. ראיה חיובית בחיים יכולה להועיל בכל מצבי החיים ומאירה את הדרך

‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫ראיה חיובית בחיים יכולה להועיל בכל מצבי החיים ומאירה את הדרך לחיים טובים ושמחים יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫חשוב טוב – יאיר ויזרח הטוב!‬
‫"אתה נמצא במקום‬
‫בו נמצאות מחשבותיך‪.‬‬
‫ודא שמחשבותיך נמצאות‬
‫במקום בו אתה רוצה להיות"‬
‫{רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‬
‫המחשבות שלנו בוראות את המציאות בה אנו חיים‪ ,‬המחשבות של אתמול יצרו את היום‬
‫והמחשבות של היום ייצרו את המחר‪ .‬המחשבה שלנו היא כלי היצירה שקיבלנו מהבורא‪.‬‬
‫מחשבות חיוביות‬
‫המחשבות שאנו חושבים פועלות את פעולתן‪ .‬כאשר אנחנו חושבים טוב ומצפים לטוב‪ ,‬אנחנו‬
‫מושכים אותו אלינו‪ .‬צריכים אנו להשתדל להתרחק מאנרגיות שליליות וממחשבות רעות‪ ,‬כי‬
‫הם רק מזיקות לנו‪ .‬יש לנקות את צינורות השפע שלנו מדברים אשר יכולים לעכב את האור‬
‫האלוקי לזרום דרכנו ללא הפרעה‪ .‬באמצעותנו ודרכנו פועל השם יתברך ביקום‪ ,‬ביכולתנו‬
‫לבחור האם להשפיע את החיובי בבריאה או חלילה את השלילי‪ .‬לדיבורים ולמחשבות שלנו יש‬
‫כוח עצום ואפילו גבוה יותר מן המעשים עצמם‪ .‬אל לנו להילחם במחשבות השליליות הטורדות‬
‫אותנו‪ ,‬עלינו פשוט לחשוב על דברים טובים וממלא הרע יתפוגג ויעלם‪ .‬עלינו לבחור בטוב כי‬
‫הטוב הוא החיים‪ ,‬הוא הנצחיות ועל ידי הבחירה בטוב נרגיש גם טוב יותר‪.‬‬
‫{מתוך הספר "בדרך חדשה" הוצאת אור הגנוז ‪ -‬על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב }‬
‫"פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם!"‬
‫כל השערים נפתחים ומתחברים אל אותה הדרך ‪ ,‬הדרך אל עצמך!‬
‫‪2‬‬
‫{השם יתברך }‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תהילים פרק א‬
‫ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיש‪ -‬אֲ ֶׁשר לֹא ָהלַ ְׁך‪ַ ,‬בעֲ ַצת ְׁר ָש ִעים;‬
‫ָשב‪.‬‬
‫מו ַשב לֵ ִצים‪ ,‬לֹא י ָ‬
‫ו ְׁב ֶׁד ֶׁר ְׁך ַח ָט ִאים‪ ,‬לֹא ָע ָמד‪ ,‬ו ְׁב ֹ‬
‫תו י ְֶׁׁה ֶׁגה‪ֹ ,‬יו ָמם וָ לָ יְׁ לָ ה‪.‬‬
‫תו ָר ֹ‬
‫צו; ו ְׁב ֹ‬
‫תו ַרת יְׁ הוָ ה‪ֶׁ ,‬ח ְׁפ ֹ‬
‫ִכי ִאם ְׁב ֹ‬
‫וְׁ ָהיָה‪ְׁ -‬כ ֵעץ‪ָ ,‬שתול ַעל‪ַ -‬פ ְׁלגֵ י‪ָ -‬מיִ ם‪:‬‬
‫יח‪.‬‬
‫אֲ ֶׁשר ִפ ְׁר ֹיו‪ ,‬יִ ֵתן ְׁב ִעת ֹו‪-‬וְׁ ָעלֵ הו לֹא‪-‬יִ ב ֹול; וְׁ כֹל אֲ ֶׁשר‪-‬יַעֲ ֶׁשה י ְַׁצ ִל ַ‬
‫לֹא‪ֵ -‬כן ָה ְׁר ָש ִעים‪ִ :‬כי ִאם‪ַ -‬כמֹץ‪ ,‬אֲ ֶׁשר‪ִ -‬ת ְׁד ֶׁפנו רו ַח‪.‬‬
‫יקים‪.‬‬
‫ַעל‪ֵ -‬כן‪ ,‬לֹא‪-‬י ָֻקמו ְׁר ָש ִעים‪ַ -‬ב ִמ ְׁש ָפט; וְׁ ַח ָט ִאים‪ַ ,‬בעֲ ַדת ַצ ִד ִ‬
‫ֹאבד‪.‬‬
‫יקים; וְׁ ֶׁד ֶׁר ְׁך ְׁר ָש ִעים ת ֵ‬
‫ִכי‪ֹ -‬יו ֵד ַע יְׁ הוָ ה‪ֶׁ ,‬ד ֶׁר ְׁך ַצ ִד ִ‬
‫"הז ְֹׁר ִעים ְׁב ִד ְׁמ ָעה‪ְׁ -‬ב ִר ָנה יִ ְׁקצֹרו"‬
‫ַ‬
‫{תהילים קכו}‪.‬‬
‫"דרכיך ה' הודיעני אורחותיך למדני הדריכני באמיתך" {תהילים כה}‪.‬‬
‫מתהומות העבר שאנו בורחים לא ידענו דרך חזרה ‪ ,‬שם אנחנו הולכים לאיבוד בסערה בלי‬
‫מטרה והשמיים הם הגבולות אל לנו להעלם ברוחות הסוערות‪ .‬יש דברים נסתרים לא נבין לא‬
‫נדע אין לנו תשובה טובה לכל השאלות‪ .‬את היופי שלנו ‪ ,‬את החן שבנו לא נוכל לחלוק עם‬
‫אחרים‪ .‬נסתכל על עולמנו נאהב את עצמנו ונשמור על נפשנו לעולמים‪ .‬נוציא בזמננו מגירות‬
‫מליבנו ונרוקן רגשות מיותרים‪ .‬אולי נמצא את אושרנו ‪ ,‬את כוחנו שהדחקנו עם הזמן בשנים‪.‬‬
‫ניקח עכשיו את אושרנו את כוחותינו הנעלים והנקיים נסתכל בשמחה מסביבנו ‪ ,‬נאהב את‬
‫עצמנו ונשמור על נפשנו לעד ולנצח נצחים‪..‬‬
‫‪3‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫"יש בך כוחות שמעולם לא ידעת על קיומם ‪ ,‬את מסוגלת לעשות דברים שלא היית מאמינה‬
‫שתוכלי לעשותם‪ .‬אין גבול ליכולת שלך‪ ,‬אלא רק הגבולות שאת מציבה לעצמך‪ .‬כאשר את‬
‫חושבת על הדברים שאת מסוגלת לעשותם את יכולה ומסוגלת לכל"‪.‬‬
‫{רבי נחמן מברסלב זצ"ל} ‪ ,‬הפנייה לכלל האוכלוסייה נשים וגברים כאחד‪.‬‬
‫החיים משתנים לטובה עם כל נשימה שאני נושמת‪ .‬אני בוחרת להניח למה שהיה בעבר‪ .‬אני‬
‫בוחרת להיצמד בחזקה למה שיש לי‪ ,‬יש בי רק טוב ‪ ,‬כל הדברים מסתדרים לטובה‪ .‬סוד‬
‫ההצלחה הוא הדבקות במטרה וההבנה שהשמחה והאושר שלנו אינו תלוי באנשים ובנסיבות‬
‫חיצוניות‪ .‬אני בוחרת ללמוד מה שעליי ללמוד בכל מקרה ‪ ,‬אני לומדת לקחי חיי על ידי אימון‬
‫וידיעה‪ .‬אני בוטחת ביכולתי הייחודית ליצור בתת המודע שלי כל דבר שאבחר‪ .‬זוהי התודעה‬
‫שלי ואלו המחשבות שלי‪ .‬אני יכולה ובוחרת באימון אני סומכת על יכולתי לעשותם‪ .‬אני‬
‫אעשה מה שאבחר בו‪ ,‬איך שאחשוב כך אהיה‪ .‬אלוקים פותח בשבילנו את הדלת אך עלינו‬
‫להיכנס בעצמנו‪ .‬אני בוחרת לראות את הטוב באחרים‪ ,‬אני בוחרת לראות את הטוב שבי‪ .‬כוח‬
‫רצון שלי הוא הכוח המוביל אותי להצלחה‪ .‬באהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים ואתנו נרפאים‬
‫כל האנשים ביקום‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫עכשיו זהו זמן להתבונן ולסכם מה למדתי מהתיקון של חיי‪ .‬התיקון אותו אני עוברת הוא חוויה‬
‫מלמדת ומעצימה‪ .‬בתחילת דרכי התחלתי לראות ולהרגיש את הטוב לשים לב איך מיום ליום‬
‫אני הולכת משתפרת ומשפרת את איכות חיי‪ .‬הקדוש ברוך הוא בירך אותי קודם כל בעצמי‪.‬‬
‫התברכתי והתחברתי לנשמה מיוחדת במינה‪ ,‬בבעל וילדים מקסימים מחונכים חכמים‬
‫ומיוחדים מאוד‪ ,‬הם האור הזורח והמאיר עליי‪ .‬ניחנתי ביכולת הנתינה ‪ ,‬באהבה ובחינוך מיוחד‬
‫לילדיי ‪ ,‬למרות שהגעתי ממקום אחר ושונה בתכלית השינוי‪ .‬בעלי עובד משרד השיכון ואני‬
‫במקצועי מזכירה בכירה‪ .‬שני בניי הבוגרים באקדמיה הבכור סיים תואר שני והבן השני שנה‬
‫ב' לתואר ראשון ובתי הקטנה בבי"ס יסודי‪ .‬אני גאה על כך שהפנמתי והתחברתי לחומרים‬
‫שקראתי כדוגמת הספר "הדרך לחיים של משמעות"‪ .‬התחברתי לקטע חשוב מהספר המתאר‬
‫גישתי לחינוך ילדיי ב "גובה העיניים" לפני קריאתו ולפני התפניות המוצלחות והחיובית בחיי‪.‬‬
‫אני פועלת מתוך מרחב של אהבה ואור זורח ‪ ,‬אהבת אלוקים מחבקת ועוטפת אותי בחמימות‪.‬‬
‫להלן תקציר הדברים‪:‬‬
‫"כמבוגרים‪ ,‬עלינו לנסות וליצור מחדש את המצב הדמוי ‪-‬עוברי של תקופת הילדות‪...‬‬
‫באמצעות התמימות והסקרנות‪ ,‬יש לילד תכונות רבות שאנחנו משתוקקים אליהן יותר מכול‪,‬‬
‫החיים טלטלו אותנו כל כך ‪ ,‬וכה הותנינו לחשוב רק על עצמנו‪ ,‬עד שאנו מתנתקים מהתכונות‬
‫היפות הללו‪ .‬מרגע שהשלימו ההורים עם דרך חיים מסוימת‪ ,‬לפעמים אינם יכולים אפילו‬
‫לחשוב על אפשרות שינוי‪ .‬אולם מאחר והם מוכנים לעשות הכול למען ילדיהם בשעה שהם‬
‫מחנכים אותם לנהל חיים משמעותיים‪ ,‬יש להורים סיכוי של אמת להשתנות‪ .‬לכן הילדות אינה‬
‫רק בשביל הילד ‪ ,‬היא גם מסייעת להורים להשתמש בחלק הטהור ביותר שלהם‪ ,‬נשמתם‪.‬‬
‫לעיתים קרובות‪ ,‬בייחוד בדור הסוער שלנו‪ ,‬הילדים הם אשר מלמדים בסופו של דבר את‬
‫הוריהם את הערכים העמוקים ביותר‪ .‬ולכן בפעם הבאה שאתם מבלים עם ילדכם או עם ילד‬
‫אחר‪ ,‬אל תהיו אדישים לחוויה‪ .‬הביטו בילד בריכוז והבינו‪ ,‬ה' העניק לכם את המתנה הזאת‬
‫כדי שתטפחו אותה ותטפלו בה‪ ,‬כדי שתלמדו אותם הרגלים טובים ואת ההבדל בין טוב לרע‪.‬‬
‫גישתכם אל הילד הזה והרגישויות שתעניקו‪ ,‬תהיה להן השפעה מכרעת על מהלך חייו ועל‬
‫האופן שבו ישפיע על אחרים‪ .‬ועכשיו‪ ,‬כמה זמן יכולים אתם לייחד לאחריות הזאת? והחשוב‬
‫מכול‪ ,‬הניחו לילדכם להיות הוא עצמו וללמד אתכם לחיות חיים משמעותיים יותר"‪.‬‬
‫{מתוך הספר הדרך לחיים של משמעות ‪,‬חוכמת הרבי מלובאביץ' זצ"ל‪ .‬ערך ועיבד סימון יעקובסון‪}.‬‬
‫מדהים לקרוא שוב עם דמעות בעיניים אחרי שנים את דבריו של הרבי לכתוב אותם ופתאום‬
‫הבזק והארה ענקית נכנסת לתוך תודעתי‪ .‬אני מרגישה ומבינה שבעצם אף פעם לא הייתי לבד‪.‬‬
‫יש בתוכי אור אלוהי אני מוארת ומבורכת יד ה' אוחזת בידי מובילה ומנחה אותי‪ .‬יד ה' נוגעת‬
‫בי השגחה פרטית אלוהית ועליונה שומרת עליי כל העת‪ .‬תודה לך ה' יתברך אני חלק מבריאה‬
‫חדשה‪ .‬אני מקבלת הדרכה מאור יד ההשגחה העליונה‪ ,‬בכל דרך שאבחר אפגוש רק בטוב‪ ,‬בכל‬
‫יום אני מתעצמת‪ .‬חשוב לציין‪ ,‬עד לימים אלה אני משתמשת בהמלצת הרבי לראות את המצב‬
‫דמוי עוברי על ידי האזנה לדיסק פרי אהבתך של רונית דניאל אשר נועד לנשים בהריון ביצירת‬
‫חיבור והידוק הקשר עם העובר‪ .‬כשאני במצב מנוחה והרפיה אני מאזינה לדיסק עוקבת אחרי‬
‫ההוראות של המדריכה נהנית מהמוסיקה המרגיעה ברקע ומדמיינת את עצמי במצב עוברי‬
‫ומעניקה לעצמי המון חמימות והאהבה‪ .‬את הדיסק קיבלתי אחרי הולדת בתי מחברה דתיה‬
‫שלא מאזינה לדיסקים ‪ ,‬מי היה מאמין למקריות שבדבר‪ .‬חשוב לציין שהרפיה זו עוזרת לי‬
‫‪5‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫רבות בהתחברות אל הילדה שבתוכי‪ .‬אני משתחררת מהסרט הישן של חיי ובוחרת לעצמי‬
‫תסריט חדש לסרט שכולו הומור צחוק ושמחה‪ .‬אם כך מסתבר שבחלוף השנים בצורה פשוט‬
‫מדהימה ומפעימת לב אני מבינה וקולטת שהדרך בה שמרתי על עצמי בעבר בנתה אותי‬
‫לבניית חיי נישואים ומשפחה נורמליים לחלוטין‪ .‬פשוט נס ‪ ,‬אני משדרת טוב וחוזר אליי טוב‪.‬‬
‫תקציר נוסף ומחזק ביותר מדבריו של הרבי לגבי נס‪" :‬אנחנו מוקפים ניסים מכל עבר‪ ,‬עלינו‬
‫לפקוח את עינינו כדי לראותם‪...‬מאחר שדעתנו מוסחת כל כך בגלל מאבק היום יומי להישרד‪,‬‬
‫בגלל אחריותנו והתחייבויותינו‪ ,‬אנחנו נוטים להתעלם מהניסים המתרחשים סביבנו‪ .‬המולת‬
‫החיים כשהיא לעצמה מחרישה את קולות הרקע של מה שצריך להיות בשבילנו הדבר האמיתי‬
‫ביותר‪ .‬לא שאיננו מאמינים בניסים פשוט איננו מותירים לנו זמן כדי להעריך אותם‪ .‬לראות נס‬
‫פירושו לראות את הלא רגיל שבתוך הרגיל‪ ,‬את היוצא מן הכלל בתוך השגרתי‪ .‬עלינו ללמוד‬
‫להתבונן בתשומת לב רבה יותר בחוויות היום יומיות שלנו‪ .‬עד מהרה נתחיל להבחין‬
‫בהתפתחות דפוסים‪ .‬יהיה ברור לנו שההשגחה העליונה מכוונת את צעדנו‪ ,‬כשפוגשים מישהו‬
‫כשיוצאים לטיול או כשמזדמנת עסקה חדשה‪ ,‬כל רגע בחיינו כולל את ההזדמנות לנס בידנו‪.‬‬
‫הדבר להיות מוכנים לקבל זאת‪ ,‬לגלות את הנשגב בחיי היום יום"{רבי מלובאביץ זצ"ל}‪ .‬אני‬
‫משדרת מחשבות חיוביות להיות הנס הבא‪ ,‬אני מתבוננת בשלווה במטרה ‪ ,‬להתבונן זה‬
‫להטמיע התמקדות זאת גורמת לחלום להתגשם‪ .‬כמה נכון‪ ,‬פקחתי את עיניי התבוננתי והשלתי‬
‫מעליי את כל הקליפות המסכות וההגנות ששירתו אותי בעבר‪ ,‬הודיתי להם ושחררתי אותם‪.‬‬
‫הגיעה הזמן להודות לסלוח ולהשלים עם עצמי ‪ ,‬לחיות בשלווה וחמלה עם עצמי‪ .‬עוד הארה‬
‫מבזיקה לה נכנסת וחודרת לתודעתי‪ ,‬מתחילת דרכי החדשה לשינוי חיובי אני נמצאת בדרכים‬
‫חדשות ליצירת והנס הוא אני‪ .‬ראיה חיובית בחיים מועילה בכל מצבי החיים ומאירה את‬
‫הדרך לחיים טובים שלווים ושמחים יותר בכל יום ויום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫מתנה נפלאה‬
‫קיבלנו במתנה דבר גדול דבר עצום ונפלא‬
‫קיבלנו במתנה את החיים על פני האדמה‬
‫קיבלנו את הלילה והיום קיץ חורף סתיו אביב ונשמה להביט סביב‬
‫קיבלנו במתנה שדות פתוחים וירוקים פרחים ועצים מלבלבים‬
‫קיבלנו את הרגש להיות אוהבים ונאהבים‬
‫קיבלנו במתנה נהרות נחלים ימים שוקקים וזורמים‬
‫קיבלנו במתנה שמים כחולים ירח שמש וכוכבים מאירים וזורחים‬
‫קיבלנו במתנה דבר גדול דבר עצום ונפלא‬
‫קיבלנו במתנה את החיים הנפלאים על פני האדמה‬
‫קיבלנו במתנה מסורת של חגים ושבתות את ארץ ישראל של האימהות והאבות‬
‫קיבלנו במתנה אברים גוף ומוח בראש בכדי להגשים חלומות‬
‫קיבלנו עיניים לראות את כל הניסים והנפלאות‬
‫קיבלנו במתנה דברים כל כך יפים חשובים ונפלאים להביא לעולם ילדים‬
‫קיבלנו במתנה פה להביע את עצמנו ולברך ואוזניים להאזין לתפילות ברכות ושירים‬
‫תודה לך אלוקים על כל היצירות הניסים והנפלאות‬
‫בבקשה אלוקים ברך אותנו בעוד מתנה קטנה ‪ ,‬אך עצומה ונפלאה‬
‫אלוהים‪ ,‬ברך אותנו שנדע להתחבר ולהרגיש את אור זריחת הנשמה הזכה הטהורה‬
‫‪7‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫חידת החידות "חידת היקום "‬
‫"אחת החידות הגדולות בעולם‪ ,‬ואולי הגדולה שבכולן‪ ,‬היא החידה העולה מאליה מתוך פלאי‬
‫שלימות ומורכבות הטבע‪ ,‬חידת היקום‪ .‬כיצד נוצר הכול? האם מדובר בהתפתחות מקרית‪ ,‬או‬
‫שמא קיים כוח עליון‪ ,‬מתכנן ובורא? למעשה‪ ,‬חידה נפלאה זו מעסיקה כל מוח חושב ואין זה‬
‫משנה אם הוא נאור ומשכיל או פרא שוכן יערות‪ .‬מידי פעם עולה שאלה זו ומציפה את‬
‫מחשבתו ובפרט בעת התייחדות והתבודדות שקטה בחיק הטבע‪ ,‬במקום שיד אדם לא נגעה בו‪.‬‬
‫כאשר המיית הגלים המתנפצים על החוף מרטיטים את ליבו או מרחבי התהום הפעורה לרגליו‬
‫מתחת צוק נישא מסעירים את רוחו‪ ,‬חש האדם השתוקקות להתמזג עם הטבע‪ .‬לחיות את‬
‫הבריאה‪ ,‬להתנתק מן השאון לנצח‪ ,‬ולפצח את החידה‪ ,‬חידת ההוויה‪ .‬המדע הוא שהוביל אותי‬
‫למסקנה‪ ,‬שהעולם מורכב מכדי שניתן יהיה להסביר אותו באמצעות המדע"‪.‬‬
‫{מתוך מבוא לספרו של הרב זמיר כהן שליט"א}‬
‫‪:‬‬
‫אני לומדת להתחבר פנימה באהבה ובשלמות‪ .‬בכל רגע אני גודלת בשמחה ואני מקבלת‬
‫הדרכה נכונה מתוך מאגרי הידע הקיימים ביקום ובתת המודע שלי‪ .‬כבר בימי ילדותי‬
‫התעניינתי בחידה זו‪ .‬תמיד עלו בי השאלות איך הגענו לכאן ? מה תפקידנו כאן ? ועוד רבות‬
‫השאלות‪ .‬ככל שבגרתי עלו בי השאלות הבאות ‪ ,‬מי אני? מהן האיכויות שלי? למה נועדתי‬
‫בחיים האלה? איזו תרומה אני יכולה לתרום לעולם ? מה עליי לשחרר בחיי כדי להגיע לאור‬
‫הפנימי שבי ? איזו משמעות אני יכולה להעניק לחיי ‪ ,‬מי או מה יכול לתמוך בי בתהליך זה?‬
‫האמנתי בקיום האל ידעתי והבנתי שיש בורא שסידר ודאג לנו בכל מכל‪ .‬ליוותה אותי תחושת‬
‫קיומו ורצון לממש את האמונה גם בעשייה ממשית של שמירת שבת ומצוות‪ .‬אני פותחת‬
‫וחושפת את עצמי לערוצי קליטה והכוונה חדשים‪ .‬תחושה זו הלכה וגברה בעיקר אחרי לידת‬
‫בני בכורי‪ ,‬שנולד לאחר שתי הפלות‪ .‬לראות ולגעת באחת היצירות מנפלאות עולם‪ .‬בתינוק זך ועדין‬
‫שהוא חלק מיצירת הבריאה הראשונה ‪ ,‬פשוט מדהים‪ .‬ככל שגדל גברה בי התחושה כאימא‬
‫יהודייה עליי להשריש לו מסורת וכל שכן כשרוב בני משפחתו של בעלי שומרי מסורת‪ .‬כל‬
‫שעור ותקופה שעברתי בחיי באו ללמד אותי איך להפוך לאדם ישר שמח ואוהב יותר‪.‬‬
‫עברו הימים והנה בשנת ' ‪ 87‬אני בהריון ומצפה לבן שני‪ .‬הכנתי את בני בכורי שהיה אז כבן‬
‫שלוש וחצי לקבלת האח החדש‪ .‬הקראתי לו ספרים ונתתי לו לחוש את תזוזות העובר והנה‬
‫לקראת סוף חודש שישי מסיבות לא צפויות באמצע יום בהיר אחד ירדו לי המים‪ .‬די נבהלתי‬
‫מיד התקשרתי לחברתי הטובה ביותר ‪ ,‬אנחנו חברות כמו אחיות מגיל חמש ועד לעצם היום‬
‫הזה‪ .‬התמזל מזלי הטוב ושתינו גרנו בשכנות ‪ 12‬שנים‪ .‬מהר מאוד היא ירדה אליי הזמינה לי‬
‫מונית ולקחה אליה את הבן‪ .‬בעלי היה בעבודה והיא לי כנשמתי התאומה יש ביננו קשר הדוק‬
‫ומיוחד‪ ,‬היא כדודה לנו ובני משפחתה כאחיינים לילדיי‪ .‬כאמור הגעתי לבדי לבית החולים‬
‫כשהמים לא מפסיקים לרדת‪ .‬אשפזו אותי בדקו והחליטו שבשלב זה אני צריכה רק השגחה‪.‬‬
‫במהלך הערב קיבלתי חום גבוה ועד הבוקר לא התחדשו לי מי השפיר{בהריון תקין מי השפיר‬
‫מתחדשים}‪ .‬מנהל המחלקה החליט ליילד אותי מיידית ‪ ,‬בגלל שהייתי עם ‪ 40‬חום ונשקפה לי סכנה‬
‫לא פחות מהעובר החליטו ליילד אותי בלידה טבעית וקשה מאוד‪ .‬כל החדר היה מלא ברופאי‬
‫נשים מיילדים ותינוקות‪ .‬לאחר לא מעט סבל וייסורים נולד לי עוד בן‪ .‬הצלחתי לראות איך מיד‬
‫מנשימים אותו ומטפלים בו‪ .‬כמובן שלא הניחו אותו עליי כמו בכל לידה רגילה‪ .‬הייתי ממש‬
‫מותשת ועייפה עם חום עדיין גבוה העבירו אותי למחלקה וטיפלו בי‪ .‬בעלי הסביר לי שהבן נולד‬
‫‪8‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫במשקל טוב ‪1,150‬ק"ג הוא הועבר לפגייה ושם דאגו לו‪ .‬יום לאחר הלידה הגיעה אליי עובדת‬
‫סוציאלית שהכינה אותי וסיפרה לי מהו פג ‪ ,‬הסבירה לי שרק אחרי שירד לי החום אוכל‬
‫לראותו‪ .‬אני בדמיוני ראיתי לי תינוק קטן וחמוד שפשוט צריך קצת את הפגייה בכדי להמשיך‬
‫לגדול ולהתפתח ולאחר חודש חודשיים אקח ואביא אותו אל חיק משפחתי‪ .‬מיד כשהתאוששתי‬
‫הלכתי לראות אותו‪ .‬המחזה היה קשה מאוד התינוק אומנם חמוד ומזיז אבריו אבל כול כולו‬
‫מחובר לצינורות‪ .‬מיד הבנתי שיש כאן בעיה וביקשתי מהרופאים שלא יסתירו ממני דבר ‪,‬‬
‫כצפוי הם לא הסתירו והסבירו שחייו נתונים בסכנה‪ .‬הוא ספג את מחלת החום שהייתה לי וזו‬
‫פגעה לו במערכת החיסונית‪ .‬אם היו מיילדים אותי מיד כשהגעתי ולא מחכים ליום המחרת‬
‫המצב היה נראה אחרת‪ .‬קיוויתי בכל ליבי שהוא ישרוד למעני ולמען הבן הבכור שכל כך חיכה‬
‫ורצה בו‪ .‬מאוד תסכל אותו שהוא לא יכול לראות אותו כמו את שאר התינוקות האחרים‪ .‬תוך‬
‫כדי השתחררתי הביתה עם תפרים כואבים וגודש בחלב‪ .‬בשחרור רציתי להעניק שם אבל בעלי‬
‫הציע שנחכה עם זה עד לשחרור וכך מיום ליום המצב הלך והחמיר‪ .‬כל החברים המכרים ואני‬
‫התפללנו קראנו תהילים יום יום וביקשנו בשבילו את ישועת ה'‪ .‬הרופאים קראו לבעלי ולי‬
‫לשיחה בה הסבירו את חומרת המצב‪ .‬לאור הדברים הבנתי שעדיף לו ולנו שלא ישרוד מאחר‬
‫שבכל מקרה לא יהיו לו ממש חיים ‪ ,‬הוא היה נשאר כמו צמח‪ .‬וכך בליל היום העשירי היה לי‬
‫חלום בלהות בו פשוט הבנתי שהתינוק שלי ימות ולא ישרוד ואכן בבוקר קיבלנו את הבשורה‬
‫הקשה התינוק שלנו נפטר‪ .‬הרופאים הצליחו לשכנע אותי לבצע נתיחה בכדי לנסות להבין מה‬
‫גרם ללידה המוקדמת‪ .‬בעלי ואני היינו צעירים ודי מבולבלים מכל המצב ולכן החלטנו לוותר‬
‫על קבורה עצמית וחתמנו לחברת קדישא שהם ידאגו לכך כמו כן היה לנו קושי בקבלת עזרה‬
‫ותמיכה פסיכולוגית‪ .‬מבחינתי זו הייתה טעות גדולה לא לקבל עזרה מאחר שהייתה זו התקופה‬
‫הכי קשה בחיי‪ .‬עברתי תאונות דרכים ‪ ,‬ניתוחים ‪ ,‬ילדות לא משהו ‪ ,‬אבל התיקון הקשה מכל הוא‬
‫לחזור הביתה שבורים ודומעים בידיים ריקות ולהסביר לילד בן שלוש וחצי שלא יגיע האח לו‬
‫הוא כל כך חיכה ולשמוע את תגובתו "אבל למה אמא? למה הוא מת? הוא לא היה חייל ולא‬
‫זקן" ילד מדהים וחכם ‪ ,‬הבטחתי לו שאנסה להביא לו אח חדש בעתיד‪ .‬הייתה לנו תקופה קשה‬
‫ואילולא עזרתה המבורכת והענקית של חברתי ובנותיה המקסימות לא הייתי מצליחה לאסוף‬
‫את עצמי‪ .‬נוספו לתוך עמקי נשמתי חללים ותהומות שהיו נחסכים ממני אם הייתי מקבלת‬
‫הדרכה בטיפול אישי ומשפחתי‪ .‬זה לא פשוט וכלל לא מובן לאבד ילד גם אם לא גידלתי‬
‫וטיפחתי אותו‪ .‬קודם כל נשאתי אותו בקרבי‪ ,‬חשתי ונגעתי בו ‪ ,‬נתתי לו להחזיק את האצבע‬
‫שלי בניסיון להעביר לו חמימות ואהבה ראיתי את תזוזותיו והחיות שהייתה בו‪.‬‬
‫אני משחררת את חוויות העבר‪ ,‬חיה בהווה ומצפה בתקווה לעתיד חיובי‪ .‬עם כל הקושי מכאן‬
‫ואילך הגיעה לאט לאט ההתחברות האמיתית שלי לבורא עולם‪ .‬בהתחלה היה המון עצב כעס‬
‫וכאב ‪ ,‬ראיתי את כל מה שקרה כ"עונש" ולאחר התעמקות הבנתי את משמעות המשפט‬
‫"ישועת השם כהרף עין" משמעותו לשני הכיוונים‪ .‬מה שלכאורה נראה כלא חיובי הוא בעצם‬
‫חיובי ביותר‪ .‬ה' גאל את התינוק מייסורים קשים לכל החיים‪ .‬אני מוכנה לשחרר מליבי כל רגש‬
‫של כעס ‪ ,‬זעם ‪ ,‬אשמה וכל תחושה פנימית שנעשה לי עוול‪ .‬איני יודעת את מקום קבורתו דבר‬
‫שהעיק עליי במשך שנים רבות‪ ,‬וכך ביום הולדתי ה ‪ 49 -‬קיבלתי מתנה יוצאת דופן מבני בכורי‬
‫ומחברתו‪ ,‬הזמנה אישית להשתתפות בסדנת ריפוי בציור ואומנות עם מדריכה מוסמכת בעלת‬
‫ידע פסיכולוגי‪ .‬החיבור בינינו היה מיידי ומדהים ‪ ,‬המדריכה נתנה לי גוש מחימר וביקשה ממני‬
‫ליצור ממנו ככל העולה על רוחי ‪ ,‬לתדהמתי יצרתי מהגוש הסתמי עובר קטן וממשי‪ .‬דיברנו כל‬
‫‪9‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫העת המדריכה ואני ולאחר יצירת העובר גוללתי בפניה את סיפורי‪ .‬בעצתה וביחד איתה ערכנו‬
‫טקס קבורה לעובר שיצרתי‪ .‬בדמעות עטפתי אותו בפיסת בד והכנסתי אותו לתוך קופסה‬
‫וסגרתי עליו‪ .‬הקופסה נשארה אצלה ‪ ,‬החוויה הייתה קשה אך מסתבר שנחוצה ונדרשת‪.‬‬
‫בעשייה זו סלחתי לבעלי ‪ ,‬לבורא עולם ולעצמי‪ ,‬בכך שחררתי את רגשות האשמה שהעיבו עלי‬
‫כל השנים‪ .‬פעולה זו עזרה לי לחבר ולהוסיף עוד חלק חסר לתמונה‪ ,‬לאחר מכן המדריכה‬
‫הציעה לי לצייר בצבעי גואש‪ ,‬ציירתי ציור עם שביל שבצדדיו פורחים עצים ופרחים הרגשתי‬
‫צורך להדביק עליו אבנים וחרוזים יצא לי ציור מיוחד צבעוני מפתיע ומדהים‪ .‬הציור תרם‬
‫להקלה ושחרור נוסף אין בי רגשי אשמה או רצון לתקן את חוויות העבר ‪ ,‬אני סולחת לעצמי‬
‫לחלוטין על שהאמנתי שאני אשמה‪.‬‬
‫"הכאב והסבל משקפים את המסתורין שאין לרדת לעומקו של אלוקים‪ ,‬והאדם הסובל הוא‬
‫שניתנה לו הזכות שאין לאחרים‪ ,‬לעמוד לפני אלוקים‪ ,‬לקרוא עליו תיגר ולצמוח תוך כדי‬
‫התהליך"‪{ .‬משנת רבי מלובאביץ' זצ"ל }‬
‫"כשאדם מגלה פתאום‪ ,‬שעשה טעות חמורה שגרמה נזק רב‪ ,‬הרגש המיידי שלו הוא צער‪ .‬אולם‬
‫הצער לא צריך להימשך לנצח‪ ,‬אחרי שהאדם תיקן את הטעות‪ ,‬נפשו צריכה לעבור למצב של‬
‫שמחה‪ .‬המעבר הזה‪ ,‬כנראה‪ ,‬לא פשוט‪ ,‬יש אנשים שעלולים להיכנס לדיכאון ולעצבות‪ ,‬מתוך‬
‫מחשבות בלתי פוסקות על שגיאות העבר שלהם {משנת הרמב"ם}‪.‬‬
‫תהילים פרק קג‬
‫" ְׁל ָדוִ ד‪ָ :‬ב ֲר ִכי‪ ,‬נַ ְׁפ ִשי‪ֶׁ ,‬את ה'‪ ,‬וְׁ ָכל ְׁק ָר ַבי ֶׁאת ֵשם ָק ְׁדש ֹו‬
‫ָב ֲר ִכי‪ ,‬נַ ְׁפ ִשי‪ֶׁ ,‬את ה'‪ְׁ ,‬ו ַאל ִת ְׁש ְׁכ ִחי ָכל ְׁגמולָ יו‬
‫ַהסֹלֵ ַח ְׁל ָכל עֲ ֹונ ִֵכי‪ָ ,‬הר ֵֹפא ְׁל ָכל ַתחֲ ל ֻו ָאיְׁ ִכי‬
‫ַהג ֹו ֵאל ִמ ַש ַחת ַחיָיְׁ ִכי‪ַ ,‬ה ְׁמ ַע ְׁט ֵר ִכי ֶׁח ֶׁסד ְׁו ַרחֲ ִמים‬
‫ֶׁשר נְׁ עו ָריְׁ ִכי‬
‫ַה ַמ ְׁש ִביַע ַבט ֹוב ֶׁע ְׁדי ְֵׁך‪ִ ,‬ת ְׁת ַח ֵדש ַכנ ֶׁ‬
‫כל עֲ שו ִקים" {תהילים קג}‪.‬‬
‫קות ה'‪ ,‬ו ִמ ְׁש ָפ ִטים ְׁל ָ‬
‫ע ֵֹשה ְׁצ ָד ֹ‬
‫מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד מדגיש רבי נחמן מברסלב‪ .‬עיבדו את השם בשמחה ‪ ,‬בואו‬
‫לפניו ברננה אומר לנו דוד המלך בספר תהילים‪ .‬ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך‬
‫כתוב בספר דברים‪.‬‬
‫הזמן עובר לו ולאחר עוד הפלה ולא מעט בדיקות ובירורים כואבים התחלתי בניסיונות חדשים‬
‫להביא לעולם אח חדש כפי שהבטחתי‪ .‬הדרך הייתה קשה עם שמירה בבית חולים כמעט כל‬
‫תקופת ההריון‪ .‬היו פחדים חששות מהעתיד לבוא וקושי להיות חצויה בין התינוק שבקרבי לבין‬
‫הבן הגדול שבבית‪ .‬למרות שחברתי היקרה טיפלה בו כאילו היה בנה‪ .‬היה קשה כל הזמן‬
‫להתפלל שיולד תינוק בזמן בריא ושלם‪ .‬והנה ברוך ה' הגיע הזמן ולאחר לידה של למעלה‬
‫מעשרים שעות לשעה טובה נולד לי בן שני‪ .‬הלידה הייתה מאוד קשה ולכן אמרתי בליבי באותו‬
‫זמן "לכאן אני יותר לא חוזרת " כמו כן הרופאים ביקשו ממני לשקול רבות בעתיד הבאת‬
‫ילדים נוספים לעולם‪ .‬למרות הכול השמחה הייתה כפולה ומכופלת‪ .‬סוף סוף בני בכורי בן‬
‫החמש וחצי יכול היה לבוא לראות את התינוק והאח החדש לו חיכה כל כך הרבה שנים ‪ ,‬וסוף‬
‫סוף חזרתי והגעתי עם ידיים מלאות ‪ ,‬הבאתי את מתנת האל אליי הביתה בדיוק כפי שהבטחתי‬
‫‪10‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫לו לפני שנתיים ‪ ,‬שוב מדהים‪ .‬שמחה ואהבה הופכים מיום זה והלאה להיות חלק מעולמי‬
‫הרגשי‪ ,‬אני מתחברת לרגשות האהבה והביטחון ומבינה שיש לי את הכלים להשגת מטרותיי‪.‬‬
‫מהיום ולאורך כל הימים חיי מתמלאים חיי בשלווה שמחה והכרת לבורא עולם‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫בוודאי שמתם לב לתהליכים לדרך ולהחלטות החיוביות בהן בחרתי עוד לפניי תחילת לימודיי‪.‬‬
‫כאמור בשנת ‪ ' 95‬התחלתי את לימודיי בסדנה לרפואה משלימה חשיבה חיובית ודמיון מודרך‪.‬‬
‫בסדנה זו פגשתי את זיוה מדריכה מקסימה ומיוחדת בגישתה אשר ליוותה אותי לא מעט‬
‫שנים‪ .‬דרכה רכשתי את הכלים הבסיסיים שמשרתים אותי עד לעצם היום הזה בחשיבה חיובית‬
‫דמיון מודרך ובשימוש קבוע בהצהרות חיוביות אשר תרמו רבות להעצמה אישית ומיידית‪.‬‬
‫גרמו לי לשינויים חשובים ומועילים‪ .‬הלימודים כללו בין היתר את האנטומיה של גוף האדם‬
‫ואת השפעת התזונה הלקויה והמחשבות השליליות ביצירת מחלות וחסימות ומאידך פתיחת‬
‫ערוצים בחשיבה חיובית ובונה‪ .‬מיידית הפסקתי לעשן והצלתי את בריאותי ‪ ,‬בגיל מאוחר‬
‫התחלתי ללמוד נהיגה והוצאתי רישיון ‪ ,‬בכך התגברתי על פחד שליווה אותי שנים כתוצאה‬
‫מתאונות דרכים ‪ ,‬פתחתי ושחררתי מתוך גופי עוד חסימה‪ .‬עברתי לעיר חדשה עם דירה חדשה‬
‫משנה מקום משנה מזל ‪ ,‬התקבלתי למקום עבודה חדש‪ .‬ובעיקר קרה החשוב לי מכול‬
‫התחברותי העמוקה באמונה לה' ובחירת מסלול חיים מסורתי‪ .‬לימודים אלה היוו קרש קפיצה‬
‫ראשוני אל תוך נבכי נשמתי ‪ ,‬מאז הלכתי החכמתי והתחזקתי‪ .‬המשכתי להשתחרר מעוד‬
‫חסימות ומאחת חשובה במיוחד ‪ ,‬חדר לידה‪ .‬אני בוחרת לשחרר כל התנגדות‪ ,‬אני בוחרת‬
‫בשינוי ואני בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫בנוסף לכלים שרכשתי החלטתי לערוך לעצמי ניקוי אנרגטי וכך היה שהתחברתי והכרתי עוד‬
‫דמות מדריכה חשובה שתרמה רבות ושיפרה את איכות חיי‪ .‬יד ה' כיוונה אותי והגעתי אל‬
‫מטפל מקסים חמד של בחור בשם גיל‪ .‬גיל טיפל בי דרך אנרגיות חיוביות הנקראות הילינג‬
‫ורייקי המשחררות חסימות תקועות מהגוף‪ .‬לאחר תקופה הרגשתי עוד התפתחות פיזית רוחנית‬
‫ואת התעצמות השינוי החיובי {מומלץ בחום}‪ .‬בכל זמן אני מתחברת אל יד ההשגחה ההדרכה‬
‫והתמיכה שלה אני זקוקה‪ .‬בכל רגע ורגע יש לי אומץ וגבורה לבחור בחיים‪ ,‬אני בוחרת בחיים‪.‬‬
‫אני מוכנה להשתנות להתחדש ולצמוח‪ .‬אני נלהבת מהחיים מלאת מרץ והתלהבות‪ .‬מה שצריך‬
‫להיות בעולמי יתקיים ומה שלא ממילא לא יגיע ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫מידי פעם עלתה בי המחשבה להביא עוד ילד לעולם זאת ובעיקר לאחר שהבן השני שלי חלם‬
‫חלום בו נולדה לו אחות קטנה אשר לקחה לו את החדר‪ .‬כשסיפר לי הבן את החלום מיד‬
‫אמרתי לו "זה רק חלום ואין סיכוי ומצב למציאות שכזאת " והנה לקראת גיל ‪ 40‬קרה הדבר‪.‬‬
‫כמעט בכל יום חלמתי חלומות הקשורים בצורה זו או אחרת בתינוקות קיבלתי את המסר‪,‬‬
‫תיוולד לי בת‪ .‬הפעם הגיעה התחושה ממקום חדש וחיובי מרצון וממקום של בחירה חופשית‬
‫שלי "אשרי המאמין"‪ .‬וכך כנגד כל הסיכויים המציאותיים ברוך ה' לאחר תקופה הצלחתי‪.‬‬
‫ויתרתי על הנוחות והעבודה ממש על הכול לטובת שמירת הריון מוחלטת בבית עד הלידה‪.‬‬
‫בפנימיותי ידעתי חשתי והייתי בטוחה שאני נושאת בקרבי בת‪ .‬עניין זה הדהים את כל‬
‫המשפחה ‪ ,‬הרגשתי וחזיתי מראש שתיוולד לי בת‪ .‬כל תקופת ההריון הענקתי ונתתי לעצמי‬
‫מנוחה ושלווה‪ .‬הפעם תפסו את מקומם המחשבות החיוביות והבונות‪ .‬הראייה והדרך החיובית‬
‫בה בחרתי תרמו רבות לעבור את תקופת השמירה בצורה רגועה ונעימה לי כמו כן ללידה קלה‬
‫ומהירה‪ .‬הראיה החיובית תרמה גם רבות לגידול הבת בשמחה רבה באווירה של כיף ושלווה‬
‫ונעימות‪ .‬זכיתי שוב בברכתו ובמתנתו של בורא עולם ביצירת המופת והזכות הגדולה ליצור‬
‫ולהעניק שוב חיים חדשים‪ .‬יש בי יכולות נפלאות ומבורכות שרוצות להתממש והבחירה שלי‬
‫בזרימה של שמחה‪ ,‬אושר ואהבה‪ .‬אני מבורכת בתעצומות נפש לשחרר כל חרדה‪ .‬הארה‬
‫חדשה נכנסת לתודעתי איך שהדברים מסתדרים להם‪ .‬התברכתי בבת ודרכה התחברתי לעצמי‬
‫לפנימיותי ובהתחברות חיונית וחשובה זו כמובן גם לילדה הקטנה האוהבת והנאהבת השוכנת‬
‫בתוכי‪" .‬נסתרות דרכי ה'‪ ,‬רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום‪ ,‬כל מה שה' עושה‬
‫עושה לטובה‪ ,‬יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע" {רבי נחמן מברסלב}‪ .‬אני בשלווה ושקט‬
‫המאפשרים לי לראות באופן בהיר ‪ ,‬הקולות הפנימיים שבי מדרכים אותי בבטחה לעתיד זורח‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫את בת בתי הקטנה‬
‫את בת ילדותי השנייה מה שתתני לי אקבל ממך בשמחה ואהבה גדולה‬
‫את בת בתי הקטנה‬
‫בזכותך עבר השנים כבר מזמן נשכח‬
‫את בתי הקטנה ליבי אלייך נפתח‬
‫דרך עינייך בת אני רואה ומגלה שוב את כל נפלאות העולם‬
‫דרך מגע ידייך בת אני לומדת לחוש ולהרגיש שוב את האהבה‬
‫דרך שפתייך בת משמעות חדשה למילים ולשירים‬
‫ואיתך בת שוב אגדל ואצמח בעוצמה ובגבורה‬
‫את בת ילדותי השנייה ‪...‬‬
‫דרך שירייך בת אני לומדת להקשיב לרחשי הבריאה‬
‫דרך פסיעותייך בת אצעד בדרך החשיבה החיובית והבונה‬
‫בחיוכייך בת יש סיבה לאהבה ושמחת חיים בעולם‬
‫במבטייך בת אני אוהבת ומתרגשת בלי לחשוב‬
‫בחיבוקייך בת אהבה מציפה את כל גופי ואיתך ועם כולם ימים נוספים אבקש‬
‫בת את ילדותי השנייה מה שתיתני אקבל ממך בשמחה ובאהבה גדולה‬
‫בתי הקטנה והאהובה את לי ילדותי השנייה‪.‬‬
‫בתי בת ה ‪ 11 -‬היא אחיה ובעלי הם האור המאיר את עיניי והזורח עליי ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫האור המאיר והזורח‬
‫בואו נפזר את אבק השנים בואו נעמוד באור המאיר והזורח‬
‫עד מתי נמשיך להתחמק ולהתעלם מהאמת במשחקים של כוח‬
‫מותר לנו לבכות לפעמים כשמשהו לא נעים קורה לנו בפנים‬
‫בתפילה נשתף ונספר קצת על הקשיים קל הרבה יותר לפחד ביחד‬
‫בין הרוחות הסוערות והעננים יום אחד אולי נפסיק לרוץ בין נבכי נפשנו רגשותינו שבנשמתנו‬
‫בואו נפזר את אבק השנים בואו נעמוד באור המאיר והזורח‬
‫עד מתי נמשיך להתחמק ולהתעלם מהאמת במשחקים של כוח‬
‫מותר לנו להתרגש לפעמים כשמשהו חדש קורה לנו בפנים‬
‫בתפילה נשתף ונספר קצת על רגעי השמחה כשמעלינו האור המאיר והזורח‬
‫יום אחד נפסיק לרוץ בין נבכי נפשנו ורגשותינו שבנשמתנו‬
‫נצא בריקודים במחולות ונרקוד את היופי של שמחת החיים המאירים והזורחים‬
‫בתפילה נשתף ונספר קצת על רגעי האושר בשחרור היציאה אל החופש באהבה אמונה ונתינה‬
‫מאז הולדת הבת שלי בשנת ‪ 2002‬ומעצם בחירה חיובית זו העצמתי והעמקתי את עצמי‬
‫לבניית האמת הקיימת בתוכי‪ .‬כך הגעתי להחלטה והבנה כמו שיש לעוד הרבה אנשים בוגרים‬
‫שונים ואף מפורסמים ‪ ,‬יש דברים ורגשות דחוקים אשר צריך לטפל בהם ואין כל צורך להרגיש‬
‫חריגה ולהתבייש בהם‪ .‬הנה רגע האמת הגיע להשתחרר מרגשות אשמה שלא טופלו בזמנם‬
‫והגיע הזמן להמשיך את חיי כפי שאני מרגישה באמת ולא כפי שמצפים ממני‪ .‬אזרתי אומץ‬
‫ובשיתוף עזרה ותמיכה הראויים לכבוד והערצה מצד בעלי וילדיי הגעתי להחלטה אמיצה‬
‫גורלית ראשונה‪ .‬עזבתי בשנת ‪ 2009‬את מקום עבודתי‪ .‬אני אוהבת את עצמי ופותחת דף חדש‪.‬‬
‫בעזרת החלטה ענקית זו והידע החיובי הרב שצברתי החלטתי לשלב טיפול מעמיק בעצמי‬
‫בשיתוף ובעזרה‪ .‬יד השם שוב כיוונה והובילה אותי לשתי מטפלות שליחות ה' מקסימות‬
‫ומיוחדות כל אחת בדרכה שלה‪ .‬נוצר בינינו קשר וחיבור מיוחד אשר לא פוגשים בו בדרך כלל‪.‬‬
‫עם זהר לדיקור ועדנה לשיחות‪ .‬חשוב לציין את תרומת הטיפול בדיקור סיני‪ .‬ראשית יש להגיע‬
‫למטפל מוסמך ומוכר ‪ ,‬הדיקור עוזר לפתוח ולשחרר חסימות עמוקות מהעבר התקועות בנפש‬
‫‪14‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫האדם וגורמות לכאבים ומיחושים לא ברורים‪ .‬בשילוב התמדה וסבלנות בדיקור מגיעים‬
‫לתוצאות חיוביות‪ .‬מניסיוני מומלץ לשלב את הטיפול בדיקור לאורך כל החיים בלי שום קשר‬
‫לבעיות פיזיות הנראות לעין‪ .‬בשלב זה מוזמנים אל תוך חיי האנשים שיביאו איתם שפע‬
‫הזדמנויות חדשות שאדע לנצלם כיאות בבוא העת‪ .‬כך התחיל תהליך הדומה להרכבת פאזל‬
‫חדש המפוזר לחלקים קטנים ‪ ,‬התחלתי קודם כל לסלוח לעצמי להורי ואחיי ולהשתחרר‬
‫מרגשות אשמה שהרחיקו אותי מזהותי האמיתית‪ .‬בכל פעם התחבר בי עוד חלק חדש חיברתי‬
‫והרכבתי כל חלק וחתיכה ברגישות ובעדינות לתמונת פאזל מורכבת וחדשה‪ .‬התחברתי‬
‫לשמחת חיים לשלווה הפנימית ולתחושת קבלת העצמי באהבה ובחמימות ‪ ,‬גיליתי את הילדה‬
‫הפנימית שבי ופשוט התאהבתי‪ .‬אפשרתי לרגשות חבויים ודחוקים שלא באו לידי מימוש‬
‫בזמנם הטבעי לחבק לעטוף ולמלא את כל ישותי באהבה חמה רכה שומרת ובטוחה‪ .‬אני‬
‫מתחזקת בביטחון ואמונה מרגע לרגע יותר ויותר‪ .‬השערים לידע ולחוכמה תמיד פתוחים‬
‫עבורי ‪ ,‬אני החושבת היחידה בתת המודע שלי‪.‬‬
‫כך לאחר תקופה של טיפול משולב זה הצלחתי בחוזקה בגבורה ובאומץ רב להיכנס לעומק‬
‫נבכי נשמתי הזכה והטהורה‪ .‬אפשרתי לעצמי לחוות להתבונן ולהסתכל לכאב בעיניים ובכך‬
‫להגיע לתהומות הכי חבויים ועמוקים בנפשי‪ .‬התחברתי לעצמי לנפשי ולכול אותם רגשות‪.‬‬
‫אפשרתי להם לעלות ולהתגלות בפניי ‪ ,‬לחוות אותם ולתת להם ביטוי רגשי ושכלי‪ .‬להבין אותם‬
‫ולדעת שזה בסדר וטבעי שהיו שם‪ .‬להתגבר עליהם לסלוח ולהודות להם על ששמרו עליי‬
‫בדרכם ‪ ,‬ובכך לשחרר אותם‪ .‬את אותם רגשות מיותרים שכבר איני זקוקה להם ואין לי כול‬
‫צורך בהם‪ .‬באומץ ובתעצומות נפש שחררתי והשתחררתי‪ .‬בעשייה זו פתחתי פתח לעוד דרך‬
‫חדשה עליתי והתעליתי לפסגות חדשות ושאפתי אותם לתוכי כאוויר זך צח ומרענן‪.‬‬
‫אני משחררת את דפוסיי החשיבה הישנים שלום לכם פחד‪ ,‬חרדה‪ ,‬אשמה‪ ,‬כעס‪ ,‬זעם טינה‪ ,‬אין‬
‫לי כול צורך בכם יותר‪ .‬אני הכוח בעולמי למחשבות אין כול כוח עליי‪ ,‬לעבר אין כל כוח עליי‪.‬‬
‫אני הכוח בעולמי אני בטוחה ומוגנת ואני מודה על כך ‪ ,‬תודה לך ה'‪ .‬אני בריאה שמחה בחלקי‬
‫ומלאת אהבה‪ .‬נולדתי מחדש וסוף סוף השתחררתי מהבועה‪ .‬הרגשתי שאני חופשיה אני כאן‬
‫ועכשיו בזכות עצמי ומה שהנני‪ .‬יש לי את האישורים ותחושות הבטן הפנימיים יש לי את‬
‫הבחירה והיכולת שלי‪ .‬קודם כל אני אוהבת את עצמי‪ .‬הרגשה נפלאה זו מביאה עוד רגשות של‬
‫מגיע לי "אני ראויה‪ ,‬בריאה‪ ,‬מצליחה‪ ,‬אני יודעת לקבל "‪ .‬הכנסתי עוד רשמים חדשים לתוך תת‬
‫המודע שלי‪ .‬התחלתי להבין עד כמה ה' בירך אותי בחוויה מפרה ומלמדת זו כדי לתקן ולברוא‬
‫עבורי מציאות חדשה שומרת וזורמת במיוחד‪ .‬בכל יום אני מתחברת להצלחה‪ ,‬לשלווה‬
‫והרמוניה ולביטחון ‪ ,‬אני רגועה וכל כוחותיי הנפשיים מופנים לדרך של יצירתיות ורעיונות‬
‫חדשים‪ .‬אני נעה לעבר מעגל המנצחים‪ ,‬אני עוברת מהצלחה להצלחה ‪ ,‬התחברתי לערוץ זרימה‬
‫נקי זך וטהור לטוב חמלה ולסליחה והבנה שתמיד עשיתי כמיטב יכולתי‪ .‬הרשיתי ליופי והחן‬
‫הפנימיים ‪ ,‬הקיימים בתוכי מיום שהגעתי לאוויר העולם ‪ ,‬להופיע‪ .‬אפשרתי להם לחבק ולעטוף‬
‫אותי באהבה‪ .‬הסרתי את כל הקליפות ‪ ,‬ניקיתי את כל האבק מהשמשות מחדרי ומגירות ליבי‪.‬‬
‫פתחתי לעצמי פתח כחודו של מחט וה' פתח לי פתח כפתחו של אולם‪ .‬ה' פתח את מגירות‬
‫וחדרי ליבי ופקח את עיניי לראייה מחודשת ולהרגשה חדשה וחיובית על כל החיים כולם‪.‬‬
‫באהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים ואתנו נרפאים כל האנשים ביקום‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫האר דרכנו‬
‫בין הטיפות על שמשות רטובות קשה לנו לראות את פסיעתנו הקטנות בעולמנו‬
‫הכול כל כך דחוק נסתר ולא ברור הכול כל כך דחוס‬
‫אנו רוצים לדרוך לצעוד ולחיות כאן בעולמנו עם אהבה אמיתית זכה וכנה עכשיו כמו מאז‬
‫כשהגענו לעולם ‪ ,‬אלוקים נוטע בנו את הכוח לנצח להמשיך לפסוע ולצעוד בחיים בבטחה בעוז‬
‫ובגבורה כמו כולם‪.‬‬
‫אם בשביל זה אנחנו קיימים בעולם אלוקים ‪ ,‬הראה לנו את הדרך הנכונה והאמיתית בשבילנו‬
‫ולמרות שזה לא קל חבוי ונסתר זה לא אומר שנוותר יש לנו חלום אלינו הוא בא‬
‫בפסיעות של כולנו ליד נחלים זורמים טהורים וזכים‬
‫נצא כולנו ונצעד אל דרך מוארת זורחת וחדשה כמו הים הגדול והפתוח‬
‫ומתוך ליבנו נישא תפילה חדשה היוצאת מתוך עמקי נשמתנו‬
‫בבקשה אלוקים הראה לנו את הדרך‬
‫ותן לנו את הכוח לנצח ולשמוח באמונה ובחיים חדשים מוארים וזורחים‬
‫אני בוחרת להיכנס לנתיב דרך ההצלחה האישי ‪ ,‬אני מרגישה ומבחינה שאני עומדת לקבל את‬
‫ההדרכה המדויקת והמתאימה ביותר בשבילי‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫בשנת ‪ 2010‬באומץ ובגבורה רבים אני בוחרת בהחלטה גורלית שנייה ניתוק הקשר עם משפחת‬
‫ילדותי‪ .‬כאמור בחרתי והתחלתי בדרך וחיים חדשים הפכתי דף לדף נקי ולבן ‪ ,‬לכן מסיבות‬
‫מאוד אישיות ומתוך כבוד האדם והזולת אני בוחרת לראות את כף זכותם‪ .‬אני מודה להם על‬
‫כך שהביאו אותי לעולם מופלא זה ‪ ,‬הם עשו כמיטב יכולתם‪ .‬בחרתי בצעד אמיץ מעורר כבוד‬
‫והערכה עצמית‪ .‬סוף סוף בחרתי והעזתי בצורה בוגרת לצאת ולסגור את דלת העבר הישן‬
‫ולפתוח את דלת השער החדשה‪ .‬להיכנס ולהופיע בפני אור נשמתי להקשיב לרחשי ליבי‬
‫ולהפסיק לעשות מה שציפו ומצפים ממני‪ .‬אני עושה כמיטב יכולתי הם חופשיים ואני חופשיה‪.‬‬
‫התפללתי הצהרתי שחררתי וסלחתי להם ‪ ,‬אני מודה לה' שהעבר היה ולא ישוב עוד לעולם‪.‬‬
‫התיקון אותו אני עוברת הוא חוויה מלמדת ומעצימה‪" .‬שום דבר שהוא מעל לכוחותינו אינו‬
‫נדרש מאיתנו‪ .‬כאשר ניסיון נשלח אלינו‪ ,‬זהו סימן שאנו מסוגלים להתגבר עליו " {רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‪.‬‬
‫לסלוח פירושו להניח למה שהיה לחלוף למה שיהיה לבוא ולמה שישנו להיות‪ .‬אני משחררת‬
‫את עצמי מזיכרונות העבר בלא חרטה או כעס על הדרך שהייתי צריכה לעבור‪ .‬אני משתחררת‬
‫ממוסכמות עולם מוטעות אשר כבר אינן נחוצות לי‪ .‬הריני מוחלת וסולחת לכל מי שהכעיס‬
‫והקניט אותי או שחטא כנגדי‪ .‬אני סולחת לכל מי שפגע בי או שחשבתי שפגע בי‪ .‬ההצלחה‬
‫זורמת מתוכי וכוחות הנפש שלי מאוחדים ברצון לצמוח ולגדול‪ .‬ההצלחה ואני מאוחדים זה‬
‫בזה כמו מגנט‪ .‬בחרתי בדרך חיים לכל החיים דרך פשוטה לחיות ולראות רק את הטוב ותמיד‬
‫להיות בסביבת האור והטוב‪ .‬אני נמצאת בתהליך תמידי של זרימה ויצירה בתנועתיות בחידוש‬
‫והתחדשות בבריאה יום יומית מחודשת‪ .‬השגת המטרה אמנם דורשת השגחה התמדה והקרבה‬
‫אבל היא מבטאת את ההגשמה האמיתית הטהורה המוארת והזורחת מתוך נבכיי הנשמה‪.‬‬
‫"דרכיך ה' הודיעני אורחותיך למדני הדריכני באמיתך"‬
‫הארה ותובנה חדשה נכנסות לתודעתי‪ .‬בחירת דרכי ובניית תמונת פאזל חדשה ובזמן הכתיבה‬
‫קיבלתי מתוך נבכי נשמתי את כל התשובות האמיתיות והבונות לשאלות ששאלתי עם הזמן‬
‫את עצמי‪ .‬שוב גילוי מדהים ומפעים יד ה' והשגחה פרטית ועליונה זורחת כל העת מגינה‬
‫ושומרת עליי‪ .‬אור המזל מקרין ומביא הצלחה גדולה ומתמדת אל תוך חיי‪ .‬למדתי שיש בנו‬
‫כוחות נסתרים כדי שנוכל להזיז דברים‪ .‬כוחות הנפש שלי מתחברים לאינסוף אפשרויות היקום‬
‫וממגנטים את זו המתאימה ביותר עבורי‪.‬‬
‫{תהילים כה}‬
‫‪17‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫מאז עזבתי את עבודתי לא ישבתי בחיבוק ידיים‪ ,‬בשנה הראשונה קראתי עוד ועוד ספרים‬
‫כדוגמת "המסע" ו"בגן האמונה" העמקתי והתחזקתי בביטחון ואמונה‪ .‬צפיתי בתוכניות‬
‫מאלפות בערוץ הידברות ובעיקר בהרצאות של הרבנים זמיר כהן ‪ ,‬יצחק פנגר ‪ ,‬הגב' אביבה‬
‫שטיינמץ ובתכנים של הידברות נשית‪ .‬שאלתי התעניינתי חקרתי ולמדתי‪ .‬רכשתי ידע רב‬
‫והבנתי דרכם שבעצם קיבלתי לעצמי אישור סופי וחשוב‪ .‬בחרתי בדרך חיובית ונכונה ממש‬
‫כפי שהם מלמדים בדרך יפה ובצורה נעימה ‪ ,‬דרכי בדיוק כדרכה של היהדות‪ .‬כל התכנים‬
‫שראיתי בערוץ זה שילבו בתוכם ולימדו איך היהדות והפסיכולוגיה משתלבות זו בזו בדרך‬
‫לשינוי תפיסה חיובית ומודעות עצמית‪ .‬הרבנים הציעו הראו הסבירו בהומור בצורה יפה‬
‫ומרתקת ממקום חיובי ובונה איך לדבוק בה' ובאמונה באור האהבה האמיתית והכנה גם אם‬
‫אתה לא בדיוק נמצא בדרך של שמירת מצוות ואמונה חרדית ‪ ,‬הם העבירו את המסר בחיוב‬
‫ולא מתוך הפחדה כפייה או הטפה ‪ ,‬חזק חזק ונתחזק‪.‬‬
‫בין לבין התנדבתי פעם בשבוע בכתה של בתי כמורה נוספת המסייעת למחנכת הכיתה לאורך‬
‫כל שעות אותו יום לימודים על כל המשתמע מכך‪ .‬פעילות זו גרמה לי סיפוק בגילוי ידע‬
‫והיכולות שהיו חבויות להן איפשהו בתודעתי‪ .‬לא למדתי הוראה ובכל זאת יצרתי קשר נפלא‬
‫עם ילדים בכיתה עזרתי הקשבתי והענקתי להם תשומת לב מרבית‪ .‬נוצר קשר מיוחד עם‬
‫המחנכת ועם שאר המורים וההנהלה‪ .‬התקבלתי וניתנה לי התחושה וההרגשה שאני מורה לכל‬
‫דבר‪ .‬לאחר סיום שנת הלימודים ביקשו שאמשיך תמורת תשלום לשמש כמורה מחליפה‪,‬‬
‫החמיא לי אך לאחר מחשבה מעמיקה הבנתי שזה לא הכיוון‪ .‬חשוב ביותר לציין‪ ,‬התנדבות זו‬
‫תרמה רבות להידוק הקשר המיוחד בין הילדה הפנימית שבתוכי לבין הילדה שלי ‪ ,‬בתי הקטנה‪.‬‬
‫כל מה שאני נוגעת בו הופך להצלחה‪ ,‬הכול בסדר ונכון בחיי‪ .‬אני משדרת מחשבות חיוביות‬
‫ומעודדות לכולם ומבינה שמחשבות אלו חוזרות אליי‪ .‬יש לי מערכות יחסים נהדרות עם כולם‪.‬‬
‫"אם נתבונן היטב נשים לב‪ ,‬שמבלי לקחת סיכונים גדולים ומבלי לנדוד למרחקים‪ ,‬קיימות‬
‫נשמות רבות הנוגעות בנו ואשר מחכות מאיתנו רק למילת עידוד‪ ,‬רק לחיוך‪ .‬כמונו הן זקוקות‬
‫תכופות שחבר יטפח על שכמן ויגיד להן המשך‪ ,‬אתה בכיוון הנכון" {רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‪.‬‬
‫בשנתיים האחרונות התנדבתי בעמותת אקי "ם‪ .‬מינו אותי לתפקיד עם ראש גדול אחראי‬
‫ושמשתי כמנהלת סניף ויד ימינו של יו"ר הסניף‪ .‬תקופה זו הייתה אחת התקופות היפות בחיי ‪-‬‬
‫הנתינה‪ .‬הייתה התפעלות סביבי במיוחד לאור העובדה שרוב חברי העמותה הם הורים לילדים‬
‫עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואני בלי שום קשר משפחתי התנדבתי מרצוני הטוב והכנה‬
‫לעזור לתת ולתרום למען החניכים ובני משפחותיהם‪ .‬שוב נוצר קשר מיוחד עם המשפחות‬
‫והחניכים ‪ ,‬שמחת החיים של החניכים מכל הגילאים והמוגבלויות השונות פשוט מדהימה‪.‬‬
‫חיבקתי והענקתי להם אהבה אמיתית וכנה‪ .‬אני קיבלתי מהם אהבה בצורה כפולה מה שלא‬
‫ממש טבעי ומובן‪ .‬נשאבתי בעבודת בסניף שהייתה אינטנסיבית ובעיקר מהבית‪ ,‬קיבלתי‬
‫לפטופ ופלאפון‪ .‬אין משרד לסניף וכול חברי העמותה עובדים מהבית ‪ ,‬אי לכך בני משפחתי היו‬
‫לשותפים מלאים בעשייה ובהתנדבות‪ .‬שמשתי להם דוגמה אישית ומאלפת לנתינה לכבוד‬
‫ואהבת האדם והזולת‪ .‬בעשייתי הרבה הענקתי המון לחניכים ולבני משפחותיהם‪ .‬גרמתי להם‬
‫להרבה כיף ושמחת חיים‪ .‬התמורה והקבלה שלי שליבי מתמלא בחום ויש לי סיפוק גדול‬
‫ועצום‪ .‬אני מעניקה אהבה ומקבלת אהבה ענקית בחזרה‪ .‬במסגרת התנדבותי זכיתי להיות‬
‫‪18‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫בבית הנשיא‪ ,‬בכנסת‪ ,‬בכנסים‪ ,‬ללמוד בסדנת עיתונאות ותקשורת מטעם אקי "ם ישראל‪,‬‬
‫לפגוש שרים וחברי כנסת‪ ,‬הפכתי לדמות ציבורית אהובה וידועה ‪ ,‬כמו כן במסגרת מסיבות‬
‫ואירועים פגשתי זמרים מפורסמים‪ .‬במסגרת תפקידי השתתפתי במשך שנה בסדנה בהנחיית‬
‫יועצת ארגונית מטעם העירייה וייצגתי את הסניף בפורום מתנדבים יישובי ‪ ,‬בסדנה זו עזרתי‬
‫בנוסף לתפקידי גם לארגונים אחרים‪ ,‬יצרתי קשרים טובים הכרתי עוד אנשים חדשים וטובים‬
‫באמצע הדרך‪ .‬אני גודלת וצומחת שורשיי חזקים ואיתנים הם שואבים מים זכים וטהורים‪.‬‬
‫מעתה נמשכים אליי מצבים שמחים ואנשים טובים‪ .‬שוב יד המקרה? באחד מהמפגשים בסדנה‬
‫נתנה המנחה משימה‪ .‬כל אחד כתב על פתק ובעילום שם מה חלומו ומה עליו לעשות בכדי‬
‫לממשו‪ ,‬אני כתבתי שחלומי לכתוב ספר והתשובה שקיבלתי מכל החברים בפורום פשוט‬
‫לעזוב הכול להושיב את עצמי ולהתחיל לכתוב‪ .‬אז זה נראה לי הזוי ורחוק אבל ה' חשב עליי‬
‫אחרת‪ .‬עם הזמן בחלוף שנתיים בתפקיד שהיו מבחינת עשייתי והישגיי כמו חמש שנים התחלתי‬
‫להרגיש שההתנדבות שואבת ממני המון כוחות‪ .‬מאחר והעבודה נעשתה מהבית וכמעט ללא‬
‫גבולות לאורך כל שעות היום מצאתי את עצמי בלי אוויר ומרחב מחייה פרטי לעצמי ולבני‬
‫משפחתי‪ .‬לכן אחרי לא מעט מחשבות והתלבטויות רבות החלטתי לפרוש‪ .‬היה קשה ולא נעים‬
‫במיוחד אבל ראיתי קודם כל את עצמי ואת משפחתי לנגד עיניי‪ .‬כעת אני מחוברת יותר לנכון‬
‫והאמיתי בשבילי‪ ,‬עכשיו אני מוכנה להתמודד עם כל מצב ברוגע ושלוות נפש‪ .‬כול אחד עושה‬
‫את הכי טוב שהוא יכול ‪ ,‬גם אני‪ .‬למי שיש קצת זמן‪ ,‬מומלץ בחום לבוא ולתרום‪ .‬חברי עמותת‬
‫אקים נפרדו ממני בכבוד והערכה שמסתבר בדיעבד הייתי ראויה להם‪ .‬הם עשו זאת על ידי‬
‫הכנת מסיבת הפתעה ופרידה מרגשת במיוחד בה קיבלתי מגן הוקרה מראש העיר‪ ,‬תעודת‬
‫הוקרה ממנכ"לית אקי "ם ישראל‪ ,‬מתנות מזכרות ותמונות לכל החיים‪ ,‬בעיקר קיבלתי כבוד‬
‫והערכה גדולה בהרבה ממה שציפיתי וכל זאת בנוכחות בעלי וילדיי‪ .‬עד אז לא הערכתי את‬
‫גודל הנתינה העצומה והעשייה הברוכה שלי ואת הידע הגדול שבי אני פשוט גאה בעצמי‪ .‬זה‬
‫לא פשוט להיות מנהלת בלי רקע קודם‪ ,‬הבאתי את עצמי ‪ ,‬את כל נשמתי כאילו היו כולם בני‬
‫משפחתי‪ .‬תודה לה' על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי להכיר אנשים עם נשמות כל כך נעלות‬
‫מיוחדות נפלאות ומחזקות‪ .‬ובעיקר "לתת מהנשמה והלב לתת כשאתה אוהב "‪ .‬חשוב לציין‪,‬‬
‫אני עדיין תורמת מזמני לאקי "ם בהדרכת חטיבות לפני יום ההתרמה ובאיסוף התרומות כמו‬
‫כן במכירת מארזים בחגים‪ .‬מידי פעם אני מבקרת במועדונית שבעיר מתנדבת לעיתים בעירייה‬
‫ועוזרת בעבודה משרדית למנהלת יחידת המתנדבים‪ .‬בנוסף קצצתי את שערי הארוך ותרמתי‬
‫אותו לטובת הכנת פאות עבור ילדים חולי סרטן מעמותת "זיכרון מנחם " שבירושלים‪ .‬קיבלתי‬
‫מהם מכתב תודה מרגש ותעודת הוקרה השווים את הכול‪ .‬אני מקרינה שלווה שמחה ורצון טוב‬
‫כלפי עצמי ומשתפת את הסביבה בכישורי וביכולותיי המיוחדים‪ .‬היום הוא מיוחד וזוהי דרך‬
‫טובה ‪ ,‬הכול כפי שצריך להיות ואני מגשימה את עתידי עכשיו‪ .‬אני מתחברת וקולטת את‬
‫המסרים שאני ראויה לטוב ומקבלת באהבה את כול מתנות היקום‪ .‬משנת הרבי היא "שכולנו‬
‫חיים באותו העולם‪ .‬אם אדם אחד סובל‪ ,‬כולנו צריכים להרגיש זאת‪ ,‬אם אדם אחד מצליח‪,‬‬
‫כולנו צריכים להפיק מזה תועלת‪ .‬לכל אחד מאיתנו ניתנה הבחירה לראות את האחדות‬
‫הבסיסית הזאת או להפנות את מבטנו ולדאוג רק לעצמנו‪ ,‬על חשבון האחרים‪ .‬האחריות היא‬
‫אחת המתנות הגדולות ביותר שנתן לנו אלוהים‪ ,‬מתנת ההשתתפות הפעילה בהתפתחות‬
‫הדינמית של גורל העולם‪ .‬אל לנו להתעלם מהמתנה הזאת לעולם‪ .‬באיזון העדין שבו תלוי גורל‬
‫העולם‪ ,‬ייתכן שמעשה אחד של הצטיינות הוא שיטה את כף המאזניים"‬
‫{משנת הרבי מלובאביץ זצ"ל}‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫לסיכום דבר‪:‬‬
‫בוודאי לכל אחד מכם יש דבר מה שהיה רוצה לשחרר ולשנות מתקופות אלו ואחרות בחייו‪.‬‬
‫הורות ‪ ,‬אחים‪ ,‬בית הספר‪ ,‬צבא‪ ,‬שכנות ובכלל‪ .‬יש ביננו רבים אשר לא מממשים את עצמם‪.‬‬
‫דרך אומץ תעוזה חשיבה ותפילה יכול כל אחד במו ידיו לשנות את גורלו‪ .‬קודם כל לבחור‬
‫ברצון הנובע מתוך עמקי הנשמה להסיר כל פחד ומכשול‪ .‬לכוון ולהתחיל לצעוד בדרך חדשה‬
‫המשלבת בתוכה בין יתר הדברים שהצגתי גם תזונה נכונה {אני צמחונית} פעילות גופנית‬
‫והקפדה על נשימה נכונה ‪" ,‬ולזכור שאלוקים נתן לכול אחד מאיתנו יעד בחיים‪ .‬לעשות טוב‬
‫ולעודד מעשים טובים‪ .‬להשתמש בזמננו‪ ,‬במרצנו‪ ,‬ובידע שלנו כדי לפרוץ דרך שכבות ה"כלי"‬
‫ולגלות את האור האלוקי שבפנים‪ .‬למרות העדר תשובה מספקת לשאלת הרוע‪ ,‬אנחנו יכולים‬
‫וחייבים לחיות חיים משמעותיים‪ ,‬לקדם את הצדק ואת טוב הלב וממש לסייע ביצירת עולם‪ .‬יש‬
‫לנו היכולת לצאת נגד כוחות הרשע על ידי שנאיר עליהם באור הטוב‪ .‬ויש לנו הוודאות שהטוב‬
‫ינצח‪ ,‬השפעתו היא נצחית ומצטברת‪ .‬מפעולותיו הטובים של האדם במרוצת הדורות הם‬
‫לבנים לבניית ניצחונו הסופי של הטוב בעולם" {משנת הרבי מלובאביץ זצ"ל}‪.‬‬
‫כעת אני מקבלת את תפקיד התלמיד בחיים בהבנה ותובנה גדולה ‪ ,‬כל יום בחיים הוא עוד יום‬
‫ושעור גדול שיש מה ללמוד ולהתעצם ממנו‪.‬‬
‫"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו"‬
‫"ואהבת לרעך כמוך" {ספר ויקרא יח}‬
‫"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם‪ ,‬חיים כולכם היום!"‬
‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" {ספר דברים טו}‬
‫{מתוך המאמר התלמודי סנהדרין לז} ‪,‬‬
‫{דברים ד' פסוק ד}‪.‬‬
‫הארה נוספת מושכת את תשומת ליבי‪ ,‬מתחילת ולאורך מסלול חיי נעזרתי ופגשתי באנשים‬
‫עם נשמות טובות ומיוחדות להם שמות פרטיים משמעותיים שפשוט אי אפשר להתעלם מהם‪.‬‬
‫להזכירכם ‪ :‬זיוה‪ ,‬גיל‪ ,‬זהר‪ ,‬עדנה ‪ ,‬הילה בתיה פשוט ומאוד מדהים לראות איך שמשמעות שמות‬
‫כולם קשורה בצורה זו או אחרת לתהליך משותף של הדרך ליצירת זרימת נס שהוא בעצם אני‪.‬‬
‫יד המקרה? צירוף מקרים? או כפי שאני מאמינה באמונה שלמה יד ה' אוחזת בידי מובילה‬
‫ומנחה את תנועותיי באור זורח ומאיר בהשגחה פרטית תמידית ועליונה "אשרי המאמין" ?‪.‬‬
‫פסוק מתוך תפילת ערבית‪:‬‬
‫"בחכמה פותח שערים‪ .‬בתבונה משנה עיתים‪ .‬מחליף את הזמנים ‪"....‬‬
‫שיר למעלות‬
‫לות‪ֶׁ ,‬א ָשא ֵעינַ י ֶׁאל ֶׁה ָה ִרים‪ֵ ,‬מ ַאיִ ן ָיבֹא ֶׁעזְׁ ִרי‪ֶׁ :‬עזְׁ ִרי ֵמ ִעם יְׁ יָ‪ ,‬ע ֵֹשה ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶׁרץ‪:‬‬
‫" ִשיר לַ ַמעֲ ֹ‬
‫ישן‪ ,‬ש ֹו ֵמר יִ ְׁש ָר ֵאל‪ :‬יְׁ ָי ש ְֹׁמ ֶׁר ָך‪,‬‬
‫ַאל יִ ֵתן לַ מ ֹוט ַרגְׁ לֶׁ ָך‪ַ ,‬אל יָנום ש ְֹׁמ ֶׁר ָך‪ִ :‬הנֵה לֹא יָנום וְׁ לֹא יִ ָ‬
‫יְׁ ָי ִצ ְׁל ָך ַעל יַד יְׁ ִמינ ָ‬
‫ַכ ָכה‪ְׁ ,‬וי ֵָר ַח ַב ָליְׁ לָ ה‪ :‬יְׁ ָי יִ ְׁש ָמ ְׁר ָך ִמ ָכל ָרע‪ ,‬יִ ְׁשמֹר‬
‫ֶׁך‪ֹ :‬יו ָמם ַה ֶׁש ֶׁמש לֹא י ֶׁ‬
‫עולָ ם"‪.‬‬
‫בו ֶׁא ָך‪ֵ ,‬מ ַע ָתה וְׁ ַעד ֹ‬
‫את ָך ו ֹ‬
‫ֶׁאת נַ ְׁפ ֶׁש ָך‪ :‬יְׁ ָי יִ ְׁש ָמר ֵצ ְׁ‬
‫תהילים קכא‬
‫‪20‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫המלצות לשימוש בהצהרות חיוביות הנקראות "מחייבות"‬
‫אתם מתחייבים בפניי עצמכם‪ ,‬כתבתי אתן כולן בגוף ראשון כל אחד ישנה עפ"י בחירתו ‪.‬‬
‫בשלב ראשון‪ ,‬כדאי להכין מחברת וכלי כתיבה לעבור דף דף ולרשום את אלה‬
‫המתחברות אלייך‪.‬‬
‫שלב שני‪ ,‬לבחור כהתחלה בחמש הצהרות ולשנן אותם כל יום בכל זמן ומקום‪,‬‬
‫בפקק בדרך לעבודה‪ ,‬בנסיעה באוטובוס‪ ,‬בתור כלשהו‪ ,‬בעבודה בזמן ההפסקה‬
‫בהליכה‬
‫מומלץ ביותר‬
‫לפני השינה כשמתעוררים פתאום באמצע הלילה להחליף את‬
‫הטרדות במחשבות ובהצהרות חיוביות ‪.‬‬
‫אפשרות נוספת‪ ,‬כשאתם במצב מנוחה עם מוסיקה שקטה להרפות לנשום ברוגע‬
‫ולדמיין את עצמכם כאילו אתם כבר נמצאים במציאות בה הייתם רוצים להיות‪.‬‬
‫אפשרו ותנו לעצמכם לחוות ולרגיש את זה בצבע בריח וברגיעות‪.‬‬
‫לאחר כשבוע להגדיל את מספר ההצהרות וכן הלאה‪ ,‬אם קשה לכם לשנן תוכלו לצלם‬
‫בכמה עותקים או להצטייד עם הספר שיהיה אתכם‪.‬‬
‫אפשרות נוספת וחזקה‪ ,‬להקליט ולשמוע את עצמכם מקריאים בקולכם את ההצהרות‪,‬‬
‫מומלץ בדוק ומנוסה‪ ,‬להשמיע לעצמכם במצב הרפיה ומנוחה ובכל דרך שתבחרו ‪.‬‬
‫עד לעצם יום זה שמורה אצלי קלטת במצב שמיש ומצוין מלפני ‪ 15‬שנה‪.‬‬
‫לאחר זמן מה את תרגישי איך הדברים והימים משתנים לטובה‪ ,‬משהו חדש מתחיל‬
‫והכול פתאום מרגיש נראה ולובש צורה אחרת‪ .‬תאמיני בעצמך והשמיים הם הגבול‪...‬‬
‫זאת הצעה לדרך חיים‪ ,‬ה"בחירה חופשית והרשות נתונה" תחשבי טוב יזרח ויאיר‬
‫הטוב תמגנטי אלייך רק טוב‪ ,‬בדוק ומנוסה‪ ,‬כל יום בחיים הוא עוד יום ושעור שיש מה‬
‫ללמוד ממנו‪.‬‬
‫כאשר אנו מחוברים אל העצמי האמיתי שבתוכנו שהוא שלנו בלבד אזי שום רגש‬
‫שאינו חיוני לנו יכול להמשך אלינו‪.‬‬
‫כל מה שמגיע אלייך באופן לא צפוי הן מתנותיו של אלוקים‪ ,‬אם תצליחי לחוות אותן‬
‫במלואן‪ ,‬הן ישרתו אותך נאמנה‪.‬‬
‫הרגע הנוכחי הוא המפתח לפתיחת מנעול דלת השחרור לשביל הזהב שלי‪.‬‬
‫כל אחד קוצר את אשר הוא זורע‪ ,‬בין שזה קורה תוך כדי מודעות עצמית או כאוטומט‬
‫חוק כוח המשיכה‪.‬‬
‫בשם השם נעשה ונצליח אמן ואמן!!‬
‫‪21‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫נישא תפילה‬
‫היום הזה הוא לנו התחלה חדשה‬
‫בדף נקי צח ולבן אנחנו נוגעים‬
‫נישא תפילה ונדע יש כבר מי שמקשיב ושומע‬
‫למרות שיש לנו דרך מפותלת וארוכה ללכת לא נוותר‬
‫גם אם לא היום אולי נגיע עוד שנה‬
‫העיקר שלא נוותר ותמיד נזכור אנחנו יכולים לבחור אחרת‬
‫כל התשובות לשאלות ממתינות לנו בין השבילים למציאת דרך המלך‬
‫גם אם הדרך קשה ומפותלת בעליות ובמורדות אל נפחד ונתייאש עכשיו‬
‫תמיד נזכור גם אם לא היום בטוח נגיע עוד שנה‬
‫בליבנו נישא תפילה ונשמור על התקווה כי יש מי שמקשיב ושומע‬
‫התקווה איתנו בנשמתנו נשארת ועלינו שומרת אל נא נאבד אותה‬
‫בואו ונהיה הראשונים נבחר ביום זה שיהיה לנו כהתחלה לסלילת דרך חיים חדשה‬
‫דרך חיובית מוארת זורחת ובונה‬
‫‪22‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫הצהרות לתחילת שינוי סליחה לעצמך ולאחרים ‪:‬‬
‫"לסלוח‪ ,‬פרושו להניח למה שהיה לחלוף למה שיהיה לבוא ולמה שישנו להיות "‬
‫סלחנות לא משנה את העבר אך מרחיבה ומעצימה את העתיד‪.‬‬
‫לטעות זה אנושי לסלוח אלוהי המחילה היא תכונת החזקים והאמיצים‪.‬‬
‫תודה על שתמיד עשיתי כמיטב יכולתי אני מניחה לעבר ומתרכזת בהווה בחיי‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לאהוב את עצמי ולקבל את עצמי בדיוק כפי שאני‪.‬‬
‫תודה על שאני סומכת ובוטחת בעצמי אני יפה בדיוק כפי שאני‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת למשוך אל חיי את האנשים המתאימים לי באמת ופתוחה לקראתם‪.‬‬
‫תודה על שאני אוהבת ומקבלת את עצמי בדיוק כפי שאני‪.‬‬
‫תודה על שאני רואה את עצמי ואת אשר אני עושה בעיניים אוהבות אני בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫תודה על שאני פותחת את ליבי ושרה את שמחת האהבה‪.‬‬
‫תודה על שאני רואה באהבה ובשמחה החיים נפלאים ומלאים בשמחה‪.‬‬
‫תודה על שאני יוצרת לעצמי עכשיו חיים שאני אוהבת ושמחה להסתכל בהם‪.‬‬
‫תודה על שאני נעה לעבר מעגל המנצחים אני מנצחת בקלות‪.‬‬
‫תודה על שיש שלום שלווה בהירות והרמוניה בתוכי ומסביבי בכול הזמנים‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לשחרר כל התנגדות‪ ,‬אני בוחרת בשינוי ואני בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫‪{.‬רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‬
‫‪23‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫"באהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים ואתנו נרפאת כל הסביבה" {לואיז היי}‪.‬‬
‫תודה על התובנה שכאשר אנחנו סולחים אנחנו מתחברים ואוהבים את עצמנו יותר ויותר‪.‬‬
‫אדם שמבין את עצמו כבר לא יאבד בעולם הזה ומי שמבין פעם אחת את האדם שבקרבו מבין‬
‫את כל האנשים‪ .‬אין אדם עולה ומתעלה על עצמו אלא על ידי הכרת עצמו וניסיונו‪.‬‬
‫תודה אני הכוח בעולמי למחשבות אין כל כוח עליי‪ ,‬לעבר אין כל כוח עליי אני הכוח בעולמי‪.‬‬
‫תודה אני בטוחה ומוגנת תמיד בכל מקום שאהיה ואני מודה על כך ‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫תודה על שתבונת אלוקים מדריכה ומכוונת אותי בכל רגע בחיי‪.‬‬
‫תודה על שאני מוגנת על ידי אהבה והשגחה אלוקית‪.‬‬
‫תודה על שאני רגועה ושלווה עכשיו ותמיד מפני שאני בתהליך זרימת חיים מחודשת‪.‬‬
‫תודה על שאני משתחררת ובקלות ובשמחה מהישן ומקבלת בברכה את החדש לתוך חיי‪.‬‬
‫תודה על שאני נעה בביטחון הנאה וקלות ‪ ,‬אני נעה בשמחה ומאמינה בתהליך זרימת החיים‪.‬‬
‫תודה על שאני חיה בשמחה ובהרמוניה הכול זורם בתוכי ומסביבי בכל הזמנים‪.‬‬
‫תודה על שאני מטמיעה את כל ההתנסויות החדשות בחיי בשלום ובשלווה ובהרמוניה‪.‬‬
‫תודה על שאני אוהבת את עצמי ואת גופי ואני חיה את חיי באיזון מושלם‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה אלוקים על שאתה מרפא את כל מקומות המחשבה בזיכרונותיי ובגופי‪.‬‬
‫תודה אלוקים על החלקים שהרוויחו אני סולחת לכל מי שהאשמתי‪.‬‬
‫אני מבקשת סליחה מכל מי שהאשמתי כולל את אלוקים ואת עצמי‪.‬‬
‫תודה אלוקים על שאתה מדריך אותי אל הדרך הנכונה והמתאימה לי‪.‬‬
‫תודה אלוקים על שאתה עוזר לי לסמוך על עצמי ועל האחרים‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לסלוח לעצמי לחלוטין על כך שהאמנתי בעבר שאני אשמה‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לסמוך על הנשמה שלי ובעצמי‪.‬‬
‫תודה לנשמתי הגדלה והמתעצמת בכל יום בכל זמן וצורה‪.‬‬
‫תודה על שאני מלאת אור ואהבה ללא תנאי חיי זורמים ומלאי הפתעות טובות כל הזמן‪.‬‬
‫תודה על ההבנה שאם רוצים אז מנצחים אין דבר העומד בפני הרצון אם רוצים אין זו אגדה‪.‬‬
‫תודה על שאני מאפשרת לעצמי להיות מי שאני ולאחרים מי שהם ‪.‬‬
‫תודה על שאני חופשיה להיות שמחה אני פותחת את ליבי ושרה את שמחת האהבה‪.‬‬
‫תודה על שאני בעלת ערך ביטחון עצמי וכוחות פנימיים עצומים‪.‬‬
‫תודה על שהאחרים אינם משקפים את עצמי ואת נשיותי‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה על שאני בוחרת ומסכימה ליצור שינוי חיובי בחיי ומאפשרת לשינוי זה להתרחש באופן‬
‫קליל וטבעי ‪ ,‬דרך הסכמה זו אני מוצאת את הדרך להצלחה‪.‬‬
‫תודה על שיש לי מזל טוב ‪ ,‬בעזרת האל הפכתי לאדם שמח ואוהב יותר בעל מזג רגוע וטוב‬
‫יותר‪ ,‬השמחה והשלווה הופכים להיות חלק בלתי נפרד מחיי‪.‬‬
‫תודה על שאני מתחברת אל קולות המחשבה שבי בשלווה ומוסיקה חדשה מתחילה להישמע‪.‬‬
‫אני מודה להשם יתברך על ההכוונה והעזרה שאקבל משמיים ‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫תודה על שאני מתרכזת במה שטוב להווה ומביטה בשמחה ובבטחה לעתיד שמח וטוב יותר‪.‬‬
‫תודה על שאני משחררת את עצמי מזיכרונות העבר ‪ ,‬זה קרה חלף ומבחינתי לא ישוב לעולם‪.‬‬
‫תודה על שעכשיו אני מתבוננת ומסכמת מה למדתי מהתיקון של חיי‪.‬‬
‫תודה על שהתיקון אותו אני עוברת הוא חוויה מלמדת ומעצימה‪.‬‬
‫תודה על שאני משחררת את העבר ומתרכזת בהווה היום יומי של בחיי‪.‬‬
‫תודה על שאני נושמת בקרבי את נשימת חיי האהבה וזורמת בקלות עם תהליך החיים‪.‬‬
‫תודה על שאני חיה את חיי באיזון בבריאות והרמוניה עם כל האנשים שמלווים אותי בחיי‪.‬‬
‫הכול זורם ונכון בעולמי שופע ההנאות אני מצפה ומוכנה ו לתת לעתיד שלי להתרחש‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫החיים שלי זורמים ומתחברים עכשיו לכל התחומים‪ ,‬אני ראויה לחיים טובים נעימים ושמחים‪.‬‬
‫אני אוהבת ומעריכה את עצמי ומגיע לי כל העושר והאושר הקיימים בעולם‪.‬‬
‫זה ברור וזורם בשבילי לחיות ולהצליח בכל יום ויום אני מחוברת להצלחה אדירה‪.‬‬
‫אני מאמינה באמונה שלמה בהשם יתברך רק טוב וחסד נכנסים אליי ואל כל בני משפחתי‬
‫האהובה והיקרה‪ .‬אני אוהבת את גופי ולכן אני מקפידה להזין את עצמי בצורה בריאה ונכונה‪.‬‬
‫אני אוהבת ומקבלת את עצמי מכל הבחינות וסולחת לעצמי על שפגעתי בעצמי‪.‬‬
‫אני סולחת לעצמי על שפגעתי באנשים אחרים וסולחת להם על שהם פגעו בי‪.‬‬
‫אני מצפה ומחכה לפגוש אנשים חדשים ונהנית ממפגשים עם אנשים טובים שמוסיפים עוד ידע‬
‫ושמחה לחיי‪ .‬אני מחברת את עצמי לתוך עולם של עתיד מלא ברכה שפע והצלחה ששום אדם‬
‫ביקום לא יוכל לקחתם ממני‪ .‬אני שמחה וגאה במי ובמה שאני עכשיו בכל זמן ומקום‪.‬‬
‫אני מברכת ומתחברת לכישורי וליכולותיי המיוחדים הנפלאים והזורמים‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אני מבקשת לגדול ולצמוח ולכן לא אוכל להישאר בסביבה הקטנה שלי‪ ,‬אני מרחיבה את‬
‫ראייתי ורצונותיי אני מתחברת לזרימה החופשית ולכוחותיי העצומים‪.‬‬
‫כל יום בכוחו יוצר שפע ‪ ,‬בכל יום אני מתחברת לדרכים והזדמנויות חדשות‪.‬‬
‫"לסלוח פרושו להניח למה שהיה לחלוף למה שיהיה לבוא ולמה שישנו להיות "‪{ .‬רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לשחרר כל התנגדות אני בוחרת בשינוי אני בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫נסתרות דרכי השם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מוחלת וסולחת לכל מי שפגע והכעיס אותי או שחטא כנגדי‪ ,‬אני‬
‫סולחת לכל מי שפגע בי או שחשבתי שפגע בי‪.‬‬
‫אני בוחרת לסלוח לעצמי על שנתתי לאחרים לפגוע בי להבין שתמיד עשיתי כמיטב יכולתי‪.‬‬
‫בכל יום ובכל רגע יש לי אומץ וגבורה לבחור בחיים‪ ,‬אני בוחרת בשמחה בחיים מוארים‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אני משתחררת מהסרט הישן של חיי ובוחרת לעצמי תסריט חדש לסרט שכולו הומור צחוק‬
‫ושמחה‪ ,‬החיים מחייכים מאירים וזורחים אליי‪.‬‬
‫בכל יום ויום אני מודה להשם יתברך ואומרת תודה על כל רגע שאני קיימת ‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫הקדוש ברוך הוא מכוון ומנחה אותי להצלחה בכל יום בכל דרך ומקום שאבחר‪.‬‬
‫אני מקבלת הדרכה מאור יד ההשגחה העליונה בכל דרך שאבחר אפגוש רק בטוב‪.‬‬
‫בכל יום אני מתעצמת יותר ויותר אני פועלת מתוך יקום של אהבה ואור זורח ‪ ,‬אהבת אלוקים‬
‫מחבקת ועוטפת אותי בחמימות‪.‬‬
‫ההצלחה ואני מאוחדים זה בזה כמו מגנט חזק המושך אליי שפע של דברים טובים מהיקום‪.‬‬
‫אני חזקה ומאושרת מתמיד ‪ ,‬אני מודה לאל ומלאת אהבה לעצמי ולכל הסובבים אותי ‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫הגיע הזמן להודות לסלוח ולהשלים עם עצמי ולחיות בשלווה אהבה וחמלה עם עצמי והסביבה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אני לומדת להתחבר פנימה באהבה ובשלמות בכל רגע אני גודלת וצומחת בשמחה ואני‬
‫מקבלת הדרכה נכונה מתוך מאגרי הידע הקיימים ביקום ובתת המודע שבי‪.‬‬
‫אני משדרת מחשבות חיוביות להיות הנס הבא‪ .‬אני מתבוננת בשלווה במטרה‪ ,‬להתבונן זה‬
‫להטמיע ‪ ,‬התמקדות זאת גורמת לחלום שלי להתממש ולהתגשם‪.‬‬
‫אני משחררת את עצמי מזיכרונות העבר בלא חרטה או כעס על הדרך שהייתי צריכה לעבור‪.‬‬
‫כל שעור ותקופה שעברתי בחיי באו ללמד אותי איך להפוך לאדם ישר שמח ואוהב יותר בעל‬
‫מזג רגוע וטוב יותר‪.‬‬
‫אני אוהבת ומעריכה את עצמי ובוחרת לפתוח דף חדש בחיי ‪ ,‬אני מקבלת את עצמי אני שווה‪.‬‬
‫מעתה והלאה מתחברים אליי כל האהבה החן והיופי הטוב שבעולם‪.‬‬
‫כל מה שעליי לדעת או להחליט מתגלה בפניי בקלות וללא כל מאמץ מיוחד‪.‬‬
‫אני פותחת וחושפת את עצמי לערוצי קליטה והכוונה חדשים שמשפרים את איכות חיי לטובה‪.‬‬
‫הרעיון המתאים בשבילי מתחבר אליי בקלילות אני בערנות ובפתיחות מרביים לקליטתו‪.‬‬
‫אני משחררת את כל חוויות העבר אני חיה בהווה ומצפה בתקווה ובשמחה לעתיד חיובי יותר‪.‬‬
‫הקולות הפנימיים שבי מדריכים אותי בשלווה לעתיד זורם וזורח מתמיד‪.‬‬
‫בכל יום אני מתחברת להצלחה לשלווה הרמוניה וביטחון‪ ,‬אני רגועה וכל כוחותיי הנפשיים‬
‫מופנים לדרך של זרימה ויצירתיות לרעיונות חדשים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אין בי רגשי אשמה או רצון לתקן את חוויות העבר‪ .‬אני סולחת לעצמי לחלוטין על כך‬
‫שהאמנתי שאני אשמה‪.‬‬
‫אני משתחררת ממוסכמות עולם מוטעות אשר כבר אינן נחוצות לי‪.‬‬
‫שמחה והאהבה הופכים מיום זה והלאה להיות חלק מעולמי הרגשי‪.‬‬
‫אני מתחברת לרגשות האהבה והביטחון ומבינה שיש לי כבר את הכלים להשגת מטרותיי‪.‬‬
‫מהיום ולאורך כל ימי חיי אני מלאה בשלווה שמחה והכרת תודה לבורא עולם‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫בכל זמן ומקום אני מתחברת אל יד ההשגחה ההדרכה והתמיכה העליונה לה אני זקוקה‪.‬‬
‫אני חיה בהרמוניה ושקט המאפשרים לי להתבונן ולראות תמיד באופן בהיר‪.‬‬
‫באהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים ואתנו נרפאים כל האנשים ביקום‪.‬‬
‫ההצלחה זורמת מתוכי וכוחות הנפש שלי מאוחדים ברצון טוב לצמוח ולגדול‪.‬‬
‫אני בוחרת להיכנס לנתיב דרך ההצלחה האישי‪ ,‬אני מרגישה ומבחינה שאני עומדת לקבל את‬
‫ההדרכה המדויקת והמתאימה ביותר בשבילי‪.‬‬
‫אני מתחזקת בביטחון ואמונה מרגע לרגע יותר ויותר‪ .‬מעכשיו נכנסים אל תוך חיי האנשים‬
‫הטובים שיביאו איתם שפע של רעיונות חדשים שאלמד ואדע לנצלם לטובתי עם הזמן‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אור המזל מקרין מאורו הזורח מעליי ומביא הצלחה גדולה ומתמדת אל תוך חיי‪ .‬ההצלחה‬
‫והכסף מאוחדים אצלי כמו מגנט‬
‫אני מודה לשם יתברך על העזרה שמושטת לי ומבטיחה לשתף בה גם את האחרים ‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫אני מתפללת ומבקשת ברגע זה לקבלת עזרה והכוונה מהעולם כולו שימשוך מעולמות עליונים‬
‫שפע כלכלי וגשמי אל תוך חייהם של הזקוקים בכל מקום אשר הם‪ .‬אני מתפללת ומבקשת‬
‫שהשפע והשובע יחליפו את מקומם של הרעב והסבל כדי שיוכלו בני האדם באשר הם להקדיש‬
‫מקום בחייהם לאור רוחניות ואמונה‪.‬‬
‫אני משתחררת ממוסכמות עולם מוטעות אשר כבר אינן נחוצות לי כלל‪.‬‬
‫אני מקרינה שלווה שמחה ורצון טוב כלפי עצמי ומשתפת את כל הסביבה בכישורי וביכולותיי‬
‫המיוחדים והמבורכים‪.‬‬
‫כוחות הנפש שלי מתחברים לאינסוף אפשרויות היקום וממגנטים את זו המתאימה לי ביותר ‪.‬‬
‫למדתי שיש בתוכנו כוחות נסתרים העוזרים לנו להזיז ללא מאמץ דברים‪.‬‬
‫היום הוא מיוחד וכל יום התחלה טובה לדרך חדשה והכל מתנהל כפי שצריך להיות ואני‬
‫מגשימה את עתידי עכשיו‪.‬‬
‫אני מתחברת וקולטת את המסרים שאני ראויה לטוב ומקבלת באהבה את כל מתנות היקום‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אני מודה לשם יתברך על כל מתנות היקום מרגישה נפלא ומעריכה את העזרה וההכוונה‬
‫שאקבל בקרוב ומודה על כך‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫אני מחוברת לאור הנשמה העליונה‪ ,‬הנשמה שלי מתקיימת בכל מצב של מודעות וזמן‪.‬‬
‫המחשבה החיובית שלי פועלת מתוך מרחבי היקום ‪ ,‬יש לי שפע של ידע אינסופי‪.‬‬
‫הנשמה שלי מחוברת ללא גבולות למרחב היקום וכל ימי חיי מתמלאים בשמחה והכרת תודה‪.‬‬
‫אני פתוחה לדרכים חדשות שיביאו אותי לשינויים חיובים בחיי‪ .‬מיום ליום אני הולכת‬
‫ומשתפרת יותר ויותר‪ .‬המודעות שלי נמצאת בהווה של מחשבה חדשה של רגש ועשייה ברוכה‪.‬‬
‫אני נמצאת בדרכים חדשות ליצירת נס והנס הוא אני‪ .‬אני משחררת את חוויות העבר חיה‬
‫בהווה ומצפה בתקווה לעתיד חיובי ושמח יותר‪.‬‬
‫אני מקבלת מסרים מתת המודע שלי להכוונה והדרכה ברורה יותר בהווה‪.‬‬
‫אני מגלה שיש לי את היכולות להשיג מטרותיי בעתיד‪ .‬אני בטוחה ומוכנה להפוך את חלומי‬
‫למציאות של ממש‪ ,‬תודה‪ .‬בכל יום אני מתעוררת ליום מוצלח ומבורך ביותר‪.‬‬
‫ביום זה מצפות לי הזדמנויות מיוחדות אני נרגשת ופתוחה לגילויים חדשים בשמחה‪.‬‬
‫אני מלאה בראיה חיובית לחיים היום ובכל יום ויום מחדש‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך החיים שלי נפלאים קלים וזורמים‪ .‬אני פותחת את עצמי לקליטת מחשבות‬
‫חיוביות המלאות ברעיונות חדשים‪.‬‬
‫אני מקרינה אהבה בכל יום ויום זה וקולטת אהבה מהיום‪ .‬יום זה הוא יום חדש לגמרי והשמש‬
‫זורחת גם עבורי ומעלי‪.‬‬
‫כל יום בחיי הוא אך ורק שלי ואני נותנת אותו לעצמי במתנה‪ .‬אני מצליחה בכל מכל כל‪.‬‬
‫כל הדרכים שבחרתי הן דרכים להצלחה‪.‬‬
‫ככל שאני מעניקה יותר ויותר אהבה אני מקבלת אהבה ענקית בחזרה‪.‬‬
‫אני משחררת את זיכרונות העבר ומנתקת לחלוטין את השפעותיו על מחשבותיי‪.‬‬
‫אני משחררת את עצמי מרגשי אשמה ומרגישה חופשיה לחיים‪ .‬היופי הפנימי שלי זורם‬
‫מבפנים ופורץ מתוכי אל החיים‪.‬‬
‫אני מבורכת בהצלחה ומבורכת בכל מעשי ידיי‪ .‬יש לי המון מזל טוב וכולי תודה על כך‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫ימים יפים מחכים לי הזדמנויות ורעיונות חדשים יתגלו בדרכי‪ .‬היקום אוהב אותי ואת דרכי‬
‫ואני חלק בלתי נפרד מהחיים‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫התחזקות בביטחון באמונה ובשינויים חיוביים‪:‬‬
‫משהו חדש זורם‬
‫משהו חדש זורם אצלי עכשיו‬
‫משהו חדש מואר וזורח מתחבר לנשמתי עכשיו‬
‫משהו משתחרר ויוצא לחופשי אצלי עכשיו‬
‫משהו מתפנה ומפנה לו מקום חדש בתוך ליבי עכשיו‬
‫מישהו מוכר מתפלא מסתכל ומרגיש‬
‫איך שמשהו חדש זורם אצלי עכשיו‬
‫כמה רעשים הופכים למוסיקה שקטה ונעימה‬
‫משהו חדש מואר וזורח מתחיל אצלי עכשיו‬
‫דברים קורים תמיד בזמן נכון‬
‫באים הולכים בין הדרכים השבילים והאנשים‬
‫את עיניי אני פוקחת לרווחה‬
‫לקלוט ולראות את הזרימה החדשה שמתחילה אצלי עכשיו‬
‫ניסים קורים הכול עוד אפשרי‬
‫האם זה מקרי? פתאום תמיד דברים קורים בזמן נכון‪...‬‬
‫כל נקודות חיי כבר מתחברות לקו בתוך נפשי ליבי ונשמתי‬
‫משהו חדש זורם אצלי עכשיו‬
‫משהו חדש מואר וזורח מתחבר לנשמתי עכשיו‬
‫דברים קורים תמיד בזמן נכון‪...‬‬
‫רגעים של אושר ושלווה אני כבר לא לבד‬
‫משהו חדש זורם אצלי עכשיו‪...‬‬
‫משהו חדש מואר וזורח מתחבר לנשמתי עכשיו‪..‬‬
‫‪35‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תפילה לאלוקים ‪:‬‬
‫"אלי היקר‪ ,‬למדני להתחיל מחדש לחדש עצמי יחד עם הבריאה‪ ,‬כפי שבורא אתה כל יום‬
‫מחדש‪ ,‬הראני כיצד להשתחרר מאילוצי הרגליי‪ ,‬מכבלי חוסר ביטחוני ומאזיקיי חרדותיי‬
‫המופרכות‪ .‬למדני אלי היקר להתחיל מחדש‪ ,‬לשבור את דפוסיי האתמול לא לומר איני יכול‬
‫כשיכול אני לא לומר אינני כאשר הנני לא לומר שתקוע אנוכי בשעה שחופשי אני לחלוטין"‪.‬‬
‫"אנא אלי‪ ,‬אנא אלי‪ ,‬עשה אותי כלי לשליחותך במקום שבו מקננת שנאה‪ ,‬תן לי לזרוע אהבה‪,‬‬
‫במקום שבו עלבון‪ ,‬סליחה‪ .‬במקום שבו חושך‪ ,‬אור‪ ,‬במקום בו עצב‪ ,‬שמחה‪.‬‬
‫אדון עולם ‪ -‬עשה שלא אתאווה כל כך להיות מנוחם אלא מנחם‪ ,‬עשה שלא אתאווה כל כך‬
‫להיות מובן אלא מבין‪ ,‬עשה שלא אתאווה כל כך להיות אהוב אלא אוהב‪ .‬אלוקים תן לי את‬
‫השלווה להשלים עם שאיני יכול לשנות‪ ,‬אנא תן לי אומץ לב לשנות דברים שביכולתי‪ ,‬אנא תן‬
‫לי את החוכמה להבחין בין אלה לבין אלה" {מתוך הספר "הנשק העדין" מתורתו של רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אני מודה על שיש לי אמונה וביטחון בבורא עולם‪.‬‬
‫אני מודה על הדבקות באמונה שהשם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו‪.‬‬
‫תודה על שבעזרת השם אני משתפרת מיום ליום‪.‬‬
‫תודה על שבעזרת השם אני מצליחה ומושכת רק טוב אל חיי‪.‬‬
‫תודה לבורא עולם אני מבורכת בריאה ואני שמחה בחלקי ומלאת אהבה‪.‬‬
‫תודה לבורא עולם על שאתה מספק לי כל צרכי בכל רגע ורגע‪.‬‬
‫תודה על שמלאכים טובים שומרים עלי על משפחתי על ביתי ועל כל אשר לי‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת אך ורק בטוב ומושכת לחיי שפע ואושר מבורכים‪.‬‬
‫תודה אני מודה לבורא עולם על כל השפע והברכות שאני מקבלת‪.‬‬
‫תודה על שאני אוהבת את עצמי ומעריכה את עצמי מיום ליום יותר ויותר‪.‬‬
‫תודה על שכל מה שעלי לדעת מתגלה לי במהלך מושלם לאורך כל ימי חיי‪.‬‬
‫תודה על ששלווה הרמוניה אלוקית ואהבה אלוקית שוכנות בתוכי ומסביבי בכל הזמנים‪.‬‬
‫תודה על שהחיים תומכים בי ומביאים אותי אל הטוב הנכון והזורם ביותר עבורי‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫בעזרת ה' יתברך סגולה לישועה בדוק ומנוסה‬
‫לומר ג' פעמים‬
‫ריבונו של עולם‬
‫אני מבקשת ממך מאוד‬
‫שתעזור לכל היהודים וגם לי‬
‫אין לי בטחון באף אחד רק בך‬
‫תקוותי אינה מאף אחד רק מאיתך‬
‫אי אפשר לעבור את סף הבית בלי עזרתך‬
‫איני בוטחת באף אחד רק בך‬
‫בלי שיעור הם הרחמים והחסדים שלך‬
‫ריבונו של עולם‬
‫לדבוק בך צריך בכל רגע בכל דקה‬
‫בכל צעד ופסיעה‬
‫גם כשטוב וגם כשחס וחלילה רע‬
‫ריבונו של עולם‪,‬‬
‫עזור לי להצליח‪ ,‬לשמור את עיני‬
‫שקולים ומדודים יהיו דבריי‬
‫ליבי נכנע ומסור אליך‬
‫מעשי ראויים והגונים לפנייך‪.‬‬
‫{תפילה מאת הרבנית קוק}‬
‫‪38‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה על שאני מאמינה בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה שביכולתו להושיע אותי גם אם אני‬
‫מצויה בשיעור וניסיון קשה שאיני בטוחה מה לעשות ולהחליט‪.‬‬
‫תודה על שאני סומכת על ראייתי הפנימית מחוברת ומקשיבה לתחושות הבטן שלי‪.‬‬
‫תודה על שאני מצליחה ומגלה את ההומור והחיוך ומאפשרת לפעמים גם לצחוק על עצמי ‪.‬‬
‫תודה על שאני בתפילה ותקווה יום יומית לתוצאות חיוביות ומשמחות‪.‬‬
‫תודה ל שמידי שנה אני אוהבת ומעריכה את עצמי יותר ויותר‬
‫תודה על שאני מודעת לעצמי יותר ויותר מחוברת היטב לחיים זורמת ומתחדשת מיום ליום‪.‬‬
‫תודה על שאני בהצלחה תמידית כל ימי חיי ואני צועדת בדרך הבטוחה והנכונה‪.‬‬
‫תודה על שאני מקבלת את תפקיד התלמיד בחיים בהבנה ותובנה גדולה‪.‬‬
‫תודה על שאני מחוברת לרעיונות חדשים ושומרת על ראיה חיובית ובונה‪.‬‬
‫תודה על שאני מחוברת אל כל החוויות וההתנסויות בחיי ואני הכוח המוביל את חיי‪.‬‬
‫תודה על שאני נמצאת בתהליך תמידי וחיובי של שיפור ושינוי לטובה לאורך כל ימי חיי‪.‬‬
‫תודה על שאני נלהבת מהחיים ומלאת מרץ מהתחדשות ושינויים חיוביים שנעשו לטובה בחיי‪.‬‬
‫תודה על שבכל מקום וזמן אני מקבלת את התמיכה וההדרכה לה אני זקוקה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫נביט בתקווה‬
‫נביט בתקווה ניקח לנו עוד כוחות להתגבר על הפחד‬
‫ניקח לנו עוד מילים לשחרר את הכאב עם כל הדמעות נרגיש את השחרור‬
‫נקשיב לצלילים הם מגיעים מתוך הלב לאט לאט נגלה בסוף מגיע האושר‬
‫שמחה שנדחקה תיגע שוב בגופנו אף פעם לא תיפול רוחנו ונתייאש‪.‬‬
‫נתעורר לעוד ימים שבו הכול יאיר ויזרח מעלינו אנחנו אף פעם לא לבד‪.‬‬
‫נביט בתקווה ואל נא נוותר ניתן את כל כוחותינו לעד פה נישאר‬
‫הזמן מחבק ומרפא הכול אנחנו חזקים ומצליחים לעבור ולהתגבר על הכול‬
‫ניקח לנו עוד אוויר ננשום את כוחותינו ניקח עוד נשימה לראות את עתידנו‬
‫אנחנו שוב חזקים משוחררים וחופשיים כמו שהיינו ורצינו להיות תמיד‬
‫נביט בתקווה ואל נא נוותר ניתן את כל כוחותינו לעד פה נישאר‬
‫הזמן מחבק ומרפא הכול ואנחנו נשארים חזקים ומצליחים לעבור ולהתגבר על הכול‪..‬‬
‫‪40‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫הצהרות לבריאות הגוף והנפש‪:‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לחיות ולהיות בריאה שלמה ומושלמת בגוף מאוזן משוחרר ומאושר‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת להאזין באהבה למסרים של גופי‪ ,‬גופי אוהב אותי‪.‬‬
‫תודה לך גופי אתה מתקשר איתי ואני מקשיבה למסרים שלך‪.‬‬
‫תודה על שאני פונה לכוח הפנימי השייך לי בכל זמן שאזדקק לו הוא תמיד קיים בתוכי‪.‬‬
‫תודה על שמצב בריאותי משתפר מיום ליום אני בריאה ומלאת אנרגיה חיובית ומגנטית‪.‬‬
‫תודה על שאני אוהבת את גופי מכבדת ומטפלת בו היטב‪.‬‬
‫תודה לכם גופי מוחי ורוחי אתם מהווים צוות בריא ומושלם‪.‬‬
‫תודה על שאני הולכת ונהיית בריאה יותר עם כל נשימה שאני נושמת בכל רגע ורגע‪.‬‬
‫תודה על שאני אוהבת את גופי ולכן אני מזינה אותו בצורה מאוזנת בריאה ונכונה‪.‬‬
‫תודה על שאני אני מודעת לחסרונות שלי ואני הופכת אותם ליתרונות נוספים‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת להיות גמישה וזורמת בכל התחומים‪.‬‬
‫תודה אני מוכנה לשנות ולשחרר את עצמי ואת אמונותיי בכדי לתרום ולשפר את איכות חיי‪.‬‬
‫תודה על פתיחת דלתות חדשות לשמחה‪ ,‬לשלום‪ ,‬לרפואה‪ ,‬לשגשוג‪ ,‬לאהבה‪ ,‬דלתות להבנה‪,‬‬
‫חמלה‪ ,‬סליחה‪ ,‬דלתות להערכה וראייה עצמית מחודשת של אהבה‪.‬‬
‫תודה על שאני מוכנה לשחרר את העבר להשתנות להתחדש לגדול ולצמוח‪.‬‬
‫תודה על שאני משתחררת ממוסכמות עולם ישנות שאיני זקוקה להן כלל וכלל‪.‬‬
‫תודה אני מתחברת אל עתידי עכשיו אני פתוחה ומוכנה לקלוט את המסרים אני ראויה לטוב ‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך אני מקבלת את כל מתנות היקום באהבה ואת מה שהכי טוב בשבילי‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה עכשיו כל מה שארצה ואבקש ממתין לי כאן אני מקבלת מכל דבר ובכל מקום וזמן‪.‬‬
‫תודה אני מתחברת למה שהכי טוב עבורי יש בי היכולות בכדי להצליח‪ .‬אני מצליחה בדרכי‬
‫בקלות יש לי מספיק זמן ומרחב לכל מה שאני צריכה ורוצה לעשות‪.‬‬
‫תודה השם יתברך אני בטוחה ומוגנת ‪ ,‬אני בריאה וחיה באיזון והרמוניה עם כל האנשים בחיי‪.‬‬
‫תודה על שכל מערכות היחסים שלי מלאות בחן שלווה ואהבה‪.‬‬
‫תודה על שאני משדרת מחשבות חיוביות ומעודדות לכולם ויודעת שמחשבות אלו חוזרות אליי‪,‬‬
‫תודה על שאני מוקפת במערכות יחסים נהדרות עם כל הסובבים אותי‪.‬‬
‫תודה השם יתברך על שאני מוצאת את הדרך להצלחה יש לי מזל טוב‪.‬‬
‫תודה על שהשמחה האושר והעושר הופכים להיות חלק בלתי נפרד מחיי‪.‬‬
‫תודה על שאני מתחברת אל קולות המחשבה בשלווה ומוסיקה חדשה ומרגיעה מתנגנת בתוכי‪.‬‬
‫אני מודה לשם יתברך על ההשגחה ההכוונה והעזרה העליונה שאקבל משמיים‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מתרכזת בהווה בחיי ומצפה בתקווה ובשמחה לעתיד‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת‪ ,‬מתכוונת‪ ,‬מעדיפה ומוצאת את הדרך לשמחת עולם ואהבת‬
‫חינם‪ .‬אני אוהבת את עצמי משחררת את העבר ופתוחה לשינויים חיוביים ומפתיעים בחיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך הכול שלם ומושלם בחיי ואני מצליחה בריאה וראויה רק לטוב‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני יודעת לקבל יש בי הכול כדי להצליח‪ ,‬אני מצליחה בקלות‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שקיימת שלווה‪ ,‬בריאות‪ ,‬אושר‪ ,‬נחת‪ ,‬עושר ‪ ,‬שמחה ואהבה בכל בית‬
‫בישראל בעולם בביתי ועולמי הפנימי והחיצוני‪.‬‬
‫תודה על שאני חשה בליבי שהדרך בה אני הולכת נכונה עבורי אני לא נותנת למחשבות‬
‫ולאנשים לבלבל ולהסיט אותי ממנה ולעצור אותי‪.‬‬
‫שמחה ואהבה הופכים מיום זה והלאה להיות חלק מעולמי הרגשי ואני מתחברת לרגשות‬
‫באהבה וביטחון ומבינה שי לי כבר את הכלים להשגת מטרותיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני אהובה ומבורכת בעולם הפנימי והחיצוני ‪ ,‬אני בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני אהובה מוברכת ומשתמשת בכישוריי וביכולותיי המיוחדים אני‬
‫תמיד מקבלת משמיים את התמיכה והעזרה שאני זקוקה לה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקבלת סיפוק מכל מה שאני עושה אני מרשה לעצמי לקבל את כל‬
‫מה שאני רוצה ‪ ,‬אני מקבלת מכל דבר ובכל מקום‪ ,‬אני מקבלת את מה שהכי טוב עבורי‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫בחירה והכנסת רשמים חדשים‪:‬‬
‫תודה על שאני בוחרת להיות רק בטוב ולהצליח בכל מה שאני עושה‪.‬‬
‫תודה על ש אני בוחרת לזרום עם הטוב להיות במיטבי ולהיות הארה אני מוכנה רק לאהוב‪.‬‬
‫תודה על אני בוחרת לראות בבהירות ובשלווה את מה שבתוכי ומסביבי בשקט ובהארה‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת ומסכימה להרגיש את האלוהות שבתוכי ומאמינה באהבה ללא תנאי‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לשחרר את כל מה שאיני זקוקה לו יותר‪.‬‬
‫תודה על שאני בטוחה תמיד ואני מוכנה להשתנות לצמוח ולגדול בכדי לשפר את בעולמי‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לשחרר את הפחד אני מבינה ובוחרת לשחרר את הצורך בהגנה זו‪.‬‬
‫תודה על שאני יודעת ומרגישה שאני בטוחה ומוגנת ודבר אינו יכול להזיק לי‪.‬‬
‫תודה על שבכל רגע ובכל מקום בו אהיה תמיד ארגיש בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫תודה על שאני מקשיבה ובוחרת לקבל את המסר אני שמה לב ומבצעת את השינויים‪.‬‬
‫תודה לגופי החכם היודע להתגבר בקלות על כל הפרעה ומחזיר את עצמו לאיזון ובריאות‬
‫נכונה ומושלמת‪.‬‬
‫תודה על שאני מחוברת לאותו חלק בתוכי היודע כיצד לרפא את עצמו אני בתהליך של ריפוי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת להיות אהבה בריאה בגוף בריא ומושלם‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לשמוע בשתי אוזניי את כל הקולות המכוונים אותי לזרימה טובה‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת בקלות באמונה הבלתי מוסברת והמובנת של החיים ומקבלת כל אדם‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת בידידות ועבודת צוות אמיתית עם כל האנשים שמלווים אותי בחיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת להיות שלווה שמחה ובריאה כל הזמן‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת להשתחרר מהחלק בתוכי שוויתר על ההתעסקות עם הדאגה וכעת אני‬
‫מתפנה למחשבה חיובית ובונה על יצירה חדשה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שבחרתי במציאות שמגשימה את עצמה מתוך אהבה ומתוך קלות‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת לטפל בחלקים הפיזיים מתוך הבנה שמחה וקלות באהבה ובהנאה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לפגוש את בן זוגי עכשיו בצורה כיפית‪.‬‬
‫תודה על שאני בוחרת להרפות אני מוותרת אני משחררת את כל מה שאיני זקוקה יותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על ההבנה שאין אדם מתעלה על עצמו אלא על ידי הכרת עצמו‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שאני משחררת את הפחד‪ ,‬שלום לך פחד אין לי כל צורך בך יותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני משחררת את האשמה‪ ,‬שלום לך אשמה אין לי כל צורך בך יותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני משחררת את העצב‪ ,‬שלום לך עצב אין לי כל צורך בך יותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני משחררת את הכעס‪ ,‬שלום לך כעס אין לי כל צורך בך יותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת בשלווה‪ .‬אני שלווה עם עצמי עם החיים והכול בטוח‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מבינה את ערכו של החיוך‪ ,‬אני בוחרת ומרבה לחייך‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוטחת בעצמי וביכולותיי בכל מצב‪ ,‬השינויים בחיי נעשים‬
‫בביטחון אמונה שמחה בקלות ובהנאה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שנתת לי כוחות ואני מעזה לשחרר את המיותר בחיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מתחברת בכל רגע ובכל שעה אל מציאות חיי ואני אחראית לה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בכל מקום וזמן גודלת וצומחת שורשי חזקים ואיתנים הם שואבים‬
‫מים זכים וטהורים‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על הדלתות חדשות שנפתחות בחיי ואני שמחה על כך‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לשחרר את המיותר בחיי ומאמינה בתהליך החיים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני פותחת את דלתות חיי להערכה עצמית‪ ,‬להבנה‪ ,‬חמלה וסליחה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מוכנה עכשיו להתמודד עם כל מצב ברגיעות ושלוות נפש‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהיום הוא יום מיוחד וזוהי הדרך הטובה והכל בדיוק כפי שצריך להיות‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לסלוח לעצמי שאני לא כפי שהייתי רוצה להיות‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל אשר אני בוחרת להאמין בו הופך למציאות חיובית עבורי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל אחד עושה את הכי טוב שהוא יכול גם אני‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על ההבנה שנקודת הכוח נמצאת תמיד כאן ועכשיו בהווה בכל מקום וזמן‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהשערים לידע ולחוכמה תמיד פתוחים עבורי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל מה שאני נוגעת בו הופך להצלחה‪ ,‬הכול בסדר ורגוע בחיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני נעה לעבר מעגל המנצחים‪ ,‬אני עוברת מהצלחה להצלחה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שיש בי יכולות נפלאות ומבורכות שרוצות להתממש והבחירה שלי‬
‫בדרכים של זרימה שמחה‪ ,‬אושר ‪ ,‬ואהבה אני מבורכת בתעצומות נפש להתגבר על כל חרדה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שאני שואבת לתוכי אהבה וזורמת עם תהליך החיים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לשחרר את העבר בקלות ומאמינה בתהליך החיים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מגלה את החיים בתוכי ובוחרת לחמול לסלוח ולאהוב את עצמי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על ההבנה שבחוץ כמו בפנים ככל שאני מטפחת ומרפאת את מערכת‬
‫היחסים שלי עם גופי כך משתפרות כל מערכות היחסים שלי עם כל הסובבים אותי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מתייחסת אל גופי באהבה בכבוד ובהערכה ויחס זה משתקף‬
‫בזוגיות שלי ובכל מערכות היחסים שלי לאורך כל ימי חיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לתת לאהבה להיכנס זה בטוח לתת לאהבה להיכנס‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מחברת לתוכי אהבה וזורמת בשמחה ושלווה עם החיים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת להיות אישה אוהבת ומלאת שמחה כולם אוהבים אותי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מתקבלת בשמחה בכל מקום אהבה מניעה אותי לחיים זורמים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שככל שאני מעניקה יותר אהבה כך יש לי יותר אהבה לתת‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שמותר לי לשמוח וליהנות מהחיים ככל שאני נהנית יותר אנשים מסביבי‬
‫אוהבים אותי יותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שבכל מקום ובכל דבר יש דברים יפים ונפלאים ליהנות מהם‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה על שאני בוחרת ומקשיבה למסרים של חושיי ופתוחה לקלוט את היופי שמסביבי ובתוכי‬
‫וליהנות ממנו ‪ ,‬אני מודה לשם יתברך על כל רגע של הנאה‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מחבקת את ילדתי הפנימית באהבה אני אור אלוהי נהדר שמאיר‬
‫את החיים ומגיע לי כל הטוב שבעולם אני מיוחדת וראויה לאהבה בריאה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני חשובה אני יודעת שאני בטוחה ומוגנת תמיד ובכל מקום‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני ישנה מתעוררת ונעה בביטחון מלא ואני יוצרת עבורי מציאות של‬
‫שלמות וביטחון‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני באה מהמרחב האוהב של ליבי ואני יודעת ומבינה שרק אהבה‬
‫פותחת כל דלת ‪ ,‬אני עוטפת את עצמי באהבה ואני בטוחה שהכול בסדר בעולמי ובחיי‪.‬‬
‫תודה על האמונה וההבנה שהעסק הזה שייך לאלוקים והוא זה שמנחה ומוביל את תנועותיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני נהדרת ומסוגלת להיות כל דבר שאבחר בו בחיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שמגיע לי להצליח החיים שלי שלווים זורמים ונינוחים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שבכול מקום אליו אני פונה אני גודלת צומחת ומצליחה ‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכול השינויים החדשים והחיובים בחיי נעשים בקלות בזרימה ובאהבה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שאני נושמת את נשימת החיים היקרה המצויה בשפע ואני מאפשרת‬
‫לגופי‪ ,‬למוחי‪ ,‬לרגשותיי להירגע ולהשתחרר ואני מבינה שיש לי את כל הזמן והמרחב שבעולם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהכול בסדר בחיי ותמיד יש לי את הזמן ואנרגיה בשפע לכל מה שאני‬
‫רוצה וצריכה לעשות‪ .‬אני גמישה וזורמת אני רגועה ונהנית מהחיים הנפלאים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל מה שעליי לדעת מתגלה לי כל ימי חיי במהלך מושלם של זמן‬
‫ומרחב אני גמישה וזורמת‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני משחררת ומסירה מעל מחשבותיי כל הרגשה של לחץ אף אדם‬
‫ושום מקום או דבר אינם מסוגלים להרגיז אותי‪ .‬אני שלווה ואיני מתנגדת לשום דבר אני בעד‬
‫כל הדברים שיעזרו וישנו את חיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בהרמוניה ובזרימה תמידית עם החיים כולם ועם כל בריאת‬
‫העולם‪ ,‬המאורות הכוכבים כל תקופות חילופי עונות השנה ותנועת כדור הארץ‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני משתמשת במילים ובמחשבות שלי כדרך חיובית וחדשה לבניית‬
‫עתידי ואני מרבה בהבעת תודה ומחפשת עוד ועוד דברים להודות עליהם‪.‬‬
‫תודה על שאנשים שליליים מחשבות שליליות או כל דבר שלילי אינם גורמים לי לפתח שום‬
‫חסימה או מחלה‪ ,‬ההיפך הוא הנכון אני מרגישה נלהבת ונמרצת יותר מהחיים ומכל הבחינות‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫דרך חדשה‬
‫אנחנו אוהבים אנחנו עוזבים ונפרדים מהעבר ומתחילים בדרך חיים חדשה‬
‫העולם מלא באנשים שמחפשים ומבקשים‬
‫נתפלל ונבקש גם בשבילנו את כל מה שגוף צריך בשביל לגדול לצמוח ולנשום‬
‫נתפלל שבכל דרך נאמין ולא נשכח שאכן יגיע היום בו נבין הכול‬
‫קיימים ויש בתוכנו את הזרעים בשביל לצמוח ולגדול‬
‫בכל יום ויום נשקה במים זכים את נשמתנו והיא תתחיל לצמוח ולגדול‬
‫כי יש המון ביטחון אמונה ואהבה בעולם גם אם לא מושלם‬
‫נתחיל לראות את גבול התהום מאחורינו‬
‫נסמוך שוב על עצמנו ונאמין בדרכנו‬
‫יש בנו כוחות עצומים המחכים לעזור לנו‬
‫נפנה וננקה עשבים שוטים ויבשים ‪ ,‬נשתחרר מרגשות מיותרים החוסמים את דרכנו‬
‫נפתח את דלת השער המובילה ישירות אל נשמתנו‬
‫נזרע ונטע בתוכנו את כל מה שלב צריך בשביל לפעום והגוף בשביל לחלום‬
‫רק נאהב ונשחרר ‪...‬רק נזכור יום יום להשקות במים זכים וטהורים את נשמתנו‪...‬‬
‫‪51‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לך אלי‪ ,‬תודה לך על גופי המאוזן ועל בריאותי‪,‬‬
‫זהו יום נפלא מיוחד ונהדר‪ ,‬אולי לא יהיה לי עוד יום נוסף כמו היום הזה‪.‬‬
‫אהבה אלוקית מקיפה ועוטפת אותי ‪ ,‬אני עושה את דרכי בביטחון ואמונה‪.‬‬
‫כמו מגנט אני מושכת אליי את כל הדברים הטובים שבעולם‪.‬‬
‫והיה ומחשבתי תסטה מהחיוב והבונה אשיב ואחזיר אותה מיד למסלולה הטוב והחיובי‪.‬‬
‫אני מבטיחה שהיום אהיה מאושרת ואקרין זאת במשך כל היום‪.‬‬
‫מה שצריך להיות בעולמי הוא יתקיים ומה שלא ממילא לא יבוא‪.‬‬
‫תודה לך אלי תודה על גופי המאוזן ועל בריאותי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהעבר היה ולא ישוב עוד לעולם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהם חופשיים ואני חופשיה הם עשו כמיטב יכולתם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה ביטחון עצמי אנרגיה חיובית ומגנטית‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה חמימות ואהבה כלפי כולם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני נלהבת מהחיים מלאת מרץ זרימה והתלהבות‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני אוהבת את עצמי אני רואה את עצמי ואת אשר אני עושה בעיניים‬
‫אוהבות ‪ ,‬אני פותחת את ליבי ושרה את שמחת האהבה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שמיום ליום אני הופכת להיות צעירה יותר ויותר‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שאני ישנה לשלום וקמה לשלום עם חלומות ומסרים חיוביים בלבד‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני פוגשת נשמות טובות וחיוביות שעוזרות לי לעלות ולהתעלות‬
‫להשלמת שליחותי ותיקוני בעולם בצורה הנכונה והמתאימה לי ביותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על כל נשימה ונשימה חדשה בה אני מתחדשת בכל רגע יום ומקום‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שמיום ליום אני הופכת להיות צעירה יותר‪ ,‬השם הוא הטוב המוחלט‪.‬‬
‫תודה שלם יתברך על שמיום ליום אני מצליחה זורמת שלווה ורגועה יותר ויותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל צרכיי מתמלאים‪ .‬תמיד יש לי גוף ונפש בריאים לגמרי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל אשר עליי לדעת מתגלה בפניי‪ ,‬אני אמא למשפחה נפלאה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאתה מוביל ומנחה את תנועותיי להשלמת שליחותי ותיקוני בעולם‬
‫בשמחת עולם ובאהבת חינם‪ ,‬תודה על התחזקות בביטחון ואמונה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל רגע בחיי הוא התחלה חדשה הרגש הוא הכוח המניע שלנו‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני ראויה לאהבה אני אוהבת את עצמי ללא תנאי אני יצור מושלם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לפנות מקום לאנרגיה חיובית שתגרום לי לגדול ולצמוח‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫התחדשות לשפע‪:‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני ילדתך האהובה ואתה מעניק ומביא אליי את הטוב ביותר‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהכסף מגיע אלי בקלות ממקורות חיוביים וזורמים כל העת‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בוחרת לנוע בדרכים של שפע ושגשוג כל החיים‪.‬‬
‫תודה שלם יתברך על שאני אהובה ומבורכת ועל שאתה מוביל ואוהב אותי ואת דרכי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על השגחת החיים שתומכים בצעדיי ומביאים אליי את הטוב ביותר עבורי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני ראויה לטוב ביותר כעת ואני מקבלת זאת בשמחה ובשלווה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני יודעת ומבינה שהיצירתיות שלי מניבה שפע כספי בכל מקום בחיי‬
‫ואני תמיד מקבלת את מה שטוב ביותר עבורי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שחיי מניבים הצלחה ועושר בכל התחומים בחיי‪ ,‬נהרות השפע זורמים‬
‫אל תוך חיי בקלות ובהנאה ‪ ,‬נהרות השפע תמיד מוצאים מגיעים אליי וזורמים אל תוך חיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שיש שפע של עושר ואושר שגשוג ביקום הכוללים אותי ואת כל בני‬
‫משפחתי ‪ ,‬אני מתחברת ואוהבת כסף‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שהעושר הוא בחירה במחשבה בונה ויצירתית של רווחה כלכלית ובונה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכסף הוא דבר חיובי‪ ,‬תודה על שתמיד יש ויהיה לי כסף‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מצליחה להרוויח ולחסוך את הכמות שאני זקוקה למילוי כל צרכיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מושכת לעצמי כסף דרך המחשבה כי מגיע לי ואני יודעת לקבל‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שמגיע לי להתעשר ולבזבז כי תמיד יהיה לי וכל צרכיי מתמלאים‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על שכסף יגיע ומגיע אליי תמיד בשפע ופרנסה טובה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מצליחה בתפקידי ואני מגיעה לקידום‪ ,‬אני ממגנטת כסף אושר‬
‫ועושר והצלחה לאורך כל ימי חיי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני בונה לתוך מחשבתי ועולמי עתיד של התחברות לזרימת ברכה‪,‬‬
‫עושר‪ ,‬אושר התפתחות והצלחה בכל מכל כל‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫תודה על שאני מאמינה בשם יתברך באמונה שלמה שביכולתו להושיע גם אם אני מצויה‬
‫בתקופת שיעור וניסיון ‪ ,‬השם מנחה אותי ועוזר לי להחליט ומה לעשות‪.‬‬
‫תודה לך השם יתברך על הפלוס הנפלא בחשבון הבנק שלי ועל העבודה הנפלאה שמצאתי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שנהרות השפע זורמים אל תוך חיי‪ ,‬אני זורמת ומחוברת לשפע‪ ,‬שפע‬
‫כלכלי‪ ,‬שפע הבנה‪ ,‬שפע סבלנות‪ ,‬שפע סליחה‪ ,‬שפע חברים‪ ,‬שפע התפתחות וצמיחה‪ ,‬שפע‬
‫התחדשות וזרימה לשינוי לטובה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה וקולטת ביטחון עצמי אנרגיה חיובית ומגנטית‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה וקולטת חמימות ואהבה כלפיי כל אדם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכל צרכיי מתקבלים בשמחה ומתמלאים בתודה ובאהבה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה וקולטת ביטחון עצמי והגנות מאנרגיה חיובית ומגנטית‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תודה לשם יתברך על אני מחוברת יותר לנכון והאמיתי בשבילי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מבורכת בכל מכל‪ ,‬מנוחה שורה בתוכי‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מכוונת את כוחות הנפש שלי לחשיבה חיובית וחדשה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מוקפת בביטחון ואמונה בכל זמן ומקום‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקבלת הכוונה והדרכה מהחכמה העצומה שביקום‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שכולי מלאת אנרגיה חיובית של שקט נפשי ושקט מושלם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מוכנה להתמודד עם כל מצב בזרימה של רוגע ושלוות נפש‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה שלום שמחה והרבה רצון טוב כלפיי עצמי והסביבה‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מתחילה יום חדש כאשר אני מרגישה בתוכי יותר אופטימיות צחוק‬
‫ושמחת חיים ‪ ,‬תודה על שמעתה יימשכו אליי מצבים שמחים ואנשים טובים מאושרים‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני מקרינה חמימות ואהבה כלפיי כול אדם‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על ההבנה שהשמחה מתחילה להחזיק מעמד כאשר אנו מבינים שאושרנו‬
‫אינו תלוי באנשים ובנסיבות חיצוניות‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אור המזל מקרין עליי מאורו הזורח כל הזמן ומחלק תובנות חדשות להצלחה וכמה מהם כבר‬
‫בדרך אליי ‪ ,‬מגיע לי להצליח אני ילדתו האהובה של אלוקים‪ ,‬תודה‪.‬‬
‫ראייה חיובית בחיים מועילה בכל מצבי החיים ומאירה את הדרך לחיים טובים שלווים‬
‫ושמחים יותר ויותר בכל יום ומקום‪ .‬אני אותה ה"גברת בשינוי אדרת"‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שבמחשבות שלנו אנחנו יוצרים לעצמנו את מציאות חיינו‪.‬‬
‫תודה לשם יתברך על שאני חזקה ואמיצה ויש בי כוחות ריפוי אדירים‪.‬‬
‫"על ידי חדושין דאוריתא נתגלה השגחת השם יתברך יותר לבני אדם‬
‫כל מה שהשם עושה‪ ,‬עושה לטובה‪ .‬אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו‪.‬‬
‫הכול משמיים חוץ מיראת שמיים‪ ,‬נסתרות דרכיי השם‪{ .‬רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‪.‬‬
‫"רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום " { מתוך תורה נביאים כתובים}‬
‫כל יום בחיים הוא עוד שעור גדול שיש מה ללמוד ולהתעצם ממנו‪ ,‬בשם השם נעשה ונצליח‪.‬‬
‫חזק חזק ונתחזק"‪...‬אמן‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫מעשור לעשור‬
‫מעשור לעשור אני הולכת ונחשפת ‪ ,‬מעונה לעונה אני מסירה מעליי את עלי השלכת מורידה‬
‫את המסכה הישנה ‪ ,‬מקפלת אותה בפינה ומסתכלת‪ .‬מציצה בתהום שמעבר לדלת ‪ ,‬אני חזקה‬
‫ומתגברת כבר לא כל כך נבהלת‪ .‬מביטה ברקיעים שמעלי הם עדיין זורחים ומאירים מעליי את‬
‫אור התכלת‪.‬‬
‫מעשור לעשור אני הולכת ונרגעת ‪ ,‬כמו קופסה לבנה אני נפתחת משילה עטיפתי הישנה‬
‫שומרת אותה בפינה ומסתכלת‪ .‬רואה את קמט הצחוק בעיני שערה של כסף מתגלה לה‬
‫פתאום על ראשי ‪ ,‬מקבלת את עצמי חדשה והמראה מתרגלת‪ .‬אני פתוחה לדרכים חדשות‬
‫חסינה לרוחות שעל ידי עוברות ‪ ,‬חשופה וקשובה לנשמה המובילה ומנחה אותי ואת תנועותיי‬
‫לצמיחה וגדילה מחודשת אני חשופה לריחות ולפריחה שאותי מחזקת‪.‬‬
‫מעשור לעשור אני נחשפת והולכת ולקראת האביב מורידה ומקלפת שכבה אחרונה‪ .‬משחררת‬
‫את העבר ומקבלת אותי במתנה ומחייכת‪ .‬מבקשת רק טוב‪ ,‬אוהבת את החיים ונאהבת ‪,‬‬
‫מעשור לעשור אני הולכת ונחשפת ‪ ,‬אומרת תודה לבורא עולם על אותה הגברת בשינוי אדרת‪.‬‬
‫מעשור לעשור אני מתעצמת וממשיכה לצעוד בדרכים חדשות שזורחות ומאירות עליי ונרגעת‪..‬‬
‫‪58‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫אגרת הרמב"ן‬
‫לְׁד ֵּבר ָּכל ‪ְׁ -‬דּ בָ ֶּר ָ‬
‫ְׁש ַמע ְׁ ּבנִ י מו ַּסר ָא ִב ָ‬
‫נַחת‪ ,‬לְׁ כָ ל ‪ָ -‬א ָדם‬
‫יך ְׁ ּב ַ‬
‫נַהג ּ ָת ִמיד ַ‬
‫יך ‪ְׁ ,‬ו ַאל ִּת ּטֹּש ּת ֹּו ַרת ִא ּ ֶּמ ָך ‪ִּ :‬ת ְׁת ֵ‬
‫רונָם‬
‫זִכ ֹּ‬
‫ו ְּׁבכָ ל ‪ֵ -‬עת‪ ,‬וּבָ זֶּה ִּת ָּנצֵ ל ִמן ַה ַּכ ַעס‪ֶּ ,‬ש ִהיא ִמדָּ ה ָר ָעה לְׁ ַהחֲ ִטיא ְׁבנֵי ָא ָדם‪ְׁ .‬וכֵ ן ָא ְׁמר ּו ַר ּב ֹּו ֵתינ ּו ְׁ‬
‫יה ּנָם ש ֹּולְׁ ִטין ּב ֹּו ‪ֶּ ",‬שנֶּאֱ ַמר‪ָ :‬ה ֵסר ַּכ ַעס ִמ ּ ִל ֶּּב ָך ‪ְׁ ,‬ו ַהעֲ בֵ ר ָר ָעה ִמ ְׁ ּב ָש ֶּרך ‪ָ,‬‬
‫"כל ַה ּכ ֹּו ֵעס ָּכל ִמינֵי ֵּג ִ‬
‫לִ ְׁב ָרכָ ה‪ָּ ,‬‬
‫"וגַם ָר ָשע לְׁ ֹּיום ָר ָעה"‪ְׁ .‬וכַ אֲ ֶּשר ִּת ָּנצֵ ל ִמן ַה ַּכ ַעס‪ַ ּ ,‬תעֲ לֶּה ַעל לִ ְׁ ּבךָ‬
‫ְׁו ֵאין ָר ָעה ֶּא ּלָא ג ִֵה ּנָם‪ֶּ ,‬ש ּנֶּאֱ ַמר‪ְׁ :‬‬
‫בות‪ֶּ ,‬שנֶּאֱ ַמר‪ֵ :‬ע ֶּקב עֲ נָוָ ה יִ ְׁר ַאת ה'‪ .‬וּבַ עֲ בוּר ָהעֲ נָוָ ה‪,‬‬
‫טו ֹּ‬
‫טובָ ה ִמ ָּכל ַה ּ ִמדּ ֹּות ֹּ‬
‫ִמדַּ ת ָהעֲ נָוָ ה ֶּש ִהיא ִמדָּ ה ֹּ‬
‫ְׁ‬
‫ָ‬
‫הולֵך ‪ְׁ ,‬ו ֶּש ַא ּ ָתה ִר ּ ָמה‬
‫ּלְׁאן ַא ּ ָתה ֹּ‬
‫את ‪ ,‬ו ַ‬
‫ּ ַתעֲ לֶּה ַעל לִ ְׁ ּב ָך ִמדַּ ת ַהיִ ְׁר ָאה‪ִּ ,‬כי ִת ּ ֵתן ֶּאל לִ ְׁ ּבך ּ ָת ִמיד‪ֵ :‬מ ַאיִ ן ָּב ָ‬
‫תול ֵָעה ְׁ ּב ַחי ָ‬
‫בוד‪ֶּ ,‬שנֶּאֱ ַמר‪:‬‬
‫מו ֶּת ָך ‪ְׁ ,‬ולִ ְׁפנֵי ִמי ַא ּ ָתה ָע ִתיד לִ ּ ֵתן ִדּ ין ְׁו ֶּח ְׁש ּב ֹּון‪ ,‬לִ ְׁפנֵי ֶּמל ְֶּׁך ַה ָּכ ֹּ‬
‫ֶּיך ‪ְׁ ,‬ו ַאף ִּכי ְׁ ּב ֹּ‬
‫ְׁו ֹּ‬
‫ָ‬
‫לְׁכלוּך ‪ַ ,‬אף ִּכי לִ ּב ֹּות ְׁ ּבנֵי ָא ָדם‪ְׁ ,‬ונֶּאֱ ַמר‪ :‬הֲ לֹּא ֶּאת ַה ּ ָש ַמיִם ְׁו ֶּאת‬
‫ִה ּנֵה ַה ּ ָש ַמיִם ו ְּׁש ֵמי ַה ּ ָש ַמיִם לֹּא יְׁ כַ ְּׁ‬
‫ָ‬
‫ירא ִמ ּב ֹּו ַראֲ ך ְׁו ִת ּ ָש ֵמר ִמן ַה ֵח ְׁטא‪ ,‬ו ְּׁב ִמדּ ֹּות‬
‫אם ה'‪ְׁ .‬וכַ אֲ ֶּשר ּ ַתחֲ ש ֹּוב ֶּאת ָּכל ֵא ּלֶּה‪ִּ ,‬ת ָ‬
‫ָה ָא ֶּרץ אֲ נִ י ָמלֵא נְׁ ֻ‬
‫ָ‬
‫נַהג ְׁ ּב ִמדַּ ת ָהעֲ נָוָ ה לְׁ ִה ְׁת ּב ֹּו ֵשש ִמ ָּכל ָא ָדם וּלְׁ ִה ְׁת ּ ַפ ֵחד ִמ ּ ֶּמנּ ּו‬
‫לְׁקך‪ְׁ .‬וכַ אֲ ֶּשר ִּת ְׁת ֵ‬
‫ָה ֵא ּלֶּה ִּת ְׁהיֶּה ָש ֵמ ַח ְׁ ּב ֶּח ֶּ‬
‫ָ‬
‫עולָם ַה ָּבא‪ְׁ .‬ו ַע ּ ָתה ְׁ ּבנִ י‬
‫בו ָד ּה ‪ְׁ ,‬ו ַח ּיֵי ֹּ‬
‫(מהשם יתברך) ּו ִמן ַה ֵח ְׁטא‪ָ ,‬אז ִּת ְׁש ֶּרה ָעלֶּיך רו ַּח ַה ּ ְׁש ִכינָ ה‪ְׁ ,‬וזִ יו ְּׁכ ֹּ‬
‫מו ֵרד הוּא ְׁ ּב ַמלְׁ כוּת ָש ַמיִם‪ִּ ,‬כי ִמ ְׁת ּ ָפ ֵאר הוּא ִ ּבלְׁ בוּש‬
‫ָאה ְׁבלִ ּב ֹּו ַעל ַה ְׁ ּב ִר ֹּיות‪ֹּ ,‬‬
‫ַדע ו ְּׁר ֵאה‪ִּ ,‬כי ַה ּ ִמ ְׁת ּג ֶּ‬
‫ְׁ‬
‫מו ִריש‬
‫ָאה לֵב ָה ָא ָדם? ִאם ְׁ ּבע ֶֹּּשר‪ ,‬ה' ֹּ‬
‫ַמלְׁ כוּת ָש ַמיִם‪ֶּ ,‬שנֶּאֱ ַמר השם ָמלָך ּגֵאוּת לָבֵ ש וגו'‪ .‬וּבַ ּ ֶּמה יִ ְׁת ּג ֶּ‬
‫ְׁ‬
‫ָ‬
‫בוד‬
‫בוד ִמ ּ ְׁלפָ נֶּיך ‪ְׁ ,‬ו ֵאיך ִמ ְׁת ּ ָפ ֵאר ִ ּב ְׁכ ֹּ‬
‫בוד‪ ,‬הֲ לֹּא לֵאל ִֹּהים הוּא‪ֶּ ,‬שנֶּאֱ ַמר‪ְׁ :‬ו ָהע ֶֹּּשר ְׁו ַה ָּכ ֹּ‬
‫ו ַּמעֲ ִשיר‪ְׁ ,‬ו ִאם ְׁ ּבכָ ֹּ‬
‫זְׁקנִ ים יִ ָּקח"‪ :‬נִ ְׁמצָ א ַה ּכֹּל ָשוֶּ ה לִ ְׁפנֵי‬
‫"מ ִסיר ָשפָ ה לְׁנֶּאֱ ָמנִ ים‪ְׁ ,‬ו ַט ַעם ֵ‬
‫נו ?! ְׁו ִאם ִמ ְׁת ּ ָפ ֵאר ְׁ ּב ָח ְׁכ ָמה – ֵ‬
‫קו ֹּ‬
‫ֹּ‬
‫יה ְׁשפָ לִים‪ ,‬לָכֵ ן ַה ְׁש ִּפיל ַע ְׁצ ְׁמ ָך ִוינַ ַשאֲ ךָ‬
‫ְׁ‬
‫נו ַמגְׁ ִ ּב ּ ַ‬
‫צו ֹּ‬
‫קום ָּברוּך הוּא‪ִּ ,‬כי ְׁב ַא ּפ ֹּו ַמ ְׁש ִּפיל ּג ִֵאים‪ ,‬ו ִּב ְׁר ֹּ‬
‫ַה ּ ָמ ֹּ‬
‫ּ‬
‫ָ‬
‫ְׁ‬
‫ָ‬
‫נַחת‪,‬‬
‫נַהג ְׁ ּב ִמדַּ ת ָהעֲ נָוָ ה ָללֶּכֶּ ת ָּב ּה ּ ָת ִמיד‪ָּ :‬כל ְׁדּ בָ ֶּריך יִ ְׁהי ּו ְׁ ּב ַ‬
‫קום‪ַ :‬על ּ ֵכן אֲ פָ ֵרש לְׁך ֵאיך ִּת ְׁת ֵ‬
‫ַה ּ ָמ ֹּ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ֹּאשך ָּכפוּף‪ְׁ ,‬ו ֵעינֶּיך י ִ ַּביט ּו לְׁ ַמ ּ ָטה ל ָָא ֶּרץ ְׁולִ ְׁ ּבך לְׁ ַמ ְׁעלָה‪ְׁ ,‬ו ַאל ּ ַת ִ ּביט ִ ּב ְׁפנֵי ָא ָדם ְׁ ּב ַד ֶּּב ְׁרך ִע ּמ ֹּו ‪ְׁ ,‬וכָ ל‬
‫ְׁור ְׁ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫דו ‪ְׁ ,‬ו ִאם ָרש הוּא‪ְׁ ,‬ו ַא ּ ָתה ָע ִשיר‬
‫או ָע ִשיר הוּא – ָעלֶּיך לְׁכַ ְׁ ּב ֹּ‬
‫ָדול ִמ ּ ְׁמך ְׁ ּב ֵעינֶּיך ‪ְׁ ,‬ו ִאם ָחכָ ם ֹּ‬
‫ָא ָדם יִ ְׁה ֶּיה ּג ֹּ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫חו ֵטא הוּא ש ֹּוגֵג‬
‫או ָחכָ ם ִמ ּ ֶּמנּ ּו – חֲ שֹּב ְׁ ּבלִ ְׁ ּבך ִּכי ַא ּ ָתה ַח ּיָב ִמ ּ ֶּמנּ ּו ְׁוהוּא ז ַַּכאי ִמ ּ ְׁמך ‪ֶּ ,‬ש ִאם הוּא ֹּ‬
‫ֹּ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫עו ֵמד לִ ְׁפנֵי‬
‫בו ֶּתיך ו ְּׁבכָ ל ֵעת‪ ,‬חֲ שֹּב ְׁ ּבלִ ְׁ ּבך ְּׁכ ִא ּל ּו ַא ּ ָתה ֹּ‬
‫ְׁו ַא ּ ָתה ֵמזִ יד‪ּ ְׁ :‬בכָ ל ְׁדּ בָ ֶּריך ו ַּמעֲ ֶּשיך ו ַּמ ְׁח ְׁש ֹּ‬
‫ָ‬
‫תו ָעל ָ‬
‫ימה ו ְּׁביִ ְׁר ָאה ְּׁכ ֶּעבֶּ ד לִ ְׁפנֵי‬
‫עולָם‪ .‬ו ְּׁדבָ ֶּריך יִ ְׁהי ּו ְׁ ּב ֵא ָ‬
‫דו ָמלֵא ָה ֹּ‬
‫בו ֹּ‬
‫ֶּיך ‪ִּ ,‬כי ְּׁכ ֹּ‬
‫דוש ָּברו ְּׁך הוּא‪ ,‬ו ְּׁש ִכינָ ֹּ‬
‫ַה ָּק ֹּ‬
‫ָ‬
‫עו ֵמד לִ ְׁפנֵי ַר ּב ֹּו ‪ :‬וֶּ הֱ וֵ י‬
‫נַחת ְּׁכ ֹּ‬
‫קול ָרם‪ַ ,‬רק ְׁ ּב ַ‬
‫יִק ָראֲ ך ִאיש ‪ַ ,‬אל ּ ַתעֲ נֵה ּו ְׁב ֹּ‬
‫ַר ּב ֹּו ‪ְׁ ,‬ו ִת ְׁת ַּב ּיֵש ִמ ָּכל ָא ָדם‪ְׁ ,‬ו ִאם ְׁ‬
‫לְׁק ְׁ ּי ָמ ּה‪ְׁ .‬וכַ אֲ ֶּשר ּ ָתקוּם ִמן ַה ּ ֵספֶּ ר‪ְּׁ ,‬ת ַח ּ ֵפש ַּבאֲ ֶּשר ל ַָמ ְׁדּ ּ ָת ִאם‬
‫רות ַּב ּת ֹּו ָרה ּ ָת ִמיד אֲ ֶּשר ּתוּכַ ל ַ‬
‫לִק ֹּ‬
‫ז ִָהיר ְׁ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ָמיך ִ ּב ְׁתשוּבָ ה‪.‬‬
‫מו ‪ ,‬ו ְּׁתפַ ְׁש ּ ֵפש ְׁ ּב ַמעֲ ֶּשיך ַּב ּב ֶֹּּקר וּבָ ֶּע ֶּרב‪ ,‬וּבָ זֶּה יִ ְׁהי ּו ָּכל י ֶּ‬
‫לְׁק ְׁ ּי ֹּ‬
‫יֵש ּב ֹּו דָּ בָ ר אֲ ֶּשר ּתוּכַ ל ַ‬
‫קום ָּברו ְּׁך הוּא‪ְׁ ,‬ו ַט ֵהר ַר ְׁע ֹּיונֶּיך ‪ָ,‬‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫עולָם ִמ ּ ִל ְׁ ּבך ְׁ ּב ֵעת ַה ְּׁת ִפ ּלָה‪ְׁ ,‬ו ָהכֵ ן לִ ְׁ ּבך לִ ְׁפנֵי ַה ּ ָמ ֹּ‬
‫ְׁו ָה ֵסר ָּכל ‪ִ -‬ד ְׁב ֵרי ָה ֹּ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫יאנּ ּו ִמ ִּפיך ‪ְׁ ,‬וכֵ ן ּ ַתעֲ ֶּשה ָּכל יְׁ ֵמי ַח ּיֵי ֶּה ְׁבלְׁך ְׁ ּבכָ ל דָּ בָ ר ְׁו ָדבָ ר ְׁולֹּא ֶּתחֱ ָטא‪,‬‬
‫וַ חֲ שֹּב ַה ִדּ ּבוּר ק ֶֹּּדם ֶּש ּת ֹּו ִצ ֶּ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫יך ו ַּמעֲ ֶּש ָ‬
‫וּבָ זֶּה יִ ְׁהי ּו ְׁדּ בָ ֶּר ָ‬
‫יְׁש ִרים‪ ,‬ו ְּׁת ִפ ּל ְָׁתך ִת ְׁהיֶּה ז ַָּכה וּבָ ָרה וּנְׁ ִק ּיָה ו ְּׁמכֻ ֶּ ּונֶּת ו ְּׁמ ֻק ֶּּבלֶּת‬
‫בו ֶּתיך ָ‬
‫יך ו ַּמ ְׁח ְׁש ֹּ‬
‫קום ָּברו ְּׁך הוּא‪ֶּ ,‬שנֶּאֱ ַמר‪ָ ּ :‬ת ִכין לִ ָּבם ּ ַת ְׁק ִשיב ָא ָ‬
‫זְׁנֶּך‪.‬‬
‫לִ ְׁפנֵי ַה ּ ָמ ֹּ‬
‫לְׁק ְׁ ּי ָמ ּה ְׁו ָללֶּכֶּ ת ָּב ּה ּ ָת ִמיד ַא ַחר ַה ּ ֵשם יִ ְׁת ָּב ַר ְׁך ‪,‬‬
‫חות‪ַ ,‬‬
‫ִּת ְׁק ָרא ָה ִא ּג ֶֶּּרת ַהזֹּּאת ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַּב ּ ָשבו ַּע ְׁולֹּא ִת ְׁפ ֹּ‬
‫ָ‬
‫יח ְׁ ּבכָ ל ְׁדּ ָרכֶּ ָ‬
‫יקים‪ ,‬ו ְּׁבכָ ל ֹּיום ֶּש ִּת ְׁק ָר ֶּא ּנָה יַעֲ נ ּוך ִמן‬
‫ַצ ִדּ ִ‬
‫זְׁכה ל ֹּ‬
‫יך ְׁו ִת ּ ֶּ‬
‫לְׁ ַמ ַען ּ ַת ְׁצלִ ַ‬
‫ָעולָם ַה ָּבא ַה ָ ּצפוּן ל ַ ּ‬
‫ָ‬
‫סלָה‪{ :‬רבי נחמן מברסלב זצ"ל}‬
‫עולָם ָא ֵמן ֶּ‬
‫אול ַעד ֹּ‬
‫לִש ֹּ‬
‫ַה ּ ָש ַמיִם ַּכאֲ ֶּשר יַעֲ לֶּה ַעל לִ ְׁ ּבך ְׁ‬
‫‪59‬‬
‫חשוב טוב – יזרח ויאיר הטוב!‬
‫תהילים פרק טז‬
‫טו ָב ִתי‪ַ ,‬בל ָעלֶׁ ָ‬
‫יך‪.‬‬
‫יתי ָב ְׁך‪ָ .‬א ַמ ְׁר ְׁת לַ יהוָ ה‪ ,‬אֲ דֹנָ י ָא ָתה; ֹ‬
‫ִמ ְׁכ ָתם ְׁל ָדוִ ד‪ָ :‬ש ְׁמ ֵרנִ י ֵאל‪ִ ,‬כי ָח ִס ִ‬
‫בו ָתם‪ַ ,‬א ֵחר ָמ ָהרו‪:‬‬
‫דו ִשים‪ ,‬אֲ ֶׁשר ָב ָא ֶׁרץ ֵה ָמה; וְׁ ַא ִד ֵירי‪ָ ,‬כל ֶׁח ְׁפ ִצי ָבם יִ ְׁרבו ַע ְׁצ ֹ‬
‫ִל ְׁק ֹ‬
‫ְׁ‬
‫כו ִסי ַא ָתה‪,‬‬
‫מו ָתם‪ַ ,‬על ְׁש ָפ ָתי‪ .‬יְׁ הוָ ה‪ְׁ ,‬מנָ ת ֶׁח ְׁל ִקי וְׁ ֹ‬
‫יהם ִמ ָדם; ו ַבל ֶׁא ָשא ֶׁאת ְׁש ֹ‬
‫ַבל ַא ִסיך נִ ְׁס ֵכ ֶׁ‬
‫ְׁ‬
‫ת ֹו ִמ ְׁ‬
‫יך ג ֹו ָר ִלי ‪.‬חֲ ָב ִלים נָ ְׁפלו ִלי‪ַ ,‬ב ְׁנ ִע ִמים; ַאף נַ חֲ לָ ת‪ָ ,‬ש ְׁפ ָרה ָעלָ י ‪.‬אֲ ָב ֵרך ֶׁאת יְׁ הוָ ה‪ ,‬אֲ ֶׁשר‬
‫ימינִ י‪ַ ,‬בל ֶׁאמ ֹוט‪.‬‬
‫יתי יְׁ הוָ ה ְׁלנֶׁגְׁ ִדי ָת ִמיד‪ִ :‬כי ִמ ִ‬
‫ילות‪ ,‬יִ ְׁסרונִ י ִכ ְׁל ֹיו ָתי ‪ִ .‬ש ִו ִ‬
‫יְׁ ָע ָצנִ י; ַאף לֵ ֹ‬
‫אול; לֹא ִת ֵתן‬
‫בו ִדי; ַאף ְׁב ָש ִרי‪ ,‬יִ ְׁשכֹן לָ ֶׁב ַטח ִכי‪ ,‬לֹא ַתעֲ זֹב נַ ְׁפ ִשי ִל ְׁש ֹ‬
‫לָ ֵכן‪ָ ,‬ש ַמח ִל ִבי וַ יָגֶׁ ל ְׁכ ֹ‬
‫חות‪ֶׁ ,‬את פנ ָ‬
‫ימינְׁ ָך נ ֶַׁצח‪.‬‬
‫מות ִב ִ‬
‫ֶׁיך; נְׁ ִע ֹ‬
‫יענִ י‪ ,‬א ַֹרח ַח ִיים ‪:‬ש ַֹבע ְׁש ָמ ֹ‬
‫אות ָש ַחת ‪.‬ת ֹו ִד ֵ‬
‫חֲ ִס ְׁיד ָך‪ִ ,‬ל ְׁר ֹ‬
‫ָ‬
‫תודה לשם יתברך אלוקים בורא עולם תודה על התחושה וההרגשה שידייך אוחזות בידיי כל ימי‬
‫חיי מנחות ומובילות אותי ואת כל תנועותיי בהשגחה פרטית ועליונה להצלחה תמידית בדרך‬
‫חיים חדשה חיובית זורחת מאירה ובונה‪ .‬תודה לך בורא עולם על שבירכת אותי והענקת לי‬
‫משפחה מיוחדת במינה שאין דומה לה בכל העולם‪ .‬תודה לכם בעלי ילדיי ובנות זוגם ולך בתי‬
‫האהובה והיקרה תודה לכם מקרב הלב והנשמה‪ .‬תודה לך השם התברך על שבירכת והפגשת‬
‫אותי עם חברה טובה לי היא כנשמה תאומה‪ .‬תודה על משפחות החברות החברים‪ ,‬המכרים‬
‫והאנשים הטובים שפגשתי ואמשיך לפגוש בהמשך הדרך לכולכם שלוחה מכאן תודה‪ .‬תודה‬
‫ענקית לך השם יתברך על מימוש והגשמת החלום שלך האחת והיחידה‪.‬‬
‫תהילים קנ‬
‫לו‪:‬‬
‫יע ֻעז ֹו‪ַ :‬ה ְׁללוהו ִבגְׁ בור ָֹתיו‪ַ ,‬ה ְׁללוהו ְׁכרֹב ג ְֻׁד ֹ‬
‫ַה ְׁללויָה‪ַ ,‬ה ְׁללו ֵאל ְׁב ָק ְׁדש ֹו‪ַ ,‬ה ְׁללוהו ִב ְׁר ִק ַ‬
‫חול‪ַ ,‬ה ְׁללוהו ְׁב ִמ ִנים ְׁו ֻעגָ ב‪:‬‬
‫ֵבל וְׁ ִכנ ֹור‪ַ :‬ה ְׁללוהו ְׁבתֹף ו ָמ ֹ‬
‫ַה ְׁללוהו ְׁב ֵת ַקע ש ֹו ָפר‪ַ ,‬ה ְׁללוהו ְׁבנ ֶׁ‬
‫ַה ְׁללוהו ְׁב ִצ ְׁל ְׁצלֵ י ָש ַמע‪ַ ,‬ה ְׁללוהו ְׁב ִצ ְׁל ְׁצלֵ י ְׁתרו ָעה‪ :‬כֹל ַה ְׁנ ָש ָמה ְׁת ַה ֵלל יָה‪ַ ,‬ה ְׁללויָה‬
‫‪60‬‬