תקנון האתר

‫תקנון אתר מסלולים‬
‫אתר האינטרנט המוצג כאן (להלן‪" :‬האתר") מופעל על ידי חברת מסלולים החופש ליהנות בע"מ‬
‫ח‪.‬פ‪ 64949415‬הפועלת גם תחת השם המסחרי‪" :‬מסלולים" ו‪/‬או מי מטעמה (להלן" ‪":‬מסלולים")‬
‫המציעה חבילות נופש ושירותי תיירות ייחודיים (להלן "‪:‬חבילות הנופש"(‬
‫כללי‬
‫כל פנייה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה‪ ,‬יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד‪ .‬האתר מוצע‬
‫לשימושך בכפוף לתנאים המפורטים להלן‪ ,‬אם אינך מסכים לתנאי השימוש‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬אינך רשאי‬
‫לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא‪ .‬הגלישה והשימוש באתר זה‪ ,‬על השירותים השונים אשר יינתנו בו‬
‫ו‪/‬או באמצעותו מפעם לפעם הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן‪ .‬שימוש באתר מהווה הסכמה‬
‫להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם‪ .‬האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש‬
‫באתר על פי תנאים אלה הם על המשתמש בלבד‪.‬‬
‫יובהר כי כל התנאים המפורטים בתקנון אתר זה חלים בעיקר על השימוש והגלישה באתר ובאים אך‬
‫להוסיף על האמור ב"התנאים הכלליים ומדיניות בדבר ביצוע הזמנות חבילות נופש וטיולים" (להלן‪:‬‬
‫"טופס התנאים הכלליים") של מסלולים‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר האינטרנט ובין ההסכם‪ /‬ההזמנה עליו חתם המשתמש – יגבר‬
‫האמור בטופס ההזמנה‪.‬‬
‫שירותי מסלולים ‪ ,‬שינויים או הפסקתם‬
‫מסלולים הינה חברת נסיעות המציעה חבילות נופש ייחודיות ואקסקלוסיביות ליעדים ברחבי העולם‬
‫הכוללות בין היתר סדנאות וחופשות בתחום הנהיגה וכוללות גם שירותי הדרכה מוטורית בארץ ובעולם ‪.‬‬
‫מסלולים רשאית‪ ,‬בכל עת ועל‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לשנות ו‪/‬או להפסיק את מתן השירותים‬
‫ו‪/‬או את אפשרות השימוש באתר ו‪/‬או כל חלק מהם‪ ,‬לרבות בכל הקשור לתוכן האתר‪ ,‬מראהו ו‪/‬או מבנהו‬
‫ו‪/‬או השירותים הניתנים על פיו‪ .‬התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי‬
‫מצד מסלולים כמו כן‪ ,‬מסלולים רשאית בכל עת ועל‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לשנות את מחירי‬
‫חבילות הנופש ואת השירותים הנלווים המוצעים על ידה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬מסלולים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש‪ ,‬להוסיף או לגרוע מהם‪ ,‬מעת לעת‪,‬‬
‫לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך‪ .‬תאריך הגרסה המעודכנת ביותר המופיעה‬
‫באתר והמחייבת יופיע בראש העמוד משמאל‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי שינויים‪ ,‬תיקונים‪ ,‬ביטולים או תוספות כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר‪ .‬כל‬
‫שימוש באתר על ידי המשתמש‪ ,‬לאחר פרסום השינויים באתר‪ ,‬ייחשב כהסכמה שלך לשינויים‪ ,‬תיקונים‪,‬‬
‫ביטולים או תוספות האמורים‪.‬‬
‫המונח "משתמש"‪ ,‬לעיל ולהלן משמעותו‪ :‬כל אדם אשר יוצר קשר עם האתר או עם התוכן הכלול בו‪.‬‬
‫תכני האתר ותכנים אחרים‬
‫האתר כולל תכנים‪ ,‬תמונות ומידע‪ ,‬לרבות הצעות לחבילות הנופש השונות וכל מידע אחר המסופק ע"י‬
‫מסלולים ו‪/‬או שנמסר לפרסום מנותני שירותים שונים הפועלים בשיתוף עם מסלולים לרבות מדריכים‬
‫מטעמה (להלן‪" :‬התכנים")‪ .‬התכנים הינם בגדר המלצה בלבד‪ .‬מסלולים אינה מתחייבת כי תכנים‬
‫ושירותים של צדדים שלישיים‪ ,‬לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר‪ ,‬יהיו‬
‫מלאים‪ ,‬נכונים‪ ,‬חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות המשתמש‪ .‬כל החלטה שיקבל‬
‫המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד‪.‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי תיתכן אפשרות שבתכנים המופיעים באתר זה נפלו טעויות הגהה‪ ,‬טעויות ניסוח‪ ,‬טעויות סופר‪,‬‬
‫וכיו"ב‪ ,‬וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים‪ .‬מסלולים לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב‬
‫טעויות מכל סוג כאמור‪.‬‬
‫אתר זה עשוי להכיל הפניות אל אתרי אינטרנט אחרים ו‪/‬או תכנים המצויים באתרי אינטרנט אחרים‬
‫מעבר לאתר זה (להלן‪" :‬האתרים האחרים")‪ .‬מסלולים אינה אחראית לתכנים ולמידע המוצג באתרים‬
‫אליהם מבוצעת ההפניה ואין בעצם ההפניה כאמור כדי להוות הסכמה של מסלולים לתכנים המפורסמים‬
‫שם‪ .‬מסלולים אינה בודקת ואינה עורכת מידע זה והוא לא נבדק על ידה‪ .‬המידע באתרים המקושרים הינו‬
‫באחריות בעלי האתרים האחרים בלבד‪.‬‬
‫הזכויות בתכני האתר‬
‫המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר וכל המידע המצוי בו‪ ,‬צורתו ועיצובו וכן כל זכויות היוצרים והקניין‬
‫הרוחני באתר זה‪ ,‬בשירותים המוצעים בו והמידע והתכנים הכלולים בו‪ ,‬לרבות תמונות‪ ,‬טקסט‪ ,‬איורים‬
‫גרפיקה‪ ,‬צליל‪ ,‬קטעי גרפיקה‪ ,‬יישומי תוכנה‪ ,‬גרפים ותמונות‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬הינן של מסלולים או‬
‫של צד שלישי‪ ,‬שהרשה למסלולים להשתמש בהם והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת‬
‫ישראל‪ ,‬אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות‪.‬‬
‫האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי‪ .‬בכפוף לדיני זכויות יוצרים‪ ,‬אסור למשתמש‬
‫להעתיק‪ ,‬לשנות‪ ,‬להפיץ או להפיץ מחדש‪ ,‬לשדר או לשדר מחדש‪ ,‬להציג בפומבי‪ ,‬ליצור יצירות נגזרות‪,‬‬
‫למכור‪/‬להשכיר‪/‬לאחסן את התכנים וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו של אתר האינטרנט‪ ,‬באופן חלקי‬
‫או מלא‪ ,‬זמני או קבוע‪ ,‬בכל דרך או אמצעי (לרבות מכניים‪ ,‬אופטיים‪ ,‬טכניים) בלא רשות מפורשת של‬
‫מסלולים‪ ,‬מראש ובכתב‪.‬‬
‫המשתמש מצהיר כי ידוע לו שסימני המסחר של מסלולים וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם‬
‫סימני המסחר הקניינים של בעליהם‪ .‬המשתמש אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין‬
‫של סימני המסחר‪.‬‬
‫התכנים באתר ניתנים לשימוש ‪ "As Is".‬לא תהיה כל טענה‪ ,‬תביעה או דרישה כלפי מסלולים בגין‬
‫התכונות של התכנים‪ ,‬יכולותיהם‪ ,‬מגבלותיהם‪ ,‬התאמתם לצרכי אחר‪.‬‬
‫המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן‪ ,‬לפי הכללים הקבועים בדין‪ .‬שימוש הוגן כולל ציטוט‬
‫סביר מתוך החומר המוגן‪ .‬המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט בין אם הוא "מסלולים" ובין אם‬
‫הוא גורם אחר‪ .‬אסור למשתמש לסלף את החומר המוגן‪ ,‬להציגו בדרך מטעה‪ ,‬לפגוע בו‪ ,‬לשנותו או לבצע‬
‫בקשר אליו כל פעולה שעלול להיות משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן‪ ,‬ו‪/‬או העלולה לפגוע בכבודו או‬
‫בשמו של בעל זכויות היוצרים בו‪ .‬על אף האמור‪ ,‬המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש בתמונות‬
‫ובתכנים הנוגעים למי מן המדריכים עצמם ללא קבלת אישורה של מסלולים מראש ובכתב‪.‬‬
‫בכפוף לדיני זכויות יוצרים‪ ,‬אסור למשתמש להעתיק‪ ,‬להפיץ מחדש‪ ,‬לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן‪,‬‬
‫ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מסלולים‪ .‬חל איסור מוחלט לשדר מחדש את המידע המופיע באתר זה‬
‫בכל מדיה שהיא לרבות מדיה מודפסת‪ ,‬אינטרנט או כל צורה שהיא‪.‬‬
‫חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו‪,‬‬
‫לרבות שימוש באופן העלול להזיק‪ ,‬לגרום עומס יתר או לפגוע באתר ובציוד התומך בו בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫מידע אישי הנמסר ע"י המשתמש‬
‫לצורך קבלת מידע או הצעות ממסלולים ‪ ,‬על המשתמש למלא את פרטיו‪ .‬המשתמש מצהיר ומאשר כי לא‬
‫ימסור פרטים בדויים‪.‬‬
‫המשתמש מאשר כי כל מידע שימסור באמצעות אתר מסלולים‪ ,‬לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים‬
‫באמצעות האתר ו‪/‬או בעת בקשה לקבלת מידע ו‪/‬או הצעות על מוצרים ו‪/‬או שירותים של מסלולים ‪ ,‬נמסר‬
‫מרצונו ובהסכמתו המלאה של המשתמש ומהווה הסכמה ברורה וחד משמעית מסלולים להשתמש‬
‫בפרטים שמסר המשתמש‪ ,‬בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫יצוין כי מסלולים שומרת על המידע שיימסר לה על ידי המשתמש והיא תעשה שימוש במידע זה‪ ,‬אם בכלל‪,‬‬
‫אך ורק ובכפוף למפורט במדיניות הפרטיות להלן‪.‬‬
‫שים לב ‪ :‬הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים שהמידע הנמסר על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע‬
‫של מסלולים ‪ ,‬ולשמש את החברה לצרכיה‪.‬‬
‫מדיניות הפרטיות‬
‫מסלולים מכבדת את פרטיות המשתמשים ומתחייבת להגן על המידע האישי שמעביר המשתמש‬
‫למסלולים ‪ .‬מובהר כי‪ ,‬לא חלה כל חובה שבדין על המשתמש למסירת פרטים באתר‪ .‬איסוף המידע‬
‫מתבצע למטרת שימוש החברה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬לצרכיה ולמטרותיה לרבות ניהול מאגר מידע לצורכי‬
‫דיוור ישיר‪ ,‬שירותי דיוור ישיר‪ ,‬קשר עם הלקוח‪ ,‬מתן שירות ללקוח‪ ,‬שיפור איכות וטיב השירותים‬
‫הניתנים ע"י מסלולים למשתמשים‪ .‬שמירת סודיות המידע הנ"ל תבוצע ע"י מסלולים בכפוף להוראות חוק‬
‫הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א – ‪.4494‬‬
‫קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על‪-‬ידי מסלולים ‪:‬‬
‫‪ ‬מידע כללי על המשתמש המבקר באתר –המידע הכללי אודות המשתמש באתר נאסף על בסיס‬
‫מצטבר ואנונימי כלומר‪ ,‬באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע‬
‫האמור ולהיפך‪ .‬מידע זה כולל את מספר המשתמש כמבקר באתר‪ ,‬מהיכן הגיע המשתמש לאתר‬
‫ומשך הזמן שארך ביקור המשתמש בו‪ .‬מידע זה נאסף באמצעות שימוש בתיקייה ממוחשבת‬
‫לצורכי מאגרי מידע )‪ (Web Server Log‬ו"עוגיה )"‪ " ("Cookie‬או בדרכים דומות‪ .‬בעצם ביקור‬
‫ושימוש באתר מאשר המשתמש כי ידוע לו שמסלולים עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על‬
‫פעילותו באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיו‪ ,‬ואין למשתמש כל‬
‫התנגדות לכך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על ידי המשתמש המבקר באתר –‬
‫מידע הניתן על‪-‬ידי המשתמש באופן וולונטרי באתר שהינו בעל אופי אישי כגון שם‪ ,‬כתובת‪ ,‬דרכי‬
‫ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני ונאסף רק כאשר הנך בוחר לספק מידע אישי‬
‫כאמור באתר‪ ,‬מרצונך החופשי‪ .‬כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר למסלולים ‪,‬‬
‫לרבות במסגרת הרישום לקבלת הצעות מחיר‪ ,‬יימסר מרצונו של המשתמש ויהווה הסכמה ברורה‬
‫מצידו למסלולים להשתמש בפרטים שמסר המשתמש ו‪/‬או לשמור את הפרטים ו‪/‬או למסורם‬
‫לאחר‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪ ,‬לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל‪ ,‬בין‬
‫בדואר אלקטרוני‪ ,‬בין הודעת מסר קצר (‪ ,)sms‬ובין בכל דרך אחרת‪ .‬מובהר כי המידע הנאסף‬
‫כאמור באתר הוא מידע המיועד לצורכי דיוור ישיר‪ ,‬עיבודים סטטיסטיים‪ ,‬לפילוח ומיקוד‬
‫שיווקי‪ ,‬למטרות שיפור ו‪/‬או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול‬
‫בתביעות‪ .‬מסירת המידע לצורך עיבודו‪ ,‬אחסונו ו‪/‬או לשם השלמת השימושים כאמור יעשה‬
‫בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪ .4494-‬במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל מידע‬
‫על מוצרים ושירותים ממסלולים ו‪/‬או להימחק מרשימת הדיוור‪ ,‬יהיה ביכולתו לבחור בכל עת‬
‫באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור או ע"י פנייה בדוא"ל לכתובת‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מסלולים רשאית לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת ועל המשתמשים להתעדכן בשינויים‬
‫אלו‪ .‬יודגש כי שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית‪ .‬אם מתעורר חשד כלשהו לגבי הודעת דוא"ל‬
‫שקיבל המשתמש מסלולים ‪ ,‬יש להודיע מיידית למסלולים באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר‬
‫ו‪/‬או באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת‪[email protected] :‬‬
‫שירותי האתר והגבלת אחריות‬
‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הנמסר על ידי נציגי מסלולים‬
‫או המופיע בטופס התנאים הכלליים‪ ,‬יקבע המידע המופיע בטופס התנאים בכלליים או המידע אשר יימסר‬
‫על ידי הנציגים הנ"ל באופן ישיר למשתמש לאחר ביצוע הפנייה והשארת פרטי התקשרות‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫מסלולים אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו‪ ,‬יינתנו כסדרם בלי הפסקות‪ ,‬יתקיימו בבטחה וללא‬
‫טעויות‪ ,‬ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבינו או מפני נזקים‪ ,‬קלקולים‪ ,‬תקלות או כשלים –‬
‫והכול בחומרה‪ ,‬בתוכנה‪ ,‬בקווי ובמערכות תקשורת‪ ,‬אצל מסלולים או מי מספקיה‪.‬‬
‫מסלולים לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף‪ ,‬כספי או אחר‪ ,‬שייגרם כתוצאה משימוש באתר‪,‬‬
‫מהסתמכות על המידע באתר או באתרים אליהם מפנה האתר‪ ,‬בשום מקרה‪ ,‬גם אם מסלולים או מי‬
‫מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים‪.‬‬
‫מסלולים אינה אחראית לנזק שייגרם‪ ,‬ככל שייגרם‪ ,‬למשתמש או לרכושו עקב או כתוצאה מפגם‪ ,‬תקלה או‬
‫תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או הגישה אליו‪ .‬מסלולים וספקיה עשויים לבצע שיפורים‪,‬‬
‫שינויים והשמטות באתר בכל עת‪ ,‬ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬שינויים אלו עלולים‬
‫להיות כרוכים בתקלות‪ .‬לא תהיה כל טענה‪ ,‬תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי מסלולים בגין ביצוע שינויים כאמור‬
‫ו‪/‬או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם‪.‬‬
‫היה ועל אף האמור תבוא קביעה ע"י רשות מוסמכת לפיה מסלולים אחראית כלפי המשתמש על אף‬
‫האמור בתקנון זה‪ ,‬תוגבל אחריות מסלולים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד ובסכום שלא יעלה על ‪.₪ 411‬‬
‫מדיניות ביטולים וביטול עסקה‬
‫מדיניות הביטולים של מסלולים מפורטת בטופס תנאים כלליים ו‪/‬או בטופס ההזמנה לחבילת נופש שביצע‬
‫המזמין‪.‬‬
‫דינים ושיפוט‬
‫על מסמך זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל‪ .‬לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל‬
‫מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו‪.‬‬
‫פרטי חברה‪:‬‬
‫שם החברה‪ :‬מסלולים החופש להינות בע"מ ח‪.‬פ‪64949415‬‬
‫כתובת ‪:‬רח' השלושה ‪ 2‬תל אביב ת‪.‬ד ‪4109‬‬