תעודת יושר - גוונים לחינוך וידע בע"מ

‫טלפון‪30-3770990 :‬‬
‫‪ ‬פקס‪30-3779309 :‬‬
‫‪[email protected] ‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,15884 .‬ת"א ‪44151 ,‬‬
‫תאריך ‪__/__/__ :‬‬
‫לכבוד‬
‫משטרת ישראל‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד‬
‫המכוון למתן שירות לקטינים – התשס"א ‪2001‬‬
‫מר‪/‬גב' __________________ מועסק‪/‬ת בחברת גוונים לחינוך וידע בע"מ‪ ,‬בבית הספר‬
‫_______________________‪.‬‬
‫בהתאם להוראות החוק שבנדון‪ ,‬עליו‪/‬ה להמציא אישור מהמשטרה‪ ,‬כי אין מניעה להעסקתו‪/‬ה‬
‫בבית הספר‪.‬‬
‫נודה באם תמציאו למר‪/‬גב' ___________________ את האישור כמבוקש‪ ,‬על מנת שנוכל‬
‫להעסיקו‪/‬ה כנדרש על פי החוק‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫רמי רז‬
‫מנהל גוונים לחינוך וידע‬
‫_____________‬