רשות האכיפה במדינת ישראל

‫תוכן עניינים‬
‫תוכן עניינים‬
‫שער ראשון‪ :‬הוראות כלליות‬
‫‪1‬‬
‫פרק א'‪ :‬תפקידו של רשם ההוצאה לפועל‬
‫‪3‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הגדרות (סעיף ‪ 1‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪" .2‬פסק‪-‬דין"‬
‫‪" .3‬זוכה"‬
‫‪" .4‬הליך"‬
‫‪" .5‬נכס"‬
‫‪" .6‬מסירה מלאה"‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫פרק ג'‪ :‬בקשת ביצוע (סעיף ‪ 6‬לחוק)‬
‫‪15‬‬
‫פרק ד'‪ :‬המצאת אזהרה ופסק‪-‬דין (סעיף ‪ 7‬לחוק)‬
‫‪23‬‬
‫פרק ה'‪ :‬בקשת חייב לצו תשלומים (סעיף ‪7‬א לחוק)‬
‫‪33‬‬
‫פרק ו'‪ :‬מסירת מידע‪ ,‬פטור מאחריות במסירת מידע ומידע על‬
‫כניסת חייב לארץ (סעיפים ‪7‬ב‪7 ,‬ב‪ 1‬ו‪7 -‬ב‪ 2‬לחוק)‬
‫‪45‬‬
‫פרק ז'‪ :‬חזקה בדבר יכולת החייב (סעיף ‪7‬ג לחוק)‬
‫‪53‬‬
‫א‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ח'‪ :‬נקיטת הליכים‪ ,‬הפסקתם וביטולם לפי בקשת הזוכה‬
‫(סעיף ‪ 8‬לחוק)‬
‫‪57‬‬
‫פרק ט'‪ :‬אגרות והוצאות (סעיף ‪ 9‬לחוק)‬
‫‪61‬‬
‫פרק י'‪ :‬שכר עורך‪-‬דין (סעיף ‪ 10‬לחוק)‬
‫‪63‬‬
‫פרק י"א‪ :‬העברת הביצוע של פסק‪-‬דין או של הליך (סעיף ‪11‬‬
‫לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬דוגמה לבקשה להעברת תיק ההוצאה לפועל‬
‫‪69‬‬
‫‪69‬‬
‫‪72‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬פסק‪-‬דין הטעון הבהרה (סעיף ‪ 12‬לחוק)‬
‫‪75‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬בקשה לבית‪-‬המשפט בעניין פסק‪-‬דין למזונות (סעיף‬
‫‪12‬א לחוק)‬
‫‪83‬‬
‫פרק י"ד‪ :‬מעצר למניעת הפרעה בביצוע (סעיף ‪ 13‬לחוק)‬
‫‪85‬‬
‫פרק ט"ו‪ :‬עיכוב יציאה מן הארץ (סעיף ‪ 14‬לחוק)‬
‫‪87‬‬
‫פרק ט"ז‪ :‬חיפושים (סעיף ‪ 15‬לחוק)‬
‫‪99‬‬
‫פרק י"ז‪ :‬השהיית הליך ואי‪-‬נקיטתו (סעיף ‪ 16‬לחוק)‬
‫‪101‬‬
‫ב‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק י"ח‪ :‬עיכוב ביצועו של פסק‪-‬דין (סעיף ‪ 17‬לחוק)‬
‫‪103‬‬
‫פרק י"ט‪ :‬פסק‪-‬דין שבוטל או שונה (סעיף ‪ 18‬לחוק)‬
‫‪111‬‬
‫פרק כ'‪ :‬טענת "פרעתי" (סעיף ‪ 19‬לחוק)‬
‫‪117‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬תצהיר‬
‫‪ .3‬צירוף מסמכים‬
‫‪ .4‬קיום דיון במעמד הצדדים‬
‫‪ .5‬על החלטת רשם ההוצאה לפועל להיות מנומקת‬
‫‪ .6‬הליכי ערעור‬
‫‪ .7‬הארכת מועדים‬
‫‪" .8‬הודאה והדחה"‬
‫‪ .9‬נטל השכנוע‬
‫‪117‬‬
‫‪124‬‬
‫‪127‬‬
‫‪127‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪137‬‬
‫‪139‬‬
‫‪ .10‬שיהוי‬
‫‪ .11‬זכות הפניה לפי סעיף ‪ 19‬לחוק ההוצאה לפועל ‪ -‬האם‬
‫מוגבלת בזמן?‬
‫‪ .12‬עיכוב ביצוע‬
‫‪ .13‬הפקדת ערובה‬
‫‪ .14‬הסכם בין הצדדים‬
‫‪ .15‬האם הכרעת רשם ההוצאה לפועל מקימה מעשה בית‪-‬דין?‬
‫‪140‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪148‬‬
‫פרק כ"א‪ :‬עדכון על קבלת תקבולים (סעיף ‪19‬א לחוק)‬
‫‪149‬‬
‫פרק כ"ב‪ :‬הסדר עם החייב (סעיף ‪19‬ב לחוק)‬
‫‪151‬‬
‫ג‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק כ"ג‪ :‬גביית יתר (סעיף ‪ 20‬לחוק)‬
‫‪153‬‬
‫שער שני‪ :‬הוצאה לפועל במסלול המקוצר‬
‫(סעיפים ‪20‬א עד ‪20‬י לחוק)‬
‫‪157‬‬
‫שער שלישי‪ :‬הוצאה לפועל במסלול מזונות ‪ -‬הוראת‬
‫שעה (סעיפים ‪20‬יא עד ‪20‬כג לחוק)‬
‫‪169‬‬
‫שער רביעי‪ :‬עיקול מיטלטלין‬
‫‪187‬‬
‫פרק א'‪ :‬עיקול מיטלטלין (סעיף ‪ 21‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬נטל ההוכחה לבעלות במיטלטלין‬
‫‪ .3‬מכירת המיטלטלין המעוקלים וכניסה לחצרים‬
‫‪189‬‬
‫‪189‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪ 3.1‬מכירת המיטלטלין המעוקלים‬
‫‪ 3.2‬כניסה לחצרים‬
‫‪ 3.3‬תקנה ‪ 39‬לתקנות ההוצאה לפועל‬
‫‪ .4‬עיכוב מימוש העיקול‬
‫‪ .5‬עיקול חשבון בנק דביטורי‬
‫‪ .6‬תקנות ההוצאה לפועל‬
‫‪ 6.1‬סדרי דין בביצוע הליכי עיקול על‪-‬פי התקנות‬
‫‪ 6.2‬תקנה ‪ 38‬לתקנות ההוצאה לפועל‬
‫‪ 6.3‬תקנה ‪ 48‬לתקנות ההוצאה לפועל‬
‫‪192‬‬
‫‪192‬‬
‫‪195‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪198‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪ 6.4‬תקנות ‪ 40‬עד ‪ 44‬לתקנות ההוצאה לפועל‬
‫‪ .7‬מהו "כוח סביר" בעת ביצוע הליכי ההוצאה לפועל?‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫ד‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .8‬הרמת מסך בעיקול נכסים‬
‫‪ .9‬ביטול עיקול המיטלטלין בהיעדר תגובת הצד האחר‬
‫‪ .10‬מהו דו"ח עיקול?‬
‫‪ .11‬האם ריבית או פירות אחרים ייחשבו גם הם למעוקלים?‬
‫‪ .12‬אופן עיקול ומכירת המיטלטלין‬
‫‪ 12.1‬פדיון מיטלטלין מעוקלים‬
‫‪ 12.2‬פדיון מיטלטלין מעוקלים במסגרת תובענה לפסק‪-‬דין‬
‫הצהרתי‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪203‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫פרק ב'‪ :‬עיקול רכב (סעיף ‪21‬א לחוק)‬
‫‪207‬‬
‫פרק ג'‪ :‬מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול (סעיף ‪ 22‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מהן מטרות סעיפי הפטור?‬
‫‪211‬‬
‫‪211‬‬
‫‪215‬‬
‫‪ .3‬נכסים הפטורים מעיקול מכוח הוראות‪-‬הדין‬
‫‪ .4‬מה דינו של סעיף ‪(50‬א)(‪ )1‬לחוק ההוצאה לפועל לעניין נכסים‬
‫הפטורים מעיקול מכוח הדין?‬
‫‪ .5‬אילו קשיים נובעים מפירוש סעיף ‪(50‬א)(‪ )3‬לחוק ההוצאה‬
‫לפועל?‬
‫‪ .6‬פטור מעיקול רכב נכה (סעיף ‪(22‬א)(‪ )5‬לחוק ההוצאה לפועל)‬
‫‪ 6.1‬כללי‬
‫‪ 6.2‬האם יינתן פטור מעיקול רכב נכה יקר ערך?‬
‫‪ .7‬עיקול פיצויי פיטורין‬
‫‪216‬‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪221‬‬
‫‪228‬‬
‫‪235‬‬
‫‪ .8‬צו עיקול על קרן תגמולין לאחר פטירת החבר בקרן‬
‫‪ .9‬עיקול מיטלטלין לצורך עבודתו של תאגיד‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫ה‬
‫‪218‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .10‬האם זכות עתידית ניתנת לעיקול?‬
‫‪ .11‬האם זכות של יורש בנכס ניתנת לעיקול?‬
‫‪ .12‬הטלת עיקול על מחצית בעלות הבעל בבית מגורים אשר‬
‫נמצא בבעלות משותפת של בני זוג‬
‫‪ .13‬עיקול דמי מפתח וכספי סיוע לשכר דירה‬
‫‪238‬‬
‫‪238‬‬
‫‪ .14‬מתי נדרשת תביעה לסעד הצהרתי?‬
‫‪240‬‬
‫פרק ד'‪ :‬הוצאת מעוקלים (סעיף ‪ 23‬לחוק)‬
‫‪243‬‬
‫פרק ה'‪ :‬העמדת נאמן ואחריותו של נאמן (סעיפים ‪ 24‬ו‪25 -‬‬
‫לחוק)‬
‫‪249‬‬
‫פרק ו'‪ :‬זכות שימוש במיטלטלין (סעיף ‪ 26‬לחוק)‬
‫‪255‬‬
‫פרק ז'‪ :‬מכירת מעוקלים (סעיף ‪ 27‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬שיטות מכירת המעוקלים על‪-‬פי תקנות ההוצאה לפועל‬
‫‪ 2.1‬כללי‬
‫‪ 2.2‬מכירת המעוקלים במכירה פומבית‬
‫‪ 2.3‬מכירת המעוקלים במכרז‬
‫‪257‬‬
‫‪257‬‬
‫‪259‬‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫‪264‬‬
‫פרק ח'‪ :‬ספק בעלות (סעיף ‪ 28‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪269‬‬
‫‪269‬‬
‫‪ .2‬נטל הוכחת הבעלות‬
‫‪271‬‬
‫ו‬
‫‪237‬‬
‫‪237‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .3‬מה דינו של חוזה למראית עין לצורך הוכחת הבעלות‬
‫במיטלטלין?‬
‫‪ .4‬האם רישום במשרד הרישוי הינו דקלרטיבי או קונסטיטוטיבי‬
‫לעניין הוכחת הבעלות?‬
‫‪ .5‬עילת עשיית עושר ולא במשפט ועילת הרשלנות בעיקול‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫מיטלטלין‬
‫‪282‬‬
‫פרק ט'‪ :‬ביטול עסקאות (סעיף ‪ 30‬לחוק)‬
‫‪289‬‬
‫פרק י'‪ :‬ביטול עיקול לאחר תשלום חוב (סעיף ‪ 32‬לחוק)‬
‫‪291‬‬
‫שער חמישי‪ :‬עיקול מקרקעין‬
‫‪293‬‬
‫פרק א'‪ :‬עיקול מקרקעין (סעיף ‪ 33‬לחוק)‬
‫‪295‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הטלת עיקול ותוצאותיו (סעיף ‪ 34‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬בקשה לעיקול נכס‬
‫‪ 2.1‬כללי‬
‫‪ 2.2‬בקשה לעיקול נכס שטרם נרשם בפנקסי המקרקעין‬
‫‪ .3‬הוכחת בעלות‬
‫‪ 3.1‬כללי‬
‫‪ 3.2‬נטל הוכחת הבעלות לפי סעיף ‪(34‬ב) לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪ 3.3‬למי נתונה הסמכות להכריע בשאלת הבעלות לפי סעיף‬
‫‪297‬‬
‫‪297‬‬
‫‪298‬‬
‫‪298‬‬
‫‪299‬‬
‫‪301‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪(34‬ב) לחוק ההוצאה לפועל?‬
‫‪ .4‬מטרת הוראת סעיף ‪(34‬ב) לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪303‬‬
‫‪306‬‬
‫ז‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .5‬רישום משכנתא על נכס שהוטל עליו עיקול זמני‬
‫‪ .6‬האם זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון ניתנת‬
‫לעיקול?‬
‫‪ .7‬נטל הוכחת הבעלות כאשר לזכות המבקש רשומה הערת‬
‫אזהרה בנכס‬
‫‪306‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪311‬‬
‫‪311‬‬
‫פרק ג'‪ :‬עיקול זמני (סעיף ‪ 35‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬היחס בין תקנה ‪ 360‬לתקנות סדר הדין האזרחי לבין סעיף‬
‫‪(35‬א) לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪ .3‬נטל ההוכחה בבקשה לביטול עיקול זמני‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫פרק ד'‪ :‬מכירת מקרקעין שעוקלו (סעיף ‪ 36‬לחוק)‬
‫‪317‬‬
‫פרק ה'‪ :‬רישום זכות במקרקעין שעוקלו (סעיף ‪ 37‬לחוק)‬
‫‪319‬‬
‫פרק ו'‪ :‬הגנת דירת המגורים‪ ,‬הגנת חייב חקלאי (סעיפים ‪ 38‬ו‪-‬‬
‫‪ 39‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬תיקון מס' ‪ 29‬לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪ .3‬האם ניתן לוותר על הזכות להגנה לפי סעיף ‪ 38‬לחוק ההוצאה‬
‫לפועל?‬
‫‪330‬‬
‫פרק ז'‪ :‬תחולה (סעיף ‪39‬א לחוק)‬
‫‪335‬‬
‫ח‬
‫‪321‬‬
‫‪321‬‬
‫‪327‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ח'‪ :‬זכותו של צד שלישי (סעיף ‪ 40‬לחוק)‬
‫‪337‬‬
‫פרק ט'‪ :‬ביטול העיקול בשל העדר פעולה (סעיף ‪ 41‬לחוק)‬
‫‪339‬‬
‫פרק י'‪ :‬ביטול העיקול לאחר תשלום החוב (סעיף ‪ 42‬לחוק)‬
‫‪343‬‬
‫שער שישי‪ :‬עיקול בידי צד שלישי‬
‫‪345‬‬
‫פרק א'‪ :‬הטלת עיקול בידי צד שלישי (סעיף ‪ 43‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הטלת עיקול על כספים המופקדים בקופת בית‪-‬המשפט‬
‫‪347‬‬
‫‪347‬‬
‫‪354‬‬
‫פרק ב'‪ :‬עיקול כלל נכסי החייב (סעיף ‪ 44‬לחוק)‬
‫‪359‬‬
‫פרק ג'‪ :‬עיקול נכס מסויים (סעיף ‪ 45‬לחוק)‬
‫‪365‬‬
‫פרק ד'‪ :‬הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי (סעיף‬
‫‪45‬א לחוק)‬
‫‪367‬‬
‫פרק ה'‪ :‬הודעת עיקול לצד שלישי שהוא חברה מנהלת (סעיף‬
‫‪45‬ב לחוק)‬
‫‪369‬‬
‫פרק ו'‪ :‬עיקול מתחדש בתיק מזונות (סעיף ‪45‬ג לחוק)‬
‫‪371‬‬
‫פרק ז'‪ :‬דינו של צד שלישי שלא הגיש הודעה (סעיף ‪ 46‬לחוק)‬
‫‪379‬‬
‫ט‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ח'‪ :‬מסירת נכסים מעוקלים (סעיף ‪ 47‬לחוק)‬
‫‪385‬‬
‫פרק ט'‪ :‬חיוב של צד שלישי (סעיף ‪ 48‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מה מהותה של טענת "הצדק סביר" ומתי ניתן לא לפעול על‪-‬פי‬
‫‪387‬‬
‫‪387‬‬
‫צו עיקול?‬
‫‪ .3‬מהו המועד בו מתעוררת שאלת חיובו של צד שלישי בחוב‬
‫הפסוק?‬
‫‪ .4‬שאלת גובה החיוב בחוב הפסוק‬
‫‪ .5‬האם צד ג' שחוייב בחוב הפסוק יכול להעלות טענת קיזוז‬
‫בעקבות תביעה שהגיש כנגד החייב?‬
‫‪ .6‬חיוב בנק בחוב הפסוק שעה שאיפשר לחייב לעשות פעולות‬
‫בחשבונו‬
‫‪393‬‬
‫‪406‬‬
‫פרק י'‪ :‬תחולת הוראות (סעיף ‪ 49‬לחוק)‬
‫‪409‬‬
‫פרק י"א‪ :‬תשלום לצד שלישי (סעיף ‪49‬א לחוק)‬
‫‪411‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי (סעיף‬
‫‪ 50‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬עיקול כספי פיצויי פיטורין וכספים אחרים המגיעים לעובד‬
‫‪413‬‬
‫‪413‬‬
‫‪415‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬דין פירעון חוב (סעיף ‪ 51‬לחוק)‬
‫‪423‬‬
‫י‬
‫‪399‬‬
‫‪399‬‬
‫‪401‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק י"ד‪ :‬ביטול צו עיקול בידי צד שלישי (סעיף ‪ 52‬לחוק)‬
‫‪427‬‬
‫שער שביעי‪ :‬כינוס נכסים‬
‫פרק א'‪ :‬כללי‬
‫‪ .1‬שיקול‪-‬הדעת של רשם ההוצאה לפועל במינוי כונס הנכסים‬
‫‪429‬‬
‫‪429‬‬
‫‪ .2‬איזון האינטרסים בין מנהל העזבון לבין כונס הנכסים‬
‫‪ .3‬מהות תפקידו של כונס הנכסים‬
‫‪431‬‬
‫‪435‬‬
‫פרק ב'‪ :‬מינוי כונס נכסים (סעיף ‪ 53‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מהו התנאי לנתינת צו מינוי כונס הנכסים?‬
‫‪ .3‬מהי מהותה של תקנה ‪ 83‬לתקנות ההוצאה לפועל?‬
‫‪ .4‬מהן נסיבות מיוחדות שבהן ראוי למנות כונס נכסים?‬
‫‪ .5‬מטרת הערובה לפי סעיף ‪ 53‬לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪437‬‬
‫‪437‬‬
‫‪438‬‬
‫‪439‬‬
‫‪440‬‬
‫‪440‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סמכויותיו וחובותיו של כונס הנכסים (סעיף ‪ 54‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬למי חב כונס הנכסים את חובת הנאמנות?‬
‫‪ .3‬האם על הדו"חות שמגיש כונס הנכסים להיתמך בתצהיר‬
‫מטעמו?‬
‫‪ .4‬האם יש לציין בכל מסמך את שם כונס הנכסים?‬
‫‪ .5‬האם כונס הנכסים רשאי להגיש בקשת פירוק?‬
‫‪ .6‬האם אדם שמונה לנכסו כונס נכסים יכול לרכוש נכס אחר?‬
‫‪443‬‬
‫‪443‬‬
‫‪450‬‬
‫‪450‬‬
‫‪451‬‬
‫‪452‬‬
‫‪452‬‬
‫‪ .7‬סמכות כונס הנכסים לפי סעיף ‪(54‬א) לחוק‬
‫‪453‬‬
‫יא‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .8‬האם כונס הנכסים מוסמך להגיש תובענה לפירוק שיתוף‬
‫בנכס?‬
‫‪ .9‬החובה להזמין את החייב לישיבת ההתמחרות‬
‫‪454‬‬
‫‪457‬‬
‫פרק ד'‪ :‬שמירת הוראות (סעיף ‪ 55‬לחוק)‬
‫‪461‬‬
‫פרק ה'‪ :‬אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים (סעיף ‪56‬‬
‫לחוק)‬
‫‪463‬‬
‫פרק ו'‪ :‬זכויות צד שלישי (סעיף ‪ 57‬לחוק)‬
‫‪465‬‬
‫פרק ז'‪ :‬אחריותו של כונס נכסים (סעיף ‪ 58‬לחוק)‬
‫‪469‬‬
‫פרק ח'‪ :‬שכרו של כונס נכסים (סעיף ‪ 59‬לחוק)‬
‫‪475‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬פסיקת שכר‪-‬טרחת כונס נכסים‬
‫‪475‬‬
‫‪476‬‬
‫פרק ט'‪ :‬סיום תפקידו של כונס נכסים (סעיף ‪ 60‬לחוק)‬
‫‪489‬‬
‫שער שמיני‪ :‬ביצוע בעין‬
‫‪493‬‬
‫פרק א'‪ :‬מסירת נכס (סעיף ‪ 61‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מתן צו לתפיסת רכב לפי סעיף ‪ 61‬לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪495‬‬
‫‪495‬‬
‫‪496‬‬
‫פרק ב'‪ :‬מסירת קטין (סעיף ‪ 62‬לחוק)‬
‫‪499‬‬
‫יב‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬סמכותו של רשם ההוצאה לפועל להורות על שימוש בכוח‬
‫ביישום סעיף ‪ 62‬לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪503‬‬
‫פרק ג'‪ :‬עשיית מעשה (סעיף ‪ 63‬לחוק)‬
‫‪507‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מה דינו של "עשיית מעשה" על‪-‬פי סעיף ‪ 63‬לחוק ההוצאה‬
‫לפועל?‬
‫‪ .3‬אכיפתו של צו שיפוטי באמצעות פקודת בזיון בית‪-‬המשפט‬
‫‪ .4‬האם פסק‪-‬דין העוסק בחלוקת ממון בין בני זוג ניתן לאכיפה‬
‫לפי סעיף ‪ 63‬לחוק ההוצאה לפועל?‬
‫‪507‬‬
‫‪520‬‬
‫פרק ד'‪ :‬פינוי מקרקעין (סעיף ‪ 64‬לחוק)‬
‫‪523‬‬
‫פרק ה'‪ :‬טענות צד שלישי (סעיף ‪ 65‬לחוק)‬
‫‪531‬‬
‫פרק ו'‪ :‬חייב שחזר לאחר הפינוי (סעיף ‪ 66‬לחוק)‬
‫‪533‬‬
‫שער תשיעי‪ :‬הטלת הגבלות על חייב בעל יכולת‬
‫המשתמט מתשלום חובותיו‬
‫‪499‬‬
‫‪509‬‬
‫‪510‬‬
‫‪535‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪537‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הטלת הגבלות על חייב (סעיף ‪66‬א לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪539‬‬
‫‪539‬‬
‫יג‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .2‬מה דינה של הגבלה שהוטלה על החייב במסגרת הליכי הוצאה‬
‫לפועל לאחר שניתן כנגדו צו כינוס בהליך פשיטת רגל?‬
‫‪ .3‬האם הוראת סעיף ‪66‬א(‪ )6‬לחוק ההוצאה לפועל עומדת‬
‫בפסקת ההגבלה לפי סעיף ‪ 5‬לחוק יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו?‬
‫‪558‬‬
‫פרק ג'‪ :‬סייג להגבלה על כרטיס חיוב (סעיף ‪66‬א‪ 1‬לחוק)‬
‫‪563‬‬
‫פרק ד'‪ :‬תנאים להטלת הגבלות (סעיף ‪66‬ב לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הטלת הגבלות על החייב בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף‬
‫‪66‬ב(‪ )3‬לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪ .3‬מה דינו של חייב שנקבע בעניינו צו חיוב בתשלומים והוא‬
‫משלם סכום חלקי בלבד?‬
‫‪565‬‬
‫‪565‬‬
‫‪579‬‬
‫פרק ה'‪ :‬התראה בדבר הגבלה (סעיף ‪66‬ג לחוק)‬
‫‪583‬‬
‫פרק ו'‪ :‬ביטול הגבלה (סעיף ‪66‬ד לחוק)‬
‫‪595‬‬
‫שער עשירי‪ :‬מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים‬
‫מתשלום חובותיהם‬
‫‪548‬‬
‫‪574‬‬
‫‪599‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪601‬‬
‫פרק ב'‪ :‬רישום חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חוב‬
‫במרשם החייבים המשתמטים (סעיף ‪66‬ה לחוק)‬
‫‪609‬‬
‫יד‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ג'‪ :‬ניהול מרשם החייבים המשתמטים (סעיף ‪66‬ו לחוק)‬
‫‪615‬‬
‫פרק ד'‪ :‬מחיקת חייב ממרשם החייבים המשתמטים ורישום‬
‫חוזר (סעיף ‪66‬ז לחוק)‬
‫‪617‬‬
‫פרק ה'‪ :‬חובת דיווח לכנסת ‪ -‬הוראת שעה (סעיף ‪66‬ח לחוק)‬
‫‪619‬‬
‫שער אחד‪-‬עשר‪ :‬חקירת‪-‬יכולת ותשלום בשיעורים‬
‫‪621‬‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪623‬‬
‫פרק ב'‪ :‬האם כאשר החייב עומד בהסדרים שונים שנחתמו‬
‫עימו‪ ,‬יכול הזוכה לדרוש חקירת‪-‬יכולת?‬
‫‪631‬‬
‫פרק ג'‪ :‬על מי מוטל נטל ההוכחה להוכיח את מידת יכולתו של‬
‫החייב לפרוע את החוב הפסוק?‬
‫‪633‬‬
‫פרק ד'‪ :‬האם רשם ההוצאה לפועל מוסמך ליתן צו תשלומים‬
‫נגד חייב‪ ,‬בלא שהחייב הוזמן לחקירת‪-‬יכולת ועל סמך תצהיר‬
‫הזוכה?‬
‫‪635‬‬
‫פרק ה'‪ :‬אימתי יש להגיש בקשה לצו תשלומים?‬
‫‪637‬‬
‫פרק ו'‪ :‬מהם המסמכים שעל החייב לצרף לבקשתו לצו‬
‫‪639‬‬
‫תשלומים?‬
‫טו‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ז'‪ :‬כיצד על החייב לנהוג מרגע שהגיש את בקשתו לצו‬
‫תשלומים ועד להכרעת רשם ההוצאה לפועל בבקשתו לצו‬
‫תשלומים?‬
‫‪641‬‬
‫פרק ח'‪ :‬האם ניתן להיחקר בהליך של חקירת‪-‬יכולת באמצעות‬
‫שיחת ועידה בווידאו?‬
‫‪643‬‬
‫פרק ט'‪ :‬מיהו הגורם היוזם את חקירת‪-‬יכולת החייב?‬
‫‪645‬‬
‫פרק י'‪ :‬מהו המועד שבו צריך החייב להתייצב לחקירת‪-‬יכולת?‬
‫‪647‬‬
‫פרק י"א‪ :‬האם חקירת‪-‬היכולת יכולה להיות בפומבי או יכולה‬
‫להיות בדלתיים סגורות?‬
‫‪649‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬האם החייב יכול להיחקר בחקירת‪-‬יכולת בכל לשכת‬
‫הוצאה לפועל הנוחה לו?‬
‫‪651‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬אימתי החייב יכול שלא להתייצב לחקירת‪-‬יכולת?‬
‫‪653‬‬
‫פרק י"ד‪ :‬דרך ניהולה של חקירת‪-‬היכולת‬
‫‪655‬‬
‫פרק ט"ו‪ :‬האם בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל לקיים‬
‫חקירת‪-‬יכולת לחייב שלא בנוכחות הזוכה?‬
‫‪657‬‬
‫טז‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ט"ז‪ :‬השיקולים בקביעת שיעורו של צו התשלומים ומידת‬
‫התערבותה של ערכאת הערעור‬
‫‪663‬‬
‫פרק י"ז‪ :‬האם תשלומים חודשיים בגין חוב בהוצאה לפועל‬
‫מעכבים נקיטת הליכים אחרים לשם גביית חוב הזוכה?‬
‫‪669‬‬
‫פרק י"ח‪ :‬מה דינם של תשלומי מזונות?‬
‫‪671‬‬
‫שער שניים‪-‬עשר‪ :‬חייב מוגבל באמצעים‬
‫‪679‬‬
‫פרק א'‪ :‬כללי‬
‫‪681‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הכרזת חייב כמוגבל באמצעים ‪ -‬חובה היא או רשות?‬
‫‪691‬‬
‫פרק ג'‪ :‬מהן המטרות של רשימת ההגבלות החלות על חייב‬
‫המוגבל באמצעים?‬
‫‪693‬‬
‫פרק ד'‪ :‬מהו מרשם חייבים מוגבלים באמצעים על‪-‬פי סעיף‬
‫‪69‬ה לחוק ההוצאה לפועל?‬
‫‪695‬‬
‫פרק ה'‪ :‬האם מוסמך רשם הוצאה לפועל אשר הכריז על חייב‬
‫כמוגבל באמצעים ונתן צו איחוד‪ ,‬לבטל את צו האיחוד תוך‬
‫השארת ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים על כנה?‬
‫‪697‬‬
‫פרק ו'‪ :‬שיקול‪-‬הדעת של רשם ההוצאה לפועל‬
‫‪699‬‬
‫יז‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ז'‪ :‬כיצד מתבצעת הסרת המגבלות מחייב מוגבל‬
‫באמצעים?‬
‫‪705‬‬
‫פרק ח'‪ :‬תוקף ההגבלות על חייב שאינו מוגבל באמצעים?‬
‫‪707‬‬
‫פרק ט'‪ :‬אימתי תבוטל הכרזתו של חייב כחייב מוגבל‬
‫באמצעים?‬
‫‪709‬‬
‫פרק י'‪ :‬מה הדין כאשר דרכו של החייב נחסמה להליך פשיטת‬
‫רגל?‬
‫‪711‬‬
‫פרק י"א‪ :‬יכולת תשלום נמוכה‬
‫‪713‬‬
‫שער שלושה‪-‬עשר‪ :‬צווי הבאה וצווי מאסר‬
‫‪715‬‬
‫פרק א'‪ :‬הזמנה לבירור (סעיף ‪69‬יא לחוק)‬
‫‪717‬‬
‫פרק ב'‪ :‬צו הבאה (סעיף ‪69‬יב לחוק)‬
‫‪721‬‬
‫פרק ג'‪ :‬מעמד הבירור או ההבאה (סעיף ‪69‬יג לחוק)‬
‫‪731‬‬
‫פרק ד'‪ :‬מאסר חייב בעל יכולת בשל אי‪-‬תשלום חוב מזונות‬
‫שגובה המוסד לביטוח לאומי (סעיף ‪ 70‬לחוק)‬
‫‪733‬‬
‫פרק ה'‪ :‬סייג למתן צו הבאה או צו מאסר (סעיף ‪ 71‬לחוק)‬
‫‪739‬‬
‫יח‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ו'‪ :‬שחרור החייב מהבאה וממאסר (סעיף ‪ 72‬לחוק)‬
‫‪741‬‬
‫פרק ז'‪ :‬תקופות מצטברות של מאסר (סעיף ‪72‬א לחוק)‬
‫‪743‬‬
‫פרק ח'‪ :‬אין לאסור שנית בעד אותו חוב (סעיף ‪ 73‬לחוק)‬
‫‪745‬‬
‫פרק ט'‪ :‬חסינות (סעיף ‪73‬א לחוק)‬
‫‪747‬‬
‫פרק י'‪ :‬מאסר בשל חוב בעד מזונות (סעיף ‪ 74‬לחוק)‬
‫‪761‬‬
‫פרק י"א‪ :‬ביצוע בידי משטרת ישראל (סעיף ‪74‬טז לחוק)‬
‫‪771‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬סייג לביצוע צו הבאה או צו מאסר (סעיף ‪74‬יז לחוק)‬
‫‪775‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬סמכויות שוטר בביצוע צו הבאה או צו מאסר (סעיף‬
‫‪74‬יח לחוק)‬
‫‪779‬‬
‫פרק י"ד‪ :‬יחידה מיוחדת (סעיף ‪74‬יט לחוק)‬
‫‪783‬‬
‫פרק ט"ו‪ :‬אגרה מיוחדת (סעיף ‪74‬כ לחוק)‬
‫‪785‬‬
‫פרק ט"ז‪ :‬קרן מיוחדת (סעיף ‪74‬כא לחוק)‬
‫‪787‬‬
‫שער ארבעה‪-‬עשר‪ :‬איחוד תיקים‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪789‬‬
‫‪791‬‬
‫יט‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ב'‪ :‬הגדרות (סעיף ‪74‬א לחוק)‬
‫‪797‬‬
‫פרק ג'‪ :‬בקשת איחוד (סעיף ‪74‬ב לחוק)‬
‫‪803‬‬
‫פרק ד'‪ :‬המשך הליכים שננקטו (סעיף ‪74‬ג לחוק)‬
‫‪807‬‬
‫פרק ה'‪ :‬עיכוב יציאה מן הארץ (סעיף ‪74‬ד לחוק)‬
‫‪809‬‬
‫פרק ו'‪ :‬עיקול (סעיף ‪74‬ה לחוק)‬
‫‪813‬‬
‫פרק ז'‪ :‬תנאים לדיון בבקשת איחוד (סעיף ‪74‬ו לחוק)‬
‫‪815‬‬
‫פרק ח'‪ :‬חובת גילוי (סעיף ‪74‬ז לחוק)‬
‫‪819‬‬
‫פרק ט'‪ :‬החלטה לעניין האיחוד (סעיף ‪74‬ח לחוק)‬
‫‪821‬‬
‫פרק י'‪ :‬מבחן יכולת הפירעון (סעיף ‪74‬ט לחוק)‬
‫‪823‬‬
‫פרק י"א‪ :‬דחיית בקשה (סעיף ‪74‬י לחוק)‬
‫‪827‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬צו איחוד (סעיף ‪74‬יא לחוק)‬
‫‪831‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬תיק נוסף (סעיף ‪74‬יב לחוק)‬
‫‪833‬‬
‫פרק י"ד‪ :‬הבטחת מימוש הליך האיחוד (סעיף ‪74‬יג לחוק)‬
‫‪835‬‬
‫כ‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ט"ו‪ :‬מינוי ממונה (סעיף ‪74‬יד לחוק)‬
‫‪837‬‬
‫פרק ט"ז‪ :‬ביטול צו (סעיף ‪74‬טו לחוק)‬
‫‪841‬‬
‫שער חמישה‪-‬עשר‪ :‬הוראות שונות‬
‫‪843‬‬
‫פרק א'‪ :‬זקיפת הכנסות הביצוע (סעיף ‪ 75‬לחוק)‬
‫‪845‬‬
‫פרק ב'‪ :‬ריבוי הליכים ופסקי‪-‬דין ועודף שבידי רשם ההוצאה‬
‫לפועל (סעיפים ‪ 76‬ו‪ 77 -‬לחוק)‬
‫‪849‬‬
‫פרק ג'‪ :‬יידוע בדבר פניה להליכי פשיטת רגל (סעיף ‪77‬א לחוק)‬
‫‪859‬‬
‫פרק ד'‪ :‬מות החייב (סעיף ‪ 78‬לחוק)‬
‫‪865‬‬
‫פרק ה'‪ :‬ביצוע הליכים וצווים (סעיף ‪ 79‬לחוק)‬
‫‪873‬‬
‫פרק ו'‪ :‬מסמך מיכון ‪ -‬ראיה לכאורה (סעיף ‪79‬א לחוק)‬
‫‪877‬‬
‫פרק ז'‪ :‬ערר וערעור (סעיף ‪ 80‬לחוק)‬
‫‪881‬‬
‫פרק ח'‪ :‬חיוב שדינו כפסק‪-‬דין (סעיף ‪ 81‬לחוק)‬
‫‪889‬‬
‫פרק ט'‪ :‬הוצאה לפועל של שטרות (סעיף ‪81‬א לחוק)‬
‫‪891‬‬
‫פרק י'‪ :‬ביצוע תביעה על סכום קצוב (סעיף ‪81‬א‪ 1‬לחוק)‬
‫‪895‬‬
‫כא‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק י"א‪ :‬הוראות לעניין שכר‪-‬טרחה בתביעה על סכום קצוב‬
‫ובתובענה לתשלום שטר (סעיף ‪81‬א‪ 2‬לחוק)‬
‫‪899‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬הפרשי הצמדה וריבית בהוצאה לפועל על שטר ועל‬
‫תביעה על סכום קצוב (סעיף ‪81‬א‪ 3‬לחוק)‬
‫‪901‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬שמירת דינים וזכויות (סעיף ‪81‬ב לחוק)‬
‫‪905‬‬
‫פרק י"ד‪ :‬מימוש משכנתא (סעיף ‪81‬ב‪ 1‬לחוק)‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬עקרונות כללים למימוש נכסי מקרקעין‬
‫‪ .3‬נורמות התנהגות של בנק‬
‫‪ .4‬דרכי מימוש משכון על‪-‬פי סעיפים ‪ 24-18‬לחוק המשכון‬
‫‪ .5‬סעיף ‪ 38‬לחוק ההוצאה לפועל‬
‫‪907‬‬
‫‪907‬‬
‫‪911‬‬
‫‪912‬‬
‫‪919‬‬
‫‪925‬‬
‫‪ .6‬מה דין היעדר חתימה על שטר משכנתא?‬
‫‪ .7‬מה דין היעדר הסבר נאות או אי‪-‬הבנת המסמך או פשרו?‬
‫‪ .8‬מהו הדין בהתנגשות זכותה של אישה למחצית דירה אל מול‬
‫זכויות בעל משכנתא?‬
‫‪ .9‬מה דינו של משכון להבטחת חיובו של אחר?‬
‫‪ .10‬האם ניתן לבטל מכירה מחמת שימוש בשמאות ישנה?‬
‫‪ .11‬מה דין קנוניה בין קונה לכונס?‬
‫‪ .12‬מה דינה של אי‪-‬הגשת דו"ח על המכירה?‬
‫‪ .13‬מה הדין כשלא ניתנה הזדמנות לחייב להתייחס להצעת‬
‫‪927‬‬
‫‪928‬‬
‫המכר?‬
‫‪ .14‬הליך ההתמחרות‬
‫‪933‬‬
‫‪935‬‬
‫‪936‬‬
‫‪936‬‬
‫‪936‬‬
‫‪937‬‬
‫‪937‬‬
‫כב‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ט"ו‪ :‬חובת סודיות (סעיף ‪81‬ב‪ 2‬לחוק)‬
‫‪939‬‬
‫פרק ט"ז‪ :‬עונשין (סעיף ‪81‬ג לחוק)‬
‫‪941‬‬
‫פרק י"ז‪ :‬סמכות רשם ההוצאה לפועל להטיל הוצאות (סעיף‬
‫‪81‬ד לחוק)‬
‫‪943‬‬
‫פרק י"ח‪ :‬שמירת דינים (סעיף ‪ 82‬לחוק)‬
‫‪947‬‬
‫פרק י"ט‪ :‬ביצוע ערובה (סעיף ‪ 83‬לחוק)‬
‫‪949‬‬
‫פרק כ'‪ :‬ביצוע לפי בקשת חייב (סעיף ‪ 84‬לחוק)‬
‫‪951‬‬
‫פרק כ"א‪ :‬תיקון טעות (תקנה ‪126‬א לתקנות)‬
‫‪955‬‬
‫פרק כ"ב‪ :‬הארכת מועדים ופגרה‬
‫‪957‬‬
‫כג‬