושתת על יצירות הרוח הגדולות והמכוון לחי‪-‬‬
‫לפעמיס דובריס הס בכד ‪ :‬לרוב דובר אורחס‪ ,‬כיצד‬
‫זוקה המוסרי והערכי של דמות האדס ‪.45‬‬
‫מבקיע‬
‫במובן‬
‫אתס‬
‫מעצמו‪,‬‬
‫בקרקע‪,‬‬
‫כיצד‬
‫שהוא‬
‫הגס‬
‫נחות‬
‫נצחי‪.‬‬
‫עיביהס‬
‫ורק‬
‫בכוכביס‪.‬‬
‫כל חייהס בעדרי השרירות דובריס מתורתס‪ .‬שומה‬
‫‪.44‬‬
‫ראה על כד בהרחנה נמאמרי ייחינוד לאומי וחי‪-‬‬
‫עלי להאמין יותר לשתיקתס מאשר לדברס ‪ -‬משוס‬
‫נוד ציוני בהגותו של מרטין בובר"‪ ,‬נתוד רכסון‬
‫שמוכרח אני לתת אמוני בהס" ‪,46‬‬
‫למהקר הכרתי‪ ,‬חוברת ‪ ; 10-9‬וראה אף מאמרו‬
‫של צני קורצווייל ייבובר ובעיית הערכיס"‪ ,‬בתוד‬
‫המחנד‬
‫שכוחות‬
‫בחינוד‬
‫מורשה‬
‫הישן‬
‫גדוליס‬
‫היה‬
‫מוסר‬
‫עמדו להס‪.‬‬
‫ערכיס‬
‫בטוחיס‪,‬‬
‫מחבד‬
‫זה היה‬
‫ק'ת‪ ,‬תשלייה‪ ,‬חונרת ס"ה‪ ,‬ע"ע ‪.136-126‬‬
‫‪.45‬‬
‫ראה ספרו של ר' ליווינגסטון ‪ -‬חיבוך כסולם‬
‫ערכיס‬
‫בבוך‪ ,‬תרגמה חבה אילן‪ ,‬ערכה רות קליינברגר‪,‬‬
‫חוברת א‪ ,‬סיוון תשכ"ד‪ .‬ע"ע ‪.63-59‬‬
‫הוצאת נית‪-‬הספר לחינוד‪,‬‬
‫האוניברסיטה העב‪-‬‬
‫‪.46‬‬
‫רית‪ ,‬ירושליס‪ ,‬תש"ד ‪ .‬וכן מאמרי ייהכרחי שינוי‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫בחינוכנו"‪,‬‬
‫בתוד‬
‫מאזבייב‪,:‬‬
‫כרד‬
‫י"ט‬
‫מ' בובר על א"ד גורדון‪ ,‬שרמות‪ ,‬תשכ"ו‪ ,‬חוברת‬
‫‪,21‬‬
‫זב"ע ‪.13-12‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪42‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ' ברבר‬
‫נציגו של העולם ההיסטורי‪ ,‬נציג של מה שנתהווה‬
‫ובשתיקתו‪,‬‬
‫בדיבורו‬
‫הלימודים‬
‫בשעות‬
‫ובהפסקות‪,‬‬
‫לפני החינוך‪ .‬הוא ביקש להטיל את ערכיו של העולם‬
‫בשיחות ארעיות‪ ,‬בעצם הווייתו‪ ,‬במגעו האינטימי עם‬
‫ההיסטורי לתוך ליבו של הילד ‪ -‬או במקרה הטוב‬
‫תל‪::‬ידיו‪ .‬במרכז החינוך עומדת השיחה‪ ,‬עומד הדיא‪-‬‬
‫יותר‪ ,‬למשוך את ליבו של הילד אליהם‪ .‬כוחך של‬
‫הצדדים‬
‫לוג‪,‬‬
‫ותשובות‪,‬‬
‫של שאלות‬
‫משני‬
‫שאלות‬
‫המחנך נבע מן הכוח המאגי העצום של נכסי המור‪-‬‬
‫ותשובות משני הצדדים‪ ,‬דיאלוג של התבוננות משו‪-‬‬
‫מגיע‬
‫תפת באדם‪ ,‬בטבע‪ ,‬באמנות או בחברה‪ ,‬דיאלוג של‬
‫הרגע בו המחנך שוב אינו עומד לפני חניכו בחינת‬
‫חברות‬
‫דיא‪.‬‬
‫שליח‪ ,‬אלא בחינת יחיד בלבד‪ .‬מכאן ואילך חייבת‬
‫לוגיות הן לא פחות מן הדיבור ‪.49‬‬
‫עתה‪ ,‬כשכוח‬
‫שה‪ .‬אולם‬
‫מסתלק והולך‪,‬‬
‫זה‬
‫שבה‬
‫אמיתית‪,‬‬
‫ההפסקות‬
‫גם‬
‫שבשיחה‬
‫למלא את המחנך תחושת אחריות עמוקה על רשות‬
‫בובר מדגיש‪ ,‬כי חינוד הראוי לשמו הוא חינוך‬
‫החיים שהופקדה בידו‪ ,‬שעליו להשפיע עליה‪ ,‬להר‪-‬‬
‫האופי ; אד מציין‪ ,‬כי מן הראוי שלא להפריז בערכו‬
‫אות לה כיוון‪ ,‬אבל לא לכפות את עצמו עליה‪.‬‬
‫של החלק‪ ,‬שיש למחנך ב‪i:‬תהוןתו של אופי ‪ -‬ויתר‬
‫תפקידו העיקרי של המחנך הוא ללמד את תלמי‪-‬‬
‫על כך‪ ,‬כאן יותר מאשר בכל תחום פדגוגי אחר חשוב‬
‫דיו לעבד את הנסיונות הבאים עליהם חדשים לבק‪-‬‬
‫למחנך לשוות לנגד עיניו את הגבולות הקיימים להש‪-‬‬
‫רים במחשבה עצמאית‬
‫ונכונה ולהקנות להם בדרך‬
‫פעה מדעת‪ .‬בהקשר זה הוא מתייחס לספרו הידוע‬
‫על‬
‫לגלות את עצמם‬
‫באופי" ‪,60‬‬
‫זו עמדות ערכיות‪.‬‬
‫החניכים‬
‫גיאורג‬
‫של‬
‫יימושג‬
‫קרשנשטיינר‬
‫וחינוד‬
‫האמיתי ובכוחות עצמם לנסות ולגלות את הערכים‬
‫בו הוא מבחין בין האופי במובנו הכללי ביותר‪ ,‬שבו‬
‫הנצחיים‪ .‬החניך המכיר את האחדות הפנימית‪ ,‬שתוך‬
‫הוא מתכוון לתפיסת עמדה של האדם כלפי סביבתו‬
‫הסוד‬
‫האנושית‪ ,‬ובין האופי המוכרי‪ ,‬שהוא מגדירו כתפיסת‬
‫בכל צורותיו‪ .‬זה המכבד את הסוד בכל צורותיו ‪-‬‬
‫עמדה המעדיפה בתחום המעשה את הערכים שחזקתם‬
‫גם הנצח לא ישתמט ממנו‪ .‬בובר מדגיש‪ ,‬כי "מי‬
‫מוחלטת על כל שאר הערכים‪ .‬בובר מטעים‪ ,‬כי אם‬
‫שיכול לראות ולשמוע מתוך האחדות‪ ,‬הוא גם יחזה‬
‫נקבל‬
‫בעניין האופי‬
‫ויאזין שוב מה שנתון תמיד לחזותו ולהאזנתו‪ .‬מחנך‪,‬‬
‫המוכרי‪,‬‬
‫המסייע להביא את האדם שוב לאחדותו הוא‪ ,‬להביאו‬
‫בחינוך האופי שבתקופתנו‪ ,‬עד שהאפשרות של חי‪-‬‬
‫פנימיותה‬
‫שוב‬
‫היא‬
‫לעצמו‪,‬‬
‫בחינת‬
‫הוא‬
‫סוד‪,‬‬
‫מסייע‬
‫לומד‬
‫להציגו‬
‫לכבד‬
‫שוב‬
‫את‬
‫למול‬
‫פני‬
‫את‬
‫של‬
‫הבחנתו‬
‫קרשנשטיינר‬
‫תתגלה לפנינו פרובלימאטיקה‬
‫כה חמורה‬
‫נוך כזה בכלל נראית כמוטלת בספק‪.‬‬
‫האלוהים""‪ .‬בובר האמין‪ ,‬כי אם ילמד החניך להיות‬
‫ברבר מנסה לברר מה פירושם של ייערכים שחז‪-‬‬
‫יכיר את האחדות הפנימית‬
‫קתם מוחלטת"‪ ,‬עליהם עומד קרשנשטיינר‪ .‬ברור‪ ,‬שאין‬
‫וילמד לחפש בכנות את ערכי‪-‬הנצח ‪ -‬אז ימצא‬
‫העושה‪.‬‬
‫כן‬
‫וישר עם עצמו‪ ,‬אם‬
‫לחזקה‬
‫הכוונה‬
‫סובייקט‪,‬יבית‬
‫מצד‬
‫האיש‬
‫האני‪.‬‬
‫מושג החזקה המוחלטת יכול להתייחס רק לז‪r‬ווייה‬
‫מבחינה זאת חזר בובר והדגיש את הסיפור החסידי‬
‫של ערכים ונורמות אוניברסאליים‪ ,‬שהאיש העושה‬
‫אותו הוא מביא בספרו‬
‫מכירה ומודה בה‪ .‬אולם המגמה הבולטת ביותר בתקו‪-‬‬
‫רבי‬
‫ערכים‬
‫אותם‪.‬‬
‫על‬
‫אל‬
‫הדרך‬
‫ערכי‪-‬הנצח‬
‫רבי זוסיא מאניפולי‪,‬‬
‫הגנוז" ‪:‬‬
‫ייאור‬
‫זוסיא ‪:‬‬
‫הייתי משה ‪-‬‬
‫אדע מה להשיב‪ .‬אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי‬
‫יסתתמו‬
‫למה לא‬
‫פתנו‬
‫דווקא‬
‫כי מגמה זו אינה פונה רק‪ ,‬כפי שסבורים לפעמים‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫ישאלו אותי‬
‫לפני‬
‫פטירתו‬
‫אמר‬
‫היא‬
‫לכפור‬
‫במציאותם‬
‫של‬
‫ונורמות אוניברסליים‪ ,‬שחזקתם מוחלטת‪ .‬בובר מדגיש‪,‬‬
‫זוסיא‬
‫אם‬
‫ייזמן‬
‫מה‬
‫מובילה‬
‫מתוך‬
‫נגד‬
‫טענותי" ‪.48‬‬
‫בניגוד למדברים על החינוך לערכים ועל ההו‪.‬‬
‫ראה המחנכת‪,‬‬
‫מטעים‬
‫בובר‪ ,‬כי עיקר החינוך‬
‫איננו‬
‫אלא‬
‫במורה‬
‫הטוב‬
‫מחנך‬
‫בהוראה‪,‬‬
‫המחנך‪.‬‬
‫המורה‬
‫האישור‬
‫וחזקתן‬
‫‪.49‬‬
‫הדתי‬
‫המוחלטת‬
‫של‬
‫בכלל‪,‬‬
‫נורמות‪,‬‬
‫נגד‬
‫אלא‬
‫תביעתן‬
‫נגד‬
‫מהותן‬
‫לעמוד‬
‫לפי‬
‫ראה בעניין זה מאמרי ייחינוך מבוגרים במשנתו‬
‫של מרדכי מ' בובר"‪ ,‬העומד לראות אור בקובז‬
‫‪.47‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬ייעל‬
‫כרך‬
‫שני‪,‬‬
‫עמ'‬
‫חינוך האופי"‪,‬‬
‫טם טולם‪,‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.377‬‬
‫‪ .48‬ט' בובר ‪ -‬אור הכבוז‪ ,‬הוצאת שוקן‪ ,‬ירושלים‬
‫ותל‪-‬אביב‪ ,‬תשי"ח‪ ,‬עמ' ‪.231‬‬
‫לכבוד פרופ' א"י כ"ץ‪ ,‬נשיא אוניברסיטת דרופסי‪.‬‬
‫גיאורג‬
‫קרשנשטיינר‬
‫‪-‬‬
‫מושכ‬
‫והיבוך‬
‫כאופי‪,‬‬
‫תרגמו י' דבוסיס וא' אילן‪ ,‬בעריכת יעקב קופי‪.‬‬
‫לביץ‪ ,‬הוצאת ייאוצר המורה"‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תר‪"D‬ש‪.‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים זהחינזד לערכים במשנתז של מ' בזבר‬
‫‪,(3‬‬
‫המין האנישי‪.‬‬
‫שיגרה‪ .‬צי זה פיעל לא כחלק של תידעתי‪ ,‬אלא פזעל‬
‫לדברי בזבר‪ ,‬אין לראות כיים ספירת ערכים משו‪-‬‬
‫בשכבד יסיד של עצמיתי ‪ ,‬ששם היא משתמר‪ ,‬עז‬
‫ממעל‬
‫';זהיתן‬
‫כל‬
‫לאדם זלציית על‬
‫תפת של המין האנושי‪ .‬כתיצאה מכד מתכזוץ זהולד‬
‫שיתגלה‬
‫הקרקע להת הזזתו שו מה שקרשנשטיינר מכיזן לו‬
‫הסיטיאציה‬
‫פעם‬
‫מדי‬
‫בפעם‬
‫הדירשת‬
‫בצירה‬
‫ממני‬
‫על‪-‬ידי‬
‫מזחשית‬
‫קיים‪.‬‬
‫*‬
‫במזשג האזפי המוסרי‪ .‬אין עיד כיים רשות עליזנה‪,‬‬
‫רשות איניברסלית באידיאה‪ ,‬באמזנה‪ ,‬בריח‪ .‬במקים‬
‫על אף התרחקיתי של ביבר מכל תורת ערכים‬
‫זאת באו הקולקטיבים‪ ,‬שכל אחד מהם למשועבדים‬
‫קפיאה ימחייבת יהדגשתי את ההכרעה האישית בת‪-‬‬
‫לז‬
‫המרות‬
‫הוא‬
‫לדברי‬
‫העליונה‪.‬‬
‫בובר‪,‬‬
‫ייאנשים‪,‬‬
‫הערכים‪ ,‬אין היא ריאה עצמז פטיר מלהציג‬
‫חים‬
‫במידה כזאת בעבודת המזלד‬
‫בפני החניכים את הערכים‪ ,‬מלהעמיד את האלטר‪-‬‬
‫הקןלקטיבי‪ ,‬אין להעלותם מאבדון זה על‪-‬ידי הטעמת‬
‫נטיבית‪ ,‬מלהפגיש עם הערד‪ ,‬משיקיל יבחינה ימה‪-‬‬
‫את עצמיתם‬
‫סאיבדו‬
‫המוחלט‪ ,‬שאת כסא מלכותז כבש המולד" ‪.51‬‬
‫חינוד‬
‫דרד‬
‫היהיד‬
‫ייצאת‬
‫האופי‬
‫ביבר‬
‫לעצמותו הוא‪.‬‬
‫מתחים‬
‫צגת דזגמאית של הכרעות אישיות‪ .‬היא מאמין בניער‬
‫הזיקה‬
‫מדגיש‪ ,‬כי יש‬
‫של‬
‫להציל‬
‫ימבקש לפריש לפניז את האפשרייית‪ ,‬להאיר לפניי‬
‫דרכי התייחסית‪ ,‬ילהשאיר לי את ההכרעית‪.‬‬
‫את העצם האישי הממשי מתיד לועו של הקולקטיב‪.‬‬
‫ביבר פתח את נאימי ייציין יהניער"‪ ,‬שנשא במאי‬
‫במלים ‪:‬‬
‫היא‬
‫ייהניער‬
‫הסיכיי הנצחי‬
‫לאזש'ר‬
‫כדי לביא שוב במגע אישי עם המוחלט‪ ,‬צריד תחי‪-‬‬
‫‪,1918‬‬
‫לה לחזיר זלהיית בבחינת איש‪ .‬לדברי ביבר‪'/ ,‬הש‪-‬‬
‫של האנישית‪ ,‬המזדמן לה יחיזר ימזדמן מחדש‪ ,‬יזי‬
‫מירה על ערות המכאיב‪ ,‬עיררית החשק‪ ,‬זהז התפקיד‬
‫מאבדת איתי יחזזרת ימאבדת" '"‪ .‬יש בנזער תנזפה‬
‫מליקזיו של‬
‫של עשייה‪ ,‬להט של מהפיכה יחידיש‪ ,‬כיסופים אל‬
‫הנצח ; זהו גם התפקיד הראשון של המחנד האמ‪I‬תי‬
‫להתמרה‬
‫הראשון‬
‫בשעה‬
‫של‬
‫מי‬
‫כל‬
‫שסובל‬
‫ייסורים‬
‫המיחלט‪ ,‬מסירית נפש‬
‫ינכינית‬
‫לאידיאל‬
‫לפריץ ילשנות‪ .‬אילם בשעת ההכנה למעשה הגדול‬
‫זז" ‪.52‬‬
‫ביבר מכניס לדיזן את מזשג האיפי הככיר‪ I‬אזתו‬
‫שלי משתלטית על נפשז הצעירה המטרית הזעירית‬
‫הוא מתאר לא כשיטה של כללים ולא כסיטה של‬
‫שהחברה מזמנת לי‪ ,‬משתלטים יצרי אנזכיית‪ ,‬יצרי‬
‫הרגלים‪ ,‬אלא סגולתו לפעול בכל עצמיתו ‪ -‬כלומר ‪:‬‬
‫התבלטית‬
‫סגילתי היא להגיב על כל סיטיאציה‪ ,‬הדורשת אותי‬
‫האידיאלים‪ .‬גיברת עליי ה'‪L‬זפעתה של החברה המכ‪-‬‬
‫בבחינת אדם פזעל לפי חד‪-‬פעמייתה‪ .‬לדברי ביגר‪,‬‬
‫אופי כביר אני מכנה את‬
‫ייב'‪L‬זם‬
‫זה‪ ,‬שמתיד‬
‫נכזנזת‬
‫ריזה‪,‬‬
‫יהתנשאית‬
‫כי‬
‫השאיפה‬
‫והיא‬
‫נגרף‬
‫להשתחרר‬
‫בהם‬
‫מ‪,‬פזלחן‬
‫יזינח‬
‫את‬
‫ה"תיעלת"‬
‫הכול יכילה עלולה לעשזת את המתמרד לאדם שלא‬
‫עמזקה לאחריית על כל חייי היא נענה בכל מעשיי‬
‫מן‬
‫יעמדותיי לתביעות הסיטזאציית‪ ,‬יעל‪-‬ידי כד מתגלה‬
‫מן הבדידית‪ ,‬מהיותו ייצא דופן‪ ,‬משתלט עליז זהוא‬
‫היישיב‪,‬‬
‫בידד‬
‫יחסר‬
‫הצלחה‪.‬‬
‫הפחד‬
‫של‬
‫הנער‬
‫גם אחדית מהיתז‪,‬‬
‫נסוג‪ ,‬מקבל את עיל השקר ועול ההליכה נטולת הריח‬
‫בחינת‬
‫בתלם‪ .‬בובר מטעים‪ ,‬כי יישיב ניצל המנגנין הריק‪,‬‬
‫‪;:‬בהדות‪ ,‬אחדית הרצון לאחריות‪ ,‬הרי גם חייי הפעי‪.‬‬
‫הריח‬
‫עם‬
‫זה‬
‫;ז‪:‬ךתי‬
‫ל'ם‬
‫בכלל‬
‫הרוצה‬
‫מתלכדים‬
‫מעשיז‬
‫זעמדיתיי‬
‫באחריית‪.‬‬
‫מתזד‬
‫שגם‬
‫המשיחרר‪ ,‬השיאף לחזקק חיקים נעליס יותר‪ ,‬ושיג‬
‫הסיטזאציית שנענה להן יהיה אחראי להן מקנית לו‬
‫אחדות‬
‫ביבר‬
‫של‬
‫לאחדית‪.‬‬
‫מזסרי‪,‬‬
‫איננז מתכיין‬
‫מותר‬
‫אחדית שאין‬
‫לימר‪,‬‬
‫לימר‪,‬‬
‫שוב‬
‫הוכח‪,‬‬
‫כי חוק‪-‬ההתמדה היא‬
‫חזק‬
‫ממעיף‬
‫לא זכתה האנושית לאזתה זכייה ילאיתו סיכיי שזימן‬
‫גורל‬
‫יאילי‬
‫שמהיתי‬
‫היא‬
‫לבטאה" ‪.53‬‬
‫שהאיפי הכביר‬
‫הזא‬
‫לה הגזרל ‪ -‬יעילה דור חדש‪ ,‬ניער חדש‪ ,‬אשר אף‬
‫לי יקרה מה שקרה לקודמיי" ‪.55‬‬
‫‪:‬וחוץ לנורמות‪ ,‬אד צי הנירמה האמיתית איני נהפד‬
‫בובר מאמין‪ ,‬כי קיימות שעות של משגר בחיי הע‪-‬‬
‫לעילם לכלל קפוא יקיומה אינז נהפך להרגל שב‪-‬‬
‫מים בהן מתמרד הניער בחוק ההתמדה הזה ןמצמיח‬
‫מעשה‬
‫מהפיכה‪,‬‬
‫מעשה‬
‫חידוש‪.‬‬
‫תקךפת‬
‫משבר‬
‫קשה‬
‫‪ .5i‬מ"מ ביגר ‪" -‬על חיניך האזפי"‪ ,‬בתזך תעזוה‬
‫י"סזו‪ ,‬כרך שני‪ ,‬עמ'‬
‫‪.52‬‬
‫כ‪.S‬‬
‫‪.371‬‬
‫‪.54‬‬
‫'ניס‪ ,‬עמ' ‪.372‬‬
‫שכ‪/‬‬
‫עמ'‬
‫‪.374‬‬
‫מ' בובר ‪ -‬ייציון והנוער"‪ ,‬בתוד תיווה יייטרו‪,‬‬
‫כרד שני‪,‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫שם‪ I‬שם‪.‬‬
‫עמ' ‪.215‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪44‬‬
‫א' כהד ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫כזאת‪ ,‬הקוראת לנוער להשתחרר מכפייתו של המנגנון‬
‫יישתיהן נחוצות כאחד ‪:‬מקום‪-‬מעמד איתן ורגל שלא‬
‫הריק‪ ,‬היא תקופתנו‪ .‬עתה עולה הקריאה לנוער להר‪-‬‬
‫תהא כבולה בו כבסד‪ .‬צריך לעמוד כבן‪-‬חורין במקום‬
‫לעשות‬
‫היב עוז בנפשו ולעשות את הנבצר ממנו‪,‬‬
‫העמידה ולקלוט את העולם ללא פנייה" ‪.58‬‬
‫כמעשה יהושע בן נון בגבעון ‪ -‬להשהות את הש‪-‬‬
‫דגש‬
‫להאריך בשעה‬
‫אחריות‬
‫בשמים‬
‫מש‬
‫בשעה‬
‫אחת‪,‬‬
‫למען‬
‫יושלם‬
‫אחת‬
‫גדולה‬
‫מפעלו‪,‬‬
‫נעוריו‬
‫של‬
‫ולחולל‬
‫את‬
‫שעת המפנה‪.‬‬
‫ריאה‬
‫חזק‬
‫הוא‬
‫אישית‪.‬‬
‫את‬
‫כי‬
‫מטעים‪,‬‬
‫החיים‬
‫אמיתית‬
‫חברותא‬
‫ביד בני‪-‬אדם אינה יכולה להיווצר אלא מתוך הגש‪-‬‬
‫מת אחריותם ההדדית‪ .‬על המשבר החברתי העמוק‬
‫אולם בובר מכיר‪ ,‬כי אין האוזניים פתוחות לק‪-‬‬
‫זאת‪,‬‬
‫מדגיש‬
‫בובר‬
‫יסוד‬
‫מתוך‬
‫קיימות‬
‫כי‬
‫אין‬
‫אלא‬
‫היחיד‬
‫עיכובים‬
‫בתכלית הרצינות ביחסו אל המצב באחריות אישית‬
‫המעניין וחחשוב עד מאוד‬
‫בני זמננו אל‬
‫מחיצות‬
‫מרובים וקשים‪ .‬במאמרו‪,‬‬
‫של‬
‫תקופתנו‬
‫להתגבר‬
‫אם‬
‫יעמוד‬
‫וקיימים‬
‫מלאה‪.‬‬
‫נמלטים‬
‫מחובת עמידה זאת‬
‫לדיון בחינוך לערכים‪ ,‬יידעותיו הקדומות של הנו‪-‬‬
‫הקולקטיב‪ .‬ההשתייכות אל הקולקטיב פוטרת אותם‬
‫ער" ‪ 56‬מתמודד בובר עם כמה מקשיים אלה‪ ,‬ובעי‪.‬‬
‫הכרעה‬
‫קר עם סכנת הדעות הקדומות‪ ,‬אשר עלולות לחצוץ‬
‫מאחריות‬
‫אישית‬
‫אישית‪.‬‬
‫פעם‬
‫כאן‬
‫אחת‬
‫בין האדם ובין העולם‪ .‬דעות קדומות הן דעות המת‪-‬‬
‫ההשתייכות‬
‫רקמות לפני שנעשה הניסיון‪ ,‬אשר עליו בלבד צריכה‬
‫מכל דאגות האחריות‪.‬‬
‫להתבסס‬
‫מכאן‬
‫היחיד‬
‫ההכרעה‬
‫ואילך‬
‫סומך‬
‫פטור‬
‫האדם‬
‫על רצון הקו‪-‬‬
‫משוחרריס‬
‫הזקנים ואף לא הצעירים‪ .‬הדעות המתרקמות בקרב‬
‫בפעם‪ ,‬אם האמצעים שנוקט בהם הקולקטיב להגשמת‬
‫לעתים‬
‫נשמרות בכלל המטרות‬
‫בני‪-‬אדם‬
‫הדעה‪.‬‬
‫יסוד‬
‫קדומות‬
‫לקולל‪,‬טיב‪,‬‬
‫והיא‬
‫על‬
‫לקטיב ועל תכליותיו ואינו שואל את עצמו מדי פעם‬
‫על‬
‫מדעות‬
‫נסיונות‬
‫אינס‬
‫יש‬
‫בלבד‪.‬‬
‫צורך‬
‫להכריע‬
‫עצם‬
‫מעלות‬
‫חייהם‬
‫קרובות קרוס ומעכבות בידיהם מלקנות נסיונות חד‪-‬‬
‫פוריים‬
‫שים‬
‫ולשאוב‬
‫ומשנים‬
‫מהם‬
‫דעות‬
‫מטרותיו נאותים‬
‫קיים‬
‫שלמענן‬
‫הם‪,‬‬
‫ואם‬
‫הקולקט‪.‬יב‪.‬‬
‫חדשות‪.‬‬
‫בובר מפריד הפרדה מהותית בין הקולקטיב ובין‬
‫אף הנוער בעצם מסרב לקנות נסיונות‪ ,‬על אף צמאו‪-‬‬
‫החברותא‪.‬‬
‫אמיתי‪,‬‬
‫נו לניסיון‪ .‬בובר מטעים‪ ,‬כי הנוער מתחיל בנקיטת‬
‫אינו קשר של זה עם זה‪ ,‬אלא 'תכריך'‪ ,‬יחיד ליד‬
‫הקולקטיב‪,‬‬
‫לדבריו‪,‬‬
‫חיבור‬
‫אינו‬
‫עמדה מתוך להיטות‪ ,‬בוחר במשהו ומחזיק בו‪ ,‬אמנם‬
‫יחיד‪ .‬ללא קשר של חיות מאדם לאדם‪ ,‬כשהיחסים‬
‫ממאן‬
‫באותו‬
‫רוצה‬
‫אינו‬
‫בהקפאתו‪,‬‬
‫דווקא‬
‫אך‬
‫כך‬
‫משום‬
‫להשוות את הדעות הקדומות עם נסיונות חדשים ושו‪-‬‬
‫נים‬
‫בטיבם‪.‬‬
‫שיעור‬
‫לשם‬
‫הדרוש‬
‫הצעידה‬
‫חיצוניים‪,‬‬
‫המשותפת‪.‬‬
‫האחריות‬
‫העלולים‬
‫כאן היא כוללת וקיומה בשל ובשם ההליכה המשו‪-‬‬
‫בלהיטות ועלולים לערערו‪.‬‬
‫תפת‪ ,‬וכך היא פוטרת כאילו מן האחריות האישית‪.‬‬
‫אין רוצים עוד להתנסות אלא במה שמאשר את נקי‪-‬‬
‫לעומת זאת החברותא בנוייה על יחסים של זה עם‬
‫טת העמדה" ‪.57‬‬
‫זה‪ .‬קיימת הליכה משותפת לקראת מטרה‪ ,‬אך לא‬
‫לסתור‬
‫ייאין‬
‫רוצים‬
‫את מה שנתפס‬
‫בובר‬
‫אינו‬
‫מתנגד‬
‫לקנות‬
‫כלל‬
‫נסיונות‪,‬‬
‫בין‬
‫השייכים‬
‫לקולקטיב‬
‫הם‬
‫רק‬
‫ועיקר ללהיטות‬
‫זאת‪,‬‬
‫להיפך ‪ -‬הוא מאמין‪ ,‬כי יש חשיבות מרובה לכך‬
‫היא פוטרת מן האחריות האישית‪.‬‬
‫היא העיקר ואין‬
‫בכל נקודה שבדרך קיימת נהייה של זה אל זה‪ ,‬זריעה‬
‫בלהיטות ;‬
‫מאבי אל אתה‪ .‬בובר מדגיש‪ ,‬כי ייאין חברותא מצוייה‬
‫אך עם זאת עליו להישאר פתוח כלפי העולם‪ ,‬לראות‬
‫אלא במקום שחברותא מתרחשת‪ .‬הקולקטיביות מת‪-‬‬
‫את הניתן לראות ולהתנסות במה שניתן להתנסות‪,‬‬
‫בססת על כלייה מאורגנת של האישיות‪ ,‬החברותא ‪-‬‬
‫ולשלב כל ניסיון בעיצוב הדבר שבחר בו‪ .‬פתיחות‬
‫תוך כדי מגמת‬
‫שיהיה‬
‫לאדם‬
‫מקום‬
‫מעמד‪.‬‬
‫שיתמיד בו‬
‫הנפש היא אחד הדברים היקרים ביותר‪ .‬בזכות פתי‪-‬‬
‫על עילוייה וחיזוקה של האישיות‬
‫הידבקות זה בזה" ‪ .59‬עילוי זה של האישיות כרוך‬
‫חות זאת מתעמקת והולכת תפיסתו של האדם‪ ,‬והיא‬
‫באחריות‬
‫מדגיש ‪:‬‬
‫בובר‬
‫הולמת‬
‫יותר‬
‫ויותר‬
‫את‬
‫המציאות‪.‬‬
‫בובר‬
‫‪ .56‬מ' בובר ‪ -‬יידעותיו הקדומות של הנוער"‪ ,‬בתוך‬
‫תטויה וייעוי‪ ,‬כרך ב'‪ ,‬ע"ע ‪.386-378‬‬
‫‪.57‬‬
‫'בם‪,‬‬
‫עמ'‬
‫‪.378‬‬
‫האישית‬
‫איננו‬
‫עמ'‬
‫המלאה‪.‬‬
‫שולל‬
‫את‬
‫ההשתייכות‬
‫לסיעות‬
‫או‬
‫‪.379‬‬
‫‪.58‬‬
‫שם‪,‬‬
‫‪.59‬‬
‫מ' בובר ‪ -‬בתיבות באוטופיה‪ ,‬הוצאת ייעם עו‪.‬‬
‫בד"‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ ,‬תש"ן‪ ,‬עמ' ‪.131‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪45‬‬
‫אי כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מי בובר‬
‫לקבוצות בתנאי שיהיה בהן מאופייה של החברותא‪.‬‬
‫חירות‬
‫אין זה מן ההכרח‪ ,‬שההשתייכות לסיעה תשמש מפלט‬
‫שלילית‪ ,‬והתקשרות היא המציאות החיובית‪ .‬החירות‬
‫מפני‬
‫האחריות‪.‬‬
‫צו‬
‫וטוב‬
‫חשוב‬
‫לקבוצה‬
‫להשתייך‬
‫היא‬
‫אלא‬
‫היא‪,‬‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫התקשרות‪.‬‬
‫בובר‬
‫כפייה‬
‫מטעים ‪:‬‬
‫היא‬
‫ייכפייה‬
‫מציאות‬
‫בחינוך‬
‫היא‬
‫ולפעול בתוכה בלהט אהבה‪ ,‬להט לוחם‪ .‬אך תפקידו‬
‫אי‪-‬ההתקשרות‪ ,‬הרכנת‪-‬הראש ומרדות שבלב ‪ j‬הת‪-‬‬
‫של המשתייך אליה לעמוד בתוך חסיעה לימין הטוב‬
‫קשרות בחינוך פתחון‪-‬לב היא ושילוב דעת ‪ j‬חירות‬
‫והישר‪ ,‬בלי להיכנע לקסמיהן של סיסמאות‪ .‬לדברי‬
‫בחינוך ‪ -‬היא היכולת למעשה ההתקשרות‪ .‬אי אתה‬
‫בובר‪ ,‬ייבמלחמה כלפי חוץ עליו להגן על תביעתה‬
‫בטל ממנה וכשהיא לעצמה אינה בשימוש ‪ j‬בלעדיה‬
‫הצודקת של הסיעה‪ ,‬ובמלחמה כלפי פנים עליו להת‪-‬‬
‫לא יצליח הדבר‪ ,‬אבל גם לא על‪-‬ידיה ;היא הזניקה‬
‫נגד לפ‪-‬רושים ושימושים בלתי צודקים של תביעה‬
‫עדות‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫זו‬
‫שתיהן‬
‫כל‬
‫במסירות‬
‫האחראית‬
‫אישיותו‬
‫בה‬
‫המירוץ‪,‬‬
‫לאותו‬
‫אישור‬
‫כוח‪-‬בראשית‬
‫הכינור‪.‬‬
‫שלהוציאו‬
‫עצום‪,‬‬
‫אל‬
‫הפועל אינה יכולה אפילו להתחיל" ‪.62‬‬
‫כולה" ‪.60‬‬
‫עמדה‬
‫אל‬
‫היא‬
‫כינונו‬
‫של‬
‫היא‬
‫כזאת‬
‫נשמרת‬
‫אפשרית‬
‫של‬
‫חירותם‬
‫בהשתייכות‬
‫רק‬
‫וכך‬
‫הפרטים‪,‬‬
‫לסיעה‪,‬‬
‫בתקופתנו‪ ,‬בשעה שנתנוונו כל קישורי המורשה‪,‬‬
‫מתאפשרת‬
‫בני‪-‬‬
‫הפעלת אחריותו של היחיד‪ .‬החירות והאחריות צוע‪-‬‬
‫הולכת‬
‫הדור‬
‫מגמת‬
‫מבינים‪,‬‬
‫החירות‬
‫כי‬
‫ונעשית‬
‫החירות‬
‫מופרעת‪.‬‬
‫אינה‬
‫תורה‬
‫אין‬
‫או‬
‫תכנית‪,‬‬
‫דות יחד‪ .‬החירות‪ ,‬כשהיא באה לידי מימוש בחברה‪,‬‬
‫אלא ממלכת האפשרויות בלבד‪.‬‬
‫זקוקה לרגש אחריות מקביל ; ואילו רגש האחריות‬
‫מקישורו עם המורשה ‪ -‬משמעותה אחריות שכולה‬
‫במקום‬
‫חלקו‬
‫באחריות‬
‫יציאתו של האדם‬
‫הרבה‬
‫של‬
‫דורות‪,‬‬
‫זקוק לחירות‪ ,‬שהרי בלעדיה אין רגש האחריות יכול‬
‫אישית‪,‬‬
‫להיווצר‪ .‬ומכאן אף מטקנה הינוכית חשובה‪ ,‬והיא ‪-‬‬
‫מכאן‪ ,‬שחיים מתוך חירות הם אחריות אישית כנידה‪.‬‬
‫דווקא‬
‫במידה שיש בידי אדם ללכת אחרי תורה‪ ,‬אחרי חוק‪,‬‬
‫עליו לפעול‬
‫אחרי קישור מורשה ‪ -‬ניתן לו להסמיך את אחריותו‬
‫מתוך אחריותו‪ ,‬ח"י רות‪ ,‬המתקרב בסוגיה זאת לתפי‪-‬‬
‫עליהם ; אך משאין הדבר ניתן לו‪ ,‬אין הוא חופשי‬
‫סתו של בובר‪ ,‬מגדיר חופש זה בשם הופש מוכרי‬
‫מן האחריות‪ ,‬להיפך ‪ -‬היא קשה יותר‪ ,‬משום שאין‬
‫שהאדם‬
‫בחיותו‬
‫להיות‬
‫לומד‬
‫באוו‪-‬רה‬
‫ייחופש‬
‫ואומר ‪:‬‬
‫של‬
‫זה‬
‫בעל‬
‫אחריות‬
‫חירות‪,‬‬
‫אישית‬
‫כשמוטל‬
‫ראוי שיקראו‬
‫לו‬
‫מוסרי ‪.‬‬
‫בשם‬
‫מאחר שאין הוא שלט חיצוני או מקרה עובר‪ ,‬אלא‬
‫הוא יכול להסמיך אותה‪ ,‬וכך נעשית על כרחה האח‪-‬‬
‫ריות שלנו אחריות של איש לעצמו‪.‬‬
‫דבר התקוע עמוק‪-‬עמוק באופיו של האדם ומושרש‬
‫על המחנך לעורר בחניכו את האומץ לקחת את‬
‫בהרגל מעשיו ומחשבותיו‪ .‬הרגל האחריות האישית‬
‫החיים שוב על שכמו הוא‪ .‬עליו לחזק בתלמידיו את‬
‫נוצר על‪-‬ידי הטלת האחריות האישית‪ .‬מכאן‪ ,‬שהט‪-‬‬
‫הכיסופים אל האחדות האישית‪ ,‬שממנה תיוולד האח‪-‬‬
‫המוסרית‬
‫דות של האנושות‪ .‬אמונה באחדות זאת ורצון להת‪-‬‬
‫החב‪-‬‬
‫ה‪.‬רותה ‪ -‬אין זו כלל שיבה לאינדיווידואליזם‪ ,‬אלא‬
‫רה המרכזיים‪ ,‬שהרי על‪-‬ידיה‪ ,‬ועל ידיה בלבה יגד‪-‬‬
‫פסיעה מעבר לכל השניות של אינדיווידואליזם וקו‪-‬‬
‫לו האנשים שבהם תלוי סוף‪-‬סוף קיומם הבריא גם‬
‫בין‬
‫לת‬
‫האחריות‬
‫צריכה‬
‫האישית‬
‫להיות הדאגה‬
‫וטיפוח‬
‫העצמאות‬
‫הראשונה של‬
‫מוסדות‬
‫לקטיביזם‪.‬‬
‫לדברי בובר‪,‬‬
‫ייהיחס‬
‫השלם‬
‫הגדול‬
‫אדם לחברו אינו יכול להיות אלא בין אישים אחי‪.‬‬
‫של המוסדות ההם" ‪.61‬‬
‫בובר מבקש להבהיר משמעותה של הירות לפי‬
‫דים ואחראים ; לפיכך נדיר הוא בקולקטיב הטוטא‪-‬‬
‫חירות‬
‫ליטארי יותר מבכל צורת מדינה היסטורית עד כאן‪,‬‬
‫כניגודה של כפייה‪ .‬לדבריו‪ ,‬ניגודה של הכפייה לא‬
‫ובמפלגה המרותית יותר מבכל צורת איגוד חופשי‬
‫תפיסתו השונה מן התפיסה הרווחת המגדירה‬
‫עד כאן‪ .‬חינוך האופי האמיתי הוא החינוך האמיתי‬
‫‪.60‬‬
‫מ'‬
‫בובר‬
‫‪-‬‬
‫יידעותיו‬
‫הקדומות‬
‫של הנוער"‪,‬‬
‫לשם החברותא" ‪.63‬‬
‫בתוך תטורח וייכור‪ ,‬כרך שני‪ ,‬עמי ‪.382‬‬
‫‪.61‬‬
‫חיים‪.‬יהודה‬
‫הפרט"‪,‬‬
‫רית ‪ -‬יימשמעות לאומית‬
‫וחופש‬
‫הארם‪,‬‬
‫הוצאת‬
‫בתוך‬
‫ספרו‬
‫הרת‬
‫וטרכי‬
‫ספרים ע"ש י"ל מאגנס‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשלייג‪ ,‬עמ‪,‬‬
‫‪.163‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪-‬‬
‫ייעל‬
‫ככור שיה‪ ,‬עמ‪,‬‬
‫‪.247‬‬
‫מ"מ‬
‫בובר‬
‫המי‪1‬שה‬
‫החינוכי"‪,‬‬
‫בתוך‬
‫‪ .63‬מ"מ בובר ‪" -‬על חיבוך האופי"‪ ,‬תטירה וייטיי‪,‬‬
‫כרך שני‪ ,‬עמ' ‪.377‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪46‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים וההיבוך ל'רכים במשנתו של מ' בובר‬
‫בובר מצני' על אובדן הישירות ביחסים בין אדם‬
‫ניתן‬
‫לוותר‬
‫אף‬
‫ישירות‬
‫על‬
‫ואמת היחסים‬
‫היחסים‬
‫הדור הצעיר אינו מאמין‬
‫בין בני החברה‪ .‬ויתור כזה פירושו ויתור על האנושי‬
‫באפשרות של התייהסות בלתי אמצעית‪ .‬ראשית גי‪.‬‬
‫עם‬
‫אורגאניים‬
‫שה מנוכרת זאת במחאה נגד הסנטימבטאליזאציה של‬
‫של חברה לא יוכלו לשגשג אלא אם ניתן להם להת‪-‬‬
‫לזולתו בעולמנו המודרני‪.‬‬
‫החיים‪.‬‬
‫מתבייש‬
‫הנוער‬
‫לסנטימנטאליזם‪.‬‬
‫בהבעת‬
‫אולם‬
‫פן‬
‫רגשותיו‬
‫ייתפס‬
‫יחד עם מחאה זאת נפגמה‬
‫ויתור על‬
‫פתח‬
‫ההגשמה‬
‫באין מעצור‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫של‬
‫האמיתית‪ .‬חיים‬
‫בכל מקום‬
‫לדברי‬
‫ובין‬
‫ייאם‬
‫בובר‪,‬‬
‫כל‬
‫חבר‬
‫מכניסים‬
‫וחבר‬
‫אפ'לו‬
‫כל מערכת היחסים הבין ‪.‬אישיים‪ .‬הישירות האישית‬
‫את הנכס הפנימי ביותר‪ ,‬את האהבה האישית עצמה‪,‬‬
‫לא העלמה בין אדם לחברו נעלמה‪ ,‬ובמקומה נכנ‪.‬‬
‫לתוך המנגנון ומשעבדים אותה לו‪ ,‬על כורחו ייבש‬
‫סה‬
‫גמורה‬
‫ענייניות‬
‫היהסים‬
‫לתוך‬
‫בני‪.‬אדם‪.‬‬
‫בין‬
‫ויגווע לב ליבה של הסיעה" ‪.65‬‬
‫חשדנות‪,‬‬
‫אחד המאפיינים את המשבר הקשה של תקופתנו‬
‫והיא מביאה לריחוק‪ ,‬במקום קירבה‪ .‬בני ‪.‬האדם נע‪.‬‬
‫הוא שבירת הישירות של היחסים‪ ,‬התגברות הקושי‬
‫זה בפני‬
‫זה‪ ,‬אינם פותחים את ליבם‬
‫בשיחה לאמיתה בין אדם לחברו‪ ,‬במגע ישיר ופתוח‪,‬‬
‫שוקלים‬
‫ח'שובים‬
‫וצמיחתה‬
‫ענייניות‬
‫זאת‬
‫שים סגורים‬
‫בפני‬
‫מולידה‬
‫רעיהם‪,‬‬
‫הקיצונית‬
‫בצורתה‬
‫שיקולים ומחשבים‬
‫התרחבות התהום‬
‫ו‪,‬זבלתי‪.‬אמצעיות האינטימית מפני מקומה לאמצעיות‬
‫של‬
‫תועלתנית‪ .‬לדברי בובר ‪,‬ייחברי אינו עוד עולם אישי‬
‫אין מייהסים השיבות לדבריו של האדם כשלעצמם‪,‬‬
‫כמוני‪ ,‬עולם שאני משווה אותו לנגדי מתוך עולמי‬
‫אלא מבקשים מייד את המניע‪ ,‬את הנימוק הבלת'‬
‫אני ומחייבו תוך כדי מעשה ‪ j‬אינו עתה אלא סכום‬
‫תכונות‬
‫של‬
‫הנראות‬
‫לי‬
‫לשימוש‬
‫כנוחות‬
‫ברב‬
‫או‬
‫חשדנות‬
‫המפרידה‬
‫מודע‬
‫מרה‬
‫בין‬
‫בני‪.‬האדם‬
‫להם‪,‬‬
‫הסיעה‬
‫את‬
‫שהוא‬
‫במערכת היחסים‬
‫האינטרס‬
‫נמנה‬
‫הבין ‪.‬אנושיים‪.‬‬
‫האישי או‬
‫האינטרס של‬
‫עליה‪.‬‬
‫במעט‪ ,‬צרור של כוחות הנראים לי כנוחים להפעלה‬
‫בובר מאמין‪ ,‬כי אם נצליה להביא לישירות היה'‬
‫כי אין כל הבדל‬
‫סים בין בני‪-‬האדם‪ ,‬להבקעת החשדנות‪ ,‬להבלגה על‬
‫מהותי‪ ,‬אם ענייניות זאת ותכליתיות‪ ,‬שלאורן שוקל‬
‫החששות החמורים של איש מפני רעהו‪ ,‬סיעה מפנ'‬
‫האחד את חברו‪ ,‬אינן תכלית פרטית אלא כללית‪.‬‬
‫מתחרתה ולפתיחה של שיחה בין בני ‪.‬האדם ‪ -‬נביא‬
‫או‬
‫ברב‬
‫במעט" ‪.6'1‬‬
‫בובר מדגיש‬
‫תכליתיות חברתית כזאת סופה להרוס את החברה‪.‬‬
‫לשינוי‬
‫גדול‬
‫יפתחו‬
‫ולהקלה‬
‫אלה‬
‫של‬
‫הריע אינו רק תא אחד בתוך גוף חברתי‪ ,‬אינו בורג‬
‫ייאם‬
‫במכונה הפועלת לתכלית מסויימת‪ ,‬אינו קיים לתכ‪.‬‬
‫לא עוד בבחינת היילים הנעים על פני לוח האיש‪.‬‬
‫לית הסיעה‪ ,‬אלא הוא אישיות חיה‪ .‬המגע הישיר‪,‬‬
‫קוקי‪ ,‬אלא בבחינת אישים הן‪/‬זרויים בתוך המציאות‬
‫העמוק‪ ,‬האמיתי עם הריע מעשיר את החיים‪ ,‬בהעד‪.‬‬
‫יהא בכך משום התחלה לאחד השינויים‬
‫האנושית‪,‬‬
‫בשיחה‬
‫במשבר‬
‫רו ‪ -‬החיים מתייבשים ומתנוונים‪.‬‬
‫בהתמודדו‬
‫בתוך הקבוצה אין לו משקל אלא במידה שהוא מי‪.::‬‬
‫על‬
‫פיע‬
‫אינה‬
‫יעילות‬
‫תופסת‬
‫ערכם‬
‫פעולתה‬
‫את‬
‫העצמי‬
‫ערכה‬
‫היהידים‬
‫של‬
‫אלה‪,‬‬
‫להביא לידי תמורת העצמות כולה" ‪.ee‬‬
‫*‬
‫שית לפי מטרתה ולפי הישגיה‪ ,‬כאשר מה שמתרחש‬
‫של‬
‫כשהם‬
‫עושים‬
‫התוכיים הכמויים מן העין ואף‪-‬על‪.‬פי‪-‬כן הם עשויים‬
‫בובר לוחם בגישה המקובלת להעריך קבוצה אנו‪.‬‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫העצמי‬
‫עם‬
‫זמננו‪ .‬לדבריו‪,‬‬
‫של‬
‫דרך‬
‫המשפטים‬
‫כזאת‬
‫ובנסותו להעלות את מבוכתו של הנוער בן זמננו‪,‬‬
‫את‬
‫מציין בובר‪ ,‬כי המכנה המשותף לבני הנוער במר‪.‬‬
‫ואת‬
‫וחוסר‬
‫ה‪,‬בוצה‪,‬‬
‫המרכיבים‬
‫עם‬
‫הקדומים‬
‫של‬
‫הנוער‬
‫אותה‬
‫בית‬
‫ארצות‬
‫הוא‬
‫העולם‬
‫האמ‪,‬ונה‬
‫אי‬
‫ברוה‬
‫היחסים הישירים שבה‪ .‬גישה פשטנית כזאת מובילה‬
‫הביטחון בה‪ .‬ניתן להבין אי ‪.‬אמונה זאת‪ .‬הנסיונות‪,‬‬
‫למה שבובר מכנה בשם דברי להג על קרבן ההווייה‪,‬‬
‫השנים האחרון‪,‬‬
‫על‬
‫הוויתור‬
‫אפשר‬
‫על‬
‫הגשמה‬
‫עצמית‪.‬‬
‫הוא‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫כי‬
‫לא העידו על נצחון הרוח‪ ,‬ז‪4‬ל ישועת הארם בידי ;‪,;-‬וח‪.‬‬
‫לוותר על אושר‪ ,‬על קניין‪ ,‬על שלטון‪ ,‬על‬
‫השפעה‪ ,‬על החיים ‪ -‬אבל לא להקריב הווייה‪ .‬לא‬
‫‪.64‬‬
‫שנתנסה בהם המין האנושי ביובל‬
‫מ"מ‬
‫בובר‬
‫‪-‬‬
‫יידעותיו‬
‫הקדומות של‬
‫‪.65‬‬
‫שם‪,‬‬
‫‪.66‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬ייהמופשט והמוחשי"‪ ,‬הערת תגובה‬
‫הנוער"‪,‬‬
‫בתוך ת'‪L‬וררז וייערר‪ ,‬כרך שבי‪ ,‬עמ' ‪.383‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫שם‪.‬‬
‫בהמשך‬
‫תעווה‬
‫למאמרו‬
‫וייעור‪,‬‬
‫כרך‬
‫ייתקווה‬
‫שני‪,‬‬
‫לשעה‬
‫ע"ע‬
‫זו"‪,‬‬
‫‪.91-90‬‬
‫בתוך‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫א' כהן ‪ I‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ'‪ .‬בובר‬
‫בובר‬
‫איננו‬
‫בדורנו‪.‬‬
‫את כשלונה של הרוח‬
‫קובעת את מה שהוא חושב לאמת ומסמנו כאמת‪.‬‬
‫הוא מכיר בבגידת הרוח בימינו‪ ,‬בהתחבא‪i:l‬‬
‫בובר איננו מתעלם מן התלות שבני‪-‬האדם תלויים‬
‫הסובבות‬
‫תכונת‬
‫בספירות‬
‫במעגל‬
‫מנסה לטשטש‬
‫‪47‬‬
‫רחוקות‬
‫של‬
‫המאשר בעצם את כשרותה‪ ,‬והוא ‪ -‬נכונותה לעמוד‬
‫יש בנפש‬
‫אל‬
‫ובהתכחשה‬
‫פנים עם‬
‫לתפקידה‬
‫בשכבה‬
‫בה‬
‫נתונים‪,‬‬
‫לדבר‬
‫פנים‬
‫סגור‬
‫אידיאות‬
‫נאצלות‬
‫העיקרי‪,‬‬
‫החברתית‪,‬‬
‫הם‬
‫אולם‬
‫האדם אינה זהה עם תלותו‪ .‬תחום תכונתו האנושית‬
‫המציאות ולהשפיע עליה‪.‬‬
‫ורע‬
‫מזאת ‪ :‬יש ובמקום להביע את דברה האמיתי‪ ,‬כיז‪-‬‬
‫עובר‬
‫גם‬
‫מכמה בחינות‬
‫משהו‬
‫פעה‬
‫מקורי‪,‬‬
‫על‬
‫תחום‬
‫אישי‪,‬‬
‫החברתית‪,‬‬
‫שינו‬
‫זה‬
‫ועניין‬
‫תלותו‪.‬‬
‫רק‬
‫באדם‬
‫תוצאה‬
‫מההש‪-‬‬
‫מתפרץ‬
‫לעתים‬
‫בה‪ ,‬הפכה כלי‪-‬שרת לשקר‪ ,‬לעוול‪ ,‬לשלטון הברו‪-‬‬
‫לקראת‬
‫טאליות‪ .‬ייבימים שהיה עליה‪ ,‬על הרוח‪ ,‬לשלוח את‬
‫החברה‪.‬‬
‫דברה לתוך ההיסטוריה‪ ,‬לפנות אל העושים את ה‪-‬‬
‫שהיא גורלו‪ ,‬אך אף‪-‬על‪-‬פי‪-‬כן נשתנה משהו‪ ,‬דבר‪.‬‬
‫היסטוריה או מדמים לעשותה ולהגיד להם את האמת‬
‫מה בלתי מותנה חודר לתוך תנותו‪ .‬בובר מדגיש ‪:‬‬
‫פועלם‪ - ,‬בימים אלה לא זה‬
‫ייהתפרצות זו של אישיות האדם לקראת האמת היא‬
‫בלבד כ"במנעה מלהביע את האמיתי‪ ,‬אלא גם דברה‬
‫לידי הכרעה ומטה את‬
‫והזגדר‬
‫על פועל‪.::‬‬
‫רמייה" ‪.67‬‬
‫אשר הוטל‪ ,‬לפי האגדה‪ ,‬למדבר צייה ועל כסאו ישב‬
‫שה אשר לבש את פרצופו של המלך והכול חשבוהו‬
‫למלך האמיתי‪ .‬אולם השד לא יחדל להיות שד‪ ,‬ותהא‬
‫צורתו אשר‬
‫תהיה‪.‬‬
‫מרדו במלך‪-‬שד‬
‫בני‪-‬האדם‬
‫זה‪,‬‬
‫אך לא העלו על דעתם‪ ,‬כי מלך מדומה הוא‪ ,‬כי מי‬
‫כמעשיו‬
‫שעושה מעשים‬
‫השד לא‬
‫של‬
‫כלל‬
‫ייתכן‬
‫שהוא המלד האמיתי‪ ,‬וכי יש לצאת לחפש את המלך‬
‫האמיתי התועה במדבר‪ .‬כך הדבר אף באשר לרוח‪.‬‬
‫הטענות כלפי הרוח‬
‫אינן מכוונות לרוח האמיתית‪,‬‬
‫אלא למדומה‪ ,‬לכוזבת‪ .‬המסקנה‪ ,‬שיש להסיק מכאן‬
‫אינה כפירה ברוח‪ ,‬אלא חיפוש הרוח האמיתית‪.‬‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫כי‬
‫הרוח‬
‫שלילת‬
‫אינה‬
‫מסוכנת‬
‫לשום עם‪ ,‬כשם שהיא מסוכנת לעם היהודי‪ .‬לדבריו‪,‬‬
‫ייאם נחדל מלהאמין בעוצמת הרוח ולעמוד לימינה‪,‬‬
‫בבטל את זכות קיומבו ואת יסוד קיומנו‪ .‬לא יהיה‬
‫לנו עוד ייעוד ולא יהיה לבן עתיד" <‪.61‬‬
‫השולל‬
‫מתריע‬
‫את‬
‫כנגד‬
‫מציאות‬
‫משפטו‬
‫האמת‬
‫הקדום‬
‫המוחלטת‪,‬‬
‫של‬
‫הנוער‬
‫נגד‬
‫התורה‬
‫על יחסיותה של האמת‪ .‬תורה זאת מטעימה‪ ,‬שאין‬
‫לאדם אמת ממשית‪ ,‬אלא כל אמת תלוייה בנסיבות‬
‫החברתיות‪,‬‬
‫שבהן היא נולדת‪ .‬כל אדם נתון בתוך‬
‫שפע של מיני תנות חיצוניים ופנימיים‪ ,‬תנות זאת‬
‫‪.67‬‬
‫‪.68‬‬
‫מדי‬
‫בפעם‬
‫פעם‬
‫נפטר‬
‫מתחדש תמיד" ‪.69‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬יידעותיו‬
‫עמ'‬
‫‪.380‬‬
‫בובר קובל‪ ,‬כי תקופתנו התנכרה לעובדה יסודית‬
‫זאת של חיינו‪ .‬מתוך ספק באפשרות המגע עם הא‪-‬‬
‫מת‬
‫המוחלטת‪,‬‬
‫מכניסים‬
‫יחסי ;‬
‫מבליטים‬
‫שנעשה‬
‫שלנו‬
‫אטיתי‪,‬‬
‫כדבר‬
‫תועלתיות‬
‫דבר‬
‫במושג‬
‫המשמש‬
‫לחפש‬
‫במקום‬
‫האמת‬
‫את הטבייך‬
‫האמת‬
‫אחרי‬
‫המוחלטת‪.‬‬
‫בובר‬
‫לקנות‬
‫שואל ‪:‬‬
‫אמת ‪1‬‬
‫מהו‬
‫אין‬
‫הדבר‬
‫הוא‬
‫לאמיתו ‪1‬‬
‫היש בידנו‬
‫טוען‪ ,‬שאפשר‬
‫את‬
‫למצוא‬
‫האמת המוחלטת ולתפסה בכף‪ ,‬אבל עצם‬
‫אחרי‬
‫האמת‬
‫נכון אליה‪.‬‬
‫כנה וללא‬
‫והאמונה‬
‫מה‬
‫שנדרש‬
‫בקיומה‬
‫מן‬
‫יוצרים‬
‫האדם‬
‫החיפוש‬
‫בנפש‬
‫הוא‬
‫פניות של אישיותו אל האמת‪.‬‬
‫יחס‬
‫התייחסות‬
‫יחס זה‬
‫אל האמת נולד על‪-‬ידי זה‪ ,‬שהאדם פורץ את תנותו‪,‬‬
‫לא כדי להיחלץ ממנה )לכך לא יגיע לעולם(‪ ,‬אלא‬
‫כדי‬
‫קצת‬
‫לחוש‬
‫מאי‪-‬התנות‪,‬‬
‫תחושה‬
‫את‬
‫המחייה‬
‫יחסו של האדם אל האמת‪ .‬על‪-‬ידי השאיפה לאמת‬
‫ובקשת האמת נעשית אף נפשו של האדם אמיתית‪.‬‬
‫אולם‬
‫מי שסבור‪,‬‬
‫שכל אמת‬
‫היא יחסית‪,‬‬
‫ורק‬
‫מה‬
‫שמביא תועלת הוא אמיתי‪ ,‬עלול להגיע להתרוקנות‬
‫מן האמת ולריחוק גמור ממנה‪ .‬לדברי בובר‪ ,‬ייאמת‬
‫אנושית מתהווה‪ ,‬עם שמבקש אדם להגשים‬
‫בעצם‬
‫כל חייו כולם את יחסו אל האמת ; ומבע של האמת‬
‫האנושית‬
‫מתהווה‪,‬‬
‫עם‬
‫שנכנס‬
‫הוא‬
‫בישותו‬
‫לתוך‬
‫הקדומות של הנוער"‪,‬‬
‫תעווה וייסור‪ ,‬כרד שני‪ ,‬עמ' ‪.379‬‬
‫שם‪,‬‬
‫אמנם‪,‬‬
‫שמביאה‬
‫וכוחה מכל וכל‪ .‬בובר מדמה את הרוח לאותו מלך‪,‬‬
‫בובר‬
‫האמת‬
‫גם‬
‫האדם‬
‫מהתנות‬
‫הדרך‪ .‬היא לידת הנשמה באנוש ובאנושות‪ ,‬מאורע‬
‫כשלונה של הרוח בדורנו איננו מבטל את ערכה‬
‫בובר‬
‫המוחלטת‪,‬‬
‫אז‬
‫שאינה‬
‫אין‬
‫תלוייה‬
‫בהשפעת‬
‫‪.69‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬יידעותיו הקדומות של‬
‫תטווה‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫וייטור‪,‬‬
‫כרך‬
‫שני‪,‬‬
‫עמ'‬
‫‪.381‬‬
‫הטזר"‪,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪48‬‬
‫א' כהז ‪ /‬שאלת העוכיס והחינוך לעוכיס במשנתו של מ' בובו‬
‫המבע ועוב לו בעצמותו" ‪.70‬‬
‫אלא נורא מזה על האדס שאינו מאמי! שיש אמת‪,‬‬
‫גישת הפראגמאטיזם של זמ‪-‬‬
‫שאינו מקבל קיומה של אמת‪ ,‬שכל הווייתו נמדדת‬
‫ננו‪ ,‬אשר הביאה לשלילת ערכו ולשלילת ממשותו‬
‫במקוס מושג האמת‪ ,‬מועמדיס‬
‫בובר מזהיר מפני‬
‫ונבחנת ונשפטת בה‪.‬‬
‫של מושג האמת‪ ,‬שלילה שניתן לה ביסוס תועלתני‪.‬‬
‫סילופיה ‪ -‬כמו ‪ :‬תועלת‪ ,‬כדאיות‪ ,‬וכל עיוותיה ‪-‬‬
‫הוא דוחה את הניסיון‪ ,‬שאינו אלא אשלייה‪ ,‬להעמיד‬
‫המדינה‪,‬‬
‫כנגד‬
‫תורה‬
‫הנחות‪-‬התנות‬
‫של‬
‫אכסיומאטית‬
‫טובת‬
‫נמו‬
‫טובת‬
‫המפלגה‪,‬‬
‫טובת‬
‫המוסד‪,‬‬
‫חוסו‪-‬‬
‫טובת השלטו!‪ .‬בובו מבקש להחזיו את האדס אל‬
‫תנות‪ .‬על האדם לדעת בעת ובעונה אחת על תנותה‬
‫מושג האמת המקראי‪ ,‬שפיוושו ‪ -‬מה שמהימן הוא‬
‫של מחשבתו‪ ,‬ומתון תפיסה כוללת כזאת יביא להי‪-‬‬
‫דבקות כל מהותו המכירה בהווייה‪ .‬דבו זה בלבד‬
‫עשוי לקדם‬
‫כדברי‬
‫פניה‬
‫של הנפילה האוובת‬
‫בובו ‪" -‬הפונקציונאליזאציה‬
‫לאדם‪,‬‬
‫אותו‬
‫בו‪,‬‬
‫ומודים‬
‫איתן‪,‬‬
‫אלא‬
‫אותו‪ .‬לדבוי בובו‪,‬‬
‫כדבו‬
‫ייאמת‬
‫לא‬
‫שעושים‬
‫היא דבו‬
‫והוויס‬
‫אותו‬
‫ההווייה והח‪-‬‬
‫של‬
‫יים‪ .‬היא מתבצעת בין העצמים‪ .‬היא מתוחשת בעו‪-‬‬
‫את עצמותו של ווח‪-‬‬
‫לם‪ .‬ואוי שתתוחש בעולם‪ .‬לחזוו אל מושג האמת‬
‫האדם‪ ,‬ששוב אין לו מעמד כשהוא מאבד את הא‪-‬‬
‫המקואי פיוושו ללמד ‪ :‬מעל לראשיכם שווייה אמת‪,‬‬
‫מוסג‪-‬האמת‬
‫מונה‬
‫מאיימת לפורר‬
‫השלטת‬
‫כי‬
‫שמתמיר‪,‬‬
‫שעומד‬
‫וזאת‬
‫כדבו שמכיריס‬
‫ראמת אחת לכול ‪ -‬אבל אינה נכנסת בעולמכם אלא‬
‫באמת" ‪.71‬‬
‫כבו‬
‫עצומה‬
‫כי‬
‫הדגשנו‪,‬‬
‫בובו‬
‫נובעת ממתן‬
‫זכות‬
‫קולקטיביות‬
‫זאת‬
‫טיביות‪.‬‬
‫המלאה‪.‬‬
‫האחויות‬
‫בדאגה‪,‬‬
‫שסכנה‬
‫מציי!‬
‫הבכווה בימינו‬
‫לקולק‪-‬‬
‫מפקיעה‬
‫הקולקטיב‬
‫מן‬
‫היחיד‬
‫את‬
‫נעשה אב‪-‬קיום יחיד‪.‬‬
‫כשאתם עושים אותה‪ ,‬כל אחד האמת שלו‪ ,‬כשחיים‬
‫אותה עם העצמים בהתמדה ובמהימנרת ;‬
‫השת‪ ,‬אז מוצאיס אתם אותה כאת אמתכם שלכם‪,‬‬
‫האנושית" ‪.7S‬‬
‫האמת‬
‫*‬
‫והאדם נעשה בחינת תולדה לו ‪ -‬וכן ניטל ממנו‬
‫המענה‬
‫על‪-‬ידי‬
‫האישי‪.‬‬
‫חשוב‪,‬‬
‫בין משפטיו הקדומים של הנועו מונה בובו את‬
‫היחיד‪ .‬בדו‪-‬שיח של הדווות אין‬
‫המשפט הקדום נגד ההיסטוריה‪ .‬הנוער אוהב לצייו‬
‫הציבור יכול לבוא במקומו של היחיד‪ .‬כשדבר מסולף‬
‫בנפשו‬
‫העולם‬
‫זה מתקיים‪ ,‬נשקפת סכנה חמורה להתפוררותה של‬
‫פותח בו‪ ,‬כאילו נל מלאכת הדווות הקודמים אינה‬
‫את הא‪-‬‬
‫יעשה‬
‫עוד המענה של‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫האמת‪ .‬בובר‬
‫כי‬
‫כן‬
‫אדם‬
‫מתערעו‬
‫עון‬
‫אז היא מתו‪-‬‬
‫מוצא באמת‬
‫אלא‬
‫כאילו‬
‫מלאכה‬
‫העולם‬
‫מתחיל‬
‫רעה ופגומה‬
‫כאילו‬
‫היום‪,‬‬
‫‪ -‬והדור‬
‫הצעיו‬
‫האמת האנושית‬
‫את הכל בדוך אחרת‪ .‬אמונת הדור הצעיו בכוחות‬
‫כווכה באחויותו של האיש‪ .‬לעומת זאת השתלטות‬
‫עצמו‪ ,‬פנייתו אל העתיד ולא אל‬
‫יש בהן‬
‫הקולקטיביזם של ימינו מכויזה על היענות לאינט‪-‬‬
‫יופי ותועלת‪ ,‬יש בהן מידה גדולה של העזה‪ ,‬וללא‬
‫מת‬
‫וק‬
‫בשעה‬
‫שהוא מקיים‬
‫אותה‪.‬‬
‫העבו‪,‬‬
‫מדומים(‬
‫העזה זאת לא יוכל הדוו הצעיר לפעול ‪ .‬אולם אם‬
‫כעל אמת מוכחת‪ ,‬שלעומתה אין היחיד יכול לברא‬
‫הנפש אינה פתוחה כלל אל העבו‪ ,‬אטומה אל המו‪-‬‬
‫בשרם תביעה של אמת המרכות על‪-‬ידיר‪ ,‬רדי! שתקו‪-‬‬
‫ושת‪ ,‬קיימת סכנה גדולה‪ ,‬סכנה של ניתוק והתרוק‪-‬‬
‫וסים‬
‫יים‬
‫הקבוצתיים‬
‫)אינטוסים‬
‫ממשיים‬
‫על‪-‬ידיו ‪.72‬‬
‫נות‪.‬‬
‫אחד הסימנים הבולטים של‬
‫אנו‬
‫או‬
‫נתונים‪,‬‬
‫המשבו החמרו‪ ,‬בו‬
‫חיים‪,‬‬
‫שעיצבו את דמות המציאות‪,‬‬
‫שעיצבו אף דוו‬
‫אי!‬
‫צעיו זה עצמו‪ .‬בובו מדגיש‪ ,‬כי כל דוו חדש הוא‬
‫מסלפה מדעת של האמת‪,‬‬
‫ועליה להתחבו‬
‫היא הופעתו של אדם בלי אמת‪.‬‬
‫ברבו מדבו על השקון‪,‬‬
‫סגיוות‬
‫זאת‬
‫מונעת‬
‫את‬
‫השפעת‬
‫העוכים‬
‫הנצ‪-‬‬
‫וק חוליה חדשה‬
‫בשושות גדולה‪,‬‬
‫אל קודמותיה‪ .‬לדבויו‪ ,‬ייאמת‪ ,‬כל דוו הוליה חדו‪'Z‬ה‬
‫‪.70‬‬
‫ע"ע‬
‫שכ‪,‬‬
‫הוא בשושות הגדולה‪ ,‬וכל חוליה הדשה צויכה להי‪-‬‬
‫‪.382-381‬‬
‫‪1‬ך‪ .‬מ"מ בובו ‪" -‬למצבה של הפילרסופיה"‪ ,‬בתור‬
‫טוללות‪ ,‬הוצאת מוסד ביאליק‪ ,‬יוושלים‪ ,‬תשכ"ו‪,‬‬
‫עמ'‬
‫בלהב‬
‫צוף‬
‫אל השאו בבחינת חוליה חדשה‪ .‬אולם שני הדברים‬
‫שייכים‬
‫‪.10‬‬
‫חידוש‪-‬הווייתה‪,‬‬
‫כדי‬
‫שתוכל‬
‫להתחבו‬
‫זה‬
‫לזה ‪:‬‬
‫להיטות‬
‫ההתחלה‬
‫מחדש‬
‫וכושו‬
‫‪2‬ך‪ .‬ואה מאמוי ייחינון מבוגוים במשנתו של מרדכי‬
‫מ' בובו"‪ ,‬העומד לואות אוו בספו יובל לנבור‬
‫פרופ'‬
‫א"י‬
‫כ"ץ ‪.‬‬
‫‪3‬ך‪.‬‬
‫מ"מ בובו ‪ -‬ייהמשבו‬
‫כון שני‪ ,‬ע"ע ‪.81--80‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫והאמת"‪ ,‬תטווה וייטור‪,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪49‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫ההשתלבות‪.‬‬
‫שחוללוני‬
‫צריך‬
‫הריני‬
‫לדעת במעמקי‬
‫נושא אותם‬
‫הנפש ‪:‬‬
‫בקרבי‪,‬‬
‫הדורות‬
‫וההשחתה‪ ,‬אלא בכוח הבנייה‪ ,‬בידיעת דרכי הבניין‪,‬‬
‫ומה שמחדש‬
‫בתרומה הבונה והמשפרת‪ .‬ברל כצנלסוו מדגיש‪ ,‬כי‬
‫יידור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את‬
‫אני לעשות‪ ,‬מקבל אך מזה את טעמו העצמי" ‪.74‬‬
‫אדם‬
‫ירושת הדורות‪ .‬הוא בוחו ובודק‪ ,‬מרחוק ומקרוב‪ .‬ויש‬
‫לא די שידע לאו הוא הולן‪,‬‬
‫שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה‪ .‬ויש שהוא‬
‫יתר‬
‫אלא חייב הוא גם לדעת מאין הוא בא‪ .‬תפקידה של‬
‫יורד‬
‫אותו‬
‫עבודת החינוך היא לפתוח פתח אל עברו הגדול של‬
‫מחלודתו‪,‬‬
‫העם‪ ,‬אל כוחות היצירה הגלומים בעבר זה‪ .‬במושג‬
‫כדי להזיו את נפש הדור המחדש‪ .‬אם יש בחיי העם‬
‫עברו של העם הכוונה לכל עוצם הווייתו מראשיתו‬
‫משהו קדום מאוד ועמוק מאוד‪ ,‬שיש בו כדי לחנך‬
‫להגיע‬
‫על‬
‫בובר‬
‫זאת ‪:‬‬
‫לאיזו מטרה‪,‬‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫חותר‬
‫שאם‬
‫לרגלי הר סיני דרך כל המעמדות ההיסטוריים של‬
‫חיי‬
‫העם‬
‫ועד‬
‫ההווה‪.‬‬
‫שעת‬
‫מטעים‪,‬‬
‫בובר‬
‫יימי‬
‫כי‬
‫את‬
‫בים את האדם‪ ,‬מי שאיננו יודע את לשוננו וספרו‪-‬‬
‫מוטב שימשוך את ידו מענייננו" ‪• 7‬‬
‫בובר‬
‫מרבה‬
‫תקופתנו‪,‬‬
‫להעמידנו‬
‫שסימניו‬
‫על‬
‫המובהקים‬
‫המשבר‬
‫החלו‬
‫שית שנות השלושים של המאה‪,‬‬
‫הגדול‬
‫מתגלים‬
‫של‬
‫מרא‪-‬‬
‫משבר שאינו רק‬
‫התמוטטות של שיטה כלכלית או חברתית‪ ,‬אלא מש‪-‬‬
‫בר הנוגע בעצם הוויית האדם והבא לערערה מיסודה‪.‬‬
‫בימי משבר גדול‬
‫דווקא‬
‫ולהתבונו‬
‫לא די לבחוו את ההווה‬
‫בעבר הקרוב כדי לנסות על‪-‬פיהם להת‪-‬‬
‫מודד עם הזעזוע‪ .‬המשימה של החינוך בימים קשים‬
‫אלה היא להעמיד את שלב הדרך ‪,‬שאליו הגיע הא‪-‬‬
‫דם‪,‬‬
‫לעומת‬
‫האדם על‬
‫ראשית‬
‫כל‬
‫הדרך‪,‬‬
‫מעלותיה‬
‫את‬
‫להביו‬
‫ומורדותיה‪,‬‬
‫דרכו‬
‫מתוך‬
‫של‬
‫פרספק‪-‬‬
‫טיבה היסטורית עמוקה ומתוך מאמץ להשתלט על‬
‫הפרובלימאטיקה‬
‫של‬
‫ההריפה‬
‫ההווה‬
‫בלי‬
‫לקצצה‪.‬‬
‫קיימת קירבה גדולה ביו השקפתו של בובר בעניין‬
‫השיבות התודעה ההיסטורית וביו השקפתו של ברל‬
‫כצנלסוו ‪ .‬שניהם תמימי‪-‬דעים בכך‪ ,‬שהזיכרוו ההיס‪-‬‬
‫גרוטאות‪,‬‬
‫מחזיר‬
‫האדם‬
‫לתחייה‬
‫אותו‬
‫ולחסו‬
‫נשכחות‪,‬‬
‫מסורת‬
‫קדומה‪,‬‬
‫לקראת הבאות‪,‬‬
‫בה‬
‫שיש‬
‫יהא‬
‫האם‬
‫בזה ממידת המהפיכה להתנכר לו ‪.78 "1‬‬
‫שאינו מכיר את הכלים שאצורים בהם הכוחות המעצ‪-‬‬
‫תנו‪ ,‬את תולדותיני יחיי עמנו ואינו משתדל להכירם‪,‬‬
‫לגלי‬
‫חושף‬
‫ממרק‬
‫בובר מרחיק לכת יותר מברל כצנלסוו ומטעים‪,‬‬
‫כי ייכל אדם הוא בחלק גדול מישותו יצור הדורות‬
‫הוא‬
‫שהולידוהו‪,‬‬
‫צומת‬
‫ההצטלבויות‬
‫בו‪,‬‬
‫הנפגשות‬
‫משקע גורל אבות ואימהות שהפך והיה בו גוף" ‪7‬ד‪.‬‬
‫את עצמותו זאת על התהויתה מגלה האדם משהו‪,‬‬
‫מגיע לכלל הכרת עצמו ותחושת עצמו‪.‬‬
‫אמנם‪ ,‬עצ‪-‬‬
‫מותו זאת איננה נראית בעיניו כדבר זיכרוו‪ ,‬אלא‬
‫כהווה‬
‫חי‪.‬‬
‫זכרוו‬
‫היוייה מאשר‬
‫החברה‬
‫מתגלה‬
‫בצורת חווייה ;‬
‫אך‬
‫לו‬
‫יותר בצורת‬
‫בהכירו את עבר‬
‫עמו‪ ,‬ייטיב להביו את התפתחיתו כחולייה בשלשלת‬
‫דירות‪ ,‬כשהוא ימצא בקרבי את דמיתי של עם זה‪,‬‬
‫הדמית הרדימה שלא נגאלה עדייו ושיש לגאלה‪.‬‬
‫מטעמים אלה יאחרים מייחס ביבר חשיבית מריבה‬
‫ללימור‪ ,‬לצירך‪ ,‬היידאי בעיניי‪ ,‬שצעירינו יקנו להם‬
‫ערכי תולדית ישראל‪ .‬הרבה טעמים לחובת לימוד‬
‫זאת‪ ,‬אך החשוב‪ ,‬לדעתי‪ ,‬הוא בעובדה‪ ,‬ש"אני הי‪-‬‬
‫הודים עדת‪-‬זיכרוו אנו‪ .‬הזיכרוו המשותף הוא שהח‪-‬‬
‫יינו וקיימנו כחטיבה אחת" ‪. 78‬איו בדבריו אלה רצון‬
‫לקבוע‪ ,‬שאנחנו חיים מכוחו של עבר כלשהו‪ ,‬אלא‬
‫להצביע על הזיכרוו‪ ,‬העובר מדור לדור‪ ,‬כשהיקפו‬
‫טורי הכרהי אף למעו ההתחדשות או אפילו המה‪-‬‬
‫פיכה‪.‬‬
‫לולא‬
‫נעלות‪,‬‬
‫זכר תקופות פריהה ומאמצי חירות וגבורה‪,‬‬
‫ככןכחן‪ ,‬הוצאת המרכז לנוער של הסתדרות העוב‪-‬‬
‫לא הייתה אפשרית כל תנועה מהפכנית‪ ,‬כל תנועת‬
‫ע"ע‬
‫התחדשות‪.‬‬
‫נשתמרו‬
‫ערך‬
‫בזיכרון‬
‫המהפיכה‬
‫נמדד‬
‫האנושות‬
‫לא‬
‫בכוח‬
‫מגמות‬
‫‪ .76‬ברל‬
‫דים‬
‫ההרס‬
‫‪.74‬‬
‫מ"מ בובר‬
‫‪ -‬יידעותיו‬
‫הנוער"‪,‬‬
‫יכ‪ ,‬עמ' ‪.379‬‬
‫‪.75‬‬
‫בארץ‪-‬ישראל‪,‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫תרצ"ה‪,‬‬
‫‪.26-22‬‬
‫‪.77‬‬
‫הקדומות של‬
‫כצנלסוו‬
‫‪-‬‬
‫יימקורות‬
‫לא‪-‬אכזב"‪,‬‬
‫בתוך‬
‫מ"מ‬
‫בובר‬
‫‪-‬‬
‫ייציון‬
‫והנוער"‪,‬‬
‫בתוך‬
‫תעורח‬
‫וייעור‪ ,‬כרך שני‪ ,‬עמ' ‪.218‬‬
‫‪.78‬‬
‫מ"מ בובר ‪ -‬ייתלמוד תורה ‪ -‬על שום מה ‪"1‬‬
‫מ"מ בובר ‪" -‬הינוך ובחינת עולם"‪ ,‬שם‪ ,‬עבן'‬
‫בתוך‬
‫‪.413‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תשכ"ד‪ ,‬עמ' ‪.359‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫ררכו‬
‫של‬
‫מקרא‪,‬‬
‫הוצאת‬
‫מוסד ביאליק‪,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪50‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫גדל והולו כשמדי פעם נחרת בו ג‪":,‬ל חדש‪ .‬כדב‪-‬‬
‫ריו ‪" :‬פעולתו פעולה אורגאנית היתה ‪ :‬היינו שלא‬
‫של יצר למיוה זה הוא אחד התפקידים המרכזיים‬
‫של המחנך בדורנו ‪.81‬‬
‫מניע נפשי בלבד היה‪ ,‬כי אם כוח‪ ,‬הנושא והמכלל‬
‫*‬
‫והמחייה את עצם הקיום‪ .‬ואיני חושש לומר‪ ,‬שזכרון‬
‫זה אף‬
‫פעולה ביולוגית פעל ‪:‬‬
‫העצמות היהודית‬
‫ממקור הכוח הזה חידשה את נעוריה" ‪.79‬‬
‫לא ניתן להשלים את הדיון‬
‫בתפימת הערכים‬
‫ובחינוך לערכים במשנתו של בובר בלי לרמוז‪ ,‬לפ‪-‬‬
‫לא בתרועת חיסםדרית‪,‬‬
‫חות על שלושה ערכי מפתח בעולמו‪ ,‬שהם מנקודות‪-‬‬
‫המצוייה אצל כל עם ולשון‪ ,‬מדבר בובר‪ ,‬לא ברי‪-‬‬
‫השיא בעמידה בדו‪-‬שיח ונקודות מפתח בעולם ההכ‪-‬‬
‫שומם של שרשרת אירועים אובייקטיביים בזכרון‬
‫רעות‬
‫האמונה‬
‫העם‪ ,‬אלא בשרשרת של יחפי מהות כלפי האירועים‪,‬‬
‫והיהדות‪.‬‬
‫מן הדין‬
‫להדגיש‪ ,‬כי‬
‫ויחפי מהות אלה הם פריו של זכרון זה‪.‬‬
‫האישיות‬
‫המהותיות‬
‫‪-‬‬
‫האלוהים‪,‬‬
‫בובר מטעים‪ ,‬כי בכל אחת מתקופות קיוש של‬
‫בובר איננו מעלה צורך בראייה לאחור וודאי לא‬
‫המין האנושי היה על אנשים להכריז על מות אלים‪,‬‬
‫בראייה‪-‬לאחור רגשנית‪ ,‬צורך המפתמן בגישה שט‪-‬‬
‫אולם רק בעת החדשה ראה פילופוף צורך להכריז‪,‬‬
‫חית אל בעיות ייהתודעה היהודיתי'‪ ,‬המעפיקה את‬
‫שאלוהים מת‪ .‬הכרזה על מות אלים מבירה והכ‪m‬ית‬
‫חינוכנו בשנים האחרונות‪ .‬בובר מדבר על ה"דביקות‬
‫היא‪ ,‬כי פירושה שדיוקנאות‪-‬אלוהים בני חלוף הם‪.‬‬
‫העובדתית שבין הדורות‪ .‬הבנים והנכדים זוכרים בגוף‬
‫מדי פעם מתקוממת נשמת האדם נגד זה‪ ,‬שדיוקן‪,‬‬
‫ובנפש את מה שאירע את אבותיהם ואבות אבותי‪.‬‬
‫אשר אין להאמין בו עוד‪ ,‬יהא מתרומם ממעל לרא‪-‬‬
‫הם" ‪ .80‬כאן לא בהתבוננות לאחור העיקר‪ ,‬לא בהכ‪-‬‬
‫שים וידרוש‪ ,‬כביכול‪ ,‬שיפגדו לו‪ .‬מתוך כיפופיהם‬
‫רה של מה שאירע בעבר‪ ,‬אלא בדביקותם של הדו‪-‬‬
‫מכוננים בני‪-‬האדם לאלוהים דיוקן חדש‪ ,‬צודק יותר‪,‬‬
‫רות‪ ,‬בזכירה המשותפת‪ ,‬שהיא רצף" וקשר‪ ,‬שהיא‬
‫גדול יותר‪ ,‬קרוב יותר‪ .‬בובר כותב ‪" :‬אותו דיבוו‬
‫משותפת‪ .‬ידע העבר חשוב בתנאי שנפרש את המלה‬
‫'לא תעשה לך פפל' הרי משמעו גם ‪ :‬לא תוכל לעשות‬
‫ייידע" בדרכו של בובר‪ .‬הוא מבהיר‪ ,‬כי המלה העב‪-‬‬
‫לך פסל‪ ,‬והכוונה‪ ,‬כמובן‪ ,‬לא למעשי ידיים בלבד‪,‬‬
‫רית ייידע" ‪ -‬שלא כמלים האירופיות המקבילות _‬
‫אלא‬
‫באלו‬
‫משמעותה העיקרית היא במבע‪ ,‬בקיום יחמ בין עצם‬
‫האדם לבקרים לעשות דיוקנאות‪ ,‬וכשמכיר הוא שה‪-‬‬
‫לעצם‪ .‬כך הלשון עצמה מגלה את המפגש האמיתי‪,‬‬
‫דבר לא עלה בידו‪ ,‬נאלץ הוא לבקרים למגרם" ‪.82‬‬
‫שהוא מתוך יחפ אכי‪.‬אתה‪ .‬הדביקות הזאת‪ ,‬שעליה‬
‫מדבר בובר‪ ,‬מתקיימת על‪.‬ידי יצר הכוסיוח‪ ,‬המחייב‬
‫כל אדם מישראל‪ ,‬כל אב המוסר לבניו את כל‬
‫ש"הוזכר"‬
‫לו‬
‫ו בנופף‬
‫עליו‬
‫את‬
‫נמיון‬
‫ימי‬
‫חייו ‪.‬‬
‫הוא‪.‬‬
‫ההתנוונות של יצר המסירה‪ ,‬הניתוק שנוצר בדו‪-‬‬
‫רות האחרונים מחייב החייאתו והדגשתו של הלי‪.‬‬
‫מוד‪ ,‬של העיון השקוד בלשון‪ ,‬במקרא ובהיסטוריה‬
‫הישראלית‪ .‬רק יצר לכוירח עז יכול היום לבוא ולמלא‬
‫את מקומו של יצר המסירה‪ .‬אין ספק‪ ,‬כי דרך הלימוד‬
‫החדשה לא קלה היא ויהיה צורך להשקיע עמל רב‬
‫כדי לחזור ולכבוש את דרך הגישה אל מורשת הקדו‪-‬‬
‫מים‪ ,‬ועל‪-‬ידי כך לחיבור"הזיכרון של העדה‪ .‬טיפוחו‬
‫לכל‬
‫דמיוננו‪,‬‬
‫כוח‪-‬דמיוננו‪.‬‬
‫לכל‬
‫אבל‬
‫הדיוקנאות משתנים‪ ,‬אך הקול הדובר איננו מת‪-‬‬
‫אלם‪ .‬הכרזתו של ניצ'שה‪ ,‬כי אלוהים מת היא מב‪.‬‬
‫מחליף דיוקן‬
‫הוא‬
‫אחד מאותם‬
‫דיוקנאות‪-‬אלוהים‪,‬‬
‫שהם באים וחולפים‪ ,‬באלוהים ההווה באמת‪ ,‬שבה‪-‬‬
‫ווייתו אין בני‪-‬האדם יכולים לנגוע בשום דיוקנאות‪.‬‬
‫בשום נפיונות האנשה וקביעת דיוקן לנושא פגידתם‪.‬‬
‫קולו של האלוהים דובר באותות של כל מה שמת‪.‬‬
‫רחש‪ ,‬קורא אל בני‪-‬האדם שבכל דור ודור ותובע‬
‫אותם‬
‫לעמוד באחריותם‪ .‬בובר מדגיש‪,‬‬
‫כי העיקר‬
‫הוא‪ ,‬שהאדם לא יאטום את נפשו מלהפכית לקול‬
‫‪ .81‬על כך במאמרי ייהומאניזם מקראי במשנתו של‬
‫בובר"‪.‬‬
‫בתוך‬
‫עיוכים‬
‫בחיכוך‪,‬‬
‫חוברת‬
‫‪,6‬‬
‫סובט‬
‫תשלייה‪ ,‬ע"ע ‪.30-11‬‬
‫‪.79‬‬
‫שם‪,‬‬
‫‪.80‬‬
‫שם‪ ,‬עמ' ‪.360‬‬
‫שם‪.‬‬
‫‪.82‬‬
‫מ"מ בובר ‪-‬‬
‫יידעותיו‬
‫הקדומות‬
‫תטווה וייעוו‪ ,‬כרך שני‪ ,‬עמ' ‪.385‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫של‬
‫הנוער"‪,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪51‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוד לערני‪ !::‬במשנתו של נך' בובר‬
‫הדובר ‪.‬איו מה שמכנים את הקול העיקר ‪,‬אלא העיקר‬
‫הוא בעצם השמיעה והפתיחות לקול &‪;.8‬‬
‫יש לדור הצעיר דעה קדומה נגד האמונה‪ .‬הסיבה‬
‫העיקרית‬
‫של‬
‫לדעה קדומה זאת‬
‫קיים צורך להפריד בין התחום המסולף והאמיתי‪ ,‬יש‬
‫לחפש אחרי האמיתי בממשותו ולהכירו‪ ,‬כדי שהחיים‬
‫נעוצה בזיהוי‬
‫נזמנו ‪.‬‬
‫ייבנו‬
‫המוטען;‬
‫ביהדות נזרצ\ בובר מערכת יסודות ואמיתות אותם‬
‫האמונה עם המנגנוו הדתי‪ .‬המוסדות הדתיים‪,‬‬
‫משמ‪-‬‬
‫הוא מזנמיד על שש קאטיגוריות שונות ‪):‬א(‬
‫אשר הוטל עליהם להיות ייצוגיה האובייקטיביים של‬
‫עויותיה של ההיסטוריה ‪ -‬ההיסטוריה איננה הצטב‪-‬‬
‫בניגוך‬
‫רות של מאורעות מקריים הצבורים זה מעל זה‪ ,‬כי‬
‫לאמונה הצרופה ולאמת שלה‪ .‬הסלידה מן המוסדות‬
‫אם התפתחות רצופה לקראת תכלית מיועדת מראש ;‬
‫האמונה‪ ,‬לזניחת‬
‫)ב( אדירותה של הרוח ; )ג( אמת שהיא בת התאמ‪-‬‬
‫מציאות‬
‫פועלים‬
‫האט‪,‬ונה‪,‬‬
‫קרובות‬
‫לעתים‬
‫הדתיים הביאה אף להתרחקות מן‬
‫והאמיתי‬
‫הכן‬
‫בובר‬
‫קבלת‬
‫והכוזב‪.‬‬
‫תות‪ ,‬כלומר ‪ -‬האמת אינה יחסית ותועלתית‪ ,‬אלא‬
‫כי האמונה האמיתית איו פירושה‬
‫אחת ונצחית ; )ד( כוח‪-‬הכרעתה של האחריות האי‪-‬‬
‫בנוסחאות קבועות‬
‫אדם לחברו ; )ו(‬
‫יחד‬
‫מדגיש‪,‬‬
‫דו גמות‬
‫עם‬
‫של‬
‫המזוייף‬
‫דת‪,‬‬
‫הודייה‬
‫וקפואות‪ ,‬אלא פתיחות הנפש לקראת "הרז המוחלט‬
‫שית ;‬
‫ישירות היחסים‬
‫)ה(‬
‫בין‬
‫אמונה במציאותו של הקול האלוהי הדובר אל האדם‬
‫הנקרה לנו בכל דרכי חיינו ואינו נותן לנוסחה כלש ‪-‬‬
‫בכל ההתרחשויות והתופעות‪ ,‬ייאמונה בחינת התקד‪-‬‬
‫הי‪ ,‬ושנהיה נכונים תמיד בכל שורשי עצמותנו לחיות‬
‫שות כל החיים כולם לבעל הקול האחה זה שרוצה‬
‫ממש עם הרז הזה כשם שחיה ברייה אחת עם חברתה‪.‬‬
‫כי יכירוהו בכל‬
‫תופעותיו" ‪.85‬‬
‫האמונה של ממש פירושה בעצם לעמוד איתו בחיינו‬
‫כדי לקלוט בשורת האמת של היהדות יש צורד‬
‫עצמו‬
‫בהתנערות‬
‫עם‬
‫המאמיו‬
‫הרז""‪.‬‬
‫האמיתי‬
‫הוא‬
‫זה‬
‫החש‬
‫בפתיחות‬
‫תמיד עומד בפני חידת העולם וחידת החיים כשנפשו‬
‫מכל‬
‫פתוחה לקלוט את קול האלוהים העולה מכל תופעה‬
‫שדעות‬
‫בחייר ובעולם הסובב אותו‪ .‬הצורות‪ ,‬בהן נקרה הרז‬
‫נפש‬
‫הדעות‬
‫בני‪.‬ה‪,‬דם‬
‫של‬
‫הקדומות‪,‬‬
‫אלה‬
‫קדומות‬
‫היהודים‪,‬‬
‫התנערות‬
‫מונעות‬
‫שראשיתה‬
‫מלדעת‬
‫במקום‬
‫היהדות‬
‫את‬
‫הצרופה הנצחית בתוכן ממשותה‪.‬‬
‫כל יהודי העושה את חשבון נפשו חייב להכיר‬
‫למאמין‪ ,‬הם נסיונות חייו הפרטיים‪ .‬בעולמנו המודרני‬
‫על שפעת תופןנותיו החדשות והמפתיעות קשה לע‪-‬‬
‫ולדעת‪ ,‬כי עליו להעמיד ולבסס את עצם יחסו אל‬
‫תים לעמוד איתו בהיים עם הרז‪ .‬הסיוע הגדול לעמידה‬
‫החברה על היהדות ועל עמו היהודי‪ .‬תפקידו של העם‬
‫זאת היא המסורת ההיה של בני‪-‬האדם‪ ,‬שחיו‬
‫לציר את צורתו‪ ,‬ל גאול את צורת הקדומים הרדומה‬
‫באמת עם הרז‪ .‬אמנם‪ ,‬המסורת מגיעה אלינו בצורה‬
‫לבסס‬
‫איתנה‬
‫שטרם‬
‫בו‪,‬‬
‫מתרדמתה‪.‬‬
‫הקיצה‬
‫אד‬
‫בובר‬
‫מדינה‬
‫לפתוח‬
‫נתיב‬
‫אל חייהם של אותם דברים‪ ,‬עד שניתן יהיה לשמוע‬
‫ציון‪ .‬לדברי בובר‪ ,‬ייציון ‪ -‬משהו גדול יותר מאשר‬
‫את‬
‫כברת ארץ במזרח הקרוב ‪:‬משהו גדול ממדינה יהו‪-‬‬
‫קפו‪;,‬ה‬
‫וחנוקה‬
‫מאביין‪,‬‬
‫מתוד‬
‫כי‬
‫באמצעות‬
‫ניתן‬
‫האותיות‬
‫להפז‪.‬זיר‬
‫השחורות‬
‫המנגנון‬
‫קפאון‬
‫של‬
‫זה‪,‬‬
‫ספרי‬
‫המסורת‬
‫הקול הדובר‪.‬‬
‫לדברי‬
‫המקוריות הדרושות לשם התגברות על דעות קדו‪.‬‬
‫מות‪,‬‬
‫רוחנו‬
‫ובכוחו‪-‬‬
‫רית בארץ זו‪ .‬ציון ‪ -‬פירושה זיכרון‪ ,‬תביעה‪ ,‬ייעוך‪.‬‬
‫ברבר‪ ,‬מאחדת היהד‪'I‬ת את כל האמיתות‬
‫שהמכנה‬
‫משלנו‪ ,‬בה נוכל‬
‫לפי‬
‫כך‬
‫תינו אנו‪ ,‬בלי שנהיה תלויים בזרים‪ .‬ארז זאת הי"‬
‫הדתי ;‬
‫ליצור‬
‫לשם‬
‫יש‬
‫המשותף‬
‫שלהן‬
‫הוא‬
‫שבכל‬
‫אחת‬
‫ציון היא אבן השתייה‪,‬‬
‫של‬
‫היא‬
‫תעודתה‬
‫האין‪-‬סופית‬
‫של‬
‫ע‪::‬‬
‫העם" ‪.86‬‬
‫בובר‬
‫מהן קיימת מחאה ננד נזשהו ט‪,‬עוות ומנוון‪ .‬אך בנזרו‪-‬‬
‫צת הזמן היא נהפכת למרי אף נגד המקורי והטהור ‪.‬‬
‫האנושות‪.‬‬
‫נפש‬
‫ציון‬
‫יסור מוסד לבניין המשיחי‬
‫של‬
‫ישראל‬
‫מטעים‪,‬‬
‫כי‬
‫ובכיסופי‬
‫בחלומות‬
‫הגאולה שלו‬
‫המשיחיים‬
‫ביושבו‬
‫בגלות הי'‬
‫ממוזגימ תמיר יסוד עמיי ויסוד אנושי‪ ,‬תשוקת שה‪-‬‬
‫‪.83‬‬
‫על כ‪ j‬במאמרי ייהיחסים בין האני והאתה הנצחי‬
‫רור וגעגועי גאולה‪ ,‬שאיפה לארץ ושאיפה לחברותא‬
‫כמסד לחינוך הדתי במשנתו של מ' בובר"‪ ,‬בתוך‬
‫ספרי מ' כדבר המחנד העומד לראות אור‪.‬‬
‫‪.84‬‬
‫מ"מ‬
‫בובר‬
‫‪' -‬יידעותיו הקדומות של‬
‫תטווה וייעדר‪,‬‬
‫כרו שני‪,‬‬
‫הנוער'!‬
‫‪.85‬‬
‫•‪.‬‬
‫עמ' ‪.384‬‬
‫שם‪ ,‬עמ'‬
‫מ"מ‬
‫‪.385‬‬
‫בובר‬
‫‪-‬‬
‫ייציון‬
‫כרך שני‪ ,‬עמ' ‪.219‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫והנוער"‪,‬‬
‫תטדרם‬
‫וייטור‪,‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪52‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחינוך לערכים במשנתו של מ' בובר‬
‫אמיתית‪ .‬שילוב זה חייב להיות מרכזה של התחייה‬
‫הלאומית החדשה‪ .‬הוא מזהיר מפני הקמת קהילה‬
‫עברית בארץ‪-‬ישראל‪ ,‬שהיא בעלת הווייה בינונית‪-‬‬
‫חילונית‪ ,‬ככל אותן מדינות קטנות וחולפות‪ .‬קהילה‬
‫שיש בה הפרדה בין רוח לעם‪ ,‬כשהרוח רחוקה מן‬
‫החיים והעם‪ ,‬קהילה שיש בה ניצול הדדי במקום‬
‫עזרה הדדית‪ ,‬היא קהילה כושלת שסופה כיליון‪.‬‬
‫בובר מאמין‪,‬‬
‫שעם‬
‫ישראל‪,‬‬
‫שהשליחות הנבואית‬
‫לחברותא אמיתית טבועה בזכרון דמו וגורלו‪ ,‬עשוי‬
‫לממש ולהקים מפעל לאומי אמיתי‪ .‬זאת דווקא באר'ן‬
‫ישראל הספוגה זכרונות היסטוריים ‪ -‬ועם זאת‬
‫היא קרקע בתולה‪ ,‬אדמת ניר לעיצוב חברתי ‪,87‬‬
‫בובר‬
‫מזהיר‬
‫מפני המחשבה‬
‫הציונית‬
‫מנו את הבו רמאליות‪ ,‬אם לא נשאף אלא להיות נור‪-‬‬
‫מאליים סופנו שלא נהייה כל עיקר‪ , ..‬מחר ינתנו‬
‫כמה אומות קטנות במאזניים ויהיו קלים מלהכריע‬
‫את הכף‪ ,‬זה לא יארע לעם‪ ,‬שיביא בשורה גדולה‬
‫לאנושות נאבקת ולא יביא אותה בדברים בלבד‪.‬‬
‫אלא בחייו ממש‪ ,‬המגשימים את הדיבור" ‪.88‬‬
‫כל פילוסופיית הערכים של בובר וכל החינוך‬
‫לערכים לפי השקפתו עומדים על ההכרעה האישית‬
‫האמיתית‪,‬‬
‫ההיענות‪ ,‬העמידה בדו‪-‬שיח‪ ,‬היחסים ע‪t:.‬‬
‫ה"אתה המוחלט" והגשמת הדיבור המכוון אל היחיד‬
‫בחיים הממשיים‪,‬‬
‫השגורה‬
‫הסבורה‪ ,‬שאין צורך אלא להתקין את התנאים לחיי‬
‫עם נורמאליים וכל השאר יבוא מאליו‪ ,‬לדעתו זאת‬
‫‪ .87‬על כך במאמרי ייחינוך לאומי וחינוך ציוני בה‪-‬‬
‫גותו של בובר"‪ ,‬רכעון למהקר הכרתי‪ ,‬חוברת‬
‫טעות מסוכנת‪ .‬אמנם‪ ,‬נחוצים לנו תנאים של חיי עם‬
‫נורמאלי‪ ,‬אך אין הם מספיקים‪ .‬בובר מדגיש ‪:‬ייאיננו‬
‫יכולים לשים במקום אותה ההנחה הנצחית של קיו‪-‬‬
‫‪.10-9‬‬
‫מ"מ‬
‫‪.88‬‬
‫בובר‬
‫ייהומאניות‬
‫עברית"‪,‬‬
‫תעודח‬
‫וייטור‪ ,‬כרך ב‪ ,r‬עמ' ‪.132‬‬
‫מבחר ביבליוגראפיה‬
‫א‪,‬‬
‫כתכי כוכר‬
‫אור הבבוז‪ ,‬הוצאת שוקן‪ ,‬ירושלים ותל‪-‬אביב‪ ,‬תשי"ח‪.‬‬
‫כין טם לארצו‪ ,‬הוצאת שוקן‪ ,‬ירושלים ותל‪-‬אביב‪,‬‬
‫תש"ה‪.‬‬
‫תשי"ב‪,‬‬
‫מלכות שמים‪ ,‬הוצאת מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫תשכ"ה‪.‬‬
‫ככדגיכר הרוה‪ ,‬שלושה באומים טל היהרות‪ ,‬הוצאת‬
‫מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשי"ג‪,‬‬
‫כסור שיח‪ ,‬על הארם ועמירתו בוכה ההווייה‪ ,‬הוצאת‬
‫מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשכ"ד‪.‬‬
‫בתיכות כאוטופיה‪ ,‬הוצאת עם עובה תל‪-‬אביב‪ ,‬תש"ז‪.‬‬
‫טוללות‪ ,‬הוצאת מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשכ"ו‪,‬‬
‫פבישות )זכרובות(‪ ,‬הוצאת מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫תשכ"ה‪,‬‬
‫כטיית הארם‪ ,‬הוצאת מחברות לספרות‪ ,‬תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫תש"ג‪,‬‬
‫כפררס החסירות‪ ,‬עיונים במחשבתה ובהווייתה‪ ,‬הוצ‪-‬‬
‫את מוסד ביאליק ירושלים והוצאת דביר תל‪.‬‬
‫אביב‪,‬‬
‫הרוח והמציאות‪ ,‬הוצאת מחברות לספרות‪ ,‬תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫תשכ"ג‪,‬‬
‫בוב ומבוב‪ ,‬מבילת ימים‪ ,‬הוצאת תרשיש‪ ,‬ירושליס‪,‬‬
‫פבי ארם‪ ,‬כחיבות כאבתרופולוביה פילוסופית‪ ,‬הוצאת‬
‫מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשכ"ב‪,‬‬
‫תורת‬
‫הבכיאים‪,‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫הוצאת‬
‫מוסד‬
‫ביאליק‬
‫ע"י‬
‫דביר‪,‬‬
‫תש"י‪,‬‬
‫תטווה וייטור‪ ,‬כרך ראשון מאמרים טל טבייבי היה‪-‬‬
‫רות‪ ,‬כרך שני טם וטולם‪ ,‬מאמרים טל טבייבי‬
‫תש"ד‪.‬‬
‫ררכו של ארם טל‪-‬פי תורת ההכירות‪ ,‬הוצאת מוסד‬
‫ביאליק‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשי"ז‪.‬‬
‫השעה‪ ,‬הוצאת הספריה הציונית על יד הנהלת‬
‫ההסתדרות הציונות‪,‬‬
‫ררכו של מקרא‪ ,‬היצאת מוסד ביאליק‪ ,‬ירושליס‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תשכ"ה‪,‬‬
‫‪lnd Bose, K61n und Olten:‬ז ‪n Gut‬ס‪Bilder v‬‬
‫‪Jacob Hegner Verlag, 1952.‬‬
‫תשכ"ד‪.‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫אתר דעת ‪ -‬המכללה האקדמית הרצוג‬
‫‪53‬‬
‫א' כהן ‪ /‬שאלת הערכים והחיבוד לערכים במשבתו של מ' בובר‬
‫‪Dialogisclles Leben, Gesamll!elte Plzilosophische‬‬
‫הר‪-‬החינוך‪,‬‬
‫­‪und Padagogisclle Schrijten, Zurich: Gre‬‬
‫‪.6-5‬‬
‫ברגמן‬
‫‪gor Miiller Verlag. 1947.‬‬
‫‪iiber das Dialogisclle Prinzip,‬‬
‫‪Sclmeider,‬‬
‫‪Verlag:‬‬
‫‪L:lnlbert‬‬
‫‪Die Scllrijten‬‬
‫‪BctzCJeen Man and !J!a/I, TI":II1SI:llcJ by Ronald‬‬
‫‪Gregor Smitll, Lonclon: KCg:lll P:lll1, 1947.‬‬
‫‪Slllit]l,‬‬
‫‪N cw- York :‬‬
‫בוקירקגור‬
‫ער‬
‫הפילוםופיח‬
‫הרצאת‬
‫בובר‪,‬‬
‫ביאליק"‪.‬‬
‫יימוסד‬
‫של‬
‫מ"מ‬
‫'יהדרת‬
‫בובר‬
‫פתחים‪,‬‬
‫רתרבות' "‪,‬‬
‫תשכ"ט חרברת ב'‪ ,‬ע"ע ‪• 26-10‬‬
‫‪7'/ze Knowledge oj A!(!H, Tr:lllSI:itcd by 1I1aurice‬‬
‫‪1966 .‬‬
‫שמואל‪-‬הוגו‬
‫הריאלוגית‬
‫ברזל אלכסבדר ‪" -‬להיות יהודי ‪ j‬קריאה במאמרו‬
‫‪1954.‬‬
‫‪R.G.‬‬
‫לייג‪,‬‬
‫בטבת‬
‫יררשלים‪ ,1974 ,‬ע"ע ‪.269-246‬‬
‫‪Heidelberg:‬‬
‫‪:ind‬‬
‫כרד‬
‫כ'‬
‫תשי"ט‪,‬‬
‫ע"ע‬
‫גריבפלד יוסף ‪ -‬ייהמוסר האכסיסטבציאלי של בובר"‪,‬‬
‫גזית‪,‬‬
‫‪FI"iccim:ln‬‬
‫כרד‬
‫תשכ"א‪,‬‬
‫חרברת‬
‫י"ט‪,‬‬
‫ט‪-‬יב‪,‬‬
‫ע"ע‬
‫‪• 133-132‬‬
‫‪I{:ll"pCr all(1 Ro\v,‬‬
‫דריפוס תיאודור ‪ -‬ייבחיברת בזיקת האבי‪-‬הזולת לפי‬
‫כ‪.‬‬
‫מרדכי‪-‬מרטין‬
‫ספרים על בובד‬
‫‪CO!lCll Artllur -lv!artm Bllber, Londoll: Eov{es‬‬
‫‪1957 .‬‬
‫‪B!lbcr,‬‬
‫‪Jewish‬‬
‫‪:llld Eo\ves.‬‬
‫‪lIIalcolm - A!artin‬‬
‫‪ianlond‬כ‪J‬‬
‫­‪Existentialist, N ew-YOl"k: Oxfol"d Univer‬‬
‫‪Fricdman 1I1allricc S .- !Jlal"ti/l Buber,‬‬
‫‪Lije oj Dialogue, LOIICloIl, ROlltlcdge and‬‬
‫‪j.‬ר‪Kegan Paul, Lilnited, 19.‬‬
‫‪Meeting, New-York:‬‬
‫‪1947.‬‬
‫‪Bllber,‬‬
‫‪The‬‬
‫‪London:‬‬
‫‪Jl1(Jrtin‬‬
‫‪oj‬‬
‫כרד‬
‫‪• 253-243‬‬
‫וריסלבסקי‬
‫צבי‬
‫‪-‬‬
‫יחירים‬
‫בתזת הרבים‪,‬‬
‫הרצאת‬
‫ויבשטין יהושע ‪ -‬ייערכים חיבוכיים במשבתר של‬
‫מרדכי ברבר"‪ ,‬שבילי החינוך‪ ,‬כרד לייה‪ ,‬חוברת‬
‫אביב‪-‬קיץ‪,‬‬
‫תשלייה‪,‬‬
‫ע"ע ‪.192-188‬‬
‫חורגין גרשון ‪ -‬ייממשבת האדם של מרטין בובר"‪,‬‬
‫ביצרון‪ ,‬תשכ"ו‪ ,‬כרד ב"ז‪ ,‬חוברת ה'‪ ,‬ע"ע ‪.22-18‬‬
‫‪e‬ן‪TI‬‬
‫פיסת‬
‫ערכיו‬
‫החיבוכיים‬
‫של‬
‫התב"ד"‪,‬‬
‫החינוך‪,‬‬
‫כרד לייב‪ ,‬חוברת ה'‪ ,‬אלרל תש"ד‪ ,‬ע"ע ‪-331‬‬
‫‪.337‬‬
‫‪ers,‬ך‪Library of Livillg Philosopl‬‬
‫כהן אדיר ‪ -‬ייהומאביזם מקראי במשבתו של מי‬
‫‪Cambridge Urli\"ersity Prcss, 1967.‬‬
‫‪itll ROIlaId Grcgor - lv!artin Buber, John‬ך‪Sn‬‬
‫‪mond. Virginia. 1967.‬ך]‪IOX Press. Ric‬נ‪K‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בר‪-‬אילן‪,‬‬
‫תי‪z‬זלייד‪,‬‬
‫י"ב‪,‬‬
‫ע"ע‬
‫כהן אדיר ‪ -‬יידרכי הגות הומאביס טיים ודתיים בת‪-‬‬
‫­ ‪SC]lilpp Paul Artllur ancl Friedlnan lI'{aurice‬‬
‫‪PllilosopllY‬‬
‫אוביברסיטת‬
‫ג‪-‬ז‪,‬‬
‫‪Oldllam Josepll Houlksv;orth - ]ceal Lije is‬‬
‫‪Tlle 1I1aclnillan Co.‬‬
‫סארטר"‪,‬‬
‫בר‪-‬אילן‪ ,‬ספר השבה למדעי היהדות והרוח של‬
‫קרית‪-‬ספר‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תשט"ז‪ ,‬ע"ע ‪.225-213‬‬
‫‪si ty P ress, 1960.‬‬
‫‪The‬‬
‫ברבר‬
‫וז'אן‪-‬פרל‬
‫בתוד‬
‫בובר"‪,‬‬
‫‪ ,6‬ע"ע ‪.30-11‬‬
‫כהן אדיר ‪ -‬ייחינוד רליגיוזי דרד ספרות"‪ ,‬ברבולית‬
‫)שבתון‬
‫מאמרים על בובר‬
‫עיונים בחינוך‪ ,‬שבט‪,‬‬
‫תשלייה‪,‬‬
‫חוברת‬
‫ספרותי(‪,‬‬
‫כרד י"א‪-‬י"ב‪,‬‬
‫‪.383-369‬‬
‫תשכ"ו‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ע"ע‬
‫;‬
‫ברארן צבי א' ‪ -‬ייהומאביזם חדש ; על מושגי‪-‬יסוד‬
‫כהן אדיר ‪ -‬ייתורת החסידות של בובר כמבוף לחי‪-‬‬
‫ירושלים‬
‫תשלייה‪,‬‬
‫אחדים‬
‫בהגוחם‬
‫של‬
‫בובר‬
‫וברגמן"‪,‬‬
‫)מאסף(‪ ,‬תשכ"ה‪ ,‬כרד א'‪ ,‬ע"ע ‪.83--70‬‬
‫בוד רליגיוזי"‪ .‬עיונים בחינוך‪ ,‬כסלו‪,‬‬
‫חוברת ‪ ,5‬ע"ע ‪.62-45‬‬
‫ברגמן שמראל‪-‬הוגו ‪ -‬אנשים רורבים )מסות פילר‪-‬‬
‫כהן אדיר ‪ -‬ייאסתטיקה וחיבוד אסתיטי בהגרתו של‬
‫סרפיות(‪ ,‬הו‪1‬את מוסד ביאליק‪ ,‬ירושלים‪,1967 ,‬‬
‫חשלייה‪,‬‬
‫ע"ע‬
‫ברגמן‬
‫‪.277-251‬‬
‫שמואל‪-‬הוגו ‪-‬‬
‫מרטין‬
‫ברבר"‪,‬‬
‫עיונים‬
‫כחינוך‪,‬‬
‫סיורן‬
‫חוברת ‪ ,8-7‬ע"ע ‪.58-35‬‬
‫ייבובר‬
‫והמיסטיקה"‪,‬‬
‫עיון‪,‬‬
‫כהן אדיר ‪ -‬ייחינוד לאומי וחיבוד ציוני בהגותו של‬
‫מ' בובר"‪ ,‬רכעון לבוחקר חינוכי‪ ,‬חוברת ‪.10--9‬‬
‫תשי"ח‪ ,‬כרד ט‪ ,'.‬חוברת א'‪ ,‬ע"ע ‪.12-3‬‬
‫ברגמן שמואל‪-‬הוגו ‪ -‬ייבובר כנוחגד ‪:‬חיים והגות"‪.‬‬
‫כהן אדיר ‪ -‬ייחינוד מבוגרים במשנתר של מ' ברבר"‪,‬‬
‫‪www.daat.ac.il‬‬
‫ המכללה האקדמית הרצוג‬- ‫אתר דעת‬
‫ שאלת הערכים והחינון לערכים במשנתו של מ' בובר‬/ ‫א' כהן‬
Re<-‫ד‬ew ‫ ןס‬J.lelaph‫כ‬,'sic",
1958, V()!, ‫זן‬, pp,
54
‫ עומד לראות‬,‫ספר יזבל לכבוז פרופ' א"י כ"ז‬
359-379,
.‫אור‬
Halio ],L, - "Lifc of Dialogt1c in EdtlcatioJ‫"ו‬,
The ,‫ז‬ollr'lill o[
Genel'al
J:dllcalion,
196,1,
,‫ עיין‬,"‫ יימרטין בובר ואמונת ישראל‬- ‫סימון ע"א‬
.50-13 ‫ ע"ע‬:‫ חוברת א‬,'‫ כרן ט‬,‫תשי"ח‬
Vol, 14, !‫ו!כ‬. 213-219,
Hillard F,‫ן‬-{, - ".A.. Rc-Ex;\miI‫ר‬ation of Bll!JI"S
Address on Edllcation", B"itish ] oltrnl‫ו‬I o[
Educl‫ך‬lionill ,)Illdie",
1973,
\'01,
XXJ,
‫שיח‬-‫ לתורת הדו‬,‫ ייאתה ולא אני‬- ‫פרנקנשטיין קרל‬
,‫חוברת לייז‬
.123-113 ‫ע"ע‬
P!J,
40--49,
,‫קשת‬
,"‫הערכים‬
Kegley C!1arJes \V, -- "BllIJer's J.t!1ics ,\nd TI‫ר‬e
Problcl11
O[
KO‫ח‬1‫ר‬S",
Religiol1s
''‫נ‬ludies,
1969, VoJ, 5, !Jp, 181-194,
Le,vis l-{,r‫כ‬, - "1'llC Eltlsivc Sc]f al1c! thc 1-t110t1
Re1atiolt",
RO‫כ‬Jal
Inslilllle
,‫ שרבזותן תש"ל‬,"‫של מרטין בובר‬
o[ PI‫ו‬ilosophy
l,('clllrc", 1969, Vo!, 2, !Jp. 168-184,
Sin‫ך‬oi1 Er11st - "1fartin I311!‫כ‬cr, 1'11e Edl1cator",
‫ובעיית‬
‫ייבובר‬
-
!)ri,!gc ‫זן‬lti,'l'l'sity J'rc5s, 1967, 1JP. 543--57(J.
SmitJl
C.!.
-
"Sing!e
011C
an(!
t‫ז‬le
‫ יימשבר החינון והפתרונות לו ברוחם‬- ‫קורצווייל צבי‬
,1973 ‫ עיונים בהיבוון מאי‬,"‫של בובר וביאליק‬
.44-38 ‫ע"ע‬
‫ יישלושה פרקים בתורתו של מרטין‬- ‫קליין אברהם‬
‫ע"ע‬
,'‫ג‬
‫חוברת‬
,'‫ג‬
‫כרן‬
,‫תשי"ב‬
Ron;\I(l G.
- "Dist;\I‫ן‬CC ;;11(!
Rc]ati()!1",
\\'.1' .. -
tenlj‫כ‬tcc!
SI1;;;',
:){J
"I-tlloU
c::Jal'ification
.‫ז‬,‫ך‬li1'ni!! tJj'
19,j-;09,
of
;;t1,1
1-it,
T.:eir
R,'ligi,‫ןך‬1,
1‫ר‬63,
;tl1
At
R,!;\tioI1­
\'01.
43,
,"‫בובר‬
‫ יייסורות מחשבתו הריאלוגית של‬- ‫רזטנשטריין נתן‬
‫ע"ע‬
,'‫חוברת א‬
,'‫כרן ט‬
,‫תשי"ח‬
,‫עיזן‬
,"‫בובר‬
.75-51
,"‫מרדכי בזבר‬-‫ יישיטתו של מרטיו‬- ‫שמואלי אפרים‬
‫ ע"ע‬,‫ תשג"ז‬,‫ י"ג‬J‫ כר‬,(‫כרמלית )שנתון ספרותי‬
Jfil)uej-t ,!,)!trnal, 1951, V(,!. 49, !'r‫כ‬, 105-11,\.
,Ste,'e‫ח‬S()11
,‫טיון‬
.150-136
nthcrs",
Jlil'!'cl,t ]01Ir1/,‫ן‬I, 19.18, \'()]. 46, !‫י‬p. 315-321,
SO‫ן‬itl1
‫'קורצווייל‬
.136-126 ‫ ע"ע‬,‫ חוברת ס"ה‬,‫תשלייה‬
i11 Scllilp1J l‫ך‬.A. and Fricclma11 M. - Tllf'
Pllilosopl!y o[ J.larlin Blll'e,', Lonc!on: C;CI11­
‫צבי‬
.72-49
I\<>ro\vitz 1.IJ. - "E(!ll(',\tioI1 i!1 Not 1-t!lou",
Ieligiolls
EdIICalil)n,
1971,
Vo].
66,
pp.
32(‫ץ‬-331.
}'ridman :lvI.S. - "\\'!rat is COnJ!rl0n to !\!l"
www.daat.ac.il