Program delavnice

PROGRAM
Mednarodna delavnica
»Vključevanje študentov v sistem zagotavljanja kakovosti na univerzah«
Naziv projekta: Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru
Datum in ura izvedbe delavnice: 20. – 22. april 2015
Skupno trajanje delavnice (število ur): 18 ur
Kraj, naslov, institucija/prostor izvedbe: Rektorat UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Določene delavnice bodo potekale v angleškem jeziku.
Ponedeljek, 20. 4. 2015
Dvorana Severni stolp
9.00 – 12.00
Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Rok Hržič, Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru
Kakovost na slovenskih univerzah: Kaj, kdo in kako?
Institucionalni okvirji zagotavljanja kakovosti na slovenskih univerzah
Predstojnica oddelka za kakovost UM, mag. Pika Radmilovič
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, prof. dr. Franci Čuš
Mitja Šramel, predsednik delovne skupine za študijska vprašanja ŠSUM
Jelena Štrbac Nemec, Študentska organizacija Slovenije
12.00 – 12.30
Odmor
12.30 –13.30
Zakaj je vključevanje študentov pomembno?*
Dan Derricott, University of Lincoln, UK
Izmenjava izkušenj s prigrizkom
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
Kako razmišlja Evropa?*
Evropski trendi vključevanja študentov
Dan Derricott, University of Lincoln, UK
Razprava – Trendi vključevanja študentov v Sloveniji
Janja Žerak, predstavnica oddelka za izobraževanje in študentske zadeve
UM
Dan Derricott, University of Lincoln, UK
*
Delavnica bo izvedena v angleškem jeziku.
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
Torek, 21. 4. 2015
Dvorana Severni stolp
9.00 – 10.30
Čez planke: »Kako pa mi zagotavljamo kakovost?«*
Predstavitev pristopa k zagotavljanju kakovosti na University of Lincoln
Dan Derricott, University of Lincoln, UK
10.30 – 12.00
Čez planke: »Kako pa mi zagotavljamo kakovost?«*
Predstavitev pristopa k zagotavljanju kakovosti na Univerzi v Zagrebu
Prof. dr. Frano Dulibić, Univerza v Zagrebu
12.00 – 12.30
Odmor
12.30 – 14.00
Čez planke: »Kako pa mi zagotavljamo kakovost?«*
Predstavitev pristopa k zagotavljanju kakovosti na Vienna University of
Economics and Business
Dr. Oliver Vettori, Vienna University of Economics and Business
14.00 – 15.30
Okrogla miza: Odkrivanje novih rešitev za kakovostnejšo UM
Dan Derricott, University of Lincoln, UK
Prof. dr. Frano Dulibić, Univerza v Zagrebu
Dr. Oliver Vettori, Vienna University of Economics and Business
Sreda, 22. 4. 2015
Dvorana Severni stolp
Vzporedne delavnice:
Študentje kot gradniki kakovosti - kakovost kot gonilna sila univerze
Priprava analize sistema vključevanja študentov v sistem zagotavljanja
kakovosti na UM s tujimi strokovnjaki
9.00 – 11.30
11.30 – 12.00
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Dr. Oliver Vettori,
Vienna University of
Economics and
Business
Prof. dr. Frano Dulibić,
University of Zagreb
Dan Derricott, University
of Lincoln, UK
Mreženje študentov s prigrizki
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«
12.00 – 13.30
13:30 – 15:30
Predstavitev zaključkov skupin
Janja Žerak, predstavnica oddelka za izobraževanje in študentske zadeve
UM
Okrogla miza: Inspiracija. Motivacija. Akcija.
Rok Hržič, Prorektor za študentska vprašanja UM
Dan Derricott, University of Lincoln, UK
Prof. dr. Frano Dulibić, Univerza v Zagrebu
Dr. Oliver Vettori, Vienna University of Economics and Business
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«