הסדרי תנועה ולוחות זמנים

‫עבודות ההכנה להקמת הרכבת הקלה‬
‫הסדרי תנועה ולוחות זמנים‬
‫סטטוס‬
‫עבודות מקדימות‪:‬‬
‫מאי ‪2015‬‬
‫עבודות ביצוע התחנות‪:‬‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫גידור‪:‬‬
‫תחנת ארלוזורוב ‪ -‬יוני ‪2015‬‬
‫תחנת יהודית ‪ -‬יוני ‪2015‬‬
‫תחנת אלנבי ‪ -‬יולי ‪2015‬‬
‫תחנת אבא הלל ‪ -‬יולי ‪2015‬‬
‫תחנת ביאליק ‪ -‬יולי ‪2015‬‬
‫תחנת שאול המלך ‪ -‬ספטמבר ‪2015‬‬
‫תחנת קרליבך ‪ -‬ספטמבר ‪2015‬‬
‫תחנת אלנבי‬
‫אלנבי‬
‫גבולות תחנה‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ה‬
‫לוי‬
‫ה‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ב‬
‫שד"ל‬
‫ר‬
‫מח״ל‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ל‬
‫בונ‬
‫ל‬
‫טין‬
‫ברזילי‬
‫אלנבי‬
‫הסדרי תנועה‬
‫שד‘‬
‫ר‬
‫ו‬
‫טש‬
‫צ‬
‫ילד‬
‫תחנת אלנבי‬
‫שלב ‪1‬‬
‫שד‘ רוטשילד‬
‫אל יפה‬
‫בצל‬
‫שד״ל‬
‫מח״ל‬
‫ר‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫‪3817‬‬
‫מקווה ישראל‬
‫שראל‬
‫ברזילי‬
‫פי‬
‫ג׳וטו‬
‫רח‘ מקווה ישראל‬
‫הופך חד‪-‬סטרי‬
‫לכיוון מערב‬
‫בנימין‬
‫הרכ‬
‫בת‬
‫יה‬
‫נחלת‬
‫מ‬
‫אין פנייה שמאלה‬
‫מרח‘ נחלת בנימין‬
‫לרח‘ יהודה הלוי‬
‫ודה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫קווה י‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫מרח‘ בצלאל יפה‬
‫ישר לרח‘ הרכבת‬
‫)לכיוון מזרח(‬
‫יבנה‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫מרח‘ יהודה הלוי‬
‫ישר לרח‘ לבונטין‬
‫אלנבי‬
‫יהודה הלוי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫לרחובות שד“ל‬
‫ויבנה תתאפשרנה‬
‫הכניסה והיציאה‬
‫רק משד‘ רוטשילד‬
‫לילינבלום‬
‫הלוי‬
‫לבונטין‬
‫בית‬
‫הדר‬
‫דרך בגין‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ 3 :‬שנים‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫אזור פריקה וטעינה‬
‫אלנבי‬
‫הסדרי תנועה‬
‫שד‘‬
‫ר‬
‫ו‬
‫טש‬
‫צ‬
‫ילד‬
‫תחנת אלנבי‬
‫שלב ‪2‬‬
‫שד‘ רוטשילד‬
‫אל יפה‬
‫בצל‬
‫ר‬
‫מח״ל‬
‫‪3817‬‬
‫מקווה ישראל‬
‫ברזילי‬
‫פי‬
‫בנימין‬
‫הרכ‬
‫בת‬
‫רח‘ מקווה ישראל‬
‫הופך חד‪-‬סטרי‬
‫לכיוון מערב‬
‫יה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ג׳וטו‬
‫מ‬
‫אין פנייה שמאלה‬
‫מרח‘ נחלת בנימין‬
‫לרח‘ יהודה הלוי‬
‫ודה‬
‫נחלת‬
‫שראל‬
‫קווה י‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫מרח‘ בצלאל יפה‬
‫ישר לרח‘ הרכבת‬
‫)לכיוון מזרח(‬
‫שד״ל‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫מרח‘ יהודה הלוי‬
‫ישר לרח‘ לבונטין‬
‫יבנה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫אלנבי‬
‫יהודה הלוי‬
‫לרחובות רמח“ל‪,‬‬
‫שד“ל ויבנה‬
‫תתאפשרנה‬
‫הכניסה והיציאה‬
‫רק משד‘ רוטשילד‬
‫לילינבלום‬
‫הלוי‬
‫לבונטין‬
‫בית‬
‫הדר‬
‫דרך בגין‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫אלנבי‬
‫הסדרי תנועה‬
‫ש‬
‫ד‬
‫‘‬
‫ר‬
‫וט‬
‫צ‬
‫שילד‬
‫תחנת אלנבי‬
‫שלב ‪3‬‬
‫שד‘ רוטשילד‬
‫אל יפה‬
‫בצל‬
‫מח״ל‬
‫ר‬
‫שד״ל‬
‫יבנה‬
‫לילינבלום‬
‫דה‬
‫אלנבי‬
‫יהו‬
‫הלוי‬
‫יהודה הלוי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ברזילי‬
‫פי‬
‫ג׳וטו‬
‫בנימין‬
‫בת‬
‫הרכ‬
‫לבונטין‬
‫ה‬
‫בית‬
‫הדר‬
‫יהודה הלוי‬
‫חשמל‬
‫נחלת‬
‫מקווה‬
‫ישראל‬
‫‪3817‬‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ל‬
‫דרך בגין‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫תחנת קרליבך‬
‫יצ‬
‫חק‬
‫שדה‬
‫קרליבך‬
‫גבולות תחנה‬
‫מנחם בגין‬
‫בית‬
‫מעריב‬
‫קרל‬
‫יבך‬
‫נ‬
‫לינקולן‬
‫חמני‬
‫מז‬
‫א"ה‬
‫מנחם‬
‫בגין‬
‫לינ‬
‫קולן‬
‫קרליבך‬
‫סע‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫המ‬
‫לא‬
‫י‬
‫צח‬
‫קש‬
‫דה‬
‫ח‬
‫ח‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫ה‬
‫רפה‬
‫סן ע‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫כמי‬
‫תחנת קרליבך‬
‫שלב ‪1‬‬
‫רח' דוד חכמי‬
‫הופך חד סטרי‬
‫ממערב למזרח‬
‫)כניסה מדרך בגין(‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫הר‬
‫רחוב חדש בתכנון‬
‫ח‬
‫שמ‬
‫ל‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫כבת‬
‫לא תתאפשר‬
‫נסיעה מיצחק שדה‬
‫לרחובות קרליבך‬
‫ולינקולן ושמאלה‬
‫לדרך בגין‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫ה‬
‫רכ‬
‫הפנייה ימינה לרח' קרליבך‬
‫תתאפשר כעבור מס' חודשים‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫מגדל‬
‫לוינשטיין‬
‫בת‬
‫המ‬
‫סגר‬
‫רח' המלאכה‬
‫הופך חד סטרי‬
‫ממערב למזרח‪,‬‬
‫כניסה מדרך בגין‬
‫ויציאה לרח'‬
‫המסגר‬
‫צומת‬
‫מעריב‬
‫ימ‬
‫שראקוה‬
‫ל‬
‫כה‬
‫ה‬
‫תע‬
‫שיה‬
‫גאון‬
‫בית‬
‫רובינשטיין‬
‫נח‬
‫רח' התעשיה הופך‬
‫חד סטרי ממזרח‬
‫למערב‪ ,‬כניסה‬
‫מרח' המסגר ויציאה‬
‫מדרך בגין‬
‫דיה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫מני‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫ל‬
‫ויד‬
‫הפנייה ימינה מרח' קרליבך‬
‫לרח' לינקולן תתאפשר כעבור‬
‫מס' חודשים‬
‫ג‘ו‬
‫רג‘‬
‫צ‬
‫לא תתאפשר נסיעה‬
‫מרח' לינקולן לצומת‬
‫מעריב‬
‫מז‬
‫א“ה‬
‫קרליבך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫צ‬
‫לא תתאפשר נסיעה‬
‫מרח' לינקולן לצומת‬
‫מעריב‬
‫לינ‬
‫קולן‬
‫קרליבך‬
‫קרליבך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫ל‬
‫ויד‬
‫ג‘ו‬
‫רג‘‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫דיה‬
‫גאון‬
‫בית‬
‫רובינשטיין‬
‫שיה‬
‫נח‬
‫סן ע‬
‫רפה‬
‫המ‬
‫לא‬
‫י‬
‫צח‬
‫קש‬
‫דה‬
‫ח‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫ח‬
‫כמי‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנתיים וחצי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫רח' דוד חכמי‬
‫לרחוב ללא מוצא‪,‬‬
‫כניסה ויציאה‬
‫מרח' יגיע כפיים‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫הר‬
‫תחנת קרליבך‬
‫שלב ‪2‬‬
‫מל‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫כבת‬
‫רחוב חדש בתכנון‬
‫ש‬
‫ה‬
‫לא תתאפשר‬
‫נסיעה מיצחק שדה‬
‫לרחובות קרליבך‬
‫ולינקולן ושמאלה‬
‫לדרך בגין‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫מגדל‬
‫לוינשטיין‬
‫הח‬
‫רכ‬
‫רח' המלאכה‬
‫הופך חד סטרי‬
‫ממערב למזרח‪,‬‬
‫כניסה מדרך בגין‬
‫ויציאה לרח'‬
‫המסגר‬
‫צומת‬
‫מעריב‬
‫בת‬
‫כה‬
‫ה‬
‫תע‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫ימ‬
‫שראקוה‬
‫ל‬
‫ה‬
‫מ‬
‫סגר‬
‫מז‬
‫א“ה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫מני‬
‫רח' התעשיה הופך‬
‫חד סטרי ממזרח‬
‫למערב‪ ,‬כניסה‬
‫מרח' המסגר ויציאה‬
‫מדרך בגין‬
‫סע‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫קרליבך‬
‫קרליבך‬
‫לינ‬
‫קולן‬
‫את‬
‫רע‬
‫דיה‬
‫סע‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫ל‬
‫ויד‬
‫ג‘ו‬
‫רג‘‬
‫צ‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫בו‬
‫דה‬
‫הסדרי תנועה‬
‫גאון‬
‫מז‬
‫א“ה‬
‫שיה‬
‫נח‬
‫מני‬
‫בית‬
‫רובינשטיין‬
‫המ‬
‫לא‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫מגדל‬
‫לוינשטיין‬
‫דה‬
‫מל‬
‫ח‬
‫סן ע‬
‫רפה‬
‫ימ‬
‫שראקוה‬
‫ל‬
‫י‬
‫צח‬
‫קש‬
‫א‬
‫תר‬
‫עבו‬
‫דה‬
‫ה‬
‫המ‬
‫סגר‬
‫ה‬
‫חש‬
‫רכ‬
‫כה‬
‫צומת‬
‫מעריב‬
‫בת‬
‫ה‬
‫תע‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫תחנת קרליבך‬
‫שלב ‪3‬‬
‫ח‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫כבת‬
‫כמי‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫הר‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫קרליבך‬
‫דיה‬
‫סע‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫ל‬
‫ויד‬
‫ג‘ו‬
‫רג‘‬
‫צ‬
‫לינ‬
‫קולן‬
‫קרליבך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫גאון‬
‫מז‬
‫א“ה‬
‫שיה‬
‫נח‬
‫מני‬
‫בית‬
‫רובינשטיין‬
‫ה‬
‫תע‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫המ‬
‫לא‬
‫כה‬
‫צומת‬
‫מעריב‬
‫ה‬
‫רכ‬
‫המ‬
‫מל‬
‫ח‬
‫סן ע‬
‫רפה‬
‫ימ‬
‫שראקוה‬
‫ל‬
‫י‬
‫צח‬
‫קש‬
‫דה‬
‫סגר‬
‫בת‬
‫מגדל‬
‫לוינשטיין‬
‫ה‬
‫חש‬
‫תחנת קרליבך‬
‫שלב ‪4‬‬
‫ח‬
‫משך ביצוע‪ :‬שלוש שנים‬
‫כבת‬
‫כמי‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫הר‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫ד‬
‫רך בגין‬
‫תחנת יהודית‬
‫יהודית‬
‫גבולות תחנה‬
‫דרך‬
‫מנ‬
‫יוסף קארו‬
‫חם‬
‫בגין‬
‫הארבעה‬
‫שד‬
‫רות יהודית‬
‫צ‬
‫קפלן‬
‫הא‬
‫רבעה‬
‫שרונה‬
‫הקריה‬
‫החשמ‬
‫ונאים‬
‫יהודית‬
‫הסדרי תנועה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ךבגין‬
‫דר‬
‫אי‬
‫סרליש‬
‫שד‘ י‬
‫הודית‬
‫גבעת‬
‫התח‬
‫מושת‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫לא תתאפשר‬
‫הפנייה שמאלה‬
‫משד‘ יהודית‬
‫לדרך בגין‬
‫)לכיוון דרום(‬
‫מדרך בגין לרח‘ המסגר‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫באוטובוס בלבד‬
‫תחנת יהודית‬
‫שלב ‪1‬‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫מרח‘ המסגר‬
‫לרח‘ החשמונאים‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫באוטובוס בלבד‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫המסגר‬
‫ישרא‬
‫ל ב“ק‬
‫דרךבגין‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫דרךבגין‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫צ‬
‫קפלן‬
‫שרונה‬
‫הא‬
‫רבעה‬
‫הקריה‬
‫תתאפשר‬
‫פנייה ימינה‬
‫מדרך בגין‬
‫לרח‘ הארבעה‬
‫החשמ‬
‫ונאים‬
‫יהודית‬
‫הסדרי תנועה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫אתר עבודה‬
‫ךבגין‬
‫דר‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫אי‬
‫סרליש‬
‫שד‘ י‬
‫הודית‬
‫גבעת‬
‫התח‬
‫מושת‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫לא תתאפשר‬
‫הפנייה שמאלה‬
‫משד‘ יהודית‬
‫לדרך בגין‬
‫)לכיוון דרום(‬
‫מדרך בגין לרח‘ המסגר‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫באוטובוס בלבד‬
‫תחנת יהודית‬
‫שלב ‪2‬‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫מרח‘ המסגר‬
‫לרח‘ החשמונאים‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫באוטובוס בלבד‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫המסגר‬
‫ישרא‬
‫ל ב“ק‬
‫דרךבגין‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫דרךבגין‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫צ‬
‫קפלן‬
‫שרונה‬
‫הא‬
‫רבעה‬
‫הקריה‬
‫תתאפשר‬
‫פנייה ימינה‬
‫מדרך בגין‬
‫לרח‘ הארבעה‬
‫החשמ‬
‫ונאים‬
‫יהודית‬
‫הסדרי תנועה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫אתר עבודה‬
‫ךבגין‬
‫דר‬
‫מדרך בגין לרח‘ המסגר‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫באוטובוס בלבד‬
‫אי‬
‫סרליש‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה משד‘ יהודית‬
‫לדרך בגין )לכיוון דרום(‬
‫שד‘ י‬
‫הודית‬
‫גבעת‬
‫התח‬
‫מושת‬
‫משך ביצוע‪ :‬כ‪ 3.5 -‬שנים‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫תחנת יהודית‬
‫שלב ‪3‬‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫מרח‘ המסגר‬
‫לרח‘ החשמונאים‬
‫תתאפשר הנסיעה‬
‫באוטובוס בלבד‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫ישרא‬
‫ל ב“ק‬
‫דרךבגין‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫דרךבגין‬
‫המסגר‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫צ‬
‫קפלן‬
‫הא‬
‫רבעה‬
‫הקריה‬
‫החשמ‬
‫ונאים‬
‫יהודית‬
‫הסדרי תנועה‬
‫שרונה‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ךבגין‬
‫דר‬
‫אי‬
‫סרליש‬
‫שד‘ י‬
‫הודית‬
‫גבעת‬
‫התח‬
‫מושת‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫המסגר‬
‫ישרא‬
‫ל ב“ק‬
‫דרךבגין‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫דרךבגין‬
‫תחנת יהודית‬
‫שלב ‪5‬‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫תחנת שאול המלך‬
‫שאול המלך‬
‫גבולות תחנה‬
‫נתי‬
‫בי א‬
‫ילון‬
‫מוזס‬
‫ה ונח‬
‫יהוד‬
‫דרך‬
‫מנ‬
‫חם‬
‫בגין‬
‫מרכז עזריאלי ‪‬‬
‫צ‬
‫תחנת שאול המלך‬
‫שלב ‪1‬‬
‫שד‬
‫׳ש‬
‫אול‬
‫לך‬
‫המ‬
‫מחנה הקריה‬
‫שאול המלך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫אתר עבודה‬
‫הקריה‬
‫אתר עבודה‬
‫דרך בגין‬
‫דרך נמיר‬
‫דרך בגין‬
‫ד‬
‫מוזס‬
‫רך‬
‫בגין‬
‫חניון עזריאלי‬
‫אתר עבודה‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫דרך נמיר‬
‫אתר עבודה‬
‫דרך בגין‬
‫רך‬
‫ד‬
‫בגין‬
‫דרך בגין‬
‫אתר עבודה‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנתיים‬
‫הקריה‬
‫מוזס‬
‫תחנת שאול המלך‬
‫שלב ‪2‬‬
‫שד‬
‫׳ש‬
‫אול‬
‫המ‬
‫מחנה הקריה‬
‫צ‬
‫לך‬
‫חניון עזריאלי‬
‫שאול המלך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫שאול המלך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫צ‬
‫תחנת שאול המלך‬
‫שלב ‪3‬‬
‫שד‬
‫׳ש‬
‫אול‬
‫לך‬
‫המ‬
‫הקריה‬
‫אתר עבודה‬
‫אתר עבודה‬
‫דרך בגין‬
‫דרך נמיר‬
‫ד‬
‫מוזס‬
‫רך‬
‫בגין‬
‫חניון עזריאלי‬
‫דרך בגין‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה וחצי‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫שאול המלך‬
‫הסדרי תנועה‬
‫צ‬
‫תחנת שאול המלך‬
‫שלב ‪4‬‬
‫שד‬
‫׳ש‬
‫אול‬
‫לך‬
‫המ‬
‫הקריה‬
‫אתר עבודה‬
‫ך בגין‬
‫דרך בגין‬
‫דר‬
‫דרך נמיר‬
‫ד‬
‫מוזס‬
‫רך‬
‫חניון עזריאלי‬
‫אתר עבודה‬
‫בגין‬
‫אתר עבודה‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫מרכז‬
‫עזריאלי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫תחנת ארלוזורוב‬
‫ארלוזורוב‬
‫גבולות תחנה‬
‫שת‬
‫על‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ך‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ם‬
‫ב‬
‫גין‬
‫פר‬
‫דר‬
‫כים‬
‫צ‬
‫מסוף‬
‫ארלוזורוב‬
‫על פרשת דרכים‬
‫ארלוזורוב‬
‫גבולות תחנה‬
‫דר‬
‫ך‬
‫נמיר‬
‫ת‪ .‬רכבת מרכז‬
‫גן וולובלסקי‬
‫נ‬
‫תי‬
‫ב‬
‫י‬
‫אי‬
‫ילון‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫אתר עבודה‬
‫מרכז בקרה‬
‫דרך בגין‬
‫תחנת ארלוזורוב‬
‫משך ביצוע‪ 3 :‬שנים‬
‫ערבי נחל‬
‫דרך בגין‬
‫מגדל‬
‫הצעירים‬
‫בניין‬
‫קרדן‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫אבא הלל‬
‫גבולות תחנה‬
‫א‬
‫בא הלל‬
‫ז‬
‫'‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫נ‬
‫סקי‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫ז'‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫נסקי‬
‫גלעד‬
‫אבא הלל‬
‫צ‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ גלעד ימינה ושמאלה‬
‫לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫זיסמן‬
‫אבא הלל‬
‫הסדרי תנועה‬
‫בורסת היהלומים‬
‫הישראלית‬
‫בית אבגד‬
‫מגדל‬
‫משה אביב‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ גלעד‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ אבא הלל‬
‫ראשונים‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫שלב ‪1‬‬
‫ז‘ב‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫נ‬
‫סקי‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫גלעד‬
‫אבא הלל‬
‫צ‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ גלעד ימינה ושמאלה‬
‫לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ אבא הלל שמאלה‬
‫ושמאלה לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫זיסמן‬
‫אבא הלל‬
‫הסדרי תנועה‬
‫בורסת היהלומים‬
‫הישראלית‬
‫בית אבגד‬
‫מגדל‬
‫משה אביב‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ גלעד‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנתיים‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ אבא הלל‬
‫ראשונים‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫שלב ‪2‬‬
‫ז‘ב‬
‫וט‬
‫ינסקי‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫גלעד‬
‫אבא הלל‬
‫צ‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ גלעד ימינה ושמאלה‬
‫לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫זיסמן‬
‫אבא הלל‬
‫הסדרי תנועה‬
‫בורסת היהלומים‬
‫הישראלית‬
‫בית אבגד‬
‫מגדל‬
‫משה אביב‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ גלעד‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ אבא הלל‬
‫ראשונים‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫שלב ‪3‬‬
‫ז‘ב‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫נ‬
‫סקי‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫גלעד‬
‫אבא הלל‬
‫צ‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ גלעד ימינה ושמאלה‬
‫לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫זיסמן‬
‫אבא הלל‬
‫הסדרי תנועה‬
‫בורסת היהלומים‬
‫הישראלית‬
‫בית אבגד‬
‫מגדל‬
‫משה אביב‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ גלעד‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ אבא הלל‬
‫ראשונים‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫שלב ‪4‬‬
‫ז‘ב‬
‫ו‬
‫ט‬
‫י‬
‫נ‬
‫סקי‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫גלעד‬
‫אבא הלל‬
‫צ‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ גלעד ימינה ושמאלה‬
‫לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫זיסמן‬
‫אבא הלל‬
‫הסדרי תנועה‬
‫בית אבגד‬
‫מגדל‬
‫משה אביב‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫בורסת היהלומים הישראלית‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ גלעד‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ אבא הלל‬
‫ראשונים‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫שלב ‪5‬‬
‫ז‘ב‬
‫וט‬
‫ינסקי‬
‫מסלול הליכה הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫גלעד‬
‫אבא הלל‬
‫צ‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ גלעד ימינה ושמאלה‬
‫לרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫זיסמן‬
‫אבא הלל‬
‫הסדרי תנועה‬
‫בית אבגד‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫מגדל‬
‫משה אביב‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫בורסת היהלומים הישראלית‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫ז‘ב‬
‫וט‬
‫ינסקי‬
‫תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ גלעד‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנה וחצי‬
‫ראשונים‬
‫תחנת אבא הלל‬
‫שלב ‪6‬‬
‫אר‬
‫לוזו‬
‫רוב‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ אבא הלל‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫תחנת ביאליק‬
‫ז‬
‫'‬
‫ב‬
‫וט‬
‫י‬
‫נ‬
‫ס‬
‫קי‬
‫זו‬
‫הר‬
‫ביאליק‬
‫גבולות תחנה‬
‫ז‬
‫'‬
‫ב‬
‫וט‬
‫י‬
‫נ‬
‫ס‬
‫קי‬
‫ביאליק‬
‫הסדרי תנועה‬
‫התקווה‬
‫תחנת ביאליק‬
‫צ שלב ‪1‬‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫זוהר‬
‫דר‘ כהן‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ התקווה‬
‫אואזיס‬
‫הרצל‬
‫הילד‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנתיים‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫התקווה‬
‫ביאליק‬
‫הסדרי תנועה‬
‫תחנת ביאליק‬
‫צ שלב ‪2‬‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫זוהר‬
‫דר‘ כהן‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ התקווה‬
‫הרצל‬
‫הילד‬
‫אואזיס‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫ביאליק‬
‫הסדרי תנועה‬
‫התקווה‬
‫תחנת ביאליק‬
‫צ שלב ‪3‬‬
‫אתר עבודה‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫זוהר‬
‫דר‘ כהן‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ התקווה‬
‫אואזיס‬
‫הרצל‬
‫הילד‬
‫משך ביצוע‪ :‬שנתיים‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬
‫ביאליק‬
‫הסדרי תנועה‬
‫התקווה‬
‫תחנת ביאליק‬
‫צ שלב ‪4‬‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫ז‘בוטינסקי‬
‫אתר‬
‫עבודה‬
‫זוהר‬
‫דר‘ כהן‬
‫לא תתאפשר הפנייה‬
‫שמאלה מרח‘ ז‘בוטינסקי‬
‫לרח‘ התקווה‬
‫אואזיס‬
‫הרצל‬
‫הילד‬
‫משך ביצוע‪ 6 :‬חודשים‬
‫מעבר הולכי רגל‬
‫מיקום תחנה עתידי‬
‫תנועת כלי רכב פרטי‬
‫תנועת תחבורה ציבורית‬