הלוחמים היהודים הבוכריים

‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫אבאייב אבא שלום‬
‫‪1919-1976‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪2‬‬
‫אבאייב אברהם בן אבא‬
‫‪1905-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3‬‬
‫אבאייב אברהם בן חיים‬
‫‪-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4‬‬
‫אבאייב אברהם בן לוי‬
‫‪1921-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪5‬‬
‫אבאייב אורי‬
‫‪1918-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪6‬‬
‫אבאייב אוריאל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪7‬‬
‫אבאייב אוריאל‬
‫‪1919-1976‬‬
‫שב‬
‫‪8‬‬
‫אבאייב אליהו חיים בן בן רפאל‬
‫‪1919-1993‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪9‬‬
‫אבאייב אלעזר‬
‫‪1912-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪10‬‬
‫אבאייב אלעזר בן יהושע‬
‫‪1925-2005‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪11‬‬
‫אבאייב בוריס‬
‫‪1924-1944‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪12‬‬
‫אבאייב בירך‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪13‬‬
‫אבאייב בנציון בן אברהם‪-‬חיים‬
‫‪1913-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪14‬‬
‫אבאייב ג'ורא‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪15‬‬
‫אבאייב גריגורי בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪16‬‬
‫אבאייב גריגורי בן אבא‬
‫‪1921-1943‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪17‬‬
‫אבאייב גרישא גבריאל בן חזקיה‬
‫‪1915-1980‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪18‬‬
‫אבאייב דאני‬
‫‪1915-1985‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪19‬‬
‫אבאייב דוד בן אפריים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪20‬‬
‫אבאייב דוד בן אפריים‬
‫‪1914-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪21‬‬
‫אבאייב דוד בן משה‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪22‬‬
‫אבאייב זלמן בן יעקב‬
‫‪1924-1998‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪23‬‬
‫אבאייב חייא‬
‫‪1916-1942‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪24‬‬
‫אבאייב חנן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪25‬‬
‫אבאייב חנן חסן‬
‫‪26‬‬
‫אבאייב יהודה‬
‫‪27‬‬
‫אבאייב יהודה‬
‫‪28‬‬
‫אבאייב יהודה יורי בן חיים‬
‫‪29‬‬
‫אבאייב יעקב בן בנימין‬
‫‪30‬‬
‫אבאייב יעקוב‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫הושפט‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1921-1942‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪1921-‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪31‬‬
‫אבאייב יצחק‬
‫‪1919-1942‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪32‬‬
‫אבאייב יצחק בן רחמין‬
‫‪1911-1942‬‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫‪33‬‬
‫אבאייב ישר‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪34‬‬
‫אבאייב ישראל בן שמואל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪35‬‬
‫אבאייב לב בן יעקב‬
‫‪1924-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪36‬‬
‫אבאייב מ‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪1917-1943‬‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪37‬‬
‫אבאייב מאיר‬
‫‪1926-1944‬‬
‫‪38‬‬
‫אבאייב מאיר‬
‫‪1918-1945‬‬
‫‪39‬‬
‫אבאייב מאיר בן מורד‬
‫‪40‬‬
‫אבאייב מאיר חי‬
‫‪41‬‬
‫אבאייב מאיר חי‬
‫‪42‬‬
‫אבאייב מאיר חי בן אבא‬
‫‪1916-1942‬‬
‫‪43‬‬
‫אבאייב מאיר חי בן אבא‬
‫‪1919-1939‬‬
‫‪1916-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪44‬‬
‫אבאייב מאירחי‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪45‬‬
‫אבאייב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪46‬‬
‫אבאייב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪47‬‬
‫אבאייב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪48‬‬
‫אבאייב מיכאיל‬
‫‪1917-1943‬‬
‫קרה‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪49‬‬
‫אבאייב מיכאיל בן דוד‬
‫‪1917-1944‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪50‬‬
‫אבאייב מיכאיל בן חזקיהו‬
‫‪1913-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪51‬‬
‫אבאייב מיכאיל בן משה‬
‫‪1915-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪52‬‬
‫אבאייב מיכאיל משה‬
‫‪1907-1943‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪53‬‬
‫אבאייב מיכאיל משה בן נתנאל‬
‫‪1923-2000‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪54‬‬
‫אבאייב מיכאיל שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪55‬‬
‫אבאייב מלכי בן אבא‬
‫‪1917-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪56‬‬
‫אבאייב מלכיאל‬
‫‪1917-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪57‬‬
‫אבאייב מלכיאל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪58‬‬
‫אבאייב מלכיאל בן חנניה‬
‫‪1923-2001‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪59‬‬
‫אבאייב מלכיאל בן נפתלי‬
‫‪1924-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪60‬‬
‫אבאייב מרדכי בן אבא‬
‫‪1912-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪61‬‬
‫אבאייב מרדכי בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪62‬‬
‫אבאייב מרכיאל‬
‫שב‬
‫‪1917‬‬
‫‪63‬‬
‫אבאייב מרכיאל בן ישראל‬
‫‪1917-1999‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪64‬‬
‫אבאייב מרכיאל בן נפתלי‬
‫בן ‪ 20‬שנה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪65‬‬
‫אבאייב משה בן יהושע‬
‫חלל‬
‫‪1915-1943‬‬
‫‪66‬‬
‫אבאייב ניסים בן מולא‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪67‬‬
‫אבאייב ניסים בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪68‬‬
‫אבאייב ניסים בן ציון‬
‫‪1899-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪69‬‬
‫אבאייב ניסן‬
‫‪1908-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪70‬‬
‫אבאייב נפתלי בן חיים‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪71‬‬
‫אבאייב ראובן‬
‫‪1911-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪72‬‬
‫אבאייב ראובן‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪73‬‬
‫אבאייב ראובן בן מורד‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪74‬‬
‫אבאייב רוטשילד‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪75‬‬
‫אבאייב רוטשילד‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪76‬‬
‫אבאייב רחמין‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪77‬‬
‫אבאייב רחמין‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪78‬‬
‫אבאייב רחמיןרומן‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪79‬‬
‫אבאייב רחמן‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1926-1990‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪80‬‬
‫אבאייב ריבי‬
‫אנדיגאן‬
‫שב‬
‫‪81‬‬
‫אבאייב רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪82‬‬
‫אבאייב רפאל בן בצלאל‬
‫‪1917-1996‬‬
‫שב‬
‫‪83‬‬
‫אבאייב שמואל אלכסנדר בן בצלאל‬
‫‪1924-1991‬‬
‫שב‬
‫‪84‬‬
‫אבאייב שמואל חי‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪85‬‬
‫אבאייבה זויה‬
‫אנדיג'אן‬
‫חללה‬
‫‪86‬‬
‫אבאייב צ'רכזוב סרגי בן בוריס‬
‫נפטר בגיל ‪75‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪87‬‬
‫אבאקולוב יצחק‬
‫‪-1965‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪88‬‬
‫אבג'ירוב שמעיה בן רחמים‬
‫‪1924-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪89‬‬
‫אבזוב בוריס בן מיכאיל‬
‫‪1924-‬‬
‫‪90‬‬
‫אברהימוב א‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪91‬‬
‫אברהימוב א‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪1910-1942‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪92‬‬
‫אברהימוב ח‪.‬‬
‫‪1911-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪93‬‬
‫אברהימוב יעקב‬
‫‪94‬‬
‫אברהימוב קדיש‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪95‬‬
‫אברהימוב ת‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫מת מחולי‬
‫חלל‬
‫‪96‬‬
‫אברהמוב בן מיכאיל‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪97‬‬
‫אברהמוב בן פינחס ופרידה‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪98‬‬
‫אברהמוב ק‪.‬מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪99‬‬
‫אברהמוב א‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪100‬‬
‫אברהמוב א‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪101‬‬
‫אברהמוב א‪.‬י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪102‬‬
‫אברהמוב אבא‬
‫‪1900-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪103‬‬
‫אברהמוב אבוש בן ריבי‬
‫‪1909-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪104‬‬
‫אברהמוב אברהם‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪105‬‬
‫אברהמוב אברהם‬
‫‪106‬‬
‫אברהמוב אברהם בן אבא‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪107‬‬
‫אברהמוב אברהם בן דוד‬
‫‪1915-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪108‬‬
‫אברהמוב אברהם בן דוד ששון‬
‫‪1924-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪109‬‬
‫אברהמוב אברהם בן חנניה‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪110‬‬
‫אברהמוב אברהם בן רפאל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪111‬‬
‫אברהמוב אהרון‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪112‬‬
‫אברהמוב אוריאל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪113‬‬
‫אברהמוב אוריאל‬
‫צ'ארג'או‬
‫חלל‬
‫‪114‬‬
‫אברהמוב אוריאל בן רפאל‬
‫בן ‪22‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪115‬‬
‫אברהמוב אידידיס בן מני‬
‫‪1918-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪116‬‬
‫אברהמוב אלכסנדר בן ניסן‬
‫‪1923-1993‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪117‬‬
‫אברהמוב אמנון‬
‫‪1917-1941‬‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫‪118‬‬
‫אברהמוב ארכדי בן אלנתן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪119‬‬
‫אברהמוב אשר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪120‬‬
‫אברהמוב אשר בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪121‬‬
‫אברהמוב ב‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1918-1941‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪122‬‬
‫אברהמוב בוריס‬
‫‪1922-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪123‬‬
‫אברהמוב בוריס‬
‫‪1919-‬‬
‫לנינגרד‬
‫נעדר‬
‫‪124‬‬
‫אברהמוב בוריס‬
‫‪1922-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪125‬‬
‫אברהמוב בוריס‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪126‬‬
‫אברהמוב בוריס בן מיכאיל‬
‫‪1922-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪127‬‬
‫אברהמוב בוריס בן מרק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪128‬‬
‫אברהמוב בכור‬
‫קרה‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪129‬‬
‫אברהמוב בכור‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪130‬‬
‫אברהמוב בכור‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪131‬‬
‫אברהמוב בכור בן הכהן‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫‪132‬‬
‫אברהמוב בכור בן חנניה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪133‬‬
‫אברהמוב בכור בן ניסן‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫‪134‬‬
‫אברהמוב בכור בן ריבי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪135‬‬
‫אברהמוב בנימין‬
‫‪136‬‬
‫אברהמוב בנימין בן בכור‬
‫‪137‬‬
‫אברהמוב בנימין בן חנן‬
‫‪138‬‬
‫אברהמוב בנימין‪-‬בכור‬
‫‪1915-1944‬‬
‫‪1910-1941‬‬
‫‪1921-1941‬‬
‫שב‬
‫‪1920-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1920-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪139‬‬
‫אברהמוב ברוך‬
‫‪1925-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪140‬‬
‫אברהמוב ברוך‬
‫‪1925-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪141‬‬
‫אברהמוב ברוך חי‬
‫‪1925-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪142‬‬
‫אברהמוב דוד בן מיכאיל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪143‬‬
‫אברהמוב דוד בן מישאל‬
‫‪144‬‬
‫אברהמוב דניאל בן מיכאיל‬
‫‪145‬‬
‫אברהמוב ז‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫אברהמוב זכריה בן אליהו‬
‫‪147‬‬
‫אברהמוב זלמן‬
‫‪148‬‬
‫אברהמוב זלמן בן אליעזר‬
‫‪149‬‬
‫אברהמוב חזקיה‬
‫‪1920‬‬‫‪1925-1981‬‬
‫‪1922-2001‬‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1892-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪150‬‬
‫אברהמוב חזקיה‬
‫‪1912-1945‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪151‬‬
‫אברהמוב חייקה בן אבא‬
‫‪1919-2001‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪152‬‬
‫אברהמוב חסדו‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪153‬‬
‫אברהמוב חסדו‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪154‬‬
‫אברהמוב יא‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪155‬‬
‫אברהמוב יוחאי בן רחמין‬
‫‪1917-2001‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪156‬‬
‫אברהמוב יוסף בן אבא‬
‫‪1920-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪157‬‬
‫אברהמוב יוסף בן רפאל‬
‫‪1915-1985‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪158‬‬
‫אברהמוב יוסף חי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪159‬‬
‫אברהמוב יעקב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪160‬‬
‫אברהמוב יעקב בן אברהם‬
‫‪1924-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪161‬‬
‫אברהמוב יעקב בן כהן‬
‫‪1906-1979‬‬
‫קוקנד‬
‫שב‬
‫‪162‬‬
‫אברהמוב יעקב בן ריבי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪163‬‬
‫אברהמוב יעקוב בן יוסף‬
‫‪1890-1970‬‬
‫שב‬
‫‪164‬‬
‫אברהמוב יעקוב בן כהן‬
‫‪1906-1979‬‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1916-2010‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪165‬‬
‫אברהמוב יצחק בן יוסף‬
‫‪166‬‬
‫אברהמוב יצחק בן מרק‬
‫‪167‬‬
‫אברהמוב יצחק בן ניסן‬
‫‪168‬‬
‫אברהמוב יצחק חי‬
‫‪169‬‬
‫אברהמוב ירש‬
‫‪1920-1941‬‬
‫‪170‬‬
‫אברהמוב ישר‬
‫‪-1942‬‬
‫‪171‬‬
‫אברהמוב ישר בן ריבי‬
‫‪1920-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪172‬‬
‫אברהמוב ישראל בן אבא‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪173‬‬
‫אברהמוב ישראל בן אבא‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪174‬‬
‫אברהמוב ישראל בן אייר‬
‫‪1908-1989‬‬
‫בוכאר‪-‬דושנבה‬
‫שב‬
‫‪175‬‬
‫אברהמוב לב‬
‫‪1910-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪176‬‬
‫אברהמוב מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪177‬‬
‫אברהמוב מאיר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪178‬‬
‫אברהמוב מאיר בן ציון‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪1913-‬‬
‫‪179‬‬
‫אברהמוב מאיר חי בן אבא‬
‫‪1919-1939‬‬
‫חלל‬
‫‪180‬‬
‫אברהמוב מאירחי בן ריבי‬
‫‪1922-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪181‬‬
‫אברהמוב מיכאיל‬
‫‪1912-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪182‬‬
‫אברהמוב מיכאיל‬
‫‪1923-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪183‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן אבא‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪184‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪185‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן אפרים‬
‫‪186‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן דוד‬
‫‪187‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן יוסוף‬
‫‪188‬‬
‫אברהמוב מיכאיל‬
‫‪1897-1944‬‬
‫‪189‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן מתווי‬
‫‪1915-1943‬‬
‫‪190‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן פינחס‬
‫חלל‬
‫‪1915-1945‬‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1916-1993‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נמנגן‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪191‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן רחמים‬
‫‪1914-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪192‬‬
‫אברהמוב מיכאיל בן רחמין‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪193‬‬
‫אברהמוב מישאל‬
‫‪1906-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪194‬‬
‫אברהמוב מישאל‬
‫‪1900-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪195‬‬
‫אברהמוב מישאל בן אבא‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪196‬‬
‫אברהמוב מישאל בן יונתן‬
‫‪1905-1977‬‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫‪197‬‬
‫אברהמוב מנחם בן רחמין‬
‫שב‬
‫‪198‬‬
‫אברהמוב מנשה‪.‬‬
‫שב‬
‫‪199‬‬
‫אברהמוב מסן‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪200‬‬
‫אברהמוב מרכיאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪201‬‬
‫אברהמוב משה‬
‫‪202‬‬
‫אברהמוב משה חיים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪203‬‬
‫אברהמוב נוריאל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪204‬‬
‫אברהמוב ניסן‬
‫‪1901-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪205‬‬
‫אברהמוב ניסן בן יוחנן‬
‫‪1910-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪206‬‬
‫אברהמוב נריה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪207‬‬
‫אברהמוב נריה בן אברהם‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪208‬‬
‫אברהמוב נריה בן רפאל‬
‫‪1911-1995‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪209‬‬
‫אברהמוב סימיון‬
‫‪1892-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪210‬‬
‫אברהמוב עזריה‬
‫‪1910-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪211‬‬
‫אברהמוב פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪212‬‬
‫אברהמוב פינחס בן אליהו‬
‫‪213‬‬
‫אברהמוב פיסר‬
‫‪214‬‬
‫אברהמוב ר‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪215‬‬
‫אברהמוב ראובן בן שמאול‬
‫חלל‬
‫‪216‬‬
‫אברהמוב רוטשילד בן משיח‬
‫‪217‬‬
‫אברהמוב רחמין בן זבולון‬
‫‪218‬‬
‫אברהמוב רפאל‬
‫‪219‬‬
‫אברהמוב רפאל בן ברוך‬
‫‪220‬‬
‫אברהמוב שלום‬
‫‪221‬‬
‫אברהמוב שמואל חי‬
‫סמרקנד‬
‫‪1911-2002‬‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1907-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1916-1948‬‬
‫שב‬
‫‪222‬‬
‫אברהמוב ששון‬
‫‪-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪223‬‬
‫אברהמוב ששון בן אבא חי‬
‫‪1906-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪224‬‬
‫אברהמוב ששון בן אבא חי‬
‫‪1906-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪225‬‬
‫אברהמוב יהודייב מיכאל‬
‫‪226‬‬
‫אברהמוב יהודייב פינחס בן יהודה‬
‫‪227‬‬
‫אברהמובה תמרה בן אברהם‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1925-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪228‬‬
‫אברהמחיימוב יעקוב‬
‫‪1913-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪229‬‬
‫אברהם‪-‬חיימוב יוסוף‬
‫‪1913-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪230‬‬
‫אברהמצ'ייב אורי‬
‫‪231‬‬
‫אברהמצ'ייב אוריאל בן ברוך‬
‫‪232‬‬
‫אברהמצ'ייב איליה בן ארי‬
‫‪233‬‬
‫אברהמצ'ייב יונה‬
‫חלל‬
‫‪1925-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪234‬‬
‫אברהמצ'ייב יונה בן מירזוקנד‬
‫‪1905-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪235‬‬
‫אברהמצ'ייב יעקב‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪236‬‬
‫אברהמצ'ייב יעקוב בן אהרון‬
‫‪1918-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪237‬‬
‫אברהמצ'ייב מנחם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪238‬‬
‫אברהמצ'ייב ניסן בן יוחנן‬
‫‪1910-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪239‬‬
‫אברהמצ'ייב רפאל בן ריבי‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪240‬‬
‫אגאייב יונה בן חגי‬
‫‪1919-‬‬
‫שב‬
‫‪241‬‬
‫אגאייב רפאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪242‬‬
‫אגג'נוב א‪ .‬בן שמיאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪243‬‬
‫אגג'נוב ארי בן אבא‬
‫תאשכנד‬
‫‪244‬‬
‫אהולוב אברהם בן כהן‬
‫‪245‬‬
‫אהולוב אלברט בן חזקיה‬
‫‪246‬‬
‫אהולוב בוריסברוך בן אפרים‬
‫‪1921-2008‬‬
‫‪247‬‬
‫אהולוב יוסף בן סימון‬
‫‪-1941‬‬
‫‪248‬‬
‫אהולוב משה‬
‫‪249‬‬
‫אהולוב סימיון בן בוריס‬
‫‪250‬‬
‫אהולוב עמנואל‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪1924‬‬‫‪1901-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫מת מפצעיו‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪251‬‬
‫אהולובה פרידה בן יוסף‬
‫‪252‬‬
‫אהרומבאייב אבנר‬
‫‪253‬‬
‫אהרומבאייב אורי בן משה‬
‫‪254‬‬
‫אהרומבאייב גבריאל‬
‫‪255‬‬
‫אהרומבאייב זאב בן חיים‬
‫תאריכים‬
‫‪1919-1997‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1920-1994‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1922-‬‬
‫‪256‬‬
‫אהרומבאייב יוסף‬
‫‪-1984‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪257‬‬
‫אהרומבאייב מיכאיל בן רומן‬
‫‪1924-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪258‬‬
‫אהרומבאייב מתת‬
‫‪-1943‬‬
‫‪259‬‬
‫אהרומבאייב רפאל‬
‫‪260‬‬
‫אהרונבאייב א‪.‬‬
‫‪261‬‬
‫אהרונבאייב בנציון בן מנחם‬
‫מת מפצעיו‬
‫שב‬
‫‪1943‬‬
‫‪1909-‬‬
‫הועבר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪262‬‬
‫אהרונבאייב יוסף בן קטן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪263‬‬
‫אהרונבאייב מיכאיל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪264‬‬
‫אהרונבאייב מיכאיל בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪265‬‬
‫אהרונבאייב מיכאיל בן אבא‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪266‬‬
‫אהרונבאייב מישאל בן אפרים‬
‫‪1913-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪267‬‬
‫אהרונבאייב מלכיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪268‬‬
‫אהרונבאייב מנשה בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪269‬‬
‫אהרונבאייב ניקולאי בן ניקולאי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪270‬‬
‫אהרונבאייב עמנואל בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪271‬‬
‫אהרונוב י‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪272‬‬
‫אהרונוב בוריס בן בוריס‬
‫‪1906-1942‬‬
‫‪273‬‬
‫אהרונוב משה בן ישראל‬
‫‪1942‬‬
‫‪274‬‬
‫אהרונוב משה בן אהרון‬
‫‪275‬‬
‫אהרונוב ‪.‬ב‪ .‬בן ו‪.‬‬
‫‪1910-‬‬
‫חלל‬
‫מת ממחלה‬
‫פצוע‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪276‬‬
‫אהרונוב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪277‬‬
‫אהרונוב א‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪278‬‬
‫אהרונוב אבאחי בן יונה‬
‫‪1897-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪279‬‬
‫אהרונוב אברהם בן אהרון‬
‫‪1920-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪280‬‬
‫אהרונוב אברהם בן גריגורי‬
‫‪1903-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪281‬‬
‫אהרונוב אהרון‬
‫‪1905-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪282‬‬
‫אהרונוב אהרון בן אבא‬
‫‪1909-‬‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪283‬‬
‫אהרונוב אהרון בן חיים‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪284‬‬
‫אהרונוב אהרון בן סימון‬
‫‪1918-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪285‬‬
‫אהרונוב אוריאל‬
‫‪286‬‬
‫אהרונוב איליה‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1919-‬‬
‫‪287‬‬
‫אהרונוב איליה בן אהרון‬
‫‪1924-1943‬‬
‫אלמה‪-‬אטה‬
‫חלל‬
‫‪288‬‬
‫אהרונוב איליה בן אלעזר‬
‫‪1920-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪289‬‬
‫אהרונוב איליה בן יעקב‬
‫‪-1942‬‬
‫‪290‬‬
‫אהרונוב איליה בן ריבי‬
‫‪1925-1977‬‬
‫‪291‬‬
‫אהרונוב ארי‪,‬‬
‫‪292‬‬
‫אהרונוב ארכדי בן בוריס‬
‫‪293‬‬
‫אהרונוב ארכדי בן בוריס‬
‫‪1922-‬‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪294‬‬
‫אהרונוב ארכדי בן בוריס‬
‫‪1922-1997‬‬
‫‪295‬‬
‫אהרונוב אשר בן יצחק‬
‫‪1920-1941‬‬
‫‪296‬‬
‫אהרונוב ב‪.‬מ‪.‬‬
‫‪297‬‬
‫אהרונוב בוריס בן משה‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1923-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪298‬‬
‫אהרונוב בירך‬
‫‪1923-2002‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪299‬‬
‫אהרונוב בכור בן אבא חי‬
‫‪1916-1944‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫נעדר‬
‫‪300‬‬
‫אהרונוב בכור בן מישאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪301‬‬
‫אהרונוב בנימין בן דוד‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪302‬‬
‫אהרונוב בנימין בן דוד‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪303‬‬
‫אהרונוב בנציון‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪304‬‬
‫אהרונוב בנציון בן ברוך‬
‫‪1912-1944‬‬
‫‪305‬‬
‫אהרונוב גבריאל‬
‫‪306‬‬
‫אהרונוב גריגורי בן אהרון‬
‫‪1916-1993‬‬
‫‪307‬‬
‫אהרונוב גריגורי בן ישראל‬
‫‪1920-1942‬‬
‫‪308‬‬
‫אהרונוב דאני‬
‫‪309‬‬
‫אהרונוב דוד‬
‫‪310‬‬
‫אהרונוב דוד‬
‫‪1922-‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫מת מפצעיו‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪311‬‬
‫אהרונוב דוד‬
‫‪1909-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪312‬‬
‫אהרונוב דוד‬
‫‪1909-1942‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪313‬‬
‫אהרונוב דוד בן ישראל‬
‫‪1908-1942‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪314‬‬
‫אהרונוב דוד בן ניסים‬
‫‪1920-1941‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪315‬‬
‫אהרונוב ו‪ .‬בן כ‪.‬‬
‫‪316‬‬
‫אהרונוב ח‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪317‬‬
‫אהרונוב חיים‬
‫‪318‬‬
‫אהרונוב חיים‬
‫שב‬
‫‪319‬‬
‫אהרונוב חיים‬
‫שב‬
‫‪320‬‬
‫אהרונוב חיים‬
‫‪321‬‬
‫אהרונוב חיים בן משה‬
‫‪1914-‬‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫‪1919-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪322‬‬
‫אהרונוב חיים בן שרפ‬
‫‪1919-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪323‬‬
‫אהרונוב חייקה‬
‫‪1925-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪324‬‬
‫אהרונוב י‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫‪325‬‬
‫אהרונוב י‪.‬ז‪.‬‬
‫‪326‬‬
‫אהרונוב ידידיה‬
‫‪1915-‬‬
‫‪327‬‬
‫אהרונוב יהודה בן מיכאיל‬
‫‪1926-‬‬
‫‪328‬‬
‫אהרונוב יהודהיורי‬
‫‪329‬‬
‫אהרונוב יוחנן בן סימון‬
‫‪330‬‬
‫אהרונוב יוסף‬
‫‪331‬‬
‫אהרונוב יוסף‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫‪1921-1942‬‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫‪332‬‬
‫אהרונוב יוסף בן אהרון‬
‫‪1918-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪333‬‬
‫אהרונוב יוסף בן דוד‬
‫‪1919-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪334‬‬
‫אהרונוב יוסף בן נחום‬
‫‪-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪335‬‬
‫אהרונוב יוסף חימיינה‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪336‬‬
‫אהרונוב יוסףחי‬
‫‪1919-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪337‬‬
‫אהרונוב יוסףחי‬
‫‪338‬‬
‫אהרונוב יורי‬
‫‪339‬‬
‫אהרונוב יורי בן סימון‬
‫‪340‬‬
‫אהרונוב יורי בן ריבי‬
‫‪341‬‬
‫אהרונוב יעקב בן מיכאיל‬
‫‪-1942‬‬
‫‪342‬‬
‫אהרונוב יעקב בן שמעון‬
‫‪1920-2003‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1919-‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪343‬‬
‫אהרונוב יעקוב‬
‫‪1923-1943‬‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫‪344‬‬
‫אהרונוב יעקוב בן אנדרי‬
‫‪1920-2003‬‬
‫תרמז‬
‫שב‬
‫‪345‬‬
‫אהרונוב יצחק‬
‫‪-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪346‬‬
‫אהרונוב יצחק בן אהרון‬
‫‪1916-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪347‬‬
‫אהרונוב יצחק בן יעקב‬
‫‪-1942‬‬
‫‪348‬‬
‫אהרונוב יצחק בן מתווי‬
‫‪1908-1942‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪349‬‬
‫אהרונוב יצחק בן סימיון‬
‫‪1907-1941‬‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪350‬‬
‫אהרונוב יקותיאל בן משה‬
‫‪1920-1941‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪351‬‬
‫אהרונוב ישראל בן ניסים‬
‫‪1910-1942‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪352‬‬
‫אהרונוב כ‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪353‬‬
‫אהרונוב מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪354‬‬
‫אהרונוב מאיר חי בן פיסר‬
‫‪1921-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪355‬‬
‫אהרונוב מאיר‪-‬חי בן חזקיהו‬
‫‪1921-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪356‬‬
‫אהרונוב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪1916-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪357‬‬
‫אהרונוב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1922-1942‬‬
‫‪358‬‬
‫אהרונוב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1920-‬‬
‫‪359‬‬
‫אהרונוב מיכאיל בן יעקב‬
‫‪1914-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪360‬‬
‫אהרונוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1914-‬‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪361‬‬
‫אהרונוב מישאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪362‬‬
‫אהרונוב מנשה‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪363‬‬
‫אהרונוב מנשה בן קטן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪364‬‬
‫אהרונוב משה‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪365‬‬
‫אהרונוב משה‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪366‬‬
‫אהרונוב משהחי‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪367‬‬
‫אהרונוב משיח בן סימון ציון‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪368‬‬
‫אהרונוב מתת בן אהרון‬
‫‪369‬‬
‫אהרונוב נ‪ .‬בן כ‪.‬‬
‫‪1917-1943‬‬
‫‪1905-‬‬
‫נעדר‬
‫‪1912-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪370‬‬
‫אהרונוב נ‪ .‬בן ר‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪371‬‬
‫אהרונוב נחמיה ארי‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪372‬‬
‫אהרונוב נריה בן רוטשילד‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪373‬‬
‫אהרונוב נתנאל בן שלמה‬
‫‪1924-‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪374‬‬
‫אהרונוב סימיון בן מיכאיל‬
‫‪1925-‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪375‬‬
‫אהרונוב סימיון בן מרק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪376‬‬
‫אהרונוב עזריה‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪377‬‬
‫אהרונוב עמנואל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪378‬‬
‫אהרונוב עמנואל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪379‬‬
‫אהרונוב עמנואל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪380‬‬
‫אהרונוב עמנואל בן דוד‬
‫‪1922-1941‬‬
‫‪381‬‬
‫אהרונוב עמנואל בן מיכאיל‬
‫‪1907-1945‬‬
‫‪382‬‬
‫אהרונוב פיטר‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪383‬‬
‫אהרונוב פינחס‬
‫‪1910-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪384‬‬
‫אהרונוב פינחס בן אברהם‬
‫‪1919-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪385‬‬
‫אהרונוב פינחס בן רפאל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪386‬‬
‫אהרונוב צבי בן סימן טוב‬
‫‪1914-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪387‬‬
‫אהרונוב צבי חי‬
‫‪1915-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪388‬‬
‫אהרונוב ציוןחי בן סימן טוב‬
‫‪1924-2006‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪389‬‬
‫אהרונוב רומן בן דוד‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪390‬‬
‫אהרונוב רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪391‬‬
‫אהרונוב רחמין‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪392‬‬
‫אהרונוב רחמין בן דוד‬
‫‪1917-1995‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪393‬‬
‫אהרונוב רחמין בן לוי‬
‫‪1916-1998‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪394‬‬
‫אהרונוב רחמן בן משה‬
‫‪1924-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪395‬‬
‫אהרונוב רפאל‬
‫‪1917-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪396‬‬
‫אהרונוב רפאל‬
‫‪397‬‬
‫אהרונוב רפאל בן ברוך‬
‫‪1925-1943‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪398‬‬
‫אהרונוב שלום‬
‫‪1916-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪399‬‬
‫אהרונוב שלום בן ניסן‬
‫‪1915-1992‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪400‬‬
‫אהרונוב שלמה‬
‫‪1900-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪401‬‬
‫אהרונוב שלמה ארי‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪402‬‬
‫אהרונוב שלמה חוזארי‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪403‬‬
‫אהרונוב שמואל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪404‬‬
‫אהרונובה תמר‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪405‬‬
‫אויי כלינצ'אייב אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪406‬‬
‫אויי כלינצ'אייב דניאל בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪407‬‬
‫אויי כלינצ'אייב מישאל בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪408‬‬
‫אוילרוב צבי בן זאב באי‬
‫‪409‬‬
‫אוסתאיב אברהם בן שמחה‬
‫‪410‬‬
‫אוסתאיב חיים בן יוסף‬
‫‪411‬‬
‫אוסתאיב י‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪412‬‬
‫אוסתאיב יצחק‬
‫‪413‬‬
‫אוסתאיב משיח‬
‫‪414‬‬
‫אוסתאיב רחמין בן יפים‬
‫‪1914-1989‬‬
‫נעדר‬
‫‪1912-1942‬‬
‫שב‬
‫‪1910‬‬‫‪1924-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪415‬‬
‫אוסתאיב שמחה‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪416‬‬
‫אוצ'ילדייב אבנר‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪417‬‬
‫אוצ'ילדייב אשר‬
‫‪418‬‬
‫אוצ'ילדייב גרישא בן יוחנן‬
‫‪419‬‬
‫אוצ'ילדייב ישא‬
‫‪420‬‬
‫אוצ'ילדייב ישראל‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪1917-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪421‬‬
‫אוצ'ילדייב מלכיאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪422‬‬
‫אוצ'ילדייב ממאן‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪423‬‬
‫אוצ'ילדייב שמחה‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪424‬‬
‫אוצ'ילדייב שמחה בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪425‬‬
‫אושרוב מרדכי בן ציון‬
‫‪1924-2000‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪426‬‬
‫איברהימג'אייב יעקוב בן אברהם‬
‫‪-1941‬‬
‫‪427‬‬
‫איברהימג'אייב יצחק בן ארי‬
‫‪1919-1992‬‬
‫שב‬
‫‪428‬‬
‫איברהימג'אייב מישאל בן מיכאיל‬
‫‪1923-2006‬‬
‫שב‬
‫‪429‬‬
‫איברהימוב ‪.‬ב בן ו‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪430‬‬
‫איברהימוב ‪.‬מ‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪431‬‬
‫איברהימוב א‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪432‬‬
‫איברהימוב א‪.‬מ‪.‬‬
‫‪433‬‬
‫איברהימוב אבא מאיר‬
‫‪1911-1942‬‬
‫‪434‬‬
‫איברהימוב אברהם בן ג'ורא‬
‫‪1918-1943‬‬
‫‪435‬‬
‫איברהימוב אברהם בן מיכאיל‬
‫נעדר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1925-‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪436‬‬
‫איברהימוב אברך בן מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪437‬‬
‫איברהימוב אוריאל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪438‬‬
‫איברהימוב אוריאל בן ישראל‬
‫‪1903-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪439‬‬
‫איברהימוב איליה בן רואיגיר‬
‫‪1923-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪440‬‬
‫איברהימוב אליהו מני‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪441‬‬
‫איברהימוב אפרים‬
‫‪442‬‬
‫איברהימוב ארי בן מיכאיל‬
‫‪443‬‬
‫איברהימוב ארכדי‬
‫‪444‬‬
‫איברהימוב בוריס בן סימון‬
‫‪445‬‬
‫איברהימוב בכור בן שמעון‬
‫‪446‬‬
‫איברהימוב ד‪.‬‬
‫‪447‬‬
‫איברהימוב דברון‬
‫‪448‬‬
‫איברהימוב דניאל בן מיכאיל‬
‫‪1915-1993‬‬
‫חלל‬
‫‪-1997‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1915-1993‬‬
‫‪1915-‬‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪449‬‬
‫איברהימוב דניאל בן שלמה‬
‫‪1923-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪450‬‬
‫איברהימוב חיים בן מרדכי‬
‫‪1923-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪451‬‬
‫איברהימוב י‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪452‬‬
‫איברהימוב י‪.‬א‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪453‬‬
‫איברהימוב יא‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪454‬‬
‫איברהימוב יא‪.‬‬
‫‪455‬‬
‫איברהימוב יא‪ .‬בן י‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪456‬‬
‫איברהימוב יא‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪457‬‬
‫איברהימוב יוסף בן חייא‬
‫שב‬
‫‪458‬‬
‫איברהימוב יוסף‪-‬בכור בן אפרים‬
‫‪1912-1973‬‬
‫‪459‬‬
‫איברהימוב יורי בן מנשה‬
‫‪1910-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪460‬‬
‫איברהימוב יעקב בן יונתן‬
‫‪1916-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪461‬‬
‫איברהימוב יעקב בן ניסים‬
‫‪1917-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪462‬‬
‫איברהימוב יצחק‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪463‬‬
‫איברהימוב יצחק בן סימון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪464‬‬
‫איברהימוב ישראל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪465‬‬
‫איברהימוב מ‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1916-1942‬‬
‫‪1920-1942‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪466‬‬
‫איברהימוב מ‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪467‬‬
‫איברהימוב מחנה‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪468‬‬
‫איברהימוב מיכאיל בן ג'ורא‬
‫‪1916-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪469‬‬
‫איברהימוב מלכיאל בן יוחנן‬
‫‪1915-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪470‬‬
‫איברהימוב מני‬
‫‪1907-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪471‬‬
‫איברהימוב משה בן סימן טוב‬
‫‪1915-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪472‬‬
‫איברהימוב משה בן סימן טוב‬
‫‪1917-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪473‬‬
‫איברהימוב משיח בן סימן טוב‬
‫‪1917-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪474‬‬
‫איברהימוב נ‪.‬‬
‫‪475‬‬
‫איברהימוב נריה בן אליהו‬
‫‪476‬‬
‫איברהימוב נתן בן אליהו‬
‫חלל‬
‫‪1914-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1914-1991‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪477‬‬
‫איברהימוב פ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪478‬‬
‫איברהימוב ר‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪479‬‬
‫איברהימוב שמחה‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪480‬‬
‫אייטוב חיידר בן ברט‬
‫‪1920-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪481‬‬
‫איילרוב בוריס בן ניסים‬
‫‪1901-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪482‬‬
‫איילרוב בכור‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪483‬‬
‫איילרוב ברוך חי בן מורדכי‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪484‬‬
‫איילרוב מאיר חי בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪485‬‬
‫אייסוב שלמה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪486‬‬
‫אילייאיב יוסף בן רפאל‬
‫‪487‬‬
‫אילייאייב ג‪.‬‬
‫‪488‬‬
‫אילייאייב א‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪1910-1942‬‬
‫‪1923-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪489‬‬
‫אילייאייב א‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪490‬‬
‫אילייאייב א‪.‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪491‬‬
‫אילייאייב א‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪492‬‬
‫אילייאייב אבא בן יצחק‬
‫‪1910-1945‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪493‬‬
‫אילייאייב אברהם‬
‫‪1900-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪494‬‬
‫אילייאייב אברהם בן יצחק‬
‫‪1905-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪495‬‬
‫אילייאייב אברהם בן מיכאיל‬
‫‪1905-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫סמרקנד‬
‫‪496‬‬
‫אילייאייב איליה בן חיים‬
‫‪1911-1943‬‬
‫בקו‬
‫חלל‬
‫‪497‬‬
‫אילייאייב אליהו‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪498‬‬
‫אילייאייב ארי‬
‫‪499‬‬
‫אילייאייב ב‪.‬‬
‫‪500‬‬
‫אילייאייב ב‪.‬יא‪.‬‬
‫נעדר‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪501‬‬
‫אילייאייב בוריס‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪502‬‬
‫אילייאייב בוריס‬
‫נמנגאן אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪503‬‬
‫אילייאייב בוריס בן יהושע‬
‫‪1924-2001‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪504‬‬
‫אילייאייב בכור‬
‫‪1918-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪505‬‬
‫אילייאייב בכור‬
‫‪1921-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪506‬‬
‫אילייאייב בנימין בן רפאל‬
‫‪1903-1971‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪507‬‬
‫אילייאייב בנציון‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪508‬‬
‫אילייאייב גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪509‬‬
‫אילייאייב גבריאל‬
‫‪1914-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪510‬‬
‫אילייאייב גבריאל בן אברהם‬
‫‪1917-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪511‬‬
‫אילייאייב גבריאל בן אברהם‬
‫‪1917-1944‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪512‬‬
‫אילייאייב גבריאל בן יעקב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪513‬‬
‫אילייאייב ד‪.‬‬
‫‪514‬‬
‫אילייאייב דניאל‬
‫‪515‬‬
‫אילייאייב דניאל בן איברהים‬
‫‪1905-1945‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪516‬‬
‫אילייאייב חי בן דוד‬
‫‪1912-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪517‬‬
‫אילייאייב יהודה‬
‫‪1914-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪518‬‬
‫אילייאייב יהודה יהודה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪519‬‬
‫אילייאייב יוחנן‬
‫‪1900-1943‬‬
‫‪520‬‬
‫אילייאייב יוחנן‬
‫‪1906-‬‬
‫‪521‬‬
‫אילייאייב יונתן‬
‫‪522‬‬
‫אילייאייב יוסוף‬
‫‪523‬‬
‫אילייאייב יוסף‬
‫‪524‬‬
‫אילייאייב יוסף‬
‫‪525‬‬
‫אילייאייב יוסף בן פינחס‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1914-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪526‬‬
‫אילייאייב יוסף בן רפאל‬
‫‪1901-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪527‬‬
‫אילייאייב יחיאל‬
‫‪1911-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪528‬‬
‫אילייאייב יחיאל‬
‫‪1916-‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪529‬‬
‫אילייאייב יחיאל‬
‫‪1906-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪530‬‬
‫אילייאייב יעקב בן יהושע‬
‫‪1924-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪531‬‬
‫אילייאייב יעקב בן יוסף‬
‫‪1918-1942‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪532‬‬
‫אילייאייב יעקב בן משיח‬
‫‪1911-1944‬‬
‫נעדר‬
‫‪533‬‬
‫אילייאייב יעקוב‬
‫‪1911-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪534‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1916-1945‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪535‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1916-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪536‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1914-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪537‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1920-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪538‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1920-1942‬‬
‫קשקה‪-‬דריה‬
‫נעדר‬
‫‪539‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1914-1943‬‬
‫קשקה‪-‬דריה‬
‫נעדר‬
‫‪540‬‬
‫אילייאייב יצחק‬
‫‪1918-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪541‬‬
‫אילייאייב יצחק בן מיכאיל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪542‬‬
‫אילייאייב יצחק בן קטן‬
‫‪1905-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪543‬‬
‫אילייאייב יצחק בן קטן‬
‫‪1906-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪544‬‬
‫אילייאייב לב בן חיים‬
‫‪1907-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪545‬‬
‫אילייאייב לב בן מנחם‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪546‬‬
‫אילייאייב מ‪ .‬בן ל‪.‬‬
‫‪547‬‬
‫אילייאייב מושקה משה‬
‫‪1906-1991‬‬
‫‪548‬‬
‫אילייאייב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪549‬‬
‫אילייאייב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1915-1941‬‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪550‬‬
‫אילייאייב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1915-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪551‬‬
‫אילייאייב משה בן חיים‬
‫‪1920-2009‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪552‬‬
‫אילייאייב משהחי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪553‬‬
‫אילייאייב משהחי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪554‬‬
‫אילייאייב נ‪ .‬בן יו'‪.‬‬
‫‪555‬‬
‫אילייאייב נתן‬
‫‪556‬‬
‫אילייאייב עמנואל בן רפאל‬
‫‪1910-1992‬‬
‫‪557‬‬
‫אילייאייב רחמים‬
‫‪1906-1942‬‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪558‬‬
‫אילייאייב רחמין‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪559‬‬
‫אילייאייב רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪560‬‬
‫אילייאייב רחמין‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪561‬‬
‫אילייאייב רחמין בן יעקב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪562‬‬
‫אילייאיץ' מ‪.‬י בן א‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪563‬‬
‫אילייאיץ' מיכאיל בן יצחק‬
‫‪1918-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪564‬‬
‫אילייאיץ' מישא‬
‫‪1921-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪565‬‬
‫אילייאיץ' ראובן‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪566‬‬
‫אילייאיץ' ראובן בן יוחי‬
‫‪1918-1941‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫נעדר‬
‫‪567‬‬
‫אילייבאייב אליהו בן בנימין‬
‫‪1924-2010‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪568‬‬
‫אילייבאייב אליהו חי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪569‬‬
‫אילייבאייב בוריס בן אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪570‬‬
‫אילייבאייב חייקה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪571‬‬
‫אילייבאייב ניסן בן ידידיה‬
‫לנינגרד‬
‫נעדר‬
‫‪572‬‬
‫אילייג'אנוב ג'ורא בן בן שמחה סימון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪573‬‬
‫אילייג'אנוב ס‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪574‬‬
‫אילייג'אנוב שלמה בן סימון‬
‫‪1901-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪575‬‬
‫אילייג'אנוב שלמה בן שמחה‬
‫‪1907-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪576‬‬
‫אילייהוייב גבריאל‬
‫‪1916-1941‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪577‬‬
‫אילייהוייב ניסן‬
‫‪1908-1991‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪578‬‬
‫אילייסוב רחים בן יעקב‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪579‬‬
‫אילתוב אבא‬
‫‪1902-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪580‬‬
‫אילתוב אבא בן ציון‬
‫‪1898-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪581‬‬
‫אילתוב זלמן בן ריבי‬
‫‪1915-1981‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪582‬‬
‫אילתוב כ‪.‬‬
‫‪583‬‬
‫אילתוב י‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1923-1942‬‬
‫‪1921-1988‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪584‬‬
‫אילתוב מ‪ .‬בן ריבי‬
‫‪1921-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪585‬‬
‫אילתוב מוניס בן ריבי‬
‫‪1923-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪586‬‬
‫אילתוב ציון בן ריבי‬
‫‪1919-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪587‬‬
‫אילתוב ראובן בן גריגורי‬
‫‪1916‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫הושפט‬
‫‪588‬‬
‫אילתוב ריבי‬
‫‪1917-1942‬‬
‫פרגנה‬
‫נעדר‬
‫‪589‬‬
‫אילתוב רפאל‬
‫‪1905-1990‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪590‬‬
‫אימנילוב יונה בן אייר‬
‫‪1920-‬‬
‫חג'יאבאד‬
‫שב‬
‫‪591‬‬
‫אינאייטוב ברוך בן אבא‬
‫‪1923-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪592‬‬
‫אינוייתוב בנימין בן אברהם‬
‫‪1924-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪593‬‬
‫אינוייתוב ברוך‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪594‬‬
‫אינוייתוב ברוך בן אבא‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1923-1944‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪595‬‬
‫אינוייתוב יאדגאר‬
‫‪596‬‬
‫אינוייתוב כהן בן אמא שלום‬
‫תאריכים‬
‫‪1918-1944‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫‪597‬‬
‫אינוייתוב כהן ניקולאי בן מרדכי‬
‫‪1919-1959‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪598‬‬
‫אינוייתוב מישא‬
‫‪1921-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪599‬‬
‫אכונוב אוריאל בן אליהו‬
‫‪1922-‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪600‬‬
‫אלאייב אבא חיא‬
‫‪601‬‬
‫אלאייב בוריס‬
‫‪602‬‬
‫אלאייב בכור חי בן יוסף‬
‫‪603‬‬
‫אלאייב בנציון בן משה‬
‫‪604‬‬
‫אלאייב ברוך חי‬
‫‪605‬‬
‫אלאייב גבריאל בן חיים‬
‫שב‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1921-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪606‬‬
‫אלאייב דוד בן ציון‬
‫‪1916-1961‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪607‬‬
‫אלאייב יוסקה‬
‫‪1921-1981‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪608‬‬
‫אלאייב יעקב בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪609‬‬
‫אלאייב כוסה בן מני‬
‫‪1916-1973‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪610‬‬
‫אלאייב מושקה‬
‫‪1924-1984‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪611‬‬
‫אלאייב מיכאיל בן אבא חי‬
‫‪1919-1990‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪612‬‬
‫אלאייב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1917-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪613‬‬
‫אלאייב מיכאיל בן מני‬
‫‪1923-1990‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪614‬‬
‫אלאייב מיכאיל בן סימון‬
‫‪1922-1998‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪615‬‬
‫אלאייב מישק בן י‪.‬‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪616‬‬
‫אלאייב מרדכי בן מני‬
‫‪1923-1990‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪617‬‬
‫אלאייב משיח בן אלייס‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪618‬‬
‫אלאייב נפתלי‬
‫‪1917-2008‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪619‬‬
‫אלאייב פינחס בן ידידה‬
‫‪1908-1965‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪620‬‬
‫אלאייב רוטשילד בן ציון‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪621‬‬
‫אלאייב רוטשילד בן ציון‬
‫‪1926-1943‬‬
‫תאשכנת‬
‫חלל‬
‫‪622‬‬
‫אלאייב רחמין בן מוס‪.‬‬
‫‪1923-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪623‬‬
‫אלאייב רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪624‬‬
‫אלאייב שמעיה בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪625‬‬
‫אלבאיב חיים‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪626‬‬
‫אלחננוב ניסים‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪627‬‬
‫אלחננוב סימיון בן אליהו‬
‫‪-1943‬‬
‫‪628‬‬
‫אלייסוב אברהם בן יעקב‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪629‬‬
‫אלייסוב אברהם בן יעקב‬
‫‪630‬‬
‫אלייסוב איליה‬
‫‪631‬‬
‫אלייסוב איליה בן יעקב‬
‫‪1924-1943‬‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪632‬‬
‫אלייסוב איליה בן מיכאיל‬
‫‪1907-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪633‬‬
‫אלייסוב אליהו‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪634‬‬
‫אלייסוב ארכדי בן סימון‬
‫‪1917-2001‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪635‬‬
‫אלייסוב יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪636‬‬
‫אלייסוב יוסף בן רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪637‬‬
‫אלייסוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1901-1942‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1922-1990‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪638‬‬
‫אלייסוב ישראל בן מיכאיל‬
‫‪639‬‬
‫אלייסוב מיכאיל בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫‪640‬‬
‫אלייסוב משה בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪641‬‬
‫אלייסוב שמעון‬
‫‪1925-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪642‬‬
‫אלינוב איליה בן אלכסנדר‬
‫‪1915-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪643‬‬
‫אלינוב איליה בן סויון‬
‫‪1910-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪644‬‬
‫אלינוב איליה בן ציון‬
‫‪1916-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪645‬‬
‫אלינוב אליה בן דניאל‬
‫‪1915-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪646‬‬
‫אלישנוב אברהם‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪647‬‬
‫אלישעייב מושקה‬
‫‪1909-‬‬
‫חוג'נד‬
‫שב‬
‫‪648‬‬
‫אלישעייב עמנואל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪649‬‬
‫אלישעייב‪ .‬אשתו מזל אהרונובה‬
‫‪1912-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪650‬‬
‫אלישעייב א‪ .‬נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪651‬‬
‫אלישעייב אברהם‬
‫חלל‬
‫‪652‬‬
‫אלישעייב ארכדי בן ישראל‬
‫‪653‬‬
‫אלישעייב בוריס‬
‫‪654‬‬
‫אלישעייב בוריס‬
‫‪655‬‬
‫אלישעייב בכור בן יעקב‬
‫חלל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪656‬‬
‫אלישעייב בני‬
‫‪1918-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪657‬‬
‫אלישעייב בנציון בן יהודה‬
‫‪1917-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪658‬‬
‫אלישעייב בנציון בן יהודה‬
‫‪1918-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪659‬‬
‫אלישעייב ברוך בן משה‬
‫‪1917-1941‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪660‬‬
‫אלישעייב דניאל בן בוריס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪661‬‬
‫אלישעייב דניאל בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪662‬‬
‫אלישעייב זלמן‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪663‬‬
‫אלישעייב חנן‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪664‬‬
‫אלישעייב יוחאי בן רפאל‬
‫‪1924-2003‬‬
‫‪665‬‬
‫אלישעייב יוסף בן שרה‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪666‬‬
‫אלישעייב יעקב בן רפאל‬
‫‪667‬‬
‫אלישעייב יצחק‬
‫‪668‬‬
‫אלישעייב מ‪ .‬ז‪.‬‬
‫‪669‬‬
‫אלישעייב מושקה‬
‫‪670‬‬
‫אלישעייב מושקה‬
‫‪671‬‬
‫אלישעייב מרכיאל בן יהודה‬
‫‪672‬‬
‫אלישעייב משה‬
‫שב‬
‫‪673‬‬
‫אלישעייב משיח‬
‫חלל‬
‫‪674‬‬
‫אלישעייב ניסים‬
‫‪1917-1942‬‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫‪1909-1943‬‬
‫‪1923-1979‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪675‬‬
‫אלישעייב ניסן בן יהודה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪676‬‬
‫אלישעייב ציון‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪677‬‬
‫אלישעייב ציון בן אלישע‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪678‬‬
‫אלישעייב קטן‬
‫‪679‬‬
‫אלישעייב ר‪ .‬ז‪.‬‬
‫‪680‬‬
‫אלישעייב ראובן בן משה‬
‫‪1910-‬‬
‫חלל‬
‫‪1907-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1914-1976‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪681‬‬
‫אלישעייב שמחה‬
‫‪682‬‬
‫אלישעייבה חיימובה רבקה‬
‫‪683‬‬
‫אלמטוב‬
‫תאריכים‬
‫‪1919-1987‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪684‬‬
‫אלנתנוב איליה בן משה‬
‫‪1914-1974‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪685‬‬
‫אלנתנוב בכור בוריס בן רחמין‬
‫‪1924-2002‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪686‬‬
‫אלנתנוב רחמין‬
‫‪1903-1969‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪687‬‬
‫אלנתנוב שלמה בן משה‬
‫‪1916-1978‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪688‬‬
‫אלעזרוב ארי‬
‫‪1904-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪689‬‬
‫אלעזרוב דוד‬
‫‪1920-1995‬‬
‫‪690‬‬
‫אלעזרוב דוד בן אליהו‬
‫‪691‬‬
‫אלעזרוב יצחק‬
‫‪692‬‬
‫אלעזרוב יצחק בן אבא ניסים‬
‫‪693‬‬
‫אלעזרוב מנשה בן אפרים‬
‫‪694‬‬
‫אלעזרוב סרגי בן שמאי‬
‫שב‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1917-1979‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1914-2001‬‬
‫שב‬
‫‪1927-‬‬
‫‪695‬‬
‫אלעזרוב ראובן בן שמאי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪696‬‬
‫אלעזרוב ראובן בן שמאי‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪697‬‬
‫אלעזרוב רחמין‬
‫‪1905-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪698‬‬
‫אמינאיב יוסף‬
‫‪1906-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪699‬‬
‫אמינוב‬
‫‪700‬‬
‫אמינוב אבא‬
‫‪701‬‬
‫אמינוב אבנר‬
‫‪1914-1943‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪702‬‬
‫אמינוב אברהם‬
‫‪1901-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪703‬‬
‫אמינוב אברהם בן ישראל‬
‫‪1916-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪704‬‬
‫אמינוב אברהם בן ציון‬
‫‪1911-1974‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪705‬‬
‫אמינוב אהרון בן משה‬
‫‪-1941‬‬
‫תורכיסטן‬
‫חלל‬
‫‪706‬‬
‫אמינוב איליה‬
‫‪707‬‬
‫אמינוב איליה בן יוחנן‬
‫‪708‬‬
‫אמינוב איליה בן ששון‬
‫‪709‬‬
‫אמינוב אלחנן בן מתת‬
‫‪710‬‬
‫אמינוב אליק‬
‫חלל‬
‫‪1917‬‬‫‪1919-2006‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪711‬‬
‫אמינוב אפריים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪712‬‬
‫אמינוב אפריים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪713‬‬
‫אמינוב אפרים בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫‪714‬‬
‫אמינוב ארי בן ישראל‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪715‬‬
‫אמינוב בוריס‬
‫‪1913-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪716‬‬
‫אמינוב בוריס בן יוסף‬
‫‪1917-1944‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪717‬‬
‫אמינוב בוריס בן יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪718‬‬
‫אמינוב בוריס בן משה‬
‫‪1913-1941‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪719‬‬
‫אמינוב בוריס בן משה‬
‫‪1912-1941‬‬
‫תורכיסטן‬
‫נעדר‬
‫‪720‬‬
‫אמינוב בכור בן נריה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪721‬‬
‫אמינוב בנימין‪-‬בכור‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪722‬‬
‫אמינוב גבריאל‬
‫‪1924-2003‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪723‬‬
‫אמינוב גבריאל בן חזקיה‬
‫‪1908-1981‬‬
‫שב‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪724‬‬
‫אמינוב גבריאל בן חזקיה‬
‫‪1914-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪725‬‬
‫אמינוב גבריאל בן מיכאיל‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪726‬‬
‫אמינוב גריגורי בן יוסף‬
‫‪1922-‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪727‬‬
‫אמינוב דאני בן ברוך‬
‫‪1921-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪728‬‬
‫אמינוב דוד‬
‫‪1900-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪729‬‬
‫אמינוב דוד‬
‫‪1902-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪730‬‬
‫אמינוב דוד בן עמנואל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪731‬‬
‫אמינוב דוד בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪732‬‬
‫אמינוב זכר בן יעקב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪733‬‬
‫אמינוב ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪734‬‬
‫אמינוב חי‬
‫‪1913-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪735‬‬
‫אמינוב חי‬
‫‪-1942‬‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫‪736‬‬
‫אמינוב חי‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪737‬‬
‫אמינוב חי בן אמין‬
‫‪1907-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪738‬‬
‫אמינוב חי‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪739‬‬
‫אמינוב חיים‬
‫‪740‬‬
‫אמינוב חיים בן נוריאל‬
‫‪741‬‬
‫אמינוב חייקה בן לב‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫בקו‬
‫שב‬
‫‪742‬‬
‫אמינוב חכים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪743‬‬
‫אמינוב חנן בן יעקב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪744‬‬
‫אמינוב יהודה בן ריבי‬
‫‪1911-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪745‬‬
‫אמינוב יוסף‬
‫‪1906-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪746‬‬
‫אמינוב יוסף‬
‫‪747‬‬
‫אמינוב יוסף בן רחמין‬
‫‪748‬‬
‫אמינוב יורי בן משה‬
‫‪1917-1943‬‬
‫‪1917-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪749‬‬
‫אמינוב יורי בן ריבי‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪750‬‬
‫אמינוב יפים בן יוסף‬
‫‪1905-1972‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪751‬‬
‫אמינוב יצחק‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪752‬‬
‫אמינוב יצחק בן רפאל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪753‬‬
‫אמינוב מ‪.‬‬
‫‪754‬‬
‫אמינוב מ‪.‬י‪.‬‬
‫‪755‬‬
‫אמינוב מיכאיל‬
‫‪1922-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1921-‬‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪756‬‬
‫אמינוב מיכאיל בן ברוך‬
‫‪1921-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪757‬‬
‫אמינוב מיכאיל‬
‫בן דוד‬
‫‪1905-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪758‬‬
‫אמינוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1909-1960‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪759‬‬
‫אמינוב מיכאיל בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪760‬‬
‫אמינוב מיכאיל בן יעקב‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪761‬‬
‫אמינוב מישא בן ישראל‬
‫‪1914-1988‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪762‬‬
‫אמינוב מישאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪763‬‬
‫אמינוב מישאל בן ברוך‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪764‬‬
‫אמינוב מישאל בן ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪765‬‬
‫אמינוב מליכום‬
‫‪1921-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪766‬‬
‫אמינוב מליכום בן מ‪.‬‬
‫‪1920-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1921-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫‪767‬‬
‫אמינוב מלכיאל‬
‫‪768‬‬
‫אמינוב מלכיאל בן אבא‬
‫‪1904-1944‬‬
‫‪769‬‬
‫אמינוב מלכיאל בן מיכאיל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫‪770‬‬
‫אמינוב מנחם בן יוסף‬
‫‪1909-1960‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪771‬‬
‫אמינוב מני בן בנימין‬
‫‪1913-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪772‬‬
‫אמינוב מני בן קטן‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪773‬‬
‫אמינוב מני בן קטן‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪774‬‬
‫אמינוב מנשה בן יוסף‬
‫‪1905-1973‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪775‬‬
‫אמינוב מנשה בן עזרא‬
‫‪1922-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪776‬‬
‫אמינוב משה בן יוסף‬
‫‪1925-2008‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪777‬‬
‫אמינוב משה חיים‬
‫‪778‬‬
‫אמינוב משה חי‬
‫‪779‬‬
‫אמינוב משיח‬
‫‪780‬‬
‫אמינוב מתת בן יעקב‬
‫‪781‬‬
‫אמינוב ניסים‬
‫‪782‬‬
‫אמינוב ניסים‬
‫‪783‬‬
‫אמינוב ניסן בן חיים‬
‫‪784‬‬
‫אמינוב ניקולאי נתן בן יעקב‬
‫‪1917-‬‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪1924-1988‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪1905-‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪1905-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪1923-‬‬
‫‪785‬‬
‫אמינוב נריה בן חזקיה‬
‫‪1906-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪786‬‬
‫אמינוב נתן בן יונה‬
‫‪1917-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪787‬‬
‫אמינוב נתנאל בן עמנואל‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪788‬‬
‫אמינוב סימיון בן אברהם‬
‫‪1908-‬‬
‫קרשי‬
‫‪789‬‬
‫אמינוב סימיון בן ארסין‬
‫‪1921-‬‬
‫שפריכן‬
‫שב‬
‫‪790‬‬
‫אמינוב עוזיאל בן ניסים‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪791‬‬
‫אמינוב עזר‬
‫‪1916-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪792‬‬
‫אמינוב עזריה בן יונה‬
‫‪1919-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪793‬‬
‫אמינוב עזריה בן יעקב‬
‫‪1923-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪794‬‬
‫אמינוב עמנואל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪795‬‬
‫אמינוב פינחס בן חיים‬
‫‪1910-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪796‬‬
‫אמינוב פינחס בן ישראל‬
‫‪1913-1967‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪797‬‬
‫אמינוב ציון‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪798‬‬
‫אמינוב ציון‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪799‬‬
‫אמינוב ציון‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪800‬‬
‫אמינוב ר‪.‬‬
‫‪801‬‬
‫אמינוב ראובן‬
‫‪802‬‬
‫אמינוב רחמין‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪803‬‬
‫אמינוב רחמין בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪804‬‬
‫אמינוב רחמין בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪805‬‬
‫אמינוב שלמה‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪806‬‬
‫אמינוב שלמה בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪807‬‬
‫אמינוב שלמה חי בן עמנואל‬
‫‪1920-2003‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪808‬‬
‫אמינוב שמואל בן רפאל‬
‫‪1913-‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪809‬‬
‫אמינוב שמחה בן נ‪.‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪1913-1967‬‬
‫‪1910-1944‬‬
‫‪1912-1941‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1918-2005‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪1917-2010‬‬
‫‪810‬‬
‫אמינוב ששון בן נריה‬
‫‪811‬‬
‫אפריים ידידיה‬
‫‪812‬‬
‫אפריים יעקב בן אברהם‬
‫‪813‬‬
‫אפריים משה‬
‫‪814‬‬
‫אפריים ניסים‬
‫‪1911-1942‬‬
‫‪815‬‬
‫אפריים ניסן בן מכ‪.‬‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪816‬‬
‫אפריימוב בוריס בן יצחק‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪817‬‬
‫אפריימוב ידידיה‬
‫‪818‬‬
‫אצ'ילדייב אבאמאיר‬
‫‪1910-1983‬‬
‫‪1919-‬‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪819‬‬
‫אצ'ילדייב אבנר בן אפרים‬
‫‪-1941‬‬
‫צ'פיבסק‬
‫נעדר‬
‫‪820‬‬
‫אצ'ילדייב איליה בן ציון‬
‫‪1909-1961‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪821‬‬
‫אצ'ילדייב אסף בן אברהם‬
‫‪1898-1975‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪822‬‬
‫אצ'ילדייב אשר‬
‫‪1917-1992‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪823‬‬
‫אצ'ילדייב אשר בן ישראל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪824‬‬
‫אצ'ילדייב גריגורי בן יוחנן‬
‫‪1917-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪825‬‬
‫אצ'ילדייב יוסף בן יצחק‬
‫‪1920-1944‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪826‬‬
‫אצ'ילדייב יעקב בן אפרים‬
‫‪1913-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪827‬‬
‫אצ'ילדייב ישראל‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪828‬‬
‫אצ'ילדייב מרכיאל בן ציון‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪829‬‬
‫אצ'ילדייב פנחס‬
‫‪1918-1942‬‬
‫‪830‬‬
‫אצ'ילדייב ציון בן חיים‬
‫‪831‬‬
‫אצ'ילדייב שמחה‬
‫‪832‬‬
‫אקבשיב יעקב בן דוד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪1920-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1906-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1914-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪833‬‬
‫אקמייב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪834‬‬
‫אקסקאלוב בוריס‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪835‬‬
‫אקסקלוב בוריס‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪836‬‬
‫אקסקלוב זלמן‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪837‬‬
‫אקסקלוב רוטשילד בן בצלאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪838‬‬
‫ארייב א‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪839‬‬
‫ארייב ב‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫‪840‬‬
‫ארייב בנציון בן מנחם‬
‫הועבר‬
‫‪1943‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1909-‬‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪841‬‬
‫ארייב יהושע בן ארי‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪842‬‬
‫ארמבאיב בינר בן אברהם חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪843‬‬
‫ארמבאיב זאב בן חנן‬
‫‪1922-2005‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪844‬‬
‫ארמבאיב נפתלי בן מלה באי‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪845‬‬
‫ארמבאיב שלוםחי בן אברהם חיים‬
‫‪1922-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪846‬‬
‫אשורוב אברהם‬
‫‪1917-‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪847‬‬
‫אשרוב אברהם בן אבא‬
‫‪1906-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪848‬‬
‫אשרוב בוריס בן יעקב‬
‫‪849‬‬
‫אשרוב דוד בן אבא‬
‫חלל‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪1916-1941‬‬
‫‪850‬‬
‫אשרוב ישא‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪851‬‬
‫אשרוב מיכאיל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪852‬‬
‫אשרוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪853‬‬
‫אשרוב משיח בן יוסף‬
‫‪-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪854‬‬
‫אשרוב ציון בן אבא‬
‫‪1914-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪855‬‬
‫אשרובה רוזה בן חיים‬
‫‪1915-1942‬‬
‫חללה‬
‫ב‬
‫‪856‬‬
‫באבאביכוב גבריאל בן אבא חייא‬
‫‪1923-1941‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪857‬‬
‫באבאביכוב חנניה בן אליהו‬
‫‪1897-1995‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪858‬‬
‫באבאביכוב‪-‬מלייב מיכאיל בן אבא חייא‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪859‬‬
‫באבאביכוב אבא חיא‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪860‬‬
‫באבאביכוב אמנון בן ניסים‬
‫‪1912-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪861‬‬
‫באבאביכוב גבריאל בן אבא חייא‬
‫‪1923-1942‬‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫‪862‬‬
‫באבאביכוב חנניה בן אליהו אקסקל‬
‫פנשנבה‬
‫‪863‬‬
‫באבאביכוב מיכאיל בן אבא חייא‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪864‬‬
‫באבאביכוב נריה בן אליהו אקסקל‬
‫‪1903-1943‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪865‬‬
‫באבאביכוב נריה בן הלל‬
‫‪-1943‬‬
‫‪866‬‬
‫באבאג'אנוב א‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪867‬‬
‫באבאג'אנוב אברהם‬
‫‪868‬‬
‫באבאג'אנוב אברהם‬
‫‪869‬‬
‫באבאג'אנוב אברהם בן רפאל‬
‫‪870‬‬
‫באבאג'אנוב אברהם בן רפאל‬
‫‪871‬‬
‫באבאג'אנוב אברהםחיים‬
‫‪872‬‬
‫באבאג'אנוב איליה בן חוזדו‬
‫‪1916-1996‬‬
‫‪873‬‬
‫באבאג'אנוב איליה בן חסדו‬
‫‪1919-‬‬
‫‪874‬‬
‫באבאג'אנוב בנימין בן יוסף‬
‫‪1922-1985‬‬
‫‪875‬‬
‫באבאג'אנוב בנציון‬
‫מת מפצעיו‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1920-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד דושנבה‬
‫שב‬
‫תרמז סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪876‬‬
‫באבאג'אנוב בנציון‬
‫‪1910-1941‬‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫‪877‬‬
‫באבאג'אנוב זבולון בן ציון‬
‫‪-1944‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫חלל‬
‫‪878‬‬
‫באבאג'אנוב חסיד‬
‫‪1904-2000‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫שב‬
‫‪879‬‬
‫באבאג'אנוב יונה בן באבאג'אן‬
‫‪1910-1986‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪880‬‬
‫באבאג'אנוב ל‪.‬‬
‫‪1906-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪881‬‬
‫באבאג'אנוב לב בן יוסף‬
‫‪1919-1986‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪882‬‬
‫באבאג'אנוב מיכאיל בן דוד‬
‫‪1900-1944‬‬
‫‪883‬‬
‫באבאג'אנוב מיכאיל בן רחמין‬
‫‪884‬‬
‫באבאג'אנוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪885‬‬
‫באבאג'אנוב מלי‬
‫‪1923-‬‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪886‬‬
‫באבאג'אנוב מנחם‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪887‬‬
‫באבאג'אנוב מנחם בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪888‬‬
‫באבאג'אנוב מרכיאל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪889‬‬
‫באבאג'אנוב מרק‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪890‬‬
‫באבאג'אנוב ניסן בן רפאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪891‬‬
‫באבאג'אנוב עמנואל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪892‬‬
‫באבאג'אנוב קטן‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1923-‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪893‬‬
‫באבאדוסתוב יעקב בן אבא‬
‫‪894‬‬
‫באבאי ג‪ .‬בן א‪.‬‬
‫תאריכים‬
‫‪1925-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪895‬‬
‫באבאי א‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪896‬‬
‫באבאי י‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪897‬‬
‫באבאי י‪ .‬בן ז‪.‬‬
‫‪898‬‬
‫באבאי זונון‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪899‬‬
‫באבאי יפים בן יוסף‬
‫‪1905-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪900‬‬
‫באבאייב א‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪901‬‬
‫באבאייב ח‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫חלל‬
‫מת‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪902‬‬
‫באבאייב י‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪903‬‬
‫באבאייב ר‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪904‬‬
‫באבאייב י‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪905‬‬
‫באבאייב אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪906‬‬
‫באבאייב אברהם בן אלעזר‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪907‬‬
‫באבאייב אברהם‬
‫‪1921-2009‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪908‬‬
‫באבאייב אברהם‬
‫‪1921-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪909‬‬
‫באבאייב אברהם‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪910‬‬
‫באבאייב אברהם בן אליהו‬
‫‪911‬‬
‫באבאייב אברהם בן יצחק‬
‫‪912‬‬
‫באבאייב אברהם בן יצחק‬
‫‪913‬‬
‫באבאייב אבשלום‬
‫‪1921-‬‬
‫‪1912‬‬‫‪1921-1943‬‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪914‬‬
‫באבאייב אהרון‬
‫‪1904-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪915‬‬
‫באבאייב אהרון‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪916‬‬
‫באבאייב אוריאל‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪917‬‬
‫באבאייב אליהו‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪918‬‬
‫באבאייב ארי‬
‫חלל‬
‫‪919‬‬
‫באבאייב ארי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪920‬‬
‫באבאייב ארכדי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪921‬‬
‫באבאייב ארכדי בן חייא‬
‫‪1925-1999‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪922‬‬
‫באבאייב בוריס‬
‫‪1921-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪923‬‬
‫באבאייב בוריס בן ולדימיר‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪924‬‬
‫באבאייב בוריס בן רוטשילד‬
‫‪1925-‬‬
‫שב‬
‫‪1915-2003‬‬
‫‪925‬‬
‫באבאייב בנימין‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪926‬‬
‫באבאייב בנימין‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪927‬‬
‫באבאייב בנצ'יק בן יצחק‬
‫חלל‬
‫‪928‬‬
‫באבאייב ברוך בן בנימין‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪929‬‬
‫באבאייב דוד‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪930‬‬
‫באבאייב דוד בן רוטשילד‬
‫‪1924-1997‬‬
‫‪931‬‬
‫באבאייב זבולוןזורקה בן זלמן‬
‫‪1909-1989‬‬
‫שב‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪932‬‬
‫באבאייב זכר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪933‬‬
‫באבאייב זכר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪934‬‬
‫באבאייב זכר בן יצחק‬
‫‪935‬‬
‫באבאייב זלמן‬
‫שב‬
‫‪1908-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1922-‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪936‬‬
‫באבאייב חי‬
‫‪937‬‬
‫באבאייב חי בן ניסן‬
‫‪1922-1945‬‬
‫‪938‬‬
‫באבאייב חיים בן קטן‬
‫‪1922-1941‬‬
‫‪939‬‬
‫באבאייב חנן‬
‫‪940‬‬
‫באבאייב חנן‬
‫‪941‬‬
‫באבאייב י‪ .‬בן או‪.‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪942‬‬
‫באבאייב יא בן ש‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪943‬‬
‫באבאייב יונה‪тон‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪944‬‬
‫באבאייב יוסף בן יצחק‬
‫‪1903-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪945‬‬
‫באבאייב יחזקאל בן יעקב‬
‫‪1922-1970‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪946‬‬
‫באבאייב יעקב בן אליהו‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪947‬‬
‫באבאייב יעקב בן אליהו‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪948‬‬
‫באבאייב יעקב בן יצחק‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪949‬‬
‫באבאייב יעקב בן יצחק‬
‫‪1885-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪950‬‬
‫באבאייב יעקב בן קטן‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪951‬‬
‫באבאייב יעקב יעקוב‬
‫‪952‬‬
‫באבאייב יעקוב‬
‫‪953‬‬
‫באבאייב ישא‬
‫‪954‬‬
‫באבאייב מאיר חי בן אליהו‬
‫‪1915-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1914-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1914-‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪955‬‬
‫באבאייב מאיר חי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪956‬‬
‫באבאייב מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪957‬‬
‫באבאייב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪958‬‬
‫באבאייב מיכאיל בן באבא צדיק‬
‫‪959‬‬
‫באבאייב מיכאיל בן גריגורי‬
‫‪960‬‬
‫באבאייב מיכאיל בן יצחק באי‬
‫‪1904-1992‬‬
‫‪961‬‬
‫באבאייב מנשה בן ג'ורא‬
‫‪-1943‬‬
‫‪962‬‬
‫באבאייב מרכיאל בן דוד‬
‫‪1922-‬‬
‫שב‬
‫‪1924-2006‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1921-1974‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪963‬‬
‫באבאייב משה‬
‫‪19011911-19‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪964‬‬
‫באבאייב משה‬
‫‪1912-‬‬
‫שב‬
‫‪965‬‬
‫באבאייב משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪966‬‬
‫באבאייב מתת‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪967‬‬
‫באבאייב מתת בן יצחק‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪968‬‬
‫באבאייב ניסים‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪969‬‬
‫באבאייב ניסים‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪970‬‬
‫באבאייב ניסים בן אהרון‬
‫‪1924-1942‬‬
‫‪971‬‬
‫באבאייב ניסים בן אהרון‬
‫‪1902-1943‬‬
‫‪972‬‬
‫באבאייב נריה‬
‫‪973‬‬
‫באבאייב סימיון‬
‫‪1912-‬‬
‫‪974‬‬
‫באבאייב סימיון בן אפרים‬
‫‪1917-‬‬
‫‪975‬‬
‫באבאייב פיסר‬
‫‪976‬‬
‫באבאייב צבי חייםסרגי בן שלום‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪977‬‬
‫באבאייב ציון בן פינחס‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪978‬‬
‫באבאייב ר‪.‬רחמין‪ ,‬רפאל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1921-2007‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪979‬‬
‫באבאייב רומן‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪980‬‬
‫באבאייב רומן‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪981‬‬
‫באבאייב רומן‬
‫חלל‬
‫‪982‬‬
‫באבאייב רומן בן דוד‬
‫נעדר‬
‫‪983‬‬
‫באבאייב רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪984‬‬
‫באבאייב רחמין בן פינחס‬
‫‪1900-1990‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪985‬‬
‫באבאייב רחמין רומן בן דוד‬
‫‪1912-1942‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪986‬‬
‫באבאייב ריבי‬
‫‪-1944‬‬
‫‪987‬‬
‫באבאייב שלמה בן רחמין‬
‫‪1918-1974‬‬
‫‪988‬‬
‫באבאייב שמואל בן רחמין‬
‫‪1916-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪989‬‬
‫באבאייבה אסנת בן רחבי‬
‫‪1919-2002‬‬
‫שב‬
‫‪990‬‬
‫באבאייבה זויה בן בנימין‬
‫‪991‬‬
‫באבאייבה ליובה‬
‫‪992‬‬
‫באבאכאנוב בועז בן בוריס‬
‫‪993‬‬
‫באבאכאנוב בוריס‬
‫מת מפצעיו‬
‫סמרקנד‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫שב‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪994‬‬
‫באבאכאנוב יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪995‬‬
‫באבאכאנוב משיח בן מרדכי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪996‬‬
‫באבאכאנוב פיסר בן יצחק ברוך‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪997‬‬
‫באבאכאנוב רפאל חי בן דניאל‬
‫שב‬
‫‪998‬‬
‫באבאכנוב ח‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪999‬‬
‫באבאכנוב‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1000‬‬
‫באבאכנוב על‪.‬‬
‫‪1924-1942‬‬
‫נמגן‬
‫מת מחולי‬
‫‪1001‬‬
‫באבאכנוב אברהם בן אלעזר‬
‫‪-1944‬‬
‫מוסקבה‬
‫נעדר‬
‫‪1002‬‬
‫באבאכנוב אברהם בן ח‪.‬‬
‫‪1923-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1003‬‬
‫באבאכנוב אלקסי בן ס‪.‬‬
‫‪1923-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪1004‬‬
‫באבאכנוב בוכר‬
‫‪1922-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1005‬‬
‫באבאכנוב בועז‬
‫‪1924-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1006‬‬
‫באבאכנוב בוריס‬
‫‪1925-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1007‬‬
‫באבאכנוב בוריס‬
‫‪1886-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1008‬‬
‫באבאכנוב בוריס‬
‫‪1910-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1009‬‬
‫באבאכנוב בוריס בן אבא‬
‫‪1924-1943‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪1010‬‬
‫באבאכנוב בוריס בן בוריס‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1011‬‬
‫באבאכנוב בוריס בן חיים‬
‫‪1012‬‬
‫באבאכנוב בוריס בן נתן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1917-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1013‬‬
‫באבאכנוב ד‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1014‬‬
‫באבאכנוב ק‪.‬‬
‫‪1924-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪1015‬‬
‫באבאכנוב משה בן דניאל‬
‫‪-1941‬‬
‫‪1016‬‬
‫באבאכנוב משיח‬
‫‪1017‬‬
‫באבאכנוב משיח בן מרדכי‬
‫‪1018‬‬
‫באבאכנוב עמנואל‬
‫‪1019‬‬
‫באבאכנוב רומן בן דניאל‬
‫‪1020‬‬
‫באבאכנוב שמעיה‬
‫‪1021‬‬
‫באבאשאנוב מרקמשיח בן מרדכי‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1921-1941‬‬
‫‪1924-1984‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1912-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1022‬‬
‫באביכוב אליה חיים בן אלישע‬
‫‪1023‬‬
‫באביכוב אליהוחיים‬
‫‪1912-1997‬‬
‫‪1024‬‬
‫באביכוב אמנון בן ניסים‬
‫‪1912-1945‬‬
‫‪1025‬‬
‫באביכוב ג‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1026‬‬
‫באביכוב גבריאל‬
‫‪1923-1942‬‬
‫‪1027‬‬
‫באביכוב גבריאל‬
‫‪1028‬‬
‫באביכוב ניסים בן שלמה‬
‫‪1029‬‬
‫באביכוב נריה‬
‫‪1030‬‬
‫באדייב יעקב‬
‫‪1894-1944‬‬
‫‪1031‬‬
‫באדייב יצחק בן שמשון‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1032‬‬
‫באדייב משה בן סוליימן‬
‫‪1925-2008‬‬
‫‪1033‬‬
‫באיבצ'אייב יוסף‬
‫‪1034‬‬
‫באיבצ'אייב יוסף בן יעקב‬
‫‪1035‬‬
‫באיבצ'אייב יצחק בן ניסים‬
‫‪1036‬‬
‫באיבצ'אייב משה‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1037‬‬
‫בגימוב ד‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1038‬‬
‫בגימוב יעקב‬
‫‪1919-1945‬‬
‫‪1039‬‬
‫בגימוב יעקב‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1899-1943‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫מת בשבי‬
‫‪1040‬‬
‫בגימוב יצחק‬
‫‪-1943‬‬
‫קיבשיב‬
‫חלל‬
‫‪1041‬‬
‫בגימוב מיכאיל בן יהודה‬
‫‪1907-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1042‬‬
‫בגימוב מיכאל בן אצ'לדי‬
‫‪1910-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1043‬‬
‫בגימוב שמחה‬
‫‪1915-1991‬‬
‫‪1044‬‬
‫בדייב‬
‫‪1910-1941‬‬
‫‪1045‬‬
‫בדייב‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1046‬‬
‫בדייב א‪.‬‬
‫‪1912-1943‬‬
‫‪1047‬‬
‫בדייב א‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫‪1048‬‬
‫בדייב ב‪.‬‬
‫שב‬
‫קויבשיב‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫מת‬
‫‪1049‬‬
‫בדייב ב‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1050‬‬
‫בדייב בוריס‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1051‬‬
‫בדייב בוריס בן אבא‬
‫‪1918-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1052‬‬
‫בדייב בוריס בן איליה‬
‫‪1911-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1053‬‬
‫בדייב דניאל בן מיכאיל‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1054‬‬
‫בדייב חיים בן או‬
‫‪-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪1055‬‬
‫בדייב חיים בן עזת‬
‫‪1917-1942‬‬
‫קויבשיב‬
‫חלל‬
‫‪1056‬‬
‫בדייב חיים בן רחמתול‬
‫‪1907-1942‬‬
‫קזחסטאן‬
‫חלל‬
‫‪1057‬‬
‫בדייב י‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪1058‬‬
‫בדייב יצחק בן מובין‬
‫‪1916-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1059‬‬
‫בדייב ישראל בן ישמעאל‬
‫‪1923-1942‬‬
‫בישקיק‬
‫נעדר‬
‫‪1060‬‬
‫בדייב ל בן מ‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1061‬‬
‫בדייב משה בן שלמה‬
‫‪1062‬‬
‫בדייב נ‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1063‬‬
‫בדייב סימיון בן יצחק‬
‫‪1899-1942‬‬
‫‪1064‬‬
‫בדלבאייב‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪1925-‬‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫מת‬
‫מגילאן‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪1065‬‬
‫בדלבאייב א‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫‪1066‬‬
‫בדלבאייב אמנון‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1067‬‬
‫בדלבאייב גבריאל בן יונה‬
‫‪1917-1989‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1068‬‬
‫בדלבאייב דניאל‬
‫‪1912-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1069‬‬
‫בדלבאייב דניאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1070‬‬
‫בדלבאייב זלמן‬
‫‪1908-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1071‬‬
‫בדלבאייב חזקיה‬
‫‪1906-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1072‬‬
‫בדלבאייב מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1073‬‬
‫בדלבאייב משה‬
‫‪1910-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1074‬‬
‫בדלבאייב שלום בן אבא‬
‫‪1910-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1075‬‬
‫בדלבאייב שלום בן אבס‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1076‬‬
‫בדלוב‬
‫מת בשבי‬
‫‪1077‬‬
‫בדלוב א‪.‬‬
‫‪1899-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1078‬‬
‫בדלוב מ‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1079‬‬
‫בדלוב ד‪ .‬בן ט‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪1080‬‬
‫בדלוב אברהם‬
‫‪1081‬‬
‫בדלוב אברהם בן משה‬
‫‪1082‬‬
‫בדלוב או בן פ‪.‬‬
‫‪1083‬‬
‫בדלוב אלעזר אליעזר בן נתן‬
‫‪1916-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪1917-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1084‬‬
‫בדלוב בנציון‬
‫‪1922-1996‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1085‬‬
‫בדלוב גבריאל בן נתן‬
‫‪1907-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1086‬‬
‫בדלוב ז‪.‬נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1087‬‬
‫בדלוב זכריה בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1088‬‬
‫בדלוב זכריה בן נתן‬
‫‪1910-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1089‬‬
‫בדלוב זכריה בן רחמין‬
‫‪1910-1991‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1090‬‬
‫בדלוב יהושע בן משה‬
‫‪1911-1940‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל מלחמת פנלנד‬
‫‪1091‬‬
‫בדלוב יוסף בן רחמין‬
‫‪1910-1991‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1092‬‬
‫בדלוב יורי‬
‫‪1921-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1093‬‬
‫בדלוב יעקוב‬
‫‪1915-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1094‬‬
‫בדלוב יצחק בן משה‬
‫‪1095‬‬
‫בדלוב מ‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪1096‬‬
‫בדלוב מלאכים בן מאיר‬
‫‪1918-1942‬‬
‫‪1097‬‬
‫בדלוב מיכאיל‬
‫‪1923-1987‬‬
‫‪1098‬‬
‫בדלוב מנשה בן אבא‬
‫‪1099‬‬
‫בדלוב נ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪1100‬‬
‫בדלוב ס‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1101‬‬
‫בדלוב ס‪.‬‬
‫שב משבי‬
‫‪1102‬‬
‫בדלוב עזריה בן רחמין‬
‫‪1910-‬‬
‫שב‬
‫‪1943‬‬
‫שוחרר‬
‫מת מפצעיו‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1103‬‬
‫בדלוב פותיאל‬
‫‪1923-1975‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1104‬‬
‫בדלוב פותיאל בן יצחק‬
‫‪1924-1972‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1105‬‬
‫בדלוב פינחס בן אהרון‬
‫‪1918-1991‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1106‬‬
‫בדלוב רחמין בן שלמה‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1107‬‬
‫בדלוב שלום בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1108‬‬
‫בדלוב שלמה בן רחמין‬
‫‪1923-2000‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1109‬‬
‫בדלוב שמחה בן אבא‬
‫‪1915-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1110‬‬
‫בוזוב יצחק בן ברוך‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1111‬‬
‫בורייב שלמה‪н‬‬
‫‪1912-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1112‬‬
‫בורייב שמואל בן ישראל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪1113‬‬
‫בטירוב‬
‫‪-1941‬‬
‫‪1114‬‬
‫בטירוב א‪.‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1115‬‬
‫בטירוב א‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪1116‬‬
‫בטירוב בוריס‬
‫‪-1943‬‬
‫מת‬
‫‪1117‬‬
‫בטירוב ג‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1118‬‬
‫בטירוב ד‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1119‬‬
‫בטירוב חיים בן מוחמדג'אן‬
‫‪1899-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1120‬‬
‫בטירוב ט‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1121‬‬
‫בטירוב מ‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1122‬‬
‫בטירוב מ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1123‬‬
‫בטירוב ס‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪1925-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1124‬‬
‫בטירוב ק‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1125‬‬
‫בטירוב ק‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1126‬‬
‫ביביכאייב מ‪.‬א‪.‬‬
‫‪1127‬‬
‫ביביצ'אייב אוריאל בן יעקב‬
‫‪1128‬‬
‫ביביצ'אייב גבריאל בן יעקב‬
‫‪1129‬‬
‫ביביצ'אייב מיכאיל בן יעקב‬
‫‪1130‬‬
‫ביביצ'אייב מנחם‬
‫‪1131‬‬
‫ביגייב גבריאל בן קטן‬
‫‪1132‬‬
‫ביגייב ניסן בן אליהו מני‬
‫‪1133‬‬
‫בימאיב ר‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪1134‬‬
‫בינאימין אליהו‪-‬מני‬
‫‪1135‬‬
‫ביניאיב אפריים בן חריטון‬
‫‪1136‬‬
‫בכייב ניסן בן אליהו‬
‫‪1137‬‬
‫בלכייב אברהם בן מיכאיל‬
‫‪1138‬‬
‫בלכייב בוריס בן ששון‬
‫‪1139‬‬
‫בלכייב יוסף בן מיכאיל‬
‫‪1140‬‬
‫בלכייב מתת בן מיכאיל‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪1907-1941‬‬
‫‪1913-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1915-1998‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1910-1999‬‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪1912-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1923-2000‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1141‬‬
‫בלכייב ששון בן אלישע‬
‫‪1900-1988‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1142‬‬
‫בלנדוב חייקה בן אליהו‬
‫‪1917-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1143‬‬
‫בלנדוב מ‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪1905-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1144‬‬
‫בנגייב אבא חי בן ארי‬
‫‪1916-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1145‬‬
‫בנגייב אורי בן מיכאיל‬
‫‪1911-1941‬‬
‫נמנגן‬
‫נעדר‬
‫‪1146‬‬
‫בנגייב איליהו בן דוד‬
‫‪1909-1970‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1147‬‬
‫בנגייב אימן בן יצחק‬
‫‪1906-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1148‬‬
‫בנגייב אמנון‬
‫שב‬
‫‪1149‬‬
‫בנגייב ארכדי‬
‫שב‬
‫‪1150‬‬
‫בנגייב בכור‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1923-1942‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1151‬‬
‫בנגייב ברוך חי בן ארי‬
‫‪1152‬‬
‫בנגייב דוד בן מיכאיל‬
‫‪1153‬‬
‫בנגייב זלמן בן דוד‬
‫‪1907-1961‬‬
‫‪1154‬‬
‫בנגייב חזקיה בן דוד‬
‫‪1915-1972‬‬
‫‪1155‬‬
‫בנגייב י‪.‬‬
‫‪1156‬‬
‫בנגייב י‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫‪1157‬‬
‫בנגייב יהודה‬
‫‪1903-1968‬‬
‫‪1158‬‬
‫בנגייב יהודה בן אבא‬
‫‪1903-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪1159‬‬
‫בנגייב יהושע בן יחיאל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1160‬‬
‫בנגייב יו' בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1161‬‬
‫בנגייב יוסוף בן יחיאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1162‬‬
‫בנגייב יורי‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1163‬‬
‫בנגייב יורי יהושע בן יחיאל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1164‬‬
‫בנגייב יורי בן מאיר‬
‫‪1922-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1165‬‬
‫בנגייב מיכאיל‬
‫‪1925-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪1166‬‬
‫בנגייב מיכאיל בן דוד‬
‫‪1920-1980‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1167‬‬
‫בנגייב מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1168‬‬
‫בנגייב מרדכי בן מנחם‬
‫‪1924-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1169‬‬
‫בנגייב משיח‬
‫‪1924-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1170‬‬
‫בנגייב נחמן‬
‫‪1920-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1171‬‬
‫בנגייב נחמן בן רפאל‬
‫‪1920-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1172‬‬
‫בנגייב נריה‬
‫‪1917-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1173‬‬
‫בנגייב נריה בן יחיאל‬
‫‪1914-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1174‬‬
‫בנגייב עמנואל בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1175‬‬
‫בנגייב צבי חי‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1176‬‬
‫בנגייב ראובן‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1177‬‬
‫בנגייב ש‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1178‬‬
‫בנגייב שמואל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1179‬‬
‫בנגייב שמחה‬
‫‪1902-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1180‬‬
‫בנגייב שמחה‬
‫‪1905-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1181‬‬
‫בנגייב שמחה בן ידגאר‬
‫‪1903-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1182‬‬
‫בנגייב שמעון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1183‬‬
‫בנגייבה יששכרובה שושנה בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1184‬‬
‫בנימין אליהו‪-‬מני‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1185‬‬
‫בנימינוב רחמין‬
‫‪1914-‬‬
‫כרמינה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1186‬‬
‫בנייב אפריים בן חיים חריטון‬
‫‪1910-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1187‬‬
‫בנימינוב רחמין בן מתת‬
‫‪1920-1972‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1188‬‬
‫בנייב גבריאל בן אליה‬
‫‪1912-1942‬‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1189‬‬
‫בנימינוב אשר בן משה‬
‫‪1916-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1190‬‬
‫בנימינוב בוריס בן מיכאיל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪1191‬‬
‫בנימינוב בוריס‬
‫‪1192‬‬
‫בנימינוב בכור‬
‫‪1193‬‬
‫בנימינוב דוד חי בן משה‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪1918-1942‬‬
‫‪1918-1985‬‬
‫נעדר‬
‫‪1925-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1923-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1911-1978‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1911-‬‬
‫‪1194‬‬
‫בנימינוב דניאל בן מתת‬
‫‪1195‬‬
‫בנימינוב י‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪1196‬‬
‫בנימינוב יאדגאר‬
‫‪1919-2003‬‬
‫‪1197‬‬
‫בנימינוב יעקב בן רחמין‬
‫‪1926-2007‬‬
‫‪1198‬‬
‫בנימינוב יעקוב‬
‫‪1199‬‬
‫בנימינוב ישראל‬
‫‪1901-1942‬‬
‫‪1200‬‬
‫בנימינוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪-1942‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫נעדר‬
‫‪1201‬‬
‫בנימינוב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪1910-1989‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1202‬‬
‫בנימינוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪1922-1988‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1203‬‬
‫בנימינוב מני בן מיכאיל‬
‫‪1906-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪1204‬‬
‫בנימינוב ניסן‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1205‬‬
‫בנימינוב ציון‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪1206‬‬
‫בנימינוב רחמין‬
‫‪1207‬‬
‫בנימינוב רחמין בן אישאן‬
‫‪1208‬‬
‫בנימינוב רחמין בן אליהו‬
‫‪1209‬‬
‫בנימינוב רחמין בן אלייס‬
‫‪1210‬‬
‫בנימינוב רחמין בן מתת‬
‫‪1211‬‬
‫בנימינוב ריבי‪-‬מני‬
‫‪1212‬‬
‫בנצ'ייב יהודה בן אבא‬
‫‪1213‬‬
‫בסאילוב רוטשילד‬
‫‪1214‬‬
‫בסאילוב רוטשילד‬
‫‪1910-1974‬‬
‫‪1920-1989‬‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1215‬‬
‫בסאלוב ניסים בן ציון‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1216‬‬
‫בסניאלוב מתת‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1217‬‬
‫בסנילוב בנציון‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪1218‬‬
‫בצ'היוב א‪.‬‬
‫‪1917-1943‬‬
‫‪1219‬‬
‫בצ'היוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1918-1944‬‬
‫‪1220‬‬
‫בצ'היוב מרכיאל‬
‫‪1221‬‬
‫בצ'היוב נריה בן יונה‬
‫‪1222‬‬
‫בצ'היוב פ‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪1223‬‬
‫בקאיב‬
‫‪1224‬‬
‫בקאיב‬
‫נעדר‬
‫‪1225‬‬
‫בקאיב‬
‫שוחרר‬
‫‪1226‬‬
‫בקאיב‬
‫‪1920-1972‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1910-1942‬‬
‫‪1923‬‬‫‪-1944‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1942‬‬
‫‪1943‬‬
‫פצוע‬
‫מת‬
‫‪1227‬‬
‫בקאיב‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1228‬‬
‫בקאיב א‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫נעדר‬
‫‪1229‬‬
‫בקאיב א‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪1914-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1230‬‬
‫בקאיב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪1911-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1231‬‬
‫בקאיב אברהם בן סלקן‬
‫‪1900-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪1232‬‬
‫בקאיב בוריס בן יעקב‬
‫‪1904-1943‬‬
‫נדער‬
‫‪1233‬‬
‫בקאיב ג‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1234‬‬
‫בקאיב גריגורי‬
‫‪-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1235‬‬
‫בקאיב ו‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1236‬‬
‫בקאיב ח‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫נדער‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪1237‬‬
‫בקאיב ‪.‬י בן ק‪.‬‬
‫‪1238‬‬
‫בקאיב י‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪1239‬‬
‫בקאיב יאן‬
‫‪1240‬‬
‫בקאיב מיכאיל בן אברהם‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫‪-1942‬‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫שוחרר‬
‫שבוי‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1241‬‬
‫בקאיב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪1924-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1242‬‬
‫בקאיב מישאל בן אהרון‬
‫‪1917-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1243‬‬
‫בקאיב נ‪.‬‬
‫‪1244‬‬
‫בקאיב ניסן בן אליהו‬
‫‪1245‬‬
‫בראייב מיכאיל בן אליה‬
‫‪1246‬‬
‫בראייב אבנר בן איליה‬
‫‪1247‬‬
‫בראייב אוריאל‬
‫נעדר‬
‫‪-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫‪1922‬‬
‫שב‬
‫קוקנד‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1248‬‬
‫בראייב אוריאל בן מוראדכי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1249‬‬
‫בראייב אפרים בן אליהו‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1250‬‬
‫בראייב ב‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1920‬‬
‫חלל‬
‫‪1251‬‬
‫בראייב בנימין בן מוראד‬
‫‪1919-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1252‬‬
‫בראייב בנציון בן מוראדכי‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1253‬‬
‫בראייב ברוך‬
‫‪1914-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪1254‬‬
‫בראייב ברוך בן חייא‬
‫‪1914-1941‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪1255‬‬
‫בראייב ג‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫‪1256‬‬
‫בראייב יא‪.‬‬
‫‪1257‬‬
‫בראייב יא‪.‬נ‪.‬‬
‫‪1258‬‬
‫בראייב ידידיה בן יוסף‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1907 9-1978‬‬
‫שב‬
‫‪1259‬‬
‫בראייב יונה בן יוסף‬
‫‪1907-1982‬‬
‫שב‬
‫‪1260‬‬
‫בראייב יונה בן יוסף‬
‫‪1261‬‬
‫בראייב יחיאל בן יוסף‬
‫‪1262‬‬
‫בראייב יעקב בן יונה‬
‫‪1263‬‬
‫בראייב יעקב בן יצחק‬
‫‪1264‬‬
‫בראייב מ‪.‬ר‪.‬‬
‫‪1265‬‬
‫בראייב מאיר‬
‫‪1266‬‬
‫בראייב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1907-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1912-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1922-‬‬
‫שב‬
‫‪1925-2007‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1894-1944‬‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1267‬‬
‫בראייב מנחם‬
‫‪1912-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1268‬‬
‫בראייב משה בן חזקיה‬
‫‪1920-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1269‬‬
‫בראייב ניסים‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1270‬‬
‫ברוכוב‬
‫‪-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪1271‬‬
‫ברוכוב א‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1272‬‬
‫ברוכוב אבא חי )אליקס( בן משה‬
‫‪1919- 2014‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1273‬‬
‫ברוכוב אבא חיים‬
‫‪1918-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1274‬‬
‫ברוכוב אבנר בן חזקיה‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1275‬‬
‫ברוכוב אבנר בן ריבי‬
‫‪-1961‬‬
‫שב‬
‫‪1276‬‬
‫ברוכוב אברהים בן משה‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1277‬‬
‫ברוכוב אברהם‬
‫‪1906-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1278‬‬
‫ברוכוב אברהם‬
‫‪1900-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪1279‬‬
‫ברוכוב אברהם בן משה‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1280‬‬
‫ברוכוב אהרון‬
‫‪1920-1939‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1281‬‬
‫ברוכוב אהרון‬
‫‪1920-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1282‬‬
‫ברוכוב אהרון‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1283‬‬
‫ברוכוב אורי‬
‫‪1921-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1284‬‬
‫ברוכוב אוריאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1285‬‬
‫ברוכוב אוריאל‬
‫‪1904-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1286‬‬
‫ברוכוב אוריאל‬
‫‪1904-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1287‬‬
‫ברוכוב אוריאל בן בוריס‬
‫‪1922-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1288‬‬
‫ברוכוב אוריאל בן זכר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1289‬‬
‫ברוכוב אוריאל בן פינחס‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1290‬‬
‫ברוכוב איליה‬
‫שב‬
‫‪1291‬‬
‫ברוכוב אליהו‬
‫שב‬
‫‪1292‬‬
‫ברוכוב אליהו בן אייר‬
‫‪1293‬‬
‫ברוכוב אליהו חיים בן יצחק‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1294‬‬
‫ברוכוב אלעזר‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1295‬‬
‫ברוכוב אלעזר‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1296‬‬
‫ברוכוב אפרים‬
‫‪1923-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1297‬‬
‫ברוכוב בוריס‬
‫‪1923-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1298‬‬
‫ברוכוב בוריס‬
‫‪1902-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1299‬‬
‫ברוכוב בוריס‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1300‬‬
‫ברוכוב בוריס בן יצחק‬
‫פרגנה‬
‫נעדר‬
‫‪1301‬‬
‫ברוכוב בוריס‪-‬חנן‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1302‬‬
‫ברוכוב בכור‬
‫‪1913-1991‬‬
‫‪1303‬‬
‫ברוכוב בכור בן רחמים‬
‫‪1912-1943‬‬
‫‪1304‬‬
‫ברוכוב בכור בן רחמין‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1305‬‬
‫ברוכוב בן ציון‪-‬חי‬
‫‪1306‬‬
‫ברוכוב בנימין‬
‫‪1307‬‬
‫ברוכוב בנימין‬
‫‪1308‬‬
‫ברוכוב בנציון בן אבא חיים‬
‫‪1309‬‬
‫ברוכוב בנציוןחי‬
‫‪1310‬‬
‫ברוכוב בנציון‪-‬חי בן מני‬
‫‪1897-1943‬‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪1920-‬‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1920-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1919-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1921-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1311‬‬
‫ברוכוב בצלאל בן אברהם‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1312‬‬
‫ברוכוב בצלאל בן אהרון‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1313‬‬
‫ברוכוב גבריאל‬
‫‪1907-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1314‬‬
‫ברוכוב גבריאל‬
‫‪1904-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪1315‬‬
‫ברוכוב גבריאל‬
‫‪1907-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1316‬‬
‫ברוכוב גבריאל בן אבא‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1317‬‬
‫ברוכוב ד‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1318‬‬
‫ברוכוב דאני‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1319‬‬
‫ברוכוב דוד‬
‫נמנגן‬
‫נעדר‬
‫‪1320‬‬
‫ברוכוב דוד‬
‫‪1921-1942‬‬
‫‪1321‬‬
‫ברוכוב דוד בן שלמה‬
‫‪1919-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1322‬‬
‫ברוכוב דניאל‬
‫‪1915-1943‬‬
‫חוג'נד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1323‬‬
‫ברוכוב דניאל‬
‫‪1915-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1324‬‬
‫ברוכוב דניאל בן חלזן‬
‫‪1916-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1325‬‬
‫ברוכוב ו‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪1326‬‬
‫ברוכוב ז‪.‬‬
‫‪1327‬‬
‫ברוכוב ז‪.‬נ‪.‬‬
‫‪1328‬‬
‫ברוכוב זכריה בן ניסים‬
‫‪1329‬‬
‫ברוכוב זלמן‬
‫‪1330‬‬
‫ברוכוב זלמן בן פינחס‬
‫חלל‬
‫‪1920-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1331‬‬
‫ברוכוב חייא‬
‫‪1904-1971‬‬
‫שב‬
‫‪1332‬‬
‫ברוכוב חיים בן יחיאל‬
‫‪1906-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1333‬‬
‫ברוכוב חייקה‬
‫‪1922-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1334‬‬
‫ברוכוב חייקה‬
‫‪1924-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1335‬‬
‫ברוכוב חייקה בן זלמן‬
‫‪1924-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1336‬‬
‫ברוכוב חייקה בן מנחם‬
‫‪1922-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1337‬‬
‫ברוכוב חנן בן אל‪.‬‬
‫‪1916-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1338‬‬
‫ברוכוב י‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1339‬‬
‫ברוכוב יא‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1340‬‬
‫ברוכוב יא‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪1341‬‬
‫ברוכוב ידידיה‬
‫‪1342‬‬
‫ברוכוב יהודה בן אהרון‬
‫‪1916-1942‬‬
‫חלל‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1343‬‬
‫ברוכוב יואב‬
‫‪1922-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1344‬‬
‫ברוכוב יואב בן יונה‬
‫‪1913-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1345‬‬
‫ברוכוב יונתן‬
‫‪1898-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1346‬‬
‫ברוכוב יוסף בן יצחק‬
‫‪1912-2000‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪1347‬‬
‫ברוכוב יורי‬
‫‪1348‬‬
‫ברוכוב יחייא‬
‫‪1349‬‬
‫ברוכוב יעקב‬
‫בוכארה‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1350‬‬
‫ברוכוב יעקב בן שלמה‬
‫‪1917-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1351‬‬
‫ברוכוב יצחק‬
‫‪1922-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪1352‬‬
‫ברוכוב יצחק בן רפאל‬
‫‪1920-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪1353‬‬
‫ברוכוב ישר בן שלמה צבי‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1354‬‬
‫ברוכוב ישראל‬
‫‪1907-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪1355‬‬
‫ברוכוב ישראל‬
‫‪1917-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1356‬‬
‫ברוכוב ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1357‬‬
‫ברוכוב ישראל בן יונה‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1358‬‬
‫ברוכוב מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1359‬‬
‫ברוכוב מ‪.‬נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1360‬‬
‫ברוכוב מאיר חי‬
‫‪1921-1944‬‬
‫נמנגן‬
‫נעדר‬
‫‪1361‬‬
‫ברוכוב מיכאיל‬
‫‪1924-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1362‬‬
‫ברוכוב מיכאיל‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1363‬‬
‫ברוכוב מיכאיל בן חייא‬
‫‪1921-2003‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪1364‬‬
‫ברוכוב מיכאיל בן חייא‬
‫‪1921-2003‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪1365‬‬
‫ברוכוב מיכאיל בן יצחק ברוך‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1921-1943‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1906-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1910-1944‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫מת מפצעיו‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1910-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1366‬‬
‫ברוכוב מיכאיל בן ציון‬
‫‪1367‬‬
‫ברוכוב מיכאיל משה בן ניסן‬
‫‪1368‬‬
‫ברוכוב מישאל בן ציון‬
‫‪1369‬‬
‫ברוכוב מלכיאל‬
‫‪1370‬‬
‫ברוכוב ממאן‬
‫‪1371‬‬
‫ברוכוב מנחם בן יעקב‬
‫‪1372‬‬
‫ברוכוב מנשה בן שלמה צבי‬
‫‪1923-1944‬‬
‫‪1373‬‬
‫ברוכוב משה‬
‫‪1920-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫‪1374‬‬
‫ברוכוב משה‬
‫‪1920-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1375‬‬
‫ברוכוב משה בן ניסים‬
‫‪1918-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1376‬‬
‫ברוכוב משה בן ריבי‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1377‬‬
‫ברוכוב משיח בן אשי‬
‫‪1920-1942‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫מת בשבי‬
‫‪1378‬‬
‫ברוכוב משיח‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1379‬‬
‫ברוכוב משיח‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1380‬‬
‫ברוכוב מני‬
‫‪1918-1982‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1381‬‬
‫ברוכוב סולימן בן יצחק‬
‫‪1921-1943‬‬
‫ג'ארג'או‬
‫חלל‬
‫‪1382‬‬
‫ברוכוב עבדולה בן ניסים‬
‫‪1925-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1383‬‬
‫ברוכוב פ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1384‬‬
‫ברוכוב פינחס‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1385‬‬
‫ברוכוב ר‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1386‬‬
‫ברוכוב ראובן‪-‬צבי‬
‫‪1908-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1387‬‬
‫ברוכוב ראובן‪-‬צבי בן פינחס‬
‫‪1907-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1388‬‬
‫ברוכוב רובי בן ברוך‬
‫‪1903-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1389‬‬
‫ברוכוב רוטשילד‬
‫‪1914-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1390‬‬
‫ברוכוב רוטשילד‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1391‬‬
‫ברוכוב רוטשילד בן ב‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1392‬‬
‫ברוכוב רוטשילד בן בוריס‬
‫‪1912-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪1393‬‬
‫ברוכוב רוטשילד בן פינחס‬
‫‪1913-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1394‬‬
‫ברוכוב רחמין‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1395‬‬
‫ברוכוב רחמין‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1396‬‬
‫ברוכוב רחמין‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1397‬‬
‫ברוכוב רחמין בן חתם‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1398‬‬
‫ברוכוב רפאל בן מיכאיל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫נמנגן‬
‫נעדר‬
‫‪1399‬‬
‫ברוכוב רפאלחיים בן משיח‬
‫‪1918-1987‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1400‬‬
‫ברוכוב שם טוב‬
‫‪1924-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1401‬‬
‫ברוכוב שם טוב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1402‬‬
‫ברוכוב שמואל בן יוסף‬
‫‪1924-‬‬
‫‪1403‬‬
‫ברוכוב שמיד בן משיח‬
‫‪1923-‬‬
‫‪1404‬‬
‫ברוכובה זלפיה‬
‫‪1405‬‬
‫ברוכובה סופיה בן מאיר‬
‫‪1406‬‬
‫ברוכובה פנינה בן ג'ורא‬
‫‪1407‬‬
‫ברוכובה צפרה‬
‫‪1408‬‬
‫ברוכובה קמעט‬
‫‪1909-1987‬‬
‫‪1925-‬‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1916-2009‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪1409‬‬
‫בראטוב‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1410‬‬
‫בראטוב‬
‫‪-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1411‬‬
‫בראטוב ג‪.‬‬
‫‪1918-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1412‬‬
‫בראטוב ד‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪1413‬‬
‫בראטוב ג'‬
‫‪1414‬‬
‫בראטוב ט‪.‬‬
‫‪1415‬‬
‫בראטוב יעקב בן ברוך‬
‫‪1416‬‬
‫בראטוב יצחק‬
‫‪1914-1944‬‬
‫‪1417‬‬
‫בראטוב יצחק‬
‫‪1915-1945‬‬
‫‪1418‬‬
‫בראטוב יצחק בן אלכסנדר‬
‫‪-1945‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1419‬‬
‫בראטוב מ‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1420‬‬
‫בראטוב מיכאיל בן ברוך‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪-1944‬‬
‫שוחרר‬
‫‪1912-‬‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫מת מפצעיו‬
‫קזחסטאן‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪1421‬‬
‫בראטוב מרק בן לזר‬
‫‪1920-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1422‬‬
‫ברכאייב‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪1423‬‬
‫ברכאייב אהרון בן אבא‬
‫‪1917-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1424‬‬
‫ברכאייב אליהו‬
‫‪1924-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1425‬‬
‫ברכאייב אפרים בן אליהו‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1426‬‬
‫ברכאייב אפרים יפים בן אליהו‬
‫‪1924-1997‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1427‬‬
‫ברסוב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1428‬‬
‫ברסוב אבנר בן ריבי‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1429‬‬
‫ברסוב יחיאל בן יוסף‬
‫‪1430‬‬
‫בתורוב‬
‫חלל‬
‫‪1431‬‬
‫בתורוב‬
‫חלל‬
‫‪1432‬‬
‫בתורוב אבת‬
‫חלל‬
‫נמנגן‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1906-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1433‬‬
‫בתורוב אליהו‬
‫‪1923-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1434‬‬
‫בתורוב אליהו‬
‫‪1923-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1435‬‬
‫בתורוב ב‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪1436‬‬
‫בתורוב ב‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1437‬‬
‫בתורוב באבא‬
‫‪1912-1943‬‬
‫‪1438‬‬
‫בתורוב ג'ורא‬
‫‪1439‬‬
‫בתורוב יעקב בן אברהם‬
‫‪1440‬‬
‫בתורוב ישראל בן מרדכי‬
‫‪1913-1944‬‬
‫‪1441‬‬
‫בתורוב מוראד‬
‫‪1910-1943‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫חוג'נד‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1442‬‬
‫בתורוב משה‬
‫‪1906-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪1443‬‬
‫בתורוב משה‬
‫‪1904-1943‬‬
‫חוג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪1444‬‬
‫בתורוב משה בן מרדכי‬
‫‪1907-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1445‬‬
‫בתורוב ריבי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1446‬‬
‫בתורוב ריבי בן מרדכי‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1447‬‬
‫בתירוב אברהם‬
‫‪1448‬‬
‫בתירוב איליה בן ניסים‬
‫‪1917-1943‬‬
‫‪1449‬‬
‫בתירוב נ‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪1909-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1915‬‬‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫ג‬
‫‪1920-‬‬
‫‪1450‬‬
‫גאולאייב חייקה בן יחיאל‬
‫‪1451‬‬
‫ג'בסרוב אוריאל בן שלום‬
‫‪1452‬‬
‫ג'בסרוב בכור בן שלום‬
‫‪1453‬‬
‫ג'ברוב י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫‪1454‬‬
‫ג'ברוב יעקב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪1455‬‬
‫ג'ברוב יעקוב‬
‫‪1904-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪1456‬‬
‫גבריאלוב אליהו בן מולא‬
‫‪1898-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1457‬‬
‫גבריאלוב אליהומני בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1458‬‬
‫גבריאלוב אליהו‪-‬מני בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1459‬‬
‫גבריאלוב ב‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1460‬‬
‫גבריאלוב בוריס בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1461‬‬
‫גבריאלוב בכור ברוך‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1462‬‬
‫גבריאלוב ברוך חי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1463‬‬
‫גבריאלוב בריכאל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1464‬‬
‫גבריאלוב גבריאל בן בנימין‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1465‬‬
‫גבריאלוב גבריאל בן בנימין‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1466‬‬
‫גבריאלוב דניאל בן יפים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1467‬‬
‫גבריאלוב זלמן בן סימן טוב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1468‬‬
‫גבריאלוב י‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1469‬‬
‫גבריאלוב י‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1470‬‬
‫גבריאלוב יאיר בן אסתר‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1471‬‬
‫גבריאלוב יוסף בן גבריאל‬
‫‪1472‬‬
‫גבריאלוב יעקוב‬
‫‪1473‬‬
‫גבריאלוב יעקוב‬
‫‪1474‬‬
‫גבריאלוב ישי‬
‫‪1906-1943‬‬
‫‪1903-1944‬‬
‫‪1922-1942‬‬
‫‪1924‬‬‫‪1920-‬‬
‫‪1924-2005‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1908-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪1475‬‬
‫גבריאלוב ישי בן פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1476‬‬
‫גבריאלוב יששכר בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1477‬‬
‫גבריאלוב מאיר חי בן יהושע‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1478‬‬
‫גבריאלוב מאיר חי בן יהושע‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1479‬‬
‫גבריאלוב מיכאיל בן בוריס‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1480‬‬
‫גבריאלוב מיכאיל בן בוריס‬
‫‪1918 192-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1481‬‬
‫גבריאלוב מישאל בן גבריאל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1482‬‬
‫גבריאלוב מנחם בן ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1483‬‬
‫גבריאלוב מרחי בן פינחס‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1484‬‬
‫גבריאלוב משה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1485‬‬
‫גבריאלוב משה בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1486‬‬
‫גבריאלוב משיח‬
‫‪1914-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1487‬‬
‫גבריאלוב נחוםניסים בן ישראל‬
‫‪1921-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1488‬‬
‫גבריאלוב ניסן בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪-1943‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1489‬‬
‫גבריאלוב רוטשילד בן דוד‬
‫‪1490‬‬
‫גבריאלוב רוטשילד בן דוד‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1491‬‬
‫גבריאלוב רוטשילד בן דוד‬
‫‪1922-2002‬‬
‫‪1492‬‬
‫גבריאלוב רחמין בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫‪1493‬‬
‫גבריאלוב ת‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1494‬‬
‫גבריאלוב ת‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1495‬‬
‫גבריאלובה תמרה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1496‬‬
‫גדאייב א‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1919-2009‬‬
‫‪1497‬‬
‫גדאייב אברהם בן יצחק‬
‫‪1911-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1498‬‬
‫גדאייב אברהם בן יצחק‬
‫‪1918-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1499‬‬
‫גדאייב אברהם חיים‬
‫‪-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1500‬‬
‫גדאייב אוריאל‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪1501‬‬
‫גדאייב אוריאל בן רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1502‬‬
‫גדאייב אפרים בן ציון‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1503‬‬
‫גדאייב גבריאל‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪1504‬‬
‫גדאייב גבריאל בן רפאל‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1505‬‬
‫גדאייב חיאת בן ציון‬
‫‪1918-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1506‬‬
‫גדאייב חיאת בן ציון‬
‫‪1917-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1507‬‬
‫גדאייב חנן בן אליהו‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1508‬‬
‫גדאייב חנניאל בן אליהו‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1509‬‬
‫גדאייב יא‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪1510‬‬
‫גדאייב יוסף בן יצחק‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪1511‬‬
‫גדאייב יוריק‬
‫‪1914-1942‬‬
‫‪1512‬‬
‫גדאייב מ‪ .‬בן כק‬
‫חלל‬
‫‪1513‬‬
‫גדאייב מ‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1514‬‬
‫גדאייב מ‪.‬יא‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1515‬‬
‫גדאייב מיכאיל בן חיים‬
‫‪1917-1942‬‬
‫‪1516‬‬
‫גדאייב מיכאיל בן יעקב‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪1517‬‬
‫גדאייב מישאל‬
‫‪1518‬‬
‫גדאייב מישאל בן יחיאל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪1519‬‬
‫גדאייב מני בן יצחק‬
‫‪1903-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪1520‬‬
‫גדאייב מסק בן יחיאל‬
‫‪1919-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪1521‬‬
‫גדאייב ר‪ .‬בן יו'‬
‫‪1522‬‬
‫גדאייב ר‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪1921-1942‬‬
‫‪1918-1944‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫קזחסטן‬
‫נעדר‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1523‬‬
‫גדאייב רחמן בן ברוך‬
‫‪1901-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1524‬‬
‫גדאייב רפאל‬
‫‪1893-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1525‬‬
‫גדאייב רפאל בן משה‬
‫‪1914-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1526‬‬
‫גדולוב ריבי‬
‫‪1911-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1527‬‬
‫גדלוב אפרים‬
‫‪1914-1943‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪1528‬‬
‫גדלוב דוד בן ציון‬
‫‪1922-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1529‬‬
‫גדלוב דוד בן ציון‬
‫‪1922-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1530‬‬
‫גדלוב חנניה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1531‬‬
‫גדלוב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪1924-1945‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1906-1943‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1532‬‬
‫גדלוב מנשה‬
‫‪1533‬‬
‫גולאייב מיכאיל‬
‫‪1534‬‬
‫גולכרוב אהרון בן יהודה‬
‫‪1535‬‬
‫גולכרוב אהרון בן יונוס‬
‫‪1536‬‬
‫גולכרוב ארי בן איברהים‬
‫‪1923-1943‬‬
‫‪1537‬‬
‫גולכרוב בוריס בן יוסף‬
‫‪1910-1944‬‬
‫‪1538‬‬
‫גולכרוב בנציון‬
‫‪1539‬‬
‫גולכרוב יונתן בן עמנואל‬
‫‪1540‬‬
‫גולכרוב יוסוף‬
‫‪1541‬‬
‫גולכרוב מ‪ .‬בן יו'‬
‫‪1542‬‬
‫גולכרוב מיכאיל בן יונה‬
‫‪1543‬‬
‫גולכרוב מישא‬
‫‪1544‬‬
‫גולכרוב מרדכי‬
‫‪1920-1942‬‬
‫‪1545‬‬
‫גולכרוב מרדכי בן חוש‬
‫‪1921-1942‬‬
‫‪1546‬‬
‫גולכרוב מרדכי בן יונה‬
‫חלל‬
‫‪1547‬‬
‫גולכרוב סימיון בן יונה‬
‫שב‬
‫‪1548‬‬
‫גולכרוב פ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1549‬‬
‫גולמוב מיכאיל בן גריגורי‬
‫חלל‬
‫‪1550‬‬
‫גולמוב סוב בן משיח‬
‫‪1551‬‬
‫גורגוב אלכסנדר אברהם‬
‫‪1552‬‬
‫גורגוב ג‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫‪1553‬‬
‫גורגוב גריגורי בן ציון‬
‫‪1919-1944‬‬
‫‪1920-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫‪1910-‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫‪1925-2002‬‬
‫שב‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪1915-1945‬‬
‫‪1554‬‬
‫גורג'ייב אוריאל בן אליהו‬
‫‪1910-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1555‬‬
‫גורג'ייב גבריאל בן אליהו‬
‫‪1912-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1556‬‬
‫ג'ורייב אברהם‬
‫‪1913-1942‬‬
‫בייסון‬
‫חלל‬
‫‪1557‬‬
‫ג'ורייב אברהם בן חיים‬
‫‪1914-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1558‬‬
‫ג'ורייב אפרים בן ג'ורא‬
‫‪1908-‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪1559‬‬
‫ג'ורייב חנן בן שמואל‬
‫‪1913-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1560‬‬
‫ג'ורייב יהודה‬
‫‪1911-1943‬‬
‫נוקוס‬
‫חלל‬
‫‪1561‬‬
‫ג'ורייב יהושע‬
‫‪1901-1957‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪1562‬‬
‫ג'ורייב יונוס‬
‫‪-1939‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪1563‬‬
‫ג'ורייב יעקוב‬
‫‪1912-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1564‬‬
‫ג'ורייב יעקוב בן ג'ורא‬
‫‪1924-1945‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪1565‬‬
‫ג'ורייב יצחק‬
‫‪1910-1943‬‬
‫צ'רג'או‬
‫חלל‬
‫‪1566‬‬
‫ג'ורייב יצחק‬
‫‪1925-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1567‬‬
‫ג'ורייב ישראל‬
‫‪1922-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1568‬‬
‫ג'ורייב נוריאל בן סמנדר‬
‫‪1569‬‬
‫ג'ורייב נחום‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1570‬‬
‫ג'ורייב ניסן בן אלחנן‬
‫‪1926-2001‬‬
‫‪1571‬‬
‫ג'ורייב רחמין בן סמנדר‬
‫‪1572‬‬
‫ג'ורייב שמואל‬
‫‪1573‬‬
‫גזוראייב ארי בן יורי‬
‫‪1574‬‬
‫גילאייב יחיאל‬
‫‪1903-1942 19‬‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1900‬‬
‫שב‬
‫‪1895-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪1924-1944‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1575‬‬
‫גילאייב יעקב בן ג'ורא‬
‫‪1576‬‬
‫גילאייב משיח‬
‫כרמינה‬
‫‪1577‬‬
‫גילאייב שמואל‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪1578‬‬
‫גילכרוב יוסוף חי‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1579‬‬
‫גילכרוב ארי‬
‫‪1924-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1580‬‬
‫גילכרוב בנציון בן יצחק‬
‫‪1912-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1581‬‬
‫גילכרוב חיים בן פינחס‬
‫‪1908-1943‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫נעדר‬
‫‪1582‬‬
‫גילכרוב יסוף צבי בן רפאל‬
‫‪1912-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪1583‬‬
‫גילכרוב מרדכי‬
‫‪1921-1995‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1584‬‬
‫גילכרוב מרדכי בן רפאל‬
‫‪1913-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1585‬‬
‫גילכרוב משה בן מיכאיל‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1586‬‬
‫גילכרוב משיח‬
‫‪1924-1997‬‬
‫שב‬
‫‪1587‬‬
‫גילכרוב נפתלי‬
‫‪1910-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1588‬‬
‫גילכרוב נפתלי בן חייא‬
‫‪1911-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1589‬‬
‫גילכרוב שמעיה בן ברוך‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1590‬‬
‫גינדין ישראל בן אברהם‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪1591‬‬
‫גליבוב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1592‬‬
‫גליבוב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1593‬‬
‫גליבוב א‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫‪1594‬‬
‫גליבוב א‪.‬‬
‫‪1595‬‬
‫גליבוב א‪.‬ר‪.‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1925-1944‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1596‬‬
‫גליבוב אמנון‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1597‬‬
‫גליבוב אפרים בן סימון‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1598‬‬
‫גליבוב ב‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1599‬‬
‫גליבוב בוריס בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1600‬‬
‫גליבוב בוריס בן סימון‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1601‬‬
‫גליבוב גבריאל בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1602‬‬
‫גליבוב ד‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1603‬‬
‫גליבוב יוסף בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1604‬‬
‫גליבוב מיכאיל בן חייא‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1605‬‬
‫גליבוב מישאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1606‬‬
‫גליבוב מישאל בן דוד‬
‫‪1912-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1607‬‬
‫גליבוב רוטשילד בן משה‬
‫‪1923-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1608‬‬
‫גליבובה רנה בן אברהם‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1609‬‬
‫גליבובהמושייבה תמרה בן יונה‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1610‬‬
‫ג'פרוב יעקוב‬
‫‪1611‬‬
‫גרוב אבא בן ישראל‬
‫‪1612‬‬
‫דאבאייב רחמין בן דוד‬
‫‪1914-1944‬‬
‫‪1909-1992‬‬
‫‪1926-‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1909-1969‬‬
‫ד‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1613‬‬
‫דבכרוב יוסף בן ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1614‬‬
‫דבכרוב פינחס בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1615‬‬
‫דדאבאייב דאני‬
‫‪1616‬‬
‫דדאבאייב יהודה‬
‫‪1915-1944‬‬
‫‪1617‬‬
‫דדאבאייב יהודה‬
‫‪1915-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫‪1618‬‬
‫דדאבאייב ישא בן יהושע‬
‫‪1915-1941‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪1619‬‬
‫דדהאייב משה‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1620‬‬
‫דודבאייב גבריאל‬
‫אנדיג'אן‪-‬נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1621‬‬
‫דודבאייב י‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1622‬‬
‫דוידבאיב גבריאל בן אפריים‬
‫‪1918-1942‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪1623‬‬
‫דוידבאיב גבריאל בן אפרים‬
‫‪1917-1942‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1624‬‬
‫דוידבאיב דניאל בן רומן‬
‫‪1922-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪1625‬‬
‫דוידוב א‪ .‬בן ר‪.‬‬
‫‪1626‬‬
‫דוידוב א‪.‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1627‬‬
‫דוידוב אבנר בן בנימין‬
‫‪1920-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1628‬‬
‫דוידוב אברהם‬
‫‪1910-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1629‬‬
‫דוידוב אברהם בן אברהם חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1630‬‬
‫דוידוב אברהם בן יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1631‬‬
‫דוידוב אברהם בן מני‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1632‬‬
‫דוידוב אברהם בן מני‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1633‬‬
‫דוידוב אברהם בן שלמה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1634‬‬
‫דוידוב אברהם‪-‬אליקס בן יונתן‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1635‬‬
‫דוידוב אהרון בן ראובן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1636‬‬
‫דוידוב אהרוןצבי בן אבא‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1637‬‬
‫דוידוב אורי‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪1638‬‬
‫דוידוב אוריאל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1639‬‬
‫דוידוב איליה בן בוריס‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1640‬‬
‫דוידוב איקוס‬
‫‪1924-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1641‬‬
‫דוידוב אליקס‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪1642‬‬
‫דוידוב אלכסנדר בן סימיון‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1643‬‬
‫דוידוב אלעזר בן משה‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪1644‬‬
‫דוידוב אפרים‬
‫‪1645‬‬
‫דוידוב ארי בן יצחק‬
‫‪1905‬‬‫‪1921‬‬‫‪1923-‬‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1646‬‬
‫דוידוב אריאל‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1647‬‬
‫דוידוב אריאל בן רחמן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1648‬‬
‫דוידוב ארן‬
‫‪1903-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1649‬‬
‫דוידוב אשר בן נחים‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1650‬‬
‫דוידוב ב‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫‪1903-1943‬‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1651‬‬
‫דוידוב ב‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1652‬‬
‫דוידוב בוריס‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1653‬‬
‫דוידוב בוריס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1654‬‬
‫דוידוב בוריס‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1655‬‬
‫דוידוב בוריס‬
‫אנדיג'אן‪-‬נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1656‬‬
‫דוידוב בוריס‬
‫‪1925-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1657‬‬
‫דוידוב בוריס בן רומן‬
‫‪1920-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1920-1941‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1658‬‬
‫דוידוב בוריס בן רחמין‬
‫‪1920-1941‬‬
‫‪1659‬‬
‫דוידוב בוריס בן רחמין‬
‫‪1920-1941‬‬
‫‪1660‬‬
‫דוידוב בוריס בכור‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1661‬‬
‫דוידוב בכור‬
‫‪1914-1980‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1662‬‬
‫דוידוב בכור בוריס בן ניסים‬
‫‪1914-1980‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1663‬‬
‫דוידוב בניה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1664‬‬
‫דוידוב בניה‬
‫שב‬
‫‪1665‬‬
‫דוידוב בצלאל בן חייא‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1666‬‬
‫דוידוב בצלאל בן חייא‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1667‬‬
‫דוידוב גבריאל בן אפרים‬
‫‪-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1668‬‬
‫דוידוב גבריאל בן זאור‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1669‬‬
‫דוידוב גבריאל בן סימון‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪1670‬‬
‫דוידוב גבריאל גריגורי בן סימון‬
‫‪1919-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1671‬‬
‫דוידוב גריגורי‬
‫‪1919-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1672‬‬
‫דוידוב גריגורי בן סימון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1673‬‬
‫דוידוב ד‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1674‬‬
‫דוידוב דאני בן נתנאל‬
‫‪1675‬‬
‫דוידוב דוד‬
‫נעדר‬
‫‪1920-‬‬
‫שב‬
‫‪1676‬‬
‫דוידוב דוד‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪1677‬‬
‫דוידוב דוד‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1678‬‬
‫דוידוב דוד‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪1679‬‬
‫דוידוב דוד‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1680‬‬
‫דוידוב דוד בן בוריס‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1681‬‬
‫דוידוב דוד בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1682‬‬
‫דוידוב דוד בן ניסים‬
‫‪1683‬‬
‫דוידוב דוד בן פייזי‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1916-1941‬‬
‫‪1684‬‬
‫דוידוב דוד חי‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1685‬‬
‫דוידוב דוד חי‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1686‬‬
‫דוידוב דוד חי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1687‬‬
‫דוידוב דניאל בן פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1688‬‬
‫דוידוב דניאל בן פינחס‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1689‬‬
‫דוידוב ז‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1690‬‬
‫דוידוב זכר‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1691‬‬
‫דוידוב זכר בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1692‬‬
‫דוידוב חייקה‬
‫‪1693‬‬
‫דוידוב יא בן יו'‬
‫‪1694‬‬
‫דוידוב יאיר‬
‫‪1695‬‬
‫דוידוב יאירחי‬
‫‪1696‬‬
‫דוידוב יאירחי בן יעקב‬
‫‪1697‬‬
‫דוידוב יאר חי‬
‫שב‬
‫‪1698‬‬
‫דוידוב יוחנן‬
‫חלל‬
‫‪1699‬‬
‫דוידוב יוחנן בן יונתן‬
‫תאשכנד‬
‫‪1700‬‬
‫דוידוב יוחנן בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1701‬‬
‫דוידוב יוסף‬
‫‪1912-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1702‬‬
‫דוידוב יוסף‬
‫‪1908-1999‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1703‬‬
‫דוידוב יוסף בן אברהם חיים‬
‫‪1922-1977‬‬
‫‪1704‬‬
‫דוידוב יוסף בן איברהים‬
‫‪1705‬‬
‫דוידוב יוסף בן ניסים‬
‫‪1706‬‬
‫דוידוב יורי‬
‫שב‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪1707‬‬
‫דוידוב יורי בן ניסים‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1708‬‬
‫דוידוב יחיאל בן יונתן‬
‫תאשכנד‬
‫‪1709‬‬
‫דוידוב יעקב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1710‬‬
‫דוידוב יעקב בן בוריס‬
‫אנדיג'אן‪-‬נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1711‬‬
‫דוידוב יעקב בן דניאל‬
‫‪1914-1945‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪1712‬‬
‫דוידוב יעקב בן יצחק‬
‫‪1924-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1713‬‬
‫דוידוב יעקב בן נחום‬
‫‪1917-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1714‬‬
‫דוידוב יעקוב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1715‬‬
‫דוידוב יעקב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1716‬‬
‫דוידוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1717‬‬
‫דוידוב יצחק‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1718‬‬
‫דוידוב יצחק‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪1719‬‬
‫דוידוב יצחק בן בוריס‬
‫אנדיג'אן‪-‬נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1720‬‬
‫דוידוב יצחק בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1721‬‬
‫דוידוב יצחק בן ניסים‬
‫חלל‬
‫‪1722‬‬
‫דוידוב ישראל‬
‫נעדר‬
‫‪1723‬‬
‫דוידוב ישראל בן דוד‬
‫‪1724‬‬
‫דוידוב ישראל בן יונתן‬
‫‪1725‬‬
‫דוידוב מ‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪1923-1943‬‬
‫‪1910-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1726‬‬
‫דוידוב מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1727‬‬
‫דוידוב מ‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1728‬‬
‫דוידוב מ‪.‬יא‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1729‬‬
‫דוידוב מאיר בן רפאל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1730‬‬
‫דוידוב מאיר חי בן אליהו‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1731‬‬
‫דוידוב מיכאיל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪1732‬‬
‫דוידוב מיכאיל‬
‫חלל‬
‫‪1733‬‬
‫דוידוב מיכאיל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1734‬‬
‫דוידוב מיכאיל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪1735‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן חייא‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1736‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן חייא‬
‫‪1916-1986‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1737‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1738‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן מני‬
‫‪1916-1974‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1739‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן סימון‬
‫‪1922-‬‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1740‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן סימון‬
‫‪1922-‬‬
‫‪Срч‬‬
‫שב‬
‫‪1741‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1742‬‬
‫דוידוב מיכאיל בן שם סבאו יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1743‬‬
‫דוידוב מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1744‬‬
‫דוידוב מישאל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪1745‬‬
‫דוידוב מישאל‬
‫אנדיג'אן‪-‬נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1746‬‬
‫דוידוב מישאל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1747‬‬
‫דוידוב מנחם‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1748‬‬
‫דוידוב מנחם בן אלחנן‬
‫‪1926-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1749‬‬
‫דוידוב מני‬
‫‪1899-1943‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪1750‬‬
‫דוידוב מני‬
‫‪1899-1943‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪1751‬‬
‫דוידוב משה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1752‬‬
‫דוידוב משה בן דוד‬
‫‪1916-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1753‬‬
‫דוידוב משה בן דוד‬
‫‪1910-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1754‬‬
‫דוידוב מתת‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1755‬‬
‫דוידוב מתת‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪1756‬‬
‫דוידוב נ‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪1757‬‬
‫דוידוב נחום בן מיכאיל‬
‫‪1758‬‬
‫דוידוב ניסים‬
‫‪-1941‬‬
‫‪1923-1956‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1759‬‬
‫דוידוב נתן בן חייא‬
‫‪1916-1969‬‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1760‬‬
‫דוידוב נתנאל‬
‫‪1898-1969‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1761‬‬
‫דוידוב סנקה בן יעקב‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1762‬‬
‫דוידוב עזר‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1763‬‬
‫דוידוב עזרא‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1764‬‬
‫דוידוב פ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1765‬‬
‫דוידוב פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1766‬‬
‫דוידוב פינחס‬
‫‪1914-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1767‬‬
‫דוידוב צבי‬
‫‪1906-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1768‬‬
‫דוידוב צבי‬
‫‪1916-1999‬‬
‫‪1769‬‬
‫דוידוב צבי בן נתן‬
‫‪1916-1999‬‬
‫‪1911‬‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1770‬‬
‫דוידוב ר‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1771‬‬
‫דוידוב ראובן‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1772‬‬
‫דוידוב ראובן‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1773‬‬
‫דוידוב ראובן בן רפאל‬
‫תאשכנד‬
‫‪1774‬‬
‫דוידוב רחמין רחמן בן זכריה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1775‬‬
‫דוידוב רפאל‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1776‬‬
‫דוידוב רפאל‬
‫‪1777‬‬
‫דוידוב רפאל בן דוד‬
‫‪1778‬‬
‫דוידוב רפאל בן זאור‬
‫‪1779‬‬
‫דוידוב רפאל בן זאור‬
‫‪1780‬‬
‫דוידוב רפאל בן ניסים‬
‫‪19905‬‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪1919-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1781‬‬
‫דוידוב רפאל בן ניסים‬
‫‪1912-1944‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1782‬‬
‫דוידוב רפאל בן ניסים‬
‫‪1912-1944‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪1783‬‬
‫דוידוב ש‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1784‬‬
‫דוידוב שלום בן אבא‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1785‬‬
‫דוידוב שלמה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1786‬‬
‫דוידוב שלמה‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1919-‬‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1787‬‬
‫דוידוב שלמה‬
‫‪1788‬‬
‫דוידוב שלמה בן חיים‬
‫‪1911-1943‬‬
‫‪1789‬‬
‫דוידוב שלמה בן חיים‬
‫‪1911-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫‪1790‬‬
‫דוידוב שלמה בן חיים‬
‫‪1911-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1791‬‬
‫דוידוב שלמה חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1792‬‬
‫דוידוב שמחה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1793‬‬
‫דוידוב שמחה‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪1794‬‬
‫דוידוב שמחה‬
‫‪1915-1943‬‬
‫שב‬
‫‪1795‬‬
‫דוידוב שמעון בן בנימין‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1796‬‬
‫דוידובה חנה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1797‬‬
‫דוידובה מירה בן רחמין‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1798‬‬
‫דוידובה מרים בן סימון‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1799‬‬
‫דוסתוב אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1800‬‬
‫דוסתוב אברהם בן אליהו חיים‬
‫‪1904-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1801‬‬
‫דוסתוב חסיד בן ישראל‬
‫‪1910-1941‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫נעדר‬
‫‪1802‬‬
‫דמנוב יעקב בן דניאל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪1803‬‬
‫דמתוב גבריאל‬
‫‪1804‬‬
‫דמתוב יורי בן חייא‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫‪1805‬‬
‫דניאלוב אהרון בן מנוגור‬
‫‪1916-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1806‬‬
‫דניאלוב אמנון בן ניסים‬
‫‪1927-2005‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1807‬‬
‫דניאלוב אפרים‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1808‬‬
‫דניאלוב בכור בן ניסים‬
‫‪1908-1975‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1809‬‬
‫דניאלוב בכור בוריס בן שלמה‬
‫‪1923-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1810‬‬
‫דניאלוב גבריאל בן ניסים‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1811‬‬
‫דניאלוב גבריאל בן ניקולאי‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1812‬‬
‫דניאלוב יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1813‬‬
‫דניאלוב יעקוב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1814‬‬
‫דניאלוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1815‬‬
‫דניאלוב יצחק בן רחמין‬
‫‪1920-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1816‬‬
‫דניאלוב יצחק בן רחמין‬
‫‪1922-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1817‬‬
‫דניאלוב מרכיאל בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1818‬‬
‫דניאלוב רוטשילד בן ניסים‬
‫‪1912-2001‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1819‬‬
‫דניאלוב רפאל בן ניסים‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1820‬‬
‫דניירוב יצחק‬
‫‪1901-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1821‬‬
‫דתהאייב יוסוף‬
‫‪1915-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1822‬‬
‫דתהאייב מישא בן אתחאי‬
‫‪1924-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1823‬‬
‫דתהאייב משה‬
‫‪1923-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1824‬‬
‫הכהן מרכיאל בן ניסן‬
‫ה‬
‫‪1911-1984‬‬
‫סמרקנד דושנבה‬
‫שב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫ז‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1825‬‬
‫זאירוב שלמה‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1826‬‬
‫זבולונוב אלעזר‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1827‬‬
‫זבולונוב אלעזר‬
‫‪1924-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1828‬‬
‫זבורוב א‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1829‬‬
‫זבורוב אברהם‬
‫‪1915-1943‬‬
‫אוש‬
‫נעדר‬
‫‪1830‬‬
‫זבורוב אהרון בן ציון‬
‫‪1924-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1831‬‬
‫זבורוב ב‪.‬‬
‫‪1923-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1832‬‬
‫זבורוב בוריס בן מיכאיל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1833‬‬
‫זבורוב גבריאל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1834‬‬
‫זבורוב גבריאל‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪1835‬‬
‫זבורוב חסיד‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪1836‬‬
‫זבורוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪1837‬‬
‫זבורוב משיח מיכאיל בן יצחק‬
‫‪1922-2000‬‬
‫‪1838‬‬
‫זבורוב ניסים בן ישראל‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1839‬‬
‫זבלונוב א‪.‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1840‬‬
‫זבלונוב איליה‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1841‬‬
‫זבלונוב אליהו‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1842‬‬
‫זבלונוב אליהו‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1843‬‬
‫זבלונוב אליהו‬
‫‪1844‬‬
‫זבלונוב אליהוצבי בן ראובן‬
‫חלל‬
‫‪1907-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1845‬‬
‫זבלונוב אלעזר בן רחמין‬
‫‪1925-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1846‬‬
‫זבלונוב אפרים בן אלישע‬
‫‪-1942‬‬
‫סורכן‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪1847‬‬
‫זבלונוב אפרים בן יעקב‬
‫‪1918-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1848‬‬
‫זבלונוב ב‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1849‬‬
‫זבלונוב בוריס בן גדא‬
‫‪1909-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1850‬‬
‫זבלונוב בוריס בן גדא‬
‫‪1909-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1851‬‬
‫זבלונוב גבריאל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1852‬‬
‫זבלונוב גבריאל בן אלישע‬
‫‪1910-1943‬‬
‫סורכן‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪1853‬‬
‫זבלונוב דניאל בן יוסף ‪,‬פרחה האמה‬
‫‪1922-1985‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1854‬‬
‫זבלונוב חזקיה בן רפאל‬
‫‪1910-1972‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1855‬‬
‫זבלונוב חנן‬
‫‪1906-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1856‬‬
‫זבלונוב חנן בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1857‬‬
‫זבלונוב חנן בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1858‬‬
‫זבלונוב חנן בן פולצ'י‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1859‬‬
‫זבלונוב חנניה בן רפאל‬
‫‪1912-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1860‬‬
‫זבלונוב ידידיה בן רפאל‬
‫‪1914-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1861‬‬
‫זבלונוב יוחאי בן מיכאיל‬
‫‪1914-1998‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1862‬‬
‫זבלונוב יוסף‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1863‬‬
‫זבלונוב יצחק‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1906-1942‬‬
‫‪1917-1943‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫נעדר‬
‫‪1864‬‬
‫זבלונוב יצחק‬
‫‪1865‬‬
‫זבלונוב יצחק‬
‫‪1919-1942‬‬
‫‪1866‬‬
‫זבלונוב יצחק בן ציון‬
‫‪1912-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫‪1867‬‬
‫זבלונוב לוי בן אבא‬
‫‪1912-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1868‬‬
‫זבלונוב מאיר חי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1869‬‬
‫זבלונוב מאיר חי‬
‫‪1924-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1870‬‬
‫זבלונוב מיכאיל בן מרדכי‬
‫‪1908-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪1871‬‬
‫זבלונוב מנשה בן גדא‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1872‬‬
‫זבלונוב מרדכי‬
‫‪1922-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪1873‬‬
‫זבלונוב משה בן גדא‬
‫‪1920-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1874‬‬
‫זבלונוב משה בן גדא‬
‫‪1920-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1875‬‬
‫זבלונוב משיח בן יעקב‬
‫‪1916-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪1876‬‬
‫זבלונוב משיח בן יעקב‬
‫‪1915-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1877‬‬
‫זבלונוב עמנואל‬
‫‪1908-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1878‬‬
‫זבלונוב קטן‬
‫‪1917-1996‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1879‬‬
‫זבלונוב רחמין‬
‫חי ‪ 64‬שנה‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1880‬‬
‫זבלונוב רחמין בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1881‬‬
‫זבלונוב ריבי חיים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1882‬‬
‫זבלונוביעקובוב גבריאל‬
‫‪1919-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1883‬‬
‫זבלונובישרואלוב שמחה‬
‫‪1921-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1884‬‬
‫זברוב מיכאיל בן יצחק‬
‫‪1922-‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪1885‬‬
‫זוורוב אברהם א‪.‬‬
‫‪1915-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪1886‬‬
‫זוורוב אהרון בן ציון‬
‫‪1924-1943‬‬
‫אש‬
‫נעדר‬
‫‪1887‬‬
‫זוורוב אליהו בן אהרון‬
‫‪1923-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪1888‬‬
‫זוורוב אפרים‬
‫‪1917-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪1889‬‬
‫זוורוב אפרים בן זבולון‬
‫‪1890‬‬
‫זוורוב גבריאל‬
‫‪1891‬‬
‫זוורוב יא בן צ‪.‬‬
‫‪1892‬‬
‫זוורוב יוסף בן איברהים‬
‫‪1893‬‬
‫זוורוב יורי בן חזקיה‬
‫‪1894‬‬
‫זוורוב יצחק ברוך‬
‫שב‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪1905-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪1895‬‬
‫זוורוב מיכאיל בן ש‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪1896‬‬
‫זוורוב משה בן שלום‬
‫‪1914-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪1897‬‬
‫זוורוב שלמה בן אהרון‬
‫‪1923-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪1898‬‬
‫זוורוב שלמה בן ישראל‬
‫‪1910-1944‬‬
‫‪1899‬‬
‫זייבוב בוריס בכור בן חזקיה‬
‫‪1916 1917-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1900‬‬
‫זירכייב גבריאל בן שלום‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1901‬‬
‫זירכייב רפאל‪ .‬בן שלום‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1902‬‬
‫זירכייב שמואל‬
‫‪1925-2009‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1903‬‬
‫זירכייבה אפרים בן יוסף‬
‫‪1911-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1904‬‬
‫זירכייבה ישועה שורה‬
‫‪1924-2000‬‬
‫‪1905‬‬
‫זירכייבה רנה בן יעקב‬
‫‪-1952‬‬
‫‪1906‬‬
‫זכאצ'ייב יהודה‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪1907‬‬
‫זקנוב איליה בן אפרים‬
‫‪1923-2011‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1908‬‬
‫זקנוב אליקס בן אפרים‬
‫‪1919-1979‬‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1909‬‬
‫זקנוב אלכסנדר בן רחמן‬
‫‪1921-1943‬‬
‫קזלינסק‬
‫נעדר‬
‫‪1910‬‬
‫זקנוב ארכדי‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1911‬‬
‫זקנוב חייא‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1912‬‬
‫זקנוב חייא בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1913‬‬
‫זקנוב יהודה בן אפרים‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1914‬‬
‫זקנוב יוסף‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1915‬‬
‫זקנוב יוסף‬
‫קזלינסק‬
‫נעדר‬
‫‪1916‬‬
‫זקנוב יוסף‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1917‬‬
‫זקנוב יוסף בן ידיד‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1918‬‬
‫זקנוב יורי בן אפרים‬
‫‪1912-1989‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1919‬‬
‫זקנוב מיכאיל בן אפרים‬
‫‪1913-1997‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1920‬‬
‫זקנוב מנשה בן אפרים‬
‫‪1913-1997‬‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1921‬‬
‫זקנוב משיח‬
‫‪1914-1997‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1922‬‬
‫זקנוב נוריאל‬
‫‪1912-1981‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1923‬‬
‫זקנוב נוריאל בן אפרים‬
‫‪1924‬‬‫‪1904-1944‬‬
‫‪1914-2008‬‬
‫‪1900-1942‬‬
‫שב‬
‫‪1924‬‬
‫זקנוב שאול‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1925‬‬
‫זקנוב שאול בן רחמן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1926‬‬
‫זקנוב שלמה בן רחמן‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪1927‬‬
‫זקנוב שמואל‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪1928‬‬
‫זקנוב שמואל בן רחמן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1929‬‬
‫זרגרוב אליעזר בן מירזא‬
‫‪1921-1941‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫נעדר‬
‫‪1930‬‬
‫זרגרוב בוריס בן אברהם‬
‫‪1922-2009‬‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪1931‬‬
‫זרגרוב דוד בן יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1932‬‬
‫זרגרוב יא‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1933‬‬
‫זרגרוב יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1934‬‬
‫זרגרוב יצחק בן יוחנן‬
‫‪-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1935‬‬
‫זרגרוב יצחק בן ניאז‬
‫‪1908-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1936‬‬
‫זרגרוב מיכאיל בן ניאז‬
‫‪1918-1945‬‬
‫‪1906-1994‬‬
‫‪1922-‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1937‬‬
‫זרגרוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪1905-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1938‬‬
‫זרגרוב ניקולאי בן ניאז‬
‫‪1920-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1939‬‬
‫חאג'איב איליה בן נתן‬
‫‪1940‬‬
‫חאג'איב איליהו בן מיכאיל‬
‫‪1941‬‬
‫חאג'איב יוסף בן נ‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫ח‬
‫‪1920-‬‬
‫תרמז‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1942‬‬
‫חאג'איב יצחק‬
‫‪1908-1942‬‬
‫חורזם‬
‫נעדר‬
‫‪1943‬‬
‫חאג'איב יצחק‬
‫‪1915-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪1944‬‬
‫חאג'איב מיכאיל בן הכהן‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1945‬‬
‫חאג'איב מיכה בן אהרון‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1946‬‬
‫חאג'איב ניסן‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1907-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1947‬‬
‫חאג'איב נתן‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1948‬‬
‫חאג'איב קטן‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1949‬‬
‫חאג'איב רחמן‬
‫‪1912-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪1950‬‬
‫חאג'ייב איליה בן נתן‬
‫‪1920-‬‬
‫תרמז‬
‫שב‬
‫‪1951‬‬
‫חאנימוב אברהם‬
‫שב‬
‫‪1952‬‬
‫חאנימוב אברהם‬
‫שב‬
‫‪1953‬‬
‫חאנימוב אברהם בן אלעזר‬
‫‪1954‬‬
‫חאנימוב בוריס‬
‫‪1955‬‬
‫חאנימוב בוריס‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1910-1981‬‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1922-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1956‬‬
‫חאנימוב בכור‬
‫‪1922-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1957‬‬
‫חאנימוב ברוך‬
‫‪1913-1986‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1958‬‬
‫חאנימוב גבריאל בן מירזא‬
‫‪1922-1997‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1959‬‬
‫חאנימוב זלמן בן ג'ורא באי‬
‫‪1913-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪1960‬‬
‫חאנימוב חזקיה‬
‫‪1961‬‬
‫חאנימוב חיים בן ניסים‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1962‬‬
‫חאנימוב יואב בן ניסים‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1963‬‬
‫חאנימוב מאיר‪-‬חי בן אפרים‬
‫‪1913-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1964‬‬
‫חאנימוב מיכאיל בן מ‪.‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1965‬‬
‫חאנימוב מלכיאל‬
‫?‬
‫שב‬
‫‪1966‬‬
‫חאנימוב מרכיאל בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1967‬‬
‫חאנימוב ניסן‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1968‬‬
‫חאנימוב ניסן בן ניסים‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1969‬‬
‫חאנימוב רוטשילד בן מירזא‬
‫‪1919-‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1970‬‬
‫חאנימוב רוטשילד בן ששון‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1971‬‬
‫חאנימוב רשיד בן ששון‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1972‬‬
‫חאנימוב שלמה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1973‬‬
‫חאנימוב שמואל בן מירזא‬
‫?‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1974‬‬
‫חג'איב אליהו בן מיכאיל‬
‫‪1920-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1975‬‬
‫חדייב יוסף חי בן יוסף‬
‫‪1916-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1976‬‬
‫חווסוב גבריאל בן אפרים‬
‫‪1914-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1977‬‬
‫חולדארוב בכור‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1978‬‬
‫חולדארוב חיים‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1979‬‬
‫חולדארוב יעקוב‬
‫‪-1945‬‬
‫‪1980‬‬
‫חולדארוב מאיר בן ציון‬
‫‪1981‬‬
‫חולדארוב ניסים‬
‫‪1982‬‬
‫חולדארוב ציון‬
‫‪1983‬‬
‫חולדארוב רחמין‬
‫‪1984‬‬
‫חולדארוב רחמין‬
‫‪1985‬‬
‫חזואיב זלמן‬
‫‪1898-1942‬‬
‫‪1986‬‬
‫חזנוב אהרון בן ישראל‬
‫‪1987‬‬
‫חזנוב ארי בן יצחק‬
‫‪1988‬‬
‫חזנוב בוריס‬
‫‪1989‬‬
‫חזנוב מיכאיל‬
‫‪1911-2009‬‬
‫‪1919-2005‬‬
‫?‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1905-1986‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪1917-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫?‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1907-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1903-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1907-1945‬‬
‫‪1901-‬‬
‫חלל‬
‫דושנבה‬
‫היה בשבי‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1990‬‬
‫חזנוב מיכאיל בן נפשי‬
‫‪1991‬‬
‫חזקייאיב אברהם בן יוסף‬
‫‪1992‬‬
‫חיומוב בנציון‬
‫‪1993‬‬
‫חיזקוב אוריאל יורי בן יקותיאל‬
‫‪1994‬‬
‫חייאיב זלמן בן חייא‬
‫‪1995‬‬
‫חייאיב מרדכי בן משה‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪1996‬‬
‫חייאיב משה‬
‫‪1901-1943‬‬
‫‪1997‬‬
‫חייאיב משה בן חייא‬
‫‪1998‬‬
‫חייאיב פינחס בן חייא‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪1999‬‬
‫חייאיב שמחה בן חייא‬
‫‪1916-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫‪1917-1989‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪2000‬‬
‫חיימוב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2001‬‬
‫חיימוב א‪ .‬בן או'‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2002‬‬
‫חיימוב א‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2003‬‬
‫חיימוב אבא‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2004‬‬
‫חיימוב אבא בן ניסים‬
‫אשכבד‬
‫חלל‬
‫‪2005‬‬
‫חיימוב אבא חי‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪2006‬‬
‫חיימוב אבא חי בן מיכאיל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2007‬‬
‫חיימוב אבנר‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2008‬‬
‫חיימוב אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2009‬‬
‫חיימוב אברהם‬
‫‪2010‬‬
‫חיימוב אברהם בן חיים‬
‫‪1922-1970‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1900-1944‬‬
‫נעדר‬
‫‪2011‬‬
‫חיימוב אוריאל בן צבי‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2012‬‬
‫חיימוב איל'‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2013‬‬
‫חיימוב איליה‬
‫‪1897-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪2014‬‬
‫חיימוב איליה‬
‫‪1915-1985‬‬
‫‪2015‬‬
‫חיימוב איליה בן יונוס‬
‫‪1925-1945‬‬
‫‪2016‬‬
‫חיימוב איס'‬
‫שב‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫מת מפצעיו‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2017‬‬
‫חיימוב אליהו‬
‫‪1892-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪2018‬‬
‫חיימוב אליהו‬
‫‪1926-1945‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2019‬‬
‫חיימוב אליהו בן מיכאיל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2020‬‬
‫חיימוב אליהו בן מיכאיל‬
‫‪1916-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2021‬‬
‫חיימוב אפרים בן דוד‬
‫‪1905-1982‬‬
‫אורגנג'‬
‫שב‬
‫‪2022‬‬
‫חיימוב ארי‬
‫‪1904-1984‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2023‬‬
‫חיימוב ארי בן חיים‬
‫‪1910-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2024‬‬
‫חיימוב ב‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2025‬‬
‫חיימוב ב‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2026‬‬
‫חיימוב ב‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪2027‬‬
‫חיימוב בוריס‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2028‬‬
‫חיימוב בוריס בן חזקיה‬
‫‪1925-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2029‬‬
‫חיימוב בוריס בן ניסים‬
‫‪1913-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2030‬‬
‫חיימוב בכור‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2031‬‬
‫חיימוב בכור בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2032‬‬
‫חיימוב בכור בן ייסין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1924-‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1921-‬‬
‫‪2033‬‬
‫חיימוב בכורבכור בן אהרון‬
‫‪2034‬‬
‫חיימוב בנימין בן חזקיה‬
‫‪2035‬‬
‫חיימוב בנימין בן שלמה‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪2036‬‬
‫חיימוב ברוך חי‬
‫‪1925-1943‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫הושפט צבאי‬
‫נעדר‬
‫‪2037‬‬
‫חיימוב ג‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2038‬‬
‫חיימוב גבריאל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2039‬‬
‫חיימוב גבריאל‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫‪2040‬‬
‫חיימוב גבריאל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2041‬‬
‫חיימוב גבריאל בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2042‬‬
‫חיימוב גבריאל בן יוחנן‬
‫‪1913-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2043‬‬
‫חיימוב גבריאל בן מאיר‬
‫‪1924-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪2044‬‬
‫חיימוב גבריאל בן ניסים‬
‫‪1916-1997‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2045‬‬
‫חיימוב ג'ורא בן מיכאיל‬
‫‪1920-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2046‬‬
‫חיימוב גריגורי בן בוריס‬
‫‪-1943‬‬
‫מוסקבה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2047‬‬
‫חיימוב דוד‬
‫‪1916-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪2048‬‬
‫חיימוב דוד‬
‫‪1916-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2049‬‬
‫חיימוב דניאל‬
‫‪1907-1942‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪2050‬‬
‫חיימוב ולדימיר בן שלמה‬
‫‪1926-‬‬
‫שב‬
‫‪2051‬‬
‫חיימוב ולדימיר בן שלמה‬
‫‪1926-‬‬
‫שב‬
‫‪2052‬‬
‫חיימוב ולדימיר אבא‬
‫‪1924-1994‬‬
‫שב‬
‫‪2053‬‬
‫חיימוב ח‪.‬‬
‫‪2054‬‬
‫חיימוב חזקיה‬
‫‪2055‬‬
‫חיימוב חזקיה‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2056‬‬
‫חיימוב חזקיה‬
‫‪1898-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2057‬‬
‫חיימוב חזקיה‬
‫‪1898-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2058‬‬
‫חיימוב חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2059‬‬
‫חיימוב חזקיה‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2060‬‬
‫חיימוב חזקיה חזקיה בן שלום‬
‫‪1900-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2061‬‬
‫חיימוב חי‬
‫‪1916-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2062‬‬
‫חיימוב חייא‬
‫‪1897-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2063‬‬
‫חיימוב חיים‬
‫?‬
‫?‬
‫שב‬
‫‪2064‬‬
‫חיימוב חיים‪-‬צבי‬
‫‪1912-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪2065‬‬
‫חיימוב חקזיה‬
‫‪1908-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2066‬‬
‫חיימוב י‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪2067‬‬
‫חיימוב י‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫‪2068‬‬
‫חיימוב י‪ .‬בן ל‪.‬‬
‫‪2069‬‬
‫חיימוב יא‪.‬‬
‫‪2070‬‬
‫חיימוב יא‪.‬‬
‫‪1908-1944‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪2071‬‬
‫חיימוב יאיר בן יצחק‬
‫‪1920-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2072‬‬
‫חיימוב יוסף‬
‫‪1894-1977‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2073‬‬
‫חיימוב יוסף בן אברהם‬
‫‪1896-1942‬‬
‫?‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2074‬‬
‫חיימוב יוסף בן חיים‬
‫‪1918-2008‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2075‬‬
‫חיימוב יוסף בן מיכאיל‬
‫‪1916-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2076‬‬
‫חיימוב יעקב‬
‫‪2077‬‬
‫חיימוב יעקוב בן חזקיה‬
‫‪1909-1942‬‬
‫‪2078‬‬
‫חיימוב יצחק‬
‫‪1908-1988‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2079‬‬
‫חיימוב יצחק‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2080‬‬
‫חיימוב יצחק בן מיכאיל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2081‬‬
‫חיימוב יצחק בן נתן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2082‬‬
‫חיימוב ישראל‬
‫‪1912-‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2083‬‬
‫חיימוב ישראל‬
‫‪1912-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2084‬‬
‫חיימוב ישראל בן נחום‬
‫‪1912-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2085‬‬
‫חיימוב ישראל בן ניסים‬
‫‪1912-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2086‬‬
‫חיימוב ישראל בן שלמה‬
‫‪1918-1941‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪2087‬‬
‫חיימוב ישראלישראל בן ניסים‬
‫‪1912-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2088‬‬
‫חיימוב מאיר‬
‫חלל‬
‫‪2089‬‬
‫חיימוב מאיר בן אברהם‬
‫‪1923-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2090‬‬
‫חיימוב מאיר בן ארם‬
‫‪1923-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2091‬‬
‫חיימוב מאיר חי‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2092‬‬
‫חיימוב מאיר חי בן חיזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2093‬‬
‫חיימוב מיכאיל‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪2094‬‬
‫חיימוב מיכאיל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪2095‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן גבאי‬
‫‪1920-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2096‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן חיים‬
‫‪1914-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2097‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן יוחנן‬
‫‪1912-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2098‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫‪2099‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן ניסים‬
‫שב‬
‫‪1925‬‬‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪2100‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1919-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2101‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1919-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2102‬‬
‫חיימוב מיכאיל בן נסיר‬
‫‪2103‬‬
‫חיימוב מיכאיל מישאל בן ניסים‬
‫‪2104‬‬
‫חיימוב מיכאל בן מיכאיל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪1916-‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪2105‬‬
‫חיימוב מילייס‬
‫‪1898-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2106‬‬
‫חיימוב מישא‬
‫‪1902-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2107‬‬
‫חיימוב מישא בן משה‬
‫‪1921-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪2108‬‬
‫חיימוב מישא בן משה‬
‫‪1919-‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪2109‬‬
‫חיימוב מישא בן ניסים‬
‫‪1923-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2110‬‬
‫חיימוב מישא‬
‫‪1923-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪2111‬‬
‫חיימוב מישאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪2112‬‬
‫חיימוב מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2113‬‬
‫חיימוב מישאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2114‬‬
‫חיימוב מישאל בן יצחק באי‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2115‬‬
‫חיימוב מישאל מישא בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2116‬‬
‫חיימוב מלאכים‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2117‬‬
‫חיימוב מלאכים‬
‫‪2118‬‬
‫חיימוב מלכיאל‬
‫‪1923-1942‬‬
‫‪1907-1943‬‬
‫‪1917-‬‬
‫שב‬
‫‪1904-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2119‬‬
‫חיימוב מנחם‬
‫‪2120‬‬
‫חיימוב מרדכי‬
‫‪2121‬‬
‫חיימוב מרדכי‬
‫‪2122‬‬
‫חיימוב משה חי‬
‫‪2123‬‬
‫חיימוב מתת בן יוחנן‬
‫‪2124‬‬
‫חיימוב נ‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2125‬‬
‫חיימוב נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2126‬‬
‫חיימוב נוריאל‬
‫‪2127‬‬
‫חיימוב נוריאל בן צבי‬
‫‪2128‬‬
‫חיימוב נוריאל בן רפאל‬
‫‪1919-‬‬
‫‪2129‬‬
‫חיימוב נוריאל בן רפאל‬
‫‪1926-‬‬
‫‪2130‬‬
‫חיימוב נוריאל נוריאידין בן מאיר‬
‫‪1919-‬‬
‫שב‬
‫‪2131‬‬
‫חיימוב ניסים‬
‫‪1927-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2132‬‬
‫חיימוב נריה‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1904-1988‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1919-‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪1915-1943‬‬
‫‪1919-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪2133‬‬
‫חיימוב נתן‬
‫‪1904-1943‬‬
‫קרה‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪2134‬‬
‫חיימוב נתן בן מירזא‬
‫‪1922-1986‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2135‬‬
‫חיימוב נתנאל‬
‫‪-1943‬‬
‫‪2136‬‬
‫חיימוב נתנאל‬
‫‪2137‬‬
‫חיימוב עוזיאל בן אהרון‬
‫נעדר‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪1902-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2138‬‬
‫חיימוב עזריה‬
‫‪1906-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2139‬‬
‫חיימוב עזריה בן אלישע‬
‫‪1909-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2140‬‬
‫חיימוב פ‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2141‬‬
‫חיימוב פולאט‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2142‬‬
‫חיימוב צבי חיים‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2143‬‬
‫חיימוב ר‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2144‬‬
‫חיימוב ר‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2145‬‬
‫חיימוב רחים‬
‫‪1909-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2146‬‬
‫חיימוב רחמים בן חיים‬
‫‪1923-1945‬‬
‫?‬
‫חלל‬
‫‪2147‬‬
‫חיימוב רחמין‬
‫‪1923-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2148‬‬
‫חיימוב רחמין‬
‫‪1910-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2149‬‬
‫חיימוב רחמין‬
‫‪1911-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫הושפט צבאי‬
‫‪2150‬‬
‫חיימוב רחמין‬
‫‪1910-1945‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2151‬‬
‫חיימוב רחמין‬
‫‪1923-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2152‬‬
‫חיימוב רחמין בן אבא‬
‫‪1919-‬‬
‫הושפט צבאי‬
‫‪2153‬‬
‫חיימוב רחמין בן חיים‬
‫‪1901-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2154‬‬
‫חיימוב רחמין בן נתן‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2155‬‬
‫חיימוב רחמין בן שאול‬
‫‪1909-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2156‬‬
‫חיימוב רחמין בן שלמה‬
‫‪1910-1945‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2157‬‬
‫חיימוב רפאל‬
‫‪1913-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2158‬‬
‫חיימוב רפאל‬
‫‪1918-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2159‬‬
‫חיימוב רפאל‬
‫‪1916-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2160‬‬
‫חיימוב רפאל‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪2161‬‬
‫חיימוב ש‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2162‬‬
‫חיימוב שלמה בן חיים‬
‫‪2163‬‬
‫חיימוב שמואל בן יוחנן‬
‫‪2164‬‬
‫חיימוב שמחה בן בנימין‬
‫‪2165‬‬
‫חיימוב טיילאק אברהם‬
‫‪2166‬‬
‫חיימוב טיילאק רחמין בן אברהם‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫?‬
‫חלל‬
‫‪1920-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2167‬‬
‫חיימצ'איב ברוך חי‬
‫‪1911-1993‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2168‬‬
‫חיימצ'איב רפאל‬
‫‪1911-1993‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2169‬‬
‫חייתוב א‪ .‬בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2170‬‬
‫חייתוב אבא‬
‫?‬
‫שב‬
‫?‬
‫‪2171‬‬
‫חייתוב אברהם בן משה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫תורכיסטן‬
‫חלל‬
‫‪2172‬‬
‫חייתוב אברהם בן משה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2173‬‬
‫חייתוב חיים‬
‫‪1916-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2174‬‬
‫חייתוב מאיר חי‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2175‬‬
‫חייתוב עמנואל‬
‫?‬
‫?‬
‫שב‬
‫‪2176‬‬
‫חייתוב עמנואל‬
‫?‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2177‬‬
‫חייתוב רחמן‬
‫‪1921-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2178‬‬
‫חייתוב תסכוזה‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2179‬‬
‫חכימוב חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2180‬‬
‫חכמוב יצחק בן מיכאיל‬
‫‪2181‬‬
‫חכמוב מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪2182‬‬
‫חכמוב מיכאיל בן רחמין‬
‫‪1924-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪2183‬‬
‫חכמוב מישאל בן רחמין‬
‫‪1921-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪2184‬‬
‫חכמוב נ‪.‬מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2185‬‬
‫חכמוב עמנואל בן ניסים‬
‫שב‬
‫‪2186‬‬
‫חכמוב ש‪ миль‬בן רחמין‬
‫‪2187‬‬
‫חכמוב שמואל בן רחמין‬
‫‪2188‬‬
‫חליקוב יצחק‬
‫‪2189‬‬
‫חמימוב סייפא‬
‫‪2190‬‬
‫חסידוב יוסף בן חסיד‬
‫‪2191‬‬
‫חסידוב יוסף בן חסיד‬
‫ח'וג'נד‬
‫‪1922-1942‬‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫?‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1922-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1925-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2192‬‬
‫חסידוב מאיר חי‬
‫‪1903-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2193‬‬
‫חסנוב דוד‬
‫‪-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2194‬‬
‫חסנוב יעקוב‬
‫‪1895-1945‬‬
‫?‬
‫חלל‬
‫‪2195‬‬
‫חסנוב ניסן בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2196‬‬
‫חפיזוב חזקיה בן סימן טוב‬
‫‪1911-1976‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2197‬‬
‫חפיזוב יצחק‬
‫‪1910-1943‬‬
‫?‬
‫חלל‬
‫‪2198‬‬
‫חפיזוב מישא בן רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2199‬‬
‫חפיזוב מנשה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2200‬‬
‫חפיזוב ניסן בן סימן טוב‬
‫‪1900-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2201‬‬
‫חפיזוב רפאל בן בנימין‬
‫‪1891-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2202‬‬
‫חתמוב אבא‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2203‬‬
‫חתמוב בנציון‬
‫‪1923-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2204‬‬
‫חתמוב דוד‬
‫‪1902-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2205‬‬
‫חתמוב חיים‬
‫‪1918-1944‬‬
‫מרי‬
‫נעדר‬
‫‪2206‬‬
‫חתמוב חיים‬
‫‪1896-‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2207‬‬
‫חתמוב יעקב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2208‬‬
‫חתמוב יצחק‬
‫‪1914-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2209‬‬
‫חתמוב ישא‬
‫‪1913-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2210‬‬
‫חתמוב נריהיהודה‪-‬ארי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2211‬‬
‫חתמוב קטן‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2212‬‬
‫חתמוב רחמין‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2213‬‬
‫חתמוב תמר‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪1919-1965‬‬
‫ט‬
‫‪2214‬‬
‫טביבוב מיכאיל בן אליהו‪/‬צביה‬
‫‪1924-2014‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2215‬‬
‫טחלוב אבא חיחי בן גבריאל‬
‫‪1918-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2216‬‬
‫טחלוב מלאכים‬
‫‪1904-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫י‬
‫‪2217‬‬
‫יאדגרוב אברהם בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2218‬‬
‫יאדגרוב אליהו מני‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2219‬‬
‫יאדגרוב אליהו מני‬
‫‪2220‬‬
‫יאדגרוב אליהומני‬
‫‪2221‬‬
‫יאדגרוב אמון‬
‫‪2222‬‬
‫יאדגרוב גבריאל‬
‫‪2223‬‬
‫יאדגרוב גבריאל‬
‫‪-1941‬‬
‫‪2224‬‬
‫יאדגרוב גבריאל‬
‫‪1925-2001‬‬
‫‪2225‬‬
‫יאדגרוב גבריאל בן אפרים‬
‫‪2226‬‬
‫יאדגרוב גבריאל בן אפרים‬
‫‪2227‬‬
‫יאדגרוב גבריאל בן יחיאל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪1925-‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫בייסון‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪2228‬‬
‫יאדגרוב ג'ורא בן ידגאר‬
‫‪1916-1941‬‬
‫אזבכיסטן‬
‫מת בשבי‬
‫‪2229‬‬
‫יאדגרוב חיאת‬
‫‪1912-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2230‬‬
‫יאדגרוב יוסף בן יצחק‬
‫‪1923-‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2231‬‬
‫יאדגרוב יוסף בן יצחק‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2232‬‬
‫יאדגרוב יצחק בן ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2233‬‬
‫יאדגרוב ישראל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2234‬‬
‫יאדגרוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2235‬‬
‫יאדגרוב מיכאיל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪2236‬‬
‫יאדגרוב מיכאיל‬
‫‪1903-1944‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2237‬‬
‫יאדגרוב מני בן יוסף חיים‬
‫‪1921-1942‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪2238‬‬
‫יאדגרוב מרדכי‬
‫‪2239‬‬
‫יאדגרוב מרדכי‬
‫‪1914-1943‬‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2240‬‬
‫יאדגרוב מרדכי בן אבא‬
‫‪1912-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪2241‬‬
‫יאדגרוב מרדכי בן אבא חיים‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2242‬‬
‫יאדגרוב משה בן ידגאר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2243‬‬
‫יאדגרוב משה משה‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2244‬‬
‫יאדגרוב ניסים בן יצחק‬
‫‪1917-1941‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪2245‬‬
‫יאדגרוב נריה‬
‫‪1920-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2246‬‬
‫יאדגרוב נריה בן יעקב‬
‫‪1921-1941‬‬
‫‪2247‬‬
‫יאדגרוב קונסטנטין‬
‫‪2248‬‬
‫יאדגרוב שלום‬
‫‪2249‬‬
‫יאדגרוב שלום‬
‫‪1917-‬‬
‫נעדר‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2250‬‬
‫יאדגרוב שלמה‬
‫‪1900-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2251‬‬
‫יאדגרוביאדגרוב רוזה‬
‫‪1912-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2252‬‬
‫יאירוב חיא בן מישאל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2253‬‬
‫יאירוב חנניה‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪2254‬‬
‫יגודאיב אבנר בן חזקיה‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2255‬‬
‫יגודאיב אבנר בן חזקיה‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2256‬‬
‫יגודאיב אוריאל בן עמנואל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2257‬‬
‫יגודאיב ב‪.‬ר‪.‬‬
‫‪2258‬‬
‫יגודאיב בוריס‬
‫‪2259‬‬
‫יגודאיב בוריס בן מני‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫שב‬
‫‪2260‬‬
‫יגודאיב בוריס בן רחמים‬
‫‪1909-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2261‬‬
‫יגודאיב בוריס בן רחמין‬
‫‪1909-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2262‬‬
‫יגודאיב בכור‬
‫‪1924-1989‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2263‬‬
‫יגודאיב בנציון שאשיל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2264‬‬
‫יגודאיב גבריאל‬
‫‪1916-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2265‬‬
‫יגודאיב גבריאל בן עמנואל‬
‫‪1916-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2266‬‬
‫יגודאיב גבריאל גבריאל בן עמנואל‬
‫‪1917-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2267‬‬
‫יגודאיב דוד בן חזקיה‬
‫‪1919-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2268‬‬
‫יגודאיב חיים בן יוחנן‬
‫‪1916-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2269‬‬
‫יגודאיב חיים בן יוכתאי‬
‫‪1911-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2270‬‬
‫יגודאיב חיים בן יונתן‬
‫‪1914-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2271‬‬
‫יגודאיב חיים בן יונתן‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪2272‬‬
‫יגודאיב י‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2273‬‬
‫יגודאיב י‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2274‬‬
‫יגודאיב יוסף‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2275‬‬
‫יגודאיב יוסף בן נישמ‪.‬‬
‫‪1914-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2276‬‬
‫יגודאיב יוסף בן רחמין‬
‫‪1916-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2277‬‬
‫יגודאיב יעקב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2278‬‬
‫יגודאיב יצחק בן דוד‬
‫‪2279‬‬
‫יגודאיב ישראל‬
‫‪2280‬‬
‫יגודאיב ישראל בן חיים‬
‫‪1918-‬‬
‫‪2281‬‬
‫יגודאיב ישראל בן רחמן‬
‫‪1913-1942‬‬
‫‪2282‬‬
‫יגודאיב מ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪2283‬‬
‫יגודאיב מושקה‬
‫‪2284‬‬
‫יגודאיב מיכאיל‬
‫‪1925-‬‬
‫נעדר‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1916-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2285‬‬
‫יגודאיב מיכאיל‬
‫‪2286‬‬
‫יגודאיב מיכאיל‬
‫‪2287‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן אברהם‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫‪1922-‬‬
‫מצב‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪2288‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪1922-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2289‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן אהרון‬
‫‪1922-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2290‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1922-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪2291‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן חזקיה‬
‫‪1920-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫הושפט צבאי‬
‫‪2292‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן מיטרי‬
‫‪1918-1944‬‬
‫צ'רג'או‬
‫חלל‬
‫‪2293‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫‪1912-‬‬
‫‪2294‬‬
‫יגודאיב מיכאיל בן פינחס‬
‫‪1910-1941‬‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2295‬‬
‫יגודאיב מישא‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2296‬‬
‫יגודאיב מישא‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2297‬‬
‫יגודאיב מישא‬
‫‪1916-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪2298‬‬
‫יגודאיב מישאס‬
‫‪1915-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪2299‬‬
‫יגודאיב מני‬
‫‪1917-1939‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2300‬‬
‫יגודאיב מנשה בן לוי‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2301‬‬
‫יגודאיב מרכיאל בן סימן טוב‬
‫‪1902-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2302‬‬
‫יגודאיב נוריאל‬
‫‪1902-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2303‬‬
‫יגודאיב נילסון בן דוד‬
‫‪1913-1945‬‬
‫צ'רג'או‬
‫נעדר‬
‫‪2304‬‬
‫יגודאיב ניסן‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2305‬‬
‫יגודאיב ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2306‬‬
‫יגודאיב נריה‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2307‬‬
‫יגודאיב נריה‬
‫אשכבד‬
‫חלל‬
‫‪2308‬‬
‫יגודאיב סימיון בן אברהם‬
‫‪1926-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2309‬‬
‫יגודאיב צבי בן ניסים‬
‫‪1924-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2310‬‬
‫יגודאיב ר‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2311‬‬
‫יגודאיב רוטשילד בן רחמין‬
‫‪1919-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2312‬‬
‫יגודאיב ריבי דרוז‬
‫‪-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2313‬‬
‫יגודאיב רפאל בן ליקל‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪2314‬‬
‫יגודאיב רפאל בן ניסן‬
‫‪1920-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2315‬‬
‫יגודאיב רפאל בן ניסן‬
‫‪1920-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2316‬‬
‫יגודאיב שלום‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2317‬‬
‫יגודאיב שלום בן סתם‬
‫‪1922-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2318‬‬
‫יגודאיב שלמה‬
‫‪1912-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2319‬‬
‫יגודאיב שלמה‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2320‬‬
‫יגודאיב שלמה‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪2321‬‬
‫יגודאיב שלמה‬
‫‪1911-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2322‬‬
‫יגודאיב שלמה‬
‫‪-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2323‬‬
‫יגודאיב שלמה בן דוד‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2324‬‬
‫יגודאיב שלמהחי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2325‬‬
‫יגודאיב שמואל בן משיח‬
‫‪1910-2003‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2326‬‬
‫יגודאיבאלמאיב בן יעקב‬
‫‪1922-1974‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2327‬‬
‫יגודאיבה רבקה בן ייול‬
‫תאשכנד‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2328‬‬
‫יהושובאיב אברהם בן לוי‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2329‬‬
‫יהושובאיב גבריאל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2330‬‬
‫יהושובאיב חי באי בן רחמים‬
‫שב‬
‫‪1920-1980‬‬
‫‪2331‬‬
‫יהושובאיב חיים‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2332‬‬
‫יהושובאיב לוי בן יהושע‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪2333‬‬
‫יהושובאיב משה‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2334‬‬
‫יהושובאיב פינחס בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2335‬‬
‫יהושובאיב צבי‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2336‬‬
‫יהושובאיב קטן‬
‫‪1913-1942‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2337‬‬
‫יהושובאיב שלום‬
‫‪1923-2002‬‬
‫‪1917-1943‬‬
‫שב‬
‫‪2338‬‬
‫יהושובאיב שלמה‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2339‬‬
‫יהושובאיב שמעון‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2340‬‬
‫יואבוב נריה בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2341‬‬
‫יואבוב רחמין‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2342‬‬
‫יוחנוב ניסן בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2343‬‬
‫יוחנובה נינה בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2344‬‬
‫יוחננוב אברהם חיים‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2345‬‬
‫יוחננוב אלחנן‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪2346‬‬
‫יוחננוב אלחנן בן מיכאיל‬
‫‪1906-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2347‬‬
‫יוחננוב אלכסנדר בן אלכס‬
‫‪1924-‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫שב‬
‫‪2348‬‬
‫יוחננוב ארי‬
‫‪1917-1990‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪2349‬‬
‫יוחננוב זכריה בן מיכאיל‬
‫‪1903-1985‬‬
‫‪2350‬‬
‫יוחננוב חייקה בן מיכאיל‬
‫‪1908-1942‬‬
‫‪1906-1980‬‬
‫‪1903-1944‬‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2351‬‬
‫יוחננוב יא‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2352‬‬
‫יוחננוב יעקב בן יוסף‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪2353‬‬
‫יוחננוב מישא‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2354‬‬
‫יוחננוב רחמין בן יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2355‬‬
‫יוחננוב רחמן בן יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2356‬‬
‫יולדשיב יצחק‬
‫‪1909-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2357‬‬
‫יולדשיב ישראל‬
‫‪1922-1942‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪2358‬‬
‫יולדשיב ישראל‬
‫‪1901-1943‬‬
‫‪2359‬‬
‫יומאיב יא‪.‬‬
‫‪2360‬‬
‫יונוסוב אברהם בן בנימין‬
‫‪2361‬‬
‫יונוסוב אברהם חיים‬
‫‪2362‬‬
‫יונוסוב דניאל בן ציון‬
‫‪1916-‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1918-1992‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪-1990‬‬
‫‪2363‬‬
‫יונוסוב חייא בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2364‬‬
‫יונוסוב יא‪.Я.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2365‬‬
‫יונוסוב יונוס בן ציון‬
‫‪1901-1943‬‬
‫‪2366‬‬
‫יונוסוב יעקב בן בנימין‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪2367‬‬
‫יונוסוב ישראל בן יעקב‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2368‬‬
‫יונוסוב ישראל בן יעקב‬
‫‪1917-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2369‬‬
‫יונוסוב מיכאיל בן בנימין‬
‫‪1925-2006‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2370‬‬
‫יונוסוב רחמין בן בנימין‬
‫‪1917-1982‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫‪2371‬‬
‫יונוסוב שמואל בן ציון‬
‫‪2372‬‬
‫יונתנוב אברהם‬
‫‪2373‬‬
‫יונתנוב בוריס‬
‫‪2374‬‬
‫יונתנוב בוריס בן מימי חיים‬
‫‪2375‬‬
‫יונתנוב בוריס בן מתת‬
‫‪2376‬‬
‫יונתנוב בוריס בן מתת‬
‫‪2377‬‬
‫יונתנוב בכור בוריס בן מתת‬
‫‪2378‬‬
‫יונתנוב יא‪.‬‬
‫‪2379‬‬
‫יונתנוב יוחאי‬
‫‪1908-1990‬‬
‫‪2380‬‬
‫יונתנוב יעקוב בן יהושע‬
‫‪1911-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪2381‬‬
‫יונתנוב יצחק בן אישי‬
‫‪1922-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪2382‬‬
‫יונתנוב מ‪.‬‬
‫‪2383‬‬
‫יונתנוב מיכאיל‬
‫‪2384‬‬
‫יונתנוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪2385‬‬
‫יונתנוב מישא‬
‫‪2386‬‬
‫יונתנוב מישא‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1903-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1918-1941‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪1923-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫בייסון‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1920-2010‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2387‬‬
‫יונתנוב מישא‪ ни‬בן יוסף‬
‫‪1917-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2388‬‬
‫יונתנוב ניסים בן יהודה‬
‫‪1923-1986‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2389‬‬
‫יונתנוב צדיק בן אליעזר‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2390‬‬
‫יונתנוב צדיק בן אליעזר‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2391‬‬
‫יוסופוב א‪ .‬בן א‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2392‬‬
‫יוסופוב א‪ .‬בן יו'‬
‫חלל‬
‫‪2393‬‬
‫יוסופוב א‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2394‬‬
‫יוסופוב א‪.‬‬
‫‪2395‬‬
‫יוסופוב אברהם‬
‫‪2396‬‬
‫יוסופוב אברהם‬
‫‪2397‬‬
‫יוסופוב אברהם בן אפרים‬
‫‪2398‬‬
‫יוסופוב אברהם בן יעקב‬
‫‪2399‬‬
‫יוסופוב אהרון בן הכהן‬
‫‪2400‬‬
‫יוסופוב אהרון בן יעקב‬
‫חלל‬
‫‪2401‬‬
‫יוסופוב אהרון בן יעקב‬
‫שב‬
‫‪2402‬‬
‫יוסופוב איליה מני בן יוסף‬
‫‪1918-1943‬‬
‫‪2403‬‬
‫יוסופוב אליהו בן יוסף‬
‫‪1913-1997‬‬
‫‪2404‬‬
‫יוסופוב אליהו בן יעקב‬
‫‪1915-1997‬‬
‫‪2405‬‬
‫יוסופוב אליהו קבוק‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪1912-‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1920-1988‬‬
‫‪1924-2008‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2406‬‬
‫יוסופוב אליהו חיים בן יצחק ברוך‬
‫‪1906-1977‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2407‬‬
‫יוסופוב אלמן בן יעקב‬
‫‪1916-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2408‬‬
‫יוסופוב אפרים‬
‫חלל‬
‫‪2409‬‬
‫יוסופוב ב‪ .‬בן י‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2410‬‬
‫יוסופוב בוריס‬
‫‪2411‬‬
‫יוסופוב בוריס בן אברהם‬
‫‪1914-1962‬‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪2412‬‬
‫יוסופוב בוריס בן גבריאל‬
‫‪1910-1985‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪2413‬‬
‫יוסופוב בוריס בן עמנואל‬
‫‪1924-2005‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2414‬‬
‫יוסופוב בינאל בן נריה‬
‫‪2415‬‬
‫יוסופוב בצלאל‬
‫‪2416‬‬
‫יוסופוב ברוך בן עזריה‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫‪1922‬‬‫‪1924-1993‬‬
‫מצב‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫‪1912-‬‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪2417‬‬
‫יוסופוב ברוך חי‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪2418‬‬
‫יוסופוב ברוך חי בן עזריה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2419‬‬
‫יוסופוב דוד בן יצחק‬
‫‪2420‬‬
‫יוסופוב דניאל בן מני‬
‫‪2421‬‬
‫יוסופוב דניאל בן מני‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1922-2002‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2422‬‬
‫יוסופוב ו‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2423‬‬
‫יוסופוב זאב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2424‬‬
‫יוסופוב זאב‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪2425‬‬
‫יוסופוב זאב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2426‬‬
‫יוסופוב ח‪.‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2427‬‬
‫יוסופוב חייקה בן יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2428‬‬
‫יוסופוב חנן‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪2429‬‬
‫יוסופוב חנן בן מני‬
‫‪2430‬‬
‫יוסופוב י‪ .‬בן יו'‬
‫‪1919-1941‬‬
‫‪1918-‬‬
‫נעדר‬
‫‪1926‬‬‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2431‬‬
‫יוסופוב יא‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2432‬‬
‫יוסופוב יא‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2433‬‬
‫יוסופוב יא‪.‬ב‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2434‬‬
‫יוסופוב יוחאי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2435‬‬
‫יוסופוב יוחאי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2436‬‬
‫יוסופוב יוחנן‬
‫חלל‬
‫‪2437‬‬
‫יוסופוב יוסוף‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2438‬‬
‫יוסופוב יוסוף‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2439‬‬
‫יוסופוב יוסף‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2440‬‬
‫יוסופוב יוסף בן יוחנן‬
‫‪2441‬‬
‫יוסופוב יחזקאל בן פנחס‬
‫‪2442‬‬
‫יוסופוב יכבד בן יוסף‬
‫‪2443‬‬
‫יוסופוב יעקב בן יוסף‪-‬חיים‬
‫‪2444‬‬
‫יוסופוב יעקוב‬
‫‪2445‬‬
‫יוסופוב יעקוב‬
‫‪2446‬‬
‫יוסופוב יעקוב בן מישאל‬
‫‪2447‬‬
‫יוסופוב יצחק‬
‫‪2448‬‬
‫יוסופוב ישא‬
‫חלל‬
‫‪2449‬‬
‫יוסופוב כהן‬
‫שב‬
‫‪2450‬‬
‫יוסופוב ל‬
‫‪2451‬‬
‫יוסופוב מ‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪1913‬‬‫‪1920-1942‬‬
‫‪1901-‬‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1920-2004‬‬
‫שב‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪2452‬‬
‫יוסופוב מ‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2453‬‬
‫יוסופוב מ‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2454‬‬
‫יוסופוב מ‪ .‬בן יו'‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2455‬‬
‫יוסופוב מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2456‬‬
‫יוסופוב מאיר בן יעקב‬
‫‪1911-1969‬‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1912-1944‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪2457‬‬
‫יוסופוב מאיר חי‬
‫‪2458‬‬
‫יוסופוב מיוז‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪2459‬‬
‫יוסופוב מיכ'‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2460‬‬
‫יוסופוב מיכאיל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2461‬‬
‫יוסופוב מיכאיל בן חנניה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2462‬‬
‫יוסופוב מיכאיל בן יצחק‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2463‬‬
‫יוסופוב מיכאיל בן ראובן‬
‫‪1914-‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2464‬‬
‫יוסופוב מיכאילמשה‪-‬חיים בן ראובן פנחס‬
‫‪1914-1997‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2465‬‬
‫יוסופוב מיכאל בן אפרים‬
‫‪1911-1942‬‬
‫‪2466‬‬
‫יוסופוב מני‬
‫‪2467‬‬
‫יוסופוב מני בן חיים‬
‫חלל‬
‫מת מחולי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1908-‬‬
‫‪2468‬‬
‫יוסופוב מנשה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2469‬‬
‫יוסופוב משה‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪2470‬‬
‫יוסופוב משה בן יעקב‬
‫‪1923-1942‬‬
‫‪2471‬‬
‫יוסופוב משה בן יצחק‬
‫‪1909-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2472‬‬
‫יוסופוב מתת בן יוחנן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2473‬‬
‫יוסופוב ניסים בן יוסף‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2474‬‬
‫יוסופוב ניסים בן יוסף‬
‫‪1893-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2475‬‬
‫יוסופוב ניסן בן יוסף‬
‫‪1917-1977‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪2476‬‬
‫יוסופוב ניסן בן יוסף‬
‫‪1920-1977‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2477‬‬
‫יוסופוב ניקולאי כהן חי בן יורי‬
‫‪1922-2008‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2478‬‬
‫יוסופוב נריה חייט‬
‫‪2479‬‬
‫יוסופוב נתנאל‬
‫‪2480‬‬
‫יוסופוב נתנאל בן ניסן‬
‫שב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪1919-1991‬‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2481‬‬
‫יוסופוב נתנאל בן רחמין‬
‫‪1921-1983‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2482‬‬
‫יוסופוב עמנואל‬
‫‪1902-1975‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪2483‬‬
‫יוסופוב ציון‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪2484‬‬
‫יוסופוב ק‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2485‬‬
‫יוסופוב ר‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪2486‬‬
‫יוסופוב ר‪.‬‬
‫‪2487‬‬
‫יוסופוב רוטשילד בן נריה‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪2488‬‬
‫יוסופוב רחמין‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪2489‬‬
‫יוסופוב רחמין‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2490‬‬
‫יוסופוב רחמין בן ישראל‬
‫שב‬
‫‪1914-‬‬
‫‪2491‬‬
‫יוסופוב ש‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2492‬‬
‫יוסופוב שלמה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2493‬‬
‫יוסופוב שלמה‬
‫‪2494‬‬
‫יוסופוב שלמה בן יעקב‬
‫‪2495‬‬
‫יוסופוב שמואל‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫‪1920-‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪2496‬‬
‫יוסופוב שמואל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2497‬‬
‫יוסופוב שמחה‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪2498‬‬
‫יוסופוב שמחה‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2499‬‬
‫יוסופוב שמחה בן יוסף‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪1925-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2500‬‬
‫יוסופובה יוסף‬
‫‪1916-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2501‬‬
‫יוסופובה יצחק בן ארי‬
‫‪1914-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2502‬‬
‫יוסופובה שורה‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2503‬‬
‫יוסופובה שורה‬
‫‪1920-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2504‬‬
‫יוסופובה‪-‬כלאנתרובה תמר בן רפאל‬
‫‪1921-2007‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2505‬‬
‫יוספוב משה בן אפרים‬
‫‪2506‬‬
‫יוספוב משה בן אפרים‬
‫‪1922-‬‬
‫‪2507‬‬
‫יורגאיב בוריס בן אבא‬
‫‪1912-1973‬‬
‫שב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫בוכארה‬
‫‪2508‬‬
‫יורצ'איב איליה בן אבא‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪2509‬‬
‫יורצ'איב בוריס בן אבא‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2510‬‬
‫יורצ'איב בצלאל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2511‬‬
‫יושאיב _אבא‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪2512‬‬
‫יושבאיב אבא חיים‬
‫‪2513‬‬
‫יושבאיב יאיר בן מנחם‬
‫‪2514‬‬
‫יזגילוב זלמן בן יצחק‬
‫‪1922-1945‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1917-2002‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2515‬‬
‫יחייאיב אליהו‬
‫‪1916-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2516‬‬
‫ינאיב אבא בן יעקב‬
‫‪1919-1986‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪2517‬‬
‫ינאיב איליה בן יונה‬
‫‪1913-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2518‬‬
‫ינאיב בכור בן יצחק‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2519‬‬
‫ינאיב חי באי‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪2520‬‬
‫ינאיב מיכאיל בן יצחק‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2521‬‬
‫ינאיב מנשה בן יעקב‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪2522‬‬
‫ינאיב ניסים בן בנימין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2523‬‬
‫יעקוב דוד בן רפאל‬
‫‪2524‬‬
‫יעקובוב א‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫‪1915-1994‬‬
‫‪1914-1986‬‬
‫חלל‬
‫‪1923-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2525‬‬
‫יעקובוב א‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪1910-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2526‬‬
‫יעקובוב א‪.‬מ‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2527‬‬
‫יעקובוב אבא‬
‫‪2528‬‬
‫יעקובוב אבא‬
‫‪2529‬‬
‫יעקובוב אבנר‬
‫‪2530‬‬
‫יעקובוב אברהם בן זאור‬
‫‪2531‬‬
‫יעקובוב אברהם בן יהושע‬
‫‪2532‬‬
‫יעקובוב אברהם בן יעקב‬
‫‪1906-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1921-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1912-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪2533‬‬
‫יעקובוב אברהם בן רחמים‬
‫‪1907-1978‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2534‬‬
‫יעקובוב אברהם בן רפאל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2535‬‬
‫יעקובוב אברהם אפרים בן רחמים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2536‬‬
‫יעקובוב או'‬
‫‪2537‬‬
‫יעקובוב איליהמני‬
‫‪2538‬‬
‫יעקובוב אליהו‬
‫‪2539‬‬
‫יעקובוב אליהו בן רפאל‬
‫‪2540‬‬
‫יעקובוב אליהו חיים‬
‫‪2541‬‬
‫יעקובוב אליהו‪-‬מני‬
‫‪2542‬‬
‫יעקובוב אליהו‪-‬מני‬
‫‪1911-1942‬‬
‫‪1921-‬‬
‫חלל‬
‫?‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2543‬‬
‫יעקובוב אלעזר‬
‫‪1912-1958‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2544‬‬
‫יעקובוב אלעזר‬
‫‪1923-1942‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪2545‬‬
‫יעקובוב ארכדי בן רפאל‬
‫‪1931-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2546‬‬
‫יעקובוב בוריס בן אבא‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2547‬‬
‫יעקובוב בוריס בן אליהו‬
‫‪-1942‬‬
‫‪2548‬‬
‫יעקובוב בוריס בן יוסף‬
‫‪1922-1940‬‬
‫‪2549‬‬
‫יעקובוב בוריס בן מני‬
‫‪1920-1988‬‬
‫שב‬
‫‪2550‬‬
‫יעקובוב בוריס בן משה‬
‫‪1911-‬‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2551‬‬
‫יעקובוב בוריס בן פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2552‬‬
‫יעקובוב בכור‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪2553‬‬
‫יעקובוב בכור‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪2554‬‬
‫יעקובוב בנימין בן אלעזר‬
‫‪1919-2000‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2555‬‬
‫יעקובוב בנימין בן אלעזר‬
‫‪1919-2000‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2556‬‬
‫יעקובוב בנימין בן רפאל‬
‫‪1924-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2557‬‬
‫יעקובוב גבריאל‬
‫‪1917-1989‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪2558‬‬
‫יעקובוב גבריאל בן יעקב‬
‫‪1919-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2559‬‬
‫יעקובוב גבריאל בן יעקב‬
‫‪1919-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2560‬‬
‫יעקובוב גבריאל בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2561‬‬
‫יעקובוב גבריאל בן משיח‬
‫‪1917-1981‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪2562‬‬
‫יעקובוב גואל‬
‫‪1917-1989‬‬
‫בייסון‬
‫שב‬
‫‪2563‬‬
‫יעקובוב דוד‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪2564‬‬
‫יעקובוב דוד‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪2565‬‬
‫יעקובוב דוד‬
‫‪2566‬‬
‫יעקובוב דוד‬
‫‪2567‬‬
‫יעקובוב דוד בן מיכאיל‬
‫‪-1942‬‬
‫‪2568‬‬
‫יעקובוב ו‪.‬‬
‫‪1909-1942‬‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫הושפט צבאי‬
‫חלל‬
‫‪2569‬‬
‫יעקובוב זכריה בן שמחה‬
‫‪1910-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2570‬‬
‫יעקובוב זקן בן כהן‬
‫‪1919-1996‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2571‬‬
‫יעקובוב חיים‬
‫‪2572‬‬
‫יעקובוב חייקה‬
‫‪2573‬‬
‫יעקובוב חייקה בן רחמין‬
‫‪2574‬‬
‫יעקובוב חנן בן דוד חיים‬
‫חלל‬
‫‪1915-‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2575‬‬
‫יעקובוב חנניה בן יעקב‬
‫‪1891-1974‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪2576‬‬
‫יעקובוב חנניה צ'אי בן יעקב‬
‫‪1905-1986‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2577‬‬
‫יעקובוב חסדו בן חיים‬
‫‪1917-1993‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪2578‬‬
‫יעקובוב חסיד‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2579‬‬
‫יעקובוב י‪ .‬בן דוד חיים‬
‫חלל‬
‫‪2580‬‬
‫יעקובוב י‪ .‬בן יו'‬
‫חלל‬
‫‪2581‬‬
‫יעקובוב י‪ .‬בן יו'‬
‫‪2582‬‬
‫יעקובוב י‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪2583‬‬
‫יעקובוב ידידיה בן יעקב‬
‫‪1905-1958‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪2584‬‬
‫יעקובוב יוסוף בן יעקב‬
‫‪1916-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2585‬‬
‫יעקובוב יוסוף בן יעקב‬
‫‪1916-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2586‬‬
‫יעקובוב יוסף‬
‫‪2587‬‬
‫יעקובוב יוסף בן חנן‬
‫‪1913-1976‬‬
‫‪2588‬‬
‫יעקובוב יוסף בן שלמה‬
‫‪1916-1942‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪2589‬‬
‫יעקובוב יורי בן אליהו‬
‫‪1925-2010‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪2590‬‬
‫יעקובוב יעקב‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2591‬‬
‫יעקובוב יעקב בן יהושע‬
‫‪2592‬‬
‫יעקובוב יעקוב‬
‫‪2593‬‬
‫יעקובוב יצחק בן יהושע‬
‫‪2594‬‬
‫יעקובוב יצחק בן פינחס‬
‫‪1925-‬‬
‫‪2595‬‬
‫יעקובוב יצחק‪-‬חי בן עזרא כהן‬
‫‪1924-‬‬
‫חלל‬
‫‪2596‬‬
‫יעקובוב יצחק‪-‬חי בן עזרא כהן‬
‫‪1924-‬‬
‫חלל‬
‫‪2597‬‬
‫יעקובוב ישא מונדלה‬
‫‪2598‬‬
‫יעקובוב ישראל בן סימון‬
‫‪2599‬‬
‫יעקובוב מ‪ .‬בן ז‪.‬‬
‫‪2600‬‬
‫יעקובוב מ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪2601‬‬
‫יעקובוב מ‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪1921-1941‬‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1923-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪2602‬‬
‫יעקובוב מ‪.‬‬
‫‪1923-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2603‬‬
‫יעקובוב מאיר חי‬
‫‪1915-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2604‬‬
‫יעקובוב מיכאיל‬
‫‪2605‬‬
‫יעקובוב מיכאיל‬
‫‪2606‬‬
‫יעקובוב מיכאיל‬
‫‪2607‬‬
‫יעקובוב מיכאיל‬
‫‪2608‬‬
‫יעקובוב מיכאיל‬
‫חלל‬
‫‪2609‬‬
‫יעקובוב מיכאיל‬
‫חלל‬
‫‪2610‬‬
‫יעקובוב מיכאיל בן גריגורי‬
‫‪2611‬‬
‫יעקובוב מיכאיל בן רחמין‬
‫‪2612‬‬
‫יעקובוב מישאל‬
‫‪2613‬‬
‫יעקובוב מישאל‬
‫‪2614‬‬
‫יעקובוב מישאל בן יעקב‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1917-‬‬
‫בוכארה‬
‫‪1916-1942‬‬
‫‪1917‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫פנשנבה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1912-1959‬‬
‫‪2615‬‬
‫יעקובוב מלכיאל בן רחמין‬
‫בוכארה‬
‫?‬
‫‪2616‬‬
‫יעקובוב מנשה‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪2617‬‬
‫יעקובוב מנשה בן חזקיה‬
‫שב‬
‫‪1924-1995‬‬
‫‪2618‬‬
‫יעקובוב מרדכי‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪2619‬‬
‫יעקובוב מרדכי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2620‬‬
‫יעקובוב מריק בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2621‬‬
‫יעקובוב משה בן ישר‬
‫‪2622‬‬
‫יעקובוב נ‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪2623‬‬
‫יעקובוב נריה‬
‫‪1906-‬‬
‫נעדר‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1911-1982‬‬
‫‪2624‬‬
‫יעקובוב נריה בן דוד חיים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2625‬‬
‫יעקובוב ס‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2626‬‬
‫יעקובוב ס‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪2627‬‬
‫יעקובוב עמנואל בן חיים‬
‫‪2628‬‬
‫יעקובוב עמנואל בן חיים‬
‫חלל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2629‬‬
‫יעקובוב פולאט‬
‫‪2630‬‬
‫יעקובוב פינחס‬
‫‪2631‬‬
‫יעקובוב צבי חי‬
‫‪2632‬‬
‫יעקובוב ק‪.‬‬
‫‪2633‬‬
‫יעקובוב קטן‬
‫‪2634‬‬
‫יעקובוב ר‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪2635‬‬
‫יעקובוב ר‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪2636‬‬
‫יעקובוב רוטשילד‬
‫‪2637‬‬
‫יעקובוב רחמין‬
‫תאריכים‬
‫‪1911-1941‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1897-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2638‬‬
‫יעקובוב רחמין בן משיח‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2639‬‬
‫יעקובוב רחמין בן משיח‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2640‬‬
‫יעקובוב ריבי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2641‬‬
‫יעקובוב ריבי בן אבא‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2642‬‬
‫יעקובוב ריביחיים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2643‬‬
‫יעקובוב רפאל‬
‫‪1910-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2644‬‬
‫יעקובוב רפאל‬
‫‪1917-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪2645‬‬
‫יעקובוב רפאל בן משה‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2646‬‬
‫יעקובוב שמואל‬
‫‪1921-1993‬‬
‫בייסון‬
‫שב‬
‫‪2647‬‬
‫יעקובוב שמואלחי בן יעקב‬
‫‪1912-1959‬‬
‫פנשנבה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2648‬‬
‫יעקובוב שמואלחי בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2649‬‬
‫יעקובוב שמחה‬
‫‪2650‬‬
‫יעקובוב שמחה סרגי בן חיים‬
‫‪2651‬‬
‫יעקובובה בן יהושע‬
‫‪1918-‬‬
‫נעדר‬
‫‪1924-1943‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪2652‬‬
‫יצחקבאייב בן גבריאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2653‬‬
‫יצחקבאייב א‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2654‬‬
‫יצחקבאייב אבנר‬
‫גרם‬
‫חלל‬
‫‪2655‬‬
‫יצחקבאייב אבנר בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2656‬‬
‫יצחקבאייב אבנר בן רפאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2657‬‬
‫יצחקבאייב אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2658‬‬
‫יצחקבאייב אברהם בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2659‬‬
‫יצחקבאייב אברהם חיים‬
‫‪2660‬‬
‫יצחקבאייב אהרון בן רפאל‬
‫‪2661‬‬
‫יצחקבאייב אוריאל בן מיכאיל‬
‫‪2662‬‬
‫יצחקבאייב אוריאל בן נתנאל‬
‫‪2663‬‬
‫יצחקבאייב אלעזר‬
‫‪2664‬‬
‫יצחקבאייב אריה בן גבריאל‬
‫‪1921-2002‬‬
‫‪1912-1993‬‬
‫‪1900‬‬‫‪1916-1941‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1922-1942‬‬
‫‪2665‬‬
‫יצחקבאייב בוריס‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2666‬‬
‫יצחקבאייב גבריאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2667‬‬
‫יצחקבאייב גבריאל‬
‫‪2668‬‬
‫יצחקבאייב זלמן‬
‫‪2669‬‬
‫יצחקבאייב חיים‬
‫‪2670‬‬
‫יצחקבאייב חייקה‬
‫‪2671‬‬
‫יצחקבאייב י‪.‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫‪1922-1942‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1916-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1913-1976‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪2672‬‬
‫יצחקבאייב יעקב בן מיכאיל‬
‫‪2673‬‬
‫יצחקבאייב יפים בן יוסף‬
‫‪2674‬‬
‫יצחקבאייב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫‪2675‬‬
‫יצחקבאייב מישאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2676‬‬
‫יצחקבאייב מישאל‬
‫‪1920-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2677‬‬
‫יצחקבאייב מישאל בן מיכאיל‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2678‬‬
‫יצחקבאייב נורי בן גבריאל‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2679‬‬
‫יצחקבאייב נוריאל‬
‫‪2680‬‬
‫יצחקבאייב נוריאל בן גבריאל‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2681‬‬
‫יצחקבאייב רחמן‬
‫‪1922-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2682‬‬
‫יצחקבאייב שמחה‬
‫‪1917-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪2683‬‬
‫יצחקבאייבה אמנון בן מיכאיל‬
‫שב‬
‫‪2684‬‬
‫יצחקבאייבה גבריאל בן יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2685‬‬
‫יצחקבאייבה דוד בן אברהם‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2686‬‬
‫יצחקבאייבה יעקב בן מיכאיל‬
‫‪2687‬‬
‫יצחקבאייבה שרה‬
‫שב‬
‫‪1916-‬‬
‫חלל‬
‫‪2688‬‬
‫יצחקוב מיכאל בן יוסף‬
‫‪1908-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2689‬‬
‫יצחקוב מלניסי בן משה‬
‫‪1915-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2690‬‬
‫יצחקוב א‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫‪2691‬‬
‫יצחקוב א‪ .‬בן יא‬
‫חלל‬
‫‪2692‬‬
‫יצחקוב א‪.‬מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪2693‬‬
‫יצחקוב אבא‬
‫‪2694‬‬
‫יצחקוב אבא בן יוסף‬
‫‪2695‬‬
‫יצחקוב אבא חי‬
‫‪2696‬‬
‫יצחקוב אבא חי‬
‫‪2697‬‬
‫יצחקוב אברהם בן אליהו‬
‫שב‬
‫‪2698‬‬
‫יצחקוב אברהם בן חייא‬
‫שב‬
‫‪2699‬‬
‫יצחקוב אברהם בן רפאל‬
‫‪2700‬‬
‫יצחקוב אברש אברהם‬
‫שב‬
‫‪2701‬‬
‫יצחקוב אהרון בן אברהם‬
‫שב‬
‫‪2702‬‬
‫יצחקוב אהרון בן יעקב‬
‫‪2703‬‬
‫יצחקוב אוריאל בן נתן‬
‫‪2704‬‬
‫יצחקוב איליה‬
‫‪2705‬‬
‫יצחקוב איליה בן יוסף‬
‫‪2706‬‬
‫יצחקוב אליהו‬
‫‪2707‬‬
‫יצחקוב אליהו‬
‫‪2708‬‬
‫יצחקוב אליהו‬
‫‪2709‬‬
‫יצחקוב אליהו בן פינחס‬
‫‪2710‬‬
‫יצחקוב אליעזר‬
‫‪2711‬‬
‫יצחקוב אליעזר בן משה‬
‫‪2712‬‬
‫יצחקוב אליעזר בן משה‬
‫‪2713‬‬
‫יצחקוב אלעזר בן משה‬
‫‪2714‬‬
‫יצחקוב אמנון‬
‫נפצע‬
‫‪1925-1944‬‬
‫‪1909-‬‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1922-1970‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1910‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1922-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1920-1941‬‬
‫‪1923-2002‬‬
‫?‬
‫‪1916-1942‬‬
‫‪1915-1941‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2715‬‬
‫יצחקוב אמנון קוליה בן ישראל‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪2716‬‬
‫יצחקוב אפריים‬
‫‪-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2717‬‬
‫יצחקוב בוריס בן אליהו‬
‫‪1920-1993‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2718‬‬
‫יצחקוב בוריס בן יונה‬
‫‪1911-1981‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2719‬‬
‫יצחקוב בוריס בן מכסים‬
‫‪1917-1941‬‬
‫תאשכנת‬
‫נעדר‬
‫‪2720‬‬
‫יצחקוב בוריס בן משה‬
‫‪2721‬‬
‫יצחקוב בוריס בן רפאל‬
‫‪2722‬‬
‫יצחקוב בכור‬
‫‪2723‬‬
‫יצחקוב בכור בן יוחנן‬
‫‪2724‬‬
‫יצחקוב בנציון בן רחמים‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2725‬‬
‫יצחקוב ברוך‬
‫‪1923-1944‬‬
‫תאשכנת‬
‫נעדר‬
‫‪2726‬‬
‫יצחקוב בריס בן יוחנן‬
‫‪1911-1981‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2727‬‬
‫יצחקוב גבריאל‬
‫‪1912-1943‬‬
‫חטירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪2728‬‬
‫יצחקוב גבריאל בן יוסף‬
‫‪1917-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2729‬‬
‫יצחקוב גבריאל בן מאיר‬
‫‪-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2730‬‬
‫יצחקוב גבריאל בן מאיר חי‬
‫‪1922-1981‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2731‬‬
‫יצחקוב גבריאל בן מירון‬
‫‪1922-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫פצוע‬
‫‪2732‬‬
‫יצחקוב גבריאל בן ניסים‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2733‬‬
‫יצחקוב גבריאל בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2734‬‬
‫יצחקוב גבריאל גברי‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2735‬‬
‫יצחקוב דאני‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2736‬‬
‫יצחקוב דוד‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2737‬‬
‫יצחקוב דוד‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2738‬‬
‫יצחקוב דניאל בן אליעזר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2739‬‬
‫יצחקוב ו‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪2740‬‬
‫יצחקוב זאב‬
‫‪2741‬‬
‫יצחקוב זאב בן יונה‬
‫‪2742‬‬
‫יצחקוב זלמן בן בנימין‬
‫‪2743‬‬
‫יצחקוב זלמן בן משה‬
‫‪2744‬‬
‫יצחקוב חאג'י בן רחמים‬
‫‪2745‬‬
‫יצחקוב חי באי‬
‫‪2746‬‬
‫יצחקוב חיים בן מוראדכי‬
‫‪1921-1941‬‬
‫‪1919-‬‬
‫‪1908-‬‬
‫נעדר‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1924-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1912-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1922-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2747‬‬
‫יצחקוב חייקה בן חייא‬
‫‪1916-1943‬‬
‫תאשכנת‬
‫נעדר‬
‫‪2748‬‬
‫יצחקוב חנן‬
‫‪1919-1943‬‬
‫אורגוט‬
‫נעדר‬
‫‪2749‬‬
‫יצחקוב חנן‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2750‬‬
‫יצחקוב חנן בן יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2751‬‬
‫יצחקוב חנן בן מוראדכי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2752‬‬
‫יצחקוב חנן בן ריבי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2753‬‬
‫יצחקוב יא בן נ‪.‬‬
‫‪2754‬‬
‫יצחקוב יהודה בן יוסף‬
‫‪2755‬‬
‫יצחקוב יהושע‬
‫‪2756‬‬
‫יצחקוב יוסף‬
‫‪2757‬‬
‫יצחקוב יוסף‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪2758‬‬
‫יצחקוב יוסף בן ארי‬
‫‪1913-‬‬
‫שב‬
‫‪2759‬‬
‫יצחקוב יוסף בן חייא‬
‫‪1920-‬‬
‫שב‬
‫‪2760‬‬
‫יצחקוב יוסף בן משה‬
‫‪1917-1987‬‬
‫‪2761‬‬
‫יצחקוב יוסף בן ניסים‬
‫‪1922-1941‬‬
‫‪2762‬‬
‫יצחקוב יוסף בן נסים‬
‫‪1924-1944‬‬
‫בן אבא‬
‫‪2763‬‬
‫יצחקוב יוסף‬
‫‪2764‬‬
‫יצחקוב יורי בן משיח‬
‫‪2765‬‬
‫יצחקוב יעקב‬
‫‪2766‬‬
‫יצחקוב יעקב‬
‫‪2767‬‬
‫יצחקוב יעקב בן אברהם‬
‫‪2768‬‬
‫יצחקוב יצחק‬
‫‪2769‬‬
‫יצחקוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫‪1920-1945‬‬
‫תאשכנת‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪1920‬‬‫‪1912‬‬
‫תאשכנת‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1925-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2770‬‬
‫יצחקוב ישראל‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2771‬‬
‫יצחקוב ישראל‬
‫‪1902-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪2772‬‬
‫יצחקוב ישראל בן יחיאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2773‬‬
‫יצחקוב ישראל בן יעקב‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2774‬‬
‫יצחקוב ישראל בן פנינה‬
‫‪1905-1989‬‬
‫תאשכנת‬
‫שב‬
‫‪2775‬‬
‫יצחקוב ישראל בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2776‬‬
‫יצחקוב ישראל בן יצחק ברוך‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2777‬‬
‫יצחקוב מ‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2778‬‬
‫יצחקוב מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2779‬‬
‫יצחקוב מ‪.‬יא‪.‬‬
‫‪2780‬‬
‫יצחקוב מאיר בן ח‪.‬‬
‫‪2781‬‬
‫יצחקוב מאיר חי‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫קוקנד‬
‫שב‬
‫‪2782‬‬
‫יצחקוב מאיר חיים בן חננאל‬
‫‪1920-2007‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2783‬‬
‫יצחקוב מאיר חי בן אצ'ילדי‬
‫‪1915-1990‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2784‬‬
‫יצחקוב מיכאיל‬
‫‪1913-1942‬‬
‫‪2785‬‬
‫יצחקוב מיכאל‬
‫‪1925-‬‬
‫‪2786‬‬
‫יצחקוב מיכאיל‬
‫חלל‬
‫?‬
‫שב‬
‫‪2787‬‬
‫יצחקוב מיכאיל‬
‫‪1924-2001‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪2788‬‬
‫יצחקוב מיכאיל בן ברוך‬
‫‪1922-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪2789‬‬
‫יצחקוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪1925-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2790‬‬
‫יצחקוב מיכאיל בן עמנואל‬
‫‪1915-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2791‬‬
‫יצחקוב מיכאיל בן פלטיאל‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2792‬‬
‫יצחקוב מיכאיל‬
‫‪1916-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2793‬‬
‫יצחקוב מישאל‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2794‬‬
‫יצחקוב מישאל בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2795‬‬
‫יצחקוב מישאל בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2796‬‬
‫יצחקוב מלכיאל בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2797‬‬
‫יצחקוב מנחם בן בנימין‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2798‬‬
‫יצחקוב מצליח‬
‫‪1924-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2799‬‬
‫יצחקוב מרדכי בן אליהו‬
‫‪1920‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪2800‬‬
‫יצחקוב מרכיאל‬
‫‪1915-‬‬
‫?‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪2801‬‬
‫יצחקוב משה חי‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪2802‬‬
‫יצחקוב משה‪-‬חיים‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2803‬‬
‫יצחקוב משיח בן יוסף‬
‫‪1924-2010‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2804‬‬
‫יצחקוב משיח בן יוסף‬
‫‪1924-2010‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2805‬‬
‫יצחקוב משיח בן משה‬
‫‪2806‬‬
‫יצחקוב משיח בן עמנואל‬
‫סמרקנד‬
‫‪2807‬‬
‫יצחקוב מתת‬
‫נמנגאן‬
‫‪2808‬‬
‫יצחקוב מתת‬
‫‪2809‬‬
‫יצחקוב נ‪.‬‬
‫‪2810‬‬
‫יצחקוב נוריאל בן משה‬
‫‪2811‬‬
‫יצחקוב נוריאל בן משה‬
‫‪2812‬‬
‫יצחקוב ניסים‬
‫‪1921-1944‬‬
‫‪2813‬‬
‫יצחקוב ניסים בן משה‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪2814‬‬
‫יצחקוב ניסן‬
‫‪1919-1942‬‬
‫‪2815‬‬
‫יצחקוב ניסן‬
‫‪-1943‬‬
‫‪2816‬‬
‫יצחקוב ניסן בן ניסים‬
‫‪2817‬‬
‫יצחקוב נרי‬
‫‪2818‬‬
‫יצחקוב נריה בן רחמין‬
‫‪2819‬‬
‫יצחקוב נתן‬
‫‪2820‬‬
‫יצחקוב ס‪.‬‬
‫‪2821‬‬
‫יצחקוב סימון בן איליה‬
‫‪2822‬‬
‫יצחקוב סימיון בן אליהו‬
‫נעדר‬
‫‪1914-1985‬‬
‫‪1906-‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫מת‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫תג'יכיסטאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1924-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪2823‬‬
‫יצחקוב סשקה בן עמנואל‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2824‬‬
‫יצחקוב עמנואל‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2825‬‬
‫יצחקוב פולט‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2826‬‬
‫יצחקוב פולט פינחס בן יצחק‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2827‬‬
‫יצחקוב ר‪.‬‬
‫‪2828‬‬
‫יצחקוב ר‪.‬‬
‫‪2829‬‬
‫יצחקוב רוטשילד‬
‫‪2830‬‬
‫יצחקוב רוטשילד בן יוסף‬
‫‪2831‬‬
‫יצחקוב רוטשילד בן חזקיה‬
‫‪1925-‬‬
‫נעדר‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2832‬‬
‫יצחקוב רחמים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2833‬‬
‫יצחקוב רחמין‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2834‬‬
‫יצחקוב רפאל‬
‫‪1904-1941‬‬
‫תאשכנת‬
‫נעדר‬
‫‪2835‬‬
‫יצחקוב רפאל בן דוד‬
‫‪1907-1988‬‬
‫‪2836‬‬
‫יצחקוב רפאל בן יצחק‬
‫‪2837‬‬
‫יצחקוב רפאל בן ישועה האם‬
‫‪2838‬‬
‫יצחקוב שמואל‬
‫‪2839‬‬
‫יצחקוב שמואל בן ישראל‬
‫‪1920-1974‬‬
‫‪2840‬‬
‫יצחקוב שמחה בן אצ'ילדי‬
‫‪1919-1942‬‬
‫‪2841‬‬
‫יצחקוב שמחה בן אצ'ילדי‬
‫‪2842‬‬
‫יצחקוב שמחה בן שמעון‬
‫‪2843‬‬
‫יצחקוב שמעון בן נתן‬
‫‪1923-1993‬‬
‫שב‬
‫מוסקבה‬
‫‪1910-1964‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1917-1941‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫מת מחולי‬
‫‪2844‬‬
‫יצחקוב ששון‬
‫‪-1942‬‬
‫‪2845‬‬
‫יצחקובבסנלוב אוריאל‬
‫‪1914-1941‬‬
‫‪2846‬‬
‫יצחקובה זולאיכה‬
‫‪1912-1968‬‬
‫‪2847‬‬
‫יצחקובה סוניה בן אצ'ילדי‬
‫‪1922-2004‬‬
‫‪2848‬‬
‫יצחקובה פרחה בן ס‪.‬‬
‫שב‬
‫‪2849‬‬
‫יצחקובה תמרה‬
‫שב‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪2850‬‬
‫יצחקובה‪-‬כימייגרובה מזל בן יונה‬
‫‪1919-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2851‬‬
‫יצחקובפנחסוב רפאל בן יצחק‬
‫‪1904-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2852‬‬
‫יצחקןב ניסן‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2853‬‬
‫יקותיאלוב משה חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2854‬‬
‫יקותיאלוב ראובן‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2855‬‬
‫ישאיב זאב בן אבא‬
‫‪1919-1964‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2856‬‬
‫ישובאייב בוריס בן מנחם‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2857‬‬
‫ישובאייב מישאל בן אליהו‬
‫‪1919-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2858‬‬
‫ישובאייב קטן‬
‫‪1912-1942‬‬
‫‪2859‬‬
‫ישיבאיבה אהרון בן ידגאר‬
‫‪1907-1944‬‬
‫‪2860‬‬
‫ישמעאילוב אלעזר‬
‫‪1915-1974‬‬
‫נעדר‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪2861‬‬
‫ישמעאילוב שמחה בן זבולון‬
‫‪1921-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2862‬‬
‫ישמעאילוב ישראילוב שמחה בן ישראל‬
‫‪1922-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2863‬‬
‫ישמעילוב אברהם‬
‫‪-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪2864‬‬
‫ישמעילוב אברהם חיים בן חפיז‬
‫‪1907-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪2865‬‬
‫ישמעילוב דוד בן מיכאיל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪2866‬‬
‫ישמעילוב יעקוב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2867‬‬
‫ישמעילוב יצחק‬
‫‪1924-1944‬‬
‫אכנגרן‬
‫חלל‬
‫‪2868‬‬
‫ישמעילוב ישראל‬
‫‪1915-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪2869‬‬
‫ישמעילוב פ‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪2870‬‬
‫ישמעילוב ק‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪2871‬‬
‫ישראילוב א‪.‬‬
‫‪2872‬‬
‫ישראילוב אבא בן ישראל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2873‬‬
‫ישראילוב אהרון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2874‬‬
‫ישראילוב אוריאל‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪2875‬‬
‫ישראילוב אלעזר‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪2876‬‬
‫ישראילוב ארי‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2877‬‬
‫ישראילוב אריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2878‬‬
‫ישראילוב ברוך חי‬
‫‪2879‬‬
‫ישראילוב ג'ורא‬
‫‪2880‬‬
‫ישראילוב זלמן‬
‫‪2881‬‬
‫ישראילוב חיים‬
‫‪2882‬‬
‫ישראילוב יא בן ר‪.‬‬
‫‪2883‬‬
‫ישראילוב יעקב בן רחמן‬
‫‪2884‬‬
‫ישראילוב יצחק בן רפאל‬
‫‪2885‬‬
‫ישראילוב ישראל בן שמאול‬
‫‪2886‬‬
‫ישראילוב מאיר בן אברהם‬
‫‪1920-1984‬‬
‫‪1924-1989‬‬
‫חלל‬
‫‪1906-1978‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1912‬‬‫‪1923-‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫№‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪2887‬‬
‫ישראילוב מאיר חי‬
‫‪2888‬‬
‫ישראילוב מיכאיל‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪2889‬‬
‫ישראילוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪1926-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2890‬‬
‫ישראילוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2891‬‬
‫ישראילוב מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2892‬‬
‫ישראילוב מרכיאל בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2893‬‬
‫ישראילוב משה‬
‫‪1917-1975‬‬
‫חלל‬
‫‪2894‬‬
‫ישראילוב מתת‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2895‬‬
‫ישראילוב נ‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪2896‬‬
‫ישראילוב ניסן‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪2897‬‬
‫ישראילוב ניסן‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪2898‬‬
‫ישראילוב ניסן בן משה‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2899‬‬
‫ישראילוב נריה בן ישראל‬
‫‪1924-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2900‬‬
‫ישראילוב נריה בן ישראל‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2901‬‬
‫ישראילוב רומן בן יפים‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2902‬‬
‫ישראילוב רחמין בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2903‬‬
‫יששכרוב אהרון בן חייא‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪2904‬‬
‫יששכרוב אשר‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2905‬‬
‫יששכרוב בנציון‬
‫שב‬
‫‪2906‬‬
‫יששכרוב בנציון‬
‫נעדר‬
‫‪2907‬‬
‫יששכרוב יוסף‬
‫שב‬
‫‪2908‬‬
‫יששכרוב יעקוב‬
‫שב‬
‫‪1924-1989‬‬
‫‪2909‬‬
‫יששכרוב מיכאיל‬
‫‪1925-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2910‬‬
‫יששכרוב מיכאיל בן יהודה‬
‫‪1925-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2911‬‬
‫יששכרוב מיכאיל בן יהודה‬
‫‪1925-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2912‬‬
‫יששכרוב משה חי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2913‬‬
‫יששכרוב נ‪.‬נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2914‬‬
‫יששכרוב נוריאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2915‬‬
‫יששכרוב נוריאל בן ניסים‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2916‬‬
‫יששכרוב ניסן בן אבא‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2917‬‬
‫יששכרוב נתן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2918‬‬
‫יששכרוב ריבי‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2919‬‬
‫יששכרוב שמואל אלכסנדר‬
‫‪2920‬‬
‫כהן רחמין בן יעקב מאיר‬
‫‪2921‬‬
‫כהנוב‬
‫‪-1942‬‬
‫‪2922‬‬
‫כהנוב ניסן‬
‫‪-1945‬‬
‫‪2923‬‬
‫כהנוב אבא‬
‫שב‬
‫‪2924‬‬
‫כהנוב אבא‬
‫שב‬
‫‪2925‬‬
‫כהנוב אבא בן איברהים‬
‫‪2926‬‬
‫כהנוב אהרון‬
‫‪1913-‬‬
‫כ‬
‫‪1916-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫מת בשבי‬
‫סמרקנד‬
‫‪1915-1981‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2927‬‬
‫כהנוב אהרון‬
‫‪2928‬‬
‫כהנוב ארי‬
‫‪2929‬‬
‫כהנוב בנימין חי בן ארי‬
‫‪2930‬‬
‫כהנוב גבריאל‬
‫‪2931‬‬
‫כהנוב גבריאל בן מתתיה‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪1915-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1920-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1916-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2932‬‬
‫כהנוב זלמן זלמן בן ניסן‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2933‬‬
‫כהנוב זמאן בן ניסן‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2934‬‬
‫כהנוב חנניאל בן אלעזר‬
‫‪1924-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2935‬‬
‫כהנוב יורי בן אליעזר‬
‫‪1919-1941‬‬
‫קזחסטאן‬
‫נעדר‬
‫‪2936‬‬
‫כהנוב מיכאיל‬
‫‪1922-1942‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪2937‬‬
‫כהנוב מישאל בן ניסן‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2938‬‬
‫כהנוב מני‬
‫‪1918-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2939‬‬
‫כהנוב מני‬
‫‪1918-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪2940‬‬
‫כהנוב מרדכי בן דוד‬
‫‪1924-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2941‬‬
‫כהנוב מרכיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2942‬‬
‫כהנוב מרכיאל‬
‫‪2943‬‬
‫כהנוב משה‬
‫‪2944‬‬
‫כהנוב ניסן בן אברהם‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1923-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2945‬‬
‫כהנוב נריה‬
‫‪1909-1941‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪2946‬‬
‫כהנוב עסל‬
‫‪1916-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת בשבי‬
‫‪2947‬‬
‫כהנוב צבי בן אליהו‬
‫‪1925-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2948‬‬
‫כהנוב ציון‬
‫‪1914-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2949‬‬
‫כהנוב ראובן בן חנניה‬
‫‪1921-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪2950‬‬
‫כהנוב רחמין‬
‫‪1924-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪2951‬‬
‫כהנוב שמואל‬
‫נעדר‬
‫‪2952‬‬
‫כהנוב שמואל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪2953‬‬
‫כהנוב שמואל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2954‬‬
‫כהנוב שמואל בן ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2955‬‬
‫כהנובה פתימה‬
‫שב‬
‫‪2956‬‬
‫כוג'נדיאיב איליה‬
‫שב‬
‫‪2957‬‬
‫כוג'נדיאיב ארי בן גבריאל‬
‫‪1903-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪2958‬‬
‫כוג'נדיאיב אריאל בן גבריאל‬
‫‪1902-1994‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪2959‬‬
‫כוג'נדיאיב דוד בן גבריאל‬
‫‪1914-1998‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪2960‬‬
‫כוג'נדיאיב נתן בן גבריאל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪2961‬‬
‫כוג'נדיאיב תמר‬
‫‪2962‬‬
‫כודאידאטוב אברהם בן יעקב‬
‫שב‬
‫‪1925-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2963‬‬
‫כודאידאטוב ארכדי‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪2964‬‬
‫כודאידאטוב דוד‬
‫‪1918-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪2965‬‬
‫כודאידאטוב דוד‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪2966‬‬
‫כודאידאטוב יעקב בן ניאז‬
‫‪1918-‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2967‬‬
‫כודאידאטוב ישראל‬
‫‪1922-2006‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2968‬‬
‫כודאידאטוב מרדכי בן דוד‬
‫‪1923-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2969‬‬
‫כודאידאטוב מרדכי בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪2970‬‬
‫כודאידאטוב ציון בן ניאז‬
‫‪2971‬‬
‫כולכארוב אהרון בן יונוס‬
‫‪2972‬‬
‫כולנגיאיב ג‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪2973‬‬
‫כולנגיאיב יוסף בן מיכאיל‬
‫תאריכים‬
‫‪1911-1984‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2974‬‬
‫כולנגיאיב יעקב בן מיכאיל‬
‫‪1909-1969‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2975‬‬
‫כולנגיאיב מישא בן מישאל‬
‫‪1925-2012‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪2976‬‬
‫כולנגיאיב מרכיאל בן גבריאל‬
‫‪1916-‬‬
‫שב‬
‫‪2977‬‬
‫כולנגיאיב נוריאל בן מרדכי‬
‫‪1919-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪2978‬‬
‫כולנגיאיב פינחס בן מיכאיל‬
‫‪1912-1987‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2979‬‬
‫כולנגיאיב רפאל בן מיכאיל‬
‫‪1907-1998‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪2980‬‬
‫כונדכוב בנימין בן יעקב‬
‫‪-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪2981‬‬
‫כונדכוב מאיר בן משה‬
‫‪-1942‬‬
‫‪2982‬‬
‫כונדכוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1903-1943‬‬
‫‪2983‬‬
‫כוסייב אבא בן יעקב‬
‫‪1901-‬‬
‫חלל‬
‫מת בשבי‬
‫צ'ארג'או‬
‫‪2984‬‬
‫כוסייב אבנר בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2985‬‬
‫כוסייב גבריאל בן יאיר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2986‬‬
‫כוסייב זלמן בן יעקב‬
‫‪1902-1942‬‬
‫מוסקבה סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2987‬‬
‫כוסייב חנן בן משהמיכאיל‬
‫‪1922-1977‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2988‬‬
‫כוסייב יא‪.‬‬
‫‪2989‬‬
‫כוסייב יהושע בן יאיר‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2990‬‬
‫כוסייב יוחאי בן פינחס‬
‫‪1914-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪2991‬‬
‫כוסייב יוריאוריאל בן משהמיכאיל‬
‫‪1917-1989‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2992‬‬
‫כוסייב יצחק בן יעקב‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪2993‬‬
‫כוסייב יצחק בן יעקב‬
‫‪18981899-19‬‬
‫חלל‬
‫צ'ארג'או‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪2994‬‬
‫כוסייב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2995‬‬
‫כוסייב מיכאיל בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪2996‬‬
‫כוסייב מלכיאל בן מישאל‬
‫‪1916-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪2997‬‬
‫כוסייב מרכיאל בן מישאלמיכאיל‬
‫‪1916-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪2998‬‬
‫כוסייב נריה בן אליהו‬
‫‪1922-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪2999‬‬
‫כוסייב נריה בן יאיר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3000‬‬
‫כוסייב נתן בן שמחה‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪3001‬‬
‫כוסייב ס‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3002‬‬
‫כוסייב ראובן בן שלום‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3003‬‬
‫כוסייב שם‪-‬טוב בן רחמין‬
‫‪1921-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1907-1945‬‬
‫‪3004‬‬
‫כופתיאיב אבא חי בן יחיאל‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3005‬‬
‫כופתיאיב אבא חי בן חייא‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3006‬‬
‫כורייב‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪3007‬‬
‫כורייב אליהו‬
‫‪-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3008‬‬
‫כורייב אליהו בן חייא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3009‬‬
‫כורייב בוריס בן מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3010‬‬
‫כורייב בכור‬
‫‪1901-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3011‬‬
‫כורייב גבאי‬
‫‪1900-1943‬‬
‫אשכאבאד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3012‬‬
‫כורייב גבריאל בן סימיון‬
‫‪1901-1942‬‬
‫מת מחולי‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪3013‬‬
‫כורייב גריגרי בן יעקב‬
‫‪3014‬‬
‫כורייב ו‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪3015‬‬
‫כורייב יונתן כארגר בן יוסף‪-‬חיים‬
‫‪1908-1985‬‬
‫‪3016‬‬
‫כורייב יפים בן אפריים‬
‫‪1903-1943‬‬
‫‪3017‬‬
‫כורייב מ‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪3018‬‬
‫כורייב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫‪-1943‬‬
‫‪3019‬‬
‫כורייב משה בן יוסף חיים‬
‫‪1911-1944‬‬
‫‪3020‬‬
‫כורכוב אבא‬
‫‪3021‬‬
‫כושמקוב דניאל בן יעקב‬
‫‪3022‬‬
‫כושמקוב יעקב‬
‫‪3023‬‬
‫כושמקוב מיכאיל‬
‫‪3024‬‬
‫כושמקוב ניסים בן מני‬
‫מוצא‬
‫‪-1944‬‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫סמרקנד‬
‫‪1925-2003‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1925-‬‬
‫שב‬
‫‪1924-2007‬‬
‫שב‬
‫‪3025‬‬
‫כיומוב חזקיה‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3026‬‬
‫כיומוב חיים‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪3027‬‬
‫כיומוב יוסוף בן באבא‬
‫‪1921-1964‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3028‬‬
‫כיומוב יוסוף בן חיים‬
‫‪1918-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3029‬‬
‫כיומוב ישראל‬
‫‪1914-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3030‬‬
‫כיומוב ישראל בן יעקב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3031‬‬
‫כיומוב מיכאיל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3032‬‬
‫כיומוב מיכאיל‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪3033‬‬
‫כיילייקוב יוסף בן ברוך‬
‫‪1914-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3034‬‬
‫כיילייקוב עזרא‬
‫‪1909-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪3035‬‬
‫כימייגרוב אהרון‬
‫‪3036‬‬
‫כימייגרוב אוריאל בן ציון‬
‫‪3037‬‬
‫כימייגרוב איליה בן ארי‬
‫‪3038‬‬
‫כימייגרוב דוד‬
‫‪3039‬‬
‫כימייגרוב דוד‪-‬חי בן בנימין‬
‫‪3040‬‬
‫כימייגרוב זלמן בן אבא‬
‫‪3041‬‬
‫כימייגרוב ח‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫‪3042‬‬
‫כימייגרוב חיים בן שלום‬
‫‪3043‬‬
‫כימייגרוב י‪ .‬בן ר‪.‬‬
‫‪3044‬‬
‫כימייגרוב יהושע בן ניסים‬
‫‪3045‬‬
‫כימייגרוב מאיר בן אבא‬
‫‪1923-2000‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫שב‬
‫‪1918-2004‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3046‬‬
‫כימייגרוב מיכאיל בן חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3047‬‬
‫כימייגרוב מישא בן חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3048‬‬
‫כימייגרוב נ‪.‬א‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3049‬‬
‫כימייגרוב נ‪.‬ר‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3050‬‬
‫כימייגרוב נריה בן אלישע‬
‫‪3051‬‬
‫כימייגרוב נתן בן חזקיה‬
‫‪3052‬‬
‫כימייגרוב סבא‬
‫‪1919-1941‬‬
‫‪3053‬‬
‫כימייגרוב פינחס בן אבא‬
‫‪1917-1944‬‬
‫שושנה בן מתווי‬
‫‪3054‬‬
‫כימייגרובה רוזה‬
‫‪3055‬‬
‫ככורייב אברהם בן פינחס‬
‫‪1910-1977‬‬
‫‪1908-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת בשבי‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫‪1917-2010‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪3056‬‬
‫ככורייב שלמה בן פינחס‬
‫‪1923-1978‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪3057‬‬
‫כלאנתרוב מנחם‪-‬ציון בן כהן‬
‫‪1919-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3058‬‬
‫כלאנתרוב איליהו בן אפרים‬
‫‪1922-1944‬‬
‫‪3059‬‬
‫כלאנתרוב אליהו‬
‫‪1907-1975‬‬
‫‪3060‬‬
‫כלאנתרוב אליהו בן אהרון‬
‫‪3061‬‬
‫כלאנתרוב אליהו בן אפרים‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1922-1944‬‬
‫‪3062‬‬
‫כלאנתרוב אליהו בן יוסף‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3063‬‬
‫כלאנתרוב אליהו בן יוסף‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3064‬‬
‫כלאנתרוב אפרים בן אברהם‬
‫‪1904-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪3065‬‬
‫כלאנתרוב אפרים בן אברהם‬
‫‪1900-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪3066‬‬
‫כלאנתרוב אפרים בן אהרון‬
‫‪1907-1987‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3067‬‬
‫כלאנתרוב גבריאל בן יוסף‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3068‬‬
‫כלאנתרוב גבריאל בן ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3069‬‬
‫כלאנתרוב דאני בן ארי‬
‫‪1924-1996‬‬
‫‪3070‬‬
‫כלאנתרוב דוד בן חייא‬
‫שב‬
‫‪1923-1998‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3071‬‬
‫כלאנתרוב דוד בן חייםיפים‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3072‬‬
‫כלאנתרוב דוד בן חייםיפים‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3073‬‬
‫כלאנתרוב דוד בן מנשה‬
‫‪1916-2007‬‬
‫‪3074‬‬
‫כלאנתרוב דניאל בן ארי‬
‫‪1913-1993‬‬
‫‪3075‬‬
‫כלאנתרוב דניאל דניאל בן אבא משה‬
‫‪1908-1942‬‬
‫‪3076‬‬
‫כלאנתרוב יהודה ארי בן רחמין‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪3077‬‬
‫כלאנתרוב יעקב‬
‫‪3078‬‬
‫כלאנתרוב יעקב בן בנימין‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪3079‬‬
‫כלאנתרוב יעקב בן יצחק‬
‫‪1903-1987‬‬
‫‪3080‬‬
‫כלאנתרוב יעקב בן מנשה‬
‫‪1909-1941‬‬
‫‪3081‬‬
‫כלאנתרוב יעקוב בן יצחק‬
‫‪1903-1985‬‬
‫‪3082‬‬
‫כלאנתרוב ישראל בן חזקיה‬
‫‪1907-1981‬‬
‫שב‬
‫‪3083‬‬
‫כלאנתרוב לאוניד בן יוסוף‬
‫‪1919-1943‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3084‬‬
‫כלאנתרוב לב בן יוסף‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3085‬‬
‫כלאנתרוב מיכ‪.‬‬
‫‪1908-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת בשבי‬
‫‪3086‬‬
‫כלאנתרוב מיכאיל בן חזקיה‬
‫‪1915-1993‬‬
‫שב‬
‫‪3087‬‬
‫כלאנתרוב מיכאיל בן חזקיה‬
‫‪1905-1944‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3088‬‬
‫כלאנתרוב מיכאיל בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3089‬‬
‫כלאנתרוב מיכאיל בן כהן‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3090‬‬
‫כלאנתרוב מיכאיל בן כהן‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3091‬‬
‫כלאנתרוב מיכאילמיכאיל בן חזקיה‬
‫‪1905-1944‬‬
‫‪3092‬‬
‫כלאנתרוב מישא בן יוסף ציון‬
‫‪1923-1981‬‬
‫‪3093‬‬
‫כלאנתרוב מישאל מיכאיל בן אבא משה‬
‫‪1911-1942‬‬
‫‪3094‬‬
‫כלאנתרוב משה בן יעקב‬
‫‪3095‬‬
‫כלאנתרוב משיח בן אליהו‬
‫‪1912-1944‬‬
‫‪3096‬‬
‫כלאנתרוב משיח בן שמעון‬
‫‪1915-1970‬‬
‫שב‬
‫‪1918-1992‬‬
‫שב‬
‫אנאטולי בן אבא משה‬
‫‪3097‬‬
‫כלאנתרוב עמנואל‬
‫‪3098‬‬
‫כלאנתרוב רפאל בן אבא מוראד‬
‫‪1909-‬‬
‫‪-1944‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1894-1964‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪3099‬‬
‫כלאנתרוב רפאלחיים בן יעקב‬
‫‪3100‬‬
‫כלאנתרוב שלמה בן יוסף חיים‬
‫‪3101‬‬
‫כלאנתרוב שלמה בן יצחק‬
‫‪-1944‬‬
‫‪3102‬‬
‫כלאנתרוב שלמה בן יצחק‬
‫‪1905-1944‬‬
‫‪3103‬‬
‫כלאנתרובה רבה‬
‫סמרקנד‬
‫‪3104‬‬
‫כלאנתרובה שרה בן יחיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3105‬‬
‫כלינצ'אייב יוסף בן קטן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3106‬‬
‫כלינצ'אייב יוסף בן קטן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3107‬‬
‫כלינצ'אייב מרדכי בן נתן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3108‬‬
‫כלנתייב ו‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪3109‬‬
‫כלנתייב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1912-1944‬‬
‫‪3110‬‬
‫כלנתייב פ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫‪3111‬‬
‫כלנתרוב א‪.‬א‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3112‬‬
‫כלנתרוב א‪.‬י‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3113‬‬
‫כלנתרוב א‪.‬מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3114‬‬
‫כלנתרוב אברהם‬
‫‪1917-1998‬‬
‫‪3115‬‬
‫כלנתרוב איליה בן יוסף‬
‫‪1906-1973‬‬
‫‪3116‬‬
‫כלנתרוב בנציון בן ארי‬
‫‪3117‬‬
‫כלנתרוב בנציון בוריס בן בנימין‬
‫‪3118‬‬
‫כלנתרוב ד‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪3119‬‬
‫כלנתרוב דוד בן ניסן‬
‫‪3120‬‬
‫כלנתרוב דוד בן רפאל‬
‫‪3121‬‬
‫כלנתרוב דניאל בן משה‬
‫‪1915-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫‪1910-1974‬‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1925-1945‬‬
‫‪1924-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3122‬‬
‫כלנתרוב ז‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3123‬‬
‫כלנתרוב זלמן בן רחמין‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3124‬‬
‫כלנתרוב חביב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3125‬‬
‫כלנתרוב י‪.‬‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪1910-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3126‬‬
‫כלנתרוב יהודה בן ר‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪3127‬‬
‫כלנתרוב יעקב בן בנימין‬
‫‪1917-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪3128‬‬
‫כלנתרוב ישראל בן חזקיה‬
‫‪1907-1981‬‬
‫‪3129‬‬
‫כלנתרוב יששכר בן ארי‬
‫‪-1943‬‬
‫‪3130‬‬
‫כלנתרוב יששכר בן יורי‬
‫‪3131‬‬
‫כלנתרוב מ‪.‬א‪.‬‬
‫‪3132‬‬
‫כלנתרוב מ‪.‬יא‪.‬‬
‫תאשכנת‬
‫נעדר‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3133‬‬
‫כלנתרוב מיאכיל בן יוסף‬
‫‪1908-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3134‬‬
‫כלנתרוב מיכאיל בן כודין‬
‫‪1918-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3135‬‬
‫כלנתרוב מיכאיל בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3136‬‬
‫כלנתרוב מנחם בן כהן‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3137‬‬
‫כלנתרוב מנחם‪-‬ציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3138‬‬
‫כלנתרוב מנחם‪-‬ציון בן כהן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3139‬‬
‫כלנתרוב משה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3140‬‬
‫כלנתרוב משיח בן אליהו‬
‫‪1912-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3141‬‬
‫כלנתרוב משיח בן שמעון‬
‫‪1916-1945‬‬
‫תאשכנת‬
‫נעדר‬
‫‪1918-1944‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪3142‬‬
‫כלנתרוב פ‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪3143‬‬
‫כלנתרוב ר‪.‬א‪.‬‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫‪-1943‬‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪3144‬‬
‫כלנתרוב רפאל בן אבא‬
‫‪1906-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מחולי‬
‫‪3145‬‬
‫כלנתרוב שלמה‬
‫‪1906-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3146‬‬
‫כלנתרוב שמאי‬
‫‪1909-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3147‬‬
‫כלנתרוב שמעיה בן יוסף‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3148‬‬
‫כלנתרובה דברה בן אליהו‬
‫‪1916-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3149‬‬
‫כלנתרובה שרה בן יחיאל‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3150‬‬
‫כמילוב בוריס‬
‫‪1913-‬‬
‫בוכארה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪3151‬‬
‫כמילוב יאדגאר‬
‫‪1909-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3152‬‬
‫כמילוב יוסף בן יוסף‬
‫‪1922-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3153‬‬
‫כמילוב יצחק‬
‫‪1917-1944‬‬
‫פרגאנה ‪Днп‬‬
‫נעדר‬
‫‪3154‬‬
‫כמילוב ישראל‬
‫‪1905-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3155‬‬
‫כמילוב תילא‬
‫‪1919-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪3156‬‬
‫כמלוב אברהם‬
‫‪1914-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3157‬‬
‫כמלוב יעקב‬
‫‪1913-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3158‬‬
‫כמלוב יצחק‬
‫‪1919-1941‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪3159‬‬
‫כמלוב מלכיאל‬
‫‪1913-1944‬‬
‫ג'ללבאד‬
‫חלל‬
‫‪3160‬‬
‫כמלוב שמעון‬
‫‪1919-1945‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪3161‬‬
‫כמרלנוב אילן‬
‫‪1922-1943‬‬
‫קזחסטאן‬
‫מת בשבי‬
‫‪3162‬‬
‫כץ א‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3163‬‬
‫כץ אברהם‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3164‬‬
‫כץ אברהם‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3165‬‬
‫כץ אברהם בן כהן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3166‬‬
‫כץ אברהם בן שמואל‬
‫‪1920-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3167‬‬
‫כץ אלכסנדר בן ישראל‬
‫‪1924-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3168‬‬
‫כץ יא‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3169‬‬
‫כץ יעקב בן יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3170‬‬
‫כץ יצחק‬
‫‪1918-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3171‬‬
‫כץ יצחק בן אליהו‬
‫‪1917-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3172‬‬
‫כץ מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3173‬‬
‫כץ מ‪.‬שב‬
‫‪1912-1942‬‬
‫‪1924-‬‬
‫חלל‬
‫‪3174‬‬
‫כץ שלמה בן אליהו‬
‫‪1925-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3175‬‬
‫כרשיגיאיב ציון‬
‫‪1926-1988‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3176‬‬
‫כרשיגייב ניסן‬
‫שב‬
‫‪3177‬‬
‫כתייב אליה בן גבריאל‬
‫‪1911-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪3178‬‬
‫כתייב אליה בן משה‬
‫‪1915-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3179‬‬
‫כתייב אלנתן‬
‫‪3180‬‬
‫כתייב אלנתן בן מני‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪3181‬‬
‫כתייב בוריס בן ב‪.‬‬
‫‪1919-1942‬‬
‫‪3182‬‬
‫כתייב בוריס בן יפים‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1921-‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3183‬‬
‫כתייב בצלאל בן יפים‬
‫‪1921-2002‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3184‬‬
‫כתייב ברוך חי‬
‫‪1911- 1965‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪1911-1994‬‬
‫‪3185‬‬
‫כתייב ברוך חי בן בנימין‬
‫‪3186‬‬
‫כתייב חכים בן משה‬
‫‪3187‬‬
‫כתייב ניסן ניקולאי בן אליהו‬
‫‪3188‬‬
‫כתייב שלמה בן פ‪.‬‬
‫‪3189‬‬
‫כתייב שמחה בן יוסף‬
‫‪3190‬‬
‫לוייב אברהם בן פייזי‬
‫‪1913-1942‬‬
‫‪1910-1985‬‬
‫‪1902-1996‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫ל‬
‫חלל‬
‫‪3191‬‬
‫לוייב אברך בן פינחס‬
‫‪1922-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3192‬‬
‫לוייב אוריאל בן רחמין‬
‫‪1915-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3193‬‬
‫לוייב איליה‬
‫‪1913-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3194‬‬
‫לוייב איליה אליהו בן רחמין‬
‫‪1914-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3195‬‬
‫לוייב אליהו בן ציון‬
‫‪3196‬‬
‫לוייב ארי בן מנשה‬
‫‪1920-2010‬‬
‫‪3197‬‬
‫לוייב בוריס בן דוד‬
‫‪1909-‬‬
‫‪3198‬‬
‫לוייב בוריס בן יונה‬
‫‪3199‬‬
‫לוייב בוריס בן יוסף‬
‫‪3200‬‬
‫לוייב בוריס בן פינחס‬
‫‪3201‬‬
‫לוייב בנימין בן שאלתיאל‬
‫‪3202‬‬
‫לוייב בנציון בנצ'יק‬
‫‪1925-2011‬‬
‫‪3203‬‬
‫לוייב גבריאל בן חייא‬
‫‪1917-2000‬‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1925-‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪1919-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1914-‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪3204‬‬
‫לוייב גבריאל גרישא בן דוד‬
‫‪1920-2002‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3205‬‬
‫לוייב דוד‬
‫‪1924-2005‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3206‬‬
‫לוייב זבולון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3207‬‬
‫לוייב זכריה‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3208‬‬
‫לוייב זלמן‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫‪3209‬‬
‫לוייב ח‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪3210‬‬
‫לוייב חנן בן יעקב‬
‫‪3211‬‬
‫לוייב יוחנן‬
‫‪3212‬‬
‫לוייב יוסף‬
‫‪3213‬‬
‫לוייב יוסףחי בן פייזי‬
‫‪3214‬‬
‫לוייב יחיאל‬
‫‪1920-1940‬‬
‫‪1924-1944‬‬
‫נעדר‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪3215‬‬
‫לוייב יעקב בן שלמה‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3216‬‬
‫לוייב יצחק בן אהרון‬
‫‪1919-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3217‬‬
‫לוייב יצחק בן לוי‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3218‬‬
‫לוייב יצחק יצחק בן אליהו‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3219‬‬
‫לוייב מאיר חי בן יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3220‬‬
‫לוייב מיכאיל‬
‫‪3221‬‬
‫לוייב מיכאיל בן חייא‬
‫‪3222‬‬
‫לוייב מיכאיל בן יוחנן‬
‫‪3223‬‬
‫לוייב מנחם בן יצחק‬
‫‪3224‬‬
‫לוייב מני בן יונה‬
‫‪1915-1984‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1922-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪1906-1960‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪3225‬‬
‫לוייב מנשה‬
‫‪3226‬‬
‫לוייב ניסיםחי בן פייזי‬
‫‪1917-1944‬‬
‫‪3227‬‬
‫לוייב ניסן בן ציון‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪3228‬‬
‫לוייב ניסן בן ציון‬
‫‪3229‬‬
‫לוייב נפתלי בן יצחק‬
‫‪3230‬‬
‫לוייב נריה‬
‫‪3231‬‬
‫לוייב סימיון בן לב‬
‫‪3232‬‬
‫לוייב פ‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪3233‬‬
‫לוייב פיטר בן יעקב‬
‫‪3234‬‬
‫לוייב פינחס בן יעקב‬
‫‪3235‬‬
‫לוייב ראובן‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪1917-1941‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1915-1989‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1927-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪3236‬‬
‫לוייב רפאל בן חייא‬
‫‪1924-‬‬
‫שב‬
‫‪3237‬‬
‫לוייב שלום בן פייזי‬
‫‪1924-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪3238‬‬
‫לייך יו' בן י‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3239‬‬
‫ליליאיב מלכיאל בן חנניה‬
‫‪1920-2009‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3240‬‬
‫לכצ'קוב מלכיאל בן אליהו‬
‫‪1918-2002‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3241‬‬
‫לכצ'קוב שמואל‬
‫‪1916-1991‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3242‬‬
‫ללמיאיב בוריס‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3243‬‬
‫ללמיאיב יוסף בן חיים‬
‫‪1893-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3244‬‬
‫ללמיאיב יעקוב‬
‫‪1908-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫מ‬
‫‪3245‬‬
‫מאיסיאיב אבנר בן רפאל‬
‫‪1924-2010‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3246‬‬
‫מאיסיאיב אברהם בן יהודה‬
‫‪1910-1943‬‬
‫צ'ארג'או‬
‫חלל‬
‫‪3247‬‬
‫מאיסיאיב בכור‪-‬יצחק בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪3248‬‬
‫מאיסיאיב יעקב בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪3249‬‬
‫מאיסיאיב יעקוב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3250‬‬
‫מאיסיאיב מנחם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3251‬‬
‫מאיסיאיב מנשה בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪3252‬‬
‫מאיסיאיב פינחס בן רפאל‬
‫‪1920-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3253‬‬
‫מאירוב איליה בן בוריס‬
‫‪1916-1996‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3254‬‬
‫מאירוב איליה אליהו בן בוריס בצלאל‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3255‬‬
‫מאירוב אלנתן‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪3256‬‬
‫מאירוב אפרים בן בצלאל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3257‬‬
‫מאירוב חיים בן נתנאל‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3258‬‬
‫מאירוב חייקה בן נתנאל‬
‫‪1921-1998‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪3259‬‬
‫מאירוב יאיר‬
‫‪1902-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3260‬‬
‫מאירוב יעקב בן אהרון‬
‫‪1900-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3261‬‬
‫מאירוב יפים בן מסאיין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3262‬‬
‫מאירוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3263‬‬
‫מאירוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪1917-‬‬
‫קירוב‬
‫שב‬
‫‪3264‬‬
‫מאירוב שמחה בן בצלאל‬
‫‪1916-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1917-1988‬‬
‫‪1912-1943‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪3265‬‬
‫מאיר חייב ד‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫‪3266‬‬
‫מהוושיב אבא בן אברהם‬
‫‪1916-1976‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3267‬‬
‫מהוושיב אברהם בן חיים‬
‫‪1904-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3268‬‬
‫מהוושיב אברהם בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3269‬‬
‫מהוושיב אברהם בן חיים‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3270‬‬
‫מהוושיב אהרון בן אלדי‬
‫‪1916-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3271‬‬
‫מהוושיב אהרון בן אלדי‬
‫‪1916-‬‬
‫‪3272‬‬
‫מהוושיב אהרון בן ידידיה‬
‫‪3273‬‬
‫מהוושיב אוריאל בן אברהם חיים‬
‫‪3274‬‬
‫מהוושיב גבריאל בן נתן‬
‫‪1916-1944‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1905-1943‬‬
‫‪3275‬‬
‫מהוושיב גבריאל בן רחום‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3276‬‬
‫מהוושיב גבריאל בן רחמין‬
‫‪1915-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3277‬‬
‫מהוושיב גריגורי‬
‫‪3278‬‬
‫מהוושיב ד‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫היה בשבי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3279‬‬
‫מהוושיב דוד בן אברהם‬
‫‪1912-1987‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3280‬‬
‫מהוושיב דוד בן ידידיה‬
‫‪1920-2005‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3281‬‬
‫מהוושיב דוד בן ניסים‬
‫‪1917-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3282‬‬
‫מהוושיב זלמן בן חזקיה‬
‫‪1913-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3283‬‬
‫מהוושיב י‪ .‬בן א‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3284‬‬
‫מהוושיב יעקב בן ידידיה‬
‫‪1910-1985‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3285‬‬
‫מהוושיב לוי‬
‫‪1921-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3286‬‬
‫מהוושיב לוי בן ישראל‬
‫‪3287‬‬
‫מהוושיב מיכאיל‬
‫‪3288‬‬
‫מהוושיב מיכאיל‬
‫‪3289‬‬
‫מהוושיב מיכאיל בן אברהם חיים‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3290‬‬
‫מהוושיב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1929-1979‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3291‬‬
‫מהוושיב מיכאל‬
‫‪1904-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3292‬‬
‫מהוושיב משה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3293‬‬
‫מהוושיב שמואל בן אברהם‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3294‬‬
‫מולאג'אנוב יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3295‬‬
‫מולאג'אנוב יוסףחי בן בצלאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3296‬‬
‫מולאג'אנוב יששכר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3297‬‬
‫מולאג'אנוב מישאל‬
‫‪1913-1991‬‬
‫‪1924-‬‬
‫שב‬
‫‪3298‬‬
‫מולאג'אנוב משיח‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3299‬‬
‫מולאג'אנוב משיח‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3300‬‬
‫מולאג'אנוב ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3301‬‬
‫מולאג'אנוב ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3302‬‬
‫מולאג'אנוב ניסן בן מיכאיל‬
‫‪1914-1944‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪3303‬‬
‫מולאג'אנוב ניסן ניקולאי בן מיכאיל‬
‫‪1914-1944‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪3304‬‬
‫מולאג'אנוב ניסן ניקולאי בן מיכאיל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3305‬‬
‫מולאג'אנוב נפתלי‬
‫‪1924-‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪3306‬‬
‫מולאג'אנוב נריה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3307‬‬
‫מולאג'אנוב רוטשילד בן רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1912-‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪3308‬‬
‫מולאג'אנוב ריבי בן ראובן‬
‫‪1900-1976‬‬
‫‪3309‬‬
‫מולאג'אנובה שאהיסתה‬
‫‪1925-2010‬‬
‫‪3310‬‬
‫מולאייב‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪3311‬‬
‫מולאייב אשר‬
‫‪1907-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3312‬‬
‫מולאייב אנטולי בן רומן‬
‫‪1924-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3313‬‬
‫מולאייב בוריס בן שמחה‬
‫‪1913-1973‬‬
‫‪3314‬‬
‫מולאייב יעקב בן מיכאיל‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3315‬‬
‫מולאייב יעקוב בן פינחס‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪3316‬‬
‫מולאייב כהן בן יעקב‬
‫‪3317‬‬
‫מולאייב ק‪ .‬בן ר‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3318‬‬
‫מולאקנדוב א‪ .‬בן א‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3319‬‬
‫מולאקנדוב אבנר‬
‫שב‬
‫‪3320‬‬
‫מולאקנדוב אבנר בן כהן‬
‫‪1916-‬‬
‫‪1911-1996‬‬
‫תאשכנד‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3321‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן זלמן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3322‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן רחל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3323‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל בן ישועה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3324‬‬
‫מולאקנדוב איליה בן מאיר‬
‫‪1916-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3325‬‬
‫מולאקנדוב איליה בן קונסטנטין‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3326‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן ניסים‬
‫‪1908-1986‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3327‬‬
‫מולאקנדוב בכור בן מישאל‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3328‬‬
‫מולאקנדוב ברוך בן גבריאל‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3329‬‬
‫מולאקנדוב ברוך בן גבריאל‬
‫‪1921-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3330‬‬
‫מולאקנדוב ברוך בן מיכאיל‬
‫‪1910-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3331‬‬
‫מולאקנדוב ברוך בן מיכאיל‬
‫‪1910-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3332‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל‬
‫‪1898-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3333‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3334‬‬
‫מולאקנדוב דוד‪-‬חיים בן רחמין אבא אישאן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3335‬‬
‫מולאקנדוב זלמן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3336‬‬
‫מולאקנדוב זלמן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3337‬‬
‫מולאקנדוב זלמן בן דברה האם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3338‬‬
‫מולאקנדוב זלמן בן כהן‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪3339‬‬
‫מולאקנדוב חזקיה בן ארי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3340‬‬
‫מולאקנדוב חזקיה בן צבי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3341‬‬
‫מולאקנדוב חנן‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3342‬‬
‫מולאקנדוב חנן בן כהן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3343‬‬
‫מולאקנדוב חנן בן צבי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3344‬‬
‫מולאקנדוב חנן בן שרה האם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3345‬‬
‫מולאקנדוב ידיד בן אליהו‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3346‬‬
‫מולאקנדוב ידיד בן אליהו‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3347‬‬
‫מולאקנדוב ידידיה‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3348‬‬
‫מולאקנדוב יהודה בן בצלאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3349‬‬
‫מולאקנדוב יוחנן בן ארי‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪3350‬‬
‫מולאקנדוב יוסוף‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪1921‬‬‫‪1921-1941‬‬
‫‪1911‬‬‫‪1911-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫№‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫תאריכים‬
‫‪1916-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪3351‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן מישאל‬
‫‪3352‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן מנשה‬
‫‪3353‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן שמחה‬
‫‪3354‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן שמחה‬
‫סמרקנד‬
‫‪3355‬‬
‫מולאקנדוב יוסקה בן בצלאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3356‬‬
‫מולאקנדוב יוסקה בן מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3357‬‬
‫מולאקנדוב יורי בן בוריס‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3358‬‬
‫מולאקנדוב יחיאל בן צבי‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3359‬‬
‫מולאקנדוב יחיאל בן צבי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3360‬‬
‫מולאקנדוב יעקב בן בוריס‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3361‬‬
‫מולאקנדוב יעקב בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3362‬‬
‫מולאקנדוב יעקב בן יצחק קזי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3363‬‬
‫מולאקנדוב יעקוב‬
‫‪1907-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3364‬‬
‫מולאקנדוב יעקוב בן בוריס‬
‫‪1919-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3365‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3366‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן ארי‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3367‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן ארי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3368‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן מאיר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3369‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3370‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3371‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3372‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ארי‬
‫‪-1988‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3373‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן מלכיאל‬
‫‪1913-1982‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3374‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן מנשה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3375‬‬
‫מולאקנדוב מישא בן ארי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3376‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3377‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן מאיר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3378‬‬
‫מולאקנדוב מלכיאל בן אבא‪-‬מוראד אישאן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3379‬‬
‫מולאקנדוב מנחם בן צבי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3380‬‬
‫מולאקנדוב מנשה‬
‫‪3381‬‬
‫מולאקנדוב מנשה בן אבן‬
‫‪3382‬‬
‫מולאקנדוב מנשה בן זלמן‬
‫‪1915-‬‬
‫‪1919-‬‬
‫‪1912-1942‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3383‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן מיכאיל‬
‫‪1923-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3384‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן מיכאיל‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3385‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן מיכאיל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3386‬‬
‫מולאקנדוב מרכיאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3387‬‬
‫מולאקנדוב מרכיאל בן רחל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3388‬‬
‫מולאקנדוב משה‬
‫‪1912-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3389‬‬
‫מולאקנדוב משה‬
‫‪1921-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3390‬‬
‫מולאקנדוב משה בן יששכר‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3391‬‬
‫מולאקנדוב משה בן יששכר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3392‬‬
‫מולאקנדוב משה בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3393‬‬
‫מולאקנדוב משה בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1909-1943‬‬
‫№‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1909-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫גרם‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪3394‬‬
‫מולאקנדוב משה בן מיכאיל‬
‫‪3395‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן חייא‬
‫‪1916-‬‬
‫‪3396‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן חייא‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪3397‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן מולאקנד‬
‫‪3398‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן שמחה‬
‫סמרקנד‬
‫‪3399‬‬
‫מולאקנדוב נתן בן מיכל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3400‬‬
‫מולאקנדוב נתנאל בן אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3401‬‬
‫מולאקנדוב עזריה בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3402‬‬
‫מולאקנדוב עמנואל בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3403‬‬
‫מולאקנדוב פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫‪3404‬‬
‫מולאקנדוב פיסר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3405‬‬
‫מולאקנדוב ראובן בן ניסים‬
‫‪1911-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3406‬‬
‫מולאקנדוב ראובן בן ניסים כהן‬
‫‪1911-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3407‬‬
‫מולאקנדוב ריבי‬
‫סמרקנד‬
‫‪3408‬‬
‫מולאקנדוב ריבי בן חייא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3409‬‬
‫מולאקנדוב רפאל בן סוליימן‬
‫‪1907-1981‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3410‬‬
‫מולאקנדוב שלום בן אליה‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3411‬‬
‫מולאקנדוב שלום בן אליהו‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1909-1992‬‬
‫‪1912-1976‬‬
‫נעדר‬
‫‪3412‬‬
‫מולאקנדוב שלום בן אליהו‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3413‬‬
‫מולאקנדוב שלמה בן אליהו‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3414‬‬
‫מולאקנדוב שמואל‬
‫‪3415‬‬
‫מולאקנדוב שמחה בן רפאל‬
‫‪3416‬‬
‫מולאקנדוב ששון בן אברהם חיים‬
‫‪3417‬‬
‫מולאקנדוב תמרה‬
‫‪3418‬‬
‫מולאקנדוב כהן‬
‫‪3419‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן אליהו‬
‫‪3420‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן דוד‬
‫‪3421‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן דוד‬
‫‪3422‬‬
‫מולאקנדוב אברהם חיים‬
‫‪3423‬‬
‫מולאקנדוב ב‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪3424‬‬
‫מולאקנדוב בן ציון בנציון בן יעקב‬
‫‪1922-1974‬‬
‫‪3425‬‬
‫מולאקנדוב בצלאל בן ציון‬
‫‪1901-1943‬‬
‫‪3426‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן רפאל‬
‫‪3427‬‬
‫מולאקנדוב גריגורי בן אפרים‬
‫‪1918-1980‬‬
‫‪3428‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן חייא‬
‫‪1916-1944‬‬
‫‪3429‬‬
‫מולאקנדוב פיטר בן מיכאיל‬
‫‪3430‬‬
‫מולאקנדוב פינחס‬
‫‪3431‬‬
‫מולאקנדוב שמואל בן חייא‬
‫‪1915-1941‬‬
‫‪3432‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪1906-1943‬‬
‫‪3433‬‬
‫מולאקנדוב אבנר בן רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫‪1914-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1902-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1922‬‬‫‪1922-1943‬‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫נעדר‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1920-1997‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1919-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫אוש‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3434‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן יצחק‬
‫‪1916-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3435‬‬
‫מולאקנדוב אבנר בן רפאל‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3436‬‬
‫מולאקנדוב אברהם‬
‫‪-1944‬‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪3437‬‬
‫מולאקנדוב אליה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3438‬‬
‫מולאקנדוב אסף‬
‫שבוי‬
‫‪3439‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן מאיר‬
‫‪1926-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3440‬‬
‫מולאקנדוב גביאל בן מוראד‬
‫‪1919-1978‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪3441‬‬
‫מולאקנדוב דוד‬
‫‪1903-1944‬‬
‫כיתב‬
‫נעדר‬
‫‪3442‬‬
‫מולאקנדוב כהן בן מוראד‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪3443‬‬
‫מולאקנדוב עזריה‬
‫‪1911-1944‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪3444‬‬
‫מולאקנדוב ק‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3445‬‬
‫מולאקנדוב יאדגאר‬
‫‪1911-1941‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪3446‬‬
‫מולאקנדוב יעקב‬
‫כרשי‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪3447‬‬
‫מולאקנדוב יפים בן יוסף‬
‫קוקנד‬
‫שב‬
‫‪3448‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן מרדכי‬
‫‪1924-2009‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3449‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן מיכאיל‬
‫‪1915-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫‪3450‬‬
‫מולאקנדוב בריה בן רפאל‬
‫‪3451‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪1907-1943‬‬
‫‪3452‬‬
‫מולאקנדוב מאיר‬
‫‪-1941‬‬
‫‪1919‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪3453‬‬
‫מולאקנדוב מכאיל בן מיכאיל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫תאשכנת‬
‫חלל‬
‫‪3454‬‬
‫מולאקנדוב מכאיל בן יוסף‬
‫‪1912-1981‬‬
‫קוקנד‬
‫שב‬
‫‪3455‬‬
‫מולאקנדוב יחיאל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪3456‬‬
‫מולאקנדוב יעקב‬
‫‪1927-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3457‬‬
‫מולאקנדוב יעקב‬
‫‪1921-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3458‬‬
‫מולאקנדוב אבא‬
‫‪1919-1941‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3459‬‬
‫מולאקנדוב אברהם‬
‫‪1903-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3460‬‬
‫מולאקנדוב אליהו‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3461‬‬
‫מולאקנדוב אליהוחיים בן מוראדכי‬
‫‪1923-2008‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪3462‬‬
‫מולאקנדוב אמנון‬
‫‪1912-1997‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3463‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3464‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן מוראדכי‬
‫‪1905-1942‬‬
‫‪3465‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן מיכאיל‬
‫‪-1942‬‬
‫‪3466‬‬
‫מולאקנדוב יא‪.‬‬
‫‪3467‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן אפרים‬
‫‪1919-1941‬‬
‫‪3468‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יצחק‬
‫‪-1942‬‬
‫‪3469‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן יוסף‬
‫‪1923-1942‬‬
‫‪3470‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן בנימין‬
‫‪3471‬‬
‫מולאקנדוב נריה בן יוסף‬
‫‪3472‬‬
‫מולאקנדוב עמנואל בן ידידיה‬
‫‪1922-‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1924-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1920-‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3473‬‬
‫מולאקנדוב פסר‬
‫‪1918-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3474‬‬
‫מולאקנדוב קטן‬
‫‪1907-1943‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪3475‬‬
‫מולאקנדוב‬
‫‪1914-1943‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3476‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן אפרים‬
‫‪1924-1984‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪3477‬‬
‫מולאקנדוב אברך‬
‫‪1912-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3478‬‬
‫מולאקנדוב חי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3479‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן ואסארי‬
‫‪-1942‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪3480‬‬
‫מולאקנדוב א‪.‬‬
‫‪3481‬‬
‫מולאקנדוב אבא בן אליהו‬
‫‪3482‬‬
‫מולאקנדוב אבא חייא‬
‫‪3483‬‬
‫מולאקנדוב אבא חי בן אצ'ילדי‬
‫‪3484‬‬
‫מולאקנדוב אבא חייא‬
‫תאריכים‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪1920-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫מת מחולי‬
‫‪-1945‬‬
‫‪3485‬‬
‫מולאקנדוב אבא‪-‬חיים‬
‫‪1920-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3486‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן חזקיה‬
‫‪1925-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3487‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן פולט‬
‫‪1902-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3488‬‬
‫מולאקנדוב אהרון בן ציון‬
‫‪1907-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪3489‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3490‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל‬
‫‪1913-1943‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪3491‬‬
‫מולאקנדוב איליה אליהו בן משה‬
‫‪1900-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3492‬‬
‫מולאקנדוב אליהו‬
‫‪3493‬‬
‫מולאקנדוב אליהו‬
‫‪1923-1944‬‬
‫‪3494‬‬
‫מולאקנדוב אליהו‬
‫‪1923-1942‬‬
‫‪3495‬‬
‫מולאקנדוב אליהו בן ארי‬
‫‪3496‬‬
‫מולאקנדוב אלעזר‬
‫‪3497‬‬
‫מולאקנדוב אלעזר‬
‫‪3498‬‬
‫מולאקנדוב ארי‬
‫‪3499‬‬
‫מולאקנדוב ארי בן מישאל‬
‫‪3500‬‬
‫מולאקנדוב ארכדי בן יעקב‬
‫‪3501‬‬
‫מולאקנדוב ארכדי בן יעקב‬
‫‪3502‬‬
‫מולאקנדוב ב‪.‬א‪.‬‬
‫‪3503‬‬
‫מולאקנדוב בוריס‬
‫‪3504‬‬
‫מולאקנדוב בוריס‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪1908-1967‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3505‬‬
‫מולאקנדוב בירך‬
‫‪1907-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3506‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן אבא‬
‫‪1909-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3507‬‬
‫מולאקנדוב בצלאל בן ידידיה‬
‫צ'ימכנת‬
‫חלל‬
‫‪3508‬‬
‫מולאקנדוב ברכיה‬
‫‪3509‬‬
‫מולאקנדוב ברכיה‬
‫‪3510‬‬
‫מולאקנדוב ג‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪3511‬‬
‫מולאקנדוב גברי‬
‫‪3512‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל‬
‫‪3513‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן ציון‬
‫‪1921-1944‬‬
‫‪3514‬‬
‫מולאקנדוב גואל‬
‫‪1917-1942‬‬
‫‪1918-1942‬‬
‫‪1921‬‬‫‪1910-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1907-1942‬‬
‫‪1907-1941‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫מת מפצעיו‬
‫נעדר‬
‫‪3515‬‬
‫מולאקנדוב גואל בן יצחק‬
‫‪1916-1940‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3516‬‬
‫מולאקנדוב גוסיל‬
‫‪1915-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3517‬‬
‫מולאקנדוב דוד‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3518‬‬
‫מולאקנדוב דוד בן מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3519‬‬
‫מולאקנדוב דניאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3520‬‬
‫מולאקנדוב דניאל בן ציון‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪3521‬‬
‫מולאקנדוב חזקיה‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3522‬‬
‫מולאקנדוב חזקיה בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1914-2003‬‬
‫‪1914-1994‬‬
‫‪1919-2001‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪3523‬‬
‫מולאקנדוב חיים בן יוחנן‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫‪3524‬‬
‫מולאקנדוב חיים בן יוחנן‬
‫‪1924-‬‬
‫פרגה‬
‫שב‬
‫‪3525‬‬
‫מולאקנדוב חנן בן משה‬
‫‪1916-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3526‬‬
‫מולאקנדוב י‪ .‬בן י‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3527‬‬
‫מולאקנדוב י‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3528‬‬
‫מולאקנדוב י‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3529‬‬
‫מולאקנדוב יא‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪3530‬‬
‫מולאקנדוב יו‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3531‬‬
‫מולאקנדוב יו בן ל‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3532‬‬
‫מולאקנדוב יו' בן מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3533‬‬
‫מולאקנדוב יונה בן אבא‬
‫‪1905-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3534‬‬
‫מולאקנדוב יוסוף בן אהרון‬
‫‪1908-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3535‬‬
‫מולאקנדוב יוסף‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3536‬‬
‫מולאקנדוב יוסף‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3537‬‬
‫מולאקנדוב יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3538‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן אהרון‬
‫‪1906-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3539‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן ברוך‬
‫‪1922-‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪3540‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן ברוך‬
‫‪1922-‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪3541‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן יעקב‬
‫‪1911-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3542‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן יעקב‬
‫‪1907-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪3543‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן משה‬
‫‪1904-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪3544‬‬
‫מולאקנדוב יוסקה‬
‫‪1923-1985‬‬
‫‪3545‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן רפאל‬
‫‪3546‬‬
‫מולאקנדוב כהן‬
‫‪3547‬‬
‫מולאקנדוב כהן‬
‫‪3548‬‬
‫מולאקנדוב לאוניד בן אלעזר‬
‫‪1922-1944‬‬
‫‪1915-1987‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫‪1919‬‬‫‪1914-‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪3549‬‬
‫מולאקנדוב לוי‬
‫‪1917-1939‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3550‬‬
‫מולאקנדוב לוי‬
‫‪1917-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3551‬‬
‫מולאקנדוב מא נאן בן רפאל‬
‫‪1907-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪3552‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫‪1924-1985‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3553‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪3554‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן חייא‬
‫‪1920-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3555‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1921-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪3556‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1920-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪3557‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יעקב‬
‫‪1924-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3558‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3559‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3560‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1923-1998‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3561‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3562‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪1925-‬‬
‫‪3563‬‬
‫מולאקנדוב מירזאקנד‬
‫‪1912-1942‬‬
‫שב‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪3564‬‬
‫מולאקנדוב מישא‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3565‬‬
‫מולאקנדוב מישא‬
‫‪1913-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪3566‬‬
‫מולאקנדוב מישא בן אהרון‬
‫‪3567‬‬
‫מולאקנדוב מישאל‬
‫‪3568‬‬
‫מולאקנדוב ממאן‬
‫‪3569‬‬
‫מולאקנדוב מנחם‬
‫‪3570‬‬
‫מולאקנדוב מנשה בן אליהו חיים‬
‫‪1924-2005‬‬
‫‪3571‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי‬
‫‪-1942‬‬
‫‪3572‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי‬
‫‪3573‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫שב‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1922-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3574‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן אצ'ילדי‬
‫‪1922-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3575‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן ארי‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪3576‬‬
‫מולאקנדוב משה חי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3577‬‬
‫מולאקנדוב משיח‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪3578‬‬
‫מולאקנדוב משיח‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪3579‬‬
‫מולאקנדוב משיח‬
‫‪3580‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן יצחק‬
‫‪3581‬‬
‫מולאקנדוב נוריאל‬
‫‪3582‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן משה‬
‫‪3583‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫‪3584‬‬
‫מולאקנדוב ניסיםחי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3585‬‬
‫מולאקנדוב ניסן‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3586‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן רפאל‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1918-1942‬‬
‫‪1913-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪1919-1987‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1913-‬‬
‫‪3587‬‬
‫מולאקנדוב נפתלי‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3588‬‬
‫מולאקנדוב נריה‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3589‬‬
‫מולאקנדוב נריה‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3590‬‬
‫מולאקנדוב נתנאל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3591‬‬
‫מולאקנדוב פינחס בן רפאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3592‬‬
‫מולאקנדוב צבי חי‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3593‬‬
‫מולאקנדוב צבי חיים‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3594‬‬
‫מולאקנדוב ק‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪3595‬‬
‫מולאקנדוב ר‪.‬‬
‫‪3596‬‬
‫מולאקנדוב רחמים בן דוד‬
‫‪3597‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן משה‬
‫‪3598‬‬
‫מולאקנדוב רחמיןרחמן בן אבא‬
‫‪1910-1945‬‬
‫‪3599‬‬
‫מולאקנדוב ריביחי בן ביגי‬
‫‪1919-1941‬‬
‫‪3600‬‬
‫מולאקנדוב שלום‬
‫‪1919-1996‬‬
‫‪1919-‬‬
‫חלל‬
‫‪1916-‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪3601‬‬
‫מולאקנדוב שלמה‬
‫‪1899-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3602‬‬
‫מולאקנדוב שלמה‬
‫‪-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3603‬‬
‫מולאקנדוב שלמה בן אליהו‬
‫חלל‬
‫‪3604‬‬
‫מולאקנדוב שלמה בן בצלאל‬
‫‪1920-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3605‬‬
‫מולאקנדוב שמחה‬
‫‪1912-1978‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪3606‬‬
‫מולאקנדוב שמחה בן חיים‬
‫‪1922-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3607‬‬
‫מולאקנדוב שמחה בן מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3608‬‬
‫מולאקנדוב שמחה סימיון בן מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪1921-1941‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪3609‬‬
‫מולאקנדוב פנינה בן יונה‬
‫תאריכים‬
‫‪1924-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3610‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן ג'ורא‬
‫‪1920-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪3611‬‬
‫מולאקנדוב חייקה‬
‫‪1922-2010‬‬
‫שב‬
‫‪3612‬‬
‫מולאקנדוב ברוך חי‬
‫‪3613‬‬
‫מולאקנדוב ישראל‬
‫‪3614‬‬
‫מולאקנדוב בוריס‬
‫‪3615‬‬
‫מולאקנדוב בוריס‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪1909-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1921-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3616‬‬
‫מולאקנדוב יונה‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3617‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן סימון‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪3618‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן רחמן‬
‫‪1912-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3619‬‬
‫מולאקנדוב נוריאל יורי בן סימון‬
‫‪1909-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3620‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן ניסים‬
‫‪1917-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3621‬‬
‫מולאקנדוב בן אדוניה ויעל יקותיאלובה‬
‫‪1921-‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪3622‬‬
‫מולאקנדוב אברהם‬
‫‪1916-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3623‬‬
‫מולאקנדוב אהרון‬
‫‪1906-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3624‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3625‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל גרישא בן מיכאיל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3626‬‬
‫מולאקנדוב זאב‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪3627‬‬
‫מולאקנדוב זאב בן מיכאיל‬
‫‪1917-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3628‬‬
‫מולאקנדוב חנן בן מיכאיל‬
‫‪1926-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3629‬‬
‫מולאקנדוב חנן בן מיכאיל‬
‫‪1926-2003‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3630‬‬
‫מולאקנדוב יעקוב בן ג'ורא‬
‫‪3631‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪3632‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן ארי‬
‫בן סימון‬
‫‪1922-1945‬‬
‫‪1924-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪1920-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3633‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן ארי‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3634‬‬
‫מולאקנדוב ישראל בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3635‬‬
‫מולאקנדוב ישראל בן מיכאיל‬
‫קרשי‬
‫שב‬
‫‪3636‬‬
‫מולאקנדוב ל‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3637‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3638‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3639‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3640‬‬
‫מולאקנדוב מני‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪3641‬‬
‫מולאקנדוב מני‬
‫‪1908-1944‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪3642‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי‬
‫‪1910-1994‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3643‬‬
‫מולאקנדוב נוריאל בן מיכאיל‬
‫‪1923-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3644‬‬
‫מולאקנדוב עמנואל בן חייא‬
‫‪1911-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3645‬‬
‫מולאקנדוב פרי בן מיכאיל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3646‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3647‬‬
‫מולאקנדוב מרכיאל בן מיכאיל‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3648‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן מרדכי‬
‫‪1922-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3649‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן ניסים‬
‫‪1922-1941‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3650‬‬
‫מולאקנדוב ריבי‬
‫‪1916-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3651‬‬
‫מולאקנדוב אפרים בן דוד‬
‫‪1912‬‬‫‪1921-2004‬‬
‫‪1921-‬‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪3652‬‬
‫מולאקנדוב יוסיקה‬
‫‪3653‬‬
‫מולאקנדוב יעקוב‬
‫‪1927-2011‬‬
‫‪3654‬‬
‫מולאקנדוב רחמין‬
‫‪1914-1973‬‬
‫‪3655‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן ניסים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1914-‬‬
‫‪3656‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3657‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל בן יעקב‬
‫‪1907-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3658‬‬
‫מולאקנדוב אליהו‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪3659‬‬
‫מולאקנדוב ארי‬
‫‪3660‬‬
‫מולאקנדוב אשר בן מתת‬
‫‪3661‬‬
‫מולאקנדוב בוריס‬
‫‪3662‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן אברהם‬
‫‪3663‬‬
‫מולאקנדוב דניאל בן ארי‬
‫‪3664‬‬
‫מולאקנדוב יעקוב‬
‫‪3665‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן יחיאל‬
‫‪3666‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן עמנואל‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1911-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1923-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪3667‬‬
‫מולאקנדוב יצחק ברוך יצחק בן יחיאל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪3668‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן עמנואל‬
‫‪1922-2010‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪3669‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3670‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3671‬‬
‫מולאקנדוב משה בן עמנואל‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫‪3672‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן עמנואל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪3673‬‬
‫מולאקנדוב מתת‬
‫‪-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3674‬‬
‫מולאקנדוב מתת בן יוחנן‬
‫‪1900-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3675‬‬
‫מולאקנדוב נריה‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3676‬‬
‫מולאקנדוב פינחס בן מני‬
‫‪1918-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪3677‬‬
‫מולאקנדוב רחמין‬
‫‪1907-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3678‬‬
‫מולאקנדוב רפאל בן מיכאיל‬
‫‪1925-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪3679‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3680‬‬
‫מולאקנדוב אליעזר‬
‫‪1909-1988‬‬
‫‪3681‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪1907-1944‬‬
‫‪1902-1943‬‬
‫שב‬
‫‪1919-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3682‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן משה‬
‫‪1922-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪3683‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן משה‬
‫‪1922-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪3684‬‬
‫מולאקנדוב מני בן יוסף‬
‫‪1918-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3685‬‬
‫מולאקנדוב משיח מישא‬
‫‪1915-1995‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3686‬‬
‫מולאקנדוב רפאל בן מאיר‬
‫‪1926-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪3687‬‬
‫מולאקנדוב איליה בן בוריס‬
‫‪1899-1942‬‬
‫‪3688‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן שלמה‬
‫‪1924-1984‬‬
‫‪3689‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל‬
‫‪3690‬‬
‫מולאקנדוב גרישא‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪1917-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3691‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן מיכאיל‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3692‬‬
‫מולאקנדוב רפאל‬
‫‪1900-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3693‬‬
‫מולאקנדוב חנן‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪3694‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪3695‬‬
‫מולאקנדוב אברהם‬
‫‪1908-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪3696‬‬
‫מולאקנדוב איסתם בן מקסים‬
‫‪1925-1944‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪3697‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל גרישא בן מיכאיל‬
‫‪1915-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪3698‬‬
‫מולאקנדוב דוד בן אברהם‬
‫‪1913-2004‬‬
‫שב‬
‫‪3699‬‬
‫מולאקנדוב ישר בן אברהם‬
‫‪1914-1979‬‬
‫שב‬
‫‪3700‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪1923-1943‬‬
‫‪3701‬‬
‫מולאקנדוב מנחם‬
‫‪1910-1981‬‬
‫‪3702‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3703‬‬
‫מולאקנדוב שמחה‬
‫‪1910-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3704‬‬
‫מולאקנדוב שמחה‬
‫‪1913-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪3705‬‬
‫מולאקנדוב שמחה בן בנימין‬
‫‪1919-1941‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪3706‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3707‬‬
‫מולאקנדוב אליהו בן נתנאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3708‬‬
‫מולאקנדוב אליקס‬
‫‪3709‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן אברהם‬
‫‪3710‬‬
‫מולאקנדוב דוד‬
‫‪3711‬‬
‫מולאקנדוב דוד בן אברהם‬
‫‪1910-‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1912-‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪3712‬‬
‫מולאקנדוב דוד חי‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪3713‬‬
‫מולאקנדוב חזקיה בן אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3714‬‬
‫מולאקנדוב חנן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3715‬‬
‫מולאקנדוב יהודה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3716‬‬
‫מולאקנדוב יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3717‬‬
‫מולאקנדוב יוחנן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3718‬‬
‫מולאקנדוב יוסוף בן יהודה‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪3719‬‬
‫מולאקנדוב יוסף‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪3720‬‬
‫מולאקנדוב יעקב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3721‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪3722‬‬
‫מולאקנדוב יצחק‬
‫‪3723‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן חזקיה‬
‫‪3724‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן ניסן‬
‫‪1920-‬‬
‫‪1893-1943‬‬
‫‪1925-1945‬‬
‫‪1905-1942‬‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1927-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3725‬‬
‫מולאקנדוב ליבה‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3726‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3727‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1910-1998‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3728‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ניסים סימון‬
‫‪1910-1992‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪3729‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ציון‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪3730‬‬
‫מולאקנדוב מנשה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3731‬‬
‫מולאקנדוב מנשה בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3732‬‬
‫מולאקנדוב נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3733‬‬
‫מולאקנדוב ניסים‬
‫‪1905-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3734‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן יוסוף‬
‫‪1907-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3735‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן משיח‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3736‬‬
‫מולאקנדוב נתן בן מוראד‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3737‬‬
‫מולאקנדוב נתנאל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪1922-1996‬‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪-1942‬‬
‫‪3738‬‬
‫מולאקנדוב פינחס בן שמואל‬
‫‪3739‬‬
‫מולאקנדוב פינחס בן שמעון‬
‫‪3740‬‬
‫מולאקנדוב פנחס‬
‫‪1925-1945‬‬
‫‪3741‬‬
‫מולאקנדוב צבי‬
‫‪1906-1943‬‬
‫‪3742‬‬
‫מולאקנדוב רחמים בן עמנואל‬
‫‪1915-1944‬‬
‫‪3743‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן יהודה‬
‫‪3744‬‬
‫מולאקנדוב ריביחי בן ניסים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3745‬‬
‫מולאקנדוב ריביחי בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3746‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן ברוך‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3747‬‬
‫מולאקנדוב חזקיה בן שלום‪-‬סימון‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3748‬‬
‫מולאקנדוב חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3749‬‬
‫מולאקנדוב חמיד בן אברהם‬
‫‪1912-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3750‬‬
‫מולאקנדוב יצחק בן דוד‬
‫‪1908-1942‬‬
‫מוסקבה‬
‫נעדר‬
‫‪3751‬‬
‫מולאקנדוב מאיר חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3752‬‬
‫מולאקנדוב מישא מיכאיל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3753‬‬
‫מולאקנדוב מרכיאל בן משה‬
‫‪1918-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3754‬‬
‫מולאקנדוב משה‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3755‬‬
‫מולאקנדוב מתת‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3756‬‬
‫מולאקנדוב נריה בן בנציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3757‬‬
‫מולאקנדוב שלמה‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3758‬‬
‫מולאקנדוב יוחנן בן כישמישי לקם‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪3759‬‬
‫מולאקנדוב נריה‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪3760‬‬
‫מולאקנדוב יא‪.‬‬
‫‪3761‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן ניסים‬
‫‪3762‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪3763‬‬
‫מולאקנדוב אבא חי‬
‫‪3764‬‬
‫מולאקנדוב אברהם‬
‫‪3765‬‬
‫מולאקנדוב דוד‬
‫‪3766‬‬
‫מולאקנדוב חייקה‬
‫‪1905-1943‬‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪1911-1942‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1921-‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת בשבי‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1922-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3767‬‬
‫מולאקנדוב אבנר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3768‬‬
‫מולאקנדוב אבנר‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪3769‬‬
‫מולאקנדוב אברהם בן אבינו‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3770‬‬
‫מולאקנדוב אדני בן מירזא‬
‫‪1919-‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3771‬‬
‫מולאקנדוב ישראל בן יעקב‬
‫‪1915-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3772‬‬
‫מולאקנדוב ישראל בן יעקב‬
‫‪1915-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3773‬‬
‫מולאקנדוב אוריאל בן ארי‬
‫‪19161-943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3774‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן ארי‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3775‬‬
‫מולאקנדוב מאיר חי בן אברהם‬
‫‪1925-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3776‬‬
‫מולאקנדוב מאיר חי בן אברהם חיים‬
‫‪1924-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3777‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ארי‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3778‬‬
‫מולאקנדוב מישא‬
‫‪1924-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3779‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן ישראל‬
‫‪1909-1948‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3780‬‬
‫מולאקנדוב משיח בן אפרים‬
‫‪1924-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1925-1945‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪3781‬‬
‫מולאקנדוב ניסן‬
‫‪3782‬‬
‫מולאקנדוב יוסוף בן אבא‬
‫‪3783‬‬
‫מולאקנדוב א‪.‬מ‪.‬‬
‫‪3784‬‬
‫מולאקנדוב איליה‬
‫‪3785‬‬
‫מולאקנדוב איליה בן חיים שמחה‬
‫‪3786‬‬
‫מולאקנדוב אריה בן מרדכי‬
‫‪3787‬‬
‫מולאקנדוב ארכדי בן מיכאיל‬
‫‪3788‬‬
‫מולאקנדוב ארכדי בן נתן‬
‫‪3789‬‬
‫מולאקנדוב בנימין‬
‫תאריכים‬
‫‪1902-1943‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1912-1943‬‬
‫‪1912-‬‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1911-1998‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3790‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן יוסף‬
‫‪1915-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3791‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן יוסף‬
‫‪1917-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3792‬‬
‫מולאקנדוב בנימין בן יוסף‬
‫‪1915--1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3793‬‬
‫מולאקנדוב ג‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3794‬‬
‫מולאקנדוב ג‪ .‬בן יו'‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3795‬‬
‫מולאקנדוב גברי בן יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3796‬‬
‫מולאקנדוב ד‪ .‬בן יא'‬
‫‪3797‬‬
‫מולאקנדוב ד‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3798‬‬
‫מולאקנדוב דוד‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3799‬‬
‫מולאקנדוב דניאל בן נתן‬
‫‪1914-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3800‬‬
‫מולאקנדוב ו‪ .‬בן יא'‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3801‬‬
‫מולאקנדוב י‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3802‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן מרדכי‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪3803‬‬
‫מולאקנדוב יחיאל‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪3804‬‬
‫מולאקנדוב יעקב בן יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3805‬‬
‫מולאקנדוב ישראל‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪3806‬‬
‫מולאקנדוב יששכר בן אפרים‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3807‬‬
‫מולאקנדוב ל בן מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3808‬‬
‫מולאקנדוב מאיר‬
‫נעדר‬
‫‪1910‬‬‫‪1921-1943‬‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪3809‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪3810‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫‪1917-1968‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3811‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן אבא‬
‫‪1924-2006‬‬
‫‪3812‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן אפרים‬
‫שב‬
‫‪1919-1942‬‬
‫פנשנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3813‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3814‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן שמואל‬
‫‪1920-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪3815‬‬
‫מולאקנדוב מיכאילמישא בן אברהם‬
‫‪1925-‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪3816‬‬
‫מולאקנדוב מישא‬
‫‪3817‬‬
‫מולאקנדוב מישא בן אבא‬
‫‪3818‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן אפרים‬
‫חלל‬
‫‪1922-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1922-1942‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪3819‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן יוסף‬
‫‪1926-‬‬
‫שב‬
‫‪3820‬‬
‫מולאקנדוב מרדכי בן יוסף‬
‫‪1926-‬‬
‫שב‬
‫‪3821‬‬
‫מולאקנדוב משיח מיכאיל‬
‫‪3822‬‬
‫מולאקנדוב משיחמיכאיל‬
‫‪3823‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן חבקוק‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1919-2011‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪1903-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫№‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪3824‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן בנימין‬
‫‪3825‬‬
‫מולאקנדוב נתן בן משה‬
‫‪3826‬‬
‫מולאקנדוב עמנואל בן ידידיה‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1915-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪3827‬‬
‫מולאקנדוב עמנואל בן ידידיה‬
‫‪1920-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3828‬‬
‫מולאקנדוב עקיבא בן חבקוק‬
‫‪1907-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3829‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן נתן‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3830‬‬
‫מולאקנדוב ריבי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3831‬‬
‫מולאקנדוב ריבי בן אברהם‬
‫‪1917-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3832‬‬
‫מולאקנדוב שלמה בן אהרון‬
‫‪1917-2008‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪3833‬‬
‫מולאקנדוב ברוניסלבה‬
‫שב‬
‫‪3834‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3835‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3836‬‬
‫מולאקנדוב נריה בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3837‬‬
‫מולאקנדוב ניסן בן אברהם‬
‫‪-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3838‬‬
‫מולאקנדוב רפאל‬
‫‪1897-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪3839‬‬
‫מולאקנדוב ד‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3840‬‬
‫מולאקנדוב ק‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪3841‬‬
‫מולאקנדוב אהרון בן דוד‬
‫‪1906-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3842‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן יהושע‬
‫‪1922-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3843‬‬
‫מולאקנדוב בוריס בן רפאל‬
‫‪1915-1988‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3844‬‬
‫מולאקנדוב ג'ורא אהרון בן דוד‬
‫‪1906-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3845‬‬
‫מולאקנדוב חייקה בן רפאל‬
‫‪1921-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3846‬‬
‫מולאקנדוב יאיר‬
‫‪3847‬‬
‫מולאקנדוב יאיר‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3848‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן דוד חיים‬
‫‪1911-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3849‬‬
‫מולאקנדוב מאיר חי בן מישאל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪3850‬‬
‫מולאקנדוב שלום בן יצחק‬
‫‪1905-‬‬
‫בייסון‬
‫שב‬
‫‪3851‬‬
‫מולאקנדוב שלום בן יצחק‬
‫בייסון‬
‫שב‬
‫‪3852‬‬
‫מולאקנדוב שלמה בן מני‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3853‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3854‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יוחנן‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3855‬‬
‫מולאקנדוב מיכאל בן רחמין‬
‫‪1925-1983‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3856‬‬
‫מולאקנדוב שמחה בן חזקיהו‬
‫‪1909-1999‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3857‬‬
‫מולאקנדוב נחים בן יוחנן‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3858‬‬
‫מולאקנדוב אבא חי בן ניסים‪,‬שרה האם‬
‫‪1912-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪3859‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן ג'ורא‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3860‬‬
‫מולאקנדוב ניסן ניקולאי בן נתנאל‬
‫‪1921-1988‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪3861‬‬
‫מולאקנדוב רפאל בן יעקב‬
‫‪1911-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3862‬‬
‫מולאקנדוב א‪.‬יא‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3863‬‬
‫מולאקנדוב אבא‬
‫‪1919-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3864‬‬
‫מולאקנדוב איליה בן אהרון‬
‫‪1922-‬‬
‫דושנבה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪3865‬‬
‫מולאקנדוב איליה בן אהרון‬
‫‪1920-1952‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3866‬‬
‫מולאקנדוב אלעזר בן כהן‬
‫‪1912-1995‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪1924-1955‬‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪3867‬‬
‫מולאקנדוב אנטולי בן אלכסנדר‬
‫‪1911-1984‬‬
‫שב‬
‫‪3868‬‬
‫מולאקנדוב גבריאל בן יצחק‬
‫‪1915-1995‬‬
‫שב‬
‫‪3869‬‬
‫מולאקנדוב דוד בן עמנואל‬
‫‪3870‬‬
‫מולאקנדוב חיים בן מתת‬
‫‪3871‬‬
‫מולאקנדוב יוסף בן נתן‬
‫‪1923-1944‬‬
‫‪3872‬‬
‫מולאקנדוב יורי בן אליהו‬
‫‪1920-1945‬‬
‫‪3873‬‬
‫מולאקנדוב יורי בן אלייס‬
‫‪1920-1945‬‬
‫‪3874‬‬
‫מולאקנדוב יורי בן יצחק‬
‫‪1915-‬‬
‫שב‬
‫‪3875‬‬
‫מולאקנדוב יורי אוריאל בן יצחק‬
‫‪1917-1995‬‬
‫שב‬
‫‪1921-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1903-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪3876‬‬
‫מולאקנדוב יעקוב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3877‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪3878‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪1912-‬‬
‫שב‬
‫‪3879‬‬
‫מולאקנדוב מיכאיל בן יצחק‬
‫‪1909-2004‬‬
‫שב‬
‫‪3880‬‬
‫מולאקנדוב מישאל בן מתת‬
‫‪1919-2004‬‬
‫‪3881‬‬
‫מולאקנדוב מכסים מנשה בן יוסף‬
‫‪1920-2007‬‬
‫‪3882‬‬
‫מולאקנדוב משה‬
‫‪1917-1997‬‬
‫‪3883‬‬
‫מולאקנדוב ניסים‬
‫‪3884‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן יונתן‬
‫‪1922-‬‬
‫‪3885‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן יצחק‬
‫‪1912-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪3886‬‬
‫מולאקנדוב ניסים בן מתת‬
‫‪1921-2005‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪3887‬‬
‫מולאקנדוב נתנאל‬
‫‪1908-1982‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3888‬‬
‫מולאקנדוב נתנאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3889‬‬
‫מולאקנדוב פולינה בן יצחק‬
‫‪3890‬‬
‫מולאקנדוב ראובן בן אבאשלום‬
‫‪3891‬‬
‫מולאקנדוב רחמין בן ריבי‬
‫‪3892‬‬
‫מולאקנדוב שמואל‬
‫‪3893‬‬
‫נגוראיב אברהם בן יוסף חיים‬
‫‪3894‬‬
‫נגוראיב בוריס בן יורי‬
‫‪1921‬‬‫‪1901-1944‬‬
‫‪1921-‬‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫נ‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3895‬‬
‫נגוראיב בכור בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3896‬‬
‫נגוראיב בכור בן יוסף חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3897‬‬
‫נגוראיב חזקיה בן דניאל‬
‫‪1908-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3898‬‬
‫נגרוב חזקיה‬
‫‪1897-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3899‬‬
‫נהוראייב בנציון‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3900‬‬
‫נהוראייב יעקוב‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3901‬‬
‫נהוראייב מיכאיל בן קטן‬
‫‪1920-‬‬
‫שהריכן‬
‫שב‬
‫‪3902‬‬
‫נורייב מיכאיל‬
‫‪1920-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3903‬‬
‫נורייב מיכאיל בן קטן‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3904‬‬
‫נורמתוב אבא בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3905‬‬
‫נורמתוב אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3906‬‬
‫נורמתוב אורי‬
‫פרגאנה‬
‫מת מחולי‬
‫‪1917-1945‬‬
‫‪1914-1941‬‬
‫‪1906-1944‬‬
‫‪1916-1943‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪3907‬‬
‫נורמתוב איליה בן אהרון‬
‫‪3908‬‬
‫נורמתוב איליה בן אהרון‬
‫‪1920-2003‬‬
‫‪3909‬‬
‫נורמתוב גבריאל בן מיכאיל‬
‫‪1915-1981‬‬
‫‪3910‬‬
‫נורמתוב דוד‬
‫סמרקנד‬
‫‪3911‬‬
‫נורמתוב יעקובשלום‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3912‬‬
‫נורמתוב נריה בן חננאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3913‬‬
‫נורמתוב נריה בן יוזיל‬
‫‪-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3914‬‬
‫נורמתוב ראובן בן דוד‬
‫‪-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3915‬‬
‫נורמתוב רחמין‬
‫חלל‬
‫‪3916‬‬
‫נורמתוב שלמה‬
‫שב‬
‫‪3917‬‬
‫נורמתוב שמחה בן יונה‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪3918‬‬
‫נורקולוב אברהם‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סורכן‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪3919‬‬
‫ניאזוב אברהם‬
‫‪1907-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3920‬‬
‫ניאזוב אברהם בן וסילי‬
‫‪1924-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3921‬‬
‫ניאזוב אהרון‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪3922‬‬
‫ניאזוב אוריאל בן ישראל‬
‫‪1913-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫הושפט צבאי‬
‫‪3923‬‬
‫ניאזוב אוריאל בן רחמין‬
‫‪1916-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪3924‬‬
‫ניאזוב בוריס‬
‫‪3925‬‬
‫ניאזוב בוריס בן מיכאיל‬
‫‪3926‬‬
‫ניאזוב בוריס בן ציון‬
‫‪3927‬‬
‫ניאזוב בכור בן ידידיה‬
‫‪3928‬‬
‫ניאזוב בנימין‬
‫‪3929‬‬
‫ניאזוב ברוך בן יצחק‬
‫‪3930‬‬
‫ניאזוב זלמן בן ג'ורא‬
‫‪1924-‬‬
‫‪3931‬‬
‫ניאזוב חיים בן אברהם‬
‫‪1905-‬‬
‫‪3932‬‬
‫ניאזוב יוסף‬
‫‪3933‬‬
‫ניאזוב יוסף בן יצחק‬
‫‪3934‬‬
‫ניאזוב יחיאל בן רפאל‬
‫‪3935‬‬
‫ניאזוב יצחק‬
‫‪3936‬‬
‫ניאזוב ישראל בן פינחס‬
‫‪3937‬‬
‫ניאזוב מיכאיל‬
‫שב‬
‫‪1921-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1915-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪1914-‬‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫בבושקין‬
‫שב‬
‫‪1921-‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪3938‬‬
‫ניאזוב מיכאיל‬
‫‪1911-1966‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪3939‬‬
‫ניאזוב מיכאיל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3940‬‬
‫ניאזוב מיכאיל בן יוחנן‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3941‬‬
‫ניאזוב מיכאיל בן יונתן‬
‫נעדר‬
‫‪3942‬‬
‫ניאזוב מישא‬
‫‪1920-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪3943‬‬
‫ניאזוב מני‬
‫‪1913-1939‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3944‬‬
‫ניאזוב מרדכי בן דוד חי‬
‫‪1924-1993‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3945‬‬
‫ניאזוב מרדכי בן שלום‬
‫‪1910-1967‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3946‬‬
‫ניאזוב משה בן אבא‬
‫‪1925-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪3947‬‬
‫ניאזוב משה בן בדל‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪3948‬‬
‫ניאזוב משיח בן אברהם‬
‫‪1915-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3949‬‬
‫ניאזוב פולט בן מיכאיל‬
‫‪1924-‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪3950‬‬
‫ניאזוב פינחס בן יצחק‬
‫‪1918-2004‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫‪3951‬‬
‫ניאזוב רפאל‬
‫‪1920-1987‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪3952‬‬
‫ניאזוב רפאל בן יעקב‬
‫‪1920-1984‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3953‬‬
‫ניאזוב שמואל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪3954‬‬
‫ניאזוב שמואל‬
‫‪1916-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪3955‬‬
‫ניסאנוב מיכאיל בן משה‬
‫‪1911-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3956‬‬
‫ניסאנוב עבד בן רחמין‬
‫‪1924-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪3957‬‬
‫ניסימוב בן זאור‬
‫‪3958‬‬
‫ניסימוב אברהם בן מני‬
‫חלל‬
‫‪3959‬‬
‫ניסימוב בכור בכור‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3960‬‬
‫ניסימוב ג'ורא בן משה‬
‫‪1917-1977‬‬
‫קרשי‬
‫שב‬
‫‪3961‬‬
‫ניסימוב דוד בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3962‬‬
‫ניסנוב חיים בן דוד‬
‫‪3963‬‬
‫ניסנוב ידידיה בן ניסן‬
‫‪1909-‬‬
‫‪3964‬‬
‫ניסנוב יצחק בן שלום‬
‫‪1919-‬‬
‫‪3965‬‬
‫ניסנוב מיכאיל‬
‫‪3966‬‬
‫ניסנוב מיכאיל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫‪3967‬‬
‫ניסנוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪-1943‬‬
‫‪3968‬‬
‫ניסנוב מיכאיל בן אליהו‬
‫חלל‬
‫‪-1943‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3969‬‬
‫ניסנוב מיכאיל בן חסן‬
‫‪1921-2007‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪3970‬‬
‫ניסנוב מיכאיל בן משה‬
‫‪1910-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪3971‬‬
‫ניסנוב מלי מיכאיל בן ניסן אליהו‬
‫‪1917-2002‬‬
‫שב‬
‫‪3972‬‬
‫ניסנוב רחמין בן משה‬
‫‪1916-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪3973‬‬
‫ניקטאלוב בוריסבכור‬
‫‪1919-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3974‬‬
‫ניקטאלוב בכור בן זבלון‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3975‬‬
‫ניקטאלוב גבריאל בן רוטשילד‬
‫‪1917-1941‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪3976‬‬
‫ניקטאלוב זאב‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3977‬‬
‫ניקטאלוב זלמן‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3978‬‬
‫ניקטאלוב חנן בן יוחנן‬
‫‪3979‬‬
‫ניקטאלוב חנן בן רוטשילד‬
‫שב‬
‫‪1922-1988‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪3980‬‬
‫ניקטאלוב יורי זאב בן זבלון‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3981‬‬
‫ניקטאלוב מרדכי בן מני‬
‫‪1921-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3982‬‬
‫ניקטאלוב ריביחי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪3983‬‬
‫נמתיאיב דוד בן אברהם‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪3984‬‬
‫נמתיאיב‪-‬אמינוב דוד בן אברהם‬
‫מרי‬
‫שב‬
‫‪3985‬‬
‫נסימוב אברהם בן ניסים‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪3986‬‬
‫נסימוב בכור‬
‫‪1915-1941‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪3987‬‬
‫נסימוב בכור בן יצחק‬
‫‪1920-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3988‬‬
‫נסימוב זבולון בן שמעון‬
‫‪1912-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪3989‬‬
‫נסימוב ש‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3990‬‬
‫נסירוב דוד‬
‫‪3991‬‬
‫נסירוב יעקב‬
‫‪3992‬‬
‫נסרידינוב איליה איליס‬
‫‪1924-2010‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪-1943‬‬
‫שב‬
‫‪1915-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪3993‬‬
‫נרייב איליה‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3994‬‬
‫נרייב חסדו‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3995‬‬
‫נרייב יעקוב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪3996‬‬
‫נרייב יצחק‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3997‬‬
‫נרייב מיכאיל בן קטן‬
‫‪1923-2010‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪3998‬‬
‫נרקולייב אברהם‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סורכן‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪3999‬‬
‫נרקולייב שמחה‬
‫חלל‬
‫‪4000‬‬
‫נתן מרדכי בן שמחה‬
‫‪1918-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4001‬‬
‫נתנאלוב אבא חי בן ישראל‬
‫‪1923-1989‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4002‬‬
‫נתנאלוב רחמין‬
‫‪1907-1943‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪4003‬‬
‫נתנאלוב רחמין‬
‫‪1903-1947‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4004‬‬
‫נתנאלוב רחמין בן יהודה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4005‬‬
‫נתנוב אליהו‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4006‬‬
‫נתנוב בכור‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4007‬‬
‫נתנוב גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4008‬‬
‫נתנוב גבריאל בן רחמין‬
‫‪1921-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4009‬‬
‫נתנוב ג'ורבאי בן שמחה‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4010‬‬
‫נתנוב גיר‬
‫‪1917-1941‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪4011‬‬
‫נתנוב זאב‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4012‬‬
‫נתנוב זאב בן שמאי‬
‫‪1922-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪4013‬‬
‫נתנוב חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4014‬‬
‫נתנוב יאיר‬
‫‪1916-1941‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪4015‬‬
‫נתנוב יאיר בן משיח‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4016‬‬
‫נתנוב יעקב בן שמחה‬
‫‪1923-1991‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4017‬‬
‫נתנוב לאוניד בן אלעזר‬
‫‪1923-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪4018‬‬
‫נתנוב לוי בן מוראד‬
‫‪1905-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4019‬‬
‫נתנוב לוי בן מוראדכי‬
‫‪1916-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4020‬‬
‫נתנוב לוי בן ציון‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4021‬‬
‫נתנוב מיכאיל בן ציון‬
‫‪1911-1984‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4022‬‬
‫נתנוב מרדכי בן שמחה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4023‬‬
‫נתנוב רחמין בן נתן‪-‬דוד‬
‫‪1892-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4024‬‬
‫נתנוב רפאל בן ברוך‬
‫‪1907-1943‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪4025‬‬
‫נתנוב רפאל בן ציון‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4026‬‬
‫נתנוב שמואל‬
‫‪1907-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4027‬‬
‫נתנוב שמואל בן נתן‬
‫‪1907-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪4028‬‬
‫סאצ'קוב בכור‬
‫‪4029‬‬
‫סאצ'קוב זלמן בן אברהם‬
‫‪4030‬‬
‫סאצ'קוב זלמן בן איברהים‬
‫‪4031‬‬
‫סאצ'קוב חנן בן מיכאיל‬
‫‪4032‬‬
‫סאצ'קוב יאיר בן מיכאיל‬
‫ס‬
‫‪1912-2001‬‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪-1942‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫קזחסטן‬
‫נעדר‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1908-1975‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4033‬‬
‫סאצ'קוב יורי‬
‫‪4034‬‬
‫סאצ'קוב מ‪.‬‬
‫‪1918-‬‬
‫‪4035‬‬
‫סאצ'קוב מ‪.‬מ‪.‬‬
‫‪1918-‬‬
‫תאשכנד‬
‫‪4036‬‬
‫סאצ'קוב מאיר בן חזקיה‬
‫‪1923-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4037‬‬
‫סאצ'קוב מוטקה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4038‬‬
‫סאצ'קוב מושקה‬
‫‪1905-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4039‬‬
‫סאצ'קוב מושקה‬
‫‪1905-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4040‬‬
‫סאצ'קוב מושקה בן איברהים‬
‫‪1905-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4041‬‬
‫סאצ'קוב מיכאיל‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪4042‬‬
‫סאצ'קוב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫‪1913-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4043‬‬
‫סאצ'קוב נתן בן שמחה‬
‫‪1903-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4044‬‬
‫סאצ'קוב שמואל בן נוריאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4045‬‬
‫סאצ'קוב שמואל בן ס‪.‬‬
‫‪1918-‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4046‬‬
‫סאצ'קוב שמעיה שמאי בן שמחה‬
‫‪1920-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4047‬‬
‫סבזאנוב ארי חי בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4048‬‬
‫סבזאנוב אריאל בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4049‬‬
‫סבזאנוב מישאל בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4050‬‬
‫סבזאנוב משה בן רפאל‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪4051‬‬
‫סגירייב נהוראי בן ניסים‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4052‬‬
‫סגקובה מרים‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪4053‬‬
‫סולייב מנשה‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪4054‬‬
‫סוליימנוב בן שלמה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4055‬‬
‫סוליימנוב א‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4056‬‬
‫סוליימנוב א‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4057‬‬
‫סוליימנוב אבא בן יעקב‬
‫‪1918-1942‬‬
‫מרי‬
‫נעדר‬
‫‪4058‬‬
‫סוליימנוב אבא חיא בן גדול‬
‫‪1911-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4059‬‬
‫סוליימנוב אברך בן שלמה‬
‫‪1911-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4060‬‬
‫סוליימנוב ארי בן יוסף‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4061‬‬
‫סוליימנוב חייקה‬
‫‪4062‬‬
‫סוליימנוב חנן בן זבולון‬
‫‪4063‬‬
‫סוליימנוב יוסף בן בצלאל‬
‫‪4064‬‬
‫סוליימנוב ישראל‬
‫‪1916-1942‬‬
‫‪1903-1972‬‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫צ'רג'או‬
‫חלל‬
‫‪4065‬‬
‫סוליימנוב מו' ניסים בן שלמה‬
‫‪1905-1989‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4066‬‬
‫סוליימנוב מושקה בן שלמה‬
‫‪1910-1999‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4067‬‬
‫סוליימנוב מיכאיל בן יוסף‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4068‬‬
‫סוליימנוב מרכיאל בן זבולון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4069‬‬
‫סוליימנוב נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4070‬‬
‫סוליימנוב ניסים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4071‬‬
‫סוליימנוב נתנאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4072‬‬
‫סוליימנוב רומן בן זבולון‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4073‬‬
‫סוליימנוב רחמן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4074‬‬
‫סוליימנוב ריבי‬
‫ביירם‪-‬אלי‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4075‬‬
‫סוליימנוב רפאל בן רחמים‬
‫‪1925-2004‬‬
‫‪1905-1989‬‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪1919-‬‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4076‬‬
‫סוליימנוב שלום בן ארי‬
‫‪1918-‬‬
‫‪4077‬‬
‫סוליימנוב שמואל בן אליהו‬
‫‪1924-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪4078‬‬
‫סוליימנוב שמואל בן זבולון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4079‬‬
‫סוליימנובה אסיה בן ניסים‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4080‬‬
‫סוליימנובה שרה בן זבולון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4081‬‬
‫סוקיאזוב )סוליאזוב( מיכאיל בן אברהם‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4082‬‬
‫סזבריאיב מיכאיל בן יוסף‬
‫‪4083‬‬
‫סטראיב דוד בן רדיאון‬
‫‪4084‬‬
‫סטראיב סוניה‬
‫‪4085‬‬
‫סטראיב רחמין בן רפאל‬
‫‪4086‬‬
‫סיזנאיב אבנר‬
‫‪4087‬‬
‫סיזנאיב אוריאל בן מישאל‬
‫‪4088‬‬
‫סיזנאיב ניסים בן אברהם‬
‫‪4089‬‬
‫סיינוב חייקה‬
‫‪4090‬‬
‫סיינוב יעקב‬
‫‪4091‬‬
‫סיינוב נריה‬
‫‪4092‬‬
‫סימנוב מ‪.‬‬
‫‪1901-1944‬‬
‫‪1911‬‬‫‪1900-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4093‬‬
‫סימנטוב ריבי בן בנימין‬
‫‪1894-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4094‬‬
‫סימנטובוב מני בן אהרון‬
‫‪1912-1988‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4095‬‬
‫סימנטובוב רחמין בן משה‬
‫‪1920-‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪4096‬‬
‫סינניאיב רחמין‬
‫‪4097‬‬
‫סיקיאזוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪1899-1944‬‬
‫‪1908-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪4098‬‬
‫סירדנאייב חי בן גבריאל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4099‬‬
‫סירדנאייב חל‬
‫‪-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4100‬‬
‫סמואילוב אהרון בן מיכאיל‬
‫‪1918-‬‬
‫‪4101‬‬
‫סמואילוב איליה בן רפאל‬
‫‪1918-‬‬
‫‪4102‬‬
‫סמואילוב יצחק חי בן אבנר‬
‫‪4103‬‬
‫סמנדרוב א‪.‬‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫‪1925-1944‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪4104‬‬
‫סמנדרוב אהרון בן ריבי‬
‫‪1910-‬‬
‫נעדר‬
‫‪4105‬‬
‫סמנדרוב אהרון בן ריבי‬
‫‪1919-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪4106‬‬
‫סמנדרוב איליה‬
‫‪4107‬‬
‫סמנדרוב אליק‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪4108‬‬
‫סמנדרוב אמון‬
‫‪1912-1943‬‬
‫כיתב‬
‫חלל‬
‫‪4109‬‬
‫סמנדרוב בוריס‬
‫‪1922-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4110‬‬
‫סמנדרוב דוד‬
‫‪4111‬‬
‫סמנדרוב דוד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4112‬‬
‫סמנדרוב דוד‬
‫‪1908-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪4113‬‬
‫סמנדרוב חיים חיאת בן טירב‬
‫‪1923-1942‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪4114‬‬
‫סמנדרוב יא‪.‬מ‪.‬‬
‫‪4115‬‬
‫סמנדרוב ישראל‬
‫‪1903-1944‬‬
‫‪4116‬‬
‫סמנדרוב יששכר בן אהרון‬
‫‪1907-1942‬‬
‫‪4117‬‬
‫סמנדרוב מאיר בן אברהם חיים‬
‫‪1915-2004‬‬
‫‪4118‬‬
‫סמנדרוב מרדכי‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫קוקנד‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫№‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪4119‬‬
‫סמנדרוב ניסים‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שב‬
‫‪4120‬‬
‫סמנדרוב נתן‬
‫‪1908-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4121‬‬
‫סמנדרוב נתן בן ראובן‬
‫‪1908-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪4122‬‬
‫סמנדרוב ציון בן אברהם חיים‬
‫‪1921-1986‬‬
‫‪4123‬‬
‫סמנדרוב רפאל בן אברהם חיים‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1918-‬‬
‫‪4124‬‬
‫סעידוב בוריס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4125‬‬
‫סעידוב כהן בן מוראדכי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4126‬‬
‫סעידוב מיכאיל בן קטן‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4127‬‬
‫סעידוב רפאל בן קטן‬
‫‪1897-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4128‬‬
‫סריקוב אוריאל בן יחיאל‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4129‬‬
‫סריקוב אוריאל בן יחיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4130‬‬
‫סריקוב בכור בן יחיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4131‬‬
‫סריקוב מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4132‬‬
‫סריקוב מיכאיל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4133‬‬
‫סריקוב מלכיאל‬
‫‪1919-2003‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4134‬‬
‫סריקוב מרכיאל בן יחיאל‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4135‬‬
‫סריקוב מרכיאל בן יחיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4136‬‬
‫סריקוב רחמין בן אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4137‬‬
‫עבדואיב משה בן יונה‬
‫‪1917-1941‬‬
‫‪4138‬‬
‫עבדומואימוב יצחק‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪4139‬‬
‫עבדורחמנוב אבנר‬
‫‪1913-‬‬
‫‪1920-1943‬‬
‫ע‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫נעדר‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4140‬‬
‫עבדורחמנוב אברהם בן אברהם‬
‫‪-1943‬‬
‫תאשכנת‬
‫חלל‬
‫‪4141‬‬
‫עבדורחמנוב אברהם בן איוון‬
‫‪1925-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4142‬‬
‫עבדורחמנוב אברהם בן בוריס‬
‫‪-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4143‬‬
‫עבדורחמנוב אברהם בן משה‬
‫‪4144‬‬
‫עבדורחמנוב איליה בן אברהם‬
‫‪4145‬‬
‫עבדורחמנוב איליה בן ישראל‬
‫‪4146‬‬
‫עבדורחמנוב אליהו‬
‫‪4147‬‬
‫עבדורחמנוב אנדרי אמנון בן יונתן‬
‫‪4148‬‬
‫עבדורחמנוב באבא ג'אן‬
‫שב‬
‫‪1923-2003‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫‪1924-2000‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫‪4149‬‬
‫עבדורחמנוב ד‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4150‬‬
‫עבדורחמנוב דניאל בן ציון‬
‫‪1917-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4151‬‬
‫עבדורחמנוב זבולון בן משה‬
‫שב‬
‫‪4152‬‬
‫עבדורחמנוב חנן‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4153‬‬
‫עבדורחמנוב יאיר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4154‬‬
‫עבדורחמנוב מלכיאל‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4155‬‬
‫עבדורחמנוב נ‪ .‬בן ר‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4156‬‬
‫עבדורחמנוב נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4157‬‬
‫עבדורחמנוב נ‪.‬מ‪.‬‬
‫‪4158‬‬
‫עבדורחמנוב נהוראי‬
‫‪-1945‬‬
‫‪-1944‬‬
‫‪1900-‬‬
‫חלל‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪4159‬‬
‫עבדורחמנוב ניסים בן קטן‬
‫‪4160‬‬
‫עבדורחמנוב ניסן‬
‫‪4161‬‬
‫עבדורחמנוב ניסן‬
‫‪4162‬‬
‫עבדורחמנוב עמנואל‬
‫‪4163‬‬
‫עבדורחמנוב עמנואל בן בכור‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4164‬‬
‫עבדורחמנוב עקיבא‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4165‬‬
‫עבדורחמנוב רוטשילד‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4166‬‬
‫עבדורחמנוב רחמן רחמין בן מוראד‬
‫‪1915-1997‬‬
‫שב‬
‫‪1902-1969‬‬
‫‪4167‬‬
‫עבדורחמנוב שמואלשמיר בן ארי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4168‬‬
‫עבדורחמנובה פנינה‬
‫דושנבה‬
‫חללה‬
‫‪4169‬‬
‫עבדרחמנוב דוד‬
‫‪4170‬‬
‫עובדייב מנשה בן אשר‬
‫‪1913-‬‬
‫‪4171‬‬
‫עוביידוב זלמן בן ניסים‬
‫‪1917-1985‬‬
‫‪4172‬‬
‫עוביידוב מיכאיל‬
‫חלל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4173‬‬
‫עוביידוב מנשה בן נפתלי‬
‫‪1924-2003‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4174‬‬
‫עוביידוב פינחס בן זבולון‬
‫‪1905-1941‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪4175‬‬
‫עוביידוב רחמן בן ציון‬
‫‪1898-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4176‬‬
‫עויזבדלוב יוסף בן חנניה‬
‫‪1925-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4177‬‬
‫עויזבדלוב רפאל בן עזריה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4178‬‬
‫עויזבקייב ארי בן מיכאיל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4179‬‬
‫עויזבקייב ברוך‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4180‬‬
‫עויזבקייב זכריה בן משה‬
‫נעדר‬
‫‪4181‬‬
‫עויזבקייב י‪.‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪4182‬‬
‫עויזבקייב יוסף שלום‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4183‬‬
‫עויזבקייב יעקב בן גבריאל‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4184‬‬
‫עויזבקייב יפים‬
‫‪4185‬‬
‫עויזבקייב יפים בן גבריאל‬
‫חלל‬
‫‪1925-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4186‬‬
‫עויזבקייב לב בן מיכאיל‬
‫‪1911-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4187‬‬
‫עויזבקייב לב בן מיכאיל‬
‫‪1910-2000‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4188‬‬
‫עויזבקייב מנשה בן ארי‬
‫‪1923-‬‬
‫‪4189‬‬
‫עויזבקייב ניסן‬
‫‪4190‬‬
‫עויזבקייב ניסן בן שלום‬
‫‪4191‬‬
‫עויזבקייב עזריה בן משה‬
‫‪1909-1942‬‬
‫‪4192‬‬
‫עויזבקייב צבי חי בן אבא‬
‫‪1907-1942‬‬
‫‪4193‬‬
‫עויזבקייב שמעיה בן משה‬
‫שב‬
‫‪4194‬‬
‫עוויזוב א‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4195‬‬
‫עוויזוב אבא‬
‫‪1921-1942‬‬
‫‪4196‬‬
‫עוויזוב אבדרים‬
‫‪1908-1943‬‬
‫‪4197‬‬
‫עוויזוב אברהם בן בוריס‬
‫‪4198‬‬
‫עוויזוב אברהם בן בוריס‬
‫‪1925-‬‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫אורגנג'‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4199‬‬
‫עוויזוב אברהם בן בצלאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4200‬‬
‫עוויזוב ב‪.‬יא‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4201‬‬
‫עוויזוב בוריס בן יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪1911-1943‬‬
‫‪1913-1971‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1923-1943‬‬
‫פנג'כנת‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4202‬‬
‫עוויזוב גבריאל בן ניסים‬
‫‪4203‬‬
‫עוויזוב דוד‬
‫‪1921-‬‬
‫‪4204‬‬
‫עוויזוב דוד בן זאור‬
‫‪1897-‬‬
‫‪4205‬‬
‫עוויזוב דוד בן יעקב‬
‫שב‬
‫‪4206‬‬
‫עוויזוב דוד בן ישראל‬
‫שב‬
‫‪4207‬‬
‫עוויזוב דניאל בן איברהים‬
‫‪4208‬‬
‫עוויזוב ז‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4209‬‬
‫עוויזוב ז‪ .‬מ‪.‬‬
‫נעדר‬
‫‪4210‬‬
‫עוויזוב יא בן מ‪.‬‬
‫‪1912-1941‬‬
‫שב‬
‫פנג'כנת‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4211‬‬
‫עוויזוב יהודה בן אליהו חיים‬
‫‪1918-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4212‬‬
‫עוויזוב יהודה בן אליהו חיים‬
‫‪1918-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4213‬‬
‫עוויזוב יהודה )איליה( בן מו' חיים‬
‫‪1917-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4214‬‬
‫עוויזוב יהושע‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4215‬‬
‫עוויזוב יחייא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4216‬‬
‫עוויזוב יעקב בן בצלאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4217‬‬
‫עוויזוב יעקוב‬
‫‪1912-1944‬‬
‫חורזם‬
‫חלל‬
‫‪4218‬‬
‫עוויזוב לוי‬
‫‪1913-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4219‬‬
‫עוויזוב ליבה בן אלנתנוב‬
‫‪1910-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4220‬‬
‫עוויזוב מיכאיל בן איברהים‬
‫‪1915-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫חלל‬
‫‪4221‬‬
‫עוויזוב מיכאיל בן יצחק‬
‫‪1918-1992‬‬
‫‪4222‬‬
‫עוויזוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪4223‬‬
‫עוויזוב מיכאיל בן ישראל‬
‫‪4224‬‬
‫עוויזוב מיכאיל בן ציון‬
‫‪4225‬‬
‫עוויזוב משה‬
‫‪4226‬‬
‫עוויזוב סימיון בן משה‬
‫‪4227‬‬
‫עוויזוב עזריה‬
‫‪4228‬‬
‫עוויזוב עמנואל בן משה‬
‫‪4229‬‬
‫עוויזוב עמנואל בן משה‬
‫‪4230‬‬
‫עוויזוב רחמין בן משה‬
‫‪4231‬‬
‫עולאמייב אוריאל‬
‫‪4232‬‬
‫עזימוב אברהם‬
‫‪1907-1944‬‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1905-1942‬‬
‫‪1924‬‬
‫נעדר‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1903-1942‬‬
‫שב‬
‫‪1907-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪1923‬‬‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4233‬‬
‫עזימוב יצחק‬
‫‪1912-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4234‬‬
‫עזימוב יצחק‬
‫‪1905-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4235‬‬
‫עזימוב יצחק בן קטן‬
‫‪1918-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4236‬‬
‫עזימוב עבדואלה‬
‫‪1904-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4237‬‬
‫עלייב דוד בן אפרים‬
‫‪1912-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4238‬‬
‫עלייב מיכאיל‬
‫‪4239‬‬
‫עלייבאלאייב דוד בן אפרים‬
‫חלל‬
‫‪-1945‬‬
‫‪1912-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4240‬‬
‫עלימייב יוסי‬
‫‪1909-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4241‬‬
‫עלמרטוב יסיי‬
‫‪-1942‬‬
‫קרה‪-‬קלפאקיה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4242‬‬
‫עמוייב ‪.‬מ‪ .‬בן ו‪.‬‬
‫‪4243‬‬
‫עמוייב אליהו בן ניסים‬
‫‪4244‬‬
‫עמוייב ב‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4245‬‬
‫עמוייב בנימין בן שלום‬
‫‪1911-1941‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫‪4246‬‬
‫עמוייב זכר בן שלמה‬
‫‪1913-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4247‬‬
‫עמוייב יהודה בן שלום‬
‫‪1912-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4248‬‬
‫עמוייב יעקב בן ניסים‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪4249‬‬
‫עמוייב מיכאיל בן רומן‬
‫‪1922-1999‬‬
‫שב‬
‫‪4250‬‬
‫עמוייב מיכאיל בן רחמים‬
‫‪1920-1999‬‬
‫שב‬
‫‪4251‬‬
‫עמוייב ראובן בן שלמה‬
‫‪1919-1991‬‬
‫שב‬
‫‪4252‬‬
‫עמוייב רפאל בן נחום‬
‫‪1917-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4253‬‬
‫עמוייב רפאל בן ניסים‬
‫‪1922-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4254‬‬
‫עמוייב רפאל בן רחמים‬
‫‪1918-2000‬‬
‫שב‬
‫‪4255‬‬
‫עמנואלוב עמנואל‬
‫‪1908-‬‬
‫שב‬
‫‪4256‬‬
‫עקילוב אבא בן יוסף‬
‫‪4257‬‬
‫עקילוב אבא בן מיכאיל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪4258‬‬
‫עקילוב אליה‬
‫‪-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫מת בשבי‬
‫‪4259‬‬
‫עקילוב אמנון‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4260‬‬
‫עקילוב אמנון בן יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4261‬‬
‫עקילוב אריה בן בנימין‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4262‬‬
‫עקילוב בוריס בן יוסף‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4263‬‬
‫עקילוב בכור בן יוסף‬
‫‪1908-1958‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4264‬‬
‫עקילוב בנציון בן עזריה‬
‫‪1923-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4265‬‬
‫עקילוב גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4266‬‬
‫עקילוב גבריאל‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪4267‬‬
‫עקילוב דוד בן אפרים‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4268‬‬
‫עקילוב דניאל בן מיכאיל‬
‫‪1908-1943‬‬
‫‪4269‬‬
‫עקילוב זאב בן יוסף‬
‫‪1911-1990‬‬
‫‪4270‬‬
‫עקילוב ישא‬
‫‪4271‬‬
‫עקילוב כ‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪4272‬‬
‫עקילוב מיכאיל בן משה‬
‫‪4273‬‬
‫עקילוב מיכאיל בן עזריה‬
‫‪4274‬‬
‫עקילוב משיח בן ישראל‬
‫‪4275‬‬
‫עקילוב משיח בן נתן‬
‫‪4276‬‬
‫עקילוב נ‪.‬יא‪.‬‬
‫‪4277‬‬
‫עקילוב ניסים בן יצחק ברוך‬
‫‪1912-‬‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫מת‬
‫‪1922-1944‬‬
‫‪1916-‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1920-1941‬‬
‫‪4278‬‬
‫עקילוב פיסר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4279‬‬
‫עקילוב רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4280‬‬
‫עקילוב רפאל בן אבא‬
‫‪1923-2001‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4281‬‬
‫עקילוב שאול בן ישראל‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4282‬‬
‫עקילוב שמואל בן משה‬
‫‪1915-‬‬
‫‪4283‬‬
‫עקילובה אלכסנדרה‬
‫‪4284‬‬
‫עקימוב יחיאל‬
‫‪4285‬‬
‫עקימוב ייכום בן יחיאל‬
‫‪4286‬‬
‫ערבוב ‪.‬א בן פ‪.‬‬
‫‪4287‬‬
‫ערבוב‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1916-1942‬‬
‫‪-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4288‬‬
‫ערבוב אורי‬
‫‪1915-‬‬
‫אנדיג'אן נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4289‬‬
‫ערבוב באבא‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫היה שבוי‬
‫‪4290‬‬
‫ערבוב בוריס‬
‫‪1920-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4291‬‬
‫ערבוב בנימין‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4292‬‬
‫ערבוב בנימין בן מיכל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4293‬‬
‫ערבוב דאני‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4294‬‬
‫ערבוב דוד‬
‫‪1922-1943‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫חלל‬
‫‪4295‬‬
‫ערבוב דוד‬
‫‪1923-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4296‬‬
‫ערבוב דוד בן מני‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4297‬‬
‫ערבוב דניאל בן בירך‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4298‬‬
‫ערבוב ז‪.‬נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4299‬‬
‫ערבוב זבולון בן צבי חי‬
‫‪1916-1942‬‬
‫פנג'כנת‬
‫נעדר‬
‫‪4300‬‬
‫ערבוב זלמן‬
‫‪1922-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4301‬‬
‫ערבוב חזקיה‬
‫‪1896-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4302‬‬
‫ערבוב חזקיה‬
‫‪1894-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4303‬‬
‫ערבוב יוסף בן עמנואל‬
‫‪1909-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4304‬‬
‫ערבוב יוסף בן עמנואל‬
‫‪1910-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4305‬‬
‫ערבוב יוסף חי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4306‬‬
‫ערבוב יורי בן יעקב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4307‬‬
‫ערבוב מ‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4308‬‬
‫ערבוב מ‪.‬מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4309‬‬
‫ערבוב מ‪.‬נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4310‬‬
‫ערבוב מיכאיל‬
‫‪4311‬‬
‫ערבוב מיכאיל בן יעקב‬
‫‪4312‬‬
‫ערבוב מיכאיל בן מיכל‬
‫‪4313‬‬
‫ערבוב מישא‬
‫‪1921-1988‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪1916-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4314‬‬
‫ערבוב מנשה בן יוסף‬
‫‪1912-1980‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4315‬‬
‫ערבוב סוליימן בן עמנואל‬
‫‪1901-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4316‬‬
‫ערבוב פינחס‬
‫‪1905-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4317‬‬
‫ערבוב פינחס בן יצחק‬
‫‪1903-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4318‬‬
‫ערבוב פינחס בן עמנואל‬
‫‪1915-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4319‬‬
‫ערבוב פינחס בן עמנואל‬
‫‪1912-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4320‬‬
‫ערבוב פינחס בן שמחה‬
‫‪-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4321‬‬
‫ערבוב פינחס בן שמחה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4322‬‬
‫ערבוב רחמין בן גבריאל‬
‫‪1924-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4323‬‬
‫ערבוב רחמן בן ריבי‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4324‬‬
‫ערבוב ריבי‬
‫‪-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4325‬‬
‫ערבוב ריבי בן יעקב‬
‫‪1912-1990‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4326‬‬
‫ערבוב שלמה בן אליהו‬
‫‪1915-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4327‬‬
‫ערבוב שלמה בן עמנואל‬
‫‪1901-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪-1943‬‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫פ‬
‫‪4328‬‬
‫פאזילוב אהרון בן ניסים‬
‫‪1920-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4329‬‬
‫פאזילוב אהרון בן שלום‬
‫‪1909-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4330‬‬
‫פאזילוב איליה בן פאזיל‬
‫‪1906-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4331‬‬
‫פאזילוב בוריס‬
‫‪1912-1945‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪4332‬‬
‫פאזילוב בכור בן יצחק‬
‫‪4333‬‬
‫פאזילוב גבריאל בן יעקב‬
‫‪1921-1996‬‬
‫‪4334‬‬
‫פאזילוב דניאל‬
‫‪-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪4335‬‬
‫פאזילוב חנן בן ניסים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4336‬‬
‫פאזילוב יאיר בן ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4337‬‬
‫פאזילוב מרכיאל בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4338‬‬
‫פאזילוב מרכיאל בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4339‬‬
‫פאזילוב ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4340‬‬
‫פאזילוב ניסן בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4341‬‬
‫פאזילוב ניסן בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4342‬‬
‫פאזילוב נריה בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4343‬‬
‫פאזילוב רומן בן פאזיל‬
‫‪1917-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4344‬‬
‫פאלוואנוב דוד בן אפרים‬
‫‪1915-1985‬‬
‫‪4345‬‬
‫פאלוואנוב יא‪.‬‬
‫‪1910-1944‬‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪4346‬‬
‫פאלוואנוב יוסף בן פלטון‬
‫‪1910-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪4347‬‬
‫פאלוואנוב יחיאל בן ראובן‬
‫‪1910-1987‬‬
‫שב‬
‫‪4348‬‬
‫פאלוואנוב יעקב‬
‫שב‬
‫‪4349‬‬
‫פאלוואנוב יעקב בן אלנתן‬
‫‪1914-‬‬
‫שב‬
‫‪4350‬‬
‫פאלוואנוב יצחק בן ראובן‬
‫‪1924-1999‬‬
‫שב‬
‫‪4351‬‬
‫פאלוואנוב מנשה בן אילת‬
‫שב‬
‫‪4352‬‬
‫פאלוואנובה‪-‬יצחקובה פרחה בן שלמה‬
‫שב‬
‫‪4353‬‬
‫פוזיילוב א‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4354‬‬
‫פוזיילוב אבא חייא סינדיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4355‬‬
‫פוזיילוב אברהם‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪4356‬‬
‫פוזיילוב אברהם בן אליהו‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4357‬‬
‫פוזיילוב אברהם חיים‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪4358‬‬
‫פוזיילוב אהרון‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫‪4359‬‬
‫פוזיילוב אהרון בן אברהם‬
‫‪1905-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4360‬‬
‫פוזיילוב אמנון בן אליהו‬
‫‪1923-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4361‬‬
‫פוזיילוב ארכון בן אברהם‬
‫‪1900-1943‬‬
‫‪1915-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪4362‬‬
‫פוזיילוב בוריס בן רפאל‬
‫‪1923-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4363‬‬
‫פוזיילוב גבריאל בן אבא‬
‫‪1913-1989‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4364‬‬
‫פוזיילוב זאב בן דוד‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4365‬‬
‫פוזיילוב חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4366‬‬
‫פוזיילוב חיים‪-‬שלום‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4367‬‬
‫פוזיילוב חננה בן אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪4368‬‬
‫פוזיילוב חנניה‬
‫‪4369‬‬
‫פוזיילוב חנניה בן אבא‬
‫‪4370‬‬
‫פוזיילוב ידידיה בן אהרון‬
‫‪4371‬‬
‫פוזיילוב יוחאייורי בן מיכאיל‬
‫‪4372‬‬
‫פוזיילוב יוסוף‬
‫ח'טירצ'י‬
‫‪4373‬‬
‫פוזיילוב יוסף חי בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4374‬‬
‫פוזיילוב יורי‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4375‬‬
‫פוזיילוב ישראל חי בן אברהם‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4376‬‬
‫פוזיילוב מאיר חי בן נתנאל‬
‫‪1920-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4377‬‬
‫פוזיילוב מאיר‪-‬חי בן אפרים‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4378‬‬
‫פוזיילוב מאיר חי מכסום בן אפרים‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪4379‬‬
‫פוזיילוב מיכאיל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪4380‬‬
‫פוזיילוב מיכאיל בן שלום‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4381‬‬
‫פוזיילוב ניסים‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫‪4382‬‬
‫פוזיילוב נסים בן רפאל‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4383‬‬
‫פוזיילוב נריה בן אבא חי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4384‬‬
‫פוזיילוב סימיון בן ישראל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4385‬‬
‫פוזיילוב רפאל בן מיכאיל‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4386‬‬
‫פוזיילוב שלום בן ציון‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4387‬‬
‫פוזיילוב שמואל בן ארי ומלכה‬
‫‪1903-1943‬‬
‫‪1925-1945‬‬
‫‪1925-1944‬‬
‫‪1921-1941‬‬
‫‪1897-1944‬‬
‫‪4388‬‬
‫פוזיילובה אסנת‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4389‬‬
‫פוזיילובה מרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4390‬‬
‫פוזיילובה שרה‬
‫שב‬
‫‪4391‬‬
‫פוזיילובה שרה בן יחיאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4392‬‬
‫פוזיילובה‪-‬ברוכובה קמעת‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4393‬‬
‫פוזיילובה‪-‬כלאנתרובה שרה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4394‬‬
‫פוזיילובמכסום חזקיה בן זבולון‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪4395‬‬
‫פולטוב אברהם חיים בן ראובן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4396‬‬
‫פולטוב ד‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4397‬‬
‫פולטוב דוד בן אפרים‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4398‬‬
‫פולטוב חזקיה‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪4399‬‬
‫פולטוב יא‪.‬‬
‫‪4400‬‬
‫פולטוב יאיר‬
‫‪4401‬‬
‫פולטוב יאיר בן דוד‬
‫‪4402‬‬
‫פולטוב יהושע‬
‫‪1920-2004‬‬
‫‪1920-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪1906-1980‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪4403‬‬
‫פולטוב יהושע בן דוד‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4404‬‬
‫פולטוב יוסוף בן איברהים‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4405‬‬
‫פולטוב יוסף‬
‫‪1921-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4406‬‬
‫פולטוב יוסף בן אפרים‬
‫‪1924-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4407‬‬
‫פולטוב יוסף יוסף בן גבריאל‬
‫‪4408‬‬
‫פולטוב יעקב‬
‫‪4409‬‬
‫פולטוב ממאן בן ג'ורא‬
‫‪4410‬‬
‫פולטוב משיח‬
‫שב‬
‫‪1908-1979‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫אנדיג'אן‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪4411‬‬
‫פולטוב נ‪.‬יא‪.‬‬
‫‪4412‬‬
‫פולטוב נריה בן אפרים‬
‫‪4413‬‬
‫פולטוב ס‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪4414‬‬
‫פולטוב צבי צבי בן איברהים‬
‫‪1908-1998‬‬
‫‪4415‬‬
‫פולטוב ציון בן אפרים‬
‫‪1914-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫‪4416‬‬
‫פולטוב שלמה שלמה בן פולט‬
‫‪1898-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4417‬‬
‫פוצ'איב גבריאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4418‬‬
‫פוצ'איב נריה בן מיכאיל‬
‫‪4419‬‬
‫פייגין י‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪4420‬‬
‫פייזאיב פינחס בן ריבי‬
‫‪4421‬‬
‫פייזיאיב אברהם‬
‫‪1916-1941‬‬
‫שב‬
‫‪1917-2000‬‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1915-‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪4422‬‬
‫פייזיאיב יוסף‬
‫‪1915-1980‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4423‬‬
‫פייזיאיב מיכאיל‬
‫‪1917-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4424‬‬
‫פייזיאיב מיכאיל בן יונתן‬
‫‪1923-‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪4425‬‬
‫פייזיאיב מיכאיל חייקה בן פייזי‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪4426‬‬
‫פייזיאיב עזריה‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4427‬‬
‫פייזיאיב פינחס בן ריבי‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4428‬‬
‫פייזיאיב‪-‬חיימצ'איב אברך‬
‫‪4429‬‬
‫פייזקוב יונתן בן שלמה‬
‫‪1910-1987‬‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫‪4430‬‬
‫פייזקוב יורי יוחנן בן שלמה‬
‫‪1919-1992‬‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫‪4431‬‬
‫פייזקוב מיכאיל בן שלמה‬
‫‪1916-1941‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪4432‬‬
‫פייזקוב מרדכי בן שלמה‬
‫תורכיסטן‬
‫חלל‬
‫‪4433‬‬
‫פייזקוב מרכיאל בן משה‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪4434‬‬
‫פילוסוב נתנאל בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4435‬‬
‫פירוב א‪.‬א‪.‬‬
‫‪4436‬‬
‫פירוב אברהם בן אבא‬
‫‪1910-1942‬‬
‫‪4437‬‬
‫פירוב דוד‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪4438‬‬
‫פירוב סימיון‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪4439‬‬
‫פירוב ציון בן אבא‬
‫‪1918-‬‬
‫שב‬
‫‪4440‬‬
‫פירוב ציון בן אבא‬
‫‪1921-2001‬‬
‫שב‬
‫‪4441‬‬
‫פלטיאלוב אבנר בן ניסים‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4442‬‬
‫פלטיאלוב בוריס בן ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4443‬‬
‫פלטיאלוב ברוך חי בן ניסן‬
‫שב‬
‫‪4444‬‬
‫פלטיאלוב גולו בן ארי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4445‬‬
‫פלטיאלוב ישראל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4446‬‬
‫פלטיאלוב מאיר חי‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4447‬‬
‫פלטיאלוב מרכיאל בן יעקב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4448‬‬
‫פלטיאלוב רפאל בן ארי‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4449‬‬
‫פלטיאלובה חנה‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4450‬‬
‫פלשתיאיב דוד בן אברהם‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4451‬‬
‫פלשתייב בנימין בן יוסף‪-‬חיים‬
‫‪1903-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4452‬‬
‫פלשתייב דוד בן אברהם‬
‫‪1924-1975‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4453‬‬
‫פלשתייב חייא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4454‬‬
‫פלשתייב מישאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4455‬‬
‫פלשתייב מנחם בן רחמין רחמים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4456‬‬
‫פלשתייב מרדכי בן יצחק‬
‫‪4457‬‬
‫פלשתייב מתת בן רומן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1923-‬‬
‫‪4458‬‬
‫פלשתייב מתת בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4459‬‬
‫פנחסוב א‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4460‬‬
‫פנחסוב אבא חי‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4461‬‬
‫פנחסוב אבא חיים בן משה‬
‫‪1902-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4462‬‬
‫פנחסוב אברהם‬
‫‪1915-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4463‬‬
‫פנחסוב אברהם‬
‫‪1915-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪4464‬‬
‫פנחסוב אברהם בן בנימין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4465‬‬
‫פנחסוב אברהם בן מני‬
‫‪1918-1945‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4466‬‬
‫פנחסוב אברהם בן ניסים‬
‫‪1910-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4467‬‬
‫פנחסוב אברהם בן ניסים‬
‫‪1905-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4468‬‬
‫פנחסוב אברהם בן ניסן‬
‫‪1908-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4469‬‬
‫פנחסוב אברהם בן ניסן‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4470‬‬
‫פנחסוב אברהם בן ניסן‬
‫‪1905-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4471‬‬
‫פנחסוב אברהם בן סימון‬
‫‪1905-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4472‬‬
‫פנחסוב אברהם בן צדיק‬
‫‪1911-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪4473‬‬
‫פנחסוב אהרון בן נוריאל‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫‪4474‬‬
‫פנחסוב אהרון בן רפאל‬
‫‪4475‬‬
‫פנחסוב אוריאל בן ברוך‬
‫‪4476‬‬
‫פנחסוב איליה‬
‫נעדר‬
‫‪1917-1941‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4477‬‬
‫פנחסוב איליה בן יוסף‬
‫‪1918-2004‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4478‬‬
‫פנחסוב אליהו‬
‫‪1912-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪4479‬‬
‫פנחסוב אליהו בן אלייס‬
‫‪-1942‬‬
‫‪4480‬‬
‫פנחסוב אליהו בן אלייס‬
‫‪4481‬‬
‫פנחסוב אפרים‬
‫‪4482‬‬
‫פנחסוב ארי בן משה‬
‫‪4483‬‬
‫פנחסוב ב‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪1925-1941‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪4484‬‬
‫פנחסוב בוריס בן ארי‬
‫‪1915-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4485‬‬
‫פנחסוב בוריס בן פינחס‬
‫‪1900-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4486‬‬
‫פנחסוב בוריס בן פינחס‬
‫‪1900-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4487‬‬
‫פנחסוב בוריס בן רחמין‬
‫‪1919-1988‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4488‬‬
‫פנחסוב בוריס בן רחמין‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4489‬‬
‫פנחסוב ביני בן ישראל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪4490‬‬
‫פנחסוב בכור בן חזקיה‬
‫‪1922-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4491‬‬
‫פנחסוב בנציון בן אבא‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪4492‬‬
‫פנחסוב ג‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4493‬‬
‫פנחסוב ג‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4494‬‬
‫פנחסוב ג‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4495‬‬
‫פנחסוב גבריאל‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4496‬‬
‫פנחסוב גבריאל בן אליהו‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪4497‬‬
‫פנחסוב גבריאל בן אליהו‬
‫‪4498‬‬
‫פנחסוב גבריאל בן יצחק‪-‬חיים‬
‫‪4499‬‬
‫פנחסוב גריגורי בן אבא‬
‫נמנגאן‬
‫‪4500‬‬
‫פנחסוב דוד‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4501‬‬
‫פנחסוב דוד‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4502‬‬
‫פנחסוב דניאל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪4503‬‬
‫פנחסוב זאב בן חזקיה‬
‫‪1925-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4504‬‬
‫פנחסוב זיאמה בן שלמה‬
‫‪1915-1945‬‬
‫‪1920-‬‬
‫חלל‬
‫‪4505‬‬
‫פנחסוב זכריה בן פינחס‬
‫‪1911-2010‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4506‬‬
‫פנחסוב זלמן‬
‫‪1916-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4507‬‬
‫פנחסוב ח‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4508‬‬
‫פנחסוב ח‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4509‬‬
‫פנחסוב חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4510‬‬
‫פנחסוב חי בן פינחס‬
‫‪1921-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4511‬‬
‫פנחסוב חיים‬
‫‪1907-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4512‬‬
‫פנחסוב חיים בן ירוש‬
‫‪1907-1941‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4513‬‬
‫פנחסוב חייקה בן ציון‬
‫‪1923-‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4514‬‬
‫פנחסוב חייקה בן קניאל‬
‫‪1924-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪4515‬‬
‫פנחסוב חייקה חנן בן חייא‬
‫‪1913-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4516‬‬
‫פנחסוב חנן בן משיח‬
‫‪1913-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4517‬‬
‫פנחסוב י‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4518‬‬
‫פנחסוב י‪ .‬בן י‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4519‬‬
‫פנחסוב יא‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4520‬‬
‫פנחסוב יא‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4521‬‬
‫פנחסוב יא‪.‬נ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4522‬‬
‫פנחסוב ידידיה בן אדאי‬
‫‪1914-1943‬‬
‫קשקה‪-‬דריה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4523‬‬
‫פנחסוב יוסף בן אהרון‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4524‬‬
‫פנחסוב יוסף בן ארי‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4525‬‬
‫פנחסוב יוסף בן גבריאל‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4526‬‬
‫פנחסוב יוסף בן דוד‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪4527‬‬
‫פנחסוב יוסף בן כהן‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4528‬‬
‫פנחסוב יוסף )יוספי‪-‬דלור(‬
‫‪4529‬‬
‫פנחסוב יעקב‬
‫‪4530‬‬
‫פנחסוב יעקב בן חנניה‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪1925-1944‬‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪4531‬‬
‫פנחסוב יעקב בן מני‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4532‬‬
‫פנחסוב יעקב בן שמואל‬
‫‪1925-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4533‬‬
‫פנחסוב יעקביעקוב בן יצחק‬
‫‪1905-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪4534‬‬
‫פנחסוב יעקוב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4535‬‬
‫פנחסוב יצחק‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4536‬‬
‫פנחסוב יצחק בן חיים‬
‫שב‬
‫‪4537‬‬
‫פנחסוב יצחק בן חנניה‬
‫שב‬
‫‪4538‬‬
‫פנחסוב יצחק בן יעקב‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪4539‬‬
‫פנחסוב יצחק בן נתן‬
‫‪1910-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫פצוע‬
‫נעדר‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4540‬‬
‫פנחסוב יצחק‪-‬ברוך בן מרדכי‬
‫‪1901-1989‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4541‬‬
‫פנחסוב מ‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪1911-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4542‬‬
‫פנחסוב מ‪.‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4543‬‬
‫פנחסוב מ‪.‬מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4544‬‬
‫פנחסוב מיכאיל בן ארי‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4545‬‬
‫פנחסוב מיכאיל בן דוד‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪4546‬‬
‫פנחסוב מיכאיל בן חיים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4547‬‬
‫פנחסוב מיכאיל בן משה‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4548‬‬
‫פנחסוב מישא‬
‫‪1916-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪4549‬‬
‫פנחסוב מני‬
‫‪1913-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4550‬‬
‫פנחסוב מרדכי בן יובל‬
‫‪1914-1944‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4551‬‬
‫פנחסוב משה בן פינחס‬
‫‪4552‬‬
‫פנחסוב משה בן רפאל‬
‫‪4553‬‬
‫פנחסוב משיח‬
‫‪1898-1976‬‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1916-1988‬‬
‫שב‬
‫‪4554‬‬
‫פנחסוב משיח בן משה‬
‫‪1913-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4555‬‬
‫פנחסוב מתת בן ציון‬
‫‪1921-1991‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4556‬‬
‫פנחסוב מתת בן ציון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4557‬‬
‫פנחסוב ניסים בן חייא‬
‫‪1900-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4558‬‬
‫פנחסוב סימיון‬
‫‪1901-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4559‬‬
‫פנחסוב סימיון בן מתווי‬
‫‪-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4560‬‬
‫פנחסוב עזר בן ישראל‬
‫‪1920-‬‬
‫‪4561‬‬
‫פנחסוב עמנואל‬
‫שב‬
‫‪1916-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4562‬‬
‫פנחסוב עמנואל בן משה‬
‫‪1917-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4563‬‬
‫פנחסוב פיטר בן גבריאל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4564‬‬
‫פנחסוב פינחס‬
‫‪-1942‬‬
‫‪4565‬‬
‫פנחסוב ציון‬
‫‪1912-1942‬‬
‫‪4566‬‬
‫פנחסוב ציון בן ברוך‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪4567‬‬
‫פנחסוב ציון בן פינחס‬
‫‪4568‬‬
‫פנחסוב ר‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪4569‬‬
‫פנחסוב ראובן‬
‫‪4570‬‬
‫פנחסוב ראובן בן יצחק‪-‬ברוך‬
‫נעדר‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4571‬‬
‫פנחסוב ראובןצבי בן ברוך‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4572‬‬
‫פנחסוב רוטשילד בן ברוך‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4573‬‬
‫פנחסוב רוטשילד בן מתת‬
‫‪1906-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4574‬‬
‫פנחסוב רוטשילד ‪-‬רפאל בן מתווי‬
‫‪1908-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4575‬‬
‫פנחסוב רומן‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4576‬‬
‫פנחסוב רומן בן אליהו‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4577‬‬
‫פנחסוב רחמין‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4578‬‬
‫פנחסוב רחמין‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4579‬‬
‫פנחסוב רחמין‬
‫מוסקבה‬
‫חלל‬
‫‪4580‬‬
‫פנחסוב רחמין‬
‫‪1911-‬‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪1912-‬‬
‫שב‬
‫‪4581‬‬
‫פנחסוב רחמין בן אברהם‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4582‬‬
‫פנחסוב רחמין בן ארי‬
‫‪1911-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4583‬‬
‫פנחסוב רחמין רחמן‬
‫‪1899-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4584‬‬
‫פנחסוב רפאל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4585‬‬
‫פנחסוב רפאל בן דניאל‬
‫‪1905-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4586‬‬
‫פנחסוב שב‬
‫‪4587‬‬
‫פנחסוב שלמה‬
‫‪4588‬‬
‫פנחסוב שלמה‬
‫‪4589‬‬
‫פנחסוב שמאי בן ישראל‬
‫‪4590‬‬
‫פנחסוב שמואל‬
‫‪4591‬‬
‫פנחסובה מרים בן רחים‬
‫‪4592‬‬
‫פנחסובה תמר‬
‫חלל‬
‫‪1911-1942‬‬
‫‪1912‬‬‫‪1922-1989‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪4593‬‬
‫פנחסוברחנינוב‬
‫‪1912-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪4594‬‬
‫פקנאייב אמנון בן מירזא‬
‫‪1925-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪4595‬‬
‫פקנאייב בוריס בן חיים‬
‫‪1920-1983‬‬
‫‪4596‬‬
‫פקנאייב ד‪.‬‬
‫‪4597‬‬
‫פקנאייב זבולון‬
‫‪4598‬‬
‫פקנאייב מ‪ .‬בן נ‪.‬‬
‫‪4599‬‬
‫פקנאייב נתן בן מירזא‬
‫‪1905-1942‬‬
‫‪4600‬‬
‫פרייב איליה בן אליעזר‬
‫‪-1942‬‬
‫‪4601‬‬
‫פרייב יחיאל‪-‬חאג'י בן ריבי‬
‫‪1913-1945‬‬
‫‪4602‬‬
‫פרייב מאיר‬
‫‪4603‬‬
‫פרייב מני‪ эль‬בן ציון‬
‫‪4604‬‬
‫פרייב מרכיאל בן ציון‬
‫‪4605‬‬
‫פרייב משה בן מישאל מיכאיל‬
‫‪4606‬‬
‫פרייב משיח בן שלום‬
‫‪4607‬‬
‫פרייב נתן בן ריבי‬
‫‪4608‬‬
‫פרייב פינחס בן חנן‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪1905-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4609‬‬
‫פרפייב אברהם‬
‫‪1908-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4610‬‬
‫פרפייב יצחק‬
‫‪1920-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4611‬‬
‫פתחוב אברהם‬
‫‪1913-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4612‬‬
‫פתחוב אברהם בן שמעון‬
‫‪1913-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4613‬‬
‫פתחוב אוריאל בן יוחאי‬
‫‪1923-1945‬‬
‫‪1923-1996‬‬
‫‪1918-1993‬‬
‫נעדר‬
‫‪4614‬‬
‫פתחוב איליה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4615‬‬
‫פתחוב אריאל בן יוחאי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4616‬‬
‫פתחוב גבריאל בן ציון‬
‫בוכארה‬
‫‪4617‬‬
‫פתחוב יאדגאר‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫‪4618‬‬
‫פתחוב יוזיק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4619‬‬
‫פתחוב יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4620‬‬
‫פתחוב יוסף בן חייא‬
‫‪4621‬‬
‫פתחוב מיכאיל בן איברהים‬
‫‪-1944‬‬
‫‪4622‬‬
‫פתחוב מיכאיל בן פאתח‬
‫‪1923-2004‬‬
‫‪4623‬‬
‫פתחוב נריה‬
‫‪4624‬‬
‫פתחוב עזריאל בן יוחאי‬
‫‪4625‬‬
‫פתחוב ריבי‬
‫שב‬
‫‪1916-‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫שב‬
‫מרגילאן‬
‫‪1923-1943‬‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪4626‬‬
‫פתחוב ריבי בן חייא‬
‫שב‬
‫‪4627‬‬
‫פתחוב רפאל בן חייא‬
‫שב‬
‫‪4628‬‬
‫פתחיאיב בוריס בן ארי‬
‫‪1914-2004‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4629‬‬
‫פתחיאיב דוד‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4630‬‬
‫פתחיאיב יוסף בן חזקיה‬
‫‪1904-1945‬‬
‫‪4631‬‬
‫פתחיאיב מלכיאל‬
‫‪1903-1943‬‬
‫‪4632‬‬
‫פתחיאיב נ‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫נעדר‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4633‬‬
‫פתחיאיב נריה בן קטן‬
‫‪1915-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4634‬‬
‫פתחייב בוריס בן ארי‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4635‬‬
‫צ'בהרוב יעקוב‬
‫‪4636‬‬
‫צדיקוב אברהם‬
‫‪4637‬‬
‫צדיקוב משיח‬
‫‪4638‬‬
‫צדיקוב רחמן בן יואב‬
‫צ‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫‪1925-‬‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4639‬‬
‫צ'ולפייב בוריס בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫היה בשבי‬
‫‪4640‬‬
‫צ'ולפייב בכורצבי בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4641‬‬
‫צ'ולפייב ברוך חי בן משה ארי‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4642‬‬
‫צ'ולפייב זלמן בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4643‬‬
‫צ'ולפייב ישראל חי בן רחמין‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4644‬‬
‫צ'ולפייב מיכאיל בן ציון‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4645‬‬
‫צ'ולפייב מישאל‬
‫‪1921-1942‬‬
‫‪1923-‬‬
‫‪1911-‬‬
‫חלל‬
‫‪4646‬‬
‫צ'ולפייב מישאל מיכאיל בן יהודה‬
‫‪1918-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4647‬‬
‫צ'ולפייב שלום בן משה‬
‫‪1920-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4648‬‬
‫צ'ולפייב שלום בן משה ארי‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4649‬‬
‫צ'ולפייב שמחה בן יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4650‬‬
‫צ'ולקוב מ‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4651‬‬
‫צ'ולקוב מיכאיל בן ציון‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4652‬‬
‫צופי מאיר חי‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4653‬‬
‫צופי רחמין‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4654‬‬
‫צופיאיב איליה בן ציון‬
‫‪-1941‬‬
‫‪4655‬‬
‫צופיאיב איליה בן ציון‬
‫‪1907-1944‬‬
‫‪4656‬‬
‫צופיאיב אמנון בן בכור‬
‫‪1900-1967‬‬
‫‪1918-1942‬‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫שב‬
‫‪4657‬‬
‫צופיאיב אריאל בן עמנואל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4658‬‬
‫צופיאיב אשר בן רחמן‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4659‬‬
‫צופיאיב ביתי‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4660‬‬
‫צופיאיב חנן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4661‬‬
‫צופיאיב יהודה‬
‫פנג'כנת‬
‫שב‬
‫‪4662‬‬
‫צופיאיב יעקוב בן צופי‬
‫אוש‬
‫חלל‬
‫‪4663‬‬
‫צופיאיב נוריאל בן עמנואל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4664‬‬
‫צופיאיב ניסן בן רחמן‬
‫‪1923-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4665‬‬
‫צופיאיב רחמין בן חייא‬
‫‪1915-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1922-‬‬
‫‪1908-1943‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪4666‬‬
‫צופיאיב שמואל בן עמנואל‬
‫‪1925-2001‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4667‬‬
‫צופיצ'איב ארי בן ציון סימון‬
‫‪1924-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪4668‬‬
‫צופיצ'איב בוריס בן ציון סימון‬
‫‪1919-1995‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4669‬‬
‫צופיצ'איב יאדגאר ארי בן ציון‬
‫‪1924-1944‬‬
‫פרגאנה‬
‫‪4670‬‬
‫צ'ורייב יונוס‬
‫‪4671‬‬
‫ציונוב אברהם בן בנציון‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4672‬‬
‫ציונוב אליהו‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4673‬‬
‫ציונוב אליהו בן חיים‬
‫קרה‪-‬גנדה‬
‫שב‬
‫‪4674‬‬
‫ציונוב אליהו בן ציון‬
‫כרמינה‬
‫‪1912-2003‬‬
‫‪4675‬‬
‫ציונוב חייקה‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4676‬‬
‫ציונוב מיכאיל בן ציון‬
‫‪1923-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4677‬‬
‫ציונוב מישאל בן עזרא‬
‫‪1919-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪4678‬‬
‫ציונוב מני‬
‫‪1909-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪4679‬‬
‫ציונוב רפאל בן יצחק‬
‫‪1916-1990‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪4680‬‬
‫ציונוב שמואל‬
‫‪1922-1944‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪4681‬‬
‫ציונוב שמואל שמואל‬
‫‪1917-1986‬‬
‫פנשנבה‬
‫שב‬
‫‪4682‬‬
‫צ'יכימוב גבריאל בן רפאל‬
‫‪1895-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4683‬‬
‫צ'קצ'קוב חזקיה בן פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4684‬‬
‫צ'קצ'קוב חזקיה בן פינחס‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4685‬‬
‫צ'רקסקי זיידל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4686‬‬
‫קאקזנוב א‪.‬יא‪.‬‬
‫‪1923-1942‬‬
‫ק‬
‫חלל‬
‫‪4687‬‬
‫קאקזנוב אבא‬
‫‪1900-1976‬‬
‫שב‬
‫‪4688‬‬
‫קאקזנוב אברהם בן שלמה‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪4689‬‬
‫קאקזנוב אברהם‬
‫‪1922-‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪4690‬‬
‫קאקזנוב אברהם‪-‬אברהם בן משה‬
‫‪1920-1941‬‬
‫חלל‬
‫‪4691‬‬
‫קאקזנוב אוריאל בן בוריסבכור‬
‫‪1924-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪4692‬‬
‫קאקזנוב אלחנן יוחנן‬
‫‪1918-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪4693‬‬
‫קאקזנוב ארי בן יעקב‬
‫‪1905-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪4694‬‬
‫קאקזנוב ארכדי בן מיכאיל‬
‫‪1921-1942‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4695‬‬
‫קאקזנוב בכור בן שלום‬
‫‪1895-1942‬‬
‫‪4696‬‬
‫קאקזנוב בנימין בן שלום‬
‫‪1910-1982‬‬
‫שב‬
‫‪4697‬‬
‫קאקזנוב חאג'י בן שלום‬
‫‪1912-‬‬
‫שב‬
‫‪4698‬‬
‫קאקזנוב י‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫קוקנד‬
‫מת מחולי‬
‫חלל‬
‫‪4699‬‬
‫קאקזנוב יוסא בן ניאז‬
‫‪1908-1982‬‬
‫שב‬
‫‪4700‬‬
‫קאקזנוב יצחק בן משה‬
‫‪1924-2002‬‬
‫שב‬
‫‪4701‬‬
‫קאקזנוב פ‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4702‬‬
‫קבילוב‬
‫‪1908-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4703‬‬
‫קבילוב יעקוב‬
‫‪1916-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4704‬‬
‫קווקבלנדוב חייקה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4705‬‬
‫קולדנוב חיים‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪1910-1943‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4706‬‬
‫קולדנוב מיכאיל בן אבא‬
‫‪1910-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4707‬‬
‫קולדנוב מיכאל‬
‫‪1912-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4708‬‬
‫קולדנוב מישאל בן אבא‬
‫‪1910-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4709‬‬
‫קולדנוב קניאל בן אבא‬
‫‪1914-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4710‬‬
‫קונדקוב בנימין בן יעקב‬
‫‪1920-1943‬‬
‫‪4711‬‬
‫קוקוריאיב אהרון בן יעקב‬
‫‪1924-2010‬‬
‫‪4712‬‬
‫קוקוריאיב שלמה בן פינחס‬
‫‪4713‬‬
‫קוקנריאיב ג'וראבאי בן אבא‬
‫‪4714‬‬
‫קוקנריאיב יעקב בן חייא‬
‫‪4715‬‬
‫קוקנריאיב יצחק‬
‫‪4716‬‬
‫קזייב איליה בן אברך‬
‫‪1918-‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1915-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4717‬‬
‫קזייב אלכסנדר בן זבולון‬
‫‪1920-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4718‬‬
‫קזייב אלכסנדר בן זבולון‬
‫‪1920-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4719‬‬
‫קזייב חייקה‬
‫‪1923-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4720‬‬
‫א‪ .‬בן ז‪.‬‬
‫‪1920-1943‬‬
‫תאשכנת‬
‫חלל‬
‫‪4721‬‬
‫קזייב ט‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪4722‬‬
‫קזייב כ‪ .‬בן א‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪4723‬‬
‫קזייב מיכאיל בן אברך‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4724‬‬
‫קזייב מיכאיל בן יצחק‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4725‬‬
‫קזייב ניסן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4726‬‬
‫קזייב שאול בן אברך‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4727‬‬
‫קזקוב גדאי בן שמחה‬
‫‪1925-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4728‬‬
‫קזקוב חיים‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4729‬‬
‫קזקוב ישא‬
‫‪1922-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4730‬‬
‫קזקוב לב בן יצחק‬
‫‪4731‬‬
‫קזקוב ריבי‬
‫‪1905‬‬‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪4732‬‬
‫קזקוב שלום בן גבריאל‬
‫‪1923-1986‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪4733‬‬
‫קטנוב אוריאל בן יוסף‬
‫‪1907-1988‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪4734‬‬
‫קטנוב בוריס‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4735‬‬
‫קטנוב בוריס‬
‫אנדיג'אן‪-‬נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4736‬‬
‫קטנוב בנימין בן מני‬
‫‪1921-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4737‬‬
‫קטנוב בנציון‬
‫‪1921-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪4738‬‬
‫קטנוב דוד דניאל בן אמין‬
‫‪1901-1943‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪4739‬‬
‫קטנוב ו'‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4740‬‬
‫קטנוב זאב‬
‫‪1922-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫נעדר‬
‫‪4741‬‬
‫קטנוב חי בן קטן‬
‫‪1907-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4742‬‬
‫קטנוב ידידיה‬
‫‪1915-1944‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4743‬‬
‫קטנוב יוסף בן גבריאל‬
‫‪1916-2005‬‬
‫נמנגאן‬
‫שב‬
‫‪4744‬‬
‫קטנוב יוסף‬
‫בן מני‬
‫‪1926-1984‬‬
‫‪4745‬‬
‫קטנוב יורי בן יעקב‬
‫‪1923-1943‬‬
‫‪4746‬‬
‫קטנוב יחיאל‬
‫‪-1943‬‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫‪4747‬‬
‫קטנוב יחנאי‬
‫‪1922-1942‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4748‬‬
‫קטנוב יעקב‬
‫‪1922-1995‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪4749‬‬
‫קטנוב יעקוב‬
‫‪4750‬‬
‫קטנוב יעקוב בן אברהם‬
‫‪4751‬‬
‫קטנוב מ‪.‬‬
‫‪4752‬‬
‫קטנוב מ‪.‬יא‪.‬‬
‫תאריכים‬
‫‪1924-1942‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪4753‬‬
‫קטנוב מושקה בן גבריאל‬
‫‪1919-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4754‬‬
‫קטנוב מיכאיל‬
‫‪1923-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4755‬‬
‫קטנוב מיכאיל בן גבריאל‬
‫‪1923-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4756‬‬
‫קטנוב מיכאיל בן ג'ורא‬
‫‪1919-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫הושפט צבאי‬
‫‪4757‬‬
‫קטנוב מיכאיל בן רומן‬
‫‪1922-1943‬‬
‫תרמז‬
‫חלל‬
‫‪4758‬‬
‫קטנוב מישאל‬
‫‪1925-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4759‬‬
‫קטנוב מישאל בן גבריאל‬
‫‪1923-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4760‬‬
‫קטנוב משה‬
‫‪1920-1942‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪4761‬‬
‫קטנוב ניסים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4762‬‬
‫קטנוב סימיון בן קטן‬
‫‪1922-1943‬‬
‫שהריסבז‬
‫מת בשבי‬
‫‪4763‬‬
‫קטנוב פינחס‬
‫‪1919-1944‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪4764‬‬
‫קטנוב פינחס‬
‫‪1914-1944‬‬
‫מרגילאן‬
‫נעדר‬
‫‪4765‬‬
‫קטנוב שמואל‬
‫‪1914-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪4766‬‬
‫קטנוב שמחה‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4767‬‬
‫קטנוב נתנוב זאב‬
‫‪1922-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4768‬‬
‫קייקוב א‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1941‬‬
‫‪4769‬‬
‫קייקוב אליעזר בן יעקב‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4770‬‬
‫קייקוב נפתלי בן שמחה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4771‬‬
‫קייקוב נתפלי בן מיכאיל‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4772‬‬
‫קייקוב מכאיל בן מ‪.‬‬
‫נעדר‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1913‬‬
‫‪4773‬‬
‫קייקוב בן זקנים‬
‫‪-1990‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4774‬‬
‫קייקוב דוד‬
‫‪1909-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4775‬‬
‫קייקוב דוד בן אהרון‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4776‬‬
‫קייקוב חיים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4777‬‬
‫קייקוב חנן בן ידידיה‬
‫‪1917-1991‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4778‬‬
‫קייקוב חנן בן רחמין‬
‫‪1920-1985‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4779‬‬
‫קייקוב חסים‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4780‬‬
‫קייקוב יוסף‬
‫‪1911-2001‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4781‬‬
‫קייקוב יוסף בן מנחם‬
‫‪1911-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4782‬‬
‫קייקוב ישראל‬
‫‪1911-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4783‬‬
‫קייקוב מאיר חי‬
‫‪1928-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4784‬‬
‫קייקוב מיכאיל‬
‫‪1924-1996‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4785‬‬
‫קייקוב מיכאיל בן אפרים‬
‫‪1915-1942‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪4786‬‬
‫קייקוב מיכאיל בן יונה‬
‫‪1917-2005‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4787‬‬
‫קייקוב מיכאיל בן מנחם‬
‫‪1924-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4788‬‬
‫קייקוב מרדכי‬
‫‪1920-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4789‬‬
‫קייקוב מרדכי בן נתנאל‬
‫‪1898-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4790‬‬
‫קייקוב משה בן מרדכי‬
‫‪1913-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4791‬‬
‫קייקוב ניסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫תאריכים‬
‫‪1898-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪4792‬‬
‫קייקוב ניסן בן משה‬
‫‪4793‬‬
‫קייקוב נפתלי בן שמחה‬
‫‪1911-‬‬
‫‪4794‬‬
‫קייקוב נריה בן אפרים‬
‫‪1901-‬‬
‫סמרקנד‬
‫‪4795‬‬
‫קייקוב רפאל בן יונה‬
‫‪1925-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4796‬‬
‫קייקוב שמאול‬
‫‪1907-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4797‬‬
‫קייקוב שמאל‬
‫‪1908-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4798‬‬
‫קייקוב שמחה‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪4799‬‬
‫קייקוב שמחה בן נתנאל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4800‬‬
‫קייקוב שמעיה בן אבא‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4801‬‬
‫קיקירוב ג'אני בן חיים‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫‪4802‬‬
‫קיקירוב דניאל בן חיים‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4803‬‬
‫קיקירוב חייא‬
‫‪1924-1944‬‬
‫קזחסטן‬
‫נעדר‬
‫‪4804‬‬
‫קיקירוב מיכאיל בן חיים‬
‫‪1915-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4805‬‬
‫קיקירוב ציון בן אפרים‬
‫‪1915-1996‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4806‬‬
‫קיקירוב ראובן‬
‫‪1923-1945‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4807‬‬
‫קלנדרוב אלעזר בן שמחה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4808‬‬
‫קלנדרוב בוריס בן יחייא‬
‫‪1924-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4809‬‬
‫קלנדרוב בוריס בן רחמין‬
‫‪-1943‬‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪4810‬‬
‫קלנדרוב בנציון בן מיכאיל‬
‫‪1908-1997‬‬
‫תאשכנת‬
‫שב‬
‫‪4811‬‬
‫קלנדרוב ג'ורא בן יוחנן‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4812‬‬
‫קלנדרוב חייקה בן נוריאל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4813‬‬
‫קלנדרוב יוסוף בן אליהו‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪4814‬‬
‫קלנדרוב יצחק‬
‫‪1904-1946‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4815‬‬
‫קלנדרוב מנשה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪4816‬‬
‫קלנדריוב אברהם‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4817‬‬
‫קלנדריוב אברהם בן אבא‬
‫‪1908-1942‬‬
‫תשאוז‬
‫נעדר‬
‫‪4818‬‬
‫קלנדריוב אברהם בן אבא‬
‫‪1908-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4819‬‬
‫קלנדריוב אלכסנדר בן סימון‬
‫‪1905-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫היה בשבי‬
‫‪4820‬‬
‫קלנדריוב אלעזר בן שמחה‬
‫‪1907-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4821‬‬
‫קלנדריוב בוריס בן עמנואל‬
‫‪1923-1943‬‬
‫קזלינסק‬
‫חלל‬
‫‪4822‬‬
‫קלנדריוב בוריס בן רחמין‬
‫‪1921-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4823‬‬
‫קלנדריוב בירך בן עמנואל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4824‬‬
‫קלנדריוב בנימין‬
‫‪4825‬‬
‫קלנדריוב בנציון בן מיכאיל‬
‫‪4826‬‬
‫קלנדריוב ג‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪1941-1944‬‬
‫‪1915-2003‬‬
‫‪1910-1941‬‬
‫שב‬
‫‪1916-1965‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪4827‬‬
‫קלנדריוב ג'ורא בן יוחנן‬
‫‪1917-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4828‬‬
‫קלנדריוב ג'ורא באי בן מיכאיל‬
‫‪1914-1999‬‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪4829‬‬
‫קלנדריוב דוד‬
‫חלל‬
‫‪4830‬‬
‫קלנדריוב חייקה בן אבא‬
‫‪1911-1982‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4831‬‬
‫קלנדריוב חייקה בן אוריאל‬
‫‪1924-1999‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4832‬‬
‫קלנדריוב יוסוף בן אליהו‬
‫‪1913-1974‬‬
‫שב‬
‫‪4833‬‬
‫קלנדריוב יוסף בן משה‬
‫‪1924-1945‬‬
‫פרגאנה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4834‬‬
‫קלנדריוב יוסף בן משה‬
‫‪1924-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪4835‬‬
‫קלנדריוב יעקב בן עמנואל‬
‫‪4836‬‬
‫קלנדריוב יעקוב‬
‫‪4837‬‬
‫קלנדריוב כוצ'כאר‬
‫‪4838‬‬
‫קלנדריוב לב בן יעקב‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1912-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫‪1921-‬‬
‫מת בשבי‬
‫שב‬
‫‪4839‬‬
‫קלנדריוב מיכאיל‬
‫‪1917-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4840‬‬
‫קלנדריוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪1925-1944‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4841‬‬
‫קלנדריוב מיכאיל בן ניסן‬
‫‪1915-1941‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4842‬‬
‫קלנדריוב מיכאיל בן עמנואל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪4843‬‬
‫קלנדריוב מרדכי‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4844‬‬
‫קלנדריוב מרדכי בן אבא‬
‫‪1917-1981‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4845‬‬
‫קלנדריוב מתתיה בן מיכאיל‬
‫‪1921-‬‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪4846‬‬
‫קלנדריוב נריה בן עמנואל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫‪4847‬‬
‫קלנדריוב פולט בן סימן טוב‬
‫‪1918-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4848‬‬
‫קלנדריוב ראובן בן אברהם‬
‫‪1917-1982‬‬
‫‪4849‬‬
‫קלנדריובה ברוניסלבה‬
‫‪4850‬‬
‫קנאייב איליה‬
‫‪4851‬‬
‫קנאייב ב‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫‪4852‬‬
‫קנאייב דוד‬
‫‪1919-1942‬‬
‫‪4853‬‬
‫קנאייב יעקב בן אברהם‬
‫‪-1942‬‬
‫‪4854‬‬
‫קנדוב אברהם בן ציון‬
‫‪4855‬‬
‫קנדוב אפרים בן בוריס‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1905-‬‬
‫‪1917-‬‬
‫שבוי‬
‫חלל‬
‫מת בשבי‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪4856‬‬
‫קנדוב דוד‬
‫‪1908-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4857‬‬
‫קנדוב חייא בן ברוך‬
‫‪1923-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4858‬‬
‫קנדוב יצחק בן בנימין‬
‫‪4859‬‬
‫קנדוב מיכאיל בן יוסף‬
‫שב‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4860‬‬
‫קנדוב מנשה‬
‫‪1918-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4861‬‬
‫קנדוב נריה בן יצחק‬
‫‪1917-2000‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4862‬‬
‫קנדין אבא חי‬
‫‪4863‬‬
‫קנדין אהרון בן בנימין‬
‫‪1908-2007‬‬
‫‪4864‬‬
‫קנדין ארכדי בן שלום‬
‫‪1919-1984‬‬
‫‪4865‬‬
‫קנדין ג‪ .‬בן ז‪.‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪4866‬‬
‫קנדין גבריאל בן יפים‬
‫‪1918-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪4867‬‬
‫קנדין זלמן בן גבריאל‬
‫‪1926-1945‬‬
‫נעדר‬
‫‪4868‬‬
‫קנדין יוסף בן שמעון‬
‫‪1906-1978‬‬
‫שב‬
‫‪4869‬‬
‫קנדין כהן בן יעקב‬
‫‪1909-1969‬‬
‫שב‬
‫‪4870‬‬
‫קנדין לב‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4871‬‬
‫קנדין מיכאיל בן מיכאיל‬
‫‪1921-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪4872‬‬
‫קנדין מישא בן אייר‬
‫‪1914-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪4873‬‬
‫קנדין משה מישא בן אייר‬
‫‪1912-2001‬‬
‫שב‬
‫‪4874‬‬
‫קנדין רחמין‬
‫‪1921-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4875‬‬
‫קנדינוב ג‪ .‬בן י‪.‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪4876‬‬
‫קנדינוב מ‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪4877‬‬
‫קנדכורוב גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫№‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪4878‬‬
‫קנדכורוב גריגורי‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫‪-1942‬‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫‪4879‬‬
‫קנדכורוב ישראל חי בן ברוך‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4880‬‬
‫קנדכורוב מנשה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4881‬‬
‫קנדכורוב ראובן בן חיים‬
‫‪1897-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4882‬‬
‫קרוק אהרון בן זלמן‬
‫‪1910-1988‬‬
‫מוסקבה‬
‫שב‬
‫‪4883‬‬
‫ראובנוב א‪.‬‬
‫ר‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4884‬‬
‫ראובנוב אברהם בן משה‬
‫‪1918-1941‬‬
‫נעדר‬
‫‪4885‬‬
‫ראובנוב אפרים בן באבאג'אן‬
‫‪1913-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪4886‬‬
‫ראובנוב ארי בן רחמים‬
‫‪1925-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪4887‬‬
‫ראובנוב ארכדי‬
‫‪4888‬‬
‫ראובנוב בוריס בן גבריאל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫‪4889‬‬
‫ראובנוב בוריס בכור בן מיכאיל‬
‫‪1920-1945‬‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4890‬‬
‫ראובנוב בנימיןחי‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4891‬‬
‫ראובנוב בנציון בן גבריאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4892‬‬
‫ראובנוב בנציון בן ג'ורא‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪4893‬‬
‫ראובנוב ג‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4894‬‬
‫ראובנוב גבריאל‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4895‬‬
‫ראובנוב גבריאל בן חנן‬
‫‪4896‬‬
‫ראובנוב גבריאל בן רפאל‬
‫‪4897‬‬
‫ראובנוב גנסים‬
‫‪4898‬‬
‫ראובנוב ד‪.‬‬
‫‪4899‬‬
‫ראובנוב דוד בן אברהם‬
‫‪4900‬‬
‫ראובנוב ו‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4901‬‬
‫ראובנוב ז‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1919-1941‬‬
‫‪1902-1945‬‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫‪1914-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪4902‬‬
‫ראובנוב זבולון‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪4903‬‬
‫ראובנוב זכריה‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4904‬‬
‫ראובנוב חזקיה קונסטנטין בן רחמין‬
‫‪1911-1989‬‬
‫שב‬
‫‪4905‬‬
‫ראובנוב חנן בן רחמין‬
‫‪1915-1975‬‬
‫שב‬
‫‪4906‬‬
‫ראובנוב חננאל בן משה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4907‬‬
‫ראובנוב י‪ .‬בן ב‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4908‬‬
‫ראובנוב י‪ .‬בן ח‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4909‬‬
‫ראובנוב י‪ .‬בן ש‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4910‬‬
‫ראובנוב יא‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪4911‬‬
‫ראובנוב יא‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪4912‬‬
‫ראובנוב יאיר בן יצחק‬
‫‪4913‬‬
‫ראובנוב ידידיה אורי בן רחמין‬
‫‪4914‬‬
‫ראובנוב יהודה בן רפאל‬
‫‪1916-2001‬‬
‫‪4915‬‬
‫ראובנוב יורי בן רפאל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪4916‬‬
‫ראובנוב יורי יהודה בן רפאל‬
‫‪4917‬‬
‫ראובנוב יעקב‬
‫שב‬
‫‪-2007‬‬
‫שב‬
‫‪1917-1990‬‬
‫שב‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4918‬‬
‫ראובנוב יעקב בן מרדכי‬
‫‪1923-2009‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4919‬‬
‫ראובנוב יעקב בן שאול‬
‫‪1920-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4920‬‬
‫ראובנוב יעקוב בן חנן‬
‫‪1918-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪4921‬‬
‫ראובנוב יפים בן רחמים‬
‫‪1912-1942‬‬
‫‪4922‬‬
‫ראובנוב יצחק‬
‫‪1901-1942‬‬
‫‪4923‬‬
‫ראובנוב יצחק בן רפאל‬
‫‪1900-1972‬‬
‫‪4924‬‬
‫ראובנוב ישראל‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪4925‬‬
‫ראובנוב מ‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪4926‬‬
‫ראובנוב מאיר‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪4927‬‬
‫ראובנוב מאיר חי בן רחמין‬
‫‪1916-1987‬‬
‫שב‬
‫‪4928‬‬
‫ראובנוב מיכאיל‬
‫‪1917-2007‬‬
‫שב‬
‫‪4929‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪1913-1944‬‬
‫נעדר‬
‫‪4930‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן אוריאל‬
‫‪1918-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪4931‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן מרדכי‬
‫‪1914-1943‬‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪4932‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן ניסים‬
‫‪1916-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪4933‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן פינחס‬
‫‪1916-1990‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪4934‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן רחמין‬
‫‪1914-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪4935‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן שלמה‬
‫‪1913-1943‬‬
‫מת‬
‫‪4936‬‬
‫ראובנוב מיכאיל בן שמחה‬
‫‪1913-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4937‬‬
‫ראובנוב מישא‬
‫‪1913-1943‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4938‬‬
‫ראובנוב מלכיאל‬
‫‪1909-1941‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪4939‬‬
‫ראובנוב מני בן אבא חייא‬
‫‪1911-1989‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4940‬‬
‫ראובנוב מר' בן ר‪.‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4941‬‬
‫ראובנוב מרכיאל‬
‫‪1909-1941‬‬
‫כרמינה‬
‫נעדר‬
‫‪4942‬‬
‫ראובנוב מרכיאל בן רחמין‬
‫‪1914-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4943‬‬
‫ראובנוב משיח משה חי בן רחמין‬
‫‪4944‬‬
‫ראובנוב נורי בן ראובן‬
‫‪-1944‬‬
‫‪4945‬‬
‫ראובנוב נורי בן רחמים‬
‫‪1907-1942‬‬
‫‪4946‬‬
‫ראובנוב נסים‬
‫‪4947‬‬
‫ראובנוב נריה בן ראובן‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪4948‬‬
‫ראובנוב נריה בן רחמים‬
‫‪-1944‬‬
‫‪4949‬‬
‫ראובנוב נריה בן רחמין‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪4950‬‬
‫ראובנוב נריה בן רחמן‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪4951‬‬
‫ראובנוב נתן‬
‫‪4952‬‬
‫ראובנוב סימיון בן ארקדי‬
‫‪1922-1945‬‬
‫‪4953‬‬
‫ראובנוב סימיון בן רפאל‬
‫‪1913-1942‬‬
‫‪4954‬‬
‫ראובנוב סימיון ציון בן מיכאיל‬
‫‪1922-1943‬‬
‫נעדר‬
‫‪4955‬‬
‫ראובנוב עזריה בן ישראל‬
‫‪1914-1966‬‬
‫שב‬
‫‪4956‬‬
‫ראובנוב עמנואל בן אלישע‬
‫‪4957‬‬
‫ראובנוב צבי‬
‫שב‬
‫מת מפצעיו‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫קזחסטן‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4958‬‬
‫ראובנוב צבי‬
‫‪1904-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫‪4959‬‬
‫ראובנוב צבי‬
‫‪1915-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪4960‬‬
‫ראובנוב צבי‬
‫‪1906-‬‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪4961‬‬
‫ראובנוב צבי‬
‫‪4962‬‬
‫ראובנוב צבי‬
‫‪4963‬‬
‫ראובנוב צבי בן רפאל‬
‫‪1910-1942‬‬
‫‪4964‬‬
‫ראובנוב ציון בן ראובן‬
‫‪1911-1943‬‬
‫‪4965‬‬
‫ראובנוב ר‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪4966‬‬
‫ראובנוב ר‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪4967‬‬
‫ראובנוב רחמין בן ישראל‬
‫‪1911-1986‬‬
‫‪4968‬‬
‫ראובנוב רחמין בן ראובן‬
‫‪1910-1983‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪4969‬‬
‫ראובנוב רפאל‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4970‬‬
‫ראובנוב רפאלחי בן משה‬
‫‪1923-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4971‬‬
‫ראובנוב שמעון בן רפאל‬
‫‪1908-1941‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫נעדר‬
‫‪4972‬‬
‫ראובנוב שמשון בן משה ציון‬
‫‪1921-2003‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4973‬‬
‫רבקוב אהרון בן שמשון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4974‬‬
‫רבקוב דניאל בן שמשון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪4975‬‬
‫רזיאייב איליה בן בנימין‬
‫‪1918-‬‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫‪4976‬‬
‫רזיאייב יצחק‬
‫‪1921-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪4977‬‬
‫רזיאייב עזריה בן יונה‬
‫‪1925-2011‬‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫‪4978‬‬
‫רזיאייב רפאל‬
‫‪1926-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4979‬‬
‫רחימוב בירך‬
‫‪1916-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪4980‬‬
‫רחימוב יוסף‬
‫‪1918-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4981‬‬
‫רחימוב רוטשילד‬
‫‪1918-1942‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪4982‬‬
‫רחמינוב‬
‫‪1923-1943‬‬
‫‪4983‬‬
‫רחמינוב אבא חיים‬
‫‪4984‬‬
‫רחמינוב אפרים‬
‫‪1920-1989‬‬
‫‪4985‬‬
‫רחמינוב בוריס בן סימון‬
‫‪1925-1944‬‬
‫‪4986‬‬
‫רחמינוב בירך‬
‫‪1913-1942‬‬
‫‪4987‬‬
‫רחמינוב יהודה‬
‫‪1914-1943‬‬
‫‪4988‬‬
‫רחמינוב יוסף‬
‫‪1906-1944‬‬
‫‪4989‬‬
‫רחמינוב ס‪ .‬בן ו‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪4990‬‬
‫רחמינוב ר‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫חלל‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪4991‬‬
‫רחמנוב ארי בן רחמים‬
‫‪1907-‬‬
‫כיתב‬
‫שב‬
‫‪4992‬‬
‫רחמנוב מירזא בן רחמן‬
‫‪1912-‬‬
‫כיתב‬
‫שב‬
‫‪4993‬‬
‫רחנייב אברהם בן זליאן‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4994‬‬
‫רחנייב אפריים בן בנימין‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4995‬‬
‫רחנייב זלמן בן משה‬
‫‪1898-1958‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪4996‬‬
‫רחנייב מנשה‬
‫‪1924-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪4997‬‬
‫רחנייב רוטשילד בן משה‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪4998‬‬
‫ריבייב בוריס בן סוליימן‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪4999‬‬
‫ריבייב בוריס בנציון בן סוליימןשלמה‬
‫‪1924-2008‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪5000‬‬
‫ריבייב חי‬
‫‪1911-2003‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪5001‬‬
‫ריבייב יצחק בן רפאל‬
‫‪5002‬‬
‫ריבייב מיכאיל בן מונר‬
‫‪5003‬‬
‫ריבייב פיסר‬
‫שב‬
‫‪1921-‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫שב‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪5004‬‬
‫ריבייב ציון‬
‫‪1918-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪5005‬‬
‫רפאלוב איליה בן ס‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪5006‬‬
‫רפאלוב אליהו מני‬
‫‪5007‬‬
‫רפאלוב בוריס‬
‫‪5008‬‬
‫רפאלוב בוריס בכור‬
‫‪5009‬‬
‫רפאלוב בוריס בנציון בן רפאל‬
‫‪5010‬‬
‫רפאלוב בכור בן רחמן‬
‫‪5011‬‬
‫רפאלוב בנימין‬
‫‪1921-‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫‪-1941‬‬
‫שב‬
‫מת מפצעיו‬
‫שב‬
‫‪1913-2001‬‬
‫מרגילאן‬
‫שב‬
‫‪1924-‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪5012‬‬
‫רפאלוב דוד בן יצחק‬
‫‪1921-‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪5013‬‬
‫רפאלוב דוד בן יצחק‬
‫‪1921-‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪5014‬‬
‫רפאלוב יהודה בן דוד‬
‫‪1918-1943‬‬
‫פרגאנה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5015‬‬
‫רפאלוב יוסף בן ג'ורא‬
‫‪1924-2010‬‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪5016‬‬
‫רפאלוב יעקב בן עמנואל‬
‫‪5017‬‬
‫רפאלוב לב בן אישי‬
‫‪5018‬‬
‫רפאלוב לב בן יצחק‬
‫‪5019‬‬
‫רפאלוב לוי‬
‫‪1910-1943‬‬
‫‪5020‬‬
‫רפאלוב מיכאיל בן חיים‬
‫‪1908-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪1904-1943‬‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫ח'טירצ'י‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5021‬‬
‫רפאלוב מני בן חיים‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5022‬‬
‫רפאלוב נ‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪5023‬‬
‫רפאלוב נפתלי‬
‫חלל‬
‫‪5024‬‬
‫רפאלוב נפתלי בן לוי‬
‫‪1920-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪5025‬‬
‫רפאלוב נפתלי בן לוי‬
‫‪1924-1944‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪5026‬‬
‫רפאלוב פינחס בן כויילק‬
‫‪1920-1984‬‬
‫שב‬
‫‪5027‬‬
‫רפאלוב ק‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5028‬‬
‫רפאלוב ראובן בן אהרון‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪5029‬‬
‫רפאלוב ראובן בן אהרון‬
‫‪1924-‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪5030‬‬
‫רפאלוב רחמין‬
‫‪1909-1943‬‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪5031‬‬
‫רפאלוב שלום‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪5032‬‬
‫רפאלוב שלום בן ג'ורא‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪5033‬‬
‫רפאלוב שמחה‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5034‬‬
‫רפאלוב שמחה בן מירזא‬
‫‪1903-‬‬
‫כרמינה‬
‫שב‬
‫‪5035‬‬
‫רפאלוב ששון בן מירזא‬
‫‪1909-1943‬‬
‫כרמינה‬
‫חלל‬
‫‪5036‬‬
‫רפאלובפנחסוב יצחק בן רפאל‬
‫‪1908-1980‬‬
‫‪5037‬‬
‫שאביכוב גבריאל בן שמעון‬
‫‪5038‬‬
‫שאביכוב דניאל‬
‫‪5039‬‬
‫שאביכוב מתת בן מיכאיל‬
‫‪5040‬‬
‫שאולוב א‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5041‬‬
‫שאולוב ח‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪5042‬‬
‫שאולוב יוחנן בן חיים‬
‫‪5043‬‬
‫שאולוב יוסף בן אפרים‬
‫שב‬
‫ש‬
‫‪1924-1978‬‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1913-1943‬‬
‫‪1920-‬‬
‫מת מחולי‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪5044‬‬
‫שאולוב יותם בן אברהם‬
‫‪-1942‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫‪5045‬‬
‫שאולוב יצחק‬
‫‪1899-4944‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5046‬‬
‫שאולוב יצחק‬
‫‪1906-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪5047‬‬
‫שאולוב מ‪.‬‬
‫‪-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪5048‬‬
‫שאולוב מינאשר בן ראובן‬
‫‪1913-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪5049‬‬
‫שאולוב משרב‬
‫‪5050‬‬
‫שאולוב ניסיםחי‬
‫‪1907-1942‬‬
‫‪5051‬‬
‫שאומוב סימן טוב‬
‫‪1901-1994‬‬
‫‪5052‬‬
‫שבוב א‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪5053‬‬
‫שבוב ו‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪5054‬‬
‫שביתייב אברהם בן בוריס‬
‫‪1921-1945‬‬
‫נעדר‬
‫‪5055‬‬
‫שולובה רחל‬
‫‪5056‬‬
‫שומנוב מיכאיל‬
‫‪5057‬‬
‫שומנוב שמעונוב מיכאיל בן אלייס‬
‫‪5058‬‬
‫שומקוב אברהם בן חיים‬
‫שב‬
‫‪1905-1943‬‬
‫‪1924-‬‬
‫קרה‪-‬דריה‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪5059‬‬
‫שושקובה מיכאיל בן בנימין‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪5060‬‬
‫שימינוב חסדו‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5061‬‬
‫שכבאי אברהם‬
‫קרה‪-‬דריה‬
‫נעדר‬
‫‪5062‬‬
‫שכמורוב בן ציון‬
‫חלל‬
‫‪5063‬‬
‫שכמורוב בן ציון‬
‫חלל‬
‫‪5064‬‬
‫שכמורוב א‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪5065‬‬
‫שכמורוב אפרים‬
‫‪5066‬‬
‫שכמורוב ג‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫‪5067‬‬
‫שכמורוב גמליאל בן שלום‬
‫‪1906-1944‬‬
‫‪1913-1946‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫מת מפצעיו‬
‫חלל‬
‫‪1919-‬‬
‫נעדר‬
‫‪5068‬‬
‫שכמורוב דניאל בן שלום‬
‫‪1922-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪5069‬‬
‫שכמורוב יורי בן ניסים‬
‫‪1918-1942‬‬
‫‪5070‬‬
‫שכמורוב מאיר בן ציון‬
‫‪5071‬‬
‫שכמורוב מאלל בן שלום‬
‫‪5072‬‬
‫שכמורוב מיכאיל בן ניסים‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫‪-2007‬‬
‫‪1924-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪5073‬‬
‫שכמורוב מיכאל בן שלום‬
‫‪-1970‬‬
‫שב‬
‫‪5074‬‬
‫שכמורוב מלכיאל בן שלום‬
‫‪1917-1971‬‬
‫שב‬
‫‪5075‬‬
‫שכמורוב מלכיאל בן שלום‬
‫‪1925-2005‬‬
‫שב‬
‫‪5076‬‬
‫שכמורוב מסן‬
‫‪1920-1983‬‬
‫‪5077‬‬
‫שכמורוב מרדכי בן ציון‬
‫‪1910-1983‬‬
‫‪5078‬‬
‫שכמורוב מרכיאל‬
‫‪1917-1989‬‬
‫‪5079‬‬
‫שכמורוב נוריאל בן שלום‬
‫‪-1968‬‬
‫שב‬
‫‪5080‬‬
‫שכמורוב נתאי בן ש‪.‬‬
‫‪1904-1944‬‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪5081‬‬
‫שכמורוב נתנאל בן שלום‬
‫‪1894-1943‬‬
‫קוקנד‬
‫חלל‬
‫‪5082‬‬
‫שכמורוב רוטשילד‬
‫‪1918-1997‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪5083‬‬
‫שכמורוב רוטשילד בן משיח‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪5084‬‬
‫שכרוב זינור בן ראובן‬
‫‪1909-1987‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪5085‬‬
‫שכרוב זינור בן ראובן‬
‫‪1909-1943‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪5086‬‬
‫שכרוב אברהם‬
‫‪1915-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫גוריב‬
‫חלל‬
‫נעדר‬
‫‪5087‬‬
‫שכרוב אברהם‬
‫‪5088‬‬
‫שכרוב אברהם בן פייז רחמן‬
‫‪1918-1943‬‬
‫‪5089‬‬
‫שכרוב אליעזר בן ריבי‬
‫‪1924-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫‪5090‬‬
‫שכרוב אלעזר בן ראובן‬
‫‪1925-1943‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5091‬‬
‫שכרוב ארנאל‬
‫‪1925-1944‬‬
‫קרה‪-‬דריה‬
‫חלל‬
‫‪5092‬‬
‫שכרוב בוריס‬
‫‪5093‬‬
‫שכרוב בוריס בן דניאל‬
‫‪5094‬‬
‫שכרוב בוריס בן מרדכי‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫ח'טירצ'י‬
‫נעדר‬
‫‪5095‬‬
‫שכרוב גבריאל‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪5096‬‬
‫שכרוב דאני‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪5097‬‬
‫שכרוב דוד בן ח'ודא‬
‫‪5098‬‬
‫שכרוב ז‪.‬‬
‫‪1919-1943‬‬
‫‪-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5099‬‬
‫שכרוב זינור בן ראובן‬
‫‪1909-1943‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪5100‬‬
‫שכרוב יעקב בן רפאל‬
‫‪1896-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5101‬‬
‫שכרוב יצחק‬
‫‪1916-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫היה בשבי‬
‫‪5102‬‬
‫שכרוב יששכר בן יונה‬
‫‪1920-1991‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5103‬‬
‫שכרוב מ‪.‬‬
‫‪5104‬‬
‫שכרוב מיכאיל בן אברהם‬
‫‪5105‬‬
‫שכרוב מני בן ריבי‬
‫‪5106‬‬
‫שכרוב מרכיאל‬
‫חלל‬
‫‪1917-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1911-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1918-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5107‬‬
‫שכרוב מרכיאל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5108‬‬
‫שכרוב מרכיאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5109‬‬
‫שלומוב א‪.Я.‬‬
‫נעדר‬
‫‪-1942‬‬
‫‪5110‬‬
‫שלומוב אוריאל בן ג'בר‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪5111‬‬
‫שלומוב חייקה‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪5112‬‬
‫שלומוב יוסף‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪5113‬‬
‫שלומוב מיכאיל‬
‫‪5114‬‬
‫שלומוב מלכיאל‬
‫מת בשבי‬
‫‪1918-1942‬‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫‪5115‬‬
‫שלומוב משה‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪5116‬‬
‫שלומוב מתת‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪5117‬‬
‫שלומוב רחמין‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪5118‬‬
‫שלמאיב משה בן אליהו‬
‫‪1918-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪5119‬‬
‫שלמאיב משה‪-‬חי בן אליהו‬
‫‪1923-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪5120‬‬
‫שלמאיב שמואל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪5121‬‬
‫שלמאייב אהרון בן אפרים‬
‫‪1917-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪5122‬‬
‫שלמאייב בכור בן דוד‬
‫‪1920-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5123‬‬
‫שלמאייב יורי בן רחמן‬
‫‪1925-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5124‬‬
‫שלמאייב מאיר‪-‬חי בן אליהו‬
‫‪1923-2000‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪5125‬‬
‫שלמאייב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1923-‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪5126‬‬
‫שלמאייב מיכאיל בן אליהו‬
‫‪1923-1942‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪5127‬‬
‫שלמאייב מיכאיל בן רחמין‬
‫‪1906-1945‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪5128‬‬
‫שלמאייב מרדכי‬
‫‪1916-1996‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪5129‬‬
‫שלמאייב משה‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪5130‬‬
‫שלמאייב משה חי בן אליהו‬
‫‪1918-1941‬‬
‫אנדיג'אן‬
‫נעדר‬
‫‪5131‬‬
‫שלמאייב שמוראד בן מרדכי‬
‫‪1916-1996‬‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪5132‬‬
‫שלמוב הירגיש בן שלום‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪5133‬‬
‫שלמוב חזקיה‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪5134‬‬
‫שלמוב ט‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫‪5135‬‬
‫שלמוב י‪ .‬בן ד‪.‬‬
‫‪5136‬‬
‫שלמוב י‪ .‬בן ו‪.‬‬
‫‪5137‬‬
‫שלמוב י‪ .‬בן פ‪.‬‬
‫‪5138‬‬
‫שלמוב יעקב בן מיכאיל‬
‫‪-1945‬‬
‫‪5139‬‬
‫שלמוב יעקוב‬
‫‪1908-1944‬‬
‫‪5140‬‬
‫שלמוב ניסים‬
‫‪5141‬‬
‫שלמוב סמן טוב‬
‫‪1925-‬‬
‫חלל‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫פרגאנה‬
‫נעדר‬
‫שב‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫‪5142‬‬
‫שלמוב רחמין‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫חלל‬
‫‪5143‬‬
‫שלצמוב מתת‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪5144‬‬
‫שלצמוב ניסיםחי‬
‫שב‬
‫‪5145‬‬
‫שלצמוב ר‪ .‬בן יו'‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5146‬‬
‫שלצמוב ריביחי בן דוד חיים‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪5147‬‬
‫שלצמוב שמואל‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫נעדר‬
‫‪5148‬‬
‫שמאייב א‪.‬א‪.‬‬
‫‪5149‬‬
‫שמאייב בכור בן ארי‬
‫‪5150‬‬
‫שמאייב יוסף בן רפאל‬
‫חלל‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫שב‬
‫‪1920-‬‬
‫פרגאנה‬
‫שב‬
‫‪5151‬‬
‫שמאייב יצחק יצחק בן ניסים‬
‫‪1924-1948‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5152‬‬
‫שמאייב שלמה בן ארי‬
‫‪1920-1942‬‬
‫קזיל‪-‬אורדה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5153‬‬
‫שמאלוב א‪ .‬בן ג‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪5154‬‬
‫שמאלוב מ‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪5155‬‬
‫שמואילוב דניאל בן גריגורי‬
‫‪1925-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪5156‬‬
‫שמואילוב יוסף בן ציון‬
‫‪5157‬‬
‫שמואילוב יצחק‬
‫‪5158‬‬
‫שמואילוב יצחק בן משיח‬
‫שב‬
‫‪1908-‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1908-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪5159‬‬
‫שמואילוב מאיר בן ציון‬
‫ח'וג'נד‬
‫נעדר‬
‫‪5160‬‬
‫שמואילוב מיכאיל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪5161‬‬
‫שמואילוב מיפ' בן שלמה‬
‫‪1919-1941‬‬
‫‪5162‬‬
‫שמואילוב מרדכי‬
‫‪1924-1943‬‬
‫‪5163‬‬
‫שמואילוב משה בן ציון‬
‫‪5164‬‬
‫שמואילוב ניסים בן שלום‬
‫‪5165‬‬
‫שמואילוב ס‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫‪1900-1943‬‬
‫חלל‬
‫‪5166‬‬
‫שמואילוב שמעון בן חייא‬
‫‪1914-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪5167‬‬
‫שמואלוב אהרון בן מיכאיל‬
‫‪1918-1996‬‬
‫שב‬
‫‪5168‬‬
‫שמואלוב אליהו בן רפאל‬
‫‪5169‬‬
‫שמואלוב ארי בן מיכאיל‬
‫‪5170‬‬
‫שמואלוב דניאל בן גבריאל‬
‫‪5171‬‬
‫שמואלוב מיכאיל בן מיכאיל‬
‫‪1922-‬‬
‫‪5172‬‬
‫שמואלוב מרדכי בן מיכאיל‬
‫‪1924-1944‬‬
‫‪1918-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪1918-1942‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫חלל‬
‫תינגיז‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫‪5173‬‬
‫שמואלוב משה חי בן מיכאיל‬
‫‪1912-2001‬‬
‫שב‬
‫‪5174‬‬
‫שמואלוב ס‪ .‬בן שלום‬
‫‪1896-1976‬‬
‫שב‬
‫‪5175‬‬
‫שמואלוב שמעון בן גואל‬
‫‪1918-2002‬‬
‫שב‬
‫‪5176‬‬
‫שמורוב יצחק‬
‫‪1901-1942‬‬
‫‪5177‬‬
‫שמורוב נתנאל בן שלום‬
‫‪5178‬‬
‫שמחייב א‪ .‬בן ק‪.‬‬
‫‪1894-‬‬
‫איסי‪-‬קול‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫חלל‬
‫‪5179‬‬
‫שמחייב אברהם‬
‫‪1904-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪5180‬‬
‫שמחייב אברהם‬
‫‪1900-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪5181‬‬
‫שמחייב אברהם בן חיית‬
‫‪1899-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪5182‬‬
‫שמחייב אברהם בן רחמין‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪5183‬‬
‫שמחייב אברהם בן רחמין‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫‪5184‬‬
‫שמחייב אהרון בן אפרים‬
‫‪5185‬‬
‫שמחייב ארי‬
‫‪5186‬‬
‫שמחייב ארי בן משה‬
‫‪5187‬‬
‫שמחייב ז‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪5188‬‬
‫שמחייב חזקיה בן אבא כהן‬
‫נעדר‬
‫‪5189‬‬
‫שמחייב י‪.‬‬
‫שב‬
‫‪1921-1944‬‬
‫דושנבה‬
‫נעדר‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪5190‬‬
‫שמחייב יורי אורי בן גבריאל‬
‫‪1922-1985‬‬
‫שב‬
‫‪5191‬‬
‫שמחייב יעקב‬
‫‪1925-1961‬‬
‫שב‬
‫‪5192‬‬
‫שמחייב יעקב בן לוי‬
‫‪5193‬‬
‫שמחייב יעקב בן שמחה‬
‫‪5194‬‬
‫שמחייב יעקוב‬
‫חלל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪1898-1979‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪5195‬‬
‫שמחייב יעקוב‬
‫‪1913-1945‬‬
‫תאשכנד‬
‫נעדר‬
‫‪5196‬‬
‫שמחייב יעקוב שלום‬
‫‪1912-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫‪5197‬‬
‫שמחייב יעקובחי בן ישועה האם‬
‫‪1914-1945‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬
‫‪5198‬‬
‫שמחייב יצחק בן סוליימן‬
‫‪5199‬‬
‫שמחייב יצחק בן שלום‬
‫‪5200‬‬
‫שמחייב ישראל‬
‫‪5201‬‬
‫שמחייב ישראל בן סוליימן‬
‫נעדר‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪5202‬‬
‫שמחייב ישראל בן סוליימן‬
‫‪1920-1941‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪5203‬‬
‫שמחייב ישראל בן שמחה‬
‫‪1920-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪5204‬‬
‫שמחייב מ‪ .‬בן ז‪.‬‬
‫‪5205‬‬
‫שמחייב מ‪.‬‬
‫‪5206‬‬
‫שמחייב מיכאיל‬
‫‪5207‬‬
‫שמחייב מיכאיל בן גבריאל‬
‫‪5208‬‬
‫שמחייב מנחם בן שלום‬
‫‪1920-1945‬‬
‫חלל‬
‫‪1917-1943‬‬
‫נמנגאן‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫ח'וג'נד‬
‫שב‬
‫‪5209‬‬
‫שמחייב משה בן אפרים‬
‫‪1916-1942‬‬
‫נעדר‬
‫‪5210‬‬
‫שמחייב משה בן ארי‬
‫‪1922-1992‬‬
‫שב‬
‫‪5211‬‬
‫שמחייב ניסן בן יעקב‬
‫‪1923-1979‬‬
‫‪5212‬‬
‫שמחייב רחמין‬
‫‪5213‬‬
‫שמחייב רחמין בן שלום‬
‫‪5214‬‬
‫שמחייב שלמה‬
‫‪5215‬‬
‫שמחייב שלמה בן אפרים‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫שב‬
‫‪1920-1942‬‬
‫נעדר‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫‪5216‬‬
‫שמטוב רחמין‬
‫‪5217‬‬
‫שמיחוב א‪ .‬בן מ‪.‬‬
‫‪5218‬‬
‫שמיחוב אוריאל‬
‫‪5219‬‬
‫שמיחוב ארי בן ניסים‬
‫תאריכים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫שהריסבז‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫מרגילאן‬
‫חלל‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪5220‬‬
‫שמיחוב ניסים בן חאג'י‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪5221‬‬
‫שמלוב בכור ברוך בן אשר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5222‬‬
‫שמלוב ברוך‬
‫‪1921-1987‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5223‬‬
‫שמלוב ברוך בן אשר‬
‫‪1922-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5224‬‬
‫שמלוב חנן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5225‬‬
‫שמלוב חסן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5226‬‬
‫שמלוב יצחק‬
‫‪1909-1945‬‬
‫‪5227‬‬
‫שמלוב שמאלוב יהודה בן בנימין‬
‫‪1920-1942‬‬
‫‪5228‬‬
‫שמנייב א‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫‪1907-1944‬‬
‫חלל‬
‫סמרקנד‬
‫מת בשבי‬
‫חלל‬
‫‪5229‬‬
‫שמנייב שמניאיב איליה בן גריגורי‬
‫‪1923-1943‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5230‬‬
‫שמסייב ידידיה בן שלום‬
‫‪1908-1977‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪5231‬‬
‫שמסייב מאיר בן שלמה‬
‫‪1924-1944‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫חלל‬
‫‪5232‬‬
‫שמסייב מישאל בן שלום‬
‫‪1919-1988‬‬
‫ח'טירצ'י‬
‫שב‬
‫‪5233‬‬
‫שמעונוב‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪5234‬‬
‫שמעונוב א‪.‬‬
‫‪-1942‬‬
‫חלל‬
‫‪5235‬‬
‫שמעונוב אברהם בן אהרון‬
‫‪1910-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5236‬‬
‫שמעונוב אברהם בן משה‬
‫‪1919-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5237‬‬
‫שמעונוב אהרון בן אצ'ילדי‬
‫‪1920-1941‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪5238‬‬
‫שמעונוב אוריאל‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫‪5239‬‬
‫שמעונוב איליה בן יוחנן‬
‫‪1920-‬‬
‫‪5240‬‬
‫שמעונוב איליה בן יוחנן‬
‫‪1920-‬‬
‫‪5241‬‬
‫שמעונוב איליה בן עמנואל‬
‫‪5242‬‬
‫שמעונוב איליה בן רומן‬
‫‪5243‬‬
‫שמעונוב אליהו‪-‬צבי בן מנחם‬
‫‪5244‬‬
‫שמעונוב אפרים בן אברהם‬
‫‪1924-1984‬‬
‫שב‬
‫תאשכנד‬
‫שב‬
‫תורכיסטן‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪1914-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪5245‬‬
‫שמעונוב בוריס בן אבא חייא‬
‫‪1924-1945‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪5246‬‬
‫שמעונוב בוריס בן אהרון‬
‫‪1920-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5247‬‬
‫שמעונוב בוריס בן גריגורי‬
‫‪1923-‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫שב‬
‫‪5248‬‬
‫שמעונוב בכור בן כהן‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5249‬‬
‫שמעונוב בנציון בן ראובן‬
‫דושנבה‬
‫חלל‬
‫‪5250‬‬
‫שמעונוב גבריאל בן אברהם‬
‫כתה‪-‬קורגאן‬
‫שב‬
‫‪5251‬‬
‫שמעונוב דמיטרי בן יפים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5252‬‬
‫שמעונוב דניאל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5253‬‬
‫שמעונוב זכר בן יוסף‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪5254‬‬
‫שמעונוב חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5255‬‬
‫שמעונוב חזקיה‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5256‬‬
‫שמעונוב חסדו‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5257‬‬
‫שמעונוב חסדו בן אפרים‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5258‬‬
‫שמעונוב י‪.‬יא‪.‬‬
‫‪1925-1944‬‬
‫‪1919-‬‬
‫‪1909-1943‬‬
‫‪1916-1943‬‬
‫‪-1941‬‬
‫חלל‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫‪5259‬‬
‫שמעונוב ידידיה בן כסים‬
‫‪1913-‬‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫חלל‬
‫‪5260‬‬
‫שמעונוב ידידיה בן ניסים‬
‫‪1913-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5261‬‬
‫שמעונוב יוסף בן אליהו‬
‫‪1920-2010‬‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫‪5262‬‬
‫שמעונוב יוסף בן אפרים‬
‫‪1923-2003‬‬
‫שב‬
‫‪5263‬‬
‫שמעונוב יפים‬
‫אנדיג'אן‬
‫שב‬
‫‪5264‬‬
‫שמעונוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5265‬‬
‫שמעונוב יצחק‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5266‬‬
‫שמעונוב מ‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5267‬‬
‫שמעונוב מ‪.‬‬
‫‪5268‬‬
‫שמעונוב מיכאיל‬
‫‪5269‬‬
‫שמעונוב מיכאיל‬
‫‪5270‬‬
‫שמעונוב מיכאיל בן אלייס‬
‫‪5271‬‬
‫שמעונוב מיכאיל בן דוד‬
‫‪1910-1942‬‬
‫‪5272‬‬
‫שמעונוב מיכאיל בן סימון‬
‫‪1908-1942‬‬
‫‪5273‬‬
‫שמעונוב נ‪ .‬בן י‪.‬‬
‫‪5274‬‬
‫שמעונוב נריה בן אפרים‬
‫‪5275‬‬
‫שמעונוב נריה בן צבי‬
‫‪5276‬‬
‫שמעונוב ס‪ .‬בן ס‪.‬‬
‫חלל‬
‫‪1924-‬‬
‫פנשנבה‬
‫חלל‬
‫דושנבה‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫נעדר‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪1917-‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪1910-1993‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫חלל‬
‫‪5277‬‬
‫שמעונוב פיטר בן חזקיה‬
‫‪1919-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5278‬‬
‫שמעונוב רפאלחי בן כהן‬
‫‪1923-1943‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5279‬‬
‫שמעונוב ש‪.‬‬
‫שהריסבז‬
‫חלל‬
‫‪5280‬‬
‫שמעונוב שלמה‬
‫קזלינסק‬
‫שב‬
‫‪5281‬‬
‫שמעונוב שמחה‬
‫שב‬
‫‪5282‬‬
‫שמעונוב שמעיה בן כסים‬
‫חלל‬
‫‪5283‬‬
‫שמעונוב שמעיה בן ניסים‬
‫‪1915-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5284‬‬
‫שמעונוב ששון בן ישראל‬
‫‪1909-1942‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪5285‬‬
‫שמעונוב ששון בן ישראל‬
‫‪1909-1943‬‬
‫צ'ימכנת‬
‫נעדר‬
‫‪5286‬‬
‫שמעונובה טובה‬
‫‪5287‬‬
‫שרבטייב יצחק בן ברוך‬
‫‪1921-2001‬‬
‫‪5288‬‬
‫שריפוב יעקוב‬
‫‪1907-1943‬‬
‫‪5289‬‬
‫ששנוב מיכאיל בן ניסן‬
‫‪1910-1943‬‬
‫שב‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫מת מפצעיו‬
‫סמרקנד‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪5290‬‬
‫ששנוב נתנאל בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5291‬‬
‫ששנוב עמנואל בן יוסף‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫ת‬
‫‪5292‬‬
‫תאג'יכוב מוכתר בן נחום‬
‫‪1923-1942‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5293‬‬
‫תאג'יכוב מיכאיל בן רפאל‬
‫‪1904-1942‬‬
‫בוכארה‬
‫חלל‬
‫‪5294‬‬
‫תאלמסוב אוריאל בן מיכאיל‬
‫‪1922-1978‬‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5295‬‬
‫תאלמסוב ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫‪5296‬‬
‫תאלמסוב מנחם בן יסינאי‬
‫בוכארה‬
‫נעדר‬
‫‪5297‬‬
‫תאלמסוב מנחם בן מיכאיל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5298‬‬
‫תאלמסוב מרכיאל בן ישראל‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪1921-1943‬‬
‫‪1923-1942‬‬
‫שם משפחה פרטי‬
‫№‬
‫תאריכים‬
‫‪1923-1995‬‬
‫‪5299‬‬
‫תאלמסוב רפאל בן מיכאיל‬
‫‪5300‬‬
‫תגיאיב מיכאיל בן משה‬
‫‪5301‬‬
‫תוקוב מיכאיל‬
‫‪5302‬‬
‫תוקוב מרדכי‬
‫‪5303‬‬
‫תיירימוהב משה בן רחמן‬
‫‪5304‬‬
‫תילאיב בוריס בן אהרון‬
‫‪-1944‬‬
‫‪5305‬‬
‫תילאיב בוריס בן יוסף‬
‫‪5306‬‬
‫תילאיב בנציון בן ניסים‬
‫מוצא‬
‫מצב‬
‫סמרקנד‬
‫שב‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫שבוי‪ ,‬שוחרר‬
‫‪1919-‬‬
‫שב‬
‫שב‬
‫‪1898-‬‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1925-1944‬‬
‫בוכארה‬
‫מת מפצעיו‬
‫‪1925-‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪5307‬‬
‫תילאיב יעקוב‬
‫‪1912-1942‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5308‬‬
‫תליבוב יצחק‬
‫‪1922-1943‬‬
‫פנג'כנת‬
‫נעדר‬
‫‪5309‬‬
‫תמאיב חי בן אבא‬
‫‪1917-1985‬‬
‫בוכארה‬
‫שב‬
‫‪5310‬‬
‫תמאיב עזריה‬
‫חלל‬
‫‪5311‬‬
‫תמרוב גבריאל‬
‫אנדיג'אן‬
‫חלל‬
‫‪5312‬‬
‫תמרוב ז‪.‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5313‬‬
‫תמרוב זלמן‬
‫‪1901-1944‬‬
‫סמרקנד‬
‫חלל‬
‫‪5314‬‬
‫תמרוב ישראל בן סימון‬
‫‪1912-1944‬‬
‫חלל‬
‫‪5315‬‬
‫תמרוב ישראל בן שמשון‬
‫‪1921-1944‬‬
‫תאשכנד‬
‫חלל‬
‫‪5316‬‬
‫תמרוב נריה בן משה‬
‫‪1919-1941‬‬
‫סמרקנד‬
‫נעדר‬
‫‪5317‬‬
‫תמרוב עמנואל בן יצחק‬
‫‪-1943‬‬
‫מת‬
‫‪5318‬‬
‫תמרוב שמחה‬
‫‪1908-1943‬‬
‫ח'וג'נד‬
‫חלל‬
‫‪5319‬‬
‫תמרוב שמחה‬
‫‪-1944‬‬
‫נמנגאן‬
‫נעדר‬