הפרט והמשפחה א

‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לעבודה סוציאלית‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Social Work‬‬
‫פרט ומשפחה א'‬
‫מספר הקורס‪288.1037 :‬א‪01‬‬
‫שנה"ל תשע"ה סמסטר א'‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר תחיה עשת‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫שעת קבלה‪ :‬יום ד' ‪14:00-15:00‬‬
‫חדר ‪ ,308/1‬קומה ‪ ,3‬מגדל אשכול‪.‬‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‬
‫היקף שעות‪:‬‬
‫שעתיים סמסטריאליות‪ :‬יום ב' בין השעות ‪ .12-10‬הקורס מקנה ‪ 2‬נק' זכות‪.‬‬
‫תאור הקורס‪:‬‬
‫הקורס עוסק בתהליך הסוציאליזציה מינקות ועד בגרות‪.‬‬
‫הקורס דן בהתפתחות קוגניטיבית‪ ,‬מוסרית ובהתפתחות חברתית ורגשית בתקופת חיים זו‪.‬‬
‫במסגרת הקורס יסקרו תיאוריות התפתחותיות שונות כמו גם הקשרים בין פרט לסביבה תרבותית רחבה והרקע‬
‫הסוציו‪-‬דמוגרפי של המשפחה‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫ חשיפה לתיאוריות מרכזיות העוסקות בממדים שונים של התפתחות‪ :‬קוגניטיבית‪ ,‬שפתית‪ ,‬מוסרית‪ ,‬חברתית‬‫ורגשית מינקות עד בגרות‪.‬‬
‫ דיון בהתפתחות בממדים השונים מתוך ראייה קונטקסטואלית‪ :‬תרבות‪ ,‬מעמד סוציו‪-‬אקונומי‪ ,‬משלח היד של‬‫ההורים ומגדר‪.‬‬
‫ אימוץ חשיבה ביקורתית בבחינת המודלים התיאורטיים השונים‪.‬‬‫פירוט תכני הקורס‪:‬‬
‫מהי התפתחות?‬
‫הקשרים תרבותיים וחברתיים של התפתחות‬
‫התפתחות קוגניטיבית‬
‫התפתחות מוסרית‬
‫התפתחות רגשית חברתית‪ :‬תיאוריית התקשרות‪ ,‬התיאריה הפסיכואנליטית‪ ,‬התיאוריה הפסיכו‪-‬חברתית אריקסון‪,‬‬
‫'האני במראה' (קולי)‬
‫חיברות לתפקידי מין‬
‫________________________________________ _________________________________________________________________‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪Mount Carmel ,Haifa 31905, Israel | +972-8-8249775 | 04-8429775 | 31905‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לעבודה סוציאלית‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Social Work‬‬
‫התבגרות וקבוצת השווים‬
‫סוכני חיברות‬
‫דרכי ההוראה והלימוד‪ :‬הרצאות ודיונים בליווי קטעים מסרטים אתנוגרפיים‪.‬‬
‫דרישות הקורס והערכת הסטודנט‪:‬‬
‫נוכחות בשיעורים‪ ,‬קריאה מאמרי החובה והשתתפות פעילה‪.‬‬
‫מבחן סמסטר – במתכונת של מבחן אמריקאי‪ .‬המבחן כולל את כל החומר הנלמד בהרצאות ואת חומר הקריאה‪.‬‬
‫רשימת קריאה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫סרוף‪ ,‬א‪ ,.‬קופר‪ ,‬ר‪ .‬ודהארט‪ ,‬ג‪ .)2004( .‬התפתחות הילד‪ :‬טבעה ומהלכה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬האונברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית מהי עמ' ‪;21-28‬‬
‫טבעה של ההתפתחות ‪,‬עמ' ‪;90-202 ;32-22 ;88-82‬‬
‫ההקשרים של ההתפתחות ‪,‬עמ' ‪;12-77‬‬
‫הסתגלויות ראשונות ‪,‬עמ' ‪;223-221‬‬
‫ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק ‪,‬עמ' ‪;820-832‬‬
‫ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן ‪,‬עמ' ‪; 329-220‬‬
‫ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות ‪,‬עמ' ‪;227-297‬‬
‫מודלים של שיקול דעת מוסרי‪ ,‬עמ' ‪182-187‬‬
‫‪‬‬
‫מוסן‪ ,‬פ‪ .‬ה‪ ,.‬קונג'ר‪ ,‬ג‪ .‬ג‪ ,.‬קאגאן‪ ,‬ג‪ .‬והסטון‪ ,‬א‪ .‬ק‪ .)1998( .‬התפתחות הילד ואישיותו (חלק ‪ 2‬עמ' ‪138-‬‬
‫‪ .)175‬תל‪-‬אביב‪ :‬הוצאת לידורי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בראל‪ ,‬ד‪ )1996( .‬מפגשים עם הפסיכולוגיה‪ ,‬הוצאת רכס האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬מפגש שני‪ ,‬פסיכולוגיה‬
‫התפתחותית‪.21-101 :‬‬
‫‪‬‬
‫בר‪-‬יוסף‪ ,‬רבקה (‪" )2000‬ילדות בסביבה החברתית המשתנה של סוף האלף השני"‪ .‬מגמות ‪:‬רבעון למדעי‬
‫ההתנהגות ‪.365-381 :)3( 40 ,‬‬
‫‪‬‬
‫פוסטמן‪ ,‬נ‪ )1986( .‬אובדן הילדות‪ .‬ספרית הפועלים הוצאת הקיבוץ הארצי והשומר הצעיר תל אביב‪ .‬עמודים‬
‫‪.73-121‬‬
‫‪‬‬
‫וייס‪ ,‬מאירה (‪ )1991‬אהבה התלויה בדבר‪ :‬הילד הפגוע בעיני הוריו‪ .‬פרק א'‪" :‬אשרי – יפה אני‪ .‬הורים‬
‫מגיבים להופעתו החיצונית של ילדם"‪ .‬ת"א‪ :‬ספריית פועלים‪ ,‬עמ' ‪.22-58‬‬
‫‪‬‬
‫הזה‪ ,‬רבקה ואורלי בנימין (‪'" )2011‬ואז הייתי צריכה ללכת לרבנות'‪ :‬מיפוי זהויות חילוניות ומגדריות‬
‫במשפחות ישראליות בקוהביטציה‪ ".‬סוציולוגיה ישראלית כרך יב‪ ,‬מס' ‪ :2‬עמ' ‪.455-479‬‬
‫‪‬‬
‫עירן‪-‬יונה‪ ,‬מיטל (‪" )2007‬אשת חיל והגבר החדש‪ :‬שני מודלים של "משפחה אידיאלית" והשלכותיהם על‬
‫הסדרים מגדריים במשפחות של נשים וגברים המשרתים בצה"ל"‪ .‬סוציולוגיה ישראלית ח (‪.209-239 )2‬‬
‫________________________________________ _________________________________________________________________‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪Mount Carmel ,Haifa 31905, Israel | +972-8-8249775 | 04-8429775 | 31905‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לעבודה סוציאלית‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Social Work‬‬
‫‪‬‬
‫לוין‪ ,‬עליזה (‪" )2006‬גירושין בישראל‪ :‬היבטים דמוגרפיים‪-‬חברתיים" סוציולוגיה ישראלית ח(‪.65-85 :)1‬‬
‫‪‬‬
‫פניגר יריב ויוסי שביט (‪" )2011‬המחיר הדמוגרפי‪ :‬שיעורי הילודה והישגם במבחנים בינלאומיים" בתוך‪ :‬סוציולוגיה‬
‫ישראלית כרך יג‪ ,‬מס' ‪ :1‬עמ' ‪.55-80‬‬
‫‪‬‬
‫דאוד‪-‬נורסי סמיה‪ ,‬מייקל למב וקתלין סטרנברג (‪" )1999‬השפעת אלימות גופנית במשפחה על הסתגלות ילדים‬
‫בבית הספר"‪ .‬מגמות מ(‪.72-102 :)1‬‬
‫‪‬‬
‫למיש‪ ,‬דפנה (‪'" )2011‬הבנים על הבנות'‪ :‬מיפוי מגדר ומשפחה של תכניות טלוויזיה לילדים בישראל"‪ .‬מסגרות‬
‫מדיה‪.61-88 :6 ,‬‬
‫‪‬‬
‫תדהר‪ ,‬חוה )‪" (2003‬אלימות בתכניות הטלוויזיה המשודרות לגיל הרך בישראל‪ :‬מחקר ניתוח תוכן כמותי"‪.‬‬
‫מגמות ‪,‬מב (‪.626-651 )4‬‬
‫‪‬‬
‫סלע‪ -‬שיוביץ ר‪ )2004( .‬השפעת האלימות במשחקי המחשב על הילדים ‪.‬במכללה – מחקר עיון ‪.161-176 ,18‬‬
‫‪‬‬
‫רואר‪-‬סטריאר‪ ,‬דורית ורוני סריאר (‪" )2006‬אבות מהגרים בישראל‪ :‬מתיאוריית הגירעון לתיאוריית האבהות‬
‫המכוננת"‪ .‬חברה ורווחה‪ ,‬כו‪.431-405 :‬‬
‫‪‬‬
‫רואר‪-‬סטריאר‪ ,‬דורית (‪" )1996‬סגנונות הורות של מהגרים והצעות להתערבות וטיפול משפחתי"‪ .‬חברה‬
‫ורווחה‪ ,‬ט"ז‪.467-481 ,‬‬
‫‪‬‬
‫הולט‪ ,‬סילביה אן (‪" )1986‬לידתו של פולחן האימהות" בתוך‪ :‬חיים ששווים פחות‪ ,‬ת"א‪ :‬עם עובד‪ ,‬עמ' ‪234-‬‬
‫‪.267‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכנו שינויים בסעיפים הנ"ל‪ .‬הודעות על כך תימסרנה במהלך הסמסטר‪.‬‬
‫________________________________________ _________________________________________________________________‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪Mount Carmel ,Haifa 31905, Israel | +972-8-8249775 | 04-8429775 | 31905‬‬