מאגד איירון קלאוד IronCloud הדור הבא שלאבטחת תשתית הענן

–
"
#
!"
$
"
#
"
IAAS
"
'
$
" #
$" #
#
$
!
#
" & #
"
"
!
#
#
"
"
-
"#
!NFV
"
#
!$
%
%
Virtual Access
"
!
#
& "
#
"
#
#
$
virtual access
"#
" "
#
#
$
&
" multi-tenancy
#
!
"#
#
"
"
$
IaaS
#
"
.4
"
" #
$
"
$
%
#
"
"
#
#
"
#
"
$
"
"
"
&#
$
"
$
" #
!$
"
#
"
"
!
#
# $
"
'
.5
$
%
$
"
" "
$
#
$
*
"
# "
"
# ' ""
$"
"
$
& !
# "$
$
!"
%
$
!(!
) '
$#
'
$
!
.6
,
'
,(
+ [email protected] ECI
[email protected]
-
052-8447786 , "
[email protected] "
"
U
U
,
,04- 829- 3097 / 4854 ,
[email protected]
www.magnet.org.il
#