התנהגות בעלי חיים1

‫בע"ח משדר‬
‫העברת מסר‬
‫בע"ח קולט‬
‫המסר מכוון לכל בע"ח שנמצא בסביבה‪ ,‬אך ניתן להבחין בין שני‬
‫סוגי מסרים‪:‬‬
‫מסר בתוך המין‪ -‬מסרים שעוברים בתוך אותו מין של בעל החיים‪.‬‬
‫מסר בין מינים‪ -‬מסרים בין מיני בעלי חיים‪.‬‬
‫מסרים המועברים בין בע"ח החיים בחברה‪-‬‬
‫עיקר המסרים עוסקים במעמד חברתי‪ ,‬התנהגות הקשורה לרבייה‪,‬‬
‫בחיפוש מזון או באזהרה מפני טורפים‪.‬‬
‫מסרם המועברים ע"י בע"ח החיים לבדם עוסקים בטריטוריה או חיזור‬
‫מרבית המסרים המועברים בתוך המין הם ייחודיים לאותו המין‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬מין אחר לא יבין או יגיב לאותו המסר‪.‬‬
‫עיקר המסרים מועברים בין טורף לנטרף (או נטרף לטורף)‪.‬‬
‫קיימת גם תקשורת מסרים בין בע"ח החיים בסימביוזה הדדית‪.‬‬
‫העברת המסר באמצעים שונים‪:‬‬
‫‪‬חלקי גוף ( דוגמה‪ :‬תוספת קרניים לאיל)‪.‬‬
‫‪‬תנוחת הגוף (דוגמה‪ :‬חתול מקמר את גבו ומסמר את פרוותו)‪.‬‬
‫‪‬תנועת אברי הגוף (דוגמה‪ :‬העוויות פנים של כלב )‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש בצבעים ובדגמים או שימוש בחפצים הנמצאים בסביבת בע"ח‬
‫בתקשורת תוך מינית מועברים מסרים המשמשים לזיהוי בני המין‬
‫מסרים המשמשים לחיזור ומסרים המעידים על מצב פנימי‬
‫(כתוקפנות ופחד)‪.‬‬
‫בתקשורת בין מינית מועברים בעיקר מסרים חזותיים בין טורף‬
‫לנטרף‪.‬‬
‫התקשורת הכימית מתקיימת באמצעות חוש הריח והעברת חומרים‬
‫כימיים בין המשדר לקולט‪.‬‬
‫החומרים המשמשים להעברת המסר נחלקים לשני סוגים‪:‬‬
‫פרומונים‪ -‬המשמשים לתקשורת תוך מינית‪ .‬חלקם גורמים לשינוי‬
‫מידי בהתנהגות וחלקם גורמים תחילה לשינוי פיזיולוגי המוביל לשינוי‬
‫התנהגותי (דוגמה‪ :‬שתן של עכבר בוגר מזרז התבגרות מינית של עכברה‪.‬‬
‫שתן של עכברה בוגרת מעכב התבגרות של עכברים זכרים צעירים)‬
‫אללוכימיקלים‪ -‬המשמשים לתקשורת בין מינים‪.‬‬
‫העברת הפרומונים מתבצעת בשתי דרכים‪:‬‬
‫‪ .1‬שחרור החומר לסביבה וקליטתו באברי חוש הריח‪.‬‬
‫‪ .2‬הפרשת החומר על הקרקע או על עצמים בסביבה וקליטתו ע"י אברי‬
‫חוש הריח‪.‬‬
‫הפרומונים משוחררים למטרות שונות‪:‬‬
‫אזהרה‪ ,‬אזעקה‪ ,‬התקבצות משיכה מינית‪ ,‬טריטוריה‪ ,‬מעמד חברתי‪,‬‬
‫וויסות התפתחותו של תהליך הרבייה‪.‬‬
‫* השימוש באללוכימיקלים נפוץ בעיקר בתקשורת בין טורף לנטרף‬
‫ובסמביוזה הדדית‪.‬‬
‫מתבצעת באמצעות השמעת קול וקליטתו‪.‬‬
‫מסר קולי ניתן לגוון ע"י שימוש בקולות שונים וע"י יצירת מרווחי זמן‬
‫שונים בין השמעת הקולות‪.‬‬
‫‪‬בתקשורת תוך מינית מועברים בעיקר מסרים המשמשים לזיהוי‬
‫בני המין‪ ,‬לחיזור‪ ,‬לשמירה על טריטוריה‬
‫ולתקשורת בין חברי הקבוצה‪.‬‬
‫‪ ‬בתקשורת בין מינים מועברים בעיקר מסרים בין טורף לנטרף ובין‬
‫בע"ח החיים יחד בסימביוזה הדדית‪.‬‬
‫שאלות מבגרויות‬
‫‪.1‬תאר בקצרה שתי דוגמאות שונות לתקשורת תוך־ מינית חזותית‪ ,‬ושתי דוגמאות‬
‫שונות לתקשורת תוך־מינית קולית‪ .‬בכל אחת מן הדוגמאות ציין מהו המסר המועבר‬
‫שים לב‪ :‬הבא דוגמה של בעל חיים אחר לכל מסר‪.‬‬
‫‪ .2‬פרומונים הם חומרים המשמשים לתקשורת כימית‪.‬‬
‫א‪ .‬בומביקול הוא פרומון מין המופרש מבטן הנקבה של עש טוואי המשי‪ .‬מהו המידע‬
‫הכלול במסר המועבר על ידי הנקבה?‬
‫ב‪ .‬הבא דוגמה לתקשורת באמצעות פרומון ביונקים‪ .‬ציין איזה מסר מועבר‪.‬‬
‫‪ .3‬בתקשורת תוך־מינית מועברים סוגי מסרים בעלי משמעות שונה‪ .‬ציין שלושה סוגי‬
‫מסרים‪ ,‬שלכל אחד מהם משמעות שונה‪.‬‬
‫תאר דוגמה אחת לכל אחד משלושת סוגי המסרים‪ ,‬וציין את שם בעל החיים‬
‫המעביר את המסר‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬הבא דוגמה של בעל חיים שונה לכל סוג מסר‪.‬‬
‫‪ .4‬א‪ .‬הסבר מדוע בבעלי חיים רבים הנקבות בַּ ררניות יותר מהזכרים בבחירת בן זוג‪.‬‬
‫ב ‪ .‬ציין שני מאפיינים שונים שעל פיהם בוחרת הנקבה את בן הזוג‪ .‬לכל אחד‬
‫מהמאפיינים הבא דוגמה של בעל חיים‪.‬‬
‫מתקשרים זה עם זה על ידי העברת אותות הנקלטים באמצעות‬
‫‪ .5‬בעלי חיים ַּ‬
‫החושים‪ .‬לתקשורת זו יש תפקיד חשוב בהתנהגות החברתית‪.‬‬
‫א‪ .‬בעלי חיים רבים משתמשים בריח כאמצעי תקשורת‪ .‬ציין שני יתרונות לתקשורת‬
‫באמצעות ריח‪.‬‬
‫ב‪ .‬עדרי פילים המרוחקים זה מזה מגיעים באותו זמן למקווי מים‪ ,‬באמצעות‬
‫תקשורת קולית‪.‬‬
‫הבא דוגמה נוספת של תקשורת קולית בין בעלי חיים‪.‬‬
‫‪ .6‬במינים שונים של גחליליות הזכרים מאותתים לנקבות באור היוצא מקצה הבטן‬
‫שלהם‪ .‬עוצמת האור וקצב האיתות אופייניים למין‪.‬‬
‫א‪ .‬מהי החשיבות של מסר ייחודי לכל מין?‬
‫ב‪ .‬הבא דוגמה לתקשורת בין־מינית‪ ,‬וציין את חשיבותה‪.‬‬
‫התנהגויות של בע"ח נקבעות‪:‬‬
‫‪ .1‬מוטבעות ע"י התורשה (מולדות)‪.‬‬
‫יתרונות התנהגות מולדת‪ -‬א)‪.‬חסכון בזמן ואנרגיה הנדרשים ללמידה‬
‫ב) הימנעות מחשיפה לסכנה העלולה להיות תלויה בלמידה‪.‬‬
‫יתרון בתנאי סביבה קבועים וצפויים‪.‬‬
‫‪ .2‬מעוצבות ע"י ניסיון חיים (נלמדות)‪.‬‬
‫יתרון התנהגות נלמדת‪ -‬יכולת לשנות התנהגות ולהתאימה לנסיבות‪.‬‬
‫יתרון ההתנהגות הנלמדת הוא בתנאי סביבה משתנים‪.‬‬
‫חלק מההתנהגויות הנלמדות מתרחשות רק בתנאי סביבה מסוימים ובזמן‬
‫מסוים‪ -‬למידה מתוכנתת‪.‬‬
‫‪ .3‬מעוצבות ע"י השפעה משותפת בין תורשה לסביבה‪.‬‬
‫החתמה‪ -‬התהליך זה נוצר קשר בלתי הפיך בין בע"ח לבין גורם מסוים‬
‫בסביבתו‪.‬‬
‫‪ .1‬במקרים רבים יוצר בע"ח קשר עם בע"ח אחר אותו הוא מזהה‬
‫כהורה שלו‪ /‬כצאצא שלו‪ /‬או כשייך למין שלו‪.‬‬
‫‪ .2‬במקרים אחרים נוצרת החתמה בין בע"ח לבין סביבתו (כדוגמת דג‬
‫הסלומון‪ -‬החתמה בימי חייו הראשונים להרכב הכימי של מי הנחל‪.‬‬
‫כבוגר חוזר מהים לנחל בגלל ההחתמה)‪.‬‬
‫החתמה האופיינית בעופות‪.‬‬
‫מיד לאחר בקיעתם מראים האפרוחים נטייה לעקוב אחר עצם הנע‬
‫בקרבתם‪.‬‬
‫בתנאים טבעיים הם עוקבים אחר אמם וע"י כך הם לומדים לזהותה‬
‫ולעקוב אחריה‪.‬‬
‫במינים מסוימים ההחתמה מתרחשת בעקבות גירוי של מראה‬
‫(כאווזים ותרנגולות) ובאחרים ע"י גירוי של קול (כברווזים)‪.‬‬
‫ככל שזמן העקיבה ארוך יותר‪ ,‬נוצר קשר החתמה חזק יותר!‬
‫במינים מסוימים של עופות ויונקים ההורים מוחתמים על צאצאיהם‪ .‬ההורים‬
‫לומדים לזהות את צאצאיהם ולהבדיל אותם מצאצאים אחרים‪ .‬החתמת ההורה‬
‫נעשית ע"י גירוי ריח‪.‬‬
‫ההחתמה מתרחשת בשעות הראשונות לאחר ההמלטה‪ .‬אם האם אינה עוברת‬
‫תהליך החתמה בזמן זה היא תדחה את הצאצא לאחר מכן‪.‬‬
‫‪ .1‬בניסוי שבדק התנהגות הורית של עז לאחר המלטה‪ ,‬נערכו שני טיפולים‪:‬‬
‫האם לאחר ההמלטה למשך ‪ 5‬דקות בלבד‪ .‬לאחר‬
‫טיפול ‪I:‬השאירו את הגדי עם ֵ‬
‫מכן הגדי נלקח ממנה‪ ,‬והוחזר לה אחרי זמן מה‪.‬‬
‫טיפול ‪II :‬הגדי נלקח מהאם מיד לאחר ההמלטה‪ ,‬והוחזר לה לאחר אותו פרק זמן‬
‫כמו בטיפול ‪I.‬‬
‫האם את הגדי וקיבלה אותו‪,‬‬
‫תוצאות הניסוי‪ :‬בטיפול ‪I‬לאחר החזרת הגדי זיהתה ֵ‬
‫ואילו בטיפול ‪II‬האם דחתה אותו‪.‬‬
‫איזו תופעה באה לידי ביטוי בתוצאות הניסוי? הסבר את התופעה ואת חשיבותה‪.‬‬
‫בקנים של ציפורי שיר‪ ,‬ביצה אחת‬
‫‪ .2‬קוקייה אירופית היא ציפור שמטילה את ביציה ִ‬
‫בכל קן‪ ,‬ולא דוגרת עליהן‪ .‬כאשר הגוזל של הקוקייה בוקע‪ ,‬הוא זורק מהקן את‬
‫הביצים והגוזלים האחרים‪.‬‬
‫א‪ .‬האם ההתנהגות של גוזל הקוקייה היא דוגמה להתנהגות מּולדת או להתנהגות‬
‫נרכשת? נמק‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציין שלושה הבדלים בין גוזל לאפרוח‪.‬‬
‫‪ .3‬לחולדה מצויה )מכרסם( החיה בחורשת אורנים יש שיטה לפיצוח אצטרובלים‬
‫ושליפת הזרעים מתוכם‪ .‬חוקרים ערכו ניסוי אימוץ כדי לבדוק כיצד הצאצאים‬
‫של החולדה לומדים את השיטה לפיצוח האצטרובלים‪ .‬החוקרים לקחו שתי‬
‫קבוצות של חולדות בוגרות‪ :‬קבוצה א — חולדות שאינן מפצחות אצטרובלים‪,‬‬
‫וקבוצה ב — חולדות מנוסות המפצחות אצטרובלים‪ .‬כל החולדות היו אימהות‬
‫לגורים‪ .‬כל חולדה הוכנסה לכלוב נפרד‪ ,‬ובכל הכלובים היו אצטרובלים‪ .‬לכל כלוב‬
‫שבו חולדה הכניסו ארבעה גורים שלה וארבעה גורים של חולדה מהקבוצה האחרת‪.‬‬
‫מערך הניסוי ותוצאותיו מוצגים בטבלה שלפניך‪.‬‬
‫הגורים‬
‫התוצאה‬
‫קבוצה בכלוב האימהות‬
‫א‬
‫אימהות שאינן‬
‫מפצחות אצטרובלים‬
‫‪ 4‬גורים של האם‬
‫שבכלוב ‪+‬‬
‫‪ 4‬גורים של אם‬
‫מפצחת‬
‫אצטרובלים‬
‫כל הגורים אינם‬
‫מפצחים‬
‫אצטרובלים‬
‫ב‬
‫אימהות מפצחות‬
‫אצטרובלים‬
‫‪ 4‬גורים של האם‬
‫שבכלוב ‪+‬‬
‫‪ 4‬גורים של אם‬
‫שאינה‬
‫מפצחת אצטרובלים‬
‫כל הגורים מפצחים‬
‫אצטרובלים‬
‫האם להתנהגות פיצוח האצטרובלים יש מרכיב תורשתי? נמק על פי תוצאות הניס‬
‫א‪ִ .‬‬
‫ב‪ .‬מהי צורת הלמידה המתוארת בקטע? הסבר מה מאפיין צורת למידה זו‪.‬‬
‫‪ .4‬א‪ .‬מהי החשיבות של החתמת עקיבה?‬
‫ב‪ .‬קבע באילו מינים של עופות סביר למצוא החתמת עקיבה‪ :‬במיני עופות שיש להם‬
‫גוזלים או במיני עופות שיש להם אפרוחים‪ .‬נמק את קביעתך‪.‬‬