תוכן עניינים

‫תוכן עניינים‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫פתח דבר ‪ -‬דב לאוטמן‬
‫•‬
‫‬
‫על התנדבות ובני נוער מתנדבים ‪ -‬יוסי שריד‬
‫•‬
‫ברכות לספר ‬
‫•‬
‫בנימה אישית ‪ -‬משה גרומ ב‬
‫•‬
‫ת‬
‫תודו ‬
‫•‬
‫על הספר ‬
‫•‬
‫‬
‫על כותבי הספר‬
‫ •‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫שער ראשון‪ :‬על ההתנדבות‬
‫התנדבות בעולם ובישראל ‪ -‬משה גרומ ב‬
‫בני נוער‪ ,‬אושר ומחויבות מעבר ָלעצמי ‪ -‬צפורה מגן‬
‫המתנדבים החדשים‪ ,‬מתנדבי דור ה־‪ - Y‬ליאורה ארנון‬
‫זה טוב לכולם‪ :‬תועלות ורווחים מהתנדבות בני נוער ‪ -‬ליאורה ארנון‬
‫סטויצקי‬
‫מודל מ‪.‬א‪.‬ה‪ .‬לניתוח מפת ההתנדבות ולקידומה ‪ -‬רמי ָ‬
‫התנדבות מחנכת וחינוך להתנדבות‪ :‬חינוך בלתי פורמלי והתנדבות נוער ‪ -‬חגית קליבנסקי‬
‫כּומז ‪ -‬צביה ולדן‬
‫למתנדבים בנוער‪ָ :‬חח וָ נֶ זֶ ם וְ ַט ַּב ַעת וְ ָ‬
‫‪29‬‬
‫‪47‬‬
‫‪67‬‬
‫‪85‬‬
‫‪93‬‬
‫‪105‬‬
‫‪119‬‬
‫שער שני‪ :‬התנדבות במרחב החברתי התלת־מגזרי‬
‫קידום‪ ,‬עידוד והטמעה של ההתנדבות בישראל ‪ -‬משה גרומב ‬
‫ת‬
‫המגזרים בעולם ובישראל‪ :‬תמורות ותרומות לפיתוח ההתנדבו ‬
‫ •‬
‫‬‫‬‫ת‬
‫שיתופי פעולה פנים מגזריים ובין מגזריים‪ :‬תשומות ותועלו ‬
‫ •‬
‫ת‬
‫מודל לתוכנית יישובית תלת‪-‬מגזרית לקידום ההתנדבו ‬
‫ •‬
‫מתווים לפיתוח תשתיות למערך התנדבות לאומי‬
‫ •‬
‫עמ"ן‪ :‬עיר מתנדבת נוער ‪ -‬רונית בר (בליטי )‬
‫ם‬
‫"מחויבות אישית ‪ -‬מעורבות בקהילה"‪ :‬חוויות ותובנות של תלמידים ‪ -‬ליעד ני ‬
‫“סוכנת מפעילה" של עסקים למען הקהילה ‪ -‬סימה בן שמוא ל‬
‫משולש של רווחים‪ :‬חברה־עובדים־קהילה ‪ -‬עדי דרי דרו ר‬
‫מבט מהשטח‪ :‬התנדבות והתבגרות בקהילה העירונית בישראל ‪ -‬אושרת גני גונן‬
‫‪125‬‬
‫‪143‬‬
‫‪149‬‬
‫‪155‬‬
‫‪161‬‬
‫‪205‬‬
‫‪219‬‬
‫‪233‬‬
‫‪239‬‬
‫שער שלישי‪ :‬בני נוער וצעירים מתנדבים‪ :‬מודלים ותוכניות‬
‫ההתנדבות בתנועות הנוער בישראל‪ :‬ליבת העשייה ‪ -‬נעם אבן‬
‫קולות צעירים מתנועות הנוער‪:‬‬
‫לראות את הדברים דרך העיניים שלהם ‪ -‬נורית צרפתי‬
‫ •‬
‫ם‬
‫“בנות בתיה"‪ :‬תנועת נוער שכולה התנדבות ‪ -‬יהודית לוברבו ‬
‫ •‬
‫א‬
‫מרד הקיץ‪ :‬תשובה ערכית לקייטנות ‪ -‬גילי ברטור ‬
‫ •‬
‫לשאֹול‪ ,‬להתאהב‪ ,‬לחנך ‪ -‬דן אורן‬
‫ •‬
‫‪251‬‬
‫‪267‬‬
‫‪271‬‬
‫‪277‬‬
‫‪283‬‬
‫התנדבות או התערבות? נוער מתנדב במרכזי "הפוך על הפוך"‬
‫‬
‫ מיכל כרמיאלי‪ ,‬אלעד צ'אופמן ועומר רותם‬‫פרויקט “בונים קהילה"‪ :‬קבוצות משולבות לפעילות והתנדבות בקהילה ‪ -‬צופית שמ ר‬
‫כשכדורגל וחזון חברתי נפגשים ‪ -‬מאיר אורנשטיין‬
‫פרח לזאב‪ :‬עשרה מפתחות ליצירת תוכנית התנדבות נוער אפקטיבית ‪ -‬דובי ארב ל‬
‫‪287‬‬
‫‪301‬‬
‫‪307‬‬
‫‪325‬‬
‫שער רביעי‪ :‬ניהול ההתנדבות‬
‫סטויצקי‬
‫ניהול התנדבות במאה ה‪ - 21-‬רמי ָ‬
‫‪339‬‬
‫הפנאי להתנדב ‪ -‬אורי וכט ל‬
‫ק‬
‫מנהל ההתנדבות כמנהיג‪ :‬דיווח על מחקר ‪ -‬מירב לוי ואהרן יור ‬
‫ניהול התנדבות וירטואלית ‪ -‬ליאורה ארנון‬
‫סיפורו האישי של מנהיג התנדבות ‪ -‬רמי סטויצקי‬
‫‪347‬‬
‫‪355‬‬
‫‪363‬‬
‫‪373‬‬
‫ת‬
‫הערות ביבליוגרפיה ומקורו ‬
‫‪385‬‬