להלן מדיניות הועדה למתן הקלות

1
‫חוק התכנון והבניה מאפשר לוועדות המקומיות מתן הקלות‪ .‬הקלות אלו מאפשרות‬
‫לבונה לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים וכל זאת בהתאם ל‪"-‬תקנות סטייה ניכרת"‬
‫המעוגנות בחוק התכנון והבניה‪.‬‬
‫ההיגיון העומד מאחורי אישור הקלות הוא שישנם מקרים בהם עמידה על הכללים‬
‫הקשיחים של החוק והתקנות עושה אי צדק עם הבונה‪ ,‬לדוגמה‪ :‬במקרים בהם‬
‫גאומטרית המגרש או תנאיי השטח לא מאפשרים לבנות מבנה ראוי בהתאם לכללים של‬
‫התב"ע (קווי בניין‪ ,‬תכסית וכו')‪.‬‬
‫מנגד‪ ,‬שימוש בלתי מבוקר ובלתי מושכל בהקלות יכול ליצור מצבים חריגים המשנים את‬
‫אופי הסביבה ולפיכך הקלה צריכה להינתן תוך בדיקה ושיקול דעת של הועדה‪.‬‬
‫בחלקות המגורים במושבים קיימת אפשרות בניה נרחבת למגורים‪ ,‬אך מוגדרת בפירוש‬
‫על פי התב"ע ליחידת בעל המשק‪ ,‬בן ממשיך והורים‪.‬‬
‫שימוש בלתי מבוקר במנגנון ההקלות יכול ליצור מצבים קיצוניים של בתים גדולים מאוד‬
‫בהיקף של מעל ‪ 400‬מ"ר‪.‬‬
‫‪2‬‬
3
‫מבנה הנחלה‬
‫חלקה א' ‪ -‬חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע‬
‫המיועד בתכנית תקפה למגורים‪ ,‬למבני‬
‫משקי של החוכר ולעיבוד חקלאי‪.‬‬
‫חלקה ב' ו‪/‬או חלקה גי ‪-‬‬
‫קרקעות חקלאיות המיועדות לעיבוד חקלאי בלבד‪.‬‬
‫בדרך כלל המתיישב מחזיק בחלקות א' והאגודה‬
‫בחלקות ב' ו‪-‬ג'‪ ,‬כאשר חלקות ה‪-‬ב' מוקצות למתיישב‬
‫ע"י האגודה‪.‬‬
5
‫התכניות במושבים מאפשרים הקמת שלוש יחידות דיור‪:‬‬
‫• אחת לבעל המשק‬
‫• אחת לבן ממשיך‬
‫• יחידת הורים בגודל ‪ 55‬מ"ר‬
‫זאת כאשר‪:‬‬
‫• שטח היחידות לבעל המשק ובן ממשיך לא יעלה על ‪ 350‬מ"ר‪,‬‬
‫שטח התכסית לא יעלה על ‪ 250‬מ"ר לקומה‪ ,‬שטח מרבי לדירה‬
‫לא יעלה על ‪ 220‬מ"ר‪.‬‬
‫• בנוסף מבנה עזר בשטח של ‪ 45‬מ"ר (כולל שטח לחניה מקורה)‪.‬‬
‫• יחידת ההורים בשטח של ‪ 55‬מ"ר צריכה להיות צמודה לאחת‬
‫היחידות (בעל המשק \ בן ממשיך)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫• מכיוון שכל התכניות בעניין זכויות הבניה הינן מלפני שנת ‪ 1989‬ניתן לקבל הקלה‬
‫לצורך שיפור הדיור תוספת שטחי בניה בסך ‪ 6%‬משטח המגרש למגורים‪.‬‬
‫• כמו כן ניתן להגדיל את שטח המגרש למגורים ל‪ 3 -‬דונם בתשריט‬
‫(כיום המינהל מאפשר הגדלה עד ‪ 2.5‬דונם בלבד)‬
‫• המשמעות הינה כי ניתן להוסיף שטח עיקרי של ‪ 150-180‬מ"ר ל‪ 350‬מ"ר הקיימים‪.‬‬
‫סה"כ שטח הבניה המקסימלי האפשרי בנחלה (כולל הקלה)‪:‬‬
‫מגורים לבעל המשק ‪ +‬בן ממשיך – ‪ 500-530‬מ"ר שטח עיקרי‬
‫‪ 45 +‬מ"ר שטח שירות‬
‫יחידות הורים – ‪ 55‬מ"ר‬
‫(מעל ‪ 55‬נחשבת כיחידה נוספת בנחלה ונספרת במסגרת תמ"א ‪)35‬‬
‫‪7‬‬
‫דוגמאות קיצון לאפשרויות בניה‪:‬‬
‫אפשרות א'‪:‬‬
‫‪ .1‬יחידת בעל משק \ בן ממשיך בגודל של ‪ 80‬מ"ר‬
‫‪ .2‬יחידת בעל משק \ בן ממשיך בגודל של ‪ 450-420‬מ"ר‬
‫‪ .3‬יחידת הורים בגודל של ‪ 55‬מ"ר‬
‫אפשרות ב'‪:‬‬
‫‪ .1‬יחידית בעל משק \ בן ממשיך בגודל ‪ 160‬מ"ר (שטח מינימלי לפיצול נחלות)‬
‫‪ .2‬יחידת בעל משק \ בן ממשיך בגודל ‪ 370-340‬מ"ר‬
‫‪ .3‬יחידת הורים ‪ 55‬מ"ר‬
‫אפשרות ג'‪:‬‬
‫‪ .1‬יחידת בעל משק \ בן ממשיך בגודל ‪ 160‬מ"ר (שטח מינימלי לפיצול נחלות)‬
‫‪ .2‬יחידת בעל משק \ בן ממשיך ‪ 265-235‬מ"ר (בהקלה)‬
‫‪ .3‬יחידת הורים (יחידה מספר ‪ 160 )3‬מ"ר (לאחר תוספת יחידה שלישית בתכנית)‬
‫אפשרות ד' ואילך‪:‬‬
‫קיימות אפשרויות רבות בין שלושת האפשרויות שהוצגו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שטח תכסית‪:‬‬
‫עפ"י התב"ע שטח התכסית לשתי היחידות לא יעלה על ‪ 250‬מ"ר‪.‬‬
‫המשמעות הינה כי על מנת לממש את כל זכויות הבניה בנחלה יש צורך בהקלה‬
‫בתכסית‪.‬‬
‫עפ"י אפשרות א'‪:‬‬
‫בהנחה ש‪:‬‬
‫‪ .1‬יחידת ‪ 80‬מ"ר הינה בקומה אחת‬
‫‪ .2‬היחידה הגדולה בשתי קומות‬
‫‪ .3‬יחידת ההורים בקומה אחת‬
‫אזי‪ ,‬שטח התכסית ‪ 380-350‬מ"ר במקום ‪ 305‬מ"ר מותר‪.‬‬
‫עפ"י אפשרות ב'‪:‬‬
‫בהנחה שבניית שתי יחידות מבוצעות בשתי קומות ויחידת ההורים בקומה אחת‪,‬‬
‫אזי שטח התכסית יהיה ‪ 330-300‬מ"ר במקום ‪ 305‬מ"ר מותרים‪.‬‬
‫עפ"י אפשרות ג'‪:‬‬
‫בהנחה שבניית שלוש יחידות מבוצעות בשתי קומות‪,‬‬
‫אזי שטח התכסית הינו ‪ 263- 293‬מ"ר במקום ‪ 305‬מ"ר מותרים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫המלצות‪:‬‬
‫‪ .1‬לאפשר לבעלי הנחלות למצות את זכויות הבניה הפוטנציאלים בנחלה‪.‬‬
‫‪ .2‬שטח יחידת מגורים יעמוד על ‪ 160‬מ"ר (בכל מקרה שריון ל ‪ 160‬מ"ר)‪.‬‬
‫‪ .3‬שטח מקסימלי של יחידת מגורים לא יעלה על ‪ 340‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ .4‬שטח תכסית של יחידת מגורים אחת מקסימלית לא יעלה על ‪ 220‬מ"ר‬
‫‪ .5‬לא תתאפשר בניה של יותר משתי קומות במושבים ובקיבוצים‬
‫‪ .6‬המגורים יבנו בנפרד ובמרחק מינימלי של ‪ 5‬מטר אחת מהשניה‬
‫(יחידת ההורים תבנה בצמוד עד לגודל של ‪ 55‬מ"ר)‪.‬‬
‫‪ .7‬לכל יחידה ישוריינו ‪ 15‬מ"ר שטח שירות לחניה מקורה‪.‬‬
‫‪ .8‬יחידת ההורים הגדולה מ‪ 55-‬מ"ר תתאפשר כיחידה שלישית מותנה‬
‫באישור ועד האגודה (מנוסח ע"י יועמ"ש הועדה)‪.‬‬
‫‪10‬‬