פתרון בגרות בתנ"ך

‫הצעת פתרון‪ -‬בחינת הבגרות בתנ"ך‬
‫קיץ ‪ – 2015‬שאלון ‪1206‬‬
‫הצעת הפתרון נכתבה על‪-‬ידי רוני פרל‪ ,‬מורה מובילה בקידום‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:1‬‬
‫א‪ .‬ראיה ראשונה‪ :‬קין מכחיש את חטאו‪" :‬השומר אחי אנכי"? (פסוק ‪.)9‬‬
‫ראיה שנייה‪ :‬קין מתלונן על חומרת עונשו‪" :‬גדול עווני מנשוא" (פסוק ‪.)13‬‬
‫ב‪ )1( .‬בפסוק ‪ 8‬כתוב "ויאמר קין אל הבל אחיו"‪ ,‬אבל לא כתוב ‪ -‬מה הוא אמר לו ‪ -‬זהו הפער בו עוסק‬
‫המדרש‪.‬‬
‫(‪ )2‬ניתן ללמוד מפער זה שדבריו של קין אל הבל אינם חשובים‪ .‬מעשה הרצח חמור ביותר ומבטל‬
‫את חשיבות הדברים שנאמרו לפניו‪.‬‬
‫ג‪ )1( .‬שני רכיבים בעונשו של קין – "נע ונד תהיה בארץ" – עליו לחיות חיי נוודות‪ ,‬ו‪" -‬כי תעבוד את‬
‫האדמה‪ ,‬לא תוסף תת כוחה לך" – האדמה לא תניב לו יבול‪ .‬על פי פסוק ‪ 2‬מקצועו של קין היה עובד‬
‫אדמה‪ ,‬ולכן עונש זה חמור ביותר עבורו‪.‬‬
‫(‪ )2‬ההקלה בעונש שקיבל קין היא‪:‬‬
‫אות קין שנותן לו ה' – "וישם ה' לקין אות" (יש להסביר פירוש אחד מהשניים) –‬
‫‪‬‬
‫אות משמו של ה' החקוקה על מצחו של קין ומגנה עליו מאנשים המבקשים לנקום בו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אות (סימן) המראה לו את הדרך הבטוחה ללכת בה‪ ,‬כך שיהיה מוגן מאנשים המבקשים‬
‫לנקום בו‪.‬‬
‫או –‬
‫ה' מכריז שכל מי שיפגע בקין – ינקמו פי שבע "כל הורג קין שבעתיים יוקם"‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:2‬‬
‫א‪ .‬בפרק י" א מתוארת יציאתו של אברהם לארץ כנען כחלק ממשפחתו של תרח‪ .‬בפרק י"ב מתוארת‬
‫יציאתו כאדם עצמאי‪.‬‬
‫ההבדל ‪ :‬בפרק י"א הוא נלקח על ידי תרח אביו‪ ,‬ואילו בפרק י"ב הוא הולך בעצמו לכנען‪.‬‬
‫או –‬
‫ההבדל‪ :‬בפרק י"א אברהם הולך ללא ציווי מה'‪ ,‬ואילו בפרק י"ב הוא הולך לכנען בעקבות ציווי של ה'‬
‫אליו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בפסוק ‪ 30‬נאמר ששרי אשת אברם הייתה עקרה‪ .‬זהו רמז מקדים לקושי שיעמוד בפני הגשמת‬
‫ברכת ה' לאברם שיהיה ל"גוי גדול"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ג‪ )1( .‬דברים אלה באים לידי ביטוי בכך שאברהם נודד בארץ כנען ממקום למקום‪" -‬ויעבור אברהם‬
‫בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה‪....‬ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ‪ ...‬ויסע אברם הלוך ונסוע‬
‫הנגבה"‪.‬‬
‫(‪ )2‬מטרתו הנוספת היא בניית מזבחות לה' וקריאה בשמו‪" :‬ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה'" (פסוק‬
‫‪.)8‬‬
‫שאלה מספר ‪:3‬‬
‫א‪ .‬הנבואה היא שלא ירד גשם – תהיה בצורת בארץ‪ .‬לפי מלכים א ט"ז הנבואה נמסרה בעקבות עבודת‬
‫הבעל של אחאב‪ ,‬ולפי דברים י"א העונש על עבודת האלילים הוא בצורת‪.‬‬
‫ב‪ )1( .‬כיצד ייתכן שאליהו אומר "כי אם על פי דברי" ולא "כי אם על פי דבר ה'"? מדוע הוא משייך לעצמו‬
‫את היכולת להפסיק את הבצורת?‬
‫(‪ )2‬הנאמר במלכים א פרק י"ח מסייע לפתור את הקושי משום שה' אומר לאליהו ללכת ולהיראות אל‬
‫אחאב ושהוא זה שיפסיק את הבצורת – "ואתנה מטר על פני האדמה"‪ .‬אם כך‪ ,‬ה' הוא האחראי‬
‫לבצורת ולא אליהו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סיבה אחת – עליו להסתתר מאחאב שרוצה להרוג אותו בעקבות הכרזתו על הבצורת‪.‬‬
‫סיבה שנייה –השהייה ליד נחל מספקת לאליהו מקור מים בזמן הבצורת‪.‬‬
‫ד‪)1( .‬כן‪ ,‬נעשה לאליהו נס משום שה' הוא זה שכיוון אותו אל המערה וגרם לעורבים לכלכלו‪.‬‬
‫או –‬
‫לא נעשה לאליהו נס משום שמדובר באנשים רגילים המכלכלים אותו (ולא בעורבים)‪.‬‬
‫(‪ )2‬פסוקים ‪ 9-7‬תומכים בכך שנעשה לאליהו נס משום שנראה שברגע שהנחל מתייבש ה' ממשיך‬
‫ומכוון אותו אל האישה האלמנה שתכלכל אותו‪.‬‬
‫או –‬
‫פסוקים ‪ 9-7‬תומכים בכך שלא נעשה נס לאליהו משום שה' מכוון אותו אל אישה אלמנה שתכלכל‬
‫אותו‪ ,‬דבר הדומה לאנשים (העורבים) שכלכלו אותו‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:4‬‬
‫א‪ )1( .‬המחבר מזכיר את העמים האחרים כדי להדגיש את כפיות הטובה של מנשה כלפי ה' – ה' הוריש‬
‫לעם ישראל את הארץ מיד גויים אלה ובמקום להעריך אותו על כך‪ ,‬מנשה הולך בעקבות מנהגיהם‪.‬‬
‫(‪ )2‬הפסוקים מנבאים שרעה תבוא על יהודה – כמו שה' העניש את ממלכת ישראל‪ ,‬כך יעניש גם את‬
‫יהודה בחורבן ובגלות‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש לציין שלושה מהחטאים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫פיזור הפולחן בניגוד למעשי חזקיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודת הבעל והאשרה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פולחן צבא השמיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בניית מזבחות לאלילים בתוך חצרות בית המקדש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שפיכת דם נקי – רצח אנשים חפים מפשע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כל אלה יכולים להסביר את הכתוב במלכים ב' כ"ג – ה' מחליט להחריב את ירושלים ואת בית‬
‫המקדש‪.‬‬
‫ג‪ )1( .‬בחלק הראשון של פסוק ‪ 8‬ה' מבטיח שישאיר את עם ישראל על אדמתו לתמיד‪ ,‬ואילו בפסוק ‪14‬‬
‫הוא אומר שינטוש את עמו וייתן אותם ביד האויב שיכבוש אותם‪.‬‬
‫(‪ )2‬בחלק השני של פסוק ‪ 8‬נאמר שהבטחת ה' מותנית בשמירה על מצוותיו‪ ,‬ובפסוק ‪ 9‬נאמר שהעם‬
‫לא שמע למצוות ה' בעקבות מנשה‪ .‬זה מסביר את נטישת ה' את עמו שבפסוק ‪.14‬‬
‫ד‪ )1( .‬בדברי הימים מסופר שמנשה הוגלה על ידי האשורים‪ ,‬נכלא‪ ,‬חזר בתשובה ושוחרר בחזרה‬
‫לארצו‪ .‬לאחר שובו מנשה טיהר את הארץ מעבודת אלילים‪.‬‬
‫(‪ )2‬בעל דברי הימים דוגל בגמול אישי‪ .‬המידע המופיע בו פותר את אי ההלימה בכך שמסופר‬
‫שמנשה נענש על חטאיו – על פי שיטת הגמול האישי‪ ,‬וכיפר עליהם בחזרתו בתשובה‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:5‬‬
‫א‪ .‬להר בית ה' יהיה מעמד חשוב ומרכזי בעולם‪ .‬הדבר יתבטא בכך שההר יהיה הגבוה מכל ההרים‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬החשוב ביותר מבחינה רוחנית – דתית‪ .‬העמים השונים ינהרו אליו ויבינו שהוא מקור תורת‬
‫ה' ‪.‬‬
‫ב‪ .‬נבואת ישעיה מתארת חזון של סובלנות‪ .‬ההוכחה לכך היא ‪( -‬יש לציין אחת בלבד)‬
‫‪‬‬
‫באחרית הימים עדיין יהיו עמים שונים זה מזה – "והלכו עמים רבים ואמרו‪."...‬‬
‫‪‬‬
‫העמים השונים יסכימו זה עם זה בדבר הרצון לעלות אל הר בית ה'‪" :‬והלכו עמים רבים ואמרו‬
‫לכו ונעלה אל בית אלוהי יעקב‪."...‬‬
‫‪‬‬
‫העמים השונים יביעו רצון ללמוד את דרכי ה' ולנהוג בהן‪" :‬ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו‪."....‬‬
‫‪‬‬
‫העמים השונים ילמדו רק חלק ממנהגיו של ה' "ויורנו מדרכיו"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לא תהיינה יותר מלחמות‪" :‬לא ישא גוי אל גוי חרב‪ ,‬ולא ילמדו עוד מלחמה"‪.‬‬
‫(ניתן גם לטעון שנבואת ישעיה אינה מתארת חזון של סובלנות ‪ -‬בכתיבת נימוק הולם‪).‬‬
‫ג‪ .‬בבראשית י"ב ‪ 3‬נאמר לאברהם – "ונברכו בך כל משפחות האדמה" – בזכותך יתברכו כל העמים‪.‬‬
‫הברכה מתבטאת בנבואת ישעיה – ה' ישפוט בין העמים‪ ,‬מה שיוביל לשלום עולמי‪ .‬בשמות י"ט ‪6-5‬‬
‫נאמר שעם ישראל הוא עם סגולה‪ ,‬קדוש מכל העמים‪ .‬זה מתבטא בנבואת ישעיה לפיה העמים יבינו‬
‫שירושלים היא המקום המרכזי בעולם‪ ,‬וירצו לקבל את מנהגיו של ה'‪.‬‬
‫ד‪ .‬העמים השונים יהרסו את כלי הנשק שלהם‪ ,‬ויהפכו אותם לכלי עבודה – מדבר הרסני ושלילי לדבר‬
‫בונה וחיובי‪ .‬הסיבה להיפוך היא העובדה שה' ישפוט בין העמים ויסדר את המחלוקות ביניהם‪ ,‬וכך לא‬
‫יהיה יותר צורך במלחמות ובכלי נשק‪.‬‬
‫שאלה מספר‪: 6‬‬
‫א‪ .‬אם העיר נכנעת – תושבי העיר הופכים לעבדים ומשלמים מס‪ .‬אם העיר לא נכנעת – יש להרוג את‬
‫כל הזכרים‪ ,‬ואת הנשים‪ ,‬הילדים והרכוש לקחת כשלל‪.‬‬
‫ב‪ .‬חזרה זו עשויה לרמוז על כך שגם בעת מלחמה‪ ,‬יש לשאוף לשלום ולנסות ולהפחית את האבידות‬
‫בנפש עד כמה שאפשר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שאלה מספר ‪:7‬‬
‫א‪ .‬בפסוק ‪ 5‬נאמר שאיוב עד כדי כך צדיק שבזמן שבניו עורכים משתה‪ ,‬הוא משכים בבוקר ומקריב‬
‫קורבנות עבורם בגלל החשש שאולי הם קיללו את ה' בלבבם‪ .‬ניכר שהוא עושה מעל ומעבר כדי‬
‫לכפר על חטא שרק אולי נעשה באמת‪.‬‬
‫ב‪ .‬צדיקותו של איוב מודגשת בכדי שהקורא יבין שהאסונות שהשטן מביא על איוב אינם תוצאהשל‬
‫מעשה רע שעשה‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:8‬‬
‫א‪ .‬ירמיה מניח את העול על כתפיו בכדי להדגיש שיש לקבל את עול הכיבוש הבבלי‪ ,‬שיהיה ממושך‪ ,‬ולא‬
‫למרוד בו‪ .‬על פי נבואת חנניה הכיבוש הבבלי יהיה קצר ימים ויסתיים בתוך שנתיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כתגובה לנבואת חנניה ירמיה אומר "אמן‪ ,‬כן יעשה ה'‪ ,‬יקם ה' את דבריך אשר נבאת‪ – "...‬הוא מקווה‬
‫שנבואת חנניה תתגשם‪.‬‬
‫או –‬
‫לאחר שחנניה שובר את העול‪ ,‬ירמיה הולך – הוא עוזב את המקום‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:9‬‬
‫בירמיה כ"ט ‪ 10‬ירמיה מנבא שהגלות תסתיים לאחר ‪ 70‬שנה‪ .‬בעזרא א' נאמר שכורש מתיר לגולים לשוב‬
‫ליהודה "לכלות דבר ה' מפי ירמיה" – כשנבואתו של ירמיה הסתיימה‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:10‬‬
‫א‪ .‬הנימוק הוא שגם אנחנו היינו גרים במצרים‪ ,‬ולכן יש להתייחס אל הגר באופן חיובי‪.‬‬
‫ב‪ .‬לעומת פסוק ‪ ,18‬בו מדובר ב"רעך" שהוא בן עמך‪ ,‬בפסוק ‪ 34‬מדובר בגר – שאותו קל יותר להפלות‬
‫לרעה‪ .‬הנימוק הזה נבחר משום שהוא גורם לנו להזדהות עם הגר‪ ,‬משום שפעם היינו במצבו‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:11‬‬
‫בלדד השוחי סבור שה' תמיד צודק ושכל אדם מתוגמל על פי מעשיו‪ .‬אם איוב יחזור בתשובה – מצבו ישתפר‪.‬‬
‫יש לבחור במשל אחד ולהסבירו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כמו שהגומא לא יכול לצמוח ללא מים‪ ,‬וסופו לנבול בלעדיהם‪ ,‬כך גם הצלחתו של הרשע היא‬
‫זמנית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כמו שקורי העכביש רופפים‪ ,‬כך גם קיומו של הרשע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כמו עץ חזק ויציב‪ ,‬שגם אם יעקרו אותו – הוא יכה שורשים במקום אחר‪ -‬כך גם הצדיק שחייו‬
‫יציבים‪ ,‬וגם אם יסבול – ישתקם במהרה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫שאלה מספר ‪:12‬‬
‫א‪ .‬אמציה מבין את תפקיד הנביא כתפקיד המפרנס את בעליו – "חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל‬
‫שם לחם" – הוא רומז שעמוס מתפרנס מנבואותיו‪.‬‬
‫ב‪ .‬עמוס אינו מסכים עם אמציה משום שהוא מכחיש את הטענה שהוא מתפרנס מנבואותיו‪ ,‬ואמר‬
‫שבמקצועו – הוא רועה צאן‪" :‬לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים"‪.‬‬
‫או –‬
‫א‪ .‬אמציה מבין את תפקיד הנביא כתפקיד המביא את הנביא לקשור נגד המלך באופן אישי – "קשר‬
‫עליך עמוס‪ ...‬בחרב ימות ירבעם"‪.‬‬
‫ב‪ .‬עמוס אינו מסכים עם אמציה משום שהוא מסביר שה' שלחו לנבא אל כל עם ישראל – "ויקחני ה'‬
‫מאחרי הצאן ויאמר ה' אלי הנבא אל עמי ישראל‪."...‬‬
‫שאלה מספר ‪:13‬‬
‫ניתן לראות שהשיר מתכתב עם הפסוקים בכך שהעם אומר – "אבדה תקוותנו" (פסוק ‪ )11‬ובשיר נכתב "עוד‬
‫לא אבדה תקוותנו"‪ .‬יחזקאל עונה לעם – "והבאתי אתכם אל אדמת ישראל" – ובשיר נכתב "נשוב לארץ‬
‫אבותינו"‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:14‬‬
‫הנחש הוא האשם העיקרי משום שהוא זה שהסית לאכילה והראשון שחטא מבין כל הדמויות‪.‬‬
‫או –‬
‫האישה היא האשמה משום שהיא זו שפיתתה את האדם לאכול מפרי העץ‪.‬‬
‫או –‬
‫האדם אשם מפני שלא עמד בפיתויה של האישה‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:15‬‬
‫א‪ .‬יש לציין שתי ראיות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫"ותיפקחנה עיני שניהם" – תודעתם מתרחבת לאחר האכילה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"וידעו כי עירומים הם" – הם הופכים מודעים לעובדת היותם עירומים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות" – בעקבות מודעותם להיותם עירומים‪ ,‬הם מכינים‬
‫לעצמם בגדים בכדי לכסות את גופם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"ויתחבא האדם ואשתו‪ – "...‬הם מודעים לכך שחטאו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"כי עירום אנוכי ואיחבא" – האדם מודע לעובדת היותו עירום‪.‬‬
‫ב‪ .‬מיד לאחר חטא האכילה האדם והאישה שומעים את ה' מתהלך בגן‪ ,‬וה' מתחיל בחקירת האדם –‬
‫"אייכה"?‬
‫‪5‬‬
‫שאלה מספר ‪:16‬‬
‫יש להביא דוגמה אחת בלבד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הנחש פיתה את האישה לאכול מפרי העץ ולכן נענש בכך שיאכל עפר כל חייו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫האדם אכל מפרי העץ בקלות ולכן יתקשה בהשגת האוכל כל ימי חייו‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪:17‬‬
‫יש לציין שתי תופעות בלבד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שנאת האדם את הנחש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כאב הלידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעמדה הנמוך של האישה (בימי המקרא)‬
‫‪‬‬
‫חובתו של האדם לעבוד למחייתו‬
‫‪‬‬
‫המוות‪.‬‬
‫‪6‬‬