עתיד התעשייה

‫האגף למחקר כלכלי‬
‫‪ 18‬נובמבר ‪2014‬‬
‫עתיד התעשייה‬
‫‪ o‬מאז המשבר הכלכלי בשלהי ‪ ,2008‬הואט קצב צמיחת התעשייה מקרוב ל‪ 7% -‬בממוצע לשנה‬
‫בשנים ‪ ,2008 - 2004‬לכ‪ 1.5% -‬בשנים ‪ ,2014 - 2009‬האטה זו חלה בעיקר לנוכח ההאטה‬
‫בקצב צמיחת היצוא התעשייתי שירד מ‪ 11.8% -‬לכ‪ ,1.3% -‬בהתאמה‪ .‬במקביל‪ ,‬נבלמה קליטת‬
‫העובדים לתעשייה‪ ,‬כאשר קצב קליטת העובדים ירד מ‪ 2.2% -‬ועד לנסיגה זעומה ומדאיגה ביותר‬
‫של ‪ 0.1%‬מאז ‪) 2009‬ראה תרשים ‪ 1‬בנספח הגרפים(‪.‬‬
‫‪ o‬במקביל‪ ,‬הולך וגדל שיעור המפעלים להם פעילות יצרנית בחו"ל‪ ,‬כאשר משקלם זינק במהלך‬
‫העשור החולף‪ ,‬מכ‪ 16% -‬בשנת ‪ 2004‬ל‪ 27% -‬בשנת ‪) 2013‬ראה תרשים ‪ .(2‬חלקם פתחו קווי‬
‫ייצור בחו"ל במטרה להרחיב פעילותם‪ ,‬וחלקם עשו זאת תוך סגירת קווי הייצור בארץ‪ .‬כך או כך‪,‬‬
‫התוצאה היא שאותם מפעלים רב‪-‬לאומיים‪ ,‬בוחנים כיום כל הזמנה חדשה לפי כדאיות הייצור‪,‬‬
‫ובחלק הולך וגדל של המקרים ההחלטה לייצר בארץ הופכת פחות כדאית מהחלופה של ייצור‬
‫בחו"ל‪ .‬כך‪ ,‬עוברת צמיחת התעשייה הישראלית אל מדינות אחרות‪ ,‬אשר נהנות מקליטת עובדים‬
‫ומתקבולי מיסים בהתאם‪.‬‬
‫‪ o‬הפגיעה בכדאיות הייצור בארץ הובילה גם לירידה הדרגתית במספר המפעלים החדשים‬
‫שקמים מדי שנה ‪ 1‬מ‪ 56 -‬מפעלים בשנת ‪ 2005‬לשפל של כ‪ 14 -‬מפעלים חדשים שקמו ב‪2013 -‬‬
‫)ראה תרשים ‪ .(3‬במקביל‪ ,‬נמשכת מגמת סגירת המפעלים ‪ ,2‬בשנת ‪ 2011‬נסגרו ‪ 22‬מפעלי‬
‫תעשייה‪ .‬בהנחה שתימשכנה המגמות הקיימות כיום‪ ,‬צפויה בשנת ‪ 2020‬תמונת מצב מדאיגה אף‬
‫יותר‪ :‬שיעור המפעלים להם פעילות יצרנית בחו"ל יעמוד על ‪ ,46%‬זאת במקביל לסגירתם של ‪13‬‬
‫מפעלים‪ ,‬כאשר מנגד לא יקום אף מפעל חדש ‪ .3‬לאור מגמות אלו‪ ,‬בסיכום שש השנים עד ‪,2020‬‬
‫צפויה התעשייה הישראלית לאבד בסך הכול כ‪ 95 -‬מפעלים ‪.4‬‬
‫‪ o‬שחיקה זו בכושר התחרות של התוצרת הישראלית‪ ,‬חלה על רקע מספר גורמים‪ ,‬בראשם‪:‬‬
‫‪ ‬עלויות הייצור גבוהות בהשוואה בינלאומית ומתייקרות בהתמדה – תעריפי המים‪ ,‬הארנונה‬
‫והחשמל‪ ,‬גבוהים בהשוואה בינלאומית )תרשים ‪ ,(4-6‬יתרה מכך‪ ,‬תעריפים אלו‬
‫מתייקרים בהתמדה‪ .‬מאז ‪ 2008‬חלה התייקרות של עשרות אחוזים במחירי המים‬
‫)‪ ,(184%‬החשמל )‪ (34%‬הארנונה ‪ (18%) 5‬ועוד )תרשים ‪ .(7‬מנגד‪ ,‬מחירי תפוקת‬
‫התעשייה )המחיר שהיצרן גובה על תוצרתו( עלו מאז ‪ 2008‬בכ‪ 6% -‬בלבד‪ .‬השילוב של‬
‫עליות חדות בתשומות הייצור‪ ,‬לצד התייקרות מתונות יחסית במחירי תפוקת התעשייה‪,‬‬
‫מסביר חלק לא מבוטל מהשחיקה ברווחיות‪.‬‬
‫‪ ‬עלייה חדה בנטל הרגולאטורי – עלייה זו חונקת את הפעילות הכלכלית‪ ,‬מטילה עלויות‬
‫כבדות על הפירמות‪ ,‬ולכן פוגעת בכושר התחרות ומרחיקה תעשיינים מפעילות מקומית‪.‬‬
‫מקור‪ :‬למ"ס‪ ,‬הנתונים מתייחסים למפעלים המעסיקים ‪ 20‬עובדים ומעלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מפעלים שהופסקה פעילותם לפחות בשנתיים שקדמו‪ ,‬לפי נתוני למ"ס – דמוגרפיה של עסקים‪.‬‬
‫‪ 3‬למעשה‪ ,‬החל מ‪.2015-‬‬
‫‪4‬‬
‫המעסיקים למעלה מ‪ 20 -‬עובדים‪.‬‬
‫‪ 5‬זאת טרם נלקחו בחשבון ההעלאות החריגות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫לראייה‪ ,‬דירוג ישראל במדד נטל הרגולציה הממשלתית המוצג בדו"ח התחרותיות העולמי‬
‫)ראה תרשים ‪ ,(8‬הדרדר מהמקום ה‪ 23 -‬בשנת ‪ ,2006/7‬ועד למקום ה‪) 116 -‬מתוך ‪144‬‬
‫מדינות( כיום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬נחיתות בפריון העבודה – התוצר לעובד בתעשייה הישראלית נמוך בכ‪ 56% -‬בהשוואה‬
‫לארה"ב‪ ,‬בכ‪ 17% -‬יחסית לסקנדינביות ובכ‪ 7% -‬יחסית למדינות מערב אירופה )ראה‬
‫תרשים ‪.(9‬‬
‫‪ ‬תיסוף חד בשער השקל – מאז תחילת ‪ 2006‬ועד נובמבר ‪ ,2014‬חל תיסוף מצטבר של כ‪-‬‬
‫‪ 17%‬בשערו של השקל ביחס לדולר )ראה תרשים ‪ ,(10‬ושל כ‪ 13% -‬ביחס לאירו‪ .‬התיסוף‬
‫בשער השקל מול הדולר הינו בין הבולטים בהשוואה בינלאומית‪ ,‬כאשר רק שוויץ וסין רשמו‬
‫תיסוף חד יותר‪ .‬אמנם בחודשים האחרונים ישנה מגמת פיחות מבורכת‪ ,‬אולם מדובר‬
‫במגמה כלל עולמית של התחזקות הדולר‪ ,‬ממנה נהנים כל המשקים המייצאים לארה"ב‪,‬‬
‫אולם מצבנו היחסי מבחינת כושר תחרות נותר נחות‪.‬‬
‫‪ ‬שחיקה בתקציבים הממשלתיים מחוללי הצמיחה – מאז שנת ‪ 2000‬נשחק משקלם של‬
‫מענקי עידוד ההשקעה בהון פיסי ובמו"פ כאחוז מתוצר התעשייתי‪ .‬כך‪ ,‬משקל המענקים‬
‫הממשלתיים למו"פ ירד מ‪ 2.4% -‬בשנת ‪ 2000‬ל‪ 1% -‬ב‪ ,2014 -‬בעוד משקל המענקים‬
‫הממשלתיים במסגרת חוק עידוד השקעות הון ירד מ‪ 1.3% -‬לכ‪ ,0.2% -‬בהתאמה )ראה‬
‫תרשים ‪ .(11‬על רקע מגמה זו‪ ,‬ישראל מאבדת את הבכורה בהשקעות המו"פ בתעשייה‬
‫)ראה תרשים ‪.(12‬‬
‫‪ ‬ברחבי העולם גוברות ההגנות על תוצרת מקומית‪ ,‬לצד מדיניות אקטיבית שננקטת לעידוד‬
‫התעשייה – מאז המשבר הגלובלי חלה עלייה דרמטית ברחבי העולם בהיקף הפעולות‬
‫הננקטות להגנה על תוצרת מקומית )ראה תרשים ‪ ,(13-15‬כאשר מדינות רבות הבינו את‬
‫חשיבות העדפת התוצרת המקומית‪ ,‬ככלי לקידום התעשייה המקומית‪ .‬הדבר בא לידי ביטוי‬
‫הן באמצעות העדפה ישירה והן באמצעות אפליה סמויה וההעדפה עקיפה של תקני ייבוא‬
‫וסעיפים מגבילים אחרים‪ .‬למעשה‪ ,‬הפכה ההגנה על תוצרת מקומית בשנים האחרונות‬
‫לעניין מקובל ברחבי העולם‪ ,‬ככלי לשמירה על התעסוקה המקומית‪ .‬לשם המחשה‪ ,‬נצצין כי‬
‫מאז יוני ‪ 2009‬ננקטו בישראל ‪ 2‬צעדים בלבד להעדפת תוצרת מקומית‪ ,‬בעוד בהודו ננקטו‬
‫‪ 108‬צעדים מקבילים‪ ,‬ובארה"ב ‪ 60‬צעדים‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬נוקטות יותר ויותר מדינות ברחבי העולם במדיניות מוצהרת של פיתוח ושימור‬
‫התעשייה המקומית‪ .‬כך‪ ,‬לדוגמא התקבלה באירופה בתחילת ‪ 2014‬ההחלטה לאמץ‬
‫תוכנית לפיתוח והחייאת התעשייה האירופית‪ ,‬שמטרתה המוצהרת הינה הגדלת משקל‬
‫התעשייה בתוצר מ‪ 16% -‬ל‪ 20% -‬עד שנת ‪ .2020‬להשגת יעד זה הוחלט באירופה על‬
‫שורת צעדים לעידוד השקעות בטכנולוגיות ייצור חדשניות‪ ,‬מתן הקלות סחר בתוך השוק‬
‫האירופי‪ ,‬סיוע לעסקים קטנים ובינוניים וביצוע הכשרות מיוחדות על מנת לחזק ולהתאים את‬
‫ההון האנושי האירופי לאתגרי התעסוקה ועוד‪ .‬תוכנית זו זכתה לשם " ‪European‬‬
‫‪.7 "Industrial Renaissance‬‬
‫בדומה‪ ,‬נוקטת ארה"ב במדיניות אקטיבית להחזרת התעשייה לגבולותיה‪ .‬בנאומו של נשיא‬
‫ארה"ב‪ ,‬ברק אובמה‪ ,‬בפברואר ‪ ,2013‬הוכרזו מספר צעדים לעידוד התעשייה‪ ,‬לרבות‬
‫רפורמה כוללת במס כסיוע לעסקים קטנים‪ ,‬הפחתת שיעור המס לחברות המספקות‬
‫מקומות עבודה מקומיים וכן הפחתת התמריץ לחברות להעברת קווי ייצור לחו"ל‪.‬‬
‫של הפורום הכלכלי העולמי )‪.(WEF‬‬
‫‪ 7‬לינק לתכנית ‪http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-48_en.htm -‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫גם מקבלי ההחלטות בבריטניה אימצו אסטרטגיה להחזרת הפעילות התעשייתית‪ .‬התכנית‬
‫הממשלתית המקיפה‪ ,‬מבוססת על פיתוח שותפויות אסטרטגיות עם התעשייה‪ ,‬תמיכה‬
‫בטכנולוגיות מתפתחות‪ ,‬שיפור הנגישות למימון לעסקים‪ ,‬פיתוח מיומנויות הנדרשות‬
‫בעסקים והבטחת השקעות עסקיות על ידי פרסום חוזים ממשלתיים‪ .‬ראש ממשלת‬
‫בריטניה‪ ,‬דיוויד קמרון בנאומו בועידת דאבוס‪ ,‬בינואר ‪ ,2014‬הודיע כי יפעל במטרה לסייע‬
‫לעסקים להחזיר את הייצור התעשייתי לבריטניה כחלק מתכנית כלכלית ארוכת טווח‪.‬‬
‫כפועל יוצא מכך נפגע היצוא הישראלי‪ ,‬שנאלץ להפסיד מספר לא מבוטל של עסקאות על‬
‫רקע פרוטקציוניזם והעדפת התעשייה המקומית‪ ,‬דבר אשר תורם בסופו של דבר לפגיעה‬
‫במיקסום פוטנציאל היצוא ומכאן לפגיעה בפריון העבודה‪ .‬נדגיש כי לצד זאת נפגעת‬
‫התעשייה המקומית‪ ,‬אשר מתמודדת בימים אלו דווקא עם מגמה הפוכה‪ ,‬של פתיחת המשק‬
‫לתחרות מיבוא‪ ,‬הפחתת מכסים‪ ,‬העדר אכיפה ממשית של כללי היצף‪ ,‬תקינה ומיצוי חלקי‬
‫בלבד של חוק חובת המכרזים‪.‬‬
‫‪ o‬מנגד‪ ,‬ניצבת כיום בפני התעשייה הזדמנות פז‪ ,‬להוזיל את עלויות האנרגיה באמצעות שימוש‬
‫בגז טבעי‪ ,‬אולם רצף כשלים רגולאטורים מונעים את הנגשת הגז לתעשייה‪ ,‬ובכך פוגעים במימוש‬
‫הפוטנציאל לשיפור מיידי ומשמעותי בכושר התחרות של עשרות ואף מאות מפעלי תעשייה‪.‬‬
‫התעשייה הישראלית מניעה סביבה את מעגלי הצמיחה ביתר ענפי המשק‪ ,‬ומהווה מחולל‬
‫תעסוקה ברחבי הארץ ובפריפריה בפרט‪ .‬לפיכך‪ ,‬אם חפצי צמיחה אנחנו‪ ,‬על מקבלי ההחלטות‬
‫מוטלת האחריות להתעורר ולפעול מיידית לחיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית‬
‫במטרה להחזיר את התעשייה למסלול של צמיחה מואצת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫נספח גרפים‬
‫תרשים ‪ :1‬צמיחת התעשייה בעשור החולף‬
‫שיעורי שינוי ריאליים מצטברים מאז ‪2003‬‬
‫יצוא תעשייתי‬
‫תוצר תעשייתי‬
‫מועסקים‬
‫‪89%‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2013 * 2014‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫*אומדן‬
‫מקור‪ :‬עיבודי האגף למחקר כלכלי לנתוני למ"ס‪.‬‬
‫תרשים ‪ :2‬שיעור החברות להן פעילות יצרנית בחו"ל‬
‫כאחוז מסך החברות‬
‫מקור‪ :‬סקר ציפיות בתעשייה‪ ,‬האגף למחקר כלכלי‪.‬‬
‫תרשים ‪ :3‬התפתחות מספר המפעלים החדשים ש"נולדו" בתעשייה‬
‫מפעלים המעסיקים ‪ 20‬עובדים ומעלה‬
‫‪56‬‬
‫‪50‬‬
‫‪48‬‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫‪42‬‬
‫‪34‬‬
‫‪31‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫מקור‪ :‬נתוני למ"ס‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫תרשים ‪ :4‬תעריפי המים לתעשייה גבוהים בהשוואה בינלאומית‬
‫תעריפי המים לתעשייה )‪ ,($/m3‬שנת ‪2013‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.9‬‬
‫ממוצע ארה"ב‬
‫ישראל‬
‫ממוצע האיחוד האירופי‬
‫מקור‪ :‬חברת ‪GIZA Singer Even‬‬
‫תרשים ‪ :5‬תעריפי הארנונה לתעשייה במפעלים בגודל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫‪/$‬מ"ר‪ ,‬שנת ‪2013‬‬
‫‪42 - 43‬‬
‫‪39 - 34‬‬
‫‪25‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫דבלין‬
‫שטוקהולם‬
‫בריסל‬
‫ממוצע‬
‫ארה"ב*‬
‫ממוצע‬
‫איחוד‬
‫אירופי‬
‫פרנקפורט‬
‫פתח תקווה‪,‬‬
‫ר"ג‪,‬‬
‫הרצליה‪ ,‬לוד וחיפה‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫רחובות‬
‫ונתניה‬
‫*נתון ‪2012‬‬
‫מקור‪ :‬חברת ‪GIZA Singer Even‬‬
‫תרשים ‪ :6‬תעריפי החשמל לתעשייה גבוהים בהשוואה לארה"ב‬
‫תעריפי החשמל לתעשייה )‪ ,($/kWH‬שנת ‪2013‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.08‬‬
‫ממוצע ארה"ב‬
‫ישראל‬
‫ממוצע האיחוד האירופי ממוצע האיחוד האירופי‬
‫צריכה של בין ‪ MWh 20‬צריכה של עד ‪MWh20‬‬
‫ל‪MWh500 -‬‬
‫מקור‪ :‬חברת ‪GIZA Singer Even‬‬
‫‪5‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫תפוקת התעשייה‬
‫תרשים ‪ :7‬עלויות הייצור ומחירי‬
‫ק‬
‫שיעורי שינוי מצטברים ממוצע ‪ 2014‬לעומת ממוצע ‪2008‬‬
‫‪184%‬‬
‫‪69%‬‬
‫מזוט*‬
‫מים‬
‫‪34%‬‬
‫‪34%‬‬
‫סולר*‬
‫חשמל‬
‫‪18%‬‬
‫‪15%‬‬
‫ארנונה‬
‫גפ"מ*‬
‫‪6%‬‬
‫תפוקת‬
‫התעשייה‬
‫)ללא‬
‫דלקים(*‬
‫* אומדן על בסיס נתוני ינואר ‪ -‬הנתון האחרון שפורסם ב‪.2014 -‬‬
‫מקור‪ :‬נתוני המחלקה לכלכלת עסקים ועיבודי האגף למחקר כלכלי לנתוני למ"ס‪.‬‬
‫תרשים ‪ :8‬מדד נטל הרגולציה הממשלתית‬
‫ישראל מדורגת במקום ה‪ 116 -‬בנטל הרגלוציה הממשלתית בדו"ח התחרותיות העולמי*‪2014 - 2015 ,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪30‬‬
‫‪55‬‬
‫‪64‬‬
‫‪82‬‬
‫‪101‬‬
‫‪109‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪124‬‬
‫מקור‪ :‬דו"ח התחרותיות העולמי של הפורום הכלכלי העולמי )‪.(WEF‬‬
‫קטאר‬
‫סינגפור‬
‫איחוד האמירויות‬
‫רואנדה‬
‫סין‬
‫ישראל ‪2006/7‬‬
‫הולנד‬
‫גרמניה‬
‫יפן‬
‫ארה"ב‬
‫ויאטנם‬
‫ישראל ‪2013/14‬‬
‫מונגוליה‬
‫אוקראינה‬
‫ישראל ‪2014/15‬‬
‫אוסטרליה‬
‫תרשים ‪ :9‬ערך מוסף לעובד‬
‫תוצר למועסק בהשוואה בינלאומית ‪2012 -‬‬
‫באלפי דולרים מותאמי ‪ , PPP‬במחירי ‪2005‬‬
‫‪150‬‬
‫‪67‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪80‬‬
‫‪-56%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪+33%‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-6%‬‬
‫‪-7%‬‬
‫‪-17%‬‬
‫מקור‪ :‬עיבודים והערכות האגף למחקר כלכלי לנתוני למ"ס‪.BEA ,Eurostat ,OECD ,‬‬
‫‪6‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫החליפין המקומי מול הדולר‬
‫ק‬
‫תרשים ‪ :10‬השינוי בשער ן‬
‫מתחילת ‪ ₪ 4.595) 2006‬ל ‪ ($ -‬ועד נובמבר* ‪₪ 3.8) 2014‬ל‪ $ -‬בממוצע (‬
‫‪36%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪-3% -3%‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-12% -9%‬‬
‫‪-17%‬‬
‫‪-24%‬‬
‫‪-27%‬‬
‫*‪ 1-17‬בנובמבר ‪.2014‬‬
‫מקור‪ :‬עיבודי האגף למחקר כלכלי לנתוני אתר ‪ Oanda‬לשערי חליפין‪.‬‬
‫תרשים ‪ :11‬שחיקה בתמיכות הממשלתיות‬
‫תקציב מדען ראשי ומענקים בחוק עידוד השקעות הון כאחוז מהתוצר התעשייתי‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬
‫אומדן‬
‫תקציב מענקים כאחוז המתוצר התעשייתי‬
‫תקציב מדען ראשי כאחוז מהתוצר התעשייתי‬
‫*קיים שבר בסדרה בשנת ‪.2006‬‬
‫מקור‪ :‬עיבודי האגף למחקר כלכלי לנתוני ל"מס ומרכז ההשקעות‪.‬‬
‫תרשים ‪ :12‬השקעות במו"פ בתעשייה – ישראל מול מדינות אירופה‬
‫כאחוז מהתוצר התעשייתי‪2011 ,‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪6%‬‬
‫*נתון ישראל כולל כרייה וחציבה‪.‬‬
‫מקור‪ :‬עיבודי האגף למחקר כלכלי לנתוני למ"ס ו‪.Eurostat -‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11%‬‬
‫האגף למחקר כלכלי‬
‫תרשים ‪ :13‬היקף הפעולות שננקטו ברחבי העולם להגנה על התוצרת המקומית‬
‫שינוי מצטבר החל מינואר ‪2008‬‬
‫אוק‪ 14-‬ינו‪14-‬‬
‫ינו‪13-‬‬
‫ינו‪12-‬‬
‫ינו‪11-‬‬
‫ינו‪10-‬‬
‫ינו‪09-‬‬
‫ינו‪08-‬‬
‫מקור‪.Global Trade Alert :‬‬
‫תרשים ‪ :14‬מדינות המיישמות את צעדי הפרוטקציוניזם המגנים ביותר‬
‫מאז תחילת ‪2008‬‬
‫מקור‪.Global Trade Alert :‬‬
‫תרשים ‪ :15‬דוגמאות לצעדי המדיניות שננקטו‬
‫מאז יוני ‪2009‬‬
‫צעד‪/‬מדינה‬
‫ישראל‬
‫הודו‬
‫ארה"ב‬
‫‪TRADE DEFENCE NEASURE‬‬
‫)‪(AD,CVD,Safeguard‬‬
‫‪16‬‬
‫‪192‬‬
‫‪184‬‬
‫כולל חקירות אנטידמפינג‬
‫‪NTB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪108‬‬
‫‪60‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪35‬‬
‫‪11‬‬
‫‪24‬‬
‫‪9‬‬
‫‪LOCAL CONTENT‬‬
‫‪RECUREMENT‬‬
‫)טקסטיל ביטחוני(‬
‫‪INVESTMENT MEASURES‬‬
‫‪2‬‬
‫‪EXPORT TAXES OR‬‬
‫‪RESTRICTION‬‬
‫‪0‬‬
‫‪EXPORT SUBSIDY‬‬
‫‪1‬‬
‫‪TARIFF MEASURES‬‬
‫‪1‬‬
‫‪43‬‬
‫‪IMPORT BAN‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫)אפליית מיסוי מקומי ‪-‬זר(‬
‫)תמיכה כספית ליצוא‪ I‬להודו וסין(‬
‫מקור‪.Global Trade Alert :‬‬
‫‪8‬‬