Dnevna preglednica - Republika Slovenija

Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 20.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
Bazen LJUBLJANA
ADMINISTRACIJA
Poslovni sekretarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO
FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ
SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU POROČIL, ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN
DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE, TER OPOMNIKOV, ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA TER ODGOVOROV NA
VPRAŠANJA STRANK Z DELOVNEGA PODROČJA, POMOČ PRI IZVEDBI POSTOPKOV JR, KONTR
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Analitik V v Uradu za izvajanje kohezijske politike, DM 13076« na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat
lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka
MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO
FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ
SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE DRUGIH MANJ ZAHTEVNIH NALOG POVEZANIH Z AKTIVNOSTMI ESS, ZBIRANJE PODATKOV
IN POMOČ PRI PRIPRAVI POROČIL O IZVAJANJU ESS, IZDELOVANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU ESS,
VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV ZA AKTIVNOSTI ESS, UREJANJE DOKUMENTARNEGA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Analitik V v Uradu za izvajanje kohezijske politike, DM 13075« na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat
lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka
MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
1/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99845
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99859
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA IN OPERATIVNO VODENJE TER USKLAJEVANJE DEJAVNOSTI PODJETJA (MEDNARODNA
ŠOLA), KOMUNIKACIJA IN AKTIVNO SPREMLJANJE DELA MED VZGOJITELJI IN STARŠI-ŠOLO IN STARŠI, USKLAJEVANJE
AKTIVNOSTI IN SESTANKOV TER PRIPRAVA LE TEH, PRIPRAVA VSE POTREBNE D
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Tajniško in administrativno delo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - zahtevno, Odlične komunikacijske sposobnosti,smisel za natančnost,vodenje, sistematičnost in organizacijo.
Samoiniciativnost,naprednost, prodornost,vztrajnost,odločnost,hitrost,proaktivnost,predanost ter odgovornost. Imeti je
potrebno vrhundke organizacijske sposobnosti, perfekcionizem, odlično poznavanje poslovnih trendov,pristopov,tehnologij
in orodij,ki zagotavljajp vrhunsko učinkovitost. Imeti morate zmožnost učinkovite komunikacije ter ustvarjanja
navdušenja,smisel za pisanje besedil.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: SANDRA SEŠEK, ., .
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OSNOVNO ZNANJE RAČUNOVODSTVA, VODENJE KADROVSKIH, DRUGIH EVIDENC, SKRB ZA IZVAJANJE
PROJEKTOV IN KOORDINACIJA AKTIVNOSTI Z VODSTVOM, UREJANJE SPLETNE STRANI PREKO CMS, ORGANIZACIJA
MARKETINŠKIH KAMPANJ, AKTIVNO SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU MATERIALOV, ADMI
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tajniško in administrativno delo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, srbski
jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami
- zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno,
poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Uporaba orodij Picassa, Ilustrator,
poznavanje soc. omrežij Facebook, Linkedln.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NINA RIFELJ, 01 434 17 80, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
2/172
Nova doba, vzgoja in varstvo predšolskih
otrok, d.o.o., Zlatek 15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95920
Rok prijave na to objavo: 16.05.2015
RAP - ING Računalniško-Audio videoProjektiranje-Inženiring- Trgovina-StoritveZastopstva-Avtomatizacija procesov, d.o.o.,
DUNAJSKA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF99457
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Tajniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, PREVAJALSTVO, DELO V UPRAVI, VODENJE PODROČJA, ORGANIZACIJA DELA
V PODJETJU, VODENJE UPRAVLJANJA S FINANČNIMI VIRI DELODAJALCA, SODELOVANJE PRI NOTRANJIH PROJEKTIH
DELODAJALCA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno,
delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNIK /ADMINISTRATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TAJNIK ALI ADMINISTRATOR. SPREJEMANJE OBISKOVALCEV, POSLOVNIH PARTNERJEV,
KOMUNICIRANJE PREKO TELEFONA, SPREJEMANJE POŠTE, VODENJE EVIDENCE PODJETJA, SKRB ZA UREJENOST
DOKUMENTOV, SHRANJEVANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN DOKUMENTOV. SESTAVLJANJE DOPISOV, IZ
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki
besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, ZNANJA IN SPRETNOSTI,
KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, AKTIVNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA, UPORABLJANJE TELEFONA, ELEKTRONSKE
POŠTE IN DRUGE KOMUNIKACIJSKE MEDIJE. POZNAVANJE ORGANIZACIJE DELA IN PREDPISOV O DELOVNIH
RAZMERJIH. PRIČAKUJE SE: SAMOINICIATIVNOST IN KREATIVNOST. OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG SPROTNO V
DOLOČENIH ROKIH IN NATANČNO. ZAPOSLITEV ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS, KASNEJE TUDI ZA POLN DELOVNI ČAS IN
MOŽNOST NAPREDOVANJA TER ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA ,, 031 704 077, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
LCT finance upravljanje navtika d.o.o.,
MARTINA KRPANA ULICA 3, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95095
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
BIRO B.J.C. poslovno svetovanje d.o.o.,
Vrhovčeva ulica 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98117
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Telefonisti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TELEFONIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SVETOVANJE V TELEFONSKEM STUDIU IN PRODAJA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, delo z bazami podatkov - osnovno, ZELO DOBRE KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI,
IZKUŠNJE NA PODROČJU PRODAJE, SAMOINCIATIVNOST, POZITIVNA ENERGIJA IN ŽELJA PO DELU. PRI PISNI VLOGI
PRIPIŠITE ŠE TELEFONSKO ŠTEVILKO.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ŽIVA SELAK, 01 242 84 70, [email protected]
3/172
MIND TRADE trgovina in zastopstvo, d.o.o.
Ljubljana, TRŽAŠKA CESTA 42, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91198
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TELEFONSKI TRŽNIK - TELEFONIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TELEFONSKI TRŽNIK.
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna; višješolska (prejšnja), višja strokovna; visokošolska 1.stopnje,
visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.; visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pogoj je lasten prenosni računalnik.
Katerakoli smer izobrazbe.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MOJCA ŠMIT, 040 872 336, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Trženje spletnega prostora, Rudolf Lakner
s.p., Golek pri Vinici 1 B, 8344 VINICA
Št. prijave: HF93406
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Uradniki za kadrovske zadeve
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 J017903 (KADROVSKA SLUŽBA) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V KADROVSKI SLUŽBI POZNAVANJE ZAKONODAJE S
KADROVSKEGA PODROČJA KOORDINIRANJE KADROVSKIH ZADEV POVEZANIH Z ZAPOSLOVANJEM, IZOBRAŽEVANJEM,
NAPREDOVANJEM IN NAGRAJEVANJEM ZAPOSLENIH VODENJE POSTOPKOV ZVEZI Z RAZPISI IN ZAPOSLO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, Organizacijske sposobnosti, ciljna naravnanost, strateška
usmerjenost. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo poleg funkcionalnih znanj pokazali visoko spretnost ustnega in
pisnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku, izkazali dobro poznavanje zakonodaje s kadrovskega področja v
javnem sektorju, poznavanje akademskega okolja, kompetence: odgovornost, zanesljivost, natančnost, komunikativnost,
samoiniciativnost, sposobnost obvladovanja stresnih situacij, vodstvene in organizacijske sposobnosti in uporabo
računalniških programov Excel, Word, Power point,Acrobat Reader. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila na podlagi
potrjenega KN14 Univerze v Ljubljani.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIRA ŠKRLJ, 01 4798 114, [email protected]
4/172
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna
pot 113, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90218
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
BANČNIŠTVO, FINANCE IN ZAVAROVALNIŠTVO
Finančni in naložbeni svetovalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI ANALITIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZAJEM IN ANALIZA UPORABNIŠKIH ZAHTEV TER PRIPRAVA SPECIFIKACIJ ZA RAZVOJ IT REŠITEV.
POPIS IN OPTIMIZACIJA POSLOVNI PROCESOV. VODENJE PROJEKTOV RAZVOJA IN UVAJANJA INFORMACIJSKIH
REŠITEV.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil
- zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, 5 let delovnih
izkušenj. Razumevanje poslovnih procesov in pojmov, ki se pojavljajo v velikih podjetjih in organizacijah (gospodarstvo in
javni sektor). Poznavanje različnih orodij za modeliranje poslovnih procesov in uporabniških zahtev. Poznavanje
informacijskih rešitev, ki so v uporabi v velikih podjetjih in organizacijah. Sposobnost samostojnega dela in dela v
heterogenih skupinah. Sposobnost pridobivanja informacij iz različnih virov s kombinacijo različnih strokovnih pristopov in
metodoloških podlag. Sposobnost motiviranja ljudi za rezultate, ob tem, da je avtoriteta šibka. Spodobnost krmarjenja med
različnimi interesi poslovne strani in IT strani. ORGANIZIRANOST, ZDRAVSTVENA USTREZNOST, ODGOVORNOST DO
DELA, KOMUNIKATIVNOST, NATANČNOST, UREJENOST, DOSLEDNOST.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: - -, -, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
5/172
IPMIT Institut za projektni management in
informacijsko tehnologijo d.o.o., KOTNIKOVA
ULICA 30, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MF00556
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Finančni analitiki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK - UPRAVITELJ PREMOŽENJA ALI SAMOSTOJNI UPRAVITELJ PREMOŽENJA V
ODDELKU BANČNE OPERACIJE, ODSEK TRŽNE OPERACIJE. - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA ANALIZ S PODROČJA FINAČNIH TRGOV, S POUDARKOM NA OBVEZNICAH RS, PRIPRAVA
ANALIZ ZA DENARNO POLITIKO IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, IZVAJANJE OPERACIJ DENARNE POLITIKE
EVROSISTEMA, VKLJUČNO S PROGRAMI NAKUPOV OBVEZNIC NA KAPITALSKIH TRGIH, UPRAVLJANJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, Pričakujemo:
najmanj sedmo raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska
stopnja), močno razvite analitične sposobnosti in željo po dodatnem strokovnem usposabljanju (CFA, FRM itd.), visoka
stopnja informacijske pismenosti, zlasti pri uporabi Excela, poznavanje VBA je prednost, poznavanje kvantitativnih
raziskovalnih metod in ustreznih programskih orodij predstavlja prednost, odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem in
angleškem jeziku, visoko stopnjo motiviranosti za doseganje ciljev v dogovorjenih rokih, natančnost, zanesljivost, vztrajnost
in odgovoren pristop do dela. K prijavi so vabljeni tudi kandidati, ki bodo zahtevano raven izobrazbe pridobili predvidoma do
konca aprila 2015. Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in šestmesečnim poskusnim delom. Od delovnih izkušenj in znanj kandidatov je odvisno, za katero delovno mesto znotraj
profila "upravitelj premoženja" bo sklenjena pogodba o zaposlitvi. Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev do vključno 24.
aprila 2015.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: SANJA PREGL, +386 1 47 19 547, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94851
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Strokovni sodelavci za kredite
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI SKLEPANJU POTROŠNIŠKIH KREDITOV, UREJANJE IN OBDELAVA KREDITNE
DOKUMENTACIJE, DELO S STRANKAMI.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovodenje in upravljanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma možnost podaljšanja zaposlitve, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Obvezni pogoji: VII stopnja izobr. ekon. smeri in 1 leto delovnih izkušenj v potrošniškem kreditiranju. VII stopnja
neekonomske smeri in vsaj 3 leta delovnih izkušenj v potrošniškem kreditiranju
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: INES LUJIČ, -, [email protected]
6/172
ORIENS trgovina in posredništvo d.o.o.,
Letališka cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF77834
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
BIOLOGIJA, KEMIJA, ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA, FARMACIJA IN OKOLJEVARSTVO
Biologi, botaniki, zoologi ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91690
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Strokovnjaki za okoljsko zdravstvo in higieno
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, INFORMIRANJE IN NADZOROVANJE DELA V
POSAMEZNI ORGANIZACIJSKI ENOTI
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Zahtevana izobrazba kandidatov je
diplomirani sanitarni inženir. Izbrani kandidat bo zadolžen za učinkovito vodenje delavcev in za kakovost poslov. Znanje tujih
jezikov ni zahtevano, je pa prednost pri izbiri.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATJA RAZBORŠEK, 02 480 32 80, [email protected]
CELOVITE STORITVE trgovina in storitve
d.o.o., Puhova ulica 15, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME96636
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Posredniki, upravljavci nepremičnin
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NEPREMIČNINSKI POSREDNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA PRODAJO OZ. NAKUP, PREGLED DEJANSKEGA STANJA NEPREMIČNIN
IN DOKUMENTACIJ, POSREDOVANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI.
NPK: Posrednik/posrednica za nepremičnine
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Prednost imajo vsi s pridobljeno licenco nepremičninskega posrednika oz. vsi z
licenco nepremičninskega posrednika (ne glede na izobrazbo).
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NATAŠA HRIBAR MIKLJIČ, 041 438 004, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
7/172
MIKLJIČ - HRIBAR COMPANY poslovno
svetovanje in posredništvo d.o.o., VIŠKA
CESTA 49 B, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG02201
Rok prijave na to objavo: 17.05.2015
Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN RECEPTI SKRB ZA
OSEBNO UREJENOST IN BREZHIBNO ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV, STROJEV, PRIPOMOČKOV IN OPREME
NAČRTOVANJE IN PORABA MATERIALA IN SUROVIN SKLADU Z NORMATIVI PREVZEMANJE DOBAVLJEN
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: SONJA JAGODIC, 04 26 01 513, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
PROTOKOLARNE STORITVE Republike
Slovenije, Predoslje 39, 4000 KRANJ
Št. prijave: ME93887
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Vzdrževalci in upravljavci stavb
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIČNI DELAVEC IV ( I ) NA INŠTITUTU ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE TEHNIČNE POMOČI NA INŠTITUTU IN OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL,
OPRAVLJANJE POMOŽNIH ADMINISTRATIVNIH DEL, ZBIRANJE IN PRIPRAVLJANJE VZORCEV ZA EKSPERIMENTE, TESTE
IN ANALIZE, SKRB ZA ŽIVALI, VZDRŽEVANJE LABORATORIJEV IN POMOČ PRI POSKUSIH, OPR
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, Zaželena znanja: osnovna računalniška znanja
aplikacij Windows Office, tehnično poznavanje aparatur za sterilizacijo ( sterilizator, avtoklav ), osnovna znanja ravnanja z
medicinskimi odpadki. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: VESNA GOLOB, 01 543 7441
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA
FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94544
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Čistilci in gospodinjski pomočniki v zasebnih gospodinjstvih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ROČNO ČIŠČENJE, STROJNO ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes oziroma možnost zaposlitve do 12 mesecev, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, veščine in znanja uporabljati tehnične pripomočke in
sredsstva za čiščenje
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ DROBNIČ, 064 111 123, [email protected]
Urnik dela: popoldan
8/172
IPT-1 izobraževanje in storitve d.o.o.,
Janežičeva cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME79094
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ČIŠČENJE V VRTCIH, URADIH, ŠOLAH - ROČNO ČIŠČENJE- STROJNO ČIŠČENJE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, delovno mesto za invalide
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ DROBNIČ, 064 111 123, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE PROSTOROV IN OBJEKTOV
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje zelo dobro, TUDI DELO NA VIŠINI, ZARADI NARAVE DELA JE DELO BOLJ PRIMERNO ZA MOŠKE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TJAŠA ERJAVEC, 01 561 33 57, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN SANITARIJ
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TANJA FOJKAR, 04 25 71 428, [email protected]
Urnik dela: popoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 30 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOŽO STARAŠINIČ, 01 512 1681, [email protected]
9/172
IPT-1 izobraževanje in storitve d.o.o.,
Janežičeva cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME79492
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
KUKL podjetje za trgovino in storitve d.o.o.,
DANILE KUMARJEVE ULICA 21, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME54873
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
PROSEN COM d.o.o., čiščenje in trgovina,
POSLOVNA CONA A 47, 4208 ŠENČUR
Št. prijave: ME97970
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA, Prušnikova ulica 85, 1210
LJUBLJANA - ŠENTVID
Št. prijave: ME96943
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC V MOBILNI EKIPI - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME NA TERENU; DELO POTEKA OBČASNO NA LESTVI, DEL.ODRIH, IPD;
ČIŠČENJE OKEN, OKENSKIH OKVIRJEV, POLIC, STEN, PREGRAD, PRESTAVITVE POHIŠTVENIH KOSOV, ČIŠČENJE
PISARNIŠKIH, SANITARNIH IN OSTALIH PROSTOROV, OSTALA DELA ČIŠČENJA.
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, lasten prevoz,. pripravljenost za delo
med vikendi, zdravstvena sposobnost za delo na višini.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KSENIJA ŽMAHAR, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC-UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: REDNO DNEVNO IN TEDENSKO ČIŠČENJE POSLOVNIH, TOALETNIH IN POMOŽNIH PROSTOROV.
ČIŠČENJE POHIŠTVA, OPREME, OBLOG: (POMETANJE,SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV).
PREZRAČEVANJE PROSTOROV, DEZINFEKCIJA TOALETNIH PROSTOROV TER OSKRBOVANJE S POT
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA POGODBE, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: UROŠ URBAS, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI - V STAVBI IN ZUNAJ STAVBE - OKOLICA S
PARKIRIŠČEM.
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,B1
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SARA ZAVRL, 01 565 34 98, [email protected]
Urnik dela: popoldan
10/172
ISS FACILITY SERVICES storitve in trgovina
d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME94882
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
DOBROVITA Družba za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov d.o.o., Tbilisijska ulica
87, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90403
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
MONEA inženiring d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 25, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91093
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in
zastopanje d.o.o., Ljubljana, POPOVIČEVA
ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94146
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBAR - ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SOBAR- ČISTILEC V HOTELU
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, ZNANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: RUDI GUBENŠEK, 051 411 275, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBAR - POMOŽNI KUHAR V HOTELU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SOBARICA-POMOŽNA KUHARICA V HOTELU
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik , govorjenje osnovno,
obvezne delovne izkušnje v hotelu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLARA BAVDEK, -, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBARICA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE SOB IN SKUPNIH PROSTOROV, LIKANJE IN PRANJE PERILA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ LUKAN, 01 421 35 60, [email protected]
HIT PRELESS, proizvodnja, trgovina in
transport, d.o.o., ŽLEBE 1, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME89102
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
STIL INŽENIRING, podjetje za marketing,
trgovino in turizem d.o.o., LITIJSKA CESTA
188, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE
Št. prijave: ME91656
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
ANTIQ HOTEL, Turizem in storitve, d.o.o.,
GORNJI TRG 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MF00511
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Pralci vozil
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRALEC VOZIL V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI ZNAMKE CHRIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRANJE VSEH VRST VOZIL, ČIŠČENJE NOTRANJOSTI VOZIL, IZDAJA RAČUNOV, SKRB ZA ČISTOČO
PRALNICE, ČIŠČENJE SERVISNIH PROSTOROV IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C, POZNAVANJE DELA Z
RAČUNALNIKOM
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠA ŽGAJNAR, 360 11 12, 360 11 13, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
11/172
AVTOCENTER ŽGAJNAR servis, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., ŽAGARSKA ULICA 21, 1291
ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME91890
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA
Psihologi
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E048001 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KLINIČNOPSIHOLOŠKA IN NEVROPSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA, IZDELAVA PSIHOLOŠKIH IZVIDOV, MNENJ
IN EKSPERTIZ, OBLIKOVANJE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA KLINIČNOPSIHOLOŠKE / NEVROPSIHOLOŠKE
OBRAVNAVE ZA REŠEVANJE OBSTOJEČE PROBLEMATIKE IN PREVENTIVA LE TE (NEV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljena specializacija v
zdravstvu. DIPLOMIRANI PSIHOLOG SPECIALIST.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELKAVRH, 01 47 58 107,47 58 106, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97020
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Inženirji elektrotehnike
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA DELOVNE SKUPINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE DELOVNE SKUPINE.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 mes, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri-zaželena elektro smer; znanja s področja električnih meritev
in avtomatizacije procesov; znanje uporabe procesnih krmilnikov in osebnega računalnika; komunikacijske sposobnosti za
vodenje ljudi. Delovne naloge so vezane na vodenje delovne skupine in na vzdrževalne aktivnosti energetskih postrojev,
vključno s spremljajočimi napravami in postorji.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANKA LIKOSAR, 01 47 40 873, [email protected]
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA
d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99478
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRO TEHNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ELEKTRO TEHNIŠKA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
12/172
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72322
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIČNI KOORDINATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA ELEKTRO NAPELJAV,TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV,
UPRAVLJANJE AVDIO VIDEO OPREME NA PRIREDITVAH, SKRB ZA VARNOST OBJEKTOV, PRIPRAVA DVORAN, DAJANJE
OSNOVNIH INFORMACIJ IN PODOBNO.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KARMEN RUČIGAJ, 01 234 82 00, [email protected]
PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih,
Vilharjeva cesta 11, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95797
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Elektroinštalaterji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ELEKTRIČARSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALACIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAPELJAVA NOVE ELEKTROINŠTALACIJE, NAPELJAVA RAČUNALNIŠKE OPREME, MONTAŽA
PARAPETNIH KANALOV, LUČI, ZASILNE RAZSVETLJAVE, ALARMOV, STIKAL, VTIČNIC
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, okvirna bruto mesečna plača od 800 do 1000 eur
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: KLARA BRLAN, 01-4272-390, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
13/172
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02830
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
ELPRA, Elektromontažno trgovsko podjetje,
d.o.o., DOLENJSKA CESTA 83, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG01604
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER ZA ŠIBKI TOK - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALATER ZA ŠIBKI TOK.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, ZAHTEVAMO DOKAZILO O USTREZNI
IZOBRAZBI(ŠIBKI TOK) - SPRIČEVALO, DELO JE V NEMČIJI.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NURAN SADIKOSKI, 070 549 726, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK ELEKTRIKARJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI ELEKTROINSTALACISKIH DELIH, ŠTEMANJE KANALOV, GIPSANJE DOZ, ČIŠČENJE
OBJEKTOV PO KONČANIH DELIH. TERENSKO DELO PO SLOVENIJI IN NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, OBVEZNE IZKUŠNJE ZA OBČASNO POPRAVILO
STROJEV IN ORODIJ.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: FADIL PALAMAR, +386 51 359 859, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
GASHINI, elektroinštalacije, d.o.o., Viška cesta
6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98745
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
GRADBENIŠTVO SARA, gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Hraše 50, 1216 SMLEDNIK
Št. prijave: ME99018
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Elektromehaniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: "AVTOELEKTRIČAR" V SLUŽBI VZDRŽEVANJA VOZIL - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH AVTOELEKTRIKARSKIH DEL, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH
AVTOMEHANSKIH IN MONTERSKIH DEL, MEDFAZNO KONTROLIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, UREJANJE DELOVNEGA
OKOLJA, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Osnovno znanje tujega jezika
Vozniški izpit D kategorije
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: URŠKA MEHLE, 01 47 40 863, [email protected]
14/172
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET, d.o.o., CELOVŠKA CESTA 160, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME97048
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: CVETKA OGRAJENŠEK, 0590 14 473, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ELEKTROMONTER SKRBI, DA OMREŽJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJA DELUJE PRAVILNO POVSOD, KJER JE
NAPELJANA, NA ELEKTRIČNEM OMREŽJU PO POTREBI ODPRAVLJA NAPAKE, OBNAVLJA INFRASTRUKTURO ALI PA NA
NOVO GRADI ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE, ELEKTROMONTERJI POSTAVLJAJO DALJNO
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, branje elektro
načrtov, uporaba programa za risanje vezij
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: Gregor Bavčar, 040 510 065, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC ŽELEZNIŠKIH NAPRAV IN TIRNIH VOZIL I ZA EI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE ŽELEZNIŠKIH NAPRAV IN TIRNIH VOZIL
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Navodilu o preventivnih zdravstvenih
pregledih, sposobnost dela na višini, vozniški izpit "B" kategorije. [email protected];po pošti: SŽ,d.o.o, Služba
za pravne zadeve in kadri, Kolodvorska 11,1506 Ljubljana
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ SKUK, 01 29 12 287, [email protected]
15/172
Bilfinger HSG Facility Management,
nepremičninski tehnični management d.o.o.,
Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID
Št. prijave: ME85240
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
ELEKTRO SERVIS INTERNACIONAL,
elektroinštalacije, d.o.o., Dalmatinova ulica 2,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98913
Rok prijave na to objavo: 17.05.2015
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba
za upravljanje in vzdrževanje železniške
infrastrukture ter vodenje železniškega
prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94697
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GLAVNI KUHAR V OTROŠKEM LETOVIŠČU PACUG - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V KUHINJI, KUHANJE IN DELITEV VEČJEGA ŠTEVILA OBROKOV,
ZNANJE S PODROČJA DITNE PREHRANE, VODENJE EVIDENCE BLAGA ZA POTREBE KUHINJE, PREVZEM IN
SKLADIŠČENJE ŽIVIL, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST NA DELOVNEM MESTU, HACCP
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje dobro, SMISEL IN VESELJE ZA DELO Z OTROKI IN GOSTI LETOVIŠČA, KOMUNIKATIVNOST,
PRILAGODLJIVOST, PRIJAZNOST, TIMSKO DELO, SAMOSTOJNO DELO, NATANČNOST, PRIČETEK DELA TAKOJ.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: URŠKA VRTAČNIK, 01 252 79 13, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI IN SKRB ZA VSE KUH. DELOVNE PROCESE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA ,, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE HACCP EVIDENC, SKRB ZA UREJENOST ZALOG HRANE V SKLADIŠČU, PRIPRAVA SOLAT,
SLAŠČIC, PREDJEDI, RIB, TESTENIN, MESA .... SLOVENSKA IN MEDITERANSKA KUHINJA. DELO NA LOKACIJI - KUHINJA
PRI BABICI, TRŽAŠKA 200, LJ.-VIČ
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Delo v novo odprti restavraciji Babica. Pričakujemo samostojnost pri delu v restavracijski kuhinji - večletne
izkušnje v a la carte kuhinji, malice, kosila ...
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARKO PODBOJ, [email protected]
16/172
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA
VIČ - RUDNIK, KOPRSKA ULICA 94, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95459
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
DULCIS GOURMET, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Šmartinska cesta 152 G, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99601
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
HRANVITA, trgovina in storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 217, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD86768
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI PO POGODBAH IN NAROČILIH.SAMOSTOJNA PRIPRAVA VSEH VRST
HRANE, TUDI ZAHTEVNEJŠIH JEDI.SAMOSTOJNA PRIPRAVA IZREDNIH NAROČIL .SODELOVANJE PRI SESTAVI
JEDILNIKOV IN NAČRTOVANJU POTREBNE DNEVNE KOLIČINE ŽIVIL .ODGOVORNOST ZA KA
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, izkušnje na podobnih delovnih mestih, dinamično
osebo, pripravljeno na delo v več izmenah, resnost in odgovornost, urejenost, prijaznost, veselje do dela z ljudmi in
timskega dela.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IVAN LAH, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA DNEVNIH MENIJEV IN JEDI.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETER BALOH, ., [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA HRANE V FAST FOODU.
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TOMAŽ MALEŠIČ, 030 640 001, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, POZNAVANJE MEDITERANSKE KUHINJE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA
TEDENSKIH KOSIL.
Izobrazba: nižja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: UROŠ KALAŠ, 031 770 570, [email protected]
17/172
ISS FACILITY SERVICES storitve in trgovina
d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME92955
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
IZLOŽBA, gostinske storitve, d.o.o., Bežigrad
12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG01730
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
NATO, svetovanje, d.o.o., Medno 21 A, 1210
LJUBLJANA - ŠENTVID
Št. prijave: HF89066
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
OKUSNO gostinska dejavnost d.o.o.,
NAZORJEVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD40512
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI KUHAR.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma do 12m, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, HACCP, VARSTVO
PRI DELU. ŽELJA PO IZOBRAŽEVANJ
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALEŠ JENKO, 040 695 785, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH, SKRB ZA RACIONALNE
ZALOGE, PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI, SKRB ZA KVALITETO IN VIDEZ PRIPRAVLJENE
HRANE, PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA, SKRB ZA EKONOMIČNO PRIPRAVO IN
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Občutek za red, čistočo in urejenost
delovnih prostorov, sposobnost timskega dela
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANITA BIŠČAK, 01 420 29 71, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR IV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI IN NAPITKOV ZA UPORABNIKE IN SKRB ZA PRAVILNO DELITEV
OBROKOV HRANE, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PRIPRAVO HRANE ZA UPORABNIKE, DELAVCE IN
ZUNANJE ABONENTE, SKRBI ZA EKONOMIČNO UPORABO ŽIVIL IN ENERGIJE, SKRBI ZA IZ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA HRANE V BISTRO AMBIENT. SKRB ZA UREJNOST, RED IN ČISTOČO
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, ZNANJE IZ ITALIJANSKE, MEDITERANSKE IN MODERNE KUHINJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ELVIR MRŠIČ, [email protected]
18/172
ORIGANO, izobraževanje, gostinstvo, turizem
in trgovina, d.o.o., Cesta na Vrhovce 4, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG01712
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
RUTAR MARKETING, trgovska d.o.o.,
Premrlova ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME67217
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA
BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95250
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
1500, gostinske storitve, d.o.o. 1500,
gostinske storitve, d.o.o., Poslovna enota
AMBIENT, Čufarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98863
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA V LOKALU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NENAD PURIĆ, ., [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA STREŽBA, SVETOVANJE STRANKAM V GOSTINSTVU
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEVAD KANDŽIĆ, 040 127 701, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI NATAKAR V RESTAVRACIJI. DELO S HRANO.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma do 12 m, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, HACCP, VARSTO
PRI DELU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALEŠ JENKO, 040 695 785, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR-ICA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČE
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MOJCA GRACAR, 031 560 214, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
19/172
Gostinstvo Ljiljana Tileva s.p.,
Agrokombinatska cesta 2 A, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97183
Rok prijave na to objavo: 07.05.2015
Management Development Consulting, družba
za inženiring, trgovino in druge storitve,
d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94206
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
ORIGANO, izobraževanje, gostinstvo, turizem
in trgovina, d.o.o., Cesta na Vrhovce 4, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG01726
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MGM GASTRO storitve d.o.o., Ulica Hermana
Potočnika 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97676
Rok prijave na to objavo: 16.05.2015
Pripravljavci hitre hrane
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZDELOVALEC BUREKA IN LEPINJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELOVALEC BUREKA IN LEPINJ PO STARIH RECEPTIH.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
AJDA SKUPINA gostinstvo in storitve d.o.o.,
Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG02095
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Kuhinjski pomočniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POMOŽNA DELA V KUHINJI.PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH OBROKOV (LUNCH PAKETI),.DELITEV
HRANE,.OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE,.DELO NA BLAGAJNI - BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE,.ČIŠČENJE DELOVNIH
POVRŠIN, JEDILNICE IN DELOVNIH SREDSTEV,.ROČNO IN STROJNO POMIVANJE B
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, možno podaljšanje in tudi nedoločen čas
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IVAN LAH, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
ISS FACILITY SERVICES storitve in trgovina
d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME96758
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Inženirji gradbeništva
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI INŽENIR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE GRADBIŠČ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Kandidat mora zelo dobro govoriti nemški jezik ali alternativno
angleški jezik. Delo se bo opravljalo v Nemčiji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: REUF KASUMOVIĆ, 030 203 027, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
20/172
RES ARMIN NULE, gradbeništvo, d.o.o., Polje
361 C, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME99893
Rok prijave na to objavo: 11.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE GRADBIŠČA, RAZPOREJANJE DELAVCEV.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MARIO PEJČIČ, 030 644 556, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
PEJGRAD&PARTNERJI gradbeništvo in
avtoprevozništvo d.o.o., Ravna pot 23, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG00583
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GEOMETER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: GEOMETER
Izobrazba: srednja poklicna, Geofizikalne vede
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Geofizikalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91000
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Gradbeni nadzorniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA NA GRADBIŠČU, DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVODJA NA GRADBIŠČU, SKRB ZA IZVAJANJE DEL NA GRADBIŠČU, SPROTNO VODENJE
DOKUMENTACIJE, ORGANIZIRANJE DELA, VODENJE DELOVNE SKUPINE, VODENJE EVODENC UR, OSTALA DELA PO
NAROČILU NADREJENEGA.
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 031 738 783, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
21/172
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85418
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ODGOVORNI VODJA DEL, VODJA GRADBIŠČA (VODENJE GRADBENE KNJIGE, OBRAČUNI ...)
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, delo s preglednicami - zahtevno, ZAHTEVAN STROKOVNI IZPIT GRADBENE STROKE,
VPIS V IZS (NI POGOJ), IZKUŠNJE PRI OBRAČUNIH, DELO NA TERENU, VODENJE GRADBIŠČA, ZAHTEVANA IZOBRAZBA
GRADBENI TEHNIK, ALTERNATIVNA INŽENIR GRADBENIŠTVA
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TANJA MAHNIČ, 041 396 570, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GRADBIŠČA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VODJA GRADBIŠČA V NEMČIJI.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja zaposlitve, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GRADBIŠČA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: BRANJE NAČRTOV GROBA GRADBENA DELA, ZA OPAŽE, ARMIRANJE. ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA
DELO SE OPRAVLJA V NEMČJI, HANOWER, PLAČILO PO DOGOVORU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MUSA BINAKU, 01 3704 077, [email protected]
Predvideno plačilo: 789,15 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
22/172
EURO GRAD podjetje za gradbeništvo,
inženiring in nepremičnine d.o.o., BRNČIČEVA
ULICA 13, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: HG03102
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02704
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
ZLATICA, podjetje za storitve d.o.o.,
Vrhovčeva ulica 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98043
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Zidarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: FASADER - ZIDAR
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAMI ŽUNIĆ, 041842791
Predvideno plačilo: 801,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC ZA DELO V LONDONU, VELIKA BRITANIJA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDARJI IN GRABENI DELAVCI ZA DELO PO GRADBENEM NAČRTU IN NAVODILIH VODJA GRADBIŠČA,
ZA DELO V LONDOANU, VELIKA BRITANIJA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Potrebno vsaj osnovno znanje angleškega jezika ker se delo opravlja v Londonu v
Veliki Britaniji
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PETER N, 030 352 250
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - DELO V LONDONU - VELIKA BRITANIJA - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: DELO NA GRADBENEM PROJEKTU V LONDONU. ZA NIZKO IN VISOKO GRADNJO
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Zaželjeno osnovno znanje angleškega jezika za osnovno komuniciranje.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PETER N., 030 352 250, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - IZVAJALEC STROJNIH OMETOV - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: IZVAJANJE STROJNIH OMETOV NA GRADBENEM PROJEKTU V AVSTRIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Delo na projektu v Avstriji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA GREGORINČIČ, 030 300 705, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
23/172
ŽOLNA, zaključna gradbena dela, Samir Žunić
s.p., Jamova cesta 48, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93259
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
JKM MEDIJA, oglaševanje, d.o.o., Šercerjeva
ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME80654
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
JKM MEDIJA, oglaševanje, d.o.o., Šercerjeva
ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME83040
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
OMNIPRO, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94223
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SPLOŠNA ZIDARSKA DELA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI (KOROŠKA, OKOLICA CELOVCA ) - M/Ž
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: ZIDAR
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: FREDI MIKETIČ, 041 731 153, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZIDARSKA IN PODOBNA GRADBENA DELA
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ZLATKO VELIĆ, 031 356 356, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
24/172
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF65382
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
GAFEKA, gostinstvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Jakčeva ulica 35, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG02229
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
GRAVEL, gradbeno podjetje, d.o.o., Ulica
Ivana Selana 19, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI
Št. prijave: ME95830
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02770
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI ZIDAR
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 031 738 783, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: ZIDANJE Z RAZLIČNIMI VRSTAMI ZIDAKOV IN BLOKOV, NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE POLMONTAŽNIH
GRADBENIH ELEMENTOV, NAMEŠČANJE IN VGRAJEVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA, IZDELAVA STENSKIH IN STROPNIH
OMETOV, UPORABA MERILNIH IN KONTROLNIH PRIPOMOČKOV, IZDELAVA DELOVNEGA
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Od kandidata se zahteva, da je prilagodljiv, spreten,
odgovoren in da ima delovne izkušnje. Delo se bo opravljalo v tujini.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: REUF KASUMOVIĆ, 030 203 027, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDANJE, ZIDARSKA POPRAVILA, STROJNI OMETI, STROJNI TLAKI, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODROV,
DELO NA VIŠINI, DELO NA TERENU TUDI V DRŽAVAH EU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
Zahtevana izobrazba zidar, usposobljenost za suhomontažna dela po sistemu Knauf, montaža in demontaža odrov po
modularnem sistemu Layher Blitz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
25/172
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85404
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
RES ARMIN NULE, gradbeništvo, d.o.o., Polje
361 C, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: MF00420
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
TEMAAL, gradbene storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99360
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDANJE, ZIDARSKA POPRAVILA, STROJNI OMETI, STROJNI TLAKI, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODROV,
DOVOZ IN ODVOZ STROJEV IN MATERIALA, KI S SKUPNO MASO PRESEGAJO VEČ KOT 3,5 TONE; DELO NA VIŠINI, DELO
NA TERENU TUDI V DRŽAVAH EU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,C1, Zahtevana izobrazba zidar, usposobljenost za
suhomontažna dela po sistemu Knauf, montaža in demontaža odrov po modularnem sistemu Layher Blitz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDANJE, ZIDARSKA POPRAVILA, STROJNI OMETI, STROJNI TLAKI, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODROV,
DELO NA VIŠINI, DELO NA TERENU TUDI V DRŽAVAH EU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, bosanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, Zahtevana izobrazba zidar, usposobljenost za suhomontažna dela po sistemu Knauf, montaža in
demontaža odrov po modularnem sistemu Layher Blitz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDANJE, ZIDARSKA POPRAVILA, STROJNI OMETI, STROJNI TLAKI, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODROV,
DOVOZ IN ODVOZ STROJEV IN MATERIALA, KI S SKUPNO MASO PRESEGAJO VEČ KOT 3,5 TONE; DELO NA VIŠINI, DELO
NA TERENU TUDI V DRŽAVAH EU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,C1, bosanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, Zahtevana izobrazba zidar, usposobljenost za suhomontažna dela po sistemu Knauf, montaža in
demontaža odrov po modularnem sistemu Layher Blitz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
26/172
TEMAAL, gradbene storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99356
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TEMAAL, gradbene storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99416
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TEMAAL, gradbene storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99390
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZIDANJE,ZIDARSKA POPRAVILA, STROJNI OMETI, STROJNI TLAKI, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODROV,
DOVOZ IN ODVOZ STROJEV IN MATERIALA, KI S SKUPNO MASO PRESEGAJO VEČ KOT 3,5 TONE; DELO NA VIŠINI, DELO
NA TERENU TUDI V DRŽAVAH EU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,C1, bosanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, Zahtevana izobrazba zidar, usposobljenost za suhomontažna dela po sistemu Knauf, montaža in
demontaža odrov po modularnem sistemu Layher Blitz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: ZIDANJE, ZIDARSKA POPRAVILA, STROJNI OMETI, STROJNI TLAKI, MONTAŽA IN DEMONTAŽA ODROV,
DELO NA VIŠINI, DELO NA TERENU TUDI V DRŽAVAH EU.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, Zahtevana izobrazba zidar, usposobljenost za suhomontažna dela po sistemu Knauf, montaža in
demontaža odrov po modularnem sistemu Layher Blitz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA V NIZKOGRADNJI IN VISOKOGRADNJI
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: GEORG JAVORAC, 070 737 424, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZIDARKSA DELA PO GRADBIŠČIH.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TEODOR JAVORAC, 051 442 577, [email protected]
27/172
TEMAAL, gradbene storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99387
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TEMAAL, gradbene storitve, d.o.o., Dunajska
cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99373
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TEN TRADE, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
VIDEM 6 B, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME92240
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
TEOGRAD INŽENIRING TEODOR JAVORAC
s.p., V TOPLICE 20, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: HF99611
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA STROJNE OMETE - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: RAZNA DELA KOT ZIDAR ZA STROJNE OMETE.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Delo V Slovenini in Nemčiji.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEMAL NAHIĆ, 051 868 052
GP ADENA, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Celovška cesta 103, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00336
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Betonerji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽELEZOKRIVEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD53060
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Tesarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI TESAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: IZDELAVA OPAŽEV ZA ELEMENTE IZ ARMIRANEGA BETONA, NAČRTOVANJE IN POSTAVLJANJE LESENE
STREŠNE KONSTRUKCIJE, LESENE GRADBENE ODRE IN PLOŠČADI, SODELOVANJE Z ZIDARJI, KROVCI, STAVBNIMI
KLEPARJI IN DRUGIMI DELAVCI NA GRADBIŠČU, NAČRTOVANJE IN IZDELAVA RAZLIČN
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Kandidat mora biti prilagodljiv, spreten in imeti
delovne izkušnje. Delo se bo opravljalo v tujini.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: REUF KASUMOVIĆ, 030 203 027, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 29
Opis del in nalog: GRADBENI TESAR.
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
28/172
RES ARMIN NULE, gradbeništvo, d.o.o., Polje
361 C, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: MF00374
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME25090
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI TESAR, DELO V NEMCIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 031 738 783, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85392
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GRADBENA DELA NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje dobro, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 041 690 226, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GRADBENO DELO NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje dobro, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 041 690 226, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER OKEN IN VRAT - M/Ž
Število delavcev: 12
Opis del in nalog: MONTAŽA OKEN IN VRAT PO SLOVENIJI ( GRE ZA VZPOSTAVITEV POSLOVALNIC PO SLOVENIJI - CELJE,
MARIBOR, NOVO MESTO, KRANJ, KOPER, LJUBLJANA)
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Predvideno plačilo: 1.300,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
29/172
C-BAU, gradbeništvo, d.o.o., Rozmanova ulica
1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97921
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
L-BAU, gradnje, d.o.o., Rozmanova ulica 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97904
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
STEKLO-DOM, prodaja in storitve, d.o.o.,
Lanišče 19, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: HF89234
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Krovci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KROVEC - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: KROVSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02766
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
Polagalci podov ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POLAGALEC TLAKOVCEV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TLAKOVANJE DVORIŠČ, VRTOV , DELO SE OPRAVLJA V NEMČIJI, PLAČILO PO DOGOVORU, ZAPOSLITEV
TAKOJ.
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MUSA BINAKU, 01 3704 077, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
ZLATICA, podjetje za storitve d.o.o.,
Vrhovčeva ulica 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98060
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZORAN ILIČ, 041-731-265
30/172
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02809
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
ZI - TI IZOLACIJSKA DELA ZORAN ILIĆ S.P.,
POT NA RAKOVO JELŠO 114, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG00319
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - KNAUF/RIGIBS - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: IZVAJALES SUHOMONTAŽNE GRADNJE, DELO V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja zaposlaitve, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI OMETI IN FASADE - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STROJNO NANAŠANJE NOTRANJIH OMETOV, IZDELAVA DEMIT FASAD, LEPLJENJE STIROPORJA,
OBDELAVA, DELO NA VIŠINI
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGA MIJATOVIĆ, 040 751 522
Urnik dela: dopoldan
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02721
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
OM-FAS, gradbeništvo in druge storitve,
d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF81656
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Izolaterji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZOLATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POKRIVANJE STREH IN MOSTOV, OBNOVA STREH, TESNENJE PREDOROV, DELO NA TERENU.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001 537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZOLATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POKRIVANJE STREH IN MOSTOV, OBNOVA STREH, TESNENJE PREDOROV, DELO NA TERENU.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti,
Kontakt za kandidate: SVETLANA LUKIĆ, 01 6001 537, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
31/172
HIDROTERM INT, gradbene storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99481
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
HIDROTERM INT, gradbene storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99495
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INŠTALATER CENTRALNEGA OGREVANJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: POSTAVLJANJE CEVOVODOV NA PRES SISTEM: C-STAHL
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: IRENA ,, 064 155 962, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER CENTRALNEGA GRETJA - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTER CENTRALNEGA GRETJA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODOVODAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZA DELO V TUJINI. VODOVODNE INSTALACIJE, VODOVODNE NAPELJAVE, VARJENJE...
Izobrazba: nižja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, Zaželene so izkušnje (kandidati z izkušnjami s področja vodovodnih sistemov imajo prednost), znanje
nemškega jezika ni nujno, zanesljivost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SUZANA POLJANEC, 02 621 36 82, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODOVODAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: VODOINŠTALATER V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Komunalne sanitarne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Komunalne sanitarne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
32/172
INDIGO INŽENIRING, projektiranje in izvedba,
d.o.o., Brodarjev trg 13, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97190
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02857
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
AGENCIJA AGADO, agencija za kadre,
marketing, šport, gostinske in druge poslovne
storitve, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91673
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02783
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
Gradbinci zaključnih del ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA OKEN IN VRAT PO SLOVENIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, obvezno znanje montaže stavbnega
pohištva
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ROK ŠTRUKELJ, 031 794 863, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA (OKNA, VRATA, KNAUF STENE, STROPOVI)
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 8 mes oziroma do konca l. 2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OBVEZNE DELOVNE IZKUŠNJE IZ MONTAŽE STAVBNEGA POHIŠTVA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: ERIK ŠUŠTERŠIČ, 041 245 333, [email protected]
ROKTECH, trgovina in storitve, d.o.o., Laporje
7, 1311 TURJAK
Št. prijave: ME95232
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
VENERIK, montaža stavbnega pohištva,
Vesna Ademoski s.p., Glinškova ploščad 19,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG01237
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Pleskarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: PLESKARSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja delovnega razmerja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: BELJENJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH ZIDNIH POVRŠIN. OBČASNO DELA NA VIŠINI. SOBO SLIKARSTVO.
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, Dolgoletne izkušnje v slikopleskarstvu.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: KARMEN GRM, 041 631 626, [email protected]
33/172
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02752
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
GRM K. zaključna gradbena dela d.o.o.,
Kajuhova ulica 32 C, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93430
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma 31.10.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MATJAŽ KERŠMANEC, 041-654-986, [email protected]
SLIKOPLESKARSTVO MATJAŽ KERŠMANEC
S.P., Stara cesta 39, 1354 HORJUL
Št. prijave: ME99880
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Keramiki ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KERAMIČAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: KERAMIČARSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Umetna obrt
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Umetna obrt
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Obvezne delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSA NOVAKOVIĆ, 041 249 308
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KERAMIK -NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: KERAMIČARKSA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NERMIN HASAGIĆ, 041 331 403
NOVTOM gradbeništvo, posredovanje,
storitve d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02826
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
EDIL-BAU, gradbeništvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00916
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELO NA STROJIH TGM - M/Ž
Število delavcev: 8
Opis del in nalog: IZKOPI, PLANIRANJE TERENA ZA POTREBE VODOVODA, KANALIZACIJE, TELEKOMUNIKACIJ IN
ELEKTRO VODOV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, IZKUŠNJE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BRIGITA KASTELIC, 031/408-050
Urnik dela: dopoldan
34/172
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve,
CESTA V PEČALE 36, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
Št. prijave: ME91517
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK TGM - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STROJNIK TEŽKE ALI STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE. TRAJNO DELO IZKOPI Z MANJŠIM
BAGERJEM ALI SREDNJE VELIKIM BAGERJEM.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, Možnost zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF90050
Rok prijave na to objavo: 17.06.2015
Upravljavci žerjavov, dvigal ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJAVEC GRADBENEGA ŽERJAVA - M/Ž
Število delavcev: 13
Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD53057
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: (ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ (DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI
PROFESOR ZA PODROČJE FIZIKE) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH
STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI
ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA
Izobrazba: doktorat znanosti, Fizika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike, veljaven habilitacijski
naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL, retorične sposobnosti,
inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VIDKA MUŽAR, 01 4766 509, [email protected]
35/172
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA ULICA
19, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89531
Rok prijave na to objavo: 09.06.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT Z DOKTORATOM ZA RAZISKOVALNO DELO NA PROGRAMSKI SKUPINI
SINTEZE IN TRANSFORMACIJE ORGANSKIH SPOJIN NA KATEDRI ZA ORGANSKO KEMIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH NA PROGRAMSKI SKUPINI
SINTEZE IN TRANSFORMACIJE ORGANSKIH SPOJIN; ANORGANSKA IN ORGANSKA SINTEZA; SINTEZA IN STRUKTURNA
KARAKTERIZACIJA KOORDINACIJSKIH IN ORGANOKOVINSKIH SPOJIN;SINTEZA ORGANSKIH LI
Izobrazba: doktorat znanosti, Kemija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 8 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Veljaven habilitacijski naziv
asistent za področje anorganske kemije; znanja za uporabo računalniških programov; inovativnost, sposobnost za timsko
delo; lomunikativnost; organizacijske sposobnosti.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: DRAGOMIRA KUŽNAR, 01 479 84 15, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA SISTEMSKE ZADEVE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE
POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA
DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OP
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške, informacijske
ali tehnične smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, magistrska
izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, delovne izkušnje so zaželene, dobro
poznavanje in izkušnje administracije MS Windows operacijskega sistema na strežnikih in delovnih postajah, dobro
poznavanje in izkušnje sistemske administracije storitev na Microsoftovi platformi (Aktivni imenik, Exchange), dobro
poznavanje imeniške storitve (AD) in protokolov, dobro poznavanje sporočilnega sistema (MS Exchange) in protokolov,
dobro poznavanje strojne računalniške opreme (strežniki, diskovna polja, tiskalniki), osnovno poznavanje omrežnih
protokolov in storitev (TCP/IP, DNS, DHCP, Radius, usmerjevalni protokoli), aktivno znanje angleškega jezika,
komunikativnost, natančnost, profesionalnost, pripravljenost na timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih
nalog. Rok za prijavo: 13. 4. 2015 – 30. 4. 2015. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske
zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: RENATA BOGATAJ ŠPENKO, 01/2418-596
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIŠKI SODELAVEC VI-FOTOGRAF NA ODSEKU ZA DENTALNO MEDICINO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE FOTOGRAFSKIH STORITEV ZA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, SPREJEMANJE,
VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMACIJE S PODROČJA DELA (TAKO PACIENTOV KOT TUDI KOMUNIKACIJA V TIMU),
PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV IN OSTALE DOKUMENTAC
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Višja strokovna izobrazba ali srednješolska izobrazba
ter dve leti ustreznih delovnih izkušenj, 1 leto ustreznih delovnih izkušenj (fotografiranje), organizacijske sposobnosti. Vloge
z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: SONJA KRAPŠ LEBEN, 01 522 43 71
36/172
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, Večna
pot 113, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99569
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, KONGRESNI TRG
12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90590
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA
FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME97108
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - PREDAVANJA ŠTUDENTOM, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, veljavni habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje mehanika,
retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LOJZKA BARANAŠIČ, 01/4771 140, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDAVANJE ŠTUDENTOM, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, Veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor s področja Mehanike,
retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ALOJZIJA BARANAŠIČ, 01 477 1 140, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, DOCENT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH
STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI
ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA
Izobrazba: doktorat znanosti, Religija, verstva
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija) ali doktorat znanosti (3. bolonjske
stopnje) ustrezne smeri (teologija), aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika, veljaven naziv docenta za eno
izmed habilitacijskih področij: pastoralna in kerigmatična teologija, sociologija religije in pastorale, retorične in pedagoške
sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdiovizualnih sredstev, 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMON JURKOVIČ, 01 434 58 20, [email protected]
37/172
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME49979
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME97537
Rok prijave na to objavo: 15.06.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA
FAKULTETA, Poljanska cesta 4, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME86887
Rok prijave na to objavo: 08.06.2015
Predmetni učitelji v osnovni šoli
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJA VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN DRUGA DELA PO
NAVODILIH NADREJENIH.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Tuji jeziki
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.8.2015, 25 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Zaželene ustrezne delovne izkušnje.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: GREGOR PEČAN, ., .
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OŠ; VII/2 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE PREDMETA GUM (GLASBENA UMETNOST); ZBOROVODENJE; IZVAJANJE PRIPRAV NA
VZG.-IZOBR.DELO; OPRAVLJ. DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJ.-IZOB. DELOM V SKLADU Z LET.DEL.NAČRTOM;
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČ. Z LET.DEL.NAČRT. IN PO NAVOD. RAVNATELJA.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje učiteljev za poučevanje poklicnih
in praktičnih predmetov
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, Opravljen strokovni izpit; potrdilo o nekaznovanosti; usposobljenost in veselje za delo in sodelovanje z mladinskim
in otroškim pevskim zborom; sodelovanje pri izvedbi šolskih proslav; usposobljenost za delo razrednika; iniciativnost za
medpredmetno sodelovanje; nastop dela 4.5.2015
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZDENKA KISOVEC, 01 5473 230, [email protected]
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri
Ljubljani, VIDEM 17, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME97463
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MF00573
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Učitelji razrednega pouka
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANGLEŠKI UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Kandidat za angleškega učitelja mora obvezno imeti IB certifikat- IB teacher, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz
kazenske evidence, strokovni izpit viz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Predvideno plačilo: 2.400,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
38/172
Nova doba, vzgoja in varstvo predšolskih
otrok, d.o.o., Zlatek 15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME52534
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Zaželjeno, da ima kandidat opravljeno diplomo iz mednarodne IB šole, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo o
nekaznovanju.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
Nova doba, vzgoja in varstvo predšolskih
otrok, d.o.o., Zlatek 15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME52289
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK VZGOJITELJA 50 / KNJIGOVODJA 50 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOMBINIRANO DELOVNO MESTO.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Potrdilo o nekaznovanosti. Kandidat mora imeti znanje s področja predšolske vzgoje in
vodenja knjigovodskih listin.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SONJA KERŠMANC, 059 252 010, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKE VZGOJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKE VZGOJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Mini vrtec,
Kadilnikova 7, Ljubljana. Strokovni izpit iz predšolske vzgoje, potrdilo o nekaznovanosti.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: NEŽA KENDA, 031 860 131, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
39/172
JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
VRTEC ŠKOFLJICA, Kamnikarjeva ulica 8,
1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME98179
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
NBK, svetovanje in raziskave, d.o.o., Štebijeva
cesta 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: ME79842
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Mini vrtec,
Kadilnikova 7, Ljubljana. Strokovni izpit iz predšolske vzgoje, potrdilo o nekaznovanosti.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: NEŽA KENDA, 031 860 131, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
NBK, svetovanje in raziskave, d.o.o., Štebijeva
cesta 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: ME79825
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INŠTRUKTOR MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE INŠTRUKCIJ MATEMATIKE IN FIZIKE NA PODROČJU LJUBLJANE ZA OSNOVNOŠOLCE,
SREDNJEŠOLCE IN ŠTUDENTE.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Matematika
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Fizika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, JP IZ FAKSA
TAKO PRAKSA. Pred razgovorom se prijavite na spletni strani: www.go-tel.si/instrukcije/zaposlitev.php
ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: GORAN GRAŠIČ, 040 452 135, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: popoldan
GO-TEL, intelektualne storitve, Goran Grašič
s.p., Štihova ulica 13, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99083
Rok prijave na to objavo: 17.05.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Gozdarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOZDAR-SEKAČ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POSEK LESA
Izobrazba: osnovnošolska, Gozdarstvo in lov
NPK: Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: POLONA ZAKRAJŠEK, 031 689214, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
40/172
GOZDARSTVO IN ŽAGARSTVO JERIN,
storitveno in prevozno podjetje d.o.o., Mački
7, 1314 ROB
Št. prijave: ME66378
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Menedžerji za trženje in prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR DRUŽBE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE DRUŽBE, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE POSLOVANJA
DRUŽBE, OBLIKOVANJE VIZIJE IN PRIPRAVLJANJE STRATEŠKIH PLANOV DRUŽBE, SPREJEMANJE POSLOVNIH
DOKUMENTOV IN INTERNIH AKTOV DRUŽBE, IZVRŠEVANJE SKLEPOV NADZORNEGA SVETA IN VODENJE N
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - zahtevno, Višja raven znanja tujega jezika - B2 in dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office.
Lastnosti: vodstvene sposobnosti, pogajalske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost dela v timu in sposobnost
strateškega razmišljanja. Zahtevane delovne izkušnje so 1 leto na vodilnem mestu. Prednost imajo kandidati z izkušnjami iz
področja elektronskih komunikacij.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA SLUŽBE ZA TRŽENJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA VSEH DEL PRI TRŽENJU PROGRAMA IN PRI POSPEŠEVANJU PRODAJE VSTOPNIC,
PRIPRAVLJANJE STRATEGIJ CEN IN STRATEGIJ NASTOPANJA NA TRGU, PREDLAGANJE LETNEGA PROGRAMA DELA IN
POROČANJE O DELU SLUŽBE, PRIPRAVLJANJE ANALIZ, INFORMACIJ, LETNIH POROČIL, P
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 5 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, Vodstvene in
komunikativne sposobnosti, znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAMJANA SEKERNIK, 01 306 42 40, [email protected]
DELKOM, trženje elektronskih komunikacij,
projektiranje in svetovanje, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 CELJE
Št. prijave: ME97477
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota
1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98867
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSPEŠEVALEC PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA TERENU, LJUBLJANA Z OKOLICO, ZBIRANJE NAROČIL ZA DOMAČE IZDELKE IZ KMETIJE
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, KOMUNIKATIVNOST, VZTRAJNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KMETIJA LISAC, -, [email protected]
Urnik dela: popoldan
41/172
POMPINA, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93340
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ZA MARKETING / NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLAVNE KANDIDATOVE NALOGE BODO KOMUNICIRANJE (NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE), PRIPRAVA IN
IZVEDBA PRODAJNIH AKCIJ, POMOČ PRI PROMOCIJI NA NOVEM TRGU, ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PARTNERJEV,
ODNOSI S POSLOVNIMI PARTNERJI (INTERNO, EKSTERNO KOMUNICIRANJE) TER POMOČ
Izobrazba: srednja poklicna, Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Zahtevano tekoče znanje nemškega jezika - zmožnost
tekoče komunikacije, poudarek na poslovni nemščini. Formalna izobrazba NI pomembna.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA SENIČAR, -, [email protected]
PROTAB HRM, kadrovske storitve d.o.o.,
Jamova cesta 97, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME43868
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Strokovnjaki za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - SVETOVALEC V TRGOVINI Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI V LJUBLJANI
- M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPIS DEL IN NALOG: USTREZNA STROKOVNA PREDSTAVITEV PROIZVODOV KUPCEM, SODELOVANJE
PRI PREVZEMU BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO, OZNAČEVANJE BLAGA, SVETOVANJE O PRAVILNI UPORABI
MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA, REŠEVANJE NEZAHTEVNIH REKLAMACIJ, POLNJENJE P
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠKA GOSTIČ, 070 595 814, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
42/172
MEDIPLUS, trgovina, storitve, svetovanje in
posredništvo, d.o.o., Zaloška cesta 40, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90790
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST (TRŽENJE) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NABAVA IN PRODAJA SUROVIH KOŽ IZVEDBA VSEH POTREBNIH TRŽNIH AKTIVNOSTI (RAZISKAVA
TRGA,PRIPRAVA PONUDB,POGODB,...), REŠEVANJE REKLAMACIJ, ORGANIZIRANJE TRANSPORTA, SOELOVANJE PRI
PRIPPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV...
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, JAVNO POVABILO "IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA". PRIČAKUJEMO KOMUNIKATIVNOST,
SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, SAMOINICIATIVNOST, SMISEL ZA
SPREJEMANJE ODLOČITEV. KANDIDAT MORA BITI PRIPRAVLJEN NA SLUŽBENE POTI V SLOVENIJI IN IZVEN.
ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NADJA ŠAGER, 01/58 78 220, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST ZA NEMŠKO GOVOREČE TRGE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZANIMIVO SODOBNO DELO, KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, ISKANJE NOVIH PARTNERJEV,
POŠILJANJE IN PREDSTAVITEV POSLOVNIH PONUDB.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 30 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DELO V
PRIJETNEM KOLEKTIVU, MOŽNOST SLUŽBENEGA STANOVANJA, MOŽNOST SLUŽBENEGA AVTA.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: GORAZD RENKO, 041 745 014, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST(KA) ZA PRODAJO POSLOVNIM STRANKAM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPIS DELOVNEGA MESTA: TELEFONSKO TRŽENJE STORITEV PODJETJEM (TAKO NOVIM KOT ŽE DLJE
OBSTOJEČIM), SVETOVANJE IN INFORMIRANJE STRANK, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, VNAŠANJE PODATKOV
V RAČUNALNIŠKE EVIDENCE, PRIPRAVA POROČIL O REZULTATIH DELA IN SLEDENJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA ŠABJAN, 031 704 077, [email protected]
Predvideno plačilo: 789,15 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
43/172
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME93029
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
GENERALMARKETING, proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 53,
1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME85924
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
INTECH, računalniško programiranje d.o.o.,
Vrhovčeva ulica 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94470
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI INŽENIR KOMPRESORSKE TEHNIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA KOMPRESORSKE TEHNIKE, SKRB ZA OBSTOJEČE KUPCE IN ISKANJE NOVIH, SODELOVANJE
Z MONTAŽNIMI SKUPINAMI, PRIPRAVA PONUDB, REŠEVANJE REKLAMACIJ, IN OSTALA DELA V POVEZAVI Z NAŠTETIMI.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Izkušnje s prodajo tehnične opreme znanje vsaj še enega svetovnega jezika je
prednost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ VODOPIVEC, 01 200 68 01, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV ZA NOVA PREDELANA GOSPODARSKA VOZILA I.C.A. M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV ZA NOVA PREDELANA GOSPODARSKA VOZILA I.C.A. OPIS DEL IN NALOG:
KLJUČNE DELOVNE NALOGE SO RAZDELJENE NA DVA (2) SEGMENTA IN SICER NA AKTIVNO OPERATIVNO SKRBNIŠTVO
POSAMEZNIK KLJUČNIH KUPCEV TER IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA OBM
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 36 let, voz. izpit kat. B,C, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Odlično poznavanje Office
računalniških programov.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: DAMIJAN PAVLINEC, 041 482 489, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž
Število delavcev: 12
Opis del in nalog: TERENSKI KOMERCIALIST ZA PRODAJO OKEN IN VRAT ( GRE ZA VZPOSTAVITEV POSLOVALNIC PO
SLOVENIJI - CELJE, MARIBOR, NOVO MESTO, KRANJ, KOPER, LJUBLJANA)
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Predvideno plačilo: 1.550,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
44/172
OMEGA AIR Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME84596
Rok prijave na to objavo: 07.05.2015
RINZ ROS, razvoj, oblikovanje, svetovanje
d.o.o., Golo Brdo 1 B, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME85512
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
STEKLO-DOM, prodaja in storitve, d.o.o.,
Lanišče 19, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: HF89248
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TERENSKI KOMERCIALIST OZ. POSPEŠEVALEC PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ISKANJE NOVIH KUPCEV, PREDSTAVITEV IZDELKOV NA TERENU, IZMERE IN SVETOVANJE NA TERENU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna; visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,
IZNAJDLJIVOST IN KOMUNIKATIVNOST, ZNANJE O PRODAJI IN SVETOVANJE, TEHNIČNA ZNANJA NA PODROČJU
GARAŽNIH VRAT, RESNOST IN ODGOVORNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTIN BAJUK, 040 592-944, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
KIP KOP trgovina in storitve d.o.o., Naselje
Borisa Kidriča 9, 8330 METLIKA
Št. prijave: HG01101
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
KREATIVA, DESIGN
Grafični in multimedijski oblikovalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN POMOČ PRI TISKANJU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GRAFIČNO OBLIKOVANJE DIZAJNOV IN POMOČ PRI TISKANJU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Oblikovanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SANDI MEDENJAK, 031 316 188, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
PROIZVODNJA TEKSTILNIH IZDELKOV,
ŽOLNA ŠPORT d.o.o., KOPRSKA ULICA 72,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96698
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVNO MESTO ZA SAMOSTOJNEGA FRIZERJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Sposobnost samostojnega vodenja salona. Zaželjeno,
da je kandidat iz Ljubljane ali bližnje okolice. Možna zaposlitev za n.d.č.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: LEONARDO SALOMON, 051 741 745, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
45/172
DC, trgovina in storitve, d.o.o., Kajuhova ulica
44, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97959
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: FRIZERSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Praktični preizkus
usposobljenosti.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TINA TERPIN, 041 278 991, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA FRIZERSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, samostojnost pri opravljanju
frizerskega dela
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MARTA Š., 041 606 108, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
FRIZERSKI STUDIO T. TINA TERPIN S.P.,
Tugomerjeva ulica 56, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME70246
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
STUDIO MJ, frizerske in druge storitve, d.o.o.,
Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93811
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V BETONARNI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V PROIZVODNJI GOTOVIH BETONSKIH IZDELKOV.
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna; srednja poklicna; srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Delo se opravlja v betonarni v Nemčiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RADO ŠKAFAR, 031 620 728, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELAVEC ZA PREPROSTA FIZIČNA DELA PO GRADBIŠČIH.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TEODOR JAVORAC, 051 442 577, [email protected]
46/172
LIGRAD gradbeništvo in investicije d.o.o.,
MAJDE VRHOVNIKOVE ULICA 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99198
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
TEOGRAD INŽENIRING TEODOR JAVORAC
s.p., V TOPLICE 20, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: HF99625
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PRAVO IN EKONOMIJA
Odvetniki, tožilci, pravobranilci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR SPECIALIZIRANEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA RS - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: 1. SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG DRŽAVNOTOŽILSKE UPRAVE, KI SE NANAŠAJO NA
KADROVSKO POSLOVANJE DRŽAVNOTOŽILSKEGA OSEBJA, ODLOČANJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN
ODGOVORNOSTIH TOŽILSKEGA OSEBJA, FINANČNO, RAČUNOVODSKO IN MATERIALNO POSLOVANJE TER VODENJE
POST
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta: znanje
uradnega jezika, usposabljanje za vodenje in upravljanje v upravi (v skladu s 139. členom ZDT-1 v zvezi s 61.c členom ZS se
usposabljanje lahko opravi naknadno v enem letu od imenovanja), izpit iz Državnotožilskega reda (izpit se v skladu s 136.
členom ZDT-1 lahko opravi naknadno, najkasneje v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi), obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (usposabljanje se v skladu s 89. členom ZJU lahko opravi naknadno, najkasneje v enem letu od sklenitve
pogodb o zaposlitvi), državljanstvo Republike Slovenije, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO.«, ki se lahko pridobi naknadno. Kandidati naj
pošljejo prijave v skladu z objavo javnega natečaja, ki je objavljen na spletni strani Vrhovnega državnega tožilstva RS od
13.4. do 21.4.2015.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TOMAŽ DULMIN BLANKA TERZIČ, 01 434 19 46, 434 19 28, [email protected]
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90894
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Pravni strokovnjaki, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMATIKO IN EPRAVOSODJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SKRB ZA NAČRTOVANJE, RAZVOJ IN DELOVANJE LOKALNIH RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ MINISTRSTVA,
PREIZKUŠANJE NOVIH TEHNOLOGIJ, ANALIZA TRŽIŠČA IN SMERNICE ZA RAZVOJ S PODROČJA LOKALNIH
RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, IZVAJANJE STORITEV UPRAVLJANJA APLIKATIVNIH STREŽNIKOV NA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA IZLAKAR, 369 5761, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GLAVNE PISARNE V SEKRETARIATU MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE GLAVNE PISARNE, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH
GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,
ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ŠPELA INTIHAR, 369 5790, [email protected]
47/172
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE,
Župančičeva ulica 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96269
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE,
Župančičeva ulica 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96377
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Ekonomisti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GLAVNI BANČNI REFERENT V ODDELKU MEDNARODNI ODNOSI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE EVIDENC IN TRANSAKCIJ Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI
INSTITUCIJAMI IN EVROPSKO KOMISIJO, KOORDINIRANJE TEHNIČNE POMOČI IN MEDNARODNIH DOGODKOV,
SEKRETARSKE STORITVE ZA ORGANE BS, PRIPRAVO POROČIL IN ZAPISNIKOV, IZVAJANJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, Najmanj šesto raven izobrazbe pravne ali
druge ustrezne smeri (prejšnja visokošolska izobrazba/prva bolonjska stopnja), večletne delovne izkušnje na področju
mednarodnega sodelovanja in koordinacije, aktivno znanje angleškega jezika, odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem
in angleškem jeziku, samoiniciativnost in komunikativnost, usposobljenost za delo z računalnikom, smisel za samostojno
delo in delo v skupini, željo po dodatnem učenju in pridobivanju strokovnega znanja, strokovne kompetence: informacijska
pismenost, natančnost, samostojnost, zanesljivost, sodelovanje s strankami in poslovnimi partnerji. Z izbranim kandidatom
bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 24 mesecev, s polnim delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim delom.
Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani
Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: BARBARA BEZEK ROT, +386 1 47 19 518, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV, MARKETING, TRŽENJE NAŠIH STORITEV, ZAŽELJENO POZNAVANJE
FINANČNIH PROJEKCIJ, BILANC, POSLOVNIH IZKAZOV IPD.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, Zaželjene je dobro
znanje hrvaškega in angleškega jezika, ni pa pogoj. JP Iz faksa takoj praksa.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MONIKA MALEŠIČ, 040 333 133, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
48/172
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95215
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
ESF, pravno in mednarodno svetovanje,
d.o.o., Brezje pri Grosupljem 83, 1290
GROSUPLJE
Št. prijave: ME94254
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA PAPIRJA, TISKARSTVO
Obdelovalci lesa
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POVRŠINSKA OBDELAVA LESA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA POVRŠINE LESA ZA BARVANJE ALI LAKIRANJE, LAKIRANJE, BARVANJE, LUŽENJE
(TONIRANJE)
Izobrazba: srednja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, LIČAR
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ PETERLIN, ., [email protected]
Urnik dela: dopoldan
HIT PRELESS, proizvodnja, trgovina in
transport, d.o.o., ŽLEBE 1, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME89087
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Mizarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MIZAR - MONTAŽER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MIZARSKE MONTAŽE. DELO PO TERENU PO SLOVENIJI.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja zaposlitve, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Delo tudi na višini, znanje z rokovanjem z žagami.
Samostojno opravljanje dela.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZLATKO SVETEK, 041/766 739 (po 16. uri)
MIZARSKO MONTAŽNE STORITVE ZLATKO
SVETEK S.P., KROŽNA POT 36 B, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG02570
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, ŽIVILSTVO, VETERINA
Peki, slaščičarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA IN PEKA KRUHA, PEKOVSKEGA PECIVA IN OSTALIH PROIZVODOV, CVRTJE KROFOV,
PAKIRANJE IZDELKOV, NALAGANJE IZDELKOV V KOŠARE...
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, Marljivost, učljivost, pozitivna
naravnanost do dela, dobre organizacijske sposobnosti, timsko delo, prilagodljivost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NATAŠA ŽUPANIĆ KOKALJ, 041 392 104, [email protected]
49/172
PEKARNA RŽ, pekarstvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Zajelše 34, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME98260
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PEK KRUHA, PECIVA, BUREK
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN MILOSAVLJEVIĆ, 068 604 074
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLAŠČIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO SLAŠČIČARJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN MILOSAVLJEVIĆ, 068 604 074
PEKARSTVO CENTER, peka kruha in slaščic,
d.o.o., Trg mladinskih delov. brigad 11, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF72928
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
PEKARSTVO CENTER, peka kruha in slaščic,
d.o.o., Trg mladinskih delov. brigad 11, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99000
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROIZVODNI DELAVEC V OBRATU KRMILA NA KAVČIČEVI V LJUBLJANI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZVAJANJE POSAMEZNIH FAZ PROIZVODNIH, TRANSPORTNIH IN SPREMLJAJOČIH PROCESOV PO
DELOVNIH NAVODILIH, UPRAVLJANJE IN NADZIRANJE STROJEV, NAPRAV IN PROIZVODNIH LINIJ, NAKLADANJE IN
RAZKLADANJE TOVORA
Izobrazba: osnovnošolska, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: STANE KRANJEC, 01 548 31 12, [email protected]
50/172
JATA EMONA, proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., AGROKOMBINATSKA CESTA
84, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98407
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
RAČUNALNIŠTVO, PROGRAMIRANJE, IT
Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J017932 VODJA PODROČJA/ENOTE II (VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V SLUŽBI ZA INFORMATIKO; SKRB
ZA ZAGOTAVLJANJE POTREBNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE FAKULTETE; SPREMLJANJE RAZVOJA IN
PERMANENTNO VZDRŽEVANJE, SKRBNIŠTVO PODATKOVNIH STREŽNIKOV; NAČRTOVANJE IN RAZV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Pogoji za opravljanje dela: izobrazba: specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi
(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba informacijske, organizacijske ali
računalniške smeri, znanja za uporabo računalniških programov, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture (programiranje v
jezikih c, pl/sql, načrtovanje informacijskih rešitev, sistemska analiza, izkušnje z administracijo Oracle podatkovnega
strežnika, izkušnje z administracijo Linux strežnikov, dobro poznavanje SQL in izkušnje z izdelavo zahtevnejših SQL
poizvedb, izkušnje z razvojem aplikacij v Oracle Forms, izkušnje z razvojem aplikacij v .NET C). Ostala znanja in
sposobnosti: komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti. Prednost bodo imeli/e kandidati/ke, ki so že vodili
službo za informatiko. Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazilo o ustrezni izobrazbi, delovnih izkušnjah in znanju tujega
jezika.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJA D. MURGELJ, 01 580 55 60, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.527,72 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
51/172
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
UPRAVO, GOSARJEVA ULICA 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88480
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROFIL DELOVNEGA MESTA PROJEKTANT V ODDELKU INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA, ODSEKU RAZVOJ APLIKACIJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PRI RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME, SLEDENJE STANDARDOM NA
PODROČJU KAKOVOSTI PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI
IZOBRAŽEVANJU UPORABNIKOV.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Matematika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - zahtevno, Pričakujemo: najmanj VII. raven izobrazbe računalniške, organizacijske, matematične ali druge
ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja), zaželene delovne izkušnje na področju kontrole
kakovosti programske opreme, poznavanje družine standardov ISO 9000, prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem
Oracle razvojnih orodij in podatkovne baze Oracle, aktivno znanje angleškega jezika, samoiniciativnost, sistematičnost,
zanesljivost, komunikativnost, sposobnost skupinskega in samostojnega dela. Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Od delovnih izkušenj in
znanj kandidatov je odvisno za katero delovno mesto znotraj profila projektant bo sklenjena pogodba o zaposlitvi (projektant,
samostojni projektant, svetovalec projektant). Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo
izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev do vključno 3. maja 2015.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: KARIN KEBER, +386 1 47 19 517, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94791
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO VODENJE DVOSTAVNEGA RAČUNOVODSTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računovodstvo, knjigovodstvo in
davkarstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, ruski jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, ruski jezik je pogoj
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NATALIA VOLKOVA, 059 036 279, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
52/172
2TM, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME56675
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNOVODJA V (ODSEK ZA RAČUNOVODSTVO V ODDELKU ZA FINANCE IN
RAČUNOVODSTVO) M/Ž (DM 6011) - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, VNOS PODATKOV O PREJETIH/IZDANIH
RAČUNIH, IZVAJANJE RAČUNOVODSKE KONTROLE NAD NAVEDENIMI DOKUMENTI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 8 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, IZOBRAZBA - SREDNJE TEHNIŠKO IN DRUGO
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE/SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE/SREDNJA
SPLOŠNA IZOBRAZBA
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: VILMA REISNER, 01 306-11-54
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96514
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V V SLUŽBI ZA FINANCE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
(ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P.
7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: EVIDENTIRANJE POGODB IN DRUGIH PODLAG ZA IZPLAČILA MFERAC, IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V
DELU TP – ESS, PRIPRAVA PODLAG IN DOKUMENTOV ZA IZPLAČILA IN ZA ZAHTEVKE ZA POVRAČILA, VNOS PODATKOV
ZA ZAHTEVKE ZA POVRAČILA V ISARR, VODENJE ARHIVA Z VSO DOKUMENTACIJO V
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Analitik V v Službi za finance, DM 13077« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr (zahtevana izobrazba: gimnazijski maturant ali
ekonomski tehnik)., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na
kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov.
izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KNJIGOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VNOS IZDANIH, PREJETIH RAČUNOV, OBDELAVA PODATKOV
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LEA HROVAT STRNAD, 01-620-9835, [email protected]
53/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99862
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
KNJIGOVODJA, knjigovodske in
računovodske storitve, d.o.o., CELOVŠKA
CESTA 175, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG03060
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
RUDARSTVO, METALURGIJA, NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN
Upravljavci procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DISPEČER-ZAČETNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI URNEM SPREMLJANJU PRETOKA ZEMELJSKEGA PLINA, SODELOVANJE IN
USPOSABLJANJE ZA UPRAVLJANJE PLINOVODNEGA SISTEMA, POMOČ PRI VODENJU OBRATOVANJA
KOMPRESORSKIH POSTAJ, POMOČ PRI VODENJU POSTOPKOV BILANSIRANJA, SODELOVANJE PRI ALOKACIJI
MERJENIH
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, Navedeno delovno mesto zahteva od kandidatov pripravljenost na delo v izmenah, ki
vključuje tudi nočno delo, ter sposobnost samostojnega odločanja. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo
opravljen izpit za dispečerja v plinovodnem sistemu. Če kandidati ne bodo izpolnjevali pogoja opravljenega izpita za
dispečerja v plinovodnem sistemu, bodo morali navedeni izpit opraviti najkasneje v letu dni po nastopu dela.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METOD TEKAVČIČ, 01/58 20 614, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
PLINOVODI, Družba za upravljanje s
prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 11 B, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MF00266
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Minerji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VRTALEC MINER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VRTANJE IN MINIRANJE MINSKIH VRTIN
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma OD 01. 06. 2015 DO 31. 05 2016, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: JOŽE VALENČIČ, 01/520-91-00, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo
rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana,
LETALIŠKA CESTA 27 A, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93717
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Upravljavci geovrtalnih strojev in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VRTALEC MINER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VRTANJE IN MINIRANJE MINSKIH VRTIN
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma 15.11.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
54/172
MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo
rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana,
LETALIŠKA CESTA 27 A, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98930
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Tehniki za strojništvo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI TEHNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STROJNO TEHNIČNA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72336
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Varilci ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC ZA SKUPINO MATERIALOV 6 ALI 8 - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: VARJENJE - SKUPINA MATERIALOV 6 ALI 8
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, OBVEZEN JE VELJAVEN CERTIFIKAT ZA VARJENJE
(za skupino materialov 6 ali 8)
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ŽELJO MARINOVIĆ, 051 383 007, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
KENTRON inženiring d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99097
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER VISOKOREGALNIH AVTOMATIZIRANIH SKLADIŠČ IN KOVINSKIH
KONSTRUKCIJ - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: MONTAŽA VISOKIH REGALOV, MONTAŽA PANELOV, MONTAŽA ROBOTA ZA SKLADIŠČENJE, MONTAŽA
KONSTRUKCIJ, VARJENJE MATERIALOV
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
55/172
GMC KOVI, kovinske konstrukcije, d.o.o.,
Savska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00978
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR - PREOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI KLJUČAVNIČAR - PREOBLIKOVALEC KOVIN, SAMOSTOJNO DELO Z INOX PLOČEVINO REZANJE, KRIVLJENJE IN ARGONSKO VARJENJE INOX PLOČEVINE.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, DELO ZAHTEVA NATANČNOST IN SAMOSTOJNOST. SAMO RESNI KANDIDATI.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAVOR FURLAN, 040 164 000, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR Z ZNANJEM IZOMETRIJE - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČAR Z ZNANJEM IZOMETRIJE IN IZKUŠNJAMI V RAFINERIJAH IN TERMOELEKTRARNAH
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, OBVEZNO JE ZNANJE IZOMETRIJE IN IZKUŠNJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ŽELJKO MARINOVIĆ, 051 383 007, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR-VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VARJENJE, REZANJE, SESTAVLJANJE JEKLENE KONSTRUKCIJE, DELO NA TERENU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, bosanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, delo na terenu, delo v tujini, vodenje
manjših skupin
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NINA HUDIN, 01 541 11 00, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V OBDELAVI KOVIN:RAZREZ, VARJENJE, DELO NA OBDELOVALNIH STROJIH, MONTAŽA
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, zaželeno dobro znanje MIG
MAG varjenja
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PAVEL ZATLER, 041 754 425, [email protected]
56/172
FURLAN ŠTEDILNIKI Proizvodnja zidanih
štedilnikov in kuhinjskih nap d.o.o., Škofljica,
DOLENJSKA CESTA 453, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: MF00067
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
KENTRON inženiring d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99109
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
BEMIJA d.o.o., izdelava in montaža jeklenih
konstrukcij, Ljubljana, Leskoškova cesta 9 E,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95718
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
AVP avtomatizacija varilnih procesov d.o.o.,
CESTA V LOG 15, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI
Št. prijave: ME92938
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE ORODIJ V MEHANIČNI DELAVNICI
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, možnost podaljšanja delovnega razmerja
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TONČKA SCHAFFER, 01-423-2341, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ORODJAR
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
PLUTAL 2000 Industrija zapiralne embalaže,
d.o.o., CESTA V GORICE 8, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: DE06592
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72305
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Strugarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CNC OPERATER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO NA REZKALNEM CNC STROJU, BRANJE DELAVNIŠKIH RISB.
Izobrazba: nižja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Vsaj 1 leto izkušenj na
podobnem delovnem mestu, individualno, samostojno delo na rezkalnem stroju, znanje branja delavniških risb, znanje
uporabe Heidenheim krmilnika je prednost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: GAŠPER JUVANČIČ, 051 616 366, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STRUGAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO DELO NA KLASIČNI STRUŽNICI PO RISBAH.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Sposobnost branja tehničnih načrtov. Strojni oblikovalec kovin.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ VODOPIVEC, 01 200 68 01, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
57/172
KI INTERIM d.o.o., Pražakova ulica 4, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: MF00098
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
OMEGA AIR Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90815
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: "AVTOMEHANIK" V SLUŽBI VZDRŽEVANJA VOZIL - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH AVTOMEHANSKIH DELOPRAVLJANJE ENOSTAVNIH
AVTOELEKTRIKARSKIH IN MONTERSKIH DEL, MEDFAZNO KONTROLIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, UREJANJE
DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROČJA DELA.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Želena
funkcionalna znanja: Vozniški izpit D kategorije Izpit za voznika viličarja
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: URŠKA MEHLE, 01 47 40 863, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, OBRAČUNAVANJE STORITEV NA TERENU, TESTIRANJA TER
AVTOMEHANIČNO IN AVTOELEKTRIČARSKO DELO V DELAVNICI IN OSTALA DELA PO NAROČILU PREDPOSTAVLJENIH
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje dobro, prijave poslati na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana s pripisom: za razpis
mehanik LJ, NE ODPIRAJ!
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MEHANIK MOTORNIH KOLES, SKUTERJIH IN MOPEDOV
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. A,B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: / /, 051 301 066, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
58/172
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET, d.o.o., CELOVŠKA CESTA 160, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME97096
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
AMZS družba za opravljanje storitev članom
AMD in drugim udeležencem v cestnem
prometu d.d., DUNAJSKA CESTA 128 A, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME92361
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
PVG, trgovina, storitve d.o.o., VANGANELSKA
CESTA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. prijave: HF81778
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER-ZAČETNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU MEHANSKIH NAPRAV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBJEKTOV ZA
IZVAJANJE DEL, POMOČ PRI ZAGONU NOVOGRADENJ IN REKONSTRUKCIJ PO IZVEDENIH VZDRŽEVALNIH DELIH,
SODELOVANJE PRI PREDELAVI STROJNIH INSTALACIJ.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, Izbrani kandidat bo moral najkasneje v letu dni po
nastopu dela opraviti izpit za ravnanje z napravami za zemeljski plin.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METOD TEKAVČIČ, 01/58 20 614, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI KLJUČAVNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA MONTER DVIGAL - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: BRANJE SKIC-NAČRTOV, MONTAŽA VSEH VRST ELEKTRIČNIH DVIGAL, TOVORNIH, OSEBNIH, DVIŽNIH
PLOŠČADI, TEKOČE STOPNICE, PRIČAKOVANA IZOBRAZBA: STROJNA SREDNJA ALI ELEKTRO VIŠJEŠOLSKA. ZNANJE
NEMŠKEGA ALI ANGLEŠKEGA JEZIKA.ZAPOSLITEV TAKOJ. PLAČILO PO DOGOVORU. D
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MUSA BINAKU, 01 3704 077, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
59/172
PLINOVODI, Družba za upravljanje s
prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 11 B, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MF00249
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72340
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
ZLATICA, podjetje za storitve d.o.o.,
Vrhovčeva ulica 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98057
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
TEKSTIL, USNJE
Krojilci ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KROJILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KROJENJE ŠPORTNIH OBLAČIL
Izobrazba: nižja poklicna, Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SANDI MEDENJAK, 031 316 188, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
PROIZVODNJA TEKSTILNIH IZDELKOV,
ŽOLNA ŠPORT d.o.o., KOPRSKA ULICA 72,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96622
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNI DELAVEC - DELO NA LAVRICI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVZEM BLAGA IN SKLADIŠČENJE. IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA
Izobrazba: nižja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje osnovno, Upravljanje z viličarjem dvoizmensko delo 6-dnevni delovni teden
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ SLANC, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO V SKLADIŠČU
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, Zaželen izpit za viličarja.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KIKA GIMPELJ, ., [email protected]
60/172
SBS TRGOVINA d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
KOČEVSKA CESTA 20, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME93140
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
MODRO DELO, storitve d.o.o., Celovška cesta
228, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95124
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNIK V BETONARNI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SKLADIŠČENJE IN NALAGANJE GOTOVIH BETONSKIH IZDELKOV.
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna; srednja poklicna; srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, Zaželjeno poznavanje rokovanja z dvigalom, žerjavom, hiab... Delo se opravlja v betonarni v
Nemčiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RADO ŠKAFAR, 031 620 728, [email protected]
Urnik dela: popoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPREJEMNIK-SKLADIŠČNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO S STRANKAMI, PREVZEM VOZILA V SERVIS, DELO V SKLADIŠČU, NAROČILO, PREVZEM IN IZDAJA
MATERIALA, IZDELAVA RAČUNOV, PONUDB STRANKAM, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA V SERVISU, VODENJE RAZNIH
EVIDENC.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, IŠČEMO FLEKSIBILNO IN ENERGIČNO OSEBO Z DOBRIM POZNAVANJEM REZERVNIH DELOV ZA
TOVORNA IN OSEBNA VOZILA, Z IZKUŠNJAMI PRI DELU V SKLADIŠČU, OSEBO, KI JE VEŠČA DELA Z RAČUNALNIKOM
(DELO Z ELEKTRONSKIMI KATALOGI)...
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠA ŽGAJNAR, 360 11 12, 360 11 13, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.300,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
LIGRAD gradbeništvo in investicije d.o.o.,
MAJDE VRHOVNIKOVE ULICA 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99170
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
AVTOCENTER ŽGAJNAR servis, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., ŽAGARSKA ULICA 21, 1291
ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME91596
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAKSIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE TAKSI PREVOZA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, delo z bazami podatkov - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ASAD KOJIĆ, 051 806 161
61/172
PREVOZ OSEB, ASAD KOJIĆ s.p., RUSJANOV
TRG 2, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00902
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAKSIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOŽNJA TAKSIJA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DARKO DESPOT, 070 41 41 41
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSI VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIČAKUJEMO: ODGOVREN ODNOS DO DELA, VISOKO STOPNJO TOLERANCE, KOMUNIKATIVNOST,
UREJENOST, POZNAVANJE MESTA LJUBLJANE NI POGOJ, JE PA DOBRODOŠLO. NUDIMO: REDNO PLAČILO, MOŽNOST
DOLGOROČNEGA SODELOVANJA.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro,
pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SRĐAN MILKJOVIĆ, 041 324 100, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ OSEB
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
Vozniški izpit 3 leta, urejen/a, odgovoren/na.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ASMIR DEDEĆ, 070 434 779, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TAKSI PREVOZI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN PRLJINČIČ, 040 512 026, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
62/172
SU-MI DDM, prevoz potnikov ter blaga in
druge storitve, d.o.o., Štihova ulica 13, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF97209
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
BAKAL, gradbeništvo d.o.o., Jamova cesta 97,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94467
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
ČIST-TAKS Taksi storitve in storitve čiščenja
Asmir Dedić s.p., Cesta španskih borcev 1 B,
1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME96150
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Taksi, Dejan Prljinčič s.p., Novakova ulica 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95078
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA V LJUBLJANI - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PREVOZ STRANK S TAKSIJEM
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BORIS MOHORIČ, 040 176 915, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Taksi služba, Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME83790
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Vozniki avtobusov ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOBUSA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK AVTOBUSA NA REDNI LINIJI IN TURISTIČNI PREVOZI PO EVROPI
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,D, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMON COJLINGER, 040 490 777, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
BMC - STORITVE, trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o., BERIČEVO 53, 1262 DOL
PRI LJUBLJANI
Št. prijave: HF93315
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ŠPEDICIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje
osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, PASIVNO ZNANJE TUJIH JEZIKOV
ANGLEŠKO ALI NEMŠKO ALI ITALIJANSKO
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SADIN AHMETAGIĆ, 041/627-009, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
63/172
DINKO AS prevozništvo d.o.o., Zadobrovška
cesta 50, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME98441
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK C KATEGORIJE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: KIPER PREVOZI, TER POMOČ OSTALIM ZAPOSLENIM.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,C
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: FRANO SIČAJA, 041 696 680, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM TOVORNEM PROMETU.
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati z večletnimi delovnimi izkušnjami v mednarodnem prevozu blaga. Obvezna koda
95. Kandidati naj pisne vloge pošljejo na naslov: [email protected] ali pokličejo na tel. 040 128 350.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DANIJEL STJEPANOVIĆ, 040 128 350, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOSTAVA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SADIN AHMETAGIĆ, 041/627-009, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA PO SLOVENIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ TOVORA S PRIKOLIČARJEM PO SLOVENIJI
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NIKO KLINC, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
64/172
FRAN-GRAD izkopi, prevozi in gradbene
storitve Frano Sičaja s.p., POT NA RAKOVO
JELŠO 313, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99737
Rok prijave na to objavo: 20.05.2015
CARGOTIM, mednarodni prevozi, d.o.o.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94150
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
DINKO AS prevozništvo d.o.o., Zadobrovška
cesta 50, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME98469
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
GLOBAX TRADE trgovina in storitve, d.o.o.,
DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG01484
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU S C IN E VOZNIŠKIM
DOVOLJENJEM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU ZA PREVOZ, ZA LASTNE POTREBE PODJETJA.
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
VOZNIK MORA IMETI V VOZNIŠKEM DOVOLJENJU VPISANO TEMELJNO POKLICNO KVALIFIKACIJO Z VPISANO KODO 95,
VOZNIK NAJ IMA VOZNIKOVO KARTICO IN VASJ 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA MAJCEN, 051 618 454, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNJAKA NA TERITORIJI EU, TURČIJA, RUSIJA
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DEJAN PETROVIĆ, 051 768 230, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU, NAKLAD, RAZKLAD - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU, NAKLAD, RAZKLAD
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B,C,E
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMAN KUŽNIK, 041 647 722, [email protected]
GRAPAK A1 TRGOVINA IN GOSTINSTVO
D.O.O., Tržaška cesta 515, 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME92159
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
DANI, transport, d.o.o., OB ŽELEZNICI 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME92620
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
INTERKURO TRANSPORT D.O.O., Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93570
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PRODAJA, PRIPRAVA HRANE, PEČENJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti oziroma 2 LETA, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje
zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LENA KOVAČEVIĆ, 041 512 918, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
65/172
EUROKRUHEK pekarstvo d.o.o., Celovška
cesta 68, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME76738
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRODAJA KRUHA IN PECIVA
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, urejenost, natančnost
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TAHIR BEČAJ, 01 568 2263(od 13.-15.h), [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NEPOSREDNA PRODAJA IN SVETOVANJEM KUPCEM TER POMOČ KUPCEM PRI ODLOČITVAH, PREVZEM
IZDELKOV IN NAMEŠČANJE IZDELKOV NA PRODAJNE POLICE,UREJANJE, DEKORIRANJE TER ČIŠČENJE PRODAJNIH
PROSTOROV, SKLADIŠČNIH IN DRUGIH POMOŽNIH PROSTOROV V OE,IZVAJANJE REKLAMNIH
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, komunikativnost, natančnost, somoiniciativnost, vestnost, fizična moč, sposobnost timskega dela, ...
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SANDRA MERTELJ, 08 2008-682, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA IZDELKOV, VEZENJE NA STROJU, NAGOVARJANJE KUPCEV.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik
razumevanje zelo dobro, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Izkušnje iz prodaje. Ročne
spretnosti. Komunikativnost. Znanje tujih jezikov, ker je veliko strank turistov. Možnost podaljšanja delovnega razmerja.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAŠA SEVER, 040 524 664, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC 3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SVETOVANJE KUPCEM IN PRODAJA BLAGA, PREVZEM BLAGA, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
Izobrazba: srednja poklicna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA KERIN, 07 46 68 311, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
66/172
LONI-PEK pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.,
DUNAJSKA CESTA 87, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97540
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
PIKAPOKA vse za otroka d.o.o., SLOMŠKOVA
ULICA 3, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME96195
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
VEZENINA, trgovina s tekstilom, Maša Sever
s.p., Rakuševa ulica 24, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88874
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
AFP trgovsko podjetje d.o.o. AFP trgovsko
podjetje d.o.o. PE ADIDAS SHOP LJUBLJANA,
Šmartinska cesta 152 G, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94069
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC IN SVETOVALEC V SALONU OKEN IN VRAT - M/Ž
Število delavcev: 12
Opis del in nalog: SVETOVANJE IN PRODAJA OKEN IN VRAT V SALONU ( GRE ZA VZPOSTAVITEV POSLOVALNIC PO
SLOVENIJI CELJE, MARIBOR, KRANJ, NOVO MESTO, LJUBLJANA, KOPER)
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Predvideno plačilo: 1.550,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC TEHNIČNE STROKE IN GRADBENEGA MATERIALA V TRGOVINI NA
LAVRICI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA GRADBENEGA MATERIALA IN DRUGEGA TEHNIČNEGA BLAGA - MALOPRODAJA IN
VELEPRODAJA
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ SLANC, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC TEKSTILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRODAJI IN SVETOVANJU, SKRB ZA ČISTOČO, PREVZEM BLAGA, , POLNJENJE PRODAJNIH
ARTIKLOV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, MOŽNOST PODALJŠANJA DELOVNEGA RAZMERJA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JASMINA BEGIČ, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
67/172
STEKLO-DOM, prodaja in storitve, d.o.o.,
Lanišče 19, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: HF89217
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
SBS TRGOVINA d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
KOČEVSKA CESTA 20, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME93171
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Tekstilna hiša, podjetje za trgovino z oblačili,
d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG01649
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC V OPTIKI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJALEC V OPTIKI, KI USTREZA SPODAJ ZAPISANIM POGOJEM. ODGOVORNI BOSTE ZA: PRODAJO
IN SVETOVANJE STRANKAM, VODENJE BLAGAJNE, VODENJE KNJIGE NAROČIL, PREVZEME BLAGA, SKRB ZA RED IN
ČISTOČO POSLOVALNICE.
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, OD VAS PRIČAKUJEMO: KONČANO IV. ALI V. STOPNJO IZOBRAZBE
KATERE KOLI SMERI, NAJMANJ 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ V MALOPRODAJI, ODPRTOST, PRIJAZNOST,
ODGOVORNOST, PRIPRAVLJENOST NA DELOVNE OBREMENITVE IN SPOSOBNOST DELATI V SKUPINI,
KOMUNIKATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST IN UREJENOST, VESELJE ZA DELO S STRANKAMI, DINAMIČNO, POZITIVNO
NARAVNANO OSEBO, KI BO PRISPEVALA K RASTI PODJETJA, DOBRO POZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME WORD IN
EXCEL, INTERNETA IN E-POŠTE, POZNAVANJE BLAGOVNIH ZNAMK VIŠJEGA CENOVNEGA RAZREDA, DOBRO ZNANJE
SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA. NUDIMO VAM: STROKOVNI IN KARIERNI RAZVOJ, ZAGOTOVLJENO DELOVNO
MESTO, PRIJETNO DELOVNO OKOLJE, DINAMIČNO IN USTVARJALNO DELO, PLAČILO PO DOGOVORU GLEDE NA VAŠE
DELOVNE IZKUŠNJE IN ZNANJA, 40-URNI DELOVNIK, OD PONEDELJKA DO PETKA, SOBOTE IN NEDELJE PROSTO. VAŠE
PREDNOSTI: OPRAVLJENA OPTIČNA ŠOLA, POZNAVANJE PROGRAMA HELIOS E-LAB, IZJEMNE KOMUNIKACIJSKE
SPOSOBNOSTI V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, SPOSOBNOST PISANJA BESEDIL V SLOVENSKEM IN
ANGLEŠKEM JEZIKU, NASMEJANOST, POZITIVNOST, DOBRA VOLJA. CELOTNA RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE
OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI WWW.MOJOPTIK.SI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC V ŽIVILSKI TRGOVINI - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PRODAJA IN PEKA PRIPRAVLJENIH ŽIVILSKIH PROIZVODOVIzobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: OLGA HORVAT, 041 626 863, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
MEA MEA, trgovina in storitve, d.o.o.,
ŽELEZNA CESTA 10 C, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85361
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MALI LAKOTNIK storitve in trgovina d.o.o.,
Cesta na Brdo 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF99565
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Prodajalci po telefonu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI SVETOVALEC V KLICNEM CENTRU - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: PRODAJNI SVETOVALEC V KLICNEM CENTRU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NUŠA ADAMIČ, [email protected]
68/172
GOLDTRADE, podjetje za trženje storitev,
d.o.o., VRHOVCI, CESTA IX 7, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME58659
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
UMETNOST IN KULTURA
Menedžerji v kulturi in umetnosti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE JAVNEGA ZAVODA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Univerzitetna izobrazba oziroma izobrazba pridobljena
po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja,
najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela muzeja, sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, da
kandidat obvlada slovenski jezik in angleški jezik na višji ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na osnovni
ravni. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti tudi program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih. Celotno
besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS in spletni strani Ministrstva za kulturo.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TJAŠA CVETKOVIČ, 01 369 58 77, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE JAVNEGA ZAVODA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, najmanj
pet let delovnih izkušenj na področju arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva, strokovni izpit s področja
arhivske dejavnosti, sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu, aktivno znanje slovenskega jezika, znanje najmanj
enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni. Kandidat mora k prijavi z
življenjepisom priložiti tudi program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih. Celotno razpisno besedilo je objavljeno v
Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TJAŠA CVETKOVIČ, 01 369 58 77, [email protected]
69/172
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica
10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94908
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica
10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94820
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
UPRAVLJANJE,SVETOVANJE, VODENJE, HR
Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V V SLUŽBI ZA SPLOŠNE IN KADROVSKE ZADEVE V SEKRETARIATU
(ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P.
7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN UREJANJE DOKUMENTACIJE Z
DELOVNEGA PODROČJA ESS, IZVAJANJE KADROVSKIH OPRAVIL (ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA VNOS V
KADROVSKO INFORMACIJSKI SISTEM, ANALIZA PODATKOV ZA KADROVSKE POSTOPKE, OPRAVLJA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Analitik V v Službi za splošne in kadrovske zadeve, DM 13073« na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat
lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka
MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KADROVIK VII/1 V SLUŽBI ZA SPLOŠNE IN KADROVSKE ZADEVE V SEKRETARIATU
(ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P.
7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE EVIDENC ZBIRK OSEBNIH PODATKOV, POKRIVANJE POSTOPKOV KADROVANJA IN
ZAPOSLOVANJA V OKVIRU TP ESS, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI RAZPISOV IN DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV PRI
ZAPOSLOVANJU, SODELOVANJE PRI IZBORU KANDIDATOV, ORGANIZACIJA USPOSABLJANJ IN IZO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 8 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Kadrovik VII/1 V Službi za splošne in kadrovske zadeve, DM 13074« na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat
lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka
MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
70/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99831
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99876
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Posredniki za poslovne storitve, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MARKETING - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA. DELOVNO MESTO JE V LJUBLJANI, STEGNE 27.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Marketing in oglaševanje
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 6 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški
jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,
delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, komunikativnost
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAVORKA ŠPORAR, 01-5000-560, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MARKETING, KOMERCIALA, PR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE IN ORGANIZIRANJE OGLAŠEVALSKE POLITIKE IN AKCIJ ZA PODPIRANJE
PRODAJNIH CILJEV, OPTIOMIZACIJA SPLETNE STRANI, PISANJE OGLAŠEVALSKIH IN MEDIJSKIH BESEDIL,
RAZISKOVANJE MOREBITNEGA POVPRAŠEVANJA IN ZNAČILNOSTI TRGA ZA NOVE IZDELKE IN
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Marketing in oglaševanje
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Marketing in oglaševanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik
razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, poznavanje AdobeIndesing programa
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IVAN TUREK, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
71/172
DADA TRADE storitve, marketing in trgovina,
d.o.o., GUMNIŠČE 31, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME91886
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
LINCOS uvoz in izvoz d.o.o., Celovška cesta
492, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
Št. prijave: ME97450
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 1. SVETOVALEC V SEKTORJU ZA NEPOSREDNA PLAČILA NA NALOGAH PROGRAMA
RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 - M/Ž
Število delavcev: 9
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE,
UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ
ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBARA KALAN, 01 580 77 88, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 726) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV SKLADNO Z VELJAVNIMI ZAKONI O
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH, INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU, PREKRŠKOVNEM POSTOPKU IN UPRAVNEM
POSTOPKU, IZVAJANJE UKREPOV SKLADNO Z ZAKONOMA O INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU IN PREKRŠKIH, SAM
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih in
odgovornih delovnih mestih s področja inšpekcijskega nadzora. Poznavanje zakonodaje s področja inšpekcijskih postopkov,
opravljen strokovni izpit za inšpektorja (v kolikor kandidat nima izpita ga je dolžan opraviti v roku 1 leta), opravljeni izpit iz
Zakona o splošnem upravnem postopku, poznavanje zakonodaje s področja prekrškovnih postopkov, sposobnost dobrega
govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo štiri (4) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 1205) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV SKLADNO Z VELJAVNIMI ZAKONI O
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH, INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU, PREKRŠKOVNEM POSTOPKU IN UPRAVNEM
POSTOPKU, PRIPRAVA ODLOČB, SKLEPOV IN DRUGIH UPRAVNIH AKTOV, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, STAT
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih in
odgovornih delovnih mestih s področja telekomunikacijske stroke. Opravljen strokovni izpit za inšpektorja (v kolikor
kandidat nima izpita ga je dolžan opraviti v roku 1 leta), opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, poznavanje
zakonodaje s področja elektronskih komunikacij, sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo štiri
(4) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
72/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA,
Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98182
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96835
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96866
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 512) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZVAJANJE IN PRIPRAVA TEHNIČNIH ANALIZ, PRIPRAVA TEHNIČNIH ANALIZ VELEPRODAJNIH
PRODUKTOV, IZVAJANJE TRŽNIH ANALIZ IN SPREMLJANJA UČINKOV REGULACIJE, PRIPRAVA IN VODENJE PROJEKTOV
S PODROČJA TELEKOMUNIKACIJ, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV PREDPISOV IN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih/
odgovornih delovnih mestih s področja telekomunikacijske stroke. Poznavanje delovanja telekomunikacijskih omrežij in
storitev, poznavanje problematike trgov elektronskih komunikacij v EU in regiji, poznavanje tehničnih specifik z reguliranih
področij v elektronskih komunikacijah, sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo 4 mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 527) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA STROŠKOVNIH MODELOV ZA DOLOČANJE CEN STORITEV NA PODROČJU ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ, PRIPRAVA EKONOMSKO – TEHNIČNIH ŠTUDIJ S PODROČJA DELOVANJA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH
OMREŽIJ IN STORITEV, AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV PREDPISOV IN SPL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih in
odgovornih delovnih mestih s področja telekomunikacijske stroke. Poznavanje različnih tehnologij in topologij omrežij na
področju elektronskih komunikacij, poznavanje omrežnih elementov omrežij na področju elektronskih komunikacij,
poznavanje problematike reguliranih trgov elektronskih komunikacij v EU in regiji, sposobnost dobrega govornega in
pisnega izražanja. Poskusno delo štiri (4) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 528) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA STROŠKOVNIH MODELOV ZA DOLOČANJE CEN STORITEV NA PODROČJU ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ, PRIPRAVA EKONOMSKO – TEHNIČNIH ŠTUDIJ S PODROČJA DELOVANJA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH
OMREŽIJ IN STORITEV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV PREDPISOV IN SPLOŠNIH AK
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih in
odgovornih delovnih mestih s področja telekomunikacijske stroke. Poznavanje glavnih kategorij stroškov na področju
elektronskih komunikacij, poznavanje veleprodajnih ter maloprodajnih storitev na trgu elektronskih komunikacij, sposobnost
dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo štiri (4) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
73/172
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96713
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96744
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96775
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 717) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE MERITEV V RADIOFREKVENČNEM SPEKTRU, AKTIVNO SODELOVANJE PRI IZVAJANJU
INŠPEKCIJSKIH NALOG NADZORA RADIOFREKVENČNEGA SPEKTRA, SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKOV IN
IZREKANJE UKREPOV SKLADNO Z VELJAVNIMI ZAKONI O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH, INŠPEKCIJSKE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih
odgovornih delovnih mestih s področja telekomunikacijske ali radiokomunikacijske stroke. Poznavanje področja radijskih
komunikacij in dela z merilnimi inštrumenti, poznavanje področja razširjanja radijskih valov, poznavanje omrežij elektronskih
komunikacij in storitev, opravljen strokovni izpit za inšpektorja (v kolikor kandidat nima izpita ga je dolžan opraviti v roku 1
leta), opravljeni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (v kolikor kandidat nima izpita ga je dolžan opraviti v roku 1
leta), sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo štiri (4) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 719) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA SISTEMA MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV MOBILNEGA IN FIKSNEGA
OMREŽJA, AKTIVNO SPREMLJANJE NOVOSTI NA PODROČJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ IN RAZVOJA NOVIH
TEHNOLOGIJ V ŠIRŠEM MEDNARODNEM PROSTORU TER UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH, IZVAJA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih/
odgovornih delovnih mestih s področja telekomunikacijske ali radiokomunikacijske stroke. Poznavanje področja
elektronskih komunikacij in dela z elektronskimi napravami, poznavanje omrežij elektronskih komunikacij in storitev,
poznavanje komunikacijskih protokolov, sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo štiri (4)
mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
74/172
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96792
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96818
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. 808) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA IZDELAVA PRAVNIH MNENJ IZ DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNA IZDELAVA IN
NEPOSREDNA PRAVNA POMOČ PRI IZDELAVI KONKRETNIH UPRAVNIH AKTOV IZ DELOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVA
PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONOV IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ DELOVNEGA PODROČJA, STROKOVN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevnih in
odgovornih delovnih mestih s področja vodenja upravnih postopkov. Poznavanje zakonodaje z delovnega področja,
poznavanje osnov računovodstva in razumevanja računovodskih izkazov, poznavanje osnovnih zakonitosti trga, ponudbe,
povpraševanja, cen, poznavanje konkurenčnega prava (prevladujoč položaj, monopol, konkurenca, določanja upoštevnih
trgov), opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku, sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja.
Poskusno delo štiri (4) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPREMLJANJE, ZBIRANJE IN PREVERJANJE POROČIL IN OBVESTIL TER IZREKANJE UKREPOV
NADZORA NA PODROČJU POSLOV IN DEJAVNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDOVANJA IN ZASTOPANJA, OPRAVLJANJE
PREGLEDOV POSLOVANJA NA PODROČJU POSLOV IN DEJAVNOSTI ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, Delovne izkušnje na finančnem področju (analitika, finance) ali/in na področju obvladovanja tveganj.
Zaželene izkušnje v zavarovalnici. Zaželene izkušnje z vodenjem projektov.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRISTINA KESMIČ, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI SEKRETAR (ŠT. 519) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN VODENJE PROJEKTOV S PODROČJA REGULACIJE TELEKOMUNIKACIJ,
IZDELAVA MEDNARODNIH PRIMERJAV POSAMEZNIH PROBLEMATIK, PRIPRAVA TEHNIČNIH ANALIZ VELEPRODAJNIH
PRODUKTOV, IZVAJANJE TRŽNIH ANALIZ IN SPREMLJANJE UČINKOV REGULACIJE, AKTIVNO SP
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 5 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevnih/vodstvenih
delovnih mestih s področja telekomunikacijske stroke, poznavanje tehničnih specifik z reguliranih področij v elektronskih
komunikacijah, poglobljeno poznavanje problematike trgov elektronskih komunikacij v EU in regiji, poznavanje delovanja
telekomunikacijskih sistemov, izkušnje iz telekomunikacijske industrije, sposobnost dobrega govornega in pisnega
izražanja. Poskusno delo pet (5) mesecev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
75/172
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96852
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg
republike 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91950
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96897
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI SVETOVALEC I - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH
STROKOVNIH GRADIV, SODELOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI IZVAJALCI,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU RAZPISNIH POGOJEV IN RAZPISOV, IZVAJANJE OPERA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, predvidoma septembra 2016, polni
delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Zaželeno poznavanje
šolskega področja, naklonjenost do dela s prijavitelji in pogodbeniki s šolskega področja, veselje do javnega nastopanja,
komuniciranja s strankami, delo s projekti. Zaposlitev do predvidoma septembra 2016.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA DRUŽINO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG IN NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU NA DELU DELOVNEGA
PODROČJA MINISTRSTVA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 3.5.2016, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, V primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat
oziroma zaključen specialistični študij po univerzitetni izobrazbi oz. 2. bolonjski stopnji, se delovne izkušnje skrajšajo za
tretjino. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter datum zaključka izobraževanja in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih
izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ter izjavo, da za namen tega
postopka kandidat dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo "10083 - Podsekretar v Direktoratu za družino" na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti,Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski
naslov [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
76/172
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
MOBILNOST IN evropske programe
izobraževanja in usposabljanja V
angl.j.:Centre of the RS for Mobility and
European Educational and Training
Programmes, Ob železnici 30 A, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME97861
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95627
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR V PE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V SEKTORJU ZA
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V
OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFIN
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA NAGRAD, PRIPRAVA IDEJNIH PREDLOGOV VSEBIN AKTIVNOSTI IN SPREMEMB
AKTIVNOSTI, POROČANJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM RAZPISOV, VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA (PODLAGA
ZAKON O JAVNIH NAROČILIH), PRIPRAVA RAZPISOV IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA NAROČ
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Podsekretar v Projektni enoti za vseživljenjsko učenje, DM 13038« na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat
lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka
MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR V PE ZA ZAPOSLOVANJE V SEKTORJU ZA ZAPOSLOVANJE IN
MIGRACIJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V
VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIR
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: REDNO SPREMLJANJE POROČIL O IZVEDENIH KONTROLAH NA PROGRAMIH, UPOŠTEVANJE
PRIPOROČIL KONTROLNE ENOTE IN SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOROČIL S STRANI UPRAVIČENCEV, IZVAJANJE
DRUGIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU ESS, PRIPRAVA IDEJNIH PREDLOGOV VSEBIN AKTIVNOS
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Podsekretar v Projektni enoti za zaposlovanje, DM 13007« na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava
mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi
priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
77/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99723
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99740
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR V SLUŽBI ZA INFORMATIKO V SEKRETARIATU (ZAPOSLITEV DELNO
FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ
SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE
IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN
DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, NADZOR IN SPREMLJANJE INFORMACIJSKIH SISTEM
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Podsekretar v Službi za informatiko, DM 13046 in 13047« na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava
mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi
priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV ZA VREDNOTENJE PROGRAMIRANJA IN UČINKOVITOSTI
FINANCIRANJA, PRIPRAVLJANJE POROČIL, ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA
ODLOČANJE TER OPOMNIKOV, ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA TER ODGOVORE NA VPR
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Podsekretar v Službi za koordinacijo, DM 13043« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
78/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99754
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99768
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SEKTORJU ZA RAZVOJ PODEŽELJA NA NALOGAH PROGRAMA
RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 - M/Ž
Število delavcev: 18
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE,
UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ
ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo da je javni natečaj objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBARA KALAN, 01 580 77 88, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SEKTORJU ZA RAZVOJ PODEŽELJA NA NALOGAH OPERATIVNEGA
PROGRAMA ZA RAZVOJ RIBIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE,
UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ
ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je javni natečaj objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBARA KALAN, 01 580 77 88, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLO NA NALOGAH PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA 2014-2020 - M/Ž
Število delavcev: 9
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE,
UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ
ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je javni natečaj objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBARA KALAN, 01 580 77 88, [email protected]
79/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA,
Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98208
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA,
Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98239
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA,
Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98211
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE NA NALOGAH PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA 2014-2020 - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE,
UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ
ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je javni natečaj objavljen na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBARA KALAN, 01 580 77 88, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I (ŠT. 309) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE, KOORDINACIJA IN NADZOR DELA V GLAVNI PISARNI TER DELO V GLAVNI PISARNI,
UPRAVLJANJE IN NADZOR DELA Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM SKLADNO Z ZAKONODAJO, INTERNIMI
PRAVILNIKI IN NAVODILI (SPREJEM VSEH VRST GRADIVA, RAZPOREDITEV, EVIDENTIRANJ
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja
dokumentarnega in arhivskega gradiva, poznavanje zakonodaje s področja dokumentarnega in arhivskega gradiva,
sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo tri (3) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (ŠT. 534) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZVAJANJE TRŽNIH ANALIZ IN RAZISKAV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV NA
PODROČJU TELEKOMUNIKACIJ, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI TEHNIČNIH ŠTUDIJ S PODROČJA DELOVANJA JAVNIH
KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN STORITEV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja
telekomunikacijske ali druge ustrezne smeri, poznavanje delovanja telekomunikacijskih omrežij in storitev, poznavanje
problematike trgov elektronskih komunikacij v EU in regiji, poznavanje tehničnih specifik z reguliranih področij v
elektronskih komunikacijah, sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo tri (3) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
80/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA,
Dunajska cesta 160, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98225
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96912
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96930
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (ŠT. 713) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE MERITEV V RADIOFREKVENČNEM SPEKTRU, AKTIVNO SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU
OPERATIVNOSTI RNMS (VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJA MERILNE IN PROGRAMSKE OPREME), PRIDOBIVANJE ZNANJ O
NOVIH TEHNOLOGIJAH IN O NADZORU LE TEH. PODROBNEJŠI OPIS OBJAVLJENEGA PRO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja
telekomunikacijske ali radiokomunikacijske stroke, poznavanje področja radijskih komunikacij in dela z merilnimi
inštrumenti, poznavanje omrežij elektronskih komunikacij in storitev, poznavanje področja razširjanja radijskih valov,
sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja. Poskusno delo tri (3) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (ŠT. 714) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ANALIZA IN PREVERJANJE KVALITETE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ, AKTIVNO SODELOVANJE PRI
PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV NA PODROČJU TELEKOMUNIKACIJ, AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI
TEHNIČNIH ŠTUDIJ S PODROČJA DELOVANJA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN STORITEV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja
telekomunikacijske ali radiokomunikacijske stroke, poznavanje področja elektronskih komunikacij in dela z elektronskimi
napravami, poznavanje omrežij elektronskih komunikacij in storitev, sposobnost dobrega govornega in pisnega izražanja.
Poskusno delo tri (3) mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN KOZJEK, 01/583-63-00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSTVA,
ŽIVILSTVA IN GOZDARSTVA - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
81/172
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96960
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96988
Rok prijave na to objavo: 06.05.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96394
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA PODPORO PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA SONARAVNO KMETIJSTVO IN LOKALNI RAZVOJ M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA TRAJNE NASADE IN SONARAVNO KMETIJSTVO M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/).
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
82/172
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96350
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96410
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96329
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA PODNEBNE SPREMEMBE, NEVLADNE
ORGANIZACIJE, ŠOLSTVO IN KNJIGOVODSTVO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA SEKTORJA ZA REGULATIVO, POLITIKE IN ANALIZE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG IZ POSAMEZNEGA PODROČJA DELA AGENCIJE, VODENJE
OZIROMA OPRAVLJANJE POSAMEZNIH SPECIALIZIRANIH STROKOVNIH NALOG, VODENJE OZIROMA SODELOVANJE V
NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG DOLOČENIH
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, Zaželen znanstveni naziv. Zaželene delovne izkušnje na podorčju zavarovalniških financ,
upravljanja tveganj in finančnega nadzora.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRISTINA KESMIČ, -, [email protected]
83/172
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96454
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96528
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96485
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg
republike 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91915
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Referenti za koncesije, dovoljenja ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA REGISTRACIJO VOZIL M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDAJANJE PROMETNIH DOVOLJENJ, NALEPK; SKLEPANJE ZAVAROVANJ; ODJAVE PRIJAVE VOZIL;
OBRAČUN BLAGAJNE; PRODAJA DROBNEGA MATERIALA, OBVEZNE IN DODATNE OPREME;
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Finančništvo, bančništvo,
zavarovalništvo; visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno); srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,za referenta registracije vozil in iz zavarovalništva;veselje do dela s strankami; dobre komunikacijske sposobnosti,
organizacijske sposobnosti; samostojnost; natančnost; zanesljivost; urejenost
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA VOLF, 01 58 53 831, [email protected]
AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in
servis, d.o.o., CELOVŠKA CESTA 228, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME85327
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA IZDAJO DOVOLJENJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO DOVOLJENJ, SOGLASIJ, MNENJ IN
ODOBRITEV, KI JIH VLOŽNIKOM IZDAJA AGENCIJA, VODENJE REGISTROV ZA IZDANA DOVOLJENJA IN DRUGIH EVIDENC,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPREMEMB ZAKONODAJE, OPRAVLJANJE NALOG PO NA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
Zaželene izkušnje na področju zavarovalništva, bančništva ali v drugi finančni instituciji.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRISTINA KESMIČ, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ODDELKU ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSTVA,
ŽIVILSTVA IN GOZDARSTVA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
84/172
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg
republike 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91963
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96406
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC (ODSEK ZA RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI V ODDELKU ZA
RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (DM 153) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN
PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ODSEKA, SAMOSTOJNO
OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNI
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA
ŠT.: 110-85/2015 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI www.ljubljana.si IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA
KANDIDATURO (IZOBRAZBA, DELOVNE IZKUŠNJE, DODATNA ZNANJA/IZPITI, DRŽAVLJANSTVO, NEKAZNOVANOST…)
TER DRUGE INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU TER O NAČINU PRIJAVE IN IZJAVAH, KI JIH JE POTREBNO PODATI K
VLOGI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: TATJANA KRAJNIK, 01 306 11 53
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC III V SEKTORJU ZA INVESTICIJE IN EKONOMSKO UPRAVLJANJE, V
DIREKTORATU ZA VODE IN INVESTICIJE(ZA DOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM DO 30. 11. 2015 OZ. DO
ZAKLJUČITVE PROJEKTA, ZA DELA, KI SE ORGANIZIRAJO KOT PROJEKT Z OMEJENIM ČASOM TRAJANJA,
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELOVNE NALOGE: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO
OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE PRI ČRPANJU
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30. 11. 2015 oz. do zaključitve projekta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Celotno besedilo objave z vsemi pogoji za zasedbo in
navodili za prijavo ter priloženim obrazcem za prijavo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/zaposlitev/
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TJAŠA VALANT MARKOVSKI, 01 478 91 74, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V ODDELKU ZA PODPORO PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
85/172
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90479
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
Dunajska cesta 47, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94803
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96380
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V ODDELKU ZA PODPORO PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V ODDELKU ZA SONARAVNO KMETIJSTVO IN LOKALNI RAZVOJ - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V ODDELKU ZA TRAJNE NASADE IN SONARAVNO KMETIJSTVO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNO-PRAVNE ZADEVE S PODROČJA IZVAJANJA
UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
86/172
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96363
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96423
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96346
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96471
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V PE ZA ZAPOSLOVANJE V SEKTORJU ZA ZAPOSLOVANJE IN
MIGRACIJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V
VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRA
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZVAJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU ESS, REDNO SPREMLJANJE POROČIL O
IZVEDENIH KONTROLAH NA PROGRAMIH, UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL KONTROLNE ENOTE IN SPREMLJANJE
UPOŠTEVANJA PRIPOROČIL S STRANI UPRAVIČENCEV, REDEN PREGLED POROČIL UPRAVIČENCEV O IZVAJ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
v zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec v Projektni enoti za zaposlovanje, DM 13010 in 13011« na naslov: Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov.
izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega
postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SEKTORJU ZA UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA IN ZEMLJIŠKE
OPERACIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
87/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99771
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96437
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA FINANCE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
(ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P.
7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE PODLAG TER DOKUMENTOV ZA POTRDITEV ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO,
USKLAJEVANJE PODATKOV MED IZPLAČILI IN POROČILI ZRSZ OZ. INSTITUCIONALNIH PARTNERJEV OZ. UPRAVIČENCA,
EVIDENTIRANJE VSEH NEPRAVILNOSTI PO POROČILIH KONTROLNE ENOTE MDDSZ Z
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
v zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec v Službi za finance, DM 13015« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA FINANCE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
(ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P.
7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA PODLAG IN DOKUMENTOV ZA IZPLAČILA IN ZA ZAHTEVKE ZA POVRAČILA, VNOS PODATKOV
ZA ZAHTEVKE ZA POVRAČILA V ISARR, VODENJE ARHIVA Z VSO DOKUMENTACIJO V ZVEZI S PROGRAMIRANJEM,
SKLENJENIMI POGODBAMI IN DRUGIMI PRAVNIMI PODLAGAMI POVEZANI S TP-ESS IN I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec v Službi za finance, DM 13056« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
88/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99785
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99799
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: IZVAJANJE KONTROL, PREVERJANJE SKLADNOSTI S SPREJETIMI TEMELJNIMI DOKUMENTI,
PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVAJANJA POGODB, PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV, PREVERJANJE
RESNIČNOSTI OPRAVLJANJA STORITEV, PREVERJANJE RESNIČNOSTI IZDATKOV, PREVERJANJE DOMNEV I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje
v zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec v Službi za kontrole, DM 13019, 13029, 13030, 13033, 13034 in 13035« na naslov:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis
delov. izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje
tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega
postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
89/172
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96500
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99800
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE KONTROL, PREVERJANJE SKLADNOSTI S SPREJETIMI TEMELJNIMI DOKUMENTI,
PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVAJANJA POGODB, PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV, PREVERJANJE
RESNIČNOSTI OPRAVLJANJA STORITEV, PREVERJANJE RESNIČNOSTI IZDATKOV, PREVERJANJE DOMNEV I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec v Službi za kontrole, DM 13036« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU POROČIL, ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN
DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE, TER OPOMNIKOV, ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA TER ODGOVOROV NA
VPRAŠANJA STRANK Z DELOVNEGA PODROČJA KONTROL, ZBIRANJE PODATKOV IN SODELOV
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Svetovalec v Službi za kontrole, DM 13037« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
90/172
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99814
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99828
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V SLUŽBI ZA REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
(HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega
natečaja z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo, objavljeno na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA HOČEVAR, 01 478 91 56, [email protected]
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96499
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska
cesta 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96440
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Menedžerji za varstvo starejših občanov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE POSLOVANJA DOMA IN ZASTOPANJE DOMA, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE
DELOVNEGA PROCESA, PREDLAGANJE POSLOVNE POLITIKE SVETU ZAVODA IN UKREPOV ZA NJENO IZVAJANJE TER
POROČANJE SVETU ZAVODA O IZVRŠEVANJU IN REZULTATIH POSLOVANJA DOMA, IZVRŠEVANJE SKLEP
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Drugi splošni pogoji: družboslovna, zdravstvena ali medicinska smer izobrazbe,
opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, strokovni izpit po Zakonu o splošnem upravnem postopku
(najkasneje v treh mesecih od začetka opravljanja nalog direktorja), program za vodenje socialno varstvenega zavoda po
Zakonu o socialnem varstvu (najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja), priložen program vizije vodenja
Doma, Zahtevane delovne izkušnje 5 let (za doseženo stopnjo izobrazbe VI - 20 let). Upoštevane bodo samo popolne prijave z
vsemi priloženimi prilogami. Prijave pošljite na naslov: Svet doma, Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova
ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijave pošljite z oznako"NE ODPIRAJ".
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
91/172
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA
BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME98759
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Zdravniki specialisti splošne medicine
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM
SEKUNDARIATU (ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU V OPERACIJI CPC+) M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE DELAVNIC ZA PROJEKT CPC+, KOORDINACIJA, PODPORA PRI STROKOVNI EVALVACIJI
VSEBIN, PRIPRAVA POROČILA, PREDSTAVLJANJE PROJEKTA CPC+ IN OSTALA DELA NA PROJEKTU CPC+, IPD...
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.4.2016 za čas trajanja projekta, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, strokovni izpit
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018012 ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO
STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
VELJAVNA LICENCA S PODROČJA DRUŽINSKE MEDICINE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN
REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA,
SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAŽEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: končan študij na MF in opravljena specializacija s specialističnim izpitom na
področju psihiatrije
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TADEJA POLAK, 01 587 24 78, [email protected]
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96670
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD39819
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA,
STUDENEC 48, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME99342
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR MEDICINE, SPECIALIST GINEKOLOGIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH PREGLEDOV BOLNIC, OPRAVLJANJE
TERAPEVTSKIH IN DIAGNOSTIČNIH POSEGOV.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 24 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA SNOJ, 01/361-99-62, [email protected]
92/172
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE,
Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 MEDVODE
Št. prijave: MD51605
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER V OTROŠKEM DISPANZERJU IN SPECIALIST PEDIATER V ŠOLSKEM
DISPANZERJU.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Pediater.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA SNOJ, 01/361-99-62, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE,
Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME17826
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Strokovnjaki za zdravstveno nego
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPL. MEDICINSKA SESTRA/ DIPL.ZDRAVSTVENIK / VIŠJE MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVNIK, SPECIALIST, PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DIPL. MEDICINSKA SESTRA/ DIPL.ZDRAVSTVENIK / VIŠJE MEDICINSKE SESTRE ZDRAVNIK, SPECIALIST,
PRIPRAVNIK, DELAMO DRUGAČE – SPROŠČENO, PREDANO, STROKOVNO.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZANESLJIVOST IN ORGANIZIRANOST, SPOSOBNOST
SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA, NIMAJO TEŽAV S FLEKSIBILNIM DELOVNIM ČASOM, RADI DELAJO TUDI NA
TERENU, SO SPOSOBNI NASTOPANJA IN KOMUNICIRANJA, GOVORIJO BREZHIBNO SLOVENSKO, VSAJ STROKOVNO
OBVLADAJO ŠE KAK DRUG JEZIK (ZAŽELENO: NEMŠKO, ITALIJANSKO). NUDIMO: DINAMIČNO DELO V PESTREM
KREATIVNEM TEAMU, SPODOBNO PLAČILO, MOŽNOST NAPREDOVANJA IN DODATNEGA NAGRAJEVANJA, TRENUTNO
IMAMO NASLEDNJE DIAGNOSTIČNE IN SVETOVALNE PROGRAME: ARTERIOGRAFIJO, BIORESONANCO (NAJNOVEJŠI
SENSITIV IMAGO APARAT ZA RAČUNALNIŠKO DIAGNOSTIKO ), DENTALNE PREGLEDE USTNE VOTLINE IN VRATU,
ANALIZE KAPLJICE KRVI,…SEVEDA PODPRTO S PREDAVANJI, SEMINARJI IN USPOSABLJANJI. PRIPRAVLJAMO ŠE NOVE
PROGRAME. NAŠ CENTER JE V LJUBLJANI NA ZALOŠKI 149, VEČ NA WWW.ZAVODZDRAVJE.SI. Zaželjeno znanje
nemškega ali italijanskega jezika, ni pogoj. Vsaj osnovno poznavanje dela na računalniški diagnostiki (bioresonanca,
arteriografija, Sensitiv Imago ). Kandidat mora biti pripravljen na dodatno izobraževanje. Iščemo kandidate za dolgoročno
sodelovanje. Občasno terensko delo v tujini.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: GRAZIANO SLUGA, 040 289 800, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E037018, ZA POTREBE
KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II.
IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE N
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas17.3.2016, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, VELJAVNA LICENCA
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
93/172
ZAVOD ZDRAVJE, Zavod za promocijo zdravja
in zdrave prehrane, Zaloška cesta 149, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91335
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99126
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, E037021 ZA POTREBE
ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I.
IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 11 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL.ST./, VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA-SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, DELOVNO RAZMERJE SE SKLENE ZA DOLOČEN ČAS ZARADI
NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE ZAPOSLENE, VENDAR NAJDLJE 11 MESECEV
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, E037021 ZA POTREBE
ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I.
IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,
ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL.ST./VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA-SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VELJAVNA LICENCA, DELOVNO RAZMERJE SE SKLENE ZA DOLOČEN
ČAS ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNIH ZAPOSLENIH VENDAR NE DLJE OD 9 MESECEV, POSKUSNO DELO 3
MESECI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E037011 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V
TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
strokovni izpit
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
94/172
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94592
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94180
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98870
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
STANOVALCA, VODENJE ODDELČNE EVIDENCE DOKUMENTACIJE TER EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE STANOVALCA,
IZVAJANJE NADZORA NAD DELOM V TIMU, IZVAJANJE NADZORA NAD MEDICINSKO - TEHNIČNIMI PRIPO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Strokovni izpit v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVSTVENI TEHNIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ PACIENTOV TER NUDENJE PRVE POMOČI, SKRB ZA UREJENOST REŠEVALNEGA VOZILA IN
DEL, KI SO POVEZANA Z DELOVNIM MESTOM ZDRAVSTVENI TEHNIK V REŠEVALNEM VOZILU.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor, kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: MILE ZIVANOVIC, 041 627 753, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA
BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95186
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
MEDICROSS podjetje za zdravstvene storitve
d.o.o., Poljanski nasip 42, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94865
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Fizioterapevti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047022 FIZIOTERAPEVT I ( INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA ) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OCENJEVANJE BOLNIKOVE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI, NA PODLAGI OCENE BOLNIKOVEGA STANJA
IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE, SODELOVANJE PRI IZBIRI IN APLIKACIJI ORTOZ, PROTEZ IN
OSTALIH PRIPOMOČKOV.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 9 mes, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljen strokovni izpit v
zdravstvu. DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS).
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELKAVRH, 01 47 58 107,47 58 106, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
95/172
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96926
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047024 FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OCENJEVANJE BOLNIKOVE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI, NA PODLAGI OCENE BOLNIKOVEGA STANJA
IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE, IZVAJANJE KOMPLEKSNE FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE NA
PODLAGI PRIZNANIH KONCEPTOV ALI TEHNIK, SAMOSTOJNO IZBIRANJE IN APLICIRANJ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, Opravljen strokovni izpit v zdravstvu. Dokončano podiplomsko strokovno izpopolnjevanje z opravljenim končnim
izpitom iz nevrofizioterapije na področju rehabilitacije otrok. DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS).
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELKAVRH, 01 47 58 107,47 58 106, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FIZIOTERAPEVT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OZAVEŠČANJE UPORABNIKOV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA NA DOMU, ZA
POTREBE UPORABNIKA IZVAJA KINEZOTERAPIJO, ELEKTROTERAPIJO, ROČNO TERAPIJO, TERMOTERAPIJO NA DOMU,
OCENJEVANJE METOD IN TEHNIK, KJER SE UGOTAVLJA TER OCENJUJE UČINKE TERAPIJ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časČas trajanja projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju št. 4300472/2014 v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014., polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Strokovni izpit iz področja
zdravstva. Želena dopolnilna znanja s področja gerontologije, komunikacije in medosebnih odnosov, znanja s področja
skupinske dinamike in vodenja skupin
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: POLONA MILEK, 01/23-96-504, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV,
OSVEŠČANJE STANOVALCEV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, POUČEVANJE SODELAVCEV TER
PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOČI STANOVALCEM, VODENJE EVIDEN
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS).
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: - -, 01 584 37 38, [email protected]
96/172
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94712
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96974
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA,
Poljanska cesta 97, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME98992
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANAMOSTE-POLJE, Ob sotočju 9, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME98026
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Avdiologi in govorni terapevti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E048004 LOGOPED I - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE KLINIČNIH LOGOPEDSKIH DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV
PRI ZAHTEVNEJŠIH MOTNJAH V GOVORNO JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE
KLINIČNIH LOGOPEDSKO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV PRI ZAHTEVNEJŠIH MOTNJAH V GOVORN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljena specializacija v
zdravstvu. PROFESOR DEFEKTOLOGIJE ZA SLUŠNO IN GOVORNO MOTENE.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELKAVRH, 01 47 58 107,47 58 106, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME97065
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zdravstveni strokovnjaki, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047012 DELOVNI TERAPEVT I ( INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA ) - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV DELOVNE TERAPIJE NA VSEH PODROČJIH
ČLOVEKOVEGA DELOVANJA, SODELOVANJE PRI TESTIRANJU, IZDELOVANJU IN APLIKACIJI ORTOTSKIH, ORTOPEDSKIH
IN OSTALIH MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH, OCENJEVANJE IN SPREMLJANJE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 9 mes, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljen strokovni izpit na
področju zdravstva. DIPLOMIRANI DELOVNI TERAPEVT (VS)
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELKAVRH, 01 4758 107, 01 4758 106, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II) (STROKOVNI SODELAVEC V OPERACIJI
CPC+) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE DELAVNIC ZA PROJEKT CPC+, KOORDINACIJA, PODPORA PRI STROKOVNI EVALVACIJI
VSEBIN, PRIPRAVA POROČILA, PREDSTAVLJANJE PROJEKTA CPC+ IN OSTALA DELA NA PROJEKTU CPC+, IPD...
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.4.2016 za čas trajanja projekta, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
97/172
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96883
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME96562
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Operaterji medicinskih naprav
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94760
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Laboratorijski tehniki v zdravstvu in patologiji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LABORATORIJSKI TEHNIK I NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE LABORATORIJSKIH POSTOPKOV ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE
BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE V USMERJENIH ODDELČNIH LABORATORIJIH V OKVIRU SVOJE
STROKOVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU STROKOVNOZDRAVSTVENEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEG
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, zaželen strokovni izpit, organizacijske sposobnosti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA MILENKOVIĆ KRAMER, 543 72 71, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBDUKCIJSKI POMOČNIK V NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN ODPREMI TRUPEL, POSPRAVLJANJE, RAZKUŽEVANJE IN
VZDRŽEVANJE OBDUKCIJSKIH PROSTOROV, ČIŠČENJE OBDUKCIJSKIH INSTRUMENTOV IN SKRB ZA DOSTAVO
VZORCEV, STERILIZIRANJE INŠTRUMENTOV, POMOČ PRI PRIPRAVI PREPARATOV V ZVEZI S PEDAGOŠKIM I
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA MILENKOVIĆ KRAMER, 01 543 72 71, [email protected]
98/172
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94621
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA
FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94743
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA
FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: MF00113
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E035001 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - BABICA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE BABIŠKE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V SPECIALISTIČNI
AMBULANTI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK IN NA BOLNIKOVEM DOMU, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI
IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENSK, IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
strokovni izpit
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME99308
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Bolničarji negovalci v zavodih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE,
IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER,
SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAČENJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN STANOVNIK, 08 2002 501, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE,
IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER,
SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAČENJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN STANOVNIK, 08 2002 501, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE,
IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER,
SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAČENJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLEMEN STANOVNIK, 08 2002 501, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
99/172
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. DEOS družba za
izgradnjo in upravljanje oskrbovanih
stanovanj, d.d., DEVINSKA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99510
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. DEOS družba za
izgradnjo in upravljanje oskrbovanih
stanovanj, d.d., DEVINSKA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME99507
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. DEOS družba za
izgradnjo in upravljanje oskrbovanih
stanovanj, d.d., DEVINSKA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: MF00252
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
Bazen CERKNICA,LOGATEC,VRHNIKA
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 20.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Elektroinštalaterji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - MONTAŽER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALATER UREDI ELEKTRIČNO NAPELJAVO TAKO ZA POTREBE ZUNANJE KOT NOTRANJE
RAZSVETLJAVE. POLEG TEGA POKLIC OBSEGA TUDI UREDITEV ELEKTRIČNE NAPELJAVE ZA POTREBE
RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA, INTERNETNE POVEZAVE, TELEFONSKE NAPELJAVE, KLIMATSKE NAPRAVE ALI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA TRČEK, 051 623 811, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ANVINA d.o.o., proizvodnja, storitve, trženje,
CANKARJEV TRG 6, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME78236
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE IN PRIPRAVLJANJE JEDI NA PODLAGI JEDILNIKOV PRIPRAVLJANJE, TRANSPORT IN
DELITEV OBROKOV IN NAPITKOV PRIPRAVLJANJE PROSTOROV IN STREŽENJE GOSTOM ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
PROSTOROV IN OPREME
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazovali samostojnost in
fleksibilnost ter sposobnost timskega dela. Posebnost delovnega mesta je izmensko delo z možnostjo neenakomernega
delovnega časa in tudi dela preko polnega delovnega časa - po potreb
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SILVANA LAUTAR, 01 70 95 361, silva[email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
100/172
KOVINOPLASTIKA LOŽ družba pooblaščenka,
d.d., CESTA 19. OKTOBRA 57, 1386 STARI
TRG PRI LOŽU
Št. prijave: ME93825
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TOČENJE IN STREŽBA PIJAČE IN HRANE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski
jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Veselje do dela v gostinstvu. Samostojnost, odgovornost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTINA LAH, 041/847-821, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA GOSTOV V KAVARNI, DELO Z BLAGAJNO, PRIPRAVA PRIGRIZKOV IN PIJAČ, SKRB ZA RED IN
ČISTOČO, VZDRŽEVANJE IN UREJANJE LOKALA IN OKOLICE (IGRIŠČA, PARK), PRIPRAVA OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA
DOGODKE IN PIKNIKE, OBJAVE NA SPLETNI STRANI, OSTALO PO NAVODILIH
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,
Možnost podaljšanja pogodbe v primeru, da se delavec izkaže.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ ŠVAJNCER, -, [email protected]
HIJA gostinstvo in turizem d.o.o.,
ANDREJČJE 2, 1385 NOVA VAS
Št. prijave: HG00461
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
M GENOM, trgovina in storitve, d.o.o., Tržaška
cesta 81 A, 1370 LOGATEC
Št. prijave: ME98103
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Gradbeni nadzorniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA (SKUPINOVODJA) NA GRADBIŠČU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVODJA NA GRADBIŠČU, NARČTOVANJE, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA DELA, PRIPRAVA TEHNIČNE
DOKUMENTACIJE, ORGANIZACIJE GRADBIŠČA, VODENJE GR. DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE NADZORA ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 20 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA KOVAČ, 01 709 08 00, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
101/172
LEVAR prevozi, gradbeništvo, trgovina in
inženirig d.o.o., Podskrajnik 22, 1380
CERKNICA
Št. prijave: HF99915
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDANJE, BETONIRANJE, TLAKOVANJE,...
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAMJAN SMRTNIK, 041-637-734, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
DAMOS podjetje za gradbeništvo in trgovino
d.o.o. Vrhnika, VELIKA LIGOJNA 20, 1360
VRHNIKA
Št. prijave: ME95016
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: EKREM EMRIĆ, 070 818 992, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
EMGRAD, gradbeništvo, Ekrem Emrić s.p.,
Verd 77, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME96957
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VKV VODOINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBČASNO VODENJE MANJŠE SKUPINE DELAVCEV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH
VODOINŠTALATERSKIH DEL, ODČITAVANJE IN MENJAVA VODOMEROV, OPRAVLJANJE VSEH STROJNIH IN MONTAŽNIH
DEL PRI NOVOGRADNJAH IN REKONSTRUKCIJAH VODOVODNEGA OMREŽJA, POPRAVILO STROJNIH NAPRAV NA Č
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Izpit za traktor in
bager
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
102/172
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika,
d.o.o., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME81464
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
Gradbinci zaključnih del ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTIRANJE STAVBNEGA POHIŠTVA
Izobrazba: osnovnošolska, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
OKNA IN VRATA NAGODE, proizvodnja oken
in vrat, d.o.o., Tržaška cesta 64, 1370
LOGATEC
Št. prijave: ME94345
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Pleskarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SLIKOPLESKARSKA, FASADERSKA DELA IN IZVAJANJE SUHOMONTAŽNIH GRADENJ.
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Samostojnost pri delu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: STANE ŠVIGELJ, 041 747 833
Urnik dela: dopoldan
PLESKANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
STANKO ŠVIGELJ S.P., Hotedršica 6 A, 1372
HOTEDRŠICA
Št. prijave: HG00280
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC-SVETOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA, SVETOVANJE PRI IZBIRI, UPORABI IN NEGI OČESNIH OPTIČNIH PRIPOMOČKOV.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, slovenski jezik
razumevanje tekoče, TRENUTNO SKRAJŠAN DELOVNI ČAS, V PRIHODNJE 8 URNI, KRAJŠI DELOVNI ČAS OD 10h DO 20 h
NA TEDEN. OSNOVNO RAČUNALNIŠKO ZNANJE.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: JELENA KONDIĆ, 040 303 006, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
103/172
OPTIKA ADUT, specializirana trgovina z očali
in optičnimi pripomočki, Jelena Kondić, s.p.,
Robova cesta 6, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: HF96234
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Upravljavci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC STROJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE STROJEV ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ GUME/PLASTIKE, VEČINOMA DROBNI IZDELKI ZA
AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, SKRB ZA KVALITETO.
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, Prednost imajo osebe iz okolice Vrhnike, delo poteka v 3
izmenah, kasneje možna zaposlitev za nedoločen čas.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJETA BORŠTNIK, 01 364 80 54, [email protected]
SILIKO proizvodno podjetje, storitve in
trgovina, d.o.o., Tržaška cesta 31, 1360
VRHNIKA
Št. prijave: ME76664
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Tehniki za strojništvo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONTROLOR NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREGLEDNIK- KONTROLOR NA TEHNIČNIH PREGLEDIH Z OPRAVLJENIM IZPITOM ZA PREGLEDNIKA.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, delo s preglednicami - zahtevno, delo z
bazami podatkov - zahtevno, Opravljen izpit za kontrolorja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: NIKO BAJC, 041 620530, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
MODRI CENTER prodaja in servisiranje vozil
d.o.o., Goriška cesta 75, 5270 AJDOVŠČINA
Št. prijave: HG02340
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Kleparji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLEPAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: MONTAŽA VSEH VRST KLEPARSKIH ELEMENTOV
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih
sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: TOMAŽ TREVEN, 031 734 027, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.100,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
104/172
KROVEC, tesarstvo, krovstvo, kleparstvo,
d.o.o., Smrečje 31 A, 1354 HORJUL
Št. prijave: ME65875
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER CEVI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PO IZOMETRIČNIH NAČRTIH JE POTREBNO SESTAVITI CEV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, Obvezno znanje izometrije/branje nacrtov, iznajdlivost na
delovnem mestu, možnost podalj. del. razmerja. Pričetek dela je v začetku aprila. Delo se izvaja na Nizozemskem ali v Italiji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SANDI FERENC, +31 646 87 3191, [email protected]
Predvideno plačilo: 950,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Konstrukcije Metaliks d.o.o., Gradišnikova
ulica 22, 1353 BOROVNICA
Št. prijave: ME67586
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Menedžerji za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošte
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOORDINATOR SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V SKLADIŠČU, SPREMLJANJE IN UVAJANJE SODOBNIH TER
OPTIMALNIH REŠITEV NA PODROČJU SKLADIŠČENJA, SKRB ZA KAKOVOSTEN IN NATANČEN PREVZEM BLAGA,
SKLADIŠČENJE IN ODDAJO BLAGA, ODGOVORNOST ZA ZALOGE V SKLADIŠČU, POPIS ZALOG (
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, V. ali VI. st. ekonomske ali druge
ustrezne smeri izobrazbe, smisel za organizacijo skladiščenga poslovanja, računalniška pismenost, izpit za viličarja,
sposobnost odločanja, prevzemanja odgovornosti, samoiniciativnost, discipliniranost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: - -, ., [email protected]
FARMICOM farmacevtska družba d.o.o.,
Obrtna cona Logatec 30, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HG00094
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEVAD KARAJKOVIĆ, 041 852 573, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
105/172
BASK avtoprevozništvo in storitve d.o.o.,
Robova cesta 56, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: MD48408
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. E, slovenski jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, koda 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEVAD KARAJKOVIĆ, 041 852 573, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU.
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E,B1,C1,CE, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje
dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ANDREJ ZAJEC, 041 624 715, [email protected]
BASK avtoprevozništvo in storitve d.o.o.,
Robova cesta 56, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME50379
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
ZAJEC ANDREJ TRANSPORT d.o.o.,
Turnovše 18, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME92344
Rok prijave na to objavo: 04.05.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE KUPCEM, ZLAGANJE BLAGA NA PRODAJNE POLICE, BLAGAJNIŠKO
POSLOVANJE, IZDELAVA DEKLARACIJ, PREVAJANJE (SLOVENSKI - ITALIJANSKI JEZIK).
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik
razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo
z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Obvezno je znanje italijanskega jezika. Zaželjeno
poznavanje zakonodaje s področja trgovinskega poslovanja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIN LIU, 01 620 96 73, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
106/172
LI MING, trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Tržaška cesta 3, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HF97607
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA
PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GR
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Poznavanje računalniških programov: word, excel, internet, elektronska pošta, Lotus Notes, obvezno
usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit iz upravnega postopka, znanje uradnega jezika. Kandidati: ne smejo biti
pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje iz področja
lokalne samouprave, še posebej iz področja priprave potrdil iz uradnih evidenc (zlasti lokacijske informacije, potrdila o
namenski rabi prostora) in področja priprave prostorskih aktov občine. Slednji kandidati bodo imeli prednost pri izbiri.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJ VRHUNC, 01 759 06 37, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTA - ODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO VODENJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV, ODGOVOREN ZA FINANČNO IN TEHNIČNO
USPEŠNOST PROJEKTOV, ODGOVOREN ZA VARNO DELO NA GRADBIŠČU.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških
omrežij - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Univ. dipl. ing. gradbeništva lia diplomirani ing. gradbeništva. Vpis v
inženirsko zbornico za odgovornega vodjo zahtevnih del, strokovni izpit.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: TILEN ERJAVEC, 041 782 164, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50 A, 1370
LOGATEC
Št. prijave: ME97983
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
AS - PRIMUS gradnja, inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28,
1386 STARI TRG PRI LOŽU
Št. prijave: HF99517
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK, SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE ULTRAZVOČNIH PREGLEDOV TREBUHA, MEHKIH TKIV, SKLEPOV, VRATNIH ŽIL,
ŠČITNICE;
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 8 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, Licenca specialista rentgenologa
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VLASTA JUSTIN, 01 750 82 20, [email protected]
107/172
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska
cesta 2, 1370 LOGATEC
Št. prijave: ME94834
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zobozdravniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DR.DENTALNE MEDICINE, SPECIALIST ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALISTIČNO STROKOVNO DELO NA PODROČJU ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zobozdravstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, Licenca
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JUSTIN VLASTA, 01 7508 220, [email protected]
108/172
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska
cesta 2, 1370 LOGATEC
Št. prijave: ME95002
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 20.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
Bazen DOMŽALE,KAMNIK
ADMINISTRACIJA
Poslovni sekretarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V ADMINISTRACIJI, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, DELO Z RAČUNALNIKOM, POZNAVANJE
SODNIH POSTOPKOV, PREDNOST IMAJO KANDIDATI Z VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI V ODVETNIŠKI PISARNI IN/ALI SODIŠČU,
SLEPO TIPKANJE, SESTAVA DOPISOV, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tajniško in administrativno delo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, OBVEZNO SE NAJ PRIJAVIJO SAMO KANDIDATI, KI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVANE POGOJE
(IZKUŠNJE NA SODIŠČU).
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZALA DOLES, 040 702 012, [email protected]
Predvideno plačilo: 860,00 EUR bruto
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - MŽ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OSNOVNE NALOGE POSLOVNEGA SEKRETARJA IN NALOGE S PODROČJA DOKUMENTIRANJA,
KADROVSKEGA PODROČJA, JAVNIH ZAVODOV, ZAKONODAJE, ARHIVIRANJE, ITD.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, NATANČNOST, ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST, ODGOVORNOST, STROKOVNOST, ETIČNOST,
HUMANOST
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
109/172
PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE MIRKO
FILIPOVIĆ s.p., Kolodvorska cesta 6, 1230
DOMŽALE
Št. prijave: HG00492
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE,
Ropretova cesta 23, 1234 MENGEŠ
Št. prijave: ME94362
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Tajniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA, NABAVA, ADMINISTRACIJA.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik
razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA BRUMEC, 01 530 91 54, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
RMB družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
BRODIŠČE 14, 1236 TRZIN
Št. prijave: ME96090
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J032001 - ČISTILEC II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DNEVNA IN TEDENSKA IN MESEČNA ČIŠČENJA AMBULANTNIH,SANITARNIH IN OSTALIH PRIPADAJOČIH
PROSTOROV ZD (HODNIKI, STOPNICE, VHODI…) PO PROGRAMU OBVLADOVANJA ČISTOČE, ČIŠČENJE MANJŠIH
STEKLENIH POVRŠIN, RAZKUŽEVANJE DOLOČENIH POVRŠIN IN PREDMETOV (TLA, STENE, K
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
Zdravstvena sposobnost za delo. Delovno razmerje se sklepa za določen čas, čas nadomeščanja odsotne delavke.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PRELC, [email protected]
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA
KAMNIK, NOVI TRG 26, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME94527
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK. SERVISER MEDICINSKE OPREME IN PRIPOMOČKOV.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, srbski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Reference javnih zavodov ali podjetij, ki izkazujejo izpolnjevanje znanja,
servisiranja medicinske opreme.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAMJANA JENKO, 01 530 26 00, [email protected]
110/172
MEDICOENGINEERING d.o.o., podjetje za
projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje
investicijskih projektov, PREVALE 1, 1236
TRZIN
Št. prijave: HG02505
Rok prijave na to objavo: 04.05.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GLAVNI KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRA DNEVNO PRIPRAVO IN KUHANJE OBROKOV, RAZPOREJA DELOVNE NALOGE DELAVCEM V
KUHINJI, PRIPRAVLJA OBROKE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V SKLADU S SMERNICAMI ZDRAVE PREHRANE,
ORGANIZIRA EKONOMSKO, HIGIENSKO IN STROKOVNO USTREZEN TRANSPORT JEDI, VODI EVIDEN
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Poznavanje HACCP
sistema, vodstvene in organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, psihofizična kondicija, osebna urejenost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA ALBIANI, 01 830-32-11, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR IN PICOPEK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, PRIPRAVLJENJE MALIC, PEKA PIC IN OSTALA DELA V KUHINJI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Prošnje poslati na
mail [email protected]
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTINA JAGODIC, 070 739 960, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA
MAISTRA KAMNIK, Novi trg 41 A, 1241
KAMNIK
Št. prijave: ME90647
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
G3 PLUS, GOSTINSTVO MARTINA JAGODIC
s.p., Radomeljska cesta 18, 1241 KAMNIK
Št. prijave: MD97270
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČE.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Poslati prošnje na
mail [email protected]
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTINA JAGODIC, 070 739 960, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR neto
Urnik dela: dvoizmensko
111/172
G3 PLUS, GOSTINSTVO MARTINA JAGODIC
s.p., Radomeljska cesta 18, 1241 KAMNIK
Št. prijave: MD97284
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELA NATAKARJA SO RAZDELJENA NA POSAMEZNE FAZE IN SICER NA: 1. PRIPRAVLJALNA DELA, KI
JIH OPRAVI V NATAKARSKI PRIPRAVLJALNICI, KJER POTEKA PRIPRAVA PERILA, NAMIZNEGA INVENTARJA IN UREDITEV
SERVISNIH VOZIČKOV, 2. PRIPRAVLJALNA DELA V JEDILNICI OZIROMA V PR
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PRIMOŽ REPNIK, 051 300 357, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V STREŽBI V MIRNEM KAVA BARU.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 01.10.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., ., [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
GOSTILNA REPNIK, PRIMOŽ REPNIK S.P.,
Vrhpolje pri Kamniku 186, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME88982
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
TITANI gostinstvo in trgovina d.o.o. TITANI
gostinstvo in trgovina d.o.o., Poslovna enota
KAVA BAR MAMA, Ljubljanska cesta 50, 1236
TRZIN
Št. prijave: HF99869
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Inženirji gradbeništva
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI TEHNIK/INŽENIR GRADBENIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA GRADBENE KNJIGE IN OBRAČUNA, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA GRADBIŠČU,
IZDELAVA PONUDB
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje zahtevno, Program Autocad
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MILENCA BERLEC, 051 393 811, [email protected]
112/172
GP ASLANI podjetje za gradbeno dejavnost,
d.o.o., SLAMNIKARSKA CESTA 3, 1230
DOMŽALE
Št. prijave: ME93063
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE, POPRAVILA IN REKONSTRUKCIJE INDUSTRIJSKIH TIROV IN KRETNIC.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma možnost podaljšanja del. razmerja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, 15 dni poskusne dobe. Delo se opravlja večinoma v Ljubljani.
Iz Domžal je prevoz zagotovljen.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: VALENTIN NESTIČ, 041 621 976
Urnik dela: dopoldan
NERITIR, inženiring, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., Šumberška cesta 52, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: HG01760
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Krovci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLEPAR - KROVEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO NA TERENU IN DELO NA VIŠINI, IZDELAVA IN MONTAŽA KLEPARSKIH STREŠNIH ELEMENTOV IZ
KOVINSKIH IN NEKOVINSKIH MATERIALOV, PREKRIVANJE IN VZDRŽEVANJE STREH Z RAZLIČINIMI KRITINAMI.
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo december 2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Večletne delovne izkušnje. Pripravljenost za nadurno delo, natančnost, odgovornost, delavnost, samostojno
opravljanje del. Možnost podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZORAN SODNIK, 041 719 499, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
STREHA SODNIK, kleparska in krovska dela,
d.o.o., GMAJNICA 7 A, 1218 KOMENDA
Št. prijave: HF98650
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SERVISIRANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV, KLIMATSKIH NAPRAV, HLADILNE TEHNIKE,
REKUPERATORJEV, ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
pisanje zelo dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: GREGOR HAFNER, 031 398 425, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
113/172
KLIMA HAFNER, montaža in servisiranje
prezračevalnih naprav, d.o.o., PŠATA 74, 1262
DOL PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME95644
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Učitelji splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
Potrdilo o nekaznovanosti. Zaželeno je, da ima kandidat opravljen program Zgodnje poučevanje angleščine za razredni pouk.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MOJCA RODE ŠKRJANC, 01 830 37 80, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA, ŠUTNA 39,
1241 KAMNIK
Št. prijave: ME94038
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK- PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOSTAVA BLAGA KUPCEM, PRODAJA, SPREJEMANJE NAROČIL, AMBULANTNA PRODAJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, 6 mes, voz. izpit kat. B, poznavanje računalniških
omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, poznavanje rož
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PETER HUBAT, 041 617 355, [email protected]
HUBAT, vrtnarstvo, avtoprevozništvo in
trgovina, d.o.o., DOBENO 75, 1234 MENGEŠ
Št. prijave: ME85739
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST NA TERENU / S IN J PRIMORSKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TRŽENJE IZDELKOV ZA AVTOPRALNICE, SERVISNE, AVTOMEHANIČNE TER KLEPARSKE DELAVNICE.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PRIMOŽ JUHART, 01-7219-348, [email protected]
114/172
JUVI trgovina, marketing, svetovanje,
posredovanje in storitvena dejavnost,
Domžale, d.o.o., DRAGARJEVA ULICA 20,
1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME86688
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI FRIZER ZA MOŠKE
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ANTON KOMATAR, 01 7211-623
Urnik dela: deljen delovni čas
"MOŠKO FRIZERSTVO" ANTON KOMATAR
S.P., KOLIŠKA ULICA 1, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: HG01791
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
RAČUNALNIŠTVO, PROGRAMIRANJE, IT
Strokovnjaki za podatkovne baze in računalniška omrežja, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT ZA IT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NUDENJE SPLOŠNE PODPORE SKRBNIKU ZA IT PODPORO, ODGOVORNEMU ZA SLOVENIJO, KI ZA
PODJETJE SPORTS DIRECT POKRIVA TUDI PODRUŽNICE V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Računalniške vede
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma po dogovoru, z možnosjo podaljšanja in kasneje za nedoločen čas,
polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje
računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, LAN
(AD, DOMENE, DHCP, DNS), Windows server 2008/2012 R2, Citrix XEN7/XenApp, naprave Cisco – odpravljanje napak in
konfiguriranje, SQL server / Oracle … queriji, SP, storitve za poročanje, MS Office, MS Exchange, Share Point. Strojna
oprema: odpravljanje napak, diagnostika, konfiguriranje in manjša popravila (različni tipi delovnih postaj/tiskalnikov,
najpogosteje Dell/HP/Brother). CV pošljite v angleškem jeziku po e-pošti.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ILHAN HARTIGAN, 00 44 870 333 94 00, [email protected]
115/172
Sportsdirect.comSLVN športne trgovine
d.o.o., PLANJAVA 4, 1236 TRZIN
Št. prijave: ME97310
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNOVODSKI DELAVEC I – GLAVNI KNJIGOVODJA V FINANČNEM KNJIGOVODSTVU
- M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRAVILNO, AŽURNO IN CELOVITO KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNI KNJIGI, RAVILNO
UPOŠTEVANJE VELJAVNE ZAKONODAJE NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST, DAVKA OD DOHODKA
PRAVNIH OSEB IN SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV, USKLAJENOST PODATKOV IZ ANALITIČ
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Dobro poznavanje področja
računovodskega poslovanja, slovenskih računovodskih standardov, davčne zakonodaje s področja DDV in DDPO, dobra
računalniško pismenost (Excel, Word, internet, e-pošta), natančnost, samoiniciativnost, odgovornost, smisel za sodelovanje
in pomoč sodelavcem. Možnost podaljšanja za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTINA LOGAR, 01 7290 152, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
INTOS invalidsko podjetje d.o.o.,
ŠARANOVIČEVA CESTA 35, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME97341
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA FAKTURIRANJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SALDOKONTI KUPCEV, DOBAVITELJEV. KNJIŽENJE IZPISKOV. IZTERJAVA NEPLAČNIKOV.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KADROVSKA SLUŽBA, 01 560 31 26, [email protected]
116/172
AKTIVA UPRAVLJANJE, upravljanje in
vzdrževanje d.o.o., Ljubljanska cesta 12 F,
1236 TRZIN
Št. prijave: ME95704
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONSTRUKTER / RAZVIJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: 3D MODELIRANJE IN PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, KONSTRUKCIJA ENOSTAVNIH ORODIJ ZA
BRIZGANJE PLASTIKE, VODENJE IN NADZOR NAD PROCESOM IZDELAVE ORODJA, R&D NA PODROČJU RAZVOJA NOVIH
PLASTIČNIH IZDELKOV, MATERIALOV IN PROIZVODNJE ITD., KONSTRUKCIJA RAZL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Odlično znanje
PTC Creo Parametric ali podobnega programa
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA OJSTERŠEK, 01 831 93 86, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SOPI, družba za razvoj, proizvodnjo in prodajo
plastične embalaže d.o.o., Kamniška cesta 24,
1235 RADOMLJE
Št. prijave: ME88186
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
TEKSTIL, USNJE
Krojači, šiviljci, izdelovalci, usnjenih in krznenih oblačil, klobučarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŠIVILJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ŠIVANJE USNJENE GALANTERIJE IN ROKOVNIKOV
Izobrazba: osnovnošolska, Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma 4 mesece, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: GREGOR PAVLIN, 031 833 029, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
117/172
PAVLIN GREGOR S.P. - USNJENA
GALANTERIJA PAVLIN, JARŠKA CESTA 9,
1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME97355
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI DELAVEC V SKLADIŠČU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: FIŽIČNA DELA, PRELAGANJE BREMEN DO 25 KG, VOŽNJA Z VILIČARJEM, VNAŠANJE PODATKOV V
RAČUNALNIK
Izobrazba: srednja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Kandidati, ki
znajo poleg slovenskega, ki je obvezen, še kak drug, ali več drugih jezikov imajo prednost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANKO LUBEJ, 041/622-857, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
FIST podjetje za finančni inženiring,
ekonomske storitve in trgovino, d.o.o.,
Brodišče 4, 1236 TRZIN
Št. prijave: MF00417
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOV. VOZILA V DOMAČEM MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOŽNJA VLAČILCA S POLPRIKLOPNIKOM NA RELACIJI SLO- AT IN OBČASNO DE. VIKENDI SO PROSTI.
POMOČ PRI NATOVORU IN RAZTOVORU BLAGA.
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,C,E,C1E,C1,CE, nemški jezik
razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, Iščemo samoiniciativno, odgovorno, fleksibilno osebo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DUNJA KOŽELJ, 018343008, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - KAMIONA S PRIKOLICO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA NA MEDNARODNIH PROGAH V EU
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. C,E, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ FOLTYN, 040 455 605, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
118/172
TRANSPORT KOŽELJ, podjetje za transport in
svetovanje d.o.o., Moste 79 B, 1218
KOMENDA
Št. prijave: ME91548
Rok prijave na to objavo: 04.05.2015
NT - TRANSPORT, Mednarodni prevozi d.o.o.,
MOSTE 2 F, 1218 KOMENDA
Št. prijave: ME43672
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZI V NOTRANJEM PROMETU
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. C,E, ADR IZPIT - NI POGOJ
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAŠA KRALJ, 070 778 858, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK VOZILA NAD 6500 KG MASE NA MEDNARODNIH RELACIJAH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE Z VOZILOM NAD 6500 KG MASE NA MEDNARODNIH
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: NINA JARC, 01 72 44 348, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
BURGER podjetje za zaključna dela v
gradbeništvu d.o.o., PUCHOVA ULICA 5, 1235
RADOMLJE
Št. prijave: ME53006
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MATENI S.C. d.o.o. podjetje za mednarodni
transport, špedicijo rent a car, uvoz-izvoz in
trgovino, Brejčeva 19, Domžale, BREJČEVA
ULICA 19, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME56519
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK V PRODAJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: AKTIVNE TRŽNE IN PRODAJNE AKTIVNOSTI, KOMUNIKACIJA S POTENCIALNIMI STRANKAMI IN ŽE
OBSTOJEČIMI KUPCI, PRIPRAVA PREDSTAVITEV, PONUDB IN OSTALEGA PRODAJNEGA MATERIALA, OSTALE NALOGE.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, francoski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, španski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, kitajski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje
zadovoljivo, arabski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA OJSTERŠEK, 01 831 93 86, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
119/172
SOPI, družba za razvoj, proizvodnjo in prodajo
plastične embalaže d.o.o., Kamniška cesta 24,
1235 RADOMLJE
Št. prijave: ME88310
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Demonstratorji za prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC, PROMOTOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDSTAVITEV IZDELKA IN ZBIRANJE PODATKOV ZAINTERESIRANIH KUPCEV
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Novinarstvo in poročevalstvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Komunikativnost,
urejenost, zainteresiranost
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BRANKA KOBAU, 5605 776, [email protected]
AVTO AKTIV INTERMERCATUS, mednarodna
trgovina, d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 24,
1236 TRZIN
Št. prijave: ME95888
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Menedžerji v zdravstvu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: B017334 - DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER POSLOVANJE
ZAVODA, VODENJE STROKOVNEGA DELA ZAVODA, ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST TER STROKOVNOST DELA
ZAVODA, PRIPRAVLJANJE PROGRAMA DELA ZAVODA ITD.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 leta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih
sistemov - osnovno, Zdravstvena sposobnost za delo in veljavna zdravniška licenca za delo. Dodatni pogoji - najmanj pet let
delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih organizacijske in strokovne
sposobnosti, kar se dokazuje s svojim minulim delom. Kandidati naj k pisni vlogi priložijo naslednja dokazila: kopijo diplome,
kopijo delovne knjižice, dokazila o organizacijskih in strokovnih, sposobnostih, program dela in razvoja Zdravstvenega doma
Kamnik za mandatno obdobje. Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik, s pripisom "Razpis za delovno mesto direktorja – ne odpiraj!" do vključno 30. aprila 2015.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PRELC, [email protected]
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA
KAMNIK, NOVI TRG 26, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME98242
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Fizioterapevti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FIZIOTERAPEVT I - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN
IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO,
PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA, ELEKTRO TERAPIJA, HIDROTERAPIJA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Potrdilo o nekaznovanju in da niste v sodnem postopku. Dipl.
fizioterapevt.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA PAVLINIČ, 01/8317-444, [email protected]
120/172
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE,
REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE
KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME58510
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Zdravstveni strokovnjaki, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: UVAJANJE - PRIPRAVNIŠTVO DELOVNE TERAPIJE ZA STAROSTNIKE.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Veselje do
dela s starostniki.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MOJCA GOLOB, 01 7237 228, [email protected]
121/172
DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13,
1234 MENGEŠ
Št. prijave: HG02172
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 20.04.2015
Bazen GROSUPLJE,KOČEVJE,RIBNICA
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Zidarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZIDARSKIH IN DRUGIH POMOŽNIH GRADBENIH DEL.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHA ARKO, 041 827 205, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE S TGM
MIHA ARKO S.P., ZAMOSTEC 37, 1317
SODRAŽICA
Št. prijave: HG00765
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V GRADBENIŠTVU - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: POLAGANJE TLAKOVCEV, IZDELAVA ŠKARP, FASADERSTVO.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NADJA MEDEN HRIBAR, 041/356-212
Urnik dela: dopoldan
NMH, gostinstvo in storitve, d.o.o., VELIKE
LIPLJENE 11, 1311 TURJAK
Št. prijave: HG00168
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Krovci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČNIK PRI KROVSKIH DELIH.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SUVAD PONJEVIĆ, 041-232-942
Urnik dela: dopoldan
122/172
GRADBENIŠTVO BELKO SUVAD PONJEVIĆ
S.P., Lobček 47, 1290 GROSUPLJE
Št. prijave: HF98158
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Keramiki ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KERAMIČAR - PEČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJEN KERAMIČAR -PEČAR
Izobrazba: srednja poklicna, Zdravstvena tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHA ŠEME, 041 871 200
Urnik dela: dopoldan
KERAMIČARSTVO MIHA ŠEME S.P.,
TROŠČINE 15, 1290 GROSUPLJE
Št. prijave: MF00309
Rok prijave na to objavo: 04.05.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU (SPECIALNI IN
REHABILITACIJSKI PEDAGOG) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE RAZVOJNEGA ODDELKA VRTCA, VODENJE DOKUMENTACIJE ODDELKA, DELO Z OTROCI S
POSEBNIMI POTREBAMI, SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI STROKOVNIMI SLUŽBAMI.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Varstvo otrok in skrb za mladostnike
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časvrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG. Upoštevali bomo kandidate, ki bodo prošnji priložili dokazila o izobrazbi ter
potrdilo o nekaznovanosti.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BRANKA KOVAČEK, 01 7887 160, [email protected]
123/172
VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine
Hirschaid 6, 1295 IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME95172
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMU POMOČI IN CELODNEVNEGA BIVANJA ZA
ZASVOJENE - "PELIKAN", CELODNEVNI PRIPRAVLJALNI TERAPEVTSKI CENTER VIŠNJA GORA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DEJAVNOSTI, PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IN DNEVNIH
AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, MOTIVIRANJE UPORABNIKOV ZA OPRAVLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI IN
ZA REHABILITACIJO, OPRAVLJANJE SPECIFIČNE DEJAVNOSTI PROGRAMA SKUPAJ
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Socialno delo in svetovanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 30 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, NAJMANJ VII. STOPNJA IZOBRAZBE
DRUŽBOSLOVNE SMERI (SPECIALNA PEDAGOGIKA, PSIHOLOGIJA, PSIHOTERAPIJA, ALTERNATIVNO DRUGE
DRUŽBOSLOVNE SMERI) SPOSOBNOST MOTIVIRANJA, SPREMLJANJA IN LASTNEGA PRESOJANJA, KOMUNIKACIJSKE
VEŠČINE, SPOSOBNOST ORGANIZIRANJA DELA IN DELA V STROKOVNEM TIMU, IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH
MESTIH, ZAŽELENE SO IZKUŠNJE NEPOSREDNEGA DELA Z UPORABNIKI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
(ŠTUDIJSKA PRAKSA, PROSTOVOLJNO DELO).
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALEKSEJ MIŠČIČ, 030 646 944, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
ZAVOD PELIKAN - KARITAS zavod za
socialno varstveno, preventivno, vzgojno
izobraževalno in zdravstveno delo, LITIJSKA
CESTA 24, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94376
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Menedžerji za trženje in prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATIVNI VODJA PODROČJA ZA PODROČJE NABAVE, PRODAJE IN TRŽENJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NABAVA, PRODAJA, LOGISTIKA, TRŽENJE, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA IN ORGANIZACIJA
PROJEKTOV.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,
POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE IN SODELOVANJE Z DOMAČIMI IN TUJIMI DOBAVITELJI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA KADUNC, 01 7888 89 11, [email protected]
124/172
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290
GROSUPLJE
Št. prijave: ME98793
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN RAZVOJ SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI IN NOVIMI KUPCI, PRIPRAVA PLANOV PRODAJE,
POSTAVLJANJE PRODAJNIH CILJEV IN PRODAJNIH PRIORITET, SPREMLJANJE REALIZACIJE PRODAJE, PRIPRAVA
ANALIZ IN POROČIL, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA CENIKA, VODENJE SPREMEMB, SP
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DOBRO
POZNAVANJE PODROČJA DELA, ZNANJE VODENJA, DOBRA ORGANIZACIJA DELA, POZNAVANJE STANDARDA ISO TS
16949, DOBRE POGAJALSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO, SAMOINICIATIVNOST,
MOTIVIRANOST, PRIPADNOST, LOJALNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90801
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO SE NAHAJA IN IZVAJA V MODERNO OPREMLJENEM FRIZERSKEM SALONU IN LOKACIJI
GROSUPLJE, PREŠERNOVA 80. VSA FRIZERSKA DELA IN V ZVEZI Z NJIM VELIKE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA FICKO, 031 817 332, [email protected]
Urnik dela: popoldan
FRIZERSKI SALON " LIDIJA " FICKO LIDIJA
S.P., Ulica Gradnikove brigade 8, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99349
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Varnostniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK - M/Ž
Število delavcev: 15
Opis del in nalog: VAROVANJE GARAŽ V LJUBLJANI
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Varnostnik/varnostnica
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA LUNDER, -, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
125/172
VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje,
d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: ME96593
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA PAPIRJA, TISKARSTVO
Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNA DELA V LESNI PROIZVODNJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZLAGANJE IN SORTIRANJE DESK, DELO Z MOTORNO ŽAGO, KROJENJE HLODOVINE ...
Izobrazba: nižja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gozdarstvo in lov
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: NEVENKA STRNAD, 01/ 7862 808, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
WOOD TRADE Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Taborska cesta 36, 1290
GROSUPLJE
Št. prijave: ME71133
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, ŽIVILSTVO, VETERINA
Veterinarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DR. VETERINARSKE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA TERENU IN V AMBULANTI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Veterinarstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje
- osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: GORAZD SKUBIC, 01 7877 111, [email protected]
126/172
VETERINA DOBRO-GROSUPLJE D.O.O.,
Ljubljanska cesta 2 B, 1295 IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME95540
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Menedžerji za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA LINIJE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA LINIJE ZA ZAGON IN SKRB ZA NJENO NEMOTENO DELOVANJE VODENJE, NAČRTOVANJE,
ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA OPERATIVNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL LINIJE
OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL...
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Natančnost, ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost
timskega dela. Ustrezne kandidate iščemo za PE Baterije in Potenciometri na lokaciji Šentvid pri Stični.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ROMANA MARTINJAK, 01 500 42 42, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROIZVODNJE BRIZGANJA PLASTIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZACIJA PROIZVODNJE BRIZGANJA PLASTIKE, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN
ZAKLJUČEVANJE DELOVNIH NALOGOV, NADZOR NAD DOSEGANJEM DELOVNIH NORMATIVOV IN UKREPANJE OB
NEGATIVNIH TRENDIH, OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV, PREDLAGANJE IN IZVAJANJE TEH
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki
besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, POZNAVANJE STANDARDA
KAKOVOSTI ISO TS 16949 IN ISO 14001, DOBRO POZNAVANJE PODROČJA DELA, ZNANJE VODENJA IN DOBRA
ORGANIZACIJA DELA, DOBRR POGAJALSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO,
SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST, PRIPADNOST, LOJALNOST.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
127/172
ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.,
Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME81342
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90850
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Inženirji in tehnologi v industriji in proizvodnji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA KAKOVOSTI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU PO STANDARDU ISO TS 16949, ISO 14001 IN
OSTALIH STANDARDOV S PODROČJA DELA, KREIRANJE IN NADGRAJEVANJE SISTEMA KAKOVOSTI, VODENJE
KONTROLE KAKOVOSTI, OBVLADOVANJE KONTROLNE IN MERILNE OPREME, OBRAVNAVANJE R
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,
POZNAVANJE STANDARDA ISO TS 16949, ISO 14001 IN OSTALIH STANDARDOV KAKOVOSTI, DOBRO POZNAVANJE
PODROČJA DELA, ZNANJE VODENJA, DOBRA ORGANIZACIJA DELA, DOBRE POGAJALSKE IN KOMUNIKACIJSKE
LASTNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO, SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST, PRIPADNOST, LOJALNOST.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90829
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Delavci za ročno pakiranje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI (POLNILNICI) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POLNJENJE, OZNAČEVANJE IN PAKIRANJE PROIZVODOV, IZPOLNJEVANJE PREDPISANE
DOKUMENTACIJE, POROČANJE O PORABLJENEM IN POŠKODOVANEM REPROMATERIALU, SKRB ZA HIGIENO IN
UREJENOST PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SONJA MRAK, 05/330-26-43, [email protected]
128/172
AHA PLASTIK, Proizvodnja plastičnih
izdelkov, d.o.o. AHA PLASTIK d.o.o., PE
TEHNOCHEM, Jurjevica 49, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME90391
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V LESNI PROIZVODNJI V LOŠKEM POTOKU
Izobrazba: srednja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Delo v lesno predelovalni proizvodnji v kraju Loški Potok,
kjer nudimo tudi možnost bivanja. Zaželjeno je poznavanje dela z lesno-obdelovalnimi stroji, znanje enega tujega jezika
(angleški ali nemški), osnovno znanje računalništva, nudimo tudi možnost izobraževanja. Zaposlitev je za določen čas enega
meseca, kot poskusna doba, z možnostjo podaljšanja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOŠTJAN MAHKOVEC, 01 836 70 13, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
SI - CORE, trgovina, d.o.o., Travnik 18, 1318
LOŠKI POTOK
Št. prijave: ME98780
Rok prijave na to objavo: 17.05.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA, NADZOR IN IZVAJANJE VZDRŽEVANJA STROJNE OPREME IN NAPRAV TER OBJEKTA,
PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA LETNEGA PLANA VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN ORODJIH, IZVAJANJE
PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, NAROČANJE REZERVNIH DELOV, ORGANIZACIJA IN NADZOR NAD D
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DOBRO POZNAVANJE PODROČJA DELA,
ZNANJE VODENJA IN DOBRA ORGANIZACIJA DELA, POZNAVANJE STANDARDA ISO TS 16949, DOBRE POGAJALSKE IN
KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO, SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST, PRIPADNOST,
LOJALNOST.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
129/172
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90906
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Monterji in polagalci kablov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NASTAVLJALEC STROJEV IN ORODIJ V PROIZVODNJI KABELSKE KONFEKCIJE IN
PREDELAVI PLASTIČNIH MAS - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MENJAVA ORODIJ TER NASTAVITEV STROJEV , NASTAVITEV USTREZNIH PARAMETROV NA STROJIH,
ODPRAVA OKVAR IN ZAMENJAVA IZRABLJENIH DELOV, PREGLED IN KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN ORODIJ,
ZAHTEVNEJŠE OPERATIVNO DELO NA STROJIH.
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, SPECIFIČNA STROKOVNA
ZNANJA S PODROČJA ELEKTRO, STROJNEGA IN MEHANSKEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN OPREME V PROIZVODNJI,
DOBRA ORGANIZACIJA DELA, VZTRAJNOST, POZNAVANJE STANDARDOV S PODROČJA DELA.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME70476
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC/ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA ENOSTAVNEJŠIH ORODIJ ZA PROIZVODNJO NOVIH IZDELKOV NA PODLAGI NAČRTOV,
SODELOVANJE PRI VPENJANJU IN PRIPRAVI ORODJA, KONTROLA ORODJA MED DELOVANJEM STROJA, IZDELAVA
RAZLIČNIH PRIPOMOČKOV ALI NAPRAV, POPRAVLJANJE IN ZAMENJAVA IZTROŠENIH ORODIJ (BR
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, POZNAVANJE ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIKE, POZNAVANJE OBDELOVALNIH STROJEV,
OBVLADOVANJE TEHNOLOŠKIH ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH ORODIJ ALI OBDELOVALNIH PRIPOMOČKOV,
INOVATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST, SAMOSTOJNO IN TIMSKO DELO, PRIPADNOST
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90923
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Strugarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER NA CNC-REZALNEM STROJU, KOVINARSTVO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE CNC STROJA, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ANDREJ PAKIŽ, 040 345 882, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
130/172
RIKO TEAM kovinska industrija, d.o.o., Zavrti
3, 1317 SODRAŽICA
Št. prijave: ME38213
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC, LOŠKI POTOK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE, POPRAVILO IN SERVISIRANJE LESNOOBDELOVALNIH STROJEV TER VZDRŽEVANJE
INFRASTRUKTURE OBJEKTA, OKOLICE IN DRUGIH ZADEV.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, Zaželjeno je poznavanje električarskih
del in varjenja. Lokacija dela je v Loškem Potoku, kjer nudimo tudi možnost bivanja. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo
podaljšanja. Zbiramo izključno pisne prijave.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
SI - CORE, trgovina, d.o.o., Travnik 18, 1318
LOŠKI POTOK
Št. prijave: ME98836
Rok prijave na to objavo: 17.05.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MEDNARODNI PREVOZI - PRETEŽNO NEMČIJA
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, zaželeno znanje nemškega jezika
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMON ŠTAJDOHAR, 051 353 834, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
INTER - ADAKS družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., MESTNI LOG V 27,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: ME94090
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Delavci za preprosta prekladalna dela
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNI DELAVEC - DELO V GROSUPLJEM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVZEM BLAGA IN SKLADIŠČENJE, IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ SLANC, [email protected]
131/172
SBS TRGOVINA d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
KOČEVSKA CESTA 20, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME86703
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TRGOVINA
Trgovski poslovodje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA POSLOVNE ENOTE TEHNOCHEM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOORDINACIJA PROCESOV PRODAJA - NABAVA - PROIZVODNJA - RAZVOJ, KONTAKTIRANJE
POSLOVNIH PARTNERJEV, PLANIRANJE, PRIPRAVA KALKULACIJ, PRIPRAVA PONUDB, USKLAJEVANJE CEN, PRIPRAVA
PRODAJNE DOKUMENTACIJE, POGAJANJA, RAZISKAVA TRŽIŠČA, ORGANIZACIJA PREVOZOV, PO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami
podatkov - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, SPOSOBNOST KOREKTNE POSLOVNE PISNE IN USTNE
KOMUNIKACIJE, HITRA ODZIVNOST, KOMUNIKATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST, ZANESLJIVOST IN FLEKSIBILNOST.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SONJA MRAK, 05/330-26-43, [email protected]
AHA PLASTIK, Proizvodnja plastičnih
izdelkov, d.o.o. AHA PLASTIK d.o.o., PE
TEHNOCHEM, Jurjevica 49, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME70874
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROJEKTNI VODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V LESNO-PREDELOVALNI TOVARNI V LOŠKEM POTOKU NA PODROČJU RAZVOJA NOVIH
PROJEKTOV IN PRODUKTOV TER VODENJA PROIZVODNJE. PROJEKTNI VODJA BO ZADOLŽEN ZA RAZVOJ IN VODENJE
NOVIH PROIZVODNIH PROGRAMOV, SODELOVAL PA BO TUDI NA RAZLIČNIH PODROČJIH OBSTOJEČE
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Zahtevano je poznavanje dela z lesnoobdelovalnimi stroji, poznavanje tehnologij (obdelave, izdelave) in strojne opreme, poznavanje materialov in procesov lesne
proizvodnje, organizacijska znanja, obvladovanje tehnik vodenja in dela z ljudmi, znanje vsaj enega tujega jezika (ang.ali
nem.) ter poznavanje programov AutoCad in/ali Solidworks in Mastercam. Pričakovane so tudi izkušnje na enakem ali
podobnem delovnem mestu. Nudimo možnost izobraževanja in možnost bivanja. Plačilo: 1.000,00 EUR / neto.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOŠTJAN MAHKOVEC, 01 836 70 13, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
132/172
SI - CORE, trgovina, d.o.o., Travnik 18, 1318
LOŠKI POTOK
Št. prijave: ME98884
Rok prijave na to objavo: 17.05.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti splošne medicine
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE POTREBNIH
DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, ODLOČANJE O NAPOTITVAH NA BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE IN
SPECIALIST. PREGLEDE OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV, POSVETOVANJE S SPECIALIST
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen strokovni
izpit - zaposlitev po programu dodatek za okrepljene ambulante. Medicinska fakulteta - smer medicina.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA LAKOTA, 837 22 48, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST IV, PPD2 - ZDRAVNIK SPEC. DRUŽINSKE MEDICINE E018011 M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, REDNO VKLJUČEVANJE V SLUŽBO NMP
(NAJMANJ 6,5 UR TEDENSKO) TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V ENOTI NMP (AMBULANTI IN
NA TERENU), VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO ODL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Vpis v register zdravnikov, veljavna licenca
za samostojno opravljanje dela. Končana medicinska fakulteta, opravljen strokovni izpit, specializacija iz družinske medicine
ali splošne medicine ali končana medicinska fakulteta, opravljen strokovni izpit - zdravnik brez specializacije z licenco PPD2
E017020
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA LAKOTA, 837 22 48, [email protected]
133/172
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA
RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 RIBNICA
Št. prijave: MD05605
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA
RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME57667
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPEC. PEDIATRIJE V/VI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOLOČANJE IN IZVAJANJE BOLNIŠNIČNEGA PROGRAMA ZDRAVLJENJA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAGDALENA URBANČIČ, 01 7887 450, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST IV, ŠIFRA DM E018009 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V OKULISTIČNI AMBULANTI, IZVAJANJE
SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV OČI IN VIDA, ZDRAVLJENJE OČESNIH BOLEZNI, PREDPISOVANJE USTREZNIH
PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA, IZVEDENSKA DELA ZA POTREBE MEDICINE DELA, PROM
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, delo z bazami
podatkov - osnovno, ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOG ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS 20 UR TEDENSKO, VPIS V
REGISTER ZDRAVNIKOV, LICENCA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: BOŽENA VESEL, 01 893 90 03, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - GINEKOLOG (ŠIFRA DM: E018013) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DISPANZERJU ZA ŽENSKE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, delo z bazami podatkov - osnovno, ZNANJE ENEGA SVETOVNEGA JEZIKA, VPIS V
REGISTER ZDRAVNIKOV, LICENCA. Izobrazba - dr.med.spec.ginekologije in porodništva.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA RAKO, 041 765 065, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.422,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
134/172
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK,
ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Št. prijave: ME16163
Rok prijave na to objavo: 15.05.2015
Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: MB25054
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: MA46527
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA ZA DELO, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA
ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH IN
KURATIVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDOV, PRESOJA STANJA S POMOČJO MEDICINSKO-DIAGNOSTIČN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, delo z bazami podatkov - osnovno, opravljen strokovni izpit, licenca za delo, opravljen specialistični izpit iz
ginekologije in porodništva
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA LAKOTA, 837 22 48, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA
RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME66989
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Zobozdravniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST III - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zobozdravstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, Opravljen strokovni izpit, veljavna licenca na področju čeljustne in zobne
ortopedije, tekoče znanje slovenskega jezika
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIRA ERŽEN, 01/781 90 20, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA,
CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16, 1295
IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME21972
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC I V DNEVNEM CENTRU KOČEVJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: REALIZACIJA SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV, PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA NAČTRA,
INFORMIRANJE IN SVETOVALNI RAZGOVORI S POSAMEZNIKI.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialno delo in svetovanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, OPRAVLJEN IZPIT IZ SOCIALNEGA VARSTVA. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA PORODNIŠKEM
DOPUSTU.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: VERA BOGATAJ, 01 230 78 30, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
135/172
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE, Cigaletova ulica 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95584
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOSPODINJEC-OSKRBOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELEPEC ŠAJN, 7810 710, [email protected]si
136/172
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB
GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE
Št. prijave: ME95033
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
DELODAJALEC IŠČE KANDIDATE NA ŠIRŠEM OBMOČJU DRŽAVE
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 20.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
ADMINISTRACIJA
Poslovni sekretarji
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOORDINATOR PROSTOVOLJSTVA NA EKOLOŠKIH KMETIJAH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZARA D.O.O. NUDI PROJEKTNO IN TEHNIČNO PODPORO PERSPEKTIVNIM IDEJAM S PODROČJA
KMETIJSTVA. SPREMLJAMO JIH OD NJIHOVE STROKOVNE ZASNOVE NA PAPIRJU DO PRENOSA NA PLODNA TLA IN
NADALJNJE ADMINISTRATIVNE IN SVETOVALNE PODPORE MED SAMIM IZVAJANJEM DEJAVNOSTI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje dobro, pisanje zelo dobro,
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe, pridobljeno ali v postopku pridobivanja
(študij) znanje slovenskega in angleškega jezika, odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti osnovna
računalniška znanja, osnovno poznavanje in zanimanje za področje ekološkega kmetijstva izkušnje s področja prostovoljstva
ali organizacije dogodkov pripravljenost na poslovna potovanja, motiviranost, proaktivnost in samostojno iniciativo za razvoj
delovnega področja. Nudimo: zanimivo in dinamično delo dodatno izobraževanje fleksibilnost pri izbiri lokacije dela možnost
gibljivega delovnega časa možnost dolgoročne zaposlitve pri naročniku (po določenem obdobju).
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti,
Kontakt za kandidate: JOŽE OCEPEK, 041 863 661, [email protected]
IZARA, inštitut za izvirno kmetijstvo, d.o.o.,
Škalska cesta 30 A, 3320 VELENJE
Št. prijave: ME91028
Rok prijave na to objavo: 18.05.2015
Receptorji (razen v hotelu)
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC NA RECEPCIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA RECEPCIJI HOTELA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
137/172
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG02661
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Dimnikarji, čistilci fasad
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIMNIKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DIMNIKARSKA DELA, PREDGLED IN ČIŠČENJE KURILNODIMOVODNIH NAPRAV, MERITVE DIMNIH EMISIJ
Izobrazba: srednja poklicna, Storitve za gospodinjstva
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma oz.možnost podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, dimnikarska šola
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: POLONA KUKOVEC, 02 740 04 00, [email protected]
EKOENERGETIKA-DIMNIKARSTVO družba za
varstvo okolja d.o.o., VRAZOVA ULICA 9, 2270
ORMOŽ
Št. prijave: HF94324
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
138/172
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG02812
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG02888
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Inženirji elektronike
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNJAKI ELEKTROTEHNIČNE STROKE - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SKUPINA BO DELALA IZKLJUČNO NA RAZVOJNO-RAZISKOVALNEM PROJEKTU, KI SMO GA
POIMENOVALI SMART FUSE MONITORING (SFM).
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno,
računalniško oblikovanje - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANJA VRTAČNIK, /, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota AJDOVŠČINA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNOLOG V VZDRŽEVANJU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAZVIJANJE IN GRADNJA ELEKTRONSKIH ELEMENTOV IN NAPRAV, PROGRAMIRANJE,..
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, Delovno mesto odpiramo na novo, zato izkušnje niso
potrebne, ampak jih bo kandidat pridobil skozi delo. Kandidatu bomo nudili vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja za
njegovo poklicno ter osebno rast. Od kandidata pričakujemo komunikativnost, samoiniciativnost, energičnost ter razvito
sposobnost za timsko delo. Zaželjeno je znanje angleškega, italijanskega jezika ter programa autoCAD in EPLAN
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJA LAVRENČIČ, 053643904, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
STRIP'S, Elektrotehnika - elektronika, d.o.o.,
KANDRŠE - DEL 7, 1252 VAČE
Št. prijave: ME70830
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Ajdovščina, TOVARNIŠKA CESTA 6 A, 5270
AJDOVŠČINA
Št. prijave: ME84122
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČARJI - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI ELEKTRIČARJI, AKTIVNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA, DELO V MEHIKI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
139/172
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME92483
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 15
Opis del in nalog: HIŠNA IN INDUSTRIJSKA ELEKTRIKA,DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: JESSICA GAJSER, 051609182, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: INDUSTRIJSKE, HIŠNE IN STROJNE ELEKTROINŠTALACIJE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER POTRČ, 041 409 445, [email protected]
Predvideno plačilo: 810,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - POLAGANJE ELEKTRIČNIH KABLOV - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: VSE VRSTE ELEKTRIČARSKIH DEL.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
Gre za osnovna dela s področja elektroinštalacij.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: PETRA LEŠEK, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
140/172
FRANC GAJSER, elektromontaža, d.o.o.,
Bolečka vas 5 B, 2323 PTUJSKA GORA
Št. prijave: ME89485
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
I.A.S., posredništvo in inženiring, d.o.o.,
Spodnja Hajdina 7, 2288 HAJDINA
Št. prijave: ME92941
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
GM Konstrukcije EA, holding, d.o.o., Rimska
ulica 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME85236
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota PESNICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - TUJINA - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ROBOTIZACIJA V AVTOINDUSTRIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Branje in
razumevanje električnih načrtov.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ DVORŠAK, 041 324 570, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINSTALATER/ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ELEKTROMONTAŽA/PRIKLOPI IND. TROJEV, TRANSPORTNIH LINIJ,INŠTALIRANJE ROBOROV,BRANJE
NAČRTOV, DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, branje načrtov,samostojno delo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRONIK/MEHATRONIK - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: KABLIRANJE,PRIKLOPI, VEZAVA OMARIC
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, ROČNE
SPRETNOSTI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
141/172
TAJA EMS, družba za turizem in storitve
d.o.o., Dolnja Počehova 16 Č, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU
Št. prijave: MB60922
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME92236
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME89730
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota METLIKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: HIŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, Prijavljajo naj se le
kandidati, ki jim delo v tujini ne predstavlja ovir. Delo poteka v Nemčiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DŽENAN VELAGIČ, e[email protected]
Urnik dela: dopoldan
ELEKTRO V&D elektroinštalacije Dženan
Velagić s.p., Ulica 1. maja 6, 8330 METLIKA
Št. prijave: ME82669
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Elektromehaniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTIČAR MONTER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIKLOP IN MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV,TRANSPORTNIH LINIJ,... VLEČENJE KABLOV, MONTAŽA
KABELSKIH POLIC, BRANJE ELEKTRONAČRTOV, DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, samoiniciativnost, samostojnost, pripravljenost za delo v tujini, znanje nemškega jezika,
možnost podaljšanja pogodbe
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ANGELA GOLOB, 070755511, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ELEKTROMONTAŽA INDUSTRIJSKE OPREME
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor, DELO SE OPRAVLJA V
TUJINI
Kontakt za kandidate: ANJA BEZJAK, 02/777 77 70, [email protected]
142/172
Montaže AG, montaže in drugo instaliranje,
Angela Golob s.p., Ulica Jožefe Lackove 45,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME81097
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
DORSSEN MONT, montaža in storitve, d.d.,
Borovci 64, 2281 MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME90525
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ELEKTROMONTER, ELEKTRO INŠTALIRANJE ROBOTSKE TEHNIKE, BRANJE NAČRTOV IN NAVODIL,
AVTOMATIZIRANJE, TERENSKO DELO, DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, delo na višini, delovne izkušnje, kompetence in znanje avtomatizacije v avto industriji,
inst. robotske tehnike
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IVO JOKIĆ, 040 255 904, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRO-MONTER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ELEKTRO MONTAŽA
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, DELO SE OPRAVLJA V TUJINI,
NASTOP DELA TAKOJ
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, DELO SE OPRAVLJA V TUJINI, NASTOP DELA TAKOJ
Kontakt za kandidate: ALBIN BOROVŠAK, 041 684 907, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota RUŠE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INDUSTRIJSKI ELEKTRIČAR/TERENSKO DELO PO DRŽAVAH EU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIKLOP STROJEV IN NAPRAV V INDUSTRIJI. DELO NA TERENU PO DRŽAVAH EU IN ŠIRŠE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, Poznavanje regulacijske in merilne tehnike ter električnih pogonskih sklopov v industriji.
Pripravljenost za potovanje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, [email protected]
Kontakt za kandidate: JOŽE KRAMŽAR, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
143/172
JOKIĆINVEST, gradbene, strojne in električne
storitve, d.o.o., Razlagova ulica 11, 2000
MARIBOR
Št. prijave: ME70917
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
IMTEK MONTAŽA trgovina in storitve d.o.o.,
Na jasi 23, 2250 PTUJ
Št. prijave: MF00465
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
PlanMont, montaže, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Industrijska ulica 16, 2342 RUŠE
Št. prijave: MD60302
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Natakarji
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STROKOVNA, KVALITETNA IN PRAVOČASNA POSTREŽBA JEDI IN PIJAČ, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE,
NAROČANJE BLAGA, KONTROLA ROKOV TRAJANJA...
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik , govorjenje dobro, nemški jezik,
govorjenje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA OBED, 051 600 581, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČE V RESTAVRACIJI IN BARU. STREŽBA ZAJTRKOV, PENZIONSKIH OBROKOV,
ITD.. STREŽBA SKUPIN, VEČJIH ZABAV, DOGODKOV IN PRIREDITEV NA LOKACIJI. PRIPRAVA IN POSTAVITEV PROSTORA,
VRTA, MIZ, POGRINJKOV, ITD. SKRB ZA ČISTO DELAVNO OKOLJE. POMOČ
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, urejevalniki besedil
- osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
Zaradi pozitivne kadrovske selekcije iščemo izkušenega natakarja ali natakarico, s pozitivnem značajem.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JURE JEKOVEC, 04 270 00 71, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA ZA NEMOTENO OBRATOVANJE BS: BAR, TRGOVINA, AVTOPRALNICA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DARJA BUČAR, 031 348-610, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
144/172
AIREST CATERING d.o.o., ZGORNJI BRNIK
130 A, 4210 BRNIK - AERODROM
Št. prijave: ME95826
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
HOTEL BELLEVUE, hoteli in gostinstvo,
d.o.o., ŠMARJETNA GORA 6, 4000 KRANJ
Št. prijave: MC13910
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
KOVINOPLASTIKA AVGUST BUČAR S.P.,
SELA PRI DOL. TOPLICAH 54, 8350
DOLENJSKE TOPLICE
Št. prijave: ME72142
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota KOPER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STREŽBA,POMOČ V ŠANKU.
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA JANC, 051646333, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota IDRIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR/NATAKARICA- STREŽBA HRANE IN PIJAČE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE, PIJAČE, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST VSEH DELOVNIH PROSTOROV IN POVRŠIN,
RAZVOZ HRANE,...
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno; nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, slovenski
jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, vestost do dela in delovnih obveznosti, veselje do dela z ljudmi,
urejenost, komunikativnost,..
ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJANCA SEDEJ JEREB, 041 482 517, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota LITIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKARICA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA PIJAČ
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, poznavanje računalniških omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BOŠTJAN PONEBŠEK, 041 421 047, [email protected]
Urnik dela: popoldan
145/172
NA BURJI gostinstvo d.o.o., Regentova ulica 4
B, 6280 ANKARAN - ANCARANO
Št. prijave: ME85760
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
Gostinstvo, Marjanca Sedej Jereb, s.p., Zadlog
14, 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO
Št. prijave: ME94896
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
B&B bar, Boštjan Ponebšek, s. p., Vrata 1 A,
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Št. prijave: MF00391
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Gradbeni nadzorniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota DRAVOGRAD
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA GRADBIŠČA - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVODJA GRADBIŠČA, NIZKE GRADNJE, POLAGANJE OPTIČNE CEVI ZA INTERNETNO POVEZAVO,
DELO JE V TUJINI NEMČIJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, Potrebne delovne izkušnje s področja vodenja skupine ljudi, skrbi za nemoten potek dela, nadziranje in
vodenje delavcev, skrb za dobro organizacijo na gradbišču in da se dela izvajajo v skladu z dogovorom naročnika del.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BERNARDA ZAVEC, 041 748 008, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI TEHNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VODENJE DELOVNE SKUPINE GRADBINCEV, OPRAVLJANJE GRADBENIH DEL
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
JoNet, gradnje in storitve, d.o.o., Gorče 30,
2372 LIBELIČE
Št. prijave: ME90738
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG02920
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota RADOVLJICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE SPLOŠNO ZIDARSKIH DEL PREDVSEM NA OBMOČJU ZGORNJE GORENJSKE.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna; osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, Za kandidate iz bolj oddaljenih krajev
nudimo možnost prenočišča.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALENKA ČUFER, 041 623 835, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
146/172
GVT ŠTRAUS, gradbeništvo, vzdrževanje,
trgovina, d.o.o., LANCOVO 50 C, 4240
RADOVLJICA
Št. prijave: HF97121
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: DELO ZIDARJA ZA VISOKO IN NIZKO GRADNJO
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, bosanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, Delavec je lahko zidar, tesar ali železokrivec z
izkušnjami, minimalno 4 leta. Zagotavljamo nastanitev v tujini. Zaželjen življenjepis z opisom delovnih mest, ki ste jih do
sedaj opravljali.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: KEMIRA HRNJIĆ, 051 329 255, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Nujne izkušnje z zidarskimi deli, izobrazba ni pogoj za
zaposlitev, zaželen izpit B kategorije. Plača po dogovoru.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: HUSEIN KURTOVIČ, 041 665 201
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDAR-DELO JE V NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IZET NICEVIĆ, 004915774575166, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA ZIDARJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: AZRA KAPETAN, 051 646 989, [email protected]
147/172
VG GRADBENIK, gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 56, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: ME86995
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
ALPEN GRADNJE trgovina in storitve, d.o.o.,
PIVKA 16, 4202 NAKLO
Št. prijave: HG01422
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
CVB, gradbeništvo in ostale storitve, d.o.o.,
Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA LOKA
Št. prijave: ME74282
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
DANTE gradnje d.o.o., Stanetova ulica 16 A,
3000 CELJE
Št. prijave: ME87851
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: VSA ZIDARSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR -TESAR OPAŽEV-DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV, IZDELAVA OPAŽEV
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, samostojnost pri delu. Lahko je oseba z osnovno šolsko izobrazbo a mora imeti 10 let
delovnih izkušenj.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV, ZIDANJE RAZNOVRSTNIH OBJEKTOV S PODROČJA VISOKOGRADENJ,
SANACIJA IN ADAPTACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV S PODROČJA VISOKOGRADENJ
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna; osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, SAMOSTOJNOST PRI DELU. LAHKO SE ZAPOSLI OSEBA Z OŠ IN 10 LETNIMI DEL.
IZKUŠNJAMI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
148/172
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG03116
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68023
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68010
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDARJI IPD. - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO SE BO OPRAVLJALO V AVSTRIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: FIKRET VEHAB, +436889508451;051773049, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
JASKO BAU, gradnja stanovanjskih objektov
in keramičarstvo, d.o.o., Tržaška cesta 30 A,
6230 POSTOJNA
Št. prijave: DE07141
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Betonerji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR KRIVILEC ARMATURE - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV IN IZDELAVA ARMATURE
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, SAMOSTOJNOST PRI DELU. LAHKO JE TUDI OSEBA Z KONČANO OŠ IN 10 LETNIMI
IZKUŠNJAMI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68040
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA TESARJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: AZRA KAPETAN, 051 646 989, [email protected]
149/172
DANTE gradnje d.o.o., Stanetova ulica 16 A,
3000 CELJE
Št. prijave: ME87865
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: VSA TESARSKA IN ZIDARSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG03087
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSTAVLJALEC GRADBENIH ODROV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA GRADBENIH ODROV V NEMČIJI IN HKRATI VOZNIK TOVORNJAKA ZA PREVOZ MATERIALA
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 8 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C, nemški jezik razumevanje osnovno,
Vozniški izpit kategoriji C
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DAMIJAN ARTIČ, 040707597, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
VALIN, gradbeništvo in montaža, d.o.o.,
Endlicherjeva ulica 8, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME96468
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LITIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA IN BANDAŽIRANJE PREDELNIH STEN, STENSKIH OBLOG, STROPOV,...
NPK: Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časkonca tekočega leta, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, DELAMO V AVSTRIJI IN SLOVENIJI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DAMJAN BENDRA, 040 241 421, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
150/172
BENDRA-MONT, pleskarska in zaključna
gradbena dela, d.o.o., Grbinska cesta 64, 1270
LITIJA
Št. prijave: ME96060
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Nujne so izkušnje s fasaderskimi deli, izobrazba ni
pogoj za zaposlitev, izpit B kategorije je zaželen. Plača po dogovoru.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: HUSEIN KURTOVIČ, 041 665 201
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota RADOVLJICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: FASADERSKO ZIDARSKA DELA ZA KLASIČNE BAROCK FASADE.OBDELAVA ŠPALET, SIMSA, RAVNE
POVRŠINE (GROBA IN FINA MALTA).DELO POTEKA NA DUNAJU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas20.12.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŽELJKO RISTIĆ, 040/620-425, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Delo na terenu.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SENAD MUŠIĆ, 031 362 249, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: VSA DELA PRI IZDELAVI FASAD
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
151/172
ALPEN GRADNJE trgovina in storitve, d.o.o.,
PIVKA 16, 4202 NAKLO
Št. prijave: HG01470
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
BAROCK BAU, specializirano gradbeništvo in
druge storitve, d.o.o., Finžgarjeva ulica 8, 4248
LESCE
Št. prijave: ME93995
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
KOREKTBAU gradbene storitve d.o.o., Cesta
talcev 3, 3320 VELENJE
Št. prijave: ME88020
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG03056
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota LITIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA, PRIPRAVA ZA DELO NA GRADBIŠČU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ GRADIŠEK, 041 648 942, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZVAJALCI SUHOMONTAŽE, POLAGANJE KNAUF-A - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: IZVAJALCI SUHOMONTAŽE, POLAGANJE KNAUF-A-DELO JE V NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ASMIR ŠEHIĆ, 070 265 708, [email protected]
TERFAS, fasaderstvo, d.o.o., Zgornji Hotič 15,
1270 LITIJA
Št. prijave: ME92847
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
INO SISTEMI, suhomontažna dela, d.o.o.,
Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA LOKA
Št. prijave: ME96039
Rok prijave na to objavo: 16.05.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA VODOVODNIH NPRAV, MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NENAD MILAKOVIĆ, 041 744 964, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.150,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
152/172
PROMITERM VODOVODNE INŠTALACIJE IN
OGREVANJE NENAD MILAKOVIĆ S.P.,
PREBAČEVO 1, 4000 KRANJ
Št. prijave: ME86504
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTAŽE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV (MINI SPLIT SISTEMOV), MONTERSKA DELA V
DELAVNICI IN NA TERENU, V OKOLICI LJUBLJANE, MARIBORA IN NOVE GORICE, OGLEDI IN POPRAVILA STROJEV IN
NAPRAV NA TERENU, ODGOVORNOST ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE, VODENJE IN RAZP
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Zaželeni certifikat za ravnanje s plini in osnovno znanje iz
programiranja, vsaj 3 leta izkušenj iz montaže klimatskih naprav, možnost zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: , ,, ,, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
INPRO inženiring, nadzor, projektiranje d.o.o.
Novo mesto, LOKE 4, 8351 STRAŽA
Št. prijave: ME82763
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Pleskarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR- DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV, PLESKANJE NOTRANJIH STEN IN PLESKANJE FASAD, KITANJE IN MAVČENJE
NOTRANJIH STEN
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Samostojnost pri delu. Lahko je oseba z osnovno šolsko izobrazbo a mora imeti 10 let
delovnih izkušenj.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
153/172
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68037
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Keramiki ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI KERAMIK, KERAMIK - DELO PRETEŽNO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VSA PRIPRAVLJALNA IN POMOŽNA DELA V KERAMIČARSTVU TER OBLAGANJE STEN IN TAL
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: VASO STEVANOVIĆ, 041 764 331, [email protected]
OBNOVA STEVANOVIĆ, splošna in zaključna
gradbena dela, d.o.o., Cesta Borisa Kraigherja
1, 3320 VELENJE
Št. prijave: HG00860
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRAKTORIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO Z MINI BAGROM IN TRAKTORJEM
Izobrazba: nižja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. A,B,F,G, Pogoj je opravljen izpit za TGM
in traktor, možnost zaposlitve za nedoločen čas
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA TISELJ, 040 995-724, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
KOMUNALNE IN KMETIJSKE STORITVE
JANEZ MILAVEC S.P., Planina 42, 6232
PLANINA
Št. prijave: ME95310
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: VSA ZIDARSKA IN TESARSKA POMOŽNA DELA NA GRADBIŠČIH
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGANA ZELENKOVIČ, 051/712-206
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
154/172
NOVI UP d.o.o., poslovno svetovanje,
Prešernova ulica 1, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: HG03039
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PREPROSTA DELA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE OSNOVNIH DEL NA GRADBIŠČU.
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: PETRA LEŠEK, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
GM Konstrukcije EA, holding, d.o.o., Rimska
ulica 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME85253
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC/SODELAVKA V NAZIVU ASISTENT/KA NA PODROČJU
PSIHOSOCIALNE POMOČI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV V
ŠTUDIJSKEM PROCESU (DO 300 UR LETNO),SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV
ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,SODELOVANJE PRI ZNAN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v
naziv asistenta in sicer po merilih FUDŠ oziroma že ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali strožjih
merilih od meril FUDŠ. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so dostopna na povezavi
http://www.fuds.si/sites/default/files/merila_za_izvolitev_v_nazive_-cistopis_s_spremembo_z_dne_26.3.2015.pdfopravljeno
ali že začeto dodatno usposabljanje na področju kognitivno-vedenjske terapije ali logoterapije doktorat znanosti ali vpis na
doktorski študij (v primeru vpisa na doktorski študij na FUDŠ, stroške šolnine pokrije delodajalec),izkazana sposobnost in
pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo. Vsi navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni najkasneje do pričetka dela.Od
asistenta se med drugim pričakuje intenzivna vključenost v pedagoško (do 300 ur letno) in znanstveno-raziskovalno delo na
fakulteti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLARA REMEC, 05 907 3459, [email protected]
155/172
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE
ŠTUDIJE V NOVI GORICI, Gregorčičeva ulica
19, 5000 NOVA GORICA
Št. prijave: ME82456
Rok prijave na to objavo: 15.05.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Gozdarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ČRNOMELJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEKAČ ZA DELO V GOZDU - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POSEK IN SPRAVILO LESA IZ GOZDA
Izobrazba: srednja poklicna, Gozdarstvo in lov
NPK: Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma dogovor, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, imeti mora izobraževanje- tečaj za
gozdarski sekač in preverjanje NPK
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALENKA KOFALT, 041 698-838,030 410-865, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ČRNI GABER, proizvodnja izdelkov iz lesa,
trgovina in druge poslovne storitve d.o.o.,
Mihelja vas 50, 8340 ČRNOMELJ
Št. prijave: ME87879
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Delavci za preprosta gozdarska dela
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELO NA ŽAGI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V ŽAGARSKI PROIZVODNJI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: JERNEJ BOGATAJ, 041 650 367, [email protected]
156/172
JERNEJLES družba za predelavo in
proizvodnjo lesa in trgovino d.o.o., RAČEVA
18, 4226 ŽIRI
Št. prijave: HG01467
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Menedžerji za trženje in prodajo
Delovno mesto je v/na: upravna enota IZOLA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA IV (J017965) - VODJA NABAVE IN PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE NABAVNE IN PRODAJNE STRATEGIJE V SKLADU S CILJI BOLNIŠNICE, ORGANIZIRANJE
TER UČINKOVITO UPRAVLJANJE NABAVE IN PRODAJE, OBVLADOVANJE KLJUČNIH PROCESOV V NABAVI IN PRODAJI,
OPTIMIZACIJA IN RACIONALIZACIJA NABAVE, DINAMIKA PLANIRANJA POTREB IN O
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
Znanja iz področja nabave in prodaje, dobre pogajalske in organizacijske sposobnosti, samostojnost, odgovornost,
komunikacijske veščine, zanesljivost, samoiniciativnost, ciljna usmerjenost, realizatorske sposobnosti, analitično
razmišljanje. Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta (diploma in druga
dokazila) izključno po klasični pošti, življenjepis v EUROPASS obliki z vsaj dvemi priporočili, zaželene so delovne izkušnje iz
področja dela.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE
GENERALE ISOLA, POLJE 40, 6310 IZOLA ISOLA
Št. prijave: ME92205
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI KOMERCIALIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV ALI NAJEMNIKOV POKLICNIH OBLAČIL NA TERENU IN V PISARNI,
ODGOVORNOST ZA DOSEGANJE OSEBNEGA PRODAJNEGA PLANA
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija; višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tekstilna,
konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija; srednja strokovna, srednja splošna, Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in
usnjarska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA ŠTRAFELA, 02 779 71 18, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
157/172
ZAŠČITA PTUJ konfekcioniranje in trženje
d.o.o., ROGOZNIŠKA CESTA 13, 2250 PTUJ
Št. prijave: HG02536
Rok prijave na to objavo: 20.05.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Delovno mesto je v/na: upravna enota SEŽANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - DELOVNO MESTO V SEŽANI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MOŠKO IN ŽENSKO STRIŽENJE
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, OSEBA MORA BITI SAMOSTOJNA PRI
DELU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROBERT VIŠNJEVEC, 070 209-003, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
FRIZERSTVO TILEN - MOŠKO IN ŽENSKO
FRIZERSTVO TER TRGOVINA NA DEBELO IN
DROBNO FRIZERSKE OPREME ROBERT
VIŠNJEVEC S.P., Obrtniška ulica 1, 6240
KOZINA
Št. prijave: HF95546
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Kozmetiki ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA MASAŽNEGA SALONA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE MASAŽNEGA SALONA
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: IVO MITHANS, 040 167 178, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Agencija Dolli-prirejanje plesnih in artističnih
nastopov, Ivo Mithans s.p., Vzhodna ulica 8,
2000 MARIBOR
Št. prijave: ME90040
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Drugi poklici za osebne storitve, d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: EROTIČNI MASER/KA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: IZVAJANJE EROTIČNE MASAŽE. IMPLEMENTATION EROTIC MASSAGE.
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, 18+
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VALTER ŠMID, 031 759 059, [email protected]
158/172
SUPERBUS, nega telesa, Ana Šmid s.p., Novi
trg 10, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME90602
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: EROTIČNI PLESALEC/KA. EROTIC DANCER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: EROTIČNI PLESALEC/KA.
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, 18+
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VALTER ŠMID, 031 759 059, [email protected]
SUPERBUS, nega telesa, Ana Šmid s.p., Novi
trg 10, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME90620
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: POLAGANJE ELEKTRIČNIH KABLOV
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANE CIMERMAN, 041634632, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POLAGALEC GRANITNIH KOCK, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POLAGANJE GRANITNIH KOCK
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, Dobra fizična pripravljenost, odsotnost od doma, delo v skupini
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
159/172
NGP nastanitve, gradbeništvo, posredovanje,
d.o.o., Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO
MESTO
Št. prijave: HF99963
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME89957
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA KAKOVOSTI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE STANDARDOV ISO 9001, 14001, AVTOMOBILSKI STANDARDI
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Kemija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno,
SAMOSTOJNOST, INOVATIVNOST PRI DELU
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJANA COTMAN, 04 20 42 149, [email protected]
HOBOTNICA, d.o.o. Kranj - inženiring,
proizvodnja, trgovina in storitve, BRITOF 204,
4000 KRANJ
Št. prijave: ME88110
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Varilci ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KLJUČAVNIČAR VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SESTAVA IN VARJENJE KONSTRUKCIJ, IZDELAVA PO NAČRTIH
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŠTEFAN VUGRINEC, 041 466 947
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: VARILSKA DELA PO POSTOPKU MIG/ MAG V PROIZVODNJI, PRIPRAVA ORODJIH IN DELOVNIH
SREDSTEV ZA VARJENJE, NASTAVITVE VARILNIH APARATUR, SAMOSTOJNO DELO
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
160/172
STJEPAN VUGRINEC S.P. proizvodnja
kovinskih konstrukcij, Ob Trnavi 7, 2277
SREDIŠČE OB DRAVI
Št. prijave: HG00140
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61643
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC/ WIG - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA IN VARJENJE
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, potreben certifikat
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME92162
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA KOVINSKIH OGRAJ NA RAZLIČNIH OBJEKTIH, INDUSTRIJSKIH IN POSLOVNIH STAVBAH.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, ZAŽELJENO ZNANJE VARJENJA Z ELEKTRODO IN
CO2
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER POTRČ, 041 409 445, [email protected]
Predvideno plačilo: 810,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI KLJUČAVNIČAR - MONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, BRANJE NAČRTOV, DELO NA TERENU - EU
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
SAMOSTOJNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ GROŠELJ, 08 205 2857, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
161/172
I.A.S., posredništvo in inženiring, d.o.o.,
Spodnja Hajdina 7, 2288 HAJDINA
Št. prijave: ME89792
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
KOVINSKA DELA S&N, podjetje za montažo,
predelavo in proizvodnjo d.o.o., Tržaška cesta
37 A, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF97089
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Orodjarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE VSEH ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH CEVARSKIH DEL. DELALO SE BO SAMOSTOJNO
IN V SKUPINI.
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, OBVEZNO DOBRO POZNAVANJE
IZOMETRIJE, SAMOSTOJNO BRANJE IN POZNAVANJE NAČRTOV. DELO JE V TUJINI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA TRUNK, 051 339 784, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR Z ZNANJEM IZOMETRIJE - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA V PROIZVODNJI, OBVEZNO ZNANJE IZOMETRIJE/BRANJE NAČRTOV,
VZDRZEVANJE IN POPRAVILA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ROČNI ORODJAR - ROČNI ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SESTAVLJANJE ORODIJ ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE (ORODJA ZA ŠTANCE), POSTAVLJANJE
NOVIH STANDARDOV PRI DELU.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov
- osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, večletne izkušnje s sestavljanjem orodij za preoblikovanje pločevine (orodja
za stiskalnice)
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: GAŠPER JUVANČIČ, 051 616 366, [email protected]
162/172
IMS Industrijska montaža, storitve d.o.o.,
Zagrebška cesta 20, 2000 MARIBOR
Št. prijave: MC89770
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61660
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
KI INTERIM d.o.o., Pražakova ulica 4, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: MF00175
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Strugarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota IDRIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBDELAVA KOVIN - CNC STRUŽENJE, VRTANJE, REZKANJE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POSLUŽEVANJE STROJEV, KONTROLA KOSOV, IZVAJANJE NADZORA NAD KAKOVOSTJO IZDELKOV V
SKLADU Z PREDPISANO DOKUMENTACIJO (ZAHTEVA: ZNANJE BRANJA NAČRTOV IN UPORABE MERILNE TEHNIKE),
NASTAVLJANJE PARAMETROV, OSNOVNO VZDRŽEVANJE STROJA, REDA IN ČISTOČE, IZVA
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: HLADNIK MATEJA, 041 329 102, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER CNC-STROJEV ZA OBDELAVO PLOČEVINE M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV NA NIVOJU CNC PREOBLIKOVALCA PLOČEVINE (RAZREZ,
PREBIJANJE, KRIVLJENJE, ŠTANCANJE), OBDELAVA MATERIALOV S CNC STROJI, REDNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN
NAPRAV, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE CNC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVIN
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
programiranje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: RENATA MOLAN, /, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ALMAT Obdelava kovin, d.o.o., Godovič 111,
5275 GODOVIČ
Št. prijave: ME98012
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
KOVINC ključavničarstvo d.o.o., LAHOVČE 87,
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
Št. prijave: ME85131
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOMEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARIJA ZUPANČIČ, 07 39 42 910, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
163/172
AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ prevozi,
storitve in trgovina d.o.o., LIVADA 1 A, 8000
NOVO MESTO
Št. prijave: ME93779
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTAŽA INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH LINIJ, VGRAJEVANJE IN TESTIRANJE STROJNIH
ELEMENTOV, RAZSTAVLJANJE STARIH IN SESTAVLJANJE NOVIH LINIJ, SODELOVANJE PRI ZAGONU LINIJ, IZVAJANJE
DRUGIH DEL S PODROČJA MONTAŽE TRANSPORTNIH LINIJ, DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Najmanj eno leto delovnih izkušenj in znaje
nemškega jezika, samoiniciativnost, samostojnost in delo v timu, delo na terenu v tujini
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: / SAŠA, 00386 31 619 063, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER/HIDRAVLIK/PNEVMATIK - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA STROJEV, NAPRAV, INDUSTRIJSKIH LINIJ, ROBOTIZACIJA, TRANSPORTNE LINIJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, zaželjeno branje
načrtov, delo v Nemčiji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI MEHANIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE. DELO JE V TUJINI - V
AVSTRIJI, DELO SE IZVAJA V PREDORU.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, ZAHTEVANA IZOBRAZBA STROJNI MEHANIK. ZAŽELJENE VEŠČINE IZ
PODROČJA KLJUČAVNIČARSTVA KOT TUDI IZ VARJENJA PO POSTOPKIH MIG/MAG. OBVEZNE IZKUŠNJE IZ
SERVISIRANJA/ VZDRŽEVANJA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE KOT TUDI IZNAJDLJIVOST IN SAMOINICIATIVA NA
DELOVNEM MESTU.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: JASMINA MLINARIČ, 059944325, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
164/172
ALFA-TEH, inženiring, d.o.o., Sernčeva ulica
8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME94726
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME92131
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
LB METAL, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME54458
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA DELOVIŠČA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODJA DELOVIŠČA V TUJINI (NEMČIJA), DELO POTEKA V AVTOINDUSTRIJI, ZUNANJE DEMONTAŽE IN
MONTAŽE TRANSPORTNIH TRAKOV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, računalniško oblikovanje - osnovno, znanje nemškega jezika
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ GROŠELJ, 08 205 2857, [email protected]
KOVINSKA DELA S&N, podjetje za montažo,
predelavo in proizvodnjo d.o.o., Tržaška cesta
37 A, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF82679
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Prometni odpravniki, referenti za promet ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ILIRSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROMETNIK - DISPONENT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA PROMETA, DISPONIRANJE VOZIL IN TOVORA, UREJANJE PREVOZOV, SPREMLJANJE
TOVORA, RAZPOREJANJE VOZIL NA NAKLADE IN RAZKLADANJE, DELO S KUPCI, OBLIKOVANJE PONUDB, SKRB IN
UREJANJE DOKUMENTACIJE, ZEMLJEPISNO POZNAVANJE EU, SKRB ZA IZPRAVNOST VOZILA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA SAMOKEC, 040 233 913, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
TANK, podjetje za transport, logistiko in
trgovino, d.o.o., DOLNJI ZEMON 93 C, 6250
ILIRSKA BISTRICA
Št. prijave: HF54804
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota SEVNICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA NA RELACIJI ITALIJA - ANGLIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, VPISANA KODA 95
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DARKO GRILC, 041 503 661, [email protected]
165/172
TRANSPORT DARKO GRILC S.P., Selce nad
Blanco 18, 8283 BLANCA
Št. prijave: ME93293
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota ČRNOMELJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA -ŠLEPERJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PREVOZ LESA S ŠLEPERJEM
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdogovor, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,C1,D1,CE,D1E,DE, slovenski jezik
razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Biti mora komunikativen, zdrav, imeti kodo 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALENKA KOFALT, 030 410 865;041 698 828, [email protected]
Urnik dela: deljen delovni čas
Delovno mesto je v/na: upravna enota TOLMIN
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E,CE, Koda 95.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENJ GRADEC
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA ZA RAZVOZ TOVORA VEČINOMA PO SLOVENIJI,
J.AVSTRIJI IN S.ITALIJI. VIKENDI PROSTI. - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: RAZVOZ TOVORA VEČINOMA PO SLOVENIJI DNEVNO ZA VEČ ZNANIH STRANK, J. AVSTRIJI IN S.ITALIJI OBČASNO NEMČIJA. MOŽNOST PARKIRANJA V BLIŽINI DOMA. VIKENDI PROSTI.
Izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 24.12.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, možnost podaljšanja za nedoločen
čas
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALOJZ POGOREVC, 041 633 288, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
166/172
TRGOBOMIJAL Trgovina, gostinstvo in
gradbeništvo Črnomelj d.o.o., RUČETNA VAS
22, 8340 ČRNOMELJ
Št. prijave: ME78466
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
PODGORNIK Avtoprevozništvo, storitve in
trgovina d.o.o. Tolmin, POD BRAJDO 6, 5220
TOLMIN
Št. prijave: ME99004
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
PRE-TRGO prevozno in trgovsko podjetje
d.o.o., TOMŠIČEVA ULICA 32, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Št. prijave: ME75075
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM PROMETU
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, slovenski jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, UREJENO DELOVNO DOVOLJENJE IN DOVOLJENJE ZA BIVANJE V
SLOVENIJI, KODA 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: BRANKO URDIH, 041 620 770, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK V CESTNEM PROMETU, SLOVENIJA - TUJINA
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. C,E, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, cpu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEN BUZINA, 041 438 615, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKAVOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E,CE, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: VASIJA AĆIMOVIĆ, 040 149-133, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
167/172
AVTOPREVOZNIŠTVO BRANKO URDIH
d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, 5296
KOSTANJEVICA NA KRASU
Št. prijave: ME90724
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
BUZINA TRANSPORT ALEN BUZINA s.p.,
OREHOVICA 35, 1411 IZLAKE
Št. prijave: HF57049
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
VASCO TRANS, prevozne storitve, Vasija
Aćimović s.p., KOLODVORSKA CESTA 27,
6257 PIVKA
Št. prijave: DD99017
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC NA BS - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA ZA NEMOTENO OBRATOVANJE BS: TRGOVINA, BAR, AVTOPRALNICA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DARJA BUČAR, 031 348-610, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC/SVETOVALEC (M/Ž) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - PROMOCIJA IN TRŽENJE PRODUKTOV- NAČRTOVANJE PRODAJE- PRIPRAVA PONUDB- IZVAJANJE
PREDSTAVITEV REŠITEV PODJETJA- SKRB ZA STRANKE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Marketing in oglaševanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, - Izkušnje na področju prodaje IT rešitev- Poznavanje poslovnega okoljaVisokošolsko izobrazbo-Aktivno znanje angleškega jezika-Vozniški izpit B kategorije
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: AIDA MAHIĆ, 03 77 79 170, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
168/172
KOVINOPLASTIKA AVGUST BUČAR S.P.,
SELA PRI DOL. TOPLICAH 54, 8350
DOLENJSKE TOPLICE
Št. prijave: ME72111
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
IWARE informatika d.o.o., IZLAKE 40, 1411
IZLAKE
Št. prijave: ME75885
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
UMETNOST IN KULTURA
Plesalci, koreografi
Delovno mesto je v/na: upravna enota PESNICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PLESALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DNEVNI IN VEČERNI INDIVIDUALNI NASTOPI PO PREDHODNEM NAROČILU,UČENJE DRUGIH
KANDIDATOV,PLESNA IN PEVSKA INTERPRETACIJA PESMI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
ruski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, ukrajinski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, DOBRA
GIBALNA MOTORIKA,KOMUNIKATIVNOST,IZNAJDLJIVOST,STIK Z NAROČNIKI,ZNANJE UKRAJINSKIH NARODNIH PLESOV
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: BOŠTJAN SERDINŠEK, 040 861 750, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
CITRUS REKLAMNI STUDIO, drugo tiskanje,
Serdinšek Boštjan s.p., PREČNA ULICA 2,
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Št. prijave: HG02735
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Menedžerji v zdravstvu
Delovno mesto je v/na: upravna enota TRBOVLJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE STROKOVNEGA DELA JAVNEGA ZAVODA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 leta, 16 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, POLEG SPLOŠNIH POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, MORA KANDIDAT IZPOLNJEVATI ŠE NASLEDNJE
POGOJE: OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA S PODROČJA BOLNIŠNIČNIH DEJAVNOSTI, NAJMANJ PET LET DELOVNIH
IZKUŠENJ Z USTREZNIMI ORGANIZACIJSKIMI IN UPRAVLJALSKIMI ZNANJI. KANDIDAT MORA PRIJAVI PODATI PROGRAM
STROKOVNEGA DELA IN RAZVOJA STROKE V ZAVODU. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
IN SICER 16 UR TEDENSKO ZA ČAS TRAJANJA MANDATA, ZA PREOSTALI DELOVNI ČAS DO POLNEGA DELOVNEGA
ČASA PA SE SKLENE POGODBA O ZAPOSLITVI NA PODROČJU SPECIALIZACIJE KANDIDATA. KANDIDATI POŠLJEJO
VLOGE NA NASLOV: SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA
9, 1420 TRBOVLJE, Z OZNAKO "NE ODPIRAJ! PRIJAVA NA RAZPIS ZA STROKOVNEGA DIREKTORJA".
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: PAVLI AJDIŠEK, 03 56 52 590, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
169/172
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE,
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
Št. prijave: ME98320
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Zdravniki specialisti splošne medicine
Delovno mesto je v/na: upravna enota LENART
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST DRUŽINSKE OZ. SPLOŠNE MEDICINE Z LICENCO M/Ž M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELA IN NALOGE DOKTORJA MEDICINE, SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE Z LICENCO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IRENA POMBERG, 02 729 18 12, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota BREŽICE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREGLED PACIENTOV, KI PRIHAJAJO NA ZDRAVLJENJE IN DOLOČANJE TERAPIJE, OPRAVLJANJE
DRUGIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LEA ZAGMAJSTER JOVANOVIČ, 07 62 07 004, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota RADOVLJICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V SPLOŠNI AMBULANTI IN NMP TER OBČASNO IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE V ZDRAVSTVENEM
DOMU BOHINJ, TRIGLAVSKA CESTA 15, BOHINJSKA BISTRICA. KANDIDAT/KA IMA MOŽNOST UPORABE STANOVANJA.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
ZAKLJUČENA MEDICINSKA FAKULTETA IN KONČANA SPECIALIZACIJA IZ DRUŽINSKE MEDICINE TER VELJAVNA
LICENCA ZA PODROČJE DRUŽINSKE MEDICINE. DELOVNE IZKUŠNJE SO ZAŽELENE. KANDIDAT/KA IMA MOŽNOST
UPORABE SLUŽBENEGA STANOVANJA.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: STANKA RAVNIK, 051 217 073, [email protected]
170/172
ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA
ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH
Št. prijave: ME41490
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi, TOPLIŠKA
CESTA 35, 8250 BREŽICE
Št. prijave: ME93398
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE OZG,
OE ZD Bled, ZD Bohinj, Mladinska cesta 1,
4260 BLED
Št. prijave: MC51198
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota TOLMIN
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKOZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA
SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE ). DOKUMENTIRANJE IN
EVIDENTIRANJE STROKOVNIH OPRAVIL, DAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH MNENJ TER POROČIL V
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 21 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, doktor medicine-specialist na področju internistike- nefrologija, poleg dela v
dializni enoti tudi delo v internistični ambulanti ...
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZAVOD APOLON, 053891406, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 1 (M/Ž) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA DENTALNE MEDICINE SPECIALISTA ORALNE KIRURGIJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zobozdravstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, licenca Zdravniške zbornice Slovenije
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TANJA TANTEGEL, 02 787-15-00, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ZAVOD APOLON za zdravstvene in
rekreacijsko-turistične dejavnosti Kobarid,
TRG SVOBODE 4, 5222 KOBARID
Št. prijave: ME95306
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA
CESTA 19 A, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME97740
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Strokovnjaki za zdravstveno nego
Delovno mesto je v/na: upravna enota KOPER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA ZDRAVIL, NASTAVLJANJE INFUZIJ, NEGA STAREJŠIN IN BOLNIH, KOORDINIRANJE KADRA,
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, italijanski jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, možnost podaljšanja
delovnega razmerja
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MARITA SABADIN FERRARA, 040 302 601, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
171/172
DOM DANICA, Nastanitvene in druge storitve,
d.o.o. CASA DANICA, Servizi di sistemazione
ed altri, s.r.l., Gažon 39, 6274 ŠMARJE
Št. prijave: HG01575
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Zobozdravniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota ČRNOMELJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR DENTALNE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZOBOZDRAVNIK V OTROŠKI AMBULANTI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, LICENCA
ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA SPREICER, 07 30 61 702, [email protected]
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA
POT 4, 8340 ČRNOMELJ
Št. prijave: ME95749
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Očesni optiki
Delovno mesto je v/na: upravna enota TREBNJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPTIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V OPTIKI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: FRANC MARKELJ, [email protected]
172/172
STUDIO MARKELJ, MARKELJ FRANC S.P.,
Ljubljanska cesta 16, 1295 IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME98529
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015