המלצה הערכה - Yeshiva Ohr Elchonon Chabad

‫בס"ד‬
‫‪Yeshiva Ohr Elchonon Chabad‬‬
‫‪West Coast Talmudical Seminary‬‬
‫‪HIGH SCHOOL AND RABBINICAL COLLEGE‬‬
‫‪7215 Waring Avenue ▪ Los Angeles, CA 90046‬‬
‫‪(323) 937-3763 ▪ Fax: (323) 937-9456 ▪ [email protected]‬‬
‫המלצה הערכה‬
‫כבוד הר"מ\משפיע\ מנהל שי'‪ .‬תלמידכם שי' ביקש להרשם לישיבתינו לשנה"ל הבעל"ט‪ ,‬נא למלא טופס זה כפי מיטב‬
‫ידיעתכם אודות מצבו האמיתי ולשלוח לפקס מס' (‪ )757..73..323‬או ‪ [email protected]‬תודה מראש‬
‫_______________________ יום הולדת (יום\חודש\שנה)__________________‬
‫שם התל'‬
‫כתובת_________________________‬
‫__________________________‬
‫טלפון בבית‬
‫מגיד שיעור בנגלה_____________‬
‫שיעור____‬
‫הישיבה בה לומד _____________‬
‫משפיע_____________‬
‫משגיח______________‬
‫מגיד שיעור בחסידות_____________‬
‫בהבא לקמן בבקשה לציין מספרים (מצויין‪ ,011-‬טו"מ‪ ,.1-‬טוב‪ ,01-‬ממוצע‪ ,31-‬פחות ממוצע‪)32-‬‬
‫שמירת סדרים‪ :‬חסידות בוקר____‬
‫חסידות בוקר____‬
‫ניצול הזמן‪:‬‬
‫משמעת וקבלת עול להנהלת הישיבה____‬
‫נגלה‪-‬עיון‬
‫חסידות ערב____‬
‫נגלה____‬
‫נגלה עיון____ נגלה גירסא____ חסידות ערב____‬
‫מדות טובות____ בין אדם לחבירו____‬
‫נגלה‪-‬גירסא‬
‫חסידות‪-‬עיון‬
‫חסידות‪-‬גירסא‬
‫הקשבה וריכוז בשיעורים‬
‫שקידה והתמדה‬
‫הנהגה‬
‫ידיעה‬
‫ממוצע הציון במבחנים‬
‫שאיפה‬
‫מפרשים____‬
‫תוס'____‬
‫בהכנה‪ ,‬מסוגל ללמוד היטב‪ :‬גמרא____‬
‫תפילה במתינות (כן\לא) ____‬
‫(כן\לא(____‬
‫תפילה בציבור‬
‫מתי_____________________________‬
‫(כן\לא(____‬
‫מקוה כל יום‬
‫חת"ת (כן\לא(____‬
‫‪‬פרק א' ליום‬
‫‪‬ג' פרקים ליום‬
‫רמב"ם (כן\לא) ____‬
‫כמה פרקים ____‬
‫(כן\לא(____‬
‫תניא בע"פ‬
‫השתתפות בסדר גאולה ומשיח (כן\לא) ____‬
‫(כן\לא(____‬
‫השתתפות בסדר שיחות‬
‫מבצעים כל יום שישי (כן\לא) ____‬
‫(כן\לא(____‬
‫השתתפות בהתועדויות‬
‫האם יש לו בלורית או מעין זה (כן\לא(____‬
‫האם הוא נוגע בזקן‪ ,‬באיזו צורה שהיא (כן\לא)____ האם הוא מעשן (כן\לא) ____‬
‫מצבו ביראת שמים בכלל _______________________‬
‫האם הולך לישון בזמן לפי דרישת ההנהלה_______________________‬
‫הערות‪:‬‬
‫שם‪_______________________ :‬‬
‫חתימה‪_______________________ :‬‬
‫מס' טלפון‪ :‬יום_________________ערב__________________‬
‫תאריך‪_______________________ :‬‬