תקבולות במשלי בלעם

‫פתגם ‪ /‬אמרה ‪ /‬דברי לקח הנאמרים‬
‫בסגנון שירי מיוחד בצורה של דימוי והשוואת עניין‬
‫לעניין באמצעות תקבולות‪.‬‬
‫היא מבנה של טור (שורה)‪ ,‬שבו חוזר‬
‫המשורר על הרעיון ומביעו בעזרת מילים שונות‪.‬‬
‫החזרה מחזקת ומרוממת את הרגש המובע בתקבולת‪,‬‬
‫וכך נמצא גם הרעיון בהיר ומשפיע יותר על הקורא‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫לפנינו תקבולת (ישרה) שבה שתי המילים הראשונות‬
‫בצלע הראשונה של הטור מקבילות ברעיון לשתי‬
‫המילים הראשונות בצלע השניה‪ ,‬ושתי המילים‬
‫האחרונות בשתי הצלעות של הטור מקבילות אף הן‬
‫מבחינה רעיונית‪.‬‬
‫מורכב ממספר טורים (שורות) שמביעים רעיון‬
‫אחד‪.‬‬
‫מבחינים בסוגי תקבולת שונים‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫תקבולת נרדפת ‪ -‬ישרה‬‫תקבולת חסרה‬‫תקבולת ניגודית‬‫תקבולת משלימה‪ ,‬מתאמת‬‫תקבולת כיאסטית (מוצלבת)‪.‬‬‫נכיר כמה תקבולות במשלי בלעם‪.‬‬
‫לפני כל אחד ממשלי בלעם מופיעות מילות הפתיחה‪:‬‬
‫"וַיִּ אָּׂש ִּ ְמשאִּול ִֹּוַי א ַמ ‪":‬‬
‫המשל הראשון מורכב מ בעה בתים‬
‫שכל אחד מהם בא להביע רעיון אחד‪.‬‬
‫נוש ִּביתִּ '‪:‬הזמנתוִּשולִּבולעםִּע"יִּבולק‪.‬‬
‫הבית מורכב משני טורים‪.‬‬
‫בטור הראשון – תקבולת כיאסטית חסרה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫יַנְ חֵ נִ י‬
‫בטור השני תקבולת ישרה (נקראת גם נרדפת)‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫תקבולת כיאסטית‬
‫יַנְ חֵ נִ י‬
‫"מן ארם" – החלק הראשון של הצלע מקביל‬
‫ל"מהררי קדם"‪ ,‬שהוא החלק השני בצלע‬
‫המקבילה של הטור‪.‬‬
‫ו"בלק" סוף הצלע הראשונה מקביל ל"מלך‬
‫מואב" תחילת הצלע השניה‪.‬‬
‫תקבולת חסרה‪.‬‬
‫יַנְ חֵ נִ י‬
‫‪/‬‬
‫(יַנְ חֵ נִי)‬
‫למילה "ינחני" בצלע הראשונה של הטור אין מילה‬
‫מקבילה בצלע השניה של הטור‪ .‬מצופה מן הקורא‬
‫שישלים בדמיונו את החסר (כפי שמופיע בסוגריים)‪.‬‬
‫מעבר לבית א'‬
‫מעבר לבית ד'‬
‫תקבולת ישרה‬
‫‪/‬‬
‫‪.‬‬
‫החלק הראשון של כל אחת מן הצלעות מקביל וכך‬
‫גם החלק האחרון כפי שמורים החיצים‪.‬‬
‫מעבר לבית ב'‬
‫מעבר‬
‫למטלה‬
‫מעבר לבית ד'‬
‫מעבר לבית ג'‬
‫נוש ִּביתִּב'‪:‬בולעםִּמתנצולִּמדועִּ ינוִּיכוולִּולקולול‪.‬‬
‫הבית מורכב מטור אחד‪.‬‬
‫בטור זה – תקבולת ישרה‬
‫‪/‬‬
‫נוש ִּביתִּג'‪:‬ת ו ִּהעםִּולפיִּמ‬
‫הבית מורכב משני טורים‪.‬‬
‫בטור הראשון – תקבולת ישרה‬
‫‪/‬‬
‫כִ י‬
‫בטור השני תקבולת משלימה‬
‫‪/‬‬
‫הִּעיניו‪.‬‬
‫תקבולת משלימה‬
‫‪/‬‬
‫הצלע השניה של הטור משלימה את הרעיון שמובע‬
‫בצלע הראשונה‪( .‬הבידוד של העם מתבטא בעובדה שאינו לומד‬
‫ממעשיהם וממידותיהם של עמים אחרים‪).‬‬
‫נוש ִּביתִּד'‪:‬דב יִּב כהִּושבח‪.‬‬
‫הבית מורכב משני טורים‪.‬‬
‫בטור הראשון – תקבולת ישרה וחסרה‬
‫‪/‬‬
‫בטור השני – תקבולת ישרה‬
‫‪/‬‬
‫קראו את משל בלעם השני‪.‬‬‫נתחוהו כפי שניתחנו את משל בלעם הראשון‪:‬‬‫א‪ .‬רשמו כמה בתים במשל‪.‬‬
‫ב‪.‬מה הנושא של כל בית‪.‬‬
‫ג‪ .‬איזו תקבולת קיימת בכל בית‪.‬‬
‫ד‪ .‬בכל תקבולת צרו קישור להגדרה המתאימה‬
‫במצגת‪.‬‬