BSN סיעוד ב - המכללה האקדמית אשקלון

‫ידיעון לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ B.A.‬של המכללה האקדמית אשקלון‬
‫‪201‬‬
‫תכנית לימודים לתואר "בוגר" ‪ B.S.N. -‬בסיעוד‬
‫מטרת התכנית‬
‫התכנית מכשירה אח‪/‬ות מוסמכ‪ /‬ת ברמה אקדמית למגוון תפקידים‪ .‬ברמה התחלית‪ ,‬במערכת הבריאות‪ -‬בבתי חולים‬
‫ובקהילה – על בסיס ידע מדעי רחב במדעי הסיעוד ‪ ,‬הרפואה‪ ,‬החברה‪ ,‬וההתנהגות‪ ,‬עליהם מושתתת העשייה הסיעודית בכל‬
‫תחומיה‪.‬‬
‫לבוגרי התוכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד ‪ .‬ותעודת אח‪/‬ות מוסמכ‪/‬ת‪ ,‬בכפוף להצלחה בבחינות רישוי ממשלתית של משרד‬
‫הבריאות‪.‬‬
‫מבנה תכנית הלימודים בשנה א'‪:‬‬
‫מס'‬
‫הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר א'‬
‫מדעי החיים‬
‫אנטומיה פיזיולוגיה ואמבריולוגיה‬
‫כימיה כללית ואורגנית‬
‫‪4‬‬
‫פרקים נבחרים בתזונה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מדעי הסיעוד‬
‫מבוא למקצוע סיעוד‬
‫‪4‬‬
‫עקרונות בסיעוד בבריאות הציבור‬
‫‪2‬‬
‫תקשורת בינאישית‬
‫‪2‬‬
‫מדעי ההתנהגות‬
‫‪2‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‬
‫מדעי החברה‬
‫מבוא למנהל‬
‫‪2‬‬
‫יישומי מחשב‬
‫‪3‬‬
‫כללי‬
‫קורס העשרה – עולם האגדה של חז"ל‬
‫‪2‬‬
‫כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית‬
‫‪2‬‬
‫‪5.1‬‬
‫עזרה ראשונה‬
‫סמסטר ב'‬
‫מדעי החיים‬
‫אנטומיה פיזיולוגיה ואמבריולוגיה‬
‫‪3‬‬
‫דרישות מעבר‬
‫לימוד מוקדם‬
‫ידיעון לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ B.A.‬של המכללה האקדמית אשקלון‬
‫‪201‬‬
‫גנטיקה‬
‫‪2‬‬
‫מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה‬
‫‪3‬‬
‫פתולוגיה כללית‬
‫‪2‬‬
‫פרמקולוגיה א'‬
‫‪3‬‬
‫מבוא לביוכימיה‬
‫‪2‬‬
‫מדעי הסיעוד‬
‫‪3‬‬
‫עקרונות הסיעוד הקליני‬
‫מדעי ההתנהגות‬
‫‪2‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית‬
‫מדעי החברה‬
‫קידום בריאות וחינוך לבריאות‬
‫‪2‬‬
‫מבוא לכלכלת בריאות‬
‫‪2‬‬
‫סטטיסטיקה ושיטות מחקר‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫סוציולוגיה של בריאות‬
‫*סך הכל שנה א'‪ 5.95 -‬נ"ז‬
‫על פי תקנון המכללה‪ ,‬חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א'‪ ,‬ובאנגלית עד סוף שנה ב'‪,‬‬
‫זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית‪9‬‬
‫מבנה תכנית הלימודים בשנה ב'‪:‬‬
‫מס'‬
‫הקורס‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר א'‬
‫מדעי החיים‬
‫פתולוגיה רב – מערכתית ( ב' )‬
‫‪2‬‬
‫פרמקולוגיה ב'‬
‫‪3‬‬
‫מבוא לאפידמיולוגיה‬
‫‪2‬‬
‫מדעי הסיעוד‬
‫עקרונות אומדן פיזיקלי‬
‫‪4‬‬
‫עקרונות אומדן פיזיקלי ‪ -‬תרגיל‬
‫מיומנויות הדרכה‪ ,‬ייעוץ ותמיכה‬
‫‪2‬‬
‫סוגיות אתיות בסיעוד‬
‫‪2‬‬
‫קורסי ליבה – לימודים קליניים‬
‫סיעוד המבוגר – עיוני ( שמרני)‬
‫‪4‬‬
‫סיעוד המבוגר – עיוני ( כירורגי )‬
‫‪4‬‬
‫סיעוד הזקן בבריאות וחולי‬
‫‪2‬‬
‫דרישות מעבר‬
‫לימוד מוקדם‬
‫ידיעון לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ B.A.‬של המכללה האקדמית אשקלון‬
‫‪201‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫התנסויות קליניות‬
‫הכנה להתנסות קלינית – במרכז ההדמיה‬
‫‪2‬‬
‫התנסות קלינית ( סיעוד המבוגר בביה"ח )‬
‫‪8‬‬
‫קורסי ליבה – לימודים קליניים‬
‫סיעוד המבוגר – עיוני ( שמרני)‬
‫‪4‬‬
‫סיעוד המבוגר – עיוני ( כירורגי )‬
‫*סך הכל שנה ב'‪24 -‬נ"ז‬
‫על פי תקנון המכללה‪ ,‬חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א'‪ ,‬ובאנגלית עד סוף שנה‬
‫ב'‪ ,‬זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית‪ 9‬פירוט מלא של החובות ראה בפרק‬
‫"לימודי חובה"‪ ,‬עמוד ‪ 44‬בידיעון‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫מבנה תכנית הלימודים בשנה ג'‪:‬‬
‫מס'‬
‫הקורס‬
‫דרישות מעבר‬
‫לימוד מוקדם‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר א'‬
‫קורסי ליבה – לימודים קליניים‬
‫סיעוד הילד והמתבגר‬
‫‪3‬‬
‫סיעוד הקהילה‬
‫‪3‬‬
‫סיעוד האישה‬
‫‪1‬‬
‫סיעוד בריאות הנפש‬
‫‪3‬‬
‫מדעי הסיעוד‬
‫חוק ומשפט‬
‫‪2‬‬
‫התנסויות קליניות‬
‫סיעוד המבוגר והזקן ( שמרני וכירורגי‬
‫– השלמה )‬
‫סמסטר ב'‬
‫קורסי ליבה – לימודים קליניים‬
‫סיעוד בריאות הנפש‬
‫‪2‬‬
‫סיעוד במצבים דחופים‬
‫‪2‬‬
‫סיעוד במצבי מוגבלות שונים ושיקום‬
‫‪3‬‬
‫סיעוד הילד והמתבגר‬
‫‪4‬‬
‫סיעוד האישה‬
‫‪2‬‬
‫התנסויות קליניות‬
‫סיעוד בקהילה‬
‫‪3‬‬
‫בריאות הנפש‬
‫‪2‬‬
‫סיעוד האישה‬
‫‪3‬‬
‫הילד והמתבגר‬
‫‪2‬‬
‫*סך הכל שנה ג'‪ 9. -‬נ"ז‬
‫ידיעון לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪201‬‬
‫‪ B.A.‬של המכללה האקדמית אשקלון‬
‫*על פי תקנון המכללה חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א'‪ ,‬ובאנגלית עד סוף‬
‫שנה ב'‪ ,‬זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית‪9‬‬
‫מבנה תכנית הלימודים בשנה ד'‪:‬‬
‫מס'‬
‫הקורס‬
‫דרישות מעבר‬
‫לימוד מוקדם‬
‫נ"ז‬
‫סמסטר א'‬
‫מדעי הסיעוד‬
‫ניהול הטיפול ואבטחת איכות‬
‫‪2‬‬
‫סוגיות מקצועיות בסיעוד‬
‫‪2‬‬
‫סמינרים‬
‫סמינר קליני בסיעוד‬
‫‪3‬‬
‫כללי‬
‫קורס בחירה ( העשרה)‬
‫התנסויות קליניות‬
‫במצבי מוגבלות ושיקום‬
‫‪2‬‬
‫ברפואה דחופה‬
‫‪2‬‬
‫הילד והמתבגר – השלמה‬
‫האישה‪ -‬השלמה‬
‫סמסטר ב'‬
‫סמינרים‬
‫סמינר מחקר בסיעוד‬
‫‪3‬‬
‫כללי‬
‫קורסי בחירה ( העשרה )‬
‫‪2‬‬
‫התנסויות קליניות‬
‫התנסות קלינית מתקדמת‬
‫‪6‬‬
‫*סך הכל שנה ג'‪ 44 -‬נ"ז‬
‫*על פי תקנון המכללה חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א'‪ ,‬ובאנגלית עד סוף‬
‫שנה ב'‪ ,‬זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית‪9‬‬
‫* בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים על פי החלטת המכללה‪9‬‬
‫הערה‪ :‬ציון "עובר" בקורסים הינו ‪ ,06‬אלא אם כן צוין אחרת‪9‬‬