עלון 174 וישלח לאתר

‫הידברות‬
‫עונג שבת‬
‫עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ ‪ 97‬בכבלים ובלווין‬
‫העלון מוקדש לע"נ אליהו בן צאלח ורוזה | לע"נ טספהון אסף בן‬
‫נגיסטה | לע"נ רחל בת פורטונה משיטה | לע"נ רוזה בת סוריצ'קה‬
‫לרפוא"ש אמיתי בן כרמית | שמירה וזש"ק ספיר בת מזל | לזיווג‬
‫והצלחה ורד בת נאווה להקדשת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫פרשת וישלח | גליון ‪ | 174‬י"ד כסלו תשע"ה‬
‫זמן כניסת ויציאת שבת‬
‫לתגובות‪o [email protected] :‬‬
‫כניסת‬
‫השבת‬
‫אתר הידברות החדש‬
‫‪www.hidabroot.org‬‬
‫ירושלים ‪15:59‬‬
‫תל אביב ‪16:15‬‬
‫חיפה ‪16:06‬‬
‫באר שבע ‪16:18‬‬
‫צאת מוצ”ש‬
‫השבת ר”ת‬
‫‪17:14‬‬
‫‪17:15‬‬
‫‪17:13‬‬
‫‪17:17‬‬
‫‪17:51‬‬
‫‪17:48‬‬
‫‪17:48‬‬
‫‪17:52‬‬
‫להפצת העלון‪073-2221388 :‬‬
‫בחסות‬
‫יקבי ירושלים‬
‫מתנה ליצר הרע?!‬
‫כל שישנו באיסור ישנו בהיתר‪ ,‬והבחירה נותרת בידי האדם‬
‫העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת‬
‫ל‬
‫ראש ארגון הידברות ‪ -‬הרב זמיר כהן‬
‫קראת המפגש של יעקב אבינו עם עשו אחיו‪" ,‬התקין‬
‫עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה"‪ ,‬כמבואר ברש"י (לב‪ ,‬ט)‪.‬‬
‫בהכנה זו טמון מוסר השכל לדורות עולם‪ ,‬במאבקנו עם‬
‫היצר הרע‪ .‬כידוע‪ ,‬יצר זה‪ ,‬הוא שרו של עשו‪ ,‬הס"מ‪ .‬וממלחמת‬
‫יעקב אבינו עם עשו יש ללמוד את הדרך שיש לנקוט במלחמה עם‬
‫שרו של עשו‪ .‬שמהגשמי לומדים לרוחני‪.‬‬
‫לעיתים קשה לאדם לתקוף את היצר באופן חזיתי‪,‬‬
‫פנים מול פנים‪ ,‬משום שמדובר בעניין שיש לאדם חולשה‬
‫בו‪ .‬ולימדנו יעקב אבינו‪ ,‬שיש לפייס את האויב על ידי‬
‫שמשֹביעים את עינו במה שכבר קיבל מאיתנו מענייני‬
‫העולם הזה המותרים‪ .‬וכך יש לומר ליצרנו הרע‪" :‬ראה‬
‫כמה עניינים חומריים אתה כבר מקבל! ומה עוד רצונך‬
‫מאיתנו?"‪ .‬פיוס זה הוא בבחינת 'דורון'‪ .‬וכך‪ ,‬בעת פיתוי‬
‫יצרי חזק של ביטול תורה‪ ,‬המשרה כבדות בכל האברים‪,‬‬
‫או שמפתה לבזבז את הזמן על דבר תוהו שנראה מעניין אבל אין‬
‫בו תרומה לרוחניות‪ ,‬עלינו לומר לעצמנו‪" :‬הנה כמה שעות מכל‬
‫יממה אנו נותנים לפעולות שאין בהן לימוד תורה‪ .‬כמה זמן מוקדש‬
‫לשינה‪ ,‬וכמה זמן מושקע באכילה ובהכנת צורכי הגוף‪ ,‬ברחיצתו‪,‬‬
‫ובהליכה לפעולות אלו וכו'‪ .‬יצאנו אפוא בזה ידי חובת דורון‬
‫לחומריות שבנו‪ ,‬והאם לא נקדיש את שאר הזמן ללימוד תורה?"‪.‬‬
‫ומבואר בגמ' (חולין קט‪ ,‬ב) שכל הנמצא באיסור ישנו גם בהיתר‪.‬‬
‫וגם בכך ניתן להרגיע את היצר הרע‪ .‬כמובא שם שאמרה ילתא לרב‬
‫נחמן‪" :‬הרי כל מה שאסר לנו הקב"ה‪ ,‬התיר לנו כמותו‪ .‬אסר לנו‬
‫אכילת דם‪ ,‬התיר לנו אכילת כבד שכולו דם‪ .‬אישה‪ ,‬יש זמני איסור‬
‫ויש זמני היתר‪ .‬אסר אכילת חזיר‪ ,‬התיר את מוח דג השיבוטא‬
‫שאל את הרב‬
‫הכשר‪ ,‬והוא בטעם חזיר‪ .‬וכן הלאה‪ .‬הנני חפצה להרגיש טעם‬
‫בשר וחלב בהיתר‪ ,‬היכן אמצא זאת? "אמר להם‪" :‬הכינו לה תבשיל‬
‫מכחל (עטיני הבהמה) לאחר הכשרתם כהלכה‪ ,‬והיא תרגיש טעם‬
‫בשר וחלב בהיתר"‪ .‬ושורש הדבר הוא לתת מענה ליצר הרע בעת‬
‫הפיתוי‪ .‬שהנה יש את הכל בהיתר‪ ,‬והבחירה ביד האדם אם ליהנות‬
‫בהיתר‪ ,‬או חלילה באיסור‪.‬‬
‫ולעניין תפילה‪ ,‬אף על פי ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת‬
‫שמים"‪ ,‬אין לומר שלפי שהבחירה ביראת שמים נתונה ביד האדם‬
‫ואינה כפרנסה וחכמה ויופי ופרי בטן וכו' ‪ -‬אם כן מה‬
‫תועיל תפילה‪ .‬אלא התפילה עצמה פועלת במערכת‬
‫הבחירה שביד האדם‪ .‬וכשם שחלק מההשתדלות הוא‬
‫להילחם ביצר‪ ,‬כך התפילה לבקש סייעתא דשמיא למצוא‬
‫דרכים נכונות ולנצח בפועל את היצר הרע‪ ,‬היא חלק‬
‫מההשתדלות‪ .‬וגדולה מזו מצינו‪ ,‬שביד האדם להתפלל‬
‫על חברו שיתחזק בתורה ובמצוות‪ ,‬אף שחברו בבורותו‬
‫אינו חפץ בכך‪ .‬שלפי שכל ישראל ערבין זה לזה וזה בזה‪,‬‬
‫שחלק מנשמתו של זה נמצאת אצל רעהו‪ ,‬הרי כאשר מתפלל על‬
‫חברו שיזכה ליראת שמים‪ ,‬מתקבל הדבר למעלה כאילו חברו‬
‫התפלל על עצמו‪ .‬והדברים נפלאים למתבונן‪.‬‬
‫ומלחמה היא כפשוטו‪ ,‬שמתמודד עם יצרו‪ .‬פעמים באופן חזיתי‬
‫פנים מול פנים‪ ,‬ופעמים בבחינת "בתחבולות תעשה מלחמה"‪.‬‬
‫וכבר לימדונו חכמינו ז"ל‪" :‬הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא‬
‫לידי עברה‪ :‬דע מאין באת‪ ,‬ולאן אתה הולך‪ ,‬ולפני מי אתה עתיד‬
‫ליתן דין וחשבון"‪' .‬הסתכל' ביאורו התבונן בעיון‪ ,‬בעומקם של‬
‫דברים‪ .‬וכן אמרו‪" :‬יזכיר לו יום המיתה"‪ .‬בכל אלה ניתן לנקוט כדי‬
‫לנצח במאבק התמידי בעולם החומר היצרי‪ ,‬עד ההגעה לשלימות‬
‫הרצויה‪ .‬שבת שלום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫מדוע‬
‫צריךהבורא אינו‬
‫בו‬
‫רא?‬
‫קפוא‬
‫חרלה בקדושה‬
‫ק ב'‬
‫ה‬
‫איםשה קודמת‬
‫כ‬
‫לי‬
‫ש‬
‫לו‬
‫בים‬
‫מאת הרב אברהם יוסף‪ ,‬רב העיר חולון‬
‫הלכתי בחופש לבית מלון‪ ,‬וראיתי‬
‫עובד זר שמכין חביתות בחדר האוכל‪.‬‬
‫האם מותר לאכול מהן?‬
‫אמנם בישולי גויים אסורים רק במאכל‬
‫שאינו נאכל כמו שהוא – חי‪ ,‬והרי את‬
‫הביצה אפשר לגמוע גם ללא בישול‪,‬‬
‫אולם בכל זאת אסור לגוי לבשל ולטגן‬
‫ביצה עבור יהודי‪ ,‬מפני שלא כל אדם‬
‫סובל את הביצה לגמוע אותה חיה‬
‫וללא בישול‪ .‬ונהוג כיום להקל בבישולי‬
‫גויים במסעדות ובבתי מלון כדעת‬
‫הרמ"א‪ ,‬ומסתפקים בהדלקת האש‬
‫בידי יהודי‪ .‬ומי שמחמיר בזה כדעת‬
‫מרן השולחן ערוך‪ ,‬תבוא עליו ברכה‪.‬‬
‫ועליו להתעניין ולבדוק בכל מקום‪,‬‬
‫אף שיש בו הכשר‪ ,‬הן של הרבנות והן‬
‫של הבד"ץ – חוץ מ'בד"ץ בית יוסף'‬
‫המקפידים בזה – ולאחר הבירור ינהג‬
‫בהתאם‪ .‬וראוי לכל ירא שמים לדקדק‬
‫בזה כדעת מרן השולחן ערוך‪ ,‬ותבוא‬
‫עליו ברכה‪.‬‬
‫דיסק של שירי חנוכה‬
‫משמחים ומרגשים‬
‫לשמונת הימים‬
‫‪+‬‬
‫איך אדע ממי לרכוש תפילין‬
‫מהודרות?‬
‫יש בימינו ב"ה תלמידי חכמים שתורתם‬
‫אומנותם‪ ,‬ועוסקים בכתיבת סת"ם‬
‫במשך מספר שעות ביום לפרנסתם‪.‬‬
‫ועליהם יש לסמוך‪ ,‬לאחר שהעבירו‬
‫את הפרשיות בבדיקת מחשב‪.‬‬
‫חנוכיה מהודרת‬
‫מדגם “הבית הלבן”‬
‫אל תחכ‬
‫‪+‬‬
‫מארז של ‪ 44‬כוסיות‬
‫‪ 100%‬שמן זית כשר למהדרין‬
‫מהרו להזמין !! הזמנות יתקבלו עד יום שלישי הקרוב בלבד !‬
‫להזמנות חייגו‪:‬‬
‫היהודי החושב‬
‫מנוע חיפוש‬
‫מאת הרב דניאל בלס‬
‫מונולוגים מערוץ הידברות‬
‫מהוליווד לכולל‪:‬‬
‫"האחדות בתורה‬
‫היא דבר נפלא"‬
‫הידיעה המאוחרת שאביו ניצול שואה‪ ,‬הניעה‬
‫את השחקן שרון רג'יניאנו לחקור את יהדותו‬
‫נולדתי למשפחה מסורתית בחולון‪ .‬הוריי נהגו לערוך קידוש‬
‫בליל שבת‪ ,‬לשמור על חג הפסח‪ ,‬לצום ביום הכיפורים – והם‬
‫שמרו על זיקה ליהדות‪ ,‬אפילו שלא שמרו את כל המצוות‬
‫בקפדנות‪.‬‬
‫בילדותי חלמתי להיות שחקן‪ ,‬וב‪ 1992-‬סיימתי לימודי משחק‬
‫ב'בית צבי'‪ .‬לא עבר זמן רב והקריירה שלי החלה לתפוס תאוצה‪.‬‬
‫ובשני העשורים האחרונים הספקתי לשחק בתאטרון ובקולנוע‪,‬‬
‫לרבות הסרט ההוליוודי ‪ ,The Deal‬לצידה של מג ראיין‪ .‬שיחקתי‬
‫בתאטרון ובקולנוע וראיתי מזה לא מעט פרסום‪ .‬צרכתי את‬
‫הפרסום והאהדה הציבורית‪.‬‬
‫רק בגיל ‪ 25‬גיליתי שאבי‪ ,‬יליד‬
‫לוב‪ ,‬הוא בעצם ניצול שואה בוגר‬
‫מחנה ריכוז‪ .‬הגילוי הזה גרם לי‬
‫לחשוב מחדש על כל מה שידעתי‬
‫על עצמי עד אז והתניע בי מהלך‬
‫שלם של חיפוש‪ .‬הבנתי פתאום‬
‫שיש לי כוח בזה שאני יהודי‪ .‬אם‬
‫מישהו שונא אותי רק בשל היותי יהודי‪ ,‬בלי שעשיתי לו דבר‪ ,‬אז‬
‫יש פה עניין‪ .‬חקרתי את הנושא של שנאת היהודים‪ ,‬והבנתי שאם‬
‫שורפים רק סידורים וספרי תורה‪ ,‬לא ספרי אמנות או ספרות‪,‬‬
‫אלא רק יהדות – אז יש כאן אמת‪.‬‬
‫כשנכנסתי לעולם התורה התחלתי ללכת בדרך שמובילה אל‬
‫נתיבי התורה‪ ,‬ובה אתה לא יכול לחכות לסוף‪ ,‬אתה חייב לחוות‬
‫את ההווה‪ .‬לא חיכיתי‪ ,‬כמו במשחק‪ ,‬להבדיל‪ ,‬למחיאות הכפיים‪.‬‬
‫אני יודע שזה משפט נדוש‪ ,‬אבל הווה זה הדבר היחיד שקיים‪.‬‬
‫העבר נשכח והעתיד עדיין אינו ידוע‪ ,‬רק ההווה‪ .‬זה קשה‪ ,‬אבל‬
‫ברוך ה' זו הדרך בעיניי‪.‬‬
‫עולם המשחק זה סוג של כת‪ .‬שחקן שמסיים את ההצגה בסוף‬
‫משתחווה לאלוהיו‪ ,‬לקהל שלו‪ .‬זה מה שעושים כדי שהקהל ימחא‬
‫לו כפיים‪ ,‬חלקם רדומים בכלל‪ .‬ברגע שבן אדם מגיע למקום שבו‬
‫הוא משתחווה לאל האמיתי שלו והוא מבין שהוא צריך להתבטל‬
‫עכשיו‪ ,‬כי רק בדרך הזאת הוא יגיע להקב"ה‪ .‬רק אם הוא מתבטל‪.‬‬
‫וזה ההפך משחקן‪ ,‬כי בדרך כלל‪ ,‬אם הוא רוצה להגיע לאלוהים‬
‫שלו‪ ,‬לקהל שלו‪ ,‬אסור לו להתבטל‪ .‬אז אני אומר ברוך ה'‪ ,‬הקב"ה‬
‫שם אותי במקום של שחקן כדי להסביר לי כמה המשחק רחוק‬
‫מהחיים‪ ,‬וכמה הקב"ה מנחה את העולם בצורה הזו‪ ,‬שהוא מראה‬
‫שזאת הדרך‪.‬‬
‫יש החושבים שהחזרה בתשובה שלי היתה קיצונית‪ .‬אני חושב‬
‫שהדרך האמיתית לחזור בתשובה זה באמת לראות את האור‬
‫הגדול הזה של התורה ולהבין שיהודי זה יהודי‪ .‬זה אחד הדברים‬
‫הנפלאים שקרו לי‪ ,‬להבין שיהודי זה יהודי ולא משנה איפה הוא‬
‫נמצא‪ .‬האחדות שיש בתורה היא דבר נפלא‪ .‬אברהם אבינו מתפלל‬
‫על סדום‪ .‬הוא לא הכיר אותם בכלל‪ .‬הם לא יהודים‪ ,‬הם לא‬
‫מהעם שלו‪ .‬הוא מתפלל על סדום אם יש שם צדיק אחד‪ .‬זה דבר‬
‫נפלא – אהבת האדם שהתורה מצמיחה אצל האדם‪ .‬זה דבר שלא‬
‫היה לי לפני כן‪.‬‬
‫האם‬
‫בדקתם‬
‫מזוזות ותפילין‬
‫ב‪ 3-‬השנים‬
‫האחרונות?‬
‫‪2‬‬
‫מדוע הבורא אינו צריך‬
‫בורא?‬
‫זיו שואל‪" :‬שלום‪ .‬התווכחתי עם מישהו על נושא מציאות הבורא‪ ,‬והוא שאל מדוע‬
‫צריך לומר שלכל דבר מוגבל יש מגביל‪ ,‬אולי העולם פשוט קיים וזהו‪ .‬וגם שאלו אותי‬
‫מדוע הבורא אינו צריך בורא? אשמח לקבל תשובות"‪.‬‬
‫***‬
‫שלום וברכה זיו‪ ,‬ותודה על שאלותיך המעניינות‪ .‬במענה לשאלתך הראשונה‪ :‬כל דבר‬
‫שהוא מוגבל – מחייב מגביל‪ ,‬מן הסיבה הפשוטה שאם לא היה לו מגביל‪ ,‬אז הוא פשוט‬
‫לא היה מוגבל! כך לדוגמה‪ :‬אם תמלא כוס במים‪ ,‬תמצא שהמים קיבלו את צורת הכוס‪.‬‬
‫בלא הכוס‪ ,‬המים ייאבדו את צורתם‪ ,‬ויישפכו כשלולית חסרת צורה על גבי השולחן‪.‬‬
‫פירוש הדבר‪ ,‬שהכוס מגבילה את המים שבתוכה‪ ,‬וקובעת את צורתם‪.‬‬
‫כל דבר שהוא מוגבל לגודל צורה וכמות כלשהם‪ ,‬מחייב את קיומו של מגביל שקבע‬
‫זאת‪ ,‬כי ללא המגביל‪ ,‬הדבר היה מאבד את גבולותיו‪ ,‬ונהיה לחסר צורה‪ .‬גם החדר שלך‬
‫מוגבל לגודל מסוים‪ ,‬עליו החליט הקבלן שאחראי על בנייתו‪ .‬אם נביט על העולם כולו‪,‬‬
‫נמצא שאף הוא מוגבל לגודל וצורה מסוימים‪ .‬כל היקום כולו מוגבל לחוקי הטבע‬
‫שמגבילים את התנהגותם‪ .‬ומכאן ההוכחה שליקום שלנו יש מגביל (בורא עולם)‪ .‬בורא‬
‫עולם קבע את גודלו של היקום‪ ,‬את כמות החומר שביקום‪ ,‬יצר את החומרים השונים‪,‬‬
‫ברא את הזמן‪ ,‬והניע את כל החוקיות שאנו רואים בטבע‪ .‬בלעדי הבורא‪ ,‬היקום לא היה‬
‫קיים‪ .‬כי גם ברגע זה ממש ‪ -‬הקב"ה מגביל בכל שנייה ושנייה את היקום באמצעות‬
‫חוקי הטבע שיצר‪ .‬על כן אנו מודים לקב"ה בכל יום ואומרים‪" :‬המחדש בטובו בכל יום‬
‫תמיד מעשה בראשית"‪ .‬אם הקב"ה היה עוזב אפילו לרגע אחד את הבריאה‪ ,‬הכל היה‬
‫חוזר לתוהו ובוהו!‬
‫כל אדם חושב צריך לשאול את עצמו‪ :‬מה מניע עכשיו את האטומים והמולקולות?‬
‫מה מחזיק את כל החוקיות של היקום? הרי דבר אינו מחייב את הקיום שלנו‪ ,‬מלבד‬
‫מי שברא אותנו‪ .‬כמו כן‪ ,‬אקראיות אינה יכולה ליצור חוקים חכמים כל כך‪ ,‬כמו חוקי‬
‫הטבע‪ ,‬שמקיימים יקום ומלואו‪ .‬הגאונות המתמטית של היקום איננה אקראית‪ ,‬גדולי‬
‫הפיזיקאים חוקרים את המשוואות הגאוניות של היקום‪ ,‬וטרם פיצחו את כל סודותיו‪.‬‬
‫כך היקום מעיד על חכמתו האדירה של בורא עולם‪ ,‬לא צירוף מקרים עיוור‪ ,‬אלא בורא‬
‫חכם מאוד שיצר כל זאת בתבונה רבה עד אין קץ‪ .‬אלו הוכחות ברורות מאוד למציאותו‬
‫של אלוקים‪ ,‬כפי שכתב דוד המלך ע"ה בתהלים‪" :‬מה רבו מעשיך ה'‪ ,‬כולם בחכמה‬
‫עשית" (תהלים פרק קד)‪.‬‬
‫עיקרון זה משיב גם על שאלתך השנייה‪ .‬אנו יצורים מוגבלים התלויים בחומר וזמן‬
‫– לכן אנו צריכים בורא‪ .‬אך אלוקים איננו מוגבל לחומר ולזמן‪ ,‬ולכן אינו צריך בורא‪.‬‬
‫אלוקים יצר את הבריאה כולה‪ ,‬ועמה אף יצר את המושג הנקרא 'זמן'‪ .‬מכאן שהבורא‬
‫אינו מוגבל לזמן‪ ,‬הוא נמצא מעל הזמן ומעל הסיבתיות‪ ,‬ומתקיים לנצח נצחים ללא‬
‫זיקנה וללא שינוי כלל‪ .‬אין מבחינת הבורא התחלה‪ ,‬כמו שאין בו סוף‪ .‬בשונה מאיתנו‬
‫ הוא בלתי מוגבל ובלתי משתנה‪ ,‬ולפיכך גם אינו מצריך 'בורא' או 'מגביל' שיגבילו‪.‬‬‫רק יצורים שהם מוגבלים למקום ולזמן ‪ -‬מחייבים בורא שיברא אותם‪ .‬לבורא יתברך‬
‫אין צורה‪ ,‬ולא כמות‪ ,‬ולא גודל‪ ,‬ולא זמן‪ .‬הוא אינסופי מכל הבחינות ומכל ההיבטים‪ ,‬כי‬
‫הוא חסר גבולות‪ ,‬על כן מובן מדוע אין לו מגביל‪.‬‬
‫שמירת‬
‫הלשון‬
‫הרב משה כהן‬
‫המביט במזוזות‬
‫מטרת הבדיקה‪ :‬הבטה במזוזה וכשרותה‬
‫גילוי פלאים ורזים המתגלים דרך המזוזה כגון‪ :‬בעיות שלום בית‪ ,‬זיווג‪,‬‬
‫בריאות גוף ונפש‪ ,‬פרנסה‪ ,‬חינוך ילדים‪ ,‬פוריות‬
‫אסור לקבל לשון הרע‪ ,‬והוא שלא נאמין בלבנו‬
‫שהסיפור אמת‪ ,‬כי על ידי זה יבוזה מי שסופר עליו‪.‬‬
‫הבדיקה מתבצעת‬
‫בתאום מראש בלבד!‬
‫פתח תקוה‬
‫בבית הידברות רח’ שנקר ‪ ,20‬פ”ת‬
‫לתיאום פגישה‬
‫‪073-2221-300‬‬
‫כיצד מקיימים היום מצוות‬
‫השבת אבידה?‬
‫משמעות מצוות השבת אבידה‪ ,‬כיצד קיימו אותה אבותינו בזמנם‪ ,‬וכיצד יש לנהוג‬
‫כשמוצאים אבידה בזמננו?‬
‫ב‬
‫הרב ערן בן ישי‬
‫מקרא נאמר (דברים כב‪ ,‬א‪-‬ג)‪" :‬לא תראה‬
‫את שור אחיך או את שיו נדחים‬
‫והתעלמת מהם‪ ,‬השב תשיבם לאחיך‪.‬‬
‫ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו‪ ,‬ואספתו אל‬
‫תוך ביתך‪ ,‬והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבות‬
‫לו‪ .‬וכן תעשה לחמורו‪ ,‬וכן תעשה לשמלתו‪ ,‬וכן‬
‫תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה‪,‬‬
‫לא תוכל להתעלם"‪.‬‬
‫פסוקים אלו עוסקים במצוות השבת אבדה‪,‬‬
‫ומחולקים מבחינה הגדרתית למצווה עשה‬
‫מדאורייתא‪ ,‬ולמצוות לא תעשה מדאורייתא‪ ,‬וכפי‬
‫שכתב הרמב"ם‪ ,‬מצוות עשה‪" :‬הציווי שנצטווינו‬
‫להחזיר את האבידה לבעליה‪ ,‬והוא אמרו‪' :‬השב‬
‫תשיבנו לו‪ ,‬השב תשיבם לאחיך'"‪ .‬מצוות לא‬
‫תעשה‪" :‬האזהרה שהוזהרנו שלא להתעלם מן‬
‫האבידה‪ ,‬אלא ניקחנה ונחזירנה לבעליה‪ .‬והוא‬
‫אמרו יתעלה‪ :‬לא תוכל להתעלם"‪.‬‬
‫בעל ספר החינוך (מצווה תקלח) התייחס‬
‫לטעמה של מצווה זו‪ ,‬וכתב כי "יש בזה תועלת‬
‫הכל ויישוב המדינה‪ ,‬שהשכחה בכל היא מצויה‪ ,‬גם‬
‫בהמתם וכל חייתם בורחים תמיד הנה והנה‪ .‬ועם‬
‫המצווה הזאת שהיא בעמנו‪ ,‬יהיו נשמרות הבהמות‬
‫והכלים בכל מקום שיהיו בארצנו הקדושה‪ ,‬כאילו‬
‫הן תחת יד הבעלים‪ ,‬וכל פקודי ה' ישרים משמחי‬
‫על סדר היום‬
‫לב (תהלים יט‪ ,‬ט)"‪.‬‬
‫בדברי חז"ל הובאו מספר אירועים‪ ,‬המלמדים‬
‫אותנו עד כמה רבותינו הקפידו על מצוות השבת‬
‫אבדה‪ :‬מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו (של‬
‫ר' חנינא בן דוסא) והניח שם תרנגולות‪ ,‬ומצאתן‬
‫אשתו של ר' חנינא בן דוסא‪ ,‬ואמר לה‪ :‬אל תאכלי‬
‫מביציהן‪ .‬והרבו ביצים והתרנגולות והיו מצערות‬
‫אותם‪ ,‬ומכרן וקנה בדמיהן‬
‫עזים‪ .‬פעם אחת עבר אותו‬
‫אדם שאבדו ממנו התרנגולות‪,‬‬
‫ואמר לחברו‪ :‬כאן הנחתי‬
‫התרנגולות שלי‪ .‬שמע ר'‬
‫חנינא‪ ,‬ואמר לו‪ :‬יש לך בהן‬
‫סימן? אמר לו‪ :‬הן‪ .‬נתן לו‬
‫סימן ונטל את העזים‪.‬‬
‫מעשה היה בחכם אחד‪,‬‬
‫ור' שמואל בר סוסרטיי שמו‪,‬‬
‫שעלה לרומי‪ .‬ובאותו הזמן איבדה המלכה תכשיט‬
‫אחד יקר שלה‪ ,‬ומצאה ר' שמואל‪ ,‬והוציאה המלכה‬
‫כרוז במדינה שכל מי שימצא את האבידה ויחזירה‬
‫תוך שלושים יום יקבל סכום כסף מן המלכה‪ .‬ואם‬
‫יחזירנו אחר שלושים יום יתיזו ראשו‪ .‬ור' שמואל‬
‫המתין ולא החזיר לה התכשיט אלא לאחר שלושים‬
‫יום‪ .‬אמרה לו המלכה‪ ,‬האם לא היית במדינה ולא‬
‫שמעת הכרוז שהכרזתי שכל מי שיחזיר האבידה‬
‫אחר שלושים יום יתחייב ראשו למלכה‪ .‬אמר לה‪:‬‬
‫הייתי במדינה ושמעתי הכרוז‪ .‬אמרה לו‪ :‬ולמה‬
‫לא החזרת לי התכשיט תוך שלושים יום? אמר‬
‫לה‪ :‬כדי שלא תאמרו שבגלל פחד הכרוז החזרתי‬
‫האבידה‪ ,‬אלא מפני שכך ציוונו הקב"ה‪ .‬והמלכה‬
‫השתוממה לדבריו ואמרה‪ :‬ברוך אלוהי ישראל‪ .‬וזה‬
‫שגזרה המלכה גזירה שאם יחזיר אחר שלושים יום‬
‫יותז ראשו‪ ,‬כדי שלא ימצא המוצא פתח לעצמו‬
‫לומר‪ :‬אקח האבידה לעצמי‪ ,‬ואם ייוודע הדבר‬
‫אחזירנה לאחר שלושים יום‪ .‬ולכן קבעה זמן‪ .‬אבל‬
‫ר' שמואל רצה לקדש שם שמים‪ ,‬והחזירה אחר‬
‫שלושים יום‪.‬‬
‫מעשה ברבי שמעון בן שטח שלקח חמור אחד‬
‫מישמעאלי אחד‪ .‬הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אחת‬
‫טובה תלויה לו בצווארו‪ .‬אמרו לו‪ :‬רבי‪" ,‬ברכת ה'‬
‫היא תעשיר" (משלי י‪ ,‬כב)‪ .‬אמר‬
‫להם רבי שמעון בן שטח‪:‬‬
‫חמור לקחתי‪ ,‬אבן טובה לא‬
‫לקחתי‪ .‬הלך והחזירה לאותו‬
‫ישמעאלי‪ ,‬וקרא עליו אותו‬
‫ישמעאל‪ :‬ברוך ה' אלוהי‬
‫שמעון בן שטח‪.‬‬
‫בתלמוד נאמר כי בתקופת‬
‫ימי בית שני‪ ,‬כאשר אדם היה‬
‫מוצא אבידה ולא היה יודע‬
‫מי בעליה‪ ,‬היה ניגש לירושלים‪" :‬אבן טוען היתה‬
‫בירושלים‪ ,‬כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשם‪.‬‬
‫זה עומד ומכריז וזה עומד ונותן סימנים ונוטלה"‪.‬‬
‫הרב אהרון זכאי פסק כיצד יש לנהוג באבידה‬
‫בזמנינו‪ :‬המוצא אבידה ואינו מכיר את בעליה‪,‬‬
‫אזי "במקום שנוהגים שכל המוצא אבידה מביאה‬
‫למשטרה‪ ,‬והמאבד חפץ מחפציו פונה הוא לשם‪,‬‬
‫יש למסור למשטרה את האבידה על מנת שתחזיר‬
‫לבעליה נגד סימנים"‪.‬‬
‫האם הנחת תפילין וצירוף למניין‬
‫מותרים מתחת לגיל בר מצווה?‬
‫מאת הרב שי עמר‬
‫שלום כבוד הרב‪ ,‬בני הבכור מגיע לגיל בר מצוה‬
‫בחודשים הקרובים‪ .‬האם הוא יכול כבר עכשיו‬
‫להניח תפילין ‪ ,‬והאם כשחסר מניין בבית הכנסת‬
‫הוא יכול להשלים עשירי‪ ,‬אפילו שעדיין אינו בר‬
‫מצווה?‬
‫קודם שנתחיל בתשובה‪ ,‬ברור שלהלכה הגיל‬
‫הקובע הוא לפי התאריך היהודי ולא הלועזי ח"ו‪.‬‬
‫א‪ .‬שנינו בברייתא (בסוף פרק לולב הגזול בסוכה מב‪).‬‬
‫שקטן היודע לשמור על קדושת התפילין‪ ,‬אביו חייב‬
‫לקנות לו תפילין פירוש רש"י ‪ -‬דהיינו שיהא נקי‬
‫לשמור אותם בטהרה כאלישע בעל כנפיים‪ ,‬שלא‬
‫יישן בהם וכו'‪ .‬וכן כתב הסמ"ק‪ ,‬והובאו דבריו‬
‫ב'בית יוסף' (או"ח סימן לז)‪ .‬וכן פסק לדינא בשולחן‬
‫ערוך (סעיף ג) וזו לשונו‪ :‬קטן היודע לשמור תפילין‬
‫בטהרה שלא יישן ולא יפיח בהן‪ ,‬חייב אביו לקנות‬
‫לו תפילין לחנכו ‪.‬‬
‫ב‪ .‬ומפשט הברייתא הנזכרת משמע שמדובר בילד‬
‫קטן ממש‪ ,‬שעוד לא הגיע לגיל שלוש עשרה שנה‬
‫ויום אחד‪ ,‬וכמו שכתב מרן הבית יוסף‪ .‬והעיקר הוא‬
‫שיידע לשמור אותם בטהרה‪ ,‬וכמו שכתב בשולחן‬
‫ערוך‪ ,‬שהוסיף את המילה 'בטהרה'‪ .‬שזה התנאי‬
‫להנחת תפילין מוקדמת‪ .‬שישמור התפילין בקדושה‬
‫ובטהרה‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש פוסקים שכתבו תוכחת מוסר על אותם‬
‫האנשים שנוהגים להניח תפילין לבניהם אחרי‬
‫שלוש עשרה בכמה ימים או חודשים‪ ,‬עד שישיגו‬
‫לעשות סעודה‪ .‬ולא יפה הם עושים‪ .‬ואם כן‪ ,‬אנו‬
‫הספרדים אין לנו כי אם דברי מרן השולחן ערוך‪.‬‬
‫ומותר להקדים את הנחת התפילין אפילו מתחת‬
‫לגיל שלוש עשרה‪ .‬ויש אחד מן החכמים יוצאי‬
‫מרוקו שכתב בספרו את הדברים הבאים‪ :‬ואני‬
‫בעצמי זוכר שבגיל תשע הנחתי תפילין‪ ,‬וברוך ה'‬
‫שמרתי אותן בטהרה ובנקיות כמו שצריך‪ .‬וכך נהגו‬
‫בכל מרוקו‪ ,‬לחנך בניהם שנה או שנתיים או שלוש ‪.‬‬
‫וכתב המגן אברהם‪ ,‬שעכשיו נהגו להניח תפילין‬
‫שניים או שלושה חודשים קודם גיל שלוש עשרה‬
‫ויום‪.‬‬
‫בעניין צירוף קטן למניין‬
‫ד‪ .‬מרן השולחן ערוך כתב (סימן נה סעיף ד) שיש‬
‫מתירים לצרף קטן שהוא יותר מבן שש‪ ,‬היודע למי‬
‫מתפללים‪ ,‬אולם סיים דלא נראין דבריהם לגדולי‬
‫הפוסקים‪ .‬ומדבריו משמע שאפילו בשעת הדחק‬
‫אין לצרפו‪ .‬אולם הרמ"א כתב דיש נוהגין לצרפו‬
‫בשעת הדחק‪ .‬והלבוש כתב דלא ראה מי שנוהג‬
‫לצרפו למניין אפילו בשעת הדחק‪ .‬וכן כתב הנחלת‬
‫יעקב (בסימן ט) כדברי הלבוש‪ .‬וכן פסק הב"ח‪ ,‬ויש‬
‫שכתבו שם דגם הרמ"א אין כוונתו לנהוג כן ח"ו‪,‬‬
‫אלא שכתב שיש נוהגים‪.‬‬
‫ה‪ .‬וכבר כתב בספר כף החיים (אות מב) בשם עוד‬
‫אחרונים‪ ,‬שלעניין הלכה אסור לצרפו למניין‪ ,‬אלא‬
‫אם כן הגיע לגיל י"ג ויום אחד‪.‬‬
‫סיכום ההלכה‪ :‬ילד קטן שהגיע לגיל שיודע‬
‫לשמור גופו בטהרה ובנקיות כראוי‪ ,‬מצווה לחנכו‬
‫במצוות תפילין‪ ,‬אף על פי שלא הגיע לגיל שלוש‬
‫עשרה שנה‪ .‬ומותר לו לברך על מצוות התפילין‪,‬‬
‫כדין כל המצוות שמברך עליהן ועובר לעשייתן‪.‬‬
‫אולם יש להזהיר את הציבור בבית כנסת שהנער‬
‫מתפלל שם‪ ,‬לבל יטעו לצרפו למניין או לקדיש‬
‫ולקדושה עד שיגיע לגיל שלוש עשרה שנה ויום‬
‫אחד‪ .‬כן פסק גם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת‬
‫יחוה דעת חלק ב' סימן ד‪.‬‬
‫הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות‬
‫להפצת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫עריכה‪ :‬יעקב רביבו | עריכה גרפית‪ :‬שני מויאל | ניהול תוכן‪ :‬דודו כהן | הפצה ולוגיסטיקה‪ :‬טליה זכריה וחנה פנחסי‬
‫‪3‬‬
‫תורתו ואמונתו‪:‬‬
‫המהפך המדהים‬
‫של גר הצדק‬
‫בנימין גומל‬
‫החלום המעורר‪ ,‬ההתחזקות‪ ,‬ההשפלה שספג‬
‫מחוץ לבית הכנסת‪ ,‬ניסיון הפרידה‪ ,‬הקשר‬
‫הקרוב לרב‪ ,‬השידוך המבורך והחופה בנוכחות‬
‫הגר"ח קנייבסקי‪ :‬המשך סיפורו המדהים של‬
‫אמן הקפוארה‪ ,‬גר הצדק בנימין גומל‬
‫חלק ב'‬
‫מאת‪ :‬בת שבע לוי‬
‫תקציר מהחלק הקודם‪:‬‬
‫בנימין גומל נולד וגדל בשכונת עוני מוכת פשע‪,‬‬
‫ואיבד את שני הוריו עוד בילדותו‪ .‬בבית היתומים‬
‫שאליו הגיע‪ ,‬ספג בנימין מכות רבות מהילדים‪,‬‬
‫ואף העלילו עליו עלילות שווא‪ .‬בלית ברירה הוא‬
‫החל ללמוד קפוארה‪ ,‬על מנת להגן על עצמו‪,‬‬
‫ותוך שלוש שנים נהיה מומחה בתחום‪ .‬הקפוארה‬
‫החזירה לבנימין את הביטחון העצמי ואפילו נסכה‬
‫בו גאווה‪ .‬הוא היה מתאמן שבע שעות וחצי כל יום‪,‬‬
‫ושמו הלך לפניו בתחום‪ .‬הוא החל לעבוד עם ילדים‬
‫בסיכון‪ ,‬וזכה להצלחה בשיקומם‪ ,‬בכל רחבי העולם‪.‬‬
‫בשלב מסוים התבקש בנימין להגיע לישראל‪ ,‬החל‬
‫ללמד בישראל ואף כיכב בסדרות טלוויזיה‪ .‬הוא חי‬
‫חיים של בילויים בתל אביב‪ ,‬וחש בתוכו ריקנות‬
‫איומה‪ .‬הערכים שהטמיעה בו אמו‪ ,‬שהוא כל כך‬
‫העריך‪ ,‬החלו לבקש מקום בחייו‪.‬‬
‫ערב אחד חלם בנימין חלום‪ .‬בחלום ראה גל אדיר‬
‫של צונאמי שוטף את בת ים – עיר מגוריו‪" .‬הצונאמי‬
‫הרס לי את כל הדברים שהיו לי‪ .‬הרגשתי שאלוקים‬
‫כועס עלי"‪ ,‬הוא נזכר‪" ,‬התפללתי בחלום לאלוקים‪:‬‬
‫אם יש פה מישהו שחטא זה אני – תהרוג אותי‪ ,‬לא‬
‫את האחרים‪ .‬תמיד החלומות שלי היו בפורטוגזית‪,‬‬
‫אבל בחלום הזה‪ ,‬מיד כשגמרתי להתפלל‪ ,‬שמעתי‬
‫רעם חזק‪ ,‬וראיתי אבן מתנפצת ובתוכה היה משפט‬
‫בעברית‪ .‬הייתי בהלם‪ ,‬לא ידעתי לקרוא עברית‪,‬‬
‫בבוקר קמתי ולא זכרתי מה היה כתוב בה"‪.‬‬
‫בנימין החליט לחפש את הפתרון לחלום שלו‬
‫בבית הכנסת‪ .‬בבית הכנסת הראשון שאליו נכנס‬
‫סירב הרב לעזור לו‪ ,‬לאחר שנודע לו שבנימין גוי‪.‬‬
‫בנימין נפגע אבל לא התייאש‪ .‬הוא פנה לבית כנסת‬
‫אחר‪ :‬בית הכנסת של הרב שלמה עופר ‪ -‬האיש‬
‫שלו הוא חב את חייו היהודיים‪" .‬ניגשתי אל הרב‬
‫והרגשתי מיד שהוא 'קלט' אותי‪ .‬התרשמתי מאוד‬
‫‪4‬‬
‫מהצניעות שלו‪ ,‬מהענווה‬
‫ומהפשטות‪ .‬כאלו תכונות לא‬
‫ראיתי עד אז אצל אף בן אדם‪.‬‬
‫באותו רגע אמרתי לעצמי‪ :‬ככה‬
‫אני רוצה להראות‪ .‬כשאמרתי לו‬
‫שאני גוי הוא אמר לי שאם לא‬
‫הייתי אומר לו הוא לא היה מאמין‪.‬‬
‫הוא אמר לי שהקב"ה רוצה שאתקרב‬
‫אליו‪ ,‬והחלטתי באמת לעשות את זה"‪ .‬בנימין‬
‫החל ללמוד בישיבה של הרב עופר במאה שערים‪.‬‬
‫בשלב מסוים החליט גבאי בית הכנסת שמכיוון‬
‫שבנימין עדיין גוי‪ ,‬הוא צריך לשבת מחוץ לבית‬
‫הכנסת‪ .‬זו היתה פגיעה כואבת‪" .‬מהרגע שנכנסתי‬
‫לבית הכנסת ישבתי הכי קרוב לארון קודש‪ ,‬כמעט‬
‫רציתי להיכנס לתוכו"‪ ,‬הוא נזכר‪" ,‬פתאום הייתי‬
‫צריך לשבת בחוץ‪ .‬ישבתי שם חודשיים‪ ,‬ועברתי‬
‫את כל הבושות האפשריות‪ .‬בשביל בן אדם עם‬
‫אגו כמו שהייתי זה היה סיוט"‪ .‬רק אחרי חודשיים‬
‫נודעה לרב סיבת ישיבתו של בנימין בחוץ‪ ,‬והוא‬
‫הורה להכניס אותו להיכל בית הכנסת כמו כולם‪.‬‬
‫הוספתי עוד קדושה ‪ -‬והחושך התפוגג‬
‫מעצמו‬
‫איפה למדת את עיקרי היהדות – הלכות‬
‫והשקפה?‬
‫"בישיבה של הרב עופר‪ .‬הייתי שם כמעט כל‬
‫השבתות‪ .‬הוא קיבל אותי בהמון אהבה‪ ,‬הזמין‬
‫אותי לבית שלו‪ ,‬וראה אצלי דברים שרק הלב‬
‫יכול להרגיש‪ .‬הייתי מגיע לבית הכנסת עם חולצה‬
‫צמודה‪ ,‬ג'ינס‪ ,‬שרשראות מכסף בשווי ‪ 5,000‬ש"ח‪,‬‬
‫קוקו גדול וג'ל בשיער‪ .‬לפחות בעין שטחית‪ ,‬לא‬
‫היה שום קשר ביני לבין התורה‪ .‬רק בן אדם גדול‬
‫יכול היה לראות מעבר לחזות המרשימה‪ ....‬ככל‬
‫שעבר הזמן התקרבתי יותר ויותר‪ ,‬והייתי ב'אורות'‪...‬‬
‫הרגשתי את טעם האמונה‪ .‬הוספתי עוד קדושה‪,‬‬
‫עוד מצוות והחושך התפוגג מעצמו‪ .‬כשמדליקים‬
‫את האור החושך נעלם‪ ,‬אבל היצר הרע לא היה‬
‫מרוצה‪."...‬‬
‫איך ראית את זה?‬
‫"בכל צעד ושעל‪ ...‬הכרתי אישה עשירה מרעננה‬
‫שהחליטה שהיא רוצה להתחתן איתי‪ ...‬בתנאי שלא‬
‫אתגייר‪ .‬היא עצמה גויה ישראלית – בת לאבא‬
‫יהודי‪ .‬אמרתי לה שאם היא תתגייר אתחתן איתה‪,‬‬
‫אם לא – נאלץ להיפרד‪ .‬היא בחרה באופציה השנייה‬
‫ונפרדנו"‪.‬‬
‫היו לבנימין עוד ניסיונות‪ .‬משפחה מסוימת‪ ,‬מאוד‬
‫עשירה‪ ,‬התנכלה לגרות שלו בצרות עין‪" .‬הם הלכו‬
‫למשרד הפנים ואמרו שאני רוצה להתגייר בשביל‬
‫להשיג אזרחות"‪ ,‬הוא אומר‪" .‬הם לכלכו עלי כהוגן‪,‬‬
‫והגיעה משטרה לעצור אותי‪ .‬בעקבות מה שאמרו‬
‫עלי‪ ,‬ביטלו לי את הוויזה והייתי צריך לעזוב את‬
‫הארץ‪ .‬היצר הרע לא התייאש מ'להוריד' אותי‬
‫מהמסלול‪ ...‬הבנתי שיש פה משהו מוזר‪ ,‬ודווקא‬
‫זה חיזק בי את הרצון להתגייר‪ ...‬המשטרה דפקה‬
‫בדלת ולא פתחתי‪ .‬לאחר שהשוטרים התייאשו‬
‫והלכו‪ ,‬נסעתי לרב עופר‪ ,‬וסיפרתי לו שהמשטרה‬
‫מחפשת אותי ושרוצים להחזיר אותי לברזיל‪ .‬הרב‬
‫אמר‪' :‬לפני הכל אתה מתגייר‪ .‬לא מעניין אותי מה‬
‫קורה עם הוויזה שלך במשרד הפנים – אני מגייר‬
‫אותך השבוע!'‪ .‬קבעו לי את יום ברית המילה ביום‬
‫הצילומים האחרון לסדרה 'חצויה' ב'הוט'‪ .‬רציתי‬
‫לוותר על הצילומים‪ ,‬לא היה לי ראש לזה‪ ,‬אבל‬
‫המפיקים ממש כעסו עלי‪' :‬אתה לא יכול לעזוב‬
‫עכשיו‪ ,‬תהרוס לנו את כל הסרט‪ .‬הצילומים נגמרים‬
‫באחת‪ ,‬ועד שתיים וחצי (זמן ברית המילה) תספיק‬
‫להגיע'‪ .‬הודעתי להם שבאחת בדיוק אני עוזב‪.‬‬
‫הגיעה השעה אחת‪ ,‬אחת ורבע‪ ,‬אחת וחצי‪ ,‬אבל‬
‫הצילומים לא נגמרים‪ .‬רציתי מאוד ללכת‪ ,‬אבל הם‬
‫ממש כעסו עלי‪ .‬באיזשהו שלב הודעתי להם שעוד‬
‫עשרים דקות אני עוזב‪ ,‬ובאמת עזבתי‪ .‬הם הסתדרו‪.‬‬
‫שוב ראיתי איך היצר הרע נאבק איתי בכוח"‪.‬‬
‫חלום על האח שנפטר‬
‫בלילה שאחרי הברית חלם בנימין חלום נוסף‪.‬‬
‫"אח שלי נפטר שנתיים לפני כן‪ ,‬הוא היה בן אדם‬
‫שמאוד אהבתי והיה לנו קשר חזק"‪ ,‬הוא משתף‪.‬‬
‫"הוא היה מאוד מכובד בברזיל‪ .‬בהלוויה היו המון‬
‫אנשים‪ ,‬כולם בכו ואנשים התעלפו‪ .‬עמדתי מול‬
‫הגופה ולא הצלחתי להזיל דמעה‪ .‬ראיתי כל כך‬
‫הרבה סבל בחיים‪ ,‬שלא בכיתי פעם אחת מגיל ‪15‬‬
‫עד גיל ‪ !30‬כעסתי על עצמי‪ :‬למה אתה לא יכול‬
‫לבכות? איזה לב אבן! תשבור את הלב! תרגיש קצת‪,‬‬
‫תבכה! בחלום ראיתי את אחי‪ ,‬רציתי לחבק אותו‬
‫והוא לא נתן לי‪ ,‬רק אמר בפורטוגזית‪' :‬אתה לא יכול‬
‫לחבק אותי'‪' .‬למה לא?'‪ ,‬שאלתי‪ .‬עמדתי בחלום ליד‬
‫מספר תלמידים שלי והוא אמר להם‪' :‬תשמרו עליו‪,‬‬
‫הוא אבן יקרה'‪ ,‬ולי אמר‪' :‬אני יודע שהתגיירת‪ ,‬אני‬
‫לא יכול לחבק אותך'‪.‬‬
‫"כשספרתי את החלום לרב עופר‪ ,‬הוא אמר‪' :‬זה‬
‫פשוט‪ ,‬הוא גוי ואתה יהודי‪ .‬הנשמות שלכם ברמה‬
‫שונה‪ ,‬אתה קדוש יותר‪ ,‬לכן הוא לא יכול להתקרב‬
‫אליך'‪ .‬אחרי כמה ימים הגיעה שוב המשטרה‪ .‬הפעם‬
‫שמו אותי בבית מעצר בחולון עם ‪ 45‬מוסלמים‬
‫בחדר"‪.‬‬
‫היה שמח‪.‬‬
‫"מאוד‪ .‬חוסר אחריות של המשטרה‪ .‬זה היה נורא‪,‬‬
‫הם עשו ממני צחוק‪ .‬הייתי מתפלל‪ ,‬והם שאלו אותי‬
‫'אתה באמת מאמין בזה?'‪ .‬כשישנתי הדליקו את‬
‫הטלוויזיה ברעש גדול‪ .‬הם יכלו גם להרוג אותי‪.‬‬
‫ההרגשה שם החזירה אותי לפנימייה‪ .‬הרגשתי מאוד‬
‫רע‪ ,‬אבל החלטתי שאם נגזר עלי למות‪ ,‬לפחות‬
‫אעשה זאת כמו גבר ולא כמו פחדן‪ .‬התפללתי לה'‬
‫שיעזור לי והזמנתי את המוסלמי הכי אכזרי וחזק‬
‫ששלט בכולם – לדו קרב‪ .‬לא רציתי לפגוע בו‪,‬‬
‫לכן אמרתי 'אתה נותן לי מכות ואני רק מתגונן‪,‬‬
‫אם תפגע בי – הפסדתי'‪ .‬הוא התחיל להרביץ לי‬
‫וכמובן לא פגע‪ .‬אמרתי לו 'בוא נעשה משהו אחר‪.‬‬
‫אתה מתקיף אותי ואני מראה לך כמה שאתה לא‬
‫מוגן‪ ,‬אני 'כאילו' מתקיף אותך'‪ .‬הייתי מהיר בהגנה‪.‬‬
‫בשבילי זה היה קל‪ ,‬למרות שהוא‬
‫היה גבר ענק‪ .‬המטרה שלי‬
‫הייתה לחיות בכבוד‪ ,‬לא להפוך‬
‫אותם לאויבים‪ ,‬אלא להוריד את‬
‫מפלס השנאה‪ .‬הראיתי לו כמה‬
‫שהוא לא מוגן‪ .‬אחרי כמה דקות‬
‫הגיעו שוטרים והורו לנו לעצור‪,‬‬
‫הם פחדו ש'הקרב' יסלים‪...‬‬
‫כשסיימנו הוא ניגש אלי‪ ,‬לחץ לי‬
‫יד ונתן חיבוק‪ ...‬כולם באו לחבק‬
‫אותי‪ ,‬והיחס שלהם השתנה מן‬
‫הקצה לקצה"‪.‬‬
‫מה היו השלבים של ההתקדמות אחר כך?‬
‫"קיבלתי על עצמי לחזור בתשובה בלי תנאים ‪-‬‬
‫חייתי את השבת‪ ,‬התורה‪ ,‬הקדושה‪ ,‬ורציתי לחזור‬
‫בתשובה בצורה הכי קיצונית שאפשר" (כשרציתי‬
‫לשלוח לבנימין את הכתבה כדי שיאשר אותה ‪-‬‬
‫התברר שיש בעיה‪ :‬לבנימין אין אי‪-‬מייל‪ ,‬הכי קיצוני‬
‫שאפשר‪ .)...‬אני מאמין שאחרי ה'מאה ועשרים'‬
‫אנחנו נתבייש שהצבנו תנאים לאלוקים‪ :‬זה בשבילי‬
‫וזה לא‪ ,‬זה מתאים לי וזה לא‪."...‬‬
‫חזרה בתשובה היא תהליך מאד מורכב‪ .‬אמנם‬
‫יוצקת מחומר עמיד במיוחד‪ ,‬אבל עדיין‪ ,‬לאנשים‬
‫קשה לפעמים לוותר על הכל‪.‬‬
‫"גם אני‪ ,‬לצערי‪ ,‬עוד לא מצליח לקיים את הכל‪,‬‬
‫אבל מתפלל על כך‪ ,‬בוכה‪ ,‬ולפחות רוצה‪ .‬בינתיים‪,‬‬
‫אני עושה את מה שאני יכול‪ .‬ליצר הרע יש תחבולות‬
‫וצריך לתת לו מכה חזקה‪ .‬לימוד התורה זו המכה‬
‫האנושה ביותר ליצר‪ .‬מי שלומד עוצר את השטן‪,‬‬
‫מקבל כוחות‪ ,‬ויש לו כלים לנצח אותו‪ .‬אי אפשר‬
‫לרפא מחלה בלי למצוא את התרופה‪ ,‬ואלוקים אמר‬
‫שהתורה היא הנשק נגד היצר הרע‪ .‬אפשר להתחזק‬
‫בהרבה דרכים‪ ,‬אבל התרופה העיקרית היא התורה"‪.‬‬
‫ראית את זה על עצמך?‬
‫"באופן מוחשי‪ .‬אחרי שהשתחררתי מהכלא‪,‬‬
‫שנה וחצי היו לי טלטלות ובעיות שלא נגמרו‪ .‬כמה‬
‫חברים בקפוארה בגדו בי‪ ,‬הפסדתי מקום עבודה‬
‫טוב‪ ,‬תלמידים‪ ,‬כסף‪ ,‬ונשארתי לבד‪ .‬היו לי בעיות‬
‫עם בית המשפט ומשרד הפנים‪ .‬חבר‪ ,‬ששמע את‬
‫הסיפור שלי‪ ,‬הגיב‪' :‬איך אתה מחזיק מעמד‪ ,‬בן אדם‬
‫יכול להתייאש עם כאלו מקרים‪.'...‬‬
‫"מהרגע שהתחלתי ללמוד תורה‪ ,‬ראיתי שינויים‬
‫ברוחניות ובגשמיות‪ .‬קיבלתי על עצמי ללמוד תורה‬
‫כל יום ראשון ברציפות‪ ,‬ואז קיבלתי צו מבית משפט‬
‫להתייצב לדיון ביום ראשון‪ .‬ידעתי שאם לא אגיע‬
‫אני עלול לאבד את הזכויות שלי‪ .‬מאוד נבהלתי‪,‬‬
‫אבל החלטתי לא להיכנע והתיישבתי ללמוד‪ .‬יום‬
‫ראשון נגמר והחלטתי להישאר ללמוד ברציפות גם‬
‫ביום שני‪ .‬ארבעה ימים אחר כך דברתי לתומי עם‬
‫חבר שסיפר לי על גיסו – עורך דין חרדי‪ .‬הוא קישר‬
‫בינינו‪ ,‬העו"ד טיפל בתיק שלי וסידר לי את כל‬
‫העניינים‪ ,‬בלי לקחת אגורה‪ ...‬הרגשתי איך אלוקים‬
‫משיב לי על המסירות שלי לתורה‪ .‬רק כשהתחלתי‬
‫ללמוד הבנתי את עוצמת התורה‪ .‬הרגשתי שהתורה‬
‫בונה אותי‪ ,‬מחיה אותי‪ ,‬משנה אותי ‪ -‬הרגשתי כמו‬
‫בריה של התורה‪ .‬הרבה אנשים‪ ,‬שהכירו אותי 'לפני'‬
‫ו'אחרי'‪ ,‬פשוט התרשמו מהשינוי שחל בי"‪.‬‬
‫אנשים טובים באמצע הדרך‬
‫בנימין אמנם התגייר‪ ,‬אך כעת עמד לפניו קושי‬
‫נוסף‪" .‬הרבנות לא קיבלה את‬
‫הגיור שלי‪ ,‬כי התגיירתי בבית‬
‫דין פרטי (בית הדין של הרב‬
‫פרנקל במאה שערים)‪ .‬הייתי‬
‫זקוק לעזרה על מנת להירשם‬
‫כיהודי‪ ,‬וברוך ה' הרבה אנשים‬
‫עזרו לי‪ :‬הרב שלמה יצחקי‪ ,‬אברך‬
‫רציני וטהור‪ ,‬שמהווה דוגמה‬
‫לכולל 'נחלת משה' בו אני לומד‪,‬‬
‫ולשכונת קריית הרצוג בה אני גר‪.‬‬
‫הרב שלמה עופר‪ ,‬אשר ראה בי‬
‫דברים שהעין לא רואה‪ ,‬ורק הלב‬
‫יכול להרגיש‪ .‬במשך שנתיים נלחם ולא ויתר עליי‪,‬‬
‫כשמטרתו שאלמד תורה בכולל‪ .‬גם בזמן שהיו לי‬
‫נפילות אמרתי לו שלא יוותר עליי‪ ,‬כי הנפילות שלי‬
‫הן לא בגלל חוסר רצון ללמוד תורה‪ ,‬אלא בגלל‬
‫היצר הרע שנלחם בי יום יום‪.‬‬
‫"הרב יצחקי‪ ,‬אשר לא שקט ולא הרפה ממני עד‬
‫שהצלחתי להתמיד בקביעות בלימוד‪ .‬הוא ליווה‬
‫אותי במהלך הגיור‪ ,‬אפילו על חשבון הלימוד שלו‪,‬‬
‫ומסר את נפשו כדי שאשלים את הגיור‪ ,‬ואקבל את‬
‫האזרחות שלי‪ .‬עד היום הרב ממשיך להשקיע בי‬
‫ועוזר לי לעלות בתורה‪ .‬הרב פנחס ברזל‪ ,‬ראש כולל‬
‫נחלת משה‪ ,‬אשר על אף היותו ראש כולל‪ ,‬השקוע‬
‫בלימוד כל היום‪ ,‬מצא זמן ללמד אותי‪ ,‬ללכת איתי‬
‫לצדיקים ולגדולי הדור‪ ,‬שאקבל עצה וברכה‪ ,‬וגרם‬
‫לי להרגיש את המתיקות של התורה‪ ,‬גם כאשר‬
‫היה לי קשה‪ .‬משה הורוביץ‪ ,‬יהודי בעל קשרים‪,‬‬
‫אשר השתמש בהם‪ .‬הרב מנחם ויינברג‪ ,‬יהודי יקר‪,‬‬
‫שהבית שלו פתוח לגרים רבים‪ ,‬אשר עזר לי רבות‪,‬‬
‫ואף סידר לי את הגיור אצל הרב ניסים קרליץ‪.‬‬
‫"בנוסף‪ ,‬יצרו קשר עם הרב אלי ישי‪ ,‬שהיה אז‬
‫שר הפנים‪ ,‬וסיפרו לו את הסיפור שלי‪ .‬נפגשתי‬
‫איתו‪ .‬הוא ראה את הרצינות שלי וממש כעס‪' :‬כל‬
‫כך הרבה גרים מתגיירים בצבא על ידי המדינה ורק‬
‫אתה לא?' הוא טיפל בתיק שלי באופן אישי ועזר לי‬
‫מאוד‪ .‬תוך זמן קצר יחסית קיבלתי אזרחות‪ .‬הלכתי‬
‫לרבנות ועברתי תהליך גיור נוסף‪ .‬כל שאלה ששאלו‬
‫מאלוף‬
‫בקפוארה‬
‫לאלופו של עולם‬
‫עניתי מיד‪ .‬הרגשתי כאילו הקב"ה עונה במקומי את‬
‫התשובות‪ .‬כשקיבלתי את הגיור‪ ,‬התגובה הראשונה‬
‫שלי היתה בכי‪ .‬כשהתגיירתי הלב שלי הפך ללב‬
‫בשר‪ ,‬והתחלתי לשחרר את הבכי שהיה כלוא בתוכי‬
‫כל השנים‪ ...‬מאוחר יותר עברתי גיור נוסף אצל הרב‬
‫ניסים קרליץ בבני ברק‪ ,‬כך שאני יהודי 'למהדרין'"‪.‬‬
‫הכיר את רעייתו דרך כתבה בהידברות‬
‫סיפורו המרגש של בנימין פורסם במגזין הידברות‬
‫בחודש אלול שעבר‪ .‬בעקבות הכתבה‪ ,‬דודתה של‬
‫קרן‪ ,‬שעובדת כמפיקה בערוץ הידברות‪ ,‬לחצה‬
‫על קרן להיפגש עם בנימין‪ .‬לאחר מספר פגישות‬
‫וברכה של הרב קנייבסקי‪ ,‬החליטו השניים להתחתן‪,‬‬
‫ובשעה טובה‪ ,‬התחתנו בחודש שבט תשע"ד‪.‬‬
‫בסיועו של הרב פנחס ברזל‪ ,‬זכו הזוג והאורחים‬
‫בחתונה לחזות ברב קנייבסקי שבירך בחופה"‪.‬‬
‫מה היום? עדיין ממשיך עם הקפוארה?‬
‫"כשהתגיירתי רציתי להפסיק‪ ,‬אבל הרבנים לא‬
‫הרשו לי‪ ,‬מכיוון שיש לי המון כוח השפעה על‬
‫הנוער שאני עובד איתו‪ .‬דווקא בגלל שהם כל כך‬
‫מעריכים אותי אני יכול להשפיע עליהם‪ .‬יש הרבה‬
‫נוער נושר שלא מצליחים לקרב אותו‪ .‬הבעיה היא‪,‬‬
‫שכשהרבנים מתקרבים אליהם הם בורחים‪ ...‬לי הם‬
‫מוכנים להקשיב דווקא דרך הסלטות והבעיטות‪...‬‬
‫"כשהנוער הזה מגיע לתל אביב הוא מתקלקל‬
‫לגמרי‪ .‬הם פורקים מעליהם כל עול‪ ,‬וכבר אין‬
‫להם שליטה על עצמם‪ .‬הקפוארה הופכת אותם‬
‫לבני אדם‪ .‬אני ממלא להם את הזמן‪ ,‬מוכיח להם‬
‫שחייבים להתאמן אם רוצים להצליח‪ ,‬שחייבים‬
‫לשמור על התזונה והשינה‪ .‬בקפוארה ניתן להטמיע‬
‫ערכים חיוביים‪ .‬משום שהיא נעשית בקבוצה היא‬
‫נותנת להם הרבה הערכה עצמית שבדרך כלל חסרה‬
‫להם"‪.‬‬
‫איפה אתה משבץ את הקפוארה בסדר היום‬
‫שלך?‬
‫"כיום לאחר שש שנות ייסורים גשמיים ותענוג‬
‫רוחני‪ ,‬יש לי ב"ה עבודה רבה‪ ,‬קבוצה כשרה של‬
‫קפוארה‪ ,‬והכרה של אחד מגדולי הדור ‪ -‬הרב‬
‫חיים קנייבסקי‪ .‬יש לי מדריכים ותלמידים שחזרו‬
‫בתשובה‪ ,‬וכן תלמידים יראי שמים‪ .‬אני גר בבני‬
‫ברק‪ ,‬והקפתי את עצמי באנשים בעלי מידות‬
‫טובות ואהבת ה' – האנשים הכי טובים בעולם‪.‬‬
‫בעבר הייתי ישן כל היום‪ ,‬כדי להיות ערני בלילה‬
‫במועדון‪ ...‬עבדתי ביום על מנת לבזבז בלילה‪,‬‬
‫ובסופו של יום הייתי חוזר הביתה עם ארנק ריק‬
‫ולב ריק‪ .‬היום אני מתעורר מוקדם לתפילה‪ ,‬נפגש‬
‫עם חברים על מנת ללמוד תורה‪ ,‬וחוזר בלילה עם‬
‫תחושת שובע רוחני ותחושה טובה‪ .‬לגבי פרנסה‪,‬‬
‫אני לא דואג‪ .‬מה שהקב"ה מייעד לי אני מקבל‪,‬‬
‫וב"ה לא חסר לי דבר"‪.‬‬
‫היום‪ ,‬במקביל לנישואיו עם קרן‪ ,‬בנימין עדיין‬
‫ממשיך לאמן באמנות הלחימה הברזילאית –‬
‫קפוארה‪ ,‬בבני ברק‪ .‬בשונה מהעבר‪ ,‬במקום לחנך‬
‫לגאווה וכוחניות‪ ,‬המובלטת בעקרונות הקפוארה‬
‫המקורית‪ ,‬הוא מחנך את תלמידיו לענווה ולכבוד‬
‫הדדי‪ .‬במקביל בנימין לומד בכולל בבקרים‪ ,‬ומספר‬
‫את סיפורו האישי המרתק בכל מקום אפשרי ולכל‬
‫מי שמעוניין‪.‬‬
‫מעוניינים להזמין את בנימין גומל לחוג בית‪,‬‬
‫ללא תשלום? חייגו ‪073-2221290‬‬
‫גר הצדק בנימין גומל‬
‫תשללא‬
‫לום‬
‫בסיפור חיים מדהים ומרגש‬
‫אצלכם בבית ללא תשלום!‬
‫להזמנת‬
‫הרצאה ‪073-2221290‬‬
‫באזור מגורכם‬
‫‪5‬‬
‫פאר הדור סיפורים ממסכת חייו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל‬
‫מתוך הספר 'פאר הדור'‪ ,‬באדיבות הרב אברהם אוחיון‬
‫ַה ָּמטֹוס ֶׁשּנִ ַּצל ֵמ ִה ְת ַר ְּסקּות‬
‫במהלך טיסה לישראל‪ ,‬פנה פתאום אחד הטייסים לאשת הרב ואמר‬
‫אֹוקיָ נֹוס‪,‬‬
‫"ה ַר ָּבנִ ית‪ּ ,‬יֵ ׁש נְ זִ ָילה ֶׁשל ֶּד ֶלק ֵמ ַה ָּמטֹוס‪ֲ ,‬אנַ ְחנּו ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ְ‬
‫לה‪ָ :‬‬
‫ּנֹותר ַּב ְּמ ָכל ֹלא נַ ְס ִּפיק ְל ַה ִּג ַיע ְלׁשּום ָמקֹום‪ַּ .‬ת ִּג ִידי‬
‫וְ ִעם ְמ ַעט ַה ֶּד ֶלק ֶׁש ַ‬
‫ּשהּו"‬
‫ָל ַרב‪ֶׁ ,‬שּיַ ֲע ֶׂשה ַמ ֶ ׁ‬
‫ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּבָ א ִה ְתרַ ֵחׁש ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ִט ָיסה‬
‫ִמּיִ ְׂשרָ ֵאל לְ לֹוס ַאנְ ּגֶ 'לֶ ס‪ָ .‬הרַ ב יָ ַׁשב‬
‫ּבַ ָּמטֹוס וְ לָ ַמד ּבְ רִ ּכּוז‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר לְ ֶפ ַתע‬
‫יׁשית‪.‬‬
‫ָע ַצם ֶאת ֵעינָ יו וְ ָׁש ַקע ּבִ ְת ִפּלָ ה ֲחרִ ִ‬
‫ָהרַ ּבָ נִ ית‪ֶׁ ,‬שּיָ ְׁשבָ ה לְ ִצּדֹו‪ִ ,‬הבְ ִחינָ ה ּבְ כָ ְך‬
‫וְ ֹלא ֵהבִ ינָ ה ַעל ָמה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ָהרַ ב‪ .‬אּולָ ם‬
‫לּומה‪.‬‬
‫ּכַ ֲעבֹר ּדַ ּקֹות ְספּורֹות נִ ְפ ְּתרָ ה ַה ַּת ֲע ָ‬
‫ַאחד ַה ַּטּיָ ִסים‬
‫ּדֶ לֶ ת ָּתא ַה ַּטּיָ ס נִ ְפ ְּת ָחה‪ ,‬וְ ַ‬
‫יָ ָצא וְ נִ ּגַ ׁש ֵאלֶ ָיה‪ָּ .‬פנָ יו ָהיּו ִחּוְ רֹות‪.‬‬
‫"ּתּגִ ידִ י לָ רַ ב‪,‬‬
‫ָאמר ּבְ לַ ַחׁש‪ַ ,‬‬
‫"הרַ ּבָ נִ ית"‪ַ ,‬‬
‫ָ‬
‫ֶׁשּיֵ ׁש נְ זִ ילָ ה ֶׁשל ּדֶ לֶ ק ֵמ ַה ָּמטֹוס‪ ,‬וְ ִאי‬
‫אֹותּה"‪.‬‬
‫ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעצֹר ָ‬
‫אֹומרֶ ת?" נִ בְ ֲהלָ ה ָהרַ ּבָ נִ ית‪,‬‬
‫ֶ‬
‫"מה זֹאת‬
‫ָ‬
‫"אין ֵאיפֹה לִ נְ חֹת?"‬
‫ֵ‬
‫"ֹלא!" ֵה ִׁשיב ַה ַּטּיָ ס ּבִ ְׂש ָפ ַתיִ ם יְ בֵ ׁשֹות‪,‬‬
‫אֹוקיָ נֹוס‪ ,‬וְ ִעם ְמ ַעט‬
‫"אנַ ְחנּו ּבְ ֶא ְמ ַצע ָה ְ‬
‫ֲ‬
‫ּנֹותר ּבַ ְּמכָ ל ֹלא נַ ְס ִּפיק לְ ַהּגִ ַיע‬
‫ַהּדֶ לֶ ק ֶׁש ַ‬
‫לְ ׁשּום ָמקֹום‪ַּ .‬תּגִ ידִ י לָ רַ ב‪ֶׁ ,‬שּיַ ֲע ֶׂשה‬
‫ַמ ֶּׁשהּו"‪.‬‬
‫ָהרַ ּבָ נִ ית ִהּבִ ָיטה ּבְ ֵעינָ יו ָה ֲעצּומֹות ֶׁשל‬
‫"הרַ ב"‪ָ ,‬קרְ ָאה ׁשּוב‪.‬‬
‫"הרַ ב"‪ָ ,‬קרְ ָאה‪ָ .‬‬
‫ָהרַ ב‪ָ .‬‬
‫קּוע‬
‫ֲאבָ ל ָהרַ ב ֹלא ָענָ ה‪ .‬הּוא ָהיָ ה ָׁש ַ‬
‫ּבִ ְת ִפּלָ ה‪ָּ ,‬פנָ יו ּבָ ֲערּו ּכְ לַ ֶהבֶ ת ֵאׁש‪.‬‬
‫ָאמר לָ רַ ּבָ נִ ית‪:‬‬
‫ּולְ ֶפ ַתע ָּפ ַקח ֶאת ֵעינָ יו וְ ַ‬
‫"א ְמרִ י לַ ַּטּיָ ס ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך לָ טּוס ֶאל ַהּיַ ַעד‪.‬‬
‫ִ‬
‫ֵמרֶ גַ ע זֶ ה וָ ָהלְ ָאה‪ֹ ,‬לא יָ זּוז ַה ָּמחֹוג ּכְ לָ ל!"‬
‫ַה ַּטּיָ ס ָׁש ַמע ֶאת ַהּדָ בָ ר ִּומ ֵהר לַ ְחזֹר לְ ָתא‬
‫חידה בריבוע‬
‫מה בפרשה?‬
‫עשו מתפייס‬
‫ָׁשלֹום יְ לָ דִ ים! ּבְ ַפרָ ָׁש ֵתנּו ִמ ְׁש ַּתּדֵ ל יַ ֲעקֹב לְ ַפּיֵ ס‬
‫ּכֹועס ַעל יַ ֲעקֹב‬
‫ֶאת ֵע ָׂשו ּולְ ַה ְׁשלִ ים ִאּתֹו‪ֵ .‬ע ָׂשו ֵ‬
‫חֹוׁשׁש‪ ,‬וְ לָ כֵ ן‬
‫ַעל ֶׁש ִּקּבֵ ל ֶאת ּבִ רְ כַ ת יִ ְצ ָחק‪ .‬יַ ֲעקֹב ֵ‬
‫יׁשה‪.‬‬
‫ׁשֹולֵ ַח לְ ֵע ָׂשו ְׁשלִ ִיחים‪ ,‬וְ עֹורֵ ְך ֲהכָ נֹות לִ ְפגִ ָ‬
‫לְ ִׁש ְמ ָחתֹו‪ּ ,‬כְ ֶׁש ֵהם נִ ְפּגָ ִׁשים – ֵע ָׂשו רָ ץ לִ ְקרָ אתֹו‪,‬‬
‫וְ ֵהם ִמ ְת ַחּבְ ִקים ַּומ ְׁשלִ ִימים‪.‬‬
‫יַ ֲעקֹב ִּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו חֹוזְ רִ ים ִמ ַּפדַ ן ֲארָ ם וְ עֹובְ רִ ים‬
‫רֹואה ְׁשכֵ ם ּבֵ ן ָחמּור ֶאת‬
‫ּבְ ֵאזֹור ֶׁשכֶ ם‪ .‬יֹום ֶא ָחד ֶ‬
‫אֹותּה‪ִׁ .‬ש ְמעֹון וְ לֵ וִ י‪ֲ ,‬א ֵח ַיה‬
‫חֹוטף ָ‬
‫ּדִ ינָ ה ּבַ ת יַ ֲעקֹב וְ ֵ‬
‫נֹוק ִמים ּבְ ֶאנְ ֵׁשי ְׁשכֵ ם ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה‪.‬‬
‫ֶׁשל ּדִ ינָ ה‪ְ ,‬‬
‫ּבְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ָּפרָ ָׁשה ְמ ַש ֶּנה ה' ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב‬
‫ל'יִ ְׂשרָ ֵאל'‪ ,‬וְ ַעד ַהּיֹום ָאנּו נִ ְקרָ ִאים ַעל ְׁשמֹו – ַ'עם‬
‫יִ ְׂשרָ ֵאל'‪.‬‬
‫ּבְ דֶ רֶ ְך ֶא ְפרָ ָתה‪ ,‬יַ לְ ּדָ ה רָ ֵחל ֶאת ּבְ נָ ה ַה ֵּׁשנִ י‪,‬‬
‫ּבִ נְ יָ ִמין‪ַ ,‬אְך נִ ְפ ְטרָ ה ּבְ לֵ דָ ָתּה‪ִ .‬היא נִ ְקּבְ רָ ה ָׁשם‪,‬‬
‫ּבַ דֶ רֶ ְך‪ּ .‬גַ ם יִ ְצ ַחק‪ָ ,‬אבִ יו ֶׁשל יַ ֲעקֹב‪ ,‬נִ ְפ ַטר ּבְ ַמ ֲהלַ ְך‬
‫ּוׁשמֹונִ ים‪.‬‬
‫ּושׂבַ ע יָ ִמים‪ּ ,‬בֵ ן ֵמָאה ְ‬
‫ַה ָּפרָ ָׁשה זָ ֵקן ְ‬
‫‪6‬‬
‫ַה ַּקּבַ רְ נִ יט‪ ,‬וְ כַ ֲעבֹר ּדַ ָּקה ָחזַ ר וְ ַהּבָ ַעת‬
‫"ה ָּמחֹוג נֶ ֱע ַצר! ַהּנְ זִ ילָ ה‬
‫ַּתדְ ֵה ָמה ַעל ָּפנָ יו‪ַ .‬‬
‫ֻה ְפ ְס ָקה ּבְ לִ י ׁשּום ִסּבָ ה‪ ,‬וְ גַ ם ַה ִּט ָיסה ֹלא‬
‫ַמ ְפ ִח ָיתה ֶאת ּכַ ּמּות ַהּדֶ לֶ ק!"‬
‫ָהרַ ּבָ נִ ית ָׁש ְמ ָעה ֶאת ּדְ בָ רָ יו‪ ,‬אּולָ ם ָהרַ ב ֹלא‬
‫קּוע ּבִ ְת ִפּלָ ה‪,‬‬
‫אּומה‪ .‬הּוא ָהיָ ה ָׁש ַ‬
‫ָׁש ַמע ְמ ָ‬
‫ֵעינָ יו ֲעצּומֹות וְ כֻ ּלֹו ָאחּוז ַׂשרְ ַע ִּפים‪.‬‬
‫ָהרַ ּבָ נִ ית ִהּבִ ָיטה ָסבִ יב‪ַ .‬ה ָּמטֹוס ָהיָ ה‬
‫נֹוס ִעים‪ֶ .‬חרְ ּדַ ת קֹדֶ ׁש‬
‫ָעמּוס ּבִ ְמאֹות ְ‬
‫ִמּלְ ָאה ֶאת לִ ּבָ ּה‪ִ .‬היא יָ דְ ָעה ּכִ י ָהרַ ב‪,‬‬
‫ּנֹוס ִעים‬
‫ּבִ ְת ִפּלָ תֹו‪ַ ,‬מ ְחזִ יק ּכָ ֵעת ֶאת ּכָ ל ַה ְ‬
‫ַהּלָ לּו ּבָ ֲאוִ יר‪ּ ,‬בְ דֶ רֶ ְך נֵ ס‪.‬‬
‫ּבְ ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָע ַתיִ ם נִ ְמ ַׁשְך ַהּדָ בָ ר‪ְׁ .‬שנֵ י‬
‫ּוׁשָאר ַאנְ ֵׁשי ַה ֶּצוֶ ת ִה ְתּגֹודְ דּו‬
‫ַה ַּטּיָ ִסים ְ‬
‫ּבְ ֶמרְ ָחק ָמה ִמּכִ ְּסאֹו ֶׁשל ָהרַ ב‪ ,‬נִ זְ ָהרִ ים‬
‫ֶׁשֹּלא לְ ַה ְפרִ יעֹו ּבִ ְת ִפּלָ תֹו‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר ּבְ כָ ל‬
‫ּכַ ָּמה רְ גָ ִעים הֹולֵ ְך ֶא ָחד ֵמ ֶהם לְ וַ ּדֵ א‪,‬‬
‫ֶׁש ַה ָּמחֹוג ֹלא זָ ז‪ .‬הּוא‪ָ ,‬אכֵ ן‪ֹ ,‬לא זָ ז‪.‬‬
‫רַ ק ִעם ִה ְת ָקרֵ ב ַה ָּמטֹוס ֶאל ְׂשדֵ ה‬
‫עּופה‪ָּ ,‬פ ַקח ָהרַ ב ֶאת ֵעינָ יו‪ּ ,‬ובְ אֹותֹו‬
‫ַה ְּת ָ‬
‫ָהרֶ גַ ע ֵה ֵחל ַמד ַהּדֶ לֶ ק לִ ְצנ ַֹח ּכְ לַ ֵּפי‬
‫ַמ ָּטה‪ .‬אּולָ ם ָאז‪ּ ,‬כְ בָ ר ֹלא ָהיְ ָתה ּבְ כָ ְך ּכָ ל‬
‫ַסּכָ נָ ה‪ַ .‬ה ַּטּיָ ִסים נָ ְׁשמּו לִ רְ וָ ָחה וְ ֵה ִטיסּו‬
‫ֶאת ַה ָּמטֹוס ֶאל ַמ ְסלּול ַהּנְ ִח ָיתה‪ ,‬וְ ִהיא‬
‫ִה ְס ַּתּיְ ָמה ּבְ ָׁשלֹום ּובְ בִ ְט ָחה‪.‬‬
‫לרכישת ספר 'פאר הדור' לילדים‬
‫חייגו להידברות‪073-222-12-50 :‬‬
‫מאת עוזי קייש‬
‫הערה‪ :‬התשובות בכתיב מלא‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬עד מתי נאבק יעקב עם האיש שהוא‬
‫שמה של בתו של יעקב שנולדה לו מלאה אשתו‪___:‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫שרו של עשו? "עד___ השחר"‪.‬‬
‫ֵשם ארץ אדום מדרום לים המלח‪,‬‬
‫וכן ֵשם העם שישב בה‪" :‬ארצה___"‪.‬‬
‫ביטוי לפי מדרש אגדה‪ ,‬לדבר שריפא את יעקב‬
‫מצליעתו‪" :‬ויזרח___ השמש"‪.‬‬
‫השלם‪ :‬דבורה היתה___ רבקה‪.‬‬
‫אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש את הדבר הראשון שהכין יעקב‪,‬‬
‫כאשר נודע לו כי עשו בא לקראתו עם ארבע מאות איש‪ ,‬לפי פירוש רש"י‪.‬‬
‫מותר לשחק בשבת בסביבון הכרוך בחוט‪,‬‬
‫וכן סביבון המסתובב על ידי קפיץ או גומי‪.‬‬
‫אך סביבון עם אורות נדלקים ‪ -‬אין לשחק בו‪.‬‬
‫הידעת?‬
‫כלים שלובים‬
‫מאת הרב דוד עשור‬
‫חלום הזדמנויות‬
‫עזרת נשים‬
‫מאת אורה רבקה וינגורט‬
‫המופע הנעלה ביותר של החלום‬
‫הינו היותו מסגרת לנבואה‬
‫ודבק באשתו‪,‬‬
‫לא בהוריו‬
‫מה עושה הבעל כאשר הוא‬
‫נמצא 'בין הפטיש לסדן'?‬
‫נאמר בפסוק‪" :‬על כן יעזוב איש את אביו ואת‬
‫אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"‪ .‬ויש להבין‪,‬‬
‫מדוע אדם צריך לעזוב את אביו ואת אמו בכורתו‬
‫את ברית הנישואין עם אשתו‪ ,‬והלא כמה בני‬
‫אדם יש שחיים בשלום ושלווה עם נשותיהם‬
‫מבלי לעזוב ולנטוש את אביהם ואמם?‬
‫אלא כאן בא הפסוק לומר לנו כלל גדול המצוי‬
‫מאוד להפריד ולסכסך בין בני הזוג‪ .‬פעמים רבות‬
‫הבעל רב עם אשתו‪ ,‬או להיפך‪ ,‬לצורך אביו ואמו‪.‬‬
‫כגון שאשתו לא מסתדרת עם חמותה‪ ,‬והבעל‪,‬‬
‫כיוון שאוהב את אמו‪ ,‬אינו יודע כיצד לנהוג‪.‬‬
‫והרי הוא בין הפטיש לסדן – בין אמו לאשתו‪.‬‬
‫וכאן פוסקת לנו התורה‪ ,‬שבמקרה כזה יעזוב‬
‫איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו‪ .‬ואף על‬
‫פי שהאיש המצווה על כבוד אביו ואמו גם לאחר‬
‫נישואיו‪ ,‬במקרה שיצטרך לוותר על חיי השלום‬
‫עם אשתו – עליו לעזוב את אביו ואת אמו כדי‬
‫להמשיך אורח חיים כשר והגון עם אשתו‪.‬‬
‫כמובן יש להשתדל בכל עוז שיהיה שלום‬
‫בין הכלה לחמותה ובין החתן לחמיו‪ ,‬אולם‬
‫דברינו הם כאשר הדבר בלתי אפשרי בשום‬
‫אופן‪ ,‬והבררה היא או אביו ואמו או אשתו‪ ,‬הרי‬
‫שלאשתו חייב לתת עדיפות ראשונה‪ ,‬ולהסביר‬
‫להוריו בצורה יפה ונעימה את מעשהו לבלתי‬
‫יפגעו ממנו‪ .‬וישתדל בכל כוחו להמעיט את‬
‫המריבה‪ ,‬ומותר אפילו לשנות מהאמת ואף‬
‫לשקר בשביל השלום‪.‬‬
‫כיוצא בזה‪ 6,‬פעמים רבות נגרמות מריבות‬
‫מסיבות משפחתיות‪ ,‬וזאת משום שאין נוהגים‬
‫בסדר העדיפויות הנכון‪ .‬כשמבינים שהתורה‬
‫קבעה סדר עדיפות לחיי הזוג בשלום ובשלווה‬
‫על פני השלום עם בני המשפחה‪ ,‬כולל ההורים‪,‬‬
‫הרי שאז לא ייהרסו חיי הזוג‪ ,‬ובסופו של דבר‬
‫יסתדרו גם עניני המשפחות‪ .‬שכן בן ובת עם‬
‫הוריהם יסתדרו לעולם‪ ,‬והרבה יש לחשוש‬
‫בפירוד חיי הזוג מאשר להסתכן בפרוד מהוריו‪,‬‬
‫שסכנה זו כמעט ולא מצויה כמו שמצויה הסכנה‬
‫של פירוד בין בני הזוג‪ .‬ולכן‪ ,‬לחשש של פירוד‬
‫חיי הזוג יש לתת משנה זהירות מבלי להתחשב‬
‫בכל חשבון משפחתי אחר (אהליך יעקב)‪.‬‬
‫בשיתוף מוקד י‪.‬נ‪.‬ר‪ ,‬המוקד הארצי התנדבותי‬
‫להפניות לייעוץ אישי‪ ,‬זוגי ומשפחתי‬
‫את חודש כסלו מאפיין חוש השינה (ע"פ ספר‬
‫יצירה)‪ .‬הלילות הארוכים של החודש מעצימים‬
‫את האפשרות שלנו לבחון כיצד אנחנו מתייחסות‬
‫ומתנהלות עם השינה שלנו‪ .‬דבר מרכזי שקשור‬
‫אצלנו עם השינה הוא כמובן החלומות‪ .‬בחלומות‬
‫משתקפים חלקים של הלא‪-‬מודע שלנו‪ ,‬ולמעשה‬
‫השינה בכלל משקפת את הצורך שלנו באופן קבוע‪,‬‬
‫לסגת מהמודעות העצמית ולהתמסר אל הלא‪-‬נודע‪.‬‬
‫חלק אינטגרלי מסדר יום בריא של פעילות ועשייה‬
‫הוא מתן זמן להרפיה ולשחרור השליטה‪.‬‬
‫המופע הנעלה ביותר של החלום הינו היותו‬
‫מסגרת לנבואה‪ .‬ואולם רובינו ממש עוד לא שם‬
‫עדיין‪ ,‬ולכן ההתייחסות שלנו כלפי חלומות צריכה‬
‫בדרך כלל להיות של 'חלומות שווא ידברו'‪ ,‬מבלי‬
‫לנסות לצפות עתידות וכדו' באמצעות חלומות‬
‫שונים שחלמנו‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬החלומות שלנו‬
‫מהווים חלון הצצה חשוב עבורנו‪ ,‬לשים לב למה‬
‫שמעסיק אותנו במשך היום‪ .‬אלו מחשבות‪ ,‬רגשות‬
‫ותחושות עולות אצלנו בלילה? מה הן יכולות ללמד‬
‫אותנו על הראש שלנו והיכן הוא מונח‪ ,‬או על‬
‫המצב הנפשי והקשרים שלנו עם הסובבים אותנו?‬
‫ככל שנעסוק במחשבות יותר נעלות ביום‪ ,‬נזכה‬
‫לחלומות מאירים יותר בלילה‪ .‬ולהיפך‪ ,‬קונפליקטים‬
‫לא פתורים או צפייה בסרטים וקריאה בספרים לא‬
‫ראויים‪ ,‬רק יטפחו על פנינו בחלומותינו‪.‬‬
‫יהודי הוא ייחודי‬
‫הרגעים לפני פרידת הנשמה מהגוף בשינה הם‬
‫גם הזדמנות מצוינת לחשוב על מה שהיה לנו היום‪.‬‬
‫כלומר לערוך חשבון נפש‪ .‬זה הזמן לעבור מנטלית‬
‫על המחשבות והדיבורים והמעשים שעסקנו בהם‬
‫במהלך היום‪ ,‬ולציין לעצמנו מה בהם היה טוב‪ ,‬ואת‬
‫מה עלינו לשפר‪ .‬זו העת לבקש סליחה (או להחליט‬
‫לעשות זאת למחרת) אם פגענו במישהי‪ ,‬ולאפשר‬
‫לעצמנו למחול ולסלוח למי שפגעו בנו‪ .‬המרוויחות‬
‫הראשונות מהתהליכים הללו הן אנו עצמנו‪ .‬יש לנו‬
‫הזדמנות חשובה פעם ביום‪ ,‬להתנקות מעומסים‬
‫כבדים ומיותרים‪ .‬הצורה שבה נלך לישון תשפיע‬
‫מאוד גם על הדרך שבה נקום למחרת‪ .‬כך נוכל‬
‫באופן יום‪-‬יומי באמת להתחיל מחדש‪ ,‬עם אור‬
‫הבוקר‪.‬‬
‫חכמת נשים‬
‫מאת ד"ר אהובה ניסן‬
‫הקב"ה אוהב כשאנו בוחרים‪.‬‬
‫לשם כך הוא ברא את העולם‬
‫הפעם נביא מקרה דומה למקרה שהובא בשבוע‬
‫שעבר‪ .‬מדובר בבחורה צעירה ורווקה הסובלת‬
‫מאותה הבעיה‪ :‬היא נגררת ופועלת לא מתוך הרצון‬
‫העצמי שלה‪ ,‬במילים אחרות – ְמרַ צה‪ ,‬פוחדת להגיד‬
‫'לא' כשזה לא מתאים לה‪ ,‬חשוב לה מאוד שיקבלו‬
‫ויאהבו אותה‪ .‬הבעיה – היא מתקשה לנהל את‬
‫חייה כשהיא בתוך דפוס כזה תלותי‪ .‬היא מתקשה‬
‫לקבל החלטות נכונות‪ ,‬ההזדמנויות חולפות על פניה‬
‫והיא נותרת נטועה במקומה‪' ,‬מחליטה לא להחליט'‪,‬‬
‫והתסכול והסבל גדולים מאוד‪.‬‬
‫יהודי הוא ייחודי‪ .‬יהודי לא יכול לחיות בשמחה‬
‫אם הוא תלותי ומתקשה לבחור‪ .‬הקב"ה ברא את‬
‫עולמו בשביל הבחירה (רבי נחמן)‪ .‬הקב"ה אוהב‬
‫שאנחנו בוחרים‪ .‬אם כך‪ ,‬איך זה מסתדר עם הפסוק‬
‫"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"? זו נקודת‬
‫האמונה‪ .‬לדעת שהכל באמת בידי שמים‪ ,‬אך בידינו‬
‫שנפ ֵתח כלפי המציאות‬
‫ֲ‬
‫הבחירה המלאה לגישה‬
‫שהקב"ה מביא עלינו‪ .‬אנחנו יכולים לכעוס על‬
‫המציאות‪ ,‬לשנוא‪ ,‬להאשים‪ ,‬להתמרמר‪ ,‬להרגיש‬
‫חסרי אונים‪ ,‬מבולבלים‪ ,‬מתוסכלים ועוד – ואנחנו‬
‫יכולים להיות שמחים במה שיש ולאהוב את זה‪.‬‬
‫בפרשה אנו פוגשים ֵשם נוסף של יעקב אבינו‬
‫– ישראל‪ .‬מדוע התורה מותירה את שני השמות?‬
‫לשם מה הוא צריך שני שמות? מה ההבדל ביניהם?‬
‫בתורת החסידות מסבירים כי שני השמות מורים‬
‫על שתי דרגות רוחניות שונות שיש בכל אחד‬
‫מישראל‪ ,‬וכל אחת מחייבת עבודה רוחנית שונה‪.‬‬
‫לפעמים צריך להיות כך ולפעמים כך‪ .‬השם 'יעקב'‬
‫מורה שהברכות הושגו בדרך של עקבה ורמייה‪ ,‬וגם‬
‫על עקביות ועמל‪ .‬השם 'ישראל' מורה שהברכות‬
‫הושגו בשררה ודרך זו אינה צריכה עבודה ויגיעה‪.‬‬
‫עבודתנו היא נגד היצר הרע שלנו‪ ,‬הוא שמפיל‬
‫אותנו לבלבול‪ ,‬לעצבות‪ ,‬לכעס וכו'‪ .‬יעקב אבינו‬
‫פעל נגד טבעו בכך שהתחפש לעשו ובא במרמה‬
‫לאביו לקבל את הברכות‪ .‬למרות שהקב"ה אישר את‬
‫הפעולה‪ ,‬הכלל של 'מידה כנגד מידה' הופעל כלפיו‬
‫והוא רּומה על ידי לבן‪ .‬זה לא קל‪ ,‬אך אם אדם‬
‫מתמיד בעבודה זו ומנצח את יצרו‪ ,‬הוא מגיע לדרגת‬
‫'ישראל'‪ .‬כל אחד יכול‪ .‬יעקב אבינו ע"ה סלל את‬
‫הדרך עבור כל אחד מאיתנו‪.‬‬
‫נכתב ע"י ד"ר אהובה ניסן‪ ,‬פסיכו‪-‬כירולוגית‬
‫ומאמנת להעצמה אישית‪-‬זוגית‪-‬משפחתית‬
‫‪7‬‬
‫אתם חייבים‬
‫לעצמכם‬
‫את הנס הזה‬
‫סופ"ש חנוכה מלא אורה עם הידברות‬
‫הרב זמיר כהן‬
‫בשבת‬
‫יום‬
‫שישי‬
‫יום‬
‫חמישי‬
‫הרב יצחק פנגר‬
‫הרב אבנר קוואס‬
‫נופש משפחתי בלתי נשכח‬
‫בהשתתפות מיטב המרצים‬
‫במלון המפואר רמדה ירושלים ווווו‬
‫יום חמישי ועד מוצ"ש‬
‫‪ 18-20/12‬כ"ו עד כ"ח בכסלו‬
‫הבטיחו את‬
‫מקומכם‬
‫‪073-2221270‬‬
‫הרצאות בנושאי זוגיות וחינוך ילדים‬
‫ארוחות גורמה מפוארות | בריכה מקורה‬
‫ומחוממת | חדר כושר | פעילות לילדים‬
‫בס”ד‬
‫‪09:30-10:00‬‬
‫יום חוויה‬
‫לאשה‬
‫קבלת פנים ‪ +‬קפה וכיבוד קל‬
‫פתח תקוה‬
‫‪ 10:00-10:45‬הרב יצחק פנגר‬
‫‪ 10:45-12:00‬דיקלה יוספסברג‬
‫א העצמה נשית‬
‫בנובשבית הידברות‬
‫מנחת הורים בארץ בגישת ש‪.‬פ‪.‬ר וכתבת מדור חינוך במגזין הידברות‬
‫יום חוויתי לנשים‬
‫באולמי בית הידברות החדש‬
‫שלישי‪ ,‬ח’ טבת‬
‫‪30.12.14‬‬
‫מס’ מקומות מוגבל‬
‫הזדרזי להרשם!‬
‫‪ 12:00-12:10‬הפסקה‬
‫‪ 12:10-13:10‬מירה סול אליעוז‬
‫מנהלת מרכז “קסם השינוי” מכשירה מטפלות בשיטת ‪ NLP‬ודמיון מודרך‬
‫‪ 13:10-13:30‬סיור במחלקות הערוץ ובאולפני הידברות‬
‫‪ 13:30-14:30‬ארוחת צהריים עשירה ומגוונת‬
‫‪“ 14:30–14:45‬מתחברות” ‪ -‬סודות הבית היהודי‬
‫‪ 14:45-17:00‬ר’ שמעון פרץ סטנדאפיסט במופע חדש‬
‫לפרטים והרשמה‪:‬‬
‫‪073-222-1-300‬‬
‫רח' שנקר ‪ 20‬פתח‪-‬תקוה‬
‫(סמוך לצומת גהה)‬
‫מ שי לכל‬
‫ש‬
‫תתפת‬