מערכת שעות לכיתות

‫בי"ס יסודי לדוגמא‬
‫ת‪.‬ד‪ ,4272 .‬חדרה פלאפון‪058-5454333 :‬‬
‫‪www.cnafaim.com‬‬
‫‪20-07-2015‬‬
‫מערכת שעות לכיתות ‪ -‬תשע"ו‬
‫כיתה א ‪ - 1‬מחנך‪/‬ת שירלי מימון‬
‫שעות‬
‫שיעור ‪1‬‬
‫‪08:00 - 09:00‬‬
‫שיעור ‪2‬‬
‫‪09:00 - 10:00‬‬
‫שיעור ‪3‬‬
‫‪10:20 - 11:00‬‬
‫שיעור ‪4‬‬
‫‪11:00 - 11:50‬‬
‫שיעור ‪5‬‬
‫‪12:05 - 12:50‬‬
‫שיעור ‪6‬‬
‫‪12:50 - 13:35‬‬
‫שיעור ‪7‬‬
‫‪13:40 - 14:25‬‬
‫שיעור ‪8‬‬
‫‪14:25 - 15:00‬‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי‬
‫יום רביעי‬
‫יום חמישי‬
‫יום שישי‬
‫שפה‬
‫אומנות‬
‫מדעים‬
‫שפה‬
‫חשבון‬
‫תנ"ך‬
‫שירלי מימון‬
‫לירון לירון‬
‫סמדר שלום‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫חשבון‬
‫אומנות‬
‫מוסיקה‬
‫שפה‬
‫שפה‬
‫חשבון‬
‫שירלי מימון‬
‫לירון לירון‬
‫יוני כהן‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫אנגלית‬
‫חשבון‬
‫ליאת כהן‬
‫תל"ן ספרייה‬
‫מדעים‬
‫חינוך‬
‫שפה‬
‫שירלי מימון‬
‫שחמט‬
‫אדם אדם‬
‫סמדר שלום‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫ויקטור ויקטור‬
‫אנגלית‬
‫שפה‬
‫ליאת כהן‬
‫שפה‬
‫תנ"ך‬
‫שפה‬
‫חשבון‬
‫שירלי מימון‬
‫שחמט‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫ויקטור ויקטור‬
‫חינוך גופני‬
‫אנגלית‬
‫חינוך גופני‬
‫מדעים‬
‫מולדת‬
‫רותם שער‬
‫ליאת כהן‬
‫רותם שער‬
‫סמדר שלום‬
‫קרן זוהר‬
‫מולדת‬
‫חשבון‬
‫מפתח הלב‬
‫קרן זוהר‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫יום שבת‬
‫כיתה א ‪ - 2‬מחנך‪/‬ת ילנה חדד‬
‫שעות‬
‫שיעור ‪1‬‬
‫‪08:00 - 09:00‬‬
‫שיעור ‪2‬‬
‫‪09:00 - 10:00‬‬
‫שיעור ‪3‬‬
‫‪10:20 - 11:00‬‬
‫שיעור ‪4‬‬
‫‪11:00 - 11:50‬‬
‫שיעור ‪5‬‬
‫‪12:05 - 12:50‬‬
‫שיעור ‪6‬‬
‫‪12:50 - 13:35‬‬
‫שיעור ‪7‬‬
‫‪13:40 - 14:25‬‬
‫שיעור ‪8‬‬
‫‪14:25 - 15:00‬‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי‬
‫יום רביעי‬
‫יום חמישי‬
‫יום שישי‬
‫מדעים‬
‫מוסיקה‬
‫חשבון‬
‫שפה‬
‫מפתח הלב‬
‫תנ"ך‬
‫סמדר שלום‬
‫יוני כהן‬
‫שירלי מימון‬
‫דנה נחום‬
‫ילנה חדד‬
‫ילנה חדד‬
‫מדעים‬
‫שפה‬
‫שפה‬
‫חוה חקלאית‬
‫אנגלית‬
‫מדעים‬
‫סמדר שלום‬
‫דנה נחום‬
‫דנה נחום‬
‫ילנה חדד‬
‫ילנה חדד‬
‫סמדר שלום‬
‫אנגלית‬
‫אומנות‬
‫שפה‬
‫חוה חקלאית‬
‫שפה‬
‫ילנה חדד‬
‫ילנה חדד‬
‫לירון לירון‬
‫דנה נחום‬
‫ילנה חדד‬
‫דנה נחום‬
‫מובילות‬
‫חינוך גופני‬
‫אומנות‬
‫חינוך גופני‬
‫שפה‬
‫אנגלית‬
‫ילנה חדד‬
‫עירית רונן‬
‫לירון לירון‬
‫עירית רונן‬
‫דנה נחום‬
‫ילנה חדד‬
‫מובילות‬
‫אנגלית‬
‫מולדת‬
‫חשבון‬
‫חשבון‬
‫ילנה חדד‬
‫ילנה חדד‬
‫שירלי מימון‬
‫שירלי מימון‬
‫חינוך‬
‫שפה‬
‫תנ"ך‬
‫ילנה חדד‬
‫דנה נחום‬
‫ילנה חדד‬
‫חשבון‬
‫תל"ן ספרייה‬
‫חשבון‬
‫שירלי מימון‬
‫אדם אדם‬
‫שירלי מימון‬
‫מובילות‬
‫רותם שער‬
‫מובילות‬
‫רותם שער‬
‫יום שבת‬
‫כיתה א ‪ - 3‬מחנך‪/‬ת לימור לבב‬
‫שעות‬
‫שיעור ‪1‬‬
‫‪08:00 - 09:00‬‬
‫שיעור ‪2‬‬
‫‪09:00 - 10:00‬‬
‫שיעור ‪3‬‬
‫‪10:20 - 11:00‬‬
‫שיעור ‪4‬‬
‫‪11:00 - 11:50‬‬
‫שיעור ‪5‬‬
‫‪12:05 - 12:50‬‬
‫שיעור ‪6‬‬
‫‪12:50 - 13:35‬‬
‫שיעור ‪7‬‬
‫‪13:40 - 14:25‬‬
‫שיעור ‪8‬‬
‫‪14:25 - 15:00‬‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי‬
‫יום רביעי‬
‫יום חמישי‬
‫יום שישי‬
‫שפה‬
‫כללי‬
‫שפה‬
‫שפה‬
‫שפה‬
‫מולדת‬
‫לימור לבב‬
‫סיגל דן‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫תנ"ך‬
‫כללי‬
‫מולדת‬
‫מדעים‬
‫חינוך‬
‫שפה‬
‫לימור לבב‬
‫סיגל דן‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫חשבון‬
‫כללי‬
‫אומנות‬
‫שפה‬
‫חשבון‬
‫אנגלית‬
‫לימור לבב‬
‫סיגל דן‬
‫לירון לירון‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫חשבון‬
‫חינוך גופני‬
‫אומנות‬
‫חינוך גופני‬
‫אנגלית‬
‫מדעים‬
‫לימור לבב‬
‫עירית רונן‬
‫לירון לירון‬
‫עירית רונן‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫מפתח הלב‬
‫מוסיקה‬
‫חשבון‬
‫מדעים‬
‫תנ"ך‬
‫לימור לבב‬
‫יוני כהן‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫תל"ן ספרייה‬
‫חשבון‬
‫חשבון‬
‫אדם אדם‬
‫לימור לבב‬
‫לימור לבב‬
‫יום שבת‬