תרגום הוראות סריגה לבובת ארנב

‫תרגום הוראות סריגה לבובת ארנב‬
‫הוראות כלליות –‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הארנב נסרג בספירלה‪ ,‬ללא סגירות או היפוכים‪ ,‬לא אם כן צויין אחרת‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש בסמן צמר לסימון העין הראשונה בכל סיבוב על מנת לזהות את סיום הסיבוב‪.‬‬
‫בסיום כל חלק‪ ,‬יש להשאיר חוט ארוך שישמש לתפירת החלקים ביחד בסיום‪.‬‬
‫ראש (בכחול) –‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫טבעת קסם ו‪ 6-‬חצאי עמודים לתוכה‪.‬‬
‫‪ 2‬חצאי עמודים בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫{חצי עמוד‪ 2 ,‬חצאי עמודים בעין הבאה} ‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)18‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,2X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)24‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,3X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)30‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,4X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)36‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,5X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)42‬‬
‫תורגם על‪-‬ידי טלי מאס‬
‫‪ tali’s‬סרוגים בעבודת יד‬
‫‪www.lilleliis.com/free-patterns/funny-bunny/‬‬
‫‪ .8-17‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 42‬בכל סיבוב)‬
‫לחבר עיניים בטיחותיות בין שורות ‪ 13‬ו‪ .14-‬יש לספור כ‪ 5-‬עיניים בין לבין‪.‬‬
‫‪{ .18‬חצי עמוד ‪ ,5X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)36‬‬
‫‪{ .19‬חצי עמוד ‪ ,4X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)30‬‬
‫‪{ .20‬חצי עמוד ‪ ,3X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)24‬‬
‫‪{ .21‬חצי עמוד ‪ ,2X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)18‬‬
‫למלא את הראש במילוי אקרילן‪ .‬יש לדחוס חומר בצורה צפופה והדוקה כמה שניתן‪.‬‬
‫אוזניים (באדום‪ .‬להכין ‪– )2‬‬
‫‪ .1‬טבעת קסם ו‪ 6-‬חצאי עמודים לתוכה‬
‫‪ 2 .2‬חצאי עמודים בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫‪{ .3‬חצי עמוד‪ 2 ,‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)18‬‬
‫‪ .4-8‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 18‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .9‬חצי עמוד ‪ ,4X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת} ‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)15‬‬
‫‪ .10-12‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 15‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .13‬חצי עמוד ‪ ,13X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)12‬‬
‫‪ .14-16‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 12‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .17‬חצי עמוד ‪ ,2X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)9‬‬
‫‪ .18-20‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 9‬בכל סיבוב)‬
‫את האוזניים לא ממלאים באקרילן!‬
‫גוף (בכחול) –‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫טבעת קסם ו‪ 6-‬חצאי עמודים לתוכה‬
‫‪ 2‬חצאי עמודים בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫{חצי עמוד‪ 2 ,‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)18‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,2X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)24‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,3X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)30‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,4X‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)36‬‬
‫{חצי עמוד ‪ 2 ,5X‬חצא עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)42‬‬
‫תורגם על‪-‬ידי טלי מאס‬
‫‪ tali’s‬סרוגים בעבודת יד‬
‫‪www.lilleliis.com/free-patterns/funny-bunny/‬‬
‫‪ .8-11‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 42‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .12‬חצי עמוד ‪ ,5X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)36‬‬
‫‪ .13‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)36‬‬
‫‪{ .14‬חצי עמוד ‪ ,4X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)30‬‬
‫‪ .15-16‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 30‬בל סיבוב)‬
‫‪{ .17‬חצי עמוד ‪ ,3X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)24‬‬
‫‪ .18-19‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (בה"כ ‪ 24‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .20‬חצי עמוד ‪ ,2X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת} ‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)18‬‬
‫למלא את הגוף באקרילן באופן דחוס היטב‬
‫ידיים (להכין ‪– )2‬‬
‫‪( .1‬באדום) טבעת קסם ו‪ 6-‬חצאי עמודים לתוכה‬
‫‪ 2 .2‬חצאי עמודים בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫‪ .3‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫‪( .4-6‬בכחול) חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 12‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .7‬חצי עמוד ‪ ,2X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחד}‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)9‬‬
‫‪ .8-11‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 9‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .12‬חצי עמוד‪ ,‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)6‬‬
‫רגליים (להכין ‪– )2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫(אדום) טבעת קסם ו‪ 6-‬חצאי עמודים לתוכה‬
‫‪ 2‬חצאי עמודים בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫{חצי עמוד‪ 2 ,‬חצאי עמודים בעין הבאה}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)18‬‬
‫חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)18‬‬
‫‪( .5-7‬כחול) חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 18‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .8‬חצי עמוד‪ ,‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 6X‬פעמים (סה"כ ‪)12‬‬
‫‪ .9-13‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 12‬בכל סיבוב)‬
‫למלא את הרגל באקרילן באופן דחוס ומהודק היטב‬
‫תורגם על‪-‬ידי טלי מאס‬
‫‪ tali’s‬סרוגים בעבודת יד‬
‫‪www.lilleliis.com/free-patterns/funny-bunny/‬‬
‫‪{ .14‬חצי עמוד ‪ ,2X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת}‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)9‬‬
‫זנב (אדום) –‬
‫‪ .1‬טבעת קסם ו‪ 6-‬חצאי עמודים בתוכה‬
‫‪ 2 .2‬חצאי עמודים בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪)12‬‬
‫‪ .3-4‬חצי עמוד בכל עין בסיבוב (סה"כ ‪ 12‬בכל סיבוב)‬
‫‪{ .5‬חצי עמוד ‪ ,2X‬צמצום ‪ 2‬עיניים לעין אחת)‪ 3X‬פעמים (סה"כ ‪)9‬‬
‫למלא את הזנב באופן מהודק ודחוס היטב‬
‫חיבור החלקים יחד –‬
‫התחילו עם הראש – לחבר את האוזניים ולתפור אף ופה‪ .‬לחבר את הראש לגוף‪ .‬חברו את הידיים‪ ,‬הרגליים‬
‫והזנב‪ .‬ניתן לקשט את הארנב לפי הטעם‪....‬‬
‫ב‪-‬ה‪-‬צ‪-‬ל‪-‬ח‪-‬ה !!!‬
‫תורגם על‪-‬ידי טלי מאס‬
‫‪ tali’s‬סרוגים בעבודת יד‬
‫‪www.lilleliis.com/free-patterns/funny-bunny/‬‬