תוכן עניינים

‫מגישות ‪:‬‬
‫עפרה שמחי‬
‫ואילנית מטרי‬
‫תוכן העניינים‬
‫מס'‬
‫שקופית‬
‫פרבולה קנונית‬
‫‪.............................‬‬
‫‪3‬‬
‫הזזה למעלה‬
‫‪.............................‬‬
‫‪4‬‬
‫הזזה למטה‬
‫‪.............................‬‬
‫‪8‬‬
‫הזזה אנכית‬
‫‪.............................‬‬
‫‪11‬‬
‫הזזה שמאלה‬
‫‪............................‬‬
‫‪12‬‬
‫הזזה ימינה‬
‫‪.............................‬‬
‫‪15‬‬
‫הזזה אופקית‬
‫‪............................‬‬
‫‪18‬‬
‫הזזה כללית‬
‫‪.............................‬‬
‫‪19‬‬
‫ביטוי כללי‬
‫‪.............................‬‬
‫‪21‬‬
‫תרגול‬
‫‪.............................‬‬
‫‪22‬‬
‫פרבולה קנונית‬
‫נתונה פרבולה קנונית‬
‫‪2‬‬
‫‪yx‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪y  x2  2‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬ניעזר בטבלת ערכים‬
‫‪-1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪11‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הזזה למעלה‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫הפרבולה זזה‬
‫‪ 2‬יחידות‬
‫למעלה‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪X‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪y  x 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הזזה למטה‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫הפרבולה זזה‬
‫‪ 2‬יחידות‬
‫למטה‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪y  x k‬‬
‫‪2‬‬
‫הזזה אנכית‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪X‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-5‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫הזזה שמאלה‬
‫הפרבולה זזה‬
‫‪ 2‬יחידות‬
‫שמאלה‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪X‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪ ‬נבדוק כיצד נראית הפרבולה‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  2‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫הזזה ימינה‬
‫הפרבולה זזה‬
‫‪ 2‬יחידות‬
‫ימינה‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪2‬‬
‫)‪y  ( x  p‬‬
‫הזזה אופקית‬
‫תוכן עניינים‬
‫הזזה כללית‬
‫מהו הייצוג האלגברי‬
‫המתאר את הפרבולה‬
‫בשרטוט?‬
‫תוכן עניינים‬
‫הזזה כללית‬
‫הפרבולה זזה‬
‫‪ 3‬יחידות ימינה‬
‫ו ‪1‬יחידה למעלה‬
‫‪y  ( x  3)  1‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫ביטוי כללי‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫‪y  ( x  p)  k‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫תרגול‬
‫‪y  ( x  p)  k‬‬
‫‪2‬‬
‫כתוב ביטוי אלגברי לכל פרבולה‬
‫תוכן עניינים‬