מצגת סיכום קורס

‫מצגת סיכום קורס‬
‫חזון‬
‫אסטרטגיה‬
‫טקטיקה‬
‫מטרות‬
‫יעדים‬
‫היררכי‬
‫כמותי‬
‫‪Saker Merav marketing research‬‬
‫רף השגה‬
‫‪2‬‬
‫מי משתתף בתהליך השינוי?‬
‫‪ )1995( Huber et al‬דגמו ‪ 120‬ארגונים‬
‫במטרה לנבא גורמים לביצוע שינוי ארגוני‪:‬‬
‫חמש קבוצות‬
‫הסביבה‬
‫הארגונית‬
‫המבנה‬
‫ביצוע‬
‫הארגון‬
‫האסטרטגיה‬
‫המנהל הכללי‬
SRP ‫נקודות ייחוס אסטרטגיות‬
EXTERNAL
TEMPORAL
COM PETITORS
FUTURE
PRESENT
STAKEHOLDERS
PAST
CUSTOM ERS
M EANS
ENDS
INTERNAL
‫סקטור פרטי מול סקטור ציבורי‬
‫מנהל ציבורי‬
‫מטרה‬
‫קובעי מטרות‬
‫זיקה‬
‫הבטחת שירותים חיוניים‬
‫לציבור‬
‫הדרג הפוליטי (סדר עדיפויות‬
‫לאומי)‬
‫חובה‬
‫מנהל פרטי‬
‫רווח‬
‫הבעלים של הארגון‬
‫רשות ובחירה‬
‫לחצים‬
‫רבים‪ :‬קבוצות אינטרסים‪,‬‬
‫סביבה פוליטית‬
‫מעטים‪ :‬שיקולי כדאיות‬
‫מקורות תקציב‬
‫מימון על יד הציבור‬
‫מקורות מימון פרטיים‬
‫חשיפה וביקורת נתון לביקורת ציבורית (מבקר‬
‫המדינה)‬
‫פעילות כלכלית‬
‫פעילות כלכלית מונופוליסטית‬
‫חשוף לביקורת צרכנית‬
‫תחרות חופשית‬
‫‪6‬‬
‫מנהל פרטי‬
‫מנהל ציבורי‬
‫אפקטיביות‪/‬‬
‫יעילות‬
‫מעורפלת‪ ,‬ניתנת להערכה‬
‫בלבד‬
‫ברי מדידה במונחי עלות‪,‬‬
‫כדאיות ורווח‬
‫פתיחות‬
‫לשינויים‬
‫שמרנות ארגונית‬
‫פתיחות לשינויים וחידושים‬
‫הצלחה‬
‫לגיטימציה = להצלחה‬
‫פונקציה של הישרדות‬
‫קידום‬
‫לפי ותק‬
‫מיומנות והצלחה‬
‫טווח הזמן‬
‫מוגבל – בחירות‬
‫ארוך‬
‫סטריאוטיפים סרבול‪ ,‬סחבת‪ ,‬שמרנות‪ ,‬בזבוז יעילות‪ ,‬פתיחות וחשדנות‬
‫ושחיתות‬
‫חוק‬
‫מעוגן בחוק ופועל מכוח החוק רשאי לפעול כל עוד אינו נוגד‬
‫את החוק‬
‫‪7‬‬
‫מערכת החינוך בישראל בראיה השוואתית‬
‫בינ"ל ‪Education At a Glance EAG 2014‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫רמת שכר המורים בישראל נמוכה ממוצע השכר ב ‪OECD‬‬
‫שיעור העליה בשכר ממקם את ישראל במקום הראשון והשני ביחס ל‪ OECD‬עליה של‬
‫‪ 43%‬משנת ‪ 2005‬עד ‪2012‬לעומת ‪ 3%‬ב ‪OECD‬‬
‫העלייה בשכר מקושרת ישירות לוותק ולרמת ההשכלה – מעודד יציאה ללימודים והכשרה‬
‫שעות לימוד שנתי בישראל ‪ 8752‬ב ‪ 7475 OECD‬יש ‪ 3.3‬שעות שבועיות יותר לתלמיד‬
‫בישראל‬
‫בישראל צפיפות גבוהה בכיתות‬
‫בישראל אחוז שעות לימודי הליבה גבוה כ ‪56%‬‬
‫מספר שבועות ההוראה בישראל ‪ 182‬בעולם ‪183‬‬
‫מספר שעות ההוראה זהה ‪ 38‬שבועיות‬
‫אופק חדש גרם לגידול בשעות העבודה בין ‪ 2008‬ל ‪ 2012‬גדלו שעות הנוכחות ב ‪238‬‬
‫בשנה ושעות ההוראה ב ‪107‬‬
‫בישראל שיעור המורים הצעירים גבוהה‪ ,‬כנ‪,‬ל שיעור המורות‪ .‬רק בחטיבה העליונה רואים‬
‫שיפור ביחס הגברים‬
‫שיעור התלמידים והנוכחות גבוה‬
‫אוכלוסיית ישראל מהמשכילות בעולם ‪ 46%‬לעומת ‪ 32%‬מקום שלישי בעולם‬
‫אחוז הוצאה לתלמיד נמוך‬
‫גידול במספר התלמידים ‪ 2005-2011‬כ ‪11%‬‬
‫הגישה הדיאלקטית‬
‫הארגון פועל בעולם פלורליסטי בו קיימים מגוון של‬
‫כוחות‪ ,‬אירועים וערכים אשר מתחרים‪ ,‬סותרים‬
‫ומאזנים זה את זה‪.‬‬
‫התמד יתקיים כאשר מושג איזון מסוים‬
‫שינוי יתרחש כאשר האיזון מופר‪.‬‬
‫בגישה זו חייבות להתקיים לפחות התזה‬
‫ואנטיתזה וזאת על מנת ליצור מערך כוחות‪.‬‬
‫תיאורית השינוי של ‪)1948( Lewin‬‬
‫ארבעת טיפוסי הארגון ‪ -‬מורגן‬
‫ארגונים כמכונות‪ -‬התייחסות לתהליכים‪ ,‬מבנה ארגוני סדור‪.‬‬
‫ניהול השינוי‪ :‬טיפול בהתנגדויות על בסיס כח‪ ,‬תהליך מתוכנן‬
‫ומבוקר‪ .‬דרך מערכות הסמכותיות‪.‬‬
‫ארגונים כמערכות פוליטיות הפרדה בין דרך ההתנהלות התפעולית‬
‫והמערכת הפוליטית שקיימת כרובד נפרד מעליה‪.‬‬
‫ניהול השינוי‪ :‬יתקיים רק אם נתמך ע"י אדם עוצמתי‪ ,‬תמיכת‬
‫קואליציה‬
‫ארגונים כאורגניזמים‪ -‬הארגונים‪ ,‬כמו האורגניזמים חיים‪,‬‬
‫מתפתחים‪ ,‬משתנים ומתאימים עצמם‪.‬‬
‫ניהול השינוי‪ :‬יש לבצע שינויים רק כתגובה לצורך חיצוני; הפרטים‬
‫והקבוצות צריכים להיות מודעים לצורך לשינוי כדי לאמצו; שותפות‬
‫ותמיכה פסיכולוגית הן אסטרטגיות נדרשות להצלחה‪.‬‬
‫ארגונים כזורמים ומשנים צורה‪ -‬הארגונים הנם מערכות מורכבות‬
‫ומהווים חלק מסביבה רחבה‪.‬‬
‫ניהול השינוי‪ :‬לא ניתן לנהל שינוי‪ -‬הוא מתפתח; המנהלים הם‬
‫חלק מהסביבה ולא מחוצה לה; המתח והקונפליקטים הם חלק‬
‫חשוב בהתפתחות השינוי; המנהלים מאפשרים‬
‫גישה אבולוציונית‬
‫גישה זו מתייחסת להישרדותם של ארגונים‬
‫וקהילות של ארגונים‪ .‬תהליך הברירה של ארגונים‬
‫נעשה עפ"י העיקרון של תחרות על משאבים‪.‬‬
‫הסביבה בוחרת בארגונים המתאימים בצורה‬
‫הטובה ביותר למשאבים הקיימים‪ .‬שינויים‬
‫מתרחשים פעמים רבות באופן מקרי‪ .‬שינויים‬
‫מוצלחים מבחינת התאמתם לסביבה שורדים‬
‫ואחרים נכחדים‪ .‬ניתן להפעיל את עקרונות הגישה‬
‫גם לצורך הבנתם של תהליכים בתוך ארגון‬
‫בשורה * מכירה * התייעצות * שיתוף * האצלת סמכות‬
‫מטרות השינוי‬
‫יעוד‬
‫יעדים‬
‫טכנולוגיה‬
‫מטרות‬
‫השינוי‬
‫מבנה‬
‫משימה‬
‫אסטרטגיה‬
‫תרבות‬
‫אנשים‬
‫עומק השינוי‬
‫• שינויים ממעלה ראשונה (‪ -)Incremental‬שינוי התפתחותי‬
‫תוספתי שינוי מצטבר‪ ,‬שיפור‪ .‬מאופיין על ידי שינויים קטנים‬
‫המתמשכים והשפעתם משמעותית על הארגון‪ .‬שינוי התפתחותי‬
‫מחייב מעורבות והשקעה תמידיים של העובדים המשמשים שותפים‬
‫מאיים בעיצוב ובקביעת תהליך השינוי‪ .‬בדרך כלל אינו מעורר‬
‫התנגדות חריפה של העובדים מאחר ונעשה בצעדים קטנים‬
‫ומדודים‪.‬‬
‫• שינויים ממעלה שנייה (‪ – )Radical‬שינוי מהפכני‪/‬קיצוני‪ ,‬תזוזה‬
‫מהותית הכוללת רמות ארגוניות שונות ואספקטים עסקיים רבים‪.‬‬
‫שינוי בהנחות יסוד‪.‬‬
‫זהו שינוי המשנה את פני הארגון בתוך פרק זמן קצר וגורם לו‬
‫לפעול בדרך שונה לחלוטין‪ .‬שינוי כזה נערך במצב משברי או כאשר‬
‫היא צופה משבר שעלול להתרחש אם לא תינקט פעולה משמעותית‬
‫להתחדשות‪ .‬שינוי מהפכני כרוך בד"כ בהשקעת משאבים רבים‬
‫והוא מעורר התנגדות רבה מצד העובדים‪.‬‬
‫קורט לוין ‪ levin kurt‬פסיכולוג יהודי‪-‬גרמני‬
‫‪1947 – 1890‬‬
‫אי שביעות רצון* רצון לשינוי*מעשיות>‬
‫מההתנגדות לשינוי‬
‫כל שינוי מחייב תועלת (אי שביעות רצון‬
‫מהמצב הקיים‪ ,‬רצון לשינוי וסיכון קטן) הגדולה‬
‫מעלות השינוי‪.‬‬
‫קוטר גון ‪Leading Change‬‬
‫מסדו את‬
‫השינוי‬
‫בתרבות‬
‫הארגונית‬
‫ייצבו את‬
‫השיפורים‬
‫והמשיכו‬
‫את‬
‫מומנטום‬
‫השינוי‬
‫תכננו את‬
‫השינוי‬
‫בשלבים –‬
‫סמנו‬
‫הצלחות‬
‫בשלב‬
‫ביניים‬
‫הסירו‬
‫מכשולים‬
‫מהתנגדות‬
‫הפיצו את‬
‫מסר השינוי‬
‫צרו חזון‬
‫לשינוי‬
‫ואסטרטגיה‬
‫להפצתו‬
‫מסדו‬
‫קואליציה‬
‫מנחה‬
‫צרו תחושה‬
‫של דחיפות‬
‫• "אם אתה לא יכול למדוד את זה‪ ,‬אתה לא יכול‬
‫לנהל את זה"‪ ,‬פיטר דרוקר‬
‫תרבות ארגונית‬
‫סך כל הנחות היסוד‪ ,‬הערכים‪,‬‬
‫האמונות והמוסכמות החברתיות‬
‫שחולקים משתתפים בארגון‪.‬‬
‫מסגרת ארגונית‪ :‬מערכת‬
‫החוקים והכללים הנוצרים בארגון‬
‫ורצוי גם לבחון את הדינאמיקה‬
‫בין הפרטים בתוך הארגון‪.‬‬
‫לתרבות הארגונית ישנה השפעה‬
‫ניכרת על הצלחה הארגון להשיג‬
‫את מטרותיו‪ ,‬במישרין ובעקיפין‪.‬‬
‫הסבר לצמיחת רפורמות בחינוך גזיאל (‪) 2007‬‬
‫• התאמה עצמית‪ :‬תהליכים פוליטיים וכלכליים גלובליים מפעילים‬
‫לחצים על מערכת החינוך להשתנות ולהתאים את עצמה לצרכים‬
‫המתעוררים‪.‬‬
‫• שמירה על איזון בחברה‪ :‬החברה המודרנית נתונה לשינויים‬
‫ולזעזועים תכופים‪ ,‬מערכת החינוך שתפקידה לשמור על האיזון‬
‫בחברה‪ ,‬חשופה ללחץ להתאמה ולוויסות‪ .‬כאשר מתעורר צורך‬
‫בחברה להשיב על כנו איזון שהופר‪ ,‬נדרשת מערכת החינוך‬
‫להירתם להחזרת החברה ליציבותה‪ .‬כאשר המערכת אינה‬
‫מצליחה לעשות זאת‪ ,‬כופים עליה מעצבי המדיניות רפורמה ‪.‬‬
‫• מניפולציה שלטונית‪ :‬בחברה קיים קונפליקט מתמיד בין חלקיה‬
‫השונים‪" .‬כאשר הקונפליקט מתחדד"‪ ,‬מופעלים על המערכת‬
‫הפוליטית לחצים "כדי לצאת מהמבוי הסתום‪ ,‬המדינה מגדילה‬
‫את הרווח הפוליטי שלה ומכריזה על רפורמה שתביא מזור‬
‫לחוליי המערכת החינוכית‪ .‬לאחר מכן היא מונעת את היישום של‬
‫הרפורמה‪ ,‬כדי להימנע מההוצאה התקציבית הכרוכה ברפורמה‬
‫שתוצאותיה אינן נראות מיד‪".‬‬
‫ארבעת מנבאי הכישלון‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ .1‬אופי בית הספר‪ ,‬מבנהו והפרקטיקה הנהוגה בו יש‬
‫הסבורים שאין סיכוי לרפורמה בחינוך להצליח בשל אופיו‬
‫של ביה"ס כמוסד חברתי ובשל אופי ההוראה‪.‬‬
‫אייזנר ‪ - 2010‬בתי ספר הם מוסדות חסינים‪.‬‬
‫קן רובינסון ‪" 2011‬רפורמות כבר לא מועילות‪ ,‬כיוון‬
‫שמדובר בשיפוץ תבנית שנשברה" ולכן דרושה מהפכה‬
‫בחינוך ולא רפורמה‪.‬‬
‫הנושק ‪ - 2011‬אין כלל צורך ברפורמה כלשהי‪ .‬יש צורך‬
‫במורים מעולים ובחיזוק בית הספר כמוקד קבלת‬
‫ההחלטות‪ .‬ניתן להשיג זאת על ידי משיכת אנשים‬
‫איכותיים למערכת החינוך ואחזקתם על ידי העלאת שכר‪,‬‬
‫לדוגמה ומתן אוטונומיה רבה יותר לבתי הספר‪.‬‬
‫‪ .2‬הרפורמה‪ :‬תכניה‪ ,‬אופן עיצובה והפעלתה‬
‫הגורמים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ניסיון להציע רפורמות שהן פתרונות קלים ומוגבלים‬
‫לבעיות מורכבות הדורשות השקעת משאבי זמן‪ ,‬ידע‬
‫מקצועי‪ ,‬תהליכים איכותיים וכד'‪ .‬לעיתים אין זיקה בין‬
‫הרפורמה שמוצעת למטרות שמוגדרות‪ ,‬ולכן ברור‬
‫שלא תצלח הדרך להשגתן‬
‫אי בהירות ונהירות של מטרות הרפורמה ויעדיה ושל‬
‫הדרכים לבצע את הרפורמה‬
‫הכנסת מודלים מתחומי הכלכלה‪ ,‬הנדסת הניהול וכד'‬
‫שאינם מתאימים למערכת החינוך‬
‫אי‪-‬הלימה בין הרכיבים המבניים‪-‬ארגוניים של‬
‫הרפורמה לרכיבים המקצועיים‪ -‬פדגוגיים‪ ,‬או דגש‬
‫יתר על הראשונים על חשבון האחרים‪.‬‬
‫‪ .3‬הדרג הפוליטי ומעצבי המדיניות‬
‫• רפורמה משמעותית דורשת תמיכה מתמשכת‬
‫ומחויבות של כל הדרגים כלפיה‪.‬‬
‫• הדרג הפוליטי משתמש ברפורמה בחינוך כדי לקדם‬
‫אינטרסים שלו‪ ,‬כל שר מציב סדר היום משלו בלי‬
‫לגלות רגישות לתהליכים קודמים או מתנהלים‪,‬‬
‫שהחלו על ידי קודמו בתפקיד‪.‬‬
‫• הדרג המקצועי הנדרש לגבש רפורמה ולעצב מדיניות‬
‫מגלה לא אחת חולשה אל מול הדרג הפוליטי ואינו‬
‫עומד על עקרונות חיוניים להבטחת ההצלחה של‬
‫מהלך כלשהו‪.‬‬
‫‪ .4‬בעלי העניין רבים‬
‫"כל ניסיון לרפורמה נתפס כאיום על בעלי אינטרס משוריין"‪(,‬גזיאל)‬
‫• המורים ומנהלי בתי הספר שעליהם בדרך כלל מוטל לבצע‬
‫הלכה למעשה את הרפורמה‪ ,‬ובעיקר להפעיל תכנית לימודים‬
‫חדשה ולשנות את דרכי ההוראה; המפקחים הנדרשים ללוות‬
‫הטמעתה‬
‫• המוסדות המכשירים להוראה וניהול שאמונים על הכשרת עובדי‬
‫ההוראה ועל מתן ידע וכלים לעבודה במערכת דינאמית ומשתנה‬
‫• התלמידים והוריהם שהינם צרכני המערכת‪.‬‬
‫• עובדי ההוראה ‪ -‬אי הבנת השינוי המבוקש והדרך לבצעו‪ ,‬חשש‬
‫מכישלון‪ ,‬עומס נוסף בעבודה וכדאיות המאמץ‪ ,‬ערעור שגרות‬
‫מוכרות‪ ,‬אי מחויבות ערכית לרפורמה הנדרשת‪ ,‬תחושת‬
‫הנחתה מלמעלה‬
‫• צרכני מערכת החינוך ‪ -‬אי הבנת התרומה האפשרית‪ ,‬ציפיות‬
‫מוגזמות ממנה ורצון לראות תוצאות בט"ק ‪.‬‬
‫• המפקחים ‪ -‬חשש להחלשת מעמדם‪ ,‬חוסר ידע מעשי בהטמעת‬
‫שינוי‬
‫תיאוריית ‪ -‬נקודות ה"וטו"‬
‫• תיאוריה לחקר שינויי מדיניות בעולם‬
‫• ‪ - George Tsebelis‬במערכת הפוליטית מצויים‬
‫שחקנים אשר ביכולתם להטיל וטו על קבלת‬
‫החלטה מסוימת‪ ,‬ובכך להביא לביטולה‪.‬‬
‫• שינויי מדיניות הם למעשה תוצאה של שינויי‬
‫הסטאטוס קוו בעמדות השחקנים הרלוונטיים‬
‫במערכת הפוליטית (מפלגות)‪ ,‬ואילו שחקנים‬
‫במערכות הסמוכות למערכת הפוליטית מהווים‬
‫קבוצות לחץ בלבד (ארגוני הימין) ‪.‬‬
‫‪ 1949‬חוק חינוך חובה‬
‫‪ 1953‬חוק חינוך ממלכתי‬
‫‪ 1968‬חטיבות הביינים‬
‫‪ 1992‬ניהול עצמי‬
‫‪ 2000-2002‬רפורמה בהוראת הקריאה (שפירא)‬
‫‪ 2003‬התקן הדפירנציאלי (שושני)‬
‫‪ 2005‬דוח דוברת‬
‫‪ 2014 -2008‬אופק חדש‬
‫‪ 2011-2016‬עוז לתמורה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מתקני לימוד‬
‫מערכות‬
‫מחשוב‪/‬מודול‪/‬ספרים‬
‫אלקטרונים‬
‫יום לימודים ארוך‬
‫לוח חופשות‬
‫ארוחה חמה‬
‫בחינות פסיכומטרי‬
‫לימודי ליבה‬
‫תקציב בית הספר‬
‫מבנה מערכת החינוך‬
‫בתי ספר פרטים‬
‫מגזר ערבי‬
‫מגזר חרדי‬
‫שכר המורים‪/‬הכשרת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המורים‬
‫הגדרת תפקיד‬
‫שר החינוך‬
‫תלבושת בית הספר‬
‫צפיפות בכיתות‬
‫ממוצע מבחנים‬
‫שיעור בגרויות‬
‫שיעור נשירה‬
‫בעלי השכלה אקדמית‬
‫מעורבות הורים‬
‫עידן האינטרנט טיווטר‬
‫אינסטגרם‬
‫אלימות בית ספר‬
‫הוראה פרטנית‬